OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE"

Transkrypt

1 PROGRAM* II Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, WyposaŜenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO Patronaty Honorowe: Pan Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Pan dr hab. Władysław Stępniak - Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju ks. Wiesław Alojzy Mering Biskup Ordynariusz Diecezji Włocławskiej, Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski Jego Eminencja Wielce Błogosławiony SAWA - Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE Patronat: Pan Piotr śuchowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków Pan Rafał Nadolny Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Rada Programowa Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich: s. M. Natanaela Wiesława BłaŜejczyk CSSF - Konsultant ds. ochrony zabytków sakralnych przy SKEP Pan Mariusz Czuba - Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa ks. diakon Andrzej Dawidziuk Kierownik Archiwum Metropolii Prawosławnej Pani Małgorzata Gmiter Zastępca Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków ks. dr. Zbigniew Gmurczyk - Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski Pan prof. Andrzej Kadłuczka Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków ks. mgr Łukasz Kolęda Dyrektor Muzeum Metropolii Prawosławnej Pan Andrzej Koss - Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Konserwatorskiej, Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Pan Rafał Nadolny Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków ks. dr. Wincenty Pytlik - Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski Pan Jacek Rulewicz Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków ks. dyr. kan. Piotr Sierzchała Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski ks. dr. Henryk Witczak - Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski Organizator: Stowarzyszenie StaroŜytników 7 PAŹDZIERNIKA (WTOREK) Rozpoczęcie pierwszego dnia Targów oraz Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich Rejestracja uczestników Uroczysta Ceremonia Otwarcia II Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, WyposaŜenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO przerwa na lunch i zwiedzanie Targów Panel dla Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków Organizator: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Pan Rafał Nadolny Forum samorządowych Konserwatorów Zabytków Prowadząca: Pani Małgorzata Gmiter Zastępca Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Finansowanie rewitalizacji obiektów zabytkowych ze środków UE - doświadczenia BGK we wdraŝaniu inicjatywy JESSICA Prowadzący: Dr Marek Szczepański - Dyrektor Zarządzający Banku Gospodarstwa Krajowego Zakończenie pierwszego dnia Targów

2 8 PAŹDZIERNIKA (ŚRODA) Rozpoczęcie drugiego dnia Targów oraz Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich Doktryna i teoria konserwatorska a działalność urzędów konserwatorskich Panel poprowadzi: prof. UKSW dr hab. Jakub Lewicki - Kierownik Katedry Konserwacji Zabytków w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW Orzecznictwo administracyjne i konserwatorskie Panel poprowadzi: Pan Jacek Dąbrowski Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków, MKiDN Pani Ewa Bortkiewicz Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego i Konserwatorskiego, Departament Ochrony Zabytków, MKiDN Instytucje polskiego prawa ochrony zabytków oraz dóbr kultury w praktyce Organizator: Kancelaria Prawna ElŜanowski, Cherka & Wąsowski Zakończenie drugiego dnia Targów 9 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK) Rozpoczęcie trzeciego dnia Targów oraz Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich Stan zachowania zabytków sakralnych: Organizator: ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Rada Ekonomów Diecezjalnych Konferencji Episkopatu Polski Prowadzący: Jacek Rulewicz - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Stan zachowania zabytkowych obiektów sakralnych w świetle prowadzonej w NID weryfikacji rejestru zabytków nieruchomych Jerzy Szałygin zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa / prezes Oddziału Mazowieckiego SKZ / Dotacje MKiDN na prace remontowo konserwatorskie w zabytkach sakralnych w latach Jacek Dąbrowski Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Środki Unii Europejskiej wydatkowane na prace remontowo konserwatorskie w obiektach sakralnych w latach oraz prognozy Marek Góźdź Naczelnik w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Stan bezpieczeństwa obiektów sakralnych Sławomir Kocewiak Prace konserwatorskie przy kościołach Powiśla Lubelskiego Dariusz Kopciowski z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wiceprezes ZG SKZ Rewaloryzacja zabytkowych cerkwi w prawosławnej Diecezji Lubelsko - Chełmskiej Grzegorz Szwed koordynator projektu Prace konserwatorskie w Sanktuarium Matki BoŜej Łaskawej w Krzeszowie. Działalność Wydziału Konserwacji Kurii Legnickiej ks. Józef Lisowski Kanclerz Kurii Legnickiej 100 kościołów ryglowych- wspólny projekt Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, NID i BDZ w Szczecinie. Beata Makowska dyrektor Oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie Remont i modernizacja oraz działalność Muzeum Diecezjalnego we Włocławku ks. Piotr Sierzchała dyrektor Muzeum, diecezjalny konserwator zabytków Badania, analiza, wizualizacja w poszukiwaniu wzorca metodycznego INCEDO3D Andrzej Gołembnik / członek wspierający SKZ/ Prace konserwatorskie w Zespole Franciszkanów w Gnieźnie Grzegorz Budnik Miejski Konserwator Zabytków w Gnieźnie Ponadto Panel uświetnili swoja obecnością i głos zabrali: - Piotr śuchowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków - ks. Janusz Majda Ekonom Konferencji Episkopatu Polski - prof. dr hab. Inz. arch. Andrzej Kadłuczka Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

3 Aktualne problemy dotyczące zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom: ZagroŜenie zabytków przestępczością kryminalną w Polsce i na świecie Prowadzący: Olgierd Jakubowski - Główny specjalista ds. analiz kryminalnych, Standardy zabezpieczeń kolekcji prywatnych Prowadzący: Sławomir Kocewiak Kierownik Działu Metod i Technik Ochrony, Nowoczesne techniki w ochronie zabytków Prowadzący: Krzysztof Osiewicz - Z-ca Kierownika Działu Metod i Technik Ochrony, Nowoczesne systemy zabezpieczeń obiektów kultury i dziedzictwa narodowego Krzysztof Krasowski, Siemens Security Products Konsultacje indywidualne dla właścicieli i administratorów zabytków z zakresu zabezpieczeń budynków i zbiorów Prowadzący: Paweł Kowalczuk i Michał Dziuba - Dział Metod i Technik Ochrony, Zakończenie ostatniego dnia Targów OCHRONA ZBIORÓW MUZEALNYCH, ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH Organizatorzy Konferencji Ochrona Zbiorów Muzealnych, Archiwalnych i Bibliotecznych: Ochrona i bezpieczeństwo obiektów wypoŝyczanych na wystawy czasowe: Pan Robert Pasieczny - Kierownik działu edukacji, informacji i wydawnictw, Pani Anna Czajka Kierownik Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Ochrona nieruchomych dóbr kultury w resorcie obrony narodowej: płk Tomasz Kalina- Dyrektor Biura Infrastruktury Specjalnej. Ministerstwo Obrony Narodowej Ochrona zbiorów i obiektów zabytkowych przed zagroŝeniami poŝarowymi i innymi od teorii do praktyki: Krzysztof Sałaciński - Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, Radca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego bryg. mgr inŝ. Waldemar Maliński - Dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, Komenda Główna Państwowej StraŜy PoŜarnej, Przewodniczący Rady Programowej ds. Ochrony Dóbr Kultury przed Nadzwyczajnymi ZagroŜeniami Moderator: st. bryg. Piotr Wojtaszewski Zastępca Dyrektora Biura Rozpoznawania ZagroŜeń Komendy Głównej Państwowej StraŜy PoŜarnej, Członek Rady Programowej ds. Ochrony Dóbr Kultury przed Nadzwyczajnymi ZagroŜeniami Ochrona i profilaktyka konserwatorska kolekcji i obiektów zabytkowych: Pani Ewa Potrzebnicka Zastępca Dyrektora ds. ochrony i udostępniania zbiorów, Biblioteka Narodowa 7 PAŹDZIERNIKA (WTOREK) Rozpoczęcie pierwszego dnia Targów oraz Konferencji Ochrona Zbiorów Muzealnych, Archiwalnych i Bibliotecznych Rejestracja uczestników Uroczysta Ceremonia Otwarcia II Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, WyposaŜenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO przerwa na lunch i zwiedzanie Targów sesje popołudniowe: Ochrona i bezpieczeństwo obiektów wypoŝyczanych na wystawy czasowe Facility Report Paweł Kowalczuk, Umowa wypoŝyczenia, czyli czego moŝe Ŝądać wypoŝyczający Dorota Fortuna, Biblioteka Narodowa w Warszawie Procedura wypoŝyczenia obiektu Aldona Modrzewska, Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej Rola konserwatora w procesie wypoŝyczenia zbiorów Anna Czajka, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Mobilne systemy zabezpieczenia wystawy Krzysztof Osiewicz, Ubezpieczenie wystaw czasowych i transportu Blanka Kuzdro-Chodor, Gras Savoye Polska przerwa na zwiedzanie targów Zakończenie pierwszego dnia Targów 8 PAŹDZIERNIKA (ŚRODA)

4 10.00 Rozpoczęcie drugiego dnia Targów oraz Konferencji Ochrona Zbiorów Muzealnych, Archiwalnych i Bibliotecznych sesja poranna: Ochrona nieruchomych dóbr kultury w resorcie obrony narodowej: Ochrona i opieka nad wojskowymi nieruchomościami zabytkowymi w Ministerstwie Obrony Narodowej ppłk Witold Krawczyk, Biuro Infrastruktury Specjalnej, Ministerstwo Obrony Narodowej Wizja rozwoju i kierunki działań w zakresie ochrony wojskowych nieruchomości zabytkowych ppłk Witold Krawczyk, Biuro Infrastruktury Specjalnej, Ministerstwo Obrony Narodowej Problematyka ochrony przeciwpoŝarowej wojskowych obiektów zabytkowych na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych przez Wojskową Ochronę PrzeciwpoŜarową mł. bryg. Tomasz Jaroszek, Wojskowy Inspektorat Ochrony PrzeciwpoŜarowej przerwa na lunch i zwiedzanie Targów sesje popołudniowe: Ochrona zbiorów i obiektów zabytkowych przed zagroŝeniami poŝarowymi i innymi od teorii do praktyki: Współpraca właścicieli, zarządców i uŝytkowników obiektów zabytkowych oraz muzeów, archiwów i bibliotek ze słuŝbami ratowniczymi w zakresie przygotowania operacyjnego obiektu oraz w trakcie prowadzenia działań ratowniczych praktyczne aspekty ewakuacji osób i zbiorów St. bryg. Krzysztof Kociołek, Szkoła Aspirantów Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krakowie Nowoczesne rozwiązania przeciwpoŝarowe w ochronie składników dziedzictwa kulturowego Agata Osuch, Magdalena Salamucha - 3M Poland Sp. z o.o Prawne wymagania przeciwpoŝarowe i budowlane w istniejących obiektach zabytkowych Bryg. Paweł Pruś, Szkoła Aspirantów Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krakowie Dzieła sztuki a realizacja ryzyka ubezpieczeniowego Artur Kotynia, Gras Savoye Polska Prawne i organizacyjne aspekty ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej Stanisław Powęska, Zasady przygotowania ćwiczeń dotyczących ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Sławomir Wileński, Biblioteka Narodowa Nie ma ognia bez tlenu Przemysław Nazarczuk, Prezes Loxys przerwa na zwiedzanie targów Zakończenie drugiego dnia Targów 9 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK) Rozpoczęcie trzeciego dnia Targów oraz Konferencji Problemy i zagroŝenia związane z przechowywaniem kolekcji i obiektów zabytkowych sesja I: Moderator: E. Potrzebnicka Przechowywanie obiektów sztuki nowoczesnej i materiałów nietypowych prof. dr hab. Iwona Szmelter - Akademia Sztuk Pięknych Konserwacja prewencyjna w Zamku Królewskim na Wawelu dr hab. Ewa Wiłkoić - Zamek Królewski na Wawelu Nowoczesne laboratorium chemiczne w słuŝbie konserwatora obiektów zabytkowych prof. dr hab. Ewa Bulska - Uniwersytet Warszawski Na tropie zagadki korozji atramentowej, czyli badania rękopisów od XIX wieku do dziś... dr hab. Barbara Wagner - Uniwersytet Warszawski Mniej tlenu znaczy więcej czasu. LOXYS sesja II: Moderatorzy: Robert Pasieczny, Jędralska Monika Działania NIMOZ w kontekście cyfryzacji i udostępniania zbiorów muzealnych Monika Jędralska NIMOZ Problemy konserwatorskie w procesie digitalizacji Anna Czajka AGAD Potencjał badawczy i wizualizacyjny dokumentacji trójwymiarowej starodruków na przykładzie pomiarów kart Wielkiego Trójksięgu Dürera. Eryk Bunsch - Muzeum WILANÓW Dziedzictwo narodowe w bibliotece cyfrowej korzyści z digitalizacji zbiorów Beata Dymczyk CBW pytania

5 przerwa na lunch i zwiedzanie Targów sesja III: Moderator: Beata Czekaj-Wiśniewska Kwaśny papier - problem rozwiązany czy zapomniany? Ewa Potrzebnicka - Z-ca Dyr. ds. ochrony i udostępniania zbiorów, Biblioteka Narodowa Problemy konserwacji oraz przechowywania zabytkowych podłoŝy pergaminowych dr hab. Weronika Liszewska - ASP Audyt przechowywanych zbiorów dr hab. ElŜbieta Szmit-Naud - UMK w Toruniu Ubezpieczenie obiektów na wypadek zniszczeń podczas przechowywania i prac konserwatorskich Hubert Choszczyk, Dyrektor TUiR Warta SA pytania sesja IV: Moderator: Anna Czajka Przechowywanie obiektów nietypowych Bogdan Filip Zerek - Biblioteka Narodowa Gazetki ścienne Armii Polskiej na Wschodzie. Przegląd prac konserwatorskich. Marta Kawka CBW Elektrostatyczne oczyszczanie dokumentów archiwalnych Prezes spółki Median Polska, Tomasz Serafin Efektywność energetyczna muzeów i archiwów, Łukasz Bratasz dr hab., Muzeum Narodowe w Krakowie, Bogdan Zerek, Biblioteka Narodowa, Roman Kozłowski prof. dr hab., Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Jan Radoń dr hab., Engineering Consulting and Software Development, Marek Rogowski,, Piotr Lewicki dr inŝ. arch., Biuro Projektów Lewicki Łatak, Fotografie w zasobach Wydziału Archiwum Urzędu m.st. Warszawy - profilaktyka konserwatorska Agnieszka Giermasińska, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy przerwa na zwiedzanie targów Zakończenie ostatniego dnia Targów II Targom Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, WyposaŜenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO towarzyszą następujące wystawy: - Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju prace konserwatorskie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP - Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, Stoisko nr 64 (parter, hala B) - Nieruchomości zabytkowe w Wojsku Polskim" - Biuro Infrastruktury Specjalnej, MON, Stoisko nr 42 (parter, hala B) - Prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych, finansowane z budŝetu m. st. Warszawy - Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Stoisko nr 48 (parter, hala B) - Profilaktyka konserwatorska fotografii i archiwaliów Urzędu m.st. Warszawy - Biuro Administracyjno-Gospodarcze Urzędu M. St. Warszawy, Stoisko nr 1 (parter, hala B) - Pamięć Świata. Pamięć Polski. Pamięć Warszawy Archiwum Państwowe w Warszawie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Narodowe Centrum Kultury, Stołeczna Estrada, Stoisko nr 58 (parter, hala B) - Drewniana architektura sakralna zasób, ochrona i konserwacja - Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stoisko nr 46 (parter, hala B) - Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stoisko nr 17 (parter, hala B) - Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki - 10-lecie działalności, Stoisko nr 65 (parter, hala B) - Wystawa obrazująca restaurację dwóch najstarszych cerkwi na ziemiach polskich: Szczebrzeszyn i Dołhobyczów, Stoisko nr 51 (parter, hala B) - Konserwacja Ŝołnierskich gazetek ściennych Armii Polskiej na Wschodzie - Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Stoisko nr 26 (parter, hala B) - Rewitalizacja połączona z zachowaniem zabytkowego charakteru terenu i obiektów zlokalizowanych na obszarze Torów Wyścigów Konnych na SłuŜewcu. Totalizator Sportowy, Stoisko nr 57 (parter, hala B) * organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal a r c h i w i s t y k a s p o ł e c z n a A R C H I W I S T Y K A S P O Ł E C Z N A Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal spis treści TEKSTY 7 Wstęp katarzyna ziętal 14 Część zasobu narodowego władysław

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Konferencji E ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 E USŁUGI DLA BIZNESU Warszawa, 14 15 kwietnia 2015

PROGRAM Konferencji E ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 E USŁUGI DLA BIZNESU Warszawa, 14 15 kwietnia 2015 PROGRAM Konferencji E ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 E USŁUGI DLA BIZNESU Warszawa, 14 15 kwietnia 2015 DZIEŃ 1 14 kwietnia 2015 (wtorek) 09:00 10:00 Rejestracja uczestników i otwarcie miasteczka konferencyjnego,

Bardziej szczegółowo

1. ZASÓB ARCHIWALNY. Nasz znak: 031-2/10

1. ZASÓB ARCHIWALNY. Nasz znak: 031-2/10 Nasz znak: 031-2/10 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU W 2009 ROKU 1. ZASÓB ARCHIWALNY 1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego ogółem. Zasób Archiwum składa się z: 2.765

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 6 (20) Rok III 1997 Cena 1 zł ISSN 1425-798X 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 6 NOMINACJE, HABILITACJE, DOKTORATY, WYRÓŻNIENIA Stanowisko profesora

Bardziej szczegółowo

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014.

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014. 2014 - Jaki efekt będzie miał przyszły klimat na interakcje między owadami, roślinami i wirusami? dr Piotr Trębicki, Reaserch Scientist Plant Vector Borne Diseases Departament of Environment and Primary

Bardziej szczegółowo

I Konferencja techniczna

I Konferencja techniczna I N F O R M AT O R KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB II PÓŁROCZE 2014 Redakcja: Kolegium Redakcyjne Oddziału PZITB Katowice, ul. Podgórna 4 tel. fax. 32-255-46-65 i n f o r m a t o r @ p z i t b. ka t o w i

Bardziej szczegółowo

XVIII Seminarium Śląskie. Dziedzictwo kulturowe Śląska miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje

XVIII Seminarium Śląskie. Dziedzictwo kulturowe Śląska miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje XVIII Seminarium Śląskie Dziedzictwo kulturowe Śląska miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje (stan na dzień: 03.09.2013r.) Środa, 25 września 2013 r. Materialne i niematerialne dziedzictwo -

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze F1 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 zmienia Mazowsze Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 F2 Mazowsze przyspiesza podsumowanie 2009 roku Regionalny Program Operacyjny to ok. 7,5 mld zł unijnego

Bardziej szczegółowo

Zwolnij! Jest ślisko!

Zwolnij! Jest ślisko! BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 nr 2(2) październik 2008 Pola naftowe na Biłgorajszczyźnie? W październiku Geofizyka Kraków Sp. z o.o. rozpoczęła badania sejsmiczne

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 148 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

DECYZJA Nr 148 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r. , dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 132 Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia-P3/P7 DECYZJA Nr 148 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

Ćwierć wieku samorządu

Ćwierć wieku samorządu Miasto kupuje akcje Ruchu > > > strona 2 Budżet Obywatelski czas głosowania > > > strona 4 www.chorzow.eu www.facebook.com/umchorzow Wydawnictwo bezpłatne ISSN 2392-201X 29 maja 2015 r. połowie maja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ 4 2013 NR 04 (105) KWIECIEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa kwiecień 2013 Prefabrykacja Bez nazwy-1 53 2013-03-26 11:40:50 Dodatek

Bardziej szczegółowo

System ochrony zabytków w wybranych krajach europejskich

System ochrony zabytków w wybranych krajach europejskich System ochrony zabytków w wybranych krajach europejskich Przygotował zespół Narodowego Instytutu Dziedzictwa: Bartosz Skaldawski, Aleksandra Chabiera, Adam Lisiecki Redakcja tekstu: Iwona Liżewska ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Profesor Jerzy Ważny (1927-2010)

Profesor Jerzy Ważny (1927-2010) NAUKA 1/2011 171-175 ANDRZEJ GRZYWACZ Profesor Jerzy Ważny (1927-2010) Jerzy Ważny urodził się 18 grudnia 1927 roku w Borysławiu w ówczesnym województwie lwowskim. Studia ukończył na Wydziale Leśnym SGGW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 Warszawa, 2 lutego 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 W 2014 roku Dom Spotkań z Historią (DSH) realizował działania wystawiennicze,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego Spis treści. Cel i założenia Planu...6. Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym...7. Zasady aktualizacji Planu...8. Adresaci Planu...8. Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego....

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL nr 4 (156) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE GRATIS NA

Bardziej szczegółowo

Notes Konserwatorski. Konserwacja XXI wieku. Biblioteka Narodowa

Notes Konserwatorski. Konserwacja XXI wieku. Biblioteka Narodowa 7 Notes Konserwatorski Konserwacja XXI wieku Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa Dzia Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Konserwacja XXI wieku Biblioteka Narodowa Warszawa 2003 4 VII. KONFERENCJE,

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Rozmaitości Moje marzenie Radziejów miasto edukacyjne Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, Włodzimierzem Kucem W lutym br.

Bardziej szczegółowo