PEŁNOMOCNICTWO. ., dnia r. (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PEŁNOMOCNICTWO. ., dnia r. (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia:"

Transkrypt

1 PEŁNOMOCNICTWO (dane klienta) (dalej: Zamawiający)., dnia r. reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia: (dane Sprzedawcy) (dalej: Wykonawca) do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności: a. zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, b. składania oświadczeń woli w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej, c. reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy (z wyłączeniem odbioru umów dystrybucyjnych, które OSD przekaże bezpośrednio do siedziby Zamawiającego) o świadczenie usług dystrybucji, z uwzględnieniem wskazanych poniżej taryf oraz mocy umownych dla poszczególnych obiektów, tj. w szczególności uzyskać, ustalić treść i przedłożyć Zamawiającemu do podpisania niezbędne dokumenty, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego; Niniejsze Pełnomocnictwo uprawnia do udzielenia dalszych pełnomocnictw substytucyjnych.. podpis

2 Zestawienie obiektów Zamawiającego wraz z danymi i grupami taryfowymi: Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr.. z dnia Gmina Pleśna- Oświetlenie Ulic l.p. punkt odbioru rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/ppe numer licznika obecna nowa moc umowna 1 Gmina Pleśna Oświetlenie Drogowe Rychwałd Dz Pleśna K O11 O11 2,0 2 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne I Janowice Janowice O11 O11 1,0 3 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne IV Janowice Janowice O11 O11 3,0 4 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne III Janowice Janowice O11 O11 1,0 5 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne IV Lubinka Janowice O11 O11 2,0 6 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne III Lubinka Janowice O11 O11 3,0 7 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne V Dąbrówka Szczepanowska Janowice O11 O11 2,0 8 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne II Dąbrówka Szczepanowska Janowice O11 O11 2,0 9 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne III Dąbrówka Szczepanowska Janowice O11 O11 1,0 10 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne VII Dąbrówka Szczepanowska Janowice O11 O11 2,0 11 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne VI Dąbrówka Szczepanowska Janowice O11 O11 1,0 12 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne VIII Dąbrówka Szczepanowska Janowice K O11 O11 2,0 13 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne Lichwin Siedliska O11 O11 1,0 14 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne Lichwin Siedliska O11 O11 1,0 15 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne Lichwin / Ośr. Zdr Siedliska O11 O11 1,0 16 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne Lichwin Siedliska O11 O11 1,0 17 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne Lichwin Siedliska O11 O11 1,0 18 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne Lichwin Siedliska O11 O11 1,0 19 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne Lichwin Siedliska O11 O11 1,0 20 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne Lichwin Siedliska O11 O11 1,0 21 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne Lichwin Skrzynka 5 SŁ Siedliska O11 O11 1,0 22 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne VII Rzuchowa Rzuchowa O11 O11 1,0 23 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne I Rzuchowa Rzuchowa O11 O11 5,0 24 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne VI Rzuchowa Rzuchowa O11 O11 2,0 25 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne Rzuchowa IV Rzuchowa K O11 O11 1,0 26 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne Lichwin Siedliska K O11 O11 1,0 27 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne III Rzuchowa Rzuchowa O11 O11 5,0 28 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne I Szczepanowice Rzuchowa O11 O11 2,0 29 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne II Szczepanowice Rzuchowa O11 O11 2,0 30 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne III Szczepanowice Rzuchowa O11 O11 3,0

3 31 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne IV Szczepanowice Rzuchowa O11 O11 3,0 32 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne V Szczepanowice Rzuchowa O11 O11 1,0 33 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne VII Szczepanowice Rzuchowa O11 O11 1,0 34 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne II Rychwałd Pleśna O11 O11 1,0 35 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne I Rychwałd Pleśna O11 O11 2,0 36 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne V Pleśna Pleśna O11 O11 4,0 37 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne IV Pleśna Pleśna O11 O11 5,0 38 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne I Łowczówek Pleśna O11 O11 5,0 39 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne III Łowczówek Pleśna O11 O11 1,0 40 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne V Łowczówek Pleśna O11 O11 4,0 41 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne II Łowczówek Pleśna O11 O11 1,0 42 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne Woźniczna Dz Pleśna K C11 O11 1,0 43 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne II Woźniczna Pleśna O11 O11 2,0 44 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne III Woźniczna Pleśna O11 O11 2,0 45 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne I Woźniczna Pleśna O11 O11 3,0 46 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne II Woźniczna Pleśna O11 O11 1,0 47 Gmina Pleśna Oświetlenie Zew. Terenu Gminnego Pleśna Dz Pleśna K O11 O11 2,0 48 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne I Pleśna Pleśna O11 O11 4,0 49 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne II Pleśna Pleśna O11 O11 5,0 50 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne III Pleśna Pleśna O11 O11 3,0 51 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne VIII Pleśna Pleśna O11 O11 4,0 52 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne IX Pleśna Pleśna O11 O11 2,0 53 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne XI Pleśna Pleśna O11 O11 3,0 54 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne I Świebodzin Rzuchowa O11 O11 3,0 55 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne III Świebodzin Rzuchowa O11 O11 2,0 56 Gmina Pleśna Oświetlenie Drogowe Pleśna dz Pleśna K O11 O11 1,0 57 Gmina Pleśna Oświetlenie Drogowe Świebodzin dz. 137/ Pleśna K O11 O11 2,0 58 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne Łowczówek dz Pleśna K O11 O11 1,0 59 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne Szczepanowice Rzuchowa K O11 O11 2,0 60 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne I Pleśna Pleśna RYCZAŁT R 1,0 61 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne Szczepanowice IV Pleśna RYCZAŁT R 1,0 62 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne Janowice Pleśna RYCZAŁT R 1,0 63 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne Janowice Pleśna RYCZAŁT R 1,0 64 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne Rzuchowa dz. 505/ Rzuchowa K RYCZAŁT R 1,0

4 1.2Gmina Pleśna- Pozostałe Obiekty l.p. punkt odbioru rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/ppe numer licznika obecna nowa moc umowna 1 Gmina Pleśna Oświetlenie Drogowe Rychwałd Dz Pleśna K O11 O11 2,0 2 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne I Janowice Janowice O11 O11 1,0 4 Gmina Pleśna Agronomówka Janowice Janowice C11 C12a 6,0 5 Gmina Pleśna Remiza OSP Lubinka Janowice C11 C12a 4,0 6 Gmina Pleśna Remiza OSP Lichwin Siedliska C11 C12a 6,0 7 Gmina Pleśna Punkt Apteczny Lichwin Siedliska C11 C12a 4,0 8 Gmina Pleśna Dom Nauczyciela Lichwin Siedliska C11 C12a 4,0 9 Gmina Pleśna Remiza OSP Lichwin Siedliska C11 C12a 6,0 10 Gmina Pleśna Remiza OSP Szczepanowice Rzuchowa C12a C12a 6,0 11 Gmina Pleśna Cmentarz Legionistów Łowczów Tuchów C11 C12a 4,0 12 Gmina Pleśna Szatnia Sportowa / Budynek Łowczówek Pleśna C11 C12a 6,0 13 Gmina Pleśna Obiekt Sportowy ORLIK 2012 Pleśna Pleśna K C11 C12a 30,0 14 Gmina Pleśna Świetlica Środowiskowa Woźniczna Pleśna C11 C12a 6,0 15 Gmina Pleśna Remiza OSP Pleśna Pleśna C11 C12a 6,0 16 Gmina Pleśna Remiza OSP Pleśna Pleśna C11 C12a 6,0 17 Gmina Pleśna Świetlica Profil - Wychow Pleśna Pleśna C12a C12a 6,0 18 Gmina Pleśna Biura Pleśna Pleśna C11 C12a 6,0 19 Gmina Pleśna GP ( Po Policji) Pleśna Pleśna C11 C12a 4,0 20 Gmina Pleśna Pompownia ścieków PS-15 Szczepanowice dz. 309/ Rzuchowa K C11 C11 12,0 21 Gmina Pleśna Przepompownia ścieków PS 9 Szczepanowice dz. 323/ Rzuchowa K C11 C11 6,0 22 Gmina Pleśna Przepompownia ścieków PS 10 Szczepanowice dz Rzuchowa K C11 C11 10,0 23 Gmina Pleśna Dom Nauczyciela / Mieszkanie Lichwin Siedliska K G11 G11 4,0 24 Gmina Pleśna Rychwałd III Pleśna Pleśna K RYCZAŁT R 0,2 25 Gmina Pleśna Szczepanowice I Szczepanowice Rzuchowa K RYCZAŁT R 1,0 26 Gmina Pleśna Oświetlenie Uliczne Dąbrówka Szczepanowska Janowice K RYCZAŁT R 1,0

5 1.3Gmina Pleśna- Zakład Gospodarki Komunalnej l.p. punkt odbioru rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/ppe numer licznika obecna nowa moc umowna 1 Zakład Gospodarki Komunalnej Hydrofornia Świebodzin Rzuchowa K C11 C12a 20,0 2 Zakład Gospodarki Komunalnej Hydrofornia Sieciowa Świebodzin Dz. 239/ Rzuchowa K C11 C12a 6,0 3 Zakład Gospodarki Komunalnej Hydrofornia Szczepanowice Rzuchowa K C11 C12a 6,0 4 Zakład Gospodarki Komunalnej Hydrofornia Woźniczna Pleśna K C11 C12a 20,0 5 Zakład Gospodarki Komunalnej Przepompownia Łowczówek Pleśna C11 C12a 1,0 6 Zakład Gospodarki Komunalnej Przepompownia Wody P3 Lichwin Siedliska C12a C12a 35,0 7 Zakład Gospodarki Komunalnej Oczyszczalnia Ścieków Rzuchowa Rzuchowa C11 C12a 24,0 8 Zakład Gospodarki Komunalnej Przepompownia Kanalizacyjna Rzuchowa Przystań Rzuchowa C11 C12a 2,0 9 Zakład Gospodarki Komunalnej Przepompownia Kanalizacyjna Rzuchowa Stawarsk Rzuchowa C11 C12a 2,0 10 Zakład Gospodarki Komunalnej Przepompownia Kanalizacyjna Świebodzin Bakutil Rzuchowa C11 C12a 1,0 11 Zakład Gospodarki Komunalnej Przepompownia Kanalizacyjna Świebodzin Kanada Rzuchowa C11 C12a 2,0 12 Zakład Gospodarki Komunalnej Zbiornik Wody Szczepanowice Rzuchowa K C11 C12a 9,0 13 Zakład Gospodarki Komunalnej Przepompownia Kanalizacyjna Łowczówek Pleśna C11 C12a 5,0 14 Zakład Gospodarki Komunalnej Przepompownia Kanalizacyjna Pleśna Stacja Pleśna C11 C12a 4,0 15 Zakład Gospodarki Komunalnej Hydrofornia 1 Pleśna Pleśna C11 C12a 22,0 16 Zakład Gospodarki Komunalnej Hydrofornia 2 Pleśna Pleśna C11 C12a 29,0 17 Zakład Gospodarki Komunalnej Przepompownia Kanalizacyjna Pleśna Piekarni Pleśna C11 C12a 3,0 18 Zakład Gospodarki Komunalnej Przepompownia Kanalizacyjna Pleśna Wzorek Pleśna C11 C12a 4,0 19 Zakład Gospodarki Komunalnej Zbiornik Wody Lichwin Siedliska C11 C12a 5,0 20 Zakład Gospodarki Komunalnej Przepompownia Wody P2 Lichwin Siedliska C12a C12a 21,0

6 1.4Gmina Pleśna- Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej l.p. punkt odbioru rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/ppe numer licznika obecna nowa moc umowna 1 Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Lichwin Siedliska C11 C12a 24,0 2 Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia / Mieszkanie Lichwin 180A Siedliska G11 G11 6,0 3 Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia / Mieszkanie Lichwin 180A Siedliska G11 G11 6,0 4 Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Janowice Janowice C11 C12a 15,0 5 Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Pleśna Pleśna C12a C12a 20,0

7 1.5Gmina Pleśna- Centrum Kultury Sportu i Promocji Gminy Pleśna l.p. punkt odbioru rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/ppe numer licznika obecna nowa moc umowna 1 Centrum Kultury Sportu i Promocji Gminy Pleśna GDK Świetlica Wiejska Janowice Janowice C11 C12a 17,0 2 Centrum Kultury Sportu i Promocji Gminy Pleśna Dom Kultury Pleśna Pleśna C11 C12a 6,0

8 1.6Gmina Pleśna- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum l.p. punkt odbioru rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/ppe numer licznika obecna nowa moc umowna 1 Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Rzuchowa Rzuchowa C11 C12a 6,0 2 Zespół Szkół Zespół Szkolno Przedszkolny Rzuchowa Rzuchowa C11 C12a 40,0 3 Zespół Szkół Zespół Szkolno Przedszkolny Rzuchowa Rzuchowa C11 C12a 40,0

9 1.7Gmina Pleśna- Szkoła Podstawowa w Świebodzinie l.p. punkt odbioru rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/ppe numer licznika obecna nowa moc umowna 1 Szkoła Podstawowa Szkoła Świebodzin Rzuchowa C11 C12a 6,0 2 Szkoła Podstawowa Oddział Przedszkolny Świebodzin Rzuchowa C12a C12a 4,0

10 1.8Gmina Pleśna- Szkoła Podstawowa w Pleśnej l.p. punkt odbioru rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/ppe numer licznika obecna nowa moc umowna 1 Szkoła Podstawowa Szkoła Pleśna Pleśna C11 C12a 25,0

11 1.9Gmina Pleśna- Szkoła Podstawowa Szczepanowice l.p. punkt odbioru rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/ppe numer licznika obecna nowa moc umowna 1 Szkoła Podstawowa Szkoła Szczepanowice Rzuchowa C12a C12a 25,0

12 1.10Gmina Pleśna- Szkoła Podstawowa Szczepanowice l.p. punkt odbioru rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/ppe numer licznika obecna nowa moc umowna 1 Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Lichwin 182A Siedliska C11 C12a 8,0 2 Szkoła Podstawowa Dom Nauczyciela Lichwin Siedliska C11 C12a 10,0

13 1.11Gmina Pleśna- Szkoła Podstawowa w Janowicach l.p. punkt odbioru rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/ppe numer licznika obecna nowa moc umowna 1 Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Janowice Janowice C11 C12a 40,0

14 1.12Gmina Pleśna- Gimnazjum w Pleśnej im. Bitwy Pod Łowczówkiem l.p. punkt odbioru rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/ppe numer licznika obecna nowa moc umowna 1 Gimnazjum Szkoła Pleśna 228A Pleśna C11 C12a 28,0

15 1.13Gmina Pleśna- Przedszkole Publiczne im. Władysława Majak l.p. punkt odbioru rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/ppe numer licznika obecna nowa moc umowna 1 Przedszkole Publiczne Przedszkole Pleśna Pleśna G11 G11 4,0 2 Przedszkole Publiczne Przedszkole Publiczne Pleśna Pleśna C12a C12a 25,0

PEŁNOMOCNICTWO. ., dnia r. (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia:

PEŁNOMOCNICTWO. ., dnia r. (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia: PEŁNOMOCNICTWO (dane klienta) (dalej: Zamawiający)., dnia r. reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia: (dane Sprzedawcy) (dalej: Wykonawca) do dokonania

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. ., dnia r. (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia:

PEŁNOMOCNICTWO. ., dnia r. (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia: PEŁNOMOCNICTWO (dane klienta) (dalej: Zamawiający)., dnia r. reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia: (dane Sprzedawcy) (dalej: Wykonawca) do dokonania

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. ., dnia r. (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia:

PEŁNOMOCNICTWO. ., dnia r. (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia: PEŁNOMOCNICTWO (dane klienta) (dalej: Zamawiający)., dnia r. reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia: (dane Sprzedawcy) (dalej: Wykonawca) do dokonania

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. ., dnia r. (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia:

PEŁNOMOCNICTWO. ., dnia r. (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia: PEŁNOMOCNICTWO (dane klienta) (dalej: Zamawiający)., dnia r. reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia: (dane Sprzedawcy) (dalej: Wykonawca) do dokonania

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. a. zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej,

PEŁNOMOCNICTWO. a. zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, PEŁNOMOCNICTWO (dane klienta) (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących)., dnia r. Zamawiający niniejszym upoważnia: (dane Sprzedawcy) (dalej: Wykonawca) do dokonania

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. (dane osoby / osób reprezentujących)

PEŁNOMOCNICTWO. (dane osoby / osób reprezentujących) dnia 2011 r. PEŁNOMOCNICTWO (dane klienta) (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez PESEL. (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia:. (dane Sprzedawcy) (dalej: Wykonawca)

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. ., dnia r. (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia:

PEŁNOMOCNICTWO. ., dnia r. (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia: PEŁNOMOCNICTWO (dane klienta) (dalej: Zamawiający)., dnia r. reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia: (dane Sprzedawcy) (dalej: Wykonawca) do dokonania

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. ., dnia r. (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia:

PEŁNOMOCNICTWO. ., dnia r. (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia: PEŁNOMOCNICTWO (dane klienta) (dalej: Zamawiający)., dnia r. reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia: (dane Sprzedawcy) (dalej: Wykonawca) do dokonania

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. ., dnia r. (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia:

PEŁNOMOCNICTWO. ., dnia r. (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia: PEŁNOMOCNICTWO (dane klienta) (dalej: Zamawiający)., dnia r. reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia: (dane Sprzedawcy) (dalej: Wykonawca) do dokonania

Bardziej szczegółowo

., dnia r. PEŁNOMOCNICTWO. . z siedzibą przy ul..,, NIP., REGON.., (dalej: Zamawiający) reprezentowana przez: - Niniejszym upoważnia:

., dnia r. PEŁNOMOCNICTWO. . z siedzibą przy ul..,, NIP., REGON.., (dalej: Zamawiający) reprezentowana przez: - Niniejszym upoważnia: , dnia r PEŁNOMOCNICTWO z siedzibą przy ul,, NIP, REGON, (dalej: Zamawiający) reprezentowana przez: - Niniejszym upoważnia: ul,, wpisaną przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. Załącznik nr 2 do Umowy. ., dnia r. (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących)

PEŁNOMOCNICTWO. Załącznik nr 2 do Umowy. ., dnia r. (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Załącznik nr 2 do Umowy., dnia r. PEŁNOMOCNICTWO (dane klienta) (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upoważnia: (dane Sprzedawcy) (dalej:

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO.. z siedzibą przy ul..,, NIP., REGON.., (dalej: Zamawiający) reprezentowana przez:

PEŁNOMOCNICTWO.. z siedzibą przy ul..,, NIP., REGON.., (dalej: Zamawiający) reprezentowana przez: ., dnia r. PEŁNOMOCNICTWO. z siedzibą przy ul..,, NIP., REGON.., (dalej: Zamawiający) reprezentowana przez: Niniejszym upoważnia: ul...,, wpisaną przez Sąd Rejonowy w.., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

GMINA PLEŚNA GMINA PLEŚNA

GMINA PLEŚNA GMINA PLEŚNA TRANS-FORMERS KARPATIA TRANS-FORMERS KARPATIA Spółka z o.o. Spółka z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Odległa 8 33-100 Tarnów, ul. Odległa 8 tel: 14 621 45 85, 14 627 59 73 tel: 14 621 45 85, 14 627 59 73 www.trans-formers.com.pl

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. ., dnia r. (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upowaŝnia:

PEŁNOMOCNICTWO. ., dnia r. (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upowaŝnia: PEŁNOMOCNICTWO (dane klienta) (dalej: Zamawiający)., dnia r. reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upowaŝnia: (dane Sprzedawcy) (dalej: Wykonawca) do dokonania

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. ., dnia r. (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upowaŝnia:

PEŁNOMOCNICTWO. ., dnia r. (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upowaŝnia: PEŁNOMOCNICTWO (dane klienta) (dalej: Zamawiający)., dnia r. reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upowaŝnia: (dane Sprzedawcy) (dalej: Wykonawca) do dokonania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest Zakup Energii Elektrycznej do obiektów Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest Zakup Energii Elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Zakup Energii Elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Poniższa tabela przedstawia obiekty objęte przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Jako pełnomocnik 1 - osoba upoważniona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego... /nazwa komitetu/ zgłaszam kandydatury

Jako pełnomocnik 1 - osoba upoważniona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego... /nazwa komitetu/ zgłaszam kandydatury Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Pleśna w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. Jako pełnomocnik 1 - osoba upoważniona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Księżpol oraz jednostek organizacyjnych Gminy Księżpol OBIEKTY ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Adres firmy. Nazwa firmy NIP KOD Pocztowy Miejscowośc Ulica NR

Adres firmy. Nazwa firmy NIP KOD Pocztowy Miejscowośc Ulica NR Adres firmy Lp. Nazwa firmy NIP KOD Pocztowy Miejscowośc Ulica NR 1. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o 598-000-42-38 Kopernika 4a 2. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o 598-000-42-38 Kopernika 4a 3.

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. ., dnia r. (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upowaŝnia:

PEŁNOMOCNICTWO. ., dnia r. (dalej: Zamawiający) reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upowaŝnia: PEŁNOMOCNICTWO (dane klienta) (dalej: Zamawiający)., dnia r. reprezentowany przez: (dane osoby / osób reprezentujących) Zamawiający niniejszym upowaŝnia: (dane Sprzedawcy) (dalej: Wykonawca) do dokonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Zakup elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie elektrycznej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO

WYKAZ OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO WYKAZ OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO Załącznik Nr 1 do SIWZ 1. Oświetlenie uliczne (taryfa C11) L.P. Punkt poboru Ulica / Miejscowość Nr Kod Poczta Numer licznkia Moc umowna Szacunkowe zużycie energii w okresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Energii Elektrycznej na potrzeby oświetlenia go oraz budynków i obiektów Zamawiającego. OBIEKTY ZAMAWIAJĄCEGO KLASYFIKOWANE WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od r. do r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od r. do r. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. DLA POTRZEB GMINY BROK I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 0 kwietnia 997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OBIEKTÓW WRAZ Z SZACUNKOWYM ZAPOTRZEBOWANIEM NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

SZCZEGÓŁOWY OPIS OBIEKTÓW WRAZ Z SZACUNKOWYM ZAPOTRZEBOWANIEM NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ SZCZEGÓŁOWY OPIS OBIEKTÓW WRAZ Z SZACUNKOWYM ZAPOTRZEBOWANIEM NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Energii Elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr 1 do projektu umowy Załącznik nr do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr.. z dnia..... Gmina Wróblew - oświetlenie uliczne 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 Gmina Wróblew Oświetlenie Uliczne Sędzice 7/a 98-85 Wróblew

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Zakup Energii Elektrycznej obiektów Zamawiajcego. Ponisza tabela przedstawia obiekty objte przedmiotem zamówienia. 1.1 Mazowieckie Centrum

Bardziej szczegółowo

Łączne zużycie energii za okres do r.: kwh 412,2 MWh

Łączne zużycie energii za okres do r.: kwh 412,2 MWh Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży OBIEKTY ZAMAWIAJĄCEGO KLASYFIKOWANE WEDŁUG CHARAKTERU ODBIORU 2 części: CZĘŚĆ I: Jednostka, która podpisze umowę na dostawę energii elektrycznej (jednostka na którą będzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr 1 do projektu umowy Załącznik nr do Umowy Sprzedaży Gmina, NIP 9, REGON 90480 ul Reymonta 9, 9-4 Gmina - Oświetlenie Uliczne lp 0004 r do 4 8 9 0 4 8 9 Gmina Oświetlenie uliczne Babczów 0 9-4 Gmina Oświetlenie uliczne Biestrzyków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr. Pełnomocnictwo

Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr. Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo Niniejszym udzielamy pełnomocnictwa firmie:. (nazwa sprzedawcy) z siedzibą w, kod:, ul..., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej KRS w pod em.., NIP. REGON.., reprezentowanej przez:..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr 1 do projektu umowy Urząd Gminy Sułoszowa, NIP 677 0 37 576, Regon 65406 adres: Sułoszowa I 80, 32-045 Sułoszowa. Gmina Sułoszowa oświetlenie uliczne od 0.09.203r. Gmina Sułoszowa Oświetlenie uliczne Sułoszowa 32-045 Sułoszowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest Zakup Energii Elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Poniższa tabela przedstawia obiekty objęte przedmiotem zamówienia.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od r. do r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od r. do r. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2016 r. DLA POTRZEB GMINY SIEROSZEWICE ORAZ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do projektu umowy. suma szacowan ego zużycia energii [kwh] w okresie od 01.07.201 3r. do 31.12.201 3r. termin wejścia zamówienia.

Zał. nr 1 do projektu umowy. suma szacowan ego zużycia energii [kwh] w okresie od 01.07.201 3r. do 31.12.201 3r. termin wejścia zamówienia. Gmina Piaski, NIP 696-17-50-389, Rn 411050563 ul. 6 stycznia 1, 63-820 Piaski 1.1 Gmina Piaski 1 Gmina Piaski Dom Strażaka Bodzewo 63-820 Piaski 3 r. 4645,00 ENEA Operator Sp. z o.o. 2 Gmina Piaski Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 515400-2012; data zamieszczenia: 17.12.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 515400-2012; data zamieszczenia: 17.12.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 503950-2012 z dnia 2012-12-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Fałków Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.2 do Projektu Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr. Pełnomocnictwo

Załącznik nr 5.2 do Projektu Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr. Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo Niniejszym udzielamy pełnomocnictwa firmie:. (nazwa sprzedawcy) z siedzibą w, kod:, ul..., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej KRS w pod em.., NIP. REGON.., reprezentowanej przez:..

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ WYKAZ OBIEKTÓW SZECZÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 3 do SIWZ WYKAZ OBIEKTÓW SZECZÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 3 do SIWZ WYKAZ OBIEKTÓW SZECZÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży energii elektrycznej nr. z dnia..

Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży energii elektrycznej nr. z dnia.. 1. Obiekty Urzędu Gminy w Strzegowie (Urząd Gminy w Strzegowie ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo) L.P. Punkt odbioru Ulica/miejscowość Nr Kod Poczta Numer PPE Numer licznika Moc umowna Taryfa Szacunkowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o. 37-110 Żołynia, ul. Białobrzeska 118 NIP: 8151624122. ZUŻYCIE ROCZNE W MWh.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o. 37-110 Żołynia, ul. Białobrzeska 118 NIP: 8151624122. ZUŻYCIE ROCZNE W MWh. I ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o. 37-110, ul. Białobrzeska 118 NIP: 8151624122 1 70439340 PPE-480548110006003515 2 10124825 PPE-480548110006119713 3 84282683 PPE-480548110001007106 4

Bardziej szczegółowo

Zapytanie 1 do SIWZ. Świątki, dnia

Zapytanie 1 do SIWZ. Świątki, dnia Zapytanie 1 do SIWZ Wasze pismo z dnia 13-10-2015 znak Nasz znak: ZP 271.4.2015 Świątki, dnia 19-10-2015 Sprawa: Dostawa energii elektrycznej na 2 lata 2016-2017 ZP.271.4.2015 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Żyrardów, dnia 17.11.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Numer ogłoszenia (postępowania): 369986-2014 Nazwa zamówienia: Zakup energii elektrycznej Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ na Dostawę energii elektrycznej dla Gminy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i Elektrycznej do obiektów Gminy. Płatnik: Gmina 59 A NIP: 837-16-93-792

Bardziej szczegółowo

Gmina Milanów ul. Kościelna 11a, Milanów

Gmina Milanów ul. Kościelna 11a, Milanów Gmina Milanów ul. Kościelna 11a, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02 fax: 83 356 76 21 email: gmina@milanow.pl www. milanow.pl Milanów dn. 02.12.2014 r. IN.271.5E-1.2014 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W związku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6.2.1 do SIWZ zał. nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr 6.2.1 do SIWZ zał. nr 1 do projektu umowy Załącznik nr Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr.. z dnia.....2 Gmina Drawsko - pozostałe obiekty 0.0.203r. 3.2.203r. 0.0.204r. 3.2.204r. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 Gmina Drawsko

Bardziej szczegółowo

Słownie: wartość brutto za jeden dzień świadczenia usług wynosi:...

Słownie: wartość brutto za jeden dzień świadczenia usług wynosi:... FORMULARZ OFERTY NA: Świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do szkół i gimnazjum na terenie Gminy Pleśna w okresie od 01 września 2008 do 30.czerwca 2009 r. 1. Nazwa i dokładny adres

Bardziej szczegółowo

Znak pisma: GRO.271.3.2013 WYKONAWCY (wg rozdzielnika)

Znak pisma: GRO.271.3.2013 WYKONAWCY (wg rozdzielnika) Czernichów, dnia 2013-09-24 Znak pisma: GRO.271.3.2013 WYKONAWCY (wg rozdzielnika) STRONA INTERNETOWA dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa energii elektrycznej do obiektów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprzedawca Załącznik nr 1 do SIWZ na Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Nowa Sucha SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Energii Elektrycznej do obiektów Gminy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół i gimnazjów na terenie Gminy Pleśna

FORMULARZ OFERTY NA: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół i gimnazjów na terenie Gminy Pleśna FORMULARZ OFERTY NA: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół i gimnazjów na terenie Gminy Pleśna w okresie od 3 września 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. 1. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Pytania oferentów. 1. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Pytania oferentów. 1. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną? Pytania oferentów 1. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 2. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf C1X, G1X od Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie 01.01.2018r. 31.12.2019r.,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Mogielnica, dnia 10.11.2014 r. Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180 A 04-464 Warszawa Reprezentujący: Gminę Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Zakup Energii Elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Poniższa tabela przedstawia obiekty objęte przedmiotem zamówienia na okres 01.01.2014

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW. Opracowała Joanna Krochmal

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW. Opracowała Joanna Krochmal SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Dochody budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku.....74 2. Wydatki budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku.....83 3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku....94 4. Wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem jest Zakup elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie elektrycznej dla poniższych

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla SPZOZ w Lubaczowie

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla SPZOZ w Lubaczowie Lubaczów, 14.04.2015 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla SPZOZ w Lubaczowie W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

LISTA OBIEKTÓW. GMINA DZIWNÓW - oświetlenie

LISTA OBIEKTÓW. GMINA DZIWNÓW - oświetlenie Załącznik nr 1 do SIWZ LISTA OBIEKTÓW Lp. Nazwa punktu poboru Lokalizacja OSD Sprzedawca Nr licznika Rodzaj taryfy GMINA DZIWNÓW - oświetlenie Szacunkowa wielkość zużycia dla punktu poboru w kwh w okresie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODBIORÓW. Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży. 1. Oświetlenie uliczne (taryfa C11)

WYKAZ ODBIORÓW. Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży. 1. Oświetlenie uliczne (taryfa C11) WYKAZ ODBIORÓW 1. Oświetlenie uliczne (taryfa C11) 1.1. Płatnik: Gmina Brody, ul. Staszica 3, 27-230 Brody Iłżeckie, NIP 664-19-40-504 L.P. Punkt odbioru Ulica\ Nr Kod 1. Gmina Brody Adamów I 27-230 Brody

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie energii

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Ćmielów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O

Ogłoszenie nr z dnia r. Ćmielów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O Ogłoszenie nr 317864-2016 z dnia 2016-10-05 r. Ćmielów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 314575 Data: 28/09/2016 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

1.1 Gmina Płoniawy Bramura - Oświetlenie uliczne

1.1 Gmina Płoniawy Bramura - Oświetlenie uliczne 1.1 Gmina Płoniawy Bramura - Oświetlenie uliczne l.p. Odbiorca/płatnik rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość ZAŁĄCZNIK NR 5 1 Gmina Płoniawy-Bramura Oświetlenie uliczne Łęgi 06-210 Płoniawy

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Bielsko-Biała, dnia r. PZE

WYKONAWCY. Bielsko-Biała, dnia r. PZE PZE.271.1.2016 Bielsko-Biała, dnia 24.10.2016r. WYKONAWCY dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4.1 do SIWZ Zał. nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr 4.1 do SIWZ Zał. nr 1 do projektu umowy Załącznik nr do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr. z dnia. Gmina Kamieńsk, NIP 77 60 79, Regon 59064880 adres: ul. Wieluńska 50, 97-60 Kamieńsk. Gmina Kamieńsk - oświetlenie uliczne miejscowość 4

Bardziej szczegółowo

I Gmina Szastarka. Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr.. z dnia...

I Gmina Szastarka. Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr.. z dnia... I Gmina Szastarka Załącznik nr do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr.. z dnia.... Gmina Szastarka - NIP dane do faktur :. Gmina Szastarka - oświetlenie uliczne od 0.06.03r. do 3..03r. od 0.0.04r.

Bardziej szczegółowo

Polska-Skwierzyna: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 028-046894. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Skwierzyna: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 028-046894. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46894-2015:text:pl:html Polska-Skwierzyna: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 028-046894 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Brzeźnio: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Brzeźnio: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 75522-2012 z dnia 2012-03-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz

Bardziej szczegółowo

Brzeg Dolny: Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Brzeg Dolny: Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.khs.brzegdolny.pl Brzeg Dolny: Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 218149-2013; data

Bardziej szczegółowo

- 1 umowa Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Załącznik nr 5. Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ

- 1 umowa Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Załącznik nr 5. Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Załącznik nr 5 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław i innych podmiotów na potrzeby wspólnego zamówienia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Warszawa, dnia 19.11.2014 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY CHARSZNICA ogłoszonego w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Pytania oferentów. 1. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Pytania oferentów. 1. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną? Pytania oferentów 1. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 2. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf C1X, G1X od Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do SIWZ nr Przedmiotem zamówienia jest Zakup Energii Elektrycznej do obiektów Zamawiającego wyszczególnionych w poniższych tabelach. Poniższa tabela

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW nr 1

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW nr 1 Kamieńsk, dnia 10.11.2014 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW nr 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na " ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ogłoszonego w BZP pod numerem 367454 2014 dn. 06.11.2014

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie dotyczące zapytania od Wykonawcy w sprawie w dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.

Wyjaśnienie dotyczące zapytania od Wykonawcy w sprawie w dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. Wałbrzych, dnia 04.05.2017 r. Wyjaśnienie dotyczące zapytania od Wykonawcy w sprawie w dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. Zakup energii elektrycznej dla obiektów WPWiK

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/26 UE PN/2013 Olsztyn, dnia 30 stycznia 2014 r.

DZPZ/333/26 UE PN/2013 Olsztyn, dnia 30 stycznia 2014 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego wpłynęły pytania do przetargu PN-09-2014 na "Sprzedaż energii elektrycznej" na które udziela odpowiedzi zgodnie z art.38 Ustawy Pzp.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania do przetargu PN-09-2014 na Sprzedaż energii elektrycznej na które udziela odpowiedzi zgodnie z art.38 Ustawy Pzp. Do Zamawiającego wpłynęły pytania do przetargu PN-09-2014 na "Sprzedaż energii elektrycznej" na które udziela odpowiedzi zgodnie z art.38 Ustawy Pzp. 1. Wnosimy o określenie liczby punktów poboru energii

Bardziej szczegółowo

Gmina Kuślin OSP Chraplewo 64 316 Kuślin 100,67 151,00. Gmina Kuślin Świetlica Chraplewo 22 64 316 Kuślin 3 372,00 5 058,00

Gmina Kuślin OSP Chraplewo 64 316 Kuślin 100,67 151,00. Gmina Kuślin Świetlica Chraplewo 22 64 316 Kuślin 3 372,00 5 058,00 Załącznik nr do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr.. z dnia..... Gmina Kuślin pozostałe obiekty 0.05.0r. do..0r. 0.0.0r. do..0r. 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Gmina Kuślin OSP Chraplewo 6 6 Kuślin 00,67 5,00

Bardziej szczegółowo

WYKAZ I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW W GMINIE WARTKOWICE

WYKAZ I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW W GMINIE WARTKOWICE WYKAZ I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW W GMINIE WARTKOWICE Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.271.09.2016 DANE LICZNIKA Zabezpieczenie ( lp NAZWA JEDNOSTKI ADRES NUMER BUDYNKU NR LICZNIKA grupa taryfowa moc umowna nr

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW POBORU - LOKALE I OBIEKTY

WYKAZ PUNKTÓW POBORU - LOKALE I OBIEKTY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik numer 1a do SIWZ WYKAZ PUNKTÓW POBORU - LOKALE I OBIEKTY ZAMAWIAJĄCY: Powiat Olecki NIP: 847-15-15-765 Starostwo Powiatowe w Olecku ul. Kolejowa 32 19-400

Bardziej szczegółowo

reprezentowany przez:...

reprezentowany przez:... załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr GM.271.1.2.2011.. Zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno NIP 745 174 86 03, Regon 000524453

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Warszawa, 12.03.2014 r. Pełnomocnik Zamawiającego New Power Sp. z o.o. Ul. Kresowa 9 A 04-206 Warszawa Reprezentujący: Gminę Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce Uczestnicy Postępowania Przetargowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lazy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lazy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lazy.pl Łazy: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Łazy i jednostek podległych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wykaz terminów wypowiadania umów z dotychczasowymi sprzedawcami energii. Dotychczasowy sprzedawca: PGE Obrót S.A.

Wykaz terminów wypowiadania umów z dotychczasowymi sprzedawcami energii. Dotychczasowy sprzedawca: PGE Obrót S.A. Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz terminów wypowiadania umów z i sprzedawcami Tabelaryczne zestawienie PPE Zamawiającego objętych przedmiotem zamówienia: Zamawiający: Wójt Gminy Wielkie ul. StraŜacka 3 05-311

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII:

WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII: Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII: 1. (taryfa C12b). L.P. Punkt poboru energii Ulica Nr Miejscowość Kod Poczta klienta punktu poboru PPE licznika Taryfa zakupowa Taryfa dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminasadkowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminasadkowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminasadkowice.pl Sadkowice: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer ogłoszenia: 302866-2015; data

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

taryfa licznika 1 Oświetlenie uliczne słup 25/3 Wysokie Koło Wysokie Koło ryczałtowa 1 554,00 554,00

taryfa licznika 1 Oświetlenie uliczne słup 25/3 Wysokie Koło Wysokie Koło ryczałtowa 1 554,00 554,00 Gmina Gniewoszów.Szacowane roczne zuzycie energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru. Moc energii czynnej [ Numer energii czynnej/strefa Lp Rodzaj punktu poboru Adres/ulica miejscowośd taryfa

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Tokarnia, Tokarnia 380, 32-436 Tokarnia, woj. małopolskie, tel. (012) 274-70-22, fax. (012) 274-70-25. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

Wójt Gminy Tokarnia, Tokarnia 380, 32-436 Tokarnia, woj. małopolskie, tel. (012) 274-70-22, fax. (012) 274-70-25. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU Zobacz ogłoszenie Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: Tokarnia powiat myślenicki Tokarnia Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r.

Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Gmina Krasne, 36-007 Krasne 121 tel. (017) 85 55 292, fax. (017) 855-52-67, UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław i innych podmiotów na potrzeby wspólnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 0 kwietnia 997 Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11.08.2014 r.

Warszawa, dnia 11.08.2014 r. Warszawa, dnia 11.08.2014 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na " ZAKUP ENERGII NA POTRZEBY GMINY KIEŁCZYGŁÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do odpowiedzi na pytania operatorów.

Załącznik do odpowiedzi na pytania operatorów. Wykaz Punktów Poboru PPE z określem szacowanego zużycia w strefach taryfa Ca i cb oraz oznaczem PPE objętych umowami kompleksowymi i rozdzielonymi Załącznik do odpowiedzi na pytania operatorów Gmina Gietrzwałd,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ DT/3/2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Energii Elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego. OBIEKTY ZAMAWIAJĄCEGO KLASYFIKOWANE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. ..., z siedzibą w:... przy ul., NIP REGON. W treści Umowy Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej również: Stroną lub Stronami.

UMOWA NR.. ..., z siedzibą w:... przy ul., NIP REGON. W treści Umowy Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej również: Stroną lub Stronami. Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Dnia. r. w... pomiędzy: Gminą Mełgiew z siedzibą w Mełgwi przy ul. Partyzanckiej 2, 21-007 Mełgiew, działającą również na rzecz jednostek organizacyjnych wymienionych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25.11.2014 r.

Warszawa, dnia 25.11.2014 r. Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180A 04-464 Warszawa Reprezentujący: Gminę Stary Lubotyń Stary Lubotyń 42 07-303 Stary Lubotyń Warszawa, dnia 25.11.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4.1 do SIWZ Zał. nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr 4.1 do SIWZ Zał. nr 1 do projektu umowy Załącznik nr Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr.. z dnia.... Gmina Kamieńsk, NIP 77 60 79, Regon 59064880 adres: ul. Wieluńska 50, 97-60 Kamieńsk. Gmina Kamieńsk - oświetlenie uliczne Gmina Kamieńsk

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POWIATU NOWOMIEJSKIEGO

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Nowe Miasto Lubawskie: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POWIATU NOWOMIEJSKIEGO ( taryfa G11 ) Numer ogłoszenia: 328416-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NR 1 NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NR 1 NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Pełnomocnik Zamawiającego New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180a 04-464 Warszawa Reprezentujący: Gmina Pabianice ul. Torowa 21 95-200 Pabianice Warszawa, dnia 13.09.2016 r. ODPOWIEDZI NR 1 NA ZAPYTANIA

Bardziej szczegółowo