PROJEKT WYKONAWCZY. SYSTEMY AUDIOWIZULANE DLA SAL WIELOFUNKCYJNYCH i SAL KONFERENCYJNYCH SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH DLA SALI GŁÓWNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. SYSTEMY AUDIOWIZULANE DLA SAL WIELOFUNKCYJNYCH i SAL KONFERENCYJNYCH SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH DLA SALI GŁÓWNEJ"

Transkrypt

1 Sound & Space Robert Lebioda TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ADRES: ul. W. Biegańskiego 61A Poznań OBIEKT: Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie ADRES: Warszawa, pl. Defilad 1 INWESTOR: Zarząd Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Sp. z o.o. ADRES: Warszawa, pl. Defilad 1 DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: LIPIEC 2010 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMY AUDIOWIZULANE DLA SAL WIELOFUNKCYJNYCH i SAL KONFERENCYJNYCH SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH DLA SALI GŁÓWNEJ TOM IX AV

2 SPIS TREŚCI TOM IX AV PODSTAWA OPRACOWANIA FORMALNA MERYTORYCZNA PRZEDMIOT OPRACOWANIA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW SALE WIELOFUNKCYJNE 304, OPIS SYSTEMU (ETAP II) OBSŁUGA URZĄDZEŃ SYSTEM PROJEKCJI SYSTEM NAGŁOŚNIENIA SYSTEM ZINTEGROWANEGO STEROWANIA SALE WIELOFUNKCYJNE 304 I WYKAZ LINII (ETAP II) SALA KONFERENCYJNE MICKIEWICZA I PUSZKINA - OPIS SYSTEMU (ETAP II) KONCEPCJA WYPOSAŻENIA I OBSŁUGA URZĄDZEŃ SYSTEM PROJEKCJI SYSTEM KONFERENCYJNY SALE KONFERENCYJNE MICKIEWICZA I PUSZKINA - WYKAZ LINII (ETAP II) SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH OPIS (ETAPY I, II) KONCEPCJA SYSTEMU I OBSŁUGA URZĄDZEŃ ROZWIĄZANIA TECHNICZNE SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH - WYKAZ LINII (ETAP I) ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ (ETAP II) SALE WIELOFUNKCYJNE WYKAZ DLA JEDNEJ SALI SALE KONFERENCYJNE WYKAZ DLA JEDNEJ SALI SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH...25

3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Formalna Umowa nr TA/754/30/2008 zawarta z Zarządem Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o Merytoryczna 1. zlecenie inwestora; 2. Projekt budowlany Projekt przebudowy Sali Kongresowej PKiN wraz z dostosowaniem do wymogów przepisów przeciwpożarowych. Etap I opracowane przez Sound&Space Robert Lebioda; 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami; 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowani (Dz. U. z 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.); 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 7 kwietnia 2009r. nr 56, poz.461); 6. aktualny wypis z ewidencji gruntów; 7. mapa sytuacyjno-wysokościowa przeznaczona do celów projektowych; 8. wytyczne do projektowania przedstawione przez Inwestora; 9. wizja lokalna; 10. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 września 1982 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach artystycznych (Dz. U. nr 29, poz.205); 11. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk; 12. Wytyczne funkcjonalno-technologiczne modernizacji Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie opracowane przez PC OISTAT, Warszawa 30maja 2008; 13. Inwentaryzacja własna; 14. Zaktualizowana inwentaryzacja architektoniczno-budowlana przekazana przez Dział Architektoniczno-Budowlany PKiN; 15. Ekspertyza dotycząca geometrii widowni Sali Kongresowej opracowana przez pracownię Sound&Space Robert Lebioda, Warszawa marzec 2009; 16. Ustalenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zawarte w piśmie WZ.6572/163/95 z dnia 18 listopada 1995 roku wydanym w oparciu o 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 roku (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 46) dotyczące uzgodnienia jako prawidłowo przyjętych w Studium naukowo-technicznym możliwości dostosowania obiektu PKiN do przepisów przeciwpożarowych roz Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 3

4 wiązań technicznych w formie wytycznych w zakresie dotyczącym Sali Kongresowej w budynku PKiN; 17. Studium naukowo-techniczne możliwości dostosowania obiektu PKiN do przepisów przeciwpożarowych opracowane przez prof. dr hab inż. M. Kosiarka oraz mgr inż. W. Dzika z zespołem, Warszawa październik 1995; 18. Warunki organizacyjno-techniczne Ewakuacja ludzi z obiektu Sali Kongresowej części K budynku PKiN w Warszawie z uwzględnieniem warunków ewakuacji w zakresie wymagań imprez klasyfikowanych jako imprezy masowe opracowane przez firmę PHU Faser Poż, Warszawa listopad 2007; 19. Dokumentacja inwentaryzacji konserwatorskiej w budynku Sali Kongresowej opracowana przez G. Szumską-Józefiak, M. Ziarkiewicz, Warszawa 2009; 20. Szczegółowe wytyczne wykonania wszystkich rodzajów foteli i innych siedzeń w modernizowanej Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i specyfikacja techniczna zamówienia opracowana przez PC OISTAT, Warszawa 26 czerwca 2009; 21. Ustalenia z narad koordynacyjnych; 22. Inwentaryzacja fotograficzna; 23. Analiza systemu wentylacji pożarowej w Sali Kongresowej w Warszawie opracowana przez dr inż. D.Brzezińską, Łódź grudzień 2009; 24. Sala Kongresowa PKiN w Warszawie. Opinia specjalistyczna dotycząca wymaganej odporności ogniowej stalowej konstrukcji dachu nad Salą Kongresową wykonana przez Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 31 marca 2010; Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 4

5 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Obiekt: Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Adres budowy: Warszawa, Pl. Defilad 1, działka 24, obręb Inwestor: ZPKiN, Pl. Defilad 1, Warszawa Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemów audiowizualnych dla sal wielofunkcyjnych nr 304 i 334, sal konferencyjnych Mickiewicza i Puszkina oraz systemu tłumaczeń symultanicznych dla sali głównej w budynku Sali Kongresowej PKiN. Z uwagi na wysokie koszty związane z modernizacją obiektu przewiduje się wykonanie prac instalacyjnych w dwóch etapach, których zakres obejmować będzie: ETAP I Wykonanie kompletnego okablowania systemu tłumaczeń symultanicznych. ETAP II Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń systemu tłumaczeń symultanicznych oraz wykonanie kompletnych instalacji audiowizualnych dla sal wielofunkcyjnych 304 i 334 oraz sal konferencyjnych Mickiewicza i Puszkina Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 5

6 3. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW Nazwa rysunku Sala wielofunkcyjna 304, 334 schemat blokowy systemu AV Sale Puszkina i Mickiewicza schemat blokowy systemu AV Sala główna schemat blokowy systemu tłumaczeń symultanicznych Sala wielofunkcyjna 304 rzut rozmieszczenia urządzeń systemu AV Sala wielofunkcyjna 334 rzut rozmieszczenia urządzeń systemu AV Sala Puszkina rzut rozmieszczenia urządzeń systemu AV Sala Mickiewicza rzut rozmieszczenia urządzeń systemu AV Pokoje tłumaczy rzut rozmieszczenia urządzeń systemu tłumaczeń Poziom +3 - trasy kablowe systemu tłumaczeń Nr rys. AV-1 AV-2 AV-3 AV-4 AV-5 AV-6 AV-7 AV-8 AV Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 6

7 4. SALE WIELOFUNKCYJNE 304, OPIS SYSTEMU (ETAP II) 4.1. Obsługa urządzeń Projektowany system audiowizualny ma za zadanie usprawnić prowadzenie prezentacji, szkoleń za pomocą współczesnych technik prezentacji multimedialnych pozwalając skupić się prowadzącemu na merytorycznej części przekazu. Nagłośnienie zapewni prawidłową słyszalność i zrozumiałość przekazu słownego dla wszystkich słuchaczy bez potrzeby wysilania głosu przez prelegenta oraz umożliwi prezentowanie materiałów dźwiękowych towarzyszących obrazowi. Urządzenia znajdujące się w sali będą obsługiwane samodzielnie przez prowadzącego przy pomocy ekranu dotykowego systemu centralnego sterowania System projekcji System projekcji obrazów oparto na projektorze multimedialnym o rozdzielczości WXGA i nominalnej jasności 4000Ansi lumenów podwieszonym pod sufitem. Założono jednak pracę w trybie obniżonej jasności co wydłuży czas eksploatacji lampy i obniży poziom hałasu z wentylatorów. Panoramiczny format obrazu projektora będzie dopasowany do większości współczesnych komputerów przenośnych i urządzeń wideo. Jednocześnie spełnia wymagania stawiane przez urządzenia będące źródłem obrazu w formacie 5:4 i 4:3. Obrazy wyświetlane będą na elektrycznie rozwijanym ekranie o szerokości 240cm zamontowanym w przedniej, bocznej części sali. Wielkość i miejsce montażu ekranu zostały dobrane tak, by stanowisko prelegenta znajdowało się poza światłem projektora oraz tak, by słuchacze nie przesłaniali sobie nawzajem obrazu. Projektor umożliwi wyświetlanie materiałów z DVD i komputera umieszczonych w szafce w pobliżu stanowiska prowadzącego oraz urządzeń przenośnych takich jak wizualizer, laptop, kamera podłączanych do przyłącza sygnałowego PAV w kasecie podłogowej pod stołem. Wizualizer jest przetwornikiem obrazu i umożliwia prezentację materiałów nieprzezroczystych (notatki na kartkach papieru, zdjęcia, przedmioty trójwymiarowe) oraz transparentnych (folie, slajdy) z możliwością kadrowania obrazu. Wyboru źródła prezentacji dokonuje prowadzący przy pomocy ekranu dotykowego. Jako źródła sygnału można użyć: o Urządzenia dołączonego do gniazd VIDEO i S-VIDEO przyłącza PAV (kamera, cyfrowy aparat fotograficzny, magnetowid itp.) 7

8 o Komputera przenośnego dołączanego do gniazd przyłącza PAV. System jest przygotowany do dołączania komputerów typu PC lub notebook z dowolną kartą graficzną z wyjściem analogowym typu VGA albo cyfrowym typu HDMI/DVI. o o o Wizualizera dołączanego do gniazd przyłącza PAV. Odtwarzacza DVD zainstalowanego w szafce Komputera stacjonarnego typu PC umieszczonego w szafce, wyposażonego w bezprzewodowa klawiaturę i mysz W celu polepszenia komfortu prowadzenia prezentacji w pozycji siedzącej za stołem, przewidziano monitor podglądowy ustawiany na blacie stołu, podłączany do przyłącza PAV. Powielany na nim będzie obraz wyświetlany przez projektor, przez co prowadzący nie będzie zmuszony do odwracania wzroku w kierunku ekranu projekcyjnego. Umożliwi to także wcześniejsze sprawdzenie przygotowanej prezentacji bez potrzeby rozwijania ekranu projekcyjnego i uruchamiania projektora System nagłośnienia System nagłaśniający oparty został o dwudrożne zestawy głośnikowe umieszczone po obu stronach sali powyżej ekranu skierowane w stronę siedzisk. Posłużą one do odtwarzania dźwięku towarzyszącego obrazowi oraz będą emitować dźwięk z mikrofonu prowadzącego. W systemie nagłośnienia zastosowano podwójny bezprzewodowy zestaw mikrofonowy pracujący w pasmie UHF. Przewidziano jeden nadajnik do ręki typu handheld oraz jeden typu bodypack z mikrofonem nagłownym i lavalier. Mikrofon podłączony będzie do miksera fonicznego za pośrednictwem eliminatora sprzężeń akustycznych. Jego głośność ustawiona będzie na stałe, z możliwością korekcji. Natomiast dźwięk stereo z urządzeń prezentacyjnych zostanie doprowadzony do miksera z przełącznika AV pozwalającego na zdalne przełączanie źródeł i regulację głośności. Regulacje te będą dostępne z poziomu użytkownika na ekranie dotykowym systemu sterowania. Urządzenia systemu nagłośnienia takie jak: mikser, wzmacniacz, odtwarzacz DVD odbiornik mikrofonu bezprzewodowego umieszczone zostaną w szafce meblowej RACK. 8

9 4.4. System zintegrowanego sterowania System zintegrowanego sterowania zwalnia prowadzącego ze znajomości obsługi poszczególnych urządzeń i zasady funkcjonowania całości systemu. Będzie on miał do dyspozycji ekran dotykowy z czytelnym interfejsem graficznym. Naciśniecie jednego z pól makroinstrukcji wywołuje odpowiednią sekwencję zdarzeń, np.: rozwinięcie ekranu uruchomienie projektora przygaszenie oświetlenia wybór żądanego źródła prezentacji multimedialnej rozpoczęcie odtwarzania materiału z płyty DVD/CD Wszystkie komendy i procedury sterujące zapisane będą w jednostce centralnej systemu umieszczonej w szafce pod wizualizerem. Z jednostką centralna współpracować będzie moduł wykonawczy w rozdzielni elektrycznej oraz programowalny kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,4'' zainstalowany na ścianie w pobliżu stanowiska prelegenta. Jednostka centralna poprzez interfejs RS-232 będzie sterować projektorem oraz przełącznikiem obrazu i dźwięku, a poprzez nadajnik IR odtwarzaczem DVD. 9

10 5. SALE WIELOFUNKCYJNE 304 I WYKAZ LINII (ETAP II) L.p. Nazwa Skąd Dokąd Typ kabla Długość Linie wizyjne 1 LRGB 1 Przyłącze PST Projektor SVGA 60 15m 2 LHDMI 1 Przyłącze PST Projektor CDV100 15m 3 LRGB 2 Przyłącze PAV Przyłącze PST SVGA 60 6m 4 LRGB 3 Przyłącze PAV Przyłącze PST SVGA 60 6m 5 LHDMI 2 Przyłącze PAV Przyłącze PST CDV100 6m 6 LSV 2 Przyłącze PAV Przyłącze PST SVHS10 6m 7 LV 2 Przyłącze PAV Przyłącze PST CXV134 6m Linie foniczne 1 LF 1 Przyłącze PAV Przyłącze PST 4 x SIG48 6m Linie sterujące 1 LRS 1 Przyłącze PST Projektor MC105 15m 2 LRS 2 Przyłącze PST Rozdzielnia UTP Cat5 5m 3 LRS 3 Rozdzielnia Ekran dotykowy UTP Cat5 4m Linie głośnikowe 1 LGL Przyłącze PST Głośnik lewy RZ15 8m 2 LGP Przyłącze PST Głośnik prawy RZ15 13m Linie rezerwowe i zasilające 1 LR 1 Przyłącze PST Projektor UTP Cat 5 15m 2 LR 2 Przyłącze PST Rozdzielnia 2 x UTP Cat 5 5m 3 LZPROJ Projektor Rozdzielnia YDY 3x1,5 Branża elektryczna 4 LZE Ekran elektryczny Rozdzielnia YDY 4x1,5 Branża elektryczna 5 LWE Włącznik ekranu Rozdzielnia YDY 4x1,5 Branża elektryczna 6 LZPAV Przyłącze PAV Rozdzielnia YDY 3x2,5 Branża elektryczna 7 LZPST Przyłącze PST Rozdzielnia 2 x YDY 3x2,5 Branża elektryczna Okablowanie prowadzić: pod posadzką w rurach PCV, na stropie i ścianach podtynkowo w rurach PCV 10

11 6. SALA KONFERENCYJNE MICKIEWICZA I PUSZKINA - OPIS SYSTEMU (ETAP II) 6.1. Koncepcja wyposażenia i obsługa urządzeń Z uwagi na architekturę i aranżację sal zostaną one wyposażone w przewodowy system dyskusyjny i przenośny system projekcji. Przygotowane przez obsługę techniczną urządzenia będą obsługiwane samodzielnie przez uczestników spotkania System projekcji System projekcji obrazów oparto na projektorze multimedialnym o rozdzielczości FullHD i jasności 4000Ansi lumenów. Panoramiczny format obrazu projektora będzie dopasowany do większości współczesnych komputerów przenośnych i urządzeń wideo. Jednocześnie spełnia wymagania stawiane przez urządzenia będące źródłem obrazu w formacie 5:4 i 4:3. Obrazy wyświetlane będą na, rozpinanym na stojącej ramie, ekranie o 400x300cm ustawionym przy jednej ze ścian. Proporcje ekranu zostały dobrane tak, by przy zadanej szerokości obrazu możliwa była korekcja wysokości dojnej krawędzi obrazu z powodu bliskiego sąsiedztwa miejsc przy stole konferencyjnym, a także by umożliwić wyświetlenie obrazu w formacie 4:3 z wykorzystaniem pełnej powierzchni ekranu. Projektor umożliwi wyświetlanie materiałów z DVD, komputera, wizualizera oraz innych urządzeń przenośnych podłączonych bezpośrednio do projektora ustawionego na stoliku projekcyjnym wewnątrz stołu konferencyjnego. Wizualizer jest przetwornikiem obrazu i umożliwia prezentację materiałów nieprzezroczystych (notatki na kartkach papieru, zdjęcia, przedmioty trójwymiarowe) oraz transparentnych (folie, slajdy) z możliwością kadrowania obrazu. Wyboru źródła prezentacji dokonuje prowadzący przy pomocy pilota zdalnego sterowania projektora System konferencyjny Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano przewodowy system konferencyjny kompatybilny z posiadanymi prze PKiN urządzeniami konferencyjnymi. Pulpity mikrofonowe ustawione na na stole połączone będą przewodami o możliwie najmniejszej długości by minimalizować spadki napięć, a także wpływ widocznego okablowania na estetykę sali. 11

12 Dla uczestników konferencji zajmujących miejsca poza stołem konferencyjnym przewidziano mikrofony bezprzewodowe do ręki włączone w system dyskusyjny. Jednostka zarządzająca systemu konferencyjnego oraz odbiorniki mikrofonów bezprzewodowych umieszczone będą w szafce RACK w pomieszczeniu sąsiadującym z salą konferencyjną. Połączenie z pulpitami zrealizowane będzie za pośrednictwem przyłącza podłogowego w środku stołu. Zaproponowano urządzenia, które w razie potrzeby mogą pracować także w systemie tłumaczeń symultanicznych sali głównej. Na potrzeby archiwizacji treści spotkań i konferencji przewidziano rejestrator audio z funkcją zdalnego dostępu do nagrań przez sieć komputerową. Dostęp ten może zostać ograniczony. 12

13 7. SALE KONFERENCYJNE MICKIEWICZA I PUSZKINA - WYKAZ LINII (ETAP II) L.p. Nazwa Skąd Dokąd Typ kabla Długość 1 LSYS 1 LZPROJ 2 LPST Przyłącze podłogowe Przyłącze podłogowe projektora Gniazdo szafki urządzeń Linie antenowe Przyłącze szafki AV 4 x STP Cat6 20m Linie rezerwowe i zasilające Rozdzielnia YDY 3x1,5 Branża elektryczna Rozdzielnia YDY 3x1,5 Branża elektryczna Okablowanie prowadzić: pod posadzką w rurach PCV, na ścianach podtynkowo w rurach PCV z zachowaniem dopuszczalnego minimalnego promienia gięcia przewodów 13

14 8. SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH OPIS (ETAPY I, II) 8.1. Koncepcja systemu i obsługa urządzeń Projektowany system tłumaczeń symultanicznych umożliwi tłumaczenie wystąpienia na 5 języków i bezprzewodową, radiową transmisję, z językiem podstawowym włącznie, do słuchaczy wyposażonych w osobiste odbiorniki ze słuchawkami. Słuchacz wybiera odpowiedni, dla swojego języka, kanał i ustawia głośność dźwięku w słuchawkach. Odbiorniki będą wydawane przez obsługę. Do ładowania odbiorników przewidziano ładowarki walizkowe. Dla osób niedosłyszących przewidziano pętle indykcyjne podłączane do odbiorników zamiast słuchawek. Tłumacze nie mając kontaktu wzrokowego z mówcą zostaną wyposażeni w monitory podglądowe, na których widoczny będzie jednocześnie obraz z wybranych 4 kamer systemu isnpicjenta. W każdym pokoju tłumaczy przewidziano po dwa pulpity (stanowiska) tłumacza dla danego języka. W magistralę systemu tłumaczeń zostaną włączone, za pośrednictwem dystrybutorów/repeaterów i przyłącza systemowego na scenie, dedykowane konferencyjne pulpity mikrofonowe ustawiane, w miarę potrzeby, na stole prezydialnym Rozwiązania techniczne Wybrano system, którego jednostka zarządzająca standardowo współpracuje z promiennikami podczerwieni. Jednak zastosowano transmisję radiową, która zabezpieczy przed zakłóceniami obioru w przypadku przesłonięcia nadajnika przez innego słuchacza lub odzież, a także w przypadku zmiany pozycji słuchacza. Dodatkowo radiowa transmisja pozwoli na wykorzystanie odbiorników także poza pomieszczeniem sali głównej np. przez wycieczki (w tym osoby niedosłyczące) jeśli przewodnik zostanie wyposażony w przenośny nadajnik. Wielokanałowa transmisja dźwięku z magistrali systemowej systemu tłumaczeń będzie dekodowana na niezależne sygnały analogowe każdego kanału, które zostaną wysłane do nadajników FM pracujących w pasmie 863MHz. Nadajniki posiadają dwa wejścia sygnałowe, co pozwoli na transmitowanie w eter również sygnałów niepochodzących z systemu tłumaczeń, np. różnych wersji językowych wyświetlanego materiału filmowego. Podłączenie z głównym systemem elektroakustycznym sali zrealizowane będzie poprzez 8-kanałowy, dwukierunkowy interfejs w standardzie ADAT z wykorzystaniem transmisji po skrętce. Dostarczy on do 14

15 systemu tłumaczeń sygnał języka podstawowego oraz innych, o których wspomniano powyżej. Ponadto pozwoli elektroakustykowi na bieżącą kontrolę dźwięku transmitowanego do odbiorników radiowych oraz rejestrację dźwięku niezależnie dla każdego z kanałów. Podgląd z kamer dla tłumaczy zrealizowany będzie przy pomocy monitorów LCD jeden dla każdego tłumacza. Jako dzielnik obrazu wykorzystano rejestrator DVR posiadający wyjście VGA wysokiej rozdzielczości. Taki sygnał, po rozdzieleniu, transmitowany będzie 5-cioma niezależnymi kablami Cat6 do każdego z 5-ciu pokoi tłumaczy, gdzie lokalnie będzie rozdzielony na 2 monitory. Urządzenia systemu tłumaczeń, takie jak: jednostka zarządzająca, dekoder kanałowy, nadajniki FM, interfejs ADAT, rejestrator/dzielnik obrazu umieszczone będą w szafce RACK w pomieszczeniu schowka na odbiorniki systemu tłumaczeń. Odbiorniki ładowane będą w szafach wyposażonych w szuflady z ładowarkami, a transportowane do sali głównej w walizkach lub koszach. 15

16 9. SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH - WYKAZ LINII (ETAP I) L.p. Nazwa Skąd Dokąd Typ kabla Szacowana długość 1 LSYST1 Szafa systemu tłumaczeń Linie systemowe Przyłącze PT5 STP Cat6 25m 2 LSYST2 Przyłącze PT5 Przyłącze PT4 STP Cat6 15m 3 LSYST3 Przyłącze PT2 Przyłącze PT3 STP Cat6 15m 4 LSYST4 Przyłącze PT1 Przyłącze PT2 STP Cat6 15m 5 LSYST5 6 LSYST6 Szafa systemu tłumaczeń Szafa systemu tłumaczeń Przyłącze PT1 STP Cat6 130m Przyłącze konferencyjne na scenie 2 x FTP Cat6 90m 7 LANT1 Antena FM 1 Szafa systemu H1000, RG8 20m 8 LANT2 Antena FM 2 Szafa systemu H1000, RG8 20m 9 LANT3 Antena FM 3 Szafa systemu H1000, RG8 20m 10 LANT4 Antena FM 4 Szafa systemu H1000, RG8 20m 11 LANT5 Antena FM 5 Szafa systemu H1000, RG8 20m 12 LANT6 Antena FM 6 Szafa systemu H1000, RG8 20m 1 LKAM1 2 LRGB1 3 LRGB2 4 LRGB3 5 LRGB4 6 LRGB5 Szafa systemu inspicjenckiego Szafa systemu tłumaczeń Szafa systemu tłumaczeń Szafa systemu tłumaczeń Szafa systemu tłumaczeń Szafa systemu tłumaczeń Linie wizyjne Szafa systemu tłumaczeń 2 x STP Cat6 70m Przyłącze PT1 STP Cat6 130m Przyłącze PT2 STP Cat6 150m Przyłącze PT3 STP Cat6 155m Przyłącze PT4 STP Cat6 30m Przyłącze PT5 STP Cat6 25m 1 LADAT Szafa systemu tłumaczeń Linie foniczne Reżyserka 2 x STP Cat6 140m Linie rezerwowe i zasilające 1 LZT Rozdzielnia Szafa systemu YDY 3x2,5 Branża elektryczna 2 LZPT1 Rozdzielnia Przyłącze PT1 YDY 3x2,5 Branża elektryczna 3 LZPT2 Rozdzielnia Przyłącze PT2 YDY 3x2,5 Branża elektryczna 16

17 L.p. Nazwa Skąd Dokąd Typ kabla Szacowana długość 4 LZPT3 Rozdzielnia Przyłącze PT3 YDY 3x2,5 Branża elektryczna 5 LZPT4 Rozdzielnia Przyłącze PT4 YDY 3x2,5 Branża elektryczna 6 LZPT5 Rozdzielnia Przyłącze PT5 YDY 3x2,5 Branża elektryczna Okablowanie prowadzić: pod posadzką w rurach PCV, na ścianach pomieszczeń tłumaczy w kanałach instalacyjnych PCV na ścianach pomieszczeń technicznych (strych) natynkowo w rurach PCV z zachowaniem dopuszczalnego minimalnego promienia gięcia przewodów 17

18 10. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ (ETAP II) Sale wielofunkcyjne wykaz dla jednej sali L.p. Nazwa urządzenia Parametry minimalne Typ Producent Ilość 1 Wideoprojektor LCD 2 Uchwyt sufitowy projektora - technologia DLP - jasność 4000Ansi, - kontrast 2000:1 - rozdzielczość WXGA - wejścia: DVI, VGA, CV, S-VIDEO - sterowanie RS żywotność lampy do 5000godz (w trybie ECO) - układ optyczny pozwalający zamontować projektor min. 40cm powyżej ekranu bez zniekształceń trapezowych obrazu - obudowa w kolorze białym - regulowana długość cm - przegubowy - kanał do prowadzenia okablowania wewnątrz uchwytu - kolor biały lub srebrny WD-620U Mitsubishi 1szt. AluMount AVERS 1szt. 3 Ekran projekcyjny - napęd elektryczny - rozmiar 154x240, format 16:10 Tensioned Elpro Electrol Projecta 1szt. - powierzchnia biała, matowa - system napinaczy powierzchni projekcyjnej 4 Wizualizer - rozdzielczość XGA - wyjście DVI/HDMI - wyjście VGA - wejście VGA (wbudowany przełącznik) - podświetlenie płyty roboczej - oświetlenie górne płyty PS-400 Lumens 1szt. 5 Odtwarzacz DVD - wyjście COMPONENT, audio - sterowanie IR lub RS-232 SONY 1szt. 18

19 L.p. Nazwa urządzenia Parametry minimalne Typ Producent Ilość 6 Komputer PC - karta graficzna z podwójnym wyjściem DVI/HDMI i VGA - karta dźwiękowa - DVDROM - UBS na przednim panelu - obudowa typu DESKTOP 7 Monitor LCD - rozdzielczość WXGA - przekątna 17 - wejście VGA HP, Dell Samsung 1szt. 1szt. 8 Przełącznik AV - wejścia: 2xHDMI+audio, VGA+audio, CV+audio, SV+audio, COMPONENT+audio VP-437 Kramer 1szt. 9 Podwójny odbiornik mikrofonów bezprzewodowych 10 Nadajnik mikrofonu typu handheld - wyjścia: HDMI+VGA+RGBHV+audio - sterowanie RS skalowanie do rozdzielczości Full HD w tym rozdzielczość natywna - ustawiane opóźnienie toru audio (0ms, 40ms, 110ms, 150ms) - obsługa regulacji głośności - obudowa RACK 1U - pasmo UHF, przestrajany, 100 kanałów - system diversity - obudowa RACK 1U - dwa wyjścia z regulacją poziomu - anteny na przednim panelu - wyświetlacz LCD - pasmo 80Hz-15kHz - THD <0.5% - S/N >100dB - pasmo UHF, przestrajany, 100 kanałów - włącznik pod kciuk - 2 baterie AA - wyświetlacz LCD - pasmo 80Hz-15kHz (system) - THD <0.5% - S/N >100dB ilive X2 AMC 1szt. ilive AMC 1szt. 19

20 L.p. Nazwa urządzenia Parametry minimalne Typ Producent Ilość 11 Nadajnik mikrofonu typu bodypack z mikrofonem nagłownym - pasmo UHF, przestrajany, 100 kanałów - 2 baterie AA - wyświetlacz LCD - pasmo 80Hz-15kHz (system) - THD <0.5% - S/N >100dB ilive HM AMC 1szt. 12 Mikser foniczny - 5 wejść mikrofonowych - 5 wejść liniowych stereo - wyjście stereo z regulacją barwy dźwięku - obudowa RACK 1U - pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz - THD: 1% - S/N: 100dB imix1 AMC 1szt. 13 Wzmacniacz mocy stereo 14 Eliminator sprzężeń akustycznych 15 Przyłącze ścienne szafki PST - moc 2x80W/8Ω - pasmo przenoszenia 25Hz-25kHz - THD<0.3% - S/N >100dB - obudowa RACK, 1U - wejście symetryczne - regulacja poziomu na przednim panelu - obudowa RACK 1U - działanie na zasadzie zmiany częstotliwości w zakresie 3..8Hz - pasmo przenoszenia 30Hz 30kHz - THD <0.3% - czułość we/wy 0.775V - zasilanie sieciowe - gniazda: 2xHDMI, 2xVGA, S-VIDEO, VIDEO, 4xAUDIO, SPEAKON - gniazda zasilania ~230V - gniazda RJ-45 - napisy grawerowane A-100 AMC 1szt. ES-3 Elektronika 1szt. PST AudioTech 1szt. 20

21 L.p. Nazwa urządzenia Parametry minimalne Typ Producent Ilość 16 Zestaw głośnikowy - dwudrożny, bassreflex - pasmo (-3dB): 70Hz-18kHz - moc RMS 50W/8Ω - skuteczność 87dB/1W/1m - kąt promieniowania 110 stopni - uchwyt ścienny typu C - obudowa ABS - wymiary: 212x147x136mm WX-502 Audac 2szt. 17 Przyłącze podłogowe 18 System zintegrowanego sterowania - gniazda: HDMI, VGA, S-VIDEO, VIDEO, 4xAUDIO - gniazda zasilania ~230V - gniazda RJ-45 - kolorowy ekran dotykowy 8 - jednostka centralna z portami RS-232 i IR oraz pamięcią, w której zapisany jest program - moduły wykonawcze przekaźnikowe do rozdzielni elektrycznej PAV AudioTech 1szt. ACS-CS AudioTech 1kpl. 19 Szafka - meblowa, dopasowana kolorystycznie do wystroju wnętrza - zamykana na klucz - konstrukcja montażowa RACK ~20U - panel zasilania 9 gniazd ~230V Wyk. warsztatowe 1szt. 21

22 10.2. Sale konferencyjne wykaz dla jednej sali L.p. Nazwa urządzenia Parametry minimalne Typ Producent Ilość 1 Wideoprojektor DLP - jasność 4000Ansi, - kontrast 2000:1 - żywotność lampy 3000h, 5000h w trybie ECO - rozdzielczość Full HD - obiektyw szerokokątny - wejścia: DVI/HDMI, RGBHV, CV, S- VIDEO, - wejścia AUDIO (minijack i RCA) - sterowanie RS wbudowany głośnik 10W - waga 3.8kg 2 Stolik projekcyjny - regulowana wysokość - regulowane pochylenie blatu - kółka FD630U Mitsubishi 1szt. Solo 9000 Projecta 1szt. 3 Ekran projekcyjny przenośny - rozpinany na ramie - rozmiar 320x427 - powierzchnia biała, matowa - wysokość podstawy regulowana FastFold Projecta 1szt. 4 Wizualizer - rozdzielczość HD (1080p, UXGA, 720p) - 15x zoom optyczny - skanowanie 20fps - wyjście DVI/HDMI, VGA, AUDIO - wejście mikrofonowe i audio - podświetlenie płyty - pamięć wewnętrzna na 240 zdjęć - oświetlenie górne płyty - sterowanie RS-232 PS-660 Lumens 1szt. 5 Jednostka zarządzająca bezprzewodowego systemu dyskusyjnego - urządzenie współpracujące ze sprzętem posiadanym przez Inwestora - 2 wyjścia systemowe RJ-45 - wejście i wyjście audio - pasmo przenoszenia 50Hz-15kHz - S/N >85dB - THD <0.1% - obsługa 4 kanałów transmisji - obsługa 50 pulpitów mikrofonowych - obudowa RACK CU6005 DIS 1 22

23 L.p. Nazwa urządzenia Parametry minimalne Typ Producent Ilość 6 Pulpit delegata - cyfrowy, kompatybilny z jednostką zarządzającą systemu dyskusyjnego i tłumaczeń DM6070 DIS 39 7 Pulpit przewodniczącego - podwójne wyjście słuchawkowe z wyborem kanału - mikrofon na gęsiej szyi 40cm z dwukolorolową kontrolką aktywności - pasmo przenoszenia 150Hz-15kHz (głośnik), 100Hz-15kHz (mikrofon) - 2 gniazda systemowe RJ-45 - wymiary 61 x 150 x 168 mm - obudowa do ustawienia na blacie stołu - cyfrowy, kompatybilny z jednostką zarządzającą systemu dyskusyjnego i tłumaczeń - wyjście słuchawkowe z wyborem kanału - przycisk odebrania głosu delegatom - mikrofon na gęsiej szyi 40cm z dwukolorową kontrolką aktywności - pasmo przenoszenia 150Hz-15kHz (głośnik), 100Hz-15kHz (mikrofon) - 2 gniazda systemowe RJ-45 - wymiary 61 x 150 x 168 mm - obudowa do ustawienia na blacie stołu CM6080 DIS 1 8 Walizka - pojemność 10 pulpitów 4 9 Kable połączeniowe - długość 1m - patchcord FTP CAT5e 10 Kable połączeniowe - długość 5m - patchcord FTP CAT5e 3M 38 3M 2 11 Podwójny odbiornik mikrofonów bezprzewodowych - pasmo UHF, przestrajany, 100 kanałów - system diversity - obudowa RACK 1U - dwa wyjścia z regulacją poziomu - anteny na przednim panelu - wyświetlacz LCD - pasmo 80Hz-15kHz - THD <0.5% - S/N >100dB ilive x2 AMC 1szt. 23

24 L.p. Nazwa urządzenia Parametry minimalne Typ Producent Ilość 12 Nadajnik mikrofonu typu handheld - pasmo UHF, przestrajany, 100 kanałów - włącznik pod kciuk - 2 baterie AA - wyświetlacz LCD - pasmo 80Hz-15kHz (system) - THD <0.5% - S/N >100dB ilive AMC 2szt. 13 Mikser foniczny - 5 wejść mikrofonowych - 5 wejść liniowych stereo - wyjście stereo z regulacją barwy dźwięku - obudowa RACK 1U - pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz - THD: 1% - S/N: 100dB 14 Rejestrator audio - zapis na karcie SD/MMC lub USB o pojemności 32GB imix 1 AMC 1szt. MP-04 AMC 1szt. - format zapisu MP3 192kbps - obudowa RACK 1U - wejście liniowe niesymetryczne RCA, max. 0.8V - wyjście liniowe niesymetryczne RCA, max 1.2V - pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz - S/N 80dB - THD 0.8% - możliwość kopiowania nagrań między obsługiwanymi nośnikami 15 Szafka - szafka meblowa, dopasowana kolorystycznie do wystroju wnętrza - zamykana - konstrukcja montażowa RACK ~15U - panel zasilania 9 gniazd ~230V Wykonanie warsztatowe 1szt. 16 Wyposażenie przyłącza podłogowego - podwójne gniazdo RJ-45 Cat6 w standardzie 45x Przyłącze PST szafki - 4 gniazda RJ-45 Cat6 Dopasowany do osprzętu elektrycznego 1 24

Sound & Space Robert Lebioda PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I

Sound & Space Robert Lebioda PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I TEMAT: Sound & Space Robert Lebioda PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SOUND & SPACE Robert Lebioda ADRES:

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Zestawienie ilościowe 1. Zestaw komputerowy... szt. 22 Np. Fujitsu P2760 2. Laptop 1... szt. 3 Np. HP ProBook 6555b (wd720ea) 3. Laptop 2... szt. 3 Np. HP Probook 6555b (wd722ea) 4. Laptop 3... szt. 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI FBT VERTUS CLA 604A FBT VERTUS CLA 208SA

INSTRUKCJA OBSŁUGI FBT VERTUS CLA 604A FBT VERTUS CLA 208SA INSTRUKCJA OBSŁUGI FBT VERTUS CLA 604A FBT VERTUS CLA 208SA Ważne instrukcje bezpieczeństwa 1. Przeczytaj uważni całą instrukcję obsługi. 2. Zachowaj i nie wyrzucaj instrukcji obsługi oraz innych dokumentów.

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY AK/ZP/B/241/1/11 Załącznik nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ekranu akustycznego oraz instalacji elektrycznej i teletechnicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Plena All-in-One 120 Watt. Instrukcja Instalacji i Obsługi PLN-2AIO120

Plena All-in-One 120 Watt. Instrukcja Instalacji i Obsługi PLN-2AIO120 Plena All-in-One 10 Watt pl Instrukcja Instalacji i Obsługi PLN-AIO10 Plena All-in-One 10 Watt Instrukcja Instalacji i Obsługi informacje o zabezpieczeniach pl Ważne informacje o zabezpieczeniach Przed

Bardziej szczegółowo

Projekt sieci komputerowej

Projekt sieci komputerowej AKADEMIA LOKALNA CISCO Projekt sieci komputerowej Wykonał: Wojciech Wilk login: wilk_w 1. Dane ogólne. 1.1 Podstawa opracowania dokumentacji. 1.2 Lokalizacja inwestycji. 2. Instalacja logiczna. 2.1 Normy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika Orange TV dekoder Sagemcom WHD 80 Przewodnik użytkownika spis treści wstęp... 4 1. O instrukcji... 4 2. Korzyści z posiadania Orange TV... 4 3. Zawartość zestawu instalacyjnego... 4 4. Schemat panelu przedniego

Bardziej szczegółowo

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA

Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej Warszawa 2004 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S LC-D65E LC-DH65E LC-DH65S LC-7D65E LC-7DH65E LC-7DH65S TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

SUB 10 AKTYWNY SUBWOOFER STUDYJNY

SUB 10 AKTYWNY SUBWOOFER STUDYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI SUB 10 AKTYWNY SUBWOOFER STUDYJNY SPIS TREŚCI Strona WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE 3 TYLNY PANEL TYLNY PANEL 4 WEJŚCIA/WYJŚCIA 4 PRZEŁĄCZNIKI 5 SYGNALIZATORY 6 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-40LU700E LC-46LU700E LC-32LE705E LC-40LE705E LC-46LE705E LC-52LE705E LC-32LX705E LC-40LX705E LC-46LX705E

Bardziej szczegółowo