Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, Warszawa. NIP: , REGON:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. NIP: 5220018559, REGON:142137128"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 22 maja 2015 roku OGŁOSZENIE dotyczące najmu powierzchni biurowej na potrzeby NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w celu zapewnienia efektywnego wydatkowania środków publicznych z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, transparentności i równego traktowania potencjalnych Oferentów (Wynajmujących) zwraca się o przedstawienie ofert najmu powierzchni biurowej pod klucz w zakresie objętym zapytaniem. Procedura wyboru toczyć się będzie w oparciu o zasadę konkurencyjności i przeprowadzona zostanie w następujący sposób: w podanym poniżej terminie Oferenci składają oferty wraz z planami zagospodarowania powierzchni przeznaczonej do najmu z uwzględnieniem informacji zawartych w niniejszym ogłoszeniu. Komisja dokona analizy złożonych ofert a następnie przeprowadzi wizję lokalną w wybranych obiektach. Po wizji lokalnej przeprowadzone zostaną ostateczne negocjacje cenowe, których celem będzie podpisanie umowy najmu. 1. ZAMAWIAJĄCY Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, Warszawa. NIP: , REGON: PRZEDMIOT OGŁOSZENIA Oczekiwania Zamawiającego dotyczące powierzchni najmu Lokalizacja Budynek powinien być zlokalizowany w promieniu około 600 m (sześćset metrów) od siedziby głównej NFOŚiGW. Powierzchnia biurowa Około 1200 m 2 Ilość osób - użytkowników Okres najmu Rozpoczęcie najmu Lokalizacja wewnętrzna i standard powierzchni biurowej Przewiduje się, że do wynajętej powierzchni zostanie przeniesionych około 120 osób. 5 lat z możliwością przedłużenia o kolejny okres. Oczekiwany okres to 2 miesiące od daty podpisania umowy, nie później jednak niż 01 września Wymogiem jest wynajęcie biura pod klucz. Biuro powinno znajdować się na jednej lub dwóch sąsiadujących ze sobą kondygnacjach, posiadać recepcję, dwa pomieszczenia gospodarcze, zaplecze sanitarne (WC damski i męski zamykane) i zaplecze socjalne złożone z wyposażonej kuchni oraz przynajmniej dwóch stolików z krzesłami. W miejscach ciemnych lub np. na korytarzach (w zależności od

2 możliwości jakie daje wynajmowana powierzchnia) powinny znajdować się szafy na dokumenty. Parametry oferowanej powierzchni biurowej muszą spełniać wymogi BHP. Standard wykończenia: Ścianki działowe pełne, wykładzina dywanowa, oświetlenie, rolety wewnętrzne, okablowanie i gniazda elektryczne telefoniczne i teletechniczne, aparaty telefoniczne, indywidualne sterowanie temperaturą, kontrola dostępu, monitoring. Układ pomieszczeń Wymagany układ pomieszczeń - gabinetowy. W zakresie pokoi biurowych najbardziej oczekiwany wariant to aby na powierzchni przeznaczonej do najmu znajdowało się: 6 (sześć) gabinetów dla kadry kierowniczej, jednoosobowych, pozostałe pokoje 2 (dwu), 3 (trzy) osobowe, dopuszczalne pokoje 4 (cztero) osobowe jednak w stosunku nie przekraczającym 20% ogółu pomieszczeń; Wyposażenie pomieszczeń Sale konferencyjne Komunikacja Telekomunikacja i okablowanie strukturalne Orientacyjne wyposażenie stanowiska roboczego: biurko narożne lub prostokątne (minimalne wymiary 151/71/h75 ) szafka pomocnik pod biurko (minimalne wymiary 51/43/h58), szafa na dokumenty (minimalne wymiary 80/36/h180) z nadstawką, szafa lub wieszak na ubrania, krzesło obrotowe do biurka, krzesło konferencyjne dla gościa. Orientacyjne wyposażenie gabinetu kadry kierowniczej: biurko (wymiary jw.) szafka pomocnik pod biurko (wymiary jw.), szafa na dokumenty (wymiary jw), szafa lub wieszak na ubrania, stół/stolik + 2 krzesła (wymiary w zależności od możliwości powierzchni). Powierzchnia przypadająca na jednego pracownika musi być zgodna z wymogami przepisów BHP dotyczących organizacji stanowiska pracy w tym oświetlenia. Na wynajmowanej powierzchni powinna znajdować się przynajmniej jedna sala konferencyjna na około 10 osób. NFOŚiGW oczekuje, że wyposażenie tej sali stanowić będą: stoły, krzesła, ekran oraz rzutnik. Budynek powinien posiadać, co najmniej 2 (dwa) niezależne wejścia (jedno może być główne a drugie awaryjne), komunikacja pionowa powinna być realizowana przez co najmniej 2 (dwa) dźwigi osobowe. Powierzchnia biurowa ma posiadać wydzielone pomieszczenie na serwerownię o powierzchni nie mniejszej niż 10m 2 (dziesięć) oraz miejsce w centrali telefonicznej na minimum 150 (sto pięćdziesiąt) numerów. Wymagane jest przyłącze światłowodowe. Preferowane łącze symetryczne o przepustowości minimum 100 Mb/s. Oczekiwany zestaw gniazd dla jednego stanowiska pracy: 2 (dwa) dwa gniazda zasilające komputerowe, 2 (dwa) gniazda zasilające ogólne, podwójne gniazdo typ RJ jedno wejście komputerowe, jedno wejście telefoniczne. Gniazda mogą być naścienne mogą być w formie floorbox. Oczekiwany standard okablowania strukturalnego to kategoria 6 (szósta) lub lepsza. Sieć powinna umożliwiać zrealizowanie bezpośredniego połączenia pomiędzy wszystkimi podłączonymi do niej urządzeniami Strona 2 z 5

3 zgodnymi ze standardem Ethernet z przepływnością, co najmniej 1Gb/s, jak również umożliwiać realizowanie połączeń sieciowych z urządzeniami znajdującymi się w siedzibie głównej NFOŚiGW. Dostęp do Internetu i intranetu powinien być możliwy z każdego ze stanowisk podłączonych do sieci okablowania strukturalnego. Klimatyzacja i wentylacja Pomieszczenia biurowe mają być wyposażone w system klimatyzacji i wentylacji. Pomieszczenie techniczne (serwerownia) powinno posiadać niezależny system chłodzenia o oczekiwanej mocy 10 kw. Koszty związane z klimatyzacją i wentylacją muszą zostać wliczone w czynsz lub opłatę eksploatacyjną. Ogrzewanie Powierzchnia biurowa musi być ogrzewana. Koszty związane z ogrzewaniem muszą zostać wliczone w czynsz lub opłatą eksploatacyjną. Dodatkowe Powierzchnia najmu oraz wejście do budynku muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, tzn. posiadać łazienkę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz nie posiadać barier architektonicznych. Adaptacja powierzchni NFOŚiGW wymaga od Wynajmującego najmu gotowej do użytkowania powierzchni biurowej. Wszelkie ewentualne prace związane z adaptacją powierzchni leżą po stronie Wynajmującego. Parking Punkt wydruku i ksero Monitoring i kontrola dostępu Efektywność energetyczna Na etapie tworzenia niniejszego ogłoszenia oczekuje się 5 (pięciu) miejsc parkingowych, przy czym NFOŚiGW nie ogranicza Wynajmującego do rodzaju oferowanych miejsc parkingowych, dopuszczając zarówno miejsca naziemne jaki w garażu podziemnym. Wymaga się także możliwości swobodnego podjazdu pod budynek celem dostarczenia np. korespondencji. Na dalszym etapie najmu możliwe jest zwiększenie liczby oczekiwanych miejsc parkingowych. Koszty wynajmu miejsc parkingowych należy uwzględnić w czynszu. NFOŚiGW oczekuje aby na powierzchni najmu Wynajmujący przewidział 3 (trzy) ogólnodostępne punkty ksero wyposażone w dwa gniazda teletechniczne, gniazdo telefoniczne, trzy gniazda elektryczne. Mogą to być pomieszczenia narożne lub pokoje ciemne bez okien. Dostarczenie urządzeń do tych punktów leży po stronie Zamawiającego. NFOŚiGW wymaga aby wejścia do powierzchni najmu objęte były kontrolą dostępu z uprawnieniami dla 200 osób. Kamery monitoringu (z wizualizacją na recepcji) mają obrazować korytarze i punkty ksero. Wymaga się aby obraz z kamer przechowywany był nie krócej niż 90 dni. Rejestrator powinien znajdować się w pomieszczeniu objętym kontrolą dostępu. Budynek musi posiadać Świadectwo charakterystyki energetycznej. Strona 3 z 5

4 Czynsz i inne opłaty Kwota czynszu zaoferowana przez Wynajmującego musi zawierać wszystkie koszty związane z najmem. Kwota czynszu musi być przedstawiona w polskich złotych Mając na uwadze zapisu art. 662 kc który mówi, że: Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Wynajmujący zobowiązany jest przedstawić co składać się będzie na opłaty czynszowe a w szczególności jakie czynności świadczone przez Wynajmującego na rzecz NFOŚiGW są niezbędne w celu wykorzystywania powierzchni dla potrzeb biurowych np. sprzątanie i odśnieżanie części wspólnych, ochrona całego budynku, dostawa i zużycie mediów dla części wspólnych. INNE Zamawiający wymaga aby Budynek, w którym oferowana będzie powierzchnia został zmodernizowany lub wyremontowany przed oddaniem powierzchni w najem. Tym samym Oferenci muszą złożyć oświadczenie (na formularzu Oferty), że Budynek nie wymaga modernizacji lub gruntownej rewitalizacji w okresie najmu. Powyższe nie dotyczy zagospodarowywania wolnej powierzchni biurowej dla innych najemców poza normalnymi godzinami pracy NFOŚiGW. Jeżeli powierzchnia przeznaczona do wynajmu ma możliwość wydzielenia na niej pomieszczenia przystosowanego do roli archiwum zakładowego, lub na powierzchni jest już pomieszczenia o takim przeznaczeniu, Oferenci powinni wskazać to w przedstawionym planie zagospodarowania. 3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wymagania podstawowe. 1. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Oferty wraz z załącznikami. 2. Zamawiający wymaga aby zarówno oferowana kwota czynszu przedstawiona była w polskich złotych. 3. Formularz Oferty należy sporządzić na podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 4. Opisane w Przedmiocie zamówienia oczekiwania NFOŚiGW odnośnie powierzchni najmu, mogą być przedmiotem dalszych negocjacji. 5. Załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia są proponowane przez NFOŚiGW Istotne Postanowienia Umowy, które odnoszą się do oczekiwań wobec wynajmowanej powierzchni. Przedstawione przez NFOŚiGW zapisy w tym dokumencie mogą być przedmiotem negocjacji. 6. Załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia jest plan zagospodarowania powierzchni oferowanej do wynajmu. 7. Oferta oraz Istotne Postanowienia Umowy muszą być podpisane przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wynajmującego. Uprawnienie osoby / do podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do Oferty (dokumentów rejestrowych i/lub pełnomocnictw). Strona 4 z 5

5 8. Wraz z dokumentami należy złożyć stosowne Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa - w przypadku, gdy Oferta podpisana jest przez Pełnomocnika/Pełnomocników Wynajmującego. 4. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Oferenta w następującym napisem: Oferta wstępna na wynajem powierzchni biurowej w terminie do dnia 28 maja r. do godziny za pośrednictwem: a) poczty, kuriera; b) osobiście na adres: Kancelaria, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, Warszawa. 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 3. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 5. DODATKOWE INFORMACJE 1. Osobą upoważnioną przez NFOŚIGW do porozumiewania się z Wynajmującymi jest Pani Elżbieta Adamaszek-Watts, tel , 2. Niniejsze ogłoszenie powinno służyć wyłącznie w celu przygotowania oferty dla NFOŚiGW. 3. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi prawnego zobowiązania do wynajęcia powierzchni przez NFOŚiGW, które może nastąpić jedynie po uzgodnieniu warunków przez obie strony i podpisaniu umowy najmu. 4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zawartych w złożonych ofertach. 5. NFOŚiGW zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na dowolnym etapie. Strona 5 z 5

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012

Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji podsumowującej wdrażanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB INWESTYCJA: INWESTOR: ZAKRES ROBÓT: SPORZĄDZIŁ: Wykonanie remontu łazienek i pokoi gościnnych w budynku Instytutu Historii PAN 00-272

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Gmina Moszczenica Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń działających na częstotliwości licencjonowanej, przez co bezpieczniejszej,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO Gdańsk, 09.02.2015 DCT Gdańsk S.A. ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie tel. (+48 58) 737 9000; fax (+48 58) 737 6350 http://www.dctgdansk.pl NIP: 2040000183; Regon: 192967316 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo