Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23"

Transkrypt

1 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/ Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 Projektant: mgr inż. Tomasz Pacyna MAZ/0391/POOE/08 Warszawa, sierpień 2012 Projekt Instalacji Elektrycznych Sala Konferencyjna Polski Instytut Sztuki Filmowej Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/

2 SPIS ZAWARTOŚCI Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Normy i przepisy Dane elektroenergetyczne obiektu Spis Rysunków Stan istniejący Przebudowa instalacji elektrycznych Instalacja oświetleniowa Instalacja gniazd wtykowych i siły Trasy kablowe Rozdzielnica T1.2/TK Ochrona przepięciowa Instalacje teleinformatyczne Instalacja Audio-Video Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo Uwagi końcowe...11 Rysunki

3 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w ramach projektu Aranżacja wnętrz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej: sala konferencyjna. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią: Umowa z Inwestorem Warunki i uzgodnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej Warunki i uzgodnienia dotyczące ochrony BHP Uzgodnienia międzybranżowe Obowiązujące normy i przepisy w zakresie instalacji elektrycznych 3. ZAKRES OPRACOWANIA Zakres opracowania obejmuje: Demontaże istniejących instalacji w pomieszczeniach Rozbudowę systemu koryt kablowych Wykonanie instalacji oświetleniowej Wykonanie instalacji gniazd wtykowych i siły Wykonanie instalacji telefonicznej i komputerowej Wykonanie instalacji Audio-Video 4. NORMY I PRZEPISY Instalacje należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz normami i przepisami wynikającymi z WT Prawa Budowlanego. Projektowany sprzęt oraz zasady działania instalacji powinny być zgodne z międzynarodowymi przepisami i normami IEC. Wszystkie urządzenia muszą być opatrzone znakiem CE i być zgodne z przepisami europejskimi dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej, obowiązującymi od 01 stycznia Normy związane zgodnie z WT Prawa Budowlanego: PN IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. PN IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. PN IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. PN IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. PN IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 3

4 PN IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. PN IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. PN IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. PN IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. PN IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania i łączenia. PN IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. PN 90/E Oznaczenie identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. PN EN :2002 PN EN :2002 PN EN :2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia środowisko przemysłowe. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania ogólne dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych dla użytkownika i przez osoby niewykwalifikowane Rozdzielnice tablicowe. PN EN :2002 Wymagania dotyczące rur do instalacji elektrycznych wymagania szczegółowe dotyczące rur rury giętkie z materiałów izolacyjnych. PN 84/E Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 5. DANE ELEKTROENERGETYCZNE OBIEKTU System sieci nn: Napięcie zasilania urządzeń: Ochrona od porażeń: TN-S 400/230V, 50Hz Samoczynne szybkie wyłączenie 4

5 6. SPIS RYSUNKÓW 1. E1 Sala konferencyjna. Instalacja oświetleniowa 1/50 2. E2 Sala konferencyjna. Instalacja siły i gniazd wtykowych 1/50 3. E3 Sala konferencyjna. 1/50 Trasy kablowe 4. E4 Schemat okablowania strukturalnego. -/- 5. E5 Schemat jednokreskowy. Rozbudowa rozdzielni -/- 5

6 7. STAN ISTNIEJĄCY W pomieszczeniach PISF podlegających przebudowie, instalacje elektryczne wykonane są częściowo jako podtynkowe, a częściowo natynkowe. Spowodowane jest to wieloma przeróbkami instalacji elektrycznej w okresie po oddaniu jej do użytku. Również przewody systemu Audio-Video prowadzone są natynkowo w listwach kablowych. Powoduje to, że w pomieszczeniach panuje nieład instalacyjny, który znacznie pogarsza ich wygląd. Instalacja oświetleniowa wykonana jest lampami wstropowymi, zainstalowanymi w sufitach podwieszanych. Instalacje elektryczne zasilane są z rozdzielnicy piętrowej T1.2/TK1, umieszczonej na korytarzu w pobliżu klatki schodowej. Rozdzielnica T1.2/TK1 wyposażona jest wyłączniki instalacyjne i różnicowoprądowe firmy Schrack oraz w zabezpieczenie przepięciowe klasy C. Przewody zasilające instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach, prowadzone są po ścianie korytarza w natynkowych kanałach kablowych, wykonanych z tworzywa sztucznego. 6

7 8. PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 8.1 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA Instalacja oświetleniowa w pomieszczeniach przebudowywanych wykonana zostanie oprawami oświetleniowymi z odpowiadającym do miejsca zainstalowania wyglądem oraz stopniem ochrony IP. Zastosowane zostaną oprawy żarowe i halogenowe. Oświetlenie podstawowe ma na celu zapewnienie wymaganych normami wartości natężenia oświetlenia w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu. Proponuje się natężenie oświetlenia w sali konferencyjnej na poziomie 400lux. Sterownie oświetlenia odbywać będzie się lokalnie, z wyłączników zainstalowanych na ścianach w pobliżu drzwi wejściowych do pomieszczenia. Obwody zasilające oświetlenie w rozdzielnicy T1.2/TK1 zostaną zabezpieczone wyłącznikami instalacyjnymi nadprądowymi oraz różnicowo-prądowymi. Instalacja oświetleniowa zasilana będzie przewodami trójżyłowymi typu YDYp. Ze względu na charakter przebudowywanych pomieszczeń nie przewiduje się opraw oświetlenia ewakuacyjnego. Rzut instalacji oświetleniowej w przebudowywanych pomieszczeniach przedstawiają rysunki E1 8.2 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I SIŁY W sali konferencyjnej zostaną zainstalowane gniazda 1-fazowe w wersji podtynkowej. Gniazda, podobnie jak wyłączniki sterujące oświetleniem, montowane będą w jedno- i wielokrotnych ramkach, w celu ujednolicenia całego osprzętu elektrycznego. Stopień ochrony IP gniazd wtykowych musi odpowiadać warunkom klimatycznym obszaru, w którym są zamontowane. Instalacje siłowe (wypusty elektryczne) obejmują zasilanie: Urządzeń klimatyzacji, Urządzeń systemy Audio-Video, Rolet okiennych, Instalacje siłowe zasilane będą przewodami trójżyłowymi typu YDYp. Kable układane będą: W korytach kablowych, W pomieszczeniach - podtynkowo. Wszystkie ewentualne przejścia przez ściany pożarowe uszczelnione będą materiałami o tej samej wytrzymałości ogniowej, co dana ściana. Wszystkie obwody zasilające instalacje gniazd wtykowych i siły w rozdzielnicach oddziałowych będą zabezpieczone wyłącznikami instalacyjnymi nadprądowymi oraz różnicowo-prądowymi. 8.3 TRASY KABLOWE 7

8 W celu doprowadzenia instalacji elektrycznych do przebudowywanych pomieszczeń, wykonany zostanie system koryt kablowych nad sufitami podwieszanymi w pomieszczeniach. Ich wielkość będzie stosowna do ilości ułożonych przewodów i ich ciężaru. Ponadto w korytach zostanie 50% zapasu miejsca na ewentualna rozbudowę sieci. W celu rozprowadzenia kabli instalacji telefonicznej i komputerowej, wykonany zostanie osobny system koryt kablowych. W ścianach pomiędzy pomieszczeniami, na wysokości koryt kablowych, wykonane zostaną przepusty kablowe o średnicy 50mm. Wszystkie przewody ułożone na systemie koryt, zostaną odpowiednio oznaczone zgodnie z obowiązującymi normami. Przebieg tras kablowych przedstawia rysunek E ROZDZIELNICA T1.2/TK1 W związku z planowaną przebudową sali konferencyjnej, a następnie pomieszczeń biura dyrekcji, proponuje się wykonać rozbudowę rozdzielnicy zasilającej, obejmującą zakresem obydwa etapy prac. Rozdzielnica zasilająca obwody elektryczne w pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku, w związku z przebudową pomieszczeń, wymagała będzie rozbudowy o nowe aparaty zabezpieczające. W związku ze stosunkowo niewielką ilością miejsca rezerwowego w rozdzielnicy proponuje się pogrupować wyłączniki nadprądowe i podłączyć je do wspólnych wyłączników różnicowo-prądowych. Proponuje się wykonanie następujących grup: 1. Wyłączniki zasilające oświetlenie (T1.2) 2. Wyłączniki zasilające gniazda komputerowe (TK1) 3. Wyłączniki zasilające pozostałe obwody (T1.2) W związku z likwidacja niektórych obwodów zasilanych z rozdzielnicy TK1, istnieje możliwość wykorzystania istniejących wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym, do zabezpieczenia obwodów komputerowych. Ze względu na wytrzymałość zwarciową, proponuje się zastosować zabezpieczenia tego samego producenta, co istniejące. Nowo zainstalowane zabezpieczenia należy odpowiednio oznaczyć, a opis ich przeznaczenia umieścić na liście zabezpieczeń, mieszczącej się na drzwiach rozdzielnicy. Nowe odbiorniki należy podłączyć odpowiednio do kolejnych faz w rozdzielnicy, tak aby nie zaburzyć równowagi obciążenia poszczególnych faz. 8.5 OCHRONA PRZEPIĘCIOWA Istniejąca rozdzielnica piętrowa T1.2/TK1 zabezpieczona jest zabezpieczeniem przepięciowym klasy C. 8.6 INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE 8

9 W związku z przebudową pomieszczeń PISF, należy wykonać nową instalację telefoniczną, komputerową i antenową (TV i Radio). Dla urządzeń telefonicznych i komputerowych ułożony zostanie kabel UTP kategorii 5e. W Sali konferencyjnej, ponad sufitem podwieszanym, zostanie zainstalowany 24-gniazdowy switch Ethernet i zasilony z rozdzielnicy napięcia gwarantowanego TK1. Dla urządzeń telewizyjnych i radiowych ułożone zostaną kable koncentryczne o odpowiedniej oporności. Wszystkie kable i przewody systemów teleinformatycznych w przebudowywanych pomieszczeniach, prowadzone mają być podtynkowo. Kable i przewody idące przez korytarz należy ułożyć w kanałach kablowych do tego typu instalacji przeznaczonych. Wszystkie kable typu UTP należy od strony serwera zakończyć wtyczkami typu RJ45. Wszystkie kable teleinformatyczne zostaną zakończone w szafie krosowej pomieszczenia serwerowni, znajdującej się na pierwszym piętrze budynku w pokoju nr INSTALACJA AUDIO-VIDEO Instalacja Audio-Video będzie składała się z następujących urzadzeń: Ekran o podstawie aktywnej 280x135 TENSIO MATT WHITE lub równoważny Trigger do ekranu 230V Projektor PANASONIC PT-AH1000 lub równoważny Amplituner DENON AVR-1612 lub równoważny Odtwarzacz DVD/BLURAY LG BD660 lub równoważny Głośnik sufitowy okrągły 622R (do sufitu podwieszanego) lub równoważny Subwoofer aktywny CANTON AS85DC lub równoważny Przyłącza stołowe VGA Output (do montażu na stole) Uchwyt do projektora ścienny VOGELS lub równoważny Kabel głośnikowy SONANCE SC2X1 5mm lub równoważny Kabel HDMI 8.8 OCHRONA ZAPEWNIAJĄCA BEZPIECZEŃSTWO Ochrona przeciwporażeniowa Sieć zasilająca nowych instalacji elektrycznych pracować będzie w układzie TN-S z przewodem neutralnym N i uziemionym przewodem ochronnym PE. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewnia: izolacja robocza czynnych obwodów, odpowiednia konstrukcja rozdzielnicy i urządzeń zasilanych energia elektryczną, Ochronę przed dotykiem pośrednim zapewni samoczynne szybkie wyłączenie w czasie t 0,4s uszkodzonego obwodu przez: wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30 ma, wyłączniki z wyzwalaczami zwarciowymi i przeciążeniowymi, Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia w układzie TN-S należy: 9

10 wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu ochronnego PE ( w tym tez konstrukcje kratownicy w sali konferencyjnej) wszędzie, gdzie to jest możliwe przewody ochronne uziemić przewód neutralny N izolować od ziemi miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemić Samoczynne wyłączenie zasilania zapewnić powinien, w każdym miejscu instalacji, odpowiedni prąd zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną. Ochrona przed prądem przetężeniowym Projektowane obwody instalacyjne będą zabezpieczone przed prądami przeciążeniowymi i zwarciami za pomocą wyłączników nadmiarowoprądowych o odpowiedniej charakterystyce. Wyłączniki muszą wytrzymywać prąd zwarciowy obliczony dla miejsca, w którym będą zainstalowane. Ewentualnie technika stopniowania wyłączników tej samej marki może być zastosowana. Poniżej umieszczone zostaną wyłączniki o mniejszej zdolności wyłączania i powyżej wyłączniki ograniczające. Instalacja będzie zabezpieczona selektywnie w celu ograniczenia do minimum ilości wyłączeń awaryjnych 10

11 9 UWAGI KOŃCOWE Prace prowadzone w ramach modernizacji instalacji elektrycznych winny być koordynowane z pracami modernizacyjnymi w pomieszczeniach. Wszystkie nowopowstałe instalacje i urządzenia, winny być poddane przed oddaniem do użytku wymaganym przepisami próbom i badaniom. Włączenie nowych urządzeń nastąpi po przekazaniu Inwestorowi protokołów z pomiarów oraz za jego zgodą. 11

12 RYSUNKI 12

13

14

15

16

17

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Muzeum w Piotrkowie trybunalskim INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne 1.1 Zadanie Zasilanie rezerwowe dla serwerowni i pomieszczeń biurowych na poziomie +11,484 w budynku przy ul. Namysłowskiej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2. Adres: ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY Obiekt Adres Inwestor Adres Budynek B Al. Niepodległości 16/18 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 Temat Projekt okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Budynek

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA"

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA" Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białowieża Wymiana opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo