Przedmioty, obrazy, idee Źródła i konteksty muzealnictwa w kulturze Oświecenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmioty, obrazy, idee Źródła i konteksty muzealnictwa w kulturze Oświecenia"

Transkrypt

1 Przedmioty, obrazy, idee Źródła i konteksty muzealnictwa w kulturze Oświecenia Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Warszawski Przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Warszawa, 4 5 grudnia 2014

2 W 2012 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się ogólnopolska sesja naukowa poświęcona kolekcjonerstwu na ziemiach polskich w XIX wieku. W dniach 21 i 22 listopada 2014 roku na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się seminarium naukowe na temat polskiego kolekcjonerstwa w XX i XXI wieku. Podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej w Warszawie w dniach 4 i 5 grudnia 2014 roku zorganizowanej we współpracy z Pracownią Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN i Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów sięgniemy ponad trzysta lat wstecz. Zajrzymy w głąb dziejów kultury europejskiego Oświecenia. Będziemy obserwować narodziny instytucji muzeum publicznego. Tytuł Przedmioty, obrazy, idee... Źródła i konteksty muzealnictwa w kulturze Oświecenia pozwala na bardzo szerokie ujęcie tematu i nieskrępowaną refleksję nad pierwocinami nowożytnego MUZEUM, a przez to także zbudowanie przekonującej wizji epoki rozpatrywanej od strony dziejów instytucji oraz teorii muzealnictwa. W dyskusji planujemy szukać odpowiedzi na następujące pytania: Skąd wzięło się muzeum? Czy epoką, w której narodziło się muzealnictwo publiczne, było Oświecenie? Jak rozumieć pojęcie muzeum w XVIII wieku? Na czym polegały nowożytne praktyki gabinetowe? W czym przejawiały się związki muzealnictwa i Oświecenia? Co oznaczały przymiotniki polskie, publiczne, nowoczesne, narodowe, oświeceniowe? Na czym polegał uniwersalizm instytucji muzeum w kulturze Oświecenia? Na czym polegała regenerująca i konsolidacyjna funkcja muzeum w Oświeceniu? Czy instytucja muzealna powstała w wyniku reorganizacji kolekcjonerstwa gabinetowego i muzealnictwa publicznego? W jakich okolicznościach kształtował się sektor publicznej administracji zbiorami i sztuką? W czym przejawiają się związki muzealnictwa z edukacją, sztuką, nauką i szkolnictwem w Oświeceniu? Skąd bierze się przekonanie, że muzeum jest miejscem narodzin nowoczesnej wizualności? Jakim trybem w muzeum formował się warsztat badań nad przeszłością artystyczną? Jakimi torami kolekcjonerstwo i muzealnictwo w Oświeceniu kształtowało mentalność człowieka obywatela nowoczesnego państwa? Jaką metodą opisać nowożytną kulturę gabinetową w XVIII wieku oraz jak zdefiniować jej znaczenie w XIX stuleciu? Do jakiego stopnia procesy obserwowane na obszarze historyczno geograficznym ówczesnej Rzeczypospolitej można badać przyjmując perspektywę ogólnoeuropejską? Czy powinniśmy skonstruować polską perspektywę i stworzyć polską metodologię badań nad dziejami muzeum i teorią muzealnictwa? Konferencja na temat źródeł i kontekstów muzealnictwa w kulturze Oświecenia stwarza okazję do konfrontacji ze stereotypami, do rozbicia szablonów, a przez to, taką mamy intencję, także przedyskutowania powyższej problematyki w odniesieniu do współczesnego stanu wiedzy. Wprowadzając muzealnictwo Oświecenia w kulturę filologiczną, filozoficzną, estetyczną, wizualną..., zatrzymamy spojrzenie na me chanizmach ekonomicznych, gospodarce, dziejach mentalności społecznej i oby czajowości, historii idei, praktyce artystycznej, edukacji publicznej itp. Śledząc krok po kroku narodziny nowoczesnej kultury wokół instytucji muzeum publicznego, na koniec popatrzymy na długi wiek osiemnasty z odwrotnej perspektywy: od strony długo(wieczności) kultury Oświecenia w XIX wieku, epoki publicznych instytucji edukacji oraz naukowego podejścia do badania przeszłości i sztuki. Do dyskusji zapraszamy Wszystkich chętnych!

3 Czwartek, 4 grudnia 2014 roku Miejsce obrad: Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 Sala konferencyjna im. Adama Mickiewicza (nr 144) 8:30 9:00 Poranna kawa i rejestracja uczestników 9:00 9:30 Otwarcie konferencji i wprowadzenie do pierwszego dnia obrad 9:30 10:30 SESJA I. MUZEUM: POJĘCIE, KOLEKCJA ARTYSTYCZNA, MODEL Michał Mencfel (Zakład Historii Sztuki Nowożytnej, UAM, Poznań), Muzeum w XVIII wieku. Z historii semantyki pojęcia Tomasz F. de Rosset (Zakład Muzealnictwa, Wydział Sztuk Pięknych, UMK, Toruń), Kolekcja artystyczna epoki Oświecenia droga do muzeum sztuki Dorota Folga-Januszewska (Zakład Teorii, Wydział Grafiki, ASP, Warszawa; Pałac Muzeum w Wilanowie, Warszawa), Modele muzeów edukacyjnych w Europie od XVI do XVIII wieku 10:30 11:00 Dyskusja 11:00 12:00 SESJA II. ESTETYKA, ETYKA I EDUKACJA WOBEC KOŃCA SZTUKI Piotr Kozak (Wydział Filozofii i Socjologii, UW, Warszawa), Estetyka antropologiczna Alexandra Gottlieba Baumgartena Katarzyna Wrońska (Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej, Instytut Pedagogiki, UJ, Kraków), Sens i wymiary edukacji w pedagogice klasycznego liberalizmu Katarzyna Guczalska (Katedra Filozofii, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, UE, Kraków), Koniec sztuki w ujęciu Hegla 12:00 12:30 Dyskusja 12:30 13:00 Przerwa kawowa 13:00 14:00 SESJA III. KOLEKCJA: PROPAGANDA, POZNANIE, PODRÓŻ Andrzej Betlej (Zakład Dziejów Myśli o Sztuce i Metodologii Historii Sztuki, Instytut Historii Sztuki, UJ, Kraków), mieć muzeum własne. Kolekcja jako element strategii auto propagandy Józefa Aleksandra Jabłonowskiego Piotr Daszkiewicz (Service du Patrimoine Naturel, Muséum national d Histoire naturelle, Paryż), Percepcja okazów i kolekcji przyrodniczych pochodzących z Rzeczpospolitej Obojga Narodów w osiemnastowiecznej Francji 14:00 14:30 Dyskusja 14:30 15:30 Przerwa obiadowa 15:30 16:30 SESJA IV. KULTURA GABINETOWA: OD OSOBLIWOŚCI DO EDUKACJI Katarzyna Wodarska-Ogidel i Marta Zembrzuska (Muzeum Teatralne, Warszawa; Instytut Sztuki PAN, Warszawa), Teofila Konstancja z Radziwiłłów Morawska podróżniczka, kolekcjonerka, założycielka gabinetu osobliwości w Wilnie w XVIII wieku Janina Kamińska (Zakład Historii Oświaty i Wychowania, Wydział Pedagogiczny, UW, Warszawa), Gabinety i pracownie naukowe dawnego Uniwersytetu Wileńskiego Katarzyna Buczek (Zakład Historii Oświaty i Wychowania, Wydział Pedagogiczny, UW, Warszawa), Kolekcje w służbie edukacji. Znaczenie dydaktyczne zbiorów szkolnych na przykładzie Liceum Krzemienieckiego 16:30 17:00 Dyskusja Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia obrad 17:30 19:00 WYKŁAD GOŚCINNY Pascal Griener (Institut d histoire de l art et de muséologie, Université de Neuchâtel, UniNE, Neuchâtel, Szwajcaria), Les puissances occultes de la sculpture. Wilhelm von Humboldt collectionneur d antiques à Tegel Wykład w języku francuskim. Organizatorzy nie przewidują tłumaczenia symultanicznego

4 Bibliografia Pascala Grienera przerasta biografię urodzonego w 1956 roku uczonego. Dorobek dokumentuje drogę wiodącą przez pasję badawczą akademika, którego ukształtowały nauki społeczne i muzealnictwo. Professeur ordinaire na Uniwersytecie w Neuchâtel (UniNE), stolicy kantonu w zachodniej Szwajcarii, jest absolwentem paryskiej École des Hautes Études en Science Sociales (1984) oraz tamtejszej muzeologii w École du Louvre, gdzie studiował pod kierunkiem Jeana Châtelaina. Studia doktoranckie w Wolfson College odbył pod opieką Francisa Haskella, rozprawę doktorską obronił na Uniwersytecie Oksfordzkim w 1990 roku. Na przełomie lat 80. i 90. współpracował z Oskarem Bätschmannem, poświęcając uwagę twórczości Hansa Holbeina Młodszego. Griener został uformowany przez wielkich mistrzów zaangażowanych w uprawianie społecznej historii sztuki, organizację administracji kolekcjami publicznymi i reorganizację edukacji w XX wieku. Spotkania te nie pozostały bez wpływu na metodę badań i przekonanie o społecznym posłannictwie sztuki. Wypracował metodologię polegającą na obserwacji kultury materialnej, warunków, motywów, mechanizmów. Studia nad teorią sztuki łączy z badaniami w zakresie historii sztuki i kolekcjonerstwa zdolności do poszerzania perspektywy towarzyszy umiejętność wręcz mikroskopowej obserwacji przedmiotów. Skłonność do rozbudowanej biografistyki artystycznej i wyliczania faktów nie charakteryzuje warsztatu tego uczonego, ponieważ jest on skupiony na wyjaśnianiu procesów i opisywaniu znaczeń przedmiotu w kulturze. Rozprawa doktorska The Function of Beauty. The Philosophes and the Social Dimension of Art in Late Eighteenth Century France, with Particular Regard to Sculpture napisana w Oksfordzie ukazała się w 1989 roku. Późniejsza L esthétique de la traduction. Winckelmann, les langues et l histoire de l art ( ) po raz pierwszy została wydana w 1998 roku przez genewskie wydawnictwo Droz. Studia na temat kultury osiemnastego wieku podsumował w 2004 roku w tomie wydanym z Kornelią Imesch przez Schweizerisches Instytut für Kunstwissenschaft w Zürychu, tytułując retorycznym pytaniem: Klassizismen und Kosmopolitismus. Programm oder Problem? Austausch in Kunst und Kunsttheorie im 18. Jahrhundert. Powrócił do pytania, tym razem spoglądając na Oświecenie od strony warsztatu badań nad sztuką historii książki o sztuce. Syntezę poglądów znajdziemy w artykule Le livre d histoire de l art en France ( ) une genèse retardée. Pour une nouvelle étude de la littérature historiographique zamieszczonym w kolejnym ważnym tomie pokonferenycjnym z jego udziałem Histoire de l histoire de l art en France au XIXe siècle wydanym w Paryżu przez La documentation Française w 2008 roku. Uczonego od lat zajmują narodziny warsztatu badań nad sztuką i przeszłością artystyczną. Poglądy na ten temat charakteryzują się dwubiegunowością: studiom z teorii i historiografii sztuki towarzyszy tryb myślenia historyka kolekcjonerstwa i muzeologa. Pisząc o Johannie Joachimie Winckelmannie i Christianie Ludwigu von Hagedornie, myśli o dziele Holbeinów... Badania nad dziejami sztuki wspiera wiedzą w zakresie kultury gabinetowej i praktyki artystycznej. W 2010 roku w wydawnictwie paryskim Odille Jacob ukazało się znakomite studium La Répoublique de l œil. L Experience de l art au siècle des Lumières, tym razem poprowadzone na podłożu dziejów kultury książki i kolekcjonerstwa grafiki. Opowiada w nim o stuleciu światła i rozumu jako o laboratorium historii sztuki i nowoczesnej kultury wizualnej. Cały świat w oczach uczonego to laboratorium kultury. Kuratorska opieka podczas Europaliów 2007 we współpracy z Rolandem Rechtem, Krzysztofem Pomianem, Peterem Burkem, Rogerem Chartierem, a zarazem współpraca w organizacji konferencji na temat dziewiętnastego wieku uświetniającej dwudziestolecie paryskiego Musée d Orsay w tymże 2007 roku dowiodły, że umiejętności kuratorskie i organizacyjne łączy z szerokim oglądem spraw europejskich wykracza poza regionalizmy kantonów szwajcarskich i snobizmy Paryża. W 2007 roku ukazał się z udziałem Grienera katalog Le grand Atelier. Chemins de l art en Europe, Ve-XVIIIe siècle towarzyszący wystawie prezentowanej na przełomie 2007/2008 w brukselskim Palais des Beaux Arts zorganizowanej pod kierownictwem Rechta we współpracy z Komisją Europejską z okazji pięćdziesiątej rocznicy podpisania Traktatów rzymskich. Griener, z urodzenia obywatel Szwajcarii, jest nieustannie zafrapowany fenomenem uniwersalizmu kultury europejskiej ukształtowanym na wielokulturowości. W The University of Chicago Press ukazało się dopiero poprawione i rozszerzone monograficzne opracowanie twórczości Hansa Holbeina Młodszego. Z kolei inna książka pachnąca jeszcze świeżością z kwietnia 2014 roku... Paris! Paris!... Paris! Paris! Des artistes Suisses à l École des Beaux-Arts, pod współredakcją Paula André Jaccarda (UNIL, Université de Lausanne) i SIK ISEA (Institut suisse pour l étude de l art, Lozanna) przy współpracy Laurenta Langera jest wynikiem projektu badawczego na temat francuskich korzeni sztuki szwajcarskiej w XIX wieku, sponsorowanego przez FNRS (Fonds national suisse de la recherche scientifique). Książka jest poświęcona mobilności artystów: fenomenowi emigracji artystycznej do Francji w XIX wieku i mechanizmowi asymilacji sztuki francuskiej. U jej podstaw legły gruntowne badania archiwalne i socjologiczne na poziomie krajowym i międzynarodowym. Do dotychczasowych zadań uczonego doszła praktyka organizatora edukacji publicznej. Obecnie dyrektor Institut d histoire de l art et de muséologie (IHAM) na Université de Neuchâtel organizuje magisterskie studia muzealne umożliwiające uzyskanie stopnia Master of Arts we współpracy z ICOM Suisse i AMS (Association des musées suisses). Ich specyfika wpisuje się w styl współpracy utorowany w XIX wieku: powiązania kursów akademickich z praktyką muzealną, stażami muzealnymi, umiejętnością realizacji projektów muzealnych. Historia muzeów, teoria muzeologii, muzealna funkcja dzieła sztuki, praktyka muzealnicza za jęcia, które ta placówka oferuje w semestrze 2014/2015, wiążą się z możliwością podróżowania odbywania staży, pobytami studyjnymi i uczestnictwem w międzynarodowych seminariach, np. w La Fondation Borel w Dombresson, École du Louvre w Paryżu. W programie studiów muzealnych Griener realizuje wyobrażenie o edukacji kadr z myślą o ochronie dziedzictwa europejskiego. Profesor Griener akademicką triadę nauczanie badania z historii sztuki muzealnictwo planuje przeformułować, pisząc wszystko od początku. Tym argumentował chęć przyjazdu do Polski. Pascal Griener, Les puissances occultes de la sculpture. Wilhelm von Humboldt collectionneur d antiques à Tegel Résumé L histoire des collections s est longtemps contentée d explorer les collections anciennes considérées comme les témoignages de l histoire du goût. Cette démarche me paraît insuffisante. L acte d acquérir une sculpture, ou d en passer commande, relève d une sensibilité complexe. Il ouvre un espace imaginaire où les statues vivent une existence étrange, mais puissante. Grand diplomate, immense savant, Wilhelm von Humboldt quitte sa carrière en 1819 pour vivre dans ses terres; il fait construire le château de Tegel près de Berlin, sur les plans de Karl Friedrich Schinkel. Wilhelm von Humboldt et son épouse Caroline y amassent une splendide collection d antiques originaux, de plâtres, et de statues modernes. Ces statues ne se réduisent pas à de belles formes symboliques. Elles possèdent une aura particulière. Elles détiennent, aux yeux de la famille, une vraie puissance, et leur impact se fait sentir jusque dans la sphère la plus intime du clan. Ce rôle capital a eu un prix - la famille Humboldt a laissé sa marque sur les œuvres collectionnées, jusque dans leur matérialité même. L histoire matérielle de la collection est donc l histoire des modalités d appropriation qui confèrent le statut d un sujet à un objet, mais «forgent» ce sujet. Mais surtout, l histoire de la collection ne peut faire l économie du théâtre où les œuvres sont mises en scène: le château de Tegel, avec sa scénographie complexe.

5 Piatek, 5 grudnia 2014 roku Miejsce obrad: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa, ul. Rynek St. Miasta 27/ Piwna 44. Sala konferencyjna (pierwsze piętro) 8:30 9:00 Poranna kawa i rejestracja uczestników 9:00 9:30 Otwarcie konferencji i wprowadzenie do drugiego dnia obrad 9:30 10:30 SESJA I. POWRÓT DO ŹRÓDEŁ: EKSPLORACJA ANTYKU Tomasz Chachulski (Pracownia Literatury Oświecenia, IBL PAN; UKSW, Warszawa ), Antyk w kulturze Oświecenia próba syntezy Maria Nitka (Katalog zabytków przy IHS UWr, UZ, Zielona Góra), Arkadia nad Tybrem muzeum wyobrażone i jego odblaski nad Wisłą Katarzyna Karaskiewicz (Warszawa), Templum Aeternitatis, czyli o posągach narzędzi myślowych Stanisława Kostki Potockiego 10:30 11:00 Dyskusja 11:00 12:00 SESJA II. KATALOGOWANIE = PORZĄDKOWANIE ŚWIATA Piotr Jaworski (Zakład Archeologii Klasycznej, Instytut Archeologii, UW, Warszawa), Bibliotheca nummaria króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i początki numizmatyki antycznej w Polsce Hanna Jurkowska i Aleksandra Jakóbczyk-Gola (Instytut Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki, UW, Warszawa), Puławskie katalogi muzealne w perspektywie antropologii kultury i historii sztuki Jolanta Czerzniewska (Warszawa), Emancypacja języka i obrazu. Uniwersyteckie katalogi kolekcji rycin Stanisława Kostki Potockiego 12:00 12:30 Dyskusja 12:30 13:00 Przerwa kawowa 13:00 14:00 SESJA III. PRAKTYKA ARTYSTYCZNA, RESTAURACJA, KONSERWACJA Iwona Szmelter (Wydział Konserwacji i Restauracja Dzieł Sztuki, ASP, Warszawa), Źródła europejskiej myśli, teorii sztuki, konserwacji i muzealnictwa. Przełom oświeceniowy i jego znaczenie na linii czasu Joanna Czernichowska (Wydział Konserwacji i Restauracja Dzieł Sztuki, ASP, Warszawa), Czy w Atelier Bacciarellego restaurowano obrazy? O królewskiej Malarni oraz o Auguście Moszyńskim i jego zainteresowaniach konserwatorskich słów kilka Błażej Szyszkowski (Instytut Sztuki PAN, Warszawa), Zachowanie piękna obrazu postawa Stanisława Kostki Potockiego wobec opieki nad malarstwem i konserwacji 14:00 14:30 Dyskusja 14:30 15:30 Przerwa obiadowa 15:30 16:30 SESJA IV. MENTALNOŚĆ SPOŁECZNA A PRZESTRZEŃ PUBLICZNA SZTUKI Jarosław Czubaty (Zakład Historii XIX wieku, Instytut Historyczny, UW, Warszawa), Jak wstępować w ślady cnotliwych naddziadów? Koncepcje przemiany mentalności politycznej Polaków w początkach XIX wieku Mikołaj Getka-Kenig (Wydział Historyczny, UW, Warszawa), Sztuka w przestrzeni publicznej wskrzeszonej Polski Zbigniew Michalczyk (Zakład Badań Podstawowych Historii Sztuki, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa), Nauczanie malarstwa na Uniwersytecie Warszawskim w okresie Królestwa Polskiego a zbiory pomocy naukowych Oddziału Sztuk Pięknych 16:30 17:00 Dyskusja SESJA V. OŚWIECENIE: KONTEKSTY, INTERPRETACJE, NAWIĄZANIA Kamila Kłudkiewicz (Poznań), Muzealizacja poprzez ekspozycję. O potrzebie analizy aranżacji kolekcji prywatnych na przełomie XVIII i XIX wieku Agnieszka Kluczewska-Wójcik (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Warszawa), Bibeloterzy, kolekcjonerzy, esteci... XVIII wiek sto lat później Magdalena Kunińska (Zakład Dziejów Myśli o Sztuce i Metodologii Historii Sztuki, Instytut Historii Sztuki UJ, Kraków), Kształtowanie krajobrazu kulturowego społeczeństwa przez kulturę wizualną: trwałość tradycji oświeceniowej w czasach naukowego podejścia do badania sztuki 18:00 18:30 Dyskusja 18:30 19:00 Podsumowanie, zakończenie konferencji i wytyczenie planów na przyszłość przy lampce wina

6 Ogólnopolska konferencja naukowa Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Warszawski Przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Przedmioty, obrazy, idee Źródła i konteksty muzealnictwa w kulturze Oświecenia 4 grudnia 2014, czwartek, 9:00 19:00 Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 Sala konferencyjna im. Adama Mickiewicza (nr 144) 5 grudnia 2014, piątek, 9:00 19:00 Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Warszawski Rynek St. Miasta 27/ Piwna 44 Sala konferencyjna (pierwsze piętro) Gość specjalny prof. Pascal Griener (Institut d histoire de l art et de muséologie, Université de Neuchâtel, UniNE, Neuchâtel, Szwajcaria) wygłosi wykład w języku francuskim: Les puissances occultes de la sculpture. Wilhelm von Humboldt collectionneur d antiques à Tegel 4 grudnia 2014, czwartek, 17:30 19:00 Koncepcja i organizacja: Jolanta Czerzniewska Współorganizacja: Mikołaj Getka-Kenig Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja uczestników za pośrednictwem od 24 XI do 3 XII oraz na miejscu pierwszego i drugiego dnia obrad w godzinach 8:30 9:00. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość niewielkich zmian w programie. Projekt graficzny: Darek Kondefer W projekcie graficznym wykorzystano: Cloquet wg Huet fil., Squélette Presque entier de Palœotherium, Trouvé à Pantin à Moitié-Grandeur, «Annales du Muséum National d Histoire Naturelle», Paris, 1804, T. IV, Pl. 46, akwaforta, BUW , Gabinet Zbiorów XIX Wieku BUW, fot. K. Dąbrowska. Karta z katalogu woluminu Stanisława Kostki Potockiego nr 1118 (karta 92 Verte), rękopis, Kolekcja Stanisława Kostki Potockiego, Gabinet Rycin BUW, fot. K. Dąbrowska. Konferencja pod honorowym patronatem NCK Sponsorzy:

Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji

Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji Program Abstrakty Lista uczestników Paryż 2012 Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY OŚWIECENIOWĄ MISJĄ MUZEUM A INNOWACYJNĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ

MIĘDZY OŚWIECENIOWĄ MISJĄ MUZEUM A INNOWACYJNĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ Aleksandra Głowacz MIĘDZY OŚWIECENIOWĄ MISJĄ MUZEUM A INNOWACYJNĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ wiadome budowanie wzorców edukacyjnych w muzeum wynika z oświeceniowej roli nadanej tym instytucjom w XVIII wieku. Celem

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 Warszawa, 2 lutego 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 W 2014 roku Dom Spotkań z Historią (DSH) realizował działania wystawiennicze,

Bardziej szczegółowo

Własny pokój etnografek 1

Własny pokój etnografek 1 Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki Własny pokój etnografek 1 Dedykuję prof. Bronisławie Kopczyńskiej-Jaworskiej (choć nie zgodziłaby się z tezami tego tekstu) Kobiety są

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę teatralną w ocenie reprezentantów (twórców i odbiorców) sztuki dramatycznej Legnicy, Nowej Huty i

Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę teatralną w ocenie reprezentantów (twórców i odbiorców) sztuki dramatycznej Legnicy, Nowej Huty i Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę teatralną w ocenie reprezentantów (twórców i odbiorców) sztuki dramatycznej Legnicy, Nowej Huty i Wałbrzycha NR 2734 Teresa Wilk Rewitalizacja społeczna

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Ten artykuł, bazujący na konkretnym przypadku

Ten artykuł, bazujący na konkretnym przypadku Abstrakt Słowa kluczowe Kamila Biały Uniwersytet Łódzki Między teorią socjologiczną i praktyką badawczą krytycznej analizy dyskursu na przykładzie studium przypadku z obszaru systemu szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją Martyny Śliwy

Pod redakcją Martyny Śliwy Pod redakcją Martyny Śliwy 219 Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Zarządzanie strategiczne instytucją kultury Pod redakcją Martyny Śliwy Wydawca: Współpraca:

Bardziej szczegółowo

KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI

KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI Poznać Zrozumieć Doświadczyć Konstruowanie wiedzy nauczyciela wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

, a. wa o. Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie. om m. Juin 2014/No21 Czerwiec 2014/Nr 21

, a. wa o. Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie. om m. Juin 2014/No21 Czerwiec 2014/Nr 21 Juin 2014/No21 Czerwiec 2014/Nr 21 né An Pierwsza, a x Sa Ar ne anné ed den es... U n ec es «a wa o to wa 1914-18, bit a wi aś ojn W k o R Sa 4-18, Ba 1, x t ed ill e Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie

Bardziej szczegółowo

Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji. Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy?

Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji. Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy? Agenda, pakty, rozwój lokalny i jeden z Siedmiu Cudów Natury Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju?

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA TOM 2 Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa Bochno, Ireneusz

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY PANOPTYZMEM I RZĄDOMYŚLNOŚCIĄ"

MIĘDZY PANOPTYZMEM I RZĄDOMYŚLNOŚCIĄ Marek Czyżewski - profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, zajmuje się głównie analizą dyskursu publicznego, współczesnymi teoriami społecznymi, zagadnieniami komunikowania i demokracji

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja inny wymiar muzeum. Medal świętego Krzysztofa. Nocne zwiedzanie. Teatr mój widzę ogromny

Digitalizacja inny wymiar muzeum. Medal świętego Krzysztofa. Nocne zwiedzanie. Teatr mój widzę ogromny BIULETYN INFORMACYJNY MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA ISSN 2083 618X wiosna lato nr 3 2012 Digitalizacja inny wymiar muzeum Medal świętego Krzysztofa Nocne zwiedzanie Teatr mój widzę ogromny BIULETYN

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO A R T Y K U Ł Y Zeszyty Naukowe KUL 55 (2012), nr 4 (220) ROMAN DOKTÓR * HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO 1. Prof. Czesław Zgorzelski należał do grona najwybitniejszych polskich historyków

Bardziej szczegółowo

Nabywanie kluczowych kompetencji poprzez edukację na rzecz dziedzictwa kulturowego

Nabywanie kluczowych kompetencji poprzez edukację na rzecz dziedzictwa kulturowego Nabywanie kluczowych kompetencji poprzez edukację na rzecz dziedzictwa kulturowego Redaktorzy: Jaap Van Lakerveld, Ingrid Gussen Koordynatorzy: Guy Tilkin, Renilde Knevels Współautorzy: Christa Bauer,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

O POTRZEBIE EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ Krzysztof Juszczak Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku O POTRZEBIE EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ Globalizacja, która z jednej strony prowadzi do standaryzacji wielu zjawisk, z drugiej natomiast do ujawnienia

Bardziej szczegółowo

Artysta wobec władzy. Przypadek Moliera i Bułhakowa

Artysta wobec władzy. Przypadek Moliera i Bułhakowa Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Université Sorbonne Paris IV UFR d'études slaves Département de Polonais et Option Europe Centrale Alicja Kępa Nr albumu: 279044 Artysta wobec władzy. Przypadek

Bardziej szczegółowo

Leonard Górnicki. Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej

Leonard Górnicki. Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej Leonard Górnicki Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej WROCŁAW 2013 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: e-monografie Nr

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii Marcin Sieńko Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego praca doktorska napisana pod kierunkiem Jana Kurowickiego Zielona

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym

Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym C O L L E G I U M C I V I T A S Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym Tom 2 ZESZYTÓW GOSPODARKI SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Ewy Leś i

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo