Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe"

Transkrypt

1 Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne Pola eksploatacji Serwer typ I Serwer typ II Rozbudowa macierzy dyskowej Rozbudowa przełączników SAN Zapora sieciowa - Firewall Wykonanie usługi instalacyjnej i konfiguracyjnej dostarczonych urządzeń Wsparcie techniczne Wykonanie Dokumentacji technicznej Gwarancja i rękojmia Strona 1 z 16

2 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wszystkie oferowane produkty elektryczne w przedmiotowym postępowaniu spełniają wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. 2. Wszystkie oferowane Urządzenia muszą posiadać numer seryjny producenta umieszczony na obudowie. 3. Wszystkie oferowane w postępowaniu serwery muszą pochodzić od jednego producenta. 4. Oferowane produkty muszą być sprawne, fabrycznie nowe i nieużywane oraz muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed datą dostawy, tj. w okresie 6 miesięcy przed dostawą. 5. Oferowany sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta i posiadać pakiet usług gwarancyjnych producenta obejmujący użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Oferowane serwery, macierz i firewall nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 7. Sprzęt zostanie zainstalowany na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Strona 2 z 16

3 2 POLA EKSPLOATACJI 1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 1 Umowy przenosi na nabywcę majątkowe prawa autorskie do Dokumentacji oraz utworów, o których mowa w 4 ust. 3 pkt. 3.1 Umowy, wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia, na następujących polach eksploatacji: 1.1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 1.2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 1.3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 1.4. Wykorzystania procedury instalacji i konfiguracji rozwiązania w taki sposób, aby na ich podstawie bez udziału Wykonawcy, można było odtworzyć kompletny system w przypadku awarii Wykorzystania dokumentacji opisującej całość konfiguracji niezbędnej dla ustanowienia replikacji (przeniesienia) danych do modułów redundantnych Wykorzystania dokumentacji powykonawczej w zakresie odtworzenia: architektury systemu; fizycznej konfiguracji sieci, bądź aktualizacji; logicznej konfiguracji sieci, bądź aktualizacji; pełnej konfiguracji urządzeń sieciowych; pełnej konfiguracji systemów zarządzania; zestawienia danych inwentarzowych (rodzaje i numery seryjne urządzeń, rodzaje i numery seryjne modułów, licencji, wersje oprogramowania, ilość oraz rodzaj pamięci w każdym urządzeniu); zestawienia oprogramowania standardowego i dedykowanego. 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, do Dokumentacji oraz utworów, o których mowa w 4 ust. 3 pkt. 3.1 Umowy, na zasadach określonych w Umowie oraz w zakresie określonym w ust. 1, zostanie potwierdzone na piśmie. 3. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji i utworów, o których mowa w ust. 1-2 z chwilą podpisania przez strony Umowy pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2. Strona 3 z 16

4 3 SERWER TYP I Oferuję: Serwer typ I - 2 sztuki Tabela 1. Serwer typ I L.P. Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Płyta główna Musi prawidłowo współpracować z zaoferowanymi procesorami. 2 Procesor 3 4 Pamięć operacyjna RAM Karta do podsystemu dyskowego 5 Kontroler RAID 6 Przestrzeń dyskowa dla systemu operacyjnego Dwa czterordzeniowe procesory klasy x86 z rozszerzeniem 64-bitowym. Wydajność w teście SPECint_rate_base2006 na stronie oferowanych procesorów zmierzona w serwerze z dwoma takimi procesorami, musi wynosić nie mniej niż 454. Do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowanego modelu procesora. Zainstalowana pamięć operacyjna 128 GB o częstotliwości pracy 2133 MHz Obsługa minimum 256 GB pamięci. Korekcja błędów Advanced ECC. Po zainstalowaniu 128GB pamięci RAM muszą pozostać wolne banki pamięci umożliwiające instalację dodatkowej pamięci RAM. Automatyczny mechanizm zabezpieczający na wypadek uszkodzenia modułu pamięci RAM. 2-portowa FC 8GB/s. Kontroler RAID 0, 1, 10, 5 SAS, min. 1 GB nieulotnej pamięci cache (podtrzymywanie bateryjne lub w technologii Flash). 2 jednakowe dyski SAS, hot-plug, min.10k rpm, skonfigurowane w RAID 1, minimum 300 GB każdy. 7 Wewnętrzne zatoki HDD hot-swap Możliwość zainstalowania dodatkowych 3 dysków SAS. 8 Napęd dysków optycznych DVD 8x lub combo CD-RW/DVD 24x wewnętrzny lub zewnętrzny USB widoczny z poziomu BIOS 9 Interfejsy sieciowe 8 x Gigabit Ethernet 1000 T (RJ-45) z load balancing i link agregation, wsparcie dla technologii VMQ. 10 Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x Karta zarządzania Zintegrowany kontroler IMPI 2.0. o co najmniej następujących cechach: niezależny od systemu operacyjnego, wyposażony w system do zdalnego monitorowania komponentów serwera, funkcjonalność umożliwiającą instalację zdalną systemu operacyjnego poprzez mechanizmy zaimplementowane w karcie zarządzającej serwera lub dostarczenie serwera z narzędziami pozwalającymi na instalację zautomatyzowaną systemów operacyjnych, konsola KVM przez LAN, Strona 4 z 16

5 L.P. Element konfiguracji Wymagania minimalne wirtualne media przez LAN (wirtualny napęd FDD USB, CD/DVD), powiadomienia SNMP, log zdarzeń, zdalne włączanie/wyłączanie serwera. 12 BIOS BIOS z możliwością aktualizacji. 13 Porty 14 Obudowa 8 x NIC RJ-45. USB (min. 2 na przedniej ścianie serwera i min. 2 na tylnej ścianie serwera z czego min 1 w technologii 3.0). VGA D-Sub 15. Szeregowy. Obudowa dedykowana do zamontowania w szafie rack 19", konstrukcja umożliwiająca wygodny dostęp do komponentów serwera. Szyny umożliwiające montaż serwerów w szafie rack. Szyny montażowe umożliwiające pełne wysunięcie serwera do celów serwisowych, prowadnica do kabli. 15 Zasilanie Zasilanie z nadmiarowością z wykorzystaniem min. 2 zasilaczy hot-plug. 16 Chłodzenie Wentylatory z nadmiarowością, hot-plug. Awaria jednego wentylatora nie spowoduje unieruchomienia całego serwera. 17 Wymagania pozostałe 18 Oprogramowanie Dostęp do internetowego archiwum z aktualnymi wersjami sterowników do urządzeń zainstalowanych w serwerze. Powiadamianie, na adres podany przez Zamawiającego, o krytycznych aktualizacjach sterowników. Oprogramowanie diagnostyczne producenta umożliwiające wykrycie potencjalnych usterek ważnych komponentów serwera (procesory, dyski, pamięć). Oprogramowanie monitorujące stan serwera, jego ważnych komponentów oraz automatycznie wysyłające alerty przy: o przekroczeniu bezpiecznej temperatury procesora oraz innych komponentów serwera, o wykrytych usterkach procesora, dysku, pamięci, zasilacza, wentylatora. Oprogramowanie do zarządzania i konfiguracji dyskowych kontrolerów RAID z poziomu systemu operacyjnego. Oprogramowanie wspierające instalację systemu operacyjnego. Dokumentacja serwera w wersji elektronicznej. 19 Certyfikaty Certyfikat zgodności z serwerowym systemem operacyjnym Windows Server 2012 R2 20 Kompatybilność Wszystkie zaoferowane serwery (2 sztuki) muszą być tego samego typu. Dyski instalowane we wszystkich oferowanych serwerach muszą być zgodne co do średnicy: wszystkie 3,5'' lub wszystkie 2,5''. Uszkodzone dyski twarde pozostają w posiadaniu Zamawiającego. zgodność z normami europejskimi: CE Dostarczone serwery musza współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego macierzami Strona 5 z 16

6 4 SERWER TYP II Oferuję: Serwer typ II- 8 sztuk Tabela 2. Serwer typ II L.P. Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Płyta główna Musi prawidłowo współpracować z zaoferowanymi procesorami. 2 Procesor Dwa dziesięciordzeniowe procesory klasy x86 z rozszerzeniem 64-bitowym. Wydajność SPECint_rate_base2006 oferowanych procesorów zmierzona w serwerze z dwoma takimi procesorami, musi wynosić nie mniej niż 821. Do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowanego modelu procesora. 3 Pamięć operacyjna RAM Zainstalowana pamięć operacyjna 128GB o częstotliwości pracy 2133 GHz Obsługa minimum 256 GB pamięci. Korekcja błędów Advanced ECC. Automatyczny mechanizm zabezpieczający na wypadek uszkodzenia modułu pamięci RAM. Po zainstalowaniu 128GB pamięci RAM muszą pozostać wolne banki pamięci umożliwiające instalację dodatkowej pamięci RAM. 4 Karta do podsystemu dyskowego 2-portowa FC 8GB/s 5 Kontroler RAID Dwukanałowy kontroler RAID 0, 1, 10, 5 SAS, min. 1 GB nieulotnej pamięci cache (podtrzymywanie bateryjne lub w technologii Flash) Przestrzeń dyskowa dla systemu operacyjnego Wewnętrzne zatoki HDD Napęd dysków optycznych 2 jednakowe dyski SAS, hot-plug, min.10k rpm, skonfigurowane w RAID 1, minimum 300 GB każdy, 3,5'' lub 2,5''. hot-swap, 3.5" lub 2,5''. DVD 8x lub combo CD-RW/DVD 24x wewnętrzny lub zewnętrzny USB widoczny z poziomu BIOS. 9 Interfejsy sieciowe 8 x Gigabit Ethernet 1000 T (RJ-45) z load balancing i link agregation, wsparcie dla technologii VMQ 10 Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna min. 1280x Karta zarządzania Zintegrowany kontroler IMPI 2.0. o co najmniej następujących cechach: niezależny od systemu operacyjnego, wyposażony w system do zdalnego monitorowania komponentów serwera, funkcjonalność umożliwiającą instalację zdalną systemu operacyjnego poprzez mechanizmy zaimplementowane w karcie zarządzającej serwera lub dostarczenie serwera z narzędziami pozwalającymi na instalację zautomatyzowaną systemów operacyjnych, konsola KVM przez LAN wirtualne media przez LAN (wirtualny napęd FDD USB, CD/DVD), Strona 6 z 16

7 L.P. Element konfiguracji Wymagania minimalne powiadomienia SNMP, log zdarzeń, zdalne włączanie/wyłączanie serwera. 12 BIOS BIOS z możliwością aktualizacji. 13 Porty 8 x NIC RJ-45, USB (min. 2 na przedniej ścianie serwera i min. 2 na tylnej ścianie serwera) z czego min 1 w technologii 3.0, VGA D-Sub 15, Szeregowy. 14 Obudowa Obudowa dedykowana do zamontowania w szafie rack 19", konstrukcja umożliwiająca wygodny dostęp do komponentów serwera. Szyny umożliwiające montaż serwerów w szafie rack. Szyny montażowe umożliwiające pełne wysunięcie serwera do celów serwisowych, prowadnica do kabli. Zabezpieczenie w postaci wbudowanego czujnika otwarcia obudowy współpracującego z BIOSem serwera lub kartą zarządzania. 15 Zasilanie Zasilanie z nadmiarowością z wykorzystaniem min. 2 zasilaczy hot-plug. 16 Chłodzenie 17 Wymagania pozostałe 18 Oprogramowanie Wentylatory z nadmiarowością, hot-plug. Awaria jednego wentylatora nie spowoduje unieruchomienia całego serwera. Dostęp do internetowego archiwum z aktualnymi wersjami sterowników do urządzeń zainstalowanych w serwerze. Powiadamianie, na adres podany przez Zamawiającego, o krytycznych aktualizacjach sterowników. Oprogramowanie diagnostyczne producenta umożliwiające wykrycie potencjalnych usterek ważnych komponentów serwera (procesory, dyski, pamięć). Oprogramowanie monitorujące stan serwera, jego ważnych komponentów oraz automatycznie wysyłające alerty przy: o przekroczeniu bezpiecznej temperatury procesora oraz innych komponentów serwera, o wykrytych usterkach procesora, dysku, pamięci, zasilacza, wentylatora. Oprogramowanie do zarządzania i konfiguracji dyskowych kontrolerów RAID z poziomu systemu operacyjnego. Oprogramowanie wspierające instalację systemu operacyjnego. Dokumentacja serwera w wersji elektronicznej. 19 Certyfikaty Certyfikat zgodności z serwerowym systemem operacyjnym Windows Server 2012 R2 20 Kompatybilność Wszystkie zaoferowane serwery (8 sztuk) muszą być tego samego typu. Dyski instalowane we wszystkich oferowanych serwerach muszą być zgodne, co do średnicy: wszystkie 3,5'' lub wszystkie 2,5''. Uszkodzone dyski twarde pozostają w posiadaniu Zamawiającego. zgodność z normami europejskimi: CE Dostarczone serwery musza współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego macierzami Strona 7 z 16

8 5 ROZBUDOWA MACIERZY DYSKOWEJ Rozbudowa istniejącej macierzy dyskowej firmy Fujitsu o dodatkowe dyski. Zamawiający posiada: Macierz dyskową Fujitsu Eternus DX100 S3 (o numerze seryjnym ) z zainstalowanymi półkami dyskowymi: - Półka dyskowa typ I dyski 3.5 cala SAS, - Półka dyskowa typ II dyski 2.5 cala SAS, Tabela 3. Rozbudowa macierzy dyskowej. L.P. 1 Element konfiguracji Dyski do instalacji w istniejącej macierzy Wymagania minimalne Serwerowe dyski do pracy ciągłej: 22 - dyski typu SAS, 600GB, 10 krpm, 2.5 cala, 11 - dysków typu SAS Nearline, 4TB, 7.2 krpm, 3.5 cala. Dyski muszą być dedykowane do pracy ciągłej z posiadaną macierzą. Muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta. Rozbudowana macierz musi zachować dotychczasowe uprawnienia gwarancyjne. 2 Akcesoria Dyski musza być dostarczone wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami umożliwiającymi: montaż w półce macierzy dyskowej, podłączenie do kontrolera macierzy i poprawną pracę z macierzą Fujitsu Eternus DX 100 S3. 3 Kompatybilność Zarządzanie dyskami twardymi musi odbywać się przy wykorzystaniu oprogramowania zarządzającego macierzą. 4 Instalacja Przygotowanie procedur instalacji. Fizyczna instalacja dysków w istniejącej macierzy. Testy poprawności współdziałania dysków. Konfiguracja macierzy i rozszerzenie jej zasobów o dodatkowe dyski. Weryfikacja procesów przepływu danych i wydajności. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 5 Gwarancja/serwis Rozbudowana macierz musi zachować dotychczasowe uprawnienia gwarancyjne producenta macierzy. Okres gwarancji będzie obowiązywał od podpisania protokołu odbioru III etapu. Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego. 6 Gwarantowany czas naprawy Zgodnie z zapisami rozdziału nr 11 OPZ. Strona 8 z 16

9 6 ROZBUDOWA PRZEŁĄCZNIKÓW SAN Rozbudowa istniejących przełączników o dodatkowe porty FC. Zamawiający posiada 2 przełączniki Brocade 6505 o numerach CCD2521K02B (D: OR-M-1) i CCD2524K06G (D: OR-M-1) w których wykorzystane jest po 12 portów. Tabela 4. Rozbudowa przełączników SAN L.P. 1 Element konfiguracji Moduł optyczny do rozbudowy przełącznika Wymagania minimalne 24 moduły optyczne 8Gb, współpracujące ze światłowodem wielomodowym 50/125 µm, 2 Klucze aktywacyjne 3 Akcesoria Klucze aktywacyjne umożliwiające wykorzystania wszystkich dostępnych portów ( 2 x 12 portów) w posiadanych przełącznikach. Przewody FC do połączenia zasobów z siecią SAN w siedzibie Zamawiającego, 20 szt. o długości min. 10 m i 4 szt. o długości min.15 m. 4 Kompatybilność Moduły optyczne muszą w pełni współpracować z posiadanymi przełącznikami. 5 Instalacja Przygotowanie procedur instalacji. Fizyczna instalacja modułów w istniejących przełącznikach. Testy poprawności działania modułów. Konfiguracja przełącznika o dodatkowe moduły. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 6 Gwarancja/serwis Rozbudowa przełączników SAN musi zachować dotychczasowe uprawnienia gwarancyjne ich producenta. Okres gwarancji będzie obowiązywał od dnia protokolarnego odbioru rozbudowy, przez Zamawiającego. 6 Gwarantowany czas naprawy Zgodnie z zapisami rozdziału nr 11 OPZ. Strona 9 z 16

10 7 ZAPORA SIECIOWA - FIREWALL Oferuję: Firewall 2 sztuki Tabela 5. Zapora sieciowa -Firewall L.P. Parametr lub warunek Minimalne wymagania 1 wymagania techniczne dla urządzeń ochronnych: minimum 6 interfejsów Gbit Ethernet automatyczna obsługa połączeń z co najmniej 2 niezależnymi dostawcami łącz internetowych obsługa trybu wysokiej dostępności (drugie niezależne urządzenie przejmujące funkcję w przypadku awarii urządzenia podstawowego) przepustowość zapory sieciowej (firewalla) - minimum 6 Gbps dla pakietów 1518/512 przepustowość kanału VPN szyfrowanego w trybie IPSec minimum 4Gbps minimalna liczba tuneli IPsec 1000 przepustowość kanału VPN szyfrowanego w trybie SSL minimum 300Mbps minimalna liczba tuneli VPN SSL obudowa przystosowana do montażu w szafie rack 19 o wysokości 1U zgodność z normami europejskimi: CE i RoHS 2 wymagania dla systemu zapory sieciowej (firewall): zapora sieciowa z inspekcją stanu pakietów (tzw. stateful inspection firewall) dla nielimitowanej liczby adresów IP, mechanizm automatycznego odtworzenia systemu zapory sieciowej po awarii sprzętu, możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: routera z funkcją NAT lub transparentnym. możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci. system zapobiegania włamaniom (Intrusion Prevention System) poprzez bazującą na wzorcach analizę pakietów możliwą do zastosowania dla każdej reguły firewalla, zabezpieczenie przed atakami typu DoS, DDoS, IP spoofing, flood ping i SYN flooding, SQL injection, ochrona przed skanowaniem portów i adresów, obsługa NAT, PAT, proxy arp i sieci wirtualnych (VLAN), obsługa protokołów routingu: OSPF i RIP, obsługa protokołów VoIP H.323, SIP, SCCP (skinny), zarządzanie pasmem WAN (możliwość stworzenia nieograniczonej liczby reguł kształtujących ruch), autentykacja użytkowników firewala (MSAD, LDAP, Radius, x.509) wbudowany analizator pakietów (sniffer), dający szczegółową możliwość śledzenia ruchu przechodzącego przez firewall, wbudowany tester reguł pozwalający na sprawdzenie poprawności i wyników działania tworzonych reguł przed ich aktywacją na firewallu, możliwość podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy możliwość definiowania tzw. reguł dynamicznych na firewallu, automatycznie wyłączających się po ustalonym czasie, Strona 10 z 16

11 L.P. Parametr lub warunek Minimalne wymagania 3 wymagania dla modułu VPN: serwer VPN ze wsparciem dla protokołów IPSec, PPTP, L2TP oraz SLL, szyfrowanie kanałów VPN za pomocą DES, 3DES, AES 128/256, możliwość zarządzania pasmem w ramach kanału VPN i na każdym kanale VPN z osobna, automatyczna zmiana trasowania ruchu VPN w przypadku awarii kanału VPN, możliwość nawiązywania połączeń VPN przechodzących przez serwer proxy HTTPS, dostępne centrum autoryzacji na lokalnym serwerze VPN, możliwość uwierzytelniania użytkowników za pomocą protokołów RADIUS, LDAP, x.509, oraz lokalnej bazy użytkowników możliwość przydzielania ustawień kanału VPN client-to-site na podstawie przynależności, użytkownika do grupy zabezpieczeń w usłudze katalogowej Active Directory lub LDAP możliwość podłączenia zdalnych klientów poprzez kanały VPN client-to-server za pośrednictwem klienta VPN możliwość nawiązywania podłączeń VPN co najmniej z następujących platform Windows (7, /64-bit), Linux, Android, ios i OSx. 4 dodatkowe usługi obsługiwane przez zintegrowane urządzenie ochronne: 5 dodatkowo urządzenie musi posiadać możliwość rozszerzenia funkcjonalności o: proxy dla usług HTTP i FTP z możliwością pracy w trybie transparentnym, bramka pocztowa z filtrem antyspamowym (w tym białe, czarne i szare listy; obsługa wielu domen, możliwość konfigurowania niezależnych polityk dostarczania dla każdej obsługiwanej domeny, możliwość ustawiania ograniczeń na wielkość przesyłek i ilość odbiorców), serwery DNS, obsługa klastera High Availability z możliwością pracy w trybie Active-Pasive (Master- Slave), możliwość scentralizowanego zarządzania politykami bezpieczeństwa i ich dystrybucją do końcówek klienckich. możliwość integracji ze skanerem antywirusowym pozwalającym na skanowanie ruchu przechodzącego przez bramkę po protokołach SMTP, POP3, HTTP i FTP, możliwość integracji z filtrem aplikacji P2P, Skype i komunikatorów internetowych, w tym Gadu-Gadu, możliwość integracji z modułem, który pozwala na kontrolę ruchu szyfrowanego (HTTPS). Moduł ma dostarczać również wizualizację połączeń HTTP/HTTPS, możliwość kompresji danych przesyłanych w kanałach VPN site-to-site pomiędzy zaporami sieciowymi producenta i w kanałach VPN client-to-site, możliwość kontroli dostępu do sieci firmowej końcówek klienckich zarówno w granicach sieci firmowej, jak i poza nią, poprzez specjalizowane oprogramowanie klienckie. Strona 11 z 16

12 L.P. Parametr lub warunek Minimalne wymagania 6 wymagania dotyczące zarządzania urządzeniem: możliwość pełnego zdalnego zarządzania zaporą sieciową, serwerem VPN oraz pozostałymi usługami z jednej graficznej konsoli administracyjnej, możliwość zarządzania urządzeniem przez kilku administratorów wykorzystujących niezależne konta (loginy), wykorzystanie ról określających uprawnienia administratora, możliwość ustawienia żądania potwierdzenia przez administratora odczytania powiadomienia o krytycznym zdarzeniu (w systemie pozostaje informacja, który administrator odczytał i skasował ostrzeżenie o zdarzeniu krytycznym), generowanie powiadomień o zdarzeniach (przez SMTP i SNMP), generowanie statystyk w czasie rzeczywistym, tworzenie statystyk i histogramów co najmniej dla: obciążenia urządzeń, poszczególnych interfaców sieciowych i procesów. tworzenie logów w zakresie wszystkich funkcjonalności bezpieczeństwa realizowanych przez system. przechowywanie zalogowanych zdarzeń przez co najmniej 2 miesiące generowanie raportów w zakresie wszystkich funkcjonalności bezpieczeństwa realizowanych przez system - na żądanie oraz w trybie cyklicznym, z możliwością zapisu w formacie tekstowym np: PDF, DOC, HTML automatyczne przywracanie ostatniej działającej konfiguracji systemu zabezpieczeń po określonym czasie w przypadku utracenia połączenia administracyjnego z urządzeniem. 7 inne wymagania: pomoc techniczna świadczona w języku polskim, Strona 12 z 16

13 8 WYKONANIE USŁUGI INSTALACYJNEJ I KONFIGURACYJNEJ DOSTARCZONYCH URZĄDZEŃ 1. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, montażu, uruchomienia i konfiguracji zamawianych urządzeń komputerowych w zakresie: 1.1. Serwery Instalacja, montaż i podłączenie serwerów w siedzibie Zamawiającego Instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemów operacyjnych Windows Server 2012 R2 na serwerach (Zamawiający dostarcza oprogramowanie) Instalacja i konfiguracja środowisk wirtualnych Hyper-V opartych o Windows Server 2012 R Instalacja i konfiguracja klastrów w oparciu o Microsoft Windows Server 2012 R Instalacja i konfiguracja Cluster w oparciu Microsoft SQL Server 2014 (Zamawiający dostarcza oprogramowanie) 1.2. Macierz Podłączenie serwerów przez sieć SAN do macierzy w sposób redundantny (HA) Instalacja dysków i konfiguracja macierzy Podłączenie macierzy do serwerów z uwzględnieniem redundancji Rekonfiguracja i Udostepnienie zasobów macierzy dla serwerów fizycznych i wirtualnych 1.3. Przełączniki SAN Montaż i instalacja i konfiguracja modułów optycznych w przełączniku SAN Rekonfiguracja przełączników SAN o dodatkowe moduły optyczne Rekonfiguracja przełączników SAN uwzgledniająca wysoką dostępność (HA) 1.4. Zapora ogniowa - Firewall Instalacja, montaż i uruchomienie Konfiguracja VPN, IPS, stref i reguł dostępu, 2. Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt konfiguracji dostarczonych urządzeń komputerowych z uwzględnieniem rozwiązań wysokiej dostępności jak również specyfiki infrastruktury Zamawiającego. 3. Zbudowane środowisko w oparciu o dostarczone urządzenia komputerowe, musi współpracować bezawaryjnie z posiadaną infrastrukturą i architekturą systemową Zamawiającego i wszystkie dostarczane urządzenia muszą mieć zainstalowane klucze aktywacyjne, jeśli takowych potrzebują do prawidłowego funkcjonowania. Zapewnienie tych kluczy jest po stronie Wykonawcy. 4. Informacje o eksploatowanej infrastrukturze i architekturze systemowej Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 5. Niezbędne oprogramowanie firmy Microsoft wraz z kluczami instalacyjnymi wymagane do prawidłowego funkcjonowania urządzeń komputerowych zapewnia Zamawiający i zostanie ono przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy. Wszelkie inne klucze aktywacyjne lub oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zamawianych urządzeń są po stronie Wykonawcy. 6. Zamawiający preferuje (dopuszczając również inne rozwiązania) zbudowanie środowiska w układzie redundantnym (HA). Strona 13 z 16

14 9 WSPARCIE TECHNICZNE 1. Wykonawca udzieli wsparcia w zakresie opracowywania procesu aktualizacji, konfiguracji i rekonfiguracji urządzeń komputerowych, jak również planów rozbudowy i rozwoju. 2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wsparcie techniczne dla obsługi dostarczonych urządzeń komputerowych. 3. Wsparcie będzie realizowane według następujących warunków: 3.1. Podstawowe Godziny Wsparcia dni robocze od godz. 07:00 do godz. 17:00, czasu środkowoeuropejskiego Pozostałe Godziny Wsparcia dni robocze od godz. 17:00 do godz. 07:00 dnia następnego, niedziele i święta. 4. W ramach wsparcia technicznego Wykonawca wyznaczy dedykowanego specjalistę, spośród specjalistów wskazanych do realizacji zamówienia w Wykazie osób złożonym z ofertą, który będzie odpowiedzialny za realizację usług w zakresie wsparcia technicznego, a także za przekazywanie oraz otrzymywanie informacji i komentarzy zwrotnych dotyczących świadczonych usług. Strona 14 z 16

15 10 WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przygotuje dokumentację zawierającą następujące informacje: 1.1. Procedury instalacji i konfiguracji, opisujące szczegółowy proces instalacji i konfiguracji urządzeń komputerowych, w taki sposób, aby na ich podstawie, bez udziału Wykonawcy, można było odtworzyć kompletny system w przypadku awarii Dokumentację opisującą całość ustawień niezbędnych dla ustanowienia replikacji Dokumentację powykonawczą zawierającą przynajmniej poniższe elementy: architekturę systemu, pełne konfiguracje urządzeń sieciowych, pełną konfigurację systemów zarządzania macierzą dyskową, zestawienia danych inwentarzowych (rodzaje i numery seryjne urządzeń, rodzaje i numery seryjne modułów, wersje oprogramowania, ilość oraz rodzaj pamięci w każdym urządzeniu, itp.), karty gwarancyjne, warunki świadczenia usług gwarancyjnych, kontakt do serwisu, Strona 15 z 16

16 11 GWARANCJA I RĘKOJMIA 1. Usługi gwarancyjne dotyczące sprzętu i oprogramowania będą świadczone przez serwis producenta lub serwis autoryzowany przez producenta. 2. Gwarancja dla poszczególnych urządzeń wymienionych w tabelach nr od 1 5: 2.1. minimum 3 lata gwarancji realizowanej w siedzibie Zamawiającego, z czasem naprawy do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, 2.2. zgłaszanie awarii w trybie 24 dni x 7 dni w tygodniu x365 dni w roku, 2.3. diagnostyka awarii nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu; diagnostyka będzie realizowana w siedzibie Zamawiającego, 2.4. naprawy będą dokonywane w miejscu użytkowania sprzętu dotkniętego usterką (siedziba Zamawiającego) lub poza nim, jeżeli dokonanie naprawy w miejscu użytkowania sprzętu komputerowego okaże się niemożliwe, 2.5. w przypadku, gdyby naprawa nie była możliwa Wykonawca zapewni wymianę sprzętu na identyczny z dostarczonym lub na posiadający nie gorsze parametry niż oferowane przez Wykonawcę w Ofercie, 2.6. w przypadku awarii dysku twardego uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego i staje się jego własnością. 3. Rozbudowana macierz musi zachować dotychczasowe uprawnienia gwarancyjne producenta macierzy. 4. Zamawiający nie ponosi kosztów napraw i związanych z naprawami realizowanymi w ramach gwarancji, w tym odbioru i dostawy sprzętu komputerowego. 5. Rozbudowa sprzętu i urządzeń komputerowych o dodatkowe, kompatybilne elementy przez pracowników Zamawiającego nie spowoduje utraty gwarancji na oferowane urządzenia komputerowe. 6. Wsparcie techniczne sprzętu i oprogramowania będzie świadczone przez producenta lub podmiot posiadający autoryzację producenta do świadczenia wsparcia technicznego. Wsparcie będzie realizowane poprzez: 6.1. udostępnienie na witrynie producenta pełnej dokumentacji użytkowej i technicznej, w języku polskim lub angielskim, 6.2. udostępnienie na witrynie producenta wszystkich sterowników, oprogramowania i uaktualnień. System udostępniony użytkownikom na witrynie producenta musi automatycznie wyszukiwać i udostępniać do ściągnięcia komplet oprogramowania i dokumentacji właściwych tylko dla konkretnego urządzenia, zidentyfikowanego przez numer fabryczny lub numer modelu. 7. Gwarancja min. 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru III etapu. 8. Rękojmia Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty podpisania protokołu odbioru III etapu. Do odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 9. Wykonawca zapewni prawidłowe działanie sprzętu i urządzeń komputerowych z dostarczonym w ramach niniejszego zamówienia oprogramowaniem. 10. Wykonawca gwarantuje realizację pozostałych postanowień gwarancyjnych opisanych w 6 Umowy. Strona 16 z 16

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Parametr 19: MoŜliwość. podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe. połączenia

Parametr 19: MoŜliwość. podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe. połączenia Parametr 11: podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe połączenia. Parametr 12: definiowania tzw. reguł dynamicznych na firewallu, automatycznie wyłączających

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla infrastruktury sprzętowej

Wymagania dla infrastruktury sprzętowej Usługa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013. Dotyczy projektu Nr POKL 08.02.02-14-001/09 Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą) ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Załącznik nr 7 do SIWZ DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Poz. 1 serwer A - 1 procesorowy 1 szt. Komponent

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ: MS liczba sztuk 5 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych 1 Obudowa serwer w obudowie

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik I. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Serwery klasy x86 (media agenty):

Załącznik I. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Serwery klasy x86 (media agenty): Załącznik I Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa dwóch serwerów na potrzeby systemu IT w PSE S.A. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Główny kod CPV: 30-21-10-00-1 komputery wysokowydajne

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA RISC PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA SERWERA RISC O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ TABELI: 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Załącznik nr 1 do umowy nr ZP/PN/32/2014/CUI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Zamówienie obejmuje: 1) 1 Serwer intel-based stelażowy Dostarczenie serwera stelażowego wraz z

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia o parametrach

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego Strona1....................... Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 2 do Umowy BPM.ZZP.272.180.2014 (Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykaz oferowanego komputerowego i oprogramowania podstawowego Przystępując do

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup sprzętu, konfigurację i instalację w siedzibie firmy Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź Łódź, dnia 8 grudnia 2009 r. 1 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/3/10

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Warszawa, dnia października 2010 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę serwerów - (publikacja

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/147/12. ZAŁĄCZNIK NR 1 do formularza Ofertowego. Cena netto za 1 szt. Wartość brutto. Ilość szt. VAT % Nazwa producenta i model

Numer sprawy DP/2310/147/12. ZAŁĄCZNIK NR 1 do formularza Ofertowego. Cena netto za 1 szt. Wartość brutto. Ilość szt. VAT % Nazwa producenta i model ZAŁĄCZNIK NR 1 do formularza Ofertowego Produkt zamawiany Produkt oferowany L.p Cechy Ilość szt. Nazwa producenta i model 1 2 3 4 5 6 7 8 Ilość szt. VAT % Cena netto za 1 szt. Wartość brutto 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Macierz dyskowa 1 szt. Lp minimalne/ warunek graniczny Obudowa

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Numer sprawy: ZM/TMII/2/2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr. 1 I. Zakres przedmiotu zamówienia W ramach zamówienia wymaga się realizacji następujących zadań: 1. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 Serwery typu BLADE (2 szt.) NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy procesor dedykowany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Załącznik nr 5 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Serwery

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Serwery Załącznik nr 1c do SIWZ sprawa nr 33/2010/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Serwery L.p. 1. Opis przedmiotu zamówienia 33/2010/ZP Strona 1 Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu

Bardziej szczegółowo

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa siedmiu sztuk serwerów klasy x86 Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk serwerów klasy x86 przeznaczonych do obsługi maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo