SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA"

Transkrypt

1 Znak sprawy SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa Boguchwała Paweł Kleciak Boguchwała, dnia 03 grudnia 2014 Paweł Kleciak Boguchwała, dnia 28 wrzesień 2012

2 DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA CZĘŚĆ 1 - KOMPUTER STACJONARNY - szt. 3 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów stacjonarnych 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 2. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej 3. Wydajność obliczeniowa Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark 2014: Office Productivity wynik 1443 punkty a w teście Data/Financial Analysis wynik 1958 punktów Parametr oferowany 4. Pamięć operacyjna 5. Parametry pamięci masowej 6. Wydajność grafiki play/intel-haswell-refresh_3.html Zainstalowane 4GB (DDR DIMM) min. trzy sloty wolne, moŝliwość rozbudowy do min. 32GB Dysk wewnętrzny o minimalnej pojemności 1 TB, Prędkość obrotowa 7200RPM, Interfejs SATA 3.0 Gb/s Napęd optyczny SATA SuperMulti DVD writer Grafika z pamięcią współdzieloną z systemem operacyjnym, karta powinna osiągać w teście: PassMark wynik min. 729 punktów. 7. WyposaŜenie Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą multimedialne główną, zgodna z High Definition, Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. 8. Obudowa Typu MikrowieŜa z obsługą kart o pełnej wysokości 1 x slot PCI-E x16, 1 x slot PCI-E x4, 2 x slot PCI-E x1, Obudowa powinna fabrycznie umoŝliwiać montaŝ min 2 szt. dysków 3,5''. 2x port USB 3.0 na przednim panelu 1x czytnik kart SD na przednim panelu Zasilacz 300 W o sprawności 85%, aktywny stabilizator PFC pracujący w sieci 230V 50Hz prądu zmiennego 9. Zgodność z Oferowane modele komputerów muszą systemami posiadać certyfikat producenta operacyjnymi oprogramowania, potwierdzający i standardami poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym preinstalowanego producenta oprogramowania. 10. Bezpieczeńst Wyłączanie portu SATA PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO 2 CZĘŚĆ 1 - Komputer stacjonarny

3 DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA wo (funkcjonalność w BIOS); Blokada dysku; Sterowanie uruchamianiem z nośników wymiennych i zapisem na nośnikach wymiennych; Hasło zasilania (funkcjonalność w BIOS); Hasło konfigurowania (funkcjonalność w BIOS); Obsługa blokady obudowy i zamków z kablem 11. BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, typie i ilości obłoŝenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L1, L2 i L3, pojemności, modelu, numerze seryjnym zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napędów optycznych wraz z numerem seryjnym, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, kontrolerze audio. Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. MoŜliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. MoŜliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. MoŜliwość ustawienia portów USB w PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO 3 CZĘŚĆ 1 - Komputer stacjonarny

4 DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA 12. Certyfikaty i standardy trybie ukryty, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. MoŜliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub równowaŝny Deklaracja zgodności CE lub równowaŝna Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w szczególności zgodności z normą ISO lub równowaŝną dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyŝej 25 gram. Komputer musi spełniać wymogi co najmniej normy Energy Star 5.0, potwierdzoną zaświadczeniem niezaleŝnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normą energy star, lub równowaŝne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie EOG lub inne dokumenty potwierdzające równowaŝne środki zapewnienia jakości. 13. Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równowaŝną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równowaŝną w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (PRACA) wynosząca maksymalnie 30 db. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaŝ napędu optycznego i 3,5 dysku twardego bez konieczności uŝycia narzędzi (wyklucza się uŝycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa musi umoŝliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego np. w postaci linki metalowej, umoŝliwiającej przymocowanie komputera na stałe w miejscu uŝytkowania. 14. Warunki dodatkowe 15. Wsparcie techniczne producenta Uszkodzone dyski twarde stają się własnością Zamawiającego MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO 4 CZĘŚĆ 1 - Komputer stacjonarny

5 DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA 16. System operacyjny jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień co najmniej przez okres gwarancji. Wykonawca podaje link do strony internetowej na Ŝądanie Zamawiającego lub przekazuje bezpłatnie sterowniki, uaktualnienia w inny sposób przez okres wskazany powyŝej. Preinstalowany fabrycznie 64 bitowy system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez uŝycia dodatkowych aplikacji: 1. MoŜliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z moŝliwością wyboru instalowanych poprawek. 2. MoŜliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. 3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 7. Wsparcie dla większości powszechnie uŝywanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). 8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zaleŝności od sieci, do której podłączony jest komputer. 9. Interfejs uŝytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem uŝytkownika interaktywna część pulpitu słuŝącą do uruchamiania aplikacji, które uŝytkownik moŝe dowolnie wymieniać i pobrać ze strony PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO 5 CZĘŚĆ 1 - Komputer stacjonarny

6 DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA producenta. 10. MoŜliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile uŝytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uŝytkowników. 12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików róŝnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uŝytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 14. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem uczenia się pisma uŝytkownika obsługa języka polskiego. 15. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem uczenia się głosu uŝytkownika. 16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 17. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 18. MoŜliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 19. MoŜliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 20. WdraŜanie IPSEC oparte na politykach wdraŝanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO 6 CZĘŚĆ 1 - Komputer stacjonarny

7 DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 21. Automatyczne występowanie i uŝywanie (wystawianie) certyfikatów PKI X Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. 23. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 24. System posiada narzędzia słuŝące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 25. Wsparcie dla Sun Java i.net Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równowaŝnych, tj. umoŝliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 26. Wsparcie dla JScript i VBScript lub równowaŝnych moŝliwość uruchamiania interpretera poleceń. 27. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji moŝliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego uŝytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 28. Rozwiązanie słuŝące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu słuŝyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 29. Rozwiązanie umoŝliwiające wdroŝenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 30. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 31. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla uŝytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 32. Zarządzanie kontami uŝytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO 7 CZĘŚĆ 1 - Komputer stacjonarny

8 DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA 18. Wymagania dodatkowe drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 33. Udostępnianie modemu. 34. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z moŝliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 35. MoŜliwość przywracania plików systemowych. 36. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 37. MoŜliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy uŝyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Wykonawca zapewni rozwiązanie kompatybilne z obecnie posiadanym środowiskiem informatycznym W przypadku gdy wykonawca zaproponuje rozwiązanie nie kompatybilne z obecnie posiadanym środowiskiem informatycznym musi zapewnić pełne wdroŝenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie uŝytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z uŝywanym obecnie środowiskiem informatycznym. Dołączony nośnik z oprogramowaniem 1. Wbudowane porty: 4 porty USB 3.0, 4 porty USB 2.0, 1 wejście audio,1 wyjście audio,1 port VGA,1 port DVI-I, 1 port RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, port RS232, 2x port PS/2. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie moŝe być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet CZĘŚĆ 1 - Komputer stacjonarny PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO 8

9 DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA RJ 45, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez uŝytkownika), PXE Płyta główna z wbudowanymi slotami: 1 x slot PCI-E x16, 1 x slot PCI-E x4, 2 x slot PCI-E x1, 4 gniazda pamięci z obsługą do 32GB RAM. 4. Klawiatura producenta komputera w układzie: polski programisty. 5. Mysz optyczna USB producenta komputera z min. dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) min. 6. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania płyt. 7. Dołączony nośnik ze sterownikami 19. Gwarancja producenta co najmniej 12 miesięcy Przyjmowanie zgłoszeń o uszkodzeniach 24h na dobę 7 dni w tygodniu CZĘŚĆ 1 - Komputer stacjonarny CZĘŚĆ 1 - Monitor PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO 9

10 DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA CZĘŚĆ 1 - MONITOR - szt. 3 Lp. Nazwa komponentu 1. Typ / format ekranu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora Ekran o przekątnej 20 TFT TN / 16:9. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 2. Rozmiar plamki 0,277 mm 3. Jasność Co najmniej 250 cd/m2 4. Kontrast Co najmniej 1000:1 statyczny, :1 dynamiczny 5. Kąty widzenia (pion/poziom) 170/160 stopni 6. Czas reakcji matrycy max 5ms (od czerni do bieli) 7. Rozdzielczość Co namniej 1600 x 900 przy 60Hz 8. Powłoka powierzchni Antyodblaskowa ekranu 9. Bezpieczeństwo Monitor musi posiadać miejsce na blokadę Kensington 10. Podświetlenie System podświetlenia LED Parametr oferowany 11. Złącze 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D. 12. Certyfikaty TCO, ISO lub ISO , EPEATGold, Energy Star 5.0 lub równowaŝne 13. Inne Zastosowanie bezrtęciowych wyświetlaczy z podświetleniem LED oraz szkła niezawierającego arsenu, a takŝe certyfikat ENERGY STAR lub równowaŝne 14. Gwarancja producenta co najmniej 12 miesięcy Przyjmowanie zgłoszeń o uszkodzeniach 24h na dobę 7 dni w tygodniu CZĘŚĆ 1 - Monitor PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO 10

11 CZĘŚĆ 1 - LAPTOP - szt. 23 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne laptopa 1. Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem o przekątnej 15,6" i rozdzielczości: HD (1366x768) z podświetleniem LED z powłoką antyrefleksyjną. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 2. Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do sieci Internet, poczty elektronicznej, aplikacji edukacyjnych i aplikacji obliczeniowych. 3. Procesor Procesor klasy x86 zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3422 punktów (wynik zaproponowanego procesora powinien znajdować sie na stronie ) 4. Pamięć operacyjna RAM 5. Parametry pamięci masowej 4GB DDR3 o częstotliwości taktowania 1333 MHz, moŝliwość rozbudowy do min 8GB, 2 gniazda SODIMM Dysk wewnętrzny o minimalnej pojemności 500 GB, interfejs SATA 6. Karta graficzna Grafika z pamięcią współdzieloną z systemem operacyjnym, karta powinna osiągać w testach: PassMark - G3D Mark wynik min. 536 punktów. Parametr oferowany 7. WyposaŜenie multimedialne 8. Wymagania dotyczące baterii i zasilania /common_gpus.html Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon (zespół dwóch mikrofonów w przypadku instalacji opcjonalnej kamery internetowej) Klawisze funkcyjne wyciszania, regulacji głośności odtwarzania, przewijania w przód i w tył dla plików audio i wideo Wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio, Wejście mikrofonu stereo Kamera internetowa 720p HD Liczba komór: 4 Typ baterii: Li-Ion Zasilacz o mocy min. 45W CZĘŚĆ 1 - Laptop PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO 11

12 9. Wsparcie MoŜliwość telefonicznego techniczne sprawdzenia konfiguracji sprzętowej laptopa oraz producenta warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień co najmniej przez okres gwarancji. Wykonawca podaje link do strony internetowej na Ŝądanie Zamawiającego lub przekazuje bezpłatnie sterowniki, uaktualnienia w inny sposób przez okres wskazany powyŝej. 10. Bezpieczeństwo Gniazdo blokady zabezpieczającej Czytnik linii papilarnych 11. Porty i gniazda 2 porty USB 3.0 rozszerzeń 2 porty USB port HDMI 1 gniazdo słuchawkowe/ mikrofonowe combo 1 gniazdo zasilania 1 port RJ-45 1 port VGA 1 czytnik kart rozszerzeń Wymagana ilość i rozmieszczenie gniazd i portów (na zewnątrz obudowy) nie moŝe być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 12. Komunikacja interfejs sieciowy Ethernet (10/100/1000) interfejs sieciowy bezprzewodowy b/g/n 13. System operacyjny Preinstalowany fabrycznie 64 bitowy system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez uŝycia dodatkowych aplikacji: MoŜliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z moŝliwością wyboru instalowanych poprawek. 1. MoŜliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. 2. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) wymagane podanie nazwy PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO 12 CZĘŚĆ 1 - Laptop

13 strony serwera WWW. 3. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 4. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 5. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 6. Wsparcie dla większości powszechnie uŝywanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). 7. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zaleŝności od sieci, do której podłączony jest komputer. 8. Interfejs uŝytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem uŝytkownika interaktywna część pulpitu słuŝącą do uruchamiania aplikacji, które uŝytkownik moŝe dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 9. MoŜliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 10. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile uŝytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uŝytkowników. 11. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików róŝnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uŝytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. CZĘŚĆ 1 - Laptop PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO 13

14 12. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 13. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem uczenia się pisma uŝytkownika obsługa języka polskiego. 14. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem uczenia się głosu uŝytkownika. 15. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 16. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 17. MoŜliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 18. MoŜliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 19. WdraŜanie IPSEC oparte na politykach wdraŝanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 20. Automatyczne występowanie i uŝywanie (wystawianie) certyfikatów PKI X Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. 22. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 23. System posiada narzędzia słuŝące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO 14 CZĘŚĆ 1 - Laptop

15 generowania raportów z ustawień polityk. 24. Wsparcie dla Sun Java i.net Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równowaŝnych, tj. umoŝliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 25. Wsparcie dla JScript i VBScript lub równowaŝnych moŝliwość uruchamiania interpretera poleceń. 26. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji moŝliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego uŝytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 27. Rozwiązanie słuŝące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu słuŝyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 28. Rozwiązanie umoŝliwiające wdroŝenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 29. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 30. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla uŝytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 31. Zarządzanie kontami uŝytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 32. Udostępnianie modemu. 33. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z moŝliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 34. MoŜliwość przywracania plików PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO 15 CZĘŚĆ 1 - Laptop

16 systemowych. 35. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 36. MoŜliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy uŝyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Wykonawca zapewni rozwiązanie kompatybilne z obecnie posiadanym środowiskiem informatycznym W przypadku gdy wykonawca zaproponuje rozwiązanie nie kompatybilne z obecnie posiadanym środowiskiem informatycznym musi zapewnić pełne wdroŝenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie uŝytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z uŝywanym obecnie środowiskiem informatycznym. Dołączony nośnik z oprogramowaniem 14. BIOS MoŜliwość odczytania z BIOS: 1. Modelu komputera. 2. Wersji BIOS. 3. Modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni, prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3. 4. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o sposobie ich obsadzenia. 5. Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność. 6. Informacji o napędzie optycznym. 7. MoŜliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń CZĘŚĆ 1 - Laptop PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO 16

17 15. Certyfikaty i standardy 16. Ergonomia i ochrona środowiska zewnętrznych. 8. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 9. MoŜliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu lub równowaŝny Certyfikat ISO dla producenta sprzętu lub równowaŝny Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oprogramowania, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z preinstalowanym systemem operacyjnym producenta oprogramowania 64bit lub równowaŝny Deklaracja zgodności CE lub równowaŝna. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych Certyfikat EPEAT na poziomie min. GOLD. Wymagany wpis dotyczący oferowanego sprzętu w internetowym katalogu Sprawność energetyczna potwierdzona certyfikatem EnergyStar lub równowaŝnym Pełnowymiarowa, odporna na zalanie klawiatura z oddzielną klawiaturą numeryczną Oferowany sprzęt nie powinien zawierać bromowanych środków zmniejszających palność ani PCW Głośność laptopa mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równowaŝną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub CZĘŚĆ 1 - Laptop PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO 17

18 17. Warunki dodatkowe 18. WyposaŜenie dodatkowe równowaŝną przy wyłączonych wentylatorach nie powinna przekraczać 29 db. Uszkodzone dyski twarde stają się własnością Zamawiającego Torba producenta laptopa Mysz optyczna USB producenta laptopa CZĘŚĆ 1 - Laptop PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO 18

19 CZĘŚĆ 2 - URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE - szt. 24 Lp. Wymagane minimalne Nazwa parametry techniczne komponentu urządzenia wielofunkcyjnego 1. Typ urządzenia Wielofunkcyjna drukarka laserowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 2. Szybkość drukowania Jednostronne min. 25 str./min w formacie A4 Parametr oferowany 3. Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie 4. Łączność w standardzie 1 port Hi-Speed USB 2.0 Port sieciowy 10/100 Ethernet 5. Standardowa pojemność 256 MB pamięci 6. Standardowa 250 arkuszy, automatyczny pojemność podajnik dokumentów (ADF) na podajnika 35 arkuszy papieru 7. Standardowa pojemność odbiornika 100 arkuszy papieru 8. Druk dwustronny Automatyczny w standardzie (dupleks) 9. Obsługiwane formaty nośników - podajnik z priorytetem poboru: A4, A5, B5(JIS), C5, DL, koperty - podajnik na 250 ark.: A4, A5, B5 (JIS), C5, DL, koperty 10. Obsługiwana gramatura Zakres: od 60 do 163 g/m2 nośników 11. Typ skanera Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów 12. Optyczna rozdzielczość do 1200 dpi skanowania 13. Prędkość Do 14 stron(mono), do 5 stron ( skanowania kolor) na minutę 14. Głębia koloru 24-bit 15. Format pliku zawierającego JPEG, PDF, PNG zeskanowany obraz 16. Szybkość do 25 stron na minutę kopiowania 17. Automatyczny podajnik Pojemność: 35 arkuszy dokumentów 18. Funkcja TAK faksowania PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO 19 CZĘŚĆ 2 - Urządzenie wielofunkcyjne

20 19. Prędkość druku 25 stron na minutę 20. Sprawność energetyczna 21. Obsługiwane systemy operacyjne 22. Wydajność materiałów eksploatacyjnych 23. WyposaŜenie dodatkowe 24. Gwarancja producenta - 12 miesięcy Certyfikat ENERGY STAR, EPEAT lub równowaŝne Pełna instalacja oprogramowania w systemach: Windows 8.1 (32 & 64-bit), Windows 8 (32 & 64-bit), Windows 7 (32 & 64-bit), Windows Vista (32 & 64-bit), Windows XP (32-bit) (SP2 or higher); Instalacja sterowników w systemach: Windows Server 2008 (32 & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit) (SP1 or higher), Windows Server 2003 R2 (32-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit); Wsparcie instalacji sterowników dla: Windows 8.1 (32 & 64-bit); Windows 8 (32 & 64-bit), Windows 7 (32 & 64-bit), Windows Vista (32 & 64-bit), Windows XP (32 & 64-bit) (SP2 lub wyŝszy), Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 R2 (SP1) (64-bit), Windows Server 2008 (32 & 64- bit), Windows Server 2003 R2 (32 & 64-bit), Windows Server 2003 (32 & 64- bit) (SP1 lub wyŝszy), Windows Server 2003 Standard and Enterprise; Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion, i Mavericks; Toner producenta o przybliŝonej wydajności wg normy ISO/IEC stron Przewód USB (drukarkakomputer) Przyjmowanie zgłoszeń o uszkodzeniach 24h na dobę 7 dni w tygodniu CZĘŚĆ 2 - Urządzenie wielofunkcyjne PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO 20

21 CZĘŚĆ 3 - Serwer plików - szt. 2 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia wielofunkcyjnego 1. Typ Serwer plików. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 2. Zastosowanie Serwer będzie wykorzystywany jako serwer plików oraz serwer kopii zapasowych serwer ftp, serwer Syslog, serwer Tft, oprogramowanie serwera powinno umoŝliwiać szyfrowaną zdalną replikację na inny serwer plików. 3. Wydajność 1,953/1,899 odczyt/zapis MB/sec (wg. danych producenta) 4. Pamięć operacyjna Zainstalowane 4GB (DDR3 RAM), moŝliwość rozbudowy do min. 32GB 5. Parametry pamięci masowej Liczba kieszeni 8 x 3.5" SATA II / SATA III - z funkcją hot-swap Zainstalowane 3 dyski o pojemności 3TB (dyski przeznaczone specjalnie do systemów pamięci masowej NAS) 6. Pamięć flash dla OS 512MB DOM sieciowej 7. Sieć 2 x Gigabit LAN z moŝliwością rozbudowy do 6 8. Złącza dodatkowe 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 2 x esata 9. Wskaźniki LED LAN, esata, HDD, Status, 10 GbE 10. Obsługa trybów RAID RAID 10+spare, 10, 6+spare, 6, 5+spare, 5, 1, 0, JBOD, Single Disk 11. Funkcje RAID rozbudowa i zmiana trybu RAID "on-line" bez restaru urządzenia 12. Elementy Szyny teleskopowe rack montaŝowe 13. Zasilanie zasilacz redundatny 14. Wake on LAN TAK 15. Wspierane systemy operacyjne 16. Wspierane systemy wirtualne 17. Protokoły sieciowe Windows, Mac OSX, Linux, Unix VMware vsphere, Citrix XenServer, Hyper-V Windows 2008R2 CIFS, SMB, AFP, NFS, HTTP, FTP, HTTPS, SNMP, Telnet, SSH Parametr oferowany PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO 21 CZĘŚĆ 3 - serwer plików

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Zestawienie ilościowe 1. Zestaw komputerowy... szt. 22 Np. Fujitsu P2760 2. Laptop 1... szt. 3 Np. HP ProBook 6555b (wd720ea) 3. Laptop 2... szt. 3 Np. HP Probook 6555b (wd722ea) 4. Laptop 3... szt. 1

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zapobiegającego atakom sieciowym, chroniącego przed oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. (QDVH08 / QDVH16) ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 QDVH 08 / QDVH 16 Sygnał wideo Wejścia 8 BNC 75 Ohm / 16 BNC 75 Ohm Wyjścia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK Tor audio Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

DP-8060 / DP-8045 / DP-8035. Cyfrowe systemy przetwarzania obrazu. Duża szybkość cyfrowego kopiowania/drukowania do 60/45/35 str.

DP-8060 / DP-8045 / DP-8035. Cyfrowe systemy przetwarzania obrazu. Duża szybkość cyfrowego kopiowania/drukowania do 60/45/35 str. Cyfrowe systemy przetwarzania obrazu DP-8060 / DP-8045 / DP-8035 Duża szybkość cyfrowego kopiowania/drukowania do 60/45/35 str./min Sieciowa drukarka/skaner/skan do e-mail na wyposażeniu standardowym Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Procesy w systemie Windows

Procesy w systemie Windows Procesy w systemie Windows Proces to obszar adresów wirtualnych i informacje sterujące niezbędne do wykonania programu. Każdy proces ma nadany unikalny numer PID (Process IDentifier), za pomocą którego

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Doskonały kolor, wysoki standard i możliwość druku dużej liczby dokumentów!

Doskonały kolor, wysoki standard i możliwość druku dużej liczby dokumentów! DRUKOWANIE DO 33 STR./MIN. W CZERNI KOPIOWANIE DO 33 STR./MIN. W KOLORZE Seria Lexmark X730 SKANOWANIE DRUK DWUSTRONNY FAKSOWANIE SIEĆ Lexmark X734de Lexmark X736de Lexmark de Lexmark dte Doskonały kolor,

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo