Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności"

Transkrypt

1 Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności TECHNOLOGIE BIOMEDYCZNE I MATERIAŁOWE dr Katarzyna Karpińska 1. Monsanto - żywność GMO (2 os.) 2. Produkcja nowoczesnych szczepionek - badanie świadomości społeczności miasta Częstochowy na temat szczepień (2 os.) 3. Ocena jakości wykonania i komponentów do produkcji protez refundowanych przez NFZ w życiu codziennym pacjenta (1 os.) 4. Toksykologiczna ocena najczęściej kupowanej żywności - badanie świadomości społeczeństwa na temat wykorzystania środków chemicznych do produkcji żywności (1 os.) 5. Ocena wykorzystania metalowych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w biomedyce na implanty i endoprotezy na terenie miasta Częstochowy (2 os.) dr Stanisław W. Tkaczyk 1.Nanokompozyty w medycynie. 2. Ultradźwięki i ich zastosowanie. 3. Własności bakteriobójcze nanomateriałów i ich zastosowanie. 4. Nanotechnologia w medycynie, szanse aplikacyjne i zagrożenia. 5. Lasery, zasada działania, budowa i zastosowania. 6. Nanorurki węglowe, otrzymywanie i ich własności. 7. Polimery naturalne i ich zastosowanie. 8. Nowoczesne narzędzia do obserwacji nanostruktur. 9. Produkty technologii o atomowej dokładności.

2 Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności EKOINNOWACJE - TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Biernacki 1. Ochrona przeciwporażeniowa uziemienia, zerowanie, sprzęt dielektryczny ochronny itp. 2. Wykrywanie i identyfikacja wtrąceń (zanieczyszczeń) metalicznych w tworzywie niemetalicznym. 3. Magnetyczne uzdatnianie wody przemysłowej. 4. Lokalizacja tras przebiegów oraz uszkodzeń linii kablowych 5. Badania eksploatacyjno-diagnostyczne wtórnych źródeł prądu (akumulatorów). 6. Ochrona odgromowa obiektów i urządzeń przemysłowych. 7. Wykrywanie, identyfikacja i ograniczanie występowania źródeł elektryczności statycznej. prof. WSZ dr hab. Krystyna Borecka 1. Prewencyjne, ochronne i naprawcze przedsięwzięcia (w tym instalacje i technologie) realizowane dla poprawy stanu określonych komponentów przyrodniczego i technogennego otoczenia człowieka. 2. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń środowiska oraz metody, techniki i urządzenia, wykorzystywane w monitorowaniu stanu jego poszczególnych komponentów. 3. Aktualne rozwiązania i międzynarodowa współpraca w zakresie identyfikacji, inwentaryzacji, analizy i redukcji emisji, zagrażającej zrównoważonemu rozwojowi na Ziemi. 4. Zależności przyczynowo-skutkowe między zmianami składu chemicznego i parametrów fizycznych atmosfery a występowaniem niekorzystnych zjawisk w skali globalnej, regionalnej i lokalnej. 5. Uwarunkowania procesów i skutków degradacji powietrza atmosferycznego w aglomeracjach miejsko-przemysłowych (na wybranym przykładzie). 6. Funkcjonowanie systemu monitoringu (PMŚ) i zarządzania środowiskiem w Polsce. Rola inżynierii środowiska w realizacji regionalnych/lokalnych programów ochrony środowiska. 7. Podstawowe zasady i procesy technologiczne. Technologie przyjazne i uciążliwe dla środowiska. Analiza cyklu życiowego produktów (LCA). dr hab. inż. Robert Kucęba 1.Generacja rozproszona w świetle pakietu 3x20 2.Projektowanie, etapy wdrożeń analiza techniczno-ekonomiczna Odnawialnych Źródeł Energii (kolektory fotowoltaiczne, kolektory foto termiczne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe). 4.Synteza energetyki na budownictwo i transport w świetle pakietu 3x20 5.Analiza procesów dekarbonizacji w wybranych technologiach OZE 6.Mikro i Mini energetyka OZE w świetle pakietu 3x20 7.Nowe nisko emisyjne technologie wytwarzania energii w źródłach OZE oraz w źródłach poligeneracyjnych 8.Technologie Green IT (Information Technology) 9.Technologie w systemach ETS i non-ets (Emission Trade Systems)

3 dr Katarzyna Karpińska 1. Wykorzystanie biopaliw - analiza wykorzystania na terenie miasta Częstochowy (2 os.) 2. Nowoczesne technologie oświetleniowe - za i przeciw (2 os.) 3. Projekt domu pasywnego z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych (1 os.) 4. Analiza porównawcza efektywności i kosztów spalania paliw w domkach jednorodzinnych (1 os.) 5. Wykorzystanie hydrobotaniki do oczyszczania ścieków i wody - projekt (1 os.) dr Sławomir Kowalski 1. Zastosowanie produktowych innowacji ekologicznych i ich wykorzystanie w marketingu na przykładzie firmy Ocena ekoinnowacyjności w produktach firmy... w świetle badań jej klientów 3. Ekoinnowacyjność w gospodarce odpadami i jej aspekt marketingowy na przykładzie firmy.. 4. Technologie ekologiczne i ich komercyjne zastosowania na przykładzie firmy Recycling w polityce marketingowej firmy na przykładzie Technologie ekologiczne jako podstawa polityki produktowej firmy Analiza technologicznych zmian produktowych w firmie... powodowanych ekomarketingiem dr inż. Stanisław Kruszyński 1. Aspekty techniczno ekonomiczne spalania biomasy w przedsiębiorstwach ciepłowniczych. 2. Biomasa w bilansie energetycznym Polski. 3. Biopaliwa płynne. 4. Biopaliwa stałe. 5. Technologie przetwarzania odpadów na paliwa energetyczne. 6. Analiza możliwości wykorzystania geotermii jako nośnika energetycznego. 7. Analiza możliwości wykorzystania solarów przy produkcji energii elektrycznej i cieplnej 8. Wykorzystanie energii wiatru. 9. Przewidywane zapotrzebowanie i zasoby biomasy na potrzeby energetyki w Polsce do 2030 roku. 10. Technologie otrzymywania biogazu. 11. Wpływ stosowania różnych nośników energii na środowisko. 12. Własności energetyczne zbóż. 13. Przemysłowe urządzenia odpylające.

4 Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności INFORMATYCZNE SYSTEMY STEROWANIA I TECHNIKI CYFROWE prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Biernacki 1. Termoanemometria konwekcyjna. 2. Termoanemometria falowa. 3. Badania przepływów anemometrami ultradźwiękowymi. 4. System do badania jakości energii elektrycznej. 5. System skomputeryzowany do badania materiałów magnetycznych. 6. Analiza i identyfikacja etapów rozwojowych techniki od manufaktury poprzez mechanizację, automatyzację i robotyzację adekwatne przykłady. 7. System do pomiaru temperatury wspomagany komputerem na bazie multimetru Metex M dr hab. inż. Robert Kucęba 1. Systemy informatyczne w modelach cloud computing 2. Automatyzacja procesów zarządzania informacją w wirtualnym środowisku -Sieci semantyczne WEB 3.0; 3. Zastosowania sztucznej inteligencji w procesach produkcyjnych 4. Systemy klasy ERP w przedsiębiorstwach produkcyjnych 5. Systemy Zarządzania Bazami Danych 6. Projektowanie systemów informatycznych dr Andrzej Wilk Baza sprzętowa i programowa 1. Technologie przyśpieszania szybkości przetwarzania przez procesory 2. Sprzętowe i programowe technologie wsparcia multimediów 3. Cyfryzacja zasobów: przegląd metod i narzędzi 4. Wykorzystanie technologii obliczeń równoległych Nvidia CUDA w przetwarzaniu i analizie obrazów 5. Porównanie technologii CUDA, OpenCL i ATI Stream 6. Obliczenia inżynierskie z wykorzystaniem GPGPU 7. Znaczenie testowania w procesie rozwoju oprogramowania. 8. Narzędzia wspomagające pracę środowiska serwerowego 9. Technologia przetwarzania w chmurze 10. Zastosowanie rozwiązań Open Source do budowy chmury prywatnej 11. Budowa prywatnej chmury w oparciu o rozwiązania firmy Microsoft 12. Usługi wirtualizacyjne w Windows Server 2012 przy użyciu technologii Hyper-V 13. Wirtualizacja serwerów oraz usług sieciowych w oparciu o rozwiązania Open Source 14. Zagrożenia bezpieczeństwa sieci w technologii chmur 15. Narzędzia optymalizacji kodu źródłowego programów Infrastruktura sieciowa 1. Modele i topologie sieci komputerowych w aspekcie ich projektowania i budowy 2. Integracja usług multimedialnych w sieci

5 3. Wykorzystanie komunikacji klient-serwer 4. Komunikator sieciowy w architekturze klient-serwer 5. Koegzystencja sieci zrealizowanych w technologiach IPv4 oraz IPv6 6. Monitorowanie i zarządzanie usługami sieciowymi w czasie rzeczywistym (np. za pomocą programu The Dude firmy Mikrotik) 7. Monitorowanie i zarządzanie usługami sieciowymi (np. za pomocą aplikacji Zabbix) 8. Monitorowanie domowej sieci bezprzewodowej 9. Projektowanie korporacyjnych lokalnych sieci komputerowych spełniających wytyczne w zakresie bezpieczeństwa informacji wg normy ISO Techniki szyfrowania we współczesnych sieciach komputerowych 11. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych 12. Bezpieczeństwo transmisji danych w sieciach IEEE Analiza bezpieczeństwa protokołów tunelowania 14. Analiza zagrożeń bezpieczeństwa usług katalogowych Active Directory 15. Audyt bezpieczeństwa w sieciach bezprzewodowych w oparciu o program AirMagment Laptop Analyzer 16. Zagrożenia i sposoby ochrony przed atakami sieciowymi 17. Scenariusze obrony sieci informatycznej przed atakiem DDoS 18. Narzędzia analizy danych przechwyconych z wykorzystaniem popularnych snifferów Internet 1. Analiza funkcjonalności strony www 2. Formy reklamy w Internecie 3. Narzędzia handlu w Internecie 4. Serwis internetowy z interakcją online 5. Interaktywna strona internetowa 6. Zastosowanie łączy światłowodowych w sieciach dostępowych 7. Wdrażanie i zabezpieczanie serwerów DHCP 8. Porównanie technologii Flash i HTML5 w oparciu o wybrane strony internetowe 9. Projekt witryny z wykorzystaniem środowiska Ruby on Rails Framework 10. Analiza systemu zarządzania treścią Joomla, jako narzędzia do tworzenia mediów informacyjnych 11. Zarządzanie treścią serwisu internetowego z poziomu użytkownika 12. Pozycjonowanie strony internetowej 13. Metody zapobiegania oglądaniu nieodpowiednich treści stron internetowych Produkcja i Biznes 1. Projekt sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa 2. Projekt bezprzewodowej sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa 3. Oprogramowanie biznesowe w firmie 4. Wirtualny sekretariat 5. Zastosowanie systemu operacyjnego Windows Server 2012 Essentials w systemie informatycznym małego przedsiębiorstwa 6. Sterowanie linią produkcyjną w oparciu o protokoły sieciowe 7. Projekt i implementacja systemu i sieci komputerowej na przykładzie systemu informatycznego firmy <jakiejś> 8. Systemy informatyczne w cyklu produkcyjnym <czegoś> 9. Wizualizacja procesów przemysłowych w środowisku Flex 10. Mobilne pozyskiwanie danych (np. dla celów badawczych) 11. Bezprzewodowa transmisja danych w systemach dozoru obiektów

6 12. Systemy i sieci przemysłowe na przykładzie rozwiązań (np. Simatic) 13. System wizyjny monitorowania zagrożenia i wykrywania zdarzeń (np. pożarów obszarów leśnych) 14. Wspomaganie prac terenowych przy użyciu mobilnych urządzeń systemu GPS- NAVSTAR 15. Proces projektowania farm wiatrowych przy użyciu systemu GPS-NAVSTAR 16. Bezprzewodowe sieci sensorowe - budowa i zastosowania do ochrony środowiska dr Grzegorz Grodzki 1. Programowanie urządzeń przenośnych 2. Bezpieczeństwo sieci WLAN Gwarantowanie jakości usług QoS w sieciach IP 4. Architektura i zastosowanie sieci typu PLC (Power Line Communication) 5. Bezprzewodowe sieci domowe (IrDA, Bluetooth, HomeRF) 6. Aspekty techniczno-prawne budowy i eksploatacji komputerowej sieci bezprzewodowej 7. Budowa i zastosowanie VPN - wirtualnych sieci prywatnych 8. Sterowniki programowalne, zastosowanie sterowników PLC 9. Inteligentne układy sterowania mediami 10. Projektowanie sieci bezprzewodowych w standardzie WLAN Opracowanie projektu sieci szkieletowej LAN (dla klienta korporacyjnego) 12. Rozwiązania sieci informatycznych dla małego biznesu 13. Projekt sieci informatycznej dla przedsiębiorstwa średniej wielkości 14. Opracowanie sklepu internetowego (panel administracyjny, szyfrowanie transakcji, aktualizacja bazy) 15. Opracowanie sieciowej bazy danych na przykładzie sklepu internetowego 16. Opracowanie witryny internetowej dla firmy z branży IT 17. Architektura komputerów, superkomputery 18. Sieci domowe z nowym okablowaniem (HAVi, UPnP, IEEE 1394) 19. Rozwiązania sieciowe i systemy zabezpieczeń pracowni informatycznych dla szkół 20. Telefonia internetowa VoIP, podstawy działania, zastosowanie 21. Opracowanie aplikacji programowej do analizy ruchu sieciowego 22. Bezprzewodowe systemy sterowania 23. Budowa i zastosowanie układów zdalnego odczytu i analizy parametrów 24. Bezpieczeństwo transakcji finansowych zawieranych w sieci Internet 25. Metrologia sieci komputerowych, sprawdzanie i testowanie okablowania strukturalnego sieci komputerowych 26. Inteligentne domy, układy sterowania 27. Sieci bezprzewodowe Wi-Fi 28. Współczesne instalacje sieci typu LAN 29. Wykorzystanie najnowszych technologii sieciowych w budowie rozległych sieci komputerowych 30. Współczesne techniki dostępu do sieci Internet. 31. Zabezpieczanie wirtualnych sieci prywatnych 32. Opracowanie witryny internetowej do celów dydaktycznych 33. Analiza mechanizmów, metod i narzędzi stosowanych w systemach bezpieczeństwa i ochrony sieci 34. Opracowanie programowego symulatora sieci typu Ethernet

7 35. Bezpieczeństwo sieci przewodowych 36. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych 37. Bezprzewodowy dostęp do sieci Internet 38. Elementy architektury sieci komputerowych 39. Zastosowanie informatyki w logistyce 40. Zastosowanie PHP, mysql w aplikacjach e-commerse 41. Geneza i rozwój wirusów komputerowych, systemy antywirusowe 42. Bankowość internetowa jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych 43. Opracowanie aplikacji webowej: elektroniczna lista obecności z modułem pozycjonowania pojazdów służbowych 44. Odzyskiwanie danych i trwałe usuwanie danych 45. Systemy zarządzania treścią witryny CMS dr Artur Wrzalik 1. Standardy telewizji cyfrowej 2. Tworzenie witryn internetowych z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią Joomla 3. Bezpieczeństwo danych w sieciach komputerowych 4. Internetowy serwis informacyjny na temat techniki cyfrowej 5. Zastosowanie agentów programowych w procesie e-negocjacji 6. Projekt systemu ekspertowego wspomagającego zarządzanie wybranym procesem produkcyjnym 7. Zastosowanie sieci neuronowych w procesie predykcji 8. Metody sztucznej inteligencji implementowane w systemach sterowania 9. Projekt informatycznego systemu wspomagania zarządzania dziekanatem 10. Analiza programów narzędziowych do symulacji układów cyfrowych 11. Projektowanie i tworzenie bazy danych układów cyfrowych stosowanych w technice komputerowej 12. Zastosowanie baz danych w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie firmy X 13. Zastosowanie technologii informatycznych w nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym 14. Zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu na przykładzie aplikacji PREKON 15. Zarządzanie i planowanie procesu produkcyjnego z charakterystyką wybranego przedsiębiorstwa 16. Informatyzacja procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym przy pomocy systemu klasy MRP 17. Analiza porównawcza systemów informatycznych klasy MES, CAD, CAM 18. Funkcjonalność witryn internetowych na przykładzie firm produkcyjnych 19. Modelowanie procesów decyzyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji 20. Ewolucja techniki mikroprocesorowej 21. Techniki komputerowe w projektowaniu i wytwarzaniu produktów 22. Systemy wspomagania pracy grupowej 23. Metody i standardy kompresji obrazów 24. Projekt sieci komputerowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym

8 25. Zastosowanie grafiki komputerowej w ramach modelowania procesów produkcyjnych 26. Urządzenia mobilne historia i perspektywy rozwoju 27. Analiza porównawcza technologii zabezpieczeń w sieciach bezprzewodowych 28. Zastosowanie informatycznych systemów zarządzania w służbach mundurowych 29. Funkcjonowanie systemu informatycznego na przykładzie Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego 30. Systemy informatyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw 31. Technologie komunikacji stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym 32. Zastosowanie technologii 3D w ramach wizualizacji procesów produkcyjnych

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH T ELEINFO 100 Stan informatyzacji polskiej gospodarki i rozstrzygnięcie Konkursu na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje Drodzy Czytelnicy Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 10 redakcja Marek Szajt Częstochowa 2013 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Marek Szajt prof. PCz Komitetu naukowy Prof. zw. n.techn. i n.ekonom.

Bardziej szczegółowo

w budownictwie niskoenergetycznym

w budownictwie niskoenergetycznym jacek zimny Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym polska geotermalna asocjacja akademia górniczo-hutnicza wydawnictwa naukowo-techniczne Seria wydawnicza PROBLEMY EKOENERGETYKI I

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 12

SUSE Linux Enterprise Server 12 Broszura informacyjna www.suse.pl SUSE Linux Enterprise Server 12 Zestawienie nowych funkcji i najważniejszych możliwości systemu S U S E L I N U X E N T E R P R I S E S E R V E R 1 2 w p r o w a d z e

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 OPOLE, GRUDZIEŃ 2014 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Serwisy www. Portfolio

WebDesign. Serwisy www. Portfolio WebDesign Serwisy www Profesjonalna witryna internetowa jest podstawą nowoczesnego systemu komunikacji rynkowej. W ujęciu globalnym występuje konsekwentna tendencja do koncentracji wszelkich działań marketingowych

Bardziej szczegółowo

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych procesowych. Źródłem danych dla EDS może być dowolny system cyfrowy

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Zespół ISIT O FIRMIE:

Zespół ISIT O FIRMIE: Oferta Zachęcamy do zapoznania się z kompleksową ofertą usług świadczonych przez ISIT jest ona podstawą zadowolenia naszych klientów. Ofertę wzbogacamy o indywidualne podejście, wiedzę i doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo