BIZNES. w chmurze. Zarządzanie. Biuro w chmurze. Cloud printing. benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIZNES. w chmurze. Zarządzanie. Biuro w chmurze. Cloud printing. benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s."

Transkrypt

1 BIZNES benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s. 54 Zarządzanie zespołem ludzkim i zasobami z chmury s. 6 Biuro w chmurze Google Apps dla fi rm s. 24 Cloud printing drukowanie w chmurze s. 38 w chmurze Firmas. 14, BIZNES benchmark.pl od księgowości do oprogramowania CAD 26

2 Integracja sieciowa Centra danych Outsourcing IT CloudiA Cloud Computing Atende S.A. T E

3 Od redakcji Foto: M. Sołtysiak Przeprowadzka firmy do chmury Jeszcze kilka lat temu trudno było sobie wyobrazić sytuację, aby wszystkie dane przedsiębiorstwa nie były składowane i przechowywane lokalnie na komputerach użytkowników czy fi rmowych serwerach, tylko gdzieś w wirtualnej, sieciowej przestrzeni. Obecnie taka przestrzeń, nazywana chmurą nie tylko brana jest pod uwagę jako alternatywny sposób składowania danych, ale wręcz coraz częściej w chmurze przetrzymywane są wszystkie fi rmowe dane w tym dane krytyczne niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Co zatem spowodowało, że aż tak bardzo zmienił się model przechowywania fi rmowych danych? Powody tego stanu rzeczy są trzy: łatwy dostęp do danych z każdego miejsca na świecie, znacznie mniejsze koszty utrzymania i przetwarzania danych oraz, co wielu osobom może wydać się dziwne, większe bezpieczeństwo danych. Te trzy powody sprawiły, że coraz częściej nie tylko małe fi rmy, ale również te średnie i duże korporacje korzystają z zalet chmury obliczeniowej. Jakby tego było mało, coraz częściej znane od lat aplikacje również wędrują do chmury. Przykłady można mnożyć Microsoft Offi ce 365, Adobe Creative Cloud czy AutoCAD 360 to chmurowe wersje dobrze znanych pakietów Microsoft Offi ce, Adobe Creative Suit oraz Auto- CAD-a. Okazuje się też, że fi rmy przestają powoli wspierać tradycyjne, pudełkowe wersje oprogramowania najlepszym tego przykładem jest Adobe. Obecnie można jeszcze kupić klasyczne wersje programów z serii Adobe Creative Suite CS6, ale kolejnych pudełkowych edycji tych aplikacji już nie będzie nowe wersje dostępne będą wyłącznie w chmurowym modelu dustrybucji. Można się w tym miejscu zacząć zastanawiać czy to źle, czy dobrze? Jednak, niezależnie od tego co sami uważamy, od chmury nie da się już uciec. W poprzednim numerze Biznes benchmark magazyn przedstawiliśmy w jaki sposób funkcjonują chmury, w jakich sytuacjach i zastosowaniach architektura chmurowa sprawdza się najlepiej oraz kiedy jej wprowadzenie do fi rmy jest ekonomicznie uzasadnione. W tym numerze skupiliśmy się zaś na zagadnieniach bardziej praktycznych. Na łamach bieżącego numeru Biznes benchmark magazyn znajdą Państwo informacje m.in. o tym jakie aplikacje biurowe, fi nansowo-księgowe, inżynierskie, grafi czne czy służące do zarządzania fi rmą dostępne są w wersji chmurowej, jak z nich korzystać, kiedy mogą się one okazać przydatne oraz jakie są ceny usług dostępnych w chmurze. W numerze poruszyliśmy też tematy związane z bezpieczeństwem danych i komunikacji w chmurze oraz znajdą w nim Państwo również artykuły dotyczące infrastruktury chmury, którą można zastosować z powodzeniem w każdej fi rmie niezależnie od jej wielkości. Zapraszam do lektury. Marcin Bieñkowski Redaktor naczelny Benchmark Biznes Biznes benchmark magazyn 3

4 W numerze Praca w chmurze Zarządzanie zespołem i zasobami z chmury s. 6 Chmurowe dyski wirtualne s. 10 Systemy CAD w chmurze s. 14 Urządzenia mobilne i systemy chmurowe s Zarządzanie zespołem i zasobami z chmury Biuro w chmurze Pakiet biurowy Microsoft Offi ce 365 s. 22 Biuro w chmurze Google a czyli Google Apps dla fi rm s. 24 Oprogramowanie fi nansowo-księgowe dostępne w chmurze s. 26 Fakturowanie online s. 34 enova365 system ERP w chmurze s. 36 Cloud printing, czyli drukowanie w chmurze s. 38 Infrastruktura chmury Sprzęt i infrastruktura dla Cloud computingu s. 40 Dyski i systemy storage do przechowywania danych w chmurze s. 44 Systemy operacyjne dla chmur s Cloud printing, czyli drukowanie w chmurze Bezpieczeństwo w chmurze Bezpieczeństwo danych w chmurze s. 52 Oprogramowanie antywirusowe w modelu Cloud computing s. 54 Zabezpieczenia sprzętowe chmury s. 56 BIZNES benchmark.pl 40 Sprzęt i infrastruktura dla Cloud computingu Redaktor naczelny: Redaktorzy: Marcin Bieńkowski Katarzyna Janik Artur Pęczak Maciej Stanisławski Artur Żarski Alicja Żebruń Dyrektor Operacyjny: Sebastian Jaworski, tel.: Dział sprzedaży reklam: Michał Michniewicz, tel.: Projekt i skład: Kuba Kuczma Wydawca: Benchmark Sp. z.o.o., ul. Wołczyńska 37, Poznań, NIP: Zabezpieczenia sprzętowe chmury 4 Biznes benchmark magazyn

5

6 Praca w chmurze Beeoffice biurowa rewolucja z chmury System BeeOffice to dostępny przez przeglądarkę internetową pakiet przydatnych w codziennej pracy narzędzi wspomagających zarządzanie biurem i zespołem pracowników. BeeOffice pozwala na usprawnienie i usystematyzowanie tych czynności, które dotychczas w małej firmie były obsługiwane ustnie, papierkowo lub też w mailach, plikach Excela czy katalogach sieciowych. BeeOffi ce to pracujące w chmurze w modelu SaaS (Software as a Service) oprogramowanie służące do obsługi większość procesów administracyjnych w fi rmie. BeeOffi ce pracuje w środowisku prywatnej chmury obliczeniowej w oparciu o infrastrukturę Centrum Przetwarzania Danych Grupy BCC. Aplikacja służy do zarządzania typowymi sprawami biurowymi i procesami, które zazwyczaj nie wymagają jeszcze zastosowania oprogramowania klasy ERP, a w wielu fi rmach, niezależnie od wielkości, procesy te nie są informatyzowane ze względu na swoją pozorną błahość i zarządza się nimi zwykle prowadząc wpisy w arkuszach kalkulacyjnych, ach lub notując zdarzenia w zeszycie. Chodzi tu o takie zdarzenia jak rezerwacja samochodu służbowego, sali konferencyjnej czy rzutnika, rozliczenia delegacji, składanie wniosków urlopowych, itp. Innymi słowy, BeeOffi ce jest oprogramowaniem pozwalającym na zarządzanie zasobami biurowymi i zespołem ludz- kim w procesach, które nie są rejestrowane w fi rmowym systemie ERP, HR, CRM czy wewnątrz fi rmowym intranecie. Kim jest Kowalski i gdzie pracuje Nowak? Jednym z elementów, który nie zawsze uwzględniany w fi rmowych zasobach IT jest przedstawiony w sposób czytelny schemat struktury fi rmy powiązany z listą pracowników poszczególnych działów wraz z opisem po- 6 Biznes benchmark magazyn

7 Praca w chmurze sama w sobie jest bardzo przydatna w organizacji. Moduł ten jest też odzwierciedleniem struktury organizacyjnej, a jednocześnie zbiorem informacji o ludziach, którzy ją tworzą. Każdy pracownik ma tu przypisane stanowisko, funkcje oraz informacje takie jak numery telefonów czy pokoju. Każde stanowisko ma przypisanego pracownika, dzięki czemu zawsze wiadomo, kto jest kim w fi rmie, pod kogo podlega i jak się z nim skontaktować. Struktura organizacyjna prezentowana jest 2 godz./tydzień tyle czasu poświęca pracownik dużej firmy na zidentyfikowanie i dotarcie do właściwych osób w firmie, do których powinien się zwrócić z danymi sprawami. Foto: Fotolia wiązań służbowych i zakresem odpowiedzialności, czyli innymi słowy, fi rmowe who is who. Najczęściej w fi rmowych sieciach dostępne są nic nie mówiące spisy telefonów i adresów i do poszczególnych osób. System BeeOffi ce pozwala na przejrzyste zobrazowanie struktury fi rmy wraz z opisaniem stanowisk, pracujących na nich osób i udostępnieniem fotografi i, ułatwiającej choćby znalezienie kolegi z innego działu, którego nie mieliśmy okazji wcześniej osobiście poznać. Centralnym elementem systemu BeeOffi ce jest właśnie wspomniana przed chwilą struktura organizacyjna i lista pracowników znajdująca się w module Pracownicy i struktura. Na podstawie zawartych w tym module informacji BeeOffi ce rozpoznaje zależności przełożeni-podwładni, co pozwala na automatyczne znajdowanie właściwych ścieżek akceptacji (np. dla wniosków zakupowych). Wybór innych modułów i funkcji zależy od potrzeb i preferencji fi rmy. Nieużywane funkcje można ukryć nie będą widoczne dla użytkowników, którzy z nich nie korzystają. Jednak w każdej chwili, można je udostępnić użytkownikom BeeOffi ce. Jak można zauważyć, moduł Pracownicy i struktura pełni dwojaką funkcję w systemie z jednej strony jest jądrem aplikacji, niezbędnym do uruchomienia pozostałych modułów BeeOffi ce (ponieważ tutaj składowane są informacje o pracownikach i relacjach między nimi), z drugiej strony stanowi funkcjonalność, która w formie przejrzystego edytowalnego i i interakcyjnego drzewka. Istnieje możliwość wyszukiwania oraz przypisania pracowników do zespołów i stanowisk w strukturze fi rmy. Wyświetlana jest też lista alfabetyczna z podstawowymi informacjami o wszystkich pracownikach w postaci jednej zwartej tabeli oraz dająca możliwość sortowania wyświetlanych danych oraz wyszukiwania po nazwisku, nazwie stanowiska lub ich fragmencie, a także po zdefi niowanych etykietach. Program pozwala na przejścia do widoku i edycji danych szczegółowych wybranego pracownika bezpośrednio z tabeli oraz na podgląd miejsca danego pracownika w strukturze fi rmy. W programie przechowywane są takie informacje jak lokalizacja, numeru telefonu, urządzeń oddanych do dyspozycji, wykorzystywanych licencji IT, danych HR, załączników itp. Odpowiednie dane dostępne do wglądu lub edycji tylko dla uprawnionych pracowników, a dla lepszego odzwierciedlenia struktury fi rmy istnieje możliwość nadawania własnych nazw stanowiskom, działom itp. Istnieje też możliwość zdefi niowania dowolnej liczby dodatkowych cech użytkownika w formie kolorowych etykiet z możliwością wyszukiwania i fi ltrowania po nich pracowników. Całość może być wyeksportowana do arkuszy Excela. Istnieje również możliwość integracji z systemami ERP, HR czy FK, które są już wykorzystywane w danej fi rmie. Biznes benchmark magazyn 7

8 Praca w chmurze Foto 1: Moduł Pracownicy i struktura lista pracowników wybranego działu. [źródło: BeeCluster] Foto 2: Przejrzysty schemat zależności służbowych. [źródło: BeeCluster] Foto 3: Wszystkie informacje dotyczące pracownika zgromadzono w jednym miejscu. [źródło: BeeCluster] Foto 4: System pozwala na tworzenie dowolnych kategorii (etykiet) i przypisanie ich do pracowników. Każda etykieta może mieć inny kolor. [źródło: BeeCluster] Terminarz i urlopy Pozostałe dostępne standardowo moduły 5-10% tyle czasu pracy każdy z nas poświęca na ustalenie miejsca przebywania i terminu dostępności współpracowników. w pakiecie BeeOffi ce to Terminarz, Urlopy, Delegacje, Rezerwacje, Zapotrzebowania, Urządzenia, Samochody oraz Licencje IT. Pierwszy z nich, Terminarz to narzędzie do zarządzania aktywnościami pracowników. Umożliwia planowanie zadań, wgląd w poszczególne aktywności oraz rozliczanie czasu poświęconego na konkretne projekty, działania czy klientów. Funkcja pozwalająca na określanie własnych działań jak na kontrolę działań pozostałych pracowników. W module Terminarz istnieje możliwość dowolnego defi niowania zadań (projektów, klientów) i ich grupowania w celu łatwego odzwierciedlenia różnych rodzajów działalności, wyboru stopnia szczegółowości okien czasowych planowanie pracy na dni lub godziny (w zależności od stosowanego w zespole modelu planowania i rozliczania czasu pracy), fi ltrowania danych umożliwiające wybranie odpowiednich osób i przedziału czasowego, które będą pokazywane w tabeli. Wszystkie informacje są przedstawiane na pomocą interakcyjnej tabeli z aktywnościami pracowników w zadanym okresie (przeszłymi, bieżącymi i planowanymi), a bezpośrednio z tabeli można wejść w opcję podglądu i edycji szczegółów danej aktywności. Edycję podstawowych informacji da się dokonać z poziomu terminarza i wglądu w rozszerzone informacje o wybranym zadaniu bezpośrednio pod nim. Istnieje możliwość przypisania do poszczególnych zadań, projektów, klientów takich atrybutów jak: osoba odpowiedzialna, czas trwania, numer MPK itp. W systemie następuje automatyczne przypisanie czasu poświęconego na zadania do wskazanych MPK. Przełożeni mogą mieć przydzielone uprawnienia do planowania działań w terminarzach podwładnych, a integracja z modułem Urlopów pozwala na łatwą weryfi kację, czy dana osoba jest w pracy, czy na urlopie. Ponadto system blokuje wniosek urlopowy w przypadku kolizji w czasie z zaplanowanymi już działaniami, a przed akceptacją wniosku urlopowego przełożony ma przejrzystą informację o osobach dostępnych na zastępstwo. Mechanizm akceptacji umożliwia też zablokowanie edycji przeszłych okresów, na przykład po rozliczeniu pracy w danym okresie. Moduł Urlopów umożliwia obsługę całego procesu akceptacji i kontroli wykorzystania urlopów online, bez konieczności używania dokumentów papierowych. Dzięki modułowi Urlopu z systemu BeeOffi ce fi rma lub zespół ma możliwość tworzenia, wyświetlania i modyfi kacji planu urlopów w formie prostej tabelki. Dane o urlopach są dostępne dla wszystkich uprawnionych w Terminarzu. Każdy pracownik może szybko sprawdzić, ile urlopu i jakiego typu już wykorzystał, a ile dni wolnego pozostało mu do dyspozycji. Proces akceptacji przebiega automatycznie, zgodnie ze zdefi niowanym mechanizmem workfl ow, a przełożony otrzymuje informację o wniosku czekającym na zatwierdzenie. Delegacje, rezerwacje, zapotrzebowania Funkcjonalność modułu Delegacji skupia się wokół samoobsługowego formularza dostępnego online dla pracownika, przełożonego i księgowości. W tym jednym miejscu odbywa się cały proces planowania podróży służbowej, rozpatrywania jej przez przełożonego oraz rozliczania kosztów. Pracownik sam wprowadza wszystkie dane związane z delegacją, takie jak cel biznesowy, czas, miejsce docelowe, koszty itp. Jeśli w jest to wymagane, wniosek może zostać automatycznie przekazany do przełożonego lub innej osoby, która zatwierdza możliwość odbycia podróży służbowej. Po powrocie z delegacji pracownik uzupełnia formularz o faktycznie poniesione koszty. Może też dołączyć skany faktur i inne konieczne dokumenty. Następnie wniosek znów trafi a do zatwierdzenia do odpowiedniej osoby lub osób. Formularz delegacji umożliwia również przypisanie procentowe kosztów delegacji do odpowiednich miejsc powstawania kosztów, np. projektów. Po uzyskaniu koniecznych akceptacji formularz staje się podstawą do wypłacenia zwrotu kosztów delegacji pracownikowi. Jeśli fi rma korzysta również z modułu Samochody, koszt paliwa automatycznie zostanie przypisany do odpowiedniego auta (prywatnego lub służbowego). 8 Biznes benchmark magazyn

9 Praca w chmurze Moduł Rezerwacje pozwala na sprawne zarządzanie zasobami używanymi przez pracowników: salkami szkoleniowymi, rzutnikami, zestawami GPS itp. W każdej chwili wiadomo, jaki zasób jest wolny, kto dokonał rezerwacji oraz jak wyglądało jego wykorzystanie w przeszłości. Moduł Rezerwacje pozwala nie tylko rezerwować zasoby fi rmowe w imieniu własnym bądź współpracowników, ale również daje możliwość oceny, w jaki sposób konkretne zasoby czy urządzenia są wykorzystane w fi rmie - np. łatwo sprawdzić ile dni w roku korzystano z rzutnika, czy opłaca się utrzymywać mieszkanie fi rmowe, czy może biorąc pod uwagę jego zajętość, tańsze byłoby korzystanie z hoteli. Co ważne, wszyscy pracownicy w każdej chwili Średnio 1000 wniosków urlopowych jest wystawianych każdego roku w firmie zatrudniającej 200 osób. mają dostęp do informacji o wolnych zasobach, a jeśli ich potrzebują, to mogą je rezerwować nawet będąc w domu, 24 godz. przez 7 dni w tygodniu. System wysyła owe powiadomienia o dokonaniu bądź zmianie rezerwacji, a rezerwacje dokonywane są z dokładnością do 5 minut bądź doby. Przydatna jest też opcja grupowania zasobów ułatwiająca wyszukiwanie elementów, które chcemy zarezerwować. Moduł Zapotrzebowań pozwala na pełną obsługę procesu składania i akceptacji zapotrzebowań. BeeOffi ce informuje decydenta którego zna ze struktury organizacyjnej o pojawieniu się nowego zapotrzebowania wymagającego podjęcia decyzji: akceptacji, bądź odrzucenia. W każdej chwili możliwy jest wgląd w aktualny status oraz sprawdzenie dla dowolnego zapotrzebowania, kto i kiedy je złożył, kto wykonał kolejne kroki na ścieżce akceptacji. Oczywiście dostępna jest informacja o wartości zapotrzebowań za dany okres lub dla danego zespołu/ osoby w złotych również dla zapotrzebowań wprowadzanych w walutach automatyczne przeliczanie kursów walut. Urządzenia, samochody i licencje IT System BeeOffi ce gromadzi w jednym miejscu pełną informację o urządzeniach wyko- rzystywanych przez pracowników, historii ich wydań i zwrotów. Dodatkowo daje możliwość generowania i drukowania dedykowanych dokumentów wydania i zwrotu konkretnych urządzeń. Moduł Urządzenia pozwala na obsługę procesu zarządzania fi rmowym sprzętem przekazywanym użytkownikom, np. laptopami, telefonami, kartami wejściowymi. Istnieje możliwość wydruku protokołów przekazania, zwrotu lub zniszczenia urządzenia, a informacja o urządzeniach nieprzypisanych do pracowników, czyli takich, które powinny znajdować się w magazynie jest natychmiast dostępna. Całe zarządzania urządzeniami jest uporządkowane dzięki wykorzystaniu jednoznacznych defi nicji typów urządzeń. Możliwe są defi niowanie własnych cech urządzeń w celu dodatkowej kategoryzacji oraz eksport informacji o urządzeniach do plików Excela do dalszych szczegółowych analiz. Moduł Samochody jest nie tylko baza informacji o autach fi rmowych, ale przede wszystkim narzędziem do automatycznego rozliczania zużytego przez nie paliwa na podstawie informacji wprowadzonych przez pracowników do delegacji. BeeOffi ce pozwala na zarządzanie przypisaniem i przekazywaniem aut fi rmowych pracownikom, gromadzi informacje opisujące dane auto, automatyczne pobiera informacje o ilości zużytego w danej delegacji paliwa na podstawie danych o spalaniu w defi nicji auta i liczbie przejechanych kilometrów, automatyczne liczy ryczałt (kilometrówki) za wykorzystanie auta prywatnego do celów służbowych. Istnieje możliwość importu danych o tankowaniu aut służbowych z kart paliwowych. Ostatni ze standardowo dostępnych modułów to moduł Licencje IT. Przeznaczony jest on do zarządzania dostępnymi w fi rmie licencjami na oprogramowanie. W BeeOffi ce defi niowana jest lista dostępnych licencji, ich zakupy, wydania i zwroty. W każdej chwili można sprawdzić, kto daną licencję posiada, kto ją wydał oraz ile i jakich licencji IT jest wykorzystywanych w fi r- mie. Zatrudniając nowego pracownika, łatwo ocenić czy należy zakupić nową licencję, czy można skorzystać z już wcześniej zakupionych, otrzymanych w ramach partnerstwa lub przypisanych do komputera. Jakub Żurek Autor jest Menedżerem Sprzedaży w BeeCluster; ce.com Foto 5: Lista zadań ułatwia przypisanie pracy do projektów. [źródło: BeeCluster] Foto 6: Pracownik zaznacza w kalendarzu dni planowanego urlopu... [źródło: BeeCluster] Foto 7:...i jego rodzaj. System sprawdza liczbę dostępnych dni urlopu oraz wyklucza kolizje czasowe z innymi zadaniami pracownika. [źródło: BeeCluster] Foto 8: Przed planowaną delegacją pracownik wypełnia formularz, wpisując podstawowe dane o podróży i przekazuje do autoryzacji przełożonemu. [źródło: BeeCluster] Biznes benchmark magazyn 9

10 Praca w chmurze Dropbox i spółka - chmurowe dyski wirtualne Liczba serwisów oferujących przechowywanie danych w chmurze jest całkiem pokaźna, choć tak naprawdę szczególną popularnością cieszy się zaledwie kilka z nich. Wybraliśmy pięć naszym zdaniem najbardziej godnych reprezentantów tej kategorii usług dostępnych w chmurze publicznej. Dysk internetowy umożliwia bezpieczne przechowywanie ważnych (i tych mniej ważnych) plików w Internecie. Dzięki temu zawsze użytkownik ma dostęp do swoich dokumentów, zdjęć, nagrań wideo czy muzyki. Wszystko co jest potrzebne to komputer, notebook, smartfon lub tablet z dostępem do Internetu. Gdziekolwiek użytkownik się znajduje, np. w poczekalni u lekarza, może pokazać znajomemu zdjęcia z weekendowego wyjazdu integracyjnego, a koledze z pracy najnowszą wersję raportu sprzedaży. Zgromadzone na dysku pliki można wygodnie udostępniać znajomym i współpracownikom. Usługa ta pozwala na wygodne synchronizowanie danych pochodzących z różnych źródeł na wszystkich urządzeniach użytkownika, dzięki czemu zdjęcie wykonane telefonem może zostać szybko dostarczone na komputer, bez konieczności podłączania kabli USB czy przesyłania pliku przez Bluetooth. Jeśli dysk w komputerze ulegnie awarii, zaginie smartfon albo po prostu ktoś go ukradnie, łatwo i szybko przywrócić można ważne pliki z dysku internetowego. Backup danych to jedno z najważniejszych zastosowań dysków w chmurze. Dokumenty, zdjęcia albo wideo przechowywane są w bezpieczny sposób na zewnętrznych serwerach. Dyski w chmurze Większość dysków internetowych oferuje podobny zestaw funkcji, choć jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Dropbox doskonale sprawdzi się, w wypadku synchronizacji dokumentów, zdjęć i materiałów wideo na różnych urządzeniach. Microsoft SkyDrive i Dysk Google a to z kolei coś więcej niż tylko miejsce na serwerze, na którym przechowywane są pliki. Dzięki zintegrowanym aplikacjom biurowym możliwe jest oglądanie, tworzenie i modyfi kowanie dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji, które są automatycznie zapisywane i składowane na dysku w chmurze. Jest jeszcze usługa Apple icloud, której poświęciliśmy oddzielny artykuł. W przeglądzie uwzględniliśmy również dwa dyski, które warto wykorzystać do tworzenia kopii zapasowych ważnych plików w In- Foto: Dropbox (3) 10 Biznes benchmark magazyn

11 Praca w chmurze ternecie. Cechą, która łączy obie te usługi backupu jest agent instalowany na chronionym urządzeniu. W przypadku Syncplicity, agent usługi śledzi zmiany w plikach na dysku, a następnie przesyła kolejne wersje zmienionych plików na serwer backupu. ibard24 fi rmy icomarch24 działa nieco inaczej. Użytkownik defi niuje harmonogram backupu według którego tworzone są kopie danych. W całym zestawieniu ibard24 jest jedyną usługą dostarczaną przez polską fi rmę. Dane klientów przechowywane są w Comarch Data Center na terenie Polski co może być istotne z punktu widzenia konieczności spełnienia wymagań takich organów państwowych jak GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) co dotyczy m.in. administracji publicznej. Zacznijmy jednak od Dropbox usługi dysku internetowego, która miała zasadniczy wpływ na rozwój tego rynku oraz wzrost zainteresowania użytkowników przechowywaniem swoich danych w chmurze. Dropbox Jednym z najpopularniejszych dysków internetowy na świecie jest Dropbox (www.dropbox. com). Firma chwali się, że z jej usług korzysta już 200 milionów osób, które każdego dnia zapisują ponad miliard plików w chmurze Dropboksa. Skąd wziął się ten sukces? Dropbox jest darmowy. Na start otrzymujemy 2 GB przestrzeni dyskowej, którą można powiększyć aż do 18 GB. Za każdego poleconego użytkownika otrzymuje się 500 dodatkowych MB. Jeśli potrzebna jest większa przestrzeń można wykupić konto Pro. Usługa ta dostępna jest w trzech wariantach pojemności dysku 100, 200 oraz 500 GB i cenie już od 9,99 dolarów miesięcznie. Jest również dostępna oferta dla fi rm, o której szerzej za chwilę. Taki model rozwoju usług wydaje się być znajomy. W taki sam sposób działa przecież Google, które oferuje za darmo całe mnóstwo znakomitych aplikacji dostępnych przez przeglądarkę internetową. Jeśli na dobre zacznie się korzystać z usług Dropboksa i Google a to wówczas użytkownik być może zechce zapłacić kilka dolarów za dodatkowe miejsce na dysku czy możliwość skorzystania z dodatkowych funkcji. W szczególności dotyczy to fi rm, które wymagają innych funkcji niż użytkownicy prywatni, a jednocześnie Dysk internetowy to również znakomity sposób na pozbycie się kabli, pamięci USB i dysków zewnętrznych. są bardziej niż oni skłonni do płacenia za usługi dostarczane przez Internet. Spróbujmy jednak pokazać, do czego może przydać się Dropbox. Usługa ta umożliwia synchronizację plików między różnymi urządzeniami użytkownika, a także udostępnianie ich rodzinie, przyjaciołom czy współpracownikom. Dropbox ma wbudowane mechanizmy, które ułatwiają pracę w grupie. Można założyć folder i udostępnić go zespołowi, aby zsynchronizować jego pracę. Można też tworzyć odnośniki do dokumentów, plików albo folderów, aby udostępnić je w Internecie. Dropbox pozwala na przechowywanie plików w chmurze, które można szybko przywrócić, jeśli przypadkowo zostanie skasowany ważny dokument z dysku albo komputer zostanie skradziony. Dropbox jest obsługiwany na komputerach z systemami Windows i Linuks, maszynach Apple a oraz urządzeniach przenośnych z Androidem, iphone ach, ipadach, BlackBerry oraz Kindle Fire. Na komputerze użytkownika tworzony jest specjalny folder Dropbox. Wszystkie pliki i foldery upuszczone w tym obszarze zostaną automatycznie i natychmiast zsynchronizowane na wszystkich innych komputerach, urządzeniach mobilnych i w witrynie Dropbox. Portal Dropbox umożliwia dostęp do plików zgromadzonych na dysku z poziomu przeglądarki internetowej. Ma wbudowane funkcje podglądu oraz edycji dokumentów. Pozwala również na wygodne udostępnianie zdjęć i fi lmów wideo w Internecie. Dropbox w wersji dla fi rm oferuje kilka funkcji szczególnie przydatnych w biznesie. Pliki zapisywane na dysku internetowym są automatycznie archiwizowane. Dropbox umożliwia przywracanie wcześniejszych wersji pliku, a nawet odzyskanie danych, które zostały skasowane z dysku. Z poziomu konsoli administratora można śledzić aktywność użytkowników, zarządzać aplikacjami i urządzeniami z dostępem do konta a także kontrolować zasady udostępnienia plików przez pracowników. Za pomocą narzędzi Ping Identity, OneLogin czy Okta konta użytkowników mogą zostać zintegrowane z usługą katalogową Active Directrory. Dropbox oferuje też szereg dodatkowych zabezpieczeń m.in. dwustopniowe uwierzytelnianie pracowników, kody dostępu do urządzeń przenośnych czy możliwość resetowania haseł użytkowników przez administratora usługi. W ramach taryfy Dropbox dla fi rm otrzymuje się nielimitowaną przestrzeń dyskową. Opłaty za korzystanie z usługi pobierane są za liczbę członków zespołu (użytkowników) i od razu uprzedzamy tanio nie jest! Licencja dla 1-5 użytkowników kosztuje 795 dolarów rocznie. Dysk internetowy dla 20-osobowego zespołu to już wydatek 2670 dolarów rocznie. Dysk Google Firma Google zaprojektowała dysk internetowy (drive.google.com), aby udostępnić użytkownikom miejsce w chmurze, w którym mogliby oni przechowywać swoje dokumenty tworzone w aplikacjach Google. Google Drive, lub po prostu Dysk Google a, umożliwia ponadto przesyłanie zdjęć, fi lmów i innych plików, które można porządkować, przeglądać, edytować i udostępniać innym z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. W ramach konta Google użytkownik otrzymuje za darmo 15 GB miejsca na swoje pliki na Dysku Google, pocztę Gmail oraz zdjęcia w Google+. W razie potrzeby można dokupić potrzebną przestrzeń na dysku. Dysk Google wchodzi również w skład pakietu Google Apps dla Firm, o których szerzej piszemy w innym artykule. Aplikacja Dysk Google dla systemu Windows tworzy na komputerze użytkownika specjalny folder. Pliki, które zostaną umieszczone w tym folderze, będą dostępne na wszystkich urządzeniach użytkownika przez stronę drive. google.com ale również za pomocą dedykowanej aplikacji na telefon i tablet z systemem Androidem lub ios. Zasada działania tego mechanizmu jest więc identyczna jak w przypadku Dropboksa. Na tym jednak nie koniec. Dysk Google jest ściśle zintegrowany z pozostałymi aplikacjami Google. Do dyspozycji użytkownika są udostępnione: funkcjonalny edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny oraz program do tworzenia prezentacji. Na dysku zapisywane są również notatki Biznes benchmark magazyn 11

12 Praca w chmurze Foto 1: Dropbox tworzy w komputerze specjalny folder. Każdy plik przesunięty do tego folderu zostanie automatycznie zsynchronizowany na dysku Dropbox oraz wszystkich urządzeniach użytkownika. Foto 2: Witryna dropbox.com umożliwia dostęp do wszystkich plików zgromadzonych na dysku Dropbox. Aplikacja ta ma wbudowane funkcje prezentacji zdjęć. Foto 3: W ramach konta Google otrzymujemy za darmo 15 GB miejsca na pliki na Dysku Google, pocztę Gmail oraz zdjęcia w Google+. Foto 4: Aplikacja Syncplicity dla Windows pozwala wskazać listę folderów, które będą synchronizowane między urządzeniami użytkownika. Jednocześnie dane te zostaną zapisane i zabezpieczone na dysku Syncplitiy. przygotowywane w programie Google Keep, a także formularze online, analizy i raporty tworzone w Fusion Tables. Wszystkie zmiany wprowadzane w dokumentach są od razu zapisywane automatycznie. Należy zauważyć, że nie ma tutaj przycisku Zapisz, ponieważ nie jest on po prostu potrzebny. W sklepie Chrome (Chrome Web Store) znajdują się dodatkowe programy (również pochodzące od innych producentów), które umożliwiają przechowywanie dokumentów i plików na Dysku Google. Najciekawsze to pakiet biurowy Zoho, narzędzie do tworzenia notatek HeapNote, programy grafi czne Pixlr Editor, AutoCAD 360, PicMonkey oraz aplikacje do zarządzania projektami Gantter i Smartsheet Project Management. Dysk Google ma wbudowane funkcje podglądu ponad 30 różnego rodzajów plików. Bezpośrednio w przeglądarce możesz odtwarzać fi lmy HD ale także wyświetlać pliki Adobe Illustrator i Photoshop nawet, jeśli na komputerze nie mamy zainstalowanego odpowiedniego programu. Zdjęcia i pliki PDF przesyłane na Dysk Google są skanowane, a następnie konwertowane na dokumenty Google za pomocą funkcji OCR. W ten sposób Dysk Google rozpoznaje tekst w plikach grafi cznych i zeskanowanych dokumentach, co ułatwia ich odnajdywanie. Aplikacje Google mają wbudowane zaawansowane funkcje pracy grupowej. Można dodawać komentarze do plików i obrazów, a także kontaktować się z innymi osobami pracującymi nad tym samym dokumentem za pomocą wbudowanej funkcji czatu. Google śledzi i automatycznie rejestruje zmiany wprowadzane w dokumentach tekstowych, arkuszach i prezentacjach. Okno historii wersji daje wgląd we wszystkie zmiany wprowadzone w dokumencie przez użytkowników. Dzięki funkcji wersjonowania, możesz przywrócić dowolną, wcześniejszą wersję d od momentu jego powstania. W przypadku plików innego typu, Google przechowuje historię zmian przez 30 dni. Przeglądarka Chrome pozwala na dostęp do zasobów dysku nawet wtedy, kiedy nie ma dostępu do Internetu. W trybie offl ine można wyświetlać dokumenty, przeglądać foldery oraz edytować pliki przechowywane w lokalnym folderze Dysku Google. Po połączeniu się z Internetem dokumenty te zostaną zsynchronizowane z dyskiem w chmurze. Microsoft SkyDrive SkyDrive (skydrive.live.com) działa podobnie jak Dropbox i Dysk Google. Po zainstalowaniu aplikacji SkyDrive w Windows tworzony jest specjalny folder. Każdy przesunięty do niego plik lub folder zostanie zaktualizowany w witrynie SkyDrive, a następnie na wszystkich pozostałych synchronizowanych urządzeniach. Microsoft udostępnił również aplikację dla komputerów Mac. Witryna SkyDrive zapewnia wygodny dostęp do plików w chmurze. Aplikacja webowa umożliwia podgląd i edycję plików pakietu Microsoft Offi ce, pracę nad dokumentami wielu osób jednocześnie z możliwością przywrócenia pliku do wcześniejszej wersji (funkcja kontrola wersji). Portal zapewnia narzędzia potrzebne do prezentacji zdjęć bezpośrednio z dysku internetowego m.in. funkcję pokaz slajdów z opcją wysyłania pokazów pocztą , opcje geotagowania, nadawania podpisów i publikowania zdjęć na Facebooku i Twitterze. Microsoft udostępnił również aplikację Sky- Drive na urządzenia z systemem Android, ios oraz Windows Phone. W wersji mobilnej aplikacja SkyDrive pozwala na wyświetlanie plików zgromadzonych na dysku internetowym oraz wygodne zarządzanie nimi (usuwanie, porządkowanie, udostępnianie, przekazywanie innym itd.). Do SkyDrive można przekazywać serie zdjęć i dowolne pliki bezpośrednio z telefonu lub tabletu. Microsoft twierdzi, że SkyDrive oferuje najwięcej, jeśli używa się smartfonu z Windows Phone. Każde wykonane zdjęcie może być automatycznie wysyłane do folderu z aparatu, a następnie zapisane na dysku SkyDrive, gdzie zostanie w sposób bezpieczny zarchiwizowane. Bezpłatne Centrum Offi ce pozwala na oglądanie i edycję plików programów Word, Excel i PowerPoint przechowywanych właśnie w SkyDrive. W SkyDrive za darmo dostępne jest 7 GB na pliki i dokumenty. Jeśli potrzeba więcej miejsca, wówczas można wykupić dodatkową przestrzeń dysku w jednej z trzech opcji 20 GB (34 zł na rok), 50 GB (85 zł) albo 100 GB (169 zł). ibard24 Usługa ibard24 (www.ibard24.pl) łączy w sobie funkcje dysku internetowego z narzędzia- 12 Biznes benchmark magazyn

13 Praca w chmurze Microsoft udostępnił również aplikację SkyDrive na urządzenia z systemem Android, ios oraz Windows Phone. W wersji mobilnej aplikacja SkyDrive pozwala na wyświetlanie plików zgromadzonych na dysku internetowym oraz wygodne zarządzanie nimi (usuwanie, porządkowanie, udostępnianie, przekazywanie innym itd.). Do SkyDrive można przekazywać serie zdjęć i dowolne pliki bezpośrednio z telefonu lub tabletu. mi do wykonywania kopii zapasowych danych w chmurze (backup online). ibard24 pozwala na łatwe współdzielenie dokumentów z innymi użytkownikami z opcją nadawania im indywidualnych uprawnień tylko do odczytu lub odczytu i zapisu. Ma wbudowane funkcje udostępniania plików w Internecie. W tym celu generowany jest unikalny odnośnik (link) do pliku, który umożliwia jego pobranie i zapisanie na dysku. Istnieje możliwość zabezpieczenia pobierania plików hasłem oraz wskazanie dokładnej daty, do której plik ten będzie udostępniany w Internecie. Wartym odnotowania jest fakt, że dysk ibard24 dostarczany jest przez spółkę icomarch24, która należy do Comarch jednego z największych, polskich dostawców oprogramowania dla fi rm. ibard24 powstał głównie z myślą o klientach biznesowych. Tworzenie kopii zapasowych odbywa się automatycznie według ustalonego harmonogramu. ibard24 ma wbudowane wsparcie dla protokołów CIFS/SMB oraz FTP, co pozwala na backup bezpośrednio z serwerów plików, bez konieczności wcześniejszego zgrywania danych na komputer użytkownika. Na serwerach ibard24 przechowywanych jest to 20 wersji tego samego pliku w przypadku pomyłki lub awarii można odzyskać każdą z nich. Na tle konkurencji, ibard24 wyróżnia funkcja tworzenia kopii baz danych Microsoft SQL Server. Zwrócić należy uwagę na fakt, że wsparcie dla backupu w chmurze zostało zaimplementowane w wybranych produktach fi rmy Comarch. Aplikacje Comarch ERP Optima, ERP XL, Altum czy OptiMED24 mają wbudowane funkcje tworzenia kopii zapasowych danych bezpośrednio na dysku ibard24. Oferta ibard24 obejmuje kilka wariantów usługi o pojemności dysku od 10 GB do 1 TB. Koszt wynajęcia dysku 10 GB, z którego może korzystać maksymalnie 5 użytkowników wynosi 199 zł netto rocznie. Syncplicity Kolejną usługą w chmurze, która umożliwia skutecznie tworzenie kopii zapasowych danych oraz synchronizację plików między wieloma różnymi urządzeniami jest Syncplicity (syncplicity.com). Bezpieczeństwo danych przechowywanych w chmurze gwarantuje bardzo dobrze znana w branży zarządzania i przechowywania danych fi rma EMC, do którego należy spółka Syncplicity. Usługa synchronizuje dane między komputerami PC i Mac, a także urządzeniami mobilnymi. Producent udostępnił dedykowaną aplikację dla iphone a, ipad a i urządzeń z Androidem, co pozwala na dostęp do plików także np. w podróży służbowej. Sama fi rma pozycjonuje swoje rozwiązanie jako Dropbox dla biznesu. I nie ma w tym wielkiej przesady, bowiem to co wyróżnia usługę Syncplicity na tle konkurencji jest mechanizm dystrybucji plików na komputery, smartfony i tablety pracowników mobilnych. Każdy z nich ma zawsze dostęp do najnowszej wersji udostępnianych dokumentów, zdjęć czy wideo nieważne gdzie i z jakiego urządzenia korzystają w danej chwili. To np. dobry sposób na dostarczenie przedstawicielom handlowym aktualnych cenników, broszur promocyjnych, druków zamówień czy zdjęć produktów. Syncplicity automatycznie tworzy kopie zapasowe plików przechowywanych w folderach wskazanych przez użytkownika. Backup danych odbywa się w trybie ciągłym i jest w pełni zautomatyzowany. Każda zmiana pliku przez użytkownika powoduje przesłanie jego kolejnej wersji na serwery Syncplicity. Nie ma tutaj harmonogramu, który wymuszałby backup danych tylko o ściśle określonych godzinach. Nie ma też konieczności przesuwania ważnych plików do wydzielonego folderu synchronizacji, jak to robi się w przypadku usług Dropbox, Dysk Google czy SkyDrive. Syncplicity z powodzeniem może być używany do wymiany dużych plików przez internet, zamiast przesyłania ich w formie załącznika do wiadomości lub udostępniania na serwerze FTP. Każdy udostępniany link do pliku możesz zabezpieczyć hasłem oraz ograniczyć czasowo. Oferta dla użytkowników indywidualnych (Personal Edition) obejmuje darmowe konto o pojemności 2 GB z możliwością zwiększenia przestrzeni dyskowej do 50 GB za 15 dolarów miesięcznie. W taryfi e dla fi rm (Business Edition) ceny rozpoczynają się od 45 dolarów miesięcznie za trzech użytkowników i nielimitowaną pojemność dysku na dane. Artur Pęczak Biznes benchmark magazyn 13

14 Praca w chmurze CAD w przeglądarce internetowej, czyli chmura dla inżyniera Foto: Fotolia 14 Biznes benchmark magazyn

15 Praca w chmurze Formuła dostarczania systemu CAD jako usługi (z ang. SaaS Software as a Service) może w najbliższym czasie oznaczać konieczność całkowitej redefinicji dotychczasowego sposobu oferowania i sprzedaży oprogramowania dla inżynierów. Co więcej, w tym kierunku czynione są już całkiem udane próby, a na rynku pojawia się coraz więcej programów inżynierskich oferowanych w modelu SaaS. Za działającymi rozwiązaniami SaaS stoją obecnie na razie przede wszystkim duże, znane i obecne na rynku od lat fi rmy zajmujące się oprogramowaniem inżynierskim. Trzeba jednak podkreślić, że nie brakuje też nowych podmiotów, które swoją szansę upatrują właśnie w takim nowatorskim, chmurowym podejściu do dostarczania oprogramowania klientowi. Mało tego część chmurowych programów inżynierskich dostępnych jest też dla użytkowników za darmo co powiecie na przykład Państwo na darmową przeglądarkę plików CAD 3D z ponad 40. obsługiwanymi formatami plików, do której swobodny dostęp możliwy jest z okienka przeglądarki z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci? A to dopiero początek... Darmowa rewolucja Jeszcze kilka lat temu trudno było wyobrazić sobie, że narzędzia do projektowania typu CAD 2D będą oferowane za darmo. Oczywiście, znawcy tematu wskażą nawet systemy 3D dostępne od dłuższego czasu na zasadach Open Source lub freeware (np. Brl-CAD czy FreeCAD), ale za tymi rozwiązaniami stały najczęściej grupy zapaleńców: informatyków, inżynierów, idealistów chcących zdemokratyzować jak to się pięknie zwykło ostatnio mawiać dostęp do nowoczesnych technologicznie rozwiązań. Spośród uznanych producentów, którzy postanowili wzbogacić swoją ofertę o darmowe rozwiązanie 2D wymienić można było tylko jednego UGS, obecnie Siemens PLM Software i jego Solid Edge 2D Layout, który doczekał się kontynuacji w postaci kolejnych wersji Solid Edge 2D Drafting. Użytkownicy SolidWorks otrzymywali co prawda darmowy DWG Editor, ale był on dostępny tylko z licencjonowanymi wersjami SW. Dopiero przed kilkoma laty do tego grona dołączyły fi rmy najpierw Dassault Systemes (z DraftSight), a następnie Autodesk. Ale, jak zapewne Państwo się orientują, ADSK nie zaoferował AutoCAD-a LT za darmo. Zaproponował coś innego, o czym za chwilę. Powyższe przykłady pokazują jednak, że pewne tabu, pewien stereotyp udało się przełamać. Firmy, które zarabiały na sprzedaży licencjonowanego oprogramowania, wprowadziły do oferty również bezpłatne produkty. Oczywiście, niektóre z nich wypracowały już wcześniej strategię, polegającą na zaoferowaniu bazy, podstawowej wersji nieodpłatnie, ale za wszelkie plug-iny, dodatki, bardziej wymagający użytkownik musiał już zapłacić, podobnie jak np. za późniejszą obsługę, czy pomoc techniczną. Tak było w przypadku wspomnianego DraftSight. Siemens PLM Software z kolei zdecydowała się udostępnić swoje rozwiązanie, a całą resztę związaną z ewentualną pomocą itp. zrzucić na użytkowników, fora społecznościowe (czy zapaleńców prowadzących blogi tematyczne) i oczywiście resellerów. Ten model się sprawdził. Natomiast ADSK spróbował posunąć się o krok dalej i wydaje się, że z niezłym skutkiem. Firmy, które zarabiały na sprzedaży licencjonowanego oprogramowania, wprowadziły do oferty również bezpłatne produkty. Niektóre z nich wypracowały strategię, polegającą na zaoferowaniu bazy, podstawowej wersji nieodpłatnie, ale za wszelkie plug-iny, dodatki, użytkownik musiał już zapłacić. Działający CAD w okienku przeglądarki Project Butterfl y (z ang. motylek) z początku przerodził się w aplikację do projektowania w 2D o nazwie AutoCAD WS. Z założenia nie był tylko przeglądarką, ale prostym systemem CAD, wyposażonym w niezbędne narzędzia kreślarskie pozwalające na w miarę swobodną pracę z plikami *.dwg. Aplikacja obecnie funkcjonująca pod nazwą Auto CAD 360 jest systematycznie rozwijana, pojawiają się nowe funkcje, nowe narzędzia (jak chociażby bardzo przydatne w 2D narzędzie szyku). Jest także bezpłatna. Co zatem różni ją od DraftSight, albo Solid Edge 2D Drafting? To proste: nie wymaga instalacji. Wystarczy wejść na stronę internetową aplikacji, założyć konto, zalogować się i pracować. AutoCAD 360 działa zarówno na stacjach roboczych, jak i na netbookach, czy też smartfonach wyposażonych w Android OS (autor korzysta z Xperii i z powodzeniem przegląda pliki, gdyż ich edycja z racji niewielkiego ekranu jest już jednak problematyczna). Działa w oknie przeglądarki, zarówno w Internet Explorerze, jak i w Firefoxie, czy Chrome. Trzeba przyznać, że w tym ostatnim spisuje się najlepiej (czas ładowania, ogólna szybkość i stabilność pracy). Nie zmienia to jednak faktu, iż pozostaje systemem 2D. Przeciwsłoneczne okulary 3D Pod nazwą Sunglass kryje się projekt realizowany profesjonalnie przez fi rmę założoną przez absolwentów MIT. To pierwsza, pracująca całkowicie w chmurze, przeglądarka plików CAD 3D. Docelowo obsługiwać będzie ponad 40 formatów, w tym pliki natywne CATIA, SolidWorks, Solid Edge, NX itp. Komentarze zamieszczone w Internecie (CA- DALYST, DeskEng, SolidSmack, TechCrunch czy CADblog) wskazują, iż nowa fi rma powołana została po to, by zdezorganizować rynek aplikacji CAD, wręcz wstrząsnąć nim. Brzmi to mocno, ale istotnie można było przeczytać, iż celem powołania fi rmy jest wspomniana już wcześniej demokratyzacja projektowania za sprawą udostępnienia powszechnego środowiska do wymiany myśli, idei i projektów, w którym wymianie owej podlegać będzie każdy dostępny format plików. Obietnice powszechnej, swobodnej wymiany plików słyszeliśmy już niejeden raz. Tutaj ukłon należy się Technologii Synchronicznej Siemens PLM Software w tym przypadku możliwy jest odczyt w zasadzie każdego dostępnego formatu niezależnie od źródła pochodzenia danego pliku. Jednak za sprawą technologii Sunglass możliwa będzie swobodna, wielokierunkowa i co ważne bezpłatna konwersja plików. Konwersja formatów, wymiana plików poprzez serwery ftp, ograniczenia w komunikacji w czasie rzeczywistym to nie oznacza projektowania, ale stanowi właściwe bariery w procesie projektowania stwierdzają Nitin Rao i Kaustuv DeBiswas, założyciele Biznes benchmark magazyn 15

16 Praca w chmurze Sunglass. Ich aplikacja ma stanowić odpowiedź na wyzwanie, jakim współcześnie w świecie systemów 3D stają się szybkość, wydajność, łatwość obsługi i dostęp do danych. Teoretycznie każdy użytkownik korzystający z CAD 3D znajdzie korzyści wynikające z używania aplikacji Sunglass. Oprogramowanie jest bezpłatne, oferowane jako usługa. Bazuje ono w stu procentach na technologii Web, czyli inaczej mówiąc działa w dowolnej przeglądarce zgodnej z OpenGL i HTML5. Zbędne okazują się tu też dodatki typu Adobe Flash. Rozpoczęcie pracy jest banalnie proste: wchodzimy na stronę, zakładamy konto i w tym momencie możemy nawet nie opuszczając okna przeglądarki zalogować się i uzyskać dostęp do środowiska aplikacji. Możemy skorzystać z przewodnika online, który w ciągu kilku chwil objaśni nam działanie interfejsu użytkownika, możemy także uruchomić opcję demo, która automatycznie wczyta kilka domyślnych obiektów, pochodzących z różnych formatów, różnej wielkości i o różnym stopniu złożoności. Sunglass teoretycznie wspiera formaty takie jak: 3DS, OBJ, STL, Blend, DAE, SolidWorks, Autodesk Inventor, CATIA, Creo, I-deas, IGES/STEP, IFC, JT, Parasolid, PRC, Pro/ ENGINEER, Siemens PLM/NX/Solid Edge, VDA-FS i VRML. Na chwilę obecną najlepiej obsługuje pliki do 200 MB, ale ograniczenie to ma zostać w najbliższym czasie usunięte. Umieszczenie plików następuje albo z poziomu interfejsu i poprzez wskazanie np. ścieżki dostępu do pliku, albo poprzez proste przeciągnięcie pliku do okna przeglądarki będącej przestrzenią roboczą Sunglass. Co więcej, możemy zaprosić do oglądania naszego projektu w czasie rzeczywistym dowolną liczbę osób współpracowników, czy klientów. Wystarczy podać ich adresy mailowe. Oczywiście, muszą oni być zalogowani w tym samym czasie do środowiska Sunglass. Wymiana myśli, opinii i pomysłów odnośnie projektu może następować albo poprzez umieszczanie pisemnych notek, dymków, zapisywania widoków, albo poprzez chat. Sunglass pozwala na zapisanie sesji w dowolnym momencie, można także zapisać modele w formatach OBJ, STL i STEP (ze wsparciem dla formatów Brep, takich jak IGES i ACIS). Funkcjonalność Sunglass będzie można rozszerzyć, poprzez dostęp tym razem Foto 1: AutoCAD360 to prosty, bezpłatny, dostępny z każdego urządzenia mobilnego następca AutoCAD-a WS. [źródło: Autodesk] Foto 2: AutoCAD360 cechuje się obecnością podstawowych narzędzi, przejrzystym ekranem oraz znakomitymi możliwościami pracy w zespole. Foto 3: Sunglass ma ambicje i realne szanse stać się czymś więcej, niż tylko darmową, pracującą w chmurze przeglądarką plików CAD 3D. Foto 4: Widok złożenia zespołu podwozia samolotu w Autodesk Fusion 360. Widoczna lista komponentów/operacji. już odpłatny do bardziej zaawansowanych poziomów. To może oznaczać, iż to, co pozostanie darmową przeglądarką dla jednych, z czasem stanie się całkiem zaawansowanym systemem CAD 3D dla innych. Zaawansowanym, gdyż mowa np. o modułach do analiz przepływu, symulacji itp. Także do renderowania niedługo dostępne będzie w pełni funkcjonalne narzędzie do błyskawicznego renderowania wczytanych obiektów. Fusion 360, czyli odpowiedź Autodesk W czerwcu br. Autodesk udostępnił. pierwsze rozwiązanie 3D CAD pozwalające na pracę w chmurze. Autodesk Fusion 360, bo o nim mowa, nie tylko łączy w sobie cechy znane z systemów CAD pozwalających na modelowanie bezpośrednie (poprzez przeciąganie, popychanie, modelowanie istniejącej geometrii), a następnie precyzyjne dopasowanie projektu do swoich potrzeb: wszelkie funkcjonalności znane z normalnych systemów CAD, jak szkice, krzywe, splajny, powierzchnie, bryły, cechy, czy nawet złożenia są dostępne dla użytkownika. Co więcej, wszystko to otrzymujemy w online korzystanie z ADSK Fusion 360 wymaga jedynie pobrania i zainstalowania niewielkiej aplikacji (plik instalacyjny ma ok. 6 MB). Dostęp do systemu i co istotne do naszych projektów, możemy uzyskać z każdego urządzenia (także mobilnego), które ma dostęp do sieci i zainstalowaną wirtualną końcówkę. W odróżnieniu od opisywanego wcześniej AutoCAD 360, a także Sunglass, Fusion 360 nie jest obsługiwany w oknie przeglądarki, ale we własnym środowisku. Nie zdziwię się jednak, jeśli w przyszłości doczekamy się również wersji wykorzystującej przeglądarkę WWW. Każdy zainteresowany przetestowaniem możliwości tego debiutującego rozwiązania, może obecnie skorzystać z 90-dniowego okresu próbnego. Chmura dla inżyniera Gdy będę szedł na spotkanie do klienta, nie będę musiał zabierać ze sobą żadnego komputera, ba nawet żadnego pendrive a. Wystarczy, że na miejscu zostanie mi udostępniony komputer z podłączony do sieci. Dobrze, żeby łącze było odpowiednio wydajne, co w naszym kraju czasem jeszcze okazuje się wąskim gardłem dla inicjatyw związanych z cloud computing. A potem... Cóż, z gabinetu klienta będę w stanie dokonywać zmian w projekcie, współpracując z moimi kolegami z biura, a także uzupełniając projekt o detale, części projektowane przez innych kontrahentów, w zupełnie innych systemach CAD. Wizja obiecująca i wydaje się, że niezbyt odległa w czasie. W zasadzie, to dzieje się już na naszych oczach. Maciej Stanisławski 16 Biznes benchmark magazyn

17 Praca w chmurze Foto: Apple Chmura icloud to zestaw usług, które umożliwiają przechowywanie danych w chmurze oraz ich synchronizację na wszystkich urządzeniach mobilnych Apple, komputerach Mac oraz PC. Dzięki funkcji Strumień zdjęć fotografia wykonana telefonem iphone jest natychmiast dostępna na pozostałych urządzeniach danego użytkownika. To jednak nie wszystko, co ma do zaoferowania chmura icloud. Chmurę icloud tworzy dziewięć podstawowych usług, które ułatwiają codzienne korzystanie z wielu urządzeń marki Apple. Są to itunes w chmurze, Strumień zdjęć, Dokumenty w chmurze, Kalendarz, kontakty i poczta, Aplikacje, ibooks, Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych, Znajdź mój iphone oraz Znajdź moich znajomych. icloud umożliwia przechowywanie muzyki, zdjęć, aplikacji, dokumentów, kalendarzy, kontaktów i innych materiałów w chmurze oraz ich synchronizację pomiędzy wszystkimi urządzeniami danego użytkownika. icloud wykorzystuje technologię push, aby automatycznie, niezauważalnie i natychmiastowo dostarczyć te materiały na każde z tych urządzeń niezależnie, czy jest to telefon iphone, tablet ipad czy odtwarzacz ipod touch. Chmura działa także na komputerach Mac i PC, a dostęp do danych zgromadzonych na dysku internetowym możliwy jest również przez stronę W biegu icloud natychmiast synchronizuje dokumenty tworzone w programach Pages, Numbers oraz Keynote. Dzięki temu na każdym ze swoich urządzeń użytkownik ma zawsze dostęp do najbardziej aktualnej wersji dokumentu tekstowego, arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji. Można utworzyć szkic dokumentu na telefonie iphone, a później dokończyć go korzystając już z pełnowymiarowej klawiatury i komputera Mac. od Apple a Dzięki chmurze icloud równie wygodne co tworzenie dokumentów staje się przeglądanie stron internetowych w przeglądarce Safari. Zacznijmy np. surfować na telefonie np. kiedy jesteśmy w autobusie. Po powrocie do domu można na bok odłożyć niewielki ekran iphone a i kontynuować przeglądanie stron na znacznie większym wyświetlaczu ipada. Na kartach icloud widoczne są strony, które są otwarte na pozostałych urządzeniach. Dodatkowo funkcja Czytelnia zachowuje treść strony WWW, a następnie pozwala na jej otwarcie nawet wtedy, gdy nie mamy połączenia z Internetem. To doskonała opcja, jeśli wybieramy się na przykład obejrzeć rozpoczętą przez naszą fi rmę inwestycję budowlaną znajdującą się z dala od zasięgu sieci komórkowych i Wi-Fi. Strumień zdjęć i aplikacje icloud umożliwia synchronizację zdjęć przy użyciu usługi Strumień zdjęć. Fotografi a wykonana w telefonie iphone automatycznie pojawi się na pozostałych urządzeniach Biznes benchmark magazyn 17

18 Praca w chmurze Apple, komputerze Mac i PC. Funkcja ta działa też w drugą stronę. Jeśli pobierzemy zdjęcia z aparatu cyfrowego na komputer, icloud prześle ich kopie na pozostałe urządzenia mobilne. Wskazane przez użytkownika zdjęcia mogą być udostępniane rodzinie, przyjaciołom i znajomym, a ci mogą je komentować i oceniać. icloud pozwala również na przeglądanie historii zakupów w App Store. Raz zakupione aplikacje możesz pobrać i zainstalować bezpłatnie na swoich pozostałych urządzeniach. Muzyka i książki Także muzyka i inne multimedia kupione w itunes Store są dostępne na wszystkich urządzeniach użytkownika jednocześnie. To jednak nie wszystko. Dzięki icloud można kontynuować przerwane odtwarzanie nagrania, fi lmu, podcastu czy audiobooka na innym urządzeniu, które mamy pod ręką. Usługa itunes Match pozwala przenieść do swojej kolekcji w icloud muzykę zakupioną z innych źródeł lub skopiowaną z płyt CD. Wszystko zaczyna się od sprawdzenia, czy utwór jest dostępny w sklepie itunes Store. Jeśli tak, można ich słuchać na każdym urządzeniu z systemem ios i komputerach z zainstalowanym programem itunes. Nagrania, których nie uda się zidentyfi kować, są ładowane do chmury icloud i udostępniane do odtwarzania. itunes Match jest usługą płatną, a roczna subskrypcja kosztuje 24,99 euro rocznie. Chmura icloud umożliwia również powrót do czytania książki kupionej w ibookstore od momentu, w którym została zamknięta. Między urządzeniami synchronizowane są zaznaczone fragmenty tekstu, notatki i zakładki. Znajdź mój iphone Funkcja Znajdź mój iphone może pomóc w odnalezieniu telefonu, jeśli zostanie on zgubiony lub skradziony. Jeśli zalogujemy się w witrynie icloud.com, lub użyjemy dedykowanej aplikacji na innym urządzeniu, można wówczas sprawdzić na mapie, gdzie ostatnio widziano zagubiony aparat. Znajdź mój iphone wykorzystuje do lokalizowania urządzeń nadajniki sieci GSM oraz punkty dostępowe sieci Wi-Fi. Jeśli urządzenie zostanie zlokalizowane, można odegrać na nim dźwięk (może jest w kieszeni spodni?), wysłać na jego ekran komunikat z numerem kontaktowym, a w ostateczności wymazać zawartość pamięci telefonu. Uczciwy znalazca może zadzwonić bezpośrednio z ekranu blokady telefonu pod wskazany numer i ustalić szczegóły zwrotu zgubionego urządzenia. Do dyspozycji jest również funkcja Znajdź moich znajomych, która pozwala udostępnić innym informacje o swojej lokalizacji. To doskonała opcja dla rodziców, które chcą wiedzieć gdzie znajdują się ich pociechy, ale i osób starszych i schorowanych, które wymagają dodatkowej opieki. Tylko, czy aby na pewno ta grupa osób nosi w kieszeni iphone y? W ten sam sposób lokalizować się mogą również współpracownicy przygotowujący np. projekt w terenie. Backup w chmurze icloud aktualizuje ważne informacje, które przechowywane są i z których użytkownik korzysta każdego dnia na telefonie, tablecie lub komputerze: pocztę , kontakty, kalendarz, przypomnienia i notatki. Skrupulatnie gromadzone i organizowane dane są aktualizowane na wszystkich urządzeniach użytkownika. Jeśli użytkownik doda nowy kontakt do książki adresowej, automatycznie pojawi się on na pozostałych telefonach należących do niego. W chmurze icloud każdego dnia zapisywana jest kupiona muzyka, aplikacje i książki, zdjęcia i klipy wideo, konfi guracja telefonu, układ i dane aplikacji, ustawienia ekranu początkowego, wiadomości SMS, MMS i imessage oraz dzwonki. Jeśli użytkownik zakupi nowe urządzenie z systemem ios, to jego dane i aplikacje pojawią się również na nim. Kopia zapasowa pozwala na odtworzeni ustawień i plików, jeśli zostaną one w jakiś sposób skasowane lub utracone z urządzenia. Nowości ios 7 Wraz z premierą kolejnej, siódmej wersji systemu ios pojawiły się nowe funkcje. Od teraz rodzina i przyjaciele będą mogli przesyłać do strumieni przynależących do konkretnego użytkownika swoje zdjęcia, nagrania wideo i komentarze. Materiały te będą widoczne na urządzeniach każdej z tych osób jednocześnie. Kolejną nowością jest Pęk kluczy. icloud w bezpieczny sposób zapamięta nazwy logowania, hasła oraz numery kart kredytowych. Kiedy zajdzie taka potrzeba, przeglądarka Safari automatycznie wypełni pole logowania lub formularz płatności. Opcja ta dostępna jest na urządzeniach z systemem ios 7 oraz OS X Mavericks. System ios 7 wprowadził również nowe mechanizmy bezpieczeństwa, które utrudnią (a nawet wręcz uniemożliwią) używanie i sprzedaż skradzionego urządzenia. Jest to możliwe za sprawą udoskonaleń, które pojawiły się w funkcji Znajdź mój iphone. Do wyłączenia tej funkcji lub wymazania zawartości urządzenia, konieczne jest podanie Apple ID i hasła. Nawet jeśli złodziejowi uda się to zrobić, funkcja Znajdź mój iphone będzie stale wyświetlać wiadomość z numerem kontaktowym, pod którym będzie można zwrócić telefon. Ceny W ramach usługi icloud otrzymujemy za darmo 5 GB przestrzeni dyskowej na swoje dane. I choć pozornie wydaje się to mało muzyka, aplikacje i książki zakupione w istore, ale także zdjęcia w albumie Strumienie zdjęć nie zmniejszają przyznanego bezpłatnie limitu dysku. Darmowe 5 GB można więc swobodnie wykorzystać do przechowywania poczty, dokumentów, ustawień urządzeń i danych aplikacji. Jeśli jednak mimo wszystko potrzebne jest nam więcej miejsca, można dokupić dodatkową pamięć w jednej z trzech opcji: 10 GB za 16 euro rocznie (łącznie do dyspozycji będziemy mieli 15 GB), 20 GB za 32 euro rocznie (łącznie 25 GB) lub 50 GB za 80 euro rocznie (łącznie 55 GB). Artur Pęczak Foto 1: Strumień zdjęć to usługa icloud, dzięki której fotografi a wykonana na jednym z urządzeń z systemem ios jest po chwili widoczna na wszystkich pozostałych. [źródło: Apple] 18 Biznes benchmark magazyn

19 Praca w chmurze Foto: Adobe Kreatywna chmura ADoBE Coraz więcej producentów decyduje się udostępniać swoje oprogramowanie w chmurze. Wśród nich jest również firma Adobe, która zaoferowała swoje narzędzia w ramach członkostwa Creative Cloud. Co to oznacza dla przedsiębiorców? Dostęp do oprogramowania i dokumentów bez względu na miejsce, w jakim się znajdujemy bądź też niezależnie od sprzętu komputerowego, jakim w danej chwili dysponujemy to główne zalety rozwiązań chmurowych. Takie rozwiązania proponuje przedsiębiorcom także fi rma Adobe, producent popularnego Photoshopa czy Acrobata. Grafika w chmurze Adobe Creative Cloud, czyli Kreatywna Chmura Adobe, to najnowsza metoda udostępniania oprogramowania fi rmy Adobe, a także współdzielenia utworzonych za jego pomocą treści. Oznaczonych skrótem CC programów, takich jak na przykład Photoshop CC, nie kupimy w wersji pudełkowej. Przedsiębiorca nie jest obecnie skazany na zakup drogiej dożywotniej licencji, a może po prostu potrzebne oprogramowanie wynająć płacąc abonament na czas potrzebny do wykonania danego zlecenia. Takie rozwiązanie jest tańsze i pozwala rozwinąć skrzydła początkującym przedsiębiorstwom przy stosunkowo niewielkich początkowych nakładach. Ma też inne zalety. Firmy, będące subskrybentami Adobe Creative Cloud, mają zawsze dostęp do najnowszych rozwiązań. Przedsiębiorca nie musi już czekać dwa czy więcej lat na wdrożenie kolejnej wersji Biznes benchmark magazyn 19

20 Praca w chmurze oprogramowania z nowymi, potrzebnymi mu udogodnieniami. Programy można aktualizować na bieżąco i bez ponoszenia dodatkowych kosztów od razu, gdy pojawią się nowe narzędzia czy funkcje. Warto wiedzieć, że jeśli użytkownik nie ma takiej potrzeby, nie musi pobierać aktualizacji, szczególnie jeśli nowe narzędzia mają wymagania, którym trudno w danej chwili sprostać lub gdy nowe wersje programów nie są kompatybilne ze sprzętem komputerowym naszych biznesowych partnerów. Zaletą chmurowych rozwiązań Adobe jest także lepszy przepływ pracy pomiędzy pracownikami i większa kontrola nad procesem twórczym, jak również łatwość prezentacji wykonanych projektów klientom na przykład za pomocą urządzeń przenośnych takich jak tablet. Do tego mamy dostęp do wielu innych usług i programów, różnych wersji językowych oraz 20-gigabajtowej przestrzeni dyskowej lub do 100 GB na użytkownika w przypadku planu subskrybcji dla zespołów. Ten drugi plan, choć droższy, daje dodatkowo kilka innych korzyści m.in. łatwe zarządzanie poszczególnymi licencjami i administrowanie stanowiskami, dodatkowe usługi, a także gwarancję dwóch (w ciągu roku) indywidualnych konsultacji specjalistycznych. Koszty licencji W ofercie fi rmy Adobe przedsiębiorcy znajdą różne wersje planów abonamentowych. Niestety, obecnie, niezależnie od przyjętego planu, możemy subskrybować albo pełny pakiet, albo pojedyncze aplikacje (wtedy mamy nieco ograniczony dostęp do usług). Nie ma wariantu obejmującego wybraną grupę programów, tak jak to było w przypadku pudełkowych licencji Creative Suite. Jeśli chcemy korzystać z trzech lub więcej aplikacji, najlepiej zapłacić za pełen pakiet inne rozwiązanie nam się po prostu nie opłaci. Jeśli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, może zainteresować nas plan dla pojedynczych osób. Koszt subskrybowania jednej aplikacji wynosi Jeśli prowadzimy jednoosobową działalność około 25 euro miesięcznie gospodarczą, może (przy rocznym zobowiązaniu), a koszt dzierżawy zainteresować nas plan dla całego pakietu to około pojedynczych osób. Koszt 62 euro miesięcznie (przy subskrybowania jednej rocznym zobowiązaniu) aplikacji wynosi około 25 lub ponad 92 euro/miesiąc, gdy chcemy mieć euro miesięcznie, a koszt dzierżawy całego pakietu możliwość zrezygnowania to około 62 euro miesięcznie. w dowolnym momencie. Jeśli jesteśmy posiadaczami starszej wersji programów, koszt będzie nieco niższy. Użytkownicy poprzednich wersji oprogramowania Adobe CS3, CS4 i CS5 zapłacą za pełny pakiet około 37 euro miesięcznie, a CS6 około 25 euro/miesiąc (konieczne jest zobowiązanie roczne). Pojedynczą aplikację można subskrybować za ponad 12 euro miesięcznie. W przypadku kilkuosobowych fi rm lepszym wyborem może być wspomniany przed chwilą plan dla zespołów. Ceny dotyczą wówczas pojedynczego stanowiska, niemniej wymagane jest tu też roczne zobowiązanie. Koszt subskrybowania jednej aplikacji wynosi około 30 euro miesięcznie, a całego pakietu to wydatek ponad 86 euro miesięcznie. Posiadając Co znajduje się w ofercie Adobe CC? W kreatywnej chmurze znajdziemy przede wszystkim rozwiązania dla firm zajmujących się reklamą, projektowaniem, fotografią czy montażem wideo, a także tworzeniem treści dla wydawnictw cyfrowych. Często jednak przedsiębiorcy działający w zupełnie innej branży potrzebują rozwiązań z asortymentu Adobe. Oto najważniejsze składniki oferty Adobe CC. Photoshop CC popularny profesjonalny program do tworzenia i edycji grafiki bitmapowej, przydatny do edycji zdjęć czy projektowania elementów stron internetowych czy innych graficznych prac. Ilustrator CC zaawansowany program do tworzenia grafiki wektorowej, wykorzystywany m.in. do projektowania elementów identyfikacji wizualnej firm, stron internetowych czy tworzenia ilustracji graficznych. Dreamweaver CC oprogramowanie przydatne do projektowania witryn i aplikacji internetowych. After Effects CC oprogramowanie do tworzenia efektów wizualnych i animacji. Acrobat XI Pro kompleksowe rozwiązanie do pracy z dokumentami i formularzami PDF (dostępny również niezależnie od usługi Creative Cloud) InDesign CC program do składu tekstu, przydatny podczas tworzenia i publikacji treści, zarówno cyfrowych, jak i przeznaczonych do druku. Pozwala m.in. na tworzenie ulotek czy gazet. Premiere Pro CC oprogramowanie do zaawansowanego montażu wideo. Flash Professional CC oprogramowanie do tworzenia animacji na potrzeby reklam czy stron internetowych. Adobe Muse CC program do łatwego projektowania i publikowania stron internetowych w języku HTML bez potrzeby znajomości kodu. 20 Biznes benchmark magazyn

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze Przetwarzanie w chmurze Opracował: Zb. Rudnicki 1 Chmura w Internecie 2 1 picasaweb.google.com - Fotografie w chmurze 3 Octave - podobny do Matlaba - także w chmurze (uproszczony) i dostępny w iphone 4

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365 omówienie usług

Microsoft Office 365 omówienie usług Microsoft Office 365 omówienie usług Wszystkie niezbędne funkcje w jednym miejscu. Oferta Office 365 łączy usługi biurowe firmy Microsoft w chmurze w pojedynczym bardzo bezpiecznym, niezawodnym i wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

TABLET - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW

TABLET - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW TABLET - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW Sposobów przygotowania materiałów i możliwości ich udostępniania jest całe mnóstwo. Nawet nie można podać jednej (najłatwiejszej) metody. Wszystko zależy od: wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie obce Ci są takie myśli, a nie korzystasz jeszcze z dysków w chmurze, koniecznie przeczytaj dalej.

Jeśli nie obce Ci są takie myśli, a nie korzystasz jeszcze z dysków w chmurze, koniecznie przeczytaj dalej. WYKORZYSTUJ! GOOGLE DRIVE CZYLI DOKUMENTY W CHMURZE. Dysk w chmurze Czy tak trudno wyobrazić sobie, że Twoje dokumenty, które tworzysz i przechowujesz na komputerze w domu czy w biurze mogą ulec przypadkowemu

Bardziej szczegółowo

Poznaj nowy Windows. Piękny. Szybki. Wydajny.

Poznaj nowy Windows. Piękny. Szybki. Wydajny. Poznaj nowy Windows. Piękny. Szybki. Wydajny. Dostępne Najważniejsze wersje elementy, Windows: o których 1. trzeba Windows wiedzieć 8 i je pokazać : 2. 1. Windows Ekran startowy 8 Pro i żywe kafelki

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL FUNKCJONALNOŚCI* *Funkcjonalności zostały omówione w kolejności logicznej. Kolejność na pulpicie; patrz widok powyżej, została zaplanowana dla wygody użytkownika. 1.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Sklepie Windows Phone

Przewodnik po Sklepie Windows Phone Przewodnik po Sklepie Windows Phone Wzbogać swój telefon o aplikacje i gry ze Sklepu Windows Phone. Aplikacje i gry możesz kupować w dwóch dogodnych miejscach: W telefonie (na ekranie startowym naciśnij

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Internetowa Wymiana Dokumentów - wersja demonstracyjna. Integracja Comarch ERP ifaktury24 z Comarch ERP Optima

Internetowa Wymiana Dokumentów - wersja demonstracyjna. Integracja Comarch ERP ifaktury24 z Comarch ERP Optima Internetowa Wymiana Dokumentów - wersja demonstracyjna Integracja Comarch ERP ifaktury24 z Comarch ERP Optima Kraków 2015 Internetowa Wymiana Dokumento w Każdy użytkownik Comarch ERP ifaktury24 może skorzystać

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1. Data produkcji wersji: 20 listopad 2013. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1. Data produkcji wersji: 20 listopad 2013. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 20 listopad 2013 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Przechowuj, synchronizuj i udostępniaj swoje materiały

Przechowuj, synchronizuj i udostępniaj swoje materiały Przechowuj, synchronizuj i udostępniaj swoje materiały 1 Przechowuj swoje materiały Przeciągnij dokument do swojego folderu usługi OneDrive dla Firm i upuść go. Teraz, gdy twoje materiały są przechowywane

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci równorzędnej

Praca w sieci równorzędnej Praca w sieci równorzędnej 1. Architektura sieci równorzędnej i klient-serwer Serwer - komputer, który udostępnia zasoby lub usługi. Klient komputer lub urządzenie korzystające z udostępnionych przez serwer

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

System do komunikacji on-line

System do komunikacji on-line System do komunikacji on-line CoSurfing.net Cloud Firma WebLive Systems jest pionierem technologii wspólnego surfowania po stronach polskim. internetowych Nasza innowacyjne w na platforma skali rynku posiada

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Chcesz oszczędzać czas i zwiększyć produktywność? Chcesz bezproblemowo pozostawać

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing >>> >>> Ćwiczenie Ćwiczenie polega na utworzeniu virtualnego dysku (Cloud computing) u jednego z usługodawcy. Bo chmura obliczeniowa (miejsce w tzw. chmurze) to nic innego jak dysk, miejsce na serwerze.

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAMWIZYTE.PL to system elektronicznego kalendarza w połączeniu z funkcjami CRM i możliwością zdobywania klientów przez internet

ZAMAWIAMWIZYTE.PL to system elektronicznego kalendarza w połączeniu z funkcjami CRM i możliwością zdobywania klientów przez internet ZAMAWIAMWIZYTE.PL to system elektronicznego kalendarza w połączeniu z funkcjami CRM i możliwością zdobywania klientów przez internet Opis Funkcjonalności: CRM + Elektroniczny Kalendarz + E-rezerwacje +

Bardziej szczegółowo

Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych. do elewacji budynku klienta

Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych. do elewacji budynku klienta Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych do elewacji budynku klienta Wszechobecna nowa technologia Smartfony obecnie coraz częściej zastępują zwykłe telefony

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI MASZYNA CZASU DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE Zainstaluj program Genie Timeline 2012 i uruchom go. Aplikacja utworzy na Pulpicie Windows nowy folder o nazwie No-BackupZone. Jeżeli chcesz wykluczyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Norton 360 Najczęściej zadawane pytania

Norton 360 Najczęściej zadawane pytania Norton 360 Najczęściej zadawane pytania 1. Czym jest Norton 360? Norton 360 to oprogramowanie przygotowane przez firmę Symantec specjalnie dla klientów T-Mobile. Główne cechy oprogramowania : jest to kompletny

Bardziej szczegółowo

Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.

Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns. Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl SYSTEM CRM egroupware JNS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad

Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon iphone lub tablet ipad w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Wejdź na stronę www.netia.pl/wirtualny_dysk Pobierz program Wirtualny Dysk na swój komputer wybierz pomiędzy wersją na systemy Windows a Macintosh, jak na

Bardziej szczegółowo

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności WEBCON Business Process Suite 7.7 Lista zmian i nowych funkcjonalności Wersja 7.7 systemu WEBCON Business Process Suite niesie ze nową funkcjonalność i znaczące usprawnienia. Całkowitą nowością jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Zandro 1.5.5 1 Metryka dokumentu Autor: Tomasz Krówczyński Liczba stron: 14 Data utworzenia: 21-07-2014 Rewizja: 67 HISTORIA ZMIAN Data Autor Wersja Zmiany 21-07-2014 Tomasz Krówczyński

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego Ty i Google Niezbędnik dla początkującego Podstawowe usługi... Jedno konto, wszystkie usługi Jeśli założysz konto w serwisie google masz wtedy dostęp do wszystkich jego funkcji, również tych zaawansowanych.

Bardziej szczegółowo

PRZYJAZNY PRZEWODNIK PO SMARTFONACH

PRZYJAZNY PRZEWODNIK PO SMARTFONACH PRZYJAZNY PRZEWODNIK PO SMARTFONACH 01 NAJPOTRZEBNIEJSZE INFORMACJE I PODPOWIEDZI CO TO SĄ SMARTFONY I DO CZEGO SŁUŻĄ? SMARTFONY TO NIE TYLKO TELEFONY NOWEJ GENERACJI. TO MULTIFUNKCJONALNE URZĄDZENIA,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.6.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Windows Phone w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2 Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex wersja 1.2 Warszawa 2015 Spis treści 1. Zakup kursu... 3 2. Logowanie do systemu... 3 2.1. Jak zalogować się do systemu?... 3 2.2. Co zrobić kiedy

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM www.belisama4crm.pl Belisama4CRM Zarządzanie jest proste! Masz za dużo narzędzi do zarządzania? Korzystasz z wielu programów osobno: do fakturowania,

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Protokół powykonawczy

Protokół powykonawczy Warszawa, 23.03.2011 Protokół powykonawczy 1. Komputery PC a. Komputer - Serwer1 IP: 192.168.5.3 Brak antywirusa Instalacja darmowego antywirusowego ClamAV, instalacja najnowszych sygnatur wirusów, Skanowanie

Bardziej szczegółowo

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o.

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o. STRONA GŁÓWNA ` Usługa earchiwizacja.pl przeznaczona jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Wykorzystuje zasadę przetwarzania danych w chmurze. Pozwala to na dostęp do własnej bazy dokumentów

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Z usługi można korzystać jednocześnie na kilku urządzeniach. Jakość sygnału dostosowuje się do prędkości łącza.

Z usługi można korzystać jednocześnie na kilku urządzeniach. Jakość sygnału dostosowuje się do prędkości łącza. GSMONLINE.PL UPC wprowadza w Polsce Horizon TV 2014-05-21 UPC wprowadza do Polski usługę Horizon TV. Od 21.05 uzytkownicy pakietów Select Extra HD oraz Max Extra HD mogą korzystać ze specjalnej mobilnej

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Usługi sieci Internet

Usługi sieci Internet Cel ćwiczenie: Celem ćwiczenia jest przedstawienie usług dostępnych w sieci Internet. Uzyskane kompetencje Po zrealizowaniu tego ćwiczenia będziesz: potrafił założyć konto Microsoft wraz z kontem pocztowym;

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Katedra Informatyki

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Katedra Informatyki Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Informatyki Pastebin w wersji zorientowanej na środowisko mobilne z klientem pozwalającym na oba kierunki przeklejania. Dokumentacja deweloperska

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Stwórz wewnętrzną sieć szkolną

Stwórz wewnętrzną sieć szkolną tekst Artur Rudnicki Stwórz wewnętrzną sieć szkolną yammer to prywatna sieć społecznościowa, która ułatwia pracownikom i uczniom wzajemną komunikację, pozwala na dzielenie się informacjami i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze Instrukcja obsługi systemu Exchange Funkcja - Kalendarze Spis treści a. Tworzenie kalendarzy... 2 b. Dodawanie terminów spotkań, wydarzenia cykliczne... 3 c. Organizowanie spotkań z innymi użytkownikami...

Bardziej szczegółowo

copyspace WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET www.yemo.nl

copyspace WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET www.yemo.nl WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET SAMODZIELNE POZYSKUJ I UTRZYMUJ PROJEKTOSWOICH WANIE KLIENTÓW CECHY SYSTEMU Udostępnij swoim klientom narzędzie do samodzielnego projektowania produktu,

Bardziej szczegółowo

InfoNET ON-LINE Ewidencja Ofert Nieruchomości

InfoNET ON-LINE Ewidencja Ofert Nieruchomości InfoNET ON-LINE Ewidencja Ofert Nieruchomości INET ON-LINE jest programem zarówno prostym jak i nowoczesnym. Uzyskaliśmy to dzięki połączeniu nowych technologii w tworzeniu aplikacji z doświadczeniem,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość.

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Ćwiczenie Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Zastosowanie: Śledzenie ustawień energetycznych, elektrycznych w programie i sterowanie nimi na odległość Wytłumaczenie ćwiczenia Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ Spis treści Spis treści 1 PTV Map&Guide internet V2 co jest nowe?... 3 1.1 Zmiana modelu licencji... 3 1.1.1 Starzy klienci 3 1.1.2 Nowi klienci 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Nowości w programie Subskrypcji

Nowości w programie Subskrypcji FY 2014 Nowości w programie Subskrypcji Chmura Autodesk 360 - korzyści dla Subskrybentów Zwiększony zakres usług w chmurze Autodesk 360 dla posiadaczy pakietów oprogramowania objętych Subskrypcją Zmiana

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz WebParts

Mercedes-Benz WebParts Mercedes-Benz WebParts Informator dla Klientów Mercedes-Benz WebParts, został gruntownie przebudowany, ten materiał zawiera krótki przegląd podstawowych funkcjonalności dla wersji 4.0 Ekran startowy Po

Bardziej szczegółowo

Od aplikacji Google Apps do usługi Office 365 dla firm

Od aplikacji Google Apps do usługi Office 365 dla firm Od aplikacji Google Apps do usługi Office 365 dla firm Rozpoczynanie pracy z nową usługą Usługa Office 365 dla firm ma inny wygląd niż aplikacje Google Apps. Po zalogowaniu się jest wyświetlany następujący

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Nowy wymiar współpracy z klientem

Nowy wymiar współpracy z klientem Nowy wymiar współpracy z klientem Nowy wymiar współpracy z klientem Proponujemy nowe, funkcjonalne narzędzie pozwól wypełnid faktury klientowi i wysyład je do Twojego systemu finansowo-księgowego. Podnieś

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums

Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums Picasa Web Albums to jedno z najpopularniejszych miejsc do przechowywania i udostępniania fotografii w Internecie. Picasa Web Albums swoje powodzenie

Bardziej szczegółowo

OKAY CRM 2.0 nowy program!

OKAY CRM 2.0 nowy program! OKAY CRM 2.0 nowy program! OKAY CRM 2.0 Nowoczesny Interfejs Kalendarz Graficzny Zarządzanie wiedzą o kontrahentach Osoby kontaktowe Historia kontaktów Delegowanie zadań Projekty Zarządzanie dokumentami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przy ustaleniu oceny z zajęć komputerowych będzie brany przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo