XV Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2013 II Międzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XV Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2013 II Międzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab 2013"

Transkrypt

1 XV Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2013 II Międzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab 2013 Termin: kwietnia 2013 Miejsce: Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, ul. Marsa 56c w Warszawie Organizator: Patronat Honorowy Targów EuroLab Pan Stefan Niesiołowski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej prof. dr hab. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Czesław Mroczek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej prof. dr hab. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk Patronat Honorowy Targów CrimeLab Pan Ryszard Kalisz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Pan Konstanty Miodowicz, Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych Pan Stefan Niesiołowski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Pan Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości 1

2 Ramowy program 10 kwietnia (środa) 9.00 Rozpoczęcie pierwszego dnia Targów EuroLab 2013 oraz CrimeLab Konferencja Miejsce zdarzenia dzień I Organizator: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Instytut Badawczy Sala konferencyjna B na I piętrze Wstęp płatny po wcześniejszej rejestracji, liczba miejsc jest ograniczona Rejestracja uczestników konferencji Otwarcie konferencji dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji SESJA I Opracowanie technologii namiotu do ujawniania śladów parami estru kwasu cyjanoakrylowego Zastosowanie nowych odczynników chemicznych do ujawniania śladów daktyloskopijnych na różnych podłożach metodą luminescencji opóźnionej w zakresie promieniowania od UV do NIR Prezentacja najnowszych rozwiązań z zakresu techniki kryminalistycznej SESJA II Opracowanie na potrzeby wymiaru sprawiedliwości ilościowych i jakościowych metod identyfikacji nowych substancji objętych kontrolą na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Zaprojektowanie mobilnej platformy do wsparcia badań kryminalistycznych miejsc zdarzeń, w których może występować zagrożenie CBRN Prezentacja najnowszych rozwiązań z zakresu techniki kryminalistycznej Przerwa obiadowa SESJA III Opracowanie metody replikacji śladów kryminalistycznych Badanie prędkości pocisków o niskiej energii Prezentacja najnowszych rozwiązań z zakresu techniki kryminalistycznej Oficjalne otwarcie Targów EuroLab 2013 oraz CrimeLab Prezentacja firmy Wyatt Technology Europe GmbH 2

3 Seminarium naukowe Chemik na tropie fałszerstw: leki, dopalacze i narkotyki Organizatorzy: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowy Instytut Leków oraz Komitet Chemii Analitycznej PAN Seminarium Wstęp do nanotechnologii - perspektywy rozwoju w Polsce Organizator: Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET Wstęp do Nanotechnologii; Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet Prezentacja Fundacji Nanonet i jej działań w Polsce Kierunki rozwoju nanotechnologii w Polsce - prezentacja potencjału badawczego Polskich naukowców; Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o Prezentacja Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego Zastosowanie Nanorurek węglowych jako materiałów grzejnych; Dynamax Sp. z o.o Wsparcie firm z obszaru nanotechnologii; Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH Panel dyskusyjny Seminarium Jakość w kryzysie Organizator: Polskie Centrum Akredytacji Tematyka: 1. JAKOŚĆ W KRYZYSIE czas kryzysu - czas dążenia do minimalizacji ryzyka w działaniach ryzyko w systemie zarzadzania laboratorium: obszar organizacji i zarządzania obszar działań technicznych 2. MINIMALIZACJA RYZYKA W KONTAKTACH Z KLIENTEM przegląd zapytań ofert i umów (wybór metod i uzgodnienie parametrów zlecenia) rozpatrywanie skarg informacje zwrotne od klientów 3. DOSKONALENIE SYTEMU ZARZADZANIA GWARANCJA UTRZYMANIA JAKOŚCI USŁUG I UGRUNTOWANIE POZYCJI LABORATORIUM NA RYNKU działania korygujące, działania zapobiegawcze i doskonalenia w zastosowaniu do poprawy jakości elementów systemu zarzadzania odstępstwa, a badania niezgodne z wymaganiami. Jak stosować te narzędzia do doskonalenia funkcjonowania laboratorium skuteczność systemu zarządzania - możliwość doskonalenia strategii systemu i oceny ryzyka funkcjonowania laboratorium na rynku usług badawczych / wzorcowań 3

4 4. MIARODAJNOŚĆ WYNIKÓW BADAŃ - PODSTAWA WYSOKIEJ WARTOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG wdrożenie do stosowania metod badań / wzorcowań znormalizowanych i własnych laboratorium. wynik badania/wzorcowania i związana z nim niepewność przedstawianie wyników badań / wzorcowań i informacji wymaganych do ich zastosowania i interpretacji Zakończenie pierwszego dnia Targów EuroLab 2013 oraz CrimeLab kwietnia (czwartek) 9.00 Rozpoczęcie drugiego dnia Targów EuroLab 2013 oraz CrimeLab Konferencja Miejsce zdarzenia dzień II Organizator: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Instytut Badawczy Sala konferencyjna B na I piętrze Wstęp płatny po wcześniejszej rejestracji, liczba miejsc jest ograniczona SESJA I Kryminalistyczny test DNA do określania wieku człowieka Rekonstrukcja przebiegu zdarzenia na podstawie wyglądu śladów krwawych Prezentacja najnowszych rozwiązań z zakresu techniki kryminalistycznej Przerwa kawowa SESJA II Standaryzacja procesu kryminalistycznego Wprowadzenie do normalizacji Akredytacja laboratoriów badawczych Czynności wykonywane na miejscu zdarzenia przez technika kryminalistyki Założenia normy kryminalistycznej stanowisko polskie Prezentacja najnowszych rozwiązań z zakresu techniki kryminalistycznej SESJA III Oględziny miejsca zdarzenia Organizacja służby techniki kryminalistycznej w Polsce, Czechach i na Słowacji Miejsce zdarzenia podstawy prawne Przerwa obiadowa Organizacja oględzin miejsca zdarzenia w Polsce, Czechach i na Słowacji Prezentacja najnowszych rozwiązań z zakresu techniki kryminalistycznej 4

5 Konferencja Badania molekularne w diagnostyce laboratoryjnej Organizatorzy: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych oraz Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Molekularna diagnostyka zakażeń bakteryjnych układu oddechowego - Prof. dr hab. G. Młynarczyk Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Warszawski Uniwersytet Medyczny Molekularna diagnostyka zakażeń grzybiczych - Dr n. med. E. Ochman Zakład Mikrobiologii Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C. Podobieństwa i różnice - Dr n. med. M. Przybylski Katedra i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WUM Przerwa Medycyna laboratoryjna wyzwania XXI wieku - prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny Zastosowanie markera HE4 w diagnostyce raka płuca - dr n. farm. Małgorzata Kowalska, Zakład Markerów Nowotworowych, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Diagnostyka molekularna w alergologii - dr n. farm. Sławomir Białek, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny Seminarium Analizy chemiczne próbek stałych w mikroobszarze teraźniejszość i przyszłość badań w Państwowym Instytucie Geologicznym Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Podczas seminarium przedstawione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące możliwości analitycznych mikrosondy elektronowej CAMECA SX 100, od roku 2010 stanowiącej wyposażenie PIG-PIB. Zostaną zaprezentowane przykładowe rezultaty badań mikroanalitycznych głównie mineralogiczno-petrologicznych, ale także badań dla potrzeb geologii środowiskowej i ochrony środowiska, materiałoznawstwa, archeologii, mikrobiologii i paleontologii. Osobna prezentacja dotyczyć będzie nowego unikatowego instrumentu mikroanalitycznego - czułej i wysokorozdzielczej mikrosondy jonowej SHRIMP II/MC (Sensitive High Resolution Ion Micro Probe II Multi-Collector) - służącej do analiz izotopowych próbek stałych. Pełne wdrożenie mikrosondy do prac badawczych w PIG-PIB nastąpi w 2014 roku. 5

6 Blok seminaryjny GUM Organizator: Główny Urząd Miar Główny Urząd Miar w międzynarodowym systemie metrologicznym - Elżbieta Michniewicz Metrologia chemiczna w Głównym Urzędzie Miar - Agnieszka Zoń, Władysław Kozłowski, Dariusz Cieciora Zadania Laboratorium Masy w Głównym Urząd Miar w kontekście przygotowań do wdrożenia nowej definicji kilograma - Wojciech Wiśniewski Prezentacja firmy Mettler-Toledo Sp. z o.o Cykl wykładów Problemy laboratoriów Organizatorzy: Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz Polski Komitet Normalizacyjny Działalność Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB Działalność Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Porównania międzylaboratoryjne rozwiązywanie problemów Wzorcowania wewnętrzne i sprawdzenia okresowe wyposażenia pomiarowego Kontrola jakości badań z uwzględnieniem poddyscyplin Zakończenie drugiego dnia Targów EuroLab 2013 oraz CrimeLab kwietnia (piątek) 9.00 Rozpoczęcie trzeciego dnia Targów EuroLab 2013 oraz CrimeLab Certyfikowane warsztaty na temat metrologii chemicznej TrainMiC Certyfikowane materiały odniesienia, kryteria doboru i stosowania w pomiarach chemicznych. Organizator: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Uczestnictwo w warsztatach jest odpłatne Warsztaty Miejsce zdarzenia Organizator: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Instytut Badawczy Stoisko Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Instytutu Badawczego Oględziny miejsca zdarzenia warsztaty z udziałem zespołów techników kryminalistyki z Polski, Czech i Słowacji Podsumowanie i wnioski z prowadzonych oględzin miejsca zdarzenia przez zespoły techników kryminalistyki z Polski, Czech i Słowacji 6

7 Konferencja BIOtechnologia zaczyna się od komórki Organizator: Instytut Biotechnologii Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej W programie m. in: badania komórek za pomocą mikroskopu sił atomowych badania na zminiaturyzowanych hodowlach biosensory i ich zastosowania biologia systemowa i modelowanie żywej komórki in silico Certyfikowane materiały odniesienia dla nieorganicznej analizy śladowej wytwarzane przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Organizator: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Autor referatu: Profesor ICHTJ dr hab. Halina Polkowska-Motrenko Sala konferencyjna C na I piętrze Prezentacja firmy Bruker Polska Sp. z o.o. Sala konferencyjna C na I piętrze Zakończenie trzeciego dnia Targów EuroLab 2013 oraz CrimeLab 2013 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie 7

PROGRAM Konferencji E ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 E USŁUGI DLA BIZNESU Warszawa, 14 15 kwietnia 2015

PROGRAM Konferencji E ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 E USŁUGI DLA BIZNESU Warszawa, 14 15 kwietnia 2015 PROGRAM Konferencji E ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 E USŁUGI DLA BIZNESU Warszawa, 14 15 kwietnia 2015 DZIEŃ 1 14 kwietnia 2015 (wtorek) 09:00 10:00 Rejestracja uczestników i otwarcie miasteczka konferencyjnego,

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ Program podstawowy Program przygotował zespół ekspertów Prof. dr hab. Dagna Bobilewicz Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny Anna Batorczak Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska prof. UW Warszawa

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE

PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE SOJUSZ MEDYCYNY, NAUKI I TECHNIKI Koordynator Programu Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi Zabrze 2013 GRUDZIEŃ 2013 Koordynator Programu: dr Jan

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Etap III Programu stanowić będzie kontynuację programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, którego etap I został ustanowiony uchwałą nr 117/2007 Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

High. Dlaczego firmy - nawet małe - powinny mieć strategię działania? nr 51

High. Dlaczego firmy - nawet małe - powinny mieć strategię działania? nr 51 ISSN 1730-5276 biuletyn informacyjny nr 51 kwiecień - czerwiec 2014 High Dlaczego firmy - nawet małe - powinny mieć strategię działania? Strategia to przemyślana, ogólna koncepcja działania, której realizacja

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

zas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników

zas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników zas na staż II Czas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

I Konferencja techniczna

I Konferencja techniczna I N F O R M AT O R KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB II PÓŁROCZE 2014 Redakcja: Kolegium Redakcyjne Oddziału PZITB Katowice, ul. Podgórna 4 tel. fax. 32-255-46-65 i n f o r m a t o r @ p z i t b. ka t o w i

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo