PROJEKT WYKONAWCZY. SYSTEMY AUDIOWIZULANE DLA SAL WIELOFUNKCYJNYCH i SAL KONFERENCYJNYCH SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH DLA SALI GŁÓWNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. SYSTEMY AUDIOWIZULANE DLA SAL WIELOFUNKCYJNYCH i SAL KONFERENCYJNYCH SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH DLA SALI GŁÓWNEJ"

Transkrypt

1 Sound & Space Robert Lebioda TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ADRES: ul. W. Biegańskiego 61A Poznań OBIEKT: Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie ADRES: Warszawa, pl. Defilad 1 INWESTOR: Zarząd Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Sp. z o.o. ADRES: Warszawa, pl. Defilad 1 DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: LIPIEC 2010 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMY AUDIOWIZULANE DLA SAL WIELOFUNKCYJNYCH i SAL KONFERENCYJNYCH SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH DLA SALI GŁÓWNEJ TOM IX AV

2 SPIS TREŚCI TOM IX AV PODSTAWA OPRACOWANIA FORMALNA MERYTORYCZNA PRZEDMIOT OPRACOWANIA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW SALE WIELOFUNKCYJNE 304, OPIS SYSTEMU (ETAP II) OBSŁUGA URZĄDZEŃ SYSTEM PROJEKCJI SYSTEM NAGŁOŚNIENIA SYSTEM ZINTEGROWANEGO STEROWANIA SALE WIELOFUNKCYJNE 304 I WYKAZ LINII (ETAP II) SALA KONFERENCYJNE MICKIEWICZA I PUSZKINA - OPIS SYSTEMU (ETAP II) KONCEPCJA WYPOSAŻENIA I OBSŁUGA URZĄDZEŃ SYSTEM PROJEKCJI SYSTEM KONFERENCYJNY SALE KONFERENCYJNE MICKIEWICZA I PUSZKINA - WYKAZ LINII (ETAP II) SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH OPIS (ETAPY I, II) KONCEPCJA SYSTEMU I OBSŁUGA URZĄDZEŃ ROZWIĄZANIA TECHNICZNE SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH - WYKAZ LINII (ETAP I) ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ (ETAP II) SALE WIELOFUNKCYJNE WYKAZ DLA JEDNEJ SALI SALE KONFERENCYJNE WYKAZ DLA JEDNEJ SALI SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH...25

3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Formalna Umowa nr TA/754/30/2008 zawarta z Zarządem Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o Merytoryczna 1. zlecenie inwestora; 2. Projekt budowlany Projekt przebudowy Sali Kongresowej PKiN wraz z dostosowaniem do wymogów przepisów przeciwpożarowych. Etap I opracowane przez Sound&Space Robert Lebioda; 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami; 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowani (Dz. U. z 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.); 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 7 kwietnia 2009r. nr 56, poz.461); 6. aktualny wypis z ewidencji gruntów; 7. mapa sytuacyjno-wysokościowa przeznaczona do celów projektowych; 8. wytyczne do projektowania przedstawione przez Inwestora; 9. wizja lokalna; 10. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 września 1982 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach artystycznych (Dz. U. nr 29, poz.205); 11. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk; 12. Wytyczne funkcjonalno-technologiczne modernizacji Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie opracowane przez PC OISTAT, Warszawa 30maja 2008; 13. Inwentaryzacja własna; 14. Zaktualizowana inwentaryzacja architektoniczno-budowlana przekazana przez Dział Architektoniczno-Budowlany PKiN; 15. Ekspertyza dotycząca geometrii widowni Sali Kongresowej opracowana przez pracownię Sound&Space Robert Lebioda, Warszawa marzec 2009; 16. Ustalenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zawarte w piśmie WZ.6572/163/95 z dnia 18 listopada 1995 roku wydanym w oparciu o 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 roku (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 46) dotyczące uzgodnienia jako prawidłowo przyjętych w Studium naukowo-technicznym możliwości dostosowania obiektu PKiN do przepisów przeciwpożarowych roz Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 3

4 wiązań technicznych w formie wytycznych w zakresie dotyczącym Sali Kongresowej w budynku PKiN; 17. Studium naukowo-techniczne możliwości dostosowania obiektu PKiN do przepisów przeciwpożarowych opracowane przez prof. dr hab inż. M. Kosiarka oraz mgr inż. W. Dzika z zespołem, Warszawa październik 1995; 18. Warunki organizacyjno-techniczne Ewakuacja ludzi z obiektu Sali Kongresowej części K budynku PKiN w Warszawie z uwzględnieniem warunków ewakuacji w zakresie wymagań imprez klasyfikowanych jako imprezy masowe opracowane przez firmę PHU Faser Poż, Warszawa listopad 2007; 19. Dokumentacja inwentaryzacji konserwatorskiej w budynku Sali Kongresowej opracowana przez G. Szumską-Józefiak, M. Ziarkiewicz, Warszawa 2009; 20. Szczegółowe wytyczne wykonania wszystkich rodzajów foteli i innych siedzeń w modernizowanej Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i specyfikacja techniczna zamówienia opracowana przez PC OISTAT, Warszawa 26 czerwca 2009; 21. Ustalenia z narad koordynacyjnych; 22. Inwentaryzacja fotograficzna; 23. Analiza systemu wentylacji pożarowej w Sali Kongresowej w Warszawie opracowana przez dr inż. D.Brzezińską, Łódź grudzień 2009; 24. Sala Kongresowa PKiN w Warszawie. Opinia specjalistyczna dotycząca wymaganej odporności ogniowej stalowej konstrukcji dachu nad Salą Kongresową wykonana przez Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 31 marca 2010; Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 4

5 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Obiekt: Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Adres budowy: Warszawa, Pl. Defilad 1, działka 24, obręb Inwestor: ZPKiN, Pl. Defilad 1, Warszawa Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemów audiowizualnych dla sal wielofunkcyjnych nr 304 i 334, sal konferencyjnych Mickiewicza i Puszkina oraz systemu tłumaczeń symultanicznych dla sali głównej w budynku Sali Kongresowej PKiN. Z uwagi na wysokie koszty związane z modernizacją obiektu przewiduje się wykonanie prac instalacyjnych w dwóch etapach, których zakres obejmować będzie: ETAP I Wykonanie kompletnego okablowania systemu tłumaczeń symultanicznych. ETAP II Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń systemu tłumaczeń symultanicznych oraz wykonanie kompletnych instalacji audiowizualnych dla sal wielofunkcyjnych 304 i 334 oraz sal konferencyjnych Mickiewicza i Puszkina Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 5

6 3. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW Nazwa rysunku Sala wielofunkcyjna 304, 334 schemat blokowy systemu AV Sale Puszkina i Mickiewicza schemat blokowy systemu AV Sala główna schemat blokowy systemu tłumaczeń symultanicznych Sala wielofunkcyjna 304 rzut rozmieszczenia urządzeń systemu AV Sala wielofunkcyjna 334 rzut rozmieszczenia urządzeń systemu AV Sala Puszkina rzut rozmieszczenia urządzeń systemu AV Sala Mickiewicza rzut rozmieszczenia urządzeń systemu AV Pokoje tłumaczy rzut rozmieszczenia urządzeń systemu tłumaczeń Poziom +3 - trasy kablowe systemu tłumaczeń Nr rys. AV-1 AV-2 AV-3 AV-4 AV-5 AV-6 AV-7 AV-8 AV Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 6

7 4. SALE WIELOFUNKCYJNE 304, OPIS SYSTEMU (ETAP II) 4.1. Obsługa urządzeń Projektowany system audiowizualny ma za zadanie usprawnić prowadzenie prezentacji, szkoleń za pomocą współczesnych technik prezentacji multimedialnych pozwalając skupić się prowadzącemu na merytorycznej części przekazu. Nagłośnienie zapewni prawidłową słyszalność i zrozumiałość przekazu słownego dla wszystkich słuchaczy bez potrzeby wysilania głosu przez prelegenta oraz umożliwi prezentowanie materiałów dźwiękowych towarzyszących obrazowi. Urządzenia znajdujące się w sali będą obsługiwane samodzielnie przez prowadzącego przy pomocy ekranu dotykowego systemu centralnego sterowania System projekcji System projekcji obrazów oparto na projektorze multimedialnym o rozdzielczości WXGA i nominalnej jasności 4000Ansi lumenów podwieszonym pod sufitem. Założono jednak pracę w trybie obniżonej jasności co wydłuży czas eksploatacji lampy i obniży poziom hałasu z wentylatorów. Panoramiczny format obrazu projektora będzie dopasowany do większości współczesnych komputerów przenośnych i urządzeń wideo. Jednocześnie spełnia wymagania stawiane przez urządzenia będące źródłem obrazu w formacie 5:4 i 4:3. Obrazy wyświetlane będą na elektrycznie rozwijanym ekranie o szerokości 240cm zamontowanym w przedniej, bocznej części sali. Wielkość i miejsce montażu ekranu zostały dobrane tak, by stanowisko prelegenta znajdowało się poza światłem projektora oraz tak, by słuchacze nie przesłaniali sobie nawzajem obrazu. Projektor umożliwi wyświetlanie materiałów z DVD i komputera umieszczonych w szafce w pobliżu stanowiska prowadzącego oraz urządzeń przenośnych takich jak wizualizer, laptop, kamera podłączanych do przyłącza sygnałowego PAV w kasecie podłogowej pod stołem. Wizualizer jest przetwornikiem obrazu i umożliwia prezentację materiałów nieprzezroczystych (notatki na kartkach papieru, zdjęcia, przedmioty trójwymiarowe) oraz transparentnych (folie, slajdy) z możliwością kadrowania obrazu. Wyboru źródła prezentacji dokonuje prowadzący przy pomocy ekranu dotykowego. Jako źródła sygnału można użyć: o Urządzenia dołączonego do gniazd VIDEO i S-VIDEO przyłącza PAV (kamera, cyfrowy aparat fotograficzny, magnetowid itp.) 7

8 o Komputera przenośnego dołączanego do gniazd przyłącza PAV. System jest przygotowany do dołączania komputerów typu PC lub notebook z dowolną kartą graficzną z wyjściem analogowym typu VGA albo cyfrowym typu HDMI/DVI. o o o Wizualizera dołączanego do gniazd przyłącza PAV. Odtwarzacza DVD zainstalowanego w szafce Komputera stacjonarnego typu PC umieszczonego w szafce, wyposażonego w bezprzewodowa klawiaturę i mysz W celu polepszenia komfortu prowadzenia prezentacji w pozycji siedzącej za stołem, przewidziano monitor podglądowy ustawiany na blacie stołu, podłączany do przyłącza PAV. Powielany na nim będzie obraz wyświetlany przez projektor, przez co prowadzący nie będzie zmuszony do odwracania wzroku w kierunku ekranu projekcyjnego. Umożliwi to także wcześniejsze sprawdzenie przygotowanej prezentacji bez potrzeby rozwijania ekranu projekcyjnego i uruchamiania projektora System nagłośnienia System nagłaśniający oparty został o dwudrożne zestawy głośnikowe umieszczone po obu stronach sali powyżej ekranu skierowane w stronę siedzisk. Posłużą one do odtwarzania dźwięku towarzyszącego obrazowi oraz będą emitować dźwięk z mikrofonu prowadzącego. W systemie nagłośnienia zastosowano podwójny bezprzewodowy zestaw mikrofonowy pracujący w pasmie UHF. Przewidziano jeden nadajnik do ręki typu handheld oraz jeden typu bodypack z mikrofonem nagłownym i lavalier. Mikrofon podłączony będzie do miksera fonicznego za pośrednictwem eliminatora sprzężeń akustycznych. Jego głośność ustawiona będzie na stałe, z możliwością korekcji. Natomiast dźwięk stereo z urządzeń prezentacyjnych zostanie doprowadzony do miksera z przełącznika AV pozwalającego na zdalne przełączanie źródeł i regulację głośności. Regulacje te będą dostępne z poziomu użytkownika na ekranie dotykowym systemu sterowania. Urządzenia systemu nagłośnienia takie jak: mikser, wzmacniacz, odtwarzacz DVD odbiornik mikrofonu bezprzewodowego umieszczone zostaną w szafce meblowej RACK. 8

9 4.4. System zintegrowanego sterowania System zintegrowanego sterowania zwalnia prowadzącego ze znajomości obsługi poszczególnych urządzeń i zasady funkcjonowania całości systemu. Będzie on miał do dyspozycji ekran dotykowy z czytelnym interfejsem graficznym. Naciśniecie jednego z pól makroinstrukcji wywołuje odpowiednią sekwencję zdarzeń, np.: rozwinięcie ekranu uruchomienie projektora przygaszenie oświetlenia wybór żądanego źródła prezentacji multimedialnej rozpoczęcie odtwarzania materiału z płyty DVD/CD Wszystkie komendy i procedury sterujące zapisane będą w jednostce centralnej systemu umieszczonej w szafce pod wizualizerem. Z jednostką centralna współpracować będzie moduł wykonawczy w rozdzielni elektrycznej oraz programowalny kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,4'' zainstalowany na ścianie w pobliżu stanowiska prelegenta. Jednostka centralna poprzez interfejs RS-232 będzie sterować projektorem oraz przełącznikiem obrazu i dźwięku, a poprzez nadajnik IR odtwarzaczem DVD. 9

10 5. SALE WIELOFUNKCYJNE 304 I WYKAZ LINII (ETAP II) L.p. Nazwa Skąd Dokąd Typ kabla Długość Linie wizyjne 1 LRGB 1 Przyłącze PST Projektor SVGA 60 15m 2 LHDMI 1 Przyłącze PST Projektor CDV100 15m 3 LRGB 2 Przyłącze PAV Przyłącze PST SVGA 60 6m 4 LRGB 3 Przyłącze PAV Przyłącze PST SVGA 60 6m 5 LHDMI 2 Przyłącze PAV Przyłącze PST CDV100 6m 6 LSV 2 Przyłącze PAV Przyłącze PST SVHS10 6m 7 LV 2 Przyłącze PAV Przyłącze PST CXV134 6m Linie foniczne 1 LF 1 Przyłącze PAV Przyłącze PST 4 x SIG48 6m Linie sterujące 1 LRS 1 Przyłącze PST Projektor MC105 15m 2 LRS 2 Przyłącze PST Rozdzielnia UTP Cat5 5m 3 LRS 3 Rozdzielnia Ekran dotykowy UTP Cat5 4m Linie głośnikowe 1 LGL Przyłącze PST Głośnik lewy RZ15 8m 2 LGP Przyłącze PST Głośnik prawy RZ15 13m Linie rezerwowe i zasilające 1 LR 1 Przyłącze PST Projektor UTP Cat 5 15m 2 LR 2 Przyłącze PST Rozdzielnia 2 x UTP Cat 5 5m 3 LZPROJ Projektor Rozdzielnia YDY 3x1,5 Branża elektryczna 4 LZE Ekran elektryczny Rozdzielnia YDY 4x1,5 Branża elektryczna 5 LWE Włącznik ekranu Rozdzielnia YDY 4x1,5 Branża elektryczna 6 LZPAV Przyłącze PAV Rozdzielnia YDY 3x2,5 Branża elektryczna 7 LZPST Przyłącze PST Rozdzielnia 2 x YDY 3x2,5 Branża elektryczna Okablowanie prowadzić: pod posadzką w rurach PCV, na stropie i ścianach podtynkowo w rurach PCV 10

11 6. SALA KONFERENCYJNE MICKIEWICZA I PUSZKINA - OPIS SYSTEMU (ETAP II) 6.1. Koncepcja wyposażenia i obsługa urządzeń Z uwagi na architekturę i aranżację sal zostaną one wyposażone w przewodowy system dyskusyjny i przenośny system projekcji. Przygotowane przez obsługę techniczną urządzenia będą obsługiwane samodzielnie przez uczestników spotkania System projekcji System projekcji obrazów oparto na projektorze multimedialnym o rozdzielczości FullHD i jasności 4000Ansi lumenów. Panoramiczny format obrazu projektora będzie dopasowany do większości współczesnych komputerów przenośnych i urządzeń wideo. Jednocześnie spełnia wymagania stawiane przez urządzenia będące źródłem obrazu w formacie 5:4 i 4:3. Obrazy wyświetlane będą na, rozpinanym na stojącej ramie, ekranie o 400x300cm ustawionym przy jednej ze ścian. Proporcje ekranu zostały dobrane tak, by przy zadanej szerokości obrazu możliwa była korekcja wysokości dojnej krawędzi obrazu z powodu bliskiego sąsiedztwa miejsc przy stole konferencyjnym, a także by umożliwić wyświetlenie obrazu w formacie 4:3 z wykorzystaniem pełnej powierzchni ekranu. Projektor umożliwi wyświetlanie materiałów z DVD, komputera, wizualizera oraz innych urządzeń przenośnych podłączonych bezpośrednio do projektora ustawionego na stoliku projekcyjnym wewnątrz stołu konferencyjnego. Wizualizer jest przetwornikiem obrazu i umożliwia prezentację materiałów nieprzezroczystych (notatki na kartkach papieru, zdjęcia, przedmioty trójwymiarowe) oraz transparentnych (folie, slajdy) z możliwością kadrowania obrazu. Wyboru źródła prezentacji dokonuje prowadzący przy pomocy pilota zdalnego sterowania projektora System konferencyjny Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano przewodowy system konferencyjny kompatybilny z posiadanymi prze PKiN urządzeniami konferencyjnymi. Pulpity mikrofonowe ustawione na na stole połączone będą przewodami o możliwie najmniejszej długości by minimalizować spadki napięć, a także wpływ widocznego okablowania na estetykę sali. 11

12 Dla uczestników konferencji zajmujących miejsca poza stołem konferencyjnym przewidziano mikrofony bezprzewodowe do ręki włączone w system dyskusyjny. Jednostka zarządzająca systemu konferencyjnego oraz odbiorniki mikrofonów bezprzewodowych umieszczone będą w szafce RACK w pomieszczeniu sąsiadującym z salą konferencyjną. Połączenie z pulpitami zrealizowane będzie za pośrednictwem przyłącza podłogowego w środku stołu. Zaproponowano urządzenia, które w razie potrzeby mogą pracować także w systemie tłumaczeń symultanicznych sali głównej. Na potrzeby archiwizacji treści spotkań i konferencji przewidziano rejestrator audio z funkcją zdalnego dostępu do nagrań przez sieć komputerową. Dostęp ten może zostać ograniczony. 12

13 7. SALE KONFERENCYJNE MICKIEWICZA I PUSZKINA - WYKAZ LINII (ETAP II) L.p. Nazwa Skąd Dokąd Typ kabla Długość 1 LSYS 1 LZPROJ 2 LPST Przyłącze podłogowe Przyłącze podłogowe projektora Gniazdo szafki urządzeń Linie antenowe Przyłącze szafki AV 4 x STP Cat6 20m Linie rezerwowe i zasilające Rozdzielnia YDY 3x1,5 Branża elektryczna Rozdzielnia YDY 3x1,5 Branża elektryczna Okablowanie prowadzić: pod posadzką w rurach PCV, na ścianach podtynkowo w rurach PCV z zachowaniem dopuszczalnego minimalnego promienia gięcia przewodów 13

14 8. SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH OPIS (ETAPY I, II) 8.1. Koncepcja systemu i obsługa urządzeń Projektowany system tłumaczeń symultanicznych umożliwi tłumaczenie wystąpienia na 5 języków i bezprzewodową, radiową transmisję, z językiem podstawowym włącznie, do słuchaczy wyposażonych w osobiste odbiorniki ze słuchawkami. Słuchacz wybiera odpowiedni, dla swojego języka, kanał i ustawia głośność dźwięku w słuchawkach. Odbiorniki będą wydawane przez obsługę. Do ładowania odbiorników przewidziano ładowarki walizkowe. Dla osób niedosłyszących przewidziano pętle indykcyjne podłączane do odbiorników zamiast słuchawek. Tłumacze nie mając kontaktu wzrokowego z mówcą zostaną wyposażeni w monitory podglądowe, na których widoczny będzie jednocześnie obraz z wybranych 4 kamer systemu isnpicjenta. W każdym pokoju tłumaczy przewidziano po dwa pulpity (stanowiska) tłumacza dla danego języka. W magistralę systemu tłumaczeń zostaną włączone, za pośrednictwem dystrybutorów/repeaterów i przyłącza systemowego na scenie, dedykowane konferencyjne pulpity mikrofonowe ustawiane, w miarę potrzeby, na stole prezydialnym Rozwiązania techniczne Wybrano system, którego jednostka zarządzająca standardowo współpracuje z promiennikami podczerwieni. Jednak zastosowano transmisję radiową, która zabezpieczy przed zakłóceniami obioru w przypadku przesłonięcia nadajnika przez innego słuchacza lub odzież, a także w przypadku zmiany pozycji słuchacza. Dodatkowo radiowa transmisja pozwoli na wykorzystanie odbiorników także poza pomieszczeniem sali głównej np. przez wycieczki (w tym osoby niedosłyczące) jeśli przewodnik zostanie wyposażony w przenośny nadajnik. Wielokanałowa transmisja dźwięku z magistrali systemowej systemu tłumaczeń będzie dekodowana na niezależne sygnały analogowe każdego kanału, które zostaną wysłane do nadajników FM pracujących w pasmie 863MHz. Nadajniki posiadają dwa wejścia sygnałowe, co pozwoli na transmitowanie w eter również sygnałów niepochodzących z systemu tłumaczeń, np. różnych wersji językowych wyświetlanego materiału filmowego. Podłączenie z głównym systemem elektroakustycznym sali zrealizowane będzie poprzez 8-kanałowy, dwukierunkowy interfejs w standardzie ADAT z wykorzystaniem transmisji po skrętce. Dostarczy on do 14

15 systemu tłumaczeń sygnał języka podstawowego oraz innych, o których wspomniano powyżej. Ponadto pozwoli elektroakustykowi na bieżącą kontrolę dźwięku transmitowanego do odbiorników radiowych oraz rejestrację dźwięku niezależnie dla każdego z kanałów. Podgląd z kamer dla tłumaczy zrealizowany będzie przy pomocy monitorów LCD jeden dla każdego tłumacza. Jako dzielnik obrazu wykorzystano rejestrator DVR posiadający wyjście VGA wysokiej rozdzielczości. Taki sygnał, po rozdzieleniu, transmitowany będzie 5-cioma niezależnymi kablami Cat6 do każdego z 5-ciu pokoi tłumaczy, gdzie lokalnie będzie rozdzielony na 2 monitory. Urządzenia systemu tłumaczeń, takie jak: jednostka zarządzająca, dekoder kanałowy, nadajniki FM, interfejs ADAT, rejestrator/dzielnik obrazu umieszczone będą w szafce RACK w pomieszczeniu schowka na odbiorniki systemu tłumaczeń. Odbiorniki ładowane będą w szafach wyposażonych w szuflady z ładowarkami, a transportowane do sali głównej w walizkach lub koszach. 15

16 9. SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH - WYKAZ LINII (ETAP I) L.p. Nazwa Skąd Dokąd Typ kabla Szacowana długość 1 LSYST1 Szafa systemu tłumaczeń Linie systemowe Przyłącze PT5 STP Cat6 25m 2 LSYST2 Przyłącze PT5 Przyłącze PT4 STP Cat6 15m 3 LSYST3 Przyłącze PT2 Przyłącze PT3 STP Cat6 15m 4 LSYST4 Przyłącze PT1 Przyłącze PT2 STP Cat6 15m 5 LSYST5 6 LSYST6 Szafa systemu tłumaczeń Szafa systemu tłumaczeń Przyłącze PT1 STP Cat6 130m Przyłącze konferencyjne na scenie 2 x FTP Cat6 90m 7 LANT1 Antena FM 1 Szafa systemu H1000, RG8 20m 8 LANT2 Antena FM 2 Szafa systemu H1000, RG8 20m 9 LANT3 Antena FM 3 Szafa systemu H1000, RG8 20m 10 LANT4 Antena FM 4 Szafa systemu H1000, RG8 20m 11 LANT5 Antena FM 5 Szafa systemu H1000, RG8 20m 12 LANT6 Antena FM 6 Szafa systemu H1000, RG8 20m 1 LKAM1 2 LRGB1 3 LRGB2 4 LRGB3 5 LRGB4 6 LRGB5 Szafa systemu inspicjenckiego Szafa systemu tłumaczeń Szafa systemu tłumaczeń Szafa systemu tłumaczeń Szafa systemu tłumaczeń Szafa systemu tłumaczeń Linie wizyjne Szafa systemu tłumaczeń 2 x STP Cat6 70m Przyłącze PT1 STP Cat6 130m Przyłącze PT2 STP Cat6 150m Przyłącze PT3 STP Cat6 155m Przyłącze PT4 STP Cat6 30m Przyłącze PT5 STP Cat6 25m 1 LADAT Szafa systemu tłumaczeń Linie foniczne Reżyserka 2 x STP Cat6 140m Linie rezerwowe i zasilające 1 LZT Rozdzielnia Szafa systemu YDY 3x2,5 Branża elektryczna 2 LZPT1 Rozdzielnia Przyłącze PT1 YDY 3x2,5 Branża elektryczna 3 LZPT2 Rozdzielnia Przyłącze PT2 YDY 3x2,5 Branża elektryczna 16

17 L.p. Nazwa Skąd Dokąd Typ kabla Szacowana długość 4 LZPT3 Rozdzielnia Przyłącze PT3 YDY 3x2,5 Branża elektryczna 5 LZPT4 Rozdzielnia Przyłącze PT4 YDY 3x2,5 Branża elektryczna 6 LZPT5 Rozdzielnia Przyłącze PT5 YDY 3x2,5 Branża elektryczna Okablowanie prowadzić: pod posadzką w rurach PCV, na ścianach pomieszczeń tłumaczy w kanałach instalacyjnych PCV na ścianach pomieszczeń technicznych (strych) natynkowo w rurach PCV z zachowaniem dopuszczalnego minimalnego promienia gięcia przewodów 17

18 10. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ (ETAP II) Sale wielofunkcyjne wykaz dla jednej sali L.p. Nazwa urządzenia Parametry minimalne Typ Producent Ilość 1 Wideoprojektor LCD 2 Uchwyt sufitowy projektora - technologia DLP - jasność 4000Ansi, - kontrast 2000:1 - rozdzielczość WXGA - wejścia: DVI, VGA, CV, S-VIDEO - sterowanie RS żywotność lampy do 5000godz (w trybie ECO) - układ optyczny pozwalający zamontować projektor min. 40cm powyżej ekranu bez zniekształceń trapezowych obrazu - obudowa w kolorze białym - regulowana długość cm - przegubowy - kanał do prowadzenia okablowania wewnątrz uchwytu - kolor biały lub srebrny WD-620U Mitsubishi 1szt. AluMount AVERS 1szt. 3 Ekran projekcyjny - napęd elektryczny - rozmiar 154x240, format 16:10 Tensioned Elpro Electrol Projecta 1szt. - powierzchnia biała, matowa - system napinaczy powierzchni projekcyjnej 4 Wizualizer - rozdzielczość XGA - wyjście DVI/HDMI - wyjście VGA - wejście VGA (wbudowany przełącznik) - podświetlenie płyty roboczej - oświetlenie górne płyty PS-400 Lumens 1szt. 5 Odtwarzacz DVD - wyjście COMPONENT, audio - sterowanie IR lub RS-232 SONY 1szt. 18

19 L.p. Nazwa urządzenia Parametry minimalne Typ Producent Ilość 6 Komputer PC - karta graficzna z podwójnym wyjściem DVI/HDMI i VGA - karta dźwiękowa - DVDROM - UBS na przednim panelu - obudowa typu DESKTOP 7 Monitor LCD - rozdzielczość WXGA - przekątna 17 - wejście VGA HP, Dell Samsung 1szt. 1szt. 8 Przełącznik AV - wejścia: 2xHDMI+audio, VGA+audio, CV+audio, SV+audio, COMPONENT+audio VP-437 Kramer 1szt. 9 Podwójny odbiornik mikrofonów bezprzewodowych 10 Nadajnik mikrofonu typu handheld - wyjścia: HDMI+VGA+RGBHV+audio - sterowanie RS skalowanie do rozdzielczości Full HD w tym rozdzielczość natywna - ustawiane opóźnienie toru audio (0ms, 40ms, 110ms, 150ms) - obsługa regulacji głośności - obudowa RACK 1U - pasmo UHF, przestrajany, 100 kanałów - system diversity - obudowa RACK 1U - dwa wyjścia z regulacją poziomu - anteny na przednim panelu - wyświetlacz LCD - pasmo 80Hz-15kHz - THD <0.5% - S/N >100dB - pasmo UHF, przestrajany, 100 kanałów - włącznik pod kciuk - 2 baterie AA - wyświetlacz LCD - pasmo 80Hz-15kHz (system) - THD <0.5% - S/N >100dB ilive X2 AMC 1szt. ilive AMC 1szt. 19

20 L.p. Nazwa urządzenia Parametry minimalne Typ Producent Ilość 11 Nadajnik mikrofonu typu bodypack z mikrofonem nagłownym - pasmo UHF, przestrajany, 100 kanałów - 2 baterie AA - wyświetlacz LCD - pasmo 80Hz-15kHz (system) - THD <0.5% - S/N >100dB ilive HM AMC 1szt. 12 Mikser foniczny - 5 wejść mikrofonowych - 5 wejść liniowych stereo - wyjście stereo z regulacją barwy dźwięku - obudowa RACK 1U - pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz - THD: 1% - S/N: 100dB imix1 AMC 1szt. 13 Wzmacniacz mocy stereo 14 Eliminator sprzężeń akustycznych 15 Przyłącze ścienne szafki PST - moc 2x80W/8Ω - pasmo przenoszenia 25Hz-25kHz - THD<0.3% - S/N >100dB - obudowa RACK, 1U - wejście symetryczne - regulacja poziomu na przednim panelu - obudowa RACK 1U - działanie na zasadzie zmiany częstotliwości w zakresie 3..8Hz - pasmo przenoszenia 30Hz 30kHz - THD <0.3% - czułość we/wy 0.775V - zasilanie sieciowe - gniazda: 2xHDMI, 2xVGA, S-VIDEO, VIDEO, 4xAUDIO, SPEAKON - gniazda zasilania ~230V - gniazda RJ-45 - napisy grawerowane A-100 AMC 1szt. ES-3 Elektronika 1szt. PST AudioTech 1szt. 20

21 L.p. Nazwa urządzenia Parametry minimalne Typ Producent Ilość 16 Zestaw głośnikowy - dwudrożny, bassreflex - pasmo (-3dB): 70Hz-18kHz - moc RMS 50W/8Ω - skuteczność 87dB/1W/1m - kąt promieniowania 110 stopni - uchwyt ścienny typu C - obudowa ABS - wymiary: 212x147x136mm WX-502 Audac 2szt. 17 Przyłącze podłogowe 18 System zintegrowanego sterowania - gniazda: HDMI, VGA, S-VIDEO, VIDEO, 4xAUDIO - gniazda zasilania ~230V - gniazda RJ-45 - kolorowy ekran dotykowy 8 - jednostka centralna z portami RS-232 i IR oraz pamięcią, w której zapisany jest program - moduły wykonawcze przekaźnikowe do rozdzielni elektrycznej PAV AudioTech 1szt. ACS-CS AudioTech 1kpl. 19 Szafka - meblowa, dopasowana kolorystycznie do wystroju wnętrza - zamykana na klucz - konstrukcja montażowa RACK ~20U - panel zasilania 9 gniazd ~230V Wyk. warsztatowe 1szt. 21

22 10.2. Sale konferencyjne wykaz dla jednej sali L.p. Nazwa urządzenia Parametry minimalne Typ Producent Ilość 1 Wideoprojektor DLP - jasność 4000Ansi, - kontrast 2000:1 - żywotność lampy 3000h, 5000h w trybie ECO - rozdzielczość Full HD - obiektyw szerokokątny - wejścia: DVI/HDMI, RGBHV, CV, S- VIDEO, - wejścia AUDIO (minijack i RCA) - sterowanie RS wbudowany głośnik 10W - waga 3.8kg 2 Stolik projekcyjny - regulowana wysokość - regulowane pochylenie blatu - kółka FD630U Mitsubishi 1szt. Solo 9000 Projecta 1szt. 3 Ekran projekcyjny przenośny - rozpinany na ramie - rozmiar 320x427 - powierzchnia biała, matowa - wysokość podstawy regulowana FastFold Projecta 1szt. 4 Wizualizer - rozdzielczość HD (1080p, UXGA, 720p) - 15x zoom optyczny - skanowanie 20fps - wyjście DVI/HDMI, VGA, AUDIO - wejście mikrofonowe i audio - podświetlenie płyty - pamięć wewnętrzna na 240 zdjęć - oświetlenie górne płyty - sterowanie RS-232 PS-660 Lumens 1szt. 5 Jednostka zarządzająca bezprzewodowego systemu dyskusyjnego - urządzenie współpracujące ze sprzętem posiadanym przez Inwestora - 2 wyjścia systemowe RJ-45 - wejście i wyjście audio - pasmo przenoszenia 50Hz-15kHz - S/N >85dB - THD <0.1% - obsługa 4 kanałów transmisji - obsługa 50 pulpitów mikrofonowych - obudowa RACK CU6005 DIS 1 22

23 L.p. Nazwa urządzenia Parametry minimalne Typ Producent Ilość 6 Pulpit delegata - cyfrowy, kompatybilny z jednostką zarządzającą systemu dyskusyjnego i tłumaczeń DM6070 DIS 39 7 Pulpit przewodniczącego - podwójne wyjście słuchawkowe z wyborem kanału - mikrofon na gęsiej szyi 40cm z dwukolorolową kontrolką aktywności - pasmo przenoszenia 150Hz-15kHz (głośnik), 100Hz-15kHz (mikrofon) - 2 gniazda systemowe RJ-45 - wymiary 61 x 150 x 168 mm - obudowa do ustawienia na blacie stołu - cyfrowy, kompatybilny z jednostką zarządzającą systemu dyskusyjnego i tłumaczeń - wyjście słuchawkowe z wyborem kanału - przycisk odebrania głosu delegatom - mikrofon na gęsiej szyi 40cm z dwukolorową kontrolką aktywności - pasmo przenoszenia 150Hz-15kHz (głośnik), 100Hz-15kHz (mikrofon) - 2 gniazda systemowe RJ-45 - wymiary 61 x 150 x 168 mm - obudowa do ustawienia na blacie stołu CM6080 DIS 1 8 Walizka - pojemność 10 pulpitów 4 9 Kable połączeniowe - długość 1m - patchcord FTP CAT5e 10 Kable połączeniowe - długość 5m - patchcord FTP CAT5e 3M 38 3M 2 11 Podwójny odbiornik mikrofonów bezprzewodowych - pasmo UHF, przestrajany, 100 kanałów - system diversity - obudowa RACK 1U - dwa wyjścia z regulacją poziomu - anteny na przednim panelu - wyświetlacz LCD - pasmo 80Hz-15kHz - THD <0.5% - S/N >100dB ilive x2 AMC 1szt. 23

24 L.p. Nazwa urządzenia Parametry minimalne Typ Producent Ilość 12 Nadajnik mikrofonu typu handheld - pasmo UHF, przestrajany, 100 kanałów - włącznik pod kciuk - 2 baterie AA - wyświetlacz LCD - pasmo 80Hz-15kHz (system) - THD <0.5% - S/N >100dB ilive AMC 2szt. 13 Mikser foniczny - 5 wejść mikrofonowych - 5 wejść liniowych stereo - wyjście stereo z regulacją barwy dźwięku - obudowa RACK 1U - pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz - THD: 1% - S/N: 100dB 14 Rejestrator audio - zapis na karcie SD/MMC lub USB o pojemności 32GB imix 1 AMC 1szt. MP-04 AMC 1szt. - format zapisu MP3 192kbps - obudowa RACK 1U - wejście liniowe niesymetryczne RCA, max. 0.8V - wyjście liniowe niesymetryczne RCA, max 1.2V - pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz - S/N 80dB - THD 0.8% - możliwość kopiowania nagrań między obsługiwanymi nośnikami 15 Szafka - szafka meblowa, dopasowana kolorystycznie do wystroju wnętrza - zamykana - konstrukcja montażowa RACK ~15U - panel zasilania 9 gniazd ~230V Wykonanie warsztatowe 1szt. 16 Wyposażenie przyłącza podłogowego - podwójne gniazdo RJ-45 Cat6 w standardzie 45x Przyłącze PST szafki - 4 gniazda RJ-45 Cat6 Dopasowany do osprzętu elektrycznego 1 24

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH 1.1 Parametry ogólne systemu nadawczo-odbiorczego (pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) : 1. Rodzaj transmisji radiowej: cyfrowa 2. Pasmo przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6.1 do siwz

Załącznik nr 6.1 do siwz Załącznik nr 6. do siwz Zamawiający wprowadza poniższe zmiany w stosunku do dokumentu "Projekt wykonawczy zamienny systemów audiowizualnych Część A - Budynek Biurowo-Laboratoryjny " uwzględnionego w załączniku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia - sprzęt nagłaśniający

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia - sprzęt nagłaśniający Załącznik nr 1B do SIWZ CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia - sprzęt nagłaśniający I. Rodzaj sprzętu nagłaśniającego Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary 1 Niskonapięciowa matryca 8x8 urządzenie centralne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘSCI I ZMIANA nr 2

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘSCI I ZMIANA nr 2 załącznik nr 2 do SIWZ..., dn....... (pieczątka wykonawcy) Nr postępowania:zp/333/050/d/10 FORMULARZ CENOWY DLA CZĘSCI I ZMIANA nr 2 Przedmiot zamówienia liczba, jednostka miary cena jednostkowa (zł netto)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu AV Patio ASP

Koncepcja systemu AV Patio ASP 2013 Koncepcja systemu AV Patio ASP Piotr Nowiński Mega Music Sp. z o.o. 2013-12-15 2 Koncepcja systemu AV Patio ASP Spis treści Założenia... 3 Obraz... 4 Wyświetlanie... 4 Monitory LCD.... 4 Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. Wartość netto Wartość vat Wartość brutto

Arkusz1. Strona 1. Wartość netto Wartość vat Wartość brutto Przedmiar robót elementy nagłośnienia Lp. Oferowany przedmiot zamówienia Wpisać nazwę producenta i urządzenia oraz Ilość Cena jego parametry techniczne w odpowiednich jednostkowa wierszach. Dodatkowo dołączyć

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

I. Projekcyjne zestawy dydaktyczne I.a. Zestawy projekcyjne dla sal IC, IIC, IIIC, IVC (4 zestawy) Każdy zestaw powinien zawierać:

I. Projekcyjne zestawy dydaktyczne I.a. Zestawy projekcyjne dla sal IC, IIC, IIIC, IVC (4 zestawy) Każdy zestaw powinien zawierać: Sprawa Nr RAP.272.21.2014 Załącznik Nr 6a do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... I. Projekcyjne zestawy dydaktyczne I.a. Zestawy projekcyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem i wykonaniem instalacji nagłośnienia w Hali Sportów Walki (Część I.) oraz Wielofunkcyjnej Hali Sportowej (Część II.)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań technicznych

Specyfikacja wymagań technicznych Załącznik nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy Spis treści: Część I Dostawa radioodtwarzaczy 1. Radioodtwarzacz przenośny 16 szt. radio cyfrowe FM, odtwarzanie płyt CD i CD-RW w formacie CD-Audio, odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna urządzeń multimedialnych i oświetlenia

Specyfikacja Techniczna urządzeń multimedialnych i oświetlenia (województwo lubuskie) Brandenburgia 007-0 Znak: ZP-7.8.04 Specyfikacja Techniczna urządzeń multimedialnych i oświetlenia Załącznik nr 7 do SIWZ Montaż urządzeń, podłączenie do istniejącego okablowania

Bardziej szczegółowo

12. Zestawienie linii i kabli

12. Zestawienie linii i kabli 12. Zestawienie linii i kabli Nr linii Skąd Dokąd Pomieszczenie Urządzenie Złącze Pomieszczenie Urządzenie Złącze Typ kabla Uwagi System wizyjny 0001 Sala koncertowa - scena Przyłącze podłogowe PAV2 D-sub

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 5 Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 5 Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 5 Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego. Pozycja A - Wyposażenie dla kierunku Psychologia. Lp.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż 4 zestawów interaktywnych z niezbędnym oprogramowaniem do wskazanych pomieszczeń w szkole oraz dostawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa oraz instalacja 31 projektorów multimedialnych oraz 7 ekranów projekcyjnych w 30 salach dydaktycznych na terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy oraz załącznik nr 2a do SIWZ Opis urządzeń :

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy oraz załącznik nr 2a do SIWZ Opis urządzeń : Gdańsk 2.03.2011 dot. Dostawa wraz z zainstalowaniem urządzeń multimedialnych do sali audytoryjnej E-41 Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w ramach Projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej"

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zestawienie ilościowe Ilość 1 Telewizor 29 2 Uchwyt na telewizor 8 3 Odtwarzacz DVD 27 4 Radiomagnetofon CD 13 5 Dyktafon 2 6 Słuchawki 80 7. Mini

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR Cyfrowy mikser foniczny z wyposażeniem ilość 1 kpl.

ZAŁĄCZNIK NR Cyfrowy mikser foniczny z wyposażeniem ilość 1 kpl. ZAŁĄCZNIK NR 2 1. Cyfrowy mikser foniczny z wyposażeniem ilość 1 kpl. 1.1. Mikser cyfrowy (1 szt.): 1.1.1 Parametry użytkowe miksera: 1. Minimalna ilość kanałów monofonicznych: 32 2. Minimalna ilość kanałów

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym.

System nagłośnieniowy 300M dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. Nagłośnienie na samochód reklamowy lub karawan pogrzebowy. Zestaw może współpracować

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu dla Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku, ul. Harcerska 2. Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32342400-6 Sprzęt

Bardziej szczegółowo

Część I: Windows 7 Home Premium 64 Bit w języku Polskim. Office Home and Business 2010 w języku Polskim

Część I: Windows 7 Home Premium 64 Bit w języku Polskim. Office Home and Business 2010 w języku Polskim Załącznik nr 5. Część I: Wymagania Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - należy załączyć porty i złącza: Urządzenie wielofunkcyjne Podstawowe funkcje Biurowe wielofunkcyjne Kopiarka Drukarka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1.4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 4 Dostawa i montaż pętli indukcyjnych w ramach projektu Równy Start projekt modernizacji przestrzeni edukacyjnej, społecznej, architektonicznej

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Załącznik nr. do SIWZ Nr sprawy: ROA.27.64.203 Dostawa zamówienia związana jest z realizacją projektu pt. Przedszkole Publiczne w Skórzewie nr projektu POKL. 09.0.0-30-06/2, realizowanego przez Gminę Dopiewo,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY Nr sprawy: 35/PNE/DOT/2015 ` Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY I. Przełącznik matrycowy montowany na sali operacyjnej ilość 5 szt. % VAT Wartość wymagane y i warunki dla przełącznika

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Multimedialne sale dydaktyczne

CZĘŚĆ II Multimedialne sale dydaktyczne CZĘŚĆ II Multimedialne sale dydaktyczne Załącznik nr 5 W ramach dostawy powyżej opisanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, integracji, uruchomienia i szkolenia użytkowników w ramach ceny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego Załącznik nr 1C do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego I. Rodzaj sprzętu audiowizualnego Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary 1. Aparat cyfrowy 13 szt. 2. Radio z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

STACJA MULTIMEDIALNA 2DIN Z 6,2 EKRANEM DOTYKOWYM, BLUETOOTH I SYSTEMEM NAWIGACJI GPS. Wbudowany Bluetooth (HFP / HSP / A2DP / AVRCP)

STACJA MULTIMEDIALNA 2DIN Z 6,2 EKRANEM DOTYKOWYM, BLUETOOTH I SYSTEMEM NAWIGACJI GPS. Wbudowany Bluetooth (HFP / HSP / A2DP / AVRCP) Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 022 331 99 59; fax. 022 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl Cennik obowiązuje od 01.02.2010 MODEL

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych. Znak postępowania: AS/BZP/EU/09/2015

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych. Znak postępowania: AS/BZP/EU/09/2015 Rodzaje Sprzętu multimedialnego (Pakiety) stanowiące przedmiot dostawy, a także ich ilość i opis (oczekiwane przez Zamawiającego parametry techniczne, funkcjonalne, innego rodzaju minimalne właściwości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do wniosku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. DEKODER CYFROWEJ TELEWIZJI NAZIEMNEJ 1. dekoder, 3. przewód połączeniowy EURO-EURO. 1. obsługa DVB- T MPEG-4; 2. kompatybilność video NTSC, PAL;

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/98/2014 Zegrze, dnia 09.09.2014 r.

Nr sprawy: ZP/98/2014 Zegrze, dnia 09.09.2014 r. Nr sprawy: ZP/98/2014 Zegrze, dnia 09.09.2014 r. Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: Zakup i dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

SKANSKA S.A WARSZAWA, UL.GEN. JÓZEFA ZAJĄCZKA 9

SKANSKA S.A WARSZAWA, UL.GEN. JÓZEFA ZAJĄCZKA 9 INWESTOR : SKANSKA S.A. 01-518 WARSZAWA, UL.GEN. JÓZEFA ZAJĄCZKA 9 ZAMAWIAJĄCY: U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I W Y D Z I A Ł N A U K P O L I T Y C Z N Y C H I S T U D I Ó W M I Ę D Z Y N A R

Bardziej szczegółowo

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę).

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system TRACK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ i nr 2 do wzoru umowy - formularz cenowy

Załącznik nr 5 do SIWZ i nr 2 do wzoru umowy - formularz cenowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 A B C D E F G H I L.p. Producent Symbol/model Opis skrócony Ilość Jedn. cena jedn. netto cena jedn. brutto

Bardziej szczegółowo

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna i informacja dotycząca Części II zamówienia

Specyfikacja techniczna i informacja dotycząca Części II zamówienia Specyfikacja techniczna i informacja dotycząca Części II zamówienia I. Uwagi ogólne:. Występujące w tabelach parametry należy traktować jako minimalne. 2. Wykonawca nie może złożyć oferty proponując sprzęt

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Ilość łączna Kategoria Opis. pozycjonowanie w podczerwieni >=79"

Ilość łączna Kategoria Opis. pozycjonowanie w podczerwieni >=79 Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia na DOSTAWA, WNIESIENIE I MONTAŻ WRAZ Z URUCHOMIENIEM SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 50 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY BEZPRZEWODOWE

ZESTAWY BEZPRZEWODOWE ZESTAWY BEZPRZEWODOWE Wszystkie zestawy są dostępne w dowolnych konfiguracjach nadajników w ramach danej serii, a ich rodzaj nie ma wpływu na cenę SERIA UR-220 NAGŁOWNYM DO AEROBIKU Pojedynczy zestaw bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ OFERUJEMY przedmiot Zamówienia, w ilościach i parametrach określonych w projektach wykonawczych, na który składają się m.in.

Załącznik nr 8 do SIWZ OFERUJEMY przedmiot Zamówienia, w ilościach i parametrach określonych w projektach wykonawczych, na który składają się m.in. Załącznik nr 8 do SIWZ OFERUJEMY przedmiot Zamówienia, w ilościach i parametrach określonych w projektach wykonawczych, na który składają się m.in.: PROJEKT- System nagłośnienia Sali Głównej wraz z aktualizacją

Bardziej szczegółowo

Sala konferencyjna Wielkopolski UW

Sala konferencyjna Wielkopolski UW Sala konferencyjna Wielkopolski UW Okablowanie wizyjne Nr Skąd Dokąd Typ Uwagi przewodu Urządzenie Złącze Typ złącza Urządzenie Złącze Typ złącza przewodu 3 4 5 6 7 8 9 Selektor automatyczny Kramer VP

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PRZEDMIOTOWO-CENOWY

FORMULARZ PRZEDMIOTOWO-CENOWY Zastosowanie: FORMULARZ PRZEDMIOTOWO-CENOWY Wyposażenie auli w projektor multimedialny i sprzęt nagłaśniający (głośniki, wzmacniacz, mikrofony) stanowią niezbędną pomoc przy realizacji zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6.1 do SIWZ. Część I (dla Wydziału Mechanicznego)

Załącznik Nr 6.1 do SIWZ. Część I (dla Wydziału Mechanicznego) Załącznik Nr 6. do SIWZ Część I (dla Wydziału Mechanicznego) L.P Asortyment Specyfikacja Ilość I SALA 228, 202, 2 Technologia LCD Jasność min 4000 lumenów Rozdzielczość WXGA (280x800) Kontrast min 000:

Bardziej szczegółowo

Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie

Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie I. Opis przedmiotu zamówienia: II. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie systemu audio-wideo

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016

Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016 Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016 Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.3.2016 na: Dostawę i montaż elektronicznego sprzętu biurowego (w tym m. in. komputerów,

Bardziej szczegółowo

1660,50zł. Zad.1 Projektory multimedialne - 19 szt. Benq MX505 BENQ MX 505- strona producenta. Wymagane parametry - opis. Lp. 1.

1660,50zł. Zad.1 Projektory multimedialne - 19 szt. Benq MX505 BENQ MX 505- strona producenta. Wymagane parametry - opis. Lp. 1. Zad.1 Projektory multimedialne - 19 szt. Benq MX505 BENQ MX 505- strona producenta Lp. Wymagane parametry - opis 1. Technologia DLP 2. Rozdzielczość XGA 1024x768 3. Jasność obrazu 3000 ANSI lum 4. Kontrast

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów prezentacji w salach centrum edukacji Karkonoskiego Parku Narodowego

Modernizacja systemów prezentacji w salach centrum edukacji Karkonoskiego Parku Narodowego System elektronicznego przewodnika Arkusz kalkulacyjny załącznik nr Modernizacja systemów prezentacji w salach centrum edukacji Karkonoskiego Parku Narodowego ilość wartość, Odbiornik przewodnika Indywidualny

Bardziej szczegółowo

MBD 732 MBD 832 MBD 932

MBD 732 MBD 832 MBD 932 PODWÓJNY MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 732 MBD 832 MBD 932 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl MBD 732, 832, 932 mikrofon

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętowa

Specyfikacja sprzętowa Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Specyfikacja sprzętowa 1. Telewizor LCD 1 szt. 42 calowy telewizor LCD o rozdzielczości 1920 x 1080 Podstawowe informacje Załączone wyposażenie Gwarancja Pilot Minimum

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie:

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie: OR-SO.271.20.4.2011 PN-11/14/2011 OGŁOSZENIE o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia dla szkół w Gminie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Część I pomoce dla osób z niepełnosprawnością słuchu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup pomocy zwiększających dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu oraz wzroku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu audio

Specyfikacja sprzętu audio - 1 - Specyfikacja sprzętu audio 1. Kolumna pasywna sztuk 2 Moc : RMS 800 W Impedancja : 4 Ohm Pasmo przenoszenia : 45 Hz - 20 khz Skuteczność : 102 db Głośnik wysokotonowy : 1,75" Celestion Głośnik niskotonowy

Bardziej szczegółowo

Ładowanie urządzeń przenośnych z USB

Ładowanie urządzeń przenośnych z USB Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych Załącznik nr 2c do umowy nr... Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych JeŜeli w opisie przedmiotu zamówienia (opisie parametrów

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu i wyposażenie sal do nauki języków obcych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim

Zakup sprzętu i wyposażenie sal do nauki języków obcych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim Zakup sprzętu i wyposażenie sal do nauki języków obcych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim Elementy składowe pracowni Charakterystyka (wymagania minimalne) Liczba Jedn. 1. Jednostka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY WyposaŜenie w sprzęt nagłaśniający aulę i salę gimnastyczną w nowym budynku Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie wraz z instalacją i uruchomieniem oraz dostawa radioodtwarzaczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MATRYCA AUDIO PX-0288 PULPIT MIKROFONOWY RM-88 PANEL ŚCIENNY LM-88

INSTRUKCJA OBSŁUGI MATRYCA AUDIO PX-0288 PULPIT MIKROFONOWY RM-88 PANEL ŚCIENNY LM-88 INSTRUKCJA OBSŁUGI MATRYCA AUDIO PX-0288 PULPIT MIKROFONOWY RM-88 PANEL ŚCIENNY LM-88 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA... 2 Specyfikacja techniczna... 3 Podstawowe właściwości...

Bardziej szczegółowo

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 822 MBD 922

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 822 MBD 922 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 822 MBD 922 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ekoenergia Silesia S.A., ul. Żeliwna 38, Katowice, woj. śląskie, tel ,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ekoenergia Silesia S.A., ul. Żeliwna 38, Katowice, woj. śląskie, tel , Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekoenergiasilesia.pl/g2/strona główna.html Katowice: Wyposażenie AV sal konferencyjnych nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy 1 INSPICJENT. 2 NAGŁOŚNIENIE System mocowania. wartość jedn. L.p. Nazwa ilość j.m. 1.1 Jednostka centralna interkomu 2 kanałowa 1

Formularz cenowy 1 INSPICJENT. 2 NAGŁOŚNIENIE System mocowania. wartość jedn. L.p. Nazwa ilość j.m. 1.1 Jednostka centralna interkomu 2 kanałowa 1 INSPICJENT Formularz cenowy L.p. Nazwa ilość j.m. wartość jedn. wartość netto w zł wartość brutto w zł. Jednostka centralna interkomu kanałowa. Stacja reżysera kanałowa. Stacja garderoba. Realizator światła

Bardziej szczegółowo

ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD

ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD CENNIK PRODUKTÓW Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE

Bardziej szczegółowo

Biurko nauczycielskie 1 szafkowe 6 szt. Wymiary 1100 x 600 x 760 Materiał - płyta laminowana o grubości 18 mm, obrzeże PCV 2 mm Kolor - buk

Biurko nauczycielskie 1 szafkowe 6 szt. Wymiary 1100 x 600 x 760 Materiał - płyta laminowana o grubości 18 mm, obrzeże PCV 2 mm Kolor - buk Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Krzesło obrotowe 9 szt. Wielofunkcyjny mechanizm typu HEAVY DUTY. Płynna regulacja wysokości siedziska, Zsynchronizowana praca oparcia i siedziska. Funkcja UP-DOWN zmieniająca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR CES-DT 024/09/W

PROJEKT NR CES-DT 024/09/W e-mail: ces@ces.gda.pl, WWW: www.ces.gda.pl PROJEKT NR CES-DT 024/09/W INWESTOR: Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk OBIEKT: Sala Audytoryjna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A INSTRUKCJA OBSŁUGI Subwoofer aktywny Audac SX408A Dystrybutor: Linearic Ul. Chrzanowskiego 62, 51-141 Wrocław Tel/Fax 0-71 78 73 900, e-mail: biuro@akustyk.pl SPIS TREŚCI: WSTĘP...3 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA...4

Bardziej szczegółowo

ZAKRES nr III - WYPOSAŻENIE IT

ZAKRES nr III - WYPOSAŻENIE IT Lp. Przedmiot zamówienia j.m. liczba Specyfikacja Wyposażenie pracowni matematycznej 1 Laptop dla nauczyciela - 15 cali, 4 GB RAM 2 Matematyka - plansze interaktywne, CD ROM 3 Edukacyjny program multimedialny

Bardziej szczegółowo

Seria TS-900/800. Systemy konferencyjne. sound without compromise.

Seria TS-900/800. Systemy konferencyjne. sound without compromise. Seria TS-900/800 Systemy konferencyjne sound without compromise www.toa.pl Bezprzewodowe systemy konferencyjne zapewniające wysoką jakość dźwięku oraz elastyczne dopasowanie do różnych stylów konferencji.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I KOMPUTERY STACJONARNE I PRZENOŚNE, MONITORY LCD I. KOMPUTER STACJONARNY TYP I - PARAMETRY: 1. Procesor: zgodny z technologią x86, obsługujący systemy 3 i 64 bitowe.

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej LP NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

1. Projektor multimedialny NEC V260X Cena netto: 1 770,00 zł. Cena brutto: 2 177,10 zł.

1. Projektor multimedialny NEC V260X Cena netto: 1 770,00 zł. Cena brutto: 2 177,10 zł. 1. Projektor multimedialny NEC V260X Cena netto: 1 770,00 zł. Cena brutto: 2 177,10 zł. Jasność 2600 Ansi lm Żywotność lampy: 3000h/5000h w trybie eco Głośnik 7W Waga 2,5 kg Poziom szumu: 34dB/31dB w trybie

Bardziej szczegółowo

ekran główny o wymiarze ok. 2,4x3,5 m w kasecie z montażem na suficie ze sterowaniem elektrycznym z głównej konsoli lub zdalne z dedykowanego pilota

ekran główny o wymiarze ok. 2,4x3,5 m w kasecie z montażem na suficie ze sterowaniem elektrycznym z głównej konsoli lub zdalne z dedykowanego pilota (pieczęć Wykonawcy [ów]) FORMULARZ CENOWY dotyczy: Dostawa multimedialnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Kreatywności Targowa 56. Poz OPIS WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

8-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY Z 10-KANAŁOWYM DSP

8-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY Z 10-KANAŁOWYM DSP Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

Dodane załączniki należy pobrać ze strony Zamawiającego i uwzględnić w składanej ofercie.

Dodane załączniki należy pobrać ze strony Zamawiającego i uwzględnić w składanej ofercie. Dział Zamówień Publicznych Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5; 60-965 Poznań Tel. 061 665-35-38; Fax. 061 665-37-38 AD/ZP/77/17 Poznań, dnia 2017-11-13 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Zmiana zapytania ofertowego

Zmiana zapytania ofertowego Częstochowa, 09.04.2015 r. Zmiana zapytania ofertowego Dot. zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia pracowni językowej, 12-stanowiskowej na potrzeby projektu Wsparcie-Wiedza-Sukces Informuję,

Bardziej szczegółowo

Projekt nagłośnienia sali gimnastycznej w szkole w Serocku

Projekt nagłośnienia sali gimnastycznej w szkole w Serocku Projekt nagłośnienia sali gimnastycznej w szkole w Serocku Opracowanie P.P.H.U. PROAKUSTYKA ul. Modlińska 88 05-135 Wieliszew Marcin śaluk Piotr Fabisiak Wieliszew 09-04-2008 Opis i charakterystyka urządzeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 30 000,00 EURO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup nagród rzeczowych na potrzeby Świętokrzyskiego Turnieju Innowacji i Kreatywności

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1 PODSTAWA OPRACOWANIA 2 ZAŁOŻENIA INSTALACJI MULTIMEDIALNEJ 3 OPIS TECHNICZNY 3.1 Lokalna sieć komputerowa 3.2 Okablowanie dodatkowe RS 232 3.3 Instalacja nagłośnienia

Bardziej szczegółowo

DX328. Wielka projekcja. Jasna projekcja 2800 ANSI Lumenów. Rozdzielczość XGA, kontrast :1

DX328. Wielka projekcja. Jasna projekcja 2800 ANSI Lumenów. Rozdzielczość XGA, kontrast :1 DX328 Wielka projekcja Jasna projekcja 2800 ANSI Lumenów Rozdzielczość XGA, kontrast 13 000:1 Niskie koszty eksploatacji - aż do 10 000 h² żywotności lampy Lekki i przenośny, torba w zestawie DX328 Idealny

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011

W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011 ZAŁĄCZNIK A DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ekranów oraz projektorów multimedialnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa, montaż i uruchomienie projektorów i ekranów projekcyjnych w pomieszczeniach Centrum Transferu Wiedzy KUL

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa, montaż i uruchomienie projektorów i ekranów projekcyjnych w pomieszczeniach Centrum Transferu Wiedzy KUL Załącznik nr 1.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa, montaż i uruchomienie projektorów i ekranów projekcyjnych w pomieszczeniach Centrum Transferu Wiedzy KUL Część 2 - dostawa projektorów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

Złącza zewnętrzne Min. 3 x USB, w tym min. 1 x USB 3.0 Ethernet 10/100/1000, RJ45; karta zintegrowana z płytą główną, Interfejs WiFi 802.

Złącza zewnętrzne Min. 3 x USB, w tym min. 1 x USB 3.0 Ethernet 10/100/1000, RJ45; karta zintegrowana z płytą główną, Interfejs WiFi 802. IPPR.271.10.2016 Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Latowicz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Zamówienia L.p. Parametr Parametry minimalne 1. Komputer przenośny - 24 szt. (dotyczy laptopów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

Cennik wypożyczeń sprzętu konferencyjnego i multimedialnego. Podane ceny są cenami netto

Cennik wypożyczeń sprzętu konferencyjnego i multimedialnego. Podane ceny są cenami netto Cennik wypożyczeń sprzętu konferencyjnego i multimedialnego Podane ceny są cenami netto Cennik ważny od 1 lipca 2012 I. PROJEKTORY MULTIMEDIALNE 1. Projektor multimedialny dużej mocy 3xDLP (10 600 ANSI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY Załącznik nr 5.3. do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY ZADANIE 3 - zakup i dostawa sprzętu 1. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu: Lp. Rodzaj sprzętu, wymagane parametry Ilość Miejsce dostawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe na Dostawę sprzętu multimedialnego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe na Dostawę sprzętu multimedialnego ZOK.042.1.6.2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe na Dostawę sprzętu multimedialnego Załącznik Nr 4 Lp. NAZWA TOWARU OPIS TOWARU Ilość sztuk/ zestawów 1 Tablica interaktywna z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Kraków: Dostawa i montaż projektorów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej Numer ogłoszenia: 199737-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi 8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076 Instrukcja obsługi INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję należy zachować, w celu

Bardziej szczegółowo

na doposażenie systemu nagłośnienia dwóch laboratoriów o powierzchni ok. 155m 2 i ok. 200m 2

na doposażenie systemu nagłośnienia dwóch laboratoriów o powierzchni ok. 155m 2 i ok. 200m 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.11.2015 r. na doposażenie systemu nagłośnienia dwóch laboratoriów o powierzchni ok. 155m 2 i ok. 200m 2 Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

W303. Wielka projekcja. Jasna projekcja 3200 ANSI Lumenów. Rozdzielczość WXGA, kontrast :1, wejście HDMI

W303. Wielka projekcja. Jasna projekcja 3200 ANSI Lumenów. Rozdzielczość WXGA, kontrast :1, wejście HDMI W303 Wielka projekcja Jasna projekcja 3200 ANSI Lumenów Rozdzielczość WXGA, kontrast 15 000:1, wejście HDMI Niskie koszty eksploatacji - aż do 10 000 h² żywotności lampy Lekki i przenośny, torba w zestawie

Bardziej szczegółowo

,,Nauczyciel Doskonały

,,Nauczyciel Doskonały Dział II - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu niezbędnego do działalności sieci współpracy w ramach projektu pn.: Nauczyciel Doskonały współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo