Analiza struktury zbiorowości statystycznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza struktury zbiorowości statystycznej"

Transkrypt

1 Analza struktury zborowośc statystycznej.analza tendencj centralnej. Średne klasyczne Średna arytmetyczna jest parametrem abstrakcyjnym. Wyraża przecętny pozom badanej zmennej (cechy) w populacj generalnej: Tablca. Welkość a) szereg szczegółowy Przykład. ogródka dzałkowego [ar] -ta wartość zmennej (wartość zmennej, którą ma -ta jednostka statystyczna), lczebność populacj generalnej. W tablcy. zameszczono szereg szczegółowy obrazujący powerzchnę ogródków dzałkowych spółdzeln Pod mastem wg stanu pod konec 009 r. Oblcz przecętną powerzchnę ogródka w tej spółdzeln.,,7 3, 3 4,4 4 5,0 5 5,7 6 6,3 7 6,3 8 6,4 9 7,8 0 7,9 8, 8, 3 9,0 4 0,3 5,4 6,5 7,8 8 3,0 9 Macej Stępńsk 3,5 0 Razem 55,6 b) szereg rozdzelczy oparty na cesze zmennej skokowej k -ta wartość badanej zmennej, n (średna arytmetyczna ważona) n częstość, z jaką występuje -ta wartość zmennej, Przykład. Korzystając z szeregu rozdzelczego dotyczącego lczby osób zameszkujących w wynajmowanych meszkanach oblcz średną lczbę meszkańców na jeden wynajmowany lokal (tablca 3. z tematu Etapy badana statystycznego ) zameszkują cych osób Tablca. meszkań n k lczba wartośc (warantów) badanej zmennej (cechy), lczebność populacj generalnej Razem Macej Stępńsk *n

2 c) szereg rozdzelczy oparty na cesze cągłej lub nny szereg posadający przedzały klasowe k Przykład.3 ' n Korzystając z szeregu rozdzelczego dotyczącego powerzchn wynajmowanych meszkań oblcz średną powerzchnę lokalu (tablca 3. z tematu Etapy badana statystycznego) Tablca.3 środek -tego przedzału klasowego, Powerzchna meszkana n lczebność -tego przedzału klasowego, [m meszkań ] n mn ma k lczba przedzałów klasowych, - ' *n lczebność populacj generalnej Suma odchyleń wartośc zmennej od średnej arytmetycznej jest równa zero, czyl odchylena te wzajemne sę znoszą: ( ) Razem Suma wartośc zmennej wszystkch jednostek zborowośc statystycznej jest równa loczynow średnej arytmetycznej lczebnośc populacj. Średną arytmetyczną zawsze można oblczyć dla szeregu szczegółowego. W przypadku szeregów rozdzelczych muszą to być szereg o zamknętych przedzałach klasowych. Macej Stępńsk 3 Średna geometryczna G naczej G -ta wartość badanej zmennej, lczebność populacj generalnej. 3 K Średną geometryczną stosuje sę, gdy występują względne duże różnce pomędzy wartoścam zmennej.. Średne pozycyjne Średne pozycyjne, to take średne, których wartość wynka z pozycj, którą zajmują w uporządkowanym szeregu statystycznym. Medana Medana jest wartoścą zmennej, którą w uporządkowanym szeregu statystycznym posada środkowa jednostka. mn Me ma 50% 50% Wartość medany nterpretuje sę tak, że połowa jednostek badanej zborowośc ma wartośc zmennej ne wększe od medany, a druga połowa ne mnejsze. Macej Stępńsk 4

3 a) szereg szczegółowy M M e e gdy lczebność populacj generalnej jest lczbą neparzystą, gdy lczebność populacj generalnej jest lczbą parzystą. b) szereg rozdzelczy oparty na cesze skokowej Medanę wyznacza sę na podstawe lczebnośc kumulacyjnej. Medana jest tą wartoścą zmennej, której lczebność kumulacyjna obejmuje jednostkę o numerze ; c) szereg rozdzelczy z przedzałam klasowym Wartość medany szacuje sę na podstawe wzoru nterpolacyjnego, po uprzednm zbudowanu lczebnośc kumulacyjnej: ncum Me 0 + c0 n0 0 dolna granca przedzału, w którym znajduje sę medana, n 0 prosta lczebność przedzału medany, c 0 rozpętość przedzału medany, n cum- lczebność kumulacyjna przedzału poprzedzającego przedzał medany. Macej Stępńsk 5 Przedzał medany to ten, którego lczebność kumulacyjna obejmuje jednostkę o numerze. Medanę można oblczać zarówno dla szeregów rozdzelczych o zamknętych, jak otwartych przedzałach klasowych. Zabeg tak ne jest możlwy jedyne w przypadku skrajne asymetrycznych rozkładów. Kwartyl perwszy Kwartyl perwszy jest wartoścą zmennej, którą w uporządkowanym szeregu statystycznym posada jednostka zajmująca pozycję. 4 Kwartyl perwszy wyznacza sę analogczne do medany. W zwązku z tym, że materał statystyczny prezentowany jest najczęścej w postac szeregów o zamknętych przedzałach klasowych, podane formuł oblczenowych ogranczone tu zostane jedyne do takego właśne przypadku. Stosuje sę następujący wzór nterpolacyjny: 4 ncum Q 0 + c0 n0 0 dolna granca przedzału, w którym znajduje sę kwartyl perwszy, n 0 prosta lczebność przedzału kwartyla perwszego, c 0 rozpętość przedzału kwartyla perwszego, n cum- lczebność kumulacyjna przedzału poprzedzającego przedzał kwartyla perwszego. Przedzał kwartyla perwszego to przedzał, którego lczebność kumulacyjna obejmuje jednostkę o numerze 4. Kwartyl perwszy dostarcza nformacj, że 5% jednostek badanej zborowośc statystycznej ma wartośc zmennej ne wększe od kwartyla perwszego, a 75% - ne mnejsze. Macej Stępńsk 6 3

4 Kwartyl trzec Kwartyl trzec jest wartoścą zmennej, którą w uporządkowanym szeregu statystycznym posada 3 jednostka zajmująca pozycję. 4 Wzór nterpolacyjny dla szeregu rozdzelczego z przedzałam klasowym ma postać: 3 4 ncum Q3 0 + c0 n0 0 dolna granca przedzału, w którym znajduje sę kwartyl trzec, n 0 prosta lczebność przedzału kwartyla trzecego, c 0 rozpętość przedzału kwartyla trzecego, n cum- lczebność kumulacyjna przedzału poprzedzającego przedzał kwartyla trzecego. 3 Przedzał kwartyla trzecego to przedzał, którego lczebność kumulacyjna obejmuje jednostkę o numerze. 4 Kwartyl trzec dostarcza nformacj, że 75% jednostek badanej zborowośc statystycznej ma wartośc zmennej ne wększe od kwartyla trzecego, a 5% - ne mnejsze. Z obrazu grafcznego przedstawającego położene kwartyl w ramach przedzału zmennośc badanej zmennej wynka, że połowa jednostek zborowośc statystycznej przyjmuje wartośc od Q do Q 3 mn Q Q 3 ma 50% Macej Stępńsk 7 Decyl -ty Jeżel populacje generalne są bardzo lczne /lub chcemy dowedzeć węcej na temat rozkładu w skrajnych regonach obszaru zmennośc badanej cechy, wówczas wyróżnene kwartyl może okazać sę newystarczające. Stosuje sę wówczas decyle, które dzelą zborowość na subpopulacje dzesęcoprocentowe. W tym celu posługuje sę wzorem nterpolacyjnym (dla szeregów z przedzałam klasowym): 0 ncum D 0 + c0 Dla,,.,9 n0 0 dolna granca przedzału, w którym znajduje sę -ty decyl, n 0 prosta lczebność przedzału -tego decyla, c 0 rozpętość przedzału -tego decyla, n cum- lczebność kumulacyjna przedzału poprzedzającego przedzał -tego decyla. W analogczny sposób konstruuje sę wzór przeprowadza oblczena w przypadku centyl, z tą różncą, że wówczas dochodz do podzału zborowośc generalnej na 00 subpopulacj. Macej Stępńsk 8 4

5 Domnanta/Modalna Domnanta, zwana równeż modalną, jest tą wartoścą zmennej, która w badanej populacj generalnej występuje z najwększą częstoścą. W przypadku szeregów rozdzelczych z przedzałam klasowym, wartość domnanty szacujemy na podstawe wzoru nterpolacyjnego. Jest ona wtedy wartoścą abstrakcyjną, charakteryzującą rozkład. n0 n D 0 + c n n + n n ( ) ( ) dolna granca przedzału domnanty; n 0 lczebność przedzału domnanty; n - lczebność przedzału poprzedzającego przedzał domnanty; n + lczebność przedzału następującego po przedzale domnanty; c 0 rozpętość przedzału medany. Przedzał domnanty to ten, który ma maksymalną lczebność prostą. Domnantę można oblczać tylko dla szeregów rozdzelczych o tej samej rozpętośc przedzałów. W nnych przypadkach oblczane domnanty jest bardzej skomplkowane wymaga spełnena dodatkowych warunków. Szereg może być natomast szeregem o otwartych przedzałach klasowych. Jak okaże sę podczas analzy asymetr, wzajemne położene mar średnch może być równe (DMe ). ajczęścej jednak występuje sytuacja, w której D>Me> albo D<Me<. Macej Stępńsk 9. Analza rozproszena czyl dyspersj Analza rozproszena pozwala odpowedzeć na pytane, w jakm stopnu jednostk zborowośc statystycznej są zróżncowane pod względem wartośc badanej zmennej, czyl jak kształtuje sę podobeństwo jednostek lub ch rozproszene..odchylene standardowe Odchylene standardowe jest parametrem, który nformuje, o le, średno rzecz borąc, wartośc zmennej odchylają sę n plus lub n mnus od średnej arytmetycznej. Odchylene standardowe oznacza sę symbolem σ (σ to warancja). a) szereg szczegółowy σ ( ) -ta wartość zmennej,,,, ; σ średna arytmetyczna; lczebność populacj generalnej. b) szereg rozdzelczy oparty na cesze skokowej k ( ) n -ta wartość zmennej,,,, k; n częstość, z jaką występuje -ta wartość zmennej; k lczba wartośc badanej zmennej. Macej Stępńsk 0 5

6 σ c) szereg rozdzelczy z przedzałam klasowym k ( ' ) n środek -tego przedzału klasowego,,,, k; n lczebność -tego przedzału klasowego; k lczebność przedzałów klasowych. Podobne jak w przypadku średnej arytmetycznej, odchylene standardowe dla szeregów rozdzelczych z przedzałam kasowym możemy oblczyć tylko w przypadku, gdy wszystke przedzały klasowe są zamknęte. Gdy rozkład badanej zmennej jest normalny, jej funkcja gęstośc ma postać: f ( ) σ ( ) e (rysunek na tablcy) σ π Można wówczas wyznaczyć tzw. typowy obszar zmennośc: ( σ +σ ) TYP ; Obszar ten zajmuje 68,6% jednostek badanej zborowośc. Oznacza to, że 68,6% jednostek zborowośc generalnej przyjmuje wartośc z typowego obszaru. Macej Stępńsk. Odchylene ćwartkowe. Jeżel z przyczyn formalnych ne możemy oblczyć odchylena standardowego (szereg o otwartych przedzałach klasowych), to marą rozproszena staje sę odchylene ćwartkowe (Q). Q 3 Q Q Q kwartyl perwszy, Q 3 kwartyl trzec. Odchylene ćwartkowe nformuje, jak duża jest połowa obszaru zmennośc środkowych 50% jednostek zborowośc statystycznej. Można też powedzeć, że odchylene to nformuje, jake jest przecętne odchylene od medany..3 Współczynnk zmennośc Odchylene standardowe odchylene ćwartkowe to bezwzględne mary dyspersj. Wyrażane są one w tych samych jednostkach, w których wyrażana jest badana zmenna. Stosuje sę równeż względne mary dyspersj. Służą one ocene ntensywnośc rozproszena, a także celow porównywana dwóch lub węcej zborowośc. To współczynnk zmennośc (V Z ). Dla mar klasycznych, współczynnk zmennośc ma postać: σ σ V Z najczęścej wyraża sę go w procentach V Z 00% Współczynnk zmennośc nformuje, jaką częścą średnej arytmetycznej jest odchylene standardowe. Im mnejsza wartość parametru, tym wartośc zmennej są bardzej do sebe podobne zblżone do wartośc średnej. Macej Stępńsk 6

7 Jeżel ne można wyznaczyć parametrów klasycznych, dysponujemy natomast średnm pozycyjnym, wówczas wzór ma postać: V Z Q M ( 00% ) e Informuje on, jaką częścą medany jest odchylene ćwartkowe. ska wartość współczynnka nformuje o dużym skupenu wartośc zmennej wokół medany. ależy jednak pamętać, że mara ta odnos sę jedyne do środkowej połowy jednostek badanej zborowośc. 3. Analza asymetr Analza asymetr zmerza do udzelena odpowedz na pytane, czy w badanej zborowośc przeważają jednostk, których wartośc zmennej są mnejsze od średnej, czy jednostk przyjmujące wartośc zmennej wększe od średnej. Badane może równeż wykazać równowagę, czyl symetrę rozkładu. 3. Asymetra w przypadku szeregów o zamknętych przedzałach klasowych Gdy oblczona została średna arytmetyczna, wówczas podstawowym współczynnkem asymetr jest parametr, który wyznacza sę przy użycu następującego wzoru: A S D σ Możlwe są trzy waranty wynków, które odpowadają różnym charakterom rozkładu. Kedy A S 0, wtedy mamy do czynena z rozkładem dealne symetrycznym. Domnanta, średna arytmetyczna medana mają wówczas dentyczne wartośc (rysunek na tablcy). jednostek mających wartośc zmennej nższe od średnej równa sę lczbe jednostek o wyższej od średnej wartośc zmennej. Macej Stępńsk 3 A S > 0 Wówczas średna arytmetyczna jest wększa od domnanty ( >D). Rozkład charakteryzuje sę asymetrą dodatną, prawostronną (rysunek na tablcy). Przeważają w nm jednostk, dla których wartośc zmennej są mnejsze od średnej. A S < 0 Średna arytmetyczna jest mnejsza od domnanty ( <D). Mamy zetem do czynena z asymetrą lewostronną, ujemną. Węcej jest jednostek, które przyjmują wartośc zmennej wększe od średnej. Współczynnk A S przyjmuje na ogół wartośc z przedzału <-,>. Im wartość jest blższa zeru, tym mnejsza jest sła asymetr. W marę wzrostu wartośc bezwzględnej współczynnka sła asymetr rośne. 3. Asymetra w przypadku szeregów o otwartych przedzałach klasowych Jeśl z przyczyn obektywnych ne można oblczyć mar klasycznych, a dysponujemy maram pozycyjnym, wówczas współczynnk asymetr wyznaczany jest w oparcu o następujący wzór: Q + Q3 Me A S Q Analogczne do sytuacj w przypadku szeregów o zamknętych przedzałach klasowych, współczynnk zmennośc może meć: a) wartość równą 0; rozkład jest wtedy symetryczny; b) wartość dodatną; rozkład jest asymetryczny dodatno, prawostronne; przeważają jednostk o nskch wartoścach zmennej w ramach obszaru jej zmennośc; c) wartość ujemną; wtedy rozkład wykazuje sę asymetrą ujemną, lewostronną. Przeważają w nm jednostk o wysokch wartoścach zmennej w ramach obszaru jej zmennośc. Macej Stępńsk 4 7

8 Zadane. a podstawe materału statystycznego znajdującego sę w ponższym szeregu szczegółowym, oblcz,, V Z, Me, Q, Q 3 Q. σ Welkość ogródka dzałkowego [ar],,7 3, 3 4,4 4 5,0 5 5,7 6 6,3 7 6,3 8 6,4 9 7,8 0 7,9 8, 8, 3 9,0 4 0,3 5,4 6,5 7,8 8 3,0 9 3,5 0 Razem 55,6 Welkość ogródka dzałkowego [ar] ( -śr ) ( -śr ), -5,68 3,64,7-5,08 5,8064 3, 3-4,68,904 4,4 4-3,38,444 5,0 5 -,78 7,784 5,7 6 -,08 4,364 6,3 7 -,48,904 6,3 8 -,48,904 6,4 9 -,38,9044 7,8 0 0,0 0,0004 7,9 0, 0,044 8, 0,4 0,764 8, 3 0,4 0,764 9,0 4,,4884 0,3 5,5 6,3504,4 6 3,6 3,044,5 7 3,7 3,8384,8 8 5,0 5,004 3,0 9 5, 7,484 3,5 0 5,7 3,784 55,6,4E-4 30,05 Macej Stępńsk 5 Zadane. Przeprowadź wszechstronną analzę struktury wynajmowanych meszkań pod względem lczby meszkańców: zameszkują cych osób meszkań n zameszkują cych osób meszkań *n (-śr) (-śr) * n n Razem , ,9633,7878, ,9 7, ,0544, ,878 0, ,3, ,4544 7, ,5878 6, ,7 5, ,8544 0, , , ,544 57,544 Razem ,3667 Macej Stępńsk 6 8

9 Zadane 3. Przeprowadź wszechstronną analzę struktury gospodarstw domowych pod względem lczby posadanych telefonów komórkowych: pryw atnych telefonów Lczebnośc kom. w w zględne gospodarst w e domow ym 0 0,048 0,074 0, 3 0,69 4 0,8 5 0,3 6 0,083 7 węcej 0,075 Razem,00 pryw atnych Lczebnośc telefonów Lczebnośc kumulacyjne kom. w w zględne w zględne gospodarst [%] w e domow ym 0 0,048 4,8% 0,074,% 0, 3,3% 3 0,69 50,% 4 0,8 7,0% 5 0,3 84,3% 6 0,083 9,5% 7 węcej 0,075 00,0% Razem,00 Macej Stępńsk 7 Zadane 4. Przeprowadź wszechstronną analzę struktury wynajmowanych meszkań pod względem ch powerzchn: Powerzchn a meszkana meszkań [m ] n mn ma Razem 30 Powerzchn a meszkana [m ] mn - ma meszkań ' ' *n ('-śr)*n n , , , , , , ,5556 Razem ,6667 Macej Stępńsk 8 9

10 Zadane 5. Welkość gospodarstw rolnych w Polsce w 000 r. (gosp. ndywd.) Welkość gospodarstwa [ha] gospodarstw n Lczebność Lczebność kumulacyjna,0-, ,83% 3,83%,00-4, ,6% 56,45% 5,00-9, ,80% 80,5% 0-4, ,87% 90,% 5,00 węcej ,88% 00,00% Welkość gospodarstw rolnych w Polsce w 00 r. (gosp. ndywd.) Welkość gospodarstwa [ha] gospodarstw n Lczebność Lczebność kumulacyjna,0-, ,48% 6,48%,00-4, ,5% 58,73% 5,00-9, ,85% 80,59% 0-4, ,35% 89,94% 5,00 węcej ,06% 00,00% Welkość gospodarstw rolnych w Polsce w 007 r. (gosp. ndywd.) Welkość gospodarstwa [ha] gospodarstw n Lczebność Lczebność kumulacyjna,0-, ,4% 3,4%,00-4, ,03% 57,45% 5,00-9, ,6% 79,6% 0-4, ,3% 88,84% 5,00 węcej 0 50,6% 00,00% Macej Stępńsk 9 Zadane 6. Przeprowadź wszechstronną analzę struktury wartośc koszyka dóbr kupowanych w dnu 30 V 00 w markece sec Alfa w mejscowośc Słońce (Regon Północny): Wartość koszyka ( ) [zł] ' Lczebnoś ć (n ) , , , , , , , ,30 Macej Stępńsk 0 0

11 Zadane 7. Przeprowadź wszechstronną analzę struktury wartośc koszyka dóbr kupowanych w dnu 30 V 00 w markece sec Alfa w mejscowośc Ksężyc (Regon Centralny) w mejscowośc Mars (Regon Połudnowy) Regon Centralny Regon Połudnowy Wartość koszyka ( ) ' Lczebnoś ć (n ) , , , , , , , ,60 00,00 Wartość koszyka ( ) ' Lczebnoś ć (n ) , , , , , , , ,0 00,00 Macej Stępńsk Zadane 8. Przeprowadź analzę struktury weku posłów na sejm I, II III kadencj w kraju Słońce z wykorzystanem parametrów klasycznych. Jak zmenała sę struktura weku w poszczególnych kadencjach? Struktura weku posłów na sejm I Kadencj w kraju Słońce Struktura weku posłów na sejm II Kadencj w kraju Słońce Struktura weku posłów na sejm III Kadencj w kraju Słońce Wek posłów ( ) ' posłów (n ) SUMA 460 Wek posłów ( ) ' posłów (n ) SUMA 460 Wek posłów ( ) ' posłów (n ) SUMA 460 Macej Stępńsk

12 Zadane 9. Czy zaszły zmany w modelu spożyca owoców śweżych w Regone Północnym? Zadane 0. Mesęczne spożyce śweżych owoców w gospodarwstwach domowych Regonu Północnego Okres Parametry I półrocze 009 r. II półrocze 009 r. I półrocze 00 r. [kg] 3, 3, 3,5 D [kg],7 3, 3,7 σ [kg] 0,9, V z [%] 9,03 35,48 8,57 A S 0,44 0-0, Porównać dwa województwa pod względem wydatków przeznaczonych w roku 008 na publkacje ksążkowe (poza podręcznkam szkolnym) w gospodarstwe domowym. Zadane. Wydatk na publkacje ksążkowe (poza podręcznkam szkolnym) w 008 r. Parametry Województwo A Województwo B [zł] D [zł] σ [zł] 7 V z [%] 53,33% A S Porównaj dwa województwa pod względem weku pracownków zatrudnonych w ksęgarnach w dnu 30 lstopada 009 w mejscowośc Ksężyc. Woj. A: Me 3 lat, Q lat, Q 0 lat. Woj. B: Q 0 lat, Q 3 4 lata, A s -,8 Macej Stępńsk 3

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 1 Statystyka opsowa ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 W statystyce opsowej mamy pełne nformacje

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY

SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Opsowa analza struktury zjawsk masowych Demografa statystyka PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 3. Pozycyjne miary dyspersji, miary asymetrii, spłaszczenia i koncentracji

ZAJĘCIA 3. Pozycyjne miary dyspersji, miary asymetrii, spłaszczenia i koncentracji ZAJĘCIA Pozycyjne ary dyspersj, ary asyetr, spłaszczena koncentracj MIARY DYSPERSJI: POZYCYJNE, BEZWZGLĘDNE Rozstęp dwartkowy (ędzykwartylowy) Rozstęp dwartkowy określa rozpętośd tej częśc obszaru zennośc

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

Parametry zmiennej losowej

Parametry zmiennej losowej Eonometra Ćwczena Powtórzene wadomośc ze statysty SS EK Defncja Zmenną losową X nazywamy funcję odwzorowującą przestrzeń zdarzeń elementarnych w zbór lczb rzeczywstych, taą że przecwobraz dowolnego zboru

Bardziej szczegółowo

0 0,2 0, p 0,1 0,2 0,5 0, p 0,3 0,1 0,2 0,4

0 0,2 0, p 0,1 0,2 0,5 0, p 0,3 0,1 0,2 0,4 Zad. 1. Dana jest unkcja prawdopodobeństwa zmennej losowej X -5-1 3 8 p 1 1 c 1 Wyznaczyć: a. stałą c b. wykres unkcj prawdopodobeństwa jej hstogram c. dystrybuantę jej wykres d. prawdopodobeństwa: P (

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

Badania sondażowe. Braki danych Konstrukcja wag. Agnieszka Zięba. Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa

Badania sondażowe. Braki danych Konstrukcja wag. Agnieszka Zięba. Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Badana sondażowe Brak danych Konstrukcja wag Agneszka Zęba Zakład Badań Marketngowych Instytut Statystyk Demograf Szkoła Główna Handlowa 1 Błędy braku odpowedz Całkowty brak odpowedz (UNIT nonresponse)

Bardziej szczegółowo

Egzamin ze statystyki/ Studia Licencjackie Stacjonarne/ Termin I /czerwiec 2010

Egzamin ze statystyki/ Studia Licencjackie Stacjonarne/ Termin I /czerwiec 2010 Egzamn ze statystyk/ Studa Lcencjacke Stacjonarne/ Termn /czerwec 2010 Uwaga: Przy rozwązywanu zadań, jeśl to koneczne, naleŝy przyjąć pozom stotnośc 0,01 współczynnk ufnośc 0,99 Zadane 1 PonŜsze zestawene

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW

STATYSTYCZNA ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW Zakład Metrolog Systemów Pomarowych P o l t e c h n k a P o z n ańska ul. Jana Pawła II 4 60-965 POZAŃ (budynek Centrum Mechatronk, Bomechank anonżyner) www.zmsp.mt.put.poznan.pl tel. +48 61 665 5 70 fax

Bardziej szczegółowo

Natalia Nehrebecka. Zajęcia 3

Natalia Nehrebecka. Zajęcia 3 St ł Cchock Stansław C h k Natala Nehrebecka Zajęca 3 1. Dobroć dopasowana równana regresj. Współczynnk determnacj R Dk Dekompozycja warancj zmennej zależnej ż Współczynnk determnacj R. Zmenne cągłe a

Bardziej szczegółowo

Statystyka Opisowa 2014 część 1. Katarzyna Lubnauer

Statystyka Opisowa 2014 część 1. Katarzyna Lubnauer Statystyka Opsowa 2014 część 1 Katarzyna Lubnauer Lteratura: 1. Statystyka w Zarządzanu Admr D. Aczel 2. Statystyka Opsowa od Podstaw Ewa Waslewska 3. Statystyka, Lucjan Kowalsk. 4. Statystyka opsowa,

Bardziej szczegółowo

Statystyka Inżynierska

Statystyka Inżynierska Statystyka Inżynerska dr hab. nż. Jacek Tarasuk AGH, WFIS 013 Wykład DYSKRETNE I CIĄGŁE ROZKŁADY JEDNOWYMIAROWE Zmenna losowa, Funkcja rozkładu, Funkcja gęstośc, Dystrybuanta, Charakterystyk zmennej, Funkcje

Bardziej szczegółowo

W praktyce często zdarza się, że wyniki obu prób możemy traktować jako. wyniki pomiarów na tym samym elemencie populacji np.

W praktyce często zdarza się, że wyniki obu prób możemy traktować jako. wyniki pomiarów na tym samym elemencie populacji np. Wykład 7 Uwaga: W praktyce często zdarza sę, że wynk obu prób możemy traktować jako wynk pomarów na tym samym elemence populacj np. wynk x przed wynk y po operacj dla tego samego osobnka. Należy wówczas

Bardziej szczegółowo

Miary położenia wskazują miejsce wartości najlepiej reprezentującej wszystkie wielkości danej zmiennej. Mówią o przeciętnym poziomie analizowanej

Miary położenia wskazują miejsce wartości najlepiej reprezentującej wszystkie wielkości danej zmiennej. Mówią o przeciętnym poziomie analizowanej Podstawy Mary położea wskazują mejsce wartośc ajlepej reprezetującej wszystke welkośc daej zmeej. Mówą o przecętym pozome aalzowaej cechy. Średa arytmetycza suma wartośc zmeej wszystkch jedostek badaej

Bardziej szczegółowo

Natalia Nehrebecka. Wykład 2

Natalia Nehrebecka. Wykład 2 Natala Nehrebecka Wykład . Model lnowy Postad modelu lnowego Zaps macerzowy modelu lnowego. Estymacja modelu Wartośd teoretyczna (dopasowana) Reszty 3. MNK przypadek jednej zmennej . Model lnowy Postad

Bardziej szczegółowo

METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównanie obiektów przy ocenie wielokryterialnej. Ranking obiektów.

METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównanie obiektów przy ocenie wielokryterialnej. Ranking obiektów. Opracowane: Dorota Mszczyńska METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównane obektów przy ocene welokryteralnej. Rankng obektów. Porównane wybranych obektów (warantów decyzyjnych) ze względu na różne cechy (krytera)

Bardziej szczegółowo

Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ

Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ WERYFIKACJA HIPOTEZY O ISTOTNOŚCI OCEN PARAMETRÓW STRUKTURALNYCH MODELU Hpoezy o sonośc oszacowao paramerów zmennych objaśnających Tesowane sonośc paramerów zmennych objaśnających sprowadza sę do nasępującego

Bardziej szczegółowo

Zjawiska masowe takie, które mogą wystąpid nieograniczoną ilośd razy. Wyrazów Obcych)

Zjawiska masowe takie, które mogą wystąpid nieograniczoną ilośd razy. Wyrazów Obcych) Statystyka - nauka zajmująca sę metodam badana przedmotów zjawsk w ch masowych przejawach ch loścową lub jakoścową analzą z punktu wdzena nauk, do której zakresu należą.

Bardziej szczegółowo

Statystyka Opisowa Wzory

Statystyka Opisowa Wzory tatystyka Opsowa Wzory zereg rozdzelczy: x - wartośc cechy - lczebośc wartośc cechy - lczebość całej zborowośc Wskaźk atężea przy rysowau wykresu szeregu rozdzelczego przedzałowego o erówych przedzałach:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania (lub wskazówki do rozwiązań) większości zadań ze skryptu STATYSTYKA: MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ oraz EGZAMINÓW Z LAT

Rozwiązania (lub wskazówki do rozwiązań) większości zadań ze skryptu STATYSTYKA: MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ oraz EGZAMINÓW Z LAT Rozwązana (lub wskazówk do rozwązań) wększośc zadań ze skryptu STATYSTYKA: MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ oraz EGZAMINÓW Z LAT 01-014 ZMIENNA LOSOWA I JEJ ROZKŁAD Zadane 1/ str. 4 a/ zmenna może przyjmować

Bardziej szczegółowo

Statystyka Opisowa 2014 część 2. Katarzyna Lubnauer

Statystyka Opisowa 2014 część 2. Katarzyna Lubnauer Statystyka Opsowa 2014 część 2 Katarzyna Lubnauer Lteratura: 1. Statystyka w Zarządzanu Admr D. Aczel 2. Statystyka Opsowa od Podstaw Ewa Waslewska 3. Statystyka, Lucjan Kowalsk. 4. Statystyka opsowa,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Analiza korelacji i regresji

Analiza korelacji i regresji Analza korelacj regresj Zad. Pewen zakład produkcyjny zatrudna pracownków fzycznych. Ich wydajność pracy (Y w szt./h) oraz mesęczne wynagrodzene (X w tys. zł) przedstawa ponższa tabela: Pracownk y x A

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu: Typowe dane. Jednoczynnikowa Analiza wariancji. Zasada: porównać zmienność pomiędzy i wewnątrz grup

Plan wykładu: Typowe dane. Jednoczynnikowa Analiza wariancji. Zasada: porównać zmienność pomiędzy i wewnątrz grup Jednoczynnkowa Analza Waranc (ANOVA) Wykład 11 Przypomnene: wykłady zadana kursu były zaczerpnęte z podręcznków: Statystyka dla studentów kerunków techncznych przyrodnczych, J. Koronack, J. Melnczuk, WNT

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Statystyczne charakterystyki liczbowe szeregu

Statystyczne charakterystyki liczbowe szeregu Statystycze charakterystyk lczbowe szeregu Aalzę badaej zmeej moża uzyskać posługując sę parametram opsowym aczej azywaym statystyczym charakterystykam lczbowym szeregu. Sytetycza charakterystyka zborowośc

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda BADANIA OPERACYJNE Podejmowane decyzj w warunkach nepewnośc dr Adam Sojda Teora podejmowana decyzj gry z naturą Wynk dzałana zależy ne tylko od tego, jaką podejmujemy decyzję, ale równeż od tego, jak wystąp

Bardziej szczegółowo

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch Za: Stansław Latoś, Nwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwczena z geodezj II [red.] J. eluch 6.1. Ogólne zasady nwelacj trygonometrycznej. Wprowadzene Nwelacja trygonometryczna, zwana równeż trygonometrycznym

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości Podstawowe pojęca procesu pomarowego kreślene jakośc poznana rzeczywstośc Δ zmerzone rzeczywste 17 9 Zalety stosowana elektrycznych przyrządów 1/ 1. możlwość budowy czujnków zamenających werne każdą welkość

Bardziej szczegółowo

-> Średnia arytmetyczna (5) (4) ->Kwartyl dolny, mediana, kwartyl górny, moda - analogicznie jak

-> Średnia arytmetyczna (5) (4) ->Kwartyl dolny, mediana, kwartyl górny, moda - analogicznie jak Wzory dla szeregu szczegółowego: Wzory dla szeregu rozdzielczego punktowego: ->Średnia arytmetyczna ważona -> Średnia arytmetyczna (5) ->Średnia harmoniczna (1) ->Średnia harmoniczna (6) (2) ->Średnia

Bardziej szczegółowo

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru) Rodzaje błędów pomiaru

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru) Rodzaje błędów pomiaru Pomary fzyczne - dokonywane tylko ze skończoną dokładnoścą. Powodem - nedoskonałość przyrządów pomarowych neprecyzyjność naszych zmysłów borących udzał w obserwacjach. Podawane samego tylko wynku pomaru

Bardziej szczegółowo

Współczynnik korelacji liniowej oraz funkcja regresji liniowej dwóch zmiennych

Współczynnik korelacji liniowej oraz funkcja regresji liniowej dwóch zmiennych Współcznnk korelacj lnowej oraz funkcja regresj lnowej dwóch zmennch S S r, cov współcznnk determnacj R r Współcznnk ndetermnacj ϕ r Zarówno współcznnk determnacj jak ndetermnacj po przemnożenu przez 00

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne ś POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr nż. Łukasz Amanowcz Systemy Ochrony Powetrza Ćwczena Laboratoryjne 2 TEMAT ĆWICZENIA: Oznaczane lczbowego rozkładu lnowych projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

formularzy opisowych, ankiet lub innych dokumentów stanowi nieuporządkowany statystyczny, stanowi on podstawę dalszych

formularzy opisowych, ankiet lub innych dokumentów stanowi nieuporządkowany statystyczny, stanowi on podstawę dalszych Zebran materał statstczn w forme sprawozdań, formularz opsowch, anket lub nnch dokumentów stanow neuporządkowan surow materał statstczn, neprzdatn jeszcze do bezpośrednej analz, porównań wnosków. Materał

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Podstawowe pojęcia Metody opisowe w analizie rozkładu cechy

Wykład 1. Podstawowe pojęcia Metody opisowe w analizie rozkładu cechy Wykład Podstawowe pojęcia Metody opisowe w analizie rozkładu cechy Zbiorowość statystyczna - zbiór elementów lub wyników jakiegoś procesu powiązanych ze sobą logicznie (tzn. posiadających wspólne cechy

Bardziej szczegółowo

65120/ / / /200

65120/ / / /200 . W celu zbadana zależnośc pomędzy płcą klentów ch preferencjam, wylosowano kobet mężczyzn zadano m pytane: uważasz za lepszy produkt frmy A czy B? Wynk były następujące: Odpowedź Kobety Mężczyźn Wolę

Bardziej szczegółowo

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru) Rodzaje błędów pomiaru

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru) Rodzaje błędów pomiaru Pomary fzyczne - dokonywane tylko ze skończoną dokładnoścą. Powodem - nedoskonałość przyrządów pomarowych neprecyzyjność naszych zmysłów borących udzał w obserwacjach. Podawane samego tylko wynku pomaru

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Prawdopodobieństwo i statystyka r. Prawdopodobeństwo statystya.05.00 r. Zadane Zmenna losowa X ma rozład wyładnczy o wartośc oczewanej, a zmenna losowa Y rozład wyładnczy o wartośc oczewanej. Obe zmenne są nezależne. Oblcz E( Y X + Y =

Bardziej szczegółowo

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja) Analza danych Dane trenngowe testowe. Algorytm k najblższych sąsadów. Jakub Wróblewsk jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajeca.jakubw.pl/ OGÓLNY SCHEMAT Mamy dany zbór danych podzelony na klasy decyzyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

( ) ( ) 2. Zadanie 1. są niezależnymi zmiennymi losowymi o. oraz. rozkładach normalnych, przy czym EX. i σ są nieznane. 1 Niech X

( ) ( ) 2. Zadanie 1. są niezależnymi zmiennymi losowymi o. oraz. rozkładach normalnych, przy czym EX. i σ są nieznane. 1 Niech X Prawdopodobeństwo statystyka.. r. Zadane. Zakładamy, że,,,,, 5 są nezależnym zmennym losowym o rozkładach normalnych, przy czym E = μ Var = σ dla =,,, oraz E = μ Var = 3σ dla =,, 5. Parametry μ, μ σ są

Bardziej szczegółowo

Miary statystyczne w badaniach pedagogicznych

Miary statystyczne w badaniach pedagogicznych Miary statystyczne w badaniach pedagogicznych Szeregi statystyczne Szczegółowy - gdzie materiał uporządkowany jest rosnąco lub malejąco Rozdzielczy - gdzie poszczególnym wariantom zmiennej przyporządkowane

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20 Darusz Letkowsk Unwersytet Łódzk BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG0 Wprowadzene Teora wyboru efektywnego portfela nwestycyjnego zaproponowana przez H. Markowtza oraz jej rozwnęca

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 3: Analiza struktury zbiorowości statystycznej. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 3: Analiza struktury zbiorowości statystycznej. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin. Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 3: Analiza struktury zbiorowości statystycznej dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Zadania analityczne (1) Analiza przewiduje badanie podobieństw

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ],

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ], STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obektu wykonanego z gruntów nespostych zaprojektowane bezpecznego nachylena skarp sprowadza sę do przekształcena wzoru na współczynnk statecznośc do postac: tgφ tgα = n gdze:

Bardziej szczegółowo

dy dx stąd w przybliżeniu: y

dy dx stąd w przybliżeniu: y Przykłady do funkcj nelnowych funkcj Törnqusta Proszę sprawdzć uzasadnć, które z podanych zdań są prawdzwe, a które fałszywe: Przykład 1. Mesęczne wydatk na warzywa (y, w jednostkach penężnych, jp) w zależnośc

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne Testy Istotności

Nieparametryczne Testy Istotności Neparametryczne Testy Istotnośc Wzory Neparametryczne testy stotnośc schemat postępowana punkt po punkce Formułujemy hpotezę główną odnoszącą sę do: zgodnośc populacj generalnej z jakmś rozkładem, lub:

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Opisowa analiza zjawisk masowych

Statystyka. Opisowa analiza zjawisk masowych Statystyka Opisowa analiza zjawisk masowych Typy rozkładów empirycznych jednej zmiennej Rozkładem empirycznym zmiennej nazywamy przyporządkowanie kolejnym wartościom zmiennej (x i ) odpowiadających im

Bardziej szczegółowo

Dobór zmiennych objaśniających

Dobór zmiennych objaśniających Dobór zmennych objaśnających Metoda grafowa: Należy tak rozpąć graf na werzchołkach opsujących poszczególne zmenne, aby występowały w nm wyłączne łuk symbolzujące stotne korelacje pomędzy zmennym opsującym.

Bardziej szczegółowo

W kolejnym kroku należy ustalić liczbę przedziałów k. W tym celu należy wykorzystać jeden ze wzorów:

W kolejnym kroku należy ustalić liczbę przedziałów k. W tym celu należy wykorzystać jeden ze wzorów: Na dzisiejszym wykładzie omówimy najważniejsze charakterystyki liczbowe występujące w statystyce opisowej. Poszczególne wzory będziemy podawać w miarę potrzeby w trzech postaciach: dla szeregu szczegółowego,

Bardziej szczegółowo

Po co nam charakterystyki liczbowe? Katarzyna Lubnauer 34

Po co nam charakterystyki liczbowe? Katarzyna Lubnauer 34 Po co nam charakterystyki liczbowe? Katarzyna Lubnauer 34 Def. Charakterystyki liczbowe to wielkości wyznaczone na podstawie danych statystycznych, charakteryzujące własności badanej cechy. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA

SZTUCZNA INTELIGENCJA SZTUCZNA INTELIGENCJA WYKŁAD 15. ALGORYTMY GENETYCZNE Częstochowa 014 Dr hab. nż. Grzegorz Dudek Wydzał Elektryczny Poltechnka Częstochowska TERMINOLOGIA allele wartośc, waranty genów, chromosom - (naczej

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 ZESZYTY NAUKOWE NSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANE MASOWEGO MOMENTU BEZWŁADNOŚC WZGLĘDEM OS PODŁUŻNEJ DLA SAMOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWE WZORÓW DOŚWADCZALNYCH 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010 EKONOMETRIA I Spotkane, dn. 5..2 Dr Katarzyna Beń Program ramowy: http://www.sgh.waw.pl/nstytuty/e/oferta_dydaktyczna/ekonometra_stacjonarne_nest acjonarne/ Zadana, dane do zadań, ważne nformacje: http://www.e-sgh.pl/ben/ekonometra

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Obliczenia własne na podstawie: Budżety (2015), s. 116.

Wstęp. Obliczenia własne na podstawie: Budżety (2015), s. 116. Studa Prace WNEZ US nr 43/3 216 DOI: 1.18276/sp.216.43/3-38 Anna Turczak* Zachodnopomorska Szkoła Bznesu w Szczecne Czynnk kształtujące wydatk na żywność napoje bezalkoholowe gospodarstw domowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA REGIONALNA

STATYSTYKA REGIONALNA ЕЗЮМЕ В,. Т (,,.),. В, 2010. щ,. В -,. STATYSTYKA REGIONALNA Paweł DYKAS Zróżncowane rozwoju powatów w woj. małopolskm W artykule podjęto próbę analzy rozwoju ekonomcznego powatów w woj. małopolskm, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analza zagadneń różnczkowych 1. Układy równań lnowych P. F. Góra http://th-www.f.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letn 2006/07 Podstawowe fakty Równane Ax = b, x,

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sztywności zastępczej układu sprężyn

Wyznaczanie współczynnika sztywności zastępczej układu sprężyn Wyznaczane zastępczej sprężyn Ćwczene nr 10 Wprowadzene W przypadku klku sprężyn ze sobą połączonych, można mu przypsać tzw. współczynnk zastępczej k z. W skrajnych przypadkach sprężyny mogą być ze sobą

Bardziej szczegółowo

Parametry statystyczne

Parametry statystyczne I. MIARY POŁOŻENIA charakteryzują średni lub typowy poziom wartości cechy, wokół nich skupiają się wszystkie pozostałe wartości analizowanej cechy. I.1. Średnia arytmetyczna x = x 1 + x + + x n n = 1 n

Bardziej szczegółowo

2012-10-11. Definicje ogólne

2012-10-11. Definicje ogólne 0-0- Defncje ogólne Logstyka nauka o przepływe surowców produktów gotowych rodowód wojskowy Utrzyywane zapasów koszty zwązane.n. z zarożene kaptału Brak w dostawach koszty zwązane.n. z przestoje w produkcj

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK OCENY HIC SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

WSKAŹNIK OCENY HIC SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WSKAŹNIK OCENY SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Dagmara KARBOWNICZEK 1, Kazmerz LEJDA, Ruch cała człoweka w samochodze podczas wypadku drogowego zależy od sztywnośc nadwoza

Bardziej szczegółowo

Ryzyko inwestycji. Ryzyko jest to niebezpieczeństwo niezrealizowania celu, założonego przy podejmowaniu określonej decyzji. 3.

Ryzyko inwestycji. Ryzyko jest to niebezpieczeństwo niezrealizowania celu, założonego przy podejmowaniu określonej decyzji. 3. PZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFOMTYCZNYCH 3. 3. Istota, defncje rodzaje ryzyka Elementem towarzyszącym każdej decyzj, w tym decyzj nwestycyjnej, jest ryzyko. Wynka to z faktu, że decyzje operają

Bardziej szczegółowo

Analiza regresji modele ekonometryczne

Analiza regresji modele ekonometryczne Analza regresj modele ekonometryczne Klasyczny model regresj lnowej - przypadek jednej zmennej objaśnającej. Rozpatrzmy klasyczne zagadnene zależnośc pomędzy konsumpcją a dochodam. Uważa sę, że: - zależność

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Potr Mchalsk Węzeł Centralny OŻK-SB 25.12.2013 rok ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Celem ponższej analzy jest odpowedź na pytane: czy wykształcene radnych

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE METOD PROSTYCH ORAZ METODY REGRESJI HEDONICZNEJ DO KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN MIESZKAŃ

PORÓWNANIE METOD PROSTYCH ORAZ METODY REGRESJI HEDONICZNEJ DO KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN MIESZKAŃ PORÓWNANIE METOD PROSTYCH ORAZ METODY REGRESJI HEDONICZNEJ DO KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN MIESZKAŃ Radosław Trojanek Katedra Inwestycj Neruchomośc Unwersytet Ekonomczny w Poznanu e-mal: r.trojanek@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Wykład 2. Magdalena Alama-Bućko. 27 lutego Magdalena Alama-Bućko Statystyka 27 lutego / 39

Statystyka. Wykład 2. Magdalena Alama-Bućko. 27 lutego Magdalena Alama-Bućko Statystyka 27 lutego / 39 Statystyka Wykład 2 Magdalena Alama-Bućko 27 lutego 2017 Magdalena Alama-Bućko Statystyka 27 lutego 2017 1 / 39 Banki danych: Bank danych lokalnych : Główny urzad statystyczny: https://bdl.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Analiza i diagnoza sytuacji finansowej wybranych branż notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach

Analiza i diagnoza sytuacji finansowej wybranych branż notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach Jacek Batóg Unwersytet Szczecńsk Analza dagnoza sytuacj fnansowej wybranych branż notowanych na Warszawskej Gełdze Paperów Wartoścowych w latach 997-998 W artykule podjęta została próba analzy dagnozy

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU B

OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU B OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU B W przypadku gdy e występuje statystyczy rozrzut wyków (wszystke pomary dają te sam wyk epewość pomaru wyzaczamy w y sposób. Główą przyczyą epewośc pomaru jest epewość

Bardziej szczegółowo

MIARY KLASYCZNE Miary opisujące rozkład badanej cechy w zbiorowości, które obliczamy na podstawie wszystkich zaobserwowanych wartości cechy

MIARY KLASYCZNE Miary opisujące rozkład badanej cechy w zbiorowości, które obliczamy na podstawie wszystkich zaobserwowanych wartości cechy MIARY POŁOŻENIA Opisują średni lub typowy poziom wartości cechy. Określają tą wartość cechy, wokół której skupiają się wszystkie pozostałe wartości badanej cechy. Wśród nich można wyróżnić miary tendencji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

WNIOSEK o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. mę nazwsko lub nazwa sedzby producenta rolnego Potwerdzene przyjęca wnosku przez Urząd Gmny adres mejsce zameszkana lub adres sedzby producenta rolnego data przyjęca wnosku podps adres gospodarstwa rolnego

Bardziej szczegółowo

Statystyczne metody analizy danych

Statystyczne metody analizy danych Statystyczne metody analizy danych Statystyka opisowa Wykład I-III Agnieszka Nowak - Brzezińska Definicje Statystyka (ang.statistics) - to nauka zajmująca się zbieraniem, prezentowaniem i analizowaniem

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCHEMIA. ( i = i ) Wykład II b. Nadnapięcie Równanie Buttlera-Volmera Równania Tafela. Wykład II. Równowaga dynamiczna i prąd wymiany

ELEKTROCHEMIA. ( i = i ) Wykład II b. Nadnapięcie Równanie Buttlera-Volmera Równania Tafela. Wykład II. Równowaga dynamiczna i prąd wymiany Wykład II ELEKTROCHEMIA Wykład II b Nadnapęce Równane Buttlera-Volmera Równana Tafela Równowaga dynamczna prąd wymany Jeśl układ jest rozwarty przez elektrolzer ne płyne prąd, to ne oznacza wcale, że na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3831/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2013

Zarządzenie Nr 3831/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2013 Zarządzene Nr 3831/2013 Prezydenta Masta Płocka z dna 25 lstopada 2013 w sprawe ustalena szczegółowych zasad kryterów oblczana wynków egzamnów zewnętrznych poszczególnych szkół oraz średnej tych wynków

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA: MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ

STATYSTYKA: MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ Dr hab. Adam Szulc, prof. SGH Instytut Statystyk Demograf STATYSTYKA: MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ Motto I: Prawe każdy jest statystykem ale newelu o tym we (nspratorzy: Moler Joseph Schumpeter) Motto

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka W 11: Analizy zależnościpomiędzy zmiennymi losowymi Model regresji wielokrotnej

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka W 11: Analizy zależnościpomiędzy zmiennymi losowymi Model regresji wielokrotnej Rachunek prawdopodobeństwa statstka W 11: Analz zależnoścpomędz zmennm losowm Model regresj welokrotnej Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adan@agh.edu.pl Model regresj lnowej Model regresj lnowej prostej

Bardziej szczegółowo

Model ASAD. ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli)

Model ASAD. ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli) Model odstawowe założena modelu: ceny płace mogą ulegać zmanom (w odróżnenu od poprzedno omawanych model) punktem odnesena analzy jest obserwacja pozomu produkcj cen (a ne stopy procentowej jak w modelu

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Statystyka opisowa - Miary rozkładu: Miary położenia

Wykład 2. Statystyka opisowa - Miary rozkładu: Miary położenia Wykład 2 Statystyka opisowa - Miary rozkładu: Miary położenia Podział miar Miary położenia (measures of location): 1. Miary tendencji centralnej (measures of central tendency, averages): Średnia arytmetyczna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XVI/3, 2015, str. 248 257 ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ Sławomr

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego Portel nwestycyjny ćwczena Na podst. Wtold Jurek: Konstrukcja analza rozdzał 5 dr chał Konopczyńsk Portele zawerające walor pozbawony ryzyka. lementy teor rynku kaptałowego 1. Pożyczane penędzy amy dwa

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU EKONOMICZNEGO POWIATÓW POLSKI WSCHODNIEJ

ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU EKONOMICZNEGO POWIATÓW POLSKI WSCHODNIEJ Studa Materały. Mscellanea Oeconomcae Rok 19, Nr 4/2015, tom I Wydzał Zarządzana Admnstracj Unwersytetu Jana Kochanowskego w Kelcach Zntegrowane podejśce do spójnośc rola statystyk publcznej Paweł Dykas

Bardziej szczegółowo

TEORIA PORTFELA MARKOWITZA

TEORIA PORTFELA MARKOWITZA TEORIA PORTFELA MARKOWITZA Izabela Balwerz 28 maj 2008 1 Wstęp Teora portfela została stworzona w 1952 roku przez amerykańskego ekonomstę Harry go Markowtza Opera sę ona na mnmalzacj ryzyka nwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

CAŁKOWANIE NUMERYCZNE całki pojedyncze

CAŁKOWANIE NUMERYCZNE całki pojedyncze CAŁKOWANIE NUMERYCZNE całk pojedyncze Kwadratury nterpolacyjne Kwadratury nterpolacyjne Rozpatrujemy funkcję f() cągłą ogranczoną w przedzale domknętym [a, b]. Przedzał [a, b] dzelmy na skończoną lczbę

Bardziej szczegółowo

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie Proste modele ze złożonym zachowanem czyl o chaose 29 kwetna 2014 Komputer jest narzędzem coraz częścej stosowanym przez naukowców do ukazywana skrzętne ukrywanych przez naturę tajemnc. Symulacja, obok

Bardziej szczegółowo

Opisowa analiza struktury zjawisk statystycznych

Opisowa analiza struktury zjawisk statystycznych Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka Opisowa analiza struktury zjawisk statystycznych Aleksander Denisiuk denisjuk@euh-e.edu.pl Elblaska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW (88)/01 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANIE ASOWEGO OENTU BEZWŁADNOŚCI WZGLĘDE OSI PIONOWEJ DLA SAOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWIE WZORU EPIRYCZNEGO 1. Wstęp asowy moment

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

Warunek równowagi bryły sztywnej: Znikanie sumy sił przyłożonych i sumy momentów sił przyłożonych.

Warunek równowagi bryły sztywnej: Znikanie sumy sił przyłożonych i sumy momentów sił przyłożonych. Warunek równowag bryły sztywnej: Znkane suy sł przyłożonych suy oentów sł przyłożonych. r Precesja koła rowerowego L J Oznaczena na poprzench wykłaach L L L L g L t M M F L t F Częstość precesj: Ω ϕ t

Bardziej szczegółowo

Statystyka opisowa. Literatura STATYSTYKA OPISOWA. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Plan. Tomasz Łukaszewski

Statystyka opisowa. Literatura STATYSTYKA OPISOWA. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Plan. Tomasz Łukaszewski STATYSTYKA OPISOWA Literatura A. Aczel, Statystyka w Zarządzaniu, PWN, 2000 A. Obecny, Statystyka opisowa w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne, Helion, 2002. A. Obecny, Statystyka matematyczna w Excelu

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ

SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ Jan JANKOWSKI *), Maran BOGDANIUK *),**) SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ W referace przedstawono równana ruchu statku w warunkach falowana morza oraz

Bardziej szczegółowo

I. Elementy analizy matematycznej

I. Elementy analizy matematycznej WSTAWKA MATEMATYCZNA I. Elementy analzy matematycznej Pochodna funkcj f(x) Pochodna funkcj podaje nam prędkość zman funkcj: df f (x + x) f (x) f '(x) = = lm x 0 (1) dx x Pochodna funkcj podaje nam zarazem

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Dany jest szereg rozdzielczy przedziałowy, wyznaczyć następujące miary: 0 5 5 wariancja, odchylenie standardowe

Zadanie 2. Dany jest szereg rozdzielczy przedziałowy, wyznaczyć następujące miary: 0 5 5 wariancja, odchylenie standardowe Zadane 1. Dany jet zereg przedzałowy, wyznaczyć natępujące mary: x n średna arytmetyczna 1 10 warancja, odchylene tandardowe 15 domnanta 3 0 medana 4 35 kurtoza 5 0 6 15 Zadane. Dany jet zereg rozdzelczy

Bardziej szczegółowo