Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE A. Serwer rack - 2 szt. 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość 1U; -Dostarczona wraz z szynami umoŝliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułoŝenie przewodów w szafie rack; 2 Płyta główna -Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera; -Minimum 4 złącza PCI Express generacji 3 w tym minimum 1 złącze o prędkości x16 i 3 złącza o prędkości x8; -MoŜliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezaleŝne od dysków twardych); 3 Procesory -Zainstalowane dwa procesory 6-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 426 pkt; 4 Pamięć RAM -Zainstalowane 96 GB pamięci RAM DDR3 LV Registered typu 1600Mhz -Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC; -Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie Rank Sparing ; 5 Kontrolery dyskowe, I/O -Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,50,60, 512MB pamięci podręcznej cache 6 Dyski twarde -Zainstalowane 2 dysków SATA 2.0 o pojemności 500 GB kaŝdy, 7200RPM dyski Hotplug; -Minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5; -Obsługa dysków SAS, SATA, SSD; 7 Kontrolery LAN -2x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iscsi i iscsi boot i teamingu, RJ-45; - 2 kontrolery SAS po dwa porty kaŝdy z wyjściem zewnętrznym 8 Porty -zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; -5x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim; -1x RS-232; 9 Zasilanie, chłodzenie -Redundantne zasilacze hotplug o mocy maksymalnej 800W-Redundantne wentylatory hotplug; 10 Zarządzanie -Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera -Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania o funkcjonalnościach: NiezaleŜny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umoŝliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z moŝliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web (takŝe SSL, SSH) Zarządzanie mocą i jej zuŝyciem oraz monitoring zuŝycia energii 1

2 Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) MoŜliwość przejęcia konsoli tekstowej Opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz moŝliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych) Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umoŝliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umoŝliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). 11 Wspieranie OS - Windows 2012 R2 Hyper V, VMWare, Suse SLES11, RHEL6 Inne - MoŜliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; B. Oprogramowanie wirtualizacyjne 1 szt. 1 Licencje powinny umoŝliwiać uruchomianie wirtualizacji (pełne wykorzystanie procesorów i pamięci operacyjnej) na trzech maksymalnie dwuprocesorowych serwerach fizycznych, oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z rocznym wsparciem, świadczonym przez producenta oprogramowania wirtualnego na pierwszej, drugiej i trzeciej linii wsparcia. Wsparcie powinno umoŝliwiać zgłaszanie problemów 5 dni w tygodniu przez 12 godzin 2 Warstwa wirtualizacji powinna być rozwiązaniem systemowym tzn. powinna być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym. Rozwiązanie powinno zapewnić moŝliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym moŝliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić moŝliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z moŝliwością dostępu do min 1TB pamięci operacyjnej. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić moŝliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych do 8 procesorów wirtualnych kaŝda z krokiem co jeden) Rozwiązanie powinno umoŝliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. Rozwiązanie powinno w moŝliwie największym stopniu być niezaleŝne od producenta platformy sprzętowej. Rozwiązanie powinno wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, SLES 10, SLES9, SLES8, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL3, RHEL 2.1, Solaris wersja 10 dla platformy x86, NetWare 6.5, NetWare 6.0, NetWare 6.1, Debian, CentOS 6.0, FreeBSD, Asianux, Ubuntu 10.10, SCO OpenServer, SCO Unixware. Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i usługami. Rozwiązanie powinno zapewnić moŝliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić moŝliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić moŝliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. 2

3 Oprogramowanie zarządzające musi posiadać moŝliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z moŝliwością integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. Rozwiązanie musi umoŝliwiać udostepnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych aniŝeli fizycznie zarezerwowane. 3 Rozwiązanie powinno mieć moŝliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Rozwiązanie powinno zapewnić ciągłą pracę usług. Usługi krytyczne biznesowo powinny działać bez przestoju, czas niedostępności innych usług nie powinien przekraczać kilkunastu minut. Powinna zostać zapewniona odpowiednia redundancja i nadmiarowość zasobów tak by w przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim świadczone zostały przełączone na inne serwery infrastruktury. Rozwiązanie powinno umoŝliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury. Rozwiązanie powinno zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej, hostowanych systemów operacyjnych (np. wgrywania patch-y) i aplikacji tak aby zminimalizować ryzyko awarii systemu na skutek wprowadzenia zamiany. NaleŜy opisać wykorzystywany mechanizm. Rozwiązanie powinno zapewnić moŝliwość szybkiego wykonywania kopii zapasowych oraz odtwarzania usług. Proces ten nie powinien mieć wpływu na utylizację zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej.. 4 Rozwiązanie powinno zapewnić mechanizm wykonywania kopii klonów systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. C. Macierz 1 szt 1. Obudowa 1) System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19 z zajętością maks 2U w tej szafie. 2) Obudowa musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umoŝliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy 3) Obudowa powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii/macierzy. 4) Obudowa nie moŝe zawierać elementów typu bateria/akumulator wymagających jakiegokolwiek reŝimu obsługowego: wymiana, przełączanie, ładowanie. 5) Rozbudowa o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy 6) Moduły dla rozbudowy o dodatkowe dyski i przestrzeń dyskową muszą mieć obudowy o zajętości nie większej niŝ 2U, przy montaŝu w szafach przemysłowych standardu 19 7) Moduły dla rozbudowy jak w pkt 6. muszą być wyposaŝone w nadmiarowy układ zasilania i chłodzenia 2 Pojemność 1) System musi umoŝliwiać instalację min 12 dysków formatu 3,5 wykonanych w technologii hot-plug, z interfejsem dual-port SAS. 2) System musi posiadać moŝliwość dołączania półek rozszerzeń umoŝliwiających uzyskanie sumarycznej liczby dysków formatu 3,5 min. 24 3) Macierz powinna posiadać moŝliwość późniejszej rozbudowy jak w pkt.2 wyłącznie poprzez zakup elementów sprzętowych. 4) Macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi dyskami hot-plug 3.5 z interfejsem NLSAS i o prędkości obrotowej min.7500 obr. o łącznej pojemności brutto dla danych (tzw. pojemność w trybie Raw) 24TB 3 Kontrolery 1) System musi posiadać 2 kontrolery pracujące w układzie nadmiarowym typu active-active, z minimum 1GB pamięci podręcznej kaŝdy 3

4 2) W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub równowaŝny nośnik nie wymagający stosowania zasilania zewnętrznego lub ukł. bateryjnego. 3) Kontrolery muszą posiadać moŝliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia dotyczy konfiguracji z dwoma kontrolerami RAID. 4) Macierz powinna pozwalać na wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach nawet w przypadku konfiguracji z jednym kontrolerem RAID. 5) W układzie z zainstalowanymi dwoma kontrolerami RAID zawartości pamięci podręcznej obydwu kontrolerów musi być identyczna tzw. cache mirror. 6) KaŜdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowany min. 1 interfejs RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkościami : 1000Mb/s, 100Mb/s, 10Mb/s - dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy. 4 Interfejsy 1) Oferowana macierz musi mieć minimum 2 porty SAS po dwa porty do dołączenia serwerów bezpośrednio lub do dołączenia do sieci SAN wyprowadzone na kaŝdy kontroler RAID. 2) Porty powinny pracować z prędkością min. 4 Gb/s oraz umoŝliwiać poprawną pracę takŝe z prędkością 2Gb/s i 1 Gb/s. 5 Poziomy RAID Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RADI: 0,1,1+0, 5,5+0, 6 6 Wspierane dyski Oferowana macierz musi wspierać dyski: 1) dyski SAS wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach min. 300GB i prędkości obrotowej obrotów na minutę, 2) dyski NL-SAS (NearLine SAS) wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach min. 1TB i prędkości obrotowej 7200 obrotów na minutę, 3) interfejsy obsługiwanych dysków muszą być wyposaŝone w min. 2 porty pracujące w reŝimie full-duplex (jednoczesna transmisję danych przez dwa porty) 4) macierz musi wspierać mieszaną konfigurację dysków SAS i NearLine-SAS w obrębie pojedynczego modułu obudowy 5) macierz musi wspierać dla min. jednej z obsługiwanych technologii dyskowych mechanizm automatycznej przedawaryjnej migracji zapisów i składowanych danych na dysk zapasowy. 7) macierz musi wspierać technologię energooszczędne typu Drive Spin Down lub wyłączanie dysków nieaktywnych w trybie ręcznym i automatycznym z wykorzystaniem mechanizmu typu time scheduler czyli w zadanym i/lub powtarzalnym oknie czasowym. 8) macierz musi umoŝliwiać definiowanie i obsługę dysków zapasowych tzw. hot-spare w trybach: - hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej RAID - hot-spare dla zabezpieczania dowolnej grypy dyskowej RAID. 7 Opcje software owe 1)Macierz musi być wyposaŝona w system kopii migawkowych (snapshot) z licencją na min. 8 kopii migawkowych z moŝliwością rozszerzenia licencji do min. 512 kopii migawkowych. 2) Macierz musi wspierać Microsoft Volume ShadowCopy Services (VSS) 3) Macierz musi wspierać Microsoft Virtual Disk Services (VDS) 4) Macierz musi umoŝliwiać zdefiniowanie min. 512 woluminów (LUN) 5) Macierz powinna umoŝliwiać podłączenie logiczne z serwerami i stacjami poprzez min. 64 ścieŝek logicznych FC 6) Oprogramowanie wbudowane macierzy musi wspierać szyfrowanie danych na obsługiwanych woluminach z wykorzystaniem algorytmu szyfrującego o długości klucza minimum 123-bitów 7) Macierz musi umoŝliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego i kontrolerów RAID bez konieczności wyłączania macierzy lub bez konieczności wyłączania ścieŝek logicznych SAS dla podłączonych stacji/serwerów 8) Macierz musi umoŝliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) migracje danych operacji: - zmiana rozmiaru woluminu LUN, - migracja LUN na grupę dyskową o innym poziomie zabezpieczenia RAID, - migracja LUN na grupę dyskową zbudowaną na dyskach o innej technologii np. SAS na NearLine-SAS - dodawanie nowych dysków do istniejącej grupy dyskowej, 4

5 9) Macierz musi posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych : MS Windows Server 2003/2008, SuSE Linux, RedHat Linux, HP-UNIX, IBM AIX, SUN Solaris, VMWare 3.5/4.0, Citrix XEN Server 10) Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieŝek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń SAS. 11) Macierz musi obsługiwać woluminy logiczne o maksymalnej pojemności min. 60TB. 8 Konfiguracja zarządzanie, 1) Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej bez konieczności dedykowania oddzielnego serwera do obsługi tego oprogramowania. 2) Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być moŝliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym. 3) macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie zarządzające kilkoma urządzeniami tego typu z poziomu jednej konsoli zarządzającej 4) Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI D. Serwer archiwizujący 1 szt. Dyski twarde Zainstalowane min. 8 dysków 3,5 po min. 4TB SATA/600 przeznaczonych dla systemów typu 1 NAS (praca 24 na dobę) 2 Procesor Min jeden procesor dwu-rdzeniowy. Taktowanie zegara nie mniejsze niŝ 2.4GHz 3 Pamięć Min. 4 GB DDR III RAM 4 Pamięć flash dla OS Min. 512MB 5 Sieć Min. 2 x Gigabit LAN 6 Złącza dodatkowe Min. 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 2 x esata 7 Wskaźniki LED zasilanie, LAN, 5xpli, HDD 1-8, Status, USB, 8 Wyświetlacz LCD tak monitorowanie i szybka konfiguracja systemu 9 Obsługa trybów RAID RAID 6, RAID 5+spare, RAID 5, RAID 1, RAID 0, JBOD, Single Disk 10 Obsługa trybów RAID rozbudowa i zmiana trybu RAID on-line bez restartu urządzenia 11 MontaŜ w szafie rack TAK (Szyny teleskopowe rack) 12 Zasilanie zasilacz redundantny min. 2 x 300W 13 Chłodzenie 2 wentylatory 14 Wake on LAN - wymagany 15 Wspierane systemy operacyjne Windows, Mac OSX, Linux, Unix 16 Wspierane systemy wirtual. Vmware ESX 4.x, Citrix Xen 5.x, Hyper-V Windows 2008R2 5

6 17 Obsługiwane protokoły sieciowe TCP/IP (Ipv4 Ipv6 Dual Stack), klient i serwer DHCP, CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, Telnet, SSH, isscsi, SNMP Ustawienia Multi-IP Port Trunking/ NIC Teaming (Tryby: Balance-rr, Active Backup, Balance XOR, Broadcast, IEEE 802.3ad/ Link Aggregation, Balance-tld, Balance-ltd.) Wsparcie Gigabitowych ramek Jumbo Network Service Discovery (UpnP & Bonjour) MoŜliwość podłączenia adaptera WiFi na USB 18 Obsługiwane protokoły współdzielenia plików CIFS/SMB (Plus DFS 6xplic) AFP NFS FTP WebDAV 19 Zabezpieczenia Filtracja IP, Ochrona dostępu do sieci z automatycznym blokowaniem, Połączenie http SFTP z SSL/TLS (6xplicite), Obsługa SFTP (tylko admin), Szyfrowanie AES 256-bit, Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH), Import certyfikatu SSLPowiadomienia o zdarzeniach za pośrednictwem i SMS 20 Wbudowana obsługa iscsi Multi-LUNs na Target Minimum do 256 LUNs Obsługa LUN Mapping & Masking Obsługa SPC-3 Persistent Reservation Obsługa MPIO & MC/S 21 Powiadomienie awaryjne , SMS, 22 Inne usługi kosz sieciowy, monitor zasobów on-line, harmonogram wł/wył 23 Zarządzanie systemem poprzez przeglądarkę internetową 24 Język interfejsu Polski, Angielski E. Oprogramowanie PACS 1 Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP, DICOM Storage Commitment oraz DICOM MPPS jako SCP i SCU 2 Licencja na system PACS pozwalająca przesyłać co najmniej 50 tyś badań rocznie. 3 System umoŝliwiający automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM 4 System umoŝliwia integrację z innymi systemami poprzez protokół HL7 5 Współpraca z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień uŝytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania 6 Oprogramowanie PACS spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image Note, Consistent Time, Access to Radiology Information, Portable Data for Imaging 7 Baza danych przechowująca wszystkie dane przesłanych do systemu pacjentów 8 Obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na inne nośniki w tym typu macierz DAS i NAS 9 Definicja czasu, po upływie, którego badanie zostanie przeniesione do danego archiwum 10 Mechanizm automatycznego przesyłania (przywracania) poprzednich badań pacjenta z wymaganego archiwum do pamięci podręcznej systemu PACS i systemu dystrybucji obrazów 6

7 na podstawie danych z rejestracji badania odebranych z systemu RIS, co umoŝliwia ich szybkie wyświetlenie na stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów 11 Autorouting badań na podstawie co najmniej następujących kryteriów: rodzaju urządzenia diagnostycznego rodzaju wykonanej procedury lekarza kierującego urządzenia 12 Centralne zarządzanie uŝytkownikami systemu stacji diagnostycznych i systemu dystrybucji obrazów 13 Funkcjonalność przydzielenia uŝytkownika systemu do określonej roli, na przykład lekarza radiologa, lekarza klinicysty, technika 14 Funkcjonalność przydzielenia roli uŝytkownika systemu do określonego oddziału lub specjalności 15 System blokujący dostęp uŝytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się 16 Funkcjonalność ustawienia czasu automatycznego wylogowania uŝytkownika z modułu dystrybucji obrazów i stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu waŝności hasła konta uŝytkownika 17 Funkcjonalność przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli uŝytkownika systemu: przesyłania badań kasowanie badań z systemu drukowania badania zapisywania zmian obrazu badania importu i eksportu badania 18 Funkcjonalność dziedziczenia uprawnień uprawnienia nadane danemu oddziałowi przenoszą się na przynaleŝące do niego role, następnie zarówno uprawnienia oddziału oraz roli przenoszą się na konto uŝytkownika 19 Integracja systemu PACS z systemem HIS/RIS poprzez standard HL7. Minimum wymiana informacji o: dodaniu nowego pacjenta zmianie danych pacjenta dodanie zlecenia dla pacjenta zmianie zlecenia opisie badania scaleniu kart pacjenta 20 Udostępnianie i przesyłanie obrazów na stacje diagnostyczne i inne komputery w sieci 21 Zarządzanie uŝytkownikami w systemie PACS 22 Dostęp do systemu dystrybucji obrazów stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się 23 Konsultacje z uŝyciem systemu dystrybucji obrazów za pomocą narzędzia do komunikacji online np. tekst 24 Programowe szyfrowanie połączenia klienta systemu dystrybucji obrazów z systemem PACS 25 Język interfejsu uŝytkownika język polski 26 Integracja zapewniająca wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów, które zostały wysłane do systemu PACS 27 Zdalny nadzór systemu i informowanie o błędach do centrum serwisowego F. Przełącznik sieciowy 1 szt. Charakterystyka sprzętowa 1 Porty 1000Base-T (IEEE 802.3/802.3u/802.3ab) - liczba portów co najmniej 48. 7

8 2 Porty na moduły światłowodowe SFP (IEEE 802.3z) z moŝliwością instalacji modułów 1000Base- SX/LX/LH/ZX - liczba portów co najmniej 4. Dopuszcza się, aby porty SFP były dzielone z portami 1000Base-T. 3 Musi istnieć moŝliwość zmiany prędkości i dupleksu kaŝdego portu i wyłączenia trybu FlowControl dla kaŝdego portu. 4 Urządzenie powinno obsługiwać moduły SFP 1000Base-SX/LX/LH/ZX (IEEE 802.3z) oraz SFP 100Base-FX (IEEE 802.3u); SFP 1000Base-T (IEEE 802.3ab) oraz SFP 100Base-TX (IEEE 802.3u). 5 Sprzęt powinien być wyposaŝony w konsolę szeregową w standardzie RS-232 w celu umoŝliwienia zarządzania lokalnego. 6 Urządzenie powinno umoŝliwiać łączenie w stosy o wielkości co najmniej 6 jednostek. Stos powinien być wyposaŝony w funkcjonalność zapewniającą, Ŝe w przypadku awarii głównego przełącznika stosu, praca stosu nie zostanie zakłócona, w szczególności nie nastąpi ponowne uruchomienie stosu. 7 Protokół stackujący powinien, w przypadku pracy w topologii pierścienia, zapewniać przesyłanie ruchu pomiędzy przełącznikami krótszą drogą. Przepustowość magistrali stosu powinna wynosić co najmniej 40 Gb/s. Stos powinien umoŝliwiać agregację połączeń oraz kopiowanie ruchu przy uŝyciu dowolnych portów w stosie. 8 Musi istnieć moŝliwość uŝycia dodatkowego zasilacza nadmiarowego. 9 Magistrala przełączająca powinna posiadać wydajność nie mniejszą, niŝ 136 Gb/s. Wydajność przełączania dla pakietów 64B powinna wynosić nie mniej niŝ 101 Mp/s. 10 Urządzenie musi posiadać architekturę nieblokującą (zapewniać przełączanie wire-speed - z pełną prędkością na wszystkich portach w maksymalnej konfiguracji). 11 Pojemność tablicy MAC powinna wynosić nie mniej, niŝ 16K adresów MAC. Powinna teŝ istnieć moŝliwość wprowadzenia co najmniej 250 wpisów statycznych. 12 Dostępna pamięć RAM powinna wynosić nie mniej, niŝ 256 MB. Pamięć Flash - nie mniej niŝ 32 MB. 13 Urządzenie powinno być wyposaŝone w dodatkowy slot dla karty SD. Powinna istnieć moŝliwość obsadzenia karty o pojemności co najmniej 32 GB. 14 Urządzenie powinno obsługiwać ramki typu Jumbo o rozmiarze co najmniej B. 15 Bufor pamięci zarezerwowanej na przetwarzane pakiety powinien wynosić nie mniej, niŝ 2 MB. 16 Maksymalna temperatura pracy dla urządzenia nie powinna być mniejsza, niŝ 48 stopni Celsjusza. 17 Urządzenie powinno charakteryzować się średnim czasem pomiędzy awariami wynoszącym co najmniej godzin. Funkcjonalności warstwy 2 18 Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność IGMP Snooping w wersji co najmniej 3 oraz obsługiwać nie mniej, niŝ 1020 grup multicast w tym moŝliwość utworzenia co najmniej 128 grup statycznych. 19 Urządzenie powinno posiadać takŝe funkcjonalność MLD Snooping w wersji co najmniej 2 oraz obsługiwać nie mniej, niŝ 1020 grup multicast w tym moŝliwość utworzenia co najmniej 128 grup statycznych. 20 Powinna istnieć moŝliwość uwierzytelnienia klienta przed dostarczeniem mu strumienia Multicast. 21 Urządzenie powinno umoŝliwiać konfigurację filtrów dla protokołu IGMP ograniczających adresy IPv4 grup multicast do których poszczególni klienci mogą się przyłączać 22 Urządzenie powinno umoŝliwiać równieŝ konfigurację filtrów dla protokołu MLD ograniczających adresy grup IPv6 multicast do których poszczególni klienci mogą się przyłączać. 23 Przełącznik powinien obsługiwać protokoły umoŝliwiające unikanie pętli w warstwie 2: IEEE 802.1D, 802.1w, 802.1s w tym co najmniej 16 instancji MSTP. Powinno takŝe wspierać funkcjonalność 802.1Q Restricted Role oraz 802.1Q Restricted TCN. 8

9 24 Wymagana jest obecność funkcjonalności powodującej, Ŝe w przypadku gdy wystąpi pętla w części sieci nie objętej protokołami drzewa rozpinającego, część ta zostanie odłączona od reszty sieci aby zapobiec rozprzestrzenianiu się burzy broadcastowej. 25 Urządzenie musi umoŝliwiać tworzenie połączeń Link Aggregation - nie mniej niŝ 8 portów na grupę oraz 32 grup na urządzenie oraz obsługiwać protokół LACP. 26 Przełącznik musi mieć wbudowaną funkcjonalność LLDP (802.1AB) oraz LLDP-MED. 27 Urządzenie musi posiadać obsługę funkcjonalności DHCP Relay w tym opcji 60 i 61 oraz opcji 82, a takŝe umoŝliwiać przechwytywanie zapytań DHCP od klienta i, po dodaniu opcji 82, przekazywanie ich do serwera DHCP znajdującego się w tej samej sieci VLAN, w której znajduje się klient. 28 Przełącznik powinien posiadać funkcjonalność kopiowania ruchu z jednego lub wielu portów na port monitorujący w celu umoŝliwienia jego analizy. Musi istnieć moŝliwość kopiowania tylko wybranego ruchu na danym porcie (np. tylko kierowanego do określonego adresu IP) oraz kopiowania ruchu na port monitorujący znajdujący się w innym przełączniku. 29 Urządzenie powinno umoŝliwiać dostarczanie ruchu na wiele portów fizycznych na których obecne są te same adresy IP i MAC co pozwala na bezpośrednie przyłączenie klastrów serwerów posługujących się pojedynczym wirtualnym adresem IP i MAC. 30 Przełącznik powinien takŝe umoŝliwiać przekierowanie ruchu UDP na wskazany adres IP w sieci. 31 Urządzenie powinno umoŝliwiać tunelowanie ruchu kontrolnego L2, w tym protokołów GVRP i STP Obsługa sieci VLAN 32 Przełącznik powinien umoŝliwiać konfigurację sieci VLAN w standardzie 802.1Q, co najmniej 4094 jednocześnie skonfigurowanych takich sieci w tym powinien umoŝliwiać obsługę VLAN zgodnie z protokołem 802.1v oraz obsługiwać dynamiczne przyłączanie do VLANu. 33 Powinna być teŝ moŝliwość tworzenia specjalnych sieci VLAN dla przenoszenia ruchu typu multicast i rozdzielenia tak przenoszonego ruchu na klientów Ŝądających przyłączenia do danej grupy multicast. 34 Urządzenie powinno umoŝliwić utworzenie co najmniej 5 takich sieci VLAN. 35 Przełącznik powinien umoŝliwiać automatyczne przypisywanie urządzeń monitoringu wizyjnego do specjalnie wydzielonej w tym celu sieci VLAN. 36 Powinna być moŝliwość tworzenia sieci VLAN w oparciu o adresy MAC urządzeń. Urządzenie powinno akceptować co najmniej 1020 wpisów MAC dla takiej sieci VLAN. 37 Urządzenie powinno umoŝliwiać tworzenie VLANów, które będą zapewniały funkcjonalność tworzenia wielu grup portów w ramach których porty będą mogły się komunikować, ale zablokowana będzie komunikacja pomiędzy portami w róŝnych grupach oraz wszystkie grupy będą mogły komunikować się z grupą portów wspólnych. Wszystkie porty naleŝące do takich VLANów powinny pozostać nietagowane. 38 Urządzenie powinno być wyposaŝone w funkcjonalność umoŝliwiającą tunelowanie ruchu w sieciach VLAN, które nie są skonfigurowane na tym urządzeniu. 39 Urządzenie powinno takŝe umoŝliwiać tworzenie asymetrycznych sieci VLAN Funkcjonalności warstwy 3 40 Przełącznik musi posiadać funkcjonalność Gratuitous ARP. 41 Urządzenie powinno posiadać tablicę ARP o wielkości co najmniej 2K wpisów oraz umoŝliwiać wprowadzenie co najmniej 256 wpisów statycznych. 42 Urządzenie powinno wspierać funkcję IPv6 Neighbor Discovery. Quality of Service 9

10 43 Przełącznik powinien obsługiwać funkcjonalność QoS i posiadać co najmniej 8 kolejek sprzętowych na kaŝdym porcie fizycznym. Klasyfikacja ruchu do odpowiednich kolejek powinna odbywać się na bazie co najmniej: wejściowego portu fizycznego przełącznika, sieci VLAN, adresu MAC, pola EtherType, adresu IP, adresu IPv6, pola DSCP, typu protokołu, portu TCP/UDP. 44 Urządzenie powinno umoŝliwiać mapowanie wartości pola DSCP w pakiecie IP do odpowiednich klas obsługi ruchu. 45 Urządzenie powinno obsługiwać tzw. CIR z minimalną granulacją nie mniejszą, niŝ 64 kb/s. 46 Przełącznik powinien umoŝliwiać kontrolę kongestii ruchu WRED. 47 Urządzenie powinno umoŝliwiać limitowanie pasma osobno dla kaŝdej klasy ruchu (kolejki na porcie fizycznym) z granulacją co najwyŝej 64 kb/s oraz umoŝliwiać gwarantowanie pasma osobno dla kaŝdej klasy ruchu (kolejki na porcie fizycznym) z granulacją co najwyŝej 64 kb/s. 48 Przełącznik powinien umoŝliwiać ograniczenie pasma dla ruchu wychodzącego na kaŝdym porcie z granulacją co najwyŝej 64 kb/s. 49 Urządzenie powinno takŝe umoŝliwiać limitowanie pasma dla ruchu przychodzącego na kaŝdym porcie z granulacją co najwyŝej 64 kb/s. 50 Powinna istnieć funkcjonalność limitowania pasma dla określonego typu ruchu (np. odbywającego się na danym porcie TCP lub UDP) z granulacją nie większą, niŝ 8 kb/s. Przełącznik powinien mieć moŝliwość zarządzania QoS wg kalendarza Filtrowanie ruchu 51 Urządzenie powinno posiadać moŝliwość filtrowania ruchu w oparciu co najmniej o informacje takie, jak: port przełącznika, adres MAC, sieć VLAN, priorytet 802.1p, adres IP, adres IPv6, zawartość pola DSCP, typ protokołu, flagi protokołu TCP, port TCP/UDP, klasę ruchu IPv6, etykietę ruchu IPv6, a takŝe umoŝliwiać tworzenie statystyk dla ACL i mieć moŝliwość uruchamiania reguł ACL wg kalendarza. 52 Przełącznik powinien mieć moŝliwość definiowania reguł ACL na poziomie sieci VLAN. 53 Musi istnieć teŝ moŝliwość niezaleŝnej filtracji ruchu kierowanego do procesora przełącznika w celu jego dodatkowej ochrony. Zarządzanie 54 Powinna istnieć moŝliwość konfiguracji uwierzytelniania dostępu do urządzenia na zewnętrznym serwerze RADIUS i TACACS+. 55 Grupa urządzeń połączonych w stos powinna być zarządzana poprzez jeden adres IP. 56 Zarządzanie urządzeniem powinno odbywać się przez: przeglądarkę internetową - równieŝ poprzez adres IPv6, Telnet - równieŝ poprzez adres IPv6, SSH, konsolę lokalną. Zarządzanie przez interfejs tekstowy musi umoŝliwiać wprowadzanie poleceń. Niedopuszczalna jest konfiguracja oparta o wybór z menu. Interfejs tekstowy musi zapewniać konfigurację wszystkich funkcjonalności urządzenia. 57 Urządzenie musi mieć wbudowaną funkcjonalność klienta Telnet - równieŝ poprzez adres IPv6. W przypadku zarządzania przez interfejs WWW musi być moŝliwość szyfrowania połączenia protokołem SSLv3. 58 Urządzenie musi obsługiwać protokół zarządzania SNMPv2, v3. 59 Przełącznik musi umoŝliwiać monitorowanie zdalne protokołem RMON oraz RMONv2. 60 Urządzenie musi posiadać wbudowanego klienta DHCP i DHCPv6 oraz umoŝliwiać automatyczne pobieranie konfiguracji z zewnętrznego serwera TFTP podczas uruchamiania urządzenia. 61 Przełącznik powinien posiadać wbudowanego klienta SMTP. 62 Przełącznik musi posiadać moŝliwość synchronizacji swojego zegara systemowego z zewnętrznym źródłem czasu takŝe przy uŝyciu protokołu IPv6. 10

11 63 Zapisywanie logów generowanych przez urządzenie musi być moŝliwe na zewnętrznym serwerze logów. 64 Urządzenie powinno posiadać moŝliwość wysyłania i pobierania konfiguracji z serwera TFTP w sieci. 65 Przełącznik musi umoŝliwiać wykonywanie polecenia traceroute z poziomu jego interfejsu zarządzającego. 66 Urządzenie powinno posiadać moŝliwość wykonywania polecenia ping z poziomu interfejsu zarządzającego - równieŝ poprzez adres IPv6. 67 Interfejs WWW przełącznika powinien umoŝliwiać graficzne monitorowanie ruchu na portach fizycznych urządzenia, a takŝe umoŝliwiać przeglądanie tablicy adresów MAC. 68 Powinna istnieć moŝliwość uruchomienia diagnostyki okablowania z poziomu interfejsu zarządzającego urządzenia. Test powinien dokonywać co najmniej pomiaru długości kabla oraz ciągłości połączenia. 69 Interfejs zarządzający musi umoŝliwiać wprowadzenie tekstowego opisu dla kaŝdego z portów fizycznych urządzenia. 70 Urządzenie powinno umoŝliwiać przechowywanie wielu wersji firmware oraz wielu wersji konfiguracji. Przełącznik powinien być wyposaŝony w pamięć Flash umoŝliwiającą przechowywanie dowolnej liczby plików. 71 Urządzenie powinno być w stanie wysyłać powiadomienia SNMP (tzw. SNMP Traps) w przypadku pojawienia się w sieci nowego adresu MAC. 72 Urządzenie powinno wspierać standard 802.3az (Energy Efficient Ethernet). 73 Przełącznik powinien umoŝliwić zmniejszenie pobieranej mocy poprzez wykrywanie aktywności linku na portach oraz wykrywanie długości linku na portach, a takŝe administracyjnego wyłączenia wskaźników LED na portach, wyłączenie wskaźników LED na portach w zdefiniowanych interwałach czasowych, wyłączenie portów przełącznika w zdefiniowanych interwałach czasowych oraz wyłączenie wszystkich funkcji sieciowych urządzenia w zdefiniowanych interwałach czasowych. G. System dystrybucji na oddziały szpitalne 1 Otwieranie badań diagnostycznych z urządzeń typu CR/DR/MG/CT/MR/USG/RF/XA i wyświetlanie ich na monitorach 2 Oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych uŝytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarządzanie nimi realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca) 3 Oprogramowanie kliniczne korzystające wyłącznie z bazy danych badań systemu PACS (architektura klient - serwer) 4 Oprogramowanie nie przechowujące lokalnie danych obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów 5 Uruchomienie oprogramowania na dowolnej przeglądarce internetowej włącznie z urządzeniami mobilnymi typu tablet 6 Oprogramowanie działa dla nielimitowanej liczby jednoczesnych uŝytkowników Funkcja uruchomienia oprogramowania na dowolnym systemie operacyjnym Wyszukiwanie, przeglądanie i porównywanie badań dostępne w jednej zakładce przeglądarki Dostęp do aplikacji tylko po zalogowaniu się uŝytkownika Funkcjonalność jednoczesnej pracy kilku uŝytkowników na jednym koncie na róŝnych komputerach Interfejs uŝytkownika oprogramowania całkowicie w języku polskim 12 Wyszukiwanie badania po wybranych danych w tym: - nazwisku i imieniu pacjenta, - identyfikatorze pacjenta, - numerze badania, 13 Funkcja szybkiego wyszukiwania (system szuka wprowadzonej wartości jednocześnie we wszystkich dostępnych kryteriach) 11

12 14 Funkcja ponownego obejrzenia wyników poprzedniego wyszukiwania 15 Filtracja wyników wyszukiwania w tym: - po dacie, - po lokalizacji pacjenta, - tylko badań z opisem, - tylko badań z uwagami, - tylko badań z obrazami kluczowymi, - z wybranym statusem, - z wybraną modalnością (moŝliwość wybrania kilku modalności jednocześnie), - z wybranym lekarzem kierującym. 16 Zapis wybranych filtrów wyszukiwania w celu ich ponownego uŝycia w przyszłości Segregacja wyników wyszukiwania po dowolnej kolumnie rosnąco oraz malejąco. Widoczna informacja dotycząca ilości wyszukanych pacjentów oraz ilości stron wyszukiwania, 19 Otwarcie co najmniej trzech róŝnych pacjentów jednocześnie na osobnych zakładkach wewnątrz jednej zakładki przeglądarki 20 Dostęp do pełnej historii obrazów u dowolnego pacjenta znajdujących się w systemie PACS z moŝliwością jednoczesnego podglądu obrazu badania w trybie pełnoekranowym. 21 Dostęp do opisu badania u dowolnego pacjenta znajdujących się w systemie PACS z moŝliwością jednoczesnego podglądu obrazu badania w trybie pełnoekranowym. 22 Dostęp do opisu badania wraz z pełną historią obrazów u dowolnego pacjenta znajdujących się w systemie PACS z moŝliwością jednoczesnego podglądu obrazu badania w trybie pełnoekranowym. 23 Funkcja dodania uwagi do opisu wraz z tytułem wybieranym z selektora (kilkukrotne) Funkcja przeglądania w trybie pełnoekranowym przeglądarki. Funkcja jednoczesnego przeglądania dwóch róŝnych badań u wybranego pacjenta jednocześnie MoŜliwość zmiany serii jednym kliknięciem Funkcja zmiany warstwy jednym kliknięciem (dla badań TK i MR) Funkcja wyboru dowolnej serii w trakcie przeglądania Funkcja natychmiastowego wydruku opisu badania w dowolnym momencie przeglądania 30 Dostępny tryb filmowy przeglądania serii badania z moŝliwością przesuwania poklatkowego w przód i w tył oraz odtwarzania ciągłego z wybraniem ilości klatek na sekundę 31 Funkcja wyświetlania linii referencyjnych na innym rzucie w przeglądanej serii badania 32 Rejestracja (łączenia) dwóch róŝnych serii z dwóch róŝnych badań danego pacjenta w celu jednoczesnego ich przeglądania 33 Funkcja wymuszenia pokazywania obrazów tylko w trybie bezstratnym 34 Funkcja zapisania obrazu/całego badania lokalnie na dysku komputera 35 Pełna pomoc online dla uŝytkownika wraz ze spisem treści i wyszukiwaniem po słowach kluczowych 36 Skrócona instrukcja obsługi wraz z moŝliwością jej wydruku (max. 2 strony A4) 37 Funkcja ukrycia danych dicom pacjenta wraz z moŝliwością zapisu lokalnie na komputerze pacjenta bez danych demograficznych. H. Oprogramowanie stacji diagnostycznych 5 szt. 1 Otwieranie badań diagnostycznych z urządzeń typu CR/DR/MG/CT/MR/USG/RF/XA i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych 2 Oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych uŝytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarządzanie nimi realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca) 3 System pozwalający wyświetlać jednocześnie, co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta 12

13 4 System pozwalający wyświetlać jednocześnie, co najmniej 2 rodzaje badań róŝnych pacjentów 5 Oprogramowanie diagnostyczne korzystające wyłącznie z bazy danych badań systemu PACS (architektura klient - serwer) 6 Oprogramowanie nie przechowujące lokalnie danych obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów 7 Oprogramowanie umoŝliwiające uruchomienie aplikacji stacji diagnostycznej wraz z jej ustawieniami na innym komputerze bez interwencji serwisowej 8 Oprogramowanie przechowujące na serwerze PACS uprawnienia uŝytkownika uruchomienie przez uŝytkownika oprogramowania na dowolnej stacji pozwala na pracę z uprawnieniami nadanymi przez administratora 9 Oprogramowanie zapewniające wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które zostały wysłane do systemu PACS 10 Aplikacja stacji diagnostycznej pozwalająca wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniŝsze dane: - imię i nazwisko pacjenta - rodzaj badania - opis badania 11 Interfejs uŝytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim wraz z systemem pomocy 12 drukowalne skrócone instrukcje obsługi (max. 2 strony A4) w języku polskim zestaw filmów instruktaŝowych Dostęp do aplikacji tylko po zalogowaniu się uŝytkownika 15 Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print oraz drukarce systemowej na papierze 16 Funkcja modyfikowania przez uŝytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku 17 Zaznaczenie zmian w obrazie zapisanych razem z raportem. Raport dostępny wraz z badaniem w celu śledzenia zmian np. nowotworowych 18 Funkcjonalność tworzenia własnych makr wyświetlających listę badań min. tylko dzisiejszych, zakres dat, tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego, tylko do opisu 19 Funkcja tworzenia istotnego obrazu oraz serii z jego oznakowaniem 20 Funkcjonalność tworzenia notatek do badania, wraz z moŝliwością przeczytania ich przez innego lekarza 21 Zarządzanie protokołami wyświetlanych obrazów na monitorach w powiązaniu z urządzeniami z moŝliwością zapisywania własnych protokołów wyświetlania 22 Funkcja wyświetlenia wartości dla wskazanego piksela Funkcja wyświetlenia topogramu dla badań TK i MR Funkcja dodawania w nowej serii badania obrazów przetworzonych przez aplikacje zewnętrzne 25 Funkcjonalność wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań 26 Funkcjonalność załadowania tylko istotnych serii badania Funkcjonalność załadowania tylko kluczowych obrazów badania Funkcjonalność tworzenia własnego skrótu do wybranego przycisku Funkcjonalność przypisania skrótów klawiszom funkcyjnym Funkcja menu podręcznego otwieranego jednym kliknięciem Funkcjonalność spersonalizowania paska narzędzi dostępnego w menu podręcznym 32 Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez uŝytkownika obszaru zainteresowania 13

14 33 Funkcjonalność wprowadzenia co najmniej dziesięciu predefiniowanych ustawień okna dla róŝnego typu badań osobno dla kaŝdej modalności 34 Przeglądarka animacji, funkcje min.: ustawienia prędkości animacji, ustawienie przeglądania animacji w pętli, zmiana kierunku animacji, ustawienie zakresu obrazów do animacji. 35 Funkcja podręcznego menu z miniaturami obrazów pacjenta znajdujących się w systemie wraz z opisem, jeśli był wykonany w systemie. 36 Funkcjonalność zmiany układu podglądu pacjenta (z listą badań poprzednich) 37 Funkcjonalność zmiany wielkości miniatur podglądu (co najmniej 3 wielkości) 38 Funkcjonalność załadowania wszystkich serii jako jednej dla danego badania do jednego okna na ekranie diagnostycznym 39 Funkcjonalność jednoczesnego przeglądania badań pobranych z róŝnych źródeł (PACS, płyta CD) Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez uŝytkownika Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta za pomocą jednego kliknięcia 42 Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez uŝytkownika za pomocą jednego kliknięcia 43 Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie 44 Funkcja wygładzania krawędzi w obrazie 45 Funkcja powiększania obrazu, min.: powiększanie stopniowe, powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania powiększanie od dowolnie wybranego punktu na obszarze obrazu. 46 Powiększanie wybrane fragmentu obrazu wraz z moŝliwością jednoczesnej i płynnej zmiany parametrów okna, stopnia powiększenia oraz wielkości obszaru powiększania 47 Funkcjonalność przesuwania w obu osiach jednocześnie obrazu lub grupy obrazów Pomiar kątów i kątów metodą Cobba, wraz z funkcją synchronicznego uŝycia wielu kątów Cobba Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 20 znaków Funkcja dodania strzałki do obrazu badania Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez uŝytkownika Funkcja obrotu obrazu o 90 stopni w lewo/w prawo 54 Funkcjonalność zapisania adnotacji i przetworzeń. Zapisane adnotacje muszą być widoczne w systemie dystrybucji obrazów 55 Funkcja wybierania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń, oraz inwersji obrazu, min. zakres: wybrany obraz, wybrana seria badania, całe badanie. 56 Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez uŝytkownika względem obiektu odniesienia 57 Funkcja powrotu do pierwotnej postaci obrazu 58 Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania 14

15 59 Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz dowolnego wielokąta wraz z informacjami: powierzchnia regionu zainteresowania, średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, odchylenie standardowe wartości pikseli (róŝnica pomiędzy średnią a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania). 60 Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania 61 Funkcja importowania obrazów do systemu PACS obrazów graficznych i dokumentów tekstowych oraz badań z nośników CD/DVD/USB 62 Funkcjonalność zmapowania odpowiednich pikseli w celu wyświetlenia tego samego obszaru dla róŝnych serii 63 Funkcjonalność dopasowania grup na podstawie podobieństw lokalnych Automatyczna rejestracja grup obrazów z tą samą ramką odniesienia (Frame Of Reference) Mierzenie goniometrii Mierzenie koksometrii Wykonywanie pomiaru miednicy Funkcja znakowania kręgosłupa 69 Funkcjonalność maskowania nieistotnych części obrazu zdefiniowanych wcześniej w protokole DICOM 70 Wydruk badania na kliszy z następującymi funkcjonalnościami: - w formacie 1:1, - przycinanie obrazu do rozmiarów wydruku, - tworzenie podglądu wydruku kliszy, - drukowanie obrazów naleŝących do kilku modalności jednocześnie na jednej kliszy, - drukowania obrazów naleŝących do kilku pacjentów jednocześnie na jednej kliszy, - z dodatkowymi adnotacjami, moŝliwość zmiany wielkości czcionki w adnotacjach, - wybranym layoutem, - ze stopką i nagłówkiem, moŝliwość zdefiniowania wyglądu stopki jak i nagłówka 71 Stratna i bezstratna kompresja obrazów; moŝliwość wyboru przez uŝytkownika systemu rodzaju wyświetlanych obrazów w przypadku wykrycia transferu poniŝej 10Mb/s. Od razu w jakości bezstratnej lub progresywnie zaczynając od obrazów skompresowanych stratnie 72 Funkcjonalność zapisania lokalnie obrazów z wybranej serii badania w wybranym formacie (przynajmniej jpeg, ppt, tiff, dicomdir) 73 Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), w czasie rzeczywistym, z funkcją zmiany parametrów warstwy w płaszczyznach MPR: osiowej, strzałkowej i wieńcowej: rekonstrukcje wzdłuŝ prostej równoległej (MPR Standard) rekonstrukcje wzdłuŝ prostej skośnej (MPR Oblique) rekonstrukcje wzdłuŝ dowolnej krzywej (MPR Curved) MIP (Maximum Intensity Projection) projekcja największej wartości natęŝenia MinIP (Minimum Intensity Projection) projekcja najmniejszej wartości natęŝenia AveIP (Average Intensity Projection) projekcja średniej wartości natęŝenia Funkcja rolowania, płynne obracanie obrazu w czasie rzeczywistym bez miany płaszczyzny MPR Funkcja zmiany układu aplikacji (układ standardowy, układ 2x2, podwójnie skośne) Funkcja odwrócenia kolejności obrazów rekonstrukcji jednym kliknięciem 74 Funkcjonalność rekonstrukcji 3D oferujące następujące funkcje: kolorowa wolumetryczna rekonstrukcja 3D, predefiniowane protokoły cieniowania z moŝliwością definicji własnych usuwanie obrazu stołu urządzenia diagnostycznego CT manipulacje obrazem rekonstrukcji jak obroty, wycinanie fragmentów, zmiana wielkości rekonstrukcji zapisywanie w systemie PACS wtórnych rekonstrukcji i widoczność w systemie dystrybucji tworzenie własnych definicji tkanek 15

16 Funkcja pokrywania protokoł VORL (co najmniej 70 predefiniowanych protokołów dla róŝnych modalności) Trzystopniowa regulacja jakości interaktyw Edytor protokołu VORL (z uwzględnieniem oświetlenia, kolorystyki i przeźroczystości) Automatyczne usuwanie kości z moŝliwością ręcznej korekty (usunięcia ręcznego kości, przywrócenia naczynia, brutalnego usuwania kości oraz cofnięcia ostatnio dokonanej korekty) Automatyczne usuwanie łoŝa skanera (obsługa wszystkich producentów aparatów) Narzędzia VOI (odręczny VOI plus/minus, owalny VOI plus/minus, prostokątny VOI plus/minus) Funkcja zapisania i resetowania VOI oraz cofnięcia i ponowienia ostatniego VOI tworzenie płaszczyzn przycinania z moŝliwością przerzucenia, ukrycia i wyczyszczenia Funkcja definicji tkanki w kilku krokach (dostępne rozszerzenie, zaznaczenie punktów posiewu i zewnętrznego, wskazania małego naczynia, narysowania odręcznego ROI i konturu, ręcznej korekty zdefiniowanej tkanki, uściślenia zdefiniowanej tkanki oraz jej odrzucenia) Funkcjonalność wbudowana w przeglądarkę diagnostyczną (nie jest to aplikacja zewnętrzna) Funkcjonalość dostępna dla przynajmniej jednego uŝytkownika w danym czasie 75 Funkcjonalność do prezentacji naczyń krwionośnych oferujące następujące funkcje: zaznaczanie naczynia za pomocą 2 punktów kolorowa wolumetryczna rekonstrukcja 3D pomiary długości i średnicy naczynia pomiary stenozy prezentacja naczynia z graficzną prezentacją w kolorze zapisywanie w systemie PACS pomiarów i raportów i widoczność w systemie dystrybucji Funkcjonalność wbudowana w przeglądarkę diagnostyczną (nie jest to aplikacja zewnętrzna) Funkcjonalość dostępna dla przynajmniej przynajmniej jednego uŝytkownika w danym czasie I. Migracja danych z istniejącego systemu archiwizacyjnego PACS AGFA J. Podłączenie i rekonfiguracja wszystkich urządzeń do nowego systemu PACS łącznie z worklistą tj: - MR Avanto 1,5- Siemens, - CT Philips Brillance 16, - aparat RTG Siemens, - aparat RTG Brivo GI, - system ucyfrowienia AGFA (skanery, stacje NX, stacje diagnostyczne) z duplikatorem RIMAGE 2000i i kamerą Drystar. - Angiograf GI Innova 4100 K. Zasilacz awaryjny 1 szt. 1 Moc pozorna 3000 VA 2 Moc rzeczywista 2700 W 3 Architektura UPSa podwójne przetwarzanie on-line, VFI wg PN-EN Maks. czas przełączenia na baterię 0 ms 5 Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania i ochroną przepięciową 8x IEC320 C13 (10A), 1 x IEC320 C19 (16A) 6 Segmentacja gniazd odbiorów Gniazda odbiorcze podzielone muszą być na co najmniej dwa segmenty, których sterowanie odbywać się powinno za pomocą dołączonego oprogramowania 7 Kształt napięcia wyjściowego przy pracy bateryjnej Sinusoidalny 8 Typ gniazda wejściowego IEC320 C20 (16A) 16

17 9 Czas podtrzymania dla obciąŝenia 100% przy współczynniku cos φ = 0,9 3 min. 10 Czas podtrzymania przy obciąŝeniu 50% przy współczynniku cos φ = 0,9 9 min 11 Czas podtrzymania dla obciąŝenia 100% z dodatkowym modułem baterii przy współczynniku cos φ = 0,9 18 min 12 Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym V 13 Zakres zmian napięcia wyjściowego maksymalnie +/- 2% wartości nominalnej 14 Baterie wymieniane przez uŝytkownika "na gorąco" Tak 15 MoŜliwość uruchomienia zasilacza z baterii tzw. Zimny start Tak 16 Baterie wewnętrzne, bezobsługowe o minimalnej pojemności 9Ah 12V, minimum 6 szt. 17 Dodatkowy moduł baterii Tak 18 Porty komunikacji RS232, USB, gniazdo rozszerzenia opcji komunikacji do instalacji karty SNMP/Web z moŝliwością monitorowania środowiska, gniazdo wyłącznika awaryjnego p.poŝ., zainstalowana karta SNMP/Web Pane 19 Panel komunikacyjny GraG Graficzny panel LCD z odczytem parametrów zasilacza, informacjami o stanie jego pracy i informacjami o alarmach 20 Typ obudowy Rack 19", maksymalna wysokość 2U 21 Dołączone oprogramowanie Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych przy wyczerpaniu baterii minimum: - Windows: 7 / 2008 / Vista / 2003 / XP - Linux: Debian GNU Linux: Lenny, SUSE/Novell: SLES 11, OpenSUSE 11.2, Redhat Enterprise Linux: RHEL 5.3, 5.4, 5.5, Fedora core 12 Ubuntu: VMWare: ESX 4, ESXi 4 (wersja komercyjna), ESXi 4.10 (wersja komercyjna) - Hyper-V: Hyper-V i Hyper V Server.) Oprogramowanie pozwalające na integrację z platformą wirtualizacyjną Vmware: vcenter Server 22 System zarządzania pracą baterii System nieciągłego ładowania baterii. Do oferty dołączyć naleŝy opis algorytmu ładowania nieciągłego baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie moŝe być krótszy niŝ 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony 23 Maksymalna szerokość 440 mm 24 Maksymalna wysokość 89 mm (2U) 25 Maksymalna głębokość 600 mm 26 Maksymalny cięŝar 30 kg 27 Cechy MoŜliwość wydłuŝenia czasu podtrzymania do 65 min. przy 100% obc. poprzez dołączenie baterii zewnętrznych, wysokość systemu po wydłuŝeniu czasu podtrzymania do 65 min. nie moŝe przekroczyć 10U II. SYSTEM WYDRUKU 17

18 A. System wydruku płyt dla pacjenta 1 Parametry jednostki sterującej min.: - komputer PC, procesor min. 3 GHz, czterordzeniowy, 4GB RAM, 2 x dysk 500GB pracujące w RAID-1, system operacyjny 64 bit, klawiatura, myszka, wbudowana nagrywarka płyt CD/DVD - UPS o mocy dobranej do zasilacza serwera min. 650VA - monitor referencyjny kolorowy o przekątnej min 17'' 2 Oprogramowanie do obsługi umoŝliwiające pracę z dowolnym serwerem PACS działające w standardzie DICOM MoŜliwość przeglądania i nagrywania badań z listy serwera PACS, filtrowanych przynajmniej wg. modality, daty, numeru badania, nazwiska pacjenta, ID pacjenta, nazwiska lekarza kierującego 4 MoŜliwość nagrywania płyt bezpośrednio z urządzeń diagnostycznych, działających w standardzie DICOM "Dzielenie" na kilka nośników, zestawu badań większego niŝ pojemność jednej płyty CD lub DVD Zapis kilku badań jednego pacjenta na jednym zestawie płyt Nagrywanie na płycie przeglądarki zgodnej ze standardem DICOM 3.0 System do nagrywania płyt i system PACS tego samego producenta 9 Wygląd przegądarki nagrywanej na płycie taki sam jak oprogramowania diagnostycznego w systemie PACS 10 Nagrywanie obrazów zgodnie ze standardem Dicom Media Storage Format, wraz z informacjami DICOMDIR z moŝliwością odtworzenia na standardowym komputerze wyposaŝonym w system operacyjny Windows lub jemu równowaŝnym, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania Duplikator 1 Napędy optyczne DVD (nagrywarki) - 2 szt. - Formaty zapisu minimum DVD-R i CD-R, opcja Blu-Ray 2 Drukarka - zintegrowana wbudowana w urządzenie - MoŜliwość wykonywania nadruku atramentowego bezpośrednio na płycie 3 W pełni automatyczna praca Automatyczne pobieranie, nagrywanie, drukowanie i odkładanie wyprodukowanych płyt do magazynka odbiorczego 4 Liczba magazynków podawczych Minimum 1 5 Liczba magazynków odbiorczych Minimum 1 6 Pojemność magazynków podawczych Minimum 100 płyt 7 Pojemność magazynków odbiorczych Minimum 100 płyt 8 MoŜliwość zdalnego zarządzania TAK 9 Interfejs USB Interfejs programowy Biblioteki API (SDK) 11 Sieć Ethernet Podłączenie do sieci Ethernet poprzez komputer sterujący duplikatorem 12 Komputer Monitor LCD 19, klawiatura, myszka Procesor min: dwurdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min punktów RAM min: 2GB Dyski twarde min: 2 x 500GB, RAID 1 18

19 Gigabitowa karta sieciowa zintegrowana System operacyjny: wersja 64-bitowa umoŝliwiający zdalną administrację, pozwalający na uruchomienie dostarczanych aplikacji w pełnym zakresie ich uŝyteczności Nagrywarka DVD Port USB UPS do duplikatora i komputera sterującego 1000VA III. STACJA DIAGNOSTYCZNA A. Monitor diagnostyczny 2 szt. 1 Monitor diagnostyczny min. klasy 2MP czarno-biały, pionowy, LCD, rozdzielczość co najmniej 1200x1600 pikseli, jasność co najmniej 1200 cd/m2, Wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania. Kontrast co najmniej 1400:1 obszar roboczy o przekątnej co najmniej 21 cali (min. 540 mm), prezentacja min. 10 bitowej skali szarości, Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie obcieni szarości bez systemu operacyjnego. Uruchamiana z menu monitora monitory fabrycznie parowane, Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. Czujnik mierzący jasność otoczenia Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD Zgodność z standardem CE ( Medical Device Directive ) B. Komputer sterujący z monitorem opisowym LCD 1 szt. 1 Wielkość przekątnej ekranu 19 cali (48 cm), proporcje 5/4 Typ ekranu: LCD, aktywna matryca TFT Wielkość plamki: maks. 0,294 mm Rozdzielczość naturalna: 1280 x 1024 Rodzaj podświetlenia: LED Jasność min. 250 cd/m2 Czujnik ustawiający jasność monitora względem jasności otoczenia Naturalny kontrast panelu: min. 1000:1 Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora Całkowity czas reakcji matrycy (white-black-white): Nie więcej niŝ 5 ms Dodatkowe funkcje: Wbudowane głośniki Złącza 1x DVI-D, 1x D-sub Zgodność z standardem TCO Displays 6.0 Kable - Komplet kabli zasilających i połączeniowych 2 System operacyjny umoŝliwiający zdalną administrację, pozwalający na uruchomienie dostarczanych aplikacji w pełnym zakresie ich uŝyteczności 3 Procesor Procesor min: czterordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min punktów 4 Pamięć standardowa Min. 8GB RAM 5 Wewnętrzne wnęki na napędy 2x (3,5 ); 1x 2,5 6 Opis dysku twardego 2 x Dysk SATA min. 1 TB 7200 obr./min 19

20 7 Kontroler pamięci masowej Zintegrowana technologia SATA (5 porty 6 Gb/s) z obsługą RAID 0, 1. 8 Napęd optyczny Nagrywarka DVD 9 Zasilanie Wielozakresowy, aktywny stabilizator PFC (Power Factor Correction), 400 W 10 Obudowa Typu Tower 11 Karta graficzna Dedykowana do zastosowań medycznych karta graficzna trzymonitorowa porty wyjściowe min: DVI-I x 1, DisplayPort x 2, niezbędne do połączenia oferowanych monitorów okablowanie i/lub przejściówki 12 Gniazda rozszerzeń 1 gniazdo PCIe Gen3 x16; 1 gniazdo PCIe Gen2 x4 (złącze x 16); 1 gniazdo PCIe Gen2 x1 (złącze x 4); 1 gniazdo PCIe Gen2 x1; 1 gniazdo PCI Dwa 13,3 cm (5,25 ); 1 kieszeń na napęd optyczny typu slim 13 UPS do duplikatora i komputera sterującego 1000VA C. Czytnik kodów kreskowych 1 szt. 1 Rodzaj ręczny 2 Interfejs USB 3 Maks. odleglość odczytu 360 mm 4 Odczytywane kody: UPC/EAN/JAN D. Drukarka laserowa monochromatyczna 1 szt. 1 Rozdzielczość wydruku in x 1200 dpi Maks. szybkość druku min30 stron/min. 3 Pojemność podajnika papieru min 100 szt. IV. AKTUALIZACJA UśYTKOWANEGO U ZAMAWIAJACEGO SYSTEMU RIS ORION DO NAJNOWSZEJ WERSJI POZWALAJĄCA NA SPEŁNIENIE PONIśSZYCH FUNKCJONALNOŚCI ORAZ INTEGRACJA Z HIS INFOMEDICA 1 Polski interfejs uŝytkownika w aplikacjach 2 Baza danych SQL, relacyjna, transakcyjna 3 System RIS pracujący niezaleŝnie od systemu HIS osobny serwer i baza danych 20

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Zestawienie ilościowe 1. Zestaw komputerowy... szt. 22 Np. Fujitsu P2760 2. Laptop 1... szt. 3 Np. HP ProBook 6555b (wd720ea) 3. Laptop 2... szt. 3 Np. HP Probook 6555b (wd722ea) 4. Laptop 3... szt. 1

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zapobiegającego atakom sieciowym, chroniącego przed oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. (QDVH08 / QDVH16) ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 QDVH 08 / QDVH 16 Sygnał wideo Wejścia 8 BNC 75 Ohm / 16 BNC 75 Ohm Wyjścia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK Tor audio Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2.

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2. 1 Index 1 Opakowanie i zawartość...5 1.1 Opakowanie...5 1.2 Zawartość opakowania...5 1.3 Wersje modemu...6 2 Opis ogólny...7 2.1 Panel przedni...7 2.2 Panel tylni...7 2.3 Złącza zewnętrzne...8 2.3.1 Interfejsy

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo