do Uchwały Nr XXI/191/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do Uchwały Nr XXI/191/2008"

Transkrypt

1

2 Zał ½ ² µ do Uchwały Nr XXI/191/2008 Î ¼ Ó» µ» Ý ½ ±» ¼² íð ¹ «¼² îððè ò ï

3 î

4 ÍÐ Í ÌÎÛ Ý ïò ÉÍÌ Ðòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòì îò ÑÙMÔÒß ÝØßÎßÕÌÛÎÇÍÌÇÕß Ó ÛÖÍÝÑÉÑ Ý òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòë 2.1. Poło»²» ±¾» ¹³ ² Ý ½ - òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòë îòîò б» ½ ² ½ ¾ «¼²± ½ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòé îòíò Ø ± ³» ½± ± ½ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòç íò INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁU ÝÇÝØ ÑÜÒÑÉ Û Ó ÛÖÍÝÑÉÑ Ý òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïð íòïò Æ ±¾ ±¼² ½»òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïð íòîò Ü»¼ ½ ± µ««±»òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïï 3.3. Infrastruktura społeczna...òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïì íòìò ²º «µ ½ ² ½ ² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïì íòìòïò ²º «µ «±¼±½ ¹± òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïì íòìòîò ²º «µ «² ½ ² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïë íòìòíò ²º «µ «¹ ±½ ¹± òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïê íòìòìò ²º «µ »µ ±»²» ¹» ½ ² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïê íòìòëò ²º «µ »µ±³«² µ ½ ² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïé íòìòêò ²º «µ «¼ ±¹± ¼± ²± µ±³«² µ ½ ² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïé íòëò Ù± ±¼ µ ± ² ½ ±òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïé 3.6. Kapitał społeczny i ludzki...òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîð ìò ÎÆÛÝÆÇÉ ÍÌÇ ÐÑÍÌËÔÑÉßÒÇ ÍÌßÒ ÑÜÒÑÉÇ ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕ É ÑÐ Ò Ó ÛÍÆÕß ÝMÉòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîï ëò ßÒßÔ Æß ÍÉÑÌòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîë êò É ÆÖß ÑÜÒÑÉÇ Ó ÛÖÍÝÑÉÑ Ý ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîé éò ÝÛÔ ÎÛßÔ ÆÝßÖ ÐÔßÒË ÑÜÒÑÉÇ Ó ÛÖÍÝÑÉÑ Ý òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîè èò PRIORYTETY I DZIAŁANIA NA LATA òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîè çò ÉÜÎß ßÒ Û ÐÔßÒË ÑÜÒÑÉÇ Ó ÛÖÍÝÑÉÑ Ý ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕßòíí ïðò ÐÑÜÍËÓÑÉßÒ Ûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíí ïïò Þ ÞÔ ÑÙÎßÚ ß òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíë í

5 ÝØÝÛÍÆ ÍÑÔ ÜÒ Û ÉÇÐÑÝÆ ô ÝÆßÍ ÉßÕßÝÖÛ É ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÝÛ ÎÑÆÐÑÝÆ Hasło promocyjne miejscowo ½ ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕß ïò ÉÍÌ Ðò б»²» w ramach Funduszy Strukturalnych działania Odnowa ± ±½ ±² i zachowanie dziedzictwa kulturowego otwarło małym społeczno ½ ±³ ²±» ³± ± ½ finansowe. W ramach tego działania mog ¾» ± ²» ±»µ ô µ - ½ ½»»³» ±¼²»»²» µ½ ²± ½ «½ ²» ô ²» ½ ²» µ««±» ±¾ -» µ ½ ô µ - ²» ±»µ ² µ» ± ²» ² ± ²¼ ¼«µ± ½ ½ ³» µ ½- ò λ ± ²» ±»µ ± -½ ³» ² ½»º»µ - ± ½»³±² ± ² ½ ¾«¼ ²µ- ô ¾«¼± ² ½ ½ ±¼² µ- ô µ ²¹- ô «½ ² ½ ò ³««¹ ¼²»»ô ± ³» ²»»µ ²» ±¼²± ±½ ±² µ ½ ± ½ µæ ± ³± ¼»¼ ½ ± µ««±»ò É» ô ¾±»³ ½± ¾ ¼» ½ - ½ µ» ½ ² µ± ± ò Ò ½» ¾ µ ô ¹ ² ¼ ½»ô ± «² ³ ¼ «¼ µ»ò Ó» µ ½ ³«³ ²» ±¼ ±»¼ ² ²»æ Ö µ ¾«¼± przyszło ô ²» ¹«¾ c przeszło ½ á Ë «²µ± ² Ð ²«Ñ¼²± Ó» ½± ± ½ ±»¹ ² ³ô» ³ ±² ¼»½»² ± ² ô ±µ ² ½ µ» ±¾» ³ ±¹ ² ½ ±²»»²»¼²» ³» ½± ± ½ ¹± ± ²» ø «¼»»¼ ½» ¹³ ² ² ½» ³» µ ½- ³» ½± ± ½ ò Í»½ º µ ²«±»¹ ² ³ô»» ±² «µ» «²µ± ² ² ¹ ¼²»² ½ ½ ²± Š µ««±»ô µ±²½»² ² ± ½ ô ±µ ² ½»¼ ½ ½ ô µ -» ± ¼ ³ ¼± ± ²¼ ¼«µ± ½ ½ ³» µ ½- ò Ó ³²» ± Š ¹± ±¼ ½ ô ¾ ¼» ± Š społeczny i pro kulturowy charakter. I dzi µ»³«³±» ²± doskonałe uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj konc»² ² ¹ ¼²»² ½ ²º «µ «² ½ ¹± ±¼ ½ ½ ò Ѿ»³» ½ Ð ²«Ñ¼²± Ó» ½± ± ½ É ½ µ» ±¾» ³» ½± ± ½ ò Ò ²»» ± ½± ²»» ½ µ» µ ³» ½± ± ½ ô ²»² ½ ±¾- słu ½ ½ «½ «²½»¹±ô ² SWOT, czyli mocne i słabe strony miejscowo ½ ô ²± ²» µ» «²µ ± ± «ô»¼ ½ ½«²µ± ³ µ± ±»³ ³±²±¹ ³»³ò ì

6 Ð ² Ѽ²± Ó» ½± ± ½ É ½ µ ± ¼±µ«³»² ô µ - ±µ»»¹ działa w sferze społeczno gospodarczej na lata Proces formułowania planu przebiegał z udziałem szerokiego grona mieszka ½- ô µ - ±» ± ²» «¹»»»¼ ²»¾ ² ½ ô ± µ ² ½ µ±² «½ ² ½ ò Ò ±µ± ½ ²± opracowania planu prowadzona była - ²» µ½ ²µ» ± ô µ - ±¾ to dorosłych i młodzie ò Ò ²» ²» ²»³ ± ³ ½ ³ ³± ± µ «½» ²± ½ od potrzeb społecznych i uwarunkowa º ² ² ± ½ ò Ñ ² ½ ±ô» ³±¹ ¾ ¼± ²» ²±» ¼ ² ô µ» ±ô» ³±» ³»² µ±» ²± ½» ½» ²± ½ ±¼ ««½ ±³»² ¼± «¼± º«²¼«ËÛò Ð ±»µ ± ¼ ±² ½ ¼± Ð ²«¼ powstał w oparciu o wytyczne ±¼± µ lokalnego i konsultacji społecznych. ïò ÑÙMÔÒß ÝØßÎßÕÌÛÎÇÍÌÇÕß Ó ÛÖÍÝÑÉÑ Ý 2.1. Poło»²» ±¾» ¹³ ² Ý ½ - ò Ó» ½± ± ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕß ²» ¼± ¹³ ² Ý ½ - ô ±»½» ¾» µ ³ò Poło ±²» ¼ ±¼» µ ±» ² éëô ²» Þ» µ±óò± Í ½ ô ¾»¹² cej tu wzdłu brzegu Jeziora Czchowskiego, w odległo ½ ± îë µ³ - ²± ±¼ Þ» µ ô µ ±¼ Ò±»¹± Í ½ ò Ѽ ½ ±¼«¹ ² ½ jest brzeg Jeziora Czchowskiego na Dunajcu, od pół²±½ ¹ ² ½ ± µ ± ²» Þ dzieszyna, od zachodu z wsiami Iwkowa i Połom Mały, a od południa - É ± ½» ܱ ²»ò É» É ½ µ»»¼² ïð ³» ½± ± ½ ±¼ ¾² ±² ½ ±¼» administracyjnym Gminy Czchów. [ Rys. Nr 1 poło»²» ³» ½± ± ½ ¹ ² ½ ½ ¼³ ² ½ ² ½ ¹³ ² Ý ½ - à ë

7 Rys. 1 Poło»²» ³» ½± ± ½ ¹ ² ½ ½ ¼³ ² ½ ² ½ ¹³ ² Ý ½ - É ½ µ» ± µ ¹- ò Ò ² ³» «²µ»³» ± ±³ Ö» ± Ý ½ ± µ»¹±ô îíí ³ ²ò ò³òô ² szym - góra Głowacz, 410 m n.p.m. oraz nienazwanej ¹- ² ¼ Æ»»³ô ìïï ³ ²ò ò³ò Ý południowa, Zalesie, jest oddzielona od reszty wsi Granicznikiem, wypływaj ½ ³ ±¼ ½ «Ó ½ «½ øìèð ³ ²ò ò³ò ô ¼± ² ³ ¾»¹«² ³ µ» µ± µ ³ «¾ Czarnym Potokiem, wpływaj ½ ³ ¼± Ü«² ½ «±¼²- ³µ«Ì ± ²ò Ze wschodniego zbocza Głowacza w Wytrzyszczce - wspaniały widok na jezioro i zapor ±¼² Ý ½ ±»ô ±³ µ µ± ciół w Tropiu i dolin Ü«² ½ ÿ Æ ½ ±¼²»¹± ó ¼±µ ² rozległ ¼± ² Iwkowej. Z pól przysiółka Zalesie w Wytrzyszczc» ó «±½ ¼±µ ² ¼± ² µ± ciół w Tropiu. [ Zdj cie Nr 1 Widok spod szczytu Głowacza na fragment ws Ãò ê

8 Ƽ cie Nr 1 Widok spod szczytu Głowacza na fragment w ò Å ródło ò½ ½ ± ò à îòîòð±» ½ ² ½ ¾ «¼²± ½ Ô ½ ¾ «¼²± ½ É ½ µ ²± ìëð ± -¾ò б» ½ ² ³» ½± ± ½ É ½ µ ²± ì èíð ô ½± ²± ±µò é û ±¹- ²» ±» ½ ² ¹³ ² ò Ò» ¹³ ² ³» ½± ± ³ -¼³» ³» ½» - ²± ±¼ ¹ ¼»³ ±» ½ ² µ ½ ¾ «¼²± ½ ò Ѿ «± µ» ï ± î î¾ò é

9 É µ» ïò Ô«¼²± ³» ½± ± ½ É ½ µ ²» ¹³ ² Ý ½ - ż ²» Ë ¼«Ó» µ»¹± ² ¼» íïòïîòîððé òã îëðð îíðð îððð ïëçë ïëðð ïîíê ïðëí ïíéè ïððð ëðð ïëï íçè îèé ììë ìëð ð É µ» î ò б» ½ ² ³» ½± ± ½ É ½ µ ²» ¹³ ² Ý ½ - µ³î ż ²» Ë ¼«Ó» µ»¹±ã ïê ïì ïìôðè ïíôèë ïî ïð è éôðî êôëî èôïí ê ëôðï ìôèí ì î ïôçç îôîê îôêç ð è

10 É µ» î¾ò б» ½ ² ³» ½± ± ½ É ½ µ û ²» ¹³ ² Ý ½ - ż ²» Ë ¼«Ó» µ»¹±ã Þ ¼» ² éû ïîû íû íû îïû Þ µ«½» Ó» µ» Ý ½ - Domosławice Ö«µ- Ð µ Ü «µ- Ì ± µ± îïû ïðû ïïû èû Ì ³± ìû É ½ µ Złota îòíòø ± ³» ½± ± ½ Obecna Wytrzyszczka powstała z trzech dawnych wsi. л» ó ¼»²²» É ½ µ ô poło onej na górze pod szczytem Głowacza ; drugiej - Parµ± - µ ô» cej na południe od ± ±µ«ù ² ½ ² µô ²»¹±» µ± µ ³ «¾ Ý ² ³ б ±µ»³ô ² ¼» ³ Æ» «å trzeciej - Zawrotu (Zawrocia), przyległego do brzeg- Ü«² ½ ô ³» ½¹± µ± ò Æ ² ³ ²µ ± É ½ ½» ± µ ³ «ïìîð ò É ±µ«ïìîï ³»² ²» ród licznych posiadło ½ ±¼«Ý»¾¼- Ì ± ² ô ±¾±µ ²² ½»¹± æ É ± ½»ô Ð µ± - µ ø² ¼» ³ Æ» «ô Þ ¼» ² ô Ì ¾µ ³» ¼»ô Ì goborza, Białawoda i ¼² µò Ì» ± ²» ô ¼± ¼ «½» µ ½ jednego pana, w tym akcie zostały na stałe oddzielo²» ±¼ µ «½ ± µ»¹±ò Æ ± ½ ²»¹± «²µ «¼»² ² ¾ ¼» ²»» «½»»¼² µ ¼»» Æ ± «ô ±» ¹ du na zamek Tropsztyn, wybudowany na wyniosłej skal» ² ¾»¹«Ü«² ½ ±» ¹ ¼«² º µ ô e stanowił on jedn cało ¹± ±¼ ½ ¼³ ² ½ ² z poło ±² ³ ² przeciwległym brzegu Dunajca Tropiem, zdominowanym» ²»»»³»² æ ² ½ ½ ± ±¼»µ ½ º ²»¹±ô ¹ ½ È»µ«±³ µ µ± ciół oraz sanktuarium»¹± ² µ» ¼ ò ç

11 Ü»¹±» ¼± ±µ«ïêîì ± ¼»²²»¹± Æ ± «ô ± ³»¹±» ± ² ³ kształtem Tropia, poło ±²»¹± ± ±¾«¾»¹ ½ Ü«² ½ ô» - ² ô µ ³ ² Ì ±»ñì ± ² ²²»»»»ò É ³¾± ½ ² ³ ½»² «³ ² ¼» ±³±»» ± ± ¼± Ì ± ô szkoła i punkty handlowe. Ì«¹ ² ½ Í ¼»½½ ² ô ± ½ ±¼²» ±²»ô ±¾» ² µ ²¹ ¼ Biały ܱ³»µŒô ² ±³ ± ½ ±¼²» ±²» ² ½ «ywatna posiadło Š ±¼¾«¼± ²»¼² ±»½ ² ³»µ ¾- ² ½µ œ Ì ± ²Œò 3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁU ÝÇ ÑÜÒÑÉ Û Ó ÛÖÍÝÑÉÑ Ý ò íòïò Æ ±¾ ±¼² ½»ò Zasoby przyrodnicze to składniki przyrody, które tw± ±¼± µ± ycia człowieka i»¼²±½» ²» ²± ½ ²² µ ±½» - ±¼«µ½ ² ½ ò Ò» ² ½ ô ¼«- ²± ±¼²± ±¼ ô ² ½ ²» ±¾ «³ µ± ² ± -¾ przekształcone przez człowieka, ró ²± ±¼²± º± ³ ±½ ±² ±¾- ±¼² ½ ½ ±» ¹ ¼ ½ ² ½ º± ³ ¹± ±¼ ± ² ± ² ½» ²» ± ² ² ± ± ± ò Æ µ ½» zapotrzebowanie społeczne na rekreacj ô «µ ô ¹ ± «µ ô ¼ ± ²± ô ±¼«µ»¹ ±² ²» - ²» ±¼» µ ²± ½ ²» - ²± ±¼²± ½ ±¾- ±¼ ô ½ ³ ±¼± µ»³ ±µ ² µ«²¼»³ ±¾» ± ² ³» µ ½ ¾±¹ ½ ½ ½ społeczno ½ ½ ò É ½ µ ó ± ³» ½± ± ¾±¹ ½»³ ±¾- ±¼² ½ ½ ±¹- ²» ¼±¾ µ± ½ ±¼± µ ² «²»¹±ò Ó» ½± ± É ½ µ» ½ ½ ²»»²» Ѿ «Ý ±² ±²»¹± Õ ±¾ «É ½ ±¼²»¹± б¹- É ² ½µ»¹±ò б² ¼ ± ²»»²» É ½ µ ² ¼ ±»²½ ² ±¾ ÒßÌËÎß îððð ò Ñ ±» Ò» ±» Þ» µ ¼«É ±»¹± ó µ±¼ ±¾ «ÐÔØïîððíðò Wytrzyszczka to najdalej na południe wysuni ³» ½± ± ¹³ ² Ý ½ - ô ««± ² ² ¼» ³ ¾»¹»³ Ö» ± Ý ½ ± µ»¹± na wzniesieniu Głowacz. W górzystej ½ ½ ô ¹¼» ³± ² ¼±»½ ¼±¾ ³ ¼ ±¹ ³ ³±»³ ±¼»¼²» ² µ²» ½ ²± ³ ¼±µ± ½ ² б¼µ ½ «ò ïð

12 íòîò Ü»¼ ½ ± µ««±»ò Í ½»¹- ² «½ ² É ½ µ ²± ±¾»µ ½»µ ½µ» µ» µ ²» ò µ ½ µ ô º ¹«µ» ¼ ± ²»ò Í ±²» ²» ± ² ³ ±¼«µ»³ «½ ² ³ ±¼µ» ½ ³ ± ³± ³» ½± ± ½ ò Ò «¹ zasługuje Æ ³»µ Ì ± ² który wzniesiony został przez ród Gierałtów- Ñ ³ ± ±¹- ¼ ±½ ±² ò Þ ³ Í ¼»½µ» ô» µ - wiódł wodny i l ¼± µ µ» «²µ«Égier. Drewniane zabudowania mogły powsta «È»µ«ô»¼² µ»»» ³ ²µ ± ³«± ² ³ ³µ«±½ ±¼ z 1382 roku. Istniały tu wówczas wysokie ³«² ²» ½ ± ±¾±µ«ò Æ ¾«¼±» ² trz murów pozostawała jeszcze drewniana. ܱ» ± ² pni wła ½ ½»»ô Ý»¾¼±»ô ²» li pierwsze murowane budynki, a zwłaszcza ±µ ô ³ ²» w północno-zachodnim naro ² µ«³µ«ò É ½ - ²» ½ ¼» ³»µ ± ½ µ ½ Õ³ ±»ò б ² ½ α¾ µ± ½ Ù ¾± ½ ò É ± ³ ½» ³»² ±²± ¼ ¼± ³µ«± ¾«¼± ²±» ¼»²½ ³» µ ² wzdłu północnych murów. ß¾ «µ -½ ¾-»½µ» ¼ «¼«cych tu burgrabiów zamek został zdobyty i zniszczony w 1574 roku. Od tamtego czasu pozostawał «²»ò Ü»µ±² «± ²» Ú«²¼ ½ Odbudowy Zamku Tropsztyn jest niezwykł µ½ «½ ² ò ܱ³ ²«½ ³»³»³ ±¼¾«¼± ³µ ²µ- «µ ² ½ ÈÊ»µ¹»²¼ ² ³ µ ¼ ² Ì«½ ß³ «ò Ѿ»½²» ³± ²»¼ ±¼»³ ô ³«ô» ¼±µ± ±»µ ± ½ kodzieła peruwia µ»¹±ô µ» ±¾»» ½ ½»µ º ³» ò Õ ±º Ô ²¹ œ ³»» ² µ л «Œ ò Zamek w Wytrzyszczce to jedna zrekonstruowana w Mał± ± ½» ¾«¼±» µ»» µ± ½ ò É ²» ±² ² µ ² ³ ½ «ô ² ¼ Ü«² ½»³ô ²owił wraz ze znajduj ½ ³ ² ¼ «¹ ³ ¾»¹µ ±³ µ ³ µ± ciółkiem ( z XI wieku) w Tropiu, kolebk ½» ½» ½ ½ б µ Š ±» ±»³ ¼»½µ» ò Ѿ»µ ¼»¼ ½ µ««±»¹± ²»¹±»» «¾ µ Õ±²» ± ¾ µ- ³» ½± ± ½ É ½ µ ±æ i «² ³µ«œ Ì ± ²Œô ³«È Êô ²» ò ß Š ïîè ïèòðèòïçéé ò i µ ½ µ ô º ¹«µ» ¼ ± ²» ïï

13 б²»»¼ ³ «²»µ ±¹ º» ÓòÞò Í ½ µ»¹±ô»¼ ½ Ü ² Ì ± ² øþ ³»µ ² Æ ±½ «þ ± ¼ ½» ±µ «½» Ì ± ² ² Æ ±½»ô ± ±¼¾«¼±» ² ¼¾«¼±»ò Î «²»µ Ò î Ü ² Ì ± ² øþ ³»µ ² Æ ±½ «þ ó «²»µ ±¹ º ÓòÞò Í ½ µ»¹±ô ¼ò Ô - ïèìéò Å ródło ò ±»ò ²± ò± ±µ ò± ¹ò à ïî

14 Ƽ ½» Ò îò Ì ± ² ² Æ ±½»ô ± ±¼¾«¼±» ² ¼¾«¼±»å ¼±µ»³ ² ±³ É ½ ½» º ¹³»² Ö» ± Ý ½ ± µ»¹± Å ródło ò ±»ò ²± ò± ±µ ò± ¹ò Ã Õ ±¾ µ««± ³» ½± ± ½» - ²» urozmaicony. Kształtuj ¹± - ²± ³» ²» ±¾»µ ½»µ ±² ½ ²» µ - ²» µ«± ²» ¼ ½» ½ ²» ³» µ««²±ó ± µ±» ± ¹ ² ± ²» ²»»²»» ³» ½± ± ½ ò Ó» µ ½ ¾ ¼ ± ¼¾ ± ± ²» «²»µ ±» ³» ½± ± ½ ô µ - ¼ µ»³««µ ³ ²± ³» ½± ± ci czystej, zadbanej, ładnej i go ½ ²²» ò Ü µ µ ²± ½ ³» µ ½- µ«± ²» ¼ ½» ±¾ dy, głównie» ¹ ²»ò ò cenie palm, wigilia, opłatek, itp. É ½ µ» ¹ ¼«² ±» ± ±¼² ½» µ««±» ² ¼ ²»» «µ- «½ ² ½ µ ± ² ½ ½ ò Ò» µ½ ²± ³±» µ ³µ-»¼² ±»½ ² ½ ²² ½ ¾«¼±»¹± ±µ» «ò Ò» ² ¼«³µ æ Ì ± ² É ½ ½»ô ³»µ Ý ½ ±»»»µ±² «± ² ¾ ô»¼²» ¹³ ²» Æ µ ½ ² «² ³µ«Ó» ²»ô µ d przez Domosławice, Biskupice Ó» skie i Złot ³± ² ¼±» ¼± ³µ«Ü bnie poło ±²»¹±» Û Š ìò Ð ïí

15 ±µ ³± ² ±¼»¼² ±»½ ²» ²µ Ý ½ ±» Æ µ ½ ²» ± ¼ - µ ½ ½ ² Þ µ«½ ½ Ó» skich i sanktuarium maryjne w Domosławicach. Ѿ»½²» ³± ² ±¼ uroki ziemi czchowskiej płyn ½ ½ cym 11 km spływem rzeki Ü«²»½ò 3.3. Infrastruktura społeczna Infrastruktura społeczna, czyli urz ¼»² ô µ -» ²± ³» ² ±¼ przekazu usług ±½ ² ½ µ««² ½ ò Szkoła Podstawowa ò Þ»²»¼ µ É ½ ½» Szkoła podstawowa, sze ½ ±µ ± ¼± µ -» «½ ½ ìé «½ ² - É ½ µ Þ ¼» ² ò Ù ³² ½ É ½ µ «½ ½ do gimnazjum w Czchowie, a młodzie ó» ²» do szkół w Czchowie. É µ ±»»²-» «²» - ² ô»» ²»» ¼µ- ¼ -¹ô ½» ² ½ ò Ó» µ ½ ³ ¼»µ± ¼± µ» - ô ²µ- µ±³«² µ ½ ² ½ µ± cioła, który znajduje Ì ± «ø»¼² ³» ½± ± ¹¼» ³± ² ¼± promem przepływaj ½ ³»¼²» ±²»µ Ü«²»½ ² ¼ «¹ ò Ѽ ½ ±¼²» ±² É ½ µ ³ µ Ö» ± ± Ý ½ ± µ»ô ¼»¹± º µ ±»»² ¾»¹±»¹o na skutek działa ±¼³«² «Ö» ±» ¼ ³» µ ½- ¾ ¼ ± ² ò É»» ± -¾ ½ ² ½ ± µ± ½»² inwestycji (powstanie nowych punktów usługowych, t«µ ±¼² ò íòìò ²º «µ ½ ² ½ ² íòìòïò ²º «µ «±¼±½ ¹± ²º «µ «±¼±½ ¹± ¹³ ² Ý ½ - ±» ± Ù «± ɱ¼±½ ¹ Ý ½ - ô µ - ²» ±¼ ¹³ ²²»¹± «½ ±¼ ±µ ± ²»¹± ²» ±¾» ² ³»» ¼±»½ Ü«²»½ò Ë cie składa si ±¾»½²»» ½ ±µ±¼»³»² ² ½ «¼² µ± ² ½ ò Ë ±²» ±¾»µ ± ½ ²» «½ ²± æ Ï» ã ïèéôè ³ ñ ô ò ìëðé ³ ñ¼ò Ë cie słu ¼± ± ² ±¼ ³» µ ½- ¹³ ² Ý ½ - ô µ - ²» ±¼ ¼± ½ ²» ¼± ¹³ ²»¼²» Ù²± ² µ ± ¹± ±¼ ¼±³± ½ ¹³ ² µ± ïì

16 Ü bno zlokalizowanych przy granicy gmin. Ł czna długo»½ ±¼±½ ¹±» ²± ïîíôë µ³ò É» ±¼±½ ¹± ²»»²» ¹³ò Ý ½ - ± ±²» ³» ½± ± ½ Ý ½ - ô Þ ¼» ² ô Þ µ«½» Ó» skie, Domosławice, Jurków, Tymowa, Tworkowa, Wytrzyszczka, Złota. Nie posiada wodoci ¹«¹³ ²²»¹± Ð µ Ü «µ- ò ܱ ±¼±½ gu podł ½ ±² ½» ïêïê ±¼¾ ± ½- ø ³ ¼±³» ² µ±» ±» przył cza o długo ½ ëëôë µ³ò ± podł ½ ±² ½ ¹± ±¼ ¼±³± ½ ¹³ ² ²± ïìïêò Długo»½ ³» ½± ± ½ É ½ µ ²± êôï µ³ô ±¼±½ ¹«µ± îîð ± -¾ ò ìç û µ ½ ³» µ ½- É ½ µ ò íòìòîò ²º «µ «² ½ ² ò ½»µ ²»»²» ¹³ ² ±¼ ± ¼ ²»»½ µ ² ½ ² ± ¼» ½ o długo ½ 28,7 km i przył czami o dł 12,3 km do centralnej oczyszczalni ½»µ- ±µ ± ²» ³» ½± ± ½ Ö«µ- ò Ѿ»½²» ¾ ± ±¹ ½ ²± ó ³»½ ² ½ ² ±½ ½ ² ½»µ- ± ¼» «± ± êðð ³ ñ¼ò Æ» ¾ ± ½» µ ² ½ ² ²» µ± ³» µ ½ ³» ½± ± ci Czchów, Jurków i Złota oraz cz ½ ± ± Ì ± µ± Þ µ«½» Óò ± ½ ëíï ¹± ±¼ ¼±³± ½ ò É ³» ½± ± ½ É ½ µ ²» ³»½ µ ² ½ ²» ô ½»µ ¹± ±¼ ¼±³± ½ ±¼ ± ¼ ²» ¼± ¼±³± ½ ¾» ² ½ ³¾ô ² ²» ± ±²» ¼± ²» ½» ±½ ½ ² ½»µ- ò Gmina nie posiada własnego wysypiska ³»½ ò Ѽ ¼ ± one na Składowisko Ѽ ¼- Ì ²±»ò Ù± ±¼ µ ±¼ ¼±» ¹³ ²» ¹«± ² ò Ѽ ¼ µ±³«² ²» odbierane w sposób zorganizowany przez Zakład Usłu¹ Õ±³«² ² ½ Ù³ ² Ý ½ - ô według ustalonego harmonogramu, na podstawie zawart ½ «³- ²¼ ¼«² ½ ò Ѽ ¼ ¾» ²» ± -¾»»µ ² ò Ù± ±¼ µ ±¼ ¼ ³ «²± ³± ²» λ¹«³ ²» «³ ² ½ ± ½ ± ¼µ«Ù³ ²» Ý ½ - ± Ð ²» Ù± ±¼ µ Ѽ ¼ ³ ò ïë

17 íòìòíò ²º «µ «¹ ±½ ¹± ò Ò ±½ µ«¼» ¼» ½» ± ¼ ±²± ±¼ ±¼ ¹ º µ ½ ¹³ ² ò Ö µ±» ¹ ½ ±»¹± µ± ³» µ cy wsi Złota. W 1991 r. zostało wykonanych i oddanych do u ytku 297 przył ½ ò É ±µ«² ² ³ przył czonych zostało pi µ±» ² ½ ³» ½± ± ½ ò Ù º µ ½ µ± ½ ±²± ±¼¼ ²»³ ¼± «µ«ïççí ò»½ ¹ ±» ³» ½± ± ½ Þ ¼» ² ô É ½ µ Ð µ Ü «µ- ò W okresie gazyfikacji wykonano 1316 przył ½ ½ µ±» ² ½»³ ½ ²» przył ½ ² ¾ µ±» ² ±¼¾ ± ½ ò É îððî ò ½ ½ ¾ ± ¹² ła warto ïìëìò Ù³ ²» ± ona głównie w sie ¹ ±»¼²»¹± ½ ²»² øh îðð ïëð ± ¼» ½ øh íî ó ïîë ò б» «³± ±»²» ¹»»²- mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych w gminieò Ù ±½ ¹ ²»» ½»¼«µ½ ²± ó ±³ ±» ÛÙ Ì ³±» ô ±» «± ± ½ í ððð ³ ñ ò Æ ±² ¹³ ² Ý ½ - ô ½ ¹³ ² µ± Ü ¾²±ò Í ½ ²»»½ ±µ»¹± ½ ²»² H èð ³ ¹ H ëðð ³» ½± ± ½ Ù²± ² µò íòìòìò ²º «µ »µ ±»²» ¹» ½ ² Û²» ¹»»µ ½ ²» ¼± ½ ² ¼± ¹³ ² Ý ½ - ÙÐÆ Ñ ² ½ ø ¼«½ ¹³ ² Æ µ ½ ² ³ ¹ ² ² przesyłow ² ±³ ¹»²» ²» ²» ±¼¾»»µ ± ² ͵ ²»ò Ô ² ³ ¹ ² ïë µê ó ÙÐZ Olszyny - Czchów ma długo ïë µ³ò Æ ²» ²» ²» ² ±» ²»»¼²»¹± ² ½ øíò ò л¾»¹ ±² - ²±» ² µ± ±» ½ ±¼«² ½ -¼ô ² ±³ ²»»¼²»¹± ² cia o kierunku północ - południe maj charakter linii promieniowych. Na odgał»² ½ ¾«¼± ²» ò ¾ ³µ «¾ słupy odł ½ ² µ±»ô» ² ½» ¾» µ± ²»µ ± ½ ² ² µ ½ ² ø²² ò Ì µ układ sieci»¼²»¹± ² ½ ± ²» ¼ ± ¾«¼± ± ½ µ±» ² ½ ±¼½ ²µ- ² ±³»² ± ½ ½ ½»»² «²» ±»µ ± ²» ½» ² º± ³ ± ±we. Ł ½ ² długo sieci kablowej SN wynosi 48 km, natomiast długo»½ µ ¾ ±» ÍÒ ²»»²» ³ Ý ½ - ó ïôéé µ³ò Ł czna długo ² ÒÒ ² ±¾» ¹³ ² Ý ½ - ²± îðçôéì µ³ô ² ±³ ±»»²» «½ ²» ²± sieci o długo ½ îèôðë µ³ò É ¹³ ²» ² ¼ ±¾»½²» íïîï przył czy napowietrznych i kablowych o długo ½ êðôéë µ³ò Æ ±»¼² ½»³»½»»µ ±»²» ¹» ½ ² ½ ¹³ ²» ² ½» ±µò íôì ½ ±¼¾ ± ½- ò ïê

18 íòìòë ²º «µ »µ±³«² µ ½ ² ò Ó± ² ô» ½ ²»» ± ² ³» µ ½ ± ¼ telefon. Obsług»½»»µ±³«² µ ½ ²» ± ¼ ¼ -½ ±» ± - æ Ì»»µ±³«² µ ½ б µ Íòßò ± л¼ ¾ ± ± Ó«³»¼ б µ Š Þ» µ± Íòßò б² ¼ ± istnieje bardzo dobra ł ½ ²±»½»»º±² µ±³- µ±» ò íòìòêò ²º «µ «¼ ±¹± ¼± ²± µ±³«² µ ½ ² ò ²º «µ «¼ ±¹± ²»»²» É ½ µ» ¼±¾» ± ² ô ²»³²»»¼² µ ²» ½ ²» ¼ -¹ ³ ¹ ½ głych remontów. Generalnie układ drogowy miejscowo ½ É ½ µ ± ¼ ±¹ µ ± Ò éë Þ» µ± Š Ý ½ - Š Ò± Í ½ Š Õ ² ½ ± ¼ ±¹ ¹³ ²²»ò Ł czna długo ¼ -¹ ¹³ ²² ½ ³» ½± ± ½ É ½ µ ²± ïðôêî µ³»¹± i ± ²» ½ ² ¾ «³ ½ ²» ²± èôèë µ³ i ± ²» ½ ² ±» ²± ïô éé µ³ Ü ±¹ µ ±» ±» ±² ò íòëò Ù± ±¼ µ ± ² ½ ±ò i Í «µ «¹ «² - ± ² ½ ò α ² ½ ± ¹³ ² Ý ½ - ½ µ», podobnie jak w całym województwie małopolskim, znacznym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych, co wpływa na nisk ½»² ± ²± ò ѹ- ² ±» ½ ² ¹ «² - ¹³ ² ²± êêìîôêê ò Æ - ² ½± ²» ± ½»¹- ² ½ ³» ½± ± ½ ±¼ ¹ ¼»³» µ± ½ ¹ «² -» ¼± ¼ò Ò µ ±» ½ ² ³ ³» ½± ± Ý ½ - ò ïìðèôíëô ½»¹± êîôì û ²± ¹ «² ± -¾ º ½ ² ½ ò Ö µ»¼ ¾» ïô ³» ½± ± É ½ µ ±¼ ¹ ¼»³» µ± ½ ±» ½ ² ±¹- ²»» ² -¼³ ³ ³» ½«-¼ ³» ½± ± ½ ½ ±¼ cych w skład ¹³ ² ò Według danych tabeli 2 udział powierzchni u ytków rolnych w powierzchni ogółem ²± íëôèû É ½ µ» ² ç ± ½ -¼ ± ½»¹- ² ½ ³» ½± ± ½ ¹³ ² ò Ò pierwszym miejscu jest Złota 82,7% na drugim miej ½«³» ½± ± Ì ± µ± Š èïôéûò É» µ± ½»½ ²» ¼ ¹³ ² ²± 61,6%. Udział powierzchni gruntów ornych dla ³» ½± ± ½ É ½ µ ²± îìôî û ±» ½ ² ±¹- ²» ò Udział w strukturze ïé

19 «µ± ² ¹ «² - ±» ½ ² ¼- ²± íôï ûò Ëdział powierzchni trwałych u µ-» ±² ½ ²± èôë ûò б» ½ ² - ô ¹ «² -» ² ½ ¼» ±² ½ «µ «µ± ² ¹ «² - ²± ëêôë ûò Í «µ «¹ ² ¹± ±¼ ± ² ½» ²»µ± ² ò É É ½ ½» ²» ³ ¹± ±¼ ô µ -» ± ¼ «µ ± ²» ± ±» ½ ² ëóé ô îê ¹± ±¼ ³» ½»¼» îóë ò É µ ± ¹± ±¼ ± ² ½ ò ìî ² ¼»¼» ±¾ ± ³ ±¼ ïóî «µ- ± ² ½ ò ѹ- ² ½ ¾ ¹± ±¼ ± ² ½ ±²»»¼²»¹±»µ ²± èò Ì ¾» ïò Í «µ ««µ± ² ¹ «² -» ³» ½± ± ½ É ½ µ ²» ¹³ ² Ý ½ - ÅÜ ²» Ë ¼«Ó» µ»¹± Ý ½ ±»òã Ó» ½± ± λ³ Ë µ ± ²» Ù «² ± ²» Í ¼ Ô ô ¹ «²» ²» ¼» ± ²» Ù «² pozostałe ó»»² ¾«¼±ó ²»ô ¼ ±¹ ô ²»«µ Þ ¼» ² ïççôçì êìôçè ìèôèì íôèç ïïôéê éïôéê ëíôéê çôçí Þ µ«½» Ó» µ» îêçôìê îîïôïë ïèêôíç ïíôéì îðôðî ïêôíé ïïôêè îïôîê Ý ½ - ïìðèôíë éîéôëé ëëïôìë ïðéôëé êèôëë ëíéôïí ìðôèè ïðîôéì Domosławice îîêôðé ïêéôêì ïëðôêç çôéé éôïè íïôêì èôïî ïèôêé Ö«µ- ëðïôíé íèïôìð ííîôðî îîôèì îêôëì ìèôìí ïêôèî ëìôéî Ð µ Ü «µ- éðîôîè îèéôèç îïéôêê îêôíì ìíôèç ííëôèê ìçôëï îçôðî Ì ³± ïíèëôéè èêðôéç ëççôìî êìôìè ïçêôèç ìïíôìí êôëè ïðìôçè Ì ± µ± êëîôêè ëííôëî ìðïôìì íçôðð çíôðè ëêôèè íôçë ëèôíí É ½ µ ìèíôíì ïéîôçé ïïêôéê ïìôçì ìïôîé îéíôîï ïèôî ïèôçê Złota èïíôíç êéîôìé ëîêôéï íèôêï ïðéôïë éèôèï ïôïè êðôçí Ogółem gmina 6642,66 ìðèèôèç íïíïôíè íìïôïè êïêôíí ïèêíôëë îïðôêè ìéçôëì ïè

20 Ì ¾» îò Í «µ ««µ± ² ¹ «² - ³» ½± ± ½ É ½ µ ²» ¹³ ² Ý ½ - ûåü ²» Ë ¼«Ó» µ»¹± Ý ½ ±»Ã Ë µ ± ²» Ó» ½± ± λ³ Ù «² ± ²» Í ¼ Þ ¼» ² ïðð íîôí îìôë ïôç ëôç íëôç îéôð ìôè Þ µ«½» Ó» µ» ïðð èïôé êçôî ëôï éôì êôð ìôí èôð Ý ½ - ïðð ëïôé íçôî éôê ìôç íèôï îôç éôí Domosławice ïðð éìôï êêôê ìôí íôî ïìôð íôê èôí Ö«µ- ïðð éêôï êêôî ìôê ëôí çôê íôì ïðôç Ð µ Ü «µ- ïðð ìïôï íïôï íôé êôí ìéôè éôð ìôï Ì ³± ïðð êîôï ìíôî ìôé ïìôî îçôè ðôë éôê Ì ± µ± ïðð èïôé êïôë êôð ïìôî èôé ðôê çôð É ½ µ ïðð íëôè îìôî íôï èôë ëêôë íôè íôç Złota ïðð èîôé êìôè ìôé ïíôî çôé ðôï éôë Ogółem gmina ,6 47,1 5,1 9,4 28,0 3,2 7,2 i л¼ ¾ ± ½ ± ± ± ² ½ Według danych Urz ¼«Ó» µ»¹± Ý ½ ±» ø ¾» í ô ¹³ ²» Ý ½ - funkcjonowało 400 podmiotów gospodarczych zarejestr± ² ½»³» ÎÛÙÑÒò É ³» ½± ± ½ É ½ µ»» ± ² ½» îî ±¼³ ± - ± ¼ cych działalno ¹± ±¼ ½ ò Ö»¼² ³ ² kszych zakładów jest Zajazd "Biały Domek", koło zamµ«ô α¾» ÕÓ ÛÝ ÕóÞÑÝØÛ ÍÕ ô ÐÎÑÓ œ Ü«²»½Œ ² Ö» ±» Ý ½ ± µ ³ ± ½ ²» µ» ± ywcze, firmy budowlane oraz usługowe. ïç

21 Ì ¾» íò Struktura podmiotów gospodarczych działaj ½ ½ ³» ½± ± ½ É ½ µ ²» ¹³ ² Ý ½ - ÅÜ ²» Ë ¼«Ó» µ»¹± Ý ½ ±»Ã Ó» ½± ± Ogółem Ù ±²±³ Ø ²¼» Usługi Ì ² ± Þ«¼± ² ½ ± Ð ±¼«µ½ Þ ¼» ² í ó ï ó ó î ó Þ µ«½» ïí ó ï è ï î ï Ó» µ» Ý ½ - ïìð ë ìí ëê ïç é ïð Ö«µ- ìè î ïî îï ë ë í Domosławice ïí ï ì ì ï í ó Ð µ Ü «µ- ïç ë ïï ï î ó Ì ³± ëî ï ç îð ïð ïð î Ì ± µ± ìï é ïç ë è î É ½ µ îî ï è ë ï é ó Złota ìç ó ïð ïé ê ïï ë Ogółem ìðð ïð ïðð ïêï ìç ëé îí 3.6. Kapitał społeczny i ludzki. Kapitał społeczny i ludzki ma cisły zwi»µ ± ±»³»¹ ±² ² ³ô ³ µ ± ÕÔÍô ³ ²» ± ± «± ³± ± ½ ±¼²»»² «µ½» µ±²±³ ½ ²»¹± µ»ò Ü µ µ ²± ½ ³» µ ½- µ«± ²» ¼ ½» ±¾ dy, głównie» ¹ ²»ò Î ±µ«±¼¾ ±¼ «º ² «±½ ±½» ô ² µ - ³ ±¾ ½ ³± ² ¼ ½ ²» ±»»¹ ±² ²» ½ µ» ½ ²» µ ³ ±¼ «± ³ ¼ ±¾ ¹ ³ ò îð

22 ìò ÎÆÛÝÆÇÉ ÍÌÇ ÐÑÍÌËÔÑÉßÒÇ ÍÌßÒ ÑÜÒÑÉÇ ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕ É ÑÐ Ò Ó ÛÍÆÕß ÝMÉ ß² ±¾- É ½ µ ³» ³» lnym, społecznym i kulturowym została dokonana na podstawie dost pnych materiałów statystycznych b ¼ ½ ½ ± ¼ ² «Ë du Miejskiego w Czchowie. Nieodzownym uzupełnieniem była informacja Œô «µ ² ±¼ ³» µ ½- µ½» ± µ ± ½ µ±² «½ ± ¼ ±² ½ ¼» ³ ³» ½± ± ½ ò Ü µ«³» µ cami przebiegała w formie prostych pyta, które dotyczyły sytuacji»½» ± «± ²» ô ½ æ ó Ö µ» É ½ µ ¼ á ó Ö µ ³ ¾ É ½ µ µ µ á ÝÑ ÉÇÎM Ò ß Ó ÛÖÍÝÑÉÑ ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕß ÑÜ ÒÒÇÝØ Ó ÛÖÍÝÑÉÑ CI POŁO ÑÒÇÝØ É ÙÓ Ò Û ÝÆÝØMÉ ÝÑ ÖÛÍÌ ÖÛÖ ßÌÎÇÞËÌÛÓá «½ µ «² æ ³» ½± ± ładna, poło ±² ² ¼» ±»³ ½ ½ ± µ ³ô»»² ¹- «¼² ¼± «ô ³» ½± ± ²»¼±º ² ² ± ² ²» ²² ½ ³» ½± ± ½ Ù³ ² Ý ½ - ô ¼«± ¾«¼ ²µ-» ² µ± ½ ô ³» ½± ± ± ¼ ½ ¼»¼ ½ ± ± ½ ²» µ««±»ô ³» ½± ± ± ¼ ½ ± µ ±¾ ±» ± ½ ²» ¾ µ «½ ± «± ² ± ² ½» ¹ ± «µ ± «µ»µ» ½ ²» ô ¾«¼±»½ ±¼±½ ¹±» ô ¾«¼± ²º «µ «¼ ±¹±» ô îï

23 JAKIE FUNKCJE PEŁNI MIEJSCOWO ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕß á «½ µ «² æ º«²µ½ ³» µ ² º«²µ½ ± ² ½ º«²µ½»µ» ½ ² ±½ ²µ± «½ ± «± ² æ µ» ² ½»²» º«²µ½ «½ ²» ô»µ» ½ ²» ±½ ²µ±» ô ±»²» «²µ- ¼± ¼»¹± ± ± ¼ ¾ ± ½ ± ½ ± ± ² ½» ±»²» ²± ½ ³» ½ ½ ²»»²» ±³±½ ¹ ± «µ ÕÌÑ ÆßÓ ÛÍÆÕËÖÛ ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕ á «½ µ «² æ mała liczba ludno ci o stałym zameldowaniu, du ± «-» ² µ-» ¹ «¼ ½ ô»³» ½»²½ ½ «¼» ¼ cy do celu, zwarci w działaniu i podejmowaniu decyz «½ ± «± ² æ utworzenie miejsc pracy dla młodych, ma zach ½ ½ ± ¼± ± ± ² É ½ ½» «³± ²»» ²» ² ½ ² ½ - ² ½ ¾ ² ½ ô ± ² ½» ¹ ± «µ RÓDŁO UTRZYMANIA MIESZKA ÝMÉ ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕ «½ µ «² æ ½ ²»³² ± ± ² ½»³ô»²»³» «ô ½ ³» µ ców z własnej działalno ½ ¹± ±¼ ½» ô îî

24 praca zawodowa, handel, rolnictwo, rzemiosło, wiadczenia społeczne i zasiłki, praca za ¹ ² ½ ²² ½ ³» ½± ± ½ ½ ò «½ ± «± ² æ µ± ²» µ «²» «µ «¹± ±¼ ¼± ± ± «¹ ± «µ»µ± «µ ô «µ ²»²» ¼ ³» µ ½- ± ± ½ ½ ¾» ½ ô rozwój firm usługowych ± «²µ ½»»³ ²» ± ² ±»²» ²± ½ ³» ½ ½ ÖßÕ Û ÑÞÇÝÆßÖÛ ÌÎßÜÇÝÖÛ Í Ð ÛÔ ÙÒÑÉßÒÛ ÎÑÆÉ ÖßÒÛá «½ µ «² æ ³ ¹«ó¼ ²¹«ô ½»²» ³ô ±»»¹ ±² ²»ô µ± ¼± ²»ô ¼ ½» Þ±»¹± Ò ±¼»² É» µ»¹± Ì ¹±¼² ¼± ²µ ±¼ «º ² ¼ ½ ²»»» «½ ± «± ² æ µ±² ²«± ²» ¼ ½ ² ½ µ³» ¹ ² ³ô ¼± ²µ ³ ¾«¼± µ½ ²» ±º» ¼»² ½ «± ²»¹± ¼ ³» µ ½- É ½ µ zmobilizowanie młodzie y do udziału w yciu społecznym wsi µ»± ²» ²±»¹± ¼»² µ««²»¹± ²»¹± ½»³ ³» µ ½- É ½ µ ÖßÕ ÖÛÍÌ ÍÌßÒ ÎÑÜÑÉ ÍÕß É ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÝÛ á øñìñýæûò Ûô ÑÝØÎÑÒßô ÆßÙÎÑ ÛÒ ß ÎÑÜÑÉ ÍÕß «½ µ «² æ ¼ µ» µ ³»½ ô ¾ µ µ ² ½ ² ²» ³»½±²»» ± ± ½ ½ ± µ» ¼ ±» ¹- µ» ±»»ô ¾±¹ ½ ± - ø ± ²» ¼«± ¹ ¾- ¹-¼ îí

25 «½ ± «± ² 滼«µ ½»µ± ±¹ ½ ² ¾«¼± µ ² ½ ² ²» «¾ ¾«¼± ¼±³± ½ ±½ ½ ² ½»µ- µ±² ± ³» µ ½- ±¼ ¹ ¼»³ ²»½ ½ ² ±¼± µ ² «²»¹± µ ¼ ½ ¼ µ ½ µ ³»½ ÖßÕ Û ÖÛÍÌ ÎÑÔÒ ÝÌÉÑá «½ µ «² æ ± ² ½ ± ¼ ½ ²»ô ± ¼ ±¾²»²»ô «głównie zbo ô ± ² ±µ± ±»ô «½ ± «± ² æ ± - ± ² ½»µ± ±¹ ½ ²»¹±ô µ«±¼«µ - ± ² ½ ± ±½-» ² ½ µ±»²» ¼± ¼ ±ô ÖßÕß ÖÛÍÌ ÒÚÎßÍÌÎËÕÌËÎß ÌÛÝØÒ ÝÆÒß É Ó ÛÖÍÝÑÉÑ Ý ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕß á «½ µ «² æ ¹ ¾ µ µ ² ½»» ¹± ±¼ ± ¼ ±¼ z własnych studni 49 % posiada wodoci ¹ ¹³ ²² Internet słaby dost»»º±² «½ ± «± ² æ ¾«¼± µ ² ½ ² ²» «¾ ¼±³± ½ ±½ ½ ² ½»µ- ô ¾«¼±»½ ±¼±½ ¹±» ô ³±¼» ² ½»½ ¼ -¹ ¹³ ²² ½ ± «¼»²» ò œ ³ ²»µŒ ¾«¼± ±»»² ¼ ±¹±»¹± µ ¼± ¼± ²» ²» «îì

26 ÖßÕ Û Í ÐÑÉ ÆßÒ ß ÕÑÓËÒ ÕßÝÇÖÒÛá «½ µ «² æ dobre poł ½»² Ý ½ ±»³ô Þ» µ»³ô Ò± ³ Í ½»³ Õ µ±»³ złe poł ½»²» ³» µ ½- É ½ µ Ù- ²» Þ» µ»³ «½ ± «± ² æ uruchomienie dobrego poł ½»² É ½ µ Ù- ²» ¼± Þ» µ zlokalizowanie przystanku dla busów koło Zamku Tr± ²Œ JAKA JEST INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA W MIEJSCOWO Ý ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕß á øñ É ßÌß ÉÇÝØÑÉßÒ Û «½ µ «² æ ¾ µ» ½» µ» ô ¾ ¾ ±»µ brak boiska sportowego dla dzieci i młodzie ¾ µ µ ± µ«ô «½ ± «± ² æ ¾«¼± ¾± µ ± ±»¹±»½»³ ¾«¼±» ½» µ» ¾«¼± µ½ ²» ±º» ¼»² ½ «± ²»¹± ¼ ³» µ ½- É ½ µ ò ± µ µ««²» ëò ßÒßÔ Æß ÍÉÑÌ ß² ÍÉÑÌ ó» ± ² ³ ½ ² ½» ± ¼»²» ²»² ½ zasobów oraz ustalenie słabych i mocnych stron miej ½± ± ½ ± ² ¾»¹± ± ±½»² społeczno-gospodarczego, infrastrukturalnego i przyrodniczego, które przekłada si ¾» ±»¼² ± ² ²» ñ «¾ ¹ ±»² ±µ»»»»µ ½ ² ³ò Ð ½ ² ¼ ² SWOT wsi Wytrzyszczka w zakresie rozwoju społecznoó¹± ±¼ ½»¹± ²»¹±» ± ¼»²»³ ¼ ¹²± «½ ô ±zwoliły na uzyskanie opinii, îë

27 ±»» ô ² ± µ- «¹ ±¼²± ²» ²«½ ±»¹±ò Ƽ±¾»¼ «³± liwiła» ± ¼»²» ¼ µ«²»³» ² ² ½ «- ô ³± ± ½ ± ² ½ ½»½ É ½ µ «³± cych podejmowanie skutecznych działa słu ½ ½ ± ± ± społeczno-gospodarczego. É»» «¹ ± ½±²± µ» ½ ²² µ±³ ³«½ ³ działalno ò Ü µ«²»³ pozytywnego i negatywnego wpływu otoczenia zewn ²»¹± ² ±½» ±»² «²µ- ¼± ± «µ±²µ²½ ²± ci regionu wiejskiego dotyczyła okre»² ±µ ô ³± ± ½ ² ± ¹ ±» ² ½ ²± ²»³ô ± ¹ ² ½ ô dzaniem, a zwłaszcza º nansowaniem działa» ±¼µ-» ² ² ½ ³ ˲ Û«±» µ» ò ßÒßÔ Æß ÍÉÑÌ ÓÑÝÒÛ ÍÌÎÑÒÇ É ± µ ±¾ ±» ½» ± ± ± «µ æ ³» ½± ± górzysta, poło ±²» ±» ½ ½ ± µ ³ô ¼«± - ô ½» ±»»ô ½ ²»²»»»² «¾ ½ ²» ²± ½» ò ½»² «³ ³» ½± ± ½ ò Ò ³ ±¼½ ²µ«µ«±²»» µ» ±¾»µ ²º «µ «społecznej: szkoła, sklep, prom SŁABE STRONY Ò» ½ ½ ô ± «²µ«¼± ³± ± ½ ô ±º» «½ ² ô ¾ µ ¹± ±¼ ¹ ±»µ± ó «½ ² ½ Þ µ ²¹ owania społecznego, jedno ½ «º ² ô ²» podziały pomi ¼ «¼ ³ É ± ²» ¾ µ± ½ ±¾»µ -»½µ ½ µ ² ½ Poło»²» ³» ½± ± ½ ±¾» ½ ±² ±²»¹± µ ±¾ «Ð±¹- É ² ½µ»¹± Ò» ¼± ½»»³ ±» ± ½ ±¾»µ - ¾ µ± ½ Þ µ» ½ µ- «½ ² ½ ô ¾ µ µ ² ½ ² ²» ô»½ ±¼±½ ¹±» ô ¾ «¼²»» ± ±ô ¼ µ» µ ³»½ Ù± ½ ²²± ½ ± ³» µ ½- Ò»¼±»½ ² ± «²µ«¼± ±»¾ ± ³» ½ ½ ± ± ² ½»³ ²»»²» ³» ½± ± ½ ¹³ ² Õ«± ²» ¼ ½ ±¾ ¼- Ò» µ one gleby Þ µ ¾± µ ± ±»¹±ô» ½» µ» ô ½«¾ ¼ ¼»½ Zły stan infrastruktury drogowej ( chodniµ ô parkingi, drogi) słabo rozwini µ±³«² µ ½ Poło enie przy drodze krajowej Nr 75 Brak poł ½»² º Ð ±³»² ¼ ² ¼» ±»³ ½ ½ ± µ ³ îê

28 ÍÆßÒÍÛ Ú«²¼ Í «µ «²» ³ ½ ²» ½ ½ programów operacyjnych głównie PROW, ÓÎÐÑô ÐÑ ô É» ²»» ³± ¼ ¹³ ²² ² ½ ±¼» ³± ² ½» É ½ µ Ü«µ ²± władz samorz ¼± ½ Ù³ ² Ý ½ - ² ½ ± ± µ ²» ±¼µ- º ² ² ± ½ Ú«²¼«Ð±³±½± ½ É ± ²»» ± ² «µ ¹ ± «µ ÆßÙÎÑ ÛÒ ß Õ±²µ²½ ²±»¼² ½ ¹³ ² ² ²µ«±º» «½ ² ½ ²» ½ ² ½ Ò µ ±¼ Ú«²¼«Ð±³±½± ½ ± «²µ- ¼± ±»¾ Õ±²µ²½ ²± ²² ½»¼²±»µ ³± ¼± ½ «¾»¹ ² «± ±¼µ ±³±½±» Niski popyt na usługi i produkty turystyczne ± ±¼± ² ² µ ±¾²± ½ społecze Ò» ¾ ²»³ ½ É ± ²»» ± ² ¼ ± ²± ½»µ± ±¹ ½ ² ³»³ ½ Ð ±³±½ ³» ½± ± ½ Ò» ¾ ²± µ»¼ ± ¾ ²µ± Ò zanie współpracy z innymi gminami Dalsza emigracja «¼ ± «µ ² «½ Ð ½ ¹² ½» ²» ± - êò É ÆÖß ÑÜÒÑÉÇ Ó ÛÖÍÝÑÉÑ Ý ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕß É ½ µ ó ± ³» ½± ± ¾±¹ ½»³ ±¾- ±¼² ½ ½ ±¹- ²» ¼±¾ µ± ½ ±¼± µ ² «²»¹±ô µ -» ²»»²» Ѿ «Ý ±² ±²»¹± Õ ±¾ «É ½ ±¼²»¹± б¹- É ² ½µ»¹±ò Wytrzyszczka to najdalej na południe wysuni ³» ½± ± ¹³ ² Ý ½ - ô ««± ² ² ¼» ³ ¾»¹»³ Ö» ± Ý ½ ± µ»¹± na wzniesieniu Głowacz. W górzystej ½ ½ ô ¹¼» ³± ² ¼±»½ ¼±¾ ³ ¼ ±¹ ³ ³±»³ ±¼»¼²» ² µ²» ½ ²± ³ ¼±µ± ½ ² б¼µ ½ «ò Þ±¹» ±¼± µ± ±¼² ½» µ ±¾ ±» ²± ¼ ³» µ ½- ± ô µ - ½ ½ ½ ± dla przyszłych pokole ô «¹ ² «²µ µ ±¾ ±» ¼ ² ² ±¼²± ³» ½± ± ½ ±» ± - ¹ ± «µ»µ± «µ ò îé

29 éò ÝÛÔ ÎÛßÔ ÆßÝÖ ÐÔßÒË ÑÜÒÑÉÇ Ó ÛÖÍÝÑÉÑ Ý Ð± ²¼ ¼«µ± ½ ½ ³» µ ½- ±» æ ±¼²»»²» µ½ ²± ½ «½ ²» ²» ½ ²» ô zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mie µ ½- ô ± - ± ³± ½ ½ ± ²» ¼»¼ ½ µ««±»¹± ò Ý»» ¼ ² ±µ» ±²» Ð ²» Ѽ²± Ó» ½± ± ½» ² ²» ¹±¼²» ½ ± ¹ ²»» ½ ²» ± ±¼ ²»¹ ² ½ µ«µ- ¼ ± ¹² ½ ½» -» ½ ¼»¹»¹± ¼«ò W celu stworzenia zbioru inwestycji, działa ¼ ô µ» ²»» ± ¼ ±µ»» µ - µ±» ³ ²± ³ ²»»²» ³» ½± ± ci WYTRZYSZCZKA posłu ±²±»¼» µ ³ «¹» ³ ³» µ ½- ± ² µ ³ ² ÍÉÑÌò 8. PRIORYTETY I DZIAŁANIA NA LATA Ð ±» Æ µ»²» µ½ ²± ½ ²» ½ ²» «½ ²» µ»» ± «µ««ò Działania: «±»²»» ½» µ» ô ¾ ¾ ±»µ budowa boiska sportowego dla dzieci i młodzie É ½ µ ¾«¼± ½«¾ ¼ ¼»½ Ð ±» Uzupełnienie infrastruktury technicznej i komunikac ²» ³» ½± ± ½ Działania: ³±¼» ² ½ ²º «µ «¼ ±¹±» ±»»²»³ ø ¼ ±¹ ±¼ Ðò Ó ½ ¼± Ðò Õ µ ô ¼ ±¹ ¼± Ðò Ó ô ¼ ±¹ ² îì œ»» Œ ¾«¼±»½ ±¼±½ ¹±» ± ¼±³± ½ ±½ ½ ² ½»µ- îè

30 Ð ±» Í ³«± ²» µ ²± ½ ³» µ ½- É ½ µ ¼»¼ ²» µ««²± Š ± ±» Działania: «±»²» µ «¾«± ±»¹± ¾«¼± µ½ ²» ±º» dzenia czasu wolnego dla dzieci i młodzie É ½ µ ± ¹ ² ½ µ±» ¼ ± ² µ- É µ» ej wymienione działania mo» ¾¼ do realizacji głównie przy du» µ ²± ½ ³» µ ½- «³» ²» µ» ± ² ½» ³» ½± ½ ¼» - ô odpowiednim zrozumieniu i współpracy ze strony wład ³± ¼± ½ ±µ ² ½»¼ ¾ ± ½- ò ѽ ½» «²µ»³ µ±²»½ ² ³»» ²»²» ±¼ ±»¼²»¹± ± ±³«º ² ² ± ² ½ ¼ ze strony władz gminnych, samorz ¼-»¹± ½»¾ ô ² «½ ¼ ±²«½ ½ ±¼µ ³ «² ² ³ ô»¼ ¾ ± ½ ²± ci społecznej oraz º ³ ² ½ ò îç

31

32

33

34 λ ½ ± ½ ¼ ½ ² ¼± ± µ± ½ ½» ±µ±»²» potrzeb społecznych i kulturalnych mieszka ½- É ½ µ ò α - ²º «µ ½ ² ½ ²» ³ ² ½»²» ¼ ± ± «±µ ²» ¹± ±¼ µ ½ ± ²» ¼»¼ ½ µ««±»¹±»½ º µ ±¾ - ³» ½± ± ci wpłynie na wzrost µ½ ²± ½ «½ ²» ²» ½ ²» ò çò ÉÜÎß ßÒ Û ÐÔßÒË ÑÜÒÑÉÇ Ó ÛÖÍÝÑÉÑ Ý ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕß É¼ ±»²» Ð ²«Ñ¼²± Ó» ½± ± ½ É ½ µ ±»¹ ¾ ¼» ² ± ¼»² «¹± ycie uchwał Î ¼ Ó» µ» Ý ½ ±»ò ɼ ±»²» Ð ²½ Þ«³ ± Czchowa, Radzie Sołeckiej oraz Sołtysowi. Ó±² ± ± ²» µ ¼»¹±»¼ cia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały czas jego trwania polega na systematycznym zbi» ² «ô» ² «±½»²» ²º± ³ ½»½ ± ½ º ² ² ± ½ ± ½ «±² ½ µ ² µ- ô µ -» ± ¹± ±»º»µ ò É ³±² ± ± ² «¾ ± udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyj²» Ë ¼«Ó» µ»¹± Ý ½ ±» ²¹ ± ²»» ¼ ²» Ð ²«Ñ¼²± Ó» ½± ± ½ É ½ µ ò ïðò ÐÑÜÍËÓÑÉßÒ Û Ñ ½± ² Ð ² Ѽ²± Ó» ½± ± ci zakłada w przeci ¹«é ² ¾ ½» ½ µ µ«¼ ò ± ½ ¼» ±¾«¼»²» µ ²± ½ ±¼± µ ±µ ² ½ ± stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji ± ½ ² ½ ³» ½±»½ º µ społeczn µ««± ò Zakładane cele Planu przewiduj ± ² ½»² µ± ±µ ²»¹± ± ±¼µ ± ± «µ««ô»¼«µ ½ ô ± µ» ½ ò íí

35 λ ½ Ð ²«Ñ¼²± Ó» ½± ± ½ É ½ µ ³ µ e słu ²»¹ ½ społeczno ½ ±µ ²» ô µ»³«²¹ ± ² «ô ¹± ±¼ ± ² «± ²»¹± czasu dzieci i młodzie y oraz rozwojowi organizacji społecznych íì

36 ïïò Þ ÞÔ ÑÙÎßÚ ßò ó Ë ¼ Ù³ ² Ý ½ - - Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Ý ½ - ó Ë ¼ Ù³ ² Ý ½ - ó Í «¼ «³ ««²µ± µ» «²µ- ¹± ±¼ ± ²»»²²»¹± Ù³ ² Ý ½ - ó Ë ¼ Í ½ ² Õ µ±» ó б¼ ±» ²º± ³ ½»» - ±»½ ² ½ ¹³ ²» µ Ý ½ - îððî ò ó Ð ±¹ ³ α ± «Ñ¾ - É» µ ½ ² îððé Š îðïí ó Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 20ðé Š îðïí ó Ë d Marszałkowski Województwa Małopolskiego Š Í»¹ α ± «É±» -¼ Małopolskiego ó Í ± ± б ±» Þ» µ«š Í»¹ α ± «Ð± «Þ» µ»¹± ó Ü ²» ½ ²» Ë ¼«Ó» µ»¹± Ý ½ ±» íë

studni przedstawia Zał. nr 2

studni przedstawia Zał. nr 2 ÍÐ Í ÌÎÛ Ý ïòî±¼ ô µ ««± ²»»¼ ½ ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ï îòð±» ½ ² ²» «½ ±³± ½ ô ±¾»µ «¾«¼± ²»¹± ± ¼± ½ ½ ± ± -¾ ½ µ± ² ô ±µ ½» ± ²² ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ᐧ卧 ę BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 1 W PIŃCZOWIE ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ę ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ᑇ呗 óᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 j p j ᐧ卧 GMINA PIŃCZÓW ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧

Bardziej szczegółowo

Stała organizacja ruchu zmiana oznakowania ulic

Stała organizacja ruchu zmiana oznakowania ulic ÑÎÙßÒ ÆßÝÖß ÎËÝØË ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÑÆÒßÕÑÉßÒ Û ËÔ ÝÇ Stała organizacja ruchu zmiana oznakowania ulic» ±²» Ý ± ² ± Ó±² «µ

Bardziej szczegółowo

- ¹ - ½ ² ¹ «² ««¼»² ³ ¾ ½ ² ³ ³» -½ ½ ± ²² ¾ ± ²

- ¹ - ½ ² ¹ «² ««¼»² ³ ¾ ½ ² ³ ³» -½ ½ ± ²² ¾ ± ² ïïð ÒÚÑÎÓßÝÖß ¼± ½ ½ ¾»»½» ±½ ±² ¼ ± ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ѿ»µ æ Þ«¼± «½ Ý ± ² ± «½ Ó±² «µ Õ± ²» ² ¼ Ѽ Õ± ² ² ¼ Ѽ «ò Ý ± ²

Bardziej szczegółowo

îòî ²» ce zagospodarowanie terenu i według Miejscowego pla²«

îòî ²» ce zagospodarowanie terenu i według Miejscowego pla²« ÍÐ Í ÌÎÛ Ý ïòéíì Ð òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò î ïòï б¼ ½» ± ½± ² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy. ³¹ ². Mariusz Łyczak. tech. Marian Łyczak

Zespół projektowy. ³¹ ². Mariusz Łyczak. tech. Marian Łyczak Zespół projektowy ß ½»µ «³¹ ² ò ½ ò ß²² Ö-»º± ½ «ò ² îîñæðñ ßñÑÕÕñîððé Þ ²»»µ±³«² µ ½ ² ³¹ ². Mariusz Łyczak «ò ² ððêêñçêñë Þ ² a»»µ±³«² µ ½ ² tech. Marian Łyczak «ò ² ððéìñçêñë ÐÎÑÖÛÕÌ ÞËÜÑÉÔßÒÇ œþëüñéß

Bardziej szczegółowo

Þò Þ ² ²- ½ ² øµ ² ½ ¼»- ½ ± ò Ð ±»µ ² æ Ó¹ ²

Þò Þ ² ²- ½ ² øµ ² ½ ¼»- ½ ± ò Ð ±»µ ² æ Ó¹ ² Þò Þ ² ² ½ ² øµ ² ½ ¼» ½ ± ò Ð ±»µ ² æ Ó¹ ². Janusz Głuszek Í ¼ ½ æ Ò «òæ îðïíñèçô îëíðñçìô ÜÑ ñ Íñðïéèñðï ² ò Û«¹»² «Õ± ½ µ Ò «òæ îíìïñçîô ÜÑ ñþññðïéîñðï Ó»½ îððç ò Í» ½ 1. Strona tytułowa. îò Í» ½ ò

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version

PDF created with pdffactory trial version SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1/B.01. FUNDAMENTY 1.1. Roboty ziemne 1.1.1. Właściwości stosowanych materiałów Do wykonywania nasypów i zasypów: żwir, pospółka, piasek średni lub drobny oraz grunt

Bardziej szczegółowo

harmonogram egzaminu maturalnego w terminie główn ³

harmonogram egzaminu maturalnego w terminie główn ³ Õ±³«² µ ¼»µ ± ÝÕÛ»» ³ ²- ¼ ²«ô»¹ ³ ²«¹ ³² ²»¹±ô»¹ ³ ²«³ «²»¹±»¹ ³ ²«±» ¼ ½»¹± µ º µ ½» ±¼±» îðïî ò Ò ±¼» y íí «ò ï îô y ìé «ò íô y ìç «ò ïô y êï «ò îô y ïðî «ò ìô y ïðí «ò ïô y ïïí «ò ï î y ïìê «ò ë α

Bardziej szczegółowo

µ± ciowych materiałów dostarczanych na plac budowy ora z za ich wła ciwe składowanie i wbudowanie zgodnie z zało»² ³ ÐÆÖò

µ± ciowych materiałów dostarczanych na plac budowy ora z za ich wła ciwe składowanie i wbudowanie zgodnie z zało»² ³ ÐÆÖò ÍÐ Í ÌÎÛ Ý ïò ÉÍÌ Ð òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò î ïòïò л¼³ ± µ»»½ º µ ½ òòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/210/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

UCHWAŁA Nr X/210/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA UCHWAŁA Nr X/210/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ¼² ïì ½» ½ îððé ò -» «½»² ³» -½±»¹± ²«¹±- ±¼ ± ²»-»²²»¹± ¼ ½ ci zespołu urbanistycznego Grabiszyn Północny Przemysłowy we Wrocławiu Ò ±¼-» ò ïè «- ò î µ ë «-

Bardziej szczegółowo

Projektował. Sprawdził

Projektował. Sprawdził Þ ËÎÑ ÐÎÑÖÛÕÌMÉ ÑÎÙßÒ ÆßÝÖ ÆßÑÐßÌÎÆÛÒ ß ÒÉÛÍÌÇÝÖ ÇÝØÔ Òô ËÔò ÉÎÆÑÍÑÉß ïìô ÌÛÔò øðóêí îìê éè ððô ÚßÕÍ øðóêí îìê éê ðï Ò ² ¼ ² ³-»² Æ ³ ½»¹± Ѿ»µ ß¼» ±¾»µ «¾«¼± ²»¹± Ò Æ ³ ½»¹± ß¼» Æ ³ ½»¹± Ò ¼» ±¼³ ± «±

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PBW

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PBW NAZWA ZAMÓWIENIA: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR_53 PRZY UL. RUDZKIEJ 6 W WARSZAWIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKO A ADRES ZAMÓWIENIA: Warszawa, ul. Rudzka 6 ZAMAWIAJ CY: Masto St. Warszawa Dzelnca

Bardziej szczegółowo

zniszczenia warstw izolacyjnych, u o onych na konstrukcji kopu y w okresie przekazywania»»²«¼± rodka zbiornika przez otwory w pow oce walcowej.

zniszczenia warstw izolacyjnych, u o onych na konstrukcji kopu y w okresie przekazywania»»²«¼± rodka zbiornika przez otwory w pow oce walcowej. íò Ûµ» ¼± ½ ca trwa o ½ cian z pow ok» ² ² ø» ± ² µ ½»³»² ± ¾ ± ² µ ³ ¹ ²± ± ¼«² ¼³» ²»¹±ò Ѿ»µ ïïòïò íòïò Ø ± ±¾»µ «É ±µ«ïçêë ѽ ½ ² ½»µ- ½ ± ²± ¼» ¼» ±²» µ±³± º» ³»² ½ ²»ò É ïççé ±µ«µ» ¼»²»³ ²» ½» ²±

Bardziej szczegółowo

ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ÖÛÜÒÑÍÌÕÑÉÛ ÍÐÎßÉÑÆÜßÒ Û Ú ÒßÒÍÑÉÛ ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò Ö»¼²± µ±» ± ¼ ²» º ² ² ±» ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò Í» ½ Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń Ó Ą Ę ń Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń Ł Ł Ó ż Ę ć ż ń Ł ż Ó ć ń ń ń ń Ł Ą Ł Ą ż ż ń ń Ł Ą Ę Ł ż ż ĄĄ ń Ł Ź ń Ę ń ż ń Ń ć ć ż ć ż Ó ż ż Ą ż Ę ż Ó ń ż ż Ś Ę Ę ń ń ń Ł ź ż Ó ż ŚÓ ż ź ć ń Ą Ą Ą ż Ę Ł Ń ń Ą Ę Ę ź ż

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ź Ż Ż Ć ć Ź Ź Ż Ó Ó Ź ć ć Ż Ź Ó Ą Ó ć ć Ż ć Ó ć ć Ź ć ć ć Ż Ś Ć Ę Ć ć Ę Ó ć Ż Ż Ę Ż Ę Ź ć Ó Ó Ś ć Ł Ś Ó ć Ż Ś Ó Ó Ś Ż ć ć Ó Ó ć Ś Ó Ś Ć ć Ó Ó Ó Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą ź

Bardziej szczegółowo

ó ń ó

ó ń ó Ł ź ó ń ó ó ń ó ó ń ż ó ó Ł ń ó ó ń Ą ó ń ó ó ź Ł ó ó ó Ż ż Ł ó Ż ó ó ż Ś ż ó Ś ż Ż Ą Ź Ę Ó ó ó ó ń Ć ó ó ż ż Ż ó ó ń ó ż ż ó Ł ó Ż ó ż ŚÓ ż Ś ń ń Ś ż Ż ó ó Ę ó Ł ó ó ó Ą ż Ż Ó ó Ł ó Ę Ż ó ó ń ó Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

îò Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w zał ½ ² µ«ò ï

îò Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w zał ½ ² µ«ò ï Ñ - Ó ±»½µ ô îïòðîòîðïî ò Æ ²» ±º» ±» ² Î òðìîòëòîðïî ܱ ½ Ð ±»µ «æ Przecwdzałane wykluczenu cyfrowemu w Gmne O - Ó ±»½µ Œô» ± ²»¹± ³ ½ ±¹ ³«Ñ» ½ ²»¹± ²²± ½ ² Ù± ±¼ µ èò Ñ Ð ±» ± æ Społecze ± ²º± ³ ½ ²»

Bardziej szczegółowo

Roboty w zakresie burzenia, roboty zie ³²» Roboty w zakresie konstruowania, funda ³»² ± ²

Roboty w zakresie burzenia, roboty zie ³²» Roboty w zakresie konstruowania, funda ³»² ± ² Ѿ»µ æ ÝÐÊæ ìëïðððððóè Ð ¹± ± ²»»»²«±¼ ¾«¼± i ìëïïððððóï α¾± µ»» ¾² ± ¾ - µ ± ¾»µ - ¾«ó ¼± ² ½ å ±¾±»³²» 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zie ³²» ìëîðððððóç α¾± ¾«¼± ²» µ»» ²±»² µ±³ó» ²

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 1. Organizacja konkursu: Konkurs Pi kna Wie 2011, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wie i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród poło onych w granicach

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ą Ł Ż Ż Ą Ń Ą Ś ź Ść ć Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ó ć Ż ż ż ż ć ć ż ć ż Ść Ż ć Ó ź Ł ć Ą ż ż ć ć Ś Ą ż ć Ę Ś Ś Ł ć ć ż ć ź Ż Ę Ó Ś ć ć Ś ż ż ć ć Ż Ó Ń ć Ó Ż Ść Ś ć ć Ż ć Ę ć Ł Ź ŁĄ ż Ó ć ć Ę Ż Ę Ł Ś Ł Ł Ż Ż Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł ż Ó Ż Ż ż ź ż ż Ź Ż ż Ę Ą Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł Ń Ę ż ż Ź ż Ę Ż Ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż Ź Ó Ś Ó ż Ś Ą Ą ż ż Ł Ą Ń Ą Ą Ł ż Ź ż ż ż ż ż ż ŁĄ Ł Ś ż Ż ż Ś ż ż ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ż Ż ż ż Ń ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń Ł Ł Ł Ń ś ń ć Ź ś ń ŁĄ Ę Ą Ą Ź ć ś ś Ź ć ć ć ć Ą ń ść ść ń Ź ń ś ś ń ń ń ń ń ś ń ś ść ś Ą ź Ź ś ś ń ć ń ń Ą ń ś ś ś ś Ź ś Ź ś ś Ź ś Ł Ś Ó Ą Ź Ą Ą Ó Ó ń ś ć ć ś ń ń Ść ń Ź ść ść ść ś ś ń ść ś ść ć ś Ń ć

Bardziej szczegółowo

ń

ń Ą ń Ą ż ń Ł ć ń ć ż ć ż Ą ć ń ź ż Ę ż ż ć ń ć ż ć ż ć ż ń ż ć ż ń ń ń ż ń ń ż Ł ń ż ń ć ń ż Ń ć ż ń ń ń ń ń ż ż Ą ć ż ć ż ć ż ć Ń ć ć ń ć ć ń ć ć ż ń ń Ń ń ż ć ź ń ż ż ŁĄ ż ń ż ż ż Ą ż ć ń ż ć ż Ń ż Ń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja

Szczegółowa Specyfikacja Szczegółowa Specyfikacja Ì»½ ² ½ ² ²» ± æ Ù³ ² ͵±µ êîóðèë ͵±µ «ò Ý ± ½ ïï Þ«¼± æ λ³±² ¼ ±¹ ¹³ ²²» ³ò α ½ ²²± Ù³ ² ͵±µ É µ±² ½ æ Þ «± ² ²» ²± Š Ì»½ ² ½ ²» œõ ÛÎŒ Mieczysław Łebedy µ êîóîðð Ù²» ²± Os.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i. Rozwoju Wsi. Rozwój Obszarów Wiejskich w latach

Ministerstwo Rolnictwa i. Rozwoju Wsi. Rozwój Obszarów Wiejskich w latach Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 UE - 25 Wybrane elementy potencjału rolnictwa w 2005 r. Polska Odsetek ludnoci zamieszkałej na wsi 23,7 38,6 Struktura

Bardziej szczegółowo

ÈÐ Ò ÛÝ Ø Ô Ò ½ ¾ ÃÐ ÝÞÒ Ó Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò ÅÓ Ð Ó Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò Ë Ò ÙÖÓÒÓÛ ÏÒ Ó ÓÛ Ò Þ ÐÓ ÖÓÞÑÝØ Ð ÓÖÝØÑÝ ÛÓÐÙÝ Ò ÊÓÞÛ Þ Ò Ý ÖÝ ÓÛ ÝÒ Ñ

ÈÐ Ò ÛÝ Ø Ô Ò ½ ¾ ÃÐ ÝÞÒ Ó Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò ÅÓ Ð Ó Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò Ë Ò ÙÖÓÒÓÛ ÏÒ Ó ÓÛ Ò Þ ÐÓ ÖÓÞÑÝØ Ð ÓÖÝØÑÝ ÛÓÐÙÝ Ò ÊÓÞÛ Þ Ò Ý ÖÝ ÓÛ ÝÒ Ñ Ç Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò Â ÖÓ Û Ö ÈÓÐ Ø Ò Ï Ö Þ Û ÁÒ ØÝØÙØ ËÝ Ø Ñ Û Ð ØÖÓÒ ÞÒÝ Ï ÌÁ ÈÐ Ò ÛÝ Ø Ô Ò ½ ¾ ÃÐ ÝÞÒ Ó Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò ÅÓ Ð Ó Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò Ë Ò ÙÖÓÒÓÛ ÏÒ Ó ÓÛ Ò Þ ÐÓ ÖÓÞÑÝØ Ð ÓÖÝØÑÝ

Bardziej szczegółowo

Ć Ę Ę ż ŁĄ

Ć Ę Ę ż ŁĄ Ó Ń Ń Ń Ą Ę Ź ŚĘ Ś Ć Ę Ę ż ŁĄ ż Ą Ś Ą Ś ź ż ź Ś Ę Ę ź Ą Ę ż Ą ż ż ż Ą Ś ż ż ż ć ż ż ć ż ż ć ć ż ż Ą ż ż ż Ę Ę Ę ż Ś ż Ą Ę Ź Ą ż Ą Ę ż ż Ś ż ż ż ż Ł Ę ć ż Ś ż ż ż ż ż Ś Ę ż ż Ę Ę ż Ę ć ż ż ż Ś ż ż ć ż Ę

Bardziej szczegółowo

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń Ł Ł Ń Ń Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń Ą Ł ń Ś Ś ć ń ć ć ń ć ć ć ŚĆ Ż ć ć ń ń ć ń Ż Ć ń ć ć ć ń ć ć ć ć ć ń ć ć Ż ć ń ć ć Ę ć ć ć ń ć ń Ą ć Ą Ó ć ć Ą ć ć ć ń Ł ć ć ń ć ć Ś Ć Ć Ć Ć Ć Ć ć Ć Ć Ć Ż ć

Bardziej szczegółowo

Poniżej 14 r.ż. 1 (0,5%) 1 (0,9%) r.ż. 11 (6,0%) 21 (18,9%) r.ż. 59 (32,2%) 44 (39,6%) r.ż. 38 (20,8%) 15 (13,5%) Powyżej 25 r.ż.

Poniżej 14 r.ż. 1 (0,5%) 1 (0,9%) r.ż. 11 (6,0%) 21 (18,9%) r.ż. 59 (32,2%) 44 (39,6%) r.ż. 38 (20,8%) 15 (13,5%) Powyżej 25 r.ż. ! " # $ % &! ' $ ( ) * # +, $ - *. /, 0 # 1!. 0, * 2 0 '! 3! 1 ) 4 $ % 5. ) (! +, ) 0 6 ). 7 1 $ 8, 9 : ; < = >? < ; @ = A B C D E F G @ H < I J K L D M N = A D M O E L D H B P ; A Q H < O R S G @ ; P

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia

Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia kontakt z cał Europ. Gmin zamieszkuje około 30,0 tys. mieszka

Bardziej szczegółowo

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ść ś Ź ć ź ś Ę ń ś Ę ś ń ś ś ź ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ń ń ń ś ć ń ć Ą Ó Ó ń Ś ń ś Ę ć ś ś ć ś ć ń ń ś ś ń Ó ń ć ć ć Ź ś ć ć Ś ś ć ć ć ść ś ń ś ś ń ć ź ń ć Ó ś ś ś ś ń ś ść ść ć ś śó ść ć ń

Bardziej szczegółowo

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ÓŚ ż Ć ą ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ą Ę ŁĄ ż ą ą ą Ś ą Ś ą ą ą ż ć Ź ą ć Ó Ą Ę ą ś ą Ę ż ą ś Ź ą Ś ą Ą ŁĄ ś Ź Ś Ł Ź Ż ą Ć ś ś ć ś ą Ź ą ą ć Ź ś ą ą ą Ż Ó ś ś ś ś Ą Ś Ś ą Ź ą Ź ż ś ż Ę ć ś ą Ó ż ż Ą Ź Ż

Bardziej szczegółowo

ĄĄ

ĄĄ Ń Ę Ą Ą ĄĄ Ś ĘĘ Ę Ę Ę Ś Ń Ń Ę Ę Ę Ń Ę Ą ź Ę Ś Ą ź ź Ę Ę Ń Ę Ę ź ź ź Ę Ń Ę Ą Ę ź ź Ń Ó Ó Ś Ę Ń Ń ź Ę Ą Ł ź Ą ź Ą Ę ź Ń Ą ź ź ź Ń ź ź ź ź Ą ź Ą Ę Ą ź Ą Ą Ś ź Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ń Ń ź Ę ź Ę Ń Ł Ł Ń Ś ź Ń Ń Ę

Bardziej szczegółowo

lub materiału. - Napełnienie instalacji freonem, pomiarów przepływów, wydatków, ci ²», temperatur, poziomów gło ²± ½ ô

lub materiału. - Napełnienie instalacji freonem, pomiarów przepływów, wydatków, ci ²», temperatur, poziomów gło ²± ½ ô Ô ò ÒÍÌßÔßÝÖÛ ÉÑÜÇ ÌÛÝØÒÑÔÑÙ ÝÆÒÛÖ ² ½ ±¼»½ ²± ±¹ ½ ²» ó ÉÍÌ Ð É» µ» ±¾± ²» µ±² ¹±¼²» л³ Þ«¼± ² ³ô É «²µ ³ Ì»½ ² ½ ² ³ ô Ö µ ³ б ²² Ѽ ± ¼ Þ«¼ ²µ ½ Ë «± ²»Œô ±¾± «½ ³» ³ ²± ³ ³ ô É «²µ ³»½ ² ½ ² ³ µ±²

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ł Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ś ć ż ć Ś ć ż ż ć Ść ć ć ć ć Ś Ś ż Ę Ś Ń ć ć Ś ć ć Ż ż ź ź ć ć ź Ż Ą Ś ź ż ż Ż Ż ż Ż ż Ż Ż ć ż Ż Ż ż ć ć Ż ć ć Ż Ą ć ć ż ź Ł Ł Ś Ą Ń Ż Ż Ż ć ć ż Ż ć Ż Ę ć Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ł ć ć ż ć Ś Ś Ł Ś Ł Ł Ź

Ł ć ć ż ć Ś Ś Ł Ś Ł Ł Ź Ł Ś ĘĄ Ś Ł ż Ą ż ń ć ż ć Ś Ł Ł Ź Ł ć ć ż ć Ś Ś Ł Ś Ł Ł Ź Ł ż ć ż ć ń Ł ć Ó ć ć ć ż ć ć ć ć ć ż ć ż Ó ć ź ć Ś Ł Ł Ź Ś ć ć Ą ć Ó ż ć ż ż ć ć ż ć ń ż Ł ć ń ć ć ć ż ć ć Ś Ł Ł ż Ł ć Ę ż ć Ł ż Ń Ó ż ż ć ż ć

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć ć ć Ł ć ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć ż ćż Ń ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż ć ć ż Ę Ń ć ż Ą ż Ś ż ż ć ć Ź ć ć ż ż Ź ż ć Ę Ń Ź ż ć ć ż Ń Ł ć ć ć Ż ż ć ć ż Ź ż Ę Ą ż ż ćż ż ż ć ż ż ż ć ć ż

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

ś ść ő ś ś ń Í ś Ż ś Ó ś ś ś Ż Ż Ż ś ść ść Ć Ż ś Ó Ć ś Ć Ć Ć ś ś ś ś Ż Ż ń ś

ś ść ő ś ś ń Í ś Ż ś Ó ś ś ś Ż Ż Ż ś ść ść Ć Ż ś Ó Ć ś Ć Ć Ć ś ś ś ś Ż Ż ń ś é Ś Ś Ś ŁĄ ń ľ ś ń ś ś ń Í Ż ś ś Í Ż Ć Ć ś ś ś ś ń Ż ń ś ś Ć ś Ć ś ń Ć ś ś ń Ż ś ś ść ő ś ś ń Í ś Ż ś Ó ś ś ś Ż Ż Ż ś ść ść Ć Ż ś Ó Ć ś Ć Ć Ć ś ś ś ś Ż Ż ń ś ś ć ś ś ś ś ś Í ś ś ś ś Ć ć ś ś ś ś ś Í Ż ń

Bardziej szczegółowo

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ż Ż ć Ę Ę Ę ż ć ż Ś Ż Ż Ś Ż Ó ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ś Ś Ż ż Ż Ż Ł Ż ć ż Ś Ś Ż Ż Ś Ś Ż Ż ż Ż Ż Ść Ż Ż ż Ż Ż Ś Ą ć Ż ż Ł Ą ż Ś ż ż Ę Ż Ż Ś Ż Ę ć ż ż Ę ć ż ż Ż Ś Ż

Bardziej szczegółowo

óó ±»µ ± ²»ô ² ¼ ± µ±² ± ¾«¼± ² ½ ±¹- ²»¹± ððóêèî É Ø± éîñíí»ó³ æ ² ±à¹±îò» òøð îî êîëóìðóèë µ±³òðêðîóïçðóêîì Ò Ð ëîéóðïëóêêóèí Ð ±»µ ¾«¼± ²±ó µ±² ½»³±² «±³» ½» ¾ «± ½ ± µ±³«² µ ½» «ô ¾«¼ ²µ«ÆÙÒ ¼ Ü» ²

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł

Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł Ł Ó Ł Ń Ń Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł ÓŁ Ń ź Ł Ż ć ć ż ż Ś ź Ę ź ż ż Ś ż Ę ż Ę Ż ż Ż ż ć ŚÓ ć ż ż Ć Ś ć ż ż Ę ż ż ć ż ż ż ć ż ż ż ć ż ż ż ć ć Ś Ż ć ż ż ż ź Ą ŚĆ Ą ż ż ż ż ż ć ż ż ć ż ć ż ż ż ć Ę ż ż ż ć ż ć Ę Ż ć

Bardziej szczegółowo

ż ń ź ń Ł ń Ż ż ż ż ż Ż ń ń ń ń ć

ż ń ź ń Ł ń Ż ż ż ż ż Ż ń ń ń ń ć Ó ź ż ń ć Ą ż ń ź ń Ł ń Ż ż ż ż ż Ż ń ń ń ń ć Ó ń Ź ć Ą ć ń ń ż ń ż Ż ż ń ż ń ń ń ń Ź Ż ń Ż ż ń Ż ć ć ż Ś ń Ż ż ń ż Ę ż ń ń ć Ę ż ć ż ć ż ć ż ż ć Ź ć Ż Ó ż ń ń ź Ł ń ć Ó ż Ż ń ń ż ń ż ć ż ń Ź ń ń ń ń ż

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ń ń ź Ł ć ć ź ć ź ć ć ź ź ć Ó ń ć ń ć Ą ź ć ć ź ń ń ń Ę Ś Ł ć ń ń ń Ó Ó Ó Ó Ą Ó ź ć Ó ź ń ć ź ź Ę Ś ć Ę Ż Ś ź Ć ć ź ć ć ń ź ć Ł Ł Ó Ś ć ć ź ć Ś ń Ł Ó Ś ć Ś Ś ć Ó Ś ź ń ź ź ń Ę Ę ń Ó ń ń ź ź ń

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

ł ó ś ó Ę

ł ó ś ó Ę ł ó ÓŁ Ł Ó Ą ć ł ś ł ś Ś ł ł ó ł ł Ś ł ż ł ł ó ł ń ó ń Ę ł Ę ó ł ó ś ó Ę ł ń ł ó ń ł ó ś ó ł ł ł ł ń ó ł Ś ń Ę ó ł ó ś ó ł ó ł ół Ą Ł ł ł Ą ł ó ó ł ż ł ł ł ł ł ł ł ł ó ł ł ł ł ł ł ł ł ół ó ó Ą ó ś ó ł

Bardziej szczegółowo

ń ż ś

ń ż ś Ł ń ń ś ś ń ń ń ś ż Ń ż ż ć Ą ń ż ż ń ż ś ś Ł ń ń ść Ł ż Ł Ń ź ść ń ż ż ż ś ś ś ż ś ż ż ś ń ń ż ź ż ż ż ń ź ń ś ń ń Ą ć Ę Ł ń Ń ż ść Ń ż Ę ż ż ż ż ż ż ż ść ż ś ń ż ż ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ż ć ś ż ć

Bardziej szczegółowo

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść ć Ż ż Ę ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść Ż Ść Ż ć Ż Ż Ż ż Ż ć Ł Ś Ż Ś ć Ż ć Ż ż ź Ż Ś ć ć ć ć Ó ć Ż Ść Ż ć ć Ż ż Ł Ż Ę ć ć ć Ż ć ć Ż ż ż ć Ż Ż ć Ł ć Ż Ć Ż Ż Ś Ż Ż Ż ć Ż ć ż ć Ż Ś Ż ć Ł ć

Bardziej szczegółowo

Ś ź Ś Ś

Ś ź Ś Ś Ś ź Ś Ś Ę Ż Ę ź Ł Ą ź ź Ę ź Ą Ą Ę Ó Ś Ś Ś Ę Ś ź Ś Ś ź ź ź ź Ę Ą Ż Ą ź ź ź Ę ź Ę Ś ź ź ŚĆ Ś Ś ź ź Ą Ą Ą Ą ź ź ź Ż Ś Ą Ś Ą Ś Ń Ś Ą Ż Ś Ń Ś Ą Ą Ę Ś Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ą Ż Ą Ą Ę ź Ę Ź ź ź Ą Ś Ą ź ź Ę ź Ą ź Ć

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ń ć Ś ż ź ź ź ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ę Ę ć ć ż Ł ż ź ż ż ż ć ż ż Ś ć ż ż ż Ś Ę ż Ó ć Ą ż ż ż ż ż ć ż ć ż ć Ą Ą ć Ę Ś Ś Ł ć ż ż ż Ł Ś Ś Ł ż Ę Ę ż ć Ę Ę ż ż ż Ł Ś ż ć ż ż ż ż Ś ż ż ć Ę ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ó

Ą Ś Ó Ó ź ź Ó Ą ć Ą Ś Ó Ś Ę Ś Ł Ź ć Ś ć Ź Ę Ś Ą Ó Ó ź ć ć Ź Ź Ę ć ź ź Ń Ł Ź Ź ź Ń Ź ć Ś Ę Ą Ś Ź Ń Ń ć Ó Ś Ś ź Ź Ź Ą Ń Ą ź Ń Ł Ń Ń Ń ź Ń ć ć ć ź ć Ś Ń ć ć Ę ć Ę ć Ę Ź Ś Ó Ź Ę Ś Ę Ź Ó Ź Ę Ń ć ź Ź Ó Ę ć Ś Ź Ń ć

Bardziej szczegółowo

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ż Ś Ą ć ą ą ą ż ż ą ą ć ą ż Ę ą ć ż ć Ó ą ą ń ą ż ń ą Ń ą ą ą Ą ą ż ż Ą ż ą ź ą ą ż ż Ę ź ą ż ą ą ą ż Ź ą ń Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ć ą ż ą ą ą ą ć ć ć ą ą

Bardziej szczegółowo

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń Ń ś Ń ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń ś ś Ą ś Ł ś Ń Ą ść ś ś ść ć ś ź ść ść Ą Ń ść ś ść Ń ś ś ć Ń ś ć ć ć Ń Ł Ń ć Ń Ł Ę ś Ł Ł ć ś ź ć ś ś ć ść ś Ł ś Ł Ł Ń Ń Ś ść ś ś ś ść ć Ń ść ść ś ś ść ś ś ś ś ć Ń ść Ł ś

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł ć ć ć ź ć ć ź ć ć ć ć Ś Ś Ł ć ć ć Ę Ą ć ć Ź ć ć Ó ć ć ź Ł Ń ć Ś ć ć ć ć ć ć ć Ń Ę ć ć ć Ś Ś ć Ę ź Ń Ę ć Ń ć ź ć Ń ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ć ć ć ć ć ć ć ŚĆ ć ź ć ć Ł ć ź Ą ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

ć Ś

ć Ś Ą Ą Ń Ą ć Ś Ą ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ź Ś ć Ś Ś ć Ś Ś ź Ż ć ź Ż ć Ą Ś ź ź ć Ę ć Ś ć Ś Ś Ś ź Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą ć ć ć ć Ę ć ć Ś Ś Ś ć ć ć Ś Ś Ś Ś ć Ą ć ź ć ć Ę Ą Ś Ę ć ć ź Ę ć ć Ś Ę ź ć ć Ą Ę Ę Ą Ś Ś ź ć ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł

Ż Ż Ł Ż Ż Ł ć Ż Ł Ń Ń Ż Ś ć Ę ć ć ź ć ć Ź Ę ź Ń Ł ć ć Ę ć Ć Ę ć ć ć Ą Ń ć Ą Ą Ś Ę Ć Ę ć ź Ę Ł Ś ć Ą ź Ą Ń ć Ż Ę ć Ó ć ć ć Ę ć ć Ń ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę Ż Ć ć Ć ź Ą ź Ś Ę ź Ę Ą ć Ę Ę Ś Ń ź ć ć ć ź Ż ć ŚĆ Ę Ń Ń

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ulica Mostowa 1

Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Przedmiot sprzeda y: lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni u ytkowej 40,09 m2 usytuowany na I pi trze w budynku mieszkalno-u ytkowym, posadowionym na działce, oznaczonej numerem

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż Ł ż ż Ż ć Ź ź ż ń ń Ż ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż ń ń ż ć ć ń Ó ż Ł Ł ż ż Ł ć Ó ć ć ż ż ć ć ć ż ć ć Ó ż Ź Ż ć ź ż Ó ć ć ń Ł ń ń ń ć Ś ż Ź Ź Ł ż ż ć ź Ź ć ć Ż Ó ń ć ć ń Ż ż ż Ą Ż ż Ź Ż ć ż Ó Ź ź Ą Ż Ł ż

Bardziej szczegółowo

ć ć

ć ć Ł Ź Ź Ś ć ć ć Ś ź Ę Ł ć ć ź ć Ś Ź Ź ź ź Ź ź ź Ś ć ć ć ć ź ć Ę Ś Ą Ń Ś Ł ź Ś Ś Ź Ś ź Ł Ź Ź ź Ś ć Ń Ś Ł ć Ś Ł Ę Ś ź Ź Ś Ą Ę Ś Ę ć ć Ś Ź Ł Ź Ś Ć Ść ć Ś Ś ź Ź ć Ź ć Ł ź ć Ś Ą ć Ść ć ć Ś Ś Ś Ą Ś Ś ć Ś Ś ć ć

Bardziej szczegółowo

Ń Ń Ń

Ń Ń Ń ź Ń ń ń ń ź ń Ń ń Ń Ń Ń ć ć ń ź ć ń ć ć ć ń Ń źń ń ń ć ń ć ć Ł Ą Ń ź ń ń ń ć ć ń ć Ą ć ć Ń ć ć Ń ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć Ń ć ć ć ć ć ń Ń Ń ć ć ć Ń Ń Ń ń Ń ź ź Ń Ń Ń Ę ń ć ń ń Ę Ń ć ć ń ń ź Ń ź ć ć Ę

Bardziej szczegółowo

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ć Ę ć Ę Ę Ż Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ń Ż ż Ń ć ń Ó ć Ę Ż ć ć Ś Ż Ż ż Ż Ż Ż ń ż ż Ż Ż ż Ż Ż ć ć Ż ń ń ć ć ć ż Ś Ł ż Ę Ż ć ć ć ń Ż ń Ł ń ż ć ć Ż ż Ó ć ć ń ć Ż Ż ń ń ń ż Ż ć Ż ż Ż Ó ż Ż ć ż ż Ę Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę Ż ź

Ł Ł Ę Ż ź Ł Ł Ł Ę Ż ź Ż Ę Ź ć Ź ć ć ć ć ć Ż ć ź Ę Ź Ź Ę Ź Ą Ź Ą Ą Ż Ż Ę Ń Ź Ź ć Ę ć Ę Ę Ę Ę Ę Ą Ę ź ć Ą Ą Ę Ź Ł Ę Ż Ż Ą Ź Ą Ź Ź Ę Ń Ź Ś Ż Ą Ź ź ć ć Ą Ą Ł Ś Ź Ę Ę Ź Ę Ę Ą Ł Ę Ą Ę Ż Ą Ł Ł Ę Ę Ę Ę ź ź ć Ź ź Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć

ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć Ź Ść ć ć ć ć Ść ć ć ć ć Ść ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ść ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ść ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ś ć ć ć Ł ć ć Ł Ść ć ć ć ć ć Ź ć Ść ć ć Ść ć ć Ś ć Ł ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo