OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56, zwanego dalej Systemem, która obejmuje: 1) wykonanie koncepcji wykonania i harmonogramu prac systemu zasilania gwarantowanego; 2) wykonanie projektu technicznego systemu zasilania gwarantowanego na podstawie wytycznych zawartych w niniejszym rozdziale; 3) adaptację pomieszczenia w budynku C na potrzeby posadowienia agregatu prądotwórczego; 4) adaptację pomieszczenia rozdzielni głównej w budynku A na potrzeby instalacji urządzeń UPS; 5) dostawę wraz z rozładunkiem, montaż i uruchomienie we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach urządzeń systemu zasilania gwarantowanego; 6) wykonanie instalacji prądowej, sterującej i sygnalizacyjnej pomiędzy budynkami A i C ; 7) wykonanie integracji systemu zasilania gwarantowanego z obecnie istniejącą infrastrukturą; 8) wykonanie pozostałych czynności na potrzeby realizacji Systemu zasilania gwarantowanego zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; 9) przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej diagnostyki urządzeń, eksploatacji i obsługi Systemu; 10) dostarczenie Dokumentacji powykonawczej; 11) świadczenie usług gwarancyjnych i dokonywanie przeglądów zgodnie z wymaganiami producentów poszczególnych elementów systemu. 2. Wytyczne 1) Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, z roku produkcji nie wcześniejszego niż 2010, nierefabrykowany i nieregenerowany, nienaprawiany, nie podlegał ponownej obróbce oraz był w jednolitej konfiguracji. 2) Zamawiający wymaga by oferowany System posiadał dokumentację, że jest dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej, był oznaczony znakiem CE - certyfikat CE czy też deklaracja zgodności CE. 3) Wyłoniony w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca, z którym zostanie zwarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, przedstawi do uzgodnienia i zatwierdzenia koncepcję wykonania zasilania gwarantowanego, która będzie podstawą do realizacji projektu technicznego Systemu. Strona 1 z 8

2 4) Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji wykonania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do uzgodnienia i zatwierdzenia scenariusze testów obejmujących sprawdzenie funkcjonalności Systemu. Testy funkcjonalne zostaną zastosowane podczas odbioru jakościowego. 3. Projekt Wykonawca wykona projekt na podstawie wytycznych i uzgodnień z Zamawiającym. 4. Adaptacja pomieszczeń 1) Pomieszczenie dla agregatu prądotwórczego w budynku C : a) przygotowanie podłoża do posadowienia agregatu prądotwórczego zgodnie z wymaganiami zawartymi w DTR i z obowiązującymi normami b) wykonanie dylatacji podłoża jeżeli zachodzi taka konieczność c) wykonanie instalacji: czerpni i wyrzutni powietrza, oraz odprowadzenia spalin zgodnie z wymaganiami zawartymi w DTR i z obowiązującymi normami d) w przypadku przekroczenia obowiązującej Dyrektywy Hałasowej 2000/14/WE ze zmianą 2005/88/WE należy wykonać wyciszenie pomieszczenia e) instalacja autonomicznego oświetlenia awaryjnego, oraz czujnika ppoż. zintegrowanego z systemem zainstalowanym u Zamawiającego 2) Pomieszczenie dla urządzeń UPS w budynku A : a) adaptacja pomieszczenia rozdzielni celem umożliwienia instalacji UPS-ów oraz pozostałych elementów zasilania gwarantowanego, b) instalacji klimatyzacji (zapewniającą prawidłową pracę urządzeń UPS) c) instalacja pozostałych urządzeń wchodzącego w skład zasilania gwarantowanego instalacja nowych drzwi wejściowych przystosowanych do pomieszczenia rozdzielni elektrycznych wraz z czujnikiem otwarcia drzwi monitorowanym z poziomu UPS-ów. d) instalacja autonomicznego oświetlenia awaryjnego, oraz czujnika ppoż. zintegrowanego z istniejącym systemem. 5. Agregat prądotwórczy w wersji obudowanej wyciszonej - minimalne wymagane parametry urządzenia: 1) silnik Diesel czterosuwowy turbodoładowany 2) prędkość obrotowa 1500 obr/min 3) chłodzony cieczą 4) prądnica synchroniczna bezszczotkowa 5) moc ciągła 100 kva 6) trójfazowy 7) napięcie nominalne 230/400 V 8) częstotliwość 50 Hz 9) rozruch elektryczny, automatyczny po zaniku zasilania sieciowego 10) współczynnik mocy min. 0,8 11) stabilność napięcia min. +/- 1.5% 12) zawartość harmonicznych < lub = 5% Strona 2 z 8

3 13) stopień ochrony min. IP21 14) automatyka agregatu prądotwórczego pozwalająca na ustawienie trybu pracy (na: ręczny, automat, test), oraz kontrolująca podstawowe parametry pracy agregatu wraz z sygnalizacją ich nieprawidłowości 15) możliwość odwzorowania części informacji i funkcjonalności z lokalnego panelu sterowania agregatu (min. awaryjne zatrzymanie, podstawowych parametrów pracy urządzenia, sygnałów alarmowych) na odległość min. 30m na zdalnym panelu umieszczonym w pomieszczeniu rozdzielni (funkcja awaryjnego zatrzymania agregatu powinna być realizowana specjalnym przyciskiem STOP, który nie musi być integralną częścią panelu zdalnego) 16) możliwość monitorowania agregatu poprzez sieć Ethernet (połączenie z siecią przy pomocy światłowodu na odległość min. 30m dopuszcza się wykorzystanie media konwerterów oraz konwerterów protokołów) 17) Dostęp do interfejsu zarządzania / monitorowania poprzez siec LAN przy pomocy przeglądarki internetowej, z możliwością m.in. zabezpieczenia dostępu hasłem, skonfigurowania informowania poprzez o awaryjnych stanach urządzenia pojemność zbiornika paliwa - min. 190 dm3 18) systemy utrzymujące agregat w gotowości rozruchowej (grzanie bloku silnika, zasilacz buforowy podtrzymujący akumulatory rozruchowe w stanie naładowania itd.) 19) wyciszony zgodnie z Dyrektywą Hałasową 2000/14/WE ze zmianą 2005/88/WE 20) zgodny z normą ISO 8528 wykonany w klasie G3 21) przystosowany do pracy z urządzeniami UPS 22) Gwarancja producenta na urządzenie minimum 24 miesiące, w warunkach pracy określonych przez producenta, przy obciążeniu maksymalnym 400 motogodzin pracy w ciągu roku. 6. UPS system składający się z dwóch urządzeń UPS pracujących w konfiguracji redundantnej pracujących na wspólną szynę. Konfiguracja UPS-ów redundancja, po przekroczeniu mocy pojedynczej jednostki, automatyczne przełączenie w system sumowania mocy z utratą redundancji. Minimalne wymagane parametry dla pojedynczego urządzenia UPS: 1) moc 20 kva/18kw; 2) nominalne napięcie wejściowe 230/400 V zgodne z wartościami zapisanymi w Polskiej Normie PN-IEC 60038, z dopuszczalnym odchyleniem ± 10% 3) częstotliwość wejściowa 50 Hz zgodna z wartościami zapisanymi w Polskiej Normie PN-IEC czas pracy min. 10 min. przy obciążeniu 100% i pf 0.9 (dla jednej jednostki UPS czyli przy pracy z utratą redundancji gdy jeden z zespołu UPS jest wyłączony/uszkodzony); 4) praca na wspólną szynę (możliwość konfiguracji min. 4 jednostek, zaawansowane, bezpieczne oraz niezawodne metody synchronizacji jednostek pracujących równolegle); Strona 3 z 8

4 5) synchronizacja jednostek pracujących równolegle musi odbywać się z wykorzystaniem mechanizmu pozbawionego pojedynczego punktu awarii, tzn. że przerwanie pojedynczego połączenia logicznego pomiędzy urządzeniami pracującymi równolegle nie może spowodować utraty redundancji zespołu zasilaczy UPS 6) 3f/3f vfi (Voltage Frequency Independent) - podwójne przetwarzanie, on-line; 7) zewnętrzny Bypass serwisowy, przystosowany do pracy z zasilaczami skonfigurowanymi do pracy w systemie redundantnym / systemie mocy, umożliwiający bezprzerwowe odłączenie UPS-ów 8) wewnętrzny Bypass elektroniczny 9) technologia beztransformatorowa (nie wymagany transformator separacyjny), falownik w technologii IGBT z PWM, aktywna korekcja PFC 10) niski THD nie więcej niż 5%, wysoki współczynnik mocy wejściowej cos min 0,99, oraz wyjściowy współczynnik mocy na poziomie minimum 0,9. 11) wysoka sprawność >90% w trybie podwójnego przetwarzania w przedziale obciążenia wyjściowego 50%-100% 12) akumulatory o podwyższonej żywotności (minimum 10 lat) 13) zaawansowane mechanizmy kontrolujące proces ładowania akumulatorów z możliwością konfiguracji 14) funkcja Soft-start 15) Każdy z UPS wyposażony w interfejs LAN, wbudowany wewnątrz UPS umożliwiający monitorowanie stanu urządzenia, oraz sterowanie funkcjami UPS przez sieć LAN obsługującym protokoły IPv4, IPv6. Interfejs musi zapewniać, współpracę z oprogramowaniem zarządzająco monitorującym, oraz obsługiwać protokoły SNMPv3, możliwość konfiguracji przez protokół HTTP poprzez przeglądarkę internetową, Telnet, SSH, możliwość zabezpieczenia dostępu hasłem. 16) wyposażony w czujniki monitorowania warunków środowiskowych istotnych dla pracy UPS: temperatura, wilgotność. Sonda monitorowania parametrów środowiskowych pomieszczenia UPS, połączona z zespołem UPS i umożliwiająca odczyt pomiarów w oprogramowaniu monitorującym przez sieć LAN oraz reagowanie na krytyczne i ostrzegawcze stany środowiska. Długość przewodu sondy minimum 10m. Możliwość wysyłania informacji owych o awaryjnych stanach monitorowanych parametrów. 17) Możliwość monitorowania czujnika otwierania drzwi rozdzielni wraz z zapewnieniem rejestracji zdarzenia otwarcia drzwi w oprogramowaniu monitorującym UPS lub komunikatach syslog. 18) Lokalny (wbudowany) port RS ) oprogramowanie klienckie dla Windows Server 2003, Windows Serwer 2008, Linux Slackware, Ubuntu, Unix, OpenSuse umożliwiające bezpieczne zamykanie systemów według skonfigurowanego poziomu rozładowania baterii UPS - min. 25 licencji 20) szerokie możliwości przeciążania na pracującym inwerterze (10 min. minimum 110%, 1 min. minimum 120%), oraz przy załączonym bypasie (10 min. minimum 120%) Strona 4 z 8

5 21) panel kontrolny z komunikatami w języku polskim 22) urządzenie musi spełniać normę PN-EN 62040, 23) Gwarancja producenta na każde z urządzeń - minimum 36 miesięcy. 24) dodatkowo Zamawiający zamawia zasilacz UPS 230V do montażu RACK o podanych poniżej parametrach na potrzeby zasilania wybranych systemów teleinformatycznych. Urządzanie zostanie zainstalowane i skonfigurowane przez Zamawiającego we własnym zakresie: a) typ zasilacza: onilne, podwójna konwersja, b) moc min. 2000VA/1800W, c) sprawność minimum 90% w trybie online d) praca przy wejściowym napięciu zasilającym 207V-253V częstotliwość 50Hz, e) wyjścia zasilające min. 8x gniazdo C13, f) możliwość startu na zimno (bez obecności napięcia sieci), g) czas podtrzymania przy obciążeniu 900W minimum 15 minut, h) lokalny panel kontrolny pozwalający na sterowanie i obserwację stanu UPS, i) porty komunikacyjne RS-232 i USB, j) minimum 10 licencji oprogramowania pozwalającego na bezpieczne zamknięcie systemu operacyjnego, przy przedłużającym się zaniku napięcia zasilającego, k) dołączone prowadnice do montażu w szafie RACK 7. Prace w budynku agregatu (w budynku C ) 1) Posadowienie agregatu w budynku murowanym, 2) Wykonanie dylatacji podłoża jeżeli istnieje taka konieczność 3) Montaż: wyrzutni, czerpni powietrza, układ odprowadzania spalin, oraz czujnika pożarowego. 4) Integracja z wyłącznikiem awaryjnym prądu 5) Przeprowadzanie przewodów do budynku A (odległość około 30m z możliwością wykorzystania istniejącego przepustu pomiędzy budynkami o przekroju 100mm. rura PCV) : a) Prądowych (przewodem ziemnym) b) Sygnałowych c) Światłowodu 8. Prace w rozdzielni głównej (w budynku A ) 1) Instalacja w rozdzielni nowego osprzętu dla UPS (rozłączniki bezpiecznikowe, szyny, przewody, tablice, skrzynki itp.) 2) Instalacja bypasu zewnętrznego. 3) Instalacja SZR automatycznego oraz jego integracja z obecną rozdzielnią i nowymi elementami zasilania gwarantowanego. Podłączenie wyjścia SZR do obecnie istniejącego zabezpieczenia głównego obwodów zasilania ciągłego (odbiorów zasilanych agregat/sieć) oraz nowych obwodów zasilania UPS Strona 5 z 8

6 4) Podłączenie wyjścia UPS-ów do obecnie istniejącego zabezpieczenia głównego obwodów zasilania gwarantowanego (przeznaczonych do zasilania z UPS) 5) Instalacja zdalnego (dodatkowego) pulpitu informującego o stanie agregatu 6) Instalacja dwóch szt. UPS (praca redundantna) 7) Integracja systemu zasilania gwarantowanego z głównym wyłącznikiem awaryjnym (zdalny wyzwalacz obecnego głównego wyłącznika prądu znajduje się w pomieszczeniu portierni) 8) Instalacja awaryjnego wyłącznika agregatu 9) Połączenie z siecią LAN urządzeń zasilania gwarantowanego będzie możliwe przy wykorzystaniu istniejących 2 gniazd RJ45 sieci Ethernet. 10) Instalacja klimatyzacji zapewniającej bezpieczną pracę UPS-ów 9. Pozostałe czynności 1) Instalacja awaryjnego oświetlenia z zasilaniem akumulatorowym w ciągach komunikacyjnych na każdej kondygnacji 2) Przystosowanie obecnie posiadanego awaryjnego wyłącznika prądu w pomieszczeniu portierni do współpracy z zasilaniem gwarantowanym 3) Dostarczenie nowego serwera wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Hyper-V x64 lub innym systemem funkcjonalnie równoważnym (w przypadku systemu Microsoft Windows dopuszcza się zastosowanie licencji GOV dla instytucji rządowych). Serwer przeznaczony jest do monitorowania, zarządzania systemu zasilania gwarantowanego oraz nadzorowania bezpiecznego wyłączania systemów: Microsoft Windows Serwer 2003, Microsoft Windows Serwer 2008, LINUX, UNIX. Przeznaczeniem serwera będzie również konsolidacja innych obecnie działających systemów monitorowania i zarządzania. 4) Konsolidacja istniejących systemów monitorujących zostanie wykonana przez Zamawiającego 5) Instalacja i konfiguracja systemów obsługujących zainstalowany sprzęt zasilania gwarantowanego (agregat, UPS-y) należy do Wykonawcy 6) Minimalne parametry serwera typu RACK: a) Procesor min. częstotliwość taktowania 1.86 GHz: b) Min. seria Intel Xeon L3400 (lub równoważny) c) Min. Cztery rdzenie dwu wątkowe d) Min. 8MB pamięci cache e) Zainstalowana pamięć RAM min. 4GB f) Dyski twarde skonfigurowane w macierzy typu RAID (Raid-1,Raid-10, Raid-01 lub równoważne) o pojemności 1 TB (dyski przeznaczone do pracy ciągłej) g) Napęd optyczny DVD±RW h) Interfejs sieciowy 2 x 10/100/1000 Mbit/s i) Zewnętrzne porty we-wy: - 4 x USB - 1 x VGA (15-pin) - 1 x serial RS-232-C Strona 6 z 8

7 j) Obudowa Rack (1U lub 2U) k) Możliwość przyszłej rozbudowy serwera o moduł zdalnego zarządzania przez sieć LAN wraz z funkcją przekierowania konsoli graficznej l) Aktywne sterowanie pracą wentylatorów w zależności od warunków pracy serwera m) Serwer zostanie zainstalowany w pomieszczeniu serwerowni w istniejącej wskazanej przez zamawiającego szafie RACK 19. n) W przypadku uszkodzenia dysku twardego, uszkodzony dysk musi pozostać u Zamawiającego. Zwrotowi podlega jedynie elektronika dysku lub górna część obudowy z numerem seryjnym. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania systemu zasilania gwarantowanego, przeprowadzenia procedury podłączenia do istniejącej sieci Zamawiającego oraz uruchomienia i testowania zgodnie z zaleceniami producenta, a po wykonaniu wszystkich prac dostarczenia dokumentacji powykonawczej. 11. Wykonawca wykona pomiary i rejestracje dla całego budynku po uruchomieniu Systemu zasilania gwarantowanego: 1) mocy biernej pojemnościowej 2) mocy biernej indukcyjnej 3) mocy czynnej 12. Rejestracja parametrów przez co najmniej 4 dni (piątek, sobota, niedziela i poniedziałek). Przedstawienie wartości maksymalnych oraz wykresów dobowych zmienności parametrów, mierzonych na każdej z faz na złączu głównym. 13. Przedłożenie wyników Zamawiającemu 1) Zamawiający po zakończeniu prac wykona pomiary i testy funkcjonalne potwierdzające spełnianie przez urządzenie zadeklarowanych parametrów. 2) Wszelkie niezbędne uzgodnienia z Zakładem Energetycznym dotyczące realizacji przedmiotu umowy dokonywane są przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym. 14. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej diagnostyki urządzeń, eksploatacji i obsługi Systemu w siedzibie Zamawiającego. Przeszkolenie odbędzie się nie późnej niż w ciągu 7 dni od dnia protokolarnego odbioru jakościowego Systemu. 15. Wykonawca po odbiorze końcowym robót udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie Systemu z wyłączeniem agregatu prądotwórczego. Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie agregatu prądotwórczego zgodnie z warunkami producenta 16. Okresy gwarancji obejmującej System rozpoczynają się od daty protokolarnego odbioru końcowego przez Zamawiającego i obejmują pełną odpowiedzialność Wykonawcy za wady ukryte użytych materiałów i urządzeń oraz wadliwość wykonania i montażu Systemu. 17. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie trwania gwarancji do wykonywania przeglądów gwarancyjnych urządzeń wchodzących w skład Systemu zasilania gwarantowanego w terminach określonych przez producenta/ów dostarczonych urządzeń. Strona 7 z 8

8 18. Wszelkie użyte nazwy handlowe prosimy traktować jako informację uściślającą i wiążącą dla Wykonawcy, który ponadto zobowiązany jest do wykonania Systemu z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami nowoczesnej wiedzy technicznej i projektowej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami uznanymi przez prawo polskie. Dopuszcza się użycie produktów równoważnych opisywanym co do ich jakości, docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Wskazanie równoważności oferowanego rozwiązania oraz wykazanie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. 19. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Systemu zgodnie z SIWZ oraz wiedzą techniczną, sztuką budowlaną zasadami zawartymi w obowiązujących przepisach i normach. 20. Budowa systemu zasilania gwarantowanego będzie wykonywana na czynnych obiektach, w związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie terenu prowadzonych robót i minimalizację związanych z tym uciążliwości dla funkcjonariuszy, pracowników i interesantów urzędu. 21. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym terminów i okresów wyłączenia obwodów zasilających urządzenia komputerowe. 22. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu umowy również w dni wolne od pracy. 23. Po zakończeniu budowy Systemu Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami. 24. Wszelkie materiały i odpady nie nadające się do dalszego użytku, Wykonawca wywiezie na odpowiednie składowiska odpadów lub przekaże do utylizacji, ponosząc związane z tym opłaty. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wytworzone odpady związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikającą z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: z 2010 r. Nr 185, poz z późn. zm.). ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Strona 8 z 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo