OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE"

Transkrypt

1 PROGRAM* II Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, WyposaŜenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO Patronaty Honorowe: Pan Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Pan dr hab. Władysław Stępniak - Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju ks. Wiesław Alojzy Mering Biskup Ordynariusz Diecezji Włocławskiej, Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski Jego Eminencja Wielce Błogosławiony SAWA - Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE Patronat: Pan Piotr śuchowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków Pan Rafał Nadolny Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Rada Programowa Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich: s. M. Natanaela Wiesława BłaŜejczyk CSSF - Konsultant ds. ochrony zabytków sakralnych przy SKEP Pan Mariusz Czuba - Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa ks. diakon Andrzej Dawidziuk Kierownik Archiwum Metropolii Prawosławnej Pani Małgorzata Gmiter Zastępca Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków ks. dr. Zbigniew Gmurczyk - Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski Pan prof. Andrzej Kadłuczka Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków ks. mgr Łukasz Kolęda Dyrektor Muzeum Metropolii Prawosławnej Pan Andrzej Koss - Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Konserwatorskiej, Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Pan Rafał Nadolny Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków ks. dr. Wincenty Pytlik - Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski Pan Jacek Rulewicz Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków ks. dyr. kan. Piotr Sierzchała Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski ks. dr. Henryk Witczak - Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski Organizator: Stowarzyszenie StaroŜytników 7 PAŹDZIERNIKA (WTOREK) Rozpoczęcie pierwszego dnia Targów oraz Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich Rejestracja uczestników Uroczysta Ceremonia Otwarcia II Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, WyposaŜenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO przerwa na lunch i zwiedzanie Targów Panel dla Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków Organizator: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Pan Rafał Nadolny Forum samorządowych Konserwatorów Zabytków Prowadząca: Pani Małgorzata Gmiter Zastępca Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Finansowanie rewitalizacji obiektów zabytkowych ze środków UE - doświadczenia BGK we wdraŝaniu inicjatywy JESSICA Prowadzący: Dr Marek Szczepański - Dyrektor Zarządzający Banku Gospodarstwa Krajowego Zakończenie pierwszego dnia Targów

2 8 PAŹDZIERNIKA (ŚRODA) Rozpoczęcie drugiego dnia Targów oraz Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich Doktryna i teoria konserwatorska a działalność urzędów konserwatorskich Panel poprowadzi: prof. UKSW dr hab. Jakub Lewicki - Kierownik Katedry Konserwacji Zabytków w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW Orzecznictwo administracyjne i konserwatorskie Panel poprowadzi: Pan Jacek Dąbrowski Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków, MKiDN Pani Ewa Bortkiewicz Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego i Konserwatorskiego, Departament Ochrony Zabytków, MKiDN Instytucje polskiego prawa ochrony zabytków oraz dóbr kultury w praktyce Organizator: Kancelaria Prawna ElŜanowski, Cherka & Wąsowski Zakończenie drugiego dnia Targów 9 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK) Rozpoczęcie trzeciego dnia Targów oraz Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich Stan zachowania zabytków sakralnych: Organizator: ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Rada Ekonomów Diecezjalnych Konferencji Episkopatu Polski Prowadzący: Jacek Rulewicz - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Stan zachowania zabytkowych obiektów sakralnych w świetle prowadzonej w NID weryfikacji rejestru zabytków nieruchomych Jerzy Szałygin zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa / prezes Oddziału Mazowieckiego SKZ / Dotacje MKiDN na prace remontowo konserwatorskie w zabytkach sakralnych w latach Jacek Dąbrowski Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Środki Unii Europejskiej wydatkowane na prace remontowo konserwatorskie w obiektach sakralnych w latach oraz prognozy Marek Góźdź Naczelnik w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Stan bezpieczeństwa obiektów sakralnych Sławomir Kocewiak Prace konserwatorskie przy kościołach Powiśla Lubelskiego Dariusz Kopciowski z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wiceprezes ZG SKZ Rewaloryzacja zabytkowych cerkwi w prawosławnej Diecezji Lubelsko - Chełmskiej Grzegorz Szwed koordynator projektu Prace konserwatorskie w Sanktuarium Matki BoŜej Łaskawej w Krzeszowie. Działalność Wydziału Konserwacji Kurii Legnickiej ks. Józef Lisowski Kanclerz Kurii Legnickiej 100 kościołów ryglowych- wspólny projekt Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, NID i BDZ w Szczecinie. Beata Makowska dyrektor Oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie Remont i modernizacja oraz działalność Muzeum Diecezjalnego we Włocławku ks. Piotr Sierzchała dyrektor Muzeum, diecezjalny konserwator zabytków Badania, analiza, wizualizacja w poszukiwaniu wzorca metodycznego INCEDO3D Andrzej Gołembnik / członek wspierający SKZ/ Prace konserwatorskie w Zespole Franciszkanów w Gnieźnie Grzegorz Budnik Miejski Konserwator Zabytków w Gnieźnie Ponadto Panel uświetnili swoja obecnością i głos zabrali: - Piotr śuchowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków - ks. Janusz Majda Ekonom Konferencji Episkopatu Polski - prof. dr hab. Inz. arch. Andrzej Kadłuczka Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

3 Aktualne problemy dotyczące zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom: ZagroŜenie zabytków przestępczością kryminalną w Polsce i na świecie Prowadzący: Olgierd Jakubowski - Główny specjalista ds. analiz kryminalnych, Standardy zabezpieczeń kolekcji prywatnych Prowadzący: Sławomir Kocewiak Kierownik Działu Metod i Technik Ochrony, Nowoczesne techniki w ochronie zabytków Prowadzący: Krzysztof Osiewicz - Z-ca Kierownika Działu Metod i Technik Ochrony, Nowoczesne systemy zabezpieczeń obiektów kultury i dziedzictwa narodowego Krzysztof Krasowski, Siemens Security Products Konsultacje indywidualne dla właścicieli i administratorów zabytków z zakresu zabezpieczeń budynków i zbiorów Prowadzący: Paweł Kowalczuk i Michał Dziuba - Dział Metod i Technik Ochrony, Zakończenie ostatniego dnia Targów OCHRONA ZBIORÓW MUZEALNYCH, ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH Organizatorzy Konferencji Ochrona Zbiorów Muzealnych, Archiwalnych i Bibliotecznych: Ochrona i bezpieczeństwo obiektów wypoŝyczanych na wystawy czasowe: Pan Robert Pasieczny - Kierownik działu edukacji, informacji i wydawnictw, Pani Anna Czajka Kierownik Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Ochrona nieruchomych dóbr kultury w resorcie obrony narodowej: płk Tomasz Kalina- Dyrektor Biura Infrastruktury Specjalnej. Ministerstwo Obrony Narodowej Ochrona zbiorów i obiektów zabytkowych przed zagroŝeniami poŝarowymi i innymi od teorii do praktyki: Krzysztof Sałaciński - Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, Radca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego bryg. mgr inŝ. Waldemar Maliński - Dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, Komenda Główna Państwowej StraŜy PoŜarnej, Przewodniczący Rady Programowej ds. Ochrony Dóbr Kultury przed Nadzwyczajnymi ZagroŜeniami Moderator: st. bryg. Piotr Wojtaszewski Zastępca Dyrektora Biura Rozpoznawania ZagroŜeń Komendy Głównej Państwowej StraŜy PoŜarnej, Członek Rady Programowej ds. Ochrony Dóbr Kultury przed Nadzwyczajnymi ZagroŜeniami Ochrona i profilaktyka konserwatorska kolekcji i obiektów zabytkowych: Pani Ewa Potrzebnicka Zastępca Dyrektora ds. ochrony i udostępniania zbiorów, Biblioteka Narodowa 7 PAŹDZIERNIKA (WTOREK) Rozpoczęcie pierwszego dnia Targów oraz Konferencji Ochrona Zbiorów Muzealnych, Archiwalnych i Bibliotecznych Rejestracja uczestników Uroczysta Ceremonia Otwarcia II Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, WyposaŜenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO przerwa na lunch i zwiedzanie Targów sesje popołudniowe: Ochrona i bezpieczeństwo obiektów wypoŝyczanych na wystawy czasowe Facility Report Paweł Kowalczuk, Umowa wypoŝyczenia, czyli czego moŝe Ŝądać wypoŝyczający Dorota Fortuna, Biblioteka Narodowa w Warszawie Procedura wypoŝyczenia obiektu Aldona Modrzewska, Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej Rola konserwatora w procesie wypoŝyczenia zbiorów Anna Czajka, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Mobilne systemy zabezpieczenia wystawy Krzysztof Osiewicz, Ubezpieczenie wystaw czasowych i transportu Blanka Kuzdro-Chodor, Gras Savoye Polska przerwa na zwiedzanie targów Zakończenie pierwszego dnia Targów 8 PAŹDZIERNIKA (ŚRODA)

4 10.00 Rozpoczęcie drugiego dnia Targów oraz Konferencji Ochrona Zbiorów Muzealnych, Archiwalnych i Bibliotecznych sesja poranna: Ochrona nieruchomych dóbr kultury w resorcie obrony narodowej: Ochrona i opieka nad wojskowymi nieruchomościami zabytkowymi w Ministerstwie Obrony Narodowej ppłk Witold Krawczyk, Biuro Infrastruktury Specjalnej, Ministerstwo Obrony Narodowej Wizja rozwoju i kierunki działań w zakresie ochrony wojskowych nieruchomości zabytkowych ppłk Witold Krawczyk, Biuro Infrastruktury Specjalnej, Ministerstwo Obrony Narodowej Problematyka ochrony przeciwpoŝarowej wojskowych obiektów zabytkowych na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych przez Wojskową Ochronę PrzeciwpoŜarową mł. bryg. Tomasz Jaroszek, Wojskowy Inspektorat Ochrony PrzeciwpoŜarowej przerwa na lunch i zwiedzanie Targów sesje popołudniowe: Ochrona zbiorów i obiektów zabytkowych przed zagroŝeniami poŝarowymi i innymi od teorii do praktyki: Współpraca właścicieli, zarządców i uŝytkowników obiektów zabytkowych oraz muzeów, archiwów i bibliotek ze słuŝbami ratowniczymi w zakresie przygotowania operacyjnego obiektu oraz w trakcie prowadzenia działań ratowniczych praktyczne aspekty ewakuacji osób i zbiorów St. bryg. Krzysztof Kociołek, Szkoła Aspirantów Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krakowie Nowoczesne rozwiązania przeciwpoŝarowe w ochronie składników dziedzictwa kulturowego Agata Osuch, Magdalena Salamucha - 3M Poland Sp. z o.o Prawne wymagania przeciwpoŝarowe i budowlane w istniejących obiektach zabytkowych Bryg. Paweł Pruś, Szkoła Aspirantów Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krakowie Dzieła sztuki a realizacja ryzyka ubezpieczeniowego Artur Kotynia, Gras Savoye Polska Prawne i organizacyjne aspekty ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej Stanisław Powęska, Zasady przygotowania ćwiczeń dotyczących ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Sławomir Wileński, Biblioteka Narodowa Nie ma ognia bez tlenu Przemysław Nazarczuk, Prezes Loxys przerwa na zwiedzanie targów Zakończenie drugiego dnia Targów 9 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK) Rozpoczęcie trzeciego dnia Targów oraz Konferencji Problemy i zagroŝenia związane z przechowywaniem kolekcji i obiektów zabytkowych sesja I: Moderator: E. Potrzebnicka Przechowywanie obiektów sztuki nowoczesnej i materiałów nietypowych prof. dr hab. Iwona Szmelter - Akademia Sztuk Pięknych Konserwacja prewencyjna w Zamku Królewskim na Wawelu dr hab. Ewa Wiłkoić - Zamek Królewski na Wawelu Nowoczesne laboratorium chemiczne w słuŝbie konserwatora obiektów zabytkowych prof. dr hab. Ewa Bulska - Uniwersytet Warszawski Na tropie zagadki korozji atramentowej, czyli badania rękopisów od XIX wieku do dziś... dr hab. Barbara Wagner - Uniwersytet Warszawski Mniej tlenu znaczy więcej czasu. LOXYS sesja II: Moderatorzy: Robert Pasieczny, Jędralska Monika Działania NIMOZ w kontekście cyfryzacji i udostępniania zbiorów muzealnych Monika Jędralska NIMOZ Problemy konserwatorskie w procesie digitalizacji Anna Czajka AGAD Potencjał badawczy i wizualizacyjny dokumentacji trójwymiarowej starodruków na przykładzie pomiarów kart Wielkiego Trójksięgu Dürera. Eryk Bunsch - Muzeum WILANÓW Dziedzictwo narodowe w bibliotece cyfrowej korzyści z digitalizacji zbiorów Beata Dymczyk CBW pytania

5 przerwa na lunch i zwiedzanie Targów sesja III: Moderator: Beata Czekaj-Wiśniewska Kwaśny papier - problem rozwiązany czy zapomniany? Ewa Potrzebnicka - Z-ca Dyr. ds. ochrony i udostępniania zbiorów, Biblioteka Narodowa Problemy konserwacji oraz przechowywania zabytkowych podłoŝy pergaminowych dr hab. Weronika Liszewska - ASP Audyt przechowywanych zbiorów dr hab. ElŜbieta Szmit-Naud - UMK w Toruniu Ubezpieczenie obiektów na wypadek zniszczeń podczas przechowywania i prac konserwatorskich Hubert Choszczyk, Dyrektor TUiR Warta SA pytania sesja IV: Moderator: Anna Czajka Przechowywanie obiektów nietypowych Bogdan Filip Zerek - Biblioteka Narodowa Gazetki ścienne Armii Polskiej na Wschodzie. Przegląd prac konserwatorskich. Marta Kawka CBW Elektrostatyczne oczyszczanie dokumentów archiwalnych Prezes spółki Median Polska, Tomasz Serafin Efektywność energetyczna muzeów i archiwów, Łukasz Bratasz dr hab., Muzeum Narodowe w Krakowie, Bogdan Zerek, Biblioteka Narodowa, Roman Kozłowski prof. dr hab., Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Jan Radoń dr hab., Engineering Consulting and Software Development, Marek Rogowski,, Piotr Lewicki dr inŝ. arch., Biuro Projektów Lewicki Łatak, Fotografie w zasobach Wydziału Archiwum Urzędu m.st. Warszawy - profilaktyka konserwatorska Agnieszka Giermasińska, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy przerwa na zwiedzanie targów Zakończenie ostatniego dnia Targów II Targom Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, WyposaŜenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO towarzyszą następujące wystawy: - Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju prace konserwatorskie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP - Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, Stoisko nr 64 (parter, hala B) - Nieruchomości zabytkowe w Wojsku Polskim" - Biuro Infrastruktury Specjalnej, MON, Stoisko nr 42 (parter, hala B) - Prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych, finansowane z budŝetu m. st. Warszawy - Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Stoisko nr 48 (parter, hala B) - Profilaktyka konserwatorska fotografii i archiwaliów Urzędu m.st. Warszawy - Biuro Administracyjno-Gospodarcze Urzędu M. St. Warszawy, Stoisko nr 1 (parter, hala B) - Pamięć Świata. Pamięć Polski. Pamięć Warszawy Archiwum Państwowe w Warszawie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Narodowe Centrum Kultury, Stołeczna Estrada, Stoisko nr 58 (parter, hala B) - Drewniana architektura sakralna zasób, ochrona i konserwacja - Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stoisko nr 46 (parter, hala B) - Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stoisko nr 17 (parter, hala B) - Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki - 10-lecie działalności, Stoisko nr 65 (parter, hala B) - Wystawa obrazująca restaurację dwóch najstarszych cerkwi na ziemiach polskich: Szczebrzeszyn i Dołhobyczów, Stoisko nr 51 (parter, hala B) - Konserwacja Ŝołnierskich gazetek ściennych Armii Polskiej na Wschodzie - Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Stoisko nr 26 (parter, hala B) - Rewitalizacja połączona z zachowaniem zabytkowego charakteru terenu i obiektów zlokalizowanych na obszarze Torów Wyścigów Konnych na SłuŜewcu. Totalizator Sportowy, Stoisko nr 57 (parter, hala B) * organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

OCHRONA ZBIORÓW MUZEALNYCH, ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH

OCHRONA ZBIORÓW MUZEALNYCH, ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH OCHRONA ZBIORÓW MUZEALNYCH, ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH 7 PAŹDZIERNIKA (WTOREK) 10.00 Rozpoczęcie pierwszego dnia Targów 10.00-11.00 Rejestracja uczestników 11.00 Uroczysta Ceremonia Otwarcia II Targów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE

OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE PROGRAM* II Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO Patronaty Honorowe: Pan Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

ORGANIZATORZY KONFERENCJI ORGANIZATORZY KONFERENCJI Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Muzeum Narodowe w Gdańsku i Muzeum Narodowe w Krakowie. zapraszają na sympozjum otwarte

Muzeum Narodowe w Gdańsku i Muzeum Narodowe w Krakowie. zapraszają na sympozjum otwarte Muzeum Narodowe w Gdańsku i Muzeum Narodowe w Krakowie zapraszają na sympozjum otwarte Wokół Tryptyku Hansa Memlinga Sąd Ostateczny. Standardy ochrony i wypożyczania unikatowych dzieł sztuki. 14 września

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE WYSTAWY MUZEALIA: PROBLEMATYKA PRAWNA

KOLEKCJE WYSTAWY MUZEALIA: PROBLEMATYKA PRAWNA KOLEKCJE WYSTAWY MUZEALIA: PROBLEMATYKA PRAWNA Konferencja naukowa PROGRAM ORGANIZATORZY: Uniwersytet Opolski Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13 września 2012 r. SESJA OTWARTA 8.30-9.30 Msza św. (Kościół Uniwersytecki Najśw. Imienia Jezus, Pl. Uniwersytecki 1) 9.30-10.00 Przybycie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski lat ZAPROSZENIE Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski 1997 9-10 kwietnia 2014 lat Dariusz Kacprzyk Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego ma zaszczyt zaprosić na X Ogólnopolską

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939

Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów VII Ogólnopolskie Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939

Bardziej szczegółowo

III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO Warszawa, 7-9 października 2015

III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO Warszawa, 7-9 października 2015 III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO Warszawa, 7-9 października 2015 Patronaty Honorowe: Pani Małgorzata Maria Kidawa-Błońska

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA VIII OSI PRIORYTETOWEJ Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

Targi Dziedzictwo - dawne dzieje w nowoczesnej oprawie

Targi Dziedzictwo - dawne dzieje w nowoczesnej oprawie INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 22 października 2015 Targi Dziedzictwo - dawne dzieje w nowoczesnej oprawie Zakończyły się III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów,

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Zagrożenia militarne i paramilitarne" z udziałem szefa BBN

Konferencja Zagrożenia militarne i paramilitarne z udziałem szefa BBN Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6663,konferencja-quotzagrozenia-militarne-i-paramilitarnequot-z-udzialem-szefa -BBN.html Wygenerowano: Wtorek, 28 czerwca 2016, 15:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

30 420 Wprowadzenie do ochrony dóbr kultury i środowiska ćwiczenia (II sem.) 45

30 420 Wprowadzenie do ochrony dóbr kultury i środowiska ćwiczenia (II sem.) 45 OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA Instytut Historii Sztuki Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW Dyrektor: dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera Zastępca dyrektora: dr Anna Sylwia Czyż Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 17 sierpnia 2012 r. Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie uczestnictwa działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. 22 23 listopada 2012 r. II KONGRESU DEMOGRAFICZNEGO 2012. Polska w Europie przyszłość demograficzna

PROGRAM. 22 23 listopada 2012 r. II KONGRESU DEMOGRAFICZNEGO 2012. Polska w Europie przyszłość demograficzna Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława KOMOROWSKIEGO PROGRAM II KONGRESU DEMOGRAFICZNEGO 2012 Polska w Europie przyszłość demograficzna 22 23 listopada 2012 r. II Kongres

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE. Rzym, 17-21 września 2014 r.

XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE. Rzym, 17-21 września 2014 r. XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE Rzym, 17-21 września 2014 r. Aula Jana Pawła II przy kościele św. Stanisława w Rzymie Via delle Botteghe Oscure 15 Program

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 - Program konferencji I dzień 27.06.2012 środa 10.00 12.00 Rejestracja uczestników (serwis kawowy) Otwarcie konferencji 12.00 Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

9 CZERWCA 2011R., HOTEL MARRIOTT, AL. JEROZOLIMSKIE 65/67, WARSZAWA PROGRAM KONFERENCJI

9 CZERWCA 2011R., HOTEL MARRIOTT, AL. JEROZOLIMSKIE 65/67, WARSZAWA PROGRAM KONFERENCJI PROGRAM KONFERENCJI 9:30-10:00 REJESTRACJA, PORANNA KAWA 10:00 10:10 OTWARCIE KONFERENCJI Jan Anysz, Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury ProLinea 10:10 10:20 PROWADZENIE KONFERENCJI PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

Kryzys a perspektywy rozwoju transportu lotniczego w Polsce

Kryzys a perspektywy rozwoju transportu lotniczego w Polsce KONFERENCJA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Kryzys a perspektywy rozwoju transportu lotniczego w Polsce Program konferencji Warszawa 26 kwietnia 2012 r. Hotel Novotel Warszawa Airport ul. 1 Sierpnia 1 02-134

Bardziej szczegółowo

Polska i Unia Europejska - quo vadis?

Polska i Unia Europejska - quo vadis? Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Katedra Jeana Monneta Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU

LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU Lp. Imię i Nazwisko Instytucja/stanowisko 1. Robert Krupowicz Wojewoda

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY DOM W BEZPIECZNEJ PRZESTRZENI

BEZPIECZNY DOM W BEZPIECZNEJ PRZESTRZENI III Międzynarodowa Konferencja Razem Bezpieczniej w Regionie Strategia, programy bezpieczeństwa teoria i praktyka wraz z towarzyszącą wystawą Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego BEZPIECZNY DOM W BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO Dr hab. Aleksandra SKRABACZ GŁÓWNA KSIĄŻNICA WOJSKA POLSKIEGO GROMADZĄCA MATERIAŁY BIBLIOTECZNE CBW ŁĄCZYMY TEORIĘ Z PRAKTYKĄ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 kwietnia 2016 r. Biblioteka Narodowa Audytorium im. Stefana Dembego

Warszawa, 26 kwietnia 2016 r. Biblioteka Narodowa Audytorium im. Stefana Dembego Warszawa, 26 kwietnia 2016 r. Biblioteka Narodowa Audytorium im. Stefana Dembego # Honorowy Patronat Ministra Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak ma zaszczyt

Bardziej szczegółowo

Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka

Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka POD PATRONATEM HONOROWYM: JM Rektora-Komendanta gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta MIERCZYKA Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAśAKA

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAśAKA POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAśAKA W dniu 12 maja 2010r. odbyły się w Sokołowie Podlaskim powiatowe obchody Dnia StraŜaka. Uroczystość w postaci uroczystej zbiórki rozpoczęła się o godzinie 14.00 w świetlicy

Bardziej szczegółowo

XIV FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO

XIV FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://www.csp.edu.pl/csp/aktualnosci/964,xiv-final-ogolnopolskiego-mlodziezowego-turnieju-motoryzacyjnego.html Wygenerowano: Piątek, 17 czerwca 2016, 15:27 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Poznań, 15.01.2014 Konferencja zorganizowana w ramach: Pierwszego Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem Patronat honorowy: Minister Obrony Narodowej Tomasz

Bardziej szczegółowo

DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FIKCJA CZY RZECZYWISTOŚĆ?

DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FIKCJA CZY RZECZYWISTOŚĆ? DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FIKCJA CZY RZECZYWISTOŚĆ? www.iia.org.pl IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors 18-19.06.2015 DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA Zwalczanie

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie RAMOWY PROGRAM I KONGRESU SAMORZĄDOWEGO W LUBLINIE 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Oficjalne otwarcie I kongresu Samorządowego Prelegent: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Największa organizacja branżowa na świecie zrzeszająca studentów i młodych prawników

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

Program Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

Program Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego Program Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego 2-4 lutego 2015 r., Centrum Konferencyjno- Szkoleniowe BOSS, Warszawa, ul. Żwanowiecka 20 Poniedziałek, 2 lutego 2015 r. 12.00 13.30 Rejestracja i

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu projekt i jego realizacja. Wydarzenia okresu transformacji w źródłach archiwalnych

Archiwa Przełomu projekt i jego realizacja. Wydarzenia okresu transformacji w źródłach archiwalnych Anna Wajs (Archiwum Państwowe w Warszawie) Archiwa Przełomu 1989 1991 projekt i jego realizacja. Wydarzenia okresu transformacji w źródłach archiwalnych Dotychczasowi uczestnicy projektu osoby prywatne

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

XXIV Targi Książki Katolickiej ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - MUZEUM REZYDENCJA KRÓLÓW I RZECZYPOSPOLITEJ

XXIV Targi Książki Katolickiej ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - MUZEUM REZYDENCJA KRÓLÓW I RZECZYPOSPOLITEJ XXIV Targi Książki Katolickiej ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - MUZEUM REZYDENCJA KRÓLÓW I RZECZYPOSPOLITEJ XXIV Targi Książki Historycznej 26 29 listopada 2015 r. Arkady Kubickiego Zamek Królewski w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 lp. Instytucja Imię i nazwisko Strona rządowa 1 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki 2 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Małgorzata Wierzbicka Gabriela Popowicz 3 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-5681. Notes. Konserwatorski. Biblioteka Narodowa

ISSN 1509-5681. Notes. Konserwatorski. Biblioteka Narodowa ISSN 1509-5681 Notes 13 Konserwatorski Biblioteka Narodowa 2 I. Polityka ochrony i konserwacji zbiorów Komitet redakcyjny Ewa Potrzebnicka (przewodnicząca), Donata Rams, Władysław Sobucki, Maria Woźniak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI pt. PERSPEKTYWY INICJATYW PROOBRONNYCH W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM"

PROGRAM KONFERENCJI pt. PERSPEKTYWY INICJATYW PROOBRONNYCH W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM Z A T W I E R D Z A M MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Biuro do Spraw DYREKTOR BIURA DO SPRAW PROOBRONNYCH płk Marek BARANOWSKI Dnia... listopada 2015 r. PROGRAM KONFERENCJI pt. PERSPEKTYWY INICJATYW PROOBRONNYCH

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE Sprawozdanie z działalności w ramach: Projektu pilotażowego w zakresie współpracy transgranicznej podczas likwidacji skutków katastrof realizowanego

Bardziej szczegółowo

I Krajowa Konferencja Kontrola i audyt w administracji publicznej - stan i perspektywy"

I Krajowa Konferencja Kontrola i audyt w administracji publicznej - stan i perspektywy Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 8 października 2015, 22:41 Strona znajduje się w archiwum. Wtorek, 20 maja 2003 I Krajowa Konferencja Kontrola i audyt w administracji publicznej -

Bardziej szczegółowo

Modernizm w architekturze. Próba zdefiniowania zjawiska

Modernizm w architekturze. Próba zdefiniowania zjawiska IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, Sekcji Historii i Konserwacji Modernizm w architekturze. Próba zdefiniowania zjawiska PROGRAM SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE WYBORY DO RADY DZIELNICY m. st. WARSZAWY Kod terytorialny dzielnicy (w m. st. W-wie) Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Warszawa - Dzielnica Dzielnica Ursus 1 4 6 5 1 2 Nr obwodu głosowania * 6 8 2 Adres:

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r.

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r. L.p. Funkcja Imię i nazwisko 1. Prezes Michał Kaczyński 2. Wiceprezes Zdzisław Pokora

Bardziej szczegółowo

Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego MoŜliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w sferze kultury

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolski Kongres Płatności Bezgotówkowych

II Ogólnopolski Kongres Płatności Bezgotówkowych II Ogólnopolski Kongres Płatności Bezgotówkowych pod hasłem W kierunku większej przejrzystości, konkurencyjności i innowacyjności polskiego rynku płatności Organizatorzy: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Bardziej szczegółowo

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta. Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa Polska Akademia Nauk Archiwum ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE ZAKWALIFIKOWANE PRZEZ SĄD KONKURSOWY DO 2. FINAŁOWEGO ETAPU 10.04.2015 LUBLIN

PRACE DYPLOMOWE ZAKWALIFIKOWANE PRZEZ SĄD KONKURSOWY DO 2. FINAŁOWEGO ETAPU 10.04.2015 LUBLIN PRACE DYPLOMOWE ZAKWALIFIKOWANE PRZEZ SĄD KONKURSOWY DO 2. FINAŁOWEGO ETAPU 10.04.2015 LUBLIN mgr inż. arch. ALEKSANDRA CYWONIUK Memorium ofiar obławy augustowskiej Politechnika Gdańska Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

X Konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce (plan ramowy)

X Konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce (plan ramowy) X Konferencja sieci Centrów w Polsce (plan ramowy) Czwartek 08.10.2009 12:30-14:00 Rejestracja uczestników, zakwaterowanie osób spoza Warszawy w pokojach i obiad (A2) 14:00-14:15 Otwarcie konferencji,

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Przegląd źródeł ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia Materiały

Bardziej szczegółowo

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne informacje organizacyjne ORGANIZATOR: Powiat Wrocławski DATA: 5 czerwca 2014 r. BIEŻĄCY PRZEKAZ INFORMACJI MIEJSCE: Zamek Topacz ZASIĘG: regionalny, ponadlokalny ilość spotkań z podmiotami prezentującymi

Bardziej szczegółowo

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551.

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551. Alicja Trzeciak-Ryczek dr hab. Michał Trubas mgr Dorota Teper-Kasprzycka prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk PROFESOR ZWYCZAJNY Iwona Tuszyńska REFERENT dr Monika Tomczyk dr Anna Tokarz-Kocik dr Blanka Tundys

Bardziej szczegółowo

XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918

XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918 XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918 Organizatorzy: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego Zespół Doradców Gospodarczych TOR i SITK o. w Łodzi zapraszają na konferencję organizowaną przez RK Konferencje Forum Bezpieczeństwa Kolejowego - ludzie, procedury, technika - przekształcanie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy Odkłamywacz PO - Kultura się liczy PAKT DLA KULTURY Co najmniej 1% wszystkich wydatków budżetowych Uczestnictwo w kulturze i twórcza aktywność obywateli jako priorytety polityki rządu i samorządów Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej nowe otwarcie

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej nowe otwarcie Instytut Studiów Politycznych PAN Komitet Nauk Politycznych PAN INPiSM Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uczelnia Łazarskiego Fundacja

Bardziej szczegółowo

Współpraca to się opłaca!

Współpraca to się opłaca! Ogólnopolska Konferencja IIA Polska 2016 Współpraca to się opłaca! Sponsor Konferencji: Partnerzy Konferencji: Patronat medialny: Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Hotel Grand Tiffi, Iława 11-13

Bardziej szczegółowo

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 lp. Instytucja Imię i nazwisko Strona rządowa 1 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki 2 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Małgorzata Wierzbicka Gabriela Popowicz 3 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Dzierżoniów, dnia 05 grudnia 2014 r. PODSTAWA PRAWNA:

Dzierżoniów, dnia 05 grudnia 2014 r. PODSTAWA PRAWNA: SO.5556.15.2014 Dzierżoniów, dnia 05 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z PRAC POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. BIEŻĄCEJ KOORDYNACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW W RAZIE PRZEWIDYWALNYCH I REALNYCH ZAGROŻEŃ ZA

Bardziej szczegółowo

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 57 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14. 11. 2011 r. (poz. 76) Statut Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Muzeum Łazienki

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych.

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Poznań, dnia 29 sierpnia 2011r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

35. SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

35. SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH 35. SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH CEDZYNA 12 16 WRZEŚNIA 2016 HOTEL ECHO W CEDZYNIE 12 WRZEŚNIA PONIEDZIAŁEK Moderator seminarium: Alina Domańska-Baer 9.00 10.00 rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej

Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Wydział Zarządzania i Dowodzenia Zapraszają do udziału

Bardziej szczegółowo

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji Teatr w wielkim mieście 9.30

Bardziej szczegółowo

LISTA OBECNOŚCI VII POSIEDZENIE FORUM SUBREGIONU PODHALAŃSKIEGO MAKÓW PODHALAŃSKI, 19 PAŹDZIERNIKA 2016

LISTA OBECNOŚCI VII POSIEDZENIE FORUM SUBREGIONU PODHALAŃSKIEGO MAKÓW PODHALAŃSKI, 19 PAŹDZIERNIKA 2016 LISTA OBECNOŚCI VII POSIEDZENIE FORUM SUBREGIONU PODHALAŃSKIEGO MAKÓW PODHALAŃSKI, 19 PAŹDZIERNIKA 2016 ze strony Samorządu Województwa Małopolskiego: 1. Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum-Zamek w Łańcucie, zwane dalej Muzeum",

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomii i Finansów Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015

Instytut Ekonomii i Finansów Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015 Instytut Ekonomii i Finansów Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015 KATEDRA BANKOWOŚCI prof. dr hab. Jerzy Węcławski dr Jacek Czarecki dr Tamara Galbarczyk pok. 703

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3166/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 3166/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 maja 2013 r. Zarządzenie Nr 3166/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: powołania Płockiej Rady ds. Kombatantów oraz Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

LISTA UCZESTKÓW I POSIEDZENIA KM POPC W DNIU 22 GRUDNIA 2014r.

LISTA UCZESTKÓW I POSIEDZENIA KM POPC W DNIU 22 GRUDNIA 2014r. LISTA UCZESTKÓW I POSIEDZENIA KM POPC W DNIU 22 GRUDNIA 2014r. STRONA RZĄDOWA LP IMIĘ I NAZWISKO INSTYTUCJA 1. 2. 3. 4. Pani Iwona Wendel Pan Rafał Sukiennik Pan Jarosław Pasek Pani Izabela Ziątek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII WYZWANIA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNE PERSPEKTYWY 17 19.09.2015, KOŁOBRZEG Program naukowy 17 września 2015, Czwartek od 11.00 rejestracja 12.00-13.00 KURS

Bardziej szczegółowo

PROFIL GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ JEDNOSTEK RATOWNICZYCH JAKO ISTOTNY ELEMENT W PROJEKTOWANIU SYSTEMU RATOWNICZEGO

PROFIL GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ JEDNOSTEK RATOWNICZYCH JAKO ISTOTNY ELEMENT W PROJEKTOWANIU SYSTEMU RATOWNICZEGO KONFERENCJA NAUKOWA PROFIL GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ JEDNOSTEK RATOWNICZYCH JAKO ISTOTNY ELEMENT W PROJEKTOWANIU SYSTEMU RATOWNICZEGO ORGANIZATOR: Państwowy Instytut Badawczy RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA: Przewodniczący:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NUMERÓW TELEFONÓW W URZĘDZIE MIASTA PUŁAWY

ZESTAWIENIE NUMERÓW TELEFONÓW W URZĘDZIE MIASTA PUŁAWY ZESTAWIENIE NUMERÓW TELEFONÓW W URZĘDZIE MIASTA PUŁAWY Numer pokoju Nazwa wydziału 1 Punkt Obsługi Interesanta 2 Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Nazwisko i imię pracownika Wolska

Bardziej szczegółowo

Komunikacja wewnętrzna w służbach mundurowych

Komunikacja wewnętrzna w służbach mundurowych Ogólnopolska konferencja pod patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych Organizatorzy: Komenda Główna Policji Gabinet KGP Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

I KONGRES MEDIATORÓW SZKOLNYCH. Honorowy Patronat

I KONGRES MEDIATORÓW SZKOLNYCH. Honorowy Patronat str. 1 Szanowni Państwo! W imieniu organizatorów mamy przyjemność zaprosić Państwa na I Kongres Mediatorów Szkolnych odbywający się w Uczelni Korczaka w dniach 10-12 grudnia 2014 r. pod Honorowym Patronatem

Bardziej szczegółowo

Witamy uczestników Konwencji

Witamy uczestników Konwencji Witamy uczestników Konwencji Motto: Renesans czy Stagnacja? Patronat honorowy: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Wiceminister Juliusz

Bardziej szczegółowo

RYNEK PACZEK 2015 18 MAJA 2015

RYNEK PACZEK 2015 18 MAJA 2015 Raport z I edycji konferencji RYNEK PACZEK 2015 18 MAJA 2015 Hotel Courtyard by Marriott w Warszawie 2015, Adventure Consulting Sp. z o.o. W dniu 18 maja 2015 roku w Warszawie odbyła się I edycja konferencji

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Zachodnim: ekologia czy ekonomia?

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Zachodnim: ekologia czy ekonomia? PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski Szczecin, 13-14 listopada 2013 roku Dzień 1. 13 listopada 2013 roku środa (miejsce: Sala Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

5 października (poniedziałek) 6 października (wtorek)

5 października (poniedziałek) 6 października (wtorek) 1. do 17.00 Przyjazd grupy nauczycieli z Ukrainy 2. 18.00-20.00 5 października (poniedziałek) Zakwaterowanie i obiadokolacja grupy nauczycieli z Ukrainy 1. 8.00-9.00 Śniadanie dla grupy nauczycieli z Ukrainy

Bardziej szczegółowo