PROGRAM INWESTYCJI WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO MATERIAŁOWYMI, MASZYNAMI I ZAŁOŻENIAMI TECHNOLOGICZNYMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM INWESTYCJI WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO MATERIAŁOWYMI, MASZYNAMI I ZAŁOŻENIAMI TECHNOLOGICZNYMI"

Transkrypt

1 PROGRAM INWESTYCJI WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO MATERIAŁOWYMI, MASZYNAMI I ZAŁOŻENIAMI TECHNOLOGICZNYMI I. Na terenie Nowej Bazy Spółki planuje się obiekty następujących działów: 1. DZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI Dział ten prowadził będzie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (gospodarstw domowych) oraz przedsiębiorców, firm, zakładów, itp. Na terenie Nowej Bazy dla działu DGO planuje się: a) BOKSY Na Akcję Zimową w których będą składowane materiały do likwidacji skutków zimy min. (piasek 200 Mg, sól ok. 25 g) powierzchnia boksów ok. 400 m 2 Boksy na selektywnie zebrane odpady szkło, makulatura, tworzywo sztuczne - Opakowania ze szkła powierzchnia placu ok. 200 m 2 - opakowania ze szkła będą przywożone bezpośrednio na bazę, czasowo magazynowane w boksach i odbierane przez odbiorców zajmujących się ich odzyskiem. - Opakowania z papieru i tektury kontener stojący o pojemności 40 m 3 na powierzchni 20 m 2 opakowania z papieru i tektury przewożone będą bezpośrednio na bazę i wrzucane do kontenera. Po czasowym magazynowaniu na terenie bazy kontener będzie odbierany przez przedstawiciela firmy, który zajmuje się odzyskiem w/w odpadów. - Opakowania z tworzyw sztucznych powierzchnia placu na której będą przebierane 200 m 2 - opakowania z tworzyw sztucznych będą przywożone bezpośrednio na bazę, po odpowiednim sortowaniu butelek i rozdzieleniu na kolory, będą one belowane w kostki, czasowo magazynowane i oddawane formą, które zajmują się ich odzyskiem. - Opakowania po chemii gospodarczej kontenery o pojemności 40 m 3 na powierzchni 20 m 2. Opakowania po chemii gospodarczej przywożone będą bezpośrednio na bazę i wrzucane do kontenera. Po czasowym magazynowaniu na terenie bazy kontener będzie odbierany przez przedstawiciela firmy, który zajmuje się odzyskiem w/w odpadu. Otwarte boksy lub kontenery na odpady wielkogabarytowe odpady wielkogabarytowe będą przywożone na bazę, czasowo magazynowane w boksach o powierzchni 100 m 2 lub wrzucane bezpośrednio do kontenerów o pojemności 7 40 m 3 i wyłożone do instalacji. Otwarte boksy (powierzchni 40m 2 ) lub kontenery (o pojemności 7 10 m 3 ) na odpady z metali (złom), który będzie czasowo magazynowany i oddawany do punktów skupu. Boksy na odpady biodegradowalne o powierzchni 200 m 2. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA BOKSÓW WYNOSI 1180 m 2. b) MAGAZYNY I POMIESZCZENIA ZAMKNIĘTE Magazyn zamknięty na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz punkt zbiórki odpadów problemowych o powierzchni ok. 180 m 2 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz pozostałe odpady problemowe z grupy odpadów komunalnych będą przywożone na bazę bezpośrednio przez osoby fizyczne, czasowo magazynowane i oddawane firmą zajmującym się jego przetwarzaniem. Magazyn zamknięty na padłe bezdomne zwierzęta oraz na przeterminowane leki o powierzchni ok. 15 m 2. Padłe zwierzęta będą czasowo umieszczane w chłodni, następnie odbierane przez

2 firmę, która zajmuje się ich utylizacją. Przeterminowane leki będą odbierane z punktów aptek oraz przywożone bezpośrednio na bazę przez osoby fizyczne, czasowo magazynowane, następnie odbierane przez firmę, która zajmuje się ich utylizacją. Magazyn zamknięty na pojemniki na odpady o powierzchni ok. 100 m 2 Pomieszczenia zamknięte do belowania makulatury i plastików oraz do czasowego magazynowania zbelowanych surowców o powierzchni 150 m 2. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA MAGAZYNÓW I POMIESZCZEŃ ZAMKNIĘTYCH WYNOSI 445 m 2. c) Plac utwardzony na kontenery o pojemności 7 40 m 3 o powierzchni ok. 200 m 2 d) Hala sortowania odpadów wraz z punktem przeładunkowym odpadów o powierzchni ok m 2 (w tym: 1000 m 2 otwarta hala przeładunkowa, 500 m 2 zamknięta hala posortowanie odpadów selektywnie zbieranych). W miejscu tym będzie odbywało się zarówno sortowanie odpadów jak i przeładunek. Odpady komunalne będą przywożone na teren bazy. Zakłada się dwojaki sposób ich zagospodarowania m.in.: 1. Poddawane będą obróbce ręcznej lub mechanicznej, po oddzieleniu na poszczególne frakcje będą sortowane w zależności od sposobu ich przeznaczenia (odzysk lub unieszkodliwienie), tymczasowo magazynowane i przewożone do instalacji utylizacji bądź odzysku. 2. Odpady komunalne, które będą przywożone bezpośrednio na bazę będą załadowane do pojazdów transportujących, które będą transportowały je do instalacji. Zakładamy, że łączna ilość odpadów komunalnych zmieszanych przywożonych do przeładunku to ok tys. ton Zakładamy, że łączna ilość odpadów selektywnie zbieranych przywożonych do przeładunku to ok. 2 6 tys. ton e) Waga samochodowa na podstawie wagi będzie można ustalać wagę odpadów przywożonych i wywożonych do odzysku lub unieszkodliwienia. f) Garaże zamknięte na pojazdy ciężarowe 8 stanowisk (o powierzchni łącznej ok. 400 m 2 ), w tym: pojazdów typu hak 5 szt. zamiatarka 1 szt. polewaczka 1 szt. piaskarka 1 szt. g) Parking utwardzony dla pozostałych pojazdów ciężarowych i transportowych 8 stanowisk + 3 stanowiska zapasowe o powierzchni łącznej ok. 440 m 2. h) Myjnia przejazdowa.

3 MASZYNY I URZĄDZENIA PRZYPISANE DO DZIAŁU: Transport: Lp. Nazwa pojazdu Numer rejestracyjny Rodzaj pojazdu Miejsce garażowania 1 STAR ZGL 38KA Specjalny Hak Garaż zamknięty 2 STAR ZGL Specjalny Hak Garaż zamknięty 3 MAN ZS 1804R Specjalny Hak Garaż zamknięty 4 MAN ZS 3545T Specjalny Hak Garaż zamknięty 5 RENAULT ZGL Specjalny Hak Garaż zamknięty 6 STAR ZGL F883 Specjalny Piaskarka Garaż zamknięty 7 SCANIA ZGL J057 Specjalny 1100/110/120 Plac utwardzony 8 SCANIA ZGL Specjalny 1100/110/120 Plac utwardzony 9 SCANIA ZGL Specjalny 1100/110/120 Plac utwardzony 10 JELCZ ZGL H531 Specjalny 110/1100 Plac utwardzony 11 JELCZ ZGL H529 Specjalny SK Plac utwardzony 12 MERCEDES ZGL Specjalny Zamiatarka Garaż zamknięty 13 VOLGSWAGEN ZGL Ciężarowy Dostawczy Plac utwardzony 14 FORD ZGL Ciężarowy Dostawczy Plac utwardzony 15 KOMPAKTOR DZO-3 wolnobieżny Plac utwardzony 2. DZIAŁ ZIELENI Podstawową działalnością działu jest utrzymanie terenów zieleni Gminy Goleniów (parki, skwery zieleńce) i oczyszczanie miasta (parkingi, przystanki, chodniki). W okresach zimowych odbywa się również Akcja Zimowa tj. odśnieżanie miasta chodniki i place. Na terenie Nowej Bazy dla DZ planuje się: a) MAGAZYNY I POMIESZCZENIA ZAMKNIĘTE Magazyn zamknięty na sprzęt ok. 65 m 2 ŁĄCZNA POWIERZCHNIA MAGAZYNÓW I POMIESZCZEŃ ZAMKNIĘTYCH W DZIALE WYNOSI 65 m 2 b) Wiata na sprzęt AZ o powierzchni 45 m 2 c) Parking na pozostałe pojazdy 4 stanowiska, o powierzchni ok. 160 m 2 MASZYNY I URZĄDZENIA PRZYPISANE DO DZIAŁU: - kosiarki 3 szt. - kosiarka RIDER 2 szt. - wykaszarki 7szt. - nożyce do żywopłotu 1 szt. - piła mechaniczna 1 szt. - odkurzacz do zbierania zwierzęcych ekosystemów 1 szt. - dmuchawa do liści 1 szt. - agregat prądotwórczy 1 szt. - zamiatarka ręczna LASKI 1 szt.

4 Transport: Lp. Nazwa pojazdu Numer rejestracyjny Rodzaj pojazdu Miejsce garażowania 1 CIĄGNIK ZSB 608N Ciągnik rolniczy Plac utwardzony 2 CIĄGNIK SZB 565N Ciągnik rolniczy Plac utwardzony 3 POLONEZ SZD 279D Specjalny Plac utwardzony 4 LUBLIN ZGL Ciężarowy Plac utwardzony 5 STAR ZGL H528 Specjalny Polewaczka Garaż zamknięty 3. DZIAŁ OBSŁUGI TECHNICZNEJ Dział ten zajmuje się główne obsługą techniczną środków transportowych, urządzeń mechanicznych oraz obiektów budowlanych s Spółce. Na terenie Nowej Bazy dla działu DOT planuje się: a) MAGAZYNY I POMIESZCZENIA ZAMKNIĘTE - warsztat samochodowy (ogrzewany) wyposażony w urządzenia tj. (spawarka, wiertarka, szlifierka, podnośnik (1 szt.), kanał najazdowy oraz narzędzia podręczne o powierzchni ok. 200 m 2 (w tym magazyn podręczny i magazyn paliw i olejów). ŁĄCZNA POWIERZCHNIA MAGAZYNÓW I POMIESZCZEŃ ZAMKNIĘTYCH W DZIALE WYNOSI 200 m 2 II. POMIESZCZENIA SOCJALNO BIUROWE (OGRZEWANE) DLA PRACOWNIKÓE DZIAŁÓW: - budynek biurowy dla działu o powierzchni ok. 50 m 2 nie więcej niż 6 osób pracujących. ZAKŁADAJĄC ŻE NA PLANOWANEJ BAZIE PGK BĘDZIE PRACOWAĆ 6 KOBIET I 20 MĘŻCZYZN NA TERENIE BAZY POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ: Szatnia czysta mężczyzn (20 mężczyzn) Szatnia brudna mężczyzn (20 mężczyzn) Węzeł sanitarny (20 mężczyzn) Szatnia kobiet ( 6 kobiet) Węzeł sanitarny (6 kobiet) Suszarnia odzieży dla pracowników Jadalnia dla pracowników ( 10 pracowników na 1 rzut nie wszyscy pracownicy spożywają posiłki o tej samej porze) oraz pomieszczenie do wydawania posiłków ciepłych dla 15 pracowników III. TECHNOLOGIE WYKONANIA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH: Budynek administracyjny, socjalny, garaże oraz warsztat - technologia tradycyjna Hala sortowni oraz magazyny technologia szkieletowa Boksy - technologia szkieletowa lub z elementów prefabrykowanych

5 IV. RODZAJE ODPADÓW PRZEWIDZIANYCH DO ZBIERANIA (WRAZ Z PODANĄ ILOŚCIĄ ZEBRANYCH ODPADÓW W CIĄGU ROKU ilość oszacowana, ponieważ zwiększymy obszar prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości) Urządzenia zawierające freony ok. 10 Mg/rok Leki inne niż wymienione w ok. 1 Mg/rok Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w , lub oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie Baterie i akumulatory inne niż wymienione w ok. 1 Mg/rok Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w i zawierające niebezpieczne składniki (1) ok. 15 Mg/rok Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w , i ok. 10 Mg/rok Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy) Odpady ulegające biodegradacji ok. 50 Mg/rok Gleba, ziemia, w tym kamienie ok. 150 Mg/rok Inne odpady nie ulegające biodegradacji ok Mg/rok Inne odpady komunalne Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne ok Mg/rok Odpady z targowisk ok. 300 Mg/rok Odpady z czyszczenia ulic i placów ok Mg/rok Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości Odpady ze studzienek kanalizacyjnych Odpady wielkogabarytowe ok. 150 Mg/rok Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów ok. 500 Mg/rok Gruz ceglany ok. 100 Mg/rok Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia ok. 50 Mg/rok Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadkowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w ok. 300 Mg/rok Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. ok. 100 Mg/rok Odpady z remontów i przebudów dróg ok. 200 Mg/rok Inne nie wymienione odpady Odpady opakowaniowe (wyłącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) Opakowania z papieru i tektury ok. 50 Mg/rok Opakowania z tworzyw sztucznych ok. 20 Mg/rok Opakowania ze szkła ok. 150 Mg/rok V. USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEICELI NIERUCHOMOŚCI Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. będzie prowadziła usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (gospodarstw domowych) oraz przedsiębiorców, firm, zakładów itp. VI. TRANSPORT ODPADÓW Po odebraniu odpadów będzie prowadzony transport odpadów na bazę w celu przesortowania przywiezionych odpadów. Po rozdzieleniu na poszczególne frakcję część odpadów nadająca się do odzysku będzie chwilowo magazynowana w celu ich dalszego przekazania specjalistycznym firmą,

6 które zajmują się ich odzyskiem. Pozostałe odpady nie nadające się do odzysku będą przeładowane i transportowane do firm, które zajmują się unieszkodliwieniem odpadów (np. składowiska odpadów, instalacje itp.). Na terenie Nowej Bazy będzie można dostarczyć odpady osobiście. VII. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW Odpady, które będą nadawały się do odzysku będą chwilowo magazynowane i przekazywane firmom, które zajmują się ich odzyskiem. Natomiast odpady nie nadające się do odzysku będą transportowane na składowiska odpadów w celu ich unieszkodliwienia. VIII. TEREN DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PGK Sp. z o.o. na dzień dzisiejszy posiada stosowne zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie: a. Gminy Goleniów b. Gminy Przybiernów c. Gminy Stepnica d. Gminy Stargard Szczeciński e. Miasta Stargard Szczeciński f. Gminy i Miasta Szczecin g. Gminy Nowogard IX. DANE DOTYCZĄCE ZUŻYCIA MEDIÓW (prąd, woda, ścieki, gaz lub inne paliwa stałe) W CZASIE EKSPLOATACJI: 1. Dane dotyczą zużycia wody + ścieki w 2009 roku na obecnej bazie PGK: Do zamiatania ulic i podlewania 321 m 3 Budynek socjalny (szatnia czysta + brudna + biuro Działu Transportu i Gospodarki Odpadami ) 112 m 3 Kotłownia 500 m 3 Biurowiec 484 m 3 ŁĄCZNIE m 3 2. Dane dotyczą zużycia wody + ścieki w 2009 roku na obecnej bazie PGK kwh 3. Dane dotyczące energi cieplnej w 2009 roku 685,9 GJ Powierzchnia opalana: Budynek biurowy 536,90 m 2 = 6 355,10 m 3 Budynek socjalny + stołówka + warsztat 368,0 m 2 = 1 435,9 m 3 Budynek socjalny męski 103,7 m 2 = 365,1 m 3 4. Opał stały zużycie w 2009 roku Baza koks 1,51 Mg Opał stały zużycie w 2010 roku Baza koks 4,0 Mg + 0,73 Mg (IV kwartał 2009 roku) = 4,73 Mg zużycie przez cały okres zimowy Powierzchnie opalane: Budynek (magazyn trumien, kotłownia, pomieszczenia Akcji Zimowej) 129,0 m 2 = 677,0 m 3 5. Zużycie paliw stałych w 2009 roku: Etylina ,9 Mg ON ,4 Mg W/w dane można wykorzystać do zużycia poszczególnych surowców na terenie Nowej Bazy. X. Łączna powierzchnia użytkowa działki 2,248 ha

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 885 UCHWAŁA NR XXX/685/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 416/12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 października 2012 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

UCHWAŁA NR 416/12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 października 2012 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne UCHWAŁA NR 416/12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 października 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

4. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA I PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI ODPADÓW WYTWARZANYCH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA

4. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA I PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI ODPADÓW WYTWARZANYCH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA 4. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA I PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI ODPADÓW WYTWARZANYCH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA 4.1. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA W tabeli 4-1 przedstawiono prognozę liczby ludności dla Miasta Krakowa wg GUS.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Załącznik do Uchwały Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Departament Środowiska i Rolnictwa Referat Polityki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa

Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa Wymagania techniczne i ekologiczne dla stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz podstawowe metody

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (Dz.U. Nr 112, poz. 1206, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Opracowanie dokumentu zostało dofinansowane ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. CONSTRUCTION ACTIVITY RESULTS IN 2013 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2012 R.

BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2012 R. CONSTRUCTION ACTIVITY RESULTS IN 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo