INSTYTUT SPORTU NIP REGON SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:"

Transkrypt

1 INSTYTUT SPORTU Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) NIP REGON W dniu 10 sierpnia 2015 roku przekazano do opublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu którego wartość nie przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty Ogłoszenie zostało opublikowane w tymże publikatorze w dniu 10 sierpnia 2015 roku pod numerem W dniu 10 sierpnia 2015 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym, w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: W okresie trwającym od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert udostępnia się na stronie internetowej SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: wykonanie rozbudowy systemu teleinformatycznego do zarządzania danymi w zakresie bezpieczeństwa danych w Instytucie Sportu w Warszawie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Termin składania ofert upływa w dniu 24 sierpnia 2015 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2015 r., początek o godzinie 10:30. Zatwierdził: Dyrektor Instytutu Sportu dr Bartosz Krawczyński kierownik zamawiającego 1

2 0. Postanowienia ogólne Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwane dalej PZP (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, z późn. zmianami). oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej, o której mowa w szczególności w art. 91a 91c PZP Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną cenę za wykonanie całości zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej, tzn. przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ, sposób wykonania zamówienia Zamawiający informuje że, zezwala/dopuszcza na udział w realizacji zamówienia publicznego podwykonawców W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje się możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP o wartości nie większej niż 20 % wartości umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej w rozumieniu art PZP Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie postanowienia SIWZ, które dotyczą jego zobowiązania. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz z wymaganymi dokumentami i w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie - zgodnie z obowiązującym prawem - wiadomości niezbędnych do przygotowania dokumentacji ofertowej, a także do podpisania umowy. Zamawiający nie zwraca wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający informuje, że dla udziału w postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium. 1. Przedmiot, sposób i terminy wykonania zamówienia; okres obowiązywania umowy. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie rozbudowy i modernizacji systemu teleinformatycznego do zarządzania danymi w zakresie bezpieczeństwa danych w Instytucie Sportu w Warszawie wraz z pracami budowlanymi w zakresie modernizacji pomieszczeń w calu dostosowania ich do wymagań zasad ochrony danych. Szczegółowy opis dostaw i usług przewidzianych do wykonania: Etap 1. Prace remontowo-budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń serwerowych dostawa i instalacja systemu kontroli dostępu oraz systemu alarmowego w pomieszczeniach serwerowni na pierwszym i na czwartym piętrze, dostawa, wymiana (1 piętro) i naprawa (4 piętro, wymiana okuć drzwiowych tj.: klamka, zamek) drzwi do serwerowni; dostawa i instalacja naściennego systemu klimatyzacyjnego w serwerowni 1 i 4 piętro; doprowadzenie linii zasilającej do serwerowni na IV piętrze (przewód YDY3*6-70mb) Etap 2. Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego sieci komputerowej w budynku Instytutu Sportu. 1. IV piętro rozbudowa okablowania w pomieszczeniach biurowych (31 punktów dostępowych, szacowana ilość kabla to 1860mb) dostawa i montaż 2 szt. dostępowego przełącznika sieciowego - typ 1 dostawa i montaż 1 szt. zasilacza awaryjnego UPS - typ 1 szafa rack stojąca wysokości 42U, głębokości 100 cm dostawa i montaż 1 szt. szafki wiszącej - typ 1 2

3 dostawa i montaż niezbędnych patch paneli światłowodowych i RJ45 kat. 6 dostawa i montaż 1 szt. zasilacza awaryjnego UPS - typ 2 (montaż w serwerowni) dostawa i montaż 3 szt. punktów dostępowych sieci bezprzewodowej typ 1 2. III piętro rozbudowa okablowania w pomieszczeniach biurowych (14 punktów dostępowych, szacowana ilość okablowania 840mb) dostawa i montaż 1 szt. dostępowego przełącznika sieciowego typ 1 dostawa i montaż 1 szt. zasilacza awaryjnego UPS - typ 1 dostawa i montaż niezbędnych patch paneli światłowodowych i RJ45 kat. 6 dostawa i montaż 3 szt. punktów dostępowych sieci bezprzewodowej typ 1 3. II piętro rozbudowa okablowania w pomieszczeniach biurowych (93 punkty dostępowe, szacowana ilość okablowania 5580mb) dostawa i montaż 2 szt. dostępowego przełącznika sieciowego typ 1 dostawa i montaż 2 szt. zasilacza awaryjnego UPS - typ 1 dostawa i montaż 1 szt. szafki wiszącej - typ 1 dostawa i montaż niezbędnych patch paneli światłowodowych i RJ45 kat. 6 dostawa i montaż 3 szt. punktów dostępowych sieci bezprzewodowej typ 1 4. I piętro rozbudowa okablowania w korytarzu (4 punkty dostępowe, szacowana ilość okablowania 240mb) dostawa i montaż 2 szt. dostępowego przełącznika sieciowego typ 1 dostawa i montaż niezbędnych patch paneli światłowodowych i RJ45 kat. 6 dostawa i montaż 1 szt. zasilacza awaryjnego UPS - typ 2 (montaż w serwerowni) dostawa i montaż 3 szt. punktów dostępowych sieci bezprzewodowej typ 1 5. Parter rozbudowa okablowania w pomieszczeniach biurowych (63 punkty dostępowe, szacowana ilość okablowania 3780mb) doprowadzenie okablowania światłowodowego z serwerownia I piętro do centralnego punktu dystrybucyjnego Zakładu Badań Antydopingowych, dalej ZBA dostawa i montaż 2 szt. dostępowego przełącznika sieciowego typ 1 dostawa i montaż 1 szt. zasilacza awaryjnego - UPS typ 1 dostawa i montaż 1 szt. szafy wiszącej - typ 1 dostawa i montaż niezbędnych patch paneli światłowodowych i RJ45 kat. 6 dostawa i montaż 3 szt. punktów dostępowych sieci bezprzewodowej typ 1 6. Piwnica rozbudowa okablowania do szafy rack dostawa i montaż 1 szt. szafy wiszącej - typ 1 7. Przybudówka poziom górny doprowadzenie i rozbudowa okablowania korytarzu (2 punkty dostępowe, szacowana ilość okablowania 120mb) Szacunkowo łączna ilość kabla UTP kat.6 wynosi ok metrów. Połączenia pionowe pomiędzy dwoma serwerowniami znajdującymi się na 1 i 4 piętrze musi zostać zrealizowane za pomocą połączenia światłowodowego (standard 12G 50/125 OM3). Topologia sieci: gwiazda Połączenia pomiędzy przełącznikami dostępowymi a serwerownią muszą zostać zrealizowane za pomocą połączenia światłowodowego (standard 12G 50/125 OM3). 3

4 Wszystkie przełączniki sieciowe muszą być zarządzalne. Wykonawca musi dostarczyć oprogramowanie do zarządzania. Etap 3. Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej 1. Dostawa i wdrożenie 2 szt. serwerów - typ 1 2. Dostawa i wdrożenie 1 szt. macierzy dyskowej - typ 1 3. Dostawa i wdrożenie oprogramowania witalizacyjnego VMware lub równoważne 4. Dostawa i wdrożenie systemu kopii bezpieczeństwa 5. Dostawa i wdrożenie 2 szt. sprzętowego repozytorium backupu (NAS) - typ1 6. Dostawa i wdrożenie oryginalnego :oprogramowania a. Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 GOV 2proc (licencja rządowa) lub równoważny - (4 szt.) b. Microsoft Windows Server CAL 2012 User CAL dla 120 jednoczesnych użytkowników (licencja rządowa) lub równoważny (1 szt.) 7. Wdrożenie w oparciu o dostarczone oprogramowanie usług katalogowania i uwierzytelniania użytkowników 8. Dostawa oprogramowania do monitorowania, wizualizacji sieci i inwentaryzacji komputerów dla 120 komputerów 9. Szkolenie z obsługi wdrożonego systemu Dostarczone serwery muszą działać w trybie zapewniającym wysoką dostępność (HA). Zasoby systemu muszą zostać osadzone w macierzy dyskowej, wspólnej dla wszystkich serwerów. Przyrostowe i pełne kopie zapasowe muszą być składowane na sprzętowym repozytorium backupu znajdującym się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Kopie zapasowe muszą być cyklicznie, według ustalonego harmonogramu przesyłane do bliźniaczego urządzenia znajdującego się w zewnętrznej lokalizacji, wskazanej przez Zamawiającego. Dane przesyłane do zewnętrznej lokalizacji muszą być szyfrowane. Szczegółowy opis zamówienia 1. Dostawa i instalacja systemu kontroli dostępu oraz systemu alarmowego w pomieszczeniach serwerowni na pierwszym i na czwartym piętrze, Zapewnienie kontroli dostępu do pomieszczeń serwerowni, tj. zapewnienie współpracy czytników kontroli dostępu w technologii Mifare firmy Roger posiadanym przez Zamawiającego. Wprowadzony system kontroli dostępu w w/w musi być zintegrowany z systemem Kontroli Dostępu- budynkowym INSTYTUTU SPORTU (za wyjątkiem pomieszczeń ZBA) i współpracować z czytnikami Roger w technologii MIFARE, wymagane są przejścia jednostronne. Szczegółowy opis dostaw i usług przewidzianych do wykonania: Etap 1. Prace remontowo-budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń serwerowych dostawa i instalacja systemu kontroli dostępu oraz systemu alarmowego w pomieszczeniach serwerowni na pierwszym i na czwartym piętrze, dostawa, wymiana (1 piętro) i naprawa drzwi do serwerowni (4 piętro) - wymiana okuć drzwiowych: klamka i zamek); dostawa i instalacja naściennego systemu klimatyzacyjnego w serwerowni 1 i 4 piętro; doprowadzenie linii zasilającej do serwerowni na IV piętrze (przewód YDY3*6 70 mb) Etap 2. Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego sieci komputerowej w budynku Instytutu Sportu. 1. IV piętro rozbudowa okablowania w pomieszczeniach biurowych (31 punktów dostępowych, szacowana ilość kabla to mb) dostawa i montaż 2 szt. dostępowego przełącznika sieciowego - typ 1 4

5 dostawa i montaż 1 szt. zasilacza awaryjnego UPS - typ 1 szafa rack stojąca wysokości 42U, głębokości 100 cm dostawa i montaż 1 szt. szafki wiszącej - typ 1 dostawa i montaż niezbędnych patch paneli światłowodowych i RJ45 kat. 6 dostawa i montaż 1 szt. zasilacza awaryjnego UPS - typ 2 (montaż w serwerowni) dostawa i montaż 3 szt. punktów dostępowych sieci bezprzewodowej typ 1 2. III piętro rozbudowa okablowania w pomieszczeniach biurowych (14 punktów dostępowych, szacowana ilość okablowania 840 mb) dostawa i montaż 1 szt. dostępowego przełącznika sieciowego typ 1 dostawa i montaż 1 szt. zasilacza awaryjnego UPS - typ 1 dostawa i montaż niezbędnych patch paneli światłowodowych i RJ45 kat. 6 dostawa i montaż 3 szt. punktów dostępowych sieci bezprzewodowej typ 1 3. II piętro rozbudowa okablowania w pomieszczeniach biurowych (93 punkty dostępowe, szacowana ilość okablowania mb) dostawa i montaż 2 szt. dostępowego przełącznika sieciowego typ 1 dostawa i montaż 2 szt. zasilacza awaryjnego UPS - typ 1 dostawa i montaż 1 szt. szafki wiszącej - typ 1 dostawa i montaż niezbędnych patch paneli światłowodowych i RJ45 kat. 6 dostawa i montaż 3 szt. punktów dostępowych sieci bezprzewodowej typ 1 4. I piętro rozbudowa okablowania w korytarzu (4 punkty dostępowe, szacowana ilość okablowania 240mb) dostawa i montaż 2 szt. dostępowego przełącznika sieciowego typ 1 dostawa i montaż niezbędnych patch paneli światłowodowych i RJ45 kat. 6 dostawa i montaż 1 szt. zasilacza awaryjnego UPS - typ 2 (montaż w serwerowni) dostawa i montaż 3 szt. punktów dostępowych sieci bezprzewodowej typ 1 5. Parter rozbudowa okablowania w pomieszczeniach biurowych (63 punkty dostępowe, szacowana ilość okablowania mb) doprowadzenie okablowania światłowodowego z serwerownia I piętro do centralnego punktu dystrybucyjnego ZBA dostawa i montaż 2 szt. dostępowego przełącznika sieciowego typ 1 dostawa i montaż 1 szt. zasilacza awaryjnego - UPS typ 1 dostawa i montaż 1 szt. szafy wiszącej - typ 1 dostawa i montaż niezbędnych patch paneli światłowodowych i RJ45 kat. 6 dostawa i montaż 3 szt. punktów dostępowych sieci bezprzewodowej typ 1 6. Piwnica rozbudowa okablowania do szafy rack dostawa i montaż 1 szt. szafy wiszącej - typ 1 7. Przybudówka poziom górny doprowadzenie i rozbudowa okablowania korytarzu (2 punkty dostępowe, szacowana ilość okablowania 120 mb) Szacunkowo łączna ilość kabla UTP kat.6 wynosi ok metrów. Połączenia pionowe pomiędzy dwoma serwerowniami znajdującymi się na 1 i 4 piętrze musi zostać zrealizowane za pomocą połączenia światłowodowego (standard 12G 50/125 OM3). 5

6 Topologia sieci: gwiazda Połączenia pomiędzy przełącznikami dostępowymi a serwerownią muszą zostać zrealizowane za pomocą połączenia światłowodowego (standard 12G 50/125 OM3). Wszystkie przełączniki sieciowe muszą być zarządzalne. Wykonawca musi dostarczyć oprogramowanie do zarządzania. Uwaga: Umiejscowienie oraz czas montażu elementów infrastruktury sieci strukturalnej musi być dla każdego piętra budynku uzgodnione z Zamawiającym Etap 3. Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej 1. Dostawa i wdrożenie 2 szt. serwerów - typ 1 2. Dostawa i wdrożenie 1 szt. macierzy dyskowej - typ 1 3. Dostawa i wdrożenie oprogramowania witalizacyjnego VMware lub równoważne 4. Dostawa i wdrożenie systemu kopii bezpieczeństwa 5. Dostawa i wdrożenie 2 szt. sprzętowego repozytorium backupu (NAS) - typ1 6. Dostawa i wdrożenie oprogramowania a. Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 GOV 2proc (licencja rządowa) lub równoważny - (4 szt.) b. Microsoft Windows Server CAL 2012 User CAL dla 120 jednoczesnych użytkowników (licencja rządowa) lub równoważny (1 szt.) 7. Wdrożenie w oparciu o dostarczone oprogramowanie usług katalogowania i uwierzytelniania użytkowników 8. Dostawa oprogramowania do monitorowania, wizualizacji sieci i inwentaryzacji komputerów dla 120 komputerów 9. Szkolenie z obsługi wdrożonego systemu Dostarczone serwery muszą działać w trybie zapewniającym wysoką dostępność (HA). Zasoby systemu muszą zostać osadzone w macierzy dyskowej, wspólnej dla wszystkich serwerów. Przyrostowe i pełne kopie zapasowe muszą być składowane na sprzętowym repozytorium backupu znajdującym się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Kopie zapasowe muszą być cyklicznie, według ustalonego harmonogramu przesyłane do bliźniaczego urządzenia znajdującego się w zewnętrznej lokalizacji, wskazanej przez Zamawiającego. Dane przesyłane do zewnętrznej lokalizacji muszą być szyfrowane. Szczegółowy opis zamówienia 1. Dostawa i instalacja systemu kontroli dostępu oraz systemu alarmowego w pomieszczeniach serwerowni na pierwszym i na czwartym piętrze, Kontrola dostępu do pomieszczeń serwerowni - współpraca czytników kontroli dostępu w technologii Mifare firmy Roger posiadanym przez Zamawiającego. System kontroli dostępu w w/w musi być zintegrowany z systemem Kontroli Dostępu- budynkowym INSTYTUTU SPORTU (za wyjątkiem pomieszczeń ZBA) i współpracować z czytnikami Roger w technologii MIFARE- przejścia jednostronne. LP jedn. ilość SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU KONFIGURACJA URZĄDZEŃ 1. Interfejs USB - RS485 UT 2 USB szt TERMINAL PRT12MF(z klawiaturą),przewód 0,5 m (152,5mmx46mmx23 lub 35 mm)/odpowiednik szt Kontroler 402DR-SET/odpowiednik Szt Rygiel EM ON 12V niskoprądowy kpl. 1 6

7 5. Blacha do w/w rygla 1 6. Akumulator 7 Ah EUROPOWER/odpowiednik szt Przycisk wyjścia TKN 01 szt Czujnik magnetyczny drzwiowy MC/odpowiednik szt Przycisk wyjścia awaryjnego szt Samozamykacz szt Zwora elektromagnetyczna 12 V ASSA-ABLOY /YALE lub odpowiednik Szt Zestaw mocujących blach do w/w zwory 12V kpl Zestaw pochwytów do drzwi Szt Materiał instalacyjny + pomocniczy,kable, kołki rozporowe kpl Instalacja systemu ( wykonanie niezbędnego okablowania, montaż urządzeń oraz osprzętu, programowanie systemu, sprawdzenie i uruchomienie systemu, szkolenie w zakresie obsługi systemu SKD) kpl. 1 Rozbudowa istniejącego systemu alarmowego SSWIN o pomieszczenia serwerowni. LP jedn. ilość 2. Dostawa, wymiana (1 piętro) i naprawa (4 piętro) drzwi do serwerowni; Dostawa drzwi antywłamaniowych (90x200mm) BIAŁE-wytrzymałość ogniowa 30 Montaż w/w drzwi ( wraz z obróbką i malowaniem ) Naprawa drzwi w pomieszczeniu serwerowni (4 piętro) montaż zamka i klamek 3. Dostawa i instalacja naściennego systemu klimatyzacyjnego w serwerowni 1 i 4 piętro; Parametry nie gorsze niż: Wydajność nominalna SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONFIGURACJA URZĄDZEŃ 1. Klawiatura sterująca INT- KLCDR- BL szt Czujnik dualny przewodowy LC103 PIR + MW/odpowiednik szt Moduł expandera 8 linii z zasilaczem INT PP szt Obudowa do w/w modułu ( serii AWO ) szt Uchwyt czujnika szt Kontaktron do drzwi met szt Akumulator 17 Ah EUROPOWER/Odpowiednik-trwałość ok.6 lat szt Sygnalizator akustyczny SP 2/odpowiednik szt Radiolinia napadowa (zawiera 2 szt. pilotów) np. RA 200/odpowiednik szt Materiał instalacyjny ( przewody, itd..) kpl Instalacja systemu ( montaż urządzeń, okablowanie, programowanie centrali alarmowej, sprawdzenie i uruchomienie systemu, szkolenie w zakresie obsługi użytkowania ). kpl. 1 Chłodzenie 2.6 Grzanie kw 2.8 Moc elektryczna / Pobór mocy Chłodzenie/Grzanie 0.82 / 0.77 Napięcie/Liczba faz/częstotliwość V/Ø/Hz /1/50 Podbór prądu Chłodzenie/Grzanie A 3.7 / 3.4 EER - Wskaźnik energetyczne Chłodzenie 3.21 W/W COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 3.61 SEER Chłodzenie W/W - 7

8 SCOP Grzanie (średnie) - Klasa efektywności energetycznej Chłodzenie A/A Grzanie (średnie) A/A Średnica przyłącza Ciesz / Gaz mm 1/4" / 3/8" Max. długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 20 Max. różnica poziomów m 8 Wymiary Wysokość x Szerokość x Głębokość Masa netto Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna mm 710x250x189 kg 7 mm 700x535x235 kg 24.5 uwaga- wymiary i masa przykładowe 4. Doprowadzenie linii zasilającej do serwerowni na IV piętrze. Wykonanie okablowania przewodem YDY3, montaż listew 4x4, obudowa tablicy 18-modułowej, wyposażenie tablicy podziałowej, montaż gniazd wew. 6szt. 5. Szafa wisząca - typ 1 musi posiadać parametry nie gorsze niż: - Szafa wisząca dwuczęściowa 19 wysokość 12U, 600/500/600 szer./gł./wys. mm., - Kolor jasno szary struktura - Szafy muszą spełniać wymogi zabezpieczenia IP20 zgodnie z normami PN 92/E / EN / IEC 529, - Szafy przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, - W dachu i podstawie szafy po jednym otworze przystosowanym do montażu modułu wentylacyjnego 1-wentylatorowego do szaf wiszących, - Para pionowych profili 19 z blachy ocynkowanej mocowanych na poziomych trawersach z rastrem 25 mm. - Minimalna odległość od drzwi przednich 31,5 mm (możliwość dodawania kolejnych profili montażowych). - Maksymalny rozstaw profili montażowych w szafie o głębokości 500 mm mm. - Dach i podstawa wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, ściany boczne wykonane z blachy gr. 0,8 mm, - Drzwi przednie wykonane z szyby hartowanej o gr. 4 mm z zamkiem jednopunktowym, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie o 180, (na wyposażeniu szafy 2 szt. kluczy do drzwi przednich), - Drzwi otwierane prawo- lub lewostronnie - funkcja uzyskiwana przez możliwość dowolnego zawieszania (góra - dół) szafy na ścianie, - Możliwość otwarcia tylnej części szafy jedynie po otwarciu drzwi przednich, - W części górnej, dolnej oraz tylnej cztery otwory do wprowadzania wiązek kablowych (250 x 70 mm) - 1 x część górna, 1 x część dolna, 2 x część tylna, - Tylna sekcja szafy wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm, mocowana przy pomocy zawiasów umożliwiających otwieranie szafy o Szafa wisząca - typ 2 musi posiadać parametry nie gorsze niż: - Szafa stojąca 19 wysokość 42U, 600/1000/1980 szer./gł./wys. mm., - Szafy muszą spełniać wymogi zabezpieczenia IP 20 zgodnie z normami PN 92 / E / EN / IEC 529, - Szafy przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń serwerowych. Możliwość kontrolowania drogi przepływu powietrza poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju drzwi, osłon bocznych i tylnej oraz paneli wentylacyjnych, - Możliwość zestawiania szaf w rzędy (przy zastosowaniu zestawu do łączenia szaf), - Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm, przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących lub montowana na cokole. Obrzeże dachu posiada perforację dla bardziej wydolnej wenty- 8

9 lacji szafy. W dachu i podstawie po dwa otwory 8U pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory 2U szer. 450 mm do wprowadzenia kabli. Dodatkowo dwa otwory 2U szer. 450 mm znajdują się w górnej i dolnej części tylnej ściany szafy. Wszystkie otwory występujące w ramie powinny być zaślepione blaszkami znajdującymi się na mikrozłączach i mają mieć możliwość wyłamania według potrzeby użytkownika (powinna być możliwość montażu na wcisk przepust szczotkowy do szaf stojących 90/450 mm - Nóżki poziomujące M10, - Możliwość zastosowania kompletu kół jezdnych, 2 x kółko zwykłe + 2 x kółko z hamulcem. Przy zastosowaniu kółek maksymalna nośność szaf statycznie (nie licząc masy szafy) nie może przekraczać 150 kg. - Skrócona osłona tylna, pełen metal, - Ściany boczne z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych (istnieje możliwość wykonania osłon bocznych perforowanych), - Cztery pionowe profile montażowe 19 z blachy ocynkowanej (numerowane co 1U) montowane do kątowników w dachu i podłodze szafy (co skutecznie zwiększa jej nośność), tworzy trzy płaszczyzny montażowe, - Maksymalny rozstaw profili montażowych max mm 7. Zasilacz awaryjny UPS - typ 1 musi posiadać parametry nie gorsze niż: na wyjściu Moc wyjściowa 280W / 450 VA Maksymalna moc, jaką można skonfigurować 280W / 450 VA Napięcie wyjściowe 230V Zniekształcenia napięcia wyjściowego Mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz, Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz Topologia Line Interactive Typ przebiegu Schodkowa aproksymacja sinusiody Gniazda wyjściowe (4) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers na wejściu Nominalne napięcie wejściowe 230V Częstotliwość na wejściu 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie) Typ gniazda wejściowego IEC-320 C14 Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym V Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym V Akumulatory i czas podtrzymania Typ akumulatora Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny Typowy czas pełnego ładowania akumulatora 5 godziny Ilość zestawów RBC 1 Komunikacja i zarządzanie Port komunikacyjny RS-232 DB-9 Panel przedni Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online: Zasilanie akumulatorowe: Wskaźniki Wymień baterię i Przeciążenie Alarm dźwiękowy Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie Awaryjny wyłącznik zasilania Ochrona przed przepięciami i filtracja Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) 320 Dżule Filtracja Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: Przepuszczanie przepięć 0, 7% wg IEEE: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi UL 1449 Ochrona linii danych Dwuwyjściowy rozdzielacz RJ-11 Modem/Fax/DSL z zabezpieczeniem 9

10 (czterożyłowa, podwójna linia ), RJ-45 ochrona Ethernetu typu 10/100 Base-T Cechy fizyczne Maksymalna wysokość mm Maksymalna szerokość mm Maksymalna głębokość mm Wysokość w szafie przemysłowej 1U Ciężar kg (±1.0 kg) Parametry środowiskowe Środowisko operacyjne 0-40 C Wilgotność względna podczas pracy 0-95% Temperatura (przechowywanie) C Wilgotność względna (przechowywanie) 0-95% Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia ok dba Odprowadzanie ciepła ok BTU/godz. Certyfikaty i zgodność z normami Potwierdzenia zgodności Znak C, CE, GOST, VDE 8. Zasilacz awaryjny UPS - typ 2 musi posiadać parametry nie gorsze niż: Moc pozorna 2000 VA Liczba faz na wejściu 1 (230V) Liczba akumulatorów 6 Napięcie 12 V Pojemność akumulatora 9 Ah Czas przełączenia (maks.) 0 ms Czas podtrzymania (obciążenie 100%) 7 min Typ obudowy Zabezpieczenia / filtry Funkcje specjalne Rack Tower Nadmierne rozładowanie Przeciwprzeciążeniowe Przeciwprzepięciowe Przeciwzwarciowe Termiczne Filtrowanie zakłóceń na linii zasilania urządzenia Obudowa typu Rack/Tower Łatwa wymiana akumulatorów Automatyczne wykrywanie dodatkowych modułów bateryjnych Tryb ECO zmniejszający straty Zmienna prędkość wentylatorów dla zmniejszenia hałasu Funkcja ROO (Remote On/Off) możliwość zdalnego załączania/wyłączania zasilacza System EPO (Emergency Power Off) Zastosowanie mikroprocesorowego układu sterowania Złącze Sieciowej Karty Zarządzającej SNMP/http Możliwość rozszerzenia o dodatkowe moduły bateryjne Automatyczny układ obejściowy Zintegrowany panel operatorski LCD Zimny start- możliwość uruchomienia urządzenia bez podłą- 10

11 Porty zasilania we. Porty zasilania wy. Złącza Wymagania środowiskowe Akcesoria w zestawie Wymiary Inne parametry czonej sieci zasilającej Green Power 2 interfejsy komunikacyjne IEC-C14 6 x IEC-C13 RJ-11 RS-232 (COM) 1 x USB 2.0 Bezpośrednie połączenie z siecią lokalną poprzez złącze RJ-45 umożliwiające: - Zdalna obsługa UPS-a za pośrednictwem protokołu SNMP, strony WWW lub terminala Telnet - Funkcja zegara czasu rzeczywistego (RTC) - Wsparcie dla szyfrowania SSL - Bezpieczne zamykanie systemu operacyjnego - Obsługa zasilacza UPS poprzez standardową bazę obiektów MIB lub zdefiniowaną przez użytkownika - Możliwość zamykania systemu z redundantnymi zasilaczami Temperatura pracy: 0-40 stopni C Temperatura przechowywania: od -25 do 50 stopni C Wilgotność względna (praca/przechowywanie): < 95% Kabel zasilający Sterowniki na CD 438 x 86 (2U) x 658 mm Moc czynna: 1600 Wat Układ automatycznej regulacji napięcia: (AVR) Tak Znamionowe napięcie wejściowe: VAC Operacyjny zakres napięcia wejściowego: VAC Kształt napięcia: sinus Próg zadziałania funkcji GREENPOWER: < 45W Tryb bypass Możliwość podłączenia do 4 zewnętrznych modułów bateryjnych Głębokość szafy Rack: do 800 mm Sygnalizacja akustyczna Odłączany przewód zasilający 9. Przełącznik dostępowy typ 1 - muszą posiadać parametry nie gorsze niż: Wymagania podstawoweł - Przełącznik posiadający minimum następującą liczbę i rodzaj portów: 48 portów 10/100/1000BASE-T Dodatkowe 4 gniazda na wkładki 1000Base-X SFP, mogą być typu combo Dodatkowe porty umożliwiające łączenie co najmniej 8 urządzeń w stos o przepustowości minimum 40Gbps Port szeregowy oraz port do zarządzania przełącznikiem typu out-of-band - Gniazdo lub kieszeń do podłączenia zapasowego źródła zasilania - Wysokość urządzenia 1U - Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 130 Gb/s - Szybkość przełączania min. 100 milionów pakietów na sekundę - Powinien posiadać minimum 512MB DRAM oraz 512MB pamięci Flash - Tablica adresów MAC o pojemności min. 16 tysięcy 11

12 - Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q min Obsługa sieci wirtualnych protokołowych IEEE 802.1v - Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci - Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min bajtów) - Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad - Obsługa Quality of Service IEEE 802.1p DiffServ 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym - Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB - Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) - Wbudowany serwer DHCP - Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware - Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash - Możliwość monitorowania zajętości CPU - Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) - Opóźnienie dla 64 bajtowych pakietów poniżej 5 µs Obsługa Routingu IPv4 - Pojemność tabeli routingu typowa dla przełącznika brzegowego min. 16 wpisów - Routing statyczny - Obsługa routingu dynamicznego IPv4 RIPv1/v2 Możliwość rozszerzenia przełącznika w przyszłości o wsparcie dla OSPFv2 (np. poprzez dodatkową licencję) - Policy-Based Routing Obsługa Routingu IPv6 - Pojemność tabeli routingu typowa dla przełącznika brzegowego min. 16 wpisów - Routing statyczny - Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6 RIPng Możliwość rozszerzenia przełącznika w przyszłości o wsparcie dla OSPFv3 (np. poprzez dodatkową licencję) Obsługa Multicastów - Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1) - Obsługa MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2) - Filtrowanie IGMP - Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR - Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping - Obsługa PIM snooping - Możliwość rozszerzenia przełącznika w przyszłości o wsparcie dla PIM-SM (np. poprzez dodatkową licencję) Bezpieczeństwo - Obsługa wielu metod uwierzytelniania IEEE 802.1x - RFC 3580 Web-based MAC-based - Obsługa wielu uwierzytelnianych systemów końcowych na jednym porcie (Multiple supplicants) - Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network Login - Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x 12

13 - Obsługa funkcjonalności Kerberos snooping - przechwytywanie autoryzacji użytkowników z wykorzystaniem protokołu Kerberos - Wbudowana obrona urządzenia przed atakami DoS - Obsługa TACACS+ (RFC 1492) - Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) - Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) - RADIUS and TACACS+ per-command Authentication - Bezpieczeństwo adresów MAC - ograniczenie liczby adresów MAC na porcie - zatrzaśnięcie adresu MAC na porcie - możliwość wpisania statycznych adresów MAC na port/vlan - Możliwość wyłączenia MAC learning - Klient SSH2 - Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS Network Ingress Filtering RFC 2267 SYN Attack Protection Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania - Listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6 Protokół np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd. Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP Identyfikator sieci VLAN VLAN ID Flagi TCP Obsługa fragmentów - Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika - Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI. - Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP - Obsługa DHCP Option 82 - Obsługa IP Security - Gratuitous ARP Protection - Obsługa IP Security - Trusted DHCP Server - Obsługa IP Security - DHCP Snooping - Obsługa IP Security - DHCP Secured ARP/ARP Validation - Obsługa IP Security IP Source Guard - Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych z kwantem nie większym niż 64 kb/s oraz na portach wejściowych z kwantem nie większym niż 8 kb/s Bezpieczeństwo sieciowe - Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego - Możliwość rozszerzenia przełącznika w przyszłości o wsparcie dla VRRP (np. poprzez dodatkową licencję) RFC Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D - Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w - Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s - Obsługa PVST+ - Obsługa G Obsługa Connectivity Fault Management 13

14 - Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP do 128 grup po 8 portów. Możliwość konfiguracji połączenia Link Aggregation z różnych przełączników w stosie. - Obsługa MLAG - połączenie link aggregation do dwóch niezależnych przełączników. - Obsługa LACP w ramach MLAG inaczej to nazwać Zarządzanie - Obsługa synchronizacji czasu SNTP v4 (Simple Network Time Protocol) - Obsługa synchronizacji czasu NTP - Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 - Zarządzanie przez przeglądarkę WWW HTTP i HTTPS - Możliwość zarządzania poprzez protokół XML - Telnet Serwer/Klient dla IPv4/IPv6 - SSH2 Serwer/Klient dla IPv4/IPv6 - Ping dla IPv4/IPv6 - Traceroute dla IPv4/IPv6 - Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów - Sprzętowa obsługa sflow - Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757) - Obsługa RMON2 (RFC 2021) Inne - Obsługa skryptów CLI - Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI - Możliwość edycji skryptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych) - Wsparcie dla OpenFlow - Możliwość uruchamiania skryptów: Ręcznie O określonym czasie lub co wskazany okres czasu Na podstawie wpisów w logu systemowym - Wraz z przełącznikami należy dostarczyć wymagane moduły/kable/przewody tego samego producenta, co dostarczane urządzenia, w tym: 5 x GIBIC SFP 1Gbps SX 850nm LC MMF 550m - Należy dostarczyć wraz z przełącznikiem pasujący do niego przewód zasilający. Gwarancja Przełącznik musi posiadać wsparcie producenta, wymiana na następny dzień roboczy, z dostępem do nowych funkcjonalności, wsparcia przez , telefon i zdalną sesje, na okres nie krótszy niż 1 rok Przełącznik musi posiadać dożywotnią gwarancję producenta na sprawność sprzętu oraz minimum 5 lat po zakończeniu produkcji modelu. 10. Przełącznik serwerownia - typ 2 - muszą posiadać parametry nie gorsze niż: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 1. Architektura Wszystkie porty pracujące z pełną prędkością łącza w trybie nieblokującym, dla przekazywania danych na warstwach L2 i L3 Możliwość łączenia przełączników w stosy Wsparcie dla 802.3az (Energy-Efficient Ethernet) 14

15 2. Interfejsy fizyczne 24 portów 10/100/1000BaseT RJ45 8 portów 100/1000BASE-X (SFP) 4 porty 10GBaseX SFP+ 1 port zarządzania 10/100/1000Base-T typu Out-of-Band Szeregowy port dostępu do konsoli Możliwość rozbudowy w przyszłości o interfejsy uplink 40Gb Jednocześnie aktywne powinno być minimum 28 portów 1Gbe i 4 porty 10Gb 3. Montaż Przełącznik stosowy o rozmiarze 1U 4. Wydajność 5. Zasilanie i wentylacja Całkowita przepustowość: 296 Gb/s Szybkość przetwarzania danych: 220 Mpps Wymagana możliwość redundancji zasilania w ramach urządzenia (2 zasilacze) wymagane dostarczenie przełącznika z jednym zasilaczem Możliwość wymiany zasilacza podczas pracy urządzenia Kierunek przepływu powietrza: przód-tył lub tył-przód Nadmiarowy moduł wentylatorów z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap) Cechy systemu operacyjnego Konfiguracja i zarządzanie Ponowne uruchamianie procesów bez restartowania systemu (Non- Reboot Process Restart) - zwiększa ogólną dostępność urządzenia Automatyczne monitorowanie procesów i ponowne uruchamianie modułów, które uległy awarii Wgrywanie i uruchamianie dodatkowych modułów aplikacji podczas pracy systemu, w celu unikania niepotrzebnych restartów całego systemu Zarządzanie za pomocą wiersza poleceń (CLI, Telnet), SNMPv1/2, SNMPv3 Pobieranie i wgrywanie danych konfiguracyjnych poprzez TFTP Obsługa Secure Shell (SSH-2), Secure Copy (SCP-2), SFTP (serwer i klient) Dostęp do wewnętrznego interfejsu użytkownika przy pomocy protokołu HTTP i HTTPS Uwierzytelnianie RADIUS, TACACS+, RADIUS Accounting Profile dostępu dla każdego użytkownika z prawami administracyjnymi Obsługa Syslog: lokalnie na przełączniku i zdalnie poprzez serwer Syslog Obsługa grup RMON 1, 4 Przestrzeń dyskowa pozwalająca na zapisanie dwóch obrazów systemu operacyjnego Przełącznik może przechowywać dowolną liczbę plików konfiguracyjnych Możliwość edycji danych konfiguracyjnych w trybie offline, a następnie wgrania ich na przełącznik 15

16 Funkcje przełączania - warstwa L2 Funkcje routingu - warstwa L3 Funkcje bezpieczeństwa Sieci VLAN IEEE 802.1Q, oparte na porcie, adresie MAC Jednoczesna obsługa do 4096 aktywnych sieci VLAN Agregacja łączy IEEE 802.3ad, statyczna lub dynamiczna konfiguracja (LACP);128 grup po 8 portów Obsługa protokołów STP (Spanning Tree, 802.1D-2004), RSTP (Rapid Spanning Tree, 802.1w-2001) i MSTP (Multiple Spanning Tree, 802.1Q-2003, dawniej 802.1s), a także PVSTP+ Obsługa LLDP (Link Layer Discovery Protocol), w tym LLDP- MED (LLDP Media Endpoint Discovery). Routing IP z pełną prędkością łącza i obsługą RIPv1/v2 lub opcjonalnie OSPF Opcjonalna obsługa BGP, IS/IS i VRRP Opcjonalny routing multicast z PIM DM/SM, PIM Snooping Sprzętowa obsługa IPv6 Sprzętowe tabele routingu L3 oraz obsługa routingu LPM (Longest Prefix Match). Możliwość wprowadzenia do wpisów LPM. Routing oparty na politykach PBR (Policy Based Routing) ECMP (Equal Cost Multipath Routing) Funkcja DHCP/BootP Relay IGMP Snooping v1 i v2, filtr IGMP Kontrola dostępu dla użytkowników i systemów końcowych (logowanie do sieci) - musi wspierać wiele metod uwierzytelniania: WebAuth, IEEE 802.1x i MAC; - na każdy porcie musi być możliwość stosowania dowolnej konfiguracji powyższych metod uwierzytelniania; - obsługa wielu Suplikantów 802.1x (minimum 4 urządzenia na każdym porcie przełącznika) i sieci VLAN - poprawnie uwierzytelnionym urządzeniom końcowym na danym porcie mogą być przydzielone różne sieci VLAN Zarządzanie tożsamościami - Użytkownikom są przypisywane odpowiednie profile w oparciu o informacje z procesu logowania i uwierzytelniania (LLDP Discovery oraz Kerberos Snooping). Informacje o czasie i położeniu są pobierane z systemu zarządzania siecią. Dynamiczne blokowanie MAC - określanie zbioru dozwolonych adresów, a także zdefiniowanie maksymalnej liczby dozwolonych adresów na danym porcie. Funkcje bezpieczeństwa adresów IP - ochrona przed atakami typu ARP Spoofing czy Man-in-the-Middle. Możliwość konfiguracji do 4096 wejściowych i 1024 wyjściowych list ACL warstw L2/3/4 Ochrona przed atakami TCP-SYN Ochrona CPU przed atakami typu DoS 16

17 11. Quality of Service (QoS) 12. Dodatkowe 13. Gwarancja 8 kolejek sprzętowych na port Zarządzanie ruchem w oparciu o kolejkowanie Metody kolejkowania: SPQ (Strict Priority Queueing) i WRR (Weighted Round Robin) Możliwość przypisania minimalnej i maksymalnej wielkości pasma do każdej kolejki. Obsługa DiffServ i IEEE 802.1p Oznaczanie lub nadpisywanie wchodzących danych 802.1p i DiffServ bez wpływu na wydajność procesu przełączania. Klasyfikacja danych na warstwach L1 - L4 Klasyfikacja pakietów w oparciu o poniższe kryteria: - Port p lub DiffServ Code Point - Adres IP (źródłowy lub docelowy, hosta lub sieci) - Wartość w polu Ethertype nagłówka - Typ protokołu IP (TCP, UDP, ICMP, IGMP) - Numer portu TCP/UDP Jedno- i dwukierunkowe kształtowanie poziomu ruchu; dostępne szerokości pasma: od 8 kb/s do 1 Mb/s Wraz z przełącznikami należy dostarczyć wymagane moduły/kable/przewody tego samego producenta, co dostarczane urządzenia, w tym: - 2 x GIBIC SFP+ 10Gbs 850nm LC MMF 300m - 5 x GIBIC SFP 1 Gbps SX 850nm LC MMF 550m Należy dostarczyć wraz z przełącznikiem pasujący do niego przewód zasilający Roczne wsparcie producenta, wymiana na następny dzień roboczy, z dostępem do nowych funkcjonalności, wsparcia przez , telefon i zdalną sesję. Dożywotnia gwarancja producenta na sprawność sprzętu minimum 5 lat po zakończeniu produkcji modelu. 11. Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami sieciowymi Zamawiający określa wymagania minimalne dla systemu zarządzania siecią jako: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Musi mieć możliwość zarządzania minimum 25 urządzeniami sieciowymi Musi zapewniać narzędzie do zarządzania na poziomie systemowym - umożliwiające implementacje dowolnej funkcjonalności wynikającej z karty katalogowej zarządzanego urządzenia Musi umożliwiać zbieranie statystyk co najmniej z wykorzystaniem SNMP lub RMON. 1. Funkcjonalność Musi umożliwiać centralne wykonywanie operacji systemowych, takich jak wykrywanie urządzeń, zarządzanie zdarzeniami, rejestrowanie zdarzeń i utrzymanie aplikacji Musi zapewnić narzędzie umożliwiające szybkie i łatwe określenie fizycznej lokalizacji systemów i użytkowników końcowych oraz miejsca ich podłączenia do sieci Musi zapewniać możliwości monitorowania całego systemu i wdrażania w nim konfiguracji VLAN Musi udostępniać narzędzia automatycznej identyfikacji urządzeń 17

18 2. Architektura 3. Bezpieczeństwo instalowanych w sieci. Musi zapewniać kompleksowe wsparcie zdalnego zarządzania dla wszystkich proponowanych urządzeń sieciowych, jak również wszystkich urządzeń zarządzanych przez SNMP MIB-I oraz MIB-II Do obsługi zdalnej nie może wymagać stosowania żadnych klientów użytkowników końcowych lub oprogramowania typu agent Musi umożliwiać śledzenie atrybutów urządzeń zainstalowanych w sieci, takich jak numer seryjny, etykieta zasobu, wersja oprogramowania firmware, typ CPU i pamięć Musi udostępniać narzędzia graficznej prezentacji urządzeń sieciowych wraz z dynamiczną prezentacją zmiany stanu urządzenia. Musi zapewniać scentralizowane zarządzanie wszystkimi urządzeniami sieci przewodowej. Musi mieć możliwość instalacji jako maszyna wirtualna Musi obsługiwać możliwość automatycznego egzekwowania raz zdefiniowanych profili bezpieczeństwa na urządzeniach sieci przewodowej. Rozwiązanie musi integrować się ze środowiskiem wirtualnym: - Musi posiadać wsparcie dla VMware ESX i ESXi - Musi posiadać wsparcie dla Citrix XEN - Musi posiadać wsparcie dla Microsoft HyperV Musi mieć możliwość definiowania profili bezpieczeństwa w oparciu o następujące parametry: - ograniczanie poziomu pasma, - ograniczanie liczby nowych połączeń sieciowych, - ustalanie pierwszeństwo ruchu w oparciu o mechanizmy QoS warstw 2 i 3, - nadawanie tagi pakietom, celem poddawania kwarantannie poszczególnych portów lub sieci VLAN i/lub uruchamianie wcześniej zdefiniowanych działań Musi umożliwiać powiązanie profilu bezpieczeństwa w jeden funkcjonalny zestaw reguł obejmujący: - użytkowników, - protokoły, - sieci VLAN, - porty Musi posiadać możliwość wdrażania profili bezpieczeństwa w całej sieci za pomocą jednej aplikacji, poprzez wykonanie jednej czynności, dzięki której profile zostaną rozesłane do wszystkich urządzeń Musi mieć możliwość podejmowania działań w oparciu o wcześniej określone profile bezpieczeństwa, włączając w to zdolność do powiadamiania systemu FireWall o podjętych działaniach poprzez komunikat SNMPv3 Trap (Inform) Musi obsługiwać uwierzytelnianie RADIUS i LDAP dla użytkowników aplikacji Musi obsługiwać bezpieczne zarządzanie przełącznikiem przez https. Musi funkcjonować automatycznie gwarantując, że odpowiednie usługi są dostępne dla każdego użytkownika. Niezależnie od miejsca jego logowania do sieci Musi współpracować z istniejącymi w danej sieci metodami uwierzytelniania, w szczególności musi obsługiwać uwierzytelnianie oparte o 18

19 4. Narzędzia administracjne 5. Raportowanie 802.1X, Radius oraz MAC Musi mieć możliwość natychmiastowego blokowania lub dopuszczania różnych aktywności sieciowych, w tym dostępu do sieci Web, poczty elektronicznej lub wymiany plików p2p Musi zapewniać dynamiczne, konfigurowalne rozwiązanie powstrzymywania zagrożeń z szeroką gamą opcji reagowania, rejestrowania i audytowania Musi umożliwiać przypisywanie reguł filtrowania warstw L2-L4 oraz QoS na w warstwach L2-L4 (DSCP i 802.1p) dla każdego użytkownika na porcie przełącznika i grupie portów. Musi pozwalać użytkownikowi na generowanie w tle zaplanowanych zdarzeń i zadań oraz planowanie terminu ich wykonania Musi zapewnić narzędzie do podglądu i wyboru obiektów MIB (Management Information Base) z reprezentacji opartej na drzewie, oraz zawierać kompilator dla nowych lub pochodzących od innych dostawców MIB Musi pozwalać administratorom IT na desygnowanie wybranego personelu do aktywowania/dezaktywowania wcześniej skonfigurowanych profili bezpieczeństwa w razie potrzeby Musi umożliwiać prezentowanie szczegółowych informacji konfiguracyjnych, w tym datę i godzinę zapisów konfiguracji, wersję oprogramowania firmware i wielkość pliku konfiguracyjnego Musi udostępniać narzędzie dla automatyzacji uaktualniania oprogramowania i zmian konfiguracyjnych w urządzeniach sieciowych. Musi posiadać możliwość pobierania oprogramowania firmware do jednego urządzenia lub do wielu urządzeń jednocześnie Musi mieć możliwość pobierania obrazów boot PROM do jednego urządzenia lub do wielu urządzeń jednocześnie Musi posiadać zdolność do przeprowadzania zaplanowanych, rutynowych kopii zapasowych konfiguracji urządzeń Musi mieć możliwość pobierania szablonów konfiguracyjnych w formacie tekstowym (ASCII) do jednego lub większej liczby urządzeń Musi zapewniać interfejs sieci Web zawierający narzędzia do raportowania, monitorowania, rozwiązywania problemów i panele zarządzania Musi zapewniać oparte o sieć Web elastyczne widoki, widoki urządzeń oraz dzienniki zdarzeń dla całej infrastruktury Musi zapewniać możliwości modyfikacji, filtrowania i tworzenia własnych, elastycznych widoków sieci Musi umożliwiać prezentowanie danych w formie wykresów lub tabelarycznej i pozwalać użytkownikowi na wybór wielu unikatowych identyfikatorów obiektów (OID) Musi zapewniać dane dla potrzeb audytu (dziennik zdarzeń) Musi mieć możliwość generowania szczegółowego wykazu produktów zainstalowanych w sieci, zorganizowany według typu urządzenia Musi rejestrować dane historyczne o atrybutach urządzenia i raportować jakiekolwiek zmiany w urządzeniu Musi zapewniać dane historyczne o zmianach w konfiguracji i oprogramowaniu firmware urządzenia Musi posiadać centralną bazę, zawierającą historyczne dane związane z operacjami zarządzania, spisem urządzeń Musi umożliwiać generowanie szczegółowych raportów dla potrzeb 19

20 związanych z planowaniem spisu urządzeń sieciowych Musi zapewniać możliwości analiz na poziomie portu Dodatkowo system zarządzania siecią musi umożliwiać rozbudowę, poprzez zakup dodatkowych licencji, o system kontroli dostępu do sieci (NAC). 12. Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej typ 1 muszą posiadać parametry nie gorsze niż: Architektura sieci LAN Typ urządzenia Przeznaczenie Port LAN Typ złącza anteny zewnętrznej Maksymalna moc nadajnika dla n Szyfrowanie Dostępne transmisji Tryb pracy Częstotliwość szybkości Obsługiwane protokoły i standardy Szerokość max. Wysokość max. Głębokość max. Masa netto max. Dodatkowe informacje Wireless IEEE ac punkt dostępowy HotSpot Sieci bezprzewodowe 2x 10/100/1000BaseT (RJ45) Passive PoE(48V), 802.3af Supported N/A 28 dbm WEP - Wired Equivalent Privacy WPA (PSK) - Wi-Fi Protected Access (Pre-Shared Keys) WPA (TKIP) - Wi-Fi Protected Access (Temporal Key Integrity Protocol) WPA2 (AES) - Advanced Encryption Standard (CCMP protocol) i (WPA2, 802.1x, CCMP) Mbps (MCS0-MCS23, HT 20/40) n (2.4 GHz 3x3) Mb/s Mbps (MCS0-MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) ac (5 GHz 3x3) Mb/s punkt dostępowy Universal Repeater (AP and AP client at the same time) 2.4 GHz 5 GHz IEEE 802.1Q - Virtual LANs Advanced QoS (Per-User Rate Limiting) WMM QoS (priorytyzacja transferu glosu i video) Guest Traffic Isolation IEEE b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz IEEE g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz IEEE n - Wireless LAN 450Mbps, 2,4GHz IEEE a - Wireless LAN 54Mbps, 5GHz IEEE ac - Wireless LAN 1300Mbps, 5GHz IEEE 802.3af - Power over Ethernet 20 cm 20 cm 2,7 cm 510 g Maximum Power Consumption 22 W 48V, 0.5A PoE Adapter Included Wall/Ceiling (Kits Included) Operating Temperature -10 to 55 C 20

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne 1. Posiadający co najmniej : 24 porty 100/1000BaseX SFP (4 combo) 8 portów 10/100/1000BaseT RJ45 (4 combo) 4 porty 10GBaseX

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Załącznik nr 7 do SIWZ DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Poz. 1 serwer A - 1 procesorowy 1 szt. Komponent

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Załącznik nr 7 do SIWZ DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Poz. 1 serwer A - 1 procesorowy 1 szt. Komponent

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ/545/2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Z 8a ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Dostawa serwerów 2. Ilość: zadanie nr 1 ilość gwarantowana: 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2 PCFE.272.21.2014 Załącznik nr 6b SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów w ramach projektu pn.: e-powiat Nowosądecki, współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowanie jest dostawa 5 zestawów składających się z 2 serwerów oraz 1 macierzy spełniających wymogi załączonej poniżej specyfikacji technicznej.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.> Numer sprawy: DP-7-5/05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część zamówienia Dostawa sprzętu sieciowego i serwerów. Serwer

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK 24 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af, maksymalna moc całkowita podłączonych urządzeń do 180W Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 Komponent Wymagania minimalne Parametry oferowane Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 1U z możliwością instalacji

Bardziej szczegółowo

Liczba portów 10/100/1000Base- T PoE

Liczba portów 10/100/1000Base- T PoE Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie urządzeń sieciowych: Oferty na każdą część 1, 2 i 3 (A, B, C) są niezależne. CZEŚĆ 1: Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SZAFY RACK 19" I AKCESORIA

SZAFY RACK 19 I AKCESORIA SZAFY RACK 19" I AKCESORIA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA KATALOG PRODUKTÓW WWW.RACKSYSTEMS.PL SZAFY RACK 19" WISZĄCE Wymiar y opakowania szaf y złożonej Wymiar y opakowania szaf y rozłożonej Objętość [m³]

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu Opis produktu Opis produktu 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 8 portów PoE (802.3af) wydajność 180W, VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja poł.,

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA 000, 000, 000 VA Karta produktu Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej konwersji zapewnia doskonałą ochronę podłączonym odbiornikom na przykład systemom

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Macierz dyskowa 1 szt. Lp minimalne/ warunek graniczny Obudowa

Bardziej szczegółowo

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu Opis produktu Przełącznik GS1910-24 to inteligentny przełącznik zarządzalny który umożliwia maksymalną przepustowość i spełnia rosnące wymagania sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Urządzenia

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Załącznik Nr 1 do SIWZ SP.ZP.-3431/7/09 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Lp. Nazwa urządzenia Ilość Sztuk/ Komplet ów 1. Przełącznik brzegowy np. catalyst

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 Warszawa, 7.04.2014 r. Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu Stymulowanie współpracy Spółki Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

DZ-I.272.17.2014. Wymagane minimalne parametry i cechy techniczno-funkcjonalne (w tym równoważne ze wskazanymi standardami) Załącznik nr 2A do SIWZ

DZ-I.272.17.2014. Wymagane minimalne parametry i cechy techniczno-funkcjonalne (w tym równoważne ze wskazanymi standardami) Załącznik nr 2A do SIWZ 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INFRASTRUKTURY TRANSMISJI DANYCH DLA ZADANIA NR 1 PRZEŁĄCZNIK RDZENIOWY (KONFIGURACJA 1, 23 SZT.) (wewnętrzna infrastruktura transmisji danych) (w tym równoważne ze wskazanymi

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4a do SIWZ WyposaŜenie serwerowi (dwa serwery + montaŝ wyposaŝenia serwerowi) wraz z oprogramowaniem i montaŝem klimatyzatora Minimalne wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 listopad 2014 Model : - Producent : - BE400-CP Zalety Powiadomienie o awarii akumulatora Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Seria KGC-320-HP Cechy kluczowe: ź Konwersja sygnału miedzianego o potrujnej prędkości 10/100/1000Mbps

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja podstawowa

Specyfikacja podstawowa Specyfikacja podstawowa Opis produktu HPE ProLiant ML350e Gen8 v2 Base - Xeon E5-2407V2 2.2 GHz - 4 GB - 0 GB Wysokość (jednostek w stojaku) Lokalizacja Skalowalność serwera Server - tower 5U Europa Podwójny

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 2 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 2 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo