Protokół Nr 3/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Zamkowej 63 ul. Siennej 21 ul. Siennej 19B ul. Popławskiej 19C / ul. Popławskiej 21 ul.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 3/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Zamkowej 63 ul. Siennej 21 ul. Siennej 19B ul. Popławskiej 19C / ul. Popławskiej 21 ul."

Transkrypt

1 Protokół Nr 3/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia r. o godz w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji - Pan Krzysztof Rąkowski. PORZĄDEK OBRAD: 1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad i przyjęcia Protokółu Nr 2/15 z dnia r. 2. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie warunków zbycia przez Gminę Miejską Pabianice w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami prawa własności udziałów: 70/1000, 90/1000, 50/1000, 109/1000 części nieruchomości zabudowanej, położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 63, stanowiącej działkę nr 94/7. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem. 3. Ponowne zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie zasadności zamiany części nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Siennej 21 stanowiącej własność Michała Malinowskiego na części nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Siennej 19B stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. 4. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie warunków finansowych dokonania zamiany nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Popławskiej 19C / ul. Popławskiej 21 w obrębie P-23 - działki nr 17/2 i nr 18/2 o łącznej pow m 2, zapisanej w księdze wieczystej nr LD1P/ /7, stanowiącej własność Katarzyny i Przemysława małż.sychniak na nieruchomość niezabudowaną położoną w Pabianicach przy ul. Smugowej 21A w obrębie P-23 - działka nr 19/1 o pow.829 m 2, zapisaną w księdze wieczystej nr LD1P/ /9, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Pabianice. 5. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie zasadności zamiany części nieruchomości niezabudowanych usytuowanych w obrębie P-20 przy ul. Siennej 19A stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice oraz przy ul. Siennej 19 stanowiącej własność Stefanii Glapińskiej. 6. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, w budynku przy ul. św. Jana 2 - lokal nr 3. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem. 7. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, w budynku przy ul. św. Jana 2 - lokal nr 7. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem. 1

2 8. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, w budynku przy ul. Wiejskiej 16/18 - blok - lokal nr 1. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem. 9. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, w budynku przy ul. Szarych Szeregów 2 - Heimat - lokal nr 3. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem. 10. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, w budynku przy ul. Szarych Szeregów 2 - Heimat - lokal nr 5. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem. 11. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, w budynku przy ul. Zgoda 7 - lokal nr 5. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem. 12. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, w budynku przy ul. Zamkowej 48B - blok - lokal nr 38. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem. 13. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie sprzedaży w drodze Zamkowej 48A działka nr lokal nr 15. W cenie do VII przetargu zaproponowanej przez Prezydenta w wysokości ,00zł. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem. 14. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie sprzedaży w drodze Kazimierza 12 działka nr lokal nr 3. W cenie do VI przetargu warunki zgodne z wnioskiem. 15. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości lokalowej, nieruchomość przy ul. Kościuszki 17 działka nr 344 nieruchomość lokalowa nr 2. W cenie do V przetargu zaproponowanej przez Prezydenta w wysokości ,00zł. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem. 16. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie sprzedaży w drodze Odrodzenia 7 działka nr 242 lokal nr 3. W cenie do VI przetargu zaproponowanej przez Prezydenta w wysokości ,00zł. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem. 17. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie sprzedaży w drodze Wyszyńskiego 6 działka nr 326 lokal nr 7. W cenie do IV przetargu warunki zgodne z wnioskiem. 18. Sprawy różne: - pismo mieszkańców z ulicy Bukowej komitet mieszkańców sprawa dotyczy utwardzenia nawierzchni; 2

3 - pismo Radnej Pani Bożenny Kozłowskiej do wiadomości; - inne. Ad.1 dot. Informacji nt. przyjęcia porządku obrad i przyjęcia Protokółu Nr 2/15 z dnia r. Pan Rąkowski ponieważ nie widzę uwag do porządku obrad i Protokółu Nr 2/15 z dnia r. - uważam porządek i Protokół za przyjęty. Zastępca Prezydenta Pan Maciej Łuczak - na wniosek Pana Prezydenta - proszę o wykreślenie z porządku obrad pkt.4. Głosowanie: za przyjęciem ww.porządku ze zmianą za 7 - przeciw 0 wstrzymał się 0. Porządek przyjęto jednogłośnie. Ad.2 dot. Zaopiniowania wniosku Prezydenta w sprawie warunków zbycia przez Gminę Miejską Pabianice w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami prawa własności udziałów: 70/1000, 90/1000, 50/1000, 109/1000 części nieruchomości zabudowanej, położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 63, stanowiącej działkę nr 94/7. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 1). Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pani Jadwiga Myczkowska przedstawiła ww.materiał (zał. Nr 1). Upusty nie obowiązują przy przetargach. Pan Rąkowski Komisja proponuje pozytywną opinię w sprawie warunków zbycia przez Gminę Miejską Pabianice w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami prawa własności udziałów: 70/1000, 90/1000, 50/1000, 109/1000 części nieruchomości zabudowanej, położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 63, stanowiącej działkę nr 94/7. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 2). Głosowanie: za przyjęciem ww.opinii za 9 - przeciw 0 wstrzymał się 0. Opinię przyjęto jednogłośnie. Ad.3 dot. Ponownego zaopiniowania wniosku Prezydenta w sprawie zasadności zamiany części nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Siennej 21 stanowiącej własność Michała Malinowskiego na części nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Siennej 19B stanowiącej własność Gminy 3

4 Miejskiej Pabianice (zał. Nr 3). Pani Myczkowska przedstawiła ww.materiał (zał. Nr 3). Ta zamiana zaspakaja interes wnioskującego, ale mniej interes Gminy. Radna Pani Bożenna Kozłowska czy te działki są w dzierżawie? Pani Myczkowska - tak. Pani Kozłowska nie widzę tu interesu Gminy będę głosowała przeciwko. Proponuję scalić te działki i sprzedać w przetargu, a Państwa, których działki sąsiadują z działkami gminnymi obciążyć opłatą adiacencką, z uwagi na polepszenie warunków. Gmina nie może tracić! Pani Myczkowska czyli nie wprost zamiana tylko szukać innych rozwiązań. Pan Rąkowski przy okazji chciałem się zapytać na jakim jesteśmy etapie wykupu działek pod drogi? Pani Myczkowska idziemy w kierunku spec ustawy szczególnej ustawy do realizacji dróg. Pan Rąkowski - Komisja proponuje pozytywną opinię w sprawie zasadności zamiany części nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Siennej 21 stanowiącej własność Michała Malinowskiego na części nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Siennej 19B stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice (zał. Nr 4). Głosowanie: za przyjęciem ww.opinii za 3 - przeciw 5 wstrzymał się 1 -. Wniosek nie uzyskał pozytywnej opinii, większością głosów. Ad.4 dot. Zaopiniowania wniosku Prezydenta w sprawie warunków finansowych dokonania zamiany nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Popławskiej 19C / ul. Popławskiej 21 w obrębie P-23 - działki nr 17/2 i nr 18/2 o łącznej pow m 2, zapisanej w księdze wieczystej nr LD1P/ /7, stanowiącej własność Katarzyny i Przemysława małż.sychniak na nieruchomość niezabudowaną położoną w Pabianicach przy ul. Smugowej 21A w obrębie P-23 - działka nr 19/1 o pow.829 m 2, zapisaną w księdze wieczystej nr LD1P/ /9, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Pabianice (zał. Nr 5) - wycofana Ad.5 dot. Zaopiniowania wniosku Prezydenta w sprawie zasadności zamiany 4

5 części nieruchomości niezabudowanych usytuowanych w obrębie P-20 przy ul. Siennej 19A stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice oraz przy ul. Siennej 19 stanowiącej własność Stefanii Glapińskiej (zał. Nr 6). Pani Myczkowska przedstawił ww.materiał (zał. Nr 6). Pan Rąkowski Komisja proponuje pozytywną opinię w sprawie zasadności zamiany części nieruchomości niezabudowanych usytuowanych w obrębie P- 20 przy ul. Siennej 19A stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice oraz przy ul. Siennej 19 stanowiącej własność Stefanii Glapińskiej (zał. Nr 7). Głosowanie: za przyjęciem ww.opinii za 3 - przeciw 5 wstrzymał się 1. Wniosek nie uzyskał pozytywnej opinii, większością głosów. Ad.7 mieszkalnego na rzecz najemcy, w budynku przy ul. św. Jana 2 - lokal nr 3. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 8). lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, w budynku przy ul. św. Jana 2 - lokal nr 3. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 9). Głosowanie: za przyjęciem ww.opinii za 9 - przeciw 0 wstrzymał się Ad.8 mieszkalnego na rzecz najemcy, w budynku przy ul. św. Jana 2 - lokal nr 7. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 10). lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, w budynku przy ul. św. Jana 2 - lokal nr 7. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 11). Głosowanie: za przyjęciem ww.opinii za 9 - przeciw 0 wstrzymał się Ad.9 mieszkalnego na rzecz najemcy, w budynku przy ul. Wiejskiej 16/18 - blok - lokal nr 1. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 12). 5

6 lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, w budynku przy ul. Wiejskiej 16/18 - blok - lokal nr 1. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 13). Głosowanie: za przyjęciem ww.opinii za 9 - przeciw 0 wstrzymał się Ad.10 mieszkalnego na rzecz najemcy, w budynku przy ul. Szarych Szeregów 2 - Heimat - lokal nr 3. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 14). lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, w budynku przy ul. Szarych Szeregów 2 - Heimat - lokal nr 3. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 15). Głosowanie: za przyjęciem ww.opinii za 9 - przeciw 0 wstrzymał się Ad.11 mieszkalnego na rzecz najemcy, w budynku przy ul. Szarych Szeregów 2 - Heimat - lokal nr 5. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 16). lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, w budynku przy ul. Szarych Szeregów 2 - Heimat - lokal nr 5. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 17). Głosowanie: za przyjęciem ww.opinii za 9 - przeciw 0 wstrzymał się 0. Opinię przyjęto jednogłośnie. Ad.12 mieszkalnego na rzecz najemcy, w budynku przy ul. Zgoda 7 - lokal nr 5. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 18). lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, w budynku przy ul. Zgoda 7 - lokal nr 5. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 19). Głosowanie: za przyjęciem ww.opinii za 9 - przeciw 0 wstrzymał się 6

7 Ad.13 mieszkalnego na rzecz najemcy, w budynku przy ul. Zamkowej 48B - blok - lokal nr 38. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 20). lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, w budynku przy ul. Zamkowej 48B - blok - lokal nr 38. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 21). Głosowanie: za przyjęciem ww.opinii za 9 - przeciw 0 wstrzymał się 0. Opinię przyjęto jednogłośnie. Ad.14 dot. Zaopiniowania wniosku Prezydenta w sprawie sprzedaży w drodze Zamkowej 48A działka nr lokal nr 15. W cenie do VII przetargu zaproponowanej przez Prezydenta w wysokości ,00zł. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 22). Pani Myczkowska przedstawiła ww.materiał (zał. Nr 22). Radny Pan Robert Dudkiewicz proponuję ,00zł. Pan Łuczak wyrażam zgodę - autopoprawką wprowadzam ,00zł. w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego, nieruchomość przy ul. Zamkowej 48A działka nr lokal nr 15. W cenie do VII przetargu zaproponowanej przez Prezydenta, autopoprawką na Komisji w wysokości ,00zł. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 23). Głosowanie: za przyjęciem ww.opinii za 8 - przeciw 0 wstrzymał się Ad.15 dot. Zaopiniowania wniosku Prezydenta w sprawie sprzedaży w drodze Kazimierza 12 działka nr lokal nr 3. W cenie do VI przetargu warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 24). Pani Myczkowska przedstawił ww.materiał (zał. Nr 24) 7

8 w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego, nieruchomość przy ul. Kazimierza 12 działka nr lokal nr 3. W cenie do VI przetargu warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 25). Głosowanie: za przyjęciem ww.opinii za 8 - przeciw 0 wstrzymał się 0. Opinię przyjęto jednogłośnie. Ad.16 dot. Zaopiniowania wniosku Prezydenta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości lokalowej, nieruchomość przy ul. Kościuszki 17 działka nr 344 nieruchomość lokalowa nr 2. W cenie do V przetargu zaproponowanej przez Prezydenta w wysokości ,00zł. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 26). Pani Myczkowska przedstawiła ww.materiał (zał. Nr 26). w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości lokalowej, nieruchomość przy ul. Kościuszki 17 działka nr 344 nieruchomość lokalowa nr 2. W cenie do V przetargu zaproponowanej przez Prezydenta w wysokości ,00zł. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 27). Głosowanie: za przyjęciem ww.opinii za 8 - przeciw 0 wstrzymał się Ad.17 dot. Zaopiniowania wniosku Prezydenta w sprawie sprzedaży w drodze Odrodzenia 7 działka nr 242 lokal nr 3. W cenie do VI przetargu zaproponowanej przez Prezydenta w wysokości ,00zł. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 28). Pani Myczkowska przedstawiła ww.materiał (zał. Nr 28). w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego, nieruchomość przy ul. Odrodzenia 7 działka nr 242 lokal nr 3. W cenie do VI przetargu zaproponowanej przez Prezydenta w wysokości ,00zł. Pozostałe warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 29). Głosowanie: za przyjęciem ww.opinii za 8 - przeciw 0 wstrzymał się 8

9 Ad.18 dot. Zaopiniowania wniosku Prezydenta w sprawie sprzedaży w drodze Wyszyńskiego 6 działka nr 326 lokal nr 7. W cenie do IV przetargu warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 30). Pani Myczkowska przedstawiła ww.materiał (zał. Nr 30). w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego, nieruchomość przy ul. Wyszyńskiego 6 działka nr 326 lokal nr 7. W cenie do IV przetargu warunki zgodne z wnioskiem (zał. Nr 31). Głosowanie: za przyjęciem ww.opinii za 8 - przeciw 0 wstrzymał się Ad.19 dot. Sprawy różne: - pismo mieszkańców z ulicy Bukowej komitet mieszkańców sprawa dotyczy utwardzenia nawierzchni; - pismo Radnej Pani Bożenny Kozłowskiej do wiadomości; - inne. Pan Rąkowski przedstawił pismo mieszkańców z ulicy Bukowej komitet mieszkańców sprawa dotyczy utwardzenia nawierzchni (zał. Nr 32); Pan Łuczak jest Komitet założony. Jest tam około 20 domów. Koszt drogi około 500tys.zł. - jest to inicjatywa mieszkańców, ale na pewno nie zapewni 25% środków inwestycji. Pan Rąkowski prosimy o odpowiedź Panie Prezydencie. Pani Kozłowska moje pismo (zał. Nr 33 + odpowiedź Prezdenta) do wiadomości jest to interpelacja, aby Inżynier Miasta próbował negocjować umowy i zrobić audyt. Zagrożenie jest przy długich umowach. Radny Pan Robert Dudkiewicz z mojej wiedzy w gminie Buczek takie oświetlenie jest od 2 lat i może od tamtejszego burmistrza uzyskać wiedzę. Pan Łuczak dobrze przekażę. 9

10 Radna Pani Grażyna Wójcik w ostatnich dniach nasze Miasto jest sprzątane dziękuję, oby ten zapał nie znikł. Pan Łuczak dziś został powiadomiony Powiat o sprzątaniu ulic. Radna Pani Monika Cieśla może warto przyjrzeć się oświetleniu solarnemu jakie koszty, a druga sprawa to wyrównanie ulic gruntowych. Pan Łuczak ściągamy nową równiarkę i od jutra zaczynamy. Radny Pan Antoni Hodak wpłynęło pismo z ul. Kasztelańskiej, gdzie brak jest nawierzchni i chodnika. Na skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej i ul. 15 pp Wilków oraz chodniki na ul. 15 pp Wilków. Pan Rąkowski mnie chodzi o dokończenie zadania i uruchomienie oświetlenia na siłowni na MOSiR-ze na powietrzu gdyż mieszkańcy monitują. Dalej końcówka ul. Smugowej do ul. Popławskiej nie ma oświetlenia, oraz regulacja ruchu na ul. Siennej i ul. Smugowej. Na tym posiedzenie zamknięto. Obrady zakończono o godz Zał. Nr 34 nagranie audio z obrad na płycie CD. Zał. - wnioski i opinie Komisji skierowane do Prezydenta. Załączniki ujęte w protokóle są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Posiedzenie protokółowała : Posiedzenie prowadził: Anna Kilańska Krzysztof Rąkowski 10

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kazimierza 10 ul. Kazimierza 12 ul. Bugaj 65 i 65A ul. Popławskiej 19C / ul. Popławskiej 21 ul.

Protokół Nr 7/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kazimierza 10 ul. Kazimierza 12 ul. Bugaj 65 i 65A ul. Popławskiej 19C / ul. Popławskiej 21 ul. Protokół Nr 7/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 11.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 59/09. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter

Protokół Nr 59/09. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter Protokół Nr 59/09 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 16.01.2009r. o godz.9.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter Protokół Nr 34/08 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 8.02.2008r. o godz.9.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

BR Protokół Nr 35/16

BR Protokół Nr 35/16 BR.01.0012.1.5.35.2016 Protokół Nr 35/16 z posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa odbytego 5 lipca 2016 r. w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 97/13 PORZĄDEK OBRAD: ul. Łąkowa 22 - lokal nr 12. ul. Sobieskiego 2 - lokal nr 12. ul. Moniuszki 3 - lokal nr 10. ul.

Protokół Nr 97/13 PORZĄDEK OBRAD: ul. Łąkowa 22 - lokal nr 12. ul. Sobieskiego 2 - lokal nr 12. ul. Moniuszki 3 - lokal nr 10. ul. Protokół Nr 97/13 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 29.10.2013r. o godz.15.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku.

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku. Protokół Nr I/14 z I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się 1 grudnia 2014r. w sali dawnego dworu Kapituły Krakowskiej ul. Stary Rynek 1 w Pabianicach. Stan radnych 22 Obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 84/13 PORZĄDEK OBRAD: ul. Łaskiej 82 - lokal nr 21. ul. Ludowej 5 - lokal nr 13. ul. Wiejskiej 8A - lokal nr 24. ul.

Protokół Nr 84/13 PORZĄDEK OBRAD:  ul. Łaskiej 82 - lokal nr 21.  ul. Ludowej 5 - lokal nr 13.  ul. Wiejskiej 8A - lokal nr 24. ul. Protokół Nr 84/13 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 07.05.2013r. o godz.15.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Myczkowska przewidywane wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami to około 1 mln.zł.

Pani Jadwiga Myczkowska przewidywane wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami to około 1 mln.zł. Protokół Nr 82/09 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 04.12.2009r. o godz.9.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu r.

Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu r. Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu 22.04.2013 r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/15. Tomasz Popiołek Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych.

Protokół Nr 22/15. Tomasz Popiołek Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych. BR.01.0012.1.5.22.2115 Protokół Nr 22/15 z posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa odbytego 15 grudnia 2015 r. w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 10/2015

P r o t o k ó ł Nr 10/2015 OR.0012.2.10.2015.PD P r o t o k ó ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie Obecni: według listy obecności. Nieobecny: Rafał Gierszewski z dnia 22 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku Posiedzenie trwało od godz. 10 00 do 14º w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji: 1. Piotr

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 55/2010

P R O T O K Ó Ł NR 55/2010 P R O T O K Ó Ł NR 55/2010 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu: 7 l i p c a 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/11. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący ww. Komisji. Ad-1.Do powyższego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag.

Protokół Nr 8/11. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący ww. Komisji. Ad-1.Do powyższego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag. Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20.10.2011r. o godz.14.00-15.50 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Maciej Kuśmierz - Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak

Bardziej szczegółowo

BR Protokół Nr 37/16

BR Protokół Nr 37/16 BR.01.0012.1.5.37.2016 Protokół Nr 37/16 z posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa odbytego 13 września 2016 r. w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia... W sprawie ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia... W sprawie ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej. UCHWAŁA NR... z dnia... W sprawie ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 25/11. Pan Marcin Mieszkalski ponieważ do porządku obrad nie wniesiono zmian, uważam porządek obrad za przyjęty.

Protokół Nr 25/11. Pan Marcin Mieszkalski ponieważ do porządku obrad nie wniesiono zmian, uważam porządek obrad za przyjęty. Protokół Nr 25/11 Z posiedzenia wspólnego Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 04.07.2011r.o godz.16.30 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Wydano 13 zarządzeń, zatwierdzono 6 wniosków, 10 wykazów nieruchomości, 12

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 7/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 7/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 13 stycznia 2011 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 39/11. 5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zasadności podjęcia działań

Protokół Nr 39/11. 5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zasadności podjęcia działań Protokół Nr 39/11 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 14.10.2011r. o godz.9.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/14. Ad.1 Dot. Informacji nt. przyjęcia porządku obrad.

Protokół Nr 1/14. Ad.1 Dot. Informacji nt. przyjęcia porządku obrad. Protokół Nr 1/14 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 17.12.2014r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 46/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter

Protokół Nr 46/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter Protokół Nr 46/08 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 27.06.2008r. o godz.9.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

1. Określenie warunków sprzedaży mieszkań w Pludrach przy ulicy Leśnej 2 A oraz Osiedlu Robotniczym 17,18,19,20.

1. Określenie warunków sprzedaży mieszkań w Pludrach przy ulicy Leśnej 2 A oraz Osiedlu Robotniczym 17,18,19,20. Rada Miejska w Dobrodzieniu Protokół z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej ( przemysł,handel,usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami,

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. Protokół Nr 39/14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2014 r. godz.14.00-15.30 w s.32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 28/11 PORZĄDEK OBRAD: ul. Jana Pawła II 36/40 ul. 20 Stycznia 39A/43A

Protokół Nr 28/11 PORZĄDEK OBRAD: ul. Jana Pawła II 36/40 ul. 20 Stycznia 39A/43A Protokół Nr 28/11 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 15.07.2011r. o godz.9.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 41/11. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Marcin Mieszkalski.

Protokół Nr 41/11. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Marcin Mieszkalski. Protokół Nr 41/11 Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się dnia 22.11.2011r.o godz.15.00. w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 48/11 PORZĄDEK OBRAD: Stary Rynek Pamotex,

Protokół Nr 48/11 PORZĄDEK OBRAD: Stary Rynek Pamotex, Protokół Nr 48/11 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 30.12.2011r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN Projekt z dnia 10 maja 2016 r. autor: Wydział Gospodarowania Mieniem DRUK NR 588-1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXI/247/16 Rady Gminy Mielno z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.

U C H W A Ł A Nr XXI/247/16 Rady Gminy Mielno z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej. U C H W A Ł A Nr XXI/247/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2011 roku.

Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2011 roku. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2011 roku. Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Adam Smołucha Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr X/2007 z obrad X zwyczajnej sesji Rady Gminy Wicko odbytej w dniu 20 lipca 2007 roku w sali narad Gminnego Ośrodka Kultury w Wicku

PROTOKÓŁ Nr X/2007 z obrad X zwyczajnej sesji Rady Gminy Wicko odbytej w dniu 20 lipca 2007 roku w sali narad Gminnego Ośrodka Kultury w Wicku PROTOKÓŁ Nr X/2007 z obrad X zwyczajnej sesji Rady Gminy Wicko odbytej w dniu 20 lipca 2007 roku w sali narad Gminnego Ośrodka Kultury w Wicku Na stan 15 radnych na sesji obecnych było 14 radnych Ponadto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/16. Komisję prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Monika Cieśla.

Protokół Nr 16/16. Komisję prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Monika Cieśla. Protokół Nr 16/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 17.03.2016r. o godz. 14.00 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2014 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2014 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2014 r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 Szczegółowy opis nieruchomości stanowiących przedmiot wyceny

Załącznik nr 9 Szczegółowy opis nieruchomości stanowiących przedmiot wyceny Załącznik nr 9 Szczegółowy opis nieruchomości stanowiących przedmiot wyceny 1.Wycena lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Łomnickiej nr 17 w Kowarach ( najemcy lokalu : Państwo Beata

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz

PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz. 14.00 Obecni na posiedzeniu Komisji 9 członków Komisji: 1. Jacek Bruździak 2. Mariola Jaciuk 3. Zofia Kolat 4. Regina

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 19/2008. Obradom przewodniczył P. Henryk Grzegrzółka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.

Protokół nr 19/2008. Obradom przewodniczył P. Henryk Grzegrzółka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Protokół nr 19/2008 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Komisji Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy Bemowo

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr V/2007

P r o t o k ó ł Nr V/2007 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr V/2007 z V-tej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 30 stycznia 2007 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Pan Stanisław Kur.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Pan Stanisław Kur. P R O T O K Ó Ł N R 3 / 2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 17 marca 2011 roku o godz 8 30 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 232/WGIiOŚ/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 19 listopada 2008 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 232/WGIiOŚ/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 19 listopada 2008 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 232/WGIiOŚ/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiących własność Gminy

Bardziej szczegółowo

BR Protokół Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Lista obecności stanowi załącznik do protokołu

BR Protokół Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Lista obecności stanowi załącznik do protokołu BR.0012.4.1.2016 Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbyło się 26.01.2016 roku w Ratuszu Miejskim w Kole. Posiedzeniu przewodniczył Mariusz Budny - Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz. 17.00 Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny o godzinie 17.00 otworzył XXV sesję Rady Miejskiej w Nysie. Stwierdził, że w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 13 stycznia 2016 r. godz. 10.00 15.50 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/16 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 20 czerwca 2016 r. w godzinach

Protokół Nr 44/16 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 20 czerwca 2016 r. w godzinach Protokół Nr 44/16 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 20 czerwca 2016 r. w godzinach 14 45 15 55. W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

Dz Podsumowanie: XLVIII sesja VI kadencji w dniu 7 lipca 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku

Dz Podsumowanie: XLVIII sesja VI kadencji w dniu 7 lipca 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku Dz.18.0020.1.48.2014 Podsumowanie: XLVIII sesja VI kadencji w dniu 7 lipca 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

«TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 1941/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania»

«TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 1941/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» «TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 1941/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22.07.2016 r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.6.2015 PROTOKÓŁ z VI sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 4 marca 2015 r. (godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie Przewodniczący Arkadiusz Puszkarz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Protokół. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Bylina Przewodniczący Komisji.

Protokół. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Bylina Przewodniczący Komisji. Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Biała Podlaska odbytego w dniu 15 października 2008 roku w Urzędzie Gminy w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31. Godzina

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 8/2015 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 czerwca 2015 roku

PROTOKÓŁ nr 8/2015 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 czerwca 2015 roku PROTOKÓŁ nr 8/2015 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 czerwca 2015 roku Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 26 stycznia 2016 roku do dnia 22 lutego 2016 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 26 stycznia 2016 roku do dnia 22 lutego 2016 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 26 stycznia 2016 roku do dnia 22 lutego 2016 roku Wydano 24 zarządzenia, zatwierdzono 14 wniosków, 16 wykazów nieruchomości, 7 projektów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł XXI/08 z odbytej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Morawica w dniu 24 września 2008 r.

P R O T O K Ó Ł XXI/08 z odbytej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Morawica w dniu 24 września 2008 r. P R O T O K Ó Ł XXI/08 z odbytej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Morawica w dniu 24 września 2008 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9 00, a zakończono 11 40. W sesji udział wzięli: Wójt Gminy Pan Marian Buras,

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1942/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 1942/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 1942/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22.07.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

Ełk, 29 listopada, 01 grudnia 2005 r. Protokół Nr 47/2005

Ełk, 29 listopada, 01 grudnia 2005 r. Protokół Nr 47/2005 Ełk, 29 listopada, 01 grudnia 2005 r. Protokół Nr 47/2005 z dwudniowego posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się w dniach 29 listopada i 01 grudnia 2005 r. Obecni na posiedzeniu: 1. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXVI/10. z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r.

PROTOKÓŁ NR LXVI/10. z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXVI/10 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r. Przewodniczący Rady Witold Piekarniak o godz. 11:11 otworzył sesję, po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 108/14 PORZĄDEK OBRAD: ul. Zamkowej 48A - lokal nr 15. ul. Małej 3 ul. Chłodnej 17 ul. Chłodnej 17a

Protokół Nr 108/14 PORZĄDEK OBRAD:  ul. Zamkowej 48A - lokal nr 15. ul. Małej 3 ul. Chłodnej 17 ul. Chłodnej 17a Protokół Nr 108/14 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2014r. o godz.14.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Ad. 1. Ad. 2. Ad. 3. Ad. 4

Ad. 1. Ad. 2. Ad. 3. Ad. 4 Protokół Nr XLI/13 z sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej, odbytej w dniu 1 sierpnia 2013 roku o godz. 15.15 w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, sala nr 1. Sesje otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka Nasz znak BR.IX.0014.2.10.2011.JS Brzesko dnia : 22.09. 2011 rok Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji.

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji. PROTOKÓŁ Nr 2/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/11. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 6/11. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 6/11 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 10.01.2011r. o godz.09.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/4/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 11 marca 2015 rok

Protokół Nr 6/4/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 11 marca 2015 rok Protokół Nr 6/4/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 11 marca 2015 rok Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/6/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 15 kwietnia 2015 rok

Protokół Nr 8/6/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 15 kwietnia 2015 rok Protokół Nr 8/6/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 15 kwietnia 2015 rok Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/11 PORZĄDEK OBRAD: ul. Odrodzenia 1A lokal nr 22. ul. Moniuszki 139 lokal nr 31. ul. Zgoda 14 - lokal nr 2.

Protokół Nr 22/11 PORZĄDEK OBRAD: ul. Odrodzenia 1A lokal nr 22. ul. Moniuszki 139 lokal nr 31. ul. Zgoda 14 - lokal nr 2. Protokół Nr 22/11 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 13.06.2011r. o godz.12.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia Druk Nr Projekt z dnia w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/104/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr XII/104/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 16 kwietnia 2008 r. Uchwała Nr XII/104/08 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości 173, poz. 1218) i art. 98a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej. W dniu 16 grudnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej. W dniu 16 grudnia 2009 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej W dniu 16 grudnia 2009 r. SE-PO. 0063-2-11/09 Obecni : 1. Grażyna Strączek -Przewodnicząca obecna 2. Ireneusz Gawroński- Z-ca Przewodniczącego-

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 112/14 PORZĄDEK OBRAD:

Protokół Nr 112/14 PORZĄDEK OBRAD: Protokół Nr 112/14 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 27.05.2014r. o godz.15.15 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 16 listopada 2016 r.

Protokół Nr KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 16 listopada 2016 r. Godzina rozpoczęcia: 16 00 Protokół Nr 0012.4.11.2016.KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 16 listopada 2016 r. Obecni: - 2 radnych członków Komisji Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 25 lutego 2016r.

Uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 25 lutego 2016r. Uchwała Nr XVII/123/2016 W sprawie: przesunięcia środków finansowych na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2016 Na podstawie 3 pkt 1, 63 ust. 3 uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo