Świadomość ekologiczna rolników na temat biogazowni rolniczych analiza wyników ankiet Raport Agnieszka Czarnocka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadomość ekologiczna rolników na temat biogazowni rolniczych analiza wyników ankiet Raport Agnieszka Czarnocka"

Transkrypt

1 HORTPRESS SP. Z O.O. Świadomość ekologiczna rolników na temat biogazowni rolniczych analiza wyników ankiet Raport Agnieszka Czarnocka Niniejszy materiał został przygotowany w ramach projektu Biogazownia rolnicza krok po kroku ogólnopolskie działania informacyjno-edukacyjne współfinansowanego ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2 ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA ROLNIKÓW NA TEMAT BIOGAZOWNI ROLNICZYCH ANALIZA WYNIKÓW ANKIET WSTĘP Opracowanie poświęcone świadomości ekologicznej rolników na temat biogazowni rolniczych powstało na podstawie analizy ankiet, przeprowadzonych wśród rolników podczas targów rolniczych i ogrodniczych. Tematy, wokół, których skoncentrowana jest analiza dotyczą odnawialnych źródeł energii, głównie biogazowni rolniczych. Na podstawie przeprowadzonych badań chcieliśmy zbadać świadomość mieszkańców obszarów wiejskich na temat biogazowni rolniczych, substratów do biogazowni, korzyści i zagrożeń wynikających z funkcjonowania tych budowli itp. Opracowanie to zostało przeprowadzone w ramach projektu Biogazownia rolnicza krok po kroku, którego celem było podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców gmin głównie rolników i ich rodzin oraz doradców rolnych w zakresie szeroko rozumianego tematu biogazowni rolniczych oraz przełamanie funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów związanych z tym zagadnieniem. Podczas działań edukacyjno-informacyjnych, takich jak: promocja projektu na targach, prezentacja makiety biogazowni, obecność eksperta na stoisku podczas targów, produkcja filmu w biogazowni w Grzmiącej, przygotowanie broszur edukacyjnych oraz materiałów promujących projekt, przedstawialiśmy etapy produkcji, które prowadzą do powstania biogazu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, jak dużą rolę w tym procesie odgrywa działalność rolnicza. Staraliśmy się edukować rolników w zakresie korzyści, które stwarza budowa biogazowni w okolicy ich zamieszkania, zwracaliśmy uwagę na możliwości rynku zbytu produktów wytworzonych w gospodarstwie oraz możliwości uprawy roślin przeznaczonych, jako substraty (np. kukurydza, rośliny energetyczne) lub zagospodarowania odpadów z gospodarstwa (odpady z hodowli zwierzęcej, roślinnej czy przemysłu spożywczego). Jednocześnie podkreślaliśmy, że powstanie biogazowni w okolicy miejsca zamieszkania ankietowanych stwarza szansę na tworzenie nowych miejsc pracy. Przeprowadzony projekt polegał na aktywnej edukacji oraz działaniach informacyjnych skierowanych do mieszkańców gmin rolników i ich rodzin oraz doradców rolnych, poprzez czynne uczestnictwo w targach i innych imprezach branżowych oraz seminariach. W ramach imprez prezentowaliśmy stoisko imitujące biogazownię, które było wyposażone w makietę przedstawiającą biogazownię krok po kroku od uprawy po wyprodukowanie biogazu, aż do uzyskania energii, np. prądu. Podczas targów prezentowana była również edukacyjna wystawa stworzona z roll-upów. Stoisko targowe było obsługiwane przez 3 4 osoby, które rozdawały broszury, materiały promujące projekt oraz rozdawały i wypełniały ankiety. Na podstawie ankiet został przygotowany niniejszy raport. 2

3 LISTA TARGÓW I WYSTAW Od stycznia do grudnia 2014 roku Wydawnictwo Hortpress prowadziło działania edukacyjno-informacyjne na następujących targach rolniczych i ogrodniczych: Targi Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA-PREMIERY w Poznaniu ( ) ok odwiedzających, Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Gardenia w Poznaniu ( ) ok odwiedzających, XX edycja Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach ( ) ok odwiedzających, XXII Targi Rolne Agrotechnika 2014 w Bratoszewicach ( ) ok odwiedzających, Zielona Gala i Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego w Szepietowie ( ) ok odwiedzających, Zielone Agro Show Polskie Zboża w Sielinku ( ) ok odwiedzających, Opolagra w Kamieniu Śląskim ( ) ok odwiedzających, XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym w Szepietowie ( ) ponad odwiedzających, AGRO-TECH XXXVII Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe w Minikowie ( ) ok odwiedzających, XXVII edycja Targów Rolnych Agro Pomerania 2014 w Barzkowicach ( ) ok odwiedzających, AGRO SHOW w Bednarach( ) ok odwiedzających, Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ Przyjazna Energia w domu i zagrodzie w Marszewie ( ) ok zwiedzających. Wyżej wymienione targi odwiedziło ponad rolników i ich rodzin. Podczas wszystkich imprez na stoisku zorganizowanym w ramach projektu Biogazownia rolnicza krok po kroku rozdano rolnikom około ankiet. Rolnicy niezbyt chętnie wypełniali ankiety, dlatego do raportu wykorzystano dane z około ankiet, co stanowi 15%. 3

4 OGÓLNE WYNIKI ANKIET 1. Ogólna liczba wypełnionych ankiet Liczba ankiet ogółem Podział gospodarstw według wielkości Na podstawie danych z ankiet została opracowana struktura gospodarstw według wielkości, wyrażona w hektarach. Spośród wszystkich ankietowanych aż 740 osób (24,93% badanych) miało gospodarstwo wielkości od 10,1 do 30 ha. Nieco mniej osób 510 miało gospodarstwo mniejsze, którego powierzchnia wnosi 1 10 ha. Wykres 1. Schemat podziału gospodarstw według wielkości 1,08% 39,42% 17,18% 24,93% < 1 ha 1-10 ha 10,1-30 ha 30,1-50 ha 50,1-100 ha >100 ha Brak odpowiedzi 3,77% 5,49% 8,12% 3. Podział gospodarstw według województw Projekt swoim zasięgiem obejmował działania na obszarze całego kraju. Targi, podczas, których były zbierana ankiety odbyły się na terenie kilku województw (wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego). 4

5 Liczba gospodarstw Podział gospodarstw wg województw Najwięcej ankietowanych, którzy brali udział w badaniu ankietowym pochodziło z województwa wielkopolskiego było ich aż 668 osób, co stanowi 22,51% wszystkich ankietowanych. Kolejnymi województwami, z których liczba badanych nieznacznie przekroczyła 200 osób były województwa podlaskie i kujawsko-pomorskie. Najmniej osób objętych badaniem było z województwa warmińsko-mazurskiego tylko 16 osób, co stanowi 0,54%. 4. Podział gospodarstw według wykształcenia Najwięcej ankietowanych stanowiły osoby z wykształceniem średnim. Takich osób było 1341, co stanowi ponad 45%. Dość duży odsetek badanych miało wykształcenie wyższe. Najmniej ankietowanych było z wykształceniem podstawowym. Wykształcenie Liczba ankietowanych (procent ankietowanych) wyższe 656 (22,1%) średnie 1341 (45,18%) zawodowe 518 (17,45%) podstawowe 130 (4,38%) brak odpowiedzi 323 (10,88%) 5

6 5. Podział gospodarstw według wieku Spośród wszystkich ankietowanych największy odsetek 32,78% stanowiły osoby w wieku od 41 do 65 lat. Dość dużo ankietowanych (27,12%) mieściło się w przedziale wiekowym lat. Wiek Liczba osób (procent osób) (27,12%) (26,04%) (32,78%) powyżej (3,2%) brak odpowiedzi 322 (10,85%) 6. Charakter prowadzonej działalności Z przeprowadzonej ankiety wynika, iż spośród osób biorących udział w badaniu ponad 63% to osoby prowadzące produkcję rolniczą. Warto podkreślić, iż z grupy 3000 osób niemal połowa, bo 1432 zajmowała się produkcją roślinną. Natomiast produkcją zwierzęcą 1388 osób. Były też takie osoby, które zajmowały się zarówno produkcją roślinną jak i zwierzęcą. 14% ankietowanych zajmowało się produkcją ogrodniczą. Badaniem zostały też objęte osoby, które zajmują się działalnością pozarolniczą, np. handlem, doradztwem, przetwórstwem. Charakter prowadzonej działalności Liczba ankietowanych (procent ankietowanych) produkcja ogrodnicza 411 (13,85%) produkcja rolnicza 1879 (63,31%) roślinna 1432 (48,25%) zwierzęca 1388 (46,77%) przetwórstwo rolno-spożywcze 65 (2,19%) doradztwo 118 (3,98%) działalność naukowo-dydaktyczna 113 (3,81%) handel 268 (9,03%) inne 399 (13,44%) brak odpowiedzi 151 (5,09%) 6

7 SZCZEGÓŁOWE WYNIKI ANKIET W celu określenia świadomości osób, które wzięły udział w badaniu ankietowym zostało zadanych szereg pytań, m.in.: czy wiedzą, co to jest biogazownia, czy brali udział w szkoleniach, czy chcą zbudować biogazownię itd. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na poszczególne pytania. PYTANIE TAK NIE NIE WIEM i BRAK ODP. Czy wie Pan/Pani co to jest biogazownia? Czy biogaz jest wykorzystywany, jako, źródło energii, np. do produkcji energii elektrycznej? (85,85%) 2395 (80,69%) Czy biogaz jest odnawialnym źródłem energii? 2420 (81,54%) Czy w okolicy miejsca Pana/Pani zamieszkania znajduje się biogazownia? Czy jej funkcjonowanie jest dla Pana/Pani uciążliwe? Czy w okolicy miejsca Pana/Pani zamieszkania planowana jest budowa biogazowni? 543 (18,30%) 202 (6,81%) 500 (16,85%) (12,90%) 140 (4,72%) 154 (5,19%) 1990 (67,05%) 1573 (53%) 1295 (43,63%) (1,25%) 433 (14,59%) 394 (13,28%) 435 (14,66%) 1193 (40,19%) 1173 (39,52%) Czy w miejscu Pana/Pani zamieszkania dostępne są informacje lub prowadzona jest akcja informacyjno--edukacyjna o odnawialnych źródłach energii? 925 (31,17%) 1279 (43,09%) 764 (25,74%) Czy korzystał Pan/Pani kiedyś ze szkoleń na temat odnawialnych źródeł energii? 965 (32,51%) 1766 (59,50%) 237 (7,99%) Czy widzi Pan/Pani korzyści dla swojego gospodarstwa wynikające z funkcjonowania biogazowni? 1316 (44,34%) 664 (22,37%) 988 (33,29%) Czy widzi Pan/Pani zagrożenia dla swojego gospodarstwa wynikające z funkcjonowania biogazowni? Czy posiada Pan/Pani w swoim gospodarstwie surowce, które mogą być wykorzystane w biogazowni? 246 (8,29%) 1375 (46,33%) 1992 (67,12%) 1085 (36,56%) 730 (24,59%) 508 (17,12%) Czy biogazownia może być dla Pana/Pani, rodziny, znajomych lub dla dzieci potencjalnym miejscem pracy? 1697 (57,18%) 476 (16,04%) 795 (26,78%) 7

8 Czy jest Pan/Pani zainteresowany budową biogazowni? 1075 (36,22%) 899 (30,29%) 994 (33,49%) Spośród wszystkich ankietowanych ponad 85% osób wie, czym jest biogazownia. Nieco mniej, bo niespełna 81% badanych wskazuje, iż biogaz wykorzystywany jest, jako źródło energii. Tylko15% ankietowanych nie wie czy biogaz służy do pozyskiwania energii, a ponad 81% uważa, że biogaz jest odnawialnym źródłem energii. Po przeanalizowaniu ankiet okazuje się, że w pobliżu miejsca zamieszkania ponad 18% ankietowanych znajduje się biogazowna. Zaledwie 7% respondentów uważa, iż funkcjonowanie takiej budowli jest uciążliwe. Prawie 17% ankietowanych wskazuje, że w przyszłości w ich okolicy planowana jest budowa biogazowni, zaś prawie 40% badanych takiej wiedzy nie posiada. Niezwykle ważnymi aspektami są: dostęp do informacji, a także przeprowadzanie akcji informacyjnoedukacyjnych na temat odnawialnych źródeł energii. Ponad 31% badanych zaznacza, iż w ich miejscu zamieszkania takie działania są prowadzone, zaś 43% ankietowanych takich szkoleń brakuje. Ponad 60% nigdy nie uczestniczyło w szkoleniach na temat odnawialnych źródeł energii. Należy podkreślić, że ponad 44% badanych widzi korzyści dla swojego gospodarstwa, jakie mogą wynikać z funkcjonowania biogazowni. 33% ankietowanych nie wie czy biogazownia może przynieść korzyści dla ich gospodarstwa. Być może wynika to z braku szkoleń w miejscu zamieszkania ankietowanych. 67% badanych nie dostrzega jakichkolwiek zagrożeń dla swojego gospodarstwa z racji funkcjonowania w pobliżu biogazowni. Tylko 8% badanych wskazuje, iż występują jakieś zagrożenia. 46% respondentów twierdzi, że w swoim gospodarstwie posiada surowce, które mogą być wykorzystane w biogazowni. 37% badanych wyklucza dostępność do takich surowców w obrębie gospodarstwa. Ponad 57% wskazuje, że biogazownia może być potencjalnym miejscem pracy dla mieszkańców regionu, zaś 16% nie widzi takiej możliwości. Tylko 36% badanych jest zainteresowanych budową biogazowni, z kolei brak zainteresowania wyraża 57% ankietowanych. Warto podkreślić, że nie wynika to z nieświadomości ankietowanych, ale z braku ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz możliwości dofinansowania budowy biogazowni. Jakie zna Pan/Pani odnawialne źródła energii? Ponad 42% badanych zna odnawialne źródła energii, natomiast 58% nie posiada takiej wiedzy. Najbardziej znanym odnawialnym źródłem energii wg badanych jest energia wiatrowa, której znajomość wskazuje prawie 32% ankietowanych. Dość znaną jest także 8

9 energia słoneczna, którą wymienia, co 5 badany. Popularna jest też energia wodna wśród 15% badanych. Najrzadziej wymienianym źródłem energii jest energia geotermalna, której znajomość wskazuje tylko 7 osób z prawie 3 tys. ankietowanych. Odnawialne źródła energii Liczba ankietowanych (procent ankietowanych) energia słoneczna 574 (19,34%) energia wiatrowa 936 (31,54%) energia wodna 447 (15,06%) biogaz 173 (5,83%) energia geotermalna 7 (0,24%) nie zna odnawialnych źródeł energii 1711 (57,65%) Jakie widzi Pan/Pani korzyści dla swojego gospodarstwa wynikające z funkcjonowania biogazowni? Respondenci często zwracają uwagę na widoczne korzyści dla gospodarstwa wynikające z działania biogazowni. Według ankiety niemal połowa osób zauważa plusy tego typu inwestycji. Największą zaletą wg badanych jest oszczędność. Ankietowani wskazują także na możliwość wykorzystania produktów rolnych, ochronę środowiska, a także alternatywne źródło energii. Korzyści dla gospodarstwa Liczba ankietowanych (procent ankietowanych) źródło energii 83 (2,8%) oszczędność 249 (8,39%) ochrona środowiska 86 (2,9%) sprzedaż/wykorzystanie produktów rolnych 90 (3,03%) inne 21 (0,71%) nie określił, jakie korzyści widzi dla swojego gospodarstwa 824 (27,76%) nie widzi/nie zna korzyści dla swojego gospodarstwa 1652 (55,66%) 9

10 Jakie widzi Pan/Pani zagrożenia dla swojego gospodarstwa wynikające z funkcjonowania biogazowni? Tylko 8% badanych widzi zagrożenia, jakie mogą wynikać dla gospodarstwa z racji działania w pobliżu biogazowni, ale ponad 86% z tych osób nie potrafi wymienić, jakie to mogą być zagrożenia. Największym problemem dla ankietowanych, którzy wymieniali istniejące zagrożenia może być nieprzyjemny zapach wydobywający się z biogazowni. Wyszczególnienie Liczba ankietowanych (procent ankietowanych) nieprzyjemny zapach 19 (0,64%) wybuch biogazowni 3 (0,1%) inne 14 0,47%) nie określił, jakie zagrożenia widzi dla swojego gospodarstwa 211 (7,11%) nie widzi/nie zna zagrożenia dla swojego gospodarstwa 2722 (91,71%) Czy posiada Pan/Pani w swoim gospodarstwie surowce, które mogą być wykorzystywane w biogazowni? Jak już wcześniej było wspomniane ponad 46% badanych zaznacza, iż posiada surowce, które mogą być wykorzystane w biogazowni. Większość z nich nie potrafi jednak określić jakie to są surowce. Spośród tych, którzy taką wiedzę posiadają, najczęściej wymieniana była kukurydza (16% osób posiadających surowce) i gnojowica (14%). Część osób wskazuje na słomę, odpady poprodukcyjne i trawy. Wyszczególnienie Posiada surowce, które mogą być wykorzystywane w biogazowni, w tym: Liczba ankietowanych (procent ankietowanych) 1375 (46,33%) kukurydza/kiszonka 223 (7,51%) słoma 134 (4,51%) gnojowica/obornik 203 (6,84%) trawy 29 (0,98%) odpady poprodukcyjne 66 (2,22%) inne 29 (0,98%) 10

11 nie określił surowca, jaki posiada 788 (26,55%) Nie posiada/nie wie, jakie surowce mogą być wykorzystywane w biogazowni 1593 (53,67%) SZCZEGÓŁOWA ANALIZA ODPOWIEDZI NA PYTANIE, CO TO JEST BIOGAZOWNIA Z przeprowadzonej ankiety wynika, że ponad 85% badanych wie, czym jest biogazownia. Na podstawie tej odpowiedzi przygotowaliśmy opracowanie dotyczące znajomości tego zagadnienia według wielkości gospodarstwa, wykształcenia, województwa i wieku respondentów. 1. Podział ankietowanych według wielkości gospodarstwa i znajomości zagadnienia biogazowni Najwięcej osób, które poprawnie odpowiedziały na to pytanie ma średniej wielkości gospodarstwo. Zdecydowanie największą wiedzę na temat biogazowni wg badania wykazują gospodarze mający areał od 10 do 30 ha. Stanowią oni prawie 23% wszystkich ankietowanych. Duży odsetek osób orientujących się w tematyce biogazu to rolnicy posiadający od 1 do 10 ha. Wielkość gospodarstwa Liczba osób, które wiedzą, co to jest biogazownia (procent badanych) < 1 ha 24 (0,81%) 1 10 ha 428 (14,42%) 10,1 30 ha 675 (22,74%) 30,1 50 ha 220 (7,41%) 50,1 100 ha 149 (5,02%) > 100 ha 104 (3,5%) brak odpowiedzi 948 (31,94%) 2. Podział ankietowanych według województw i znajomości zagadnienia biogazowni 11

12 Największą znajomością zagadnienia biogazownia odznaczają się ankietowani z województwa wielkopolskiego 19%. Taką wiedze posiada również wiele osób z województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i łódzkiego. Wyszczególnienie Liczba osób, które wiedzą, co to jest biogazownia (procent badanych) województwo dolnośląskie 88 (2,96%) województwo kujawsko-pomorskie 198 (6,67%) województwo lubelskie 92 (3,1%) województwo lubuskie 38 (1,28%) województwo łódzkie 158 (5,32%) województwo małopolskie 63 (2,21%) województwo mazowieckie 130 (4,38%) województwo opolskie 104 (3,5%) województwo podkarpackie 73 (2,46%) województwo podlaskie 197 (6,64%) województwo pomorskie 28 (0,94%) województwo śląskie 84 (2,83%) województwo świętokrzyskie 146 (4,92%) województwo warmińsko-mazurskie 14 (0,47%) województwo wielkopolskie 575 (19,37%) województwo zachodniopomorskie 135 (4,55%) brak odpowiedzi 425 (14,32%) 3. Podział ankietowanych według wykształcenia i znajomości zagadnienia biogazowni Aż 40% spośród wszystkich badanych stanowią osoby posiadające średnie wykształcenie i odznaczające się wiedzą na temat biogazowni. Prawie 20% badanych, którzy znają pojęcie biogazowni ma wykształcenie wyższe. Wykształcenie Liczba osób, które wiedzą, co to jest biogazownia (procent badanych) wyższe 578 (19,47%) 12

13 średnie 1186 (39,96%) zawodowe 434 (14,62%) podstawowe 99 (3,34%) brak odpowiedzi 251 (8,46%) 4. Podział ankietowanych według wieku i znajomości zagadnienia biogazowni Z wykonanej ankiety należy wnioskować, iż prawie 30% wszystkich badanych, posiadających przynajmniej podstawową wiedzę na temat biogazu jest w wieku lat. Dużą grupę osób, które odpowiedziały twierdząco na pytanie odnośnie znajomości pojęcia biogazowni stanowią osoby w wieku lat (23% wszystkich badanych), a także lat (23% wszystkich badanych). Wiek Liczba osób, które wiedzą, co to jest biogazownia (procent badanych) (22,81%) (22,61%) (29,51%) powyżej (2,59%) brak odpowiedzi 247 (8,32%) 13

14 PODSUMOWANIE Wyniki badania skłaniają do sformułowania kilku wniosków: 1. Polskie społeczeństwo można ogólnie opisać, jako przyjaźnie nastawione do środowiska, a tym samym do energii odnawialnej, świadczy o tym zainteresowanie ekspozycją stoiska na targach. Jednocześnie możemy stwierdzić, że jest to społeczeństwo nieufne brak zaangażowania w wypełnianie ankiet podczas targów. 2. Z przeprowadzonych badań ankietowych możemy stwierdzić, że rolnicy, doradcy rolni i osoby związane z obszarami wiejskimi mają bardzo ogólną wiedzę na temat biogazowni, co sugeruje, że działania edukacyjno-informacyjne na tych terenach są potrzebne. 3. Z przeprowadzonych badań wynika, że niespełna połowa społeczeństwa wie, co to jest energia odnawialna i potrafi wskazać, chociaż jedno jej źródło. Z tego wynika, że bardzo potrzebne są działania edukacyjne na tych terenach. 4. Ankietowani postrzegają biogazownie pozytywnie, oczekując korzyści dla swojego gospodarstwa jednak jest to niespełna połowa ankietowanych. 5. Prawie wszyscy ankiety nie widzą zagrożenia ze strony biogazowni dla siebie i swoich bliskich. 6. Największą znajomością zagadnienia biogazowni odznaczają się ankietowani z województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i łódzkiego, w pozostałych województwach zaznajomienie z tą tematyką jest mniejsze. 7. Rolnicy szukają dodatkowych źródeł dochodu, pozarolniczych może to być np. produkcja surowca do biogazowni, praca w biogazowni. 14

15 8. Aż 36% badanych jest zainteresowanych budową biogazowni, szukają informacji na temat możliwości dofinansowania takich budowli. 9. Polscy rolnicy, ich rodziny, doradcy są otwarci na zmiany i innowacje w swoich gospodarstwach, szukają szkoleń i chętnie biorą w nich udział, interesuje ich energia odnawialna i wszelkie nowinki z tym związane. Prowadzenie działań edukacyjnoinformacyjnych, połączonych z ekspozycją targową daje bardzo dobry efekt końcowy. 10. Takie przedsięwzięcia powinny być prowadzone na szerszą skalę, obejmując inne zagadnienia związane z ochroną środowiska, energią odnawialną, zmianami klimatu i ich wpływem na rolnictwo. 15

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przyrodnicze uwarunkowania do produkcji biomasy na cele energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem produkcji biogazu rolniczego Dr inż. Magdalena Szymańska

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach Arkadiusz Malkowski Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorskie rolnictwo w latach 2007-2017 16.10.2017 ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Firmy realizujące szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach II edycji

Firmy realizujące szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach II edycji Firmy realizujące szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach II edycji Konkurs Obszar realizajcji szkolenia Firma realizująca szkolenie Dane kontaktowe wartość umowy Temat

Bardziej szczegółowo

Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich badania ankietowe IERiGŻ-PIB

Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich badania ankietowe IERiGŻ-PIB Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich badania ankietowe IERiGŻ-PIB dr hab. Agnieszka Wrzochalska prof. IERiGŻ-PIB

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż

Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż - 1 - AgriNet24 Internetowe sondaże Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż lipiec 2014, Wrocław - 2 - Informacje o badaniu Grupa docelowa Technika wywiadów Internauci, Użytkownicy Agrofoto.pl CAPI Liczebność

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., do ich oprocentowania, na: zakup gruntów rolnych, utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia,

Bardziej szczegółowo

Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich

Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich Jan Kazak Wałbrzych, 15 września 2016 r. Czym jest energetyka obywatelska? Energetyka obywatelska to system, w którym osoby prywatne, rolnicy, organizacje,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce

Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce dr Zuzanna Jarosz Biogospodarka w Rolnictwie Puławy, 21-22 czerwca 2016 r. Celem nadrzędnym wprowadzonej w 2012 r. strategii Innowacje w służbie

Bardziej szczegółowo

Badanie relacji sąsiedzkich

Badanie relacji sąsiedzkich Badanie relacji sąsiedzkich raport portalu Morizon.pl maj 2017 Spis treści Wstęp 3 Wyniki ogólne 4 Wyniki szczegółowe 9 Dolnośląskie 10 Kujawsko-pomorskie 14 Lubelskie 18 Lubuskie 22 Łódzkie 26 Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

LISTOPAD 2017 KALENDARIUM WYDARZEŃ - SIEĆ NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH (SIR) 1 ŚR. 2 CZW. 3 PT. 4 SOB. 5 NIEDZ. 6 PON.

LISTOPAD 2017 KALENDARIUM WYDARZEŃ - SIEĆ NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH (SIR) 1 ŚR. 2 CZW. 3 PT. 4 SOB. 5 NIEDZ. 6 PON. KALENDARIUM WYDARZEŃ - SIEĆ NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH (SIR) LISTOPAD 2017 1 ŚR. 2 CZW. 3 PT. 4 SOB. 5 NIEDZ. 6 PON. 7 WT. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Szkolenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości dostępnych

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii szansą na aktywizację rolnictwa oraz obszarów wiejskich

Odnawialne źródła energii szansą na aktywizację rolnictwa oraz obszarów wiejskich Odnawialne źródła energii szansą na aktywizację rolnictwa oraz obszarów wiejskich Człuchów 3 października 2014 r. Foto Beata Wawryn-Żmuda Kazimierz Żmuda Radca Ministra 2014-10-09 2014-10-03 1 Polityka

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie

Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie Raport z badania ankietowego Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie Wstęp Niniejszym oddajemy w Państwa ręce raport z badania internetowego związanego z kampanią Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie, mającą na celu zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław tel.: (71) 339-80-21 wew. 190 fax.: (71) 339-79-12 http://www.dodr.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław tel.: (71) 339-80-21 wew. 190 fax.: (71) 339-79-12 http://www.dodr. Wykaz Beneficjentów w I edycji działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Konkurs Obszar realizacji Beneficjent Temat 1. Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Wykaz beneficjentów w VII edycji Działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Wykaz beneficjentów w VII edycji Działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Wykaz beneficjentów w VII edycji Działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Konkurs Obszar realizacji Beneficjent Dane kontaktowe beneficjenta Planowana liczba Wartość

Bardziej szczegółowo

Geneza powstania agroturystyki. Pojęcie Agroturystyki

Geneza powstania agroturystyki. Pojęcie Agroturystyki Geneza powstania agroturystyki Pojęcie Agroturystyki 1992 rok Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Departamentem Nauki, Oświaty i Postępu pismem z dnia 19 maja 1992 roku kierowanym do

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2014 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat ` Załącznik do uchwały Nr 190/2899/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 października 2009 r. Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Firmy realizujące szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach I edycji Obszar Konkurs. Dane kontaktowe realizacji

Firmy realizujące szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach I edycji Obszar Konkurs. Dane kontaktowe realizacji Firmy realizujące szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach I edycji Obszar Konkurs Firma realizująca szkolenie Dane kontaktowe realizacji Temat 1. Zasady otrzymywania

Bardziej szczegółowo

Płatności w ramach WPR i ich wpływ na polskie rolnictwo w świetle danych FADN. Mgr inż. Wiesław Łopaciuk Mgr Agnieszka Judzińska

Płatności w ramach WPR i ich wpływ na polskie rolnictwo w świetle danych FADN. Mgr inż. Wiesław Łopaciuk Mgr Agnieszka Judzińska Płatności w ramach WPR i ich wpływ na polskie rolnictwo w świetle danych FADN Mgr inż. Wiesław Łopaciuk Mgr Agnieszka Judzińska Plan prezentacji Wprowadzenie Definicje FADN Dochody Płatności Zmiany w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2016 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2016 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2017 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICZE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW użytki

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego)

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

Znaczenie biomasy leśnej w realizacji wymogów pakietu energetycznoklimatycznego

Znaczenie biomasy leśnej w realizacji wymogów pakietu energetycznoklimatycznego Znaczenie biomasy leśnej w realizacji wymogów pakietu energetycznoklimatycznego w Polsce. Ryszard Gajewski POLSKA IZBA BIOMASY www.biomasa.org.pl Łagów, 5 czerwca 2012 r. Wnioski zużycie energii finalnej

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

Ranking atrakcyjności inwestycyjnej województw w zakresie energetyki odnawialnej

Ranking atrakcyjności inwestycyjnej województw w zakresie energetyki odnawialnej Konferencja Energia z biomasy wizytówką Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 3 grudnia 2009r. Ranking atrakcyjności inwestycyjnej województw w zakresie energetyki odnawialnej Edycja I Katarzyna Michałowska-Knap,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

R o l n i c t w o e k o l o g i c z n e w P o l s c e w 2 0 0 3 roku

R o l n i c t w o e k o l o g i c z n e w P o l s c e w 2 0 0 3 roku G ł ó w n y I n s p e k t o r a t W y d z i a ł E k o l o g i i R o l n i c z e j R o l n i c t w o e k o l o g i c z n e w P o l s c e w 2 0 0 3 roku Z A T W I E R D Z A M G ł ó w n y I n s p e k t o

Bardziej szczegółowo

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy GŁÓWNE UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEGO ROLNICTWA Stanisław Krasowicz Puławy, 2008 Polska to kraj: o stosunkowo dużym potencjale

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania zagród edukacyjnych jako innowacyjnej działalności na obszarach wiejskich

Ocena funkcjonowania zagród edukacyjnych jako innowacyjnej działalności na obszarach wiejskich fig{'html_ III OGÓLNOPOLSKI ZLOT ZAGRÓD EDUKACYJNYCH Ocena funkcjonowania zagród edukacyjnych jako innowacyjnej działalności na obszarach wiejskich Małgorzata Bogusz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Paweł Sulima Wydział Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych XI Giełda kooperacyjna

Bardziej szczegółowo

1.RCDRRiOW we Wrocławiu 2.Dolnośląski WODR w Świdnicy

1.RCDRRiOW we Wrocławiu 2.Dolnośląski WODR w Świdnicy Załącznik Nr 1 do uchwały KS Nr 13/2005 z dnia 18 lutego 2005r. Działanie 1.3 Szkolenia Lista projektów rekomendowanych MRiRW do realizacji Nr wniosku Nazwa Wnioskodawcy Skład konsorcjum I. Kodeks dobrej

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 15 13.5 12 1.5 procent uczniów 9 7.5 6 4.5 3 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Wpływ wsparcia unijnego na regionalne zróŝnicowanie dochodów w w rolnictwie

Wpływ wsparcia unijnego na regionalne zróŝnicowanie dochodów w w rolnictwie Instytucje w procesie przemian strukturalnych i społeczno eczno-ekonomicznych ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetle wsparcia unijnego Kraków,10 czerwca 2012 r. Wpływ wsparcia unijnego

Bardziej szczegółowo

Udział kobiet i mężczyzn

Udział kobiet i mężczyzn ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO MIESZKAŃCÓW GMINY CHORZÓW ZADANIE: Raport Klimatyczny Działanie: Ankieta ekologiczna wśród mieszkańców Badania ankietowe przeprowadzono w ramach realizacji ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści: INFORMACJE OGÓLNE 3-8

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy Klasówka po gimnazjum biologia Edycja 2006\2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela. Podział liczby uczniów

Bardziej szczegółowo

Od 25 marca rusza Ułatwianie startu młodym rolnikom

Od 25 marca rusza Ułatwianie startu młodym rolnikom Od 25 marca rusza Ułatwianie startu młodym rolnikom 25.03.2009. Od 25 marca w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będzie można składać w tym roku wnioski o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne Magdalena Habrowicz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomia, rok III 12 XI 2009 r. Renty strukturalne są jednym z działań realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Premie dla młodych rolników: ostatni dzień na złożenie wniosków

Premie dla młodych rolników: ostatni dzień na złożenie wniosków .pl Premie dla młodych rolników: ostatni dzień na złożenie wniosków Autor: Elżbieta Sulima Data: 29 kwietnia 2016 1 / 5 .pl Rolniku! Dzisiaj, 29 kwietnia, mija termin składania dokumentów na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zagrody edukacyjne szansąna innowacyjne zagospodarowanie potencjału wsi

Zagrody edukacyjne szansąna innowacyjne zagospodarowanie potencjału wsi Zagrody edukacyjne szansąna innowacyjne zagospodarowanie potencjału wsi Gdańsk, 22.10.2013 r. www.zagrodaedukacyjna.pl Gospodarstwa edukacyjne Cele: Koncepcja krajowej Sieci Zagród Edukacyjnych - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Zasoby biomasy w Polsce

Zasoby biomasy w Polsce Zasoby biomasy w Polsce Ryszard Gajewski Polska Izba Biomasy POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH W UE W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA Źródło: ecbrec ieo DEFINICJA BIOMASY Biomasa stałe lub ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO W LICZBACH. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

ROLNICTWO W LICZBACH. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45 e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl ROLNICTWO W LICZBACH

Bardziej szczegółowo

Rolniczy potencjał surowcowy produkcji biopaliw zaawansowanych w Polsce

Rolniczy potencjał surowcowy produkcji biopaliw zaawansowanych w Polsce Konferencja Biopaliwa - rozwój czy stagnacja? Rolniczy potencjał surowcowy produkcji biopaliw zaawansowanych w Polsce Jarosław Wiśniewski Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

RAPORT. 25 lat polskiego rolnictwa Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie. IV Konferencja Nauka Biznes Rolnictwo Puławy, 26.11.2014 r.

RAPORT. 25 lat polskiego rolnictwa Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie. IV Konferencja Nauka Biznes Rolnictwo Puławy, 26.11.2014 r. RAPORT 25 lat polskiego rolnictwa Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie IV Konferencja Nauka Biznes Rolnictwo Puławy, 26.11.2014 r. Raport 25 lat polskiego rolnictwa. Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie

Bardziej szczegółowo

XXXIV Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe. Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2 3. 7. 2011. www.agro-tech-minikowo.pl

XXXIV Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe. Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2 3. 7. 2011. www.agro-tech-minikowo.pl XXXIV Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2 3. 7. 2011 www.agro-tech-minikowo.pl AGRO-TECH MINIKOWO Marka godna zaufania Targi AGRO-TECH to jedna z najważniejszych wystaw

Bardziej szczegółowo

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i Działanie 121. Modernizacja gospodarstw rolnych Kamińska Agnieszka Ekonomia, III rok Wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników

Bardziej szczegółowo

POSSIBILITIES OF USING BIOMASS IN POLAND

POSSIBILITIES OF USING BIOMASS IN POLAND POSSIBILITIES OF USING BIOMASS IN POLAND Ryszard Gajewski POLSKA IZBA BIOMASY www.biomasa.org.pl Miskolc, 28 kwietnia 2011 r. Powierzchnia użytków rolnych w UE w przeliczeniu na jednego mieszkańca Źródło:

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ 2015 (status: 2015-04-23)

KALENDARZ WYDARZEŃ 2015 (status: 2015-04-23) 1 2015-01 ECORUM / Warsztaty dla samorządów i firm komunalnych 2 2015-03-08 Targi Lubelskie Lublin Asprim 3 2015-03-10 Dni Otwarte MOTO AGRO Białystok MOTO AGRO 4 5 6 2015-03-13 2015-03-16 2015-03-17 Spotkania

Bardziej szczegółowo

Targi rolnicze Polagra Premiery w Poznaniu - nowości w branży

Targi rolnicze Polagra Premiery w Poznaniu - nowości w branży .pl https://www..pl Targi rolnicze Polagra Premiery w Poznaniu - nowości w branży Autor: Aleksandra Kotala Data: 5 stycznia 2018 Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra Premiery w Poznaniu odbędą się między

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE ROZWOJU MKROŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ NA TERENACH WIEJSKICH

INSTRUMENTY FINANSOWE ROZWOJU MKROŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ NA TERENACH WIEJSKICH INSTRUMENTY FINANSOWE ROZWOJU MKROŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ NA TERENACH WIEJSKICH Sandra Wyborska Główny Ekolog ds. klientów detalicznych Gospodarstwo z dobrą energią" PODR, Lubań, 23 listopad 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

1.RCDRRiOW we Wrocławiu 2.Dolnoslaski WODR w Świdnicy. 321 674,00 5 226,00 95 1 3.AR we Wrocławiu 2 S/01/003/04 Ekspert-Sitr w Koszalinie

1.RCDRRiOW we Wrocławiu 2.Dolnoslaski WODR w Świdnicy. 321 674,00 5 226,00 95 1 3.AR we Wrocławiu 2 S/01/003/04 Ekspert-Sitr w Koszalinie Załącznik nr 1 do uchwały KS Nr 21/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r. Działanie 1.3 Szkolenia Działanie 1.3 Szkolenia Lista projektów ocenionych przez Grupę Roboczą KS według punktowych kryteriów wyboru Lp.

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R.

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli LODR w Końskowoli zasięgiem swojej działalności obejmuje teren całego województwa lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 WYPADANIE WŁOSÓW Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 GfK Polonia Styczeń/Luty 2016 1 Informacje o badaniu 2 Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Łączny kapitał pożyczkowy funduszy pożyczkowych (w mln zł) oraz dynamika zmian (w %) w latach 2011 2013 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 Kapitał pożyczkowy 1674,60 1983,10 2166,71 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

XXXVII Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe

XXXVII Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe XXXVII Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych www.agro-tech-minikowo.pl Uniwersytet technologiczno-przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy AGRO-TECH

Bardziej szczegółowo

Wydatki mieszkaniowe gospodarstw domowych i ubóstwo energetyczne Skala zjawiska i grupy wrażliwe

Wydatki mieszkaniowe gospodarstw domowych i ubóstwo energetyczne Skala zjawiska i grupy wrażliwe Wydatki mieszkaniowe gospodarstw domowych i ubóstwo energetyczne Skala zjawiska i grupy wrażliwe dr Piotr Kurowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa 23-VI-2014 Plan 1. Ubóstwo w Polsce: trendy

Bardziej szczegółowo

NAUKA EDUKACJA STUDENCI ZAINTERESOWANIA. Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego UNIWERSYTET. Streszczenie CELE KOMPETENCJE

NAUKA EDUKACJA STUDENCI ZAINTERESOWANIA. Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego UNIWERSYTET. Streszczenie CELE KOMPETENCJE NAUKA WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL CELE Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego Streszczenie KOMPETENCJE EDUKACJA UNIWERSYTET Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. 1. Czym jest dywersyfikacja i dlaczego rolnicy powinni dywersyfikować źródła dochodów? 2. Charakterystyka o wojew.

Plan prezentacji. 1. Czym jest dywersyfikacja i dlaczego rolnicy powinni dywersyfikować źródła dochodów? 2. Charakterystyka o wojew. Tomasz Wołek Plan prezentacji 1. Czym jest dywersyfikacja i dlaczego rolnicy powinni dywersyfikować źródła dochodów? 2. Charakterystyka o wojew. świętokrzyskiego 3. Co wpływa na wysokość dochodów? 4. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

- 1 - Internetowe sondaże. TEMAT: Młody Rolnik. 2001-2011 Martin&Jacob

- 1 - Internetowe sondaże. TEMAT: Młody Rolnik. 2001-2011 Martin&Jacob - 1-2001-2011 Martin&Jacob Internetowe sondaże TEMAT: Młody Rolnik Wrocław, 2014 - 2-2001-2011 Martin&Jacob Informacje o badaniu Grupa docelowa Technika wywiadów Internauci, Użytkownicy Agrofoto.pl CAPI

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowna Pani, Szanowny Panie Zwracamy się do Pana/Pani w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału gmin do produkcji surowców na cele OZE Projektowanie lokalizacji biogazowni rolniczych

Analiza potencjału gmin do produkcji surowców na cele OZE Projektowanie lokalizacji biogazowni rolniczych Analiza potencjału gmin do produkcji surowców na cele OZE Projektowanie lokalizacji biogazowni rolniczych Mateusz Malinowski Anna Krakowiak-Bal Kraków, kwiecień 2014 r. Rządowe plany rozwoju biogazowni

Bardziej szczegółowo

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Hipoteza 1. Zasoby czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału) wyznaczają potencjał produkcyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSACH I EDYCJA

OGŁOSZENIE O KONKURSACH I EDYCJA Znak sprawy: ZFS-710-01-09 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa OGŁOSZENIE O KONKURSACH I EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Jutro rusza "Modernizacja"

Jutro rusza Modernizacja Jutro rusza "Modernizacja" 20.04.2009. 20.04.2009 - Od jutra 21 kwietnia można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej z działania Modernizacja gospodarstw rolnych finansowanego z PROW 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści Informacje ogólne 3 8

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie KIERUNKI PRODUKCJI GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W POLSCE Maria Golinowska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Abstrakt. Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ PROCES DORADCZY W PROJEKCIE WSPARCIE Doradztwo i szkolenia z zakresu ekonomii społecznej DLA instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy

Bardziej szczegółowo

Efektywność prasy branżowej

Efektywność prasy branżowej Efektywność prasy branżowej Raport z badania TNS Polska Efektywność Raport powstał mediów na zlecenie Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o. w ul. gospodarstwach Metalowa 5, 60-118 rolnych Poznań

Bardziej szczegółowo

Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich fig{'html_ XVI OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM AGROTURYSTYCZNE Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Małgorzata Bogusz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r.

Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r. Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r. 19.12.2012 r. KPMG w Polsce 0 Spis treści Wstęp 2 Kluczowe wnioski 4 Boże Narodzenie 2012 sposoby obchodzenia 5 Boże Narodzenie 2012 wydatki 6 Boże

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wstępnych danych Raportu z działalności funduszy pożyczkowych w 2015 r. Walne Zebranie Członków PZFP, 17 marca 2016 r.

Prezentacja wstępnych danych Raportu z działalności funduszy pożyczkowych w 2015 r. Walne Zebranie Członków PZFP, 17 marca 2016 r. Prezentacja wstępnych danych Raportu z działalności funduszy pożyczkowych w 2015 r. Walne Zebranie Członków PZFP, 17 marca 2016 r., Mszczonów Podsumowanie oraz porównanie do 2014 r. Dane za 2015 rok (71

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa ocena uwarunkowań w zakresie produkcji biogazu w woj. lubelskim

Kompleksowa ocena uwarunkowań w zakresie produkcji biogazu w woj. lubelskim Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Kompleksowa ocena uwarunkowań w zakresie produkcji biogazu w woj. lubelskim Anna Oniszk-Popławska (IEO) dr Mariusz Matyka (IUNG-PIB) Lublin 30 III

Bardziej szczegółowo

Misja do KAZACHSTANU VIII Międzynarodowe Targi Rolnicze i Spożywcze KazAgro oraz hodowli zwierząt i przemysłu mięsa i mleka KazFarm

Misja do KAZACHSTANU VIII Międzynarodowe Targi Rolnicze i Spożywcze KazAgro oraz hodowli zwierząt i przemysłu mięsa i mleka KazFarm Misja do KAZACHSTANU VIII Międzynarodowe Targi Rolnicze i Spożywcze KazAgro oraz hodowli zwierząt i przemysłu mięsa i mleka KazFarm 25.10. 27.10. 2017 INFORMACJE O IZBIE Polsko Kazachstańska Izba Handlowo

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Wpływ Programu na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Realizacja Programu na lata 2007-2013, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość

Bardziej szczegółowo

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet.

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet. Podsumowanie ankiety przeprowadzonej podczas targów SILESIA BAZAAR vol.3 opracowanej przez organizację PRogress przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Spis treści 1. Pytania o płeć... 2 2. Pytanie

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jako podstawowy dokument gminny

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jako podstawowy dokument gminny Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jako podstawowy dokument gminny Piotr Kukla Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: p.kukla@fewe.pl Nowy

Bardziej szczegółowo

I W O N A O B O J S K A C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O W B R W I N O W I E

I W O N A O B O J S K A C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O W B R W I N O W I E Bieżąca informacja o funkcjonowaniu Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz zmiany do Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR I W O N A O B O J S K A C E N

Bardziej szczegółowo

NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 2. lipca 2009 r. Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. opracowała raport, w którym przeanalizowano i podsumowano

Bardziej szczegółowo

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości

Bardziej szczegółowo

wykorzystanie produkcji rolniczej; współczynnik wykorzystania miejsc noclegowych; udział poszczególnych gospodarstw w badanym rynku; punktową ocenę

wykorzystanie produkcji rolniczej; współczynnik wykorzystania miejsc noclegowych; udział poszczególnych gospodarstw w badanym rynku; punktową ocenę Temat: Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości w gospodarstwach rolnych położonych w gminach należących do Białowieskiego Parku Narodowego i Biebrzańskiego Parku Narodowego Streszczenie Celem pracy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo