Załącznik Nr 2 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 2 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane miejsce wykonawca musi wpisać: model/nazwę/numer katalogowy serwera oraz producenta:... SPEŁNIA TAK/NIE / W tej kolumnie przy każdym parametrze wykonawca ma obowiązek wpisania odpowiednio słowo tak jeżeli oferowany sprzęt spełnia podane parametry lub słowo nie gdy nie spełnia dotyczy to wszystkich wierszy i pozycji UWAGI Typ obudowy serwera Obudowa o wysokości maksimum 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. Możliwość zabudowy do 24 dysków 2.5. Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów, minimum osiemnastordzeniowych. Możliwość instalacji minimum 1.5 TB RAM, instalacja pamięci RDIMM lub LRDIMM. Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Procesor 2 sztuki takich samych procesorów zainstalowanych na płycie głównej w serwerze klasy x86 (w architekturze zgodnej z 64-bitową architekturą x86-64), minimum dwunastordzeniowe (24 wątkowe), dedykowane do pracy w serwerach, pamięć cache CPU minimum 30 MB lub procesory o równoważnej wydajności (cała platforma serwera musi osiągać w teście SPECvirt_sc2010 minimum wynik dla parametru Iub osiągać min CTP in MTOPS (Million Theoretical Operations Per Second) Podać nazwę producenta / model/numer katalogowy procesora Sloty PCI Sloty PCI sprzętowe wspomaganie wirtualizacji. Minimum 3 sloty PCI-E do zainstalowania niezbędnych kart rozszerzeń, Możliwość rozbudowy do minimum 6 slotów PCI-E na przykład poprzez montaż odpowiedniego modułu rozszerzeń

2 Kontrolery zainstalowane dwie karty jednoportowe kontrolerów umożliwiających komunikację z zewnętrzną macierzą poprzez porty minimum 8 Gbit FC za pomocą minimum dwóch niezależnych połączeń (jedno połączenie na kontroler) zapewniających nadmiarowość połączenia w przypadku awarii pojedynczego kontrolera. Pamięć RAM minimum 96 GB (48 GB dla każdego z procesorów) odpowiednia do typu procesora oraz płyty głównej z korekcją ECC pracująca co najmniej w trybie czterokanałowym. Pamięć RAM Możliwość rozbudowy do minimum 1,5 TB (24 sloty x 64GB ). Należy przewidzieć wolne sloty do przyszłej rozbudowy o minimum 256GB(po 128GB na procesor). Interfejsy sieciowe 4 zabudowane porty (nie zajmujące slotu PCI- E) ethernet 1 GBit, 2 zabudowane porty 10 GBit Ethernet nie zajmujące slotu PCI-E. interfejsy sieciowe muszą wspierać load balancing, failover i TCP/IP Offload Engine. Interfejsy zewnętrzne 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, 1 port VGA z tyłu obudowy. Interfejsy zewnętrzne minimum 5 portów USB w tym minimum jeden 1 z przodu obudowy Czytnik kart microsd lub SATA DOM Podać zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązanie : Karta microsd Pojemność 8GB, Class 10, SDHC, Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania jakichkolwiek adapterów przejściowych. Na karcie zainstalowany systemem hypervisor a. Zasilanie Dwa zasilacze typu Hot-Plug co najmniej 460 W każdy, redundancja N+1. Chłodzenie Redundantne wiatraki typu Hot-Plug N+1 Karta zdalnego sterowania Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu i restartu OS). System przewidywania System przewidywania awarii poszczególnych awarii elementów serwera (prefailure warranty service) dysków twardych, pamięci RAM, procesorów, zasilaczy, wentylatorów wraz z oprogramowaniem pozwalającym wysłać komunikat alarmowy do administratora. VMWare Oferowany serwer musi znajdować się na liście kompatybilności produktów VMWare (dostępnej na stronie: ility) i wspierać następujące platformy wirtualizacyjne: ESXi 5.1, ESXi 5.5).

3 Kable Przewody światłowodowe oraz niezbędny osprzęt pozwalające na połączenie oferowanego serwera z macierzą FC i przełącznikami LAN 10Gb/1Gb Ethernet w sposób zapewniający nadmiarowość połączenia (wykorzystujący obie karty serwera). 2. Macierz dyskowa FC szt. 1 Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane miejsce wykonawca musi wpisać: model/nazwę/numer katalogowy oraz producenta::... Główna macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum 11 dysków SAS, 6G o prędkości obrotowej minimum 10k obr/min oraz o pojemności łącznej minimum 5,5 TB uwzględniając konfigurację RAID 6 i co najmniej jeden dysk hot-spare Obudowa kontrolerów macierzy musi posiadać miejsca na instalacje minimum 24 dysków w technologii SAS, SSD Macierz musi gwarantować możliwość rozbudowy do minimum 149 dysków, poprzez instalacje dodatkowych półek dyskowych Macierz musi być wyposażona w dwa kontrolery RAID pracujące w trybie active-active Macierz musi być wyposażona w minimum 8 zewnętrznych portów, porty obsadzone wkładkami SFP 4 szt. do podłączenia redundantnie 2 hostów w standardzie minimum 8Gbit/s Fibre Channel, możliwość instalacji wkładek 16Gbit/s FC, możliwość instalacji wkładek 1Gb/10Gb Ethernet dla podłączeń iscsi, Macierz musi być wyposażona w minimum 8GB pamięci cache przeznaczonej dla danych (sumarycznie dla obu kontrolerów). Pamięć cache musi być kopiowana pomiędzy kontrolerami i podtrzymywana niebateryjnie (super capacitors and flash memory). Macierz musi wspierać powiększanie pamięci cache kontrolerów przez rozbudowę o dyski SSD tzw. cache adaptacyjny Awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych. Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone następującymi poziomami RAID: 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50. Macierz musi umożliwiać rozbudowę i stworzenie konfiguracji odpornej na awarię pojedynczej półki bez utraty danych przy zastosowaniu RAID-6 Macierz musi umożliwiać budowanie wolumenów większych niż 2TB SPEŁNIA TAK/NIE / W tej kolumnie przy każdym parametrze wykonawca ma obowiązek wpisania odpowiednio słowo tak jeżeli oferowany sprzęt spełnia podane parametry lub słowo nie gdy nie spełnia dotyczy to wszystkich wierszy i pozycji Uwagi

4 Macierz musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap). Macierz musi wspierać wolumeny thin provisioning Macierz musi mieć możliwość wsparcia funkcjonalności 2-tier lub 3-tier (migracja danych wg reguł miedzy wolumenami SSD, SAS, NL SAS) poprzez zakup dodatkowych licencji Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków: a. Możliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID (RAID migration). b. Możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID. c. Możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych. d. Możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych. e. Możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy f. Możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. Macierz musi umożliwiać rozbudowę o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. Macierz musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-Spare. Musi istnieć możliwość definiowania minimum 5 globalnych dysków typu Hot-Spare. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania asynchronicznych kopii danych wolumenów w obrębie jednej macierzy, w przyszłości możliwość asynchronicznej replikacji wolumenów miedzy macierzami z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy Macierz dyskowa musi umożliwić redundantne podłączenie 2 serwerów. Licencje na oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla każdego z 2 serwerów, dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy bez dodatkowej opłaty i na czas bezterminowy. Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci cache pozostałych kontrolerów, tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy.

5 Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych. Macierz musi oferować zarządzanie poprzez sieć LAN oraz port szeregowy. Macierz musi być wyposażona w zestaw do montażu w szafie przemysłowej rack 19, obudowa z kontrolerami macierzy oraz półki dyskowe muszą mieć wysokość nie większą niż 2U Macierz pochodząca od tego samego producenta co serwery Macierz jest fabrycznie nowa, Macierz musi być wyposażona w przewody światłowodowe oraz niezbędny osprzęt pozwalające na połączenie oferowanego sprzętu Oprogramowanie do zarządzania musi posiadać funkcjonalność interfejsu graficznego oraz CLI. Macierz musi umożliwiać wykonywanie kopii migawkowych (tzw. snapshotów) poszczególnych wolumenów. Macierz musi obsługiwać następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 2003, Windows 2008, Windows 2012, RedHat, SUSE, VMware, NetWare, Microsoft Cluster Services. Macierz musi znajdować się na liście kompatybilności produktów VMWare (dostępnej na stronie: i wspierać następujące systemu operacyjne: ESX 4.0 U1 FC Direct Attached, ESX 4.0 U1 FC Switched, ESX 4.0 FC, Direct Attached, ESX 4.0 FC Switched, ESX 5.0 U1 FC Direct Attached, ESX 5.0 U1 FC Switched, ESX 5.1 FC Direct Attached, ESX 5.5). Oprogramowanie do zarządzania posiada funkcjonalność interfejsu graficznego oraz CLI. Macierz musi umożliwiać wykonywanie kopii migawkowych (tzw. snapshotów) poszczególnych wolumenów. Macierz musi obsługiwać następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 2003, Windows 2008, Windows 2012, RedHat, SUSE, VMware, NetWare, Microsoft Cluster Services. Oświadczam,że oferowana macierz jest/ nie jest* produktem pochodzącym od tego samego producenta co oferowany serwer. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje macierz innego producenta niż serwer zobowiązny jest złożyć wraz z ofertą dokument o którym mowa w punkcie 17 IV ppkt 2 SIWZ. Uwaga! * niepotrzebne skreślić

6 2. Oprogramowanie do wirtualizacji Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane miejsce wykonawca musi wpisać: Nazwa oprogramowania/numer katalogowy/producent:... Oprogramowanie do wirtualizacji musi być typu 1, tzw. bare-metal hypervisor Oprogramowanie musi zapewniać pełną izolację uruchamianych maszyn wirtualnych. Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać pracę środowiska złożonego z trzech serwerów z dwoma procesorami osiemnastordzeniowymi przypadającymi na każdy serwer. Oprogramowanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania wieloma maszynami wirtualnymi oraz ich zasobami pracującymi na więcej niż trzech serwerach fizycznych (hostach): a) globalne zarządzanie kontrolą dostępu do serwerów i maszyn wirtualnych, b) widok całego systemu i zbioru maszyn wirtualnych, mapy Infrastruktury, c) możliwość raportowania dostępności i wydajności maszyn wirtualnych, d) możliwość monitorowania dostępności i wydajności maszyn wirtualnych, e) wykonywanie automatycznych bądź manualnych zadań w celu optymalizacji infrastruktury dla maszyn wirtualnych, f) funkcje ochrony dostępu zintegrowane z mechanizmem uwierzytelniania Microsoft Windows, g) klonowanie maszyn wirtualnych h) tworzenie obrazów/szablonów maszyn wirtualnych, i) wykonywanie wielu kopii migawkowych (snapshot) w każdym momencie pracy maszyny wirtualnej oraz możliwość powrotu do jej stanu z każdego momentu zrobienia kopii. Możliwość tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych bez konieczności ich zatrzymywania. Możliwość migracji z hosta na host Wsparcie dla urządzeń pamięci masowej NFS, FC, SAS, iscsi. Możliwość automatycznego zarządzania poprawkami dla infrastruktury Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla następujących Systemów Operacyjnych: Windows 2000 Server, Windows 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Solaris 10, Red Hat Enterprise Linux 4.0, Linux CentOS 5.5., wsparcie dla powyższych systemów w wersji 32- i 64-bit. Oprogramowanie jest najnowszej wersji oferowanej przez producenta tego oprogramowania SPEŁNIA TAK/NIE / W tej kolumnie przy każdym parametrze wykonawca ma obowiązek wpisania odpowiednio słowo tak jeżeli oferowany sprzęt spełnia podane parametry lub słowo nie gdy nie spełnia dotyczy to wszystkich wierszy i pozycji UWAGI 3. Oprogramowanie do archiwizacji maszyn wirtualnych

7 Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane miejsce wykonawca musi wpisać: Nazwa oprogramowania/numer katalogowy i producenta: Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 5.5 oraz Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1, 2012 I 2012 R2 Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vcenter oraz Microsoft Virtual Machine Manager oraz z hostami niezarządzanymi Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vsphere i Hyper-V Oprogramowanie musi być licencjonowanie w modelu per-cpu. Wszystkie funkcjonalności powinny być zapewnione w tej licencji. Jakiekolwiek dodatkowe licencjonowanie (np. per zabezpieczony TB, dodatkowo płatna deduplikacja) nie jest dozwolone Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej Oprogramowanie musi tworzyć samowystarczalne archiwa to odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej Oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania poprzez lub SNMP Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania skryptów przed i po zadaniu backupowym Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL (w tym odtwarzanie point-in-time) Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. SPEŁNIA TAK/NIE / W tej kolumnie przy każdym parametrze wykonawca ma obowiązek wpisania odpowiednio słowo tak jeżeli oferowany sprzęt spełnia podane parametry lub słowo nie gdy nie spełnia dotyczy to wszystkich wierszy i pozycji UWAGI

8 Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX) Oprogramowanie musi wykorzystywać VMware vstorage API for Data Protection i używać mechanizmów Change Block Tracking Oprogramowanie musi oferować podobne rozwiązanie jak CBT również dla platformy Hyper-V Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son) Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji wirtualnych maszyn pomiędzy lokalizacjami Funkcjonalność ta powinna być zapewniona dla vsphere i Hyper-V Oprogramowanie musi dawać możliwość użycia wcześniej wykonanego backupu jako źródła do zadania replikacji Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN) Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta webowego vsphere Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing) Oprogramowanie musi umożliwić uruchomienie maszyny wirtualnej bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Dla środowiska vsphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer NFS. Dla Hyper-V powinna być zapewniona taka sama funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować jaką migrację swoimi mechanizmami Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików przy pomocy VMware VIX API Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików: Linux - ext, ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS BSD - UFS, UFS2 Solaris - ZFS Mac - HFS, HFS+ Windows - NTFS, FAT, FAT32, ReFS

9 Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji takich jak Active Directory (dowolny obiekt, atrybut w tym hasło), Microsoft Exchange 2010 i nowsze(dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"), Microsoft SQL 2005 i nowsze (w tym odtwarzanie point-in-time) oraz Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze. Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny Oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN Oprogramowanie jest najnowszej wersji oferowanej przez producenta tego oprogramowania. 4. Oprogramowanie do monitorowania środowiska wirtualnego Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane miejsce wykonawca musi wpisać: Nazwa oprogramowania/numer katalogowy i producenta: System musi zapewnić możliwość monitorowania środowiska wirtualizacyjnego opartego na VMware vsphere i Microsoft Hyper-V bez potrzeby korzystania z narzędzi firm trzecich System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware w wersji 5.x, 4.x oraz 3.x zarówno w bezpłatnej wersji ESXi jak i w pełnej wersji ESX/ESXi zarządzane przez konsole vcenter Server lub pracujące samodzielnie System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-V 2.0 oraz 3.0 zarówno w wersji darmowej jak i zawartej w płatnej licencji Microsoft Server SPEŁNIA TAK/NIE / W tej kolumnie przy każdym parametrze wykonawca ma obowiązek wpisania odpowiednio słowo tak jeżeli oferowany sprzęt spełnia podane parametry lub słowo nie gdy nie spełnia dotyczy to wszystkich wierszy i pozycji UWAGI

10 System musi mieć możliwość instalacji na systemach operacyjnych w wersjach 32 i 64 bitowych: o Microsoft Windows XP SP3 o Microsoft Windows 2003 SP2 o Microsoft Windows Vista SP2 o Microsoft Windows 2008 SP2 o Microsoft Windows 2008 R2 SP1 o Microsoft Windows 7 SP1 o Microsoft Windows 8 o Microsoft Windows 2012 System musi obsługiwać następujące bazy danych w wersjach 32 i 64 bitowych: Microsoft SQL Server 2005 Microsoft SQL Server 2008 Microsoft SQL Server 2008 R2 Microsoft SQL Server 2012 System musi umożliwiać kategoryzacje obiektów infrastruktury wirtualnej niezależnie od hierarchii stworzonej w vcenter System musi umożliwiać tworzenie alarmów dla całych grup wirtualnych maszyn jak i pojedynczych wirtualnych maszyn System musi dawać możliwość układania terminarza raportów i wysyłania tych raportów przy pomocy poczty elektronicznej w formacie HTML oraz Excel System musi dawać możliwość podłączenia się do kilku instancji vcenter Server i serwerów Hyper-V jednocześnie, w celu centralnego monitorowania wielu środowisk Silnik raportowania powinien być oparty o SQL Server Reporting Services w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do raportów dla wielu użytkowników z uwzględnieniem ról, jakie pełnią w organizacji System musi mieć wbudowane predefiniowane zestawy alarmów wraz z możliwością tworzenia własnych alarmów i zdarzeń przez administratora System musi mieć wbudowane połączenie z bazą wiedzy opisującą problemy z predefiniowanych alarmów System musi mieć centralną konsolę z sumarycznym podglądem wszystkich obiektów infrastruktury wirtualnej (ang. Dashboard)

11 System musi mieć możliwość monitorowania platformy sprzętowej, na której jest zainstalowana infrastruktura wirtualna System musi zapewnić możliwość podłączenia się do wirtualnej maszyny (tryb konsoli) bezpośrednio z narzędzia monitorującego System musi mieć możliwość integracji z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta System musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów backupowych, ilości zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii zapasowych, replikacji oraz weryfikacji odzyskiwalności maszyn wirtualnych System raportowania powinien umożliwić tworzenie raportów z infrastruktury wirtualnej bazującej na VMware ESX/ESXi 3.x, 4.x, 5.x, vcenter Server 2.x, 4.x oraz 5.x jak również Microsoft Hyper-V 2.0 i 3.0. System musi wspierać wiele instancji vcenter Server i Microsoft Hyper-V jednocześnie bez konieczności instalowania dodatkowych modułów System musi być certyfikowany przez VMware i posiadać status VMware Ready System powinien instalować się na następujących systemach operacyjnych: Microsoft Windows XP SP3 Microsoft Windows 2003 SP2 Microsoft Windows Vista SP2 Microsoft Windows 2008 SP2 Microsoft Windows 2008 R2 SP1 Microsoft Windows 7 SP1 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 2012

12 System powinien wspierać jako silnik bazodanowy następujące bazy danych: o Microsoft SQL Server 2005 o o o o Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server 2008 R2 Microsoft SQL Server Reporting Services 2008 Microsoft SQL Server Reporting Services 2008 R2 o Microsoft SQL 2012 System do prezentacji raportów powinien używać SQL Server Reporting Services w celu jednoczesnego dostępu do raportów wielu użytkowników z określonymi przez administrator systemu uprawnieniami System powinien być systemem bez agentowym. Nie dopuszcza się możliwości instalowania przez system agentów na monitorowanych hostach ESXi i Hyper-V System musi mieć możliwość eksportowania raportów do formatów Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio, Adobe PDF System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu kolekcji danych z monitorowanych systemów jak również możliwość tworzenia zadań kolekcjonowania danych ad-hoc System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu generowania raportów i dostarczania ich do odbiorców w określonych przez administratora interwałach Minimalny interwał czasowy dla zadań kolekcjonowania i raportowania nie może być większy niż 1 godzina System w raportach musi mieć możliwość uwzględniania informacji o zmianach konfiguracji monitorowanych systemów System musi mieć możliwość generowania raportów z dowolnego punktu w czasie (zakładając, że informacje z tego czasu nie zostały usunięte z bazy danych) System musi posiadać predefiniowane szablony z możliwością tworzenia nowych jak i modyfikacji wbudowanych

13 System musi mieć możliwość analizowania przeszacowanych wirtualnych maszyn wraz z sugestią zmian w celu optymalnego wykorzystania fizycznej infrastruktury System musi mieć możliwość generowania raportów na podstawie danych uzyskanych z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta System musi mieć możliwość generowania raportu dotyczącego zabezpieczanych maszyn wirtualnych, zdefiniowanych zadań tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji jak również wykorzystania zasobów serwerów backupowych System musi mieć możliwość generowania raportu planowania pojemności (capacity planning) bazującego na scenariuszach what-if Oprogramowanie jest najnowszej wersji oferowanej przez producenta tego oprogramowania. 5. Szafa serwerowa szt. 1 Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane miejsce wykonawca musi wpisać: Producent:... numer katalogowy:.. Szafa serwerowa minimum 42 U, o wymiarach pozwalających na swobodne zamontowanie wszystkich urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. Zamknięcie szafy na klucz musi się odbyć bez zbędnego gięcia kabli oraz bez konieczności dobudowania dodatkowych elementów zwiększających wymiary szafy. Zabezpieczona zamkiem, przednie i tylne drzwi z blachy perforowanej przepuszczalność minimum 75% wentylacja pozioma wymuszona przez zamontowane urządzenia, odpowiednie panele zaślepiające Możliwość montażu drzwi (przód) do otwierania się w lewo jak i w prawo możliwość przyłączenia uziemienia Szafa musi posiadać jednorodność rozwiązań (dystrybucja zasilania PDU, ipdu, extension bars, zarządzanie okablowaniem). 6. Licencje systemowe SPEŁNIA TAK/NIE / W tej kolumnie przy każdym parametrze wykonawca ma obowiązek wpisania odpowiednio słowo tak jeżeli oferowany sprzęt spełnia podane parametry lub słowo nie gdy nie spełnia dotyczy to wszystkich wierszy i pozycji/ Uwagi Opis przedmiotu zamówienia wymagania minimalne P Licencja Windows Server Standard 2012 Nazwa licencji, numer katalogowy i producent

14 R2 OLP NL Gov 2Proc - 2 szt lub równoważny R Licencja dostępowa Windows Server 2012 OLP NL Gov User CAL szt lub równoważny... Miejscowość, data... Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy UWAGA! 1. W przypadku pozycji 1 - Serwery oprócz modelu/nazwy/numeru katalogowego serwera oraz jego producenta przy pozycji procesor w kolumnie ostatniej należy podać: nazwę producenta / model/numer katalogowy procesora. Przy pozycji "Czytnik kart" należy podać w oststniej kolumnie oferowane rozwiązanie. 2. Niewpisanie wymaganych przez Zamawiającego informacji dotyczących oznaczenia modelu, producenta, nazwy,numeru katalogowego danego sprzętu/oprogramowania oraz wpisanie w ostatniej kolumnie przy minimalnych wymaganiach słowa "nie" będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.Jeżeli minimalny parametr opisany przez Zamawiającego w kolumnie pierwszej składa się z kilku podpunktów np. przy parametrach oprogramowania ma ono posiadać mechanizmy równoważne, które spełniają parametry to przy każdym z parametrów Wykonawca zobowiązany jest wpisać odpowiednio słowo "tak" gdy spełnia i słowo "nie" gdy nie spełnia. Pominięcie któregoś z parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawieart.89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zapobiegającego atakom sieciowym, chroniącego przed oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Specyfikacja zamawianego oprogramowania Nazwa Typ licencji Ilość [szt.] AirWatch Mobile Device Management. Perpetual 500 AirWatch Email Container. Perpetual 300

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia kopii zapasowej maszyn wirtualnych Hyper-V. Porównanie darmowych aplikacji.

Sposoby tworzenia kopii zapasowej maszyn wirtualnych Hyper-V. Porównanie darmowych aplikacji. Sposoby tworzenia kopii zapasowej maszyn wirtualnych Hyper-V. Porównanie darmowych aplikacji. Testowanie przedstawionych aplikacji odbywało się w systemie operacyjnym Microsoft Windows Hyper-V 2012, Windows

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 12

SUSE Linux Enterprise Server 12 Broszura informacyjna www.suse.pl SUSE Linux Enterprise Server 12 Zestawienie nowych funkcji i najważniejszych możliwości systemu S U S E L I N U X E N T E R P R I S E S E R V E R 1 2 w p r o w a d z e

Bardziej szczegółowo