do Uchwały Nr XXI/191/2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do Uchwały Nr XXI/191/2008"

Transkrypt

1

2 Zał ½ ² µ do Uchwały Nr XXI/191/2008 Î ¼ Ó» µ» Ý ½ ±» ¼² íð ¹ «¼² îððè ò ï

3 î

4 ÍÐ Í ÌÎÛ Ý ïò ÉÍÌ Ðòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòì îò ÑÙMÔÒß ÝØßÎßÕÌÛÎÇÍÌÇÕß Ó ÛÖÍÝÑÉÑ Ý òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòë 2.1. Poło»²» ±¾» ¹³ ² Ý ½ - òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòë îòîò б» ½ ² ½ ¾ «¼²± ½ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòé îòíò Ø ± ³» ½± ± ½ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòç íò INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁU ÝÇÝØ ÑÜÒÑÉ Û Ó ÛÖÍÝÑÉÑ Ý òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïð íòïò Æ ±¾ ±¼² ½»òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïð íòîò Ü»¼ ½ ± µ««±»òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïï 3.3. Infrastruktura społeczna...òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïì íòìò ²º «µ ½ ² ½ ² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïì íòìòïò ²º «µ «±¼±½ ¹± òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïì íòìòîò ²º «µ «² ½ ² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïë íòìòíò ²º «µ «¹ ±½ ¹± òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïê íòìòìò ²º «µ »µ ±»²» ¹» ½ ² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïê íòìòëò ²º «µ »µ±³«² µ ½ ² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïé íòìòêò ²º «µ «¼ ±¹± ¼± ²± µ±³«² µ ½ ² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïé íòëò Ù± ±¼ µ ± ² ½ ±òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïé 3.6. Kapitał społeczny i ludzki...òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîð ìò ÎÆÛÝÆÇÉ ÍÌÇ ÐÑÍÌËÔÑÉßÒÇ ÍÌßÒ ÑÜÒÑÉÇ ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕ É ÑÐ Ò Ó ÛÍÆÕß ÝMÉòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîï ëò ßÒßÔ Æß ÍÉÑÌòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîë êò É ÆÖß ÑÜÒÑÉÇ Ó ÛÖÍÝÑÉÑ Ý ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîé éò ÝÛÔ ÎÛßÔ ÆÝßÖ ÐÔßÒË ÑÜÒÑÉÇ Ó ÛÖÍÝÑÉÑ Ý òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîè èò PRIORYTETY I DZIAŁANIA NA LATA òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîè çò ÉÜÎß ßÒ Û ÐÔßÒË ÑÜÒÑÉÇ Ó ÛÖÍÝÑÉÑ Ý ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕßòíí ïðò ÐÑÜÍËÓÑÉßÒ Ûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíí ïïò Þ ÞÔ ÑÙÎßÚ ß òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíë í

5 ÝØÝÛÍÆ ÍÑÔ ÜÒ Û ÉÇÐÑÝÆ ô ÝÆßÍ ÉßÕßÝÖÛ É ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÝÛ ÎÑÆÐÑÝÆ Hasło promocyjne miejscowo ½ ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕß ïò ÉÍÌ Ðò б»²» w ramach Funduszy Strukturalnych działania Odnowa ± ±½ ±² i zachowanie dziedzictwa kulturowego otwarło małym społeczno ½ ±³ ²±» ³± ± ½ finansowe. W ramach tego działania mog ¾» ± ²» ±»µ ô µ - ½ ½»»³» ±¼²»»²» µ½ ²± ½ «½ ²» ô ²» ½ ²» µ««±» ±¾ -» µ ½ ô µ - ²» ±»µ ² µ» ± ²» ² ± ²¼ ¼«µ± ½ ½ ³» µ ½- ò λ ± ²» ±»µ ± -½ ³» ² ½»º»µ - ± ½»³±² ± ² ½ ¾«¼ ²µ- ô ¾«¼± ² ½ ½ ±¼² µ- ô µ ²¹- ô «½ ² ½ ò ³««¹ ¼²»»ô ± ³» ²»»µ ²» ±¼²± ±½ ±² µ ½ ± ½ µæ ± ³± ¼»¼ ½ ± µ««±»ò É» ô ¾±»³ ½± ¾ ¼» ½ - ½ µ» ½ ² µ± ± ò Ò ½» ¾ µ ô ¹ ² ¼ ½»ô ± «² ³ ¼ «¼ µ»ò Ó» µ ½ ³«³ ²» ±¼ ±»¼ ² ²»æ Ö µ ¾«¼± przyszło ô ²» ¹«¾ c przeszło ½ á Ë «²µ± ² Ð ²«Ñ¼²± Ó» ½± ± ½ ±»¹ ² ³ô» ³ ±² ¼»½»² ± ² ô ±µ ² ½ µ» ±¾» ³ ±¹ ² ½ ±²»»²»¼²» ³» ½± ± ½ ¹± ± ²» ø «¼»»¼ ½» ¹³ ² ² ½» ³» µ ½- ³» ½± ± ½ ò Í»½ º µ ²«±»¹ ² ³ô»» ±² «µ» «²µ± ² ² ¹ ¼²»² ½ ½ ²± Š µ««±»ô µ±²½»² ² ± ½ ô ±µ ² ½»¼ ½ ½ ô µ -» ± ¼ ³ ¼± ± ²¼ ¼«µ± ½ ½ ³» µ ½- ò Ó ³²» ± Š ¹± ±¼ ½ ô ¾ ¼» ± Š społeczny i pro kulturowy charakter. I dzi µ»³«³±» ²± doskonałe uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj konc»² ² ¹ ¼²»² ½ ²º «µ «² ½ ¹± ±¼ ½ ½ ò Ѿ»³» ½ Ð ²«Ñ¼²± Ó» ½± ± ½ É ½ µ» ±¾» ³» ½± ± ½ ò Ò ²»» ± ½± ²»» ½ µ» µ ³» ½± ± ½ ô ²»² ½ ±¾- słu ½ ½ «½ «²½»¹±ô ² SWOT, czyli mocne i słabe strony miejscowo ½ ô ²± ²» µ» «²µ ± ± «ô»¼ ½ ½«²µ± ³ µ± ±»³ ³±²±¹ ³»³ò ì

6 Ð ² Ѽ²± Ó» ½± ± ½ É ½ µ ± ¼±µ«³»² ô µ - ±µ»»¹ działa w sferze społeczno gospodarczej na lata Proces formułowania planu przebiegał z udziałem szerokiego grona mieszka ½- ô µ - ±» ± ²» «¹»»»¼ ²»¾ ² ½ ô ± µ ² ½ µ±² «½ ² ½ ò Ò ±µ± ½ ²± opracowania planu prowadzona była - ²» µ½ ²µ» ± ô µ - ±¾ to dorosłych i młodzie ò Ò ²» ²» ²»³ ± ³ ½ ³ ³± ± µ «½» ²± ½ od potrzeb społecznych i uwarunkowa º ² ² ± ½ ò Ñ ² ½ ±ô» ³±¹ ¾ ¼± ²» ²±» ¼ ² ô µ» ±ô» ³±» ³»² µ±» ²± ½» ½» ²± ½ ±¼ ««½ ±³»² ¼± «¼± º«²¼«ËÛò Ð ±»µ ± ¼ ±² ½ ¼± Ð ²«¼ powstał w oparciu o wytyczne ±¼± µ lokalnego i konsultacji społecznych. ïò ÑÙMÔÒß ÝØßÎßÕÌÛÎÇÍÌÇÕß Ó ÛÖÍÝÑÉÑ Ý 2.1. Poło»²» ±¾» ¹³ ² Ý ½ - ò Ó» ½± ± ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕß ²» ¼± ¹³ ² Ý ½ - ô ±»½» ¾» µ ³ò Poło ±²» ¼ ±¼» µ ±» ² éëô ²» Þ» µ±óò± Í ½ ô ¾»¹² cej tu wzdłu brzegu Jeziora Czchowskiego, w odległo ½ ± îë µ³ - ²± ±¼ Þ» µ ô µ ±¼ Ò±»¹± Í ½ ò Ѽ ½ ±¼«¹ ² ½ jest brzeg Jeziora Czchowskiego na Dunajcu, od pół²±½ ¹ ² ½ ± µ ± ²» Þ dzieszyna, od zachodu z wsiami Iwkowa i Połom Mały, a od południa - É ± ½» ܱ ²»ò É» É ½ µ»»¼² ïð ³» ½± ± ½ ±¼ ¾² ±² ½ ±¼» administracyjnym Gminy Czchów. [ Rys. Nr 1 poło»²» ³» ½± ± ½ ¹ ² ½ ½ ¼³ ² ½ ² ½ ¹³ ² Ý ½ - à ë

7 Rys. 1 Poło»²» ³» ½± ± ½ ¹ ² ½ ½ ¼³ ² ½ ² ½ ¹³ ² Ý ½ - É ½ µ» ± µ ¹- ò Ò ² ³» «²µ»³» ± ±³ Ö» ± Ý ½ ± µ»¹±ô îíí ³ ²ò ò³òô ² szym - góra Głowacz, 410 m n.p.m. oraz nienazwanej ¹- ² ¼ Æ»»³ô ìïï ³ ²ò ò³ò Ý południowa, Zalesie, jest oddzielona od reszty wsi Granicznikiem, wypływaj ½ ³ ±¼ ½ «Ó ½ «½ øìèð ³ ²ò ò³ò ô ¼± ² ³ ¾»¹«² ³ µ» µ± µ ³ «¾ Czarnym Potokiem, wpływaj ½ ³ ¼± Ü«² ½ «±¼²- ³µ«Ì ± ²ò Ze wschodniego zbocza Głowacza w Wytrzyszczce - wspaniały widok na jezioro i zapor ±¼² Ý ½ ±»ô ±³ µ µ± ciół w Tropiu i dolin Ü«² ½ ÿ Æ ½ ±¼²»¹± ó ¼±µ ² rozległ ¼± ² Iwkowej. Z pól przysiółka Zalesie w Wytrzyszczc» ó «±½ ¼±µ ² ¼± ² µ± ciół w Tropiu. [ Zdj cie Nr 1 Widok spod szczytu Głowacza na fragment ws Ãò ê

8 Ƽ cie Nr 1 Widok spod szczytu Głowacza na fragment w ò Å ródło ò½ ½ ± ò à îòîòð±» ½ ² ½ ¾ «¼²± ½ Ô ½ ¾ «¼²± ½ É ½ µ ²± ìëð ± -¾ò б» ½ ² ³» ½± ± ½ É ½ µ ²± ì èíð ô ½± ²± ±µò é û ±¹- ²» ±» ½ ² ¹³ ² ò Ò» ¹³ ² ³» ½± ± ³ -¼³» ³» ½» - ²± ±¼ ¹ ¼»³ ±» ½ ² µ ½ ¾ «¼²± ½ ò Ѿ «± µ» ï ± î î¾ò é

9 É µ» ïò Ô«¼²± ³» ½± ± ½ É ½ µ ²» ¹³ ² Ý ½ - ż ²» Ë ¼«Ó» µ»¹± ² ¼» íïòïîòîððé òã îëðð îíðð îððð ïëçë ïëðð ïîíê ïðëí ïíéè ïððð ëðð ïëï íçè îèé ììë ìëð ð É µ» î ò б» ½ ² ³» ½± ± ½ É ½ µ ²» ¹³ ² Ý ½ - µ³î ż ²» Ë ¼«Ó» µ»¹±ã ïê ïì ïìôðè ïíôèë ïî ïð è éôðî êôëî èôïí ê ëôðï ìôèí ì î ïôçç îôîê îôêç ð è

10 É µ» î¾ò б» ½ ² ³» ½± ± ½ É ½ µ û ²» ¹³ ² Ý ½ - ż ²» Ë ¼«Ó» µ»¹±ã Þ ¼» ² éû ïîû íû íû îïû Þ µ«½» Ó» µ» Ý ½ - Domosławice Ö«µ- Ð µ Ü «µ- Ì ± µ± îïû ïðû ïïû èû Ì ³± ìû É ½ µ Złota îòíòø ± ³» ½± ± ½ Obecna Wytrzyszczka powstała z trzech dawnych wsi. л» ó ¼»²²» É ½ µ ô poło onej na górze pod szczytem Głowacza ; drugiej - Parµ± - µ ô» cej na południe od ± ±µ«ù ² ½ ² µô ²»¹±» µ± µ ³ «¾ Ý ² ³ б ±µ»³ô ² ¼» ³ Æ» «å trzeciej - Zawrotu (Zawrocia), przyległego do brzeg- Ü«² ½ ô ³» ½¹± µ± ò Æ ² ³ ²µ ± É ½ ½» ± µ ³ «ïìîð ò É ±µ«ïìîï ³»² ²» ród licznych posiadło ½ ±¼«Ý»¾¼- Ì ± ² ô ±¾±µ ²² ½»¹± æ É ± ½»ô Ð µ± - µ ø² ¼» ³ Æ» «ô Þ ¼» ² ô Ì ¾µ ³» ¼»ô Ì goborza, Białawoda i ¼² µò Ì» ± ²» ô ¼± ¼ «½» µ ½ jednego pana, w tym akcie zostały na stałe oddzielo²» ±¼ µ «½ ± µ»¹±ò Æ ± ½ ²»¹± «²µ «¼»² ² ¾ ¼» ²»» «½»»¼² µ ¼»» Æ ± «ô ±» ¹ du na zamek Tropsztyn, wybudowany na wyniosłej skal» ² ¾»¹«Ü«² ½ ±» ¹ ¼«² º µ ô e stanowił on jedn cało ¹± ±¼ ½ ¼³ ² ½ ² z poło ±² ³ ² przeciwległym brzegu Dunajca Tropiem, zdominowanym» ²»»»³»² æ ² ½ ½ ± ±¼»µ ½ º ²»¹±ô ¹ ½ È»µ«±³ µ µ± ciół oraz sanktuarium»¹± ² µ» ¼ ò ç

11 Ü»¹±» ¼± ±µ«ïêîì ± ¼»²²»¹± Æ ± «ô ± ³»¹±» ± ² ³ kształtem Tropia, poło ±²»¹± ± ±¾«¾»¹ ½ Ü«² ½ ô» - ² ô µ ³ ² Ì ±»ñì ± ² ²²»»»»ò É ³¾± ½ ² ³ ½»² «³ ² ¼» ±³±»» ± ± ¼± Ì ± ô szkoła i punkty handlowe. Ì«¹ ² ½ Í ¼»½½ ² ô ± ½ ±¼²» ±²»ô ±¾» ² µ ²¹ ¼ Biały ܱ³»µŒô ² ±³ ± ½ ±¼²» ±²» ² ½ «ywatna posiadło Š ±¼¾«¼± ²»¼² ±»½ ² ³»µ ¾- ² ½µ œ Ì ± ²Œò 3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁU ÝÇ ÑÜÒÑÉ Û Ó ÛÖÍÝÑÉÑ Ý ò íòïò Æ ±¾ ±¼² ½»ò Zasoby przyrodnicze to składniki przyrody, które tw± ±¼± µ± ycia człowieka i»¼²±½» ²» ²± ½ ²² µ ±½» - ±¼«µ½ ² ½ ò Ò» ² ½ ô ¼«- ²± ±¼²± ±¼ ô ² ½ ²» ±¾ «³ µ± ² ± -¾ przekształcone przez człowieka, ró ²± ±¼²± º± ³ ±½ ±² ±¾- ±¼² ½ ½ ±» ¹ ¼ ½ ² ½ º± ³ ¹± ±¼ ± ² ± ² ½» ²» ± ² ² ± ± ± ò Æ µ ½» zapotrzebowanie społeczne na rekreacj ô «µ ô ¹ ± «µ ô ¼ ± ²± ô ±¼«µ»¹ ±² ²» - ²» ±¼» µ ²± ½ ²» - ²± ±¼²± ½ ±¾- ±¼ ô ½ ³ ±¼± µ»³ ±µ ² µ«²¼»³ ±¾» ± ² ³» µ ½ ¾±¹ ½ ½ ½ społeczno ½ ½ ò É ½ µ ó ± ³» ½± ± ¾±¹ ½»³ ±¾- ±¼² ½ ½ ±¹- ²» ¼±¾ µ± ½ ±¼± µ ² «²»¹±ò Ó» ½± ± É ½ µ» ½ ½ ²»»²» Ѿ «Ý ±² ±²»¹± Õ ±¾ «É ½ ±¼²»¹± б¹- É ² ½µ»¹±ò б² ¼ ± ²»»²» É ½ µ ² ¼ ±»²½ ² ±¾ ÒßÌËÎß îððð ò Ñ ±» Ò» ±» Þ» µ ¼«É ±»¹± ó µ±¼ ±¾ «ÐÔØïîððíðò Wytrzyszczka to najdalej na południe wysuni ³» ½± ± ¹³ ² Ý ½ - ô ««± ² ² ¼» ³ ¾»¹»³ Ö» ± Ý ½ ± µ»¹± na wzniesieniu Głowacz. W górzystej ½ ½ ô ¹¼» ³± ² ¼±»½ ¼±¾ ³ ¼ ±¹ ³ ³±»³ ±¼»¼²» ² µ²» ½ ²± ³ ¼±µ± ½ ² б¼µ ½ «ò ïð

12 íòîò Ü»¼ ½ ± µ««±»ò Í ½»¹- ² «½ ² É ½ µ ²± ±¾»µ ½»µ ½µ» µ» µ ²» ò µ ½ µ ô º ¹«µ» ¼ ± ²»ò Í ±²» ²» ± ² ³ ±¼«µ»³ «½ ² ³ ±¼µ» ½ ³ ± ³± ³» ½± ± ½ ò Ò «¹ zasługuje Æ ³»µ Ì ± ² który wzniesiony został przez ród Gierałtów- Ñ ³ ± ±¹- ¼ ±½ ±² ò Þ ³ Í ¼»½µ» ô» µ - wiódł wodny i l ¼± µ µ» «²µ«Égier. Drewniane zabudowania mogły powsta «È»µ«ô»¼² µ»»» ³ ²µ ± ³«± ² ³ ³µ«±½ ±¼ z 1382 roku. Istniały tu wówczas wysokie ³«² ²» ½ ± ±¾±µ«ò Æ ¾«¼±» ² trz murów pozostawała jeszcze drewniana. ܱ» ± ² pni wła ½ ½»»ô Ý»¾¼±»ô ²» li pierwsze murowane budynki, a zwłaszcza ±µ ô ³ ²» w północno-zachodnim naro ² µ«³µ«ò É ½ - ²» ½ ¼» ³»µ ± ½ µ ½ Õ³ ±»ò б ² ½ α¾ µ± ½ Ù ¾± ½ ò É ± ³ ½» ³»² ±²± ¼ ¼± ³µ«± ¾«¼± ²±» ¼»²½ ³» µ ² wzdłu północnych murów. ß¾ «µ -½ ¾-»½µ» ¼ «¼«cych tu burgrabiów zamek został zdobyty i zniszczony w 1574 roku. Od tamtego czasu pozostawał «²»ò Ü»µ±² «± ²» Ú«²¼ ½ Odbudowy Zamku Tropsztyn jest niezwykł µ½ «½ ² ò ܱ³ ²«½ ³»³»³ ±¼¾«¼± ³µ ²µ- «µ ² ½ ÈÊ»µ¹»²¼ ² ³ µ ¼ ² Ì«½ ß³ «ò Ѿ»½²» ³± ²»¼ ±¼»³ ô ³«ô» ¼±µ± ±»µ ± ½ kodzieła peruwia µ»¹±ô µ» ±¾»» ½ ½»µ º ³» ò Õ ±º Ô ²¹ œ ³»» ² µ л «Œ ò Zamek w Wytrzyszczce to jedna zrekonstruowana w Mał± ± ½» ¾«¼±» µ»» µ± ½ ò É ²» ±² ² µ ² ³ ½ «ô ² ¼ Ü«² ½»³ô ²owił wraz ze znajduj ½ ³ ² ¼ «¹ ³ ¾»¹µ ±³ µ ³ µ± ciółkiem ( z XI wieku) w Tropiu, kolebk ½» ½» ½ ½ б µ Š ±» ±»³ ¼»½µ» ò Ѿ»µ ¼»¼ ½ µ««±»¹± ²»¹±»» «¾ µ Õ±²» ± ¾ µ- ³» ½± ± ½ É ½ µ ±æ i «² ³µ«œ Ì ± ²Œô ³«È Êô ²» ò ß Š ïîè ïèòðèòïçéé ò i µ ½ µ ô º ¹«µ» ¼ ± ²» ïï

13 б²»»¼ ³ «²»µ ±¹ º» ÓòÞò Í ½ µ»¹±ô»¼ ½ Ü ² Ì ± ² øþ ³»µ ² Æ ±½ «þ ± ¼ ½» ±µ «½» Ì ± ² ² Æ ±½»ô ± ±¼¾«¼±» ² ¼¾«¼±»ò Î «²»µ Ò î Ü ² Ì ± ² øþ ³»µ ² Æ ±½ «þ ó «²»µ ±¹ º ÓòÞò Í ½ µ»¹±ô ¼ò Ô - ïèìéò Å ródło ò ±»ò ²± ò± ±µ ò± ¹ò à ïî

14 Ƽ ½» Ò îò Ì ± ² ² Æ ±½»ô ± ±¼¾«¼±» ² ¼¾«¼±»å ¼±µ»³ ² ±³ É ½ ½» º ¹³»² Ö» ± Ý ½ ± µ»¹± Å ródło ò ±»ò ²± ò± ±µ ò± ¹ò Ã Õ ±¾ µ««± ³» ½± ± ½» - ²» urozmaicony. Kształtuj ¹± - ²± ³» ²» ±¾»µ ½»µ ±² ½ ²» µ - ²» µ«± ²» ¼ ½» ½ ²» ³» µ««²±ó ± µ±» ± ¹ ² ± ²» ²»»²»» ³» ½± ± ½ ò Ó» µ ½ ¾ ¼ ± ¼¾ ± ± ²» «²»µ ±» ³» ½± ± ½ ô µ - ¼ µ»³««µ ³ ²± ³» ½± ± ci czystej, zadbanej, ładnej i go ½ ²²» ò Ü µ µ ²± ½ ³» µ ½- µ«± ²» ¼ ½» ±¾ dy, głównie» ¹ ²»ò ò cenie palm, wigilia, opłatek, itp. É ½ µ» ¹ ¼«² ±» ± ±¼² ½» µ««±» ² ¼ ²»» «µ- «½ ² ½ µ ± ² ½ ½ ò Ò» µ½ ²± ³±» µ ³µ-»¼² ±»½ ² ½ ²² ½ ¾«¼±»¹± ±µ» «ò Ò» ² ¼«³µ æ Ì ± ² É ½ ½»ô ³»µ Ý ½ ±»»»µ±² «± ² ¾ ô»¼²» ¹³ ²» Æ µ ½ ² «² ³µ«Ó» ²»ô µ d przez Domosławice, Biskupice Ó» skie i Złot ³± ² ¼±» ¼± ³µ«Ü bnie poło ±²»¹±» Û Š ìò Ð ïí

15 ±µ ³± ² ±¼»¼² ±»½ ²» ²µ Ý ½ ±» Æ µ ½ ²» ± ¼ - µ ½ ½ ² Þ µ«½ ½ Ó» skich i sanktuarium maryjne w Domosławicach. Ѿ»½²» ³± ² ±¼ uroki ziemi czchowskiej płyn ½ ½ cym 11 km spływem rzeki Ü«²»½ò 3.3. Infrastruktura społeczna Infrastruktura społeczna, czyli urz ¼»² ô µ -» ²± ³» ² ±¼ przekazu usług ±½ ² ½ µ««² ½ ò Szkoła Podstawowa ò Þ»²»¼ µ É ½ ½» Szkoła podstawowa, sze ½ ±µ ± ¼± µ -» «½ ½ ìé «½ ² - É ½ µ Þ ¼» ² ò Ù ³² ½ É ½ µ «½ ½ do gimnazjum w Czchowie, a młodzie ó» ²» do szkół w Czchowie. É µ ±»»²-» «²» - ² ô»» ²»» ¼µ- ¼ -¹ô ½» ² ½ ò Ó» µ ½ ³ ¼»µ± ¼± µ» - ô ²µ- µ±³«² µ ½ ² ½ µ± cioła, który znajduje Ì ± «ø»¼² ³» ½± ± ¹¼» ³± ² ¼± promem przepływaj ½ ³»¼²» ±²»µ Ü«²»½ ² ¼ «¹ ò Ѽ ½ ±¼²» ±² É ½ µ ³ µ Ö» ± ± Ý ½ ± µ»ô ¼»¹± º µ ±»»² ¾»¹±»¹o na skutek działa ±¼³«² «Ö» ±» ¼ ³» µ ½- ¾ ¼ ± ² ò É»» ± -¾ ½ ² ½ ± µ± ½»² inwestycji (powstanie nowych punktów usługowych, t«µ ±¼² ò íòìò ²º «µ ½ ² ½ ² íòìòïò ²º «µ «±¼±½ ¹± ²º «µ «±¼±½ ¹± ¹³ ² Ý ½ - ±» ± Ù «± ɱ¼±½ ¹ Ý ½ - ô µ - ²» ±¼ ¹³ ²²»¹± «½ ±¼ ±µ ± ²»¹± ²» ±¾» ² ³»» ¼±»½ Ü«²»½ò Ë cie składa si ±¾»½²»» ½ ±µ±¼»³»² ² ½ «¼² µ± ² ½ ò Ë ±²» ±¾»µ ± ½ ²» «½ ²± æ Ï» ã ïèéôè ³ ñ ô ò ìëðé ³ ñ¼ò Ë cie słu ¼± ± ² ±¼ ³» µ ½- ¹³ ² Ý ½ - ô µ - ²» ±¼ ¼± ½ ²» ¼± ¹³ ²»¼²» Ù²± ² µ ± ¹± ±¼ ¼±³± ½ ¹³ ² µ± ïì

16 Ü bno zlokalizowanych przy granicy gmin. Ł czna długo»½ ±¼±½ ¹±» ²± ïîíôë µ³ò É» ±¼±½ ¹± ²»»²» ¹³ò Ý ½ - ± ±²» ³» ½± ± ½ Ý ½ - ô Þ ¼» ² ô Þ µ«½» Ó» skie, Domosławice, Jurków, Tymowa, Tworkowa, Wytrzyszczka, Złota. Nie posiada wodoci ¹«¹³ ²²»¹± Ð µ Ü «µ- ò ܱ ±¼±½ gu podł ½ ±² ½» ïêïê ±¼¾ ± ½- ø ³ ¼±³» ² µ±» ±» przył cza o długo ½ ëëôë µ³ò ± podł ½ ±² ½ ¹± ±¼ ¼±³± ½ ¹³ ² ²± ïìïêò Długo»½ ³» ½± ± ½ É ½ µ ²± êôï µ³ô ±¼±½ ¹«µ± îîð ± -¾ ò ìç û µ ½ ³» µ ½- É ½ µ ò íòìòîò ²º «µ «² ½ ² ò ½»µ ²»»²» ¹³ ² ±¼ ± ¼ ²»»½ µ ² ½ ² ± ¼» ½ o długo ½ 28,7 km i przył czami o dł 12,3 km do centralnej oczyszczalni ½»µ- ±µ ± ²» ³» ½± ± ½ Ö«µ- ò Ѿ»½²» ¾ ± ±¹ ½ ²± ó ³»½ ² ½ ² ±½ ½ ² ½»µ- ± ¼» «± ± êðð ³ ñ¼ò Æ» ¾ ± ½» µ ² ½ ² ²» µ± ³» µ ½ ³» ½± ± ci Czchów, Jurków i Złota oraz cz ½ ± ± Ì ± µ± Þ µ«½» Óò ± ½ ëíï ¹± ±¼ ¼±³± ½ ò É ³» ½± ± ½ É ½ µ ²» ³»½ µ ² ½ ²» ô ½»µ ¹± ±¼ ¼±³± ½ ±¼ ± ¼ ²» ¼± ¼±³± ½ ¾» ² ½ ³¾ô ² ²» ± ±²» ¼± ²» ½» ±½ ½ ² ½»µ- ò Gmina nie posiada własnego wysypiska ³»½ ò Ѽ ¼ ± one na Składowisko Ѽ ¼- Ì ²±»ò Ù± ±¼ µ ±¼ ¼±» ¹³ ²» ¹«± ² ò Ѽ ¼ µ±³«² ²» odbierane w sposób zorganizowany przez Zakład Usłu¹ Õ±³«² ² ½ Ù³ ² Ý ½ - ô według ustalonego harmonogramu, na podstawie zawart ½ «³- ²¼ ¼«² ½ ò Ѽ ¼ ¾» ²» ± -¾»»µ ² ò Ù± ±¼ µ ±¼ ¼ ³ «²± ³± ²» λ¹«³ ²» «³ ² ½ ± ½ ± ¼µ«Ù³ ²» Ý ½ - ± Ð ²» Ù± ±¼ µ Ѽ ¼ ³ ò ïë

17 íòìòíò ²º «µ «¹ ±½ ¹± ò Ò ±½ µ«¼» ¼» ½» ± ¼ ±²± ±¼ ±¼ ¹ º µ ½ ¹³ ² ò Ö µ±» ¹ ½ ±»¹± µ± ³» µ cy wsi Złota. W 1991 r. zostało wykonanych i oddanych do u ytku 297 przył ½ ò É ±µ«² ² ³ przył czonych zostało pi µ±» ² ½ ³» ½± ± ½ ò Ù º µ ½ µ± ½ ±²± ±¼¼ ²»³ ¼± «µ«ïççí ò»½ ¹ ±» ³» ½± ± ½ Þ ¼» ² ô É ½ µ Ð µ Ü «µ- ò W okresie gazyfikacji wykonano 1316 przył ½ ½ µ±» ² ½»³ ½ ²» przył ½ ² ¾ µ±» ² ±¼¾ ± ½ ò É îððî ò ½ ½ ¾ ± ¹² ła warto ïìëìò Ù³ ²» ± ona głównie w sie ¹ ±»¼²»¹± ½ ²»² øh îðð ïëð ± ¼» ½ øh íî ó ïîë ò б» «³± ±»²» ¹»»²- mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych w gminieò Ù ±½ ¹ ²»» ½»¼«µ½ ²± ó ±³ ±» ÛÙ Ì ³±» ô ±» «± ± ½ í ððð ³ ñ ò Æ ±² ¹³ ² Ý ½ - ô ½ ¹³ ² µ± Ü ¾²±ò Í ½ ²»»½ ±µ»¹± ½ ²»² H èð ³ ¹ H ëðð ³» ½± ± ½ Ù²± ² µò íòìòìò ²º «µ »µ ±»²» ¹» ½ ² Û²» ¹»»µ ½ ²» ¼± ½ ² ¼± ¹³ ² Ý ½ - ÙÐÆ Ñ ² ½ ø ¼«½ ¹³ ² Æ µ ½ ² ³ ¹ ² ² przesyłow ² ±³ ¹»²» ²» ²» ±¼¾»»µ ± ² ͵ ²»ò Ô ² ³ ¹ ² ïë µê ó ÙÐZ Olszyny - Czchów ma długo ïë µ³ò Æ ²» ²» ²» ² ±» ²»»¼²»¹± ² ½ øíò ò л¾»¹ ±² - ²±» ² µ± ±» ½ ±¼«² ½ -¼ô ² ±³ ²»»¼²»¹± ² cia o kierunku północ - południe maj charakter linii promieniowych. Na odgał»² ½ ¾«¼± ²» ò ¾ ³µ «¾ słupy odł ½ ² µ±»ô» ² ½» ¾» µ± ²»µ ± ½ ² ² µ ½ ² ø²² ò Ì µ układ sieci»¼²»¹± ² ½ ± ²» ¼ ± ¾«¼± ± ½ µ±» ² ½ ±¼½ ²µ- ² ±³»² ± ½ ½ ½»»² «²» ±»µ ± ²» ½» ² º± ³ ± ±we. Ł ½ ² długo sieci kablowej SN wynosi 48 km, natomiast długo»½ µ ¾ ±» ÍÒ ²»»²» ³ Ý ½ - ó ïôéé µ³ò Ł czna długo ² ÒÒ ² ±¾» ¹³ ² Ý ½ - ²± îðçôéì µ³ô ² ±³ ±»»²» «½ ²» ²± sieci o długo ½ îèôðë µ³ò É ¹³ ²» ² ¼ ±¾»½²» íïîï przył czy napowietrznych i kablowych o długo ½ êðôéë µ³ò Æ ±»¼² ½»³»½»»µ ±»²» ¹» ½ ² ½ ¹³ ²» ² ½» ±µò íôì ½ ±¼¾ ± ½- ò ïê

18 íòìòë ²º «µ »µ±³«² µ ½ ² ò Ó± ² ô» ½ ²»» ± ² ³» µ ½ ± ¼ telefon. Obsług»½»»µ±³«² µ ½ ²» ± ¼ ¼ -½ ±» ± - æ Ì»»µ±³«² µ ½ б µ Íòßò ± л¼ ¾ ± ± Ó«³»¼ б µ Š Þ» µ± Íòßò б² ¼ ± istnieje bardzo dobra ł ½ ²±»½»»º±² µ±³- µ±» ò íòìòêò ²º «µ «¼ ±¹± ¼± ²± µ±³«² µ ½ ² ò ²º «µ «¼ ±¹± ²»»²» É ½ µ» ¼±¾» ± ² ô ²»³²»»¼² µ ²» ½ ²» ¼ -¹ ³ ¹ ½ głych remontów. Generalnie układ drogowy miejscowo ½ É ½ µ ± ¼ ±¹ µ ± Ò éë Þ» µ± Š Ý ½ - Š Ò± Í ½ Š Õ ² ½ ± ¼ ±¹ ¹³ ²²»ò Ł czna długo ¼ -¹ ¹³ ²² ½ ³» ½± ± ½ É ½ µ ²± ïðôêî µ³»¹± i ± ²» ½ ² ¾ «³ ½ ²» ²± èôèë µ³ i ± ²» ½ ² ±» ²± ïô éé µ³ Ü ±¹ µ ±» ±» ±² ò íòëò Ù± ±¼ µ ± ² ½ ±ò i Í «µ «¹ «² - ± ² ½ ò α ² ½ ± ¹³ ² Ý ½ - ½ µ», podobnie jak w całym województwie małopolskim, znacznym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych, co wpływa na nisk ½»² ± ²± ò ѹ- ² ±» ½ ² ¹ «² - ¹³ ² ²± êêìîôêê ò Æ - ² ½± ²» ± ½»¹- ² ½ ³» ½± ± ½ ±¼ ¹ ¼»³» µ± ½ ¹ «² -» ¼± ¼ò Ò µ ±» ½ ² ³ ³» ½± ± Ý ½ - ò ïìðèôíëô ½»¹± êîôì û ²± ¹ «² ± -¾ º ½ ² ½ ò Ö µ»¼ ¾» ïô ³» ½± ± É ½ µ ±¼ ¹ ¼»³» µ± ½ ±» ½ ² ±¹- ²»» ² -¼³ ³ ³» ½«-¼ ³» ½± ± ½ ½ ±¼ cych w skład ¹³ ² ò Według danych tabeli 2 udział powierzchni u ytków rolnych w powierzchni ogółem ²± íëôèû É ½ µ» ² ç ± ½ -¼ ± ½»¹- ² ½ ³» ½± ± ½ ¹³ ² ò Ò pierwszym miejscu jest Złota 82,7% na drugim miej ½«³» ½± ± Ì ± µ± Š èïôéûò É» µ± ½»½ ²» ¼ ¹³ ² ²± 61,6%. Udział powierzchni gruntów ornych dla ³» ½± ± ½ É ½ µ ²± îìôî û ±» ½ ² ±¹- ²» ò Udział w strukturze ïé

19 «µ± ² ¹ «² - ±» ½ ² ¼- ²± íôï ûò Ëdział powierzchni trwałych u µ-» ±² ½ ²± èôë ûò б» ½ ² - ô ¹ «² -» ² ½ ¼» ±² ½ «µ «µ± ² ¹ «² - ²± ëêôë ûò Í «µ «¹ ² ¹± ±¼ ± ² ½» ²»µ± ² ò É É ½ ½» ²» ³ ¹± ±¼ ô µ -» ± ¼ «µ ± ²» ± ±» ½ ² ëóé ô îê ¹± ±¼ ³» ½»¼» îóë ò É µ ± ¹± ±¼ ± ² ½ ò ìî ² ¼»¼» ±¾ ± ³ ±¼ ïóî «µ- ± ² ½ ò ѹ- ² ½ ¾ ¹± ±¼ ± ² ½ ±²»»¼²»¹±»µ ²± èò Ì ¾» ïò Í «µ ««µ± ² ¹ «² -» ³» ½± ± ½ É ½ µ ²» ¹³ ² Ý ½ - ÅÜ ²» Ë ¼«Ó» µ»¹± Ý ½ ±»òã Ó» ½± ± λ³ Ë µ ± ²» Ù «² ± ²» Í ¼ Ô ô ¹ «²» ²» ¼» ± ²» Ù «² pozostałe ó»»² ¾«¼±ó ²»ô ¼ ±¹ ô ²»«µ Þ ¼» ² ïççôçì êìôçè ìèôèì íôèç ïïôéê éïôéê ëíôéê çôçí Þ µ«½» Ó» µ» îêçôìê îîïôïë ïèêôíç ïíôéì îðôðî ïêôíé ïïôêè îïôîê Ý ½ - ïìðèôíë éîéôëé ëëïôìë ïðéôëé êèôëë ëíéôïí ìðôèè ïðîôéì Domosławice îîêôðé ïêéôêì ïëðôêç çôéé éôïè íïôêì èôïî ïèôêé Ö«µ- ëðïôíé íèïôìð ííîôðî îîôèì îêôëì ìèôìí ïêôèî ëìôéî Ð µ Ü «µ- éðîôîè îèéôèç îïéôêê îêôíì ìíôèç ííëôèê ìçôëï îçôðî Ì ³± ïíèëôéè èêðôéç ëççôìî êìôìè ïçêôèç ìïíôìí êôëè ïðìôçè Ì ± µ± êëîôêè ëííôëî ìðïôìì íçôðð çíôðè ëêôèè íôçë ëèôíí É ½ µ ìèíôíì ïéîôçé ïïêôéê ïìôçì ìïôîé îéíôîï ïèôî ïèôçê Złota èïíôíç êéîôìé ëîêôéï íèôêï ïðéôïë éèôèï ïôïè êðôçí Ogółem gmina 6642,66 ìðèèôèç íïíïôíè íìïôïè êïêôíí ïèêíôëë îïðôêè ìéçôëì ïè

20 Ì ¾» îò Í «µ ««µ± ² ¹ «² - ³» ½± ± ½ É ½ µ ²» ¹³ ² Ý ½ - ûåü ²» Ë ¼«Ó» µ»¹± Ý ½ ±»Ã Ë µ ± ²» Ó» ½± ± λ³ Ù «² ± ²» Í ¼ Þ ¼» ² ïðð íîôí îìôë ïôç ëôç íëôç îéôð ìôè Þ µ«½» Ó» µ» ïðð èïôé êçôî ëôï éôì êôð ìôí èôð Ý ½ - ïðð ëïôé íçôî éôê ìôç íèôï îôç éôí Domosławice ïðð éìôï êêôê ìôí íôî ïìôð íôê èôí Ö«µ- ïðð éêôï êêôî ìôê ëôí çôê íôì ïðôç Ð µ Ü «µ- ïðð ìïôï íïôï íôé êôí ìéôè éôð ìôï Ì ³± ïðð êîôï ìíôî ìôé ïìôî îçôè ðôë éôê Ì ± µ± ïðð èïôé êïôë êôð ïìôî èôé ðôê çôð É ½ µ ïðð íëôè îìôî íôï èôë ëêôë íôè íôç Złota ïðð èîôé êìôè ìôé ïíôî çôé ðôï éôë Ogółem gmina ,6 47,1 5,1 9,4 28,0 3,2 7,2 i л¼ ¾ ± ½ ± ± ± ² ½ Według danych Urz ¼«Ó» µ»¹± Ý ½ ±» ø ¾» í ô ¹³ ²» Ý ½ - funkcjonowało 400 podmiotów gospodarczych zarejestr± ² ½»³» ÎÛÙÑÒò É ³» ½± ± ½ É ½ µ»» ± ² ½» îî ±¼³ ± - ± ¼ cych działalno ¹± ±¼ ½ ò Ö»¼² ³ ² kszych zakładów jest Zajazd "Biały Domek", koło zamµ«ô α¾» ÕÓ ÛÝ ÕóÞÑÝØÛ ÍÕ ô ÐÎÑÓ œ Ü«²»½Œ ² Ö» ±» Ý ½ ± µ ³ ± ½ ²» µ» ± ywcze, firmy budowlane oraz usługowe. ïç

21 Ì ¾» íò Struktura podmiotów gospodarczych działaj ½ ½ ³» ½± ± ½ É ½ µ ²» ¹³ ² Ý ½ - ÅÜ ²» Ë ¼«Ó» µ»¹± Ý ½ ±»Ã Ó» ½± ± Ogółem Ù ±²±³ Ø ²¼» Usługi Ì ² ± Þ«¼± ² ½ ± Ð ±¼«µ½ Þ ¼» ² í ó ï ó ó î ó Þ µ«½» ïí ó ï è ï î ï Ó» µ» Ý ½ - ïìð ë ìí ëê ïç é ïð Ö«µ- ìè î ïî îï ë ë í Domosławice ïí ï ì ì ï í ó Ð µ Ü «µ- ïç ë ïï ï î ó Ì ³± ëî ï ç îð ïð ïð î Ì ± µ± ìï é ïç ë è î É ½ µ îî ï è ë ï é ó Złota ìç ó ïð ïé ê ïï ë Ogółem ìðð ïð ïðð ïêï ìç ëé îí 3.6. Kapitał społeczny i ludzki. Kapitał społeczny i ludzki ma cisły zwi»µ ± ±»³»¹ ±² ² ³ô ³ µ ± ÕÔÍô ³ ²» ± ± «± ³± ± ½ ±¼²»»² «µ½» µ±²±³ ½ ²»¹± µ»ò Ü µ µ ²± ½ ³» µ ½- µ«± ²» ¼ ½» ±¾ dy, głównie» ¹ ²»ò Î ±µ«±¼¾ ±¼ «º ² «±½ ±½» ô ² µ - ³ ±¾ ½ ³± ² ¼ ½ ²» ±»»¹ ±² ²» ½ µ» ½ ²» µ ³ ±¼ «± ³ ¼ ±¾ ¹ ³ ò îð

22 ìò ÎÆÛÝÆÇÉ ÍÌÇ ÐÑÍÌËÔÑÉßÒÇ ÍÌßÒ ÑÜÒÑÉÇ ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕ É ÑÐ Ò Ó ÛÍÆÕß ÝMÉ ß² ±¾- É ½ µ ³» ³» lnym, społecznym i kulturowym została dokonana na podstawie dost pnych materiałów statystycznych b ¼ ½ ½ ± ¼ ² «Ë du Miejskiego w Czchowie. Nieodzownym uzupełnieniem była informacja Œô «µ ² ±¼ ³» µ ½- µ½» ± µ ± ½ µ±² «½ ± ¼ ±² ½ ¼» ³ ³» ½± ± ½ ò Ü µ«³» µ cami przebiegała w formie prostych pyta, które dotyczyły sytuacji»½» ± «± ²» ô ½ æ ó Ö µ» É ½ µ ¼ á ó Ö µ ³ ¾ É ½ µ µ µ á ÝÑ ÉÇÎM Ò ß Ó ÛÖÍÝÑÉÑ ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕß ÑÜ ÒÒÇÝØ Ó ÛÖÍÝÑÉÑ CI POŁO ÑÒÇÝØ É ÙÓ Ò Û ÝÆÝØMÉ ÝÑ ÖÛÍÌ ÖÛÖ ßÌÎÇÞËÌÛÓá «½ µ «² æ ³» ½± ± ładna, poło ±² ² ¼» ±»³ ½ ½ ± µ ³ô»»² ¹- «¼² ¼± «ô ³» ½± ± ²»¼±º ² ² ± ² ²» ²² ½ ³» ½± ± ½ Ù³ ² Ý ½ - ô ¼«± ¾«¼ ²µ-» ² µ± ½ ô ³» ½± ± ± ¼ ½ ¼»¼ ½ ± ± ½ ²» µ««±»ô ³» ½± ± ± ¼ ½ ± µ ±¾ ±» ± ½ ²» ¾ µ «½ ± «± ² ± ² ½» ¹ ± «µ ± «µ»µ» ½ ²» ô ¾«¼±»½ ±¼±½ ¹±» ô ¾«¼± ²º «µ «¼ ±¹±» ô îï

23 JAKIE FUNKCJE PEŁNI MIEJSCOWO ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕß á «½ µ «² æ º«²µ½ ³» µ ² º«²µ½ ± ² ½ º«²µ½»µ» ½ ² ±½ ²µ± «½ ± «± ² æ µ» ² ½»²» º«²µ½ «½ ²» ô»µ» ½ ²» ±½ ²µ±» ô ±»²» «²µ- ¼± ¼»¹± ± ± ¼ ¾ ± ½ ± ½ ± ± ² ½» ±»²» ²± ½ ³» ½ ½ ²»»²» ±³±½ ¹ ± «µ ÕÌÑ ÆßÓ ÛÍÆÕËÖÛ ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕ á «½ µ «² æ mała liczba ludno ci o stałym zameldowaniu, du ± «-» ² µ-» ¹ «¼ ½ ô»³» ½»²½ ½ «¼» ¼ cy do celu, zwarci w działaniu i podejmowaniu decyz «½ ± «± ² æ utworzenie miejsc pracy dla młodych, ma zach ½ ½ ± ¼± ± ± ² É ½ ½» «³± ²»» ²» ² ½ ² ½ - ² ½ ¾ ² ½ ô ± ² ½» ¹ ± «µ RÓDŁO UTRZYMANIA MIESZKA ÝMÉ ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕ «½ µ «² æ ½ ²»³² ± ± ² ½»³ô»²»³» «ô ½ ³» µ ców z własnej działalno ½ ¹± ±¼ ½» ô îî

24 praca zawodowa, handel, rolnictwo, rzemiosło, wiadczenia społeczne i zasiłki, praca za ¹ ² ½ ²² ½ ³» ½± ± ½ ½ ò «½ ± «± ² æ µ± ²» µ «²» «µ «¹± ±¼ ¼± ± ± «¹ ± «µ»µ± «µ ô «µ ²»²» ¼ ³» µ ½- ± ± ½ ½ ¾» ½ ô rozwój firm usługowych ± «²µ ½»»³ ²» ± ² ±»²» ²± ½ ³» ½ ½ ÖßÕ Û ÑÞÇÝÆßÖÛ ÌÎßÜÇÝÖÛ Í Ð ÛÔ ÙÒÑÉßÒÛ ÎÑÆÉ ÖßÒÛá «½ µ «² æ ³ ¹«ó¼ ²¹«ô ½»²» ³ô ±»»¹ ±² ²»ô µ± ¼± ²»ô ¼ ½» Þ±»¹± Ò ±¼»² É» µ»¹± Ì ¹±¼² ¼± ²µ ±¼ «º ² ¼ ½ ²»»» «½ ± «± ² æ µ±² ²«± ²» ¼ ½ ² ½ µ³» ¹ ² ³ô ¼± ²µ ³ ¾«¼± µ½ ²» ±º» ¼»² ½ «± ²»¹± ¼ ³» µ ½- É ½ µ zmobilizowanie młodzie y do udziału w yciu społecznym wsi µ»± ²» ²±»¹± ¼»² µ««²»¹± ²»¹± ½»³ ³» µ ½- É ½ µ ÖßÕ ÖÛÍÌ ÍÌßÒ ÎÑÜÑÉ ÍÕß É ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÝÛ á øñìñýæûò Ûô ÑÝØÎÑÒßô ÆßÙÎÑ ÛÒ ß ÎÑÜÑÉ ÍÕß «½ µ «² æ ¼ µ» µ ³»½ ô ¾ µ µ ² ½ ² ²» ³»½±²»» ± ± ½ ½ ± µ» ¼ ±» ¹- µ» ±»»ô ¾±¹ ½ ± - ø ± ²» ¼«± ¹ ¾- ¹-¼ îí

25 «½ ± «± ² 滼«µ ½»µ± ±¹ ½ ² ¾«¼± µ ² ½ ² ²» «¾ ¾«¼± ¼±³± ½ ±½ ½ ² ½»µ- µ±² ± ³» µ ½- ±¼ ¹ ¼»³ ²»½ ½ ² ±¼± µ ² «²»¹± µ ¼ ½ ¼ µ ½ µ ³»½ ÖßÕ Û ÖÛÍÌ ÎÑÔÒ ÝÌÉÑá «½ µ «² æ ± ² ½ ± ¼ ½ ²»ô ± ¼ ±¾²»²»ô «głównie zbo ô ± ² ±µ± ±»ô «½ ± «± ² æ ± - ± ² ½»µ± ±¹ ½ ²»¹±ô µ«±¼«µ - ± ² ½ ± ±½-» ² ½ µ±»²» ¼± ¼ ±ô ÖßÕß ÖÛÍÌ ÒÚÎßÍÌÎËÕÌËÎß ÌÛÝØÒ ÝÆÒß É Ó ÛÖÍÝÑÉÑ Ý ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕß á «½ µ «² æ ¹ ¾ µ µ ² ½»» ¹± ±¼ ± ¼ ±¼ z własnych studni 49 % posiada wodoci ¹ ¹³ ²² Internet słaby dost»»º±² «½ ± «± ² æ ¾«¼± µ ² ½ ² ²» «¾ ¼±³± ½ ±½ ½ ² ½»µ- ô ¾«¼±»½ ±¼±½ ¹±» ô ³±¼» ² ½»½ ¼ -¹ ¹³ ²² ½ ± «¼»²» ò œ ³ ²»µŒ ¾«¼± ±»»² ¼ ±¹±»¹± µ ¼± ¼± ²» ²» «îì

26 ÖßÕ Û Í ÐÑÉ ÆßÒ ß ÕÑÓËÒ ÕßÝÇÖÒÛá «½ µ «² æ dobre poł ½»² Ý ½ ±»³ô Þ» µ»³ô Ò± ³ Í ½»³ Õ µ±»³ złe poł ½»²» ³» µ ½- É ½ µ Ù- ²» Þ» µ»³ «½ ± «± ² æ uruchomienie dobrego poł ½»² É ½ µ Ù- ²» ¼± Þ» µ zlokalizowanie przystanku dla busów koło Zamku Tr± ²Œ JAKA JEST INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA W MIEJSCOWO Ý ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕß á øñ É ßÌß ÉÇÝØÑÉßÒ Û «½ µ «² æ ¾ µ» ½» µ» ô ¾ ¾ ±»µ brak boiska sportowego dla dzieci i młodzie ¾ µ µ ± µ«ô «½ ± «± ² æ ¾«¼± ¾± µ ± ±»¹±»½»³ ¾«¼±» ½» µ» ¾«¼± µ½ ²» ±º» ¼»² ½ «± ²»¹± ¼ ³» µ ½- É ½ µ ò ± µ µ««²» ëò ßÒßÔ Æß ÍÉÑÌ ß² ÍÉÑÌ ó» ± ² ³ ½ ² ½» ± ¼»²» ²»² ½ zasobów oraz ustalenie słabych i mocnych stron miej ½± ± ½ ± ² ¾»¹± ± ±½»² społeczno-gospodarczego, infrastrukturalnego i przyrodniczego, które przekłada si ¾» ±»¼² ± ² ²» ñ «¾ ¹ ±»² ±µ»»»»µ ½ ² ³ò Ð ½ ² ¼ ² SWOT wsi Wytrzyszczka w zakresie rozwoju społecznoó¹± ±¼ ½»¹± ²»¹±» ± ¼»²»³ ¼ ¹²± «½ ô ±zwoliły na uzyskanie opinii, îë

27 ±»» ô ² ± µ- «¹ ±¼²± ²» ²«½ ±»¹±ò Ƽ±¾»¼ «³± liwiła» ± ¼»²» ¼ µ«²»³» ² ² ½ «- ô ³± ± ½ ± ² ½ ½»½ É ½ µ «³± cych podejmowanie skutecznych działa słu ½ ½ ± ± ± społeczno-gospodarczego. É»» «¹ ± ½±²± µ» ½ ²² µ±³ ³«½ ³ działalno ò Ü µ«²»³ pozytywnego i negatywnego wpływu otoczenia zewn ²»¹± ² ±½» ±»² «²µ- ¼± ± «µ±²µ²½ ²± ci regionu wiejskiego dotyczyła okre»² ±µ ô ³± ± ½ ² ± ¹ ±» ² ½ ²± ²»³ô ± ¹ ² ½ ô dzaniem, a zwłaszcza º nansowaniem działa» ±¼µ-» ² ² ½ ³ ˲ Û«±» µ» ò ßÒßÔ Æß ÍÉÑÌ ÓÑÝÒÛ ÍÌÎÑÒÇ É ± µ ±¾ ±» ½» ± ± ± «µ æ ³» ½± ± górzysta, poło ±²» ±» ½ ½ ± µ ³ô ¼«± - ô ½» ±»»ô ½ ²»²»»»² «¾ ½ ²» ²± ½» ò ½»² «³ ³» ½± ± ½ ò Ò ³ ±¼½ ²µ«µ«±²»» µ» ±¾»µ ²º «µ «społecznej: szkoła, sklep, prom SŁABE STRONY Ò» ½ ½ ô ± «²µ«¼± ³± ± ½ ô ±º» «½ ² ô ¾ µ ¹± ±¼ ¹ ±»µ± ó «½ ² ½ Þ µ ²¹ owania społecznego, jedno ½ «º ² ô ²» podziały pomi ¼ «¼ ³ É ± ²» ¾ µ± ½ ±¾»µ -»½µ ½ µ ² ½ Poło»²» ³» ½± ± ½ ±¾» ½ ±² ±²»¹± µ ±¾ «Ð±¹- É ² ½µ»¹± Ò» ¼± ½»»³ ±» ± ½ ±¾»µ - ¾ µ± ½ Þ µ» ½ µ- «½ ² ½ ô ¾ µ µ ² ½ ² ²» ô»½ ±¼±½ ¹±» ô ¾ «¼²»» ± ±ô ¼ µ» µ ³»½ Ù± ½ ²²± ½ ± ³» µ ½- Ò»¼±»½ ² ± «²µ«¼± ±»¾ ± ³» ½ ½ ± ± ² ½»³ ²»»²» ³» ½± ± ½ ¹³ ² Õ«± ²» ¼ ½ ±¾ ¼- Ò» µ one gleby Þ µ ¾± µ ± ±»¹±ô» ½» µ» ô ½«¾ ¼ ¼»½ Zły stan infrastruktury drogowej ( chodniµ ô parkingi, drogi) słabo rozwini µ±³«² µ ½ Poło enie przy drodze krajowej Nr 75 Brak poł ½»² º Ð ±³»² ¼ ² ¼» ±»³ ½ ½ ± µ ³ îê

28 ÍÆßÒÍÛ Ú«²¼ Í «µ «²» ³ ½ ²» ½ ½ programów operacyjnych głównie PROW, ÓÎÐÑô ÐÑ ô É» ²»» ³± ¼ ¹³ ²² ² ½ ±¼» ³± ² ½» É ½ µ Ü«µ ²± władz samorz ¼± ½ Ù³ ² Ý ½ - ² ½ ± ± µ ²» ±¼µ- º ² ² ± ½ Ú«²¼«Ð±³±½± ½ É ± ²»» ± ² «µ ¹ ± «µ ÆßÙÎÑ ÛÒ ß Õ±²µ²½ ²±»¼² ½ ¹³ ² ² ²µ«±º» «½ ² ½ ²» ½ ² ½ Ò µ ±¼ Ú«²¼«Ð±³±½± ½ ± «²µ- ¼± ±»¾ Õ±²µ²½ ²± ²² ½»¼²±»µ ³± ¼± ½ «¾»¹ ² «± ±¼µ ±³±½±» Niski popyt na usługi i produkty turystyczne ± ±¼± ² ² µ ±¾²± ½ społecze Ò» ¾ ²»³ ½ É ± ²»» ± ² ¼ ± ²± ½»µ± ±¹ ½ ² ³»³ ½ Ð ±³±½ ³» ½± ± ½ Ò» ¾ ²± µ»¼ ± ¾ ²µ± Ò zanie współpracy z innymi gminami Dalsza emigracja «¼ ± «µ ² «½ Ð ½ ¹² ½» ²» ± - êò É ÆÖß ÑÜÒÑÉÇ Ó ÛÖÍÝÑÉÑ Ý ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕß É ½ µ ó ± ³» ½± ± ¾±¹ ½»³ ±¾- ±¼² ½ ½ ±¹- ²» ¼±¾ µ± ½ ±¼± µ ² «²»¹±ô µ -» ²»»²» Ѿ «Ý ±² ±²»¹± Õ ±¾ «É ½ ±¼²»¹± б¹- É ² ½µ»¹±ò Wytrzyszczka to najdalej na południe wysuni ³» ½± ± ¹³ ² Ý ½ - ô ««± ² ² ¼» ³ ¾»¹»³ Ö» ± Ý ½ ± µ»¹± na wzniesieniu Głowacz. W górzystej ½ ½ ô ¹¼» ³± ² ¼±»½ ¼±¾ ³ ¼ ±¹ ³ ³±»³ ±¼»¼²» ² µ²» ½ ²± ³ ¼±µ± ½ ² б¼µ ½ «ò Þ±¹» ±¼± µ± ±¼² ½» µ ±¾ ±» ²± ¼ ³» µ ½- ± ô µ - ½ ½ ½ ± dla przyszłych pokole ô «¹ ² «²µ µ ±¾ ±» ¼ ² ² ±¼²± ³» ½± ± ½ ±» ± - ¹ ± «µ»µ± «µ ò îé

29 éò ÝÛÔ ÎÛßÔ ÆßÝÖ ÐÔßÒË ÑÜÒÑÉÇ Ó ÛÖÍÝÑÉÑ Ý Ð± ²¼ ¼«µ± ½ ½ ³» µ ½- ±» æ ±¼²»»²» µ½ ²± ½ «½ ²» ²» ½ ²» ô zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mie µ ½- ô ± - ± ³± ½ ½ ± ²» ¼»¼ ½ µ««±»¹± ò Ý»» ¼ ² ±µ» ±²» Ð ²» Ѽ²± Ó» ½± ± ½» ² ²» ¹±¼²» ½ ± ¹ ²»» ½ ²» ± ±¼ ²»¹ ² ½ µ«µ- ¼ ± ¹² ½ ½» -» ½ ¼»¹»¹± ¼«ò W celu stworzenia zbioru inwestycji, działa ¼ ô µ» ²»» ± ¼ ±µ»» µ - µ±» ³ ²± ³ ²»»²» ³» ½± ± ci WYTRZYSZCZKA posłu ±²±»¼» µ ³ «¹» ³ ³» µ ½- ± ² µ ³ ² ÍÉÑÌò 8. PRIORYTETY I DZIAŁANIA NA LATA Ð ±» Æ µ»²» µ½ ²± ½ ²» ½ ²» «½ ²» µ»» ± «µ««ò Działania: «±»²»» ½» µ» ô ¾ ¾ ±»µ budowa boiska sportowego dla dzieci i młodzie É ½ µ ¾«¼± ½«¾ ¼ ¼»½ Ð ±» Uzupełnienie infrastruktury technicznej i komunikac ²» ³» ½± ± ½ Działania: ³±¼» ² ½ ²º «µ «¼ ±¹±» ±»»²»³ ø ¼ ±¹ ±¼ Ðò Ó ½ ¼± Ðò Õ µ ô ¼ ±¹ ¼± Ðò Ó ô ¼ ±¹ ² îì œ»» Œ ¾«¼±»½ ±¼±½ ¹±» ± ¼±³± ½ ±½ ½ ² ½»µ- îè

30 Ð ±» Í ³«± ²» µ ²± ½ ³» µ ½- É ½ µ ¼»¼ ²» µ««²± Š ± ±» Działania: «±»²» µ «¾«± ±»¹± ¾«¼± µ½ ²» ±º» dzenia czasu wolnego dla dzieci i młodzie É ½ µ ± ¹ ² ½ µ±» ¼ ± ² µ- É µ» ej wymienione działania mo» ¾¼ do realizacji głównie przy du» µ ²± ½ ³» µ ½- «³» ²» µ» ± ² ½» ³» ½± ½ ¼» - ô odpowiednim zrozumieniu i współpracy ze strony wład ³± ¼± ½ ±µ ² ½»¼ ¾ ± ½- ò ѽ ½» «²µ»³ µ±²»½ ² ³»» ²»²» ±¼ ±»¼²»¹± ± ±³«º ² ² ± ² ½ ¼ ze strony władz gminnych, samorz ¼-»¹± ½»¾ ô ² «½ ¼ ±²«½ ½ ±¼µ ³ «² ² ³ ô»¼ ¾ ± ½ ²± ci społecznej oraz º ³ ² ½ ò îç

31

32

33

34 λ ½ ± ½ ¼ ½ ² ¼± ± µ± ½ ½» ±µ±»²» potrzeb społecznych i kulturalnych mieszka ½- É ½ µ ò α - ²º «µ ½ ² ½ ²» ³ ² ½»²» ¼ ± ± «±µ ²» ¹± ±¼ µ ½ ± ²» ¼»¼ ½ µ««±»¹±»½ º µ ±¾ - ³» ½± ± ci wpłynie na wzrost µ½ ²± ½ «½ ²» ²» ½ ²» ò çò ÉÜÎß ßÒ Û ÐÔßÒË ÑÜÒÑÉÇ Ó ÛÖÍÝÑÉÑ Ý ÉÇÌÎÆÇÍÆÝÆÕß É¼ ±»²» Ð ²«Ñ¼²± Ó» ½± ± ½ É ½ µ ±»¹ ¾ ¼» ² ± ¼»² «¹± ycie uchwał Î ¼ Ó» µ» Ý ½ ±»ò ɼ ±»²» Ð ²½ Þ«³ ± Czchowa, Radzie Sołeckiej oraz Sołtysowi. Ó±² ± ± ²» µ ¼»¹±»¼ cia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały czas jego trwania polega na systematycznym zbi» ² «ô» ² «±½»²» ²º± ³ ½»½ ± ½ º ² ² ± ½ ± ½ «±² ½ µ ² µ- ô µ -» ± ¹± ±»º»µ ò É ³±² ± ± ² «¾ ± udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyj²» Ë ¼«Ó» µ»¹± Ý ½ ±» ²¹ ± ²»» ¼ ²» Ð ²«Ñ¼²± Ó» ½± ± ½ É ½ µ ò ïðò ÐÑÜÍËÓÑÉßÒ Û Ñ ½± ² Ð ² Ѽ²± Ó» ½± ± ci zakłada w przeci ¹«é ² ¾ ½» ½ µ µ«¼ ò ± ½ ¼» ±¾«¼»²» µ ²± ½ ±¼± µ ±µ ² ½ ± stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji ± ½ ² ½ ³» ½±»½ º µ społeczn µ««± ò Zakładane cele Planu przewiduj ± ² ½»² µ± ±µ ²»¹± ± ±¼µ ± ± «µ««ô»¼«µ ½ ô ± µ» ½ ò íí

35 λ ½ Ð ²«Ñ¼²± Ó» ½± ± ½ É ½ µ ³ µ e słu ²»¹ ½ społeczno ½ ±µ ²» ô µ»³«²¹ ± ² «ô ¹± ±¼ ± ² «± ²»¹± czasu dzieci i młodzie y oraz rozwojowi organizacji społecznych íì

36 ïïò Þ ÞÔ ÑÙÎßÚ ßò ó Ë ¼ Ù³ ² Ý ½ - - Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Ý ½ - ó Ë ¼ Ù³ ² Ý ½ - ó Í «¼ «³ ««²µ± µ» «²µ- ¹± ±¼ ± ²»»²²»¹± Ù³ ² Ý ½ - ó Ë ¼ Í ½ ² Õ µ±» ó б¼ ±» ²º± ³ ½»» - ±»½ ² ½ ¹³ ²» µ Ý ½ - îððî ò ó Ð ±¹ ³ α ± «Ñ¾ - É» µ ½ ² îððé Š îðïí ó Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 20ðé Š îðïí ó Ë d Marszałkowski Województwa Małopolskiego Š Í»¹ α ± «É±» -¼ Małopolskiego ó Í ± ± б ±» Þ» µ«š Í»¹ α ± «Ð± «Þ» µ»¹± ó Ü ²» ½ ²» Ë ¼«Ó» µ»¹± Ý ½ ±» íë

PROJEKT WYKONAWCZY ᐧ卧 ę BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 1 W PIŃCZOWIE ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ę ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ᑇ呗 óᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 j p j ᐧ卧 GMINA PIŃCZÓW ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧

Bardziej szczegółowo

Stała organizacja ruchu zmiana oznakowania ulic

Stała organizacja ruchu zmiana oznakowania ulic ÑÎÙßÒ ÆßÝÖß ÎËÝØË ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÑÆÒßÕÑÉßÒ Û ËÔ ÝÇ Stała organizacja ruchu zmiana oznakowania ulic» ±²» Ý ± ² ± Ó±² «µ

Bardziej szczegółowo

- ¹ - ½ ² ¹ «² ««¼»² ³ ¾ ½ ² ³ ³» -½ ½ ± ²² ¾ ± ²

- ¹ - ½ ² ¹ «² ««¼»² ³ ¾ ½ ² ³ ³» -½ ½ ± ²² ¾ ± ² ïïð ÒÚÑÎÓßÝÖß ¼± ½ ½ ¾»»½» ±½ ±² ¼ ± ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ѿ»µ æ Þ«¼± «½ Ý ± ² ± «½ Ó±² «µ Õ± ²» ² ¼ Ѽ Õ± ² ² ¼ Ѽ «ò Ý ± ²

Bardziej szczegółowo

Þò Þ ² ²- ½ ² øµ ² ½ ¼»- ½ ± ò Ð ±»µ ² æ Ó¹ ²

Þò Þ ² ²- ½ ² øµ ² ½ ¼»- ½ ± ò Ð ±»µ ² æ Ó¹ ² Þò Þ ² ² ½ ² øµ ² ½ ¼» ½ ± ò Ð ±»µ ² æ Ó¹ ². Janusz Głuszek Í ¼ ½ æ Ò «òæ îðïíñèçô îëíðñçìô ÜÑ ñ Íñðïéèñðï ² ò Û«¹»² «Õ± ½ µ Ò «òæ îíìïñçîô ÜÑ ñþññðïéîñðï Ó»½ îððç ò Í» ½ 1. Strona tytułowa. îò Í» ½ ò

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/210/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

UCHWAŁA Nr X/210/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA UCHWAŁA Nr X/210/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ¼² ïì ½» ½ îððé ò -» «½»² ³» -½±»¹± ²«¹±- ±¼ ± ²»-»²²»¹± ¼ ½ ci zespołu urbanistycznego Grabiszyn Północny Przemysłowy we Wrocławiu Ò ±¼-» ò ïè «- ò î µ ë «-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PBW

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PBW NAZWA ZAMÓWIENIA: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR_53 PRZY UL. RUDZKIEJ 6 W WARSZAWIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKO A ADRES ZAMÓWIENIA: Warszawa, ul. Rudzka 6 ZAMAWIAJ CY: Masto St. Warszawa Dzelnca

Bardziej szczegółowo

Projektował. Sprawdził

Projektował. Sprawdził Þ ËÎÑ ÐÎÑÖÛÕÌMÉ ÑÎÙßÒ ÆßÝÖ ÆßÑÐßÌÎÆÛÒ ß ÒÉÛÍÌÇÝÖ ÇÝØÔ Òô ËÔò ÉÎÆÑÍÑÉß ïìô ÌÛÔò øðóêí îìê éè ððô ÚßÕÍ øðóêí îìê éê ðï Ò ² ¼ ² ³-»² Æ ³ ½»¹± Ѿ»µ ß¼» ±¾»µ «¾«¼± ²»¹± Ò Æ ³ ½»¹± ß¼» Æ ³ ½»¹± Ò ¼» ±¼³ ± «±

Bardziej szczegółowo

ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ÖÛÜÒÑÍÌÕÑÉÛ ÍÐÎßÉÑÆÜßÒ Û Ú ÒßÒÍÑÉÛ ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò Ö»¼²± µ±» ± ¼ ²» º ² ² ±» ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò Í» ½ Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń Ó Ą Ę ń Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń Ł Ł Ó ż Ę ć ż ń Ł ż Ó ć ń ń ń ń Ł Ą Ł Ą ż ż ń ń Ł Ą Ę Ł ż ż ĄĄ ń Ł Ź ń Ę ń ż ń Ń ć ć ż ć ż Ó ż ż Ą ż Ę ż Ó ń ż ż Ś Ę Ę ń ń ń Ł ź ż Ó ż ŚÓ ż ź ć ń Ą Ą Ą ż Ę Ł Ń ń Ą Ę Ę ź ż

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ź Ż Ż Ć ć Ź Ź Ż Ó Ó Ź ć ć Ż Ź Ó Ą Ó ć ć Ż ć Ó ć ć Ź ć ć ć Ż Ś Ć Ę Ć ć Ę Ó ć Ż Ż Ę Ż Ę Ź ć Ó Ó Ś ć Ł Ś Ó ć Ż Ś Ó Ó Ś Ż ć ć Ó Ó ć Ś Ó Ś Ć ć Ó Ó Ó Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą ź

Bardziej szczegółowo

ó ń ó

ó ń ó Ł ź ó ń ó ó ń ó ó ń ż ó ó Ł ń ó ó ń Ą ó ń ó ó ź Ł ó ó ó Ż ż Ł ó Ż ó ó ż Ś ż ó Ś ż Ż Ą Ź Ę Ó ó ó ó ń Ć ó ó ż ż Ż ó ó ń ó ż ż ó Ł ó Ż ó ż ŚÓ ż Ś ń ń Ś ż Ż ó ó Ę ó Ł ó ó ó Ą ż Ż Ó ó Ł ó Ę Ż ó ó ń ó Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

îò Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w zał ½ ² µ«ò ï

îò Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w zał ½ ² µ«ò ï Ñ - Ó ±»½µ ô îïòðîòîðïî ò Æ ²» ±º» ±» ² Î òðìîòëòîðïî ܱ ½ Ð ±»µ «æ Przecwdzałane wykluczenu cyfrowemu w Gmne O - Ó ±»½µ Œô» ± ²»¹± ³ ½ ±¹ ³«Ñ» ½ ²»¹± ²²± ½ ² Ù± ±¼ µ èò Ñ Ð ±» ± æ Społecze ± ²º± ³ ½ ²»

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja

Szczegółowa Specyfikacja Szczegółowa Specyfikacja Ì»½ ² ½ ² ²» ± æ Ù³ ² ͵±µ êîóðèë ͵±µ «ò Ý ± ½ ïï Þ«¼± æ λ³±² ¼ ±¹ ¹³ ²²» ³ò α ½ ²²± Ù³ ² ͵±µ É µ±² ½ æ Þ «± ² ²» ²± Š Ì»½ ² ½ ²» œõ ÛÎŒ Mieczysław Łebedy µ êîóîðð Ù²» ²± Os.

Bardziej szczegółowo

Roboty w zakresie burzenia, roboty zie ³²» Roboty w zakresie konstruowania, funda ³»² ± ²

Roboty w zakresie burzenia, roboty zie ³²» Roboty w zakresie konstruowania, funda ³»² ± ² Ѿ»µ æ ÝÐÊæ ìëïðððððóè Ð ¹± ± ²»»»²«±¼ ¾«¼± i ìëïïððððóï α¾± µ»» ¾² ± ¾ - µ ± ¾»µ - ¾«ó ¼± ² ½ å ±¾±»³²» 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zie ³²» ìëîðððððóç α¾± ¾«¼± ²» µ»» ²±»² µ±³ó» ²

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ą Ł Ż Ż Ą Ń Ą Ś ź Ść ć Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ó ć Ż ż ż ż ć ć ż ć ż Ść Ż ć Ó ź Ł ć Ą ż ż ć ć Ś Ą ż ć Ę Ś Ś Ł ć ć ż ć ź Ż Ę Ó Ś ć ć Ś ż ż ć ć Ż Ó Ń ć Ó Ż Ść Ś ć ć Ż ć Ę ć Ł Ź ŁĄ ż Ó ć ć Ę Ż Ę Ł Ś Ł Ł Ż Ż Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł ż Ó Ż Ż ż ź ż ż Ź Ż ż Ę Ą Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł Ń Ę ż ż Ź ż Ę Ż Ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż Ź Ó Ś Ó ż Ś Ą Ą ż ż Ł Ą Ń Ą Ą Ł ż Ź ż ż ż ż ż ż ŁĄ Ł Ś ż Ż ż Ś ż ż ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ż Ż ż ż Ń ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń Ł Ł Ł Ń ś ń ć Ź ś ń ŁĄ Ę Ą Ą Ź ć ś ś Ź ć ć ć ć Ą ń ść ść ń Ź ń ś ś ń ń ń ń ń ś ń ś ść ś Ą ź Ź ś ś ń ć ń ń Ą ń ś ś ś ś Ź ś Ź ś ś Ź ś Ł Ś Ó Ą Ź Ą Ą Ó Ó ń ś ć ć ś ń ń Ść ń Ź ść ść ść ś ś ń ść ś ść ć ś Ń ć

Bardziej szczegółowo

ń

ń Ą ń Ą ż ń Ł ć ń ć ż ć ż Ą ć ń ź ż Ę ż ż ć ń ć ż ć ż ć ż ń ż ć ż ń ń ń ż ń ń ż Ł ń ż ń ć ń ż Ń ć ż ń ń ń ń ń ż ż Ą ć ż ć ż ć ż ć Ń ć ć ń ć ć ń ć ć ż ń ń Ń ń ż ć ź ń ż ż ŁĄ ż ń ż ż ż Ą ż ć ń ż ć ż Ń ż Ń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 1. Organizacja konkursu: Konkurs Pi kna Wie 2011, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wie i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród poło onych w granicach

Bardziej szczegółowo

Poniżej 14 r.ż. 1 (0,5%) 1 (0,9%) r.ż. 11 (6,0%) 21 (18,9%) r.ż. 59 (32,2%) 44 (39,6%) r.ż. 38 (20,8%) 15 (13,5%) Powyżej 25 r.ż.

Poniżej 14 r.ż. 1 (0,5%) 1 (0,9%) r.ż. 11 (6,0%) 21 (18,9%) r.ż. 59 (32,2%) 44 (39,6%) r.ż. 38 (20,8%) 15 (13,5%) Powyżej 25 r.ż. ! " # $ % &! ' $ ( ) * # +, $ - *. /, 0 # 1!. 0, * 2 0 '! 3! 1 ) 4 $ % 5. ) (! +, ) 0 6 ). 7 1 $ 8, 9 : ; < = >? < ; @ = A B C D E F G @ H < I J K L D M N = A D M O E L D H B P ; A Q H < O R S G @ ; P

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia

Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia kontakt z cał Europ. Gmin zamieszkuje około 30,0 tys. mieszka

Bardziej szczegółowo

Ć Ę Ę ż ŁĄ

Ć Ę Ę ż ŁĄ Ó Ń Ń Ń Ą Ę Ź ŚĘ Ś Ć Ę Ę ż ŁĄ ż Ą Ś Ą Ś ź ż ź Ś Ę Ę ź Ą Ę ż Ą ż ż ż Ą Ś ż ż ż ć ż ż ć ż ż ć ć ż ż Ą ż ż ż Ę Ę Ę ż Ś ż Ą Ę Ź Ą ż Ą Ę ż ż Ś ż ż ż ż Ł Ę ć ż Ś ż ż ż ż ż Ś Ę ż ż Ę Ę ż Ę ć ż ż ż Ś ż ż ć ż Ę

Bardziej szczegółowo

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń Ł Ł Ń Ń Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń Ą Ł ń Ś Ś ć ń ć ć ń ć ć ć ŚĆ Ż ć ć ń ń ć ń Ż Ć ń ć ć ć ń ć ć ć ć ć ń ć ć Ż ć ń ć ć Ę ć ć ć ń ć ń Ą ć Ą Ó ć ć Ą ć ć ć ń Ł ć ć ń ć ć Ś Ć Ć Ć Ć Ć Ć ć Ć Ć Ć Ż ć

Bardziej szczegółowo

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ść ś Ź ć ź ś Ę ń ś Ę ś ń ś ś ź ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ń ń ń ś ć ń ć Ą Ó Ó ń Ś ń ś Ę ć ś ś ć ś ć ń ń ś ś ń Ó ń ć ć ć Ź ś ć ć Ś ś ć ć ć ść ś ń ś ś ń ć ź ń ć Ó ś ś ś ś ń ś ść ść ć ś śó ść ć ń

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i. Rozwoju Wsi. Rozwój Obszarów Wiejskich w latach

Ministerstwo Rolnictwa i. Rozwoju Wsi. Rozwój Obszarów Wiejskich w latach Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 UE - 25 Wybrane elementy potencjału rolnictwa w 2005 r. Polska Odsetek ludnoci zamieszkałej na wsi 23,7 38,6 Struktura

Bardziej szczegółowo

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ÓŚ ż Ć ą ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ą Ę ŁĄ ż ą ą ą Ś ą Ś ą ą ą ż ć Ź ą ć Ó Ą Ę ą ś ą Ę ż ą ś Ź ą Ś ą Ą ŁĄ ś Ź Ś Ł Ź Ż ą Ć ś ś ć ś ą Ź ą ą ć Ź ś ą ą ą Ż Ó ś ś ś ś Ą Ś Ś ą Ź ą Ź ż ś ż Ę ć ś ą Ó ż ż Ą Ź Ż

Bardziej szczegółowo

ĄĄ

ĄĄ Ń Ę Ą Ą ĄĄ Ś ĘĘ Ę Ę Ę Ś Ń Ń Ę Ę Ę Ń Ę Ą ź Ę Ś Ą ź ź Ę Ę Ń Ę Ę ź ź ź Ę Ń Ę Ą Ę ź ź Ń Ó Ó Ś Ę Ń Ń ź Ę Ą Ł ź Ą ź Ą Ę ź Ń Ą ź ź ź Ń ź ź ź ź Ą ź Ą Ę Ą ź Ą Ą Ś ź Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ń Ń ź Ę ź Ę Ń Ł Ł Ń Ś ź Ń Ń Ę

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ł Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ś ć ż ć Ś ć ż ż ć Ść ć ć ć ć Ś Ś ż Ę Ś Ń ć ć Ś ć ć Ż ż ź ź ć ć ź Ż Ą Ś ź ż ż Ż Ż ż Ż ż Ż Ż ć ż Ż Ż ż ć ć Ż ć ć Ż Ą ć ć ż ź Ł Ł Ś Ą Ń Ż Ż Ż ć ć ż Ż ć Ż Ę ć Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ł ć ć ż ć Ś Ś Ł Ś Ł Ł Ź

Ł ć ć ż ć Ś Ś Ł Ś Ł Ł Ź Ł Ś ĘĄ Ś Ł ż Ą ż ń ć ż ć Ś Ł Ł Ź Ł ć ć ż ć Ś Ś Ł Ś Ł Ł Ź Ł ż ć ż ć ń Ł ć Ó ć ć ć ż ć ć ć ć ć ż ć ż Ó ć ź ć Ś Ł Ł Ź Ś ć ć Ą ć Ó ż ć ż ż ć ć ż ć ń ż Ł ć ń ć ć ć ż ć ć Ś Ł Ł ż Ł ć Ę ż ć Ł ż Ń Ó ż ż ć ż ć

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć ć ć Ł ć ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć ż ćż Ń ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż ć ć ż Ę Ń ć ż Ą ż Ś ż ż ć ć Ź ć ć ż ż Ź ż ć Ę Ń Ź ż ć ć ż Ń Ł ć ć ć Ż ż ć ć ż Ź ż Ę Ą ż ż ćż ż ż ć ż ż ż ć ć ż

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

ś ść ő ś ś ń Í ś Ż ś Ó ś ś ś Ż Ż Ż ś ść ść Ć Ż ś Ó Ć ś Ć Ć Ć ś ś ś ś Ż Ż ń ś

ś ść ő ś ś ń Í ś Ż ś Ó ś ś ś Ż Ż Ż ś ść ść Ć Ż ś Ó Ć ś Ć Ć Ć ś ś ś ś Ż Ż ń ś é Ś Ś Ś ŁĄ ń ľ ś ń ś ś ń Í Ż ś ś Í Ż Ć Ć ś ś ś ś ń Ż ń ś ś Ć ś Ć ś ń Ć ś ś ń Ż ś ś ść ő ś ś ń Í ś Ż ś Ó ś ś ś Ż Ż Ż ś ść ść Ć Ż ś Ó Ć ś Ć Ć Ć ś ś ś ś Ż Ż ń ś ś ć ś ś ś ś ś Í ś ś ś ś Ć ć ś ś ś ś ś Í Ż ń

Bardziej szczegółowo

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ż Ż ć Ę Ę Ę ż ć ż Ś Ż Ż Ś Ż Ó ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ś Ś Ż ż Ż Ż Ł Ż ć ż Ś Ś Ż Ż Ś Ś Ż Ż ż Ż Ż Ść Ż Ż ż Ż Ż Ś Ą ć Ż ż Ł Ą ż Ś ż ż Ę Ż Ż Ś Ż Ę ć ż ż Ę ć ż ż Ż Ś Ż

Bardziej szczegółowo

óó ±»µ ± ²»ô ² ¼ ± µ±² ± ¾«¼± ² ½ ±¹- ²»¹± ððóêèî É Ø± éîñíí»ó³ æ ² ±à¹±îò» òøð îî êîëóìðóèë µ±³òðêðîóïçðóêîì Ò Ð ëîéóðïëóêêóèí Ð ±»µ ¾«¼± ²±ó µ±² ½»³±² «±³» ½» ¾ «± ½ ± µ±³«² µ ½» «ô ¾«¼ ²µ«ÆÙÒ ¼ Ü» ²

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł

Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł Ł Ó Ł Ń Ń Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł ÓŁ Ń ź Ł Ż ć ć ż ż Ś ź Ę ź ż ż Ś ż Ę ż Ę Ż ż Ż ż ć ŚÓ ć ż ż Ć Ś ć ż ż Ę ż ż ć ż ż ż ć ż ż ż ć ż ż ż ć ć Ś Ż ć ż ż ż ź Ą ŚĆ Ą ż ż ż ż ż ć ż ż ć ż ć ż ż ż ć Ę ż ż ż ć ż ć Ę Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ń ń ź Ł ć ć ź ć ź ć ć ź ź ć Ó ń ć ń ć Ą ź ć ć ź ń ń ń Ę Ś Ł ć ń ń ń Ó Ó Ó Ó Ą Ó ź ć Ó ź ń ć ź ź Ę Ś ć Ę Ż Ś ź Ć ć ź ć ć ń ź ć Ł Ł Ó Ś ć ć ź ć Ś ń Ł Ó Ś ć Ś Ś ć Ó Ś ź ń ź ź ń Ę Ę ń Ó ń ń ź ź ń

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

ż ń ź ń Ł ń Ż ż ż ż ż Ż ń ń ń ń ć

ż ń ź ń Ł ń Ż ż ż ż ż Ż ń ń ń ń ć Ó ź ż ń ć Ą ż ń ź ń Ł ń Ż ż ż ż ż Ż ń ń ń ń ć Ó ń Ź ć Ą ć ń ń ż ń ż Ż ż ń ż ń ń ń ń Ź Ż ń Ż ż ń Ż ć ć ż Ś ń Ż ż ń ż Ę ż ń ń ć Ę ż ć ż ć ż ć ż ż ć Ź ć Ż Ó ż ń ń ź Ł ń ć Ó ż Ż ń ń ż ń ż ć ż ń Ź ń ń ń ń ż

Bardziej szczegółowo

ń ż ś

ń ż ś Ł ń ń ś ś ń ń ń ś ż Ń ż ż ć Ą ń ż ż ń ż ś ś Ł ń ń ść Ł ż Ł Ń ź ść ń ż ż ż ś ś ś ż ś ż ż ś ń ń ż ź ż ż ż ń ź ń ś ń ń Ą ć Ę Ł ń Ń ż ść Ń ż Ę ż ż ż ż ż ż ż ść ż ś ń ż ż ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ż ć ś ż ć

Bardziej szczegółowo

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść ć Ż ż Ę ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść Ż Ść Ż ć Ż Ż Ż ż Ż ć Ł Ś Ż Ś ć Ż ć Ż ż ź Ż Ś ć ć ć ć Ó ć Ż Ść Ż ć ć Ż ż Ł Ż Ę ć ć ć Ż ć ć Ż ż ż ć Ż Ż ć Ł ć Ż Ć Ż Ż Ś Ż Ż Ż ć Ż ć ż ć Ż Ś Ż ć Ł ć

Bardziej szczegółowo

Ś ź Ś Ś

Ś ź Ś Ś Ś ź Ś Ś Ę Ż Ę ź Ł Ą ź ź Ę ź Ą Ą Ę Ó Ś Ś Ś Ę Ś ź Ś Ś ź ź ź ź Ę Ą Ż Ą ź ź ź Ę ź Ę Ś ź ź ŚĆ Ś Ś ź ź Ą Ą Ą Ą ź ź ź Ż Ś Ą Ś Ą Ś Ń Ś Ą Ż Ś Ń Ś Ą Ą Ę Ś Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ą Ż Ą Ą Ę ź Ę Ź ź ź Ą Ś Ą ź ź Ę ź Ą ź Ć

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ń ć Ś ż ź ź ź ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ę Ę ć ć ż Ł ż ź ż ż ż ć ż ż Ś ć ż ż ż Ś Ę ż Ó ć Ą ż ż ż ż ż ć ż ć ż ć Ą Ą ć Ę Ś Ś Ł ć ż ż ż Ł Ś Ś Ł ż Ę Ę ż ć Ę Ę ż ż ż Ł Ś ż ć ż ż ż ż Ś ż ż ć Ę ż ż ż

Bardziej szczegółowo

ł ó ś ó Ę

ł ó ś ó Ę ł ó ÓŁ Ł Ó Ą ć ł ś ł ś Ś ł ł ó ł ł Ś ł ż ł ł ó ł ń ó ń Ę ł Ę ó ł ó ś ó Ę ł ń ł ó ń ł ó ś ó ł ł ł ł ń ó ł Ś ń Ę ó ł ó ś ó ł ó ł ół Ą Ł ł ł Ą ł ó ó ł ż ł ł ł ł ł ł ł ł ó ł ł ł ł ł ł ł ł ół ó ó Ą ó ś ó ł

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ó

Ą Ś Ó Ó ź ź Ó Ą ć Ą Ś Ó Ś Ę Ś Ł Ź ć Ś ć Ź Ę Ś Ą Ó Ó ź ć ć Ź Ź Ę ć ź ź Ń Ł Ź Ź ź Ń Ź ć Ś Ę Ą Ś Ź Ń Ń ć Ó Ś Ś ź Ź Ź Ą Ń Ą ź Ń Ł Ń Ń Ń ź Ń ć ć ć ź ć Ś Ń ć ć Ę ć Ę ć Ę Ź Ś Ó Ź Ę Ś Ę Ź Ó Ź Ę Ń ć ź Ź Ó Ę ć Ś Ź Ń ć

Bardziej szczegółowo

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ż Ś Ą ć ą ą ą ż ż ą ą ć ą ż Ę ą ć ż ć Ó ą ą ń ą ż ń ą Ń ą ą ą Ą ą ż ż Ą ż ą ź ą ą ż ż Ę ź ą ż ą ą ą ż Ź ą ń Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ć ą ż ą ą ą ą ć ć ć ą ą

Bardziej szczegółowo

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń Ń ś Ń ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń ś ś Ą ś Ł ś Ń Ą ść ś ś ść ć ś ź ść ść Ą Ń ść ś ść Ń ś ś ć Ń ś ć ć ć Ń Ł Ń ć Ń Ł Ę ś Ł Ł ć ś ź ć ś ś ć ść ś Ł ś Ł Ł Ń Ń Ś ść ś ś ś ść ć Ń ść ść ś ś ść ś ś ś ś ć Ń ść Ł ś

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł ć ć ć ź ć ć ź ć ć ć ć Ś Ś Ł ć ć ć Ę Ą ć ć Ź ć ć Ó ć ć ź Ł Ń ć Ś ć ć ć ć ć ć ć Ń Ę ć ć ć Ś Ś ć Ę ź Ń Ę ć Ń ć ź ć Ń ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ć ć ć ć ć ć ć ŚĆ ć ź ć ć Ł ć ź Ą ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

ć Ś

ć Ś Ą Ą Ń Ą ć Ś Ą ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ź Ś ć Ś Ś ć Ś Ś ź Ż ć ź Ż ć Ą Ś ź ź ć Ę ć Ś ć Ś Ś Ś ź Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą ć ć ć ć Ę ć ć Ś Ś Ś ć ć ć Ś Ś Ś Ś ć Ą ć ź ć ć Ę Ą Ś Ę ć ć ź Ę ć ć Ś Ę ź ć ć Ą Ę Ę Ą Ś Ś ź ć ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł

Ż Ż Ł Ż Ż Ł ć Ż Ł Ń Ń Ż Ś ć Ę ć ć ź ć ć Ź Ę ź Ń Ł ć ć Ę ć Ć Ę ć ć ć Ą Ń ć Ą Ą Ś Ę Ć Ę ć ź Ę Ł Ś ć Ą ź Ą Ń ć Ż Ę ć Ó ć ć ć Ę ć ć Ń ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę Ż Ć ć Ć ź Ą ź Ś Ę ź Ę Ą ć Ę Ę Ś Ń ź ć ć ć ź Ż ć ŚĆ Ę Ń Ń

Bardziej szczegółowo

Ń Ń Ń

Ń Ń Ń ź Ń ń ń ń ź ń Ń ń Ń Ń Ń ć ć ń ź ć ń ć ć ć ń Ń źń ń ń ć ń ć ć Ł Ą Ń ź ń ń ń ć ć ń ć Ą ć ć Ń ć ć Ń ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć Ń ć ć ć ć ć ń Ń Ń ć ć ć Ń Ń Ń ń Ń ź ź Ń Ń Ń Ę ń ć ń ń Ę Ń ć ć ń ń ź Ń ź ć ć Ę

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż Ł ż ż Ż ć Ź ź ż ń ń Ż ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż ń ń ż ć ć ń Ó ż Ł Ł ż ż Ł ć Ó ć ć ż ż ć ć ć ż ć ć Ó ż Ź Ż ć ź ż Ó ć ć ń Ł ń ń ń ć Ś ż Ź Ź Ł ż ż ć ź Ź ć ć Ż Ó ń ć ć ń Ż ż ż Ą Ż ż Ź Ż ć ż Ó Ź ź Ą Ż Ł ż

Bardziej szczegółowo

ć ć

ć ć Ł Ź Ź Ś ć ć ć Ś ź Ę Ł ć ć ź ć Ś Ź Ź ź ź Ź ź ź Ś ć ć ć ć ź ć Ę Ś Ą Ń Ś Ł ź Ś Ś Ź Ś ź Ł Ź Ź ź Ś ć Ń Ś Ł ć Ś Ł Ę Ś ź Ź Ś Ą Ę Ś Ę ć ć Ś Ź Ł Ź Ś Ć Ść ć Ś Ś ź Ź ć Ź ć Ł ź ć Ś Ą ć Ść ć ć Ś Ś Ś Ą Ś Ś ć Ś Ś ć ć

Bardziej szczegółowo

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ć Ę ć Ę Ę Ż Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ń Ż ż Ń ć ń Ó ć Ę Ż ć ć Ś Ż Ż ż Ż Ż Ż ń ż ż Ż Ż ż Ż Ż ć ć Ż ń ń ć ć ć ż Ś Ł ż Ę Ż ć ć ć ń Ż ń Ł ń ż ć ć Ż ż Ó ć ć ń ć Ż Ż ń ń ń ż Ż ć Ż ż Ż Ó ż Ż ć ż ż Ę Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę Ż ź

Ł Ł Ę Ż ź Ł Ł Ł Ę Ż ź Ż Ę Ź ć Ź ć ć ć ć ć Ż ć ź Ę Ź Ź Ę Ź Ą Ź Ą Ą Ż Ż Ę Ń Ź Ź ć Ę ć Ę Ę Ę Ę Ę Ą Ę ź ć Ą Ą Ę Ź Ł Ę Ż Ż Ą Ź Ą Ź Ź Ę Ń Ź Ś Ż Ą Ź ź ć ć Ą Ą Ł Ś Ź Ę Ę Ź Ę Ę Ą Ł Ę Ą Ę Ż Ą Ł Ł Ę Ę Ę Ę ź ź ć Ź ź Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć

ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć Ź Ść ć ć ć ć Ść ć ć ć ć Ść ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ść ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ść ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ś ć ć ć Ł ć ć Ł Ść ć ć ć ć ć Ź ć Ść ć ć Ść ć ć Ś ć Ł ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

í ś Ś ż ś ż ś ń Ś đ ś ś Ż ć ń í ć ś ń í ś ć Ą Ż ś ń ő Ż ő ć ś Ł ż Ż ő ś Ż Ż Ż ś Ż

í ś Ś ż ś ż ś ń Ś đ ś ś Ż ć ń í ć ś ń í ś ć Ą Ż ś ń ő Ż ő ć ś Ł ż Ż ő ś Ż Ż Ż ś Ż ÔÍ ú ż ü Ó ść ś ő Đ Í Ż í ż Ś Ż ń ś Ł Ść ő ś ś ő ś ś ś ść ý Ś ść Í í ś Ś ż ś ż ś ń Ś đ ś ś Ż ć ń í ć ś ń í ś ć Ą Ż ś ń ő Ż ő ć ś Ł ż Ż ő ś Ż Ż Ż ś Ż ż ś ś Ł Ł á ć ś Ż Ą ő Ż ż ő ő Ż Ż ś Ż ś ż ś ż őź ś ś

Bardziej szczegółowo

Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł

Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł Ł Ó Ń Ł ó ó ó ó ó ó ć ć ć ć ó Ż ó ó Ą óź ó ó ó Ł ć ó ó ó ó ó ć ó Ó ó ó Ś ó ó ó Ś Ś ó ó ć Ż ź ó ó ó ó Ę Ą Ą ó ó ó ó ó ó ć ó ó ć ó ó ć ć ó ó ó Ą Ł Ń Ż Ą Ż Ą ó ź ó ó

Bardziej szczegółowo

ż ć ć ż ż ż ż ź ć ż ć ż ż ź ż ć ż ź ż ć ź ż ż ź ć ż ż ć ż

ż ć ć ż ż ż ż ź ć ż ć ż ż ź ż ć ż ź ż ć ź ż ż ź ć ż ż ć ż Ś Ś Ż Ó ż ż ż ż ć ż ż ć ż ż ż ż ź ż ż ż Ó Ś ż ć ć ż ż ż ż ź ć ż ć ż ż ź ż ć ż ź ż ć ź ż ż ź ć ż ż ć ż ż Ś ż ż ć ż Ś Ó ż ż ż ć ć ż ć ź ż ż ż ć ć ć ć ż ż ź Ó ć ż ż ż ć ź ż ć ż ć ż ż ż ż ż ć ć ć ż ż ż ź ż

Bardziej szczegółowo

ć ć Ł

ć ć Ł Ł Ą Ę Ó Ą Ę Ż Ę Ś ć ć Ł Ą ĘŚĆ ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ć ć ć ć ć Ł Ś ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ł Ś ć ć ć ć ć Ć ć ć ć Ć ć ć ć ć ć ć Ć Ś Ł ć Ę ć Ł Ź ź ź ć Ł Ę Ę Ł ŁĄ Ż ć ć ć Ś ŚÓ Ś ć ć Ś

Bardziej szczegółowo

Zawartość teczki. 1. Strona tytułowa. 2. Spis treści. 3. Plan sytuacyjny. 4. Opis do planu sytuacyjnego. 5. Opis techniczny

Zawartość teczki. 1. Strona tytułowa. 2. Spis treści. 3. Plan sytuacyjny. 4. Opis do planu sytuacyjnego. 5. Opis techniczny PRZEDSIĘBIORSTWO Projektowo-Budowlano-Handlowe inż. bud. Ryszard Wyrybkowski 64-100 Leszno, ul. Szymanowskiego nr 30 tel. 065-529-64-90 P R O J E K T B U D O W L A N Y INWESTOR : GMINA KROBIA reprezentowana

Bardziej szczegółowo

Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ł

Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ł Ł Ś Ą Ś Ą Ł Ś Ś Ł Ł Ó Ą Ł ŚĆ Ń Ó Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ł Ó Ł Ń Ś Ó ć Ś Ó Ń ŁĄ Ł Ó Ó Ł Ń Ś Ś Ó Ó Ó Ł Ń Ó Ł ć ć Ó Ó Ó Ł ć ż ż ć ć ż ż Ź ż ć ć ć Ó Ó Ó Ł Ń Ł Ó Ó Ó Ł ć ż ż ż ć ż ć ż Ł Ó Ó Ó Ł ż ż ć ć ć ć ć ć Ó Ż

Bardziej szczegółowo