SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz ze środków budŝetu województwa mazowieckiego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi hotelarsko-cateringowej podczas spotkania zw. roboczo IV Forum Rozwoju Mazowsza oraz zapewnienie usługi cateringowej w 2013 roku podczas konferencji podsumowującej wdraŝanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego : 1. Spotkanie zw. roboczo IV Forum Rozwoju Mazowsza 2. Jednodniowa konferencja RPO. Zamówienie współfinansowane będzie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz ze środków budŝetu województwa mazowieckiego. Symbol dostaw i usług zgodnie z CPV: Usługi hotelarskie: Usługi hotelarskie noclegowe: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niŝ mieszkalne: Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego: Zadanie I: Spotkanie zw. roboczo IV Forum Rozwoju Mazowsza I. Informacje ogólne Miejsce organizacji: hala Torwar, Łazienkowska 6A, Warszawa Termin spotkania: spotkanie odbędzie się w przedziale czasowym listopada 2013 r. Czas trwania spotkania: 2 dni. II. Wymogi dotyczące usługi gastronomiczno- hotelarskiej: 1. Zapewnienie realizacji usługi cateringowej w miejscu realizacji Forum (hala Torwar, ul. Łazienkowska 6A, Warszawa) oraz usługi cateringowo noclegowej w obiekcie hotelarskim posiadającym przyznaną kategorię co najmniej 3* posiadającym zaplecze noclegowo-restauracyjne (kategoryzacja obiektów konferencyjno hotelowych/hoteli uzyskana zgodnie z wymaganiami ustawy z 29 sierpnia z 1997 r. oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169). Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowany w odległości nie więcej niŝ 20km od miejsca realizacji części wystawienniczej hali Torwar, ul. Łazienkowska 6A, Warszawa. Odległość mierzona za pomocą portali umoŝliwiających jednoczesny odległości, tj. mapa.pf.pl; lub podobnych). 2. Catering/ usługa gastronomiczna (catering ciągły) dla wystawców realizowana będzie w miejscu odbywania się Forum. Usługa gastronomiczna serwowana będzie dla maksymalnie 250 osób kaŝdorazowo. 3. Sala z cateringiem dla wystawców będzie wydzielona oraz wstęp na nią będzie weryfikowany przez osobę do tego wyznaczoną przez Zamawiającego na podstawie identyfikatorów. Catering Strona 1 z 5

2 będzie serwowany w postaci ciągłej w dniu pierwszym do godz zaś w dniu drugim do godz WyŜywienie na Torwarze (miejsce odbywania się forum): 4.1. Catering ciągły (250 osób x dwa dni): uzupełniane na bieŝąco potrawy na bufecie do momentu podania lunchu Kawa powitalna trwająca od godz.7:30 aŝ do momentu podania lunchu (250 osób x 2 dni) Przerwy kawowe dotyczy 2 przerw w czasie trwania kaŝdego dnia (250 osób x 2 dni), 4.4. Lunch dwa dni spotkania ok (250 osób x 2 dni) Zapewnienia obsługi kelnerskiej oraz innej niezbędnej do przeprowadzenia powyŝszej części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przekazania menu do akceptacji Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed organizacją spotkania. Menu kaŝdego dnia musi być inne z uwzględnieniem sugestii Zamawiającego Szczegóły menu opisane zostały w załączniku nr 1 do SOPZ. III. Wykonawca zobligowany jest do: 1. Zapewnienia wykonania poszczególnych części zamówienia dot. części hotelarsko- cateringowej w tym samym budynku lub budynkach połączonych łącznikiem. 2. Usługa gastronomiczna Uroczysta kolacja dla co najmniej 200 osób tj. wystawców i gości zaproszonych oraz śniadania dla co najmniej 100 osób wystawców, Wszystkie posiłki (śniadania, przerwy kawowe i powitalne, lunch, oraz uroczysta kolacja) powinny być serwowane w formie bufetu szwedzkiego (z uwzględnieniem sugestii dotyczących potraw i po otrzymaniu akceptacji menu przez Zamawiającego). Zamawiający wymaga podawania potraw w zastawie stołowej dostosowanej do rodzaju potraw, napojów, oraz zapewnienia sprzętów gwarantujących podawanie posiłków z utrzymaniem właściwej temperatury dań i standardu. Zamawiający nie dopuszcza uŝywania naczyń i sztućców jednorazowych; 2.1. Uroczysta kolacja: Pierwszego dnia spotkania będzie serwowana uroczysta kolacja od godz dla 150 wystawców oraz 50 osób gości zaproszonych ( łącznie 200 osób) w miejscu zapewnienia noclegu dla wystawców w wydzielonej sali restauracyjnej. Uroczysta kolacja będzie podana w formie bufetu szwedzkiego z obsługą kelnerską, z konsumpcją zasiadaną przy okrągłych stołach 8 10 osobowych. Stoły muszą być nakryte obrusami, zastawą stołową oraz udekorowane wazonikami z kwiatami W trakcie uroczystej kolacji Wykonawca zapewni w ramach wyposaŝenia sali w bezprzewodowy mikrofon oraz nagłośnienie wraz z obsługą techniczną i sprzętem niezbędnym do powitania gości oraz otwarcia uroczystej kolacji Śniadania: wliczone w wynajem pokoi noclegowych dla wystawców: drugi dzień śniadanie serwowane dla co najmniej 100 osób (wystawców spotkania), w formie stołu szwedzkiego w wydzielonej części restauracji, do godz Ostateczna liczba osób korzystających z wyŝywienia zostanie zgłoszona Wykonawcy wraz z listą noclegową co najmniej na 3 dni przed spotkaniem. 3. Zapewnienie noclegu: 3.1. Wykonawca zapewnieni nocleg dla co najmniej 100 uczestników spotkania w hotelu posiadającym co najmniej 45 pokoi dwu osobowych z dwoma osobnymi łóŝkami oraz co najmniej 10 pokoi jednoosobowych; 3.2. KaŜdy pokój musi posiadać własny węzeł sanitarny Wykonawca otrzyma informację dotyczącą ostatecznej ilości uczestników korzystających z miejsc noclegowych, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem Forum. Uwaga: Zamawiający nie ponosi Ŝadnych dodatkowych kosztów wygenerowanych przez uczestników spotkania w trakcie całego pobytu w hotelu (np. koszty połączeń telefonicznych, korzystanie z płatnego barku, itp.) Strona 2 z 5

3 4. Parking: Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 35 nieodpłatnych miejsc parkingowych dla gości zaproszonych na kolację. Zamawiający wymaga aby miejsca parkingowe były w bezpośrednim połoŝeniu budynku, w którym odbywać się będzie część noclegowa i uroczysta kolacyjna. 5. Inne warunki dotyczące zorganizowania spotkania Wykonawca zobowiązany jest do: 5.1. Zapewnienia obsługi technicznej, obsługi kelnerskiej i hotelarskiej oraz innej niezbędnej do przeprowadzenia tej części spotkania w ramach wyposaŝenia sali, 5.2. Wskazania koordynatora i jego zastępcy odpowiadających przed Zamawiającym za realizację poszczególnych etapów zamówienia (tylko wskazane osoby przez Wykonawcę są uprawnione do kontaktu z Zamawiającym), 5.3. Zrealizowania zamówienia zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, 5.4. Zapewnienia dodatkowej atrakcji o charakterze integracyjno- rekreacyjnym dla wszystkich zakwaterowanych na nocleg wystawców w trakcie pobytu. Zapis dodatkowe atrakcje o charakterze integracyjnym dla wszystkich wystawców w trakcie pobytu dotyczy atrakcji (zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r w sprawie obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz.169), jakie zapewniają hotele, w których zakwaterowani zostaną wystawcy Zamawiający w terminie 7 dni przed uzgodnionym terminem przeprowadzenia spotkania, dokona wizytacji w miejscu realizacji przedmiotu umowy w celu faktycznej oceny, czy Wykonawca zapewnia wszystkie wymogi jakościowe postawione przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia rozbieŝności, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin 2 dni, na ich usunięcie pod rygorem odstąpienia od Umowy, po którym dokona ponownych oględzin miejsca realizacji przedmiotu umowy Zapewnienie szatni oraz dostępu do sieci Internet w cenie oferty Zapewnienie transportu wystawcom (100 osób) przez dwa dni, z miejsca wystawienniczego do miejsca zakwaterowania i z powrotem, w przedstawionych poniŝej godzinach (transport okazjonalny): I dzień FORUM, transport Torwar Hotel: II dzień Forum, transport Hotel Torwar: Zadanie II: Kompleksowa organizacja jednodniowej konferencji RPO: I. Informacje ogólne Miejsce organizacji: Warszawa, centrum miasta, tj. w odległości nie więcej niŝ 6 km od budynku Dworca Centralnego w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 54, Warszawa, mierzonej za pomocą portali umoŝliwiających pomiar odległości, (tj. mapa.pf.pl; lub podobnych), w obiektach kulturalno-sportowych lub hotelach lub centrach konferencyjnych. Termin spotkania: spotkanie odbędzie się w przedziale czasowym: grudnia 2013 roku, preferowane dni: to środa, czwartek, piątek. II. Zapewnienia usługi gastronomicznej / cateringowej, 1. Wymogi dotyczące usługi gastronomicznej/cateringowej: Catering / usługa gastronomiczna dla co najmniej 150 osób podczas całej konferencji, w sali połoŝonej na tym samym piętrze co sala konferencyjna, (preferowana sala naprzeciwko bądź obok). Szczegóły menu opisane zostały w załączniku nr 1 do SOPZ. Menu zaproponowane przez Wykonawcę musi uwzględniać sugestie Zamawiającego i otrzymać jego akceptację. uwagi: 2. Zamawiający nie dopuszcza podawania lunchu na sali konferencyjnej, 3. Wszystkie posiłki powinny być serwowane w formie bufetu szwedzkiego, 4. Zamawiający wymaga podawania potraw w zastawie stołowej dostosowanej do rodzaju potraw, napojów, oraz zapewnienia sprzętów gwarantujących podawanie posiłków zgodnie w utrzymaniem właściwej temperatury dań i standardu. Zamawiający nie dopuszcza podawania posiłków w zastawie jednorazowej III. Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia: Strona 3 z 5

4 1. Sali konferencyjnej klimatyzowanej usytuowanej na parterze budynku, bez kolumn ograniczających widoczność uczestnikom; 2. WyposaŜenie obiektu powinno obejmować moŝliwość przyjęcia osób niepełnosprawnych (np. podjazdy bądź windy, węzły sanitarne, pokoje z udogodnieniami dla niepełnosprawnych itp.) 3. wielkość sali dostosowana do liczby uczestników co najmniej 150 os., zapewnienie łatwego dostępu do sali osobom niepełnosprawnym, dostosowanej do charakteru spotkania - sala typowo konferencyjna w bezpośrednim sąsiedztwie sali cateringowej; 4. miejsca siedzące dla uczestników odpowiednio do liczby określonej przez Zamawiającego (preferowane ustawienie teatralne); 5. fotele dla prelegentów i gości zaproszonych dla 6 9 osób wraz z niskimi stolikami (tzw. ławy nie wyŝsze niŝ 70cm.); 6. mobilna mównica; 7. dostęp do światła dziennego z moŝliwością zaciemnienia i zapewnienia oświetlenia sztucznego; 8. sprawna klimatyzacja ; 9. dostęp do Internetu WIFI (2 stanowiska przy stole prezydialnym) co najmniej 50 MB/sek.; 10. dekoracji w sali konferencyjnej na stole prezydialnym i cateringowej (małe bukiety na stołach); 11. zaplecza sanitarnego (toaleta damska i męska); 12. pomieszczenia technicznego na składowanie materiałów konferencyjnych dostępnego na min. 2 dni przed konferencją, zamykane na klucz, połoŝone w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej (preferowana sala naprzeciwko bądź obok), na tym samym poziomie, gdzie odbywać się będzie konferencja; 13. wózek do przewoŝenia materiałów konferencyjnych z samochodu; dostępny od momentu zgłoszenia przez zamawiającego potrzeby uŝycia w/w sprzętu; 14. obsługi techniczno-informatycznej, obsługi kelnerskiej, recepcyjnej oraz innych osób niezbędnych do przeprowadzenia całego spotkania w ramach wynajmu Sali; 15. oznakowania sali konferencyjnej oraz sali cateringowej, oznakowania informujące uczestników o lokalizacji w/w miejsc, od wejścia do budynku, aŝ do miejsca zlokalizowania rejestracji, ma być zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WM, które są dostępne pod adresem Wszystkie materiały ze spotkania zostaną opatrzone logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Województwa Mazowieckiego oraz Unii Europejskiej, a takŝe napisem Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz ze środków budŝetu województwa mazowieckiego. (Opis wydatkowania z dn r.) oznakowanie w kolorze zgodne z księga znaków NSS (zostanie przesłana wykonawcy na 5 dni przed konferencją); 16. Logotyp: dla rozwoju Mazowsza. 17. nagłośnienia i innych sprzętów audio-video kompatybilnych ze sobą dostępnych dla potrzeb całej konferencji: 18. pięć mikrofonów bezprzewodowych z podstawkami dla uczestników i prowadzących; 19. projektora multimedialnego ze wskaźnikiem laserowym, pilotem; 20. ekranu co najmniej 2,5 x 3,5 m.; 21. laptopa z oprogramowaniem odtwarzającym prezentacje multimedialne; 22. innych sprzętów; np. wieszaki, stojaki, itp.; 23. dekoracje na sali konferencyjnej; stojak metalowy, podłogowy na 3 flagi: 1 - Polska, 1 - Unia Europejska, 1 - województwo Mazowieckie o wymiarach ok. 70 cm x 110 cm oraz stojak na proporczyki wraz z: 3 proporczykami tj.: 1 proporczyk Polska, 1 proporczyk - Unia Europejska i 1 proporczyk Województwa Mazowieckiego; wymiary ok. 16 x 23 cm; 24. szatni dla co najmniej 150 osób, wraz z obsługą (min. 2 osoby); Strona 4 z 5

5 25. Parking: Dostęp do (bezpłatnych dla uczestników) miejsc parkingowych będących w bezpośrednim połoŝeniu budynku, gdzie odbywa się konferencja - zapewnienie 25 miejsc parkingowych; 26. Przygotowania rejestracji - gotowość stanowiskowa min. 1 h przed rozpoczęciem konferencji; 27. Na 2 dni przed konferencją Wykonawca zapewni środek transportu w ramach transportu okazjonalnego z min. 2 osobami do przenoszenia (tj. załadunek i rozładunek materiałów: banerów, publikacji, płytek CD oraz innych materiałów informacyjno - promocyjnych dla uczestników), z siedziby Zamawiającego (ul. Jagiellońska 74, Warszawa) bądź innego miejsca na terenie Warszawy i dostarczenie ich na miejsce konferencji, a po zakończeniu przewóz (wraz z załadunkiem i rozładunkiem do miejsca wskazanego przez Koordynatora) banerów i niewykorzystanych materiałów do siedziby Zamawiającego nie później niŝ 2 dni po zakończeniu konferencji (min. 2 osoby do przenoszenia załadunku i rozładunku kaŝdorazowo). Zamawiający wymaga od Wykonawcy dla zadań I i II: 1. Wskazania koordynatora i jego zastępcy odpowiadających przed Zamawiającym za realizację poszczególnych etapów zamówienia, godziny kontaktu z koordynatorem ze strony Zamawiającego w razie potrzeby bez wskazywania ram czasowych (tylko wskazane osoby przez Wykonawcę są uprawnione do kontaktu z koordynatorem ze strony Zamawiającego), 2. Zrealizowania zamówienia zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 3. Zamawiający w terminie do 5 dni przed uzgodnionym terminem podpisania umowy, dokona oględzin miejsca realizacji przedmiotu umowy w celu faktycznej oceny, czy Wykonawca zapewnia wszystkie wymogi jakościowe postawione przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia rozbieŝności, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin 2 dni, na ich usunięcie pod rygorem odstąpienia od Umowy, po którym dokona ponownych oględzin miejsca realizacji przedmiotu umowy. Strona 5 z 5

Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012

Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji podsumowującej wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i obsługa konferencji Finansowanie Infrastruktury: Potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju

Organizacja i obsługa konferencji Finansowanie Infrastruktury: Potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju Załącznik nr 1 do SIWZ (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji oraz Gali z okazji jubileuszu 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonawca jest zobowiązany spełnić

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania ZASADY REALIZACJI I ROZLICZANIA MIKROPROJEKTÓW Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia POWT RCz RP 2007 2013 2013 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia Zatwierdzenie mikroprojektu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Cedry Wielkie: Organizacja kursów: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia GCI.400-15/2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ I. Informacje ogólne Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wykonania kampanii informacyjno-promocyjnej festiwalu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Posiłki wykonawca zobowiązany będzie wydawać mieszkańcom DPS zgodnie z poniższym

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Posiłki wykonawca zobowiązany będzie wydawać mieszkańcom DPS zgodnie z poniższym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Posiłki wykonawca zobowiązany będzie wydawać mieszkańcom DPS zgodnie z poniższym harmonogramem: 1) śniadanie: godz. 08:00 10:00 w Bielawie i w Niemczy, 2) obiad:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 9 2015-01-22 16:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na kompleksowej realizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo