CENTRA LOGISTYCZNO-DYSTRYBUCYJNE A ROZWÓJ REGIONALNY W POLSCE. Marcin Foltyński, Instytut Logistyki i Magazynowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRA LOGISTYCZNO-DYSTRYBUCYJNE A ROZWÓJ REGIONALNY W POLSCE. Marcin Foltyński, Instytut Logistyki i Magazynowania 04.02.2011"

Transkrypt

1 CENTRA LOGISTYCZNO-DYSTRYBUCYJNE A ROZWÓJ REGIONALNY W POLSCE Marcin Foltyński, Instytut Logistyki i Magazynowania

2 Plan prezentacji 1. Centra logistyczne, czy centra magazynowe? Nazewnictwo. 2. Centra logistyczne jako element infrastruktury logistycznej. 3. Centra logistyczne w Europie i Polsce podobieństwa i róŝnice rozwoju. 4. Rynek powierzchni magazynowych w Polsce i jego wpływ na rozwój centrów logistycznych w poszczególnych regionach Polski. 5. Podsumowanie

3 Centrum logistyczne - definicja Centrum logistyczne to obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezaleŝne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze. Źródło: Ireneusz Fechner, ILiM

4 Budynek magazynowy Infrastruktura jako wyróŝnik podziału Platforma przeładunkowa Intermodalny terminal przeładunkowy Pomieszczenie biurowe Centrum logistyczne Obiekt biurowy Posterunek celny Centrum magazynowe Stacja tankowania pojazdów Punkt technicznej obsługi pojazdów Myjnia samochodowa Obiekt magazynowy Obiekt gastronomiczny Motel Źródło: Ireneusz Fechner, ILiM

5 Magazynowanie Przeładunek kompletacyjny Zakres usług jako wyróŝnik podziału Sortowanie paczek Przeładunek intermodalny Spedycja Centrum logistyczne Obsługa celna Usługi telekomunikaycjne Usługi finansowe Centrum magazynowe Wynajem opakowań Czyszczenie i naprawa opakowań Sprzedaż paliw Obiekt magazynowy Serwisowanie pojazdów Usługi gastronomiczne Usługi hotelarskie Źródło: Ireneusz Fechner, ILiM

6 SprzedaŜ paliw, olejów i akcesoriów. Techniczna obsługa pojazdów. Parking. Naprawa kontenerów i innych opakowań transportowych. Usługi hotelarskie. Usługi gastronomiczne. Usługi bankowe. Usługi dodatkowe przykład centrum logistycznego w Bremie Usługi księgowo-rachunkowe. Usługi telekomunikacyjne. Centrum logistyczne w Bremie

7 Centra logistyczne: Jest wielu inwestorów. Jeszcze jedna róŝnica architektura! Poszczególne obiekty budowane są według indywidualnych projektów - wyjątek Cargo Center Graz. Poza obiektami magazynowymi występują inne budynki i budowle. Centra magazynowe: Jest jeden inwestor developer. Budynki magazynowe budowane sąwedług standardowych projektów inwestora - developera. Z reguły brak innych budynków i budowli.

8 Werona - Interporto Quadrante Europa S.p.A. Centrum logistyczne Źródło: materiały Consorzio ZAI 2005

9 Panattoni Park Poznań 1 Centrum magazynowe Źródło: Panattoni Europe

10 W czym tkwi wartość CL dla uŝytkowników? Bardzo dobra dostępność do liniowej infrastruktury transportu (dróg lądowych, wodnych i linii kolejowych). Dostęp do usług i wyposaŝenia, których obecność w innym przypadku byłaby ekonomicznie nieuzasadniona (potencjał zbiorowości uŝytkowników). Wzrost elastyczności transportowej i bezpieczeństwa inwestycji dzięki obecności czynnika intermodalnego (inwestycja w przyszłość). Redukcja kosztów eksploatacyjnych dzięki kooperacji i wspólnym uŝytkowaniu niektórych zasobów. Lepsze wykorzystanie potencjału (operacje całodobowe, usługi wzajemne, kooperacja). DuŜy obszar inwestycyjny i natychmiastowa dostępność terenów pod inwestycje bez konieczności inwestowania w media energetyczne i infrastrukturę dojazdową. RóŜne formy pomocy oferowane przez zarząd inwestorom i uŝytkownikom.

11 Podobieństwa i róŝnice w rozwoju CL w Polce i Europie Europa Zachodnia Polska ~1970 ~1970 Powstająpierwsze centra logistyczne Rządowe programy budowy centrów logistycznych Koncepcje projektowe nawiązują do światowych trendów Brak zainteresowania administracji centralnej budową centrów logistycznych ~1980 Intensywny rozwój centrów logistycznych Rządowe programy budowy centrów logistycznych Deweloperzy budują centra magazynowe ~ Rynek powierzchni magazynowych o charakterze mieszanym Powstająpierwsze centra logistyczne. Brak kontynuacji. Deweloperzy budują centra magazynowe ~1990 ~ Lokalne inicjatywy sektora publicznego Rynek powierzchni magazynowych zdominowany przez inwestycje deweloperskie (centra magazynowe) Źródło: Ireneusz Fechner, ILiM

12 Przyczyny róŝnic i problemy towarzyszące realizacji krajowych CL Brak kompleksowej strategii wobec rozwoju infrastruktury logistycznej. Brak Rządowych programów wspierających budowę centrów logistycznych i terminali kontenerowych. Trudności w pozyskiwaniu duŝych nieruchomości na cele logistyczne. ZróŜnicowana dostępność i jakość lokalnej infrastruktury transportu w rozwaŝanych lokalizacjach. Bariery planistyczne. Długotrwałe procedury administracyjne dotyczące prawnego przygotowania inwestycji do realizacji.

13 Budowa CL jest przedsięwzięciem długoterminowym Konsekwencje: Ryzyko zmiany popytu na powierzchnię magazynową i usługi logistyczne w fazie planowania i realizacji. WydłuŜony w czasie zwrot nakładów inwestycyjnych. Problemy z finansowaniem inwestycji niesprzyjająca zamiarom inwestora ocena banków dotycząca ryzyka finansowego. Ryzyko zaspokojenia potrzeb uŝytkowników na infrastrukturę logistyczną w inny (szybszy) sposób.

14 Centrum logistyczne w Bolonii 250 ha 14,5 ha Źródło: Materiały Interporto di Bologna S.p.A.

15 Rzeczywisty czas realizacji CL historia realizacji Interporto Bologna SpA Studia i badania 1982 Początek realizacji 1986 Pierwsze usługi transportowe 1990 Pierwsi operatorzy logistyczni. Powierzchnia magazynów: 60 tys.m Powierzchnia centrum logistycznego: 200 ha Źródło: Ireneusz Fechner, ILiM na podstawie informacji Interporto Bologna S.p.A.

16 Dotychczasowe inicjatywy w zakresie budowy CL w Polsce Centra logistyczne W Polsce funkcjonują cztery centra logistyczne odpowiadające standardom zachodnioeuropejskim. Ich lokalizacja jest wynikiem wyłącznie inicjatyw lokalnych, a budowa pozbawiona systemowego wsparcia ze strony państwa. Dlatego ich kształt organizacyjny oraz stan realizacji i wyposaŝenia w podstawowe elementy infrastruktury logistycznej jest mocno zróŝnicowany. Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin Stare Miasto S.A. Śląskie Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach Euroterminal Sławków Sp. z o.o. Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań (CLIP Logistics Sp. z o.o.) Istniejące centra logistyczne nie współpracują ze sobą i nie podejmują inicjatyw na rzecz tworzenia krajowej intermodalnej sieci logistycznej.

17 Dotychczasowe inicjatywy w zakresie budowy CL w Polsce Międzynarodowe Centrum Logistyczne Euroterminal Sławków Sp. z o.o. Źródło: opracowanie własne mapa:

18 Krajowe terminale kontenerowe W porównaniu z liczbą centrów logistycznych Polska dysponuje duŝą liczbą terminali kontenerowych, a ich lokalizacja obejmuje obszar całego kraju. Wielkość krajowych terminali kontenerowych jest znacznie mniejsza od większości terminali podobnego typu w państwach Europy Zachodniej, a stan techniczny większości z nich jest znacznie gorszy od zachodnioeuropejskich. Z aktualnie istniejących terminali największym potencjałem rozwoju dysponują terminale w portach morskich, Małaszewiczach i Sławkowie. Większość krajowych terminali kontenerowych wymaga modernizacji (place manewrowe, tory do przeładunku kontenerów) oraz poprawy jakości dróg dojazdowych i modernizacji urządzeń dźwignicowych. Wyjątek stanowią terminale kontenerowe w portach morskich, które dysponują nowoczesną infrastrukturą (nabrzeŝa, place składowe, magazyny, bocznice kolejowe) i suprastrukturą (urządzenia przeładunkowe) oraz nowoczesnymi systemami informacyjnymi.

19 Krajowe terminale kontenerowe Gdynia Gdańsk Świnoujście Szczecin Mława Frankfurt Kobylnica Rzepin Rok Krzewie Swarzędz Poznań- Garbary Gądki Pruszków Łódź Brzeg Dolny Warszawa 2010 Małaszewicze 30 Wrocław Piotrków Trybunalski Liczba terminali kontenerowych Kąty Wrocławskie Sosnowiec Gliwice Sławków Medyka Źródło: Opracowanie własne ILiM Kraków

20 Średnia powierzchnia: 2,5 ha największa powierzchnia: 8,4 ha najmniejsza: 0,6 ha Krajowe terminale kontenerowe Szacowana łączna roczna zdolnośćprzeładunkowa: ok TEU. Terminal CL w Bremie CL w Dreźnie CL w Lipsku CL w Grazu CL w Weronie CL w Budapeszcie Powierzchnia 20,0 ha 6,5 ha 11,0 ha 2,5 ha 16,3 ha 22,0 ha Średnia powierzchnia: 13,1 ha

21 Centra magazynowe są podstawowym elementem punktowej infrastruktury logistycznej, najczęściej z dostępem wyłącznie do transportu samochodowego. Występują duŝe dysproporcje pomiędzy województwami w zakresie liczebności centrów magazynowych i wielkością dysponowanej powierzchni magazynowej. Lokalizacja centrów magazynowych jest funkcją popytu na powierzchnię magazynową i dostępności do infrastruktury transportu samochodowego. Praktycznie jedynym realnym ograniczeniem rozwoju centrów magazynowych jest popyt na powierzchnię magazynową i rosnące ceny nieruchomości w regionach. Centra magazynowe mają duŝy potencjał rozwoju. Zdolność deweloperów dysponujących rezerwą własnych nieruchomości do szybkiego zaspokojenia popytu na nową powierzchnię magazynową stwarza powaŝną konkurencję dla istniejących centrów logistycznych, a dla nowych koncepcji są praktycznie bezkonkurencyjne. Gdzie w Polsce znajdują się nowoczesne centra magazynowe?

22 ynym Polska ogółem m 2 Gdzie w Polsce znajdują się nowoczesne obiekty magazynowe? yny m m 2 93,1 % yny m ynym Źródło: Badania własne ILiM Na koniec czerwca 2009

23 Przyrost powierzchni magazynowej /m 2 / Województwo Ogółem /m 2 / Udział /%/ Województwo Ogółem /m 2 / Udział /%/ Różnica Województwo Ogółem /m 2 / Mazowieckie ,75 Wielkopolskie ,09 Łódzkie ,34 Śląskie ,11 Dolnośląskie ,04 Małopolskie ,83 Pomorskie ,47 Zachodnio-pomorskie ,77 Kujawsko-pomorskie ,71 Podkarpackie ,44 Lubuskie ,22 Podkarpackie ,10 Lubelskie ,07 Warmińsko-mazurskie ,04 Ogółem ,00 Mazowieckie ,81 Wielkopolskie ,79 Śląskie ,85 Łódzkie ,88 Dolnośląskie ,81 Zachodniopomorskie ,78 Pomorskie ,56 Małopolskie ,32 Kujawsko-pomorskie ,47 Podkarpackie ,29 Świętokrzyskie ,22 Lubuskie ,15 Lubelskie ,04 Warmińsko-mazurskie ,03 Ogółem ,00 Mazowieckie Wielkopolskie Śląskie Łódzkie Dolnośląskie Zachodniopomorskie Pomorskie Małopolskie Kujawsko-pomorskie 0 Podkarpackie Świętokrzyskie Lubuskie 0 Lubelskie 0 Warmińsko-mazurskie 0 Ogółem Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ILiM

24 Różnica powierzchni Zmiany w wielkości powierzchni magazynowej Względny przyrost powierzchni Województwo /m 2 / Mazowieckie Wielkopolskie Śląskie Łódzkie Dolnośląskie Zachodniopomorskie Pomorskie Małopolskie 8200 Kujawsko-pomorskie 0 Podkarpackie Świętokrzyskie Lubuskie 0 Lubelskie 0 Warmińsko-mazurskie 0 Ogółem Województwo /%/ Mazowieckie 18,7 Wielkopolskie 26,6 Śląskie 25,6 Łódzkie 8,2 Dolnośląskie 11,1 Zachodniopomorskie 6,5 Pomorskie 1,7 Małopolskie 0,3 Kujawsko-pomorskie 0,0 Podkarpackie 0,6 Świętokrzyskie 0,6 Lubuskie 0,0 Lubelskie 0,0 Warmińsko-mazurskie 0,0 Ogółem 100,0 Źródło: Ireneusz Fechner, ILiM Przyrost względny obliczony jako róŝnica powierzchni w czerwcu 2009 i 2008 do całkowitej powierzchni magazynowej w czerwcu 2009 r.

25 Podsumowanie co naleŝy zrobić? Ułatwić dostęp do portów morskich od strony lądu poprzez rozbudowę wielogałęziowej infrastruktury transportu. Zachować część terenów przykolejowych pod przyszłe inwestycje produkcyjne i logistyczne. Przewidzieć miejsca pod pełnowymiarowe intermodalne terminale przeładunkowe w strefach koncentracji obiektów magazynowych, w których aktualnie nie korzysta się z transportu kolejowego. W planach rozbudowy lotnisk i lokalizacji nowych uwzględnić specyficzne potrzeby przewozów cargo i działalności logistycznej w strefie portu lotniczego lub jego bliskim zapleczu. Podjąć strategiczną decyzję o roli transportu wodnego śródlądowego w polskim systemie transportowym. WyposaŜyć planistów i samorządy regionalne oraz lokalne w wiedzę dotyczącą wpływu decyzji lokalizacyjnych na działalność transportowo-logistyczną, która ułatwi im ich podejmowanie.

26 Dziękuję za uwagę Marcin Foltyński

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) WARSZAWA, LIPIEC 2013 R. 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA I ROZBUDOWA Portu Świnoujście-Ognica. Project. Wartość Projektu. w oparciu Analizę Finansową V.5. Warszawa, Styczeń 2014

REWITALIZACJA I ROZBUDOWA Portu Świnoujście-Ognica. Project. Wartość Projektu. w oparciu Analizę Finansową V.5. Warszawa, Styczeń 2014 REWITALIZACJA I ROZBUDOWA Portu Świnoujście-Ognica Project Wartość Projektu w oparciu Analizę Finansową V.5 Warszawa, Styczeń 2014 str. 1 wstęp Na bazie posiadanego nabrzeża portowego w Świnoujściu Ognicy,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Andrzej TUBIELEWICZ *, Marcin FORKIEWICZ * PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Streszczenie W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Jeden dla wszystkich czy wszyscy do jednego? Raport dotyczący oczekiwań najemców nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce

Jeden dla wszystkich czy wszyscy do jednego? Raport dotyczący oczekiwań najemców nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce Jeden dla wszystkich czy wszyscy do jednego? Raport dotyczący oczekiwań najemców nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce Kwiecień 2010 Jeden dla wszystkich czy wszyscy do jednego? Kwiecień 2010

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur Badanie sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce KPMG W POLSCE 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce kpmg.pl Patroni honorowi: Kontakt KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 22 528 11 00 F: +48 22 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl Marek

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych

Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE Tom VII Sulechów 2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych Wprowadzenie Istotną cechą samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Raport społeczny o stanie rynku kolejowego w Polsce

Raport społeczny o stanie rynku kolejowego w Polsce o stanie rynku kolejowego w Polsce RAPORT Przygotował zespół pod kierunkiem Janusza Piechocińskiego Zastępcy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury w składzie: Marcin Kamola - TRANSPORT SZYNOWY statystyki

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo