A. Wymagania podstawowe:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A. Wymagania podstawowe:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy A. Wymagania podstawowe: I. Pakiet 1 Kurs florystyki: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie kursu florystyki wraz z egzaminem wewnętrznym dla dwóch uczestników projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy. 2. Kurs ten jest kursem w rozumieniu 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 622). 3. Celem kursu jest przygotowanie osoby niepełnosprawnej do wykonywania zawodu florysta poprzez poznanie materiałów roślinnych i nieroślinnych, florystycznych metod aranżacji wnętrz oraz poprzez naukę pielęgnacji kwiatów i tworzenia kompozycji florystycznych. 4. Zajęcia odbędą się w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy. 5. W kursie uczestniczyć będą dwie osoby. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników kursu - zmniejszenie ilości uczestników do jednej osoby (bez zmiany ceny za jedną osobę) w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego a zależnych od uczestników, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 6. Kurs będący przedmiotem zamówienia obejmuje dla 1 uczestnika minimum 100 godzin w podziale na: a) minimum 20 godzin zajęć teoretycznych, b) minimum 80 godzin zajęć praktycznych. 7. Maksymalna liczba godzin jednego dnia nie może wynieść więcej niż 8 godzin zegarowych, przy czym jedna godzina zajęć teoretycznych = 45 minut, jedna godzina zajęć praktycznych = 60 minut. 8. Tematyka zajęć musi obejmować w szczególności następujące zagadnienia: a) materiał roślinny (rośliny jednoroczne, wieloletnie), b) szkodniki kwiatów, byliny, choroby kwiatów, pielęgnacja kwiatów, c) metody suszenia i utrwalania roślin,

2 d) zasady ekspozycji kwiatów, teoria barw i kompozycji, dekoracja wnętrz kwiatami, e) materiał nieroślinny, wyposażenie kwiaciarni (materiały, środki techniczne, narzędzia), f) wiązanki i kompozycje na różne okazje: wiązanki i kompozycje ślubne (m.in. wiązanka ślubna spływająca, biedermeier, biżuteria florystyczna, przypinki dla pana młodego, strojenie samochodów), wiązanka urodzinowa, wiązanka komunijna, florystyka funeralna (kompozycje żałobne, wieńce), kompozycje w naczyniu i stroiki okolicznościowe, tworzenie kompozycji w rożku, gąbce, doniczkach, g) ozdobne pakowanie prezentów, h) profesjonalne prowadzenie rozmowy z klientem, i) obsługa kasy fiskalnej, wypisywanie faktury VAT. 9. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być prowadzone przez osobę/y posiadającą/e: a) kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia, zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe, b) przygotowanie pedagogiczne. Dokumenty osób prowadzących kurs, potwierdzające posiadanie w/w kwalifikacji, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. 10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić materiały zużywalne (kwiaty, materiały dekoracyjne, itp.) w odpowiednich gatunkach, rodzajach i ilościach niezbędnych do przeprowadzenia kursu. 11. Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku nie później niż do godziny II. Pakiet 2 Kurs opiekuna osób starszych: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie kursu opiekuna osób starszych wraz z egzaminem wewnętrznym dla jednego uczestnika projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy. 2. Kurs ten jest kursem w rozumieniu 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 622). 3. Celem kursu jest przygotowanie osoby niepełnosprawnej do wykonywania zawodu opiekuna osób starszych poprzez poznanie anatomii człowieka, chorób wieku

3 podeszłego, naukę udzielania pierwszej pomocy oraz opieki i pielęgnacji osób w podeszłym wieku. 4. Zajęcia odbędą się w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy. 5. W kursie uczestniczyć będzie jedna osoba. 6. Kurs będący przedmiotem zamówienia obejmuje dla 1 uczestnika minimum 70 godzin w podziale na: a) minimum 30 godzin zajęć teoretycznych, b) minimum 40 godzin zajęć praktycznych. 7. Maksymalna liczba godzin jednego dnia nie może wynieść więcej niż 8 godzin zegarowych, przy czym jedna godzina zajęć teoretycznych = 45 minut, jedna godzina zajęć praktycznych = 60 minut. 8. Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku nie później niż do godziny Tematyka zajęć musi obejmować w szczególności następujące zagadnienia: a) anatomia i fizjologia człowieka, b) proces starzenia się organizmu aspekty fizjologiczne i psychologiczne, c) choroby wieku podeszłego, obserwacja, pomiar parametrów, d) żywienie osób starszych, e) wybrane zagadnienia farmakoterapii, f) rehabilitacja, g) pierwsza pomoc przedmedyczna, h) pielęgnacja i higiena osób starszych, i) obsługa wózka inwalidzkiego, j) ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja, sterylizacja, k) opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci, l) funkcjonowanie placówek opiekuńczych. 10. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być prowadzone przez osobę/y posiadającą/e: a) kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia, zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe, b) przygotowanie pedagogiczne. Dokumenty osób prowadzących kurs, potwierdzające posiadanie w/w kwalifikacji, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. 11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić materiały zużywalne i urządzenia niezbędne do przeprowadzenia kursu. III. Pakiet 3 Kurs kucharza małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie kursu kucharza małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej wraz z egzaminem wewnętrznym dla jednego uczestnika projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

4 Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy. 2. Kurs ten jest kursem w rozumieniu 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 622). 3. Celem kursu jest przygotowanie praktyczne i teoretyczne osoby niepełnosprawnej do wykonywania zawodu kucharza małej gastronomii oraz do obsługi kasy fiskalnej. 4. Zajęcia odbędą się w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy. 5. W kursie uczestniczyć będzie jedna osoba. 6. Kurs będący przedmiotem zamówienia obejmuje minimum 120 godzin w podziale na: a) 100 godzin praktycznych, b) 20 godzin teoretycznych. 7. Maksymalna liczba godzin jednego dnia nie może wynieść więcej niż 8 godzin zegarowych, przy czym jedna godzina zajęć teoretycznych = 45 minut, jedna godzina zajęć praktycznych = 60 minut. 8. Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku nie później niż do godziny Tematyka zajęć musi obejmować w szczególności następujące zagadnienia: a) podstawy prawne: przepisy sanitarno epidemiologiczne, prawo pracy, przepisy BHP i P.POŻ., przepisy unijne w gastronomii, procedury Analizy Ryzyka i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) i procedury Dobrej Praktyki Cateringowej (GCP), b) organizacja pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, bezpieczeństwa żywności, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, c) omówienie zagadnień dotyczących minimum sanitarnego, d) dobieranie, obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu w małej gastronomii, e) towaroznawstwo w gastronomii, f) technologia żywienia, g) sztuka dekorowania potraw, h) profesjonalny catering, i) planowanie posiłków i układanie prostego menu w małej gastronomii, j) sporządzanie różnymi technikami i metodami podstawowego asortymentu potraw i napojów w małej gastronomii zajęcia praktyczne, k) budowa kas fiskalnych, l) praca z kasą fiskalną rejestracja sprzedaży i programowanie kas fiskalnych, m) obsługa kas fiskalnych w połączeniu z komputerowym systemem obsługi sprzedaży. 10. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być prowadzone przez osobę/y posiadającą/e: a) kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia, zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe, b) przygotowanie pedagogiczne.

5 Dokumenty osób prowadzących kurs, potwierdzające posiadanie w/w kwalifikacji, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. 11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić materiały zużywalne i urządzenia niezbędne do przeprowadzenia kursu. IV. Pakiet 4 Kurs obsługi komputera: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi komputera dla dwóch uczestników projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy. 2. Kurs ten jest kursem w rozumieniu 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 622). 3. Celem kursu jest zdobycie przez osobę niepełnosprawną niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie budowy komputera, a także jego obsługi ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office oraz poczty elektronicznej. 4. Zajęcia odbędą się w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy. 5. W kursie uczestniczyć będą dwie osoby. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników kursu - zmniejszenie ilości uczestników do jednej osoby (bez zmiany ceny za jedną osobę) w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego a zależnych od uczestników, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 6. Kurs będący przedmiotem zamówienia obejmuje minimum 100 godzin w podziale na: a) 90 godzin praktycznych, b) 10 godzin teoretycznych. 7. Maksymalna liczba godzin jednego dnia to nie więcej niż 8 godzin zegarowych, przy czym jedna godzina zajęć teoretycznych = 45 minut, jedna godzina zajęć praktycznych = 60 minut. 8. Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku nie później niż do godziny Tematyka zajęć musi obejmować w szczególności następujące zagadnienia: a) podstawowe informacje o komputerze, b) dostosowanie systemu MS Windows do własnych potrzeb, c) organizacja i zarządzanie danymi, d) aplikacje użytkowe (m.in. Notatnik, Paint, Kalkulator, Skype, Microsoft Outlook), e) obsługa urządzeń zewnętrznych (m.in. drukarka, Pendrive, karty pamięci, płyty CD/DVD, skaner), f) MS Word - przetwarzanie tekstów i tabeli, g) MS Excel - arkusze kalkulacyjne, h) PowerPoint tworzenie prezentacji multimedialnych, i) poczta elektroniczna i Internet (m.in. zakupy on-line).

6 10. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być prowadzone przez osobę/y posiadającą/e: a) kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia, zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe, b) przygotowanie pedagogiczne. Dokumenty osób prowadzących kurs, potwierdzające posiadanie w/w kwalifikacji, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. 11. Zajęcia powinny odbywać się na komputerach (jeden dla każdego uczestnika) z systemem Microsoft Windows 7 lub nowszym oraz na programach Microsoft Office 2007 lub nowszych. B. Wymagania ogólne do kursów wskazanych w punkcie A: 1. Miejsce przeprowadzenia kursu zajęć: Zamawiający wymaga aby kursy odbywały się w Nowym Sączu i/albo w granicach Powiatu Nowosądeckiego. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o miejscu przeprowadzenia kursu w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 2. Wykonawca zapewnia na potrzeby kursu salę szkoleniową przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażoną w niezbędny sprzęt, akcesoria i pomoce dydaktyczne. Budynek, w którym znajduje się sala musi być w dobrym stanie technicznym, a sala powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są kursy/szkolenia. 3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników kursu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca ponosi koszty uzyskania niezbędnych zaświadczeń lekarskich przez uczestników. 4. Zajęcia muszą być prowadzone w warunkach do nauki w oparciu o zasady BHP, zgodnie z harmonogramem i programem szkolenia. 5. Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt i wyposażenie wymagane do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i wyposażenie zapewnione przez Wykonawcę. 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla uczestników kursu odzież ochronną. Nie dotyczy Pakietu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środki czystości potrzebne w trakcie realizacji zajęć praktycznych (m. in. ręczniki papierowe, mydło w płynie, płyn do mycia naczyń, myjki, ściereczki, worki na śmieci, itp.). 8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić materiały zużywalne (produkty, surowce) niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych w taki sposób, aby uzyskać pożądany efekt kształcenia. 9. W przypadku, gdy liczba godzin kursu w ciągu dnia wynosi cztery lub więcej, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w każdym takim dniu szkolenia przerwy kawowej. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dla uczestnika szkolenia: kawę (parzoną i

7 rozpuszczalną), herbatę, cukier, śmietankę (płynną), wodę mineralną, ciastka kruche oraz min. 6 kanapek cateringowych na pieczywie tostowym, bułkach, bagietce z min. dwoma dodatkami (łosoś, szynka, salami, sałata, pasta serowa, ser żółty). Korzystanie z poczęstunku powinno być pokwitowane przez uczestnika szkolenia na liście obecności. 10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom kursu ubezpieczenie NNW na kwotę minimum ,00 PLN. 11. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie przeszkoloną liczbę uczestników. 12. Za uczestnika przeszkolonego uważa się uczestnika, który wziął udział we wszystkich zajęciach. Uczestnikowi przeszkolonemu wydaje się certyfikat o ukończeniu szkolenia zgodnie z pkt Wykonawca opracuje Program kursu. Dokument zawierać powinien nazwę i zakres kursu, cel kursu (przewidywane efekty), miejsce realizacji zajęć, plan nauczania, określający zakres tematyczny zajęć oraz czas trwania poszczególnych bloków tematycznych z podaniem liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych przypisanych do poszczególnych zagadnień. Wzór Programu kursu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu. 14. Dokument Program kursu, o którym mowa w pkt 13, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 15. Wykonawca opracuje materiały szkoleniowe (skrypty, podręcznik, itp.) i przedłoży Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 16. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić materiały szkoleniowe, o których mowa w pkt 15 - po 1 egzemplarzu dla uczestnika kursu oraz 1 egzemplarz do dokumentacji prowadzonej przez Zamawiającego. 17. Wykonawca przeprowadzi zajęcia zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramem (daty i godziny zajęć, tematyka zajęć, miejsce prowadzenia zajęć, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia). Harmonogram zostanie ustalony wspólnie z Zamawiającym i uczestnikiem / uczestnikami kursu i zostanie przekazany w formie papierowej Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Wzór harmonogramu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu. 18. Wszelkie zmiany harmonogramu zajęć Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu w formie pisemnej na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem realizacji zajęć. Po akceptacji zmian przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania uczestnika o dokonanych zmianach w harmonogramie. 19. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (zależnych od uczestnika kursu), Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie najpóźniej w dniu, w którym miały odbyć się zajęcia. Wykonawca zobowiązany jest, w najkrótszym możliwym terminie, przedstawić do akceptacji Zamawiającego pisemną propozycję zmian w harmonogramie kursu uwzględniając zajęcia, które się nie odbyły. 20. Wszystkie dokumenty i materiały opracowane przez Wykonawcę (wskazane w pkt 13, 15 oraz 17) powinny zostać przekazane w formie papierowej oraz oznakowane logotypami PO

8 KL i EFS a także opatrzone informacją, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 21. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolonemu uczestnikowi wystawienie certyfikatu o ukończeniu przez uczestnika kursu, oznaczonego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , tj. umieszczenia na nim informacji o współfinansowaniu wraz z symbolami PO KL i EFS, zawierającego następujące informacje: a) numer z rejestru, b) imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika, c) nazwę instytucji szkoleniowej, d) okres trwania szkolenia, e) miejsce i datę wystawienia certyfikatu, f) tematy i wymiar godzin edukacyjnych, g) podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenia. 22. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobom, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, o którym mowa w 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 622) sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do w/w rozporządzenia. 23. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami, harmonogramem i programem szkolenia. 24. Kurs musi zakończyć się egzaminem. Do egzaminu może przystąpić osoba, która uczestniczyła we wszystkich zajęciach. Wykonawca przekaże protokół z przebiegu egzaminu teoretycznego i praktycznego. 25. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przez uczestnika kursu oceny merytorycznej i technicznej przebiegu kursu, na podstawie ankiety monitorującej i przekazanie jej oryginału Zamawiającemu. Wzór ankiety stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. 26. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu, w skład której wchodzą co najmniej: a) szczegółowy program nauczania, b) imienna lista obecności wzór listy obecności wraz z wymaganymi logotypami PO KL i EFS oraz informacją, że Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu. c) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający: listę uczestników, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych. W dzienniku odnotowywana ma być obecność uczestników/uczestnika kursu. Wzór dziennika zajęć stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego dokumentu.

9 27. Wykonawca zobowiązuje się udzielać z własnej inicjatywy i/lub na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących stanu realizacji przedmiotu zamówienia (np. frekwencji na zajęciach). 28. Wykonawca przekaże uczestnikowi na własność, nieodpłatnie, za pokwitowaniem materiały dydaktyczne: teczkę kartonową, notatnik, długopis, podręcznik lub skrypt o tematyce objętej zakresem szkolenia. 29. Po zakończeniu kursu Wykonawca dostarczy dokumentację z przebiegu kursu, w skład której wchodzą: a) dziennik zajęć oryginał, b) listy obecności oryginały, c) potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych oryginał, d) potwierdzenie odbioru certyfikatu oryginał, e) potwierdzenie odbioru zaświadczenia oryginał, f) kserokopię certyfikatu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, g) kserokopię zaświadczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem, h) protokół z przebiegu egzaminu teoretycznego i praktycznego oryginał, i) zaświadczenia lekarskie oryginał, j) ankieta monitorująca oryginał, k) dokumentacja fotograficzna z zajęć (min. 10 zdjęć) w formie elektronicznej (na płycie CD), na zdjęciach powinien zostać ujęty uczestnik w trakcie realizacji zajęć. Dane zawarte w powyższej dokumentacji powinny być ze sobą spójne. 30. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przez członków zespołu projektowego Niepełnosprawni sprawni w pracy prawidłowego wykonania umowy przez Wykonawcę. Ewentualne nieprawidłowości Zamawiający wskaże Wykonawcy w formie pisemnej. 31. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 32. Zasady rozliczeń w przypadku rezygnacji uczestnika z kursu: a) uczestnik kursu może z niego zrezygnować w przypadku podjęcia pracy albo wystąpienia zdarzenia losowego (w szczególności choroby), uniemożliwiającego udział w kursie, b) w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości obliczonej proporcjonalnie do ilości godzin zajęć, które się odbyły do momentu rezygnacji. 33. Wykaz załączników do niniejszego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 wzór ankiety, Załącznik nr 2 wzór programu kursu, Załącznik nr 3 wzór harmonogramu, Załącznik nr 4 wzór listy obecności, Załącznik nr 5 wzór dziennika.

10

11 OCENA KURSU W RAMACH PROJEKTU Niepełnosprawni sprawni w pracy Załącznik nr 1 Nazwa kursu: Prowadzący:. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o ocenę każdego z poniższych zagadnień korzystając ze skali od 1 do 5: 5 bardzo dobrze, 4 dobrze, 3 przeciętnie, 2 słabo, 1 bardzo słabo; ELEMENTY PODLEGAJĄCE OCENIE Jak ocenia Pani/Pan materiały szkoleniowe? 2. Jak ocenia Pani/Pan kompetencje prowadzących? 3. W jakim stopniu odpowiadał Pani/Panu sposób prowadzenia zajęć? 4. Jak ocenia Pani/Pan jasność przekazanych przez prowadzącego informacji? 5. Jak ocenia Pani/Pan miejsce, gdzie odbywały się szkolenia? 6. Jak ocenia Pani/Pan organizację szkoleń? 7. W jakim stopni kurs był dla Pani/Pana przydatny? 8. Jaka jest Pani/Pana ogólna ocena kursu? 9. Czy kurs spełnił Pani/Pana oczekiwania? a) tak b) nie c) trudno powiedzieć Jeśli kurs nie spełnił Pani/Pana oczekiwań prosimy o wyjaśnienie dlaczego:. 10. Czy wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie kursu będą wykorzystywane przez Panią/Pana w praktyce? a) tak b) nie c) trudno powiedzieć Jeśli wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie kursu nie będą wykorzystywane przez Panią/Pana w praktyce prosimy o wyjaśnienie dlaczego:. 11. Inne uwagi odnośnie kursu i prowadzącego.. DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!

12 Załącznik nr 2 pieczątka firmowa Wykonawcy PROGRAM KURSU w ramach projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy Nazwa kursu: Ilość godzin kursu:. Liczba uczestników kursu:.. Miejsce realizacji zajęć: Cel kursu: Forma potwierdzenia uzyskanych kwalifikacji (egzamin wewnętrzny, egzamin państwowy): 1. PLAN NAUCZANIA: Lp. Temat zajęć Treść szkolenia w ramach usługi Ilość godzin (teoretycznych, praktycznych) Trener (imię i nazwisko)

13 Razem. podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

14 Załącznik nr 3 HARMONOGRAM ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH Tytuł projektu: Niepełnosprawni sprawni w pracy Beneficjent: Powiat Nowosądecki, ul. Jagiellońska 33, Nowy Sącz Lp Data/daty szkolenia Godziny szkolenia (od do) Ilość godzin w ciągu dnia Tematyka zajęć Forma zajęć Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia Miejsce szkolenia (w tym dokładny adres).. data i podpis osoby sporządzającej

15 Załącznik nr 4 LISTA OBECNOŚCI UCZESTNIKÓW KURSU REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Niepełnosprawni sprawni w pracy Nazwa kursu:. Miejsce kursu:... LP. IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS POTWIERDZENIE KORZYSTANIA Z PRZERW KAWOWYCH podpis osoby prowadzącej zajęcia

16 Załącznik nr (nazwa placówki) w. ul.....nr DZIENNIK ZAJĘĆ Nazwa szkolenia Rok.. Imię i nazwisko prowadzącego

17 TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ Ważny od dnia do dnia.. Nr kol. Godziny zajęć od. do Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota. podpis osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu Ważny od dnia do dnia.. Nr kol. Godziny zajęć od. do Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota. podpis osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu Ważny od dnia do dnia.. Nr kol. Godziny zajęć od. do Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota. podpis osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu

18 LISTA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ Nr kol Nazwisko i imię Data urodzenia Miejsce szkolenia Lp. Tematyka zajęć PLAN ZAJĘĆ Liczba godzin (teoretycznych, praktycznych)

19 Nr kol O- OBECNY N NIE OBECNY OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH Data zajęć (dzień, miesiąc) TEMATY PROWADZONYCH ZAJĘĆ Data godz. zajęć Liczba obecnych nieobecnych Treść zajęć Podpis prowadzącego zajęcia Łączna liczba zajęć

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla jednego uczestnika projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PCFE.272.64.2014 Załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3: KURS KELNERA-BARMANA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3: KURS KELNERA-BARMANA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3: KURS KELNERA-BARMANA Projekt współfinansowany przez Szwajcarię Załącznik nr 6.3 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie Kursu Kelner barman, w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 4: KURS KUCHARZA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 4: KURS KUCHARZA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 4: KURS KUCHARZA Projekt współfinansowany przez Szwajcarię Załącznik nr 6.4 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie Kursu Kucharz małej gastronomii,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Załącznik nr 6.5 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pn.: Podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PCFE.272.58.2013 Załącznik nr 6 do specyfikacji SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Niepełnosprawni sprawni w pracy A. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6

PCFE Załącznik nr 6 PCFE.272.53.2013 Załącznik nr 6 Przeprowadzenie kursów z zakresu rolnictwa dla uczestników projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 12: KURS MASAŻU TENSEGRACYJNEGO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 12: KURS MASAŻU TENSEGRACYJNEGO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 12: KURS MASAŻU TENSEGRACYJNEGO Projekt współfinansowany przez Szwajcarię Załącznik nr 6.12 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie Kursu masażu tensegracyjnego,

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia PAKIET 1 Przeprowadzenie kursu eksploatacji wybranych maszyn rolniczych

Opis przedmiotu zamówienia PAKIET 1 Przeprowadzenie kursu eksploatacji wybranych maszyn rolniczych Opis przedmiotu zamówienia PAKIET 1 Przeprowadzenie kursu eksploatacji wybranych maszyn rolniczych Załącznik nr 6a 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu eksploatacji wybranych maszyn rolniczych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ Zamawiający : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie. Przedmiot zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej związanej z realizacją

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 13: KURS PN. METODY REGENERACJI WŁOSÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 13: KURS PN. METODY REGENERACJI WŁOSÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 13: KURS PN. METODY REGENERACJI WŁOSÓW Załącznik nr 6.13 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu Metody regeneracji włosów, w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r.

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r. Część I Projekt Nowe perspektywy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu 04.04.2014r. Magazynier z obsługą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń/kursów dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php? 1 z 6 2012-12-03 17:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?id=61 Nowy Sącz: PCFE.272.65.2012 Organizacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 3 Przeprowadzenie kursu baristy

Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 3 Przeprowadzenie kursu baristy Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 3 Przeprowadzenie kursu baristy Załącznik nr 6c 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie kursu baristy wraz z egzaminem wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 25.07.2014 r. PCPR-V-POKL.SZ.271.8.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 11: KURS KOSMETYCZNY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 11: KURS KOSMETYCZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 11: KURS KOSMETYCZNY Projekt współfinansowany przez Szwajcarię Załącznik nr 6.11 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie Kursu kosmetycznego-zabiegi

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.19 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.19 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.19 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.10.2012r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.20 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.20 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.20 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 6 KURS TOKARZA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 6 KURS TOKARZA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 6 KURS TOKARZA Załącznik nr 6.6 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie Kursu Tokarza, w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php? 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?id=61 Nowy Sącz: PCFE.272.59.2012 Przygotowanie, organizacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.12 (zmieniony) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 Oszacowanie kosztów kursu Prawo jazdy kat. B Przedmiotem zapytania jest oszacowanie kosztów organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 25.07.2014r. PCPR-V-POKL.SZ.271.12.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

:17 1 z 5

:17 1 z 5 2012-10-05 17:17 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?id=61 Nowy Sącz: PCFE.272.50.2012 Organizacja

Bardziej szczegółowo

projekt UMOWA Nr PCFE

projekt UMOWA Nr PCFE Załącznik nr 7a do specyfikacji projekt UMOWA Nr PCFE.273.11..2014 zawarta w dniu 2014 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy:

UMOWA Nr. zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy: projekt UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Barbackiego 89, NIP:7343411812, REGON:121001291, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php? 1 z 6 2013-11-13 14:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?id=61 Nowy Sącz: PCFE.272.60.2013 Przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro 1. Zamawiający Gmina Pierzchnia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy realizujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 1 1. Kurs Trener pracy usługi wspierające aktywność zawodową. Termin realizacji zamówienia: 12 lipca 2011 r. - 29 lipca 2011 r. Kod

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r.

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r. Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r. U M O W A Nr /EFS/2013 Dotycząca organizacji szkolenia osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywne Wąsewo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Szkolenia w ramach projektu Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA Nr DA-9353-.../.../2014 zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Łódzkim Wschodnim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 25.07.2014 r. PCPR-V-POKL.SZ.271.11.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR:

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR: ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Sprzedawca magazynier z obsługą wózka widłowego dla 1 osoby niepełnosprawnej, mieszkańca powiatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA Nr DA-9353-.../.../2012 zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Łódzkim Wschodnim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1a do SIWZ FZ.271.1.2013 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych (Trening kompetencji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Somianka dnia 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2014 I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w związku z realizacją projektu systemowego pt. Wyrównać szanse w ramach Programy Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 25.07.2014r. PCPR-V-POKL.SZ.271.3.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy

Bardziej szczegółowo

... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE

... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro... pieczęć zamawiającego Nr sprawy: OPS/130-POKL/2014

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 załącznik nr 4 UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... zawarta w dniu......... r. w Trzebini pomiędzy Zakładem Karnym w Trzebini, z siedzibą przy ul. Słowackiego 70, 32-540

Bardziej szczegółowo

str. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/04/14 Parczew, dnia 08.08.2014r.

str. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/04/14 Parczew, dnia 08.08.2014r. Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/04/14 Parczew, dnia

Bardziej szczegółowo

str. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Parczew, dnia 22.08.2014r.

str. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Parczew, dnia 22.08.2014r. Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/05/14 Parczew, dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Spawanie metodą MAG 135 (CPV Usługi szkolenia zawodowego)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Spawanie metodą MAG 135 (CPV Usługi szkolenia zawodowego) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia 06.04.2018r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Spawanie metodą MAG 135 (CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) 1) Liczba godzin: 150 godzin

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I FAKTUROWANIEM

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I FAKTUROWANIEM Szkolenie: Opis Przedmiotu Zamówienia PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I FAKTUROWANIEM Załącznik nr 4 Kategoria według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80530000-8 Usługi szkolenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6.5 Opis przedmiotu zamówienia Przeprowadzenie kursu kosztorysowania w oparciu o program Norma dla 20 uczniów

Załącznik Nr 6.5 Opis przedmiotu zamówienia Przeprowadzenie kursu kosztorysowania w oparciu o program Norma dla 20 uczniów Załącznik Nr 6.5 Opis przedmiotu zamówienia Przeprowadzenie kursu kosztorysowania w oparciu o program Norma dla 20 uczniów 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie kursu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Głowa do góry współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kodrąb, dnia 28.04.2015 r. W związku z realizacją projektu systemowego Głowa do góry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, iż poszukuje usługodawcy w zakresie realizacji niżej opisanej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 232583 2014 z dnia 2014 11 05 r. Ogłoszenie o zamówieniu Słupsk Zamówienie realizowane będzie poprzez różne formy wsparcia w poniższych zakresach tematycznych: Część

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 319188-2013; data zamieszczenia: 07.08.2013 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice, 26.09.2013r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu ul. Barbackiego Nowy Sącz REGON , NIP

ZAPYTANIE OFERTOWE. Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu ul. Barbackiego Nowy Sącz REGON , NIP ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu ul. Barbackiego 89 33-300 Nowy Sącz REGON 121091291, NIP 734-34-11-812 Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu (Zleceniodawca)

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Sprzedawca z umiejętnością obsługi komputera, kas fiskalnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości

Bardziej szczegółowo

PCFE.042.20.19.25.2014 Nowy Sącz, 11.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

PCFE.042.20.19.25.2014 Nowy Sącz, 11.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PCFE.042.20.19.25.2014 Nowy Sącz, 11.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu ul. Tadeusza Kościuszki 3 33-300 Nowy Sącz REGON 121091291, NIP 734-34-11-812 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9 do SIWZ KURSY ZAWODOWE Część ogólna dotycząca wszystkich kursów zawodowych. 1) Zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Miłakowo, dnia10.10.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie w związku z realizacją projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2013 Długosiodło, dnia 12.07.2013r. I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle w związku z realizacją projektu systemowego pn. Uwierzyć w siebie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniodawcą a...

zwanym dalej Zleceniodawcą a... UMOWA nr ZP.272.59.2012 zawarta w dniu.r. w Tłuszcz, pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz reprezentowanym przez Katarzynę Rostek - Kierownika zwanym dalej Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestnika projektu pn.: Twoja Szansa Kurs montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu... 2011 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9a, Stargard Szczeciński, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9a, Stargard Szczeciński, woj. Stargard Szczeciński: Organizacja i przeprowadzenie w 2011 roku szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim w ramach partnerskiego Projektu systemowego Integracja

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr

UMOWA SZKOLENIOWA Nr Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia UMOWA SZKOLENIOWA Nr zawarta w dniu r. pomiędzy: Powiatem Łódzkim Wschodnim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegóły:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegóły: GWI.271.60.2011 Tychy, dnia 20-10-2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Dać szansę Tyszanom Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanego ze środków UE - Program

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy Sącz: Usługi w zakresie: organizacja i przeprowadzenie kursów edukacyjnych dla uczestników projektu pn. W stronę samodzielności i niezależności realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Projekt CZAS NA DZIAŁANIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt CZAS NA DZIAŁANIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta dnia.pomiędzy: 1. Starostą Nidzickim, w którego imieniu działa na podstawie pełnomocnictwa Nr. z dnia Pani., zwanym dalej Zamawiającym a 2. Zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 75 Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja Zaproszenie do złożenia oferty dotyczy przygotowania i przeprowadzenia szkolenia: KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII organizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini w ramach projektu systemowego Zielone

Bardziej szczegółowo

Projekt Mam zawód -mam pracę w regionie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mam zawód -mam pracę w regionie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cieszyn, dn. 28.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO NA PRZEPROWADZENIE KURSU PODSTAWY BUKIECIARSTWA Powiat Cieszyński zaprasza

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO PCPR.EFS.IV.541.23.2013 Kępno, 23.10.2013 r. Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w ramach procedury

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyszków 04.02.2015 r. ROZEZNANIE CENOWE Ośrodek Pomocy społecznej w Wyszkowie przeprowadza rozeznanie cenowe rynku w związku z realizacją projektu systemowego Szansa współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04.POKL.07.2012 NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO dotyczące udzielenie zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonych w złotych

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PCFE Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PCFE.272.10.2015 Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych i komputerowych dla uczestników projektu pn.: Twoja Szansa A. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 I. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego ogółem dla 39 osób. Uczestnicy kursu to osoby pełnoletnie, posiadające

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu... 2011 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 276491-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 269323-2013 data 11.12.2013 r.

Numer ogłoszenia: 276491-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 269323-2013 data 11.12.2013 r. Numer ogłoszenia: 276491-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 269323-2013 data 11.12.2013

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia jako element specyfikacji stanowi jej najistotniejszą część, która pozwala na wskazanie potrzeb zamawiającego, oszacowanie wartości zamówienia, sporządzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na działanie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na działanie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta dnia pomiędzy: 1. Starostą Nidzickim, w którego imieniu działa na podstawie pełnomocnictwa Nr. z dnia Pani., zwanym dalej Zamawiającym a 2. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PCFE Załącznik nr 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PCFE.272.60.2014 Załącznik nr 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn.: e-powiat Nowosądecki A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2014-05-23 12:57 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 82611-2014 z dnia 2014-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostróda 1. Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie: Część 1. Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Lisewo, dnia r.

Lisewo, dnia r. Lisewo, dnia 04.02.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie, ul.toruńska 15, 86-230 Lisewo zaprasza do składania ofert w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia. Oferty proszę

Bardziej szczegółowo