Zielona Infrastruktura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zielona Infrastruktura"

Transkrypt

1 PANEL I Zielona Infrastruktura Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich Katedra Ekologii Stosowanej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Banacha 12/16 Koordynator projektu: Prof. dr hab. Maciej Zalewski, tel Kierownik projektu: dr Tomasz Jurczak, tel Miejsce na logotypy partnerów

2 OBSZAR DEMONSTRACYJNY PROJEKTU Łódź, rzeka Bzura i zbiorniki Arturówek Lokalizacja obszaru demonstracyjnego projektu EH-REK oraz innych zbiorników rekreacyjnych w koncepcji Błękitno- Zielonej Sieci miasta Łódź

3 OBSZAR DEMONSTRACYJNY PROJEKTU Łódź, rzeka Bzura i zbiorniki Arturówek symbol nazwa powierzchnia [ha] piętrzenie [m] śred. głębokość [m] objętość [m 3 ] AG Arturówek górny 1,08 1,96 0, AŚ Arturówek środkowy 2,58 3,14 1, AD Arturówek dolny 3,05 4,49 1, BN - rzeka Bzura poniżej zbiorników Arturówek, AD - zbiornik Arturówek Dolny, AŚ - zbiornik Arturówek Środkowy, AG zbiornik Arturówek Górny, BP -rzeka Bzura powyżej zbiorników Arturówek, BW -rzeka Bzura poniżej ul. Wycieczkowej, SW -staw przy ulicy Wycieczkowej, W -ulica Wycieczkowa, BPW - zbiornik nr 17 w kaskadzie powyżej ul. Wycieczkowej, UŁ - zbiornik nr 7 w kaskadzie powyżej ul. Wycieczkowej BN AD AŚ AG BP SW W BW BPW UL 3 zbiorniki rekreacyjne Arturówek rzeka Bzura 17 zbiorników małej retencji kierunek spływu wód deszczowych kierunek przepływu rzeki

4 OBSZAR DEMONSTRACYJNY PROJEKTU cele projektu Analiza zagrożeń i szans Koncepcja i projekt rekultywacji Realizacja inwestycji Optymalizacja rozwiązań systemowych System szkoleń Planowany efekt ekologiczny EH-REK: Poprawa jakości środowiska przyrodniczego, wody i wartości rekreacyjnych zbiorników "Arturówek" w Łodzi poprzez eliminację problemu zakwitów sinicowych realizacja wytycznych Ramowej Dyrektywy Wodnej EU (2000/60/WE) Planowane efekty ekonomiczno-społeczne EH-REK: Zastosowanie ekohydrologii w zrównoważonej gospodarce wodnej na terenach miejskich (jako przykład błękitno-zielonej infrastruktury) ze szczególnym uwzględnieniem transferu wiedzy o innowacyjnych technologiach i rozwiązaniach systemowych dla decydentów i społeczeństwa. Opracowanie naukowych podstaw do rekultywacji miejskich ekosystemów wodnych pod kątem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej UE.

5 Jurczak et al., 2012 LIFE08 ENV/PL/ ,0 stężenie TN [mg/l ,6 1,2 0,8 0,4 0 8,0 6,0 4,0 2,0 BN AD AŚ AG BP BW W BPW UŁ 0,0 mikrocystyna-lr inne mikrocystyny Zakwit sinic z rodzaju Microcystis i Aphanizomenon w zbiorniku Arturówek górny, 2012 stężenie mikrocystyn [ug/ :15 02:25 02:35 02:45 02:55 03:05 03:15 03:35 stężenie TP [mg/l] stężenie TN [mg/l] 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Wpływ wód opadowych na jakość wód rzeki Bzury i zbiorników rekreacyjnych w Arturówku stały monitoring roztopy śniezne opady deszczu dynamika zmian wód opadowych BN AD AŚ AG BP BW W BPW UŁ stężenie TP [mg/l

6 EKOHYDROLOGIA harmonizacja rozwiązań hydrotechnicznych i biologicznych

7 EKOHYDROLOGIA harmonizacja rozwiązań hydrotechnicznych i biologicznych

8 EKOHYDROLOGIA harmonizacja rozwiązań hydrotechnicznych i biologicznych

9 Rola sekwencyjnego systemu sedymentacyjnobiofiltracyjnego (SSSB) w oczyszczaniu wód dopływ wód burzowych do SSSB sedymentacja zawiesiny w części osadnikowej strefa anaerobowa +38% Ca 3 (PO 4 ) 2 bariera geochemiczna dla redukcji jonów fosforanowych zawartych w wodzie rola BIOTECHNOLOGII w zwiększeniu skuteczności oczyszczania wód strefa filtracji biologicznej asymilacja związków azotu przez rośliny wodne i proces mineralizacji C 6 H 12 O 6 + 6O >6CO 2 + 6H 2 O odpływ podczyszczonych wód burzowych

10 Ekohydrologiczna adaptacja zbiornika Arturówek górny w celu intensyfikacji oczyszczania wód opadowych V.2012 IV.2013 V.2013 VI.2013 Temp 23.7ºC, TP 0.19, NO , NO 3-0,23, NH mg/l, Temp 17.7ºC, TP 1.22, NO , NO , NH mg/l,

11 Ekohydrologiczna adaptacja zbiornika Arturówek górny w celu intensyfikacji oczyszczania wód opadowych mg/l 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 TN TP redukcja: TN 67,4% TP 66,7% mg/l zawiesina redukcja: zawiesina 94,7% 1,0 50 0,0 rzeka osad1 osad2 biol 0 rzeka osad1 osad2 biol mg/l 7,0 6,0 5,0 azotany fosforany amon redukcja: azotany 97,4% fosforany 39,3% amon 96,6% 4,0 3, ,0 1,0 0,0 rzeka osad1 osad2 biol 1-rzeka 2-osadnik 3-osadnik 4-rośliny

12 Konstrukcja stref buforowych wraz z biogeochemicznymi barierami dla redukcji substancji biogenicznych i zawiesiny IV.2012 V.2013 VI.2013 VI.2013

13 Konstrukcja stref buforowych wraz z biogeochemicznymi barierami dla redukcji substancji biogenicznych i zawiesiny mg/l 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 TN TP redukcja: TN 86,2% TP 71,4% 300 mg/l zawiesina redukcja: zawiesina 91,4% 1,0 50 0,0 rów sep wlot osad biol 0 rów sep wlot osad biol mg/l 7,0 6,0 5,0 azotany fosforany amon redukcja: azotany 67,7% fosforany 81,7% amon 98,2% 1 1-rów 2-separator 3-osadnik 4-rośliny 4,0 3,0 2,0 2 1,0 0,0 rów sep wlot osad biol 4 3

14 Sekwencyjny system sedymentacyjno-biofiltracyjny do przejmowania wód burzowych z ulicy Wycieczkowej VI.2013 V.2013 VI.2013 VI.2013

15 Sekwencyjny system sedymentacyjno-biofiltracyjny do przejmowania wód burzowych z ulicy Wycieczkowej mg/l 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 TN TP redukcja: TN 73,9% TP 72,4% 300 mg/l zawiesina redukcja: zawiesina 90,9% 1,0 50 0,0 ulica sep wlot osad1 osad2 biol 0 ulica sep wlot osad1 osad2 biol mg/l 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 azotany fosforany amon redukcja: azotany 74,5% fosforany + 7,1% amon 67,3% ,0 1,0 0,0 ulica sep wlot osad1 osad2 biol 1-ulica 2-separator 3-wlot 4-osadnik 5-osadnik 6-rośliny 1

16 Rekultywacja czy ochrona miejskich zbiorników wodnych? Nazwa zadania opis Odmulanie zbiorników o łącznej powierzchni 7,5 ha (średnio 15 cm warstwa namułu) m3 koszt [PLN] AD osadnik wirowy + SSSB* o powierzchni 150 m AŚ osadnik wirowy + separator lamelowy+ SSSB o powierzchni 120 m2 AG system SSSB o powierzchni 750 m2 na wlocie rzeki do zbiornika W kratki w ulicy+ studnia przelewowa + osadnik wirowy + separator lamelowy+ studnia wyrównawcza + SSSB o powierzchni 300 m2 zbiornik B17 system SSSB o powierzchni 160 m2 na wlocie rzeki do zbiornika wrazz modyfikacją budowli piętrzącej zbiorniki B7 system SSSB o powierzchni 200 m2 na wlocie rzeki do zbiornika * sekwencyjny system sedymentacyjno-biofiltracyjny AD, AS, AG rozwiązania do przejmowania wód deszczowych dopływających do zbiorników Arturówek dolny, środkowy i górny W rozwiązanie dla przejmowania wód deszczowych z ulicy Wycieczkowej B17, B7 rozwiązania zastosowane na dwóch z sekwencji 17 zbiorników małej retencji powyżej ulicy Wycieczkowej

17 System szkoleń w ramach projektu EH-REK LIFE08 ENV/PL/ na poziomie międzynarodowym - Sympozjum pt.: Ecohydrology, Biotechnology and Engineering: Towards Harmony between the Biogeosphere and Society on the basis of Long-Term Ecosystem Research, r., 210 uczestników z 31 krajów na poziomie miasta - dla łódzkiej platformy interesariuszy sektora wodnego na poziomie krajowym - dla pracowników WIOS, RZGW, administracji miast dla nauczycieli i trenerów oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i wyższych dla lokalnej społeczności (zwiększanie świadomości)

18 Dziękuję za Państwa uwagę Miejsce na nazwisko prelegenta dr Tomasz Jurczak Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

Zastosowanie ekohydrologii dla poprawy jakości wód w miejskich zbiornikach retencyjnych na przykładzie projektu EH-REK

Zastosowanie ekohydrologii dla poprawy jakości wód w miejskich zbiornikach retencyjnych na przykładzie projektu EH-REK Całkowity budżet projektu: 1 244 319 Koszt kwalifikowany: 1 011 069 Udział finansowy KE: 489 157 Udział finansowy NFOŚiGW: 451 612 Wkład własny beneficjentów: 303 550 (w tym udział finansowy WFOŚiGW: 1

Bardziej szczegółowo

EKOHYDROLOGICZNA REKULTYWACJA ZBIORNIKÓW REKREACYJNYCH ARTURÓWEK (ŁÓDŹ) JAKO MODELOWE PODEJŚCIE DO REKULTYWACJI ZBIORNIKÓW MIEJSKICH

EKOHYDROLOGICZNA REKULTYWACJA ZBIORNIKÓW REKREACYJNYCH ARTURÓWEK (ŁÓDŹ) JAKO MODELOWE PODEJŚCIE DO REKULTYWACJI ZBIORNIKÓW MIEJSKICH LIFE8 ENV/PL/517 Całkowity koszt przedsięwzięcia: 1 244 319 Suma kosztów kwalifikowanych: 1 11 69 Dofinansowanie KE: 589 157 Dofinansowanie NFOŚiGW: 451 612 Polityka i Zarządzanie w zakresie środowiska

Bardziej szczegółowo

EKOHYDROLOGICZNA REKULTYWACJA ZBIORNIKÓW REKREACYJNYCH ARTURÓWEK (ŁÓDŹ) JAKO MODELOWE PODEJŚCIE DO REKULTYWACJI ZBIORNIKÓW MIEJSKICH

EKOHYDROLOGICZNA REKULTYWACJA ZBIORNIKÓW REKREACYJNYCH ARTURÓWEK (ŁÓDŹ) JAKO MODELOWE PODEJŚCIE DO REKULTYWACJI ZBIORNIKÓW MIEJSKICH Całkowity koszt przedsięwzięcia: 1 244 319 Suma kosztów kwalifikowanych: 1 011 069 Dofinansowanie KE: 589 157 Dofinansowanie NFOŚiGW: 451 612 Polityka i Zarządzanie w zakresie środowiska Wkład własny beneficjentów:

Bardziej szczegółowo

EKOHYDROLOGICZNA REKULTYWACJA ZBIORNIKÓW MIEJSKICH ARTURÓWEK

EKOHYDROLOGICZNA REKULTYWACJA ZBIORNIKÓW MIEJSKICH ARTURÓWEK Całkowity koszt przedsięwzięcia: 1 244 319 Suma kosztów kwalifikowanych: 1 011 069 Dofinansowanie KE: 589 157 Dofinansowanie NFOŚiGW: 451 612 Wkład własny beneficjentów: 303 550 ( w tym dotacja WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Przykłady działań realizowanych w Polsce w ramach adaptacji do zmian klimatu - dobre praktyki (część 3)

Przykłady działań realizowanych w Polsce w ramach adaptacji do zmian klimatu - dobre praktyki (część 3) Zielona i Błękitna Infrastruktura Przykłady działań realizowanych w Polsce w ramach adaptacji do zmian klimatu - dobre praktyki (część 3) Iwona Wagner Katedra Ekologii Stosowanej, Uniwersytet Łódzki FPP

Bardziej szczegółowo

EKOHYDROLOGICZNA REKULTYWACJA ZBIORNIKÓW REKREACYJNYCH ARTURÓWEK (ŁÓDŹ) JAKO MODELOWE PODEJŚCIE DO REKULTYWACJI ZBIORNIKÓW MIEJSKICH

EKOHYDROLOGICZNA REKULTYWACJA ZBIORNIKÓW REKREACYJNYCH ARTURÓWEK (ŁÓDŹ) JAKO MODELOWE PODEJŚCIE DO REKULTYWACJI ZBIORNIKÓW MIEJSKICH Całkowity koszt przedsięwzięcia: 1 244 319 Suma kosztów kwalifikowanych: 1 011 069 Dofinansowanie KE: 589 157 Dofinansowanie NFOŚiGW: 451 612 Wkład własny beneficjentów: 303 550 (w tym dotacja WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROGRAMU SZKOLEŃ (A5.1) OGÓLNY OPIS ZADANIA

OPRACOWANIE PROGRAMU SZKOLEŃ (A5.1) OGÓLNY OPIS ZADANIA LIFE+ 08 ENV/PL/000517 www.arturowek.pl Program Szkoleń 2013-2014 Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich Zuzanna

Bardziej szczegółowo

Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich

Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź)

Bardziej szczegółowo

Błękitno-Zielona Sieć. Dobra praktyka zrównoważonej gospodarki wodnej

Błękitno-Zielona Sieć. Dobra praktyka zrównoważonej gospodarki wodnej Błękitno-Zielona Sieć. Dobra praktyka zrównoważonej gospodarki wodnej Maciej Zalewski, Iwona Wagner, Aleksandra Jaskulska Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytet Łódzki Regionalne Europejskie Centrum Ekohydrologii

Bardziej szczegółowo

Profesor MACIEJ ZALEWSKI & Dr Tomasz Jurczak. LIFE08 ENV/PL/

Profesor MACIEJ ZALEWSKI & Dr Tomasz Jurczak. LIFE08 ENV/PL/ LIFE08 ENV/PL/000517 Sposoby zapobiegania flash flood w Łodzi czyli ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REKULTYWACJI STAWÓW STEFAŃSKIEGO I STAWÓW JANA W ŁODZI opracowana w ramach projektu EH-REK

KONCEPCJA REKULTYWACJI STAWÓW STEFAŃSKIEGO I STAWÓW JANA W ŁODZI opracowana w ramach projektu EH-REK Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich (EH-REK) KONCEPCJA REKULTYWACJI STAWÓW STEFAŃSKIEGO I STAWÓW JANA W

Bardziej szczegółowo

Strategia rekultywacji miejskich zbiorników rekreacyjnych ocena stanu zbiorników Stawy Stefańskiego w Łodzi.

Strategia rekultywacji miejskich zbiorników rekreacyjnych ocena stanu zbiorników Stawy Stefańskiego w Łodzi. Całkowity koszt przedsięwzięcia: 1 244 319 Suma kosztów kwalifikowanych: 1 011 069 Dofinansowanie KE: 589 157 Dofinansowanie NFOŚiGW: 451 612 Wkład własny beneficjentów: 303 550 ( w tym dotacja WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPIERANIA DECYZJI w rekultywacji MAŁYCH ZBIORNIKÓW MIEJSKICH

SYSTEM WSPIERANIA DECYZJI w rekultywacji MAŁYCH ZBIORNIKÓW MIEJSKICH Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich (EH-REK) SYSTEM WSPIERANIA DECYZJI w rekultywacji MAŁYCH ZBIORNIKÓW

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-II-65/08 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-II-65/08 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-II-65/08 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk,

Bardziej szczegółowo

Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich (EH-REK)

Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich (EH-REK) LIFE08 ENV/PL/000517 Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich (EH-REK) ANALIZA ZAGROŻEŃ I SZANS pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Błękitna i zielona infrastruktura dla zrównoważonego rozwoju miast. Iwona Wagner

Błękitna i zielona infrastruktura dla zrównoważonego rozwoju miast. Iwona Wagner Całkowity budżet projektu: 1 244 319 Koszt kwalifikowany: 1 011 069 Udział finansowy KE: 489 157 Udział finansowy NFOŚiGW: 451 612 Wkład własny beneficjentów: 303 550 (w tym udział finansowy WFOŚiGW: 1

Bardziej szczegółowo

retencja krajobrazowa w miastach

retencja krajobrazowa w miastach Zielona i Błękitna Infrastruktura retencja krajobrazowa w miastach Iwona Wagner, Kinga Krauze, Tomasz Jurczak Katedra Ekologii Stosowanej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki Europejskie

Bardziej szczegółowo

Model fizykochemiczny i biologiczny

Model fizykochemiczny i biologiczny Model fizykochemiczny i biologiczny dr Czesław Kliś Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania projektu EKOROB

Stan zaawansowania projektu EKOROB LIFE08 ENV/PL/000519 EKOtony dla Redukcji zanieczyszczeń Obszarowych (EKOROB) Stan zaawansowania projektu EKOROB Wojciech Frątczak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarzecze 13B, 02-134 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przegląd ekologiczny zamkniętego składowiska fosfogipsów w Wiślince. Gdańsk, 14 maja 2014 r.

Przegląd ekologiczny zamkniętego składowiska fosfogipsów w Wiślince. Gdańsk, 14 maja 2014 r. Przegląd ekologiczny zamkniętego składowiska fosfogipsów w Wiślince Gdańsk, 14 maja 2014 r. Plan prezentacji - Podstawy prawno-proceduralne - Zakres problemowy przeglądu ekologicznego - Analiza istotnych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Kierunek: ochrona środowiska. Martyna Anna Walczak Numer albumu:

UNIWERSYTET ŁÓDZKI Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Kierunek: ochrona środowiska. Martyna Anna Walczak Numer albumu: UNIWERSYTET ŁÓDZKI Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek: ochrona środowiska Martyna Anna Walczak Numer albumu: 312743 Wpływ rekultywacji zbiorników rekreacyjnych w Arturówku na stan jakości wód

Bardziej szczegółowo

Jeziora województwa zachodniopomorskiego. WFOŚiGW w Szczecinie

Jeziora województwa zachodniopomorskiego. WFOŚiGW w Szczecinie Jeziora województwa zachodniopomorskiego WFOŚiGW w Szczecinie Jeziora na Pomorzu Zachodnim w liczbach* W granicach województwa znajduje się 1.202,8 km 2 gruntów pod wodami co stanowi 5,25% powierzchni

Bardziej szczegółowo

BADANIE PERCEPCJI SPOŁECZNEJ, ZADOWOLENIA I NASTAWIENIA DO

BADANIE PERCEPCJI SPOŁECZNEJ, ZADOWOLENIA I NASTAWIENIA DO BADANIE PERCEPCJI SPOŁECZNEJ, ZADOWOLENIA I NASTAWIENIA DO REALIZOWANEGO PROJEKTU CZ. III Włodarczyk Renata, Jurczak Tomasz, Kaczkowski Zbigniew Wprowadzenie Celem realizowanego od roku przez Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

GRAF oczyszczalnie ścieków. one2clean

GRAF oczyszczalnie ścieków. one2clean Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków typu SBR one2clean Konrad Gojżewski Kierownik projektów inwestycyjnych konrad.gojzewski@ekodren.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Kinga Krauze Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN

Kinga Krauze Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN "Błękitno-zielona infrastruktura jako narzędzie zintegrowanej rewitalizacji i zarządzania wodami w miastach aspekty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne Kinga Krauze Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii

Bardziej szczegółowo

Recenzja. rozprawy doktorskiej mgr Sebastiana Szklarka

Recenzja. rozprawy doktorskiej mgr Sebastiana Szklarka Dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak Wrocław, 15.01.2017 r. Instytut Inżynierii Środowiska Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Recenzja rozprawy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI ODDZIELANIA. SEPARATORY Koalescencyjno - lamelowe SEPARATORY Koalescencyjne z by-passem.

TECHNIKI ODDZIELANIA. SEPARATORY Koalescencyjno - lamelowe SEPARATORY Koalescencyjne z by-passem. TECHNIKI ODDZIELNI SEPRTORY Koalescencyjne SEPRTORY Koalescencyjno lamelowe SEPRTORY Koalescencyjne z bypassem SEPRTORY Tłuszczów OSIKI www.puraqua.pl Separatory koalescencyjnolamelowe z obejściem burzowym

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN- II - 65/08 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN- II - 65/08 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN- II - 65/08 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Pełna i skrócona nazwa Wzmianka o złożeniu do instytutu, siedziba rejestru statutu

Bardziej szczegółowo

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZASOBY WODNE I PRZYRODNICZE MONOGRAFIA pod redakcją Jana Dojlido i Bohdana Wieprzkowicza WARSZAWA 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 1. ZASOBY WODNE 9 1.1. EWOLUCJA POGLĄDÓW NA GOSPODARKĘ

Bardziej szczegółowo

Najlepsze polskie projekty Adaptacja do zmian klimatu RadomKlima, Miasto Radom

Najlepsze polskie projekty Adaptacja do zmian klimatu RadomKlima, Miasto Radom Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Najlepsze polskie projekty Adaptacja do zmian klimatu RadomKlima, Miasto Radom Witold Retke Wydział ds. Programu LIFE Logika tworzenia projektu LIFE

Bardziej szczegółowo

Nasze jeziora - naszą sprawą

Nasze jeziora - naszą sprawą Nasze jeziora - naszą sprawą Jerzy Sarnowski Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie ... Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie stref ekotonowych w ograniczaniu zanieczyszczeń ń obszarowych

Zastosowanie stref ekotonowych w ograniczaniu zanieczyszczeń ń obszarowych Zastosowanie stref ekotonowych w ograniczaniu zanieczyszczeń ń obszarowych prezentacja projektu LIFE+ EKOROB Katarzyna Izydorczyk Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk Europejskie Regionalne Centrum

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska

Nowe prawo wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska Nowe prawo wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska Gdańsk, 27 marca 2017 r. Wody opadowe charakterystyka problemu Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty dawkowania alternatywnych. od badań laboratoryjnych do zastosowań w skali technicznej

Praktyczne aspekty dawkowania alternatywnych. od badań laboratoryjnych do zastosowań w skali technicznej Gdańsk, 15-17 kwietnia 2012 r. Seminarium naukowo-techniczne pt. Praktyczne aspekty dawkowania alternatywnych źródeł węgla w oczyszczalniach ścieków od badań laboratoryjnych do zastosowań w skali technicznej

Bardziej szczegółowo

10 zasad Błękitnej Strategii Wrocławia

10 zasad Błękitnej Strategii Wrocławia Autor: Sebastian Wypych 1 10 zasad Błękitnej Strategii Wrocławia 1.WODA JEST ŹRÓDŁEM ŻYCIA I ZASOBEM STRATEGICZNYM W KAŻDEJ POSTACI, W JAKIEJ WYSTĘPUJE NA TERENIE MIASTA. DLATEGO. Alina Drapella- Hermansdorfer,

Bardziej szczegółowo

Błękitno-zielona infrastruktura techniczne rozwiązania inspirowane naturą

Błękitno-zielona infrastruktura techniczne rozwiązania inspirowane naturą Błękitno-zielona infrastruktura techniczne rozwiązania inspirowane naturą Konferencja Błękitno-zielona infrastruktura w miastach 21 kwietnia 2016, MCK Katowice Tomasz Bergier Katedra Kształtowania i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Rekultywacja obszarów wodnych w regionie za pomocą innowacyjnej technologii REZONATORA WODNEGO EOS 2000

Rekultywacja obszarów wodnych w regionie za pomocą innowacyjnej technologii REZONATORA WODNEGO EOS 2000 Rekultywacja obszarów wodnych w regionie za pomocą innowacyjnej technologii REZONATORA WODNEGO EOS 2000 Rezonator Wodny EOS 2000 przywraca w naturalny sposób ekologiczną równowagę zbiorników wodnych bez

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU WODY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU WODY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU WODY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Szczelne nawierzchnie Utwardzone place Betonowe nabrzeża Brak powierzchni biologicznie czynnej Bydgoszcz miasto nad dwiema rzekami

Bardziej szczegółowo

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO Artykuł 1 Status prawny i siedziba Centrum 1. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii z siedziba w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności sekwencyjnego systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego w oczyszczaniu wód burzowych

Ocena skuteczności sekwencyjnego systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego w oczyszczaniu wód burzowych UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA PIOTR LENARTOWICZ Numer albumu: 299141 Ocena skuteczności sekwencyjnego systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego w oczyszczaniu

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania UŁ, Łódź, 18.01.2008 TECHNOLOGIE. Sektor Ochrony Środowiska prof. dr hab. Maciej ZALEWSKI

Wydział Zarządzania UŁ, Łódź, 18.01.2008 TECHNOLOGIE. Sektor Ochrony Środowiska prof. dr hab. Maciej ZALEWSKI Wydział Zarządzania UŁ, Łódź, 18.01.2008 TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI 3 Sektor Ochrony Środowiska prof. dr hab. Maciej ZALEWSKI FORESIGHT JAKO INTEGRACJA WIZJI BOTTOM UP, TOP DOWN TOP-DOWN LONG TERM VISION

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie zatrzymać wodę opadową w mieście? Narzędzia techniczne

Jak bezpiecznie zatrzymać wodę opadową w mieście? Narzędzia techniczne Jak bezpiecznie zatrzymać wodę opadową w mieście? Narzędzia techniczne Iwona Wagner Uniwersytet Łódzki Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO, PAN Kinga Krauze Europejskie Regionalne

Bardziej szczegółowo

Ocena stopnia degradacji ekosystemu Jeziora Sławskiego oraz uwarunkowania, moŝliwości i metody jego rekultywacji.

Ocena stopnia degradacji ekosystemu Jeziora Sławskiego oraz uwarunkowania, moŝliwości i metody jego rekultywacji. Ocena stopnia degradacji ekosystemu Jeziora Sławskiego oraz uwarunkowania, moŝliwości i metody jego rekultywacji. Ryszard Wiśniewski Pracownia Hydrobiologii Stosowanej, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Eco-Tabs. Nowa technologia w bioremediacji silnie zeutrofizowanych zbiorników wodnych

Eco-Tabs. Nowa technologia w bioremediacji silnie zeutrofizowanych zbiorników wodnych TM Eco-Tabs Nowa technologia w bioremediacji silnie zeutrofizowanych zbiorników wodnych Prof. dr hab. Ryszard J. Chróst Zakład Ekologii Mikroorganizmów UW Przyczyny i skutki eutrofizacji wód podlegające

Bardziej szczegółowo

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Smardzewice,

Bardziej szczegółowo

Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich

Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich Ecohydrologic rehabilitation of recreational reservoirs Arturowek (Lodz)

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY. P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie

OPERAT WODNOPRAWNY. P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie OPERAT WODNOPRAWNY Temat: P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie Obiekt: Ulica Południowa w km 0+000 0+455 działki nr 224, 223 w obrębie Dłutów i działka nr 50 w obrębie Dłutów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNYCH ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 2

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody górnej Zgłowiączki ze względu na zawartość związków azotu

Ocena jakości wody górnej Zgłowiączki ze względu na zawartość związków azotu Ocena jakości wody górnej Zgłowiączki ze względu na zawartość związków azotu Zygmunt Miatkowski Karolina Smarzyńska Jan Brzozowski IMUZ Falenty W-P OBw Bydgoszczy IBMER Warszawa Projekt finansowany przez

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA SŁUPSK SIT 28 LISTOPADA Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar. Andrzej Wójtowicz

KONFERENCJA SŁUPSK SIT 28 LISTOPADA Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar. Andrzej Wójtowicz KONFERENCJA SŁUPSK SIT 28 LISTOPADA 2013 Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar. Andrzej Wójtowicz ISTOTNE PYTANIA czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć? Czy w mieście Słupsku i regionie

Bardziej szczegółowo

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku. POIiŚ 3.1-14

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku. POIiŚ 3.1-14 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku POIiŚ 3.1-14 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Beneficjent: Gmina

Bardziej szczegółowo

OT-13 Środowisko. Główny Instytut Górnictwa. Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek

OT-13 Środowisko. Główny Instytut Górnictwa. Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek OT-13 Środowisko Główny Instytut Górnictwa Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek Katowice 15 maj 2017 CK w ramach OT-13 Środowisko OT-13 Centrum Satelitarnego Monitoringu Środowiska Żywność-Region-Przyszłość

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Projekt Zintegrowana Strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Ochrony Wód Wydział Nauk o Środowisku. Uwarunkowania rekultywacji Jeziora Wolsztyńskiego

Katedra Inżynierii Ochrony Wód Wydział Nauk o Środowisku. Uwarunkowania rekultywacji Jeziora Wolsztyńskiego Katedra Inżynierii Ochrony Wód Wydział Nauk o Środowisku Uwarunkowania rekultywacji Jeziora Wolsztyńskiego Plan batymetryczny Jeziora Wolsztyńskiego Zlewnia Jeziora Wolsztyńskiego powierzchnia 193,5 km

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: Eco Life System Sp. z o. o., ul. Królewiecka 5 lok. 3, 11-700 Mrągowo

Zleceniodawca: Eco Life System Sp. z o. o., ul. Królewiecka 5 lok. 3, 11-700 Mrągowo UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA Sprawozdanie z wykonania monitoringu jakości wody i osadów dennych w zbiorniku wodnym w miejscowości Modła - gmina Jerzmanowa, przed

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIUM POLITYKA INFRASTRUKTURALNA

NOWE STUDIUM POLITYKA INFRASTRUKTURALNA NOWE STUDIUM POLITYKA INFRASTRUKTURALNA ZAŁOŻENIA NOWEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ m zamieszkiwanie g gospodarka i usługi z zieleń bez granic w rzeki woda p przestrzenie publiczne k kompozycja d dziedzictwo

Bardziej szczegółowo

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2. OPINIA ZUD 3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r.

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r. Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA październik, 2015 r. ZAKRES SZKOLENIA 1. Działalność Funduszu 2. Kryteria wyboru przedsięwzięć 3. Procedura ubiegania się o dofinansowanie 4. Formularz wniosku

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH rok IV-V (bloki magisterskie) z uwzględnieniem rodzaju prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Stan ekologiczny rzeki Wierzycy

Stan ekologiczny rzeki Wierzycy Stan ekologiczny rzeki Wierzycy Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Fundacji Zamek w Gniewie Dorota Cybura Badanie stanu czystości wody w rzece Wierzycy odbywało się podczas I Integracyjnego Ekologiczno-Kulturalnego

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001 FIZYKA I CHEMIA GLEB Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001 Tematyka wykładów Bilans wodny i cieplny gleb, właściwości

Bardziej szczegółowo

NOWE SPOJRZENIE NA GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI

NOWE SPOJRZENIE NA GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI Konferencja Naukowa Instytut Technologiczno Przyrodniczy dla nauki, praktyki i doradztwa NOWE SPOJRZENIE NA GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI I ROZWÓJ J MAŁEJ RETENCJI Waldemar Mioduszewski Zakład

Bardziej szczegółowo

Obieg materii w skali zlewni rzecznej

Obieg materii w skali zlewni rzecznej WODY POWIERZCHNIOWE Odpływ powierzchniowy jest główną drogą odprowadzania substancji rozpuszczonych i zawiesin z obszaru zlewni. Substancje obecne w odpływie powierzchniowym mogą pochodzić z dostawy atmosferycznej,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kingspan. 68+ oddziałów na całym świecie biur sprzedaży.

Grupa Kingspan. 68+ oddziałów na całym świecie biur sprzedaży. Grupa Kingspan Fakty 68+ oddziałów na całym świecie. 43+ zakładów produkcyjnych. 25+ biur sprzedaży. Ameryka północna Australia i Azja Europa Kingspan Environmental oferuje szeroki wachlarz produktów i

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNO-PRAWNY (stadium) do projektu budowlanego budowy ulicy Zawiszy w Zgierzu

OPERAT WODNO-PRAWNY (stadium) do projektu budowlanego budowy ulicy Zawiszy w Zgierzu I UL. TUWIMA 28 ^>^--- tel. (0-42) 632-05-03 90-002 ŁÓDŹ - ^ ^ t o ^? " * - tel./fax (0-42) 632-55-49 PO LAND "pi rj" e-mail: erect@4web.pl Spółka z o.o egz. nr INWESTOR : Gmina Miasto Zgierz Plac Jana

Bardziej szczegółowo

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn. ZAŁĄCZNIK NR 1 (OPZ) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn. Budowa podczyszczalni na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla Podlasia Zielonej Krainy

Wyzwania dla Podlasia Zielonej Krainy Wyzwania dla Podlasia Zielonej Krainy Przemysław Nawrocki Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 1 Województwo

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

Miasto Gniezno. Rekultywacja Jezior Jelonek i Winiary w Gnieźnie metodą inaktywacji fosforu w osadach dennych

Miasto Gniezno. Rekultywacja Jezior Jelonek i Winiary w Gnieźnie metodą inaktywacji fosforu w osadach dennych Miasto Gniezno Rekultywacja Jezior Jelonek i Winiary w Gnieźnie metodą inaktywacji fosforu w osadach dennych 2009 ZałoŜenia projektu: Projekt nr LIFE07 ENV/PL/000605 jest realizowany w ramach Instrumentu

Bardziej szczegółowo

Małe elektrownie wodne na rzece Myśli jako przykład hydroenergetycznego wykorzystania istniejących stopni wodnych

Małe elektrownie wodne na rzece Myśli jako przykład hydroenergetycznego wykorzystania istniejących stopni wodnych Małe elektrownie wodne na rzece Myśli jako przykład hydroenergetycznego wykorzystania istniejących stopni wodnych Ewa Malicka Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych VII Konferencja Odnawialne źródła

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE PRZYRODA ROK SZKOLNY 2008/2009 EDYCJA IV. Woda w przyrodzie

MIEJSKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE PRZYRODA ROK SZKOLNY 2008/2009 EDYCJA IV. Woda w przyrodzie MIEJKIE KOKURY PRZEDMIOTOWE PRZYROD ROK ZKOLY 28/29 EDYCJ IV Woda w przyrodzie. Uważnie przeczytaj pytania i zastanów się nad odpowiedzią 2. taraj się pisać czytelnie 3. Masz 6 minut na odpowiedzi, wykorzystaj

Bardziej szczegółowo

Obieg materii w skali zlewni rzecznej

Obieg materii w skali zlewni rzecznej OBIEG MATERII W ZLEWNI RZECZNEJ UJĘCIE BILANSOWE Zestawienie wartości depozycji atmosferycznej, traktowanej jako wejście do systemu zlewni oraz ładunku odprowadzanego poprzez odpływ korytowy pozwala wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Testowanie nowych rozwiązań technicznych przy rekultywacji Jeziora Parnowskiego

Testowanie nowych rozwiązań technicznych przy rekultywacji Jeziora Parnowskiego Testowanie nowych rozwiązań technicznych przy rekultywacji Jeziora Parnowskiego Mgr inż. Katarzyna Pikuła 04.11.2011 r. Koszalin Teren badań Powierzchnia: 55,1 ha Objętość: 2395 tys. m 3 Głębokość max.:

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY STADIUM INWESTYCJA RODZAJ ROBÓT PROJEKTANT. URZĄD MIEJSKI W NYSIE 48-300 NYSA, ul. Kolejowa 15 INWESTOR. Opracowujący operat

OPERAT WODNOPRAWNY STADIUM INWESTYCJA RODZAJ ROBÓT PROJEKTANT. URZĄD MIEJSKI W NYSIE 48-300 NYSA, ul. Kolejowa 15 INWESTOR. Opracowujący operat STADIUM OPERAT WODNOPRAWNY INWESTYCJA "DOKUMENT ACJA PROJEKTOWA BUDOWY ULIC PORZECZKOWEJ, BUKSZPANOWEJ, LESZCZYNOWEJ, BERBERYSOWEJ, KALINOWEJ, AZ ALIOWEJ (OSIEDLE SKARPA OTMUCHOWSKA) W NYSIE" RODZAJ ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne i techniczne gospodarki wodami deszczowymi

Aspekty prawne i techniczne gospodarki wodami deszczowymi Aspekty prawne i techniczne gospodarki wodami deszczowymi Główny Instytut Górnictwa tel.: 32 259 24 61 email: plabaj@gig.eu Patronat honorowy: Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Skuteczne urządzenia z branży inżynierii środowiska. Innowacyjne rozwiązania najwyższej jakości. Separatory Osadniki Filtry antyodorowe

Skuteczne urządzenia z branży inżynierii środowiska. Innowacyjne rozwiązania najwyższej jakości. Separatory Osadniki Filtry antyodorowe Skuteczne urządzenia z branży inżynierii środowiska. Innowacyjne rozwiązania najwyższej jakości. Separatory Osadniki Filtry antyodorowe 1. Separatory Separatory substancji ropopochodnych Separatory lamelowe

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód regionów wodnych i Nowe Prawo Wodne

Warunki korzystania z wód regionów wodnych i Nowe Prawo Wodne Warunki korzystania z wód regionów wodnych i Nowe Prawo Wodne Ewa Malicka Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Spotkanie członków TRMEW Ślesin, 29-30 listopada 2013 1 Czym są warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU

UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU PROJEKT ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/036 UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU UNIA EUROPEJSKA Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, a prawo polskie

Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, a prawo polskie FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, a prawo polskie Podtytuł prezentacji Beata Koszewska Poznań, 12 i 19 czerwca 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WO ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WO ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WO 2014-2020 ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie IV Zapobieganie zagrożeniom 4.1 Mała retencja 1. LP Nazwa kryterium Źródło informacji

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza. Katarzyna Brejt WFOŚiGW w Gdańsku

Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza. Katarzyna Brejt WFOŚiGW w Gdańsku Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza Katarzyna Brejt WFOŚiGW w Gdańsku Plan prezentacji Cele projektu Zakres rzeczowy Uwarunkowania realizacji Potrzeba wdrażania Zasięg

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i trenerów. Zbigniew Kaczkowski, Zuzanna Oleksińska

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i trenerów. Zbigniew Kaczkowski, Zuzanna Oleksińska Całkowity budżet projektu: 1 244 319 Koszt kwalifikowany: 1 011 069 Udział finansowy KE: 489 157 Udział finansowy NFOŚiGW: 451 612 Wkład własny beneficjentów: 303 550 (w tym udział finansowy WFOŚiGW: 1

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO EDUKOWAĆ W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU?

DLACZEGO EDUKOWAĆ W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU? XXIV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Ochrona Środowiska na studiach przyrodniczych DLACZEGO EDUKOWAĆ W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU? Dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK Kraków, 6-8 września

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000. przyciąga pieniądze - doświadczenia Polski

NATURA 2000. przyciąga pieniądze - doświadczenia Polski NATURA 2000 przyciąga pieniądze - doświadczenia Polski Agnieszka Rusinowicz Wydział ds. Projektów UE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Finansowanie N2000 w Polsce Fundusze

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Rozwinięciem powyższej technologii jest Technologia BioSBR/CFSBR - technologia EKOWATER brak konkurencji

Rozwinięciem powyższej technologii jest Technologia BioSBR/CFSBR - technologia EKOWATER brak konkurencji Oczyszczalnia SBR Oczyszczalnia SBR stanowi nowatorskie podejście do problematyki oczyszczania ścieków. Technologia zapewnia całkowitą redukcję zanieczyszczeń uzyskując bardzo stabilny efekt końcowy nie

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r.

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r. Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju - - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry 11 czerwca 2015 r. Wałbrzych PLAN PREZENTACJI 1. Aktualizacja Programu Wodno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych. Marzena Sobczak Kadyny, r.

Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych. Marzena Sobczak Kadyny, r. Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych Marzena Sobczak Kadyny, 24.09.2010r. Przekroje pomiarowo kontrolne w zlewni Baudy badane w 2002r Wyniki badań dla

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE WPŁYWU NA WARUNKI HYDRODYNAMICZNE W ZBIORNIKU RETENCYJNYM PORĄBKA

BADANIA SYMULACYJNE WPŁYWU NA WARUNKI HYDRODYNAMICZNE W ZBIORNIKU RETENCYJNYM PORĄBKA Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika Krakowska BADANIA SYMULACYJNE WPŁYWU ELEKTROWNI SZCZYTOWOSZCZYTOWO- POMPOWEJ NA WARUNKI HYDRODYNAMICZNE W ZBIORNIKU RETENCYJNYM PORĄBKA autor: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Toruń, r. Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych

Toruń, r. Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Toruń, 06.07.2016

Bardziej szczegółowo

Wykonanie studium wykonalności dla projektu

Wykonanie studium wykonalności dla projektu Wersja archiwalna Wykonanie studium wykonalności dla projektu Wykonanie studium wykonalności dla projektu OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Osad nadmierny Jak się go pozbyć?

Osad nadmierny Jak się go pozbyć? Osad nadmierny Jak się go pozbyć? AquaSlat Ltd. Rozwiązanie problemu Osad nadmierny jest niewygodnym problemem dla zarządów oczyszczalni i społeczeństwa. Jak dotąd nie sprecyzowano powszechnie akceptowalnej

Bardziej szczegółowo