CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00"

Transkrypt

1 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Premise Wydanie

2 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części jako Dokumentacja ), jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych i może zostad zmodyfikowana lub wycofana przez CA w dowolnym czasie. Ponieważ niniejsza Dokumentacja zawiera zastrzeżone informacje firmy CA, zabrania się jej kopiowania, przekazywania, powielania, ujawniania, modyfikowania i duplikowania w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody CA. Użytkownik będący jednocześnie licencjobiorcą oprogramowania, do którego odnosi się niniejsza Dokumentacja, jest uprawniony do drukowania lub udostępniania w inny sposób kopii niniejszej Dokumentacji w uzasadnionych ilościach, dla potrzeb wewnętrznego użytku własnego oraz swoich pracowników w związku z tym oprogramowaniem, pod warunkiem, że każda kopia będzie zawierad wszystkie oznaczenia i stosowne informacje o prawach autorskich CA. Prawo do drukowania i udostępniania w inny sposób kopii Dokumentacji ogranicza się do okresu obowiązywania odpowiedniej licencji na takie oprogramowanie. W przypadku wygaśnięcia licencji z jakiegokolwiek powodu obowiązkiem użytkownika jest przedstawienie CA pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że wszelkie kopie pełne i częściowe Dokumentacji zostały zwrócone CA lub zniszczone. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO CA UDOSTĘPNIA NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĘ W STANIE, W JAKIM SIĘ ONA ZNAJDUJE, ORAZ NIE UDZIELA GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM PRZYPADKU NA CA NIE CIĄŻY ODPOWIEDZIALNOŚD WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ INNEJ OSOBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE, POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ INWESTYCJI, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, USZCZERBEK NA DOBRYM IMIENIU ANI UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI CA ZOSTAŁA UPRZEDNIO WYRAŹNIE POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD. Zasady korzystania z oprogramowania, do którego odnosi się niniejsza Dokumentacja, reguluje stosowna umowa licencyjna, której postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie nie modyfikują w jakikolwiek sposób. Producentem niniejszej Dokumentacji jest CA. Dokumentacja podlega Prawom Zastrzeżonym. Jej wykorzystanie, powielanie i ujawnianie przez Rząd Stanów Zjednoczonych podlega, w zakresie w jakim ma to zastosowanie, ograniczeniom określonym w klauzulach , i (c)(1) - (2) przepisów FAR oraz w klauzuli (b)(3) przepisów DFARS, bądź w przepisach je zastępujących. Copyright 2013 CA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie znaki towarowe, nazwy towarowe, znaki usługowe oraz logo wymienione w niniejszym dokumencie stanowią własnośd odpowiednich firm.

3 Kontakt z pomoc techniczn Dla Aby uzyska pomoc techniczn w trybie online i zapozna si z pen list lokalizacji oraz godzin pracy serwisw, a take uzyska odpowiednie numery telefonw, skontaktuj si z dziaem pomocy technicznej w witrynie WWW pod adresem

4

5 Spis treści Rozdział 1: Informacje o wersji 7 Informacje zawarte w tym dokumencie... 7 Szkolenie... 8 Obsługa międzynarodowa... 8 Opublikowane poprawki... 9 Znane problemy i rozwiązane defekty... 9 Znane problemy... 9 Rozwiązane defekty Defekty środowiska wykonawczego języka Java Obsługiwane ścieżki uaktualniania Zgodnośd dodatków Zgodnośd dodatku Pakiet rozwiązao CA Clarity PPM CA Business Intelligence (CABI), wydanie 3.3 z dodatkiem Service Pack Rozdział 2: Nowe i ulepszone funkcje 15 Nowe funkcje Ulepszone funkcje Rozdział 3: Dokumentacja 23 Zmiany w dokumentacji Wyświetlanie biblioteczki firmy CA Technologies Dodatek A: Zgodność 27 Serwery CA Clarity PPM Serwery zintegrowane Klienci Clarity Mobile Time Manager Produkty dołączone do programu CA Clarity PPM Historia zmian Zmiany w programie CA Clarity PPM wydanie Zmiany w programie CA Clarity PPM wydanie Zmiany w programie CA Clarity PPM Zmiany w programie CA Clarity PPM z dodatkiem Service Pack Zmiany w programie CA Clarity PPM w wersji Ograniczenia trybu operacyjnego FIPS Spis treści 5

6 Ograniczenia zgodności sieci IPv CA Business Intelligence, wydanie 3.3 z dodatkiem SP1 obsługiwane konfiguracje (SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.1 z dodatkiem Service Pack 6) Dodatek B: Funkcje ułatwień dostępu 49 Ulepszenia produktu Konfigurowanie ułatwieo dostępu dla użytkownika Skróty klawiaturowe Dodatek C: Podziękowania dla innych firm 57 6 Informacje o wersji On Premise

7 Rozdział 1: Informacje o wersji Ta sekcja zawiera następujące tematy: Informacje zawarte w tym dokumencie (na stronie 7) Szkolenie (na stronie 8) Obsługa międzynarodowa (na stronie 8) Opublikowane poprawki (na stronie 9) Znane problemy i rozwiązane defekty (na stronie 9) Obsługiwane ścieżki uaktualniania (na stronie 10) Zgodnośd dodatków (na stronie 10) Zgodnośd dodatku Pakiet rozwiązao CA Clarity PPM (na stronie 11) CA Business Intelligence (CABI), wydanie 3.3 z dodatkiem Service Pack 1 (na stronie 12) Nowe i ulepszone funkcje (na stronie 15) Dokumentacja (na stronie 23) Zgodnośd (na stronie 27) Funkcje ułatwieo dostępu (na stronie 49) Podziękowania dla innych firm (na stronie 57) Informacje zawarte w tym dokumencie Ten dokument zawiera informacje o ulepszonych funkcjach, dokumentacji i wymaganiach systemowych programu CA Clarity PPM. W tym wydaniu została udostępniona biblioteczka firmy CA Technologies, do której można uzyskad dostęp z poziomu produktu. Więcej informacji o biblioteczce i dokumentacji produktu zawiera sekcja Wyświetlanie biblioteczki firmy CA Technologies (na stronie 24). Uwaga: W momencie publikacji produkt obsługuje systemy operacyjne i oprogramowanie innych firm wymienione w tym dokumencie. Najnowsze informacje o wersji można znaleźd w witrynie pomocy technicznej firmy CA pod adresem Kompletne instrukcje dotyczące instalacji zawiera Podręcznik instalacji. Rozdział 1: Informacje o wersji 7

8 Szkolenie Szkolenie Na potrzeby szkolenia użytkowników firma CA Technologies oferuje rozwiązanie CA Productivity Accelerator (CA PA). Rozwiązanie to umożliwia tworzenie niestandardowych materiałów szkoleniowych oraz symulacji dwiczeo praktycznych i sprawdzianów. Niestandardowe materiały szkoleniowe są używane podczas szkoleo stacjonarnych i symulacji online. Użytkownicy mogą uzyskiwad dostęp do symulacji dwiczeo praktycznych oraz sprawdzianów za pomocą łącza Ucz się znajdującego się na pasku narzędzi użytkownika lub z poziomu systemu zarządzania nauką (LMS). Rozwiązanie CA PA udostępnia standardowe moduły treści, które można przekazad do edytora CA PA i zmodyfikowad w celu odzwierciedlenia danej konfiguracji programu CA Clarity PPM. Z rozwiązaniem CA PA można również zintegrowad procesy i procedury organizacji. Te rozwiązania szkoleniowe są oferowane przez dział CA Education. Więcej informacji o ofercie szkoleniowej i rozwiązaniu CA PA można znaleźd w witrynie CA Education pod adresem Obsługa międzynarodowa Produkt zinternacjonalizowany to produkt angielski, który działa poprawnie dla lokalnych wersji językowych wymaganego systemu operacyjnego i wymaganych produktów innych firm oraz obsługuje dane wyjściowe i wejściowe w lokalnym języku. Produkty zinternacjonalizowane udostępniają również możliwośd określania lokalnych konwencji języka dla formatów daty, godziny, waluty i liczb. Produkt przetłumaczony (czasami nazywany produktem zlokalizowanym) to zinternacjonalizowany produkt, w którym uwzględniono obsługę języka lokalnego w interfejsie użytkownika produktu, w pomocy online i innej dokumentacji oraz domyślne ustawienia języka lokalnego dla formatów daty, godziny, waluty i liczb. 8 Informacje o wersji On Premise

9 Opublikowane poprawki Produkt jest w pełni zlokalizowany i obsługuje ponad 100 ustawieo regionalnych formatowania daty, godziny i liczb. Interfejs użytkownika jest dostępny w następujących językach: Portugalski (Brazylia) Japooski Czeski Norweski Duoski Polski Holenderski Rosyjski Angielski Chioski uproszczony Fioski Hiszpaoski Francuski Szwedzki Niemiecki Chioski (tradycyjny) Węgierski Turecki Włoski Zlokalizowane wersje niektórych plików pomocy online i podręczników programu CA Clarity PPM są dostępne w okresie 90 dni od wydania produktu. Najnowsze wersje zlokalizowanej dokumentacji produktu są dostępne na stronie działu wsparcia firmy CA. Opublikowane poprawki Zalecamy przejrzenie tabeli certyfikacji produktu oraz rozwiązao i poprawek publikowanych przez pomoc techniczną na stronie W tym miejscu można sprawdzid wszelkie rozwiązania i poprawki, w tym opublikowane jako wymaganie wstępne dla tego wydania produktu. Znane problemy i rozwiązane defekty Znane problemy Informacje o znanych problemach są dostępne po zalogowaniu w witrynie internetowej pomocy technicznej firmy CA i wyszukaniu słowa kluczowego clarity13open. Zostaną wyświetlone wszystkie pokrewne artykuły i znane problemy. Uwaga: Informacje o znanych problemach dotyczących instalacji produktu i nowych funkcji można znaleźd w rozdziale na temat instalacji i uaktualniania w publikacji Podręcznik dotyczący uaktualniania i wpływu zmian. Rozdział 1: Informacje o wersji 9

10 Obsługiwane ścieżki uaktualniania Rozwiązane defekty Informacje o rozwiązanych defektach można znaleźd w internetowej pomocy technicznej firmy CA na stronie Resolved Defects (Rozwiązane defekty). Defekty środowiska wykonawczego języka Java Środowisko wykonawcze języka Java (Java Runtime Environment, JRE) jest często aktualizowane przy użyciu poprawek ze względu na problemy z zabezpieczeniami, w tym problemy, które są nieznane w momencie wydania programu CA Clarity PPM. Aby zagwarantowad, że zostaną zastosowane najnowsze poprawki, zaleca się pobranie najnowszej wersji pakietu JDK 7. Obsługiwane ścieżki uaktualniania Uwaga: Aby uzyskad informacje o obsługiwanych ścieżkach uaktualnienia, zobacz rozdział dotyczący instalacji i uaktualnienia w dokumencie Podręcznik dotyczący uaktualniania i wpływu zmian. Zgodność dodatków W poniższej sekcji przedstawiono ważne informacje dotyczące uaktualniania zainstalowanych dodatków, akceleratorów i łączników w wydaniu Oprogramowanie Microsoft SharePoint Connector to nowa wersja. Jeśli zainstalowany jest łącznik Connector for Microsoft SharePoint w wersji lub starszej, nie można go uaktualnid. Uwaga: Aby uzyskad informacje o instalowaniu tego łącznika, zobacz Podręcznik do produktu Microsoft SharePoint Connector. W przypadku uaktualniania z wersji 13.0, 13.1 lub 13.2 do wydania 13.3 zostaną uaktualnione następujące dodatki: PMO Accelerator Pakiet rozwiązao Clarity (CSP) CA Clarity Agile W przypadku uaktualniania z dowolnej wersji wcześniejszej niż 13.0 do wydania 13.3 należy uaktualnid wszystkie zainstalowane dodatki. Dostępny jest nowy proces instalacji dodatków, akceleratorów i łączników. Uwaga: Więcej informacji zawiera Podręcznik instalacji. 10 Informacje o wersji On Premise

11 Zgodność dodatku Pakiet rozwiązań CA Clarity PPM W następującej tabeli przedstawiono wersje akceleratorów i łączników zgodne z wydaniem Akcelerator lub łącznik Nowa instalacja 13.3 Uaktualnien ie z wersji 12.x do 13.3 Uaktualnienie z wersji 13.x do 13.3 PMO Accelerator Pakiet rozwiązao Clarity (CSP) Earned Value Manager Accelerator for PRINCE lub Accelerator for the PMBOK lub Accelerator for New Product Development PPM Essentials Accelerator , lub BRM Accelerator Connector for CA Unicenter Service Desk 12.7 i CA Software Change Manager Connector for CA Unicenter Asset Portfolio Management Connector for Microsoft SharePoint Service Connect Catalyst Connector CA Clarity Agile 13.2 lub lub lub 13.3 Zgodność dodatku Pakiet rozwiązań CA Clarity PPM Przed zainstalowaniem dodatku Pakiet rozwiązao CA Clarity PPM należy się upewnid, że są zainstalowane zgodne wersje programów CA Clarity PPM i Akcelerator PMO. Instalacja dodatku Pakiet rozwiązao CA Clarity PPM nie powiedzie się, jeśli przed zainstalowaniem pakietu rozwiązao nie zostanie zainstalowana zgodna wersja dodatku Akcelerator PMO. Rozdział 1: Informacje o wersji 11

12 Ważne! Aby sprawdzid, czy uaktualnienie programu CA Clarity PPM i dodatku Akcelerator PMO jest wymagane czy opcjonalne, należy przejrzed tabelę wersji certyfikowanych i obsługiwanych podaną w dokumencie Pakiet rozwiązao CA Clarity PPM informacje o wersji. Pełne informacje zawiera strona CA Clarity PPM Solution Pack Index (Indeks pakietu rozwiązao CA Clarity PPM) na stronie internetowej pomocy technicznej firmy CA. CA Business Intelligence (CABI), wydanie 3.3 z dodatkiem Service Pack 1 Ta wersja oprogramowania CA Clarity PPM korzysta z raportów z produktu CABI, wyd. 3.3 z dodatkiem Service Pack 1. Jeśli program CABI nie jest zainstalowany lub jeśli zainstalowana jest starsza wersja, należy wykonad dwie czynności. Najpierw należy pobrad i zainstalowad program CABI, a następnie dodatek Service Pack 1. Jeśli wydanie 3.3 programu CABI jest już zainstalowane, trzeba tylko pobrad i zainstalowad dodatek Service Pack 1. W poniższej procedurze przedstawiono sposób instalowania oprogramowania dla wszystkich klientów. Instalacja lub uaktualnienie: Wykonaj następujące kroki: 1. Pobierz i zainstaluj wydanie 3.3 oprogramowania CABI, wykonując poniższe czynności: Uwaga: Ta czynnośd dotyczy nowych klientów lub klientów uaktualniających starszą wersję oprogramowania CABI. a. Zaloguj się na stronie internetowej pomocy technicznej firmy CA dla produktu CA Clarity PPM. b. Kliknij łącze Downloads (Materiały do pobrania) znajdujące się u góry strony. c. W sekcji Search Products (Wyszukaj produkty), Select a Product (Wybierz produkt) wybierz pozycję CA Clarity Creator User License-MULTI-PLATFORM i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona strona Download Center (Centrum pobierania). d. W sekcji Please narrow your search results for "Products" below (Zawęź wyniki wyszukiwania w polu produktów poniżej) wybierz odpowiedni numer wersji. e. Kliknij przycisk Idź. Zostanie wyświetlona strona pobierania produktu. 12 Informacje o wersji On Premise

13 f. Kliknij łącze Download (Pobierz) obok odpowiedniego pliku oprogramowania CA Business Intelligence 3.3, które chcesz zainstalowad. Zostanie wyświetlona strona metody pobierania. g. Wybierz odpowiednią metodę pobierania, aby zakooczyd realizację żądania pobierania. h. Zainstaluj wydanie 3.3 programu CABI. 2. Po zainstalowaniu wydania 3.3 programu CABI pobierz i zainstaluj dodatek Service Pack 1. a. Pobierz dodatek Service Pack 1 do wydania 3.3 programu CABI oraz informacje o wersji z witryny ftp firmy CA: Windows: ftp://ftp.ca.com/caproducts/cabi/cabi-3.x/boexir3_sp6/windows/ Uwaga: Należy pobrad zarówno plik zip, jak i Informacje o wersji programu CABI 3.3 z dodatkiem SP1. Linux: ftp://ftp.ca.com/caproducts/cabi/cabi-3.x/boexir3_sp6/linux/ b. Aby zainstalowad dodatek Service Pack 1 do wydania 3.3 produktu CABI, należy wykonad instrukcje podane w dokumencie Informacje o wersji programu CABI 3.3 z dodatkiem SP1. Rozdział 1: Informacje o wersji 13

14

15 Rozdział 2: Nowe i ulepszone funkcje Ta sekcja zawiera następujące tematy: Nowe funkcje (na stronie 15) Ulepszone funkcje (na stronie 21) Nowe funkcje Ta wersja obejmuje następujące nowe funkcje: Bilansowanie kosztów portfela i zasobów (na stronie 15) Idee z włączonymi funkcjami finansowymi (na stronie 15) Zmiana wyglądu strony logowania (na stronie 16) Interaktywne drukowanie wykresu Gantta (na stronie 18) Usprawnienia wydajności integracji z programem MSP (na stronie 18) Pole edytowalnego czasu trwania na wykresie Gantta (na stronie 20) Limity zarządcy XOG (na stronie 20) Bilansowanie kosztów portfela i zasobów Idee z włączonymi funkcjami finansowymi Wypełnianie planów kosztów i nieaktywnych zasobów (na stronie 21) Udoskonalenia narzędzia checkinstall (na stronie 21) Widok Linie brzegowe został udoskonalony, tak aby były w nim wyświetlane zagregowane sumy zmienne w czasie dla wybranych ograniczeo portfela. Wartości zagregowane zapewniają szczegółowe informacje o tym, jak ograniczenia kosztów i zasobów wpływają na portfel. Szczegóły agregacji pozwalają zawęzid obszary występowania problemów oraz zbilansowad ograniczenia kosztów i zasobów. Zmienne w czasie wartości dotyczące poszczególnych inwestycji również mogą byd wyświetlane na paskach wykresu Gantta dla wybranego ograniczenia. To wydanie zawiera idee z włączonymi funkcjami finansowymi. Poniżej wymieniono zmiany: Możliwośd tworzenia planów kosztów, planów korzyści i planów budżetu związanych z ideą. Rozdział 2: Nowe i ulepszone funkcje 15

16 Karta Plany finansowe dla każdej idei otwartej w programie CA Clarity PPM. Ta karta zapewnia dostęp do planów kosztów, planów korzyści i planów budżetu dotyczących danej idei. Nowe prawa dostępu do następujących stron idei: Finansowe (podstrona), Plan kosztów, Plan korzyści i Plan budżetu. Nowe pole wyboru o nazwie Kopiuj właściwości finansowe i plany finansowe na stronie konwersji idei. Na stronie konwersji można przekonwertowad ideę na inwestycję. To pole wyboru umożliwia skopiowanie danych finansowych z idei do docelowej inwestycji. Nowe widoki dla obiektu Plan kosztów idei, w których atrybuty Rzeczywiste są niedostępne i nie można ich dodad do widoku. Nowo dodane widoki dla obiektu Szczegóły planu korzyści dla idei, w których atrybuty Rzeczywiste są niedostępne i nie można ich dodad do widoku. Konfiguracja procesów przepływu pracy w planach kosztów idei. Plan finansowy idei ma następujące ograniczenia: Wartości rzeczywiste korzystające z transakcji nie są obsługiwane. Na inwestycję docelową można przekonwertowad tylko ręcznie utworzony plan kosztów (plan tymczasowy). Plan kosztów utworzony za pomocą metod Wypełnij na podstawie zespołu ds. inwestycji lub Przydział zadao nie podlega konwersji. Plan budżetu nie zostanie przekonwertowany na docelową inwestycję. W przepływie pracy nie ma działania systemowego umożliwiającego konwersję planu finansowego idei na inwestycję docelową. Plan finansowy idei można przekonwertowad tylko za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Możliwość zmiany marki na stronie logowania Do dostosowania wyglądu strony logowania można użyd arkusza CSS kompozycji interfejsu użytkownika. Można na przykład ustawid niestandardowe logo organizacji lub komunikat dla wszystkich użytkowników wyświetlany podczas logowania. Przykładowy komunikat o konserwacji systemu wygląda następująco: 16 Informacje o wersji On Premise

17 System będzie niedostępny od 23:30 w niedzielę 15 kwietnia do 3:30 w poniedziałek 16 kwietnia. 1. Komunikat wyświetlany u góry strony logowania U góry strony logowania można dodad ogłoszenie dotyczące usługi lub komunikat niestandardowy. 2. Komunikat wyświetlany u dołu strony logowania U dołu strony logowania można dodad ogłoszenie dotyczące usługi lub komunikat niestandardowy. 3. Logo na stronie logowania Na stronie logowania można wstawid niestandardowe logo. Uwaga: Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Podręcznik dewelopera programu Studio. Rozdział 2: Nowe i ulepszone funkcje 17

18 Możliwość wydrukowania widoku wykresu Gantta Teraz można wydrukowad widok wykresu Gantta. Ikona Widok do wydruku znajdująca się na wykresie Gantta umożliwia wyświetlenie w nowym oknie dostępnego tylko do odczytu widoku zadao, które mają zostad wydrukowane. Można wyświetlid maksymalnie 300 zadao jednocześnie. Wysokośd strony jest automatycznie dostosowywana do zadao, a szerokośd do konfiguracji kolumn i okresu. Przed wydrukowaniem widoku wykresu Gantta można w menu przeglądarki wybrad opcję drukowania kolorów i obrazów tła. Przeglądarka Internet Explorer, Firefox Google Chrome Czynnośd wykonywana Użyj opcji Ustawienia strony w menu przeglądarki. Użyj opcji Drukuj w menu przeglądarki. Uwaga: Aby aktywowad menu przeglądarki w programach Internet Explorer i Firefox, należy użyd klawisza Alt. Zmiany programu CA Microsoft Project Interface W wydaniu 13.3 wprowadzono poniższe zmiany programu Microsoft Project Interface: Bilansowanie zasobów Program CA Microsoft Project Interface obsługuje funkcję bilansowania zasobów programu Microsoft Project. Jeśli użytkownik przeprowadzi bilansowanie zasobów w programie Microsoft Project i zapisze projekt w programie CA Clarity PPM, informacje o bilansowaniu zasobów będą przechowywane w bazie danych programu CA Clarity PPM. Po następnym otwarciu projektu w programie Microsoft Project z poziomu programu CA Clarity PPM wprowadzone przez użytkownika informacje o bilansowaniu zasobów będą dostępne. Uwaga: Aby uzyskad więcej informacji o bilansowaniu zasobów, zobacz dokumentację programu Microsoft Project. 18 Informacje o wersji On Premise

19 Dostrajanie wydajności Program Microsoft Project Interface dostał dostrojony w celu poprawienia wydajności w następujących obszarach: Eksportowanie projektu z programu CA Clarity PPM do programu Microsoft Project Importowanie projektu z programu Microsoft Project do programu CA Clarity PPM Wydajnośd importowania i eksportowania mniejszych projektów poprawiła się. Poprawa może nie byd widoczna w przypadku projektów zawierających duże ilości danych o wartościach ze skalą czasu, takich jak wartości rzeczywiste przydziałów i SCZ albo koszt według planu bazowego i krzywa wykorzystania. Udostępniono środowisko wykonawcze języka Java Program CA Clarity PPM udostępnia specjalne środowisko wykonawcze języka Java (Java Runtime Environment JRE) na potrzeby programu Microsoft Project. Środowisko JRE jest kopiowane na dysk twardy, do katalogu instalacyjnego programu Microsoft Project Interface w stacji roboczej użytkownika koocowego. Środowisko JRE służy do integracji programu Microsoft Project Interface i działa niezależnie od środowiska JRE używanego przez stację roboczą z systemem Windows. Program Microsoft Project Interface korzysta tylko z dostarczonej wewnętrznej wersji środowiska JRE, której zgodnośd jest przez nas gwarantowana. To podejście eliminuje problemy, które pojawiają się, gdy na stacji roboczej z systemem Windows nie zainstalowano środowiska JRE lub jego wersja jest nieprawidłowa. Dział IT nie musi już aktualizowad wersji środowiska JRE podczas wdrażania programu Microsoft Project Interface. Obsługa instalacji dyskretnej W tym wydaniu program Microsoft Project Interface można instalowad dyskretnie, bez żadnej interwencji użytkownika. W poprzednich wydaniach po uruchomieniu instalacji dodatku Microsoft Project Interface system operacyjny Windows wyświetlał komunikat informujący o tym, że nie można zweryfikowad wydawcy. Następnie użytkownik był pytany o to, czy chce zainstalowad dostosowanie. Ten komunikat nie jest już wyświetlany. Po udanym zainstalowaniu dodatku użytkownik widzi komunikat z potwierdzeniem. Proces instalacji programu Microsoft Project Interface automatycznie zamyka okno instalatora. Rozdział 2: Nowe i ulepszone funkcje 19

20 Możliwość edycji czasu trwania zadania w widoku wykresu Gantta Czas trwania zadania w widoku wykresu Gantta reprezentuje liczba dni roboczych między datą rozpoczęcia a datą zakooczenia zadania. Czas trwania jest obliczany automatycznie po zapisaniu na podstawie dat rozpoczęcia i zakooczenia zadania. Od tego wydania czas trwania zadania można edytowad w widoku wykresu Gantta. Ułatwia to kierownikom projektów planowanie zadao na podstawie czasów ich trwania, a nie tylko na podstawie dat rozpoczęcia i zakooczenia. W poniższej tabeli objaśniono interaktywne zmiany, które są widoczne podczas edytowania atrybutów zadania w widoku wykresu Gantta: Edytowane pole Czas trwania zadania Data zakooczenia zadania Data rozpoczęcia zadania Wynik Data zakooczenia zadania i pasek wykresu Gantta ulegają zmianie. Zmienia się czas trwania zadania. Zmienia się data zakooczenia, ale czas trwania zadania pozostaje taki sam. Czasu trwania zadania nie można zmieniad w następujących przypadkach: Zadanie jest kamieniem milowym lub zadaniem podsumowującym. Grafik dla danego okresu został już przesłany. Uwaga: Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami. Limity zarządcy XOG Gdy użytkownik importuje lub eksportuje wiele wystąpieo przy użyciu XOG, może napotkad wyjątki związane z brakiem pamięci lub upływem limitu czasu. Aby rozwiązad te problemy, można teraz skonfigurowad opcję Maksymalna liczba węzłów XML dostępną na karcie Aplikacja w CSA. Maksymalna liczba węzłów XML w tym dokumencie jest nazywana limitem liczby węzłów. Domyślną wartością dla opcji Maksymalna liczba węzłów XML jest zarówno w środowisku On-Demand, jak i On-Premise. W starszych wydaniach w przypadku żądania odczytu XOG wszystkie żądane informacje były wysyłane w jednej odpowiedzi, co powodowało wyjątki związane z brakiem pamięci lub upływem limitu czasu. Od bieżącego wydania serwer przetwarza wystąpienia aż do osiągnięcia limitu liczby węzłów. Po przetworzeniu odpowiedź jest wysyłana do klienta partiami przy użyciu funkcji podziału na strony. Nowe żądanie odczytu dla następnego zestawu wystąpieo powinno zostad wysłane na serwer z odpowiednimi informacjami przy użyciu funkcji podziału na strony. Liczba przetworzonych wystąpieo dla żądania odczytu jest aktualizowana w elemencie pomijania w danych wyjściowych XOG. 20 Informacje o wersji On Premise

21 Podczas importowania wystąpieo serwer przetwarza 20 wystąpieo na iterację. Jeśli limit liczby węzłów zostanie osiągnięty już przed załadowaniem 20 wystąpieo, serwer przetwarza dla bieżącej iteracji tylko te wystąpienia, które zostały załadowane do tego momentu. Pozostałe wystąpienia są automatycznie przydzielane do następnej iteracji. Uwaga: Aby uzyskad więcej informacji o ustawianiu limitu zarządcy XOG, zobacz Podręcznik dewelopera interfejsu XML Open Gateway. Wypełnianie informacji o nieaktywnych zasobach w planie kosztów Udoskonalenia narzędzia checkinstall Od tego wydania informacje dotyczące zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych zasobów są wyświetlane w szczegółach planu kosztów i są używane do obliczania stawki. Wartości atrybutów zasobu są pobierane na potrzeby obliczania stawek niezależnie od stanu aktywności, o ile atrybuty są określone w profilu zasobu. Jeśli na przykład klasa transakcji jest zdefiniowana dla zasobu, klasa transakcji zasobu jest wyświetlana w planie kosztów. Klasa transakcji jest używana do pobierania stawki z macierzy stawek. Ustawienie zasobu jako nieaktywnego na stronie ogólnych właściwości lub stronie właściwości finansowych nie zmienia tego sposobu działania. Jeśli klasa transakcji zasobu nie jest zdefiniowana, ale zasób ma alokację, SCZ lub wartości rzeczywiste w projekcie, stawka jest pobierana z macierzy stawek. Stan aktywności nie zmienia tego sposobu działania. Narzędzie sprawdzania instalacji (checkinstall) ocenia instalację lub uaktualnienie. Uruchamia się automatycznie na początku instalacji lub uaktualnienia oraz pod koniec próby uaktualnienia. Można je również uruchamiad niezależnie. Narzędzie generuje plik raportu precheck-results.html w katalogu <katalog-głównyinstalacji>/checkinstall/check-logs. Ulepszone funkcje Ta wersja zawiera ulepszenia następujących funkcji: Udoskonalenia integracji z oprogramowaniem MS Sharepoint (na stronie 21) Przejrzystośd wykresu bąbelkowego (na stronie 22) Zmiany łącznika Connector for Microsoft SharePoint Oprogramowanie Microsoft SharePoint Connector to nowa wersja. Jeśli zainstalowany jest łącznik Connector for Microsoft SharePoint w wersji lub starszej, nie można go uaktualnid. Konieczne jest zainstalowanie nowego łącznika w wersji Istniejący łącznik opiera się na oprogramowaniu SharePoint 2010, a nowa wersja na oprogramowaniu SharePoint Rozdział 2: Nowe i ulepszone funkcje 21

22 Udoskonalenia wykresu bąbelkowego Od tej wersji bąbelki na wykresie bąbelkowym są przejrzyste. Ta zmiana umożliwia wyświetlanie mniejszych bąbelków pojawiających się za większymi bąbelkami. Wcześniej mniejsze bąbelki nie były widoczne, gdy występowały za innymi bąbelkami, ponieważ bąbelki były wyświetlane na wykresie jako obiekty pełne. 22 Informacje o wersji On Premise

23 Rozdział 3: Dokumentacja Ta sekcja zawiera następujące tematy: Zmiany w dokumentacji (na stronie 23) Wyświetlanie biblioteczki firmy CA Technologies (na stronie 24) Zmiany w dokumentacji Dokumentacja programu CA Clarity PPM została ulepszona dzięki zmianom mającym na celu szybsze znajdowanie informacji. Witryna CA Answer Bar. Witryna CA Answer Bar (https://enable.ca.com/answers/us/ca-clarity-ppm) umożliwia szybkie znajdowanie potrzebnych informacji dotyczących programu CA Clarity PPM. Można tam znaleźd zawartośd najnowszych instrukcji, odkryd przydatne wskazówki od zespołu pomocy technicznej CA itd. Dzięki tej witrynie użytkownicy mogą przeznaczad mniej czasu na wyszukiwanie i bardziej skupid się na wykonywaniu swoich zadao. Dostępne są tam materiały techniczne dotyczące oprogramowania CA Clarity PPM w wersji 13.0 oraz nowszych wydao. CA Clarity PPM Cookbook. Wybrane materiały techniczne dotyczące oprogramowania CA Clarity PPM są dostępne na platformie Flipboard przeznaczonej na urządzenia przenośne. Obejrzyj ten materiał wideo i już dziś zacznij korzystad z materiałów Cookbook. Przyjemnego korzystania z aplikacji! Aby dodad CA Clarity PPM Cookbook do swojego folderu źródeł danych RSS, dodaj ten adres URL: Aby wyświetlid materiały CA Clarity PPM Cookbook w przeglądarce, a nie w aplikacji mobilnej, należy skorzystad z tego adresu URL: https://flipboard.com/section/ca-clarity-ppm-cookbook-bgk99n Biblioteczka pomocy online. Aby pomóc uprościd i usprawnid wyszukiwanie materiałów, w biblioteczce dostępnej z poziomu produktu znajduje się tylko dokumentacja danego produktu. Dodatkowe informacje, takie jak publikacje Green Book, informacje o wersji, artykuły bazy wiedzy, media społecznościowe itd., są dostępne w biblioteczkach do wersji On Premise i On Demand w witrynie internetowej pomocy technicznej firmy CA. Nowy Podręcznik scenariuszy zarządzania portfelem. Zawiera scenariusze z instrukcjami potrzebne menedżerom portfeli. Rozdział 3: Dokumentacja 23

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.2.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.2.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Premise Wydanie 13.2.00 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 14.1.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 14.1.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Premise Wydanie 14.1.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Demand. Wydanie 13.3.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Demand. Wydanie 13.3.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Demand Wydanie 13.3.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 14.2.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 14.2.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Premise Wydanie 14.2.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Cloud Customers Relationships Wymagania wersja systemu: 4.1.10

Cloud Customers Relationships Wymagania wersja systemu: 4.1.10 Cloud Customers Relationships Wymagania wersja systemu: 4.1.10 Marzec, 2012 2012 EMK Wszystkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera informacje, które są wyłączną własnością firmy EMK. Adresat dokumentu

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji. Wydanie 13.1.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji. Wydanie 13.1.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji Wydanie 13.1.00 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części jako Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

nie trzeba pobierać wszystkich plików z serwera na stację roboczą. Teraz można pobierać tylko te

nie trzeba pobierać wszystkich plików z serwera na stację roboczą. Teraz można pobierać tylko te Aplikacja Filr 2.0 Desktop informacje o wydaniu Luty 2016 r. W aplikacji Filr 2.0 Desktop wprowadzono funkcję Pliki na żądanie, która zapewnia skonsolidowany (wirtualny) widok wszystkich plików na serwerze

Bardziej szczegółowo

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START Novell Messenger 1.0 SZYBKI START www.novell.com Program Novell Messenger służy do obsługi wiadomości błyskawicznych w wieloplatformowym środowisku przedsiębiorstwa i jest oparty na technologii Novell

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Demand. Wydanie 13.2.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Demand. Wydanie 13.2.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Demand Wydanie 13.2.00 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Demand. Wydanie 14.1.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Demand. Wydanie 14.1.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Demand Wydanie 14.1.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Kwiecień 2015 r. 1 Omówienie produktu Aplikacja kliencka Novell Filr umożliwia synchronizowanie plików z systemu Novell Filr z systemem plików na komputerze,

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

GroupWise 6.5 dla systemu Linux

GroupWise 6.5 dla systemu Linux GroupWise 6.5 dla systemu Linux 29 marca 2004 r. 1.0 Omówienie produktu 2.0 Instrukcje dotyczące instalacji 3.0 Znane problemy 3.1 Problemy administracyjne 3.1.1 Brak obsługi NFS 3.1.2 Niedostępne funkcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wymagania systemowe Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być kopiowany, przesyłany bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group. Strona1. Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r.

INSTRUKCJA. DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group. Strona1. Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r. Strona1 INSTRUKCJA DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r. Strona2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Instalacja programu... 4 Korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja platformy.net Framework.

1. Instalacja platformy.net Framework. Konfiguracja sprzętowo-programowa komputera umożliwiająca korzystanie z komponentu do składania podpisu elektronicznego w oknie przeglądarki dla systemów e-giodo oraz Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Coolselector. Podręcznik użytkownika REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Coolselector. Podręcznik użytkownika REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Podręcznik użytkownika REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Coolselector Podręcznik użytkownika Wymagania ogólne Pierwsze uruchomienie Ustawienie preferencji

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna Novell Vibe Szybki start

Aplikacja mobilna Novell Vibe Szybki start Aplikacja mobilna Novell Vibe Szybki start Marzec 2015 Wprowadzenie Mobilny dostęp do witryny Novell Vibe może zostać dezaktywowany przez administratora systemu Vibe. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności WEBCON Business Process Suite 7.7 Lista zmian i nowych funkcjonalności Wersja 7.7 systemu WEBCON Business Process Suite niesie ze nową funkcjonalność i znaczące usprawnienia. Całkowitą nowością jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Demand. Wydanie 14.2.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Demand. Wydanie 14.2.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Demand Wydanie 14.2.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Securing Your Journey to the Cloud p c Chmura chroniona ws Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Sens automatycznych aktualizacji oprogramowania Większość współczesnych złośliwych programów infekuje systemy

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5. Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer

Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5. Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5 Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer ii Hiring Sample Podręczniki w formacie PDF oraz Centrum informacyjne Podręczniki w formacie PDF zostały

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja dla jednego użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań Oprogramowania

Specyfikacja Wymagań Oprogramowania Specyfikacja Wymagań Oprogramowania dla Pakietów e-kontentu Scorm firmy Eurotalk Wersja 1.0.64 Eurotalk Ltd. 2013 2011 Eurotalk Ltd. UK. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona 1 Spis treści Wstęp... 1.1 Opis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacja landxpert v11

INSTRUKCJA instalacja landxpert v11 Wymagania minimalne do wersji 11: Microsoft Windows 7 32 lub 64-bit Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium (porównaj wersje Windows 7); Microsoft Windows Vista Enterprise, Business, Ultimate

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2 Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex wersja 1.2 Warszawa 2015 Spis treści 1. Zakup kursu... 3 2. Logowanie do systemu... 3 2.1. Jak zalogować się do systemu?... 3 2.2. Co zrobić kiedy

Bardziej szczegółowo

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Piotr Dynia PowerPivot narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Od autora Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej wersji pakietu Office: Microsoft Office 2010 udostępniono darmowy dodatek dla Excela o nazwie

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania programu Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux oraz rozpoczynania

Bardziej szczegółowo

Acronis Universal Restore

Acronis Universal Restore Acronis Universal Restore Update 4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Spis treści 1 Czym jest narzędzie Acronis Universal Restore...3 2 Instalowanie narzędzia Acronis Universal Restore...3 3 Tworzenie nośnika startowego...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - esoda.

Instrukcja instalacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - esoda. Instrukcja instalacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - esoda. wersja 2.3 data 18 czerwca 2008 Spis treści: WYMAGANIA SYSTEMU:... 2 Instalacja oprogramowania esoda... 3 Instalacja aplikacji...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda.

Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda. Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda. wersja 2.2 data 4 września 2008 SPIS TREŚCI: A. Instalacja oprogramowania esoda... 3 B. Rozwiązywanie problemów...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2

Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2 zintegrowane środowisko tłumaczeniowe Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 23. Konfigurowanie ułatwień dostępu

IBM SPSS Statistics Wersja 23. Konfigurowanie ułatwień dostępu IBM SPSS Statistics Wersja 23 Konfigurowanie ułatwień dostępu Spis treści Oprogramowanie technologii pomocniczych............ 1 Oprogramowanie dla systemu Windows....... 1 Oprogramowanie dla systemu Mac

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo