Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe"

Transkrypt

1 Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne Pola eksploatacji Serwer typ I Serwer typ II Rozbudowa macierzy dyskowej Rozbudowa przełączników SAN Zapora sieciowa - Firewall Wykonanie usługi instalacyjnej i konfiguracyjnej dostarczonych urządzeń Wsparcie techniczne Wykonanie Dokumentacji technicznej Gwarancja i rękojmia Strona 1 z 16

2 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wszystkie oferowane produkty elektryczne w przedmiotowym postępowaniu spełniają wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. 2. Wszystkie oferowane Urządzenia muszą posiadać numer seryjny producenta umieszczony na obudowie. 3. Wszystkie oferowane w postępowaniu serwery muszą pochodzić od jednego producenta. 4. Oferowane produkty muszą być sprawne, fabrycznie nowe i nieużywane oraz muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed datą dostawy, tj. w okresie 6 miesięcy przed dostawą. 5. Oferowany sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta i posiadać pakiet usług gwarancyjnych producenta obejmujący użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Oferowane serwery, macierz i firewall nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 7. Sprzęt zostanie zainstalowany na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Strona 2 z 16

3 2 POLA EKSPLOATACJI 1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 1 Umowy przenosi na nabywcę majątkowe prawa autorskie do Dokumentacji oraz utworów, o których mowa w 4 ust. 3 pkt. 3.1 Umowy, wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia, na następujących polach eksploatacji: 1.1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 1.2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 1.3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 1.4. Wykorzystania procedury instalacji i konfiguracji rozwiązania w taki sposób, aby na ich podstawie bez udziału Wykonawcy, można było odtworzyć kompletny system w przypadku awarii Wykorzystania dokumentacji opisującej całość konfiguracji niezbędnej dla ustanowienia replikacji (przeniesienia) danych do modułów redundantnych Wykorzystania dokumentacji powykonawczej w zakresie odtworzenia: architektury systemu; fizycznej konfiguracji sieci, bądź aktualizacji; logicznej konfiguracji sieci, bądź aktualizacji; pełnej konfiguracji urządzeń sieciowych; pełnej konfiguracji systemów zarządzania; zestawienia danych inwentarzowych (rodzaje i numery seryjne urządzeń, rodzaje i numery seryjne modułów, licencji, wersje oprogramowania, ilość oraz rodzaj pamięci w każdym urządzeniu); zestawienia oprogramowania standardowego i dedykowanego. 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, do Dokumentacji oraz utworów, o których mowa w 4 ust. 3 pkt. 3.1 Umowy, na zasadach określonych w Umowie oraz w zakresie określonym w ust. 1, zostanie potwierdzone na piśmie. 3. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji i utworów, o których mowa w ust. 1-2 z chwilą podpisania przez strony Umowy pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2. Strona 3 z 16

4 3 SERWER TYP I Oferuję: Serwer typ I - 2 sztuki Tabela 1. Serwer typ I L.P. Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Płyta główna Musi prawidłowo współpracować z zaoferowanymi procesorami. 2 Procesor 3 4 Pamięć operacyjna RAM Karta do podsystemu dyskowego 5 Kontroler RAID 6 Przestrzeń dyskowa dla systemu operacyjnego Dwa czterordzeniowe procesory klasy x86 z rozszerzeniem 64-bitowym. Wydajność w teście SPECint_rate_base2006 na stronie oferowanych procesorów zmierzona w serwerze z dwoma takimi procesorami, musi wynosić nie mniej niż 454. Do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowanego modelu procesora. Zainstalowana pamięć operacyjna 128 GB o częstotliwości pracy 2133 MHz Obsługa minimum 256 GB pamięci. Korekcja błędów Advanced ECC. Po zainstalowaniu 128GB pamięci RAM muszą pozostać wolne banki pamięci umożliwiające instalację dodatkowej pamięci RAM. Automatyczny mechanizm zabezpieczający na wypadek uszkodzenia modułu pamięci RAM. 2-portowa FC 8GB/s. Kontroler RAID 0, 1, 10, 5 SAS, min. 1 GB nieulotnej pamięci cache (podtrzymywanie bateryjne lub w technologii Flash). 2 jednakowe dyski SAS, hot-plug, min.10k rpm, skonfigurowane w RAID 1, minimum 300 GB każdy. 7 Wewnętrzne zatoki HDD hot-swap Możliwość zainstalowania dodatkowych 3 dysków SAS. 8 Napęd dysków optycznych DVD 8x lub combo CD-RW/DVD 24x wewnętrzny lub zewnętrzny USB widoczny z poziomu BIOS 9 Interfejsy sieciowe 8 x Gigabit Ethernet 1000 T (RJ-45) z load balancing i link agregation, wsparcie dla technologii VMQ. 10 Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x Karta zarządzania Zintegrowany kontroler IMPI 2.0. o co najmniej następujących cechach: niezależny od systemu operacyjnego, wyposażony w system do zdalnego monitorowania komponentów serwera, funkcjonalność umożliwiającą instalację zdalną systemu operacyjnego poprzez mechanizmy zaimplementowane w karcie zarządzającej serwera lub dostarczenie serwera z narzędziami pozwalającymi na instalację zautomatyzowaną systemów operacyjnych, konsola KVM przez LAN, Strona 4 z 16

5 L.P. Element konfiguracji Wymagania minimalne wirtualne media przez LAN (wirtualny napęd FDD USB, CD/DVD), powiadomienia SNMP, log zdarzeń, zdalne włączanie/wyłączanie serwera. 12 BIOS BIOS z możliwością aktualizacji. 13 Porty 14 Obudowa 8 x NIC RJ-45. USB (min. 2 na przedniej ścianie serwera i min. 2 na tylnej ścianie serwera z czego min 1 w technologii 3.0). VGA D-Sub 15. Szeregowy. Obudowa dedykowana do zamontowania w szafie rack 19", konstrukcja umożliwiająca wygodny dostęp do komponentów serwera. Szyny umożliwiające montaż serwerów w szafie rack. Szyny montażowe umożliwiające pełne wysunięcie serwera do celów serwisowych, prowadnica do kabli. 15 Zasilanie Zasilanie z nadmiarowością z wykorzystaniem min. 2 zasilaczy hot-plug. 16 Chłodzenie Wentylatory z nadmiarowością, hot-plug. Awaria jednego wentylatora nie spowoduje unieruchomienia całego serwera. 17 Wymagania pozostałe 18 Oprogramowanie Dostęp do internetowego archiwum z aktualnymi wersjami sterowników do urządzeń zainstalowanych w serwerze. Powiadamianie, na adres podany przez Zamawiającego, o krytycznych aktualizacjach sterowników. Oprogramowanie diagnostyczne producenta umożliwiające wykrycie potencjalnych usterek ważnych komponentów serwera (procesory, dyski, pamięć). Oprogramowanie monitorujące stan serwera, jego ważnych komponentów oraz automatycznie wysyłające alerty przy: o przekroczeniu bezpiecznej temperatury procesora oraz innych komponentów serwera, o wykrytych usterkach procesora, dysku, pamięci, zasilacza, wentylatora. Oprogramowanie do zarządzania i konfiguracji dyskowych kontrolerów RAID z poziomu systemu operacyjnego. Oprogramowanie wspierające instalację systemu operacyjnego. Dokumentacja serwera w wersji elektronicznej. 19 Certyfikaty Certyfikat zgodności z serwerowym systemem operacyjnym Windows Server 2012 R2 20 Kompatybilność Wszystkie zaoferowane serwery (2 sztuki) muszą być tego samego typu. Dyski instalowane we wszystkich oferowanych serwerach muszą być zgodne co do średnicy: wszystkie 3,5'' lub wszystkie 2,5''. Uszkodzone dyski twarde pozostają w posiadaniu Zamawiającego. zgodność z normami europejskimi: CE Dostarczone serwery musza współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego macierzami Strona 5 z 16

6 4 SERWER TYP II Oferuję: Serwer typ II- 8 sztuk Tabela 2. Serwer typ II L.P. Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Płyta główna Musi prawidłowo współpracować z zaoferowanymi procesorami. 2 Procesor Dwa dziesięciordzeniowe procesory klasy x86 z rozszerzeniem 64-bitowym. Wydajność SPECint_rate_base2006 oferowanych procesorów zmierzona w serwerze z dwoma takimi procesorami, musi wynosić nie mniej niż 821. Do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowanego modelu procesora. 3 Pamięć operacyjna RAM Zainstalowana pamięć operacyjna 128GB o częstotliwości pracy 2133 GHz Obsługa minimum 256 GB pamięci. Korekcja błędów Advanced ECC. Automatyczny mechanizm zabezpieczający na wypadek uszkodzenia modułu pamięci RAM. Po zainstalowaniu 128GB pamięci RAM muszą pozostać wolne banki pamięci umożliwiające instalację dodatkowej pamięci RAM. 4 Karta do podsystemu dyskowego 2-portowa FC 8GB/s 5 Kontroler RAID Dwukanałowy kontroler RAID 0, 1, 10, 5 SAS, min. 1 GB nieulotnej pamięci cache (podtrzymywanie bateryjne lub w technologii Flash) Przestrzeń dyskowa dla systemu operacyjnego Wewnętrzne zatoki HDD Napęd dysków optycznych 2 jednakowe dyski SAS, hot-plug, min.10k rpm, skonfigurowane w RAID 1, minimum 300 GB każdy, 3,5'' lub 2,5''. hot-swap, 3.5" lub 2,5''. DVD 8x lub combo CD-RW/DVD 24x wewnętrzny lub zewnętrzny USB widoczny z poziomu BIOS. 9 Interfejsy sieciowe 8 x Gigabit Ethernet 1000 T (RJ-45) z load balancing i link agregation, wsparcie dla technologii VMQ 10 Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna min. 1280x Karta zarządzania Zintegrowany kontroler IMPI 2.0. o co najmniej następujących cechach: niezależny od systemu operacyjnego, wyposażony w system do zdalnego monitorowania komponentów serwera, funkcjonalność umożliwiającą instalację zdalną systemu operacyjnego poprzez mechanizmy zaimplementowane w karcie zarządzającej serwera lub dostarczenie serwera z narzędziami pozwalającymi na instalację zautomatyzowaną systemów operacyjnych, konsola KVM przez LAN wirtualne media przez LAN (wirtualny napęd FDD USB, CD/DVD), Strona 6 z 16

7 L.P. Element konfiguracji Wymagania minimalne powiadomienia SNMP, log zdarzeń, zdalne włączanie/wyłączanie serwera. 12 BIOS BIOS z możliwością aktualizacji. 13 Porty 8 x NIC RJ-45, USB (min. 2 na przedniej ścianie serwera i min. 2 na tylnej ścianie serwera) z czego min 1 w technologii 3.0, VGA D-Sub 15, Szeregowy. 14 Obudowa Obudowa dedykowana do zamontowania w szafie rack 19", konstrukcja umożliwiająca wygodny dostęp do komponentów serwera. Szyny umożliwiające montaż serwerów w szafie rack. Szyny montażowe umożliwiające pełne wysunięcie serwera do celów serwisowych, prowadnica do kabli. Zabezpieczenie w postaci wbudowanego czujnika otwarcia obudowy współpracującego z BIOSem serwera lub kartą zarządzania. 15 Zasilanie Zasilanie z nadmiarowością z wykorzystaniem min. 2 zasilaczy hot-plug. 16 Chłodzenie 17 Wymagania pozostałe 18 Oprogramowanie Wentylatory z nadmiarowością, hot-plug. Awaria jednego wentylatora nie spowoduje unieruchomienia całego serwera. Dostęp do internetowego archiwum z aktualnymi wersjami sterowników do urządzeń zainstalowanych w serwerze. Powiadamianie, na adres podany przez Zamawiającego, o krytycznych aktualizacjach sterowników. Oprogramowanie diagnostyczne producenta umożliwiające wykrycie potencjalnych usterek ważnych komponentów serwera (procesory, dyski, pamięć). Oprogramowanie monitorujące stan serwera, jego ważnych komponentów oraz automatycznie wysyłające alerty przy: o przekroczeniu bezpiecznej temperatury procesora oraz innych komponentów serwera, o wykrytych usterkach procesora, dysku, pamięci, zasilacza, wentylatora. Oprogramowanie do zarządzania i konfiguracji dyskowych kontrolerów RAID z poziomu systemu operacyjnego. Oprogramowanie wspierające instalację systemu operacyjnego. Dokumentacja serwera w wersji elektronicznej. 19 Certyfikaty Certyfikat zgodności z serwerowym systemem operacyjnym Windows Server 2012 R2 20 Kompatybilność Wszystkie zaoferowane serwery (8 sztuk) muszą być tego samego typu. Dyski instalowane we wszystkich oferowanych serwerach muszą być zgodne, co do średnicy: wszystkie 3,5'' lub wszystkie 2,5''. Uszkodzone dyski twarde pozostają w posiadaniu Zamawiającego. zgodność z normami europejskimi: CE Dostarczone serwery musza współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego macierzami Strona 7 z 16

8 5 ROZBUDOWA MACIERZY DYSKOWEJ Rozbudowa istniejącej macierzy dyskowej firmy Fujitsu o dodatkowe dyski. Zamawiający posiada: Macierz dyskową Fujitsu Eternus DX100 S3 (o numerze seryjnym ) z zainstalowanymi półkami dyskowymi: - Półka dyskowa typ I dyski 3.5 cala SAS, - Półka dyskowa typ II dyski 2.5 cala SAS, Tabela 3. Rozbudowa macierzy dyskowej. L.P. 1 Element konfiguracji Dyski do instalacji w istniejącej macierzy Wymagania minimalne Serwerowe dyski do pracy ciągłej: 22 - dyski typu SAS, 600GB, 10 krpm, 2.5 cala, 11 - dysków typu SAS Nearline, 4TB, 7.2 krpm, 3.5 cala. Dyski muszą być dedykowane do pracy ciągłej z posiadaną macierzą. Muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta. Rozbudowana macierz musi zachować dotychczasowe uprawnienia gwarancyjne. 2 Akcesoria Dyski musza być dostarczone wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami umożliwiającymi: montaż w półce macierzy dyskowej, podłączenie do kontrolera macierzy i poprawną pracę z macierzą Fujitsu Eternus DX 100 S3. 3 Kompatybilność Zarządzanie dyskami twardymi musi odbywać się przy wykorzystaniu oprogramowania zarządzającego macierzą. 4 Instalacja Przygotowanie procedur instalacji. Fizyczna instalacja dysków w istniejącej macierzy. Testy poprawności współdziałania dysków. Konfiguracja macierzy i rozszerzenie jej zasobów o dodatkowe dyski. Weryfikacja procesów przepływu danych i wydajności. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 5 Gwarancja/serwis Rozbudowana macierz musi zachować dotychczasowe uprawnienia gwarancyjne producenta macierzy. Okres gwarancji będzie obowiązywał od podpisania protokołu odbioru III etapu. Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego. 6 Gwarantowany czas naprawy Zgodnie z zapisami rozdziału nr 11 OPZ. Strona 8 z 16

9 6 ROZBUDOWA PRZEŁĄCZNIKÓW SAN Rozbudowa istniejących przełączników o dodatkowe porty FC. Zamawiający posiada 2 przełączniki Brocade 6505 o numerach CCD2521K02B (D: OR-M-1) i CCD2524K06G (D: OR-M-1) w których wykorzystane jest po 12 portów. Tabela 4. Rozbudowa przełączników SAN L.P. 1 Element konfiguracji Moduł optyczny do rozbudowy przełącznika Wymagania minimalne 24 moduły optyczne 8Gb, współpracujące ze światłowodem wielomodowym 50/125 µm, 2 Klucze aktywacyjne 3 Akcesoria Klucze aktywacyjne umożliwiające wykorzystania wszystkich dostępnych portów ( 2 x 12 portów) w posiadanych przełącznikach. Przewody FC do połączenia zasobów z siecią SAN w siedzibie Zamawiającego, 20 szt. o długości min. 10 m i 4 szt. o długości min.15 m. 4 Kompatybilność Moduły optyczne muszą w pełni współpracować z posiadanymi przełącznikami. 5 Instalacja Przygotowanie procedur instalacji. Fizyczna instalacja modułów w istniejących przełącznikach. Testy poprawności działania modułów. Konfiguracja przełącznika o dodatkowe moduły. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 6 Gwarancja/serwis Rozbudowa przełączników SAN musi zachować dotychczasowe uprawnienia gwarancyjne ich producenta. Okres gwarancji będzie obowiązywał od dnia protokolarnego odbioru rozbudowy, przez Zamawiającego. 6 Gwarantowany czas naprawy Zgodnie z zapisami rozdziału nr 11 OPZ. Strona 9 z 16

10 7 ZAPORA SIECIOWA - FIREWALL Oferuję: Firewall 2 sztuki Tabela 5. Zapora sieciowa -Firewall L.P. Parametr lub warunek Minimalne wymagania 1 wymagania techniczne dla urządzeń ochronnych: minimum 6 interfejsów Gbit Ethernet automatyczna obsługa połączeń z co najmniej 2 niezależnymi dostawcami łącz internetowych obsługa trybu wysokiej dostępności (drugie niezależne urządzenie przejmujące funkcję w przypadku awarii urządzenia podstawowego) przepustowość zapory sieciowej (firewalla) - minimum 6 Gbps dla pakietów 1518/512 przepustowość kanału VPN szyfrowanego w trybie IPSec minimum 4Gbps minimalna liczba tuneli IPsec 1000 przepustowość kanału VPN szyfrowanego w trybie SSL minimum 300Mbps minimalna liczba tuneli VPN SSL obudowa przystosowana do montażu w szafie rack 19 o wysokości 1U zgodność z normami europejskimi: CE i RoHS 2 wymagania dla systemu zapory sieciowej (firewall): zapora sieciowa z inspekcją stanu pakietów (tzw. stateful inspection firewall) dla nielimitowanej liczby adresów IP, mechanizm automatycznego odtworzenia systemu zapory sieciowej po awarii sprzętu, możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: routera z funkcją NAT lub transparentnym. możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci. system zapobiegania włamaniom (Intrusion Prevention System) poprzez bazującą na wzorcach analizę pakietów możliwą do zastosowania dla każdej reguły firewalla, zabezpieczenie przed atakami typu DoS, DDoS, IP spoofing, flood ping i SYN flooding, SQL injection, ochrona przed skanowaniem portów i adresów, obsługa NAT, PAT, proxy arp i sieci wirtualnych (VLAN), obsługa protokołów routingu: OSPF i RIP, obsługa protokołów VoIP H.323, SIP, SCCP (skinny), zarządzanie pasmem WAN (możliwość stworzenia nieograniczonej liczby reguł kształtujących ruch), autentykacja użytkowników firewala (MSAD, LDAP, Radius, x.509) wbudowany analizator pakietów (sniffer), dający szczegółową możliwość śledzenia ruchu przechodzącego przez firewall, wbudowany tester reguł pozwalający na sprawdzenie poprawności i wyników działania tworzonych reguł przed ich aktywacją na firewallu, możliwość podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy możliwość definiowania tzw. reguł dynamicznych na firewallu, automatycznie wyłączających się po ustalonym czasie, Strona 10 z 16

11 L.P. Parametr lub warunek Minimalne wymagania 3 wymagania dla modułu VPN: serwer VPN ze wsparciem dla protokołów IPSec, PPTP, L2TP oraz SLL, szyfrowanie kanałów VPN za pomocą DES, 3DES, AES 128/256, możliwość zarządzania pasmem w ramach kanału VPN i na każdym kanale VPN z osobna, automatyczna zmiana trasowania ruchu VPN w przypadku awarii kanału VPN, możliwość nawiązywania połączeń VPN przechodzących przez serwer proxy HTTPS, dostępne centrum autoryzacji na lokalnym serwerze VPN, możliwość uwierzytelniania użytkowników za pomocą protokołów RADIUS, LDAP, x.509, oraz lokalnej bazy użytkowników możliwość przydzielania ustawień kanału VPN client-to-site na podstawie przynależności, użytkownika do grupy zabezpieczeń w usłudze katalogowej Active Directory lub LDAP możliwość podłączenia zdalnych klientów poprzez kanały VPN client-to-server za pośrednictwem klienta VPN możliwość nawiązywania podłączeń VPN co najmniej z następujących platform Windows (7, /64-bit), Linux, Android, ios i OSx. 4 dodatkowe usługi obsługiwane przez zintegrowane urządzenie ochronne: 5 dodatkowo urządzenie musi posiadać możliwość rozszerzenia funkcjonalności o: proxy dla usług HTTP i FTP z możliwością pracy w trybie transparentnym, bramka pocztowa z filtrem antyspamowym (w tym białe, czarne i szare listy; obsługa wielu domen, możliwość konfigurowania niezależnych polityk dostarczania dla każdej obsługiwanej domeny, możliwość ustawiania ograniczeń na wielkość przesyłek i ilość odbiorców), serwery DNS, obsługa klastera High Availability z możliwością pracy w trybie Active-Pasive (Master- Slave), możliwość scentralizowanego zarządzania politykami bezpieczeństwa i ich dystrybucją do końcówek klienckich. możliwość integracji ze skanerem antywirusowym pozwalającym na skanowanie ruchu przechodzącego przez bramkę po protokołach SMTP, POP3, HTTP i FTP, możliwość integracji z filtrem aplikacji P2P, Skype i komunikatorów internetowych, w tym Gadu-Gadu, możliwość integracji z modułem, który pozwala na kontrolę ruchu szyfrowanego (HTTPS). Moduł ma dostarczać również wizualizację połączeń HTTP/HTTPS, możliwość kompresji danych przesyłanych w kanałach VPN site-to-site pomiędzy zaporami sieciowymi producenta i w kanałach VPN client-to-site, możliwość kontroli dostępu do sieci firmowej końcówek klienckich zarówno w granicach sieci firmowej, jak i poza nią, poprzez specjalizowane oprogramowanie klienckie. Strona 11 z 16

12 L.P. Parametr lub warunek Minimalne wymagania 6 wymagania dotyczące zarządzania urządzeniem: możliwość pełnego zdalnego zarządzania zaporą sieciową, serwerem VPN oraz pozostałymi usługami z jednej graficznej konsoli administracyjnej, możliwość zarządzania urządzeniem przez kilku administratorów wykorzystujących niezależne konta (loginy), wykorzystanie ról określających uprawnienia administratora, możliwość ustawienia żądania potwierdzenia przez administratora odczytania powiadomienia o krytycznym zdarzeniu (w systemie pozostaje informacja, który administrator odczytał i skasował ostrzeżenie o zdarzeniu krytycznym), generowanie powiadomień o zdarzeniach (przez SMTP i SNMP), generowanie statystyk w czasie rzeczywistym, tworzenie statystyk i histogramów co najmniej dla: obciążenia urządzeń, poszczególnych interfaców sieciowych i procesów. tworzenie logów w zakresie wszystkich funkcjonalności bezpieczeństwa realizowanych przez system. przechowywanie zalogowanych zdarzeń przez co najmniej 2 miesiące generowanie raportów w zakresie wszystkich funkcjonalności bezpieczeństwa realizowanych przez system - na żądanie oraz w trybie cyklicznym, z możliwością zapisu w formacie tekstowym np: PDF, DOC, HTML automatyczne przywracanie ostatniej działającej konfiguracji systemu zabezpieczeń po określonym czasie w przypadku utracenia połączenia administracyjnego z urządzeniem. 7 inne wymagania: pomoc techniczna świadczona w języku polskim, Strona 12 z 16

13 8 WYKONANIE USŁUGI INSTALACYJNEJ I KONFIGURACYJNEJ DOSTARCZONYCH URZĄDZEŃ 1. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, montażu, uruchomienia i konfiguracji zamawianych urządzeń komputerowych w zakresie: 1.1. Serwery Instalacja, montaż i podłączenie serwerów w siedzibie Zamawiającego Instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemów operacyjnych Windows Server 2012 R2 na serwerach (Zamawiający dostarcza oprogramowanie) Instalacja i konfiguracja środowisk wirtualnych Hyper-V opartych o Windows Server 2012 R Instalacja i konfiguracja klastrów w oparciu o Microsoft Windows Server 2012 R Instalacja i konfiguracja Cluster w oparciu Microsoft SQL Server 2014 (Zamawiający dostarcza oprogramowanie) 1.2. Macierz Podłączenie serwerów przez sieć SAN do macierzy w sposób redundantny (HA) Instalacja dysków i konfiguracja macierzy Podłączenie macierzy do serwerów z uwzględnieniem redundancji Rekonfiguracja i Udostepnienie zasobów macierzy dla serwerów fizycznych i wirtualnych 1.3. Przełączniki SAN Montaż i instalacja i konfiguracja modułów optycznych w przełączniku SAN Rekonfiguracja przełączników SAN o dodatkowe moduły optyczne Rekonfiguracja przełączników SAN uwzgledniająca wysoką dostępność (HA) 1.4. Zapora ogniowa - Firewall Instalacja, montaż i uruchomienie Konfiguracja VPN, IPS, stref i reguł dostępu, 2. Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt konfiguracji dostarczonych urządzeń komputerowych z uwzględnieniem rozwiązań wysokiej dostępności jak również specyfiki infrastruktury Zamawiającego. 3. Zbudowane środowisko w oparciu o dostarczone urządzenia komputerowe, musi współpracować bezawaryjnie z posiadaną infrastrukturą i architekturą systemową Zamawiającego i wszystkie dostarczane urządzenia muszą mieć zainstalowane klucze aktywacyjne, jeśli takowych potrzebują do prawidłowego funkcjonowania. Zapewnienie tych kluczy jest po stronie Wykonawcy. 4. Informacje o eksploatowanej infrastrukturze i architekturze systemowej Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 5. Niezbędne oprogramowanie firmy Microsoft wraz z kluczami instalacyjnymi wymagane do prawidłowego funkcjonowania urządzeń komputerowych zapewnia Zamawiający i zostanie ono przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy. Wszelkie inne klucze aktywacyjne lub oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zamawianych urządzeń są po stronie Wykonawcy. 6. Zamawiający preferuje (dopuszczając również inne rozwiązania) zbudowanie środowiska w układzie redundantnym (HA). Strona 13 z 16

14 9 WSPARCIE TECHNICZNE 1. Wykonawca udzieli wsparcia w zakresie opracowywania procesu aktualizacji, konfiguracji i rekonfiguracji urządzeń komputerowych, jak również planów rozbudowy i rozwoju. 2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wsparcie techniczne dla obsługi dostarczonych urządzeń komputerowych. 3. Wsparcie będzie realizowane według następujących warunków: 3.1. Podstawowe Godziny Wsparcia dni robocze od godz. 07:00 do godz. 17:00, czasu środkowoeuropejskiego Pozostałe Godziny Wsparcia dni robocze od godz. 17:00 do godz. 07:00 dnia następnego, niedziele i święta. 4. W ramach wsparcia technicznego Wykonawca wyznaczy dedykowanego specjalistę, spośród specjalistów wskazanych do realizacji zamówienia w Wykazie osób złożonym z ofertą, który będzie odpowiedzialny za realizację usług w zakresie wsparcia technicznego, a także za przekazywanie oraz otrzymywanie informacji i komentarzy zwrotnych dotyczących świadczonych usług. Strona 14 z 16

15 10 WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przygotuje dokumentację zawierającą następujące informacje: 1.1. Procedury instalacji i konfiguracji, opisujące szczegółowy proces instalacji i konfiguracji urządzeń komputerowych, w taki sposób, aby na ich podstawie, bez udziału Wykonawcy, można było odtworzyć kompletny system w przypadku awarii Dokumentację opisującą całość ustawień niezbędnych dla ustanowienia replikacji Dokumentację powykonawczą zawierającą przynajmniej poniższe elementy: architekturę systemu, pełne konfiguracje urządzeń sieciowych, pełną konfigurację systemów zarządzania macierzą dyskową, zestawienia danych inwentarzowych (rodzaje i numery seryjne urządzeń, rodzaje i numery seryjne modułów, wersje oprogramowania, ilość oraz rodzaj pamięci w każdym urządzeniu, itp.), karty gwarancyjne, warunki świadczenia usług gwarancyjnych, kontakt do serwisu, Strona 15 z 16

16 11 GWARANCJA I RĘKOJMIA 1. Usługi gwarancyjne dotyczące sprzętu i oprogramowania będą świadczone przez serwis producenta lub serwis autoryzowany przez producenta. 2. Gwarancja dla poszczególnych urządzeń wymienionych w tabelach nr od 1 5: 2.1. minimum 3 lata gwarancji realizowanej w siedzibie Zamawiającego, z czasem naprawy do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, 2.2. zgłaszanie awarii w trybie 24 dni x 7 dni w tygodniu x365 dni w roku, 2.3. diagnostyka awarii nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu; diagnostyka będzie realizowana w siedzibie Zamawiającego, 2.4. naprawy będą dokonywane w miejscu użytkowania sprzętu dotkniętego usterką (siedziba Zamawiającego) lub poza nim, jeżeli dokonanie naprawy w miejscu użytkowania sprzętu komputerowego okaże się niemożliwe, 2.5. w przypadku, gdyby naprawa nie była możliwa Wykonawca zapewni wymianę sprzętu na identyczny z dostarczonym lub na posiadający nie gorsze parametry niż oferowane przez Wykonawcę w Ofercie, 2.6. w przypadku awarii dysku twardego uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego i staje się jego własnością. 3. Rozbudowana macierz musi zachować dotychczasowe uprawnienia gwarancyjne producenta macierzy. 4. Zamawiający nie ponosi kosztów napraw i związanych z naprawami realizowanymi w ramach gwarancji, w tym odbioru i dostawy sprzętu komputerowego. 5. Rozbudowa sprzętu i urządzeń komputerowych o dodatkowe, kompatybilne elementy przez pracowników Zamawiającego nie spowoduje utraty gwarancji na oferowane urządzenia komputerowe. 6. Wsparcie techniczne sprzętu i oprogramowania będzie świadczone przez producenta lub podmiot posiadający autoryzację producenta do świadczenia wsparcia technicznego. Wsparcie będzie realizowane poprzez: 6.1. udostępnienie na witrynie producenta pełnej dokumentacji użytkowej i technicznej, w języku polskim lub angielskim, 6.2. udostępnienie na witrynie producenta wszystkich sterowników, oprogramowania i uaktualnień. System udostępniony użytkownikom na witrynie producenta musi automatycznie wyszukiwać i udostępniać do ściągnięcia komplet oprogramowania i dokumentacji właściwych tylko dla konkretnego urządzenia, zidentyfikowanego przez numer fabryczny lub numer modelu. 7. Gwarancja min. 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru III etapu. 8. Rękojmia Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty podpisania protokołu odbioru III etapu. Do odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 9. Wykonawca zapewni prawidłowe działanie sprzętu i urządzeń komputerowych z dostarczonym w ramach niniejszego zamówienia oprogramowaniem. 10. Wykonawca gwarantuje realizację pozostałych postanowień gwarancyjnych opisanych w 6 Umowy. Strona 16 z 16

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zapobiegającego atakom sieciowym, chroniącego przed oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Specyfikacja zamawianego oprogramowania Nazwa Typ licencji Ilość [szt.] AirWatch Mobile Device Management. Perpetual 500 AirWatch Email Container. Perpetual 300

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Zestawienie ilościowe 1. Zestaw komputerowy... szt. 22 Np. Fujitsu P2760 2. Laptop 1... szt. 3 Np. HP ProBook 6555b (wd720ea) 3. Laptop 2... szt. 3 Np. HP Probook 6555b (wd722ea) 4. Laptop 3... szt. 1

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Gmina Moszczenica Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń działających na częstotliwości licencjonowanej, przez co bezpieczniejszej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo