Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego (PO IG 5.3). Postępowanie ZP/3/5.3-2/2013 Opis przedmiotu zamówienia Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych 1

2 Spis treści 1 Słownik Środowisko świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Wymagania ogólne dostarczanego środowiska i platformy chmury obliczeniowej i backupu Wymagania szczegółowe dostarczanego środowiska chmury obliczeniowej i ochrony danych Wymagania szczegółowe w zakresie platformy sprzętowej Modularny system serwerowy Macierze dyskowe Przełączniki LAN Przełączniki SAN Biblioteka taśmowa Wymagania szczegółowe w zakresie oprogramowania zarządzającego platformą sprzętową i wirtualizacyjną Wymagania szczegółowe w zakresie oprogramowania wirtualizacyjnego Opis funkcjonalności i zasad licencjonowania oprogramowania wirtualizacyjnego typu VMWARE lub równoważnego Opis funkcjonalności i zasad licencjonowania oprogramowania wirtualizacyjnego typu Red Hat Enterprise Linux Server / Red Hat Enterprise Virtualization for Servers lub równoważnego Wymagania szczegółowe w zakresie oprogramowania chmurowego - zarządzającego warstwą konfigurowania, dostarczania i rozliczania usług chmury obliczeniowej Wymagania szczegółowe w zakresie oprogramowania backupowego Opis usług konfiguracji elementów środowiska chmury obliczeniowej i ochrony danych Proponowana konfiguracja środowiska chmury obliczeniowej i ochrony danych do oferty Wymagania w zakresie konfiguracji środowiska chmury obliczeniowej i ochrony danych Wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej Odbiory Wymagania w zakresie szkolenia Wymagane ilości komponentów platformy sprzętowej środowiska chmury obliczeniowej i ochrony danych Zestawienie komponentów Wyposażenie szaf rack Szafa obliczeniowa Szafa macierzowa Szafa backupowa Szafa dodatkowa

3 1 Słownik Macierz dyskowa Thin Provisioning Hot Plug Backup Lan-free Szafa rack IaaS PaaS zestaw dysków twardych kontrolowanych przez dedykowane kontrolery macierzowe (bez dodatkowych urządzeń pośrednich lub serwerów wirtualizujących) technika dynamicznego alokowania zasobów pamięci masowej zgodnie z aktualnymi potrzebami oraz maksymalizacji wykorzystania pamięci masowych funkcjonalność umożliwiająca wymianę komponentu hot plug podczas pracy urządzenia bez przerywania pracy głównego urządzenia backup, w którym sieć lokalna LAN jest wykorzystywana tylko do komunikacji pomiędzy serwerem backupowym (zarządzającym) a serwerami aplikacyjnymi. Tą drogą przesyłane są polecenia startu procesu archiwizacji, statusy wykonanych operacji, itd. natomiast właściwe dane archiwizowane przesyłane są siecią SAN. standardowa szafa montażowa typu rack o szerokości 19, głębokości 110 cm i o wysokości 42U. Dostępna przestrzeń do zabudowy w szafie rack to 40U wysokości (2U zajmują panele krosowe). Całość komunikacji wychodzącej z szaf rackowych może odbywać się wyłącznie za pomocą paneli krosowych wyprowadzających sygnały na panele krosowe w szafie krosowniczej. Konfiguracja paneli krosowych: 12 portów LC (światłowód) służących do komunikacji i przesyłu danych, 6 portów RJ45 (kabel kat. 7A) służących do zarządzania urządzeniami. Przewidziane przez Zamawiającego zasilanie dla każdej udostępnionej Wykonawcy szafy rack do montażu dostarczonych elementów sprzętowych to max 16 kw doprowadzone dwoma niezależnymi torami trójfazowymi. Wymagania komunikacyjne: z każdej szafy rack należy wyprowadzić 80 GBit/s LAN (8 x Ethernet 10 Gbit/s) do switchy core Data Center (2 szt.) oraz 32 Gbit/s SAN (4 x FC 8 Gbit/s) do switchy SAN (2 szt.) w szafie macierzowej za pomocą światłowodów (LC). jeden z modeli chmury obliczeniowej. Jest to usługa polegająca na dostarczeniu przez dostawcę całej infrastruktury informatycznej, takiej jak np. wirtualizowany sprzęt, skalowany w zależności od potrzeb użytkownika. Model tej usługi polega na dostarczaniu klientowi infrastruktury informatycznej czyli sprzętu, oprogramowania oraz serwisowania. Klient wykupuje na przykład konkretną liczbę serwerów, przestrzeni dyskowej, lub określony zasób pamięci i mocy obliczeniowej. to jeden z modeli chmury obliczeniowej. Jest to usługa polegająca na udostępnieniu przez dostawcę wirtualnego środowiska pracy; usługa ta skierowana jest przede wszystkim do programistów. W tym modelu sprzedaż gotowego, często dostosowanego do potrzeb użytkownika, kompletu aplikacji nie wiąże się z koniecznością zakupu sprzętu ani instalacją oprogramowania. Wszystkie potrzebne programy znajdują się na serwerach dostawcy. Klient po swojej stronie ma dostęp do interfejsu (na ogół w postaci ujednoliconego środowiska pracy) poprzez program klienta np. przeglądarkę internetową. 3

4 API SDK LAMP WAMP Producent Wzorzec usługi Urządzenie typu 0 RU Preintegrowane sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych. zestaw narzędzi dla programistów niezbędny w tworzeniu aplikacji korzystających z danej biblioteki (np. DirectX SDK), pod dany system (np. Microsoft Platform SDK), sprzęt itp. Ważną cechą SDK jest licencja, na której jest ono udostępniane. Z niej wynikają dodatkowe ograniczenia w korzystaniu (np. zakaz wykorzystania do pewnych zastosowań) oraz ponoszone koszty (np. opłaty uzależnione od sprzedaży wytworzonego rozwiązania). SDK zawiera często przykładowe fragmenty kodów i gotowe aplikacje zbudowane w oparciu o dokumentację i pliki nagłówkowe bibliotek dostępnych w SDK. akronim określający zestaw oprogramowania open source stanowiący popularną platformę serwerową dynamicznych stron WWW: Linux, system operacyjny; Apache, serwer WWW; MySQL, serwer bazy danych; Perl, PHP, (ew. Python, Primate (mod mono)), interpreter języka skryptowego. pakiet wolnego oprogramowania do obsługi witryn internetowych w środowisku MS Windows, zawierający programy open source: serwer Apache, język skryptowy PHP, bazę danych MySQL i oprogramowanie uzupełniające. WAMP jest odpowiednikiem pakietu LAMP dla środowiska Linux i FAMP dla FreeBSD oraz MAMP dla Mac OS X. producent urządzeń i oprogramowania lub zespół producentów urządzeń i oprogramowania, prowadzących wspólnie przedsiębiorstwo oferujące łącznie wytwarzane przez nich urządzenia i oprogramowanie. opis schematu usługi w terminach jej komponentów, relacji pomiędzy nimi oraz procedur z nią powiązanych, takich jak metody tworzenia i usuwania usług, sposób naliczania opłat za ich wykorzystanie, rozszerzania zakresu usług i zmiany jej parametrów. Klient, korzystając ze wzorca usługi, może wygenerować usługę o podanych przez siebie parametrach i charakterze opisanym przez wzorzec. urządzenie, którego instalacja odbywa się w taki sposób, że efektywnie zajmowana przez nie przestrzeń w szafie montażowej wynosi 0 (zero) jednostek rack unit - RU, (np. montaż pionowy, montaż w przestrzeni bocznej lub inny). oznacza rozwiązanie niewymagające kodowania lub integracji poza konfiguracją elementów integrowanych. Baza danych oprogramowanie RDBMS zgodne ze standardem min. SQL 1999 Chmura publiczna Serwer rack typ chmury obliczeniowej, w której usługi świadczone są na rzecz podmiotów obcych (nie związanych kapitałowo z usługodawcą) serwer umożliwiający montaż w szafie rack wyłącznie w pozycji poziomej i wyposażony w odpowiednie mocowanie 4

5 Przełącznik Data Center wykorzystywany przełącznik posiada poniższą specyfikację: lp Parametr Wartość 1 Przełącznik rdzeniowy dla Data Center - modularny 10GbE dużej wydajności 1 sztuka, 8 slotów na moduły (48-portów) 2 Liczba portów 10 GbE SFP Liczba wkładek 10 GbE SFP+ SR 36 4 Liczba portów 1 GbE TX RJ Liczba zasilaczy 5 6 Dodatkowa karta firewall 1 sztuka 2 Środowisko świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Przedmiotem zamówienia jest dostawa, konfiguracja, szkolenie administratorów oraz zapewnienie usług gwarancyjnych dla kompleksowego środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych dla Zamawiającego i klientów Zamawiającego (chmura publiczna), zgodna z określonymi w niniejszym dokumencie wymaganiami szczegółowymi, obejmująca co najmniej komponenty: 1. Platformę sprzętową składającą się z: a. modularnego systemu serwerowego, obejmującego urządzenia serwerowe klasy x86_64 wraz z obudowami blade i modułami sieciowymi na potrzeby platformy chmury obliczeniowej, b. odrębnych redundantnych urządzeń serwerowych na potrzeby oprogramowania zarządzającego platformą sprzętową i wirtualizacyjną, c. podstawowej macierzy dyskowej z niezbędnymi licencjami d. odrębnych urządzeń serwerowych na potrzeby oprogramowania zarządzającego: i. oprogramowaniem wirtualnym, ii. usługami chmury obliczeniowej, e. przełączników LAN i SAN z niezbędnymi licencjami, f. urządzeń serwerowych na potrzeby oprogramowania backupowego, g. macierzy backupowej, h. biblioteki taśmowej, i. niezbędnego okablowania zabezpieczającego redundantne połączenia sieciowe LAN i SAN, modułów zasilających platformę sprzętową wraz z okablowaniem i innych wymaganych komponentów. 2. Oprogramowanie zarządzające w/w platformą sprzętową i wirtualizacyjną w zakresie co najmniej urządzeń, o których mowa w pkt. od 1.a. do 1.g. w/w platformy sprzętowej, posiadające jednolity interfejs wraz z niezbędnymi licencjami na zarządzanie wszystkimi wymienionymi, dostarczanymi urządzeniami; wraz z odpowiednimi licencjami systemów operacyjnych i bazodanowych w niezbędnej ilości dla oferowanego środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej (publicznej) i ochrony danych. 3. Oprogramowanie wirtualizacyjne zarządzające oprogramowaniem wirtualnym na potrzeby środowiska chmury obliczeniowej, wraz z odpowiednimi licencjami systemów operacyjnych i bazodanowych w niezbędnej ilości dla oferowanego środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej (publicznej). 5

6 4. Oprogramowanie chmurowe zarządzające usługami chmury obliczeniowej w modelu IaaS i PaaS (w zakresie określonym w niniejszym dokumencie), umożliwiające konfigurowanie, oferowanie, monitorowanie wykorzystania zasobów i ewidencjonowanie wykorzystania zasobów na potrzeby rozliczenie usług informatycznych, działające w oparciu o portal dla administratorów i portal samo-obsługowy dla użytkowników Zamawiającego oraz klientów Zamawiającego, wraz z odpowiednimi licencjami systemów operacyjnych i bazodanowych w niezbędnej ilości dla oferowanego środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej (publicznej). 5. Oprogramowanie backupowe służące tworzeniu, archiwizacji oraz odtwarzania kopii bezpieczeństwa danych Zamawiającego i klientów Zamawiającego przetwarzanych w ramach środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej, wraz z odpowiednimi licencjami systemów operacyjnych i bazodanowych w niezbędnej ilości dla oferowanego środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej (publicznej). W oparciu o dostarczone środowisko Zamawiający świadczyć będzie na potrzeby własne i klientów Zamawiającego usługi typu IaaS, poszerzone o PaaS w zakresie udostępnia platform obejmujących skalowalne rozwiązania z systemami operacyjnymi, silnikami baz danych, kompleksowych środowisk typu LAMP, WAMP. 3 Wymagania ogólne dostarczanego środowiska i platformy chmury obliczeniowej i backupu 1. Składniki oferowanej platformy sprzętowej, w szczególności serwery, macierz i przełączniki LAN i SAN na potrzeby środowiska usług chmury obliczeniowej mają być urządzeniami zintegrowanymi i zwalidowanymi przez producenta (lub zespół producentów) na etapie procesu produkcyjnego. Pod pojęciem walidacji Zamawiający rozumie zaprojektowanie, wykonanie i testy wszystkich elementów platformy do wzajemnej prawidłowej współpracy. 2. Oferowana platforma (obejmująca co najmniej pozycje określone w rozdz. 2.: pkt 1.a., 1.b., 1.d. oraz pkt 2.) ma być produktem posiadającym nazwę handlową i złożonym z zamkniętej, ściśle zdefiniowanej listy komponentów posiadających odpowiednie numery katalogowe. 3. Oferowane rozwiązanie (obejmujące minimum pozycje określone w rozdz. 2.: pkt 1.a., 1.b., 1.d. oraz pkt 2.)., ma być rozwiązaniem "dojrzałym", z określoną linią rozwojową, tj. aby rozwiązanie należało do rodziny produktów dostępnych na rynku pod tą samą nazwą min. od 12 miesięcy przed terminem ogłoszenia. 4. Wszystkie oferowane komponenty środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych mają pochodzić od jednego Producenta. Dopuszczalne jest wyłączenie z niniejszego wymagania pozycji w rozdz. 2.: pkt. 1.h. i pkt Wszystkie oferowane komponenty środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych mają posiadać pojedynczy punkt wsparcia technicznego u jednego Producenta. Dopuszczalne jest wyłączenie z niniejszego wymagania pozycji w rozdz. 2.: pkt. 1.h. i pkt Wszystkie komponenty środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych, tzn. każde z dostarczonych urządzeń, musi być nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy) i wcześniej nieużywane. Przy dostawie Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dostarczenia oświadczenia Producenta w języku polskim 6

7 potwierdzającego, że oferowany sprzęt jest obecnie produkowany, fabrycznie nowy i nie był używany w żadnym innym projekcie, zawierającego numery katalogowe i numery seryjne dostarczonych urządzeń. Jeśli sprzęt nie spełnia tych warunków Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Oferenta. 7. Urządzenia i ich wszystkie podzespoły muszą być dostarczone w stanie fabrycznie nowym, wolnym od wad technicznych, prawnych i formalnych zwłaszcza w zakresie licencji i uprawnień do aktualizacji oprogramowania systemowego wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i wymaganymi licencjami. 8. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży Producenta na terenie UE. Zamawiający wymaga, aby przy dostawie sprzętu Wykonawca dostarczył odpowiednie oświadczenie Producenta. Jeśli sprzęt lub oprogramowanie nie spełnia tych warunków Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Oferenta. 9. Sprzęt nie może być wcześniej zarejestrowany na żadnego innego klienta w bazie klientów Producenta sprzętu. 10. Wszystkie komponenty środowiska usług chmury obliczeniowej i ochrony danych muszą być oznakowane przez Producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i Producenta. 11. Dla każdego urządzenia oraz oprogramowania musi być dostarczony komplet dokumentacji w języku polskim (a gdy takowa nie istnieje, to w języku angielskim) dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej. 12. Wszystkie oferowane urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach obowiązujących w Polsce. 13. Wszystkie urządzenia dostarczonego środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych (z wyłączeniem pozycji określonych w rozdz. 2.: pkt 1.c.) muszą być objęte minimum 36 miesięcznym serwisem gwarancyjnym producenta sprzętu i oprogramowania o następującej charakterystyce (9/5 NBD): a. możliwość zgłaszania uszkodzeń przez 5 dni w tygodniu (dni robocze), w godzinach min. 8 17, b. czas reakcji serwisu: następny dzień roboczy, c. bezpłatne usuwanie awarii przez cały okres trwania gwarancji, d. bezpłatny dostęp do samodzielnego pobierania aktualizacji oprogramowania i firmware przez cały okres trwania gwarancji, e. w przypadku uszkodzenia nośnika danych (dysku), uszkodzone nośniki przechodzą na własność Zamawiającego. 14. Macierz podstawowa, o której mowa w rozdz. 2.: pkt 1.c. musi być objęta minimum 36 miesięcznym serwisem gwarancyjnym producenta o następującej charakterystyce (24/7): a. możliwość zgłaszania uszkodzeń przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, b. czas reakcji serwisu: 4 godziny, c. czas bezpłatnej naprawy uszkodzonego urządzenia/platformy: nie później niż do końca następnego dnia roboczego (NBD) od momentu zgłoszenia, d. w przypadku uszkodzenia nośnika danych (dysku), uszkodzone nośniki przechodzą na własność Zamawiającego, e. bezpłatny dostęp do samodzielnego pobierania aktualizacji oprogramowania i firmware przez cały okres trwania gwarancji, f. proponowanie min 2 razy do roku sposobu aktualizacji do nowych wersji oprogramowania/firmware wszystkich części składowych dostarczonej Platformy udostępnionych przez ich Producentów. 7

8 15. Oprogramowanie wirtualizacyjne, o którym mowa w rozdz. 2.: pkt 3. musi być objęte minimum 12-miesięcznym wsparciem producenta o następującej charakterystyce (9/5 NBD): a. możliwość zgłaszania błędów przez 5 dni w tygodniu (dni robocze), w godzinach min. 8-17, b. bezpłatne usuwanie błędów przez cały okres trwania gwarancji, c. bezpłatny dostęp do samodzielnego pobierania aktualizacji i nowszych wersji oprogramowania przez cały okres trwania gwarancji. 16. Przy dostawie komponentów środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Wykonawca dostarczy oświadczenie Producenta lub przedstawiciela producenta o wykupieniu przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego zakresu serwisu. 17. Oprogramowanie bazodanowe, o którym mowa w rozdziale 4.2., rozdziale , rozdziale oraz rozdziale 4.5. musi być objęte minimum 36 miesięcznym wsparciem producenta o następującej charakterystyce: a. bezpłatny dostęp do samodzielnego pobierania aktualizacji oprogramowania (patche, service pack i) przez cały okres trwania gwarancji. 18. Wszystkie oferowane licencje oprogramowania, z wyłączeniem pkt 15 i pkt 17 muszą być objęte minimum 36 miesięcznym wsparciem producenta o następującej charakterystyce (9/5 NBD): a. możliwość zgłaszania błędów przez 5 dni w tygodniu (dni robocze), w godzinach min. 8 17, b. czas reakcji serwisu: następny dzień roboczy, c. bezpłatne usuwanie błędów przez cały okres trwania gwarancji, d. bezpłatny dostęp do samodzielnego pobierania aktualizacji i nowszych wersji oprogramowania przez cały okres trwania gwarancji. 19. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Wsparcia Powdrożeniowego minimum jednego pracownika Producenta, przedstawiciela Producenta lub autoryzowanego partnera Producenta przez okres jednego miesiąca od dnia odbioru końcowego. Pracownik ten powinien: a. być dostępny w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w dni robocze w godzinach 8:00 16:00, b. być dostępny osobiście w miejscu instalacji środowiska, w czasie krótszym niż 2 godziny od wezwania (za zgodą Zamawiającego czas ten może ulec wydłużeniu), c. posiadać wymagane przez producenta komponentów środowiska certyfikaty potwierdzające posiadaną wiedzę w zakresie wszystkich urządzeń i oprogramowania zawartych w rozwiązaniu. 20. Oferowane oprogramowanie ma pochodzić z bieżącej linii produkcyjnej, ma być produktem rozwijanym, w najnowszej stabilnej wersji i nie może być dla niego ogłoszone zakończenie produkcji. Jeżeli oferowane rozwiązania posiadają nowszą wersję, następcę oprogramowania należy zaoferować rozwiązanie najnowsze. 21. Jeżeli do poprawnego działania środowiska usług chmury obliczeniowej i ochrony danych należy dostarczyć dodatkowe komponenty/licencje, nie ujęte w szczegółowym opisie wymagań, to należy je przewidzieć i dodatkowo dostarczyć w ramach proponowanej oferty. Nie dotyczy licencji wirtualizatorów. 22. Wszystkie dostarczone urządzenia należy zamontować i skonfigurować do poprawnej pracy całości środowiska. 8

9 4 Wymagania szczegółowe dostarczanego środowiska chmury obliczeniowej i ochrony danych 4.1 Wymagania szczegółowe w zakresie platformy sprzętowej Modularny system serwerowy Przedmiotem postępowania jest dostawa modularnego systemu serwerowego opartego na: obudowie serwerowej (chassis) zawierającej gniazda rozszerzeń przewidziane do instalacji modułów serwerowych (blade), modułach serwerowych (blade), redundantnych przełącznikach przeznaczonych do realizacji dostępu do sieci LAN/SAN. Wszystkie dostarczone moduły serwerowe (blade) należy umieścić w odpowiedniej liczbie, identycznie wyposażonych i skonfigurowanych obudów serwerowych (chassis) Obudowy typu blade Obudowa serwerowa musi posiadać następujące cechy: 1. być przystosowana do montażu w szafie rack możliwość zainstalowania przynajmniej 8 modułów serwerowych half slot minimum dwuprocesorowych lub minimum 4 modułów serwerowych full slot minimum czteroprocesorowych, 3. rozmiar obudowy powinien umożliwiać instalację minimum 50 modułów serwerowych w obudowach w standardowej szafie rack o wysokości 42U 4. redundantne i zintegrowane w ramach chassis moduły Hot Plug zasilaczy i wentylatorów. Wentylatory powinny być niezależne od zasilaczy oraz ich wymiana nie może wymagać wyjęcia zasilacza. Wentylatory muszą zapewniać chłodzenie dla maksymalnej liczby serwerów i urządzeń I/O możliwych do zainstalowania w obudowie serwerowej. 5. Obudowy muszą być wyposażone w zasilacze pozwalające na jednoczesne zasilanie z minimum dwóch niezależnych źródeł zasilania. 6. Każda z obudów musi być wyposażona w zestaw zasilaczy redundantnych typu Hot Plug. System zasilania powinien być zdolny do obsługi awarii połowy z zainstalowanych zasilaczy (dowolne N zasilaczy przy założeniu konfiguracji N + N), przy czym wymagane jest ciągłe dostarczenie mocy niezbędnej do zasilenia maksymalnej liczby serwerów i urządzeń I/O zainstalowanych w obudowie. Każda obudowa pracująca w trybie zasilania N+N musi umożliwiać pełne obsadzenie wszystkich slotów oferowanymi modułami serwerowymi. 7. Wymiana zasilacza nie może powodować konieczności wyjęcia lub odłączenia wentylatorów (pojedynczego wentylatora lub modułu wentylatorów). 8. Komponenty sieciowe, zarządzające, zasilające oraz chłodzące obudowy muszą być oferowane w konfiguracji redundantnej. 9. Każda obudowa musi posiadać minimum 2 przełączniki typu 10Gb FCoE wyprowadzające sygnały z minimum 2 portów sieciowych 10Gb CNA (Converged 9

10 Network Adapter) na serwerach. Urządzenia te muszą umożliwiać agregację połączeń LAN oraz SAN w infrastrukturze blade i muszą umożliwiać wyprowadzenie sygnałów LAN oraz SAN z infrastruktury z zachowaniem redundancji połączeń. 10. Każdy przełącznik powinien posiadać minimum 8 zewnętrznych portów 10Gb przygotowanych do obsadzenia wkładkami SFP+ (minimum 2 z nich musi umożliwiać instalację modułów SFP+ 8Gb wyprowadzających sygnał FC). Wraz z przełącznikami należy dostarczyć minimum 8 wkładek SFP+ 10 Gb LC Short Wave (po 4 sztuki na przełącznik), 4 wkładki SFP+ 8Gb FC (po 2 sztuki na przełącznik) oraz 2 wkładki SFP+ 1Gb RJ45 (po 1 sztuce na przełącznik). 11. Wymagane jest, aby każda obudowa wchodząca w skład infrastruktury posiadała taką samą konfigurację połączeń LAN i SAN. 12. Obudowa musi posiadać możliwość agregacji portów pomiędzy przełącznikami. 13. Przełączniki muszą mieć aktywne wszystkie porty o maksymalnej funkcjonalności dostępne w danej rodzinie przełączników (jeżeli wymagane są dodatkowe licencje to należy je dostarczyć) 14. W ramach obudowy lub przełączników LAN/SAN wymagana jest możliwość przydzielania predefiniowanych adresów MAC i WWN do interfejsów kart odpowiednio Ethernet i FC. 15. Na serwerach musi istnieć możliwość zdefiniowania kart sieciowych (minimum 4 kart na serwer) poprzez mechanizm wirtualizacji (posiadających własne adresy MAC oraz widoczne z poziomu systemu operacyjnego, jako fizyczne karty sieciowe). Powyższa funkcjonalność musi być niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego i/lub platformy wirtualizacyjnej. 16. Każda z obudów wchodzących w skład oferowanej infrastruktury musi posiadać identyczną konfigurację sprzętową w zakresie zasilaczy, wiatraków oraz modułów I/O, przełączników, modułów zarządzających, itp. 17. Posiadać gwarancję obejmującą sprzęt i oprogramowanie zgodnie z wymaganiami rozdz.3. Prawo do aktualizacji i nowych wersji oprogramowania Serwery typu blade Moduł serwerowy oparty na architekturze x86 64 bity, będzie obsługiwać procesory wspierające magistralę PCI Express 3.0 i w oferowanej konfiguracji będzie wyposażony w następujące komponenty: 1. Minimum 2 identyczne procesory o następującej charakterystyce: a. min. 8 rdzeni obliczeniowych każdy, b. min. 20MB pamięci cache każdy, c. umożliwiające osiągnięcie przez serwer w teście SPECint_rate_base2006 wyniku na poziomie min. 570 pkt. (ilość pamięci RAM w testowanym serwerze może być różna) zamieszczonym na stronie 2. wszystkie sloty na procesory na płycie głównej serwera mają być obsadzone procesorami i wszystkie procesory mają być aktywne, 3. minimum 128 GB pamięci RAM DDR3 Registered DIMMs pracujących z częstotliwością minimum 1600 MHz. 4. minimum 16 slotów na pamięć. Możliwość instalacji w serwerze minimum 512 GB pamięci RAM. 10

11 5. redundantne interfejsy sieci LAN (posiadające własne adresy MAC oraz będące widoczne z poziomu systemu operacyjnego, jako fizyczne interfejsy sieciowe) i SAN (posiadający własny adres WWN oraz będący widoczny z poziomu systemu operacyjnego, jako fizyczny interfejs FC) minimum dwuportowy adapter sieciowy 10 GE typu CNA z implementacją FCoE ) 6. Sterownik macierzowy dysków wewnętrznych RAID 0, 1 7. Możliwość instalacji minimum dwóch dysków SAS/SATA/SSD typu Hot-Plug. Nie jest wymagane dostarczenie dysków z serwerem. 8. Minimum jeden wewnętrzny port USB 9. Wspierane systemy operacyjne (co najmniej): VMware ESX 5, Red Hat Enterprise Linux, MS Windows 2008/2012, 10. Posiadać gwarancję obejmującą sprzęt i oprogramowanie zgodnie z wymaganiami rozdz.3. Prawo do aktualizacji i nowych wersji oprogramowania Macierze dyskowe Macierz dyskowa typ1 Wymagana macierz dyskowa musi być macierzą blokową SAN. Musi posiadać (jeżeli wymagane są licencje dla poniższych właściwości to należy je dostarczyć): 1. minimum 2 kontrolery pracujące w trybie active/active czyli posiadające równoczesny i aktywny dostęp do odczytu i zapisu dla każdego dysku logicznego LUN ze wszystkich kontrolerów macierzy. 2. minimum 32 GB pamięci cache dla danych i informacji kontrolnych 3. funkcję mirroringu zawartości pamięci cache kontrolerów macierzowych 4. pamięć cache musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania poprzez: funkcję zapisu zawartości pamięci cache na nieulotny nośnik lub posiadać podtrzymywanie bateryjne na minimum 48 godzin 5. minimum 8 interfejsów FC o prędkości minimum 8 Gb/s 6. minimum dwa interfejsy Ethernet 10 Gb/s iscsi, wsparcie dla technologii FCoE (dopuszczalne jest dostarczenie zamiast interfejsów Ethernet dodatkowych min. 4 interfejsów FC min. 8 Gb/s). 7. architekturę macierzy całkowicie opartą o technologię SAS 6Gb/s lub FC 4 Gb/s 8. możliwość konfiguracji poziomów RAID zgodnych z: RAID 1, RAID 5 i RAID 6 (dopuszcza się konfigurację poziomów RAID zgodnych z minimum: RAID 10, RAID 5, RAID 6) oraz realizować tę technologię za pomocą sprzętowego, dedykowanego układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w ramach oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych obsługiwanych przez macierz 9. możliwość definiowania globalnych dysków spare lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej 10. podwójne niezależne przyłącza SAS 6Gb/s lub FC 4 Gb/s wewnętrznych napędów dyskowych 11. obsługę: a. dysków SSD SLC, SAS/FC i NL-SAS/SATA b. dysków 2,5 jak również 3,5 w ramach jednej macierzy 12. możliwość mieszania napędów dyskowych SAS/FC i NL SAS/SATA w obrębie pojedynczej półki dyskowej 11

12 13. użyteczną przestrzeń dyskową zbudowaną w oparciu o min.: a. 96 dysków o pojemności 600 GB w technologii SAS/FC 10k lub 15k zabezpieczonych mechanizmem RAID1 (w tym minimum 4 dyski zapasowe spare lub równoważna przestrzeń zapasowa). b. 96 dysków 3 TB SATA w technologii NL-SAS zabezpieczonych mechanizmem RAID1 (w tym minimum 4 dyski zapasowe spare lub równoważna przestrzeń zapasowa). Konfiguracja dyskowa musi zapewniać nieprzerwany dostęp do wszystkich danych macierzy w przypadku odłączenia lub awarii dowolnej półki dyskowej. 14. obsługę jednoczesnego podłączenia dla minimum 96 niezależnych serwerów w trybie wysokiej dostępności (co najmniej dwoma ścieżkami). Jeżeli do realizacji tej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje to należy je dostarczyć dla minimum 96 oddzielnych serwerów 15. maskowanie LUN w sieciach SAN ochrona heterogenicznych środowisk. Jeżeli dla zapewnienia tej funkcji dla różnych serwerów lub różnych grup serwerów potrzebne są dodatkowe komponenty (np. licencje) to należy je dostarczyć dla minimum 96 oddzielnych maszyn 16. wsparcie dla multipathing obsługa wielu kanałów I/O. Wymieniona funkcjonalność powinna przełączać automatycznie kanał I/O w przypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy przy równoczesnym utrzymaniu ciągłości dostępu do danych. Jeżeli dla zapewnienia tej funkcji dla różnych serwerów lub różnych grup serwerów potrzebne są dodatkowe komponenty (np. licencje) to należy je dostarczyć dla minimum 96 oddzielnych serwerów. 17. funkcjonalność Thin Provisioningu - udostępniania zasobów dyskowych do serwerów w trybie tradycyjnym (z pełną rezerwacją przestrzeni), jak i w trybie typu Thin Provisioning. Funkcjonalność ma umożliwiać automatyczne odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Wymagana funkcjonalność musi obejmować całą oferowaną i maksymalną możliwą do rozbudowy w przyszłości przestrzeń macierzy. 18. możliwość wykonania Snapshotów migawkowej kopii danych w ramach macierzy w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych mechanizmów macierzowych. Jeśli w/w funkcjonalność jest osobno licencjonowana, wymagane jest dostarczenie licencji na tę funkcjonalność bez limitu przestrzeni dyskowej. 19. możliwość rozbudowy macierzy o: a. dyski SSD SLC i MLC (również o większych pojemościach niedostępnych w chwili obecnej) b. minimum 450 dysków rozbudowa nie może wymagać wymiany kontrolerów macierzowych, dopuszczalne jest jedynie dodawanie półek macierzowych, kabli połączeniowych i dysków c. minimum kolejne dwa kontrolery macierzowe (w sumie minimum cztery) pracujących w trybie active/active - rozbudowa musi być możliwa w obrębie oferowanego modelu macierzy bez łączenia klastrowego wielu macierzy, używania dodatkowych przełączników i/lub koncentratorów FC. d. rozbudowy pamięci cache do minimum 64 GB pamięci cache dla danych i informacji kontrolnych. Nie dopuszcza się stosowania dysków SSD i/lub pamięci flash umieszczanych na kartach PCIe jako rozszerzenia pamięci cache. 20. możliwość monitorowania i zarzadzania poprzez pojedynczy interfejs graficzny i interfejs znakowy. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy, jej wydajności oraz 12

13 możliwość konfigurowanie jej zasobów dyskowych. Minimalne monitorowane parametry macierzy to: a. przepustowość, b. liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wewnętrznych, grup dyskowych, dysków logicznych (LUN) oraz kontrolerów. Jeżeli dla zapewnienia tej funkcji dla różnych serwerów lub różnych grup serwerów potrzebne są dodatkowe komponenty (np. licencje) to należy je dostarczyć. 21. możliwość dostawy przez producenta w specjalnie dostosowanej dla niej szafie macierzowej i równocześnie mieć możliwość zainstalowania w szafie rack 19 Zamawiającego. 22. i być wyposażona we wszystkie niezbędne kable połączeniowe (zasilające i logiczne, w tym kable FC, itp.) 23. elementy w pełni redundantne typu Hot-Swap a w szczególności kontrolery, zasilacze i wentylatory 24. konstrukcję wykluczającą pojedynczy punkt awarii, który powodowałby brak dostępu do danych na macierzy 25. możliwość zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy 26. możliwość wykonywania aktualizacji mikrokodu macierzy w trybie online bez wyłączania jakiejkolwiek ścieżki dostępu hostów do macierzy 27. funkcjonalności dodatkowe (nie jest wymagane dostarczanie dodatkowych licencji): a. automatyczny tiering danych czyli możliwość definicji wolumenu logicznego LUN znajdującego się w obrębie minimum trzech typach dysków oferowanej macierzy (SSD SLC, SAS/FC i NL-SAS/SATA), b. replikacja w trybie synchronicznym i asynchronicznym (w sieci FC i IP w trybie online - bez przerywania pracy macierzy) pomiędzy macierzami dyskowymi bez obciążania jakichkolwiek serwerów podłączonych do macierzy lub innych urządzeń z wyjątkiem urządzeń sieciowych, c. Definiowanie klas wydajności QoS (definiowanie minimum przez parametry IOPs i MB/s) dla pojedynczych wolumenów logicznych LUN oraz dla grup wolumenów logicznych. 28. wsparcie dla (co najmniej): VMware ESX 5, MS Windows 2012, RedHat Linux. 29. gwarancję obejmującą sprzęt i oprogramowanie zgodnie z wymaganiami rozdz.3. Prawo do aktualizacji i nowych wersji oprogramowania Macierz dyskowa typ2 macierz backupowa Wymagana macierz dyskowa musi być macierzą blokową SAN. Musi posiadać lub umożliwiać (jeżeli wymagane są licencje dla poniższych właściwości to należy je dostarczyć): 1. montaż w szafie rack 19 za pomocą dostarczonych dedykowanych uchwytów, 2. minimum 2 kontrolery pracujące w trybie active/active, 3. minimum 2 GB pamięci cache na kontroler, 13

14 4. pamięć cache musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania poprzez funkcję zapisu zawartości pamięci cache na nieulotny nośnik lub posiadać podtrzymywanie bateryjne min. 48 godzin, 5. minimum cztery interfejsy FC o prędkości minimum 8 Gb/s, 6. możliwość konfiguracji poziomów RAID zgodnych z RAID 1, RAID 5, RAID 6 i RAID 10 oraz realizować tę technologię za pomocą sprzętowego, dedykowanego układu, z możliwością ich kombinacji w ramach oferowanej macierzy, 7. możliwość definiowania dysków spare i/lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej, 8. obsługę: a. dysków SAS i NL-SAS/SATA, b. dysków 2,5 jak również 3,5 w ramach jednej macierzy, 9. użyteczna przestrzeń dyskowa zbudowana w oparciu o min.: a. 72 dysków 3 TB SATA w technologii NL-SAS zabezpieczonych mechanizmem RAID 10 (w tym minimum 4 dyski zapasowe spare lub równoważna przestrzeń zapasowa), 10. wsparcie dla multipathing obsługa wielu kanałów I/O. Wymieniona funkcjonalność powinna przełączać automatycznie kanał I/O w przypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy przy równoczesnym utrzymaniu ciągłości dostępu do danych, 11. możliwość wykonania Snapshotów migawkowej kopii danych w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych mechanizmów macierzowych. Jeśli w/w funkcjonalność jest osobno licencjonowana, wymagane jest dostarczenie licencji na tę funkcjonalność bez limitu przestrzeni dyskowej, 12. możliwość rozbudowy macierzy do minimum 96 dysków rozbudowa nie może wymagać wymiany kontrolerów macierzowych, dopuszczalne jest jedynie dodawanie półek macierzowych, kabli połączeniowych i dysków, 13. być wyposażona we wszystkie niezbędne kable połączeniowe (zasilające i logiczne, w tym kable łączące półki macierzowe, itp.), 14. posiadać elementy redundantne typu Hot-Swap a w szczególności kontrolery, zasilacze i wentylatory, 15. mieć możliwość zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy, 16. musi wspierać co najmniej platformy: MS Windows 2012, RedHat Linux, 17. posiadać gwarancję obejmującą sprzęt i oprogramowanie zgodnie z wymaganiami rozdz.3. Prawo do aktualizacji i nowych wersji oprogramowania Przełączniki LAN Przełącznik LAN typ1 Przełącznik LAN musi posiadać cechy: 1. mieć możliwość instalacji w szafie rack i być wyposażony w odpowiednie mocowanie; montaż wyłącznie w pozycji poziomej 2. być wyposażony w min. 24 porty 10 Gb Ethernet SFP+ 3. posiadać 16 wkładek SFP+ 10 Gb Ethernet LC ShortWave 4. być wyposażony w 2 niezależne zasilacze umieszczone wewnątrz obudowy 5. zasilacze oraz wentylatory powinny być typu hot-swap wymienialne na gorąco 6. posiadać możliwość łączenia przełączników w stos 7. pracować w warstwach przełączania L2, L3 14

15 8. przepustowość min. 350 Mpps 9. wydajność magistrali min. 460 Gb/s 10. routing IPv4 i IPv6 z pełną prędkością łącza, 11. wsparcie dla routingu IPv4: statycznego, OSPF, BGP 12. wsparcie dla routingu IPv6: statycznego, OSPFv3, BGPv6 13. rozmiar tablicy MAC min wpisów 14. Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 15. Policy-based routing 16. IGMPv2, and v3 17. wspierać NetFlow lub sflow lub równoważne 18. DHCP snooping 19. wsparcie dla RADIUS lub równoważne 20. Secure Shell (SSHv2) 21. port security: zezwalający na dostęp tylko specyficznym adresom MAC 22. IP source guard 23. URPF 24. funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs), IEEE 802.1p 25. wsparcie dla następujących metod zapobiegania zatorom: strict priority (SP) queuing, weighted round robin (WRR) 26. należy dostarczyć odpowiednią ilość kabli 27. posiadać gwarancję obejmującą sprzęt i oprogramowanie zgodnie z wymaganiami rozdz.3. Prawo do aktualizacji i nowych wersji oprogramowania Przełącznik LAN typ2 Przełącznik musi posiadać cechy: 1. mieć możliwość instalacji w szafie rack i być wyposażony w odpowiednie mocowanie; montaż wyłącznie w pozycji poziomej porty 10/100/1000BaseT 3. pracować w warstwach przełączania L2, L3 4. CLI 5. SSHv2 6. komplet kabli 7. posiadać gwarancję obejmującą sprzęt i oprogramowanie zgodnie z wymaganiami rozdz.3. Prawo do aktualizacji i nowych wersji oprogramowania Przełącznik LAN typ3 Przełącznik musi posiadać cechy: 1. mieć możliwość instalacji w szafie rack i być wyposażony w odpowiednie mocowanie; montaż wyłącznie w pozycji poziomej porty 10/100/1000BaseT 3. 2 porty 10 Gb Ethernet SFP+ z wkładkami 10 Gb LC ShortWave 4. pracować w warstwach przełączania L2, L3 5. VLAN 6. CLI 7. SSHv2 15

16 8. redundantne zasilanie 9. komplet kabli 10. posiadać gwarancję obejmującą sprzęt i oprogramowanie zgodnie z wymaganiami rozdz.3. Prawo do aktualizacji i nowych wersji oprogramowania Przełączniki SAN Przełącznik SAN (FC) musi posiadać cechy: Biblioteka taśmowa 1. mieć możliwość instalacji w szafie rack i być wyposażony w odpowiednie mocowanie; montaż wyłącznie w pozycji poziomej 2. być wykonany w technologii FC minimum 8 Gb/s i posiadać możliwość pracy portów FC z prędkościami minimum 8, 4, 2, 1 Gb/s z funkcją autonegocjacji prędkości. 3. wydajność przełącznika minimum 384 Gb/s 4. co najmniej 24 portów z czego minimum 16 aktywnych (jeśli niezbędne są odpowiednie licencje to należy je dostarczyć) 5. być wyposażony w 16 szt. modułów SFP+ o prędkości minimum 8Gb wyprowadzających sygnał FC 6. posiadać gwarancję obejmującą sprzęt i oprogramowanie zgodnie z wymaganiami rozdz.3. Prawo do aktualizacji i nowych wersji oprogramowania. Oferowana biblioteka taśmowa musi: 1. posiadać min. 2 napędy LTO Ultrium-5 z interfejsem FC wspierające sprzętowe szyfrowanie danych w standardzie AES być wyposażona, w co najmniej 96 slotów na taśmy magnetyczne (wszystkie sloty muszą być aktywne) 3. być wyposażona w czytnik kodów kreskowych etykiet taśm 4. zawierać minimum 96 taśm o pojemności minimum 1.5 TB bez kompresji danych oraz minimum 2 taśmy czyszczące, taśmy muszą mieć spersonalizowane kody paskowe (ang. customized barcode). 5. posiadać gwarancję obejmującą sprzęt i oprogramowanie zgodnie z wymaganiami rozdz.3. Prawo do aktualizacji i nowych wersji oprogramowania. 4.2 Wymagania szczegółowe w zakresie oprogramowania zarządzającego platformą sprzętową i wirtualizacyjną Wymaga się aby zarządzanie całą infrastrukturą odbywało się w oparciu o jednolite oprogramowanie, które ma umożliwiać automatyzację i zarządzanie infrastrukturą serwerów, a także połączeniami sieci LAN, SAN i zasobami dyskowymi. System musi współdziałać z powszechnie dostępnymi systemami operacyjnymi instalowanymi na serwerach fizycznych (Microsoft Windows, Linux RHEL i SLES) jak i powszechnie stosowanymi mechanizmami wirtualizacji serwerów (poprzez oprogramowanie wirtualizujące VMware lub o równoważnej funkcjonalności opisanej w rozdziale , Microsoft Hyper-V, Red Hat KVM lub o równoważnej funkcjonalności opisanej w rozdziale ). 16

17 Na potrzeby zarządzania infrastrukturą sprzętową należy wydzielić dedykowaną sieć zarządczą odseparowaną od sieci LAN. Zarządzanie urządzeniami musi odbywać się poprzez tę dedykowaną sieć. Oprogramowanie zarządzające platformą sprzętową i wirtualizacyjną musi w sposób graficzny wizualizować stan poszczególnych elementów infrastruktury (stan normalnej pracy, uwagi, awarie) a jednocześnie pozwalać na zarządzanie w sposób integralny i w oparciu o pojedynczy serwer zarządzania nie tylko dla dostarczanej w ramach postępowania ilości serwerów, ale także możliwych do zakupu w przyszłości. Wymaga się, aby liczba urządzeń serwerowych modułów obliczeniowych platformy chmurowej możliwych do zarządzania z poziomu pojedynczego serwera zarządzania nie może być mniejsza niż 96 sztuk. Oprogramowanie to musi pracować w klastrze HA, zrealizowanym za pomocą wirtualizatora lub dedykowanych narzędzi. Oferowane oprogramowanie zarządzające platformą sprzętową i wirtualizacyjną musi być zintegrowane z dostarczaną platformą sprzętową oraz systemem zarządzającym oferowanym oprogramowaniem do wirtualizacji serwerów (wirtualizatorami). Wymaga się, aby oferowane oprogramowanie umożliwiało również zarządzanie z jej poziomu serwerami fizycznymi (rack oraz blade) co najmniej dwóch innych producentów. Należy dostarczyć dodatkowe, dedykowane (inne niż serwery obliczeniowe wymienione w rozdziale 9.1. pkt 1.) odpowiednio dobrane redundantne serwery wraz z właściwymi systemami operacyjnymi (rack lub blade), na których zostanie zainstalowane oprogramowanie zarządzające platformą sprzętową i wirtualizacyjną. Muszą one posiadać wszystkie niezbędne komponenty do uzyskania wymaganej funkcjonalności oprogramowania. Muszą one posiadać minimum po 2 procesory i minimum po 32 GB pamięci RAM i być w konfiguracji nie gorszej niż konfiguracje zalecane przez Producenta w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących konfiguracji serwerów zarządczych platformy sprzętowej i wirtualnej dla podobnej wielkości środowiska fizycznego i wirtualnego (white papers, dokumentacja instalacyjna, rekomendacje itp.). Jeżeli oprogramowanie do zarządzania platformą sprzętową i wirtualizacyjną wykorzystuje bazę danych, to dostarczane wraz serwerami oprogramowanie bazy danych musi wykorzystywać oba procesory (o min. 6 rdzeniach każdy) oraz min. 16 GB pamięci RAM każdego z serwerów. Jeżeli do zarządzania wykorzystane zostaną serwery umieszczone wewnątrz obudowy blade, to musi to być odrębna obudowa blade o takiej samej konfiguracji sprzętowej w zakresie zasilaczy, wiatraków oraz modułów I/O, przełączników, modułów zarządzających, itp. jak obudowa dla serwerów obliczeniowych. Oprogramowanie do zarządzania powinno być zabezpieczone technologią klastrową z użyciem min 2 serwerów, umożliwiającą pracę przy wyłączeniu jednego z nich. Dostarczone oprogramowanie zarządzające platformą sprzętową i wirtualizacyjną, umożliwiać ma konfigurację poszczególnych urządzeń z poziomu tej aplikacji, bez konieczności wykorzystywania oprogramowania zarządzającego dedykowanego do danego elementu sprzętowego. Oprogramowanie omawiane w niniejszym punkcie musi wykorzystywać standardowe protokoły sieciowe takie jak: HTTP, SNMP, WBEM. Dostęp do oprogramowania zarządzającego platformą sprzętową i wirtualizacyjną powinien być możliwy z serwera zarządzającego lub dowolnego innego miejsca poprzez przeglądarkę internetową (połączenie szyfrowane SSL) bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Licencje dla oprogramowania zarządzającego platformą sprzętową i wirtualizacyjną, mają być dostarczone dla wszystkich dostarczanych serwerów, a w przypadku gdy serwery nie wypełniają 17

18 wszystkich slotów dostarczanych obudów blade także dla wolnych slotów, aby przyszłe uzupełnienie slotów nie wymagało dokupienia licencji. Operacje zarządzania warstwą sprzętową i wirtualizacyjną w ramach oferowanego oprogramowania zarządzającego platformą sprzętową i wirtualizacyjną realizowane mają być w oparciu o portal administracyjny www posiadający wspólny interfejs umożliwiający: 1. Zarządzanie wszystkimi serwerami fizycznymi stanowiącymi elementy dostarczanej platformy, w tym w szczególności: a. wykrywanie, zbieranie konfiguracji i bieżących zmian, b. graficzne zobrazowanie stanu infrastruktury z możliwością przejścia od widoku ogólnego do widoku szczegółowego każdego z elementów infrastruktury c. monitorowanie i zarządzanie serwerami fizycznymi.: i. nazwy komponentów, ich statusy i adresy IP, ii. monitorowanie poziomu zainstalowanego mikrokodu iii. monitorowanie poziomu temperatury i pobory mocy poszczególnych elementów, z możliwością nakładania limitów zużycia mocy na serwer lub grupę serwerów (w ramach możliwości technologii x86-64) iv. monitorowanie kontroli wersji systemu operacyjnego, zainstalowanych sterowników/agentów na serwerach, możliwość przeprowadzania uaktualnień sterowników/agentów zdalnie z systemu zarządzania v. monitorowanie komponentów pod kątem anomalii system przedwczesnego wykrywania awarii vi. Możliwość zdalnej reakcji na zdarzenia w infrastrukturze np. poprzez automatyczne wykonywanie skryptów, możliwość automatycznego powiadamiania administratorów poprzez vii. Monitorowanie w czasie rzeczywistym utylizacji poszczególnych elementów serwera typu: 1) Wykorzystanie procesora, 2) Wykorzystanie pamięci 3) Wykorzystanie zasobów dyskowych, 4) Wykorzystanie interfejsów sieciowych 5) Automatyczne wykrywanie fizycznych i wirtualnych serwerów viii. tworzenie raportów wykorzystywanych komponentów ix. tworzenie inwentaryzacji sprzętu. d. konfiguracja serwerów oparta o różne polityki, e. zarządzanie i sterowanie wydajnością serwerów, f. zarządzanie cyklem życia serwera, g. analiza trendów wykorzystania i przepustowości serwerów, h. instalacja/konfiguracja serwerów z wykorzystaniem mechanizmu PXE (Preboot Execution Environment). i. Dostęp zdalny: i. zdalny dostęp do konsoli, zdalna klawiatura, mysz, terminal 18

19 ii. zdalne włączanie/wyłączanie/restart serwera iii. montowanie zasobów wirtualnych takich jak CD/DVD/ISO/USB j. w danym momencie musi być niezależny, równoległy dostęp do konsol tekstowych i graficznych wszystkich serwerów w ramach infrastruktury 2. Zarządzanie zasobami sieciowymi w tym zainstalowanymi w obudowie: a. Tworzenie graficznych widoków topologii sieci LAN/ SAN b. Konfiguracja sieci VLAN na dostarczonych przełącznikach sieciowych, c. Wirtualnych kart sieciowych (vnics), d. Grup portów i profili portów, e. Adresów IP, protokołu DHCP, f. List kontroli dostępu (ACL) g. Monitoring stanu przełączników sieci SAN, LAN 3. Zarządzanie pamięciami masowymi: a. obsługa pamięci masowych b. inwentarz fizycznej konfiguracji pamięci masowych c. monitorowanie stanu macierzy 4. Zarządzanie zasobami wirtualnymi a. Zarządzanie serwerami wirtualnymi: i. Integracja z minimum trzema (3) typami komercyjnie dostępnego oprogramowania wirtualizacyjnego na rynku, potwierdzona w dokumentacji producenta, w tym w szczególności oprogramowaniem oferowanym w ramach postępowania, ii. Tworzenie wirtualnych serwerów iii. Modyfikacja serwerów wirtualnych iv. Zarządzanie serwerami wirtualnymi v. Przenoszenie serwerów wirtualnych vi. Wizualizacja serwerów wirtualnych w powiązaniu z fizycznymi vii. Wykrywanie, zbieranie konfiguracji i bieżących zmian w środowisku wirtualnymi viii. Konfiguracja serwerów oparta o zasady i dynamiczna alokacja zasobów ix. Zarządzanie obciążeniem i pobieraną mocą serwera (hosta) x. Zarządzanie cyklem życia maszyny wirtualnej oraz migawkami (snapshots) xi. Wykonywanie analiz w celu oceny wirtualnej maszyny w zakresie obciążenia, wzrostu i wykorzystania mocy serwera (hosta) xii. Wykonywanie analiz trendów i wykorzystania zasobów fizycznych i wirtualnych xiii. Obsługa automatycznej migracji maszyn wirtualnych (w oparciu o harmonogramy i wskaźniki obciążenia platformy fizycznej) dla wszystkich oferowanych środowisk wirtualizacyjnych 5. Tworzenie i udostępnianie grup puli zasobów fizycznych i wirtualnych 19

20 Oprogramowanie ma zapewniać możliwość tworzenia grup zasobów fizycznych i wirtualnych opartych o zasoby fizyczne (zwanych dalej pulami ) w zakresie: serwerów obliczeniowych, zasobów dyskowych, zasobów sieciowych, na potrzeby mechanizmów oprogramowania zarządzania usługami chmury obliczeniowej, w szczególności modułu do tworzenia wzorców usług (orchestrator) oraz dostarczanie zasobów na potrzeby usług platformy chmury obliczeniowej (provisioning). 6. Przechowywanie i udostępnianie obrazów oprogramowania. Oprogramowanie ma zapewniać możliwość przechowywania i udostępniania na potrzeby mechanizmów oprogramowania zarządzania usługami chmury obliczeniowej, w szczególności modułu do tworzenia wzorców usług (orchestrator) oraz dostarczanie zasobów na potrzeby usług platformy chmury obliczeniowej (provisioning) plików obrazów: a. systemów operacyjnych (co najmniej RedHat 6, MS Windows 2008/2012), b. wirtualizatorów (co najmniej ESX 5, RedHat KVM, Microsoft Hyper-V), c. plików instalacyjnych innych aplikacji (co najmniej dla systemów operacyjnych MS Windows 2008/2012). 4.3 Wymagania szczegółowe w zakresie oprogramowania wirtualizacyjnego Oprogramowanie do zarządzania platformą wirtualną (np. Vmware vcenter, Red Hat Enterprise Virtualization Manager for Servers) powinno umożliwiać zastosowanie technologii klastrowej z użyciem min. 2 serwerów, zapewniając pracę przy wyłączeniu jednego z nich. Na potrzeby instalacji i uruchomienia oprogramowania zarządzającego platformą wirtualną Wykonawca dostarczy niezbędną ilość i rodzaj systemów operacyjnych. Jeżeli oprogramowanie do zarządzania platformą wirtualną wykorzystuje bazę danych, to dostarczane wraz serwerami oprogramowanie bazy danych musi wykorzystywać oba procesory (o min. 6 rdzeniach każdy) oraz min. 16 GB pamięci RAM każdego z serwerów. Dopuszcza się instalowanie oprogramowanie do zarządzania platformą wirtualną na serwerach platformy obliczeniowej Opis funkcjonalności i zasad licencjonowania oprogramowania wirtualizacyjnego typu VMWARE lub równoważnego 1. Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych 2. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. 3. Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć i wykorzystać procesory fizyczne wyposażone dowolną liczbę rdzeni oraz do 2TB pamięci fizycznej RAM. 4. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 1-32 procesorowych. 5. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 1 TB pamięci operacyjnej RAM. 6. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych. 20

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Infrastruktura IT Zamawiającego... 2 3. ogólne... 2 4. Środowisko serwerowe... 3 a. Wymagania dotyczące obudowy typu Blade...

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia Zadanie nr 1 Serwer 2 szt. Właściwości techniczne Obudowa Płyta główna Procesor

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Macierz dyskowa 1 szt. Lp minimalne/ warunek graniczny Obudowa

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż:

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Lp. Cecha Wymaganie 1. Obudowa Przystosowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA RISC PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA SERWERA RISC O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ TABELI: 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia o parametrach

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu*

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER RACK 1 SZT. 1. Serwer o maksymalnej wysokości 2U, do zamontowania w standardowej szafie RACK, w zestawie szyny do montażu w szafie

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów badawczych dla K Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz opcjonalne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. UMOWA Nr.. Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy:

Umowa nr.. UMOWA Nr.. Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA Nr.. Postępowanie nr BZP.2420.39.2011.BD Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Uniwersyteckim 1,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĘT LICZBA SZTUK Serwer 2 Producent: Model: l.p 1. Obudowa Parametr Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH BDG.5.2510.20.2016.MB Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia, jest rozbudowa oraz modernizacja obecnej infrastruktury systemu pamięci masowej Zamawiającego, wraz z pakietem

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów 1. Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych 11 szt. Nazwa

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Załącznik nr 1 do umowy nr ZP/PN/32/2014/CUI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Zamówienie obejmuje: 1) 1 Serwer intel-based stelażowy Dostarczenie serwera stelażowego wraz z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych Załącznik nr 10 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania część C Tryb: przetarg

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6. oznaczenie sprawy: ZA Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6c SIWZ

Strona 1/6. oznaczenie sprawy: ZA Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6c SIWZ oznaczenie sprawy: ZA.271.46.2017 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6c SIWZ Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu komputerowego dla UM Gliwice- cz. 3 Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego infrastruktury serwerowej w technologii kasetowej (blade), z

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG Załącznik nr 2a do SIWZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG a SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA SPRZĘTOWA.... 3 1.1. Lokalizacja węzeł lokalny 1:5... 4 1.2. Lokalizacja węzeł centralny... 5 1.3. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności elementów rozbudowy środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności elementów rozbudowy środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 3 Dostawa urządzeń i oprogramowania na potrzeby rozbudowy środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Modernizacja środowiska składowania danych W ramach zamówienia należy zrealizować następujące zadania: 1. Rozbudowa macierzy IBM DS5300 2. Aktywacja portów

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Główny kod CPV: 30-21-10-00-1 komputery wysokowydajne

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I DOSTAWA SERWERA W OBUDOWIE Z WYPOSAŻENIEM

CZĘŚĆ I DOSTAWA SERWERA W OBUDOWIE Z WYPOSAŻENIEM ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ CZĘŚĆ I DOSTAWA SERWERA W OBUDOWIE Z WYPOSAŻENIEM 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera typu blade w obudowie z wyposaŝeniem sztuk 1. Szczegółowe parametry techniczne przedstawia

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Załącznik nr 7 do SIWZ DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Poz. 1 serwer A - 1 procesorowy 1 szt. Komponent

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo