Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Wizja SCP. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Wizja SCP. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting"

Transkrypt

1 Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Wizja SCP Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries

2 Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla chrzecijan zakładajcych kocioły Wizja SCP Published by The Bible League, Van Dam Road, South Holland, IL USA Tel: (800) Copyright 1999 by The Alliance for Saturation Church Planting. This material was prepared in cooperation with Peter Deyneka Russian Ministries, Project 250. Pozwalamy i zachcamy do kopiowania i rozprowadzania tego materiału w dowolnej formie, pod warunkiem, e: (1) bdzie podany autor, (2) jeeli dokonasz modyfikacji, zostan one zaznaczone, (3) nie bdziesz pobierał opłaty przewyszajcej koszt kopiowania i (4) nie wykonasz wicej ni kopii. Jeeli chciałby umieci ten materiał w internecie lub jeeli zamierzasz wykorzysta go w sposób inny ni powyszy, prosimy o skontaktowanie si z: The Alliance for Saturation Church Planting, H-1111 Budapest, Budafoki út 34/B III/2, HUNGARY, tel.: +(36-1) and Fax: +(36-1) Zachcamy take do tłumacze i adaptacji do własnego kontekstu kulturowego. W takim przypadku równie prosimy o kontakt z The Alliance, ebymy mogli udzieli zachty i poinformowa innych, którzy mog by zainteresowani uyciem twojej wersji jzykowej lub innym wykorzystaniem tego materiału. Wicej informacji na temat słuby The Alliance moesz uzyska kontaktujc si z: P.O. Box 843 Monument, CO, USA Toll-free: (800) Europe Field Office Project 250 P.O. Box 496, 1415 Hill Avenue Wheaton, IL, USA Tel: (630) Fax: (630) Tekst Biblii, jeli nie zaznaczono inaczej, pochodzi z: Pismo wite Starego i Nowego Testamentu, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa. Printed in Poland

3 O THE ALLIANCE Program ten został przygotowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Project 250 z Peter Deyneka Russian Ministries. The Alliance to grupa współpracujcych kociołów i organizacji misyjnych, które mobilizuj wierzcych do napełnienia ewangelicznymi kociołami kadego kraju w Europie Centralnej i Wschodniej oraz byłym Zwizku Radzieckim. Saturation Church Planting to strategia starajca si załoy lokalne kocioły w kadym miecie, wiosce i osiedlu, aby ludzie, którzy przyjm Chrystusa, mieli lokaln wspólnot, w której mogliby wzrasta i przygotowywa si do słuby. The Alliance wychodzi z załoenia, e połczenie sił wzmaga skuteczno, redukuje powtarzanie si i demonstruje jedno wierzcych w Chrystusa. W CO WIERZYMY: Kociół lokalny jest głównym narzdziem Boga w ewangelizacji i uczniostwie. Partnerstwo z kociołami i organizacjami misyjnymi ma kluczowe znaczenie dla pomnaania lokalnych kociołów i rozwoju ruchów zakładania kociołów a do nasycenia. Praktyczne przygotowywanie przywódców jest konieczne dla zakładania kociołów i wzrostu kocioła. Traktat w Lozannie jest wyznaniem wiary dla The Alliance. CO ROBIMY: Praktyczne przygotowywanie i doradztwo dla chrzecijan zakładajcych kocioły The Alliance zapewnia oparte na praktycznych umiejtnociach przygotowanie w formie seminariów, z praktycznymi zadaniami słuby majcymi na uwadze zakładanie pomnaajcych si kociołów. Gromadzenie informacji Właciwa informacja prowadzi do trafnych decyzji w zakładaniu kociołów. The Alliance moe Ci pomóc przez szkolenie i konsultacje w zakresie gromadzenia informacji odnonie do zakładania kociołów i ich wzrostu. Konsultacje w zakresie ruchu modlitwy Ruch zakładania kociołów rozpoczyna si od wizji, któr odkrywamy i udoskonalamy szukajc w modlitwie Boego planu. The Alliance moe pomóc Ci lepiej zrozumie rol ruchów modlitwy w zadaniu zakładania kociołów oraz podpowie, jak wspiera ruch modlitwy w Twoim regionie. Ukazywanie wizji Czego Bóg chce dla twojego kraju? On pragnie, by wszdzie były kocioły! The Alliance moe pomóc w ukazywaniu wizji nowych kociołów przez seminaria na temat zasad zakładania kociołów a do nasycenia. ABY UZYSKA WICEJ INFORMACJI, SKONTAKTUJ SI Z: The Alliance for Saturation Church Planting Polska ul. Trzmiela Skórzewo Tel: (0601) The Alliance for Saturation Church Planting Regional Resource Team H-1111 Budapest Budafoki út 34/B III/2, HUNGARY Tel: +(36-1) lub Fax: + (36-1)

4 PODZIKOWANIA Dzikujemy wszystkim, którzy wnieli swój wkład w przygotowanie podrczników tej serii. Nastpujce osoby przyczyniły si w duym stopniu do ich powstania, głównie piszc i redagujc materiały. Panie, załó swój kociół a po krace ziemi! Jay Weaver, General Editor, World Team Richard Beckham David & Lisa Bromlow Ron Brunson Don Crane Bea Crane Hunter Dockery Mike Elwood Jeff Geske Dave Henderson Bob Mackey Bob Martin Paul Michaels Norie Roeder Ki Sanders Larry Sallee Eric Villanueva David Westrum Greater Europe Mission Christ For Russia World Witness and United World Mission Greater Europe Mission Greater Europe Mission World Harvest Mission Greater Europe Mission United World Mission C B International -- Project 250 of Peter Deyneka Russian Ministries United World Mission United World Mission Grace Brethren Intl. Mission United World Mission World Team UFM International -- Project 250 of Peter Deyneka Russian Ministries United World Mission Interlink Ministries -- Project 250 of Peter Deyneka Russian Ministries SPECJALNE PODZIKOWANIA ZA POMOC ADMINISTRACYJN I TECHNICZN DLA: Edith Bond The Alliance Regional Resource Team David Gál The Alliance Regional Resource Team Nell Harden Retired English Professor

5 Spis treci Lekcja 1: Mylenie Typu Z...3 I. na czym polega mylenie typu z?...3 II. zakładanie kociołów a do nasycenia...4 III. kilka niezbdnych kroków do osignicia z...5 IV. mylenie typu Z owocuje działaniem typu z...6 Lekcja 2: Wielki Nakaz Misyjny i Zakładanie Kociołów...9 I. jak naley rozumie wielki nakaz misyjny...9 II. wielki nakaz misyjny i zakładanie kociołów a do nasycenia...12 Lekcja 3: Cykl Zakładania Kociołów...17 I. etap I podstawy...19 II. etap II- pozyskiwanie...19 III. etap iii zakładanie...20 IV. etap IV szkolenie...21 V. etap V - pomnaanie...22 VI. etap vi - ruch...23 Dodatek 3A: Modele Zakładania Kociołów...25 I. model kocioła-córki...25 II. zakładanie kociołów zgodnie z zasad pdu truskawki...25 III. zakładanie kociołów w wyniku adopcji...26 IV. modele zakładania kociołów na odległo...26 V. zakładanie przez jednostk...26 Lekcja 4: Zasady Prowadzenia Bada...29 I. na czym polega badanie?...29 II. gdzie naley prowadzi badania?...31 III. kto powinien prowadzi badania?...31 IV. kiedy naley prowadzi badania?...31 V. dlaczego załoyciele kociołów powinni prowadzi badania?...32 VI. jak naley prowadzi badania?...33

6 Dodatek 4A: Rozumienie Swego Obszaru Docelowego...35 Dodatek 4B: Przykładowe Kwestionariusze...39 Lekcja 5: Biblijne Podstawy Zakładania Kociołów a do Nasycenia 45 I. nasycenie w starym testamencie...45 II. słuba Jezusa...46 III. biblijne podstawy zakładania kociołów a do nasycenia...47 IV. ile kociołów oznacza nasycenie?...48 V. zakładanie kociołów a do nasycenia w przeszłoci...49 Lekcja 6: Badanie - Warsztat...53 Lekcja 7: Mobilizacja Zasobów Dziki Badaniom...55 I. powołanie do działania...55 II. wskazówki dotyczce dzielenia si informacjami...56 III. ustal, jak zmobilizowa zasoby misyjne...57 IV. przykład wykorzystania bada do mobilizacji zasobów...58 Lekcja 8: Pierwsze Postpy...61 I. narodziny kocioła nowotestamentowego...61 II. przeladowanie...62 III. podróe misyjne pawła...62 IV. sobór w jerozolimie (Dzieje apostolskie, rozdział 15)...64 V. zasady strategicznej działalnoci misyjnej...65 Lekcja 9: Elementy Ruchu Zakładania Kociołów...69 I. fundamentalne wzorce dla ruchu zakładania kociołów a do nasycenia...69 II. III. kamienie budowlane ruchu zakładania kociołów a do nasycenia...70 skutek: ruchy zakładania kociołów...74 Lekcja 10: Komponenty Strategii Budowania Ruchu Zakładania Kociołów...77 I. Budowanie wiary w wizj...77 II. wyznaczanie celów oparytch na wierze...78 III. stosowanie pomnaania zamiast dodawania...79 IV. działanie raczej z orodka strategicznego ni odległego miejsca...79

7 V. rozwijanie wdrownych zespołów wsparcia...80 VI. przygotowanie ludzi...80 VII. rozwijanie sieci...81 VIII. szukanie boego prowadzenia i czasu...82 Dodatek 10A: Wiara i Posłuszestwo a Strach i Niewiara...83 Dodatek 10B: Rzeczy Przyczyniajce si do Wzrastania...85 Lekcja 11: Znaki Ruchu...87 I. znak I: szczególny czas...88 II. znak 2: wyłaniajce si przywództwo...88 III. znak 3: zaangaowanie ludzi...90 IV. znak 4: Nowe formy...91 V. znak 5: ruch jest zjawiskiem spontanicznym...91 VI. znak 6: ruch Mobilizuje ludzi i struktury...92 Lekcja 12: Pasterzowanie w Ruchu...95 I. przywództwo w nowo załoonych kociołach...95 II. korespondencja z nowymi kociołami...96 III. wystrzeganie si Herezji...98 IV. zasoby...99 V. Strategie ewangelizacji i zakładania kociołów Lekcja 13: Wizja i Działanie Teleskopu I. definicje wizji i teleskopu II. patrzenie z wizj boego niwa III. korzystanie z teleskopu dla Boego niwa IV. duchowa moc i władza Lekcja 14: Mobilizacja I. czym jest Mobilizacja? Mobilizacja obejmuje: II. dlaczego wierzcy powinni by zmobilizowani? III. biblijne przykłady mobilizacji IV. cechy Charakterystyczne efektywnych mobilizujacych V. przykłady Mobilizacji...112

8 Lekcja 15: Nastpne Kroki I. cykl zakładania kociołów II. rola nowego kocioła: pomnaanie zakładanie kociołów-córek III. rola pierwotnego zespołu zakładajcego kocioły: rozpoczcie od nowa zakładanie nowego kocioła Lekcja 16: Szkolenie jako Element Ruchu Zakładania Kociołów I. szkolenie jako cz ruchu II. Podstawy szkolenia załoycieli kociołów III. Proces szkolenia załoycieli kociołów IV. doradzanie załoycielom kociołów Lekcja 17: Mobilizowanie Przywódców przez Inicjatywy Narodowe 129 I. strategia Dawn II. warunki konieczne dla strategii Dawn III. dwanacie elementów strategii Dawn...131

9 Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 1 WIZJA SCP

10 Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 2

11 Lekcja 1: Mylenie typu Z Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 3 WIZJA SCP LEKCJA 1 Mylenie typu Z CZEGO PRAGNIE BÓG? Cel lekcji Celem tej lekcji jest podkrelenie roli, jak pełni wizja w cyklu zakładania kociołów. Główne punkty Mylenie typu Z bierze pod uwag to, czego pragnie dokona Bóg dla swojej chwały na danym terenie. Zakładanie kociołów a do nasycenia jest wypełnianiem Wielkiego Nakazu Misyjnego poprzez zakładanie ich w taki sposób, by kady mczyzna, kobieta i dziecko mieli szans przyjcia ewangelii dziki wiadectwu miejscowego kocioła. Podane rezultaty Po opanowaniu treci tej lekcji kady uczestnik powinien: Posiada wizj wychodzenia z ewangeli do wiata, swego narodu, regionu, miasta, wsi i otoczenia. Zdawa sobie spraw, e Bo wol jest, by kady mczyzna, kobieta i dziecko mogli usłysze i zrozumie przesłanie ewangelii oraz przyj Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela. Zajmowa si zakładaniem kociołów w oparciu o mylenie typu Z lub wizj docelow. Propozycje dla prowadzcych nauczanie Mylenie typu Z przekazuje wizj ostatecznego Boego planu dla danego narodu, regionu, miasta, wsi czy otoczenia. Plan ten polega na tym, by kady mczyzna, kobieta i dziecko usłyszeli i zrozumieli ewangeli oraz mieli okazj przyj Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawc. Zastanów si, jak mona w sposób jasny i przystpny przekaza koncepcj wizji docelowej w Twoim kontekcie kulturowym. WPROWADZENIE Gdyby przywódcy chrzecijascy zadali sobie pytanie: Jaki jest ostateczny cel Boego działania w dziejach ludzkoci? lub Czego pragnie Bóg w miejscu, w którym Mu słu?, jak wpłynłoby to na sposób ich słuby? Odpowiedzi na te pytania powinny zawiera wizj i okrela zadania ich słuby. I. NA CZYM POLEGA MYLENIE TYPU Z? Jaki jest ostateczny cel Boego działania? Odpowied brzmi Z kocowy skutek tego, czego Bóg pragnie dla kadego narodu, regionu, miasta, wsi bd otoczenia. Działanie zmierzajce do osignicia tego celu oznacza jasne pojmowanie tego, czym jest Z. Biblia podaje wyranie, e Boa miło obejmuje swym zasigiem cały wiat (Jana 3:16). W Licie do Tymoteusza Paweł podkrelił potrzeb modlitwy za wszystkich ludzi, poniewa Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 Tym 2:3-4). Piotr równie wypowiada si na ten temat piszc: [Pan] jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubi, ale wszystkich doprowadzi do nawrócenia (2 Piotra 3:9).

12 Lekcja 1: Mylenie typu Z Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 4 Skoro Bóg chce, aby wszyscy ludzie si opamitali, to czy my nie powinnimy podziela tego pragnienia? Czy Bóg moe si nami posługiwa, bymy mobilizowali innych do osignicia tego celu? Co mogłoby si wydarzy, gdyby wszyscy chrzecijanie w danym kraju, regionie, miecie, wsi czy choby najbliszym otoczeniu byli całkowicie przekonani, e Bóg pragnie, aby kady Go poznał i widział chrzecijan yjcych poród nich tak, jak Jezus? (1 Piotra 2:12) Mimo to równie wiele fragmentów Pisma wskazuje na fakt, e nie wszyscy zostan zbawieni. Nasz wszechmocny Bóg wie jedynie, kto bdzie zbawiony. Zadaniem Kocioła jest zapewnienie kademu szansy usłyszenia ewangelii. Zanim przystpisz do dalszej lektury, postaw sobie nastpujce pytania: Czego Bóg pragnie dla? (mojego narodu, regionu, miasta, wsi, otoczenia) Powi na odpowied jeden akapit. Co powysza odpowied oznacza dla mojej słuby? Czy to, czym si obecnie zajmuj, odzwierciedla Boe pragnienia? Łatwo zauway, w jaki sposób mylenie typu Z moe trafnie okrela wizj i zadania we wszelkiej słubie. II. ZAKŁADANIE KOCIOŁÓW A DO NASYCENIA W celu osignicia Z, musi doj do nasycenia. Pod pojciem nasycenia rozumiemy docieranie kocioła do wszystkich ludzi, jak to podaje 1 List do Tymoteusza i 2 List Piotra. Z listów tych jasno wynika, e Bóg pragnie, aby kady mczyzna, kobieta i dziecko usłyszeli i zrozumieli przesłanie Ewangelii oraz mieli okazj uwierzy i okaza całkowite posłuszestwo wobec Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Istotn czci chrzecijaskiego ycia jest przynaleno do miejscowego kocioła, gdzie wierzy si w Słowo Boe i Go naucza. Zakładanie kociołów a do nasycenia (SCP) ma całkowicie biblijne podstawy. Jest to wcielanie w ycie Wielkiego Nakazu Misyjnego poprzez zakładanie kociołów w taki sposób, by kady mczyzna, kobieta czy dziecko mieli szans przyjcia ewangelii dziki wiadectwu miejscowego kocioła. SCP to wizja, strategia i słuba napełniania krajów, regionów, miast, wsi i najbliszego otoczenia kociołami, które przedstawi ewangeli kadej osobie w jej jzyku i właciwej danemu krajowi kulturze. Zakładanie kociołów a do nasycenia jest wcieleniem w ycie Wielkiego Nakazu Misyjnego poprzez zakładanie kociołów w taki sposób, by kady mczyzna, kobieta czy dziecko mieli szans przejcia ewangelii dziki wiadectwu miejscowego kocioła. A. Czy realistyczne jest oczekiwanie od Boga spełnienia celu Z? Poza tym, e Bóg pragnie Z bardziej ni my, ekscytujcy jest fakt, e w Pimie mamy wyran obietnic spełnienia celu Z. Obietnica napełnienia wiata poznaniem Boga i Jego chwał jest wyraona w ksidze Izajasza: kraj si napełni znajomoci Pana, na kształt wód, które przepełniaj morze (Iz. 11:9). W ksidze Objawienia apostoł Jan ma wizje nieba, z których dowiadujemy si o ostatecznym rezultacie Boego działania w wiecie, osigniciu celu Z, do którego zmierza historia ludzkoci. Jan opisuje tłumy ludzi z kadego narodu, plemienia, ludu i jzyka oddajcych Bogu chwał (Obj. 7:9)! A zatem oczekiwanie od Boga spełnienia celu Z jest realistyczne.

13 Lekcja 1: Mylenie typu Z Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 5 B. Co mówi sam Bóg na temat Z? W jednej z najintymniejszych chwil spdzonych z Ojcem Jezus modlił si o jedno wród tych, którzy w Niego wierz: aby wiat poznał, e Ty Mnie posłał i e Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałe (Jan 17:23b). Jezus pragnł, eby wiat wiedział, kim jest! Na tym włanie polega Z! Powtórzył t prob dwukrotnie (Jan 17:21-23). Spróbujmy to sobie uzmysłowi Bóg Syn w rozmowie z Bogiem Ojcem opisujcy cel Z. Jest zatem jasne, e Z jest dla Boga spraw niezmiernie istotn. C. Jezus nauczał swoich uczniów o planie Z Jezus uczył swoich uczniów mylenia typu Z zapewniajc ich, e najpierw musi by głoszona Ewangelia wszystkim narodom (Mar. 13:10). Obiecał te, e ewangelia bdzie głoszona a do nasycenia narodów (Mat. 24:14, Łuk. 24:45-47). III. KILKA NIEZBDNYCH KROKÓW DO OSIGNICIA Z W celu realizacji Z musimy przeby w słubie etap od A do Y. Pismo podaje nam kilka zasad niezbdnych do odbycia etapu z A do Y, który jest konieczny do efektywnego wykonania Z. Warto zwróci uwag, e wszystkie te kroki maj co wspólnego z Z. Zachowujc stale w pamici Z moemy dokonywa strategicznych posuni odbywajc etap od A do Y. A. Modlitwa Pod wieloma wzgldami modlitwa stanowi integraln cz dostrzegania realizacji Boych celów na ziemi. Zwró uwag na nastpujce odnoniki: 2 Krn. 7:14 Jeli lud Boy modli si tak, jak powinien, plan Z na pewno zostanie wykonany. Mat. 9:38 Lud Boy otrzymał nakaz modlitwy, aby pracownicy mogli wzi udział w realizacji planu Z. 1 Tym. 2:1-4 Lud Boy ma si modli po to, by zaistniały warunki sprzyjajce realizacji planu Z. Paweł polecił Tymoteuszowi, by kocioły modliły si za przywódców w społeczestwie w celu stworzenia odpowiednich warunków do szerzenia ewangelii. Obj. 5:8-10 Z jest skutkiem modlitw witych. B. Miło i jedno Gdy Jezus powiedział: po tym wszyscy poznaj, miał na myli miło midzy chrzecijanami (Jan 13:35). Jasno stwierdził, e plan Z wymaga bardzo dobrych relacji midzyludzkich. Tylko w sytuacji, gdy wierzcy bd si darzy wzajemn miłoci, ludzie bd wiedzieli, e nale oni do Chrystusa. Jeli brak nam miłoci, to niewiele pomoe wzrost liczebny sprawi on jedynie, e ludzie bd nas postrzega jako kolejny ruch religijny. Jeli wiat ma pozna, e wierzcy s uczniami Chrystusa, musi midzy nimi panowa taka sama jedno jak ta, która łczy Jezusa z Jego Ojcem. Ilekro Jezus mówi o swojej jednoci z Ojcem, zawsze wskazuje na miło i nierozerwaln wi. Modli si o to, by nasza jedno była odbiciem jednoci łczcej Ojca i Syna i o to, bymy pozostawali z Nim w nierozerwalnym zwizku (Jan 17:21,23). C. Wizja Jak wynika z zamieszczonych poniej fragmentów Pisma, Z jest zadaniem o zasigu globalnym i dotyczy wszystkich ludzi reprezentujcych wszystkie narodowoci i zaktki wiata. Mylenie typu Z wymaga postrzegania całego wiata Boymi oczami. Poniewa Bóg kocha wszystkich ludzi, posłał swego Syna, aby kady, kto w Niego wierzy, nie zginł, ale miał ycie wieczne (Jan 3:16). Jezus jest ofiar za grzechy całego wiata (1Jana 2:2). Duch wity przekona wiat o grzechu (Jan 16:7-11).

14 Lekcja 1: Mylenie typu Z Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 6 Duch wity daje chrzecijanom moc do wiadczenia po krace ziemi (Dz. Ap. 1:8). Jezus nakazuje swoim nastpcom: idcie wic i nauczajcie wszystkie narody (Mat. 28:18-20). Jezus zapewnił, e wiele jest osób gotowych Go przyj: niwo...wielkie (Mat. 9:37). D. Ewangelizacja W celu realizacji planu Z kociół musi wysyła ewangelistów wszdzie tam, gdzie jest niewielu wierzcych lub gdzie nie ma ich wcale. Plan Z wymaga dotarcia do osób, które nie słyszały ewangelii i przekazania im dobrej nowiny o zbawieniu. Paweł ujmuje to nastpujco:...jake mieli uwierzy w Tego, którego nie słyszeli? Jake mieli usłysze, gdy im nikt nie głosił? (Rzym. 10:14). Chrzecijanie musz szuka miejsc, do których nie dotarła jeszcze ewangelia i osób, które jej nie słyszały, w kadej wsi, miecie, regionie i kraju. Wraz z rozpowszechnianiem ewangelii i zakładaniem kociołów w tych miejscach i wród tych ludzi Ci, którym o Nim nie mówiono, zobacz Go, i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznaj Go (Rzym. 15:21). E. Zakładanie kociołów W celu realizacji planu Z wszdzie musz by kocioły widoczne dla wszystkich. Za porednictwem kocioła, zarówno niewidzialnego (w sferze duchowej) oraz widzialnego wiat pozna wielorak w przejawach mdro Boga (Efez. 3:8-11). Kociół jako ciało Chrystusowe jest namacaln obecnoci Jezusa Chrystusa na ziemi. Z chwil gdy Jezus Chrystus zajmuje pierwsze miejsce w yciu kocioła, wiat pozna, e jest On panem wszystkiego (Efez. 1:22-23). W celu realizacji planu Z wszdzie musz by kocioły widoczne dla wszystkich. Dziki krwi przelanej na krzyu ludzie zostali pojednani z Bogiem. Jezus Chrystus w swoim Kociele gromadzi wszystkich, którzy bez Niego nadal byliby oddzieleni murem nieprzyjani. Pragnł on wród tych ludzi yjcych dotd w nienawici z dwóch rodzajów ludzi stworzy w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzajc pokój (Efez. 2:13-16). Podobnie jak miło i wierno współmałonków jest zauwaana przez członków wspólnoty, w której mieszkaj, tak te widoczna jest relacja midzy Jezusem a Jego Kociołem (Efez. 5:22-23). Członkowie kocioła s ze sob powizani tak jak czci ciała, z których kada wykonuje swoje zadanie. Celem działania kocioła jest przyblianie innym osoby Jezusa. Gdy tak si dzieje, w kociele ma miejsce wzrost i zbudowanie (Efez. 4:11-13). Dojrzały kociół posiada w gronie swoich członków przedstawicieli kadego narodu (Obj 5:9-10). IV. MYLENIE TYPU Z OWOCUJE DZIAŁANIEM TYPU Z A. Dawanie typu Z Mylenie typu Z wymaga dawania typu Z. Paweł przytacza słowa Jezusa napominajc w Milecie starszych z kocioła w Efezie: Wicej szczcia jest w dawaniu anieli w braniu (Dz. Ap. 20:35). Dawanie jest istotn czci słuby kocioła. Paweł podpierajc si apostolskim autorytetem zalecał kociołowi w Koryncie: obycie i w t łask obfitowali (2 Kor. 8:7). Kociół, który daje, nie tylko odkłada sobie rodki na koncie w niebie, lecz co wicej Bóg zaspokaja jego aktualne potrzeby według bogactwa swego w chwale. Nasz Pan błogosławi akt dawania zarówno w niebie, jak i na ziemi, dlatego sam zatroszczy si o finansow stron przedsiwzicia, jakiego podejmie si kociół dcy do realizacji planu Z (Filip. 4:15-19). B. Strategia Z Wybitny przywódca wielkiego przebudzenia, John Wesley powiedział: We wszelkim działaniu zwracaj uwag na koniec. Stosowanie w praktyce mylenia typu Z wywiera ogromny wpływ. Mimo to, niestety, wiele osób oddanych słubie Bogu nigdy nie zastanawia si nad skutkiem ich wysiłków w realizacji Boego planu Z. W takiej sytuacji łatwo jest popa w rutyn i dopuci do

15 Lekcja 1: Mylenie typu Z Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 7 tego, e ominie nas Boe błogosławiestwo. Postawienie sobie zasadniczego pytania Czego pragnie Bóg dla miejsca, w którym Mu słuymy? moe okaza si niezwykle inspirujce dla ludzi słucych Bogu. Odpowied na to pytanie pobudza wiar i prowadzi do bardziej intensywnej pracy dla Boga. Przykład mylenia typu Z w Rumunii Nelu Sofrac, załoyciel kociołów w Rumunii, zauwaył, e Bóg pragnł mie wicej ni cztery kocioły, jakie powstały w jego okrgu zwanym Alba Iulia. Mógł poprzesta na tym i tak znaczcym osigniciu, jakim było załoenie, prowadzenie i praca duszpasterska w tych czterech kociołach, jednak mylenie typu Z motywowało go do dalszego działania. Zdawał sobie spraw z tego, e sam nie był w stanie dotrze do całego okrgu, wiedział jednak, e Bóg pragnł wypełni Alba Iulia kociołami, które głosiłyby ewangeli i nauczałyby zgodnie z Pismem. Do skutecznego wypełnienia tego zadania trzeba było załoy w Alba Iulia 500 kociołów. Nelu rozpoczł szkolenie pitnastu młodych ludzi ze swego kocioła i nowych załoonych przez siebie placówek. Jego ona Dorina zorganizowała grup modlitewn złoon z trzech kobiet. Pastor Nelu podzielił si swoj wizj z innymi pastorami, którzy pocztkowo niechtnie zareagowali na jego pomysł. W przekonaniu i wierze, e poniewa Bóg pragnie Z dla Alba Iulia, pomoe Nelu doprowadzi dzieło do koca, Dorina prowadzi obecnie pitnacie kobiecych grup komórkowych modlcych si o nowe kocioły, podczas gdy jej m stoi na czele midzywyznaniowego ruchu EVANGALBA z udziałem wielu kociołów. Ruch ten si rozrasta i zakłada nowe kocioły w okrgu Alba Iulia dziki mobilizacji kociołów ju istniejcych do zaangaowania. Ich głównym zadaniem jest modlitwa, szkolenie, ewangelizacja i zakładanie kociołów. Zgromadzenia w Alba Iulia modl si, jednocz we wspólnej wizji, wzrastaj w miłoci, wysyłaj ewangelistów i zakładaj kocioły w swoim okrgu. Powoli rozpoczyna si tam proces dawania i pomimo i ludzie ci uwaaj si za bardzo ubogich, niektórzy decyduj si na wierne dawanie. Mylenie typu Z umoliwiło Nelu działalno na skal ogólnokrajow. Prowadzi on szkolenia dla załoycieli kociołów i zaraa przywódców chrzecijaskich w innych czciach Rumunii wizj zakładania kociołów a do nasycenia. Spodziewa si, e zostanie wysłany jako misjonarz midzynarodowy poza granice swego kraju. KONKLUZJA Zakładanie kociołów a do nasycenia jest głównym punktem mylenia typu Z, gdy pozostałe zadania w postaci modlitwy, pełnego miłoci zjednoczenia, wizji, ewangelizacji i dawania mog zosta zrealizowane na całym wiecie jedynie za porednictwem kocioła. Z uwagi na fakt, e kociół musi dotrze do wszystkich, sił napdow mylenia typu Z musi by zakładanie kociołów a do nasycenia. Bóg pragnie Z, a jeli dany kociół działa zgodnie z Bo wol, proces zakładania kociołów a do nasycenia ulegnie przyspieszeniu. Napełnienie wszystkich krajów kociołami ma na celu przekazanie wszystkim ludziom przesłania ewangelii. PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA Na czym polega rónica midzy załoycielem kociołów reprezentujcym mylenie Z a innymi załoycielami kociołów? Czy modlisz si o całe narody, regiony, miasta, wsie czy otoczenie? Czy modlisz si o to, by Bóg posłał na swoje niwo wicej robotników? Skoro sam Jezus dał takie polecenie, to czy bdzie konsekwentnie odpowiadał na tak modlitw, jeli bdziemy wytrwale si modli? Dlaczego robotników jest za mało? Czy chcesz współpracowa i okazywa miło braciom z innych wyzna i o innych przekonaniach w sprawach pomniejszej wagi w pracy na rzecz planu Z? Czy modlitwa Jezusa o jedno zostanie wysłuchana, czy te modlił si na próno? Czy staniesz si czci odpowiedzi na Jego modlitw? Czy osoby z zewntrz postrzegaj twój kociół jako jeszcze jedno wyznanie lub religi, czy te jako społeczno ludzi okazujcych miło?

16 Lekcja 1: Mylenie typu Z Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 8 Czy masz wizj załoenia jednego kocioła lub zostania członkiem ruchu, który wypełni wiat kociołami głoszcymi ewangeli? Czy wyróniasz si ofiarnoci pod wzgldem finansowym? Czy twój kociół daje pod tym wzgldem dobry przykład? Czy nauczasz na temat dawania? Jeli nie, to dlaczego, skoro naucza tego Pismo? Czy akcje ewangelizacyjne w twoim kociele maj na celu tylko powikszenie twego kocioła, czy te zakładanie nowych? PLAN DZIAŁANIA Zacznij myle o strategii zakładania kociołów a do nasycenia, która zawierałaby element modlitwy, jednoci i miłoci, wizji, ewangelizacji i zakładania kociołów. Zanotuj kilka pocztkowych pomysłów i podziel si nimi ze swoim nauczycielem lub prowadzcym ten kurs. Pomyl o swoim otoczeniu, wsi, miecie, regionie lub kraju. Zastanów si, jak by odpowiedział na pytanie: Czego Bóg pragnie dla? Zapisz trzy rzeczy, które wykonasz w ramach przyczyniania si do realizacji planu Z na twoim terenie.

17 Lekcja 2: Wielki Nakaz Misyjny i zakładanie kociołów Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 9 WIZJA SCP LEKCJA 2 Wielki Nakaz Misyjny i zakładanie kociołów UCZNIOSTWO A DO NASYCENIA Cel lekcji Celem tej lekcji jest przekazanie wizji, która dotyczy mobilizacji do ruchu zakładania kociołów a do nasycenia zgodnie z Wielkim Nakazem Misyjnym. Główne punkty Zrozumienie Wielkiego Nakazu Misyjnego jest czym kluczowym dla zakładania kociołów a do nasycenia. Podane rezultaty Po opanowaniu treci tej lekcji kady uczestnik powinien: Wiedzie, dlaczego fragment Ewangelii Mateusza 28:18-20 jest okrelany nazw Wielki Nakaz Misyjny. Rozumie, w jaki sposób kociół w miar swego rozwoju bdzie wychodził i czynił uczniami wszystkie narody. Rozumie, dlaczego zakładanie kociołów jest wypełnieniem Wielkiego Nakazu Misyjnego. Opracowa wizj dla ruchu zakładania kociołów a do nasycenia w swoim kraju. WPROWADZENIE Z Ewangelii Mateusza 28:18-20 dowiadujemy si, e czeka nas ambitne zadanie. Wielki Nakaz Misyjny to polecenie obowizujce wszystkie pokolenia chrzecijan. Wydajc je Jezus obiecuje, e bdzie obecny a do jego wypełnienia. Polecenie to okrela si mianem Wielkiego Nakazu z uwagi na wielko zadania, jakie powierzył Jezus swoim naladowcom. I. JAK NALE Y ROZUMIE WIELKI NAKAZ MISYJNY W Wielkim Nakazie Misyjnym Jezus wyranie okrela cel kocioła a do swego powrotu. Słowa te s bardzo istotne i zasługuj na szczególn uwag. Oto dosłowny przekład fragmentu z Ewangelii Mateusza 28:18-20 według oryginału greckiego: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idc zatem czycie uczniami wszystkie narody, chrzczc je w imi Ojca i Syna, i Ducha W Wielkim Nakazie Misyjnym Jezus wyranie okrela cel kocioła a do swego powrotu. witego, uczc je zachowywa wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, a do skoczenia wiata (dosłowny przekład z Mat. 28:18-20). Kluczowym i najwaniejszym słowem w Wielkim Nakazie Misyjnym jest czycie uczniami. Jest to jedyny wystpujcy tu czasownik w trybie rozkazujcym, który w najwyszym stopniu wyraa pragnienie Jezusa wzgldem Jego nastpców. Czynienie uczniami stanowi sedno Wielkiego Nakazu. Dwie pozostałe formy czasownikowe, imiesłowy chrzczc i uczc wraz ze swymi dopowiedzeniami rozwijaj i wyjaniaj czynno główn, tj. czynienie uczniami. Przedmiotem tych czynnoci, tj. czynienia uczniami przez chrzest i nauczanie, s wszystkie narody. Nakaz zakłada, e ten, kto czyni

18 Lekcja 2: Wielki Nakaz Misyjny i zakładanie kociołów Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 10 uczniami bdzie to robił idc. Całe polecenie wieczy obietnica Jezusa, e jest razem z tymi, którzy tego dokonuj: A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, a do skoczenia wiata. Ilustracja 2.1 Wielki Nakaz Misyjny Dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi l l t o i t y h a s b e e n g i e n t o v e n a n d o n e a r t h. idc zatem T h e r e f o r e, g o i n g CZYCIE UCZNIAMI M A K E D I S C I P L E S 1. chrzczc je w imi Ojca i Syna i Ducha witego WSZYSTKIE NARODY 2. uczc je zachowywa wszystko, co wam nakazałem Ja jestem z wami po wszystkie dni, a do skoczenia wiata I a m w i t h y o u a l l t h e d a y s, e v e n t o t h e e n d o f t h e a g e. A. Wyznaczone zadanie: czynienie uczniami Główny akcent Wielkiego Nakazu Misyjnego spoczywa na najwaniejszym poleceniu czycie uczniami. Std zasadnicze zadanie Kocioła polega na czynieniu uczniami, nie tylko na nawracaniu. Dwa imiesłowy podrzdne odsłaniaj istotne aspekty procesu uczniostwa. Chrzest zwrot w stron Chrystusa Chrzest jest publicznym wiadectwem nawrócenia, wskazówk, e dana osoba przyjła ewangeli. Aby zosta naladowc Jezusa Chrystusa, naley ałowa za grzechy i uwierzy (Mk 1:15; Dz 20:21). Chrzest jest oznak i przypiecztowaniem odrodzenia, wybaczenia grzechów oraz nowego ycia w Chrystusie (Tyt. 3:5; Mar. 1:4; Rzym. 6:3-4). Z Wielkiego Nakazu wynika, e chrzest odbywa si w imi Trójcy. Dowiadujemy si std czego o nowej tosamoci ucznia. Jedn z zadziwiajcych cech Trójcy jest społeczno łczca Ojca, Syna i Ducha. Podobnie wierzcy zostaje ochrzczony i przyjty do społecznoci kocioła. Społeczno t powinna cechowa taka sama jedno, jaka panuje midzy osobami Trójcy (J 17). Nauczanie stawanie si podobnym do Chrystusa Kolejnym etapem, jaki musz przeby nowi uczniowie po nawróceniu, jest nauczanie o osobie, któr zdecydowali si naladowa. Nawrócenie wymaga relacji z osobowym Bogiem. Otrzymalimy polecenie szkolenia nawróconych tak, by zostali naladowcami czy innymi słowy uczniami Jezusa. Polega ono na uczeniu ich posłuszestwa wobec Jego polece. Zadaniem kocioła jest nauczanie posłuszestwa Chrystusowi. Warto zwróci uwag, e wiersz ten nie okrela celu kocioła jako nauczania polece, lecz posłuszestwa wobec wszystkiego, co nakazał Jezus. Oznacza to, i kocioły powinny naucza posłuszestwa wobec wszystkich polece Chrystusa bez wyjtku. Czciowe posłuszestwo, które tak łatwo moe sta si norm, to za mało. Powinnimy raczej bezustannie zgłbia Pismo, zadajc sobie pytanie: Czy wypełniłem wszystko, co tu zostało napisane? oraz Jak mog jeszcze lepiej wypełni kade polecenie? Nauczanie całkowitego posłuszestwa jest procesem cigłym. Warto podkreli, e nie jest to przejciowy akt poprzedzajcy chrzest, lecz jak wynika z cytowanego tekstu nastpuje on po chrzcie i trwa przez całe ycie wierzcego.

19 Lekcja 2: Wielki Nakaz Misyjny i zakładanie kociołów Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 11 B. Zasig WSZYSTKO Wielki Nakaz Misyjny nie był doranym planem przeznaczonym tylko dla tych, którzy o nim pierwotnie usłyszeli. Cigłe powtarzanie si słowa wszystko okrela dalekosine zastosowanie. Podstaw nakazu jest władza Chrystusa. Jezus przed rozesłaniem swoich uczniów oznajmił im, e zajmuje najwysze stanowisko we wszechwiecie. Jeli kto sprawujcy władz podaje swoje stanowisko zanim wyda rozkaz, ma to podkrela doniosło tego rozkazu. Dlatego kady, kto uznaje władz Jezusa Chrystusa, musi okaza posłuszestwo Wielkiemu Nakazowi. Jezus Chrystus jest głow Kocioła (Efez. 1:22-23). Ludzie, którzy uznaj ten fakt, tworz Jego ciało, tj. Kociół. Zadanie czynienia uczniami narodów nie jest wyłcznie obowizkiem ewangelisty jest to zadanie dla wszystkich, którzy poddaj si najwyszej władzy Jezusa. Wielki Nakaz Misyjny daje wierzcym ogromne poczucie sensu. Nakaz mówi: idc. Słowo idc z oryginału greckiego mona przetłumaczy gdy wyruszycie lub w trakcie waszej wdrówki. Wyraenie to zakłada, e osoby posłuszne nakazowi id. W przeciwiestwie do przychodzenia do wityni jerozolimskiej w celu ogldania Boej chwały, tu mamy wyrusza z Bo chwał mieszkajc w nas (2 Kor 3:18). Jezus nie pozyskiwał uczniów w sterylnej izolacji szkolnej sali, lecz w trakcie yciowej wdrówki. Ludzie słucy w kociele równie powinni by aktywni i wychodzi do wiata zamiast czeka, a wiat przyjdzie do nich. Jezus powiedział wyranie, e Jego zamiarem było dotarcie z dobr nowin do wszystkich narodów (Mat. 24:14). W odnonikach dotyczcych Wielkiego Nakazu Misyjnego (Łuk. 24:47, Dz. Ap. 1:8) czytamy, e rozwój Kocioła rozpocznie si w Jerozolimie. Poniewa jednak wysłani przez Jezusa apostołowie pozostali w Jerozolimie, wydaje si, e wczesny kociół miał bardzo ograniczon wizj działalnoci misyjnej a do ósmego rozdziału Dziejów Apostolskich. Mona std wnioskowa, e kociół w swoich pocztkach zrozumiał jedynie słowa zaczynajc w Jerozolimie, a nie dotarło do niego znaczenie słów wszystkie narody. Wychodzenie wskutek przeladowa. Jezus w razie koniecznoci skorzysta ze swojej najwyszej władzy, by zmusi kociół do wychodzenia do innych narodów. Po okresie przeladowa i mczestwie Stefana Kociół zaczł rozpowszechnia ewangeli. W ósmym rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy: Wybuchło wówczas wielkie przeladowanie w Kociele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjtkiem Apostołów, rozproszyli si po okolicach Judei i Samarii (Dz. Ap. 8:1). Nieco dalej za, w rozdziale jedenastym: Ci, których rozproszyło przeladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli a do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głoszc słowo samym tylko ydom (Dz. 11:19-20). Jezus dopucił do przeladowa chrzecijan po to, by poprzez sytuacj kryzysow zmusi ich do tego, co od razu powinni byli zrobi na Jego polecenie. Wychodzenie wskutek posłuszestwa. Wszelka władza Wszystkie narody Wszystko Po wszystkie dni W Dziejach Apostolskich czytamy o tym, e kociół w Antiochii Syryjskiej był posłuszny Wielkiemu Nakazowi (Dz. 13:1-3). Zgodnie z poleceniem Ducha witego posłał on Pawła i Barnab na Cypr, gdzie głosili Słowo Boe w synagogach ydowskich (Dz. 13:4-5). Z Cypru Paweł i jego towarzysze odbywali jeszcze liczne podróe zanim wrócili do Antiochii (Dz. 13:6 nn). Bóg nałoył na Kociół odpowiedzialno za głoszenie dobrej nowiny. Jak pisze Paweł do kocioła w Koryncie: Wszystko za to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sob przez

20 Lekcja 2: Wielki Nakaz Misyjny i zakładanie kociołów Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 12 Chrystusa i zlecił nam posług jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sob wiat, nie poczytujc ludziom ich grzechów, nam za przekazujc słowo jednania (2 Kor. 5:18-19). Podobnie jak kociół w Antiochii syryjskiej, tak i współczesny Kociół powinien zgodnie z poleceniem Jezusa dociera do narodów z ewangeli. Jeli jednak okae si nieposłuszny, Jezus posłuy si kryzysem do wykonania swego dzieła. Nakaz obejmuje wszystkie narody. Okrelenie wszystkie narody jest całkowicie odmienne od ostatniego opisu Jezusa, który posyła swoich uczniów do zgubionych owiec z Izraela (Mat 10:5-6). Obecnie zostalimy powołani do tego, by zanie ewangeli wszystkim narodom, poniewa Jezus odkupił swoj krwi ludzi z kadego pokolenia, jzyka, ludu i narodu (Obj. 5,9). Apostoł Jan miał przywilej ujrze wypełnienie tego nakazu w swojej wizji nieba, w której przedstawiciele wszystkich narodów oddawali cze Panu (Obj. 7,9). Co to jest naród? Grecki odpowiednik tego słowa uyty w tym tekcie brzmi ethnos 1. Std pochodzi przymiotnik etniczny. Grupa etniczna to grupa ludzi posiadajcych wspólny jzyk, kultur i obyczaje. W obrbie jednego kraju moe si znajdowa kilka grup etnicznych. Jeeli ruch zakładania kociołów a do nasycenia ma zakoczy si sukcesem, to niejednokrotnie w granicach jednego kraju trzeba wyj do kilku narodów (ethnos). Do kadej grupy etnicznej naley dotrze w jej własnym jzyku, zgodnie z jej kultur i obyczajami. W ten sposób mona spełni Wielki Nakaz Misyjny i zanie ewangeli do wszystkich narodów. Nakaz obowizuje a do skoczenia wiata. C. Obietnica Słowa Jezusa a do skoczenia wiata oznaczaj, e Jego polecenia obowizuj cały Kociół a do Jego powrotu, nie jedynie dwunastu apostołów. Naszym zadaniem jest wytrwa w tych trzech sprawach do skoczenia wiata, tzn. do chwili, gdy Jezus powróci po swój Kociół. Wtedy ta ewangelia o królestwie bdzie głoszona po całej ziemi, na wiadectwo wszystkim narodom (Mat. 24:14). Czynienie uczniami wszystkich narodów moe si wydawa zadaniem ponad siły. Mimo to jednak, gdy wychodzimy wciela je w czyn, moemy by spokojni. Mamy zapewnienie, e w kocu odniesiemy sukces, poniewa wszelka władza naley teraz do Chrystusa, a On obiecał, e bdzie z nami po wszystkie dni a do skoczenia wiata. Chrystus sam stanowi gwarancj sukcesu, jeli wytrwamy w Nim, polegajc na Jego mocy i obecnoci (Jan 15:4-17). Jezus daje swemu Kociołowi zarówno wane zadanie do wypełnienia, jak i obietnic, która jest gwarancj powodzenia! Na dalszych kartach Nowego Testamentu widzimy, jak wczesny kociół praktykował swoje posłuszestwo wobec tego nakazu. Apostoł Paweł siedzc w wizieniu zapewniał w licie adresowanym do kocioła w Filippi: Mam włanie ufno, e Ten, który zapocztkował w was dobre dzieło, dokoczy go do dnia Chrystusa Jezusa (Filip. 1:6). Paweł zdawał sobie spraw, e Bóg działał, a Duch Boy zamieszkiwał w wierzcych i ich wspólnocie, dlatego wiedział, e jego praca nie poszła na marne. To dobra wiadomo dla tych z nas, którzy zastanawiaj si, jak wypełni Wielki Nakaz Misyjny. II. WIELKI NAKAZ MISYJNY I ZAKŁADANIE KOCIOŁÓW A DO NASYCENIA Jezus daje swemu Kociołowi zarówno wane zadanie do wypełnienia, jak i obietnic, która jest gwarancj powodzenia! Zakładanie kociołów a do nasycenia spełnia wytyczne i cele Wielkiego Nakazu Misyjnego. Wiele fragmentów Pisma (Mat. 24:14, Mar. 13:10, Łuk. 24:45-47, Dz. Ap. 1:8) mówi, e Wielki Nakaz zostanie wypełniony wtedy, gdy w kadym narodzie bd uczniowie. Gdy w kadym narodzie powstaj kocioły, pojawiaj si tam nowi uczniowie. 1

21 Lekcja 2: Wielki Nakaz Misyjny i zakładanie kociołów Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 13 A. Wielki Nakaz Misyjny a cel Kocioła Wypełnienie Wielkiego Nakazu Misyjnego jest zadaniem KOCIOŁA. Celem istnienia Kocioła nie jest słuba samemu sobie ani uwiecznianie własnych dokona, lecz zanoszenie ewangelii do wszystkich narodów. Działalno zwizana z wychodzeniem kocioła na zewntrz nie jest tylko jednym z wielu aspektów słuby; jest to cel istnienia kocioła. Kociół powinien si rozwija dziki ewangelizacji i pomnaa dziki zakładaniu nowych kociołów po to, by coraz wicej osób stawało si uczniami Jezusa. Programy i słub Kocioła naley ocenia i rozwija zgodnie z tym, jak dobrze słuy on temu celowi. Czy efektem jego działa jest uczniostwo w takiej postaci, jak miał na myli Jezus wydajc Wielki Nakaz Misyjny? Przywódcy kocioła powinni przygotowywa członków do wypełniania Wielkiego Nakazu nauczajc ich, by dzielili si swoj wiar ze zgubionymi, zapoznajc ich z realiami działalnoci misyjnej oraz dajc im wizj modlitwy i wkładu finansowego na rzecz prowadzenia niwa. Przywódcy kocioła czsto s tak pochłonici samodzielnym pełnieniem słuby, e zaniedbuj przygotowywanie do niej innych. Dziki temu przygotowaniu w słub moe by zaangaowanych wiele osób zamiast jednej. Warto mie na uwadze, e Jezus powierzył swoje przesłanie i słub swoim uczniom i dziki temu pomnoył rezultaty swojej pracy. B. Wielki Nakaz Misyjny a zakładanie kociołów Sedno Wielkiego Nakazu stanowi czynienie uczniami narodów, dlatego powinnimy stale poszukiwa najlepszych metod w celu wykonania tego zadania. W kocu wielu ludzi powiciło swoje ycie wypełnianiu tej misji, std rozsdek nakazuje porówna kilka metod, które maj pozwoli na jej uskutecznianie. Rodzi si pytanie, czy kada z nich odzwierciedla zasady wymagane przez Wielki Nakaz? Czy bierze pod uwag wszystkie intencje, jakie mu przywiecaj? Które z tych metod s najlepsze i zarazem zgodne z treci Wielkiego Nakazu? Próbujc odpowiedzie na to pytanie, przyjrzymy si trzem metodom słuby i porównamy stopie ich skutecznoci w osiganiu celu Nakazu. Pierwsza z porównywanych metod odnosi si bdzie do załoonego ju kocioła z pewn histori. Na potrzeby tej lekcji ustalmy, e załoony kociół to taki, który istnieje dłuej ni dziesi lat. Druga metoda dotyczy działalnoci poza kociołem obejmujcej akcje poza terenem kocioła, nastawione na cele ewangelizacyjne typu tradycyjne kampanie ewangelizacje, ewangelizacj za porednictwem radia itp. Kluczowym wyznacznikiem takiej działalnoci jest to, e nie zaczyna si ona w kociele, a jej celem niekoniecznie jest miejscowy kociół. Trzecia badana przez nas metoda to nowo załoony kociół. Mamy tu na myli nawizywanie kontaktów, prowadzenie ludzi do opamitania, uczenie nawróconych, udzielanie im chrztu i zapocztkowanie naboestw, co w efekcie prowadzi do powstania zgromadze, które pełni przewidziane w Nowym Testamencie funkcje dla naladowców Jezusa.

22 Lekcja 2: Wielki Nakaz Misyjny i zakładanie kociołów Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 14 Ilustracja 2.2 Wielki Nakaz Misyjny a zakładanie kociołów WIELKI NAKAZ MISYJNY Zasady: Załoony od dawna kociół Ewangelizacja poza kociołem Zakładanie kociołów EWANGELIZACJA Chrzest zwrot w stron Chrystusa NAUCZANIE Nauczanie posłuszestwa Stawanie si podobnym do Chrystusa Skutek: CZYNIENIE UCZNIAMI NIE ZAWSZE TAK BY MO E... TAK NIE ZAWSZE BY MO E... TAK TAK TAK!! Jak wynika z ilustracji 2.2 porównanie tych trzech metod ukazuje, e zakładanie kociołów najlepiej wypełnia Wielki Nakaz Misyjny. Kocioły istniejce od dawna czsto kład nacisk na uczniostwo bez efektywnego nawracania, podczas gdy ewangelizacja prowadzona poza obrbem kocioła owocuje nawróceniami, lecz czsto bez dostatecznego nacisku na nauczanie (oczywicie w obu tych wypadkach zdarzaj si wyjtki). Tymczasem zakładanie nowych kociołów łczy obydwa te elementy, tj. nawrócenie z zapewnieniem naturalnych warunków dla uczniostwa. Oczywicie przy wypełnianiu Wielkiego Nakazu wykorzystuje si wiele metod, z których kad mona porówna z zakładaniem kociołów. Podane wyej przykłady miały nawietli fakt, e zakładanie kociołów całkowicie spełnia zarówno zasady, jak i cele Wielkiego Nakazu, poniewa dziki niemu pozyskuje si nowych uczniów wskutek ewangelizacji i uczniostwa. Mona stosowa inne metody, lecz zakładanie kociołów zasługuje na palm pierwszestwa z uwagi na fakt, e najlepiej wciela w ycie Wielki Nakaz dany przez naszego Pana. Ilustracja 2.3 Wielki Nakaz Misyjny a Kociół Zakładanie kociołów zasługuje na palm pierwszestwa z uwagi na fakt, e najlepiej wciela w ycie Wielki Nakaz dany przez Naszego Pana. Nakaz Wypełnia Buduje Kociół WNIOSKI KOCOWE Treci Wielkiego Nakazu Misyjnego jest czynienie uczniami nowo nawróconych, którym udzielamy chrztu i nauczamy posłuszestwa Chrystusowi. Nasze zadanie polega na wychodzeniu do wiata w celu pozyskiwania uczniów w kadej grupie etnicznej, a nie czekaniu, a oni przyjd do nas. Upowania nas do tego i gwarantuje sukces sam Chrystus, który obiecał nam towarzyszy a do ukoczenia zadania.

23 Lekcja 2: Wielki Nakaz Misyjny i zakładanie kociołów Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 15 Celem istnienia Kocioła jest pozyskiwanie uczniów we wszystkich narodach i wypełnianie tym samym zadania powierzonego przez Chrystusa. Wszelkie programy i wysiłki w słubie powinny w jaki sposób przyczynia si do osignicia tego celu. Wielki Nakaz Misyjny zostanie zrealizowany wtedy, gdy Kociół uznaje autorytet Jezusa Chrystusa i wywizuje si z zadania, jakie On powierzył. Nowo załoony kociół wypełnia polecenie pozyskiwania uczniów dziki ewangelizacji nowo nawróconych, nastpnie konsekwentnemu prowadzeniu ich w uczniostwie i szkoleniu nowych wierzcych. Kocioły pojmujce cel i sens swego istnienia zapocztkuj nowe kocioły majce na uwadze ten sam cel. W ten sposób umoliwi dotarcie z ewangeli do wszystkich narodów. Załoyciele kociołów oraz wszyscy, którzy s zaangaowani przy tym dziele, maj do wykonania wyjtkow i strategiczn misj, gdy ucielenia ona w stu procentach zasady podane w Wielkim Nakazie Misyjnym. Ujmujc rzecz prociej, zakładanie kociołów jest najlepsz metod wypełniania Wielkiego Nakazu. PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA Czy uznajesz autorytet Chrystusa poprzez wypełnianie Wielkiego Nakazu Misyjnego? Czy twój kociół rozumie zasadno Chrystusowego polecenia, aby i i czyni uczniami wszystkie narody? Czy jest to główny motyw działania członków twego kocioła? Jak moesz pomóc w mobilizacji swego kocioła do wypełniania Wielkiego Nakazu? Czy twój kociół odpowiada na wezwanie Pana prowadzc w uczniostwie twój naród oraz inne narody? Czy Jezus wci posługuje si przeladowaniem, kryzysem gospodarczym i/lub posłuszestwem w wypełnianiu Wielkiego Nakazu? Czy podjłe decyzj pójcia kierujc si posłuszestwem, czy te czekasz na kryzys? Czy działalno twego kocioła skupia si na pozyskiwaniu uczniów dla Jezusa, czy na wzrocie twego wyznania? Czy ty oraz osoby, które poddajesz szkoleniu, maj wizj docierania do wszystkich narodów? Czy uczysz ludzi praktycznego posłuszestwa, czy te twoje nauczanie ma raczej charakter teoretyczny? PLAN DZIAŁANIA Nasze zadanie polega na wychodzeniu do wiata w celu pozyskiwania uczniów w kadej grupie etnicznej, a nie czekaniu, a oni przyjd do nas. D do rozwoju i prowad w uczniostwie grup ludzi modlcych si o twój naród oraz inne narody, zacznij wspiera finansowo misje w kraju i za granic i podejmij pierwsze kroki w zakładaniu kocioła z wizj docierania do wszystkich narodów.

24 Lekcja 2: Wielki Nakaz Misyjny i zakładanie kociołów Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 16

25 Lekcja 3: Cykl Zakładania Kociołów Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 17 WIZJA SCP LEKCJA 3 Cykl Zakładania Kociołów SPOJRZENIE Z SZERSZEJ PERSPEKTYWY Cel lekcji Celem tej lekcji jest przedstawienie Cyklu Zakładania Kociołów ze szczególnym uwzgldnieniem etapów krytycznych w nowo załoonym kociele miejscowym oraz w ruchu zakładania kociołów. Główne punkty Cykl zakładania kociołów nie powinien by cigiem przypadkowych i chaotycznych wydarze. Proces zakładania kociołów obejmuje połoenie podstaw, pozyskiwanie zgubionych, przyjmowanie wierzcych do społecznoci, szkolenie ich w słubie i pomnaanie zgromadze wszystko to razem składa si na ruch powstawania nowych kociołów. Celem zakładania kociołów nie jest tylko jeden kociół, lecz cały szereg kociołów w wybranym regionie. Podane rezultaty Po opanowaniu treci tej lekcji kady uczestnik powinien: Rozumie przebieg szkolenia dla załoycieli kociołów oraz proces zakładania nowych kociołów. Potrafi wymieni sze etapów krytycznych w procesie powstawania kociołów. Rozumie, e celem zakładania kociołów a do nasycenia nie jest tylko jedno nowe zgromadzenie, lecz liczne kocioły i ruch zakładania kociołów w kadym kraju. Dodatek 3A Modele zakładania kociołów Propozycje dla prowadzcych nauczanie Wykonaj foli transparentn lub plakat na podstawie ilustracji 3.1 i wykorzystuj go na pocztku kadej sesji szkoleniowej w celu przypomnienia załoycielom kociołów, na jakim etapie opanowania materiału si obecnie znajdujecie i dokd zmierzacie w procesie zakładania kociołów. Omów z uczestnikami kursu róne modele zakładania kociołów opisane w Dodatku 3A. Które z tych modeli okazały si skuteczne w ich sytuacji, a które nie? Który moe stanowi znaczne ułatwienie w ruchach zakładania kociołów? WPROWADZENIE Przy prezentacji danej koncepcji inynierowie czsto posługuj si modelami. Przykładem takiego modelu jest odbitka wiatłodrukowa. Patrzc na ni inynier jest w stanie zobaczy róne aspekty prac budowlanych razem i powiza je ze sob, zanim powstanie prawdziwa budowla. Odbitka ta moe te posłuy jako przewodnik wznoszenia budowli. Pozwala ona inynierowi zobaczy w wyobrani właciw kolejno poszczególnych elementów budynku. Podobnie zakładanie kociołów a do nasycenia nie jest cigiem przypadkowych wydarze, lecz procesem nakierowanym na osignicie jakiego celu. Cele SCP mona okreli na kilku rónych poziomach w zalenoci od punktu widzenia, z jakiego patrzymy na ten proces. Trzeba pozyskiwa ludzi dla wiary w Chrystusa, wychowywa i wprowadza do miejscowych społecznoci wierzcych. Trzeba szkoli liderów, którzy obior kierunek i zajm si rozwojem kocioła. Dojrzałe kocioły powinny pomnaa swoj liczb w

26 Lekcja 3: Cykl Zakładania Kociołów Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 18 wyniku zakładania nowych kociołów. Wówczas skutek bdzie taki, e twój region i naród wypełni si wci rosncymi i ttnicymi yciem kociołami. Ostatecznym celem wszystkich tych wysiłków jest przygotowanie Chrystusowej oblubienicy na spdzenie z Nim wiecznoci. Cykl zakładania kociołów (patrz ilustracja 3.1) to wykres przedstawiajcy proces zakładania kociołów, który nawietla z pewnego punktu widzenia wzajemne powizanie kluczowych zasad i praktycznych dokona w ramach tego procesu. Dodatek 3A zawiera róne modele sposobów wykorzystujcych ten proces do zakładania kociołów. Ilustracja 3.1 Cykl zakładania kociołów Ruch kociół w kadej wsi i ssiedniej okolicy Pomnaanie Szkolenie Podstawy Pozyskiwanie Zakładanie

27 Lekcja 3: Cykl Zakładania Kociołów Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 19 I. ETAP I PODSTAWY W kadym złoonym procesie pocztek moe by momentem krytycznym. Załoyciele kociołów rozpoczynaj proces zakładania poprzez rozwijanie osobistej wizi z Chrystusem potrzebnej do tego, by zosta sług Ewangelii. Apostoł Paweł ostrzega przed budowaniem na jakimkolwiek innym fundamencie ni Jezus Chrystus (1 Kor. 3:11). Lekcewaenie tego ostrzeenia moe prowadzi jedynie do poraki w słubie. Brak jasnego obrazu kocioła, który planuje si załoy, moe stłumi proces zakładania. Dlatego wyrana wizja oraz konkretne plany strategiczne zakładania kocioła s na tym etapie kluczowe. Wan rol odgrywa tu prowadzenie bada. Istotne informacje o zasobach i terenie niwa pomog opracowa strategi. Celem bada jest poznanie ludzi, do których załoyciel kocioła chce dotrze i rozpoznanie zasobów, jakie ma do dyspozycji. A. Kluczowy wiersz biblijny Według danej mi łaski Boej, jako roztropny budowniczy, połoyłem fundament, kto inny za wznosi budynek. Niech kady jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie moe połoy innego, jak ten, który jest połoony, a którym jest Jezus Chrystus (1 Kor. 3:10-11). B. Zadania i cele Zadania: Ustal wizj z modlitw na ustach. Przeprowad badanie danej grupy społecznej. Rozwijaj swoje osobiste zaufanie przez wiar. Rozwijaj swoje osobiste zaufanie w ramach studium biblijnego. Rozpocznij ustalanie strategii i metod zakładania kociołów. Cel: Przygotuj siebie samego, przemyl wizj i kierunek działania dla misji zakładania kociołów C. Kluczowe zagadnienia do rozwaenia na tym etapie Na czym polega Boa misja na ziemi? Jak si ma do niej kociół? Jakie jest moje osobiste pole misyjne? Czego Bóg domaga si ode mnie na moim terenie? Jakie s wyjtkowe aspekty powołania i wizji, któr Bóg mi teraz podsuwa? Jaki model kocioła moe zaspokoi te potrzeby? Czy powinien on by zdolny do rozwoju poprzez tworzenie innych kociołów? Jakie s główne przeszkody w zakładaniu kociołów? Kto zamierza pomóc? Kto wchodzi w skład zespołu wyruszajcego na niwo? W jaki sposób przeprowadzamy badania? II. ETAP II- POZYSKIWANIE Kociół nigdy nie zaprzestaje ewangelizacji, lecz na tym szczególnym etapie załoyciel kocioła skupia si niemal wyłcznie na ewangelizacji. Postawa załoyciela na tym etapie bdzie kluczem do sukcesu w prowadzeniu i szkoleniu innych na póniejszych etapach. Nie mona załoy kocioła bez ewangelizacji. Zbyt czsto załoyciele skupiaj si na wyszukiwaniu innych chrzecijan, aby pozyska ich dla swego nowego kocioła, zamiast zwróci szczególn uwag na ewangelizacj indywidualn. Brak odpowiedniej iloci czasu spdzonego z niechrzecijanami i oczekiwanie, e Bóg po prostu przyle ich do nowego kocioła, rzadko przynosi owoce. Załoyciele kociołów powinni tworzy grupy ewangelizacyjne skupione na budowaniu relacji, omawianiu zastosowania zasad biblijnych do yciowych sytuacji, modlitwie o indywidualne potrzeby i zachcaniu. Jeli ludzie nie przywykli do otwartoci i dzielenia si sprawami osobistymi, to naley to

28 Lekcja 3: Cykl Zakładania Kociołów Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 20 rozwija stopniowo. Powicanie czasu poszczególnym członkom grup komórkowych pogłbi wizi i podniesie jako społecznoci. Przywódcy grup komórkowych powinni jak najwczeniej zabiega o przygotowanie przyszłych przywódców grup. Spotkania powinny by na tyle proste, by mona je było póniej odtworzy. Jeli członkowie grupy s zaleni od swego przywódcy, jego stylu czy wiedzy, to bdzie to utrudniało póniejsze znalezienie przywódców. A. Kluczowy wiersz biblijny Tak wic nie zalec od nikogo, stałem si niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla ydów stałem si jak yd, aby pozyska ydów. (...) Dla słabych stałem si jak słaby, by pozyska słabych. Stałem si wszystkim dla wszystkich, eby w ogóle ocali przynajmniej niektórych. Wszystko za czyni dla Ewangelii, by mie w niej swój udział (1Kor. 9:19-23). B. Zadania i cel Zadania: Nawi kontakt z kluczowymi przywódcami i buduj z nimi relacje. Gło ewangeli zgubionym. Rozpocznij ewangelizacyjne studium biblijne w grupach. Twórz słub dla nawróconych. Prowad nowo nawróconych w posłuszestwie Chrystusowi. Cel: Nawi kontakt i gło ewangeli kluczowym członkom danej społecznoci. C. Kluczowe zagadnienia do rozwaenia na tym etapie Jakie metody ewangelizacyjne s najskuteczniejsze w osiganiu przez nas naszych celów? Jak mona nawiza kontakt z kluczowymi przywódcami? Kim oni s i jak ich znale? Jak trzeba przygotowywa nowo nawróconych do wiadczenia swoim przyjaciołom i bliskim? W jaki sposób zacz ich prowadzi w uczniostwie i przygotowywa do słuby? Czego i jak ich uczy? Jak mona odkry sie ich przyjaciół i rozpocz ich ewangelizacj? Ile grup komórkowych naley załoy, zanim si je zgromadzi na wikszym spotkaniu? III. ETAP III ZAKŁADANIE Pomimo, i dotarcie do tego etapu moe zaj rok lub dłuej, wielu przywódców kocioła uwaa go za moment oficjalnych narodzin kocioła. Uznanie danej grupy za miejscowy kociół ma swoje szczególne wyznaczniki. Do tego etapu grupy komórkowe powinny rozrasta si i powiksza swoj liczb oraz mog one gromadzi si razem na uroczyste naboestwa, a nawet rozpocz regularne publiczne naboestwa. Jeli jest to odpowiedni moment, mona wynaj w tym celu jak hal, ale warto zwróci uwag na małe ostrzeenie czsto zdarza si, e robi si to zbyt wczenie. Załoyciele kociołów powinni odby kilka spotka silnych grup komórkowych, liczcych osób, zanim zdecyduj si na wynajcie hali. Grupy komórkowe spotykaj si nadal nawet po zapocztkowaniu wielkich naboestw i wci stanowi fundament wychowywania i wzrostu kocioła. Akcent na uczniostwie obowizuje kociół przez cały czas. Na tym jednak etapie załoyciel kocioła kładzie szczególny nacisk na uczniostwo w yciu nowo nawróconych ustanawiajc tym samym model dla przyszłego nieprzerwanego uczniostwa. Powszechnym problemem na tym etapie jest niewłaciwe rozumienie nowych chrzecijan. Niektórzy załoyciele kociołów oczekuj, e potrzeby nowo nawróconych s takie same jak wszystkich innych, lub te nie s przygotowani do stopniowego prowadzenia nowych wierzcych w duchowym wzrocie. Inni mog by zbyt surowi dla młodych chrzecijan zmuszajc ich do przestrzegania zasad i legalistycznych praktyk pomijajc element łaski lub domagajc si zbyt szybko dojrzałoci od duchowych dzieci. Tymczasem właciwa postawa i pomoc dla nowych wierzcych wymaga akceptacji i cierpliwoci.

29 Lekcja 3: Cykl Zakładania Kociołów Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 21 D. Kluczowy wiersz biblijny Troszczmy si o siebie wzajemnie, by si zachca do miłoci i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebra, jak si to stało zwyczajem niektórych, ale zachcajmy si nawzajem, i to tym bardziej, im wyraniej widzicie, e zblia si dzie (Hebr. 10:24-25). E. Zadania i cel Zadania: Prowad w uczniostwie nawróconych. Bd doradc i nauczycielem dla wyłaniajcych si potencjalnych liderów. Powikszaj zasig ewangelizacji poprzez sie przyjaciół. Pomnaaj grupy komórkowe. Rozpocznij stałe, regularne naboestwa. Cel: Zgromad nawróconych i wszystkich uczestników na uroczystym naboestwie F. Kluczowe zagadnienia do rozwaenia na tym etapie W jaki sposób przygotowa i wysła do słuby nowych przywódców grup komórkowych? Kiedy naley chrzci nawróconych? Kto i kiedy udziela im wieczerzy? Jak utwierdza nowo nawróconych w pewnoci zbawienia? Jak ustanowi ycie w ciele? Jak włczy do niego nowych wierzcych? Gdzie mog si odbywa wspólne spotkania? Jak zaprasza ludzi? Jakimi formami si posłuy, by osign zamierzony cel? Jaki styl naboestwa wybra? IV. ETAP IV SZKOLENIE Podczas trzech pierwszych etapów rozwoju nowego kocioła pracownik misyjny czsto bierze na siebie wikszo odpowiedzialnoci za kociół, podobnie jak rodzice z małymi dziemi musz wykonywa wikszo prac w domu. Podobnie jak dzieci w miar dorastania przejmuj coraz wicej bardziej odpowiedzialnych zada, tak te nawróceni w miar dojrzewania powinni bra na siebie coraz wicej obowizków. Na tym etapie załoyciele kocioła przekazuj odpowiedzialno za ewangelizacj, uczniostwo oraz funkcje dla nowych przywódców. Załoyciele kociołów musz przede wszystkim zaufa Panu, a nastpnie mie do wiary w innych, by przygotowa ich do prowadzenia słuby w kociele. Bóg obdarzył talentem kadego wierzcego i wszyscy maj obowizek słuy. Jeli załoyciel kocioła nie powici czasu na przekazywanie obowizków, szkolenie i wysyłanie innych do słuby, kociół nie bdzie wzrastał powyej moliwoci jednej osoby w pracy duszpasterskiej i słubie dla innych. Jedna osoba bdzie si dwoi i troi, a nowi chrzecijanie po prostu nie bd mogli zadomowi si w nowym kociele. Członkowie kocioła mog te stawa si coraz bardziej rozczarowani, jeli nie otrzymaj znaczcej funkcji w słubie, która zachcałaby ich do zaangaowania. Stan si wówczas widzami. Słabe wzorce kulturalne dopuszczaj do takich sytuacji w Europie Wschodniej. A. Kluczowy wiersz biblijny Jeli załoyciel kocioła nie powici czasu na przekazywanie obowizków, szkolenie i wysyłanie innych do słub, kociół nie bdzie wzrastał powyej moliwoci jednej osoby w pracy duszpasterskiej. Co usłyszałe ode mnie za porednictwem wielu wiadków, przeka zasługujcym na wiar ludziom, którzy te bd zdolni naucza i innych (2 Tym. 2:2).

30 Lekcja 3: Cykl Zakładania Kociołów Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 22 B. Zadania i cel Zadania: Naszkicuj charakterystyk przywódców potrzebnych w kadej dziedzinie słuby. Ustal dary duchowe wszystkich członków. Kształ przywódców grup komórkowych. Wyznacz przywódców i wylij ich do słuby. Utwórz struktur i ustal funkcje, jakie przewidujesz w słubie. Cel: Ucz przywódców i pracowników kocioła przygotowywania do słuby innych. C. Kluczowe zagadnienia do rozwaenia na tym etapie W jaki sposób pomóc nowo nawróconym w odkryciu ich duchowych darów? Kto zajmie si ich szkoleniem? Jakie dziedziny szkolenia s potrzebne? Jak i gdzie bdzie si odbywało to szkolenie? Kim s potencjalni kluczowi przywódcy? Jakie s ich dary i uzdolnienia? Czy s oni ludmi wiernymi i oddanymi słubie? Gdzie osoby poddawane szkoleniu bd odbywa słub? Jakie s główne potrzeby i zagadnienia na tym terenie? Kiedy ludzie ci rozpoczn tam słub? Komu bd zdawa relacje? Jakie maj zadania? V. ETAP V - POMNA ANIE W celu wypełnienia Wielkiego Nakazu Misyjnego pomnaanie powinno sta si normaln czci słuby w kociele na kadym poziomie. Dobry nauczyciel biblijny nie zabiega jedynie o uczniów, lecz o wicej osób nauczajcych według Biblii. Cech dobrego przywódcy jest nie tylko posiadanie grupy uczniów, ale te nowych przywódców. Owocem słuby ewangelisty s nie tylko nowo nawróceni, lecz nowi ewangelici. Podobnie rzecz si ma z kociołem gdy załoy si kociół, powinien on uwaa za norm pomnaanie i tworzenie kociołów-córek. Wielu przywódców nowych kociołów ma tendencj do skupiania si na utrzymywaniu lub dodawaniu do tego, co ju posiadaj, zamiast na pomnaaniu. Mog by zadowoleni rozmiarami kocioła i nie dy w zasadzie do dzieła pomnoenia. Na tym etapie czsto dominuje pragnienie wzniesienia budynku jako elementu stania si kociołem. Tacy przywódcy powinni zdawa sobie spraw, e s pewne granice wzrostu. W przyrodzie wszystkie ywe organizmy wczeniej czy póniej osigaj poziom stały, a nawet umieraj, podczas gdy ich owoce czy potomstwo yje dalej. Podobne zasady rzdz słub w kociele. W pewnym sensie prawdziwym owocem kocioła nie jest nowa osoba nawrócona, lecz nowy kociół. Najskuteczniejszym sposobem oddziaływania na szersz skal jest powielanie si, zakładanie kociołów-córek. Najlepsi przywódcy takich kociołów-córek pochodz z kocioła-matki, nie z odległych miejsc typu seminarium czy szkoła biblijna. Przywódcy powinni zachca do pomnaania tak, aby w danym miecie i regionie powstało wicej kociołów. A. Kluczowy wiersz biblijny Ale gdy Duch wity zstpi na was, otrzymacie Jego moc i bdziecie moimi wiadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i a po krace ziemi (Dz. Ap. 1:8).

31 Lekcja 3: Cykl Zakładania Kociołów Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 23 B. Zadania i cel Zadania: Trenuj przywódców do utworzenia zespołów zakładajcych kocioły. Kształ pracowników na kilku poziomach i do rónych funkcji. Zbadaj nowe tereny, na których chcesz rozpocz słub. Zaplanuj i przeprowad strategiczne akcje ewangelizacyjne. Wybierz i wyznacz przywódców do organizacyjnej czci słuby. Cel: Załó sztab przywódców do tworzenia zespołów zakładajcych kocioły. C. Kluczowe zagadnienia do rozwaenia na tym etapie Jakie badania naley przeprowadzi? Kto si tym zajmie? Czy w ssiedztwie znajduj si jakie grupy etniczne, do których nikt jeszcze nie dotarł z Ewangeli? Czy s wród nich potencjalni przywódcy wymagajcy szkolenia? Jakie cele naley wytyczy i poda do wiadomoci publicznej? Kto troszczy si o stron modlitewn tego przedsiwzicia? Kto przydziela i kontroluje wszystkie nowe osoby w słubie? Kto poprowadzi ich w dalszej edukacji? Czy s inni słudzy, których mona zaangaowa do tego dzieła? Kto ma ich zaprosi do przyłczenia si do zespołu? Jaki bdzie ich wkład w całokształt działalnoci misyjnej? Czy potrzeba pracowników z wyszym wykształceniem do szkolenia na rónych poziomach przywódców potrzebnych w tym ruchu? Kto zajmie si tym szkoleniem? Jak zdoby na to rodki finansowe? VI. ETAP VI - RUCH Celem zakładania kociołów nie jest jedno nowe zgromadzenie, lecz pomnaanie kociołów w kadym z poszczególnych regionów. Ruch zakładania kociołów mona zdefiniowa jako zakładanie i rozwój kociołów w danym regionie w nietypowo szybkim tempie pod prowadzeniem Ducha witego. Ruchy zakładania kociołów cechuje jedno, szkolenie i mobilizacja całego ciała Chrystusowego, wspólna wizja i cele. Apostoł Paweł, załoyciel kociołów był uywany przez Ducha witego do prowadzenia ruchu zakładania kociołów w Azji. Po załoeniu kocioła w Efezie spdził tam dwa lata kształcc uczniów w szkole Tyranosa. Pracował w taki sposób, e wszyscy mieszkacy Azji, ydzi i Grecy, usłyszeli słowo Paskie (Dz. Ap. 19:10). Załoone w Azji kocioły (w Efezie, Kolosach, Laodycei, Mirze, Hierapolis, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii itd.) s dowodem tego ruchu zakładania kociołów i były podstaw owiadczenia Pawła, e cała Azja usłyszała Słowo Paskie. Załoyciele kociołów i przywódcy powinni rozpocz swoj działalno od wizji ruchu zakładania kociołów. Mona tu przytoczy współczesne przykłady tego zjawiska, które miało miejsce podczas rozpowszechniania ewangelii przez ruchy zakładania kociołów w kilku krajach na wiecie. Analizujc te ruchy w wietle biblijnych zasad słuby załoyciele kociołów mog rozpocz swoj działalno majc na uwadze cel i znacznie poszerzajc zakres oddziaływania. A. Kluczowy wiersz biblijny (...) bo kraj si napełni znajomoci Pana, na kształt wód, które przepełniaj morze (Iz. 11,9).

32 Lekcja 3: Cykl Zakładania Kociołów Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 24 B. Zadania i cel Zadania: Docieraj do wszystkich skupisk etnicznych danej społecznoci. Ustal wskazówki dla propagowania ruchu. Ustal midzykulturowe projekty misyjne, które grupy bd wspiera finansowo. Poprowad spotkania modlitewno-uwielbieniowe. Wyznacz cele dla regionu i/ lub narodu. Ustal wysze poziomy szkolenia dla kluczowych przywódców ruchu. Cel: Powstanie tylu kociołów, e zaspokoj potrzeby regionu, kraju i wikszych obszarów. C. Kluczowe zagadnienia do rozwaenia na tym etapie Czy ruch cechuje samodzielne promowanie, samowystarczalno i samorzdno? Jeli tak nie jest, to co naley uczyni, by to zmieni? Do jakich terenów i narodów nie dotarła jeszcze Ewangelia? Jakie projekty misyjne wskazuje nam Pan? Jakich rodzajów szkolenia wymaga ruch? Jak bdzie ono finansowane? Kim s przywódcy ruchu na wzór apostołów? Jak wyglda nasza współpraca z nimi? Jak mona ich zachca i wspiera? Jakie maj potrzeby? PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA Który z wymienionych etapów wydaje si najtrudniejszy dla ciebie w twoich okolicznociach zakładania kocioła? Jak zmienia si rola załoyciela kocioła w trakcie tego procesu? Dlaczego tak istotne jest, by kociół si pomnaał? Ile czasu twoim zdaniem zajmie docieranie do etapu ruchu w twojej sytuacji? Czy w twoim regionie s takie dziedziny słuby (ewangelizacja, uczniostwo, szkolenie), które nie wchodz w skład cyklu zakładania kociołów? Jak mog one sta si czci tego cyklu? Przeanalizuj róne modele zakładania kociołów przedstawione w Dodatku 3A Modele zakładania kociołów. Które z nich wypróbowano w twojej sytuacji? Które okazały si skuteczne, a które si nie sprawdziły? PLAN DZIAŁANIA Wspólnie ze swoimi współpracownikami w misji zakładania kociołów odpowiedzcie na kade z pyta wymienionych przy poszczególnych etapach cyklu. W tej fazie procesu zakładania kociołów prawdopodobnie nie jestecie w stanie realistycznie odpowiedzie na wszystkie pytania. Jednak udzielenie na nie moliwie najlepszych odpowiedzi bdzie doskonałym przygotowaniem do dalszej słuby.

33 Dodatek 3A: Modele zakładania kociołów Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 25 WIZJA SCP DODATEK 3A Modele zakładania kociołów Jest wiele sposobów zakładania kociołów; na ogół okolicznoci determinuj ten, który najlepiej si sprawdza. Oczywicie twoja sytuacja moe zawiera elementy z kilku opisanych tu modeli. I. MODEL KOCIOŁA-CÓRKI Model ten jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechniony i na ogół od razu nasuwa si na myl, ilekro porusza si temat zakładania kociołów. Zapewnia on najwiksze prawdopodobiestwo zdrowego, rozwijajcego si kocioła-córki, poniewa matka-kociół od pocztku dostarcza zasobów, wsparcia i poczuwa si do odpowiedzialnoci. S trzy typowe sytuacje, które stymuluj zakładanie kocioła-córki. A. Członkowie pochodz z innego obszaru geograficznego Jeli jaka grupa osób z okrelonego kocioła dojeda spoza danego obszaru, któremu przede wszystkim usługuje ten kociół, ten ostatni moe postrzega to jako okazj do załoenia nowego kocioła przez wysłanie grupy ludzi z kocioła macierzystego. B. Istnieje potrzeba prowadzenia naboestw w rónym stylu Niewykluczone, e styl prowadzenia naboestw w kociele macierzystym wielu osobom odpowiada, lecz w danym kociele i społecznoci s inni, którzy lepiej reagowaliby na odmienny styl. Jeli wprowadzenie zmian w stylu nie obeszłoby si bez podziałów, wówczas dobrym rozwizaniem jest kociół-córka w tym samym budynku lub ssiedztwie. Kociół-córka moe przyciga ludzi spoza kocioła z uwagi na nowy styl naboestw. C. Istnieje pragnienie dotarcia do innych grup społecznoekonomicznych Nawet w sytuacji, gdy kociół ronie i dociera do nowych ludzi na danym terenie, to mimo wszystko moe by nieskuteczny w docieraniu do pewnych grup w tym regionie. Rónice klasowe, rasowe czy wiekowe mog by tak znaczce, e niektórzy nie czuliby si swobodnie na naboestwie w okrelonym kociele. Potrzeby tych grup mog wymaga utworzenia nowego kocioła, dopasowanego do ich norm kulturowych i słucego im efektywniej. II. ZAKŁADANIE KOCIOŁÓW ZGODNIE Z ZASAD PDU TRUSKAWKI W przyrodzie krzaczek truskawki rodzi łodygi bd odrola nad powierzchni gruntu w niewielkiej odległoci od siebie. Odrol t nazywa si pdem. Nowa bliniacza rolina czsto wyrasta na kocu pdu. Z biegiem czasu rolina-córka sama zrodzi pdy, aby da ycie innym rolinom. Wtedy powstanie kilka odrbnych rolin, powizanych ze sob pdami. Pewne kocioły-matki zakładaj nowe zgromadzenia, które nie maj sta si niezalene, lecz posiadaj niezaleno w jakiej mierze i do pewnego stopnia utrzymuj wi z kociołem macierzystym. Takie zgromadzenia s tak blisko kocioła-matki w sensie geograficznym, e mog si spotyka na wspólnych naboestwach co tydzie lub co miesic. W ten sposób np. róne zgromadzenia mog si spotyka oddzielnie na naboestwach porannych i razem na uroczystociach wieczornych.

34 Dodatek 3A: Modele zakładania kociołów Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 26 III. ZAKŁADANIE KOCIOŁÓW W WYNIKU ADOPCJI Niekiedy istniejca ju grupa (modlitewna, komórkowa, biblijna) zaprasza dane zgromadzenie czy wyznanie do przejcia ich pracy. Ta adoptowana grupa oczekuje od wybranego kocioła-matki dostarczenia wizji, kierunku, przywódców, czasem dodatkowych zasobów finansowych i/lub ludzkich, aby mogła zacz funkcjonowa jako kociół. IV. MODELE ZAKŁADANIA KOCIOŁÓW NA ODLEGŁO A. Zakładanie kociołów w wyniku kolonizacji Model kolonizacyjny ma miejsce wtedy, gdy jedna lub wicej par zostaje wysłanych do miejsca oddalonego od wysyłajcego kocioła w celu rozpoczcia nowej pracy. W takiej sytuacji odległo jest czsto tak dua, i kociół macierzysty nie wysyła duej grupy członków, model ten wymaga bowiem, by pionierzy mieli nowy dom i znaleli zatrudnienie na terenie, na którym ma powsta nowy kociół. B. Zakładanie przy pomocy ewangelizacyjnej grupy misyjnej Niektóre kocioły i placówki posługuj si grupami misyjnymi w celu zapewnienia przywództwa i pomocy w procesie zakładania kocioła. Niewielka grupa liczca od dwóch do piciu osób moe zosta w danym regionie przez okres około jednego roku, aby prowadzi ewangelizacj, grupy komórkowe i utworzy kociół. Moe ona przez ten rok otrzyma pomoc ze strony grup krótkoterminowych. C. Zakładanie kocioła wskutek szczególnego wydarzenia Niektóre grupy do zakładania kociołów wykorzystuj kampanie ewangelizacyjne lub film Jezus. Mona zastosowa ten sposób z mał grup wierzcych na terenie, gdzie nie ma kocioła. W sytuacji idealnej pracujcy na cz etatu pastor lub ewangelista mógłby poprowadzi t grup w celu nawizania nowych kontaktów. Gdziekolwiek to moliwe, pozyskuje si nowo nawróconych, aby przed kampani utworzy grup liczc co najmniej dwadziecia osób. Ochotnicy z innej miejscowoci mog nagłoni i pomóc poprowadzi to wydarzenie, które moe potrwa przez okres od jednego tygodnia do miesica. Mona sobie wyznaczy cel, np. pidziesiciu nowo nawróconych, co razem da grup siedemdziesicioosobow z osob na stanowisku pastora. W ten sposób mógłby powsta kociół metod błyskawiczn. V. ZAKŁADANIE PRZEZ JEDNOSTK A. Zakładanie przez pioniera Niektórzy ludzie s urodzonymi pionierami. Po prostu musz oni zakłada kocioły! Nawet gdyby wysadzi ich na pustyni, gdzie nie ma ani jednego człowieka, jakim cudem odkryliby wod i stworzyli oaz, aby przycign do siebie ludzi. Tacy ludzie czsto widz potencjalny materiał na kociół tam, gdzie nikt inny nawet sobie go nie wyobraa. Pionierzy s róni. Jedni potrafi pracowa z duym zgromadzeniem lub orodkiem zakładajcym kocioły. Inni s tak aktywni, e trudno im si dopasowa do struktur organizacyjnych i najlepiej funkcjonuj w pojedynk. Pionierzy przez całe swoje ycie mog załoy wiele kociołów. Z chwil powstania zgromadzenia ruszaj dalej. Ich pozostanie byłoby ze szkod dla tego, co zaczli, gdy nie maj daru do utrzymywania powstałego stanu rzeczy. B. Zakładanie przez pastora Osoby obdarzone talentem duszpasterskim kierujc si współczuciem lub wizj czsto równie zakładaj kocioły. Mog nie posiada wszystkich potrzebnych do tego darów, lecz zdolnoci, których im brak, bd przejawia członkowie wikszego zespołu. Ci załoyciele kociołów prowadz zespół przez długi okres czasu po to, by po załoeniu kocioła pozosta tam na stanowisku pełnoetatowego pastora.

35 Dodatek 3A: Modele zakładania kociołów Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 27 BIBLIOGRAFIA Robinson, Martin i David Spriggs. Church Planting, The Training Manual. Oxford, England. Lynx Communications,1995.

36 Dodatek 3A: Modele zakładania kociołów Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 28

37 Lekcja 4: Zasady prowadzenia bada Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 29 WIZJA SCP LEKCJA 4 Zasady prowadzenia bada INFORMACJE DO CELÓW STRATEGICZNYCH Cel lekcji Celem tej lekcji jest zrozumienie roli gromadzenia i analizy informacji dla opracowania skutecznych strategii zakładania kociołów. Główne punkty Badania polegaj na gromadzeniu informacji do celów strategicznych. Badania s koncepcj biblijn. Załoyciele kociołów mog wykorzystywa badania do rozwijania strategii i zgromadzenia rodków. Podane rezultaty Po opanowaniu treci tej lekcji kady uczestnik powinien: Potrafi wyznaczy, przeszkoli i wyposay badaczy do zbierania i wykorzystywania informacji w celu rozbudzania wizji i zaangaowania w misj zakładania kociołów. Umie zainicjowa projekt badawczy w docelowej strefie zakładania kociołów. Rozpoznawa potrzeb i potencjał bada do pobudzania motywacji i przygotowywania ludzi do zakładania kociołów. Dodatki 4A Rozumienie swojego obszaru docelowego 4B Przykładowe kwestionariusze Propozycje dla prowadzcych nauczanie O ile to moliwe, miej przy sobie przykładowe badania, map i analiz miejscowej sytuacji. Te pomoce wizualne zachc do prowadzenia bada. Ponadto uczniowie bd mieli za zadanie wykona badania wskazane w Dodatku 4A. Powi nieco czasu na omówienie tego zadania z uczestnikami. I. NA CZYM POLEGA BADANIE? A. Badanie jest sposobem gromadzenia informacji Badanie jest narzdziem pomocnym w mobilizacji kociołów do wypełniania Wielkiego Nakazu Misyjnego. Pomaga ono orodkom i kociołom zorientowa si, gdzie naley zakłada kocioły oraz jakie metody ewangelizacyjne s skuteczne/ nieskuteczne wród rónych grup ludzi. Badanie pozwala te chrzecijaskim pracownikom zrozumie pełny obraz tego, czego Bóg pragnie dokona w ich narodzie czy grupie ludzi, pomaga im skupi si na wypełnianiu Wielkiego Nakazu Misyjnego, zapewnia elastyczno i skuteczno ich strategii i pozwala si zorientowa, kiedy praca została wykonana. Gdy lud Boy przygotowuje si do wykonania zadania w nieznanym miejscu, informacja jest pomostem prowadzcym ze znanego do nieznanego. Pomaga ona zrobi ten pierwszy, trudny krok wiary. Przed wyruszeniem w nieznan i ryzykown misj zakładania kociołów Paweł i Barnaba udali si na Cypr, do domu Barnaby, gdzie znał on i rozumiał sytuacj z pierwszej rki (Dz. Ap. 13:4-5). Im lepiej ludzie poznaj dany teren, z tym wiksz pewnoci siebie przystpi tam do pracy. Badanie przynosi wiedz, która moe stanowi pomost z tego, co znane do tego, co nieznane. Prowadzc

38 Lekcja 4: Zasady prowadzenia bada Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 30 badania warto zastosowa proponowane przez nas techniki badawcze w znanym sobie miejscu, zanim przejdzie si w nieznane okolice. Celem prowadzenia bada nie jest ustalenie, czy zakłada kocioły, lecz jak zakłada je w sposób najbardziej skuteczny. Jezus zakłada swój kociół poprzez tych, którzy podejmuj ryzyko zakładania kociołów. Poniewa polecił On swemu kociołowi wzrasta i rozmnaa si, kociół musi okaza posłuszestwo w najbardziej realistyczny i odpowiedzialny sposób, pracujc na podstawie moliwie realistycznych i jasnych danych. Badanie pola niwa, tj. terenu, gdzie powstanie kociół, oraz robotników niwa tych, którzy bd aktywni w zakładaniu kocioła - prowadzi do wniosku. Mona go okreli jako wezwanie do działania. Jest to suma tego, co odkryło badanie, pojmowane z Boej perspektywy. Np. słowo prorocze dla Jozuego brzmiało zaj ziemi (Joz. 1:1-11). B. Badanie ma podstawy biblijne Czsto, gdy Bóg powoływał ludzi do nowej słuby, nakazywał im najpierw zorientowa si w sytuacji. W kadym z podanych niej przypadków badanie stanowiło cz Boego planu, tj. wykonania Jego dzieła w okrelonym czasie i miejscu przez okrelonych ludzi. W IV ksidze Mojeszowej Bóg nakazał Izraelowi walczy. W ksidze tej znajduje si spis mczyzn zdolnych do walki w wojsku (IV Moj. 1:1-46). Bóg obiecał Izraelitom zwycistwo, lecz mimo to polecił, by policzyli ołnierzy zdolnych do walki. Pozwoliło to Izraelowi zorganizowa swój lud do zajcia ziemi. W kwestii zakładania kociołów informacje uzyskane dziki badaniom o osobach, które mog wykona to zadanie, s niezbdnym narzdziem organizacyjnym. Bóg nakazał szpiegom wyruszy i zebra informacje z pierwszej rki na temat ziemi, któr miał przej i napełni Izrael, jak czytamy w IV ksidze Mojeszowej 13:1-14,38. Dziki obserwacjom szpiegów Izrael mógł obejrze ziemi, któr miał posi, obra odpowiedni strategi i ustali, jakie przeszkody bdzie musiał pokona po ataku na ten kraj. Jeli chodzi o zakładanie kociołów dobre zbadanie terenu, na którym powstanie kociół, moe wskaza, jacy ludzie bd do niego przychodzi, jak do nich podej i jakie przeszkody trzeba bdzie przezwyciy. Nehemiasz zbadał stan Jerozolimy przed rozpoczciem odbudowy murów miasta (Neh. 1:3-4; 2:1-6). Mdrze ocenił morale ludzi, którzy mieli wykona t prac i fizyczny stan muru. Posiadajc te informacje mógł zobaczy, jakie praktyczne kroki naley podj, aby wypełni to zadanie. Umoliwiło mu to przygotowanie do cikiej pracy, jaka go czekała. Te same zasady odnosz si do zakładania kociołów. Jezus wychodził do ludzi i widział ich potrzeby, zanim wysłał swoich uczniów do pracy poród nich (Mat. 9:35-10,1). Gdy przechadzał si wród ludzi i na własne oczy ogldał najpilniejsze potrzeby, odczuł głbokie współczucie do nich oparte na osobistym dowiadczeniu. Obserwacje te zachciły Go do tego, by mobilizowa ludzi do modlitwy i słuby. W odniesieniu do zakładania kociołów badanie z pierwszej rki wywołuje współczucie, pobudza do modlitwy i słuby. W Ewangelii Jana Pan Jezus nakazał uczniom spojrze lub zbada (to włanie oznacza greckie słowo w oryginale) niwo ludzkich dusz (Jan 4:35). Czasem zapominamy, jak Bóg patrzy na ludzi. Jak my na nich patrzymy? Czy ich po prostu nie zauwaamy, czy postrzegamy jako przeszkody? Czsto jestemy pochłonici własn prac i rozwizywaniem własnych problemów. Łatwo zapomnie, e Bóg chce, abymy wychodzili do ludzi i przyprowadzali ich do Niego. Posługuje si obrazem niwa, okresu, gdy niwiarze wychodz na pola, zbieraj dojrzałe kłosy i przynosz je panu ziemi (Jan 4:35-38). Gdy Bóg pomnaał liczb członków pierwotnego kocioła, to ten ostatni prowadził spis tego przyrostu i zdawał z niego spraw (Dz. Ap. 2:41, 47; 4:4; 5:14; 9:31). Tego typu informacje stanowi wskazówk, gdzie i jak Bóg działa w yciu mieszkaców kadego regionu.

39 Lekcja 4: Zasady prowadzenia bada Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 31 II. GDZIE NALE Y PROWADZI BADANIA? Badanie regionu, w którym ma powsta kociół moe zwróci uwag na to, czego ju dokonuje Bóg oraz pomóc w ustaleniu, jak trzeba słuy. Pierwszym i najwaniejszym krokiem w kierunku badania danego terenu jest okrelenie obszaru docelowego zwanego te okrgiem. Odszukaj lub narysuj map obszaru docelowego oraz dowiedz si wszystkiego na temat ludzi i obiektów znajdujcych si w zakrelonej strefie. Na pocztek zajmij si mniejszym obszarem. Rozpoczynanie od mniejszego terenu bdzie dawało pewno siebie przydatn przy powtórzeniu zadania o wikszych rozmiarach i liczbach. Po narysowaniu okrgu wykonaj nastpujce kroki pomocne podczas prowadzenia bada: Dowiedz si moliwie jak najwicej o niwiarzach i polu misyjnym znajdujcym si w okrgu. Naszkicuj map danego obszaru. Uzupełnij map o wane dane typu lokalizacja i rodzaj kociołów oraz innych miejsc istotnych dla misji (np. orodków religijnych i politycznych, rynku, zabytków historycznych itp.). III. KTO POWINIEN PROWADZI BADANIA? Kady moe prowadzi podstawowe badania potrzebne do słuby, do której powołał go Bóg. Jakkolwiek termin badanie moe si wydawa techniczny i skomplikowany, wcale nie musi tak by. Mówic prociej, prowadzcy badania zbieraj informacje i dziel si nimi z innymi. A. Prowadzcy badania zbieraj informacje Dobrymi badaczami s osoby, które lubi gromadzi fakty dokładnie i ze szczegółami. Powinni oni wiedzie, jak zadawa pytania, by uzyska informacje. Badacze powinni systematyzowa i układa swoje dane tak, by odpowiadały one celom zakładania kociołów a do nasycenia. B. Prowadzcy badania musz przedstawi zebrane informacje Dobrzy badacze wiedz, jak skraca dane i wyjania je innym tak, by mieli dokładny obraz pola misyjnego i jego pracowników. Przedstawiaj oni wyniki swoich bada w taki sposób, by pobudzi do współczucia i zbudowa zaufanie do tego, czego chce dokona Bóg. Prezentujcy powinien mie nastawienie pozytywne i optymistyczne oraz unika przesadnego zagłbiania si w szczegóły. Musi on znale i wskaza fakty, które przykuj uwag załoycieli kociołów i zainspiruj do wysiłków na rzecz zakładania kociołów. Warto pamita o trzynastym rozdziale IV ksigi Mojeszowej. Tylko Jozue i Kaleb nadawali si do przedstawienia bada, mimo i wszystkich dwunastu wywiadowców prowadziło obserwacje. Wszyscy zdawali relacj opierajc si na faktach, lecz dziesiciu wywiadowców patrzyło z negatywnej perspektywy i skupiało si na przeszkodach, zapominajc o Boych obietnicach. Kaleb i Jozue dostrzegali wyzwania i problemy, lecz ani przez chwil nie wtpili, e Bóg spełni swoj wol. Dlatego przedstawili pozytywny obraz tego, czego dokona Bóg na podstawie istniejcych faktów. Przedstawiajcy badania powinni szuka znaczcych faktów, które bd harmonizowa z myleniem załoycieli kociołów. Badanie powinno dotyka negatywnych stron rzeczywistoci po to, by wzbudzi współczucie i podj wysiłek w celu pokonania przeszkód. IV. KIEDY NALE Y PROWADZI BADANIA? Istniej co najmniej trzy punkty w cyklu zakładania kociołów, gdy naley przeprowadzi badania (zobacz Wizja SCP lekcja 3, Cykl Zakładania Kociołów ). A. Etap podstawowy: przygotowania do załoenia konkretnego kocioła Prowadzcy badania musz przedstawi zebrane informacje Przy zakładaniu kocioła konieczne jest zebranie konkretnych danych o ludziach, ich historii, geografii i obecnej sytuacji oraz dlaczego tak, a nie inaczej myl, wierz i postpuj. Wiedza o wiatopogldzie i potrzebach ludzi mieszkajcych w okrgu moe pomóc w ustalaniu strategii

40 Lekcja 4: Zasady prowadzenia bada Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 32 ewangelizacji i zakładania kociołów. Badanie na tym etapie pomoe równie okreli zasoby dostpne przy zakładaniu kocioła, które mona wykorzysta do tej misji. Badanie musi pokaza otwarte drzwi, które Bóg zostawił w tej strefie, aby mona było rozmawia o Jezusie. B. Etap zakładania: ocena efektywnoci kocioła Po załoeniu kocioła trzeba oceni wzrost i skuteczno słuby. Pomiarami wzrostu moe by przedstawiona na wykresie liczba nowych małych grup i notowanie frekwencji. Sporzdzanie takich list i wykresów pomoe ustali, jaka jest reakcja ludzi na metody nawizania z nimi kontaktu. C. Etap pomnaania i ruchu: spojrzenie z szerszej perspektywy Projekt badawczy na skal regionaln (lub nawet narodow) moe by pomocny w mobilizacji kociołów w obrbie danego regionu do ewangelizacji zgubionych i napełnienia tego regionu kociołami. Badania takie mog by konieczne do ustalenia poziomu społeczno-ekonomicznego, grup etnicznych, wiekowych i wychowania religijnego tych, którzy przyjli ewangeli oraz jaki jest ich odsetek w porównaniu z cał społecznoci. Ogólny obraz sytuacji chrzecijastwa w danym narodzie mona zaprezentowa na konferencjach regionalnych. Tego rodzaju badania stawiaj wyzwania przywódcom narodowym i miejscowym odczuwajcym potrzeb zakładania kociołów i docierania do zgubionych. V. DLACZEGO ZAŁO YCIELE KOCIOŁÓW POWINNI PROWADZI BADANIA? A. Informacja budzi współczucie dla ludzi w danym okrgu Dla Jezusa wybran stref był region Galilei. Gdy wszedł On midzy tłumy, zobaczył ich stan fizyczny i duchowy, widok ten wzbudził w Nim współczucie, gdy byli jak owce nie majce pasterza (Mat. 9:35-37). Zarówno informacje z pierwszej rki, jak i relacje z osobistych dowiadcze pomagaj mobilizowa wierzcych z istniejcych ju kociołów do zakładania nowych. Relacje zawierajce prawdziwe historie z ycia wzite o ludzkiej potrzebie Ewangelii pomagaj wytworzy jedno opart na miłoci do zgubionych ludzi. Bóg zaszczepił w nas uczucia, które, gdy si je poruszy, czsto motywuj nas do modlitwy, ofiarnoci lub innej formy zaangaowania w słubie. Informacje demograficzne czy statystyczne nie zawsze wywołuj te same skutki, co prawdziwe historie z ycia. Te z kolei prawie zawsze pochodz z osobistych dowiadcze wychodzenia midzy ludzi. Które z ogldanych przez ciebie zjawisk moe wywoła w innych współczucie i zachci do wychodzenia do zgubionych? B. Informacja pobudza do modlitwy Gdy Jezus widział potrzeby, przede wszystkim prosił o modlitw. Informacja powoduje, e ludzie wołaj do Boga i i polegaj na Nim w dokonaniu Jego dzieła w okrgu. Jezus nakazał swoim naladowcom: Procie Pana niwa, eby wyprawił robotników na swoje niwo (Mat. 9:38). Czy nakaz ten dotyczy tylko duchowych gigantów, czy wszystkich naladowców Jezusa? Gdy twój kociół si modli, to co jest na ogół dominujcym tematem modlitwy? Czy twój kociół prosi Boga, aby wzbudził pracowników na niwo? Jeli nie, to dlaczego? C. Informacja inspiruje wizj zakładania kociołów Rzetelne dane mobilizuj ludzi powołanych przez Boga do zespołu pracowników niwa do odpowiedzi na modlitw. Gdy Jezus zalecił swoim uczniom modlitw, wysłał ich na niwo czekajce na pracowników (Mat. 9:36-10:1). W innej misji wysłał siedemdziesiciu dwóch swoich naladowców z takim samym poleceniem modlitwy (Łuk. 10:1-2). Czy ludzie w twoim kociele czuj potrzeby osób ze swego terenu? Czy s zainspirowani do podania za t wizj?

41 Lekcja 4: Zasady prowadzenia bada Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 33 D. Informacja wyposaa słub pracowników niwa w wiksz skuteczno Realistyczna analiza dostpnych zasobów, ludzi i warunków dostarcza podstaw do inteligentnego działania. Badanie pomaga słubie pracowników niwa odkry, co maj do dyspozycji, a czego im brakuje do niwa (Łuk. 14:28-33). Pozwala to na oszacowanie kosztów i poczynienie realistycznych planów w wierze, e Bóg dostarczy tego, czego brakuje. Na czym polegało zadanie opisane w Ewangelii Jana 6:5-14? Jakie dostpne zasoby zostały odkryte w wyniku badania? Jaka była ujawniona w wyniku bada liczba osób w społecznoci docelowej? Czego dokonał Jezus z zasobami dla społecznoci docelowej? Skoro Jezus wiedział, czego zamierza dokona, to dlaczego badanie było konieczne? VI. JAK NALE Y PROWADZI BADANIA? Badania powinny wykorzystywa wszelkie dostpne rodki do uzyskania informacji. Róne rodzaje informacji mog stwarza róne perspektywy. Poniej znajduj si przykłady rodzajów bada. Najlepiej jest nie prowadzi bada w pojedynk. Wybierz sobie pomocników do współpracy. Badanie prowadzone razem z innymi jest na ogół dokładniejsze, analiza za lepsza, poniewa opiera si na wicej ni jednym punkcie widzenia. Ponadto kady z nas ma jakie uprzedzenia. Nierzadko kto odkrywa znaczc informacj przeoczon lub niezauwaon przez kogo innego. A. Obserwacje Informacje i obserwacje z pierwszej rki maj najwiksze oddziaływanie i powinny by jak najdokładniejsze. Po osobistym udaniu si do zakrelonej strefy badacze mog rozmawia z ludmi, sprawdzi stopie uczszczania do kocioła, zobaczy, jak naprawd wygldaj warunki, przeledzi obrzdy, zwyczaje, kultur, a przede wszystkim zadawa pytania. Kluczem do rzetelnych bada z pierwszej rki jest wiedza, od jakich pyta zaczyna oraz jakie zadawa w drugiej kolejnoci. Pytania rozpoczynajce si od słów kto, co, gdzie, kiedy, jak i dlaczego (a zwłaszcza ile) pozwalaj na bardziej konkretne odpowiedzi. Tego rodzaju badania stanowi te znakomite narzdzie do nawizywania relacji. B. Wywiady Bardzo pomocne s wywiady z tymi, którzy znaj stref docelow z pierwszej rki. Porównanie wyników kilku takich wywiadów umoliwi uzyskanie szerokiego obrazu tego, jak ludzie odbieraj tamtejsz sytuacj. Pomaga to równie dostrzec pewne szczegóły, jakie mog umkn uwadze postronnego obserwatora. To równie wymaga umiejtnoci w nawizywaniu relacji. W trakcie przeprowadzania wywiadu warto sobie uwiadomi, jakie informacje nas interesuj i przygotowa pytania dotyczce pola misyjnego i zasobów misyjnych. Pytania te naley zadawa w naturalnym toku rozmowy. To sprawia u ludzi wraenie, e ceni si ich zdanie. Odczytywanie pyta z kartki moe wywoła wraenie egzaminu lub ukrytego dochodzenia. Moe to równie powodowa oniemielenie. C. Ankiety i kwestionariusze Pisemne ankiety i kwestionariusze mog da ogólny obraz tego, co ludzie myl, a zwłaszcza co uwaaj na temat danej sytuacji (lub jak ich zdaniem powinna wyglda). Jednak uzyskane w ten sposób dane naley zweryfikowa posługujc si obserwacjami z pierwszej rki. Mona np. zapyta dziesiciu pastorów, jaka jest przecitna frekwencja w niedziel, a nastpnie uda si do ich kocioła i policzy obecne tam osoby. Jak wielka twoim zdaniem byłaby rónica wród znanych ci pastorów? Czy mieliby tendencj do podawania zawyonych lub zanionych liczb? Przykładowe pytania zawarte s w Dodatku 4B. D. Oficjalne dane demograficzne Oficjalne dane demograficzne zale od dokładnoci metod, jakimi si posłuono do ich zebrania oraz od celu ich gromadzenia, jaki przywiecał zajmujcej si tym agencji. S one mimo wszystko

42 Lekcja 4: Zasady prowadzenia bada Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 34 bardzo cenne i daj ogólny pogld na to, jak si ma sytuacja w interesujcym ci okrgu do przyrostu ludnoci wskazywanego przez te dane. E. Przegld literatury KONKLUZJA Jeli inni zajmowali si prowadzeniem podobnych bada w przeszłoci lub zupełnie niedawno, bdzie to ogromn pomoc. Gdy odszuka si fakty istotne dla zakładania kocioła, mona je sprawdzi i sprawi, e dziki odkryciom innych badania stan si bardziej skuteczne. W bibliotekach mog znajdowa si ksiki o danym regionie. Ponadto cennych danych mog dostarczy encyklopedie czy choby uniwersyteckie projekty badawcze. Badanie jest istotn czci zakładania kociołów. Ujawnia ono, jacy ludzie mieszkaj na obszarze docelowym, jakie s ich potrzeby, nadzieje, obawy oraz przekonania duchowe. To daje wgld w praktyczne sposoby i rodki dzielenia si Ewangeli. Badanie ujawni te, jacy inni ludzie pracuj dla Boga na twoim obszarze docelowym, jakie s tam kocioły, grupy misyjne, słuby oraz jak mog współpracowa w wizji napełnienia tego terenu ywymi kociołami. Na póniejszych etapach cyklu zakładania kociołów badanie moe pomóc ustali skuteczno obecnych słub i da pogld na to, gdzie istnieje potrzeba zakładania nowych kociołów. PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA Co twoim zdaniem ujawni twoje badanie o wybranym przez ciebie obszarze docelowym? Jakie s korzyci z prowadzenia bada na twoim obszarze docelowym? W jaki sposób badania uskuteczni twój trud zakładania nowego kocioła? Jakich piciu lub szeciu informacji potrzeba ci o twoim obszarze docelowym, by wzmóc skuteczno zakładania przez ciebie kocioła? Czy znasz osoby nadajce si do prowadzenia bada po przeszkoleniu? Czy ludzie yjcy na twoim polu misyjnym s gotowi do wysłuchania Ewangelii? Które z poczynionych przez ciebie obserwacji wskazuj, e ludzie s otwarci lub zamknici na Ewangeli? PLAN DZIAŁANIA Dodatek 4A zawiera praktyczne wiczenie w prowadzeniu bada na obszarze docelowym. Zapoznaj si z nim i wykonaj je przed kolejn sesj szkoleniow. Pro Boga, by posłuył si tym wiczeniem do obudzenia w tobie wikszej wiadomoci i współczucia dla osób na twoim obszarze docelowym. Pro Go, by uył tego badania dajc ci dobre pomysły, gdzie i jak zacz słub zakładania kociołów na tym włanie obszarze. Do prowadzenia bada moesz wykorzysta przykładowe kwestionariusze zamieszczone w Dodatku 4B. BIBLIOGRAFIA Wingerd, Ray A. Jr. DAWN Research Handbook: Principles of Research for a DAWN Project. Pasadena, CA: DAWN Ministries, Kopi mona uzyska za porednictwem DAWN Ministries, 7899 Lexington Dr., Suite 200-B, Colorado Springs, CO USA. Tel , Fax Kui Kristlik on Eestimaa? (Chrzecijastwo w Estonii). Projekt badawczy o sytuacji chrzecijastwa w Estonii. Informacji udziela Merike Uudam, Kungla 16, Tartu, EE2400, Estonia. Tel/Fax: Introductory Research On The Slovak Evangelical Churches And Their Progress Towards Evangelizing Slovakia. Banska Bystrica, Slovakia: New Eastern Europe for Christ, Kopi mona uzyska za porednictwem The Alliance for Saturation Church Planting, Budapest, Hungary.

43 Dodatek 4A: Rozumienie swego obszaru docelowego Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 35 WIZJA SCP DODATEK 4A Rozumienie swego obszaru docelowego WICZENIE WSTPNE DO BADA Celem tego wiczenia jest zapewnienie ci dowiadczenia w praktycznym prowadzeniu bada jako narzdzia w skutecznym zakładaniu kociołów. Powiniene spróbowa wykona wszystkie czci tego wiczenia. Pewne zadania mog ci si wyda łatwiejsze ni inne, mimo to jednak bez wzgldu na stopie trudnoci Bóg nauczy ci czego o ludziach i regionie, do którego usiłujesz dotrze, za pomoc kadego zadania w tym wiczeniu. Nie musisz tego wiczenia wykonywa sam, moesz pracowa z innymi. Właciwie jest nawet wskazane, by pracował z innymi, jeli to tylko moliwe. Bd gotowy na dzielenie si swoimi odkryciami z prowadzcym, doradc i grup. wiczenie to naley wykona po szkoleniu według Podrcznika Drugiego. Wskazówka dla tłumaczy: Dodatek 4A i 4B warto zamieci w osobnym podrczniku po to, by uczestnicy kursu mogli zapisa informacje z przeprowadzonych przez siebie bada w jednym miejscu. KROK 1: USTAL SWÓJ OBSZAR DOCELOWY Przynie lub sporzd map swego miasta, okrgu czy regionu. Postaraj si, by zawierała ona moliwie jak najwicej szczegółów, by były na niej zaznaczone wszystkie skupiska ludnoci, nazwy ulic, trasy. Zakrel okrg wokół swego obszaru docelowego. To jest teren twojej słuby, miejsce, w którym według twego przekonania Bóg chce upowszechni swoje imi i pragnie, by powstały tam kocioły. KROK 2: ZBIERZ DANE O ZASOBACH NA POLU MISYJNYM Jak podano w lekcji 4 Zasady bada, zasoby na polu misyjnym oznaczaj wszystkie Boe rodki działajce ju na twoim obszarze docelowym. Ustal, jakie zasoby s dostpne w twoim okrgu biorc pod uwag nastpujce elementy: 1. Istniejce ju kocioły miejscowe. a. Zaznacz na swojej mapie kady miejscowy kociół w swoim regionie. Wpisz, jakie wyznanie reprezentuje. b. Jeli to moliwe, sporzd list dorosłych członków. c. Wpisz rok załoenia lub ponownego otwarcia kocioła. d. Ustal grup społeczn, do jakiej dany kociół dociera (np. Cyganie, młodzie, dzieci, bezdomni, osoby starsze, grupa midzynarodowa itp.). Na ile ich wysiłki zostały uwieczone powodzeniem? e. Jaki jest wzajemny stosunek kociołów w okrgu? Czy s one zjednoczone czy podzielone? f. Czy ludzie spotykaj si tam na modlitw o zgubionych w swojej społecznoci lub akcje misyjne? 2. Misje i grupy pozakocielne. a. Zrób spis wszystkich misji i grup pozakocielnych w regionie docelowym. b. Krótko opisz słub, jak si zajmuj (literatura, wizienia, muzułmanie, młodzie itp.) c. Czy s zainteresowani współprac z tob lub innymi w ewangelizacji i zakładaniu kociołów? 3. Historia chrzecijastwa. a. Kiedy i w jaki sposób po raz pierwszy zaprowadzono chrzecijastwo na tym terenie? Czy zostało ono wprowadzone sił, czy te przyjto Ewangeli z własnej woli? b. Opisz histori pojawienia si poszczególnych wyzna na tym terenie.

44 Dodatek 4A: Rozumienie swego obszaru docelowego Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 36 c. Jakie inne wiksze religie istniały na twoim obszarze docelowym? Jakie inne religie/sekty istniej tam obecnie i na ile s skuteczne w pozyskiwaniu zwolenników? d. Jaki wpływ ma historia na twoj strategi zakładania kociołów? KROK 3: ZBIERZ INFORMACJE O POLU MISYJNYM Pole misyjne to grupa ludzi, wród których bdziesz pracowa oraz miejsce, w którym załoysz swój kociół. Zamieszczone poniej wytyczne pomog ci zdoby wiedz o twoim obszarze docelowym. 1. AInformacje demograficzne a. Całkowita liczba ludnoci b. Liczba i procent mczyzn, kobiet, młodziey i dzieci c. Liczba pracujcych dorosłych łcznie z informacj o zatrudnieniu i dochodach d. Liczba emerytów i osób starszych oraz niepełnosprawnych/ upoledzonych e. Procent i miejsce zamieszkania mniejszoci narodowych. Jakimi jzykami si posługuj? 2. Informacje geograficzne Dane geograficzne mog mie znaczcy wpływ na strategie zakładania kociołów. S one istotne dla sposobu i miejsca zamieszkania oraz relacji z innymi. Wyobramy sobie np. tory kolejowe biegnce przez tereny ssiadujce z miastem. Po jednej stronie torów mieszkacy s znacznie zamoniejsi ni po drugiej. Ludzie niechtnie przechodz przez tory. Stanowi one niewidzialn barier i istnieje prawdopodobiestwo, e mieszkacy jednej strony torów nie pójd do kocioła po drugiej stronie. Za inny przykład moe posłuy miasto otoczone piknymi górami, dokd ludzie zazwyczaj wyruszaj w niedziele, dlatego jest mniej prawdopodobne, e zechc przyj na niedzielne naboestwo poranne. Co wprowadza podziały w regionie (rzeki, tory, drogi itp.)? W jaki sposób podziały te wpływaj na sposoby podróowania, zamono itp.? Czy miasto otaczaj góry? Czy s tam jeziora, plae, parki lub inne miejsca na rekreacj? Jeli twoim obszarem docelowym jest due miasto lub małe miasteczko, zaznacz na swojej mapie obszary przemysłowe i siedziby firm. Czy s tam specjalne okrgi handlowe? Czy ludzie pracuj blisko miejsca zamieszkania, czy musz dojeda wiele kilometrów? Zwró te uwag na waniejsze rodki transportu. Czy wikszo ludzi podróuje samochodem, autobusem czy metrem? Dokd ludzie udaj si na wypoczynek i rekreacj? Czy zostaj w miecie i wychodz do parków? Czy spdzaj wikszo weekendów na działkach czy w domkach letniskowych? 3. Informacje społeczno-kulturalne Zdobywajc wiedz o wiatopogldzie i potrzebach danej populacji mona wyrobi sobie pogld na to, w jaki znaczcy sposób pokaza jej miło Jezusa Chrystusa. Najlepszym sposobem poznawania ludzi jest zadawanie im pyta i obserwowanie ich zachowania. Wyjd do swego obszaru docelowego i odbd rozmowy z co najmniej osobami. Wypróbuj nastpujce pytania: Pogldy na temat Boga Czy ludzie wierz w Boga? Jakie s ich wyobraenia na Jego temat? Czy słyszeli o Jezusie? Co o Nim wiedz? Czy wierz w piekło lub niebo? Czy wierz w anioły, demonów i Szatana? Dokd zwracaj si o pomoc w sytuacji choroby? Czy wierz w szczcie? Czy wierz, e mog sprawowa kontrol nad swoj przyszłoci lub ułatwi ycie swoim dzieciom? Czym według nich jest grzech? Czy chodz regularnie do kocioła? Jeli tak, to jak czsto? Jeli nie, to dlaczego? Jakie s waniejsze uroczystoci czy wita na tym terenie? Jak si je obchodzi? Co im si najbardziej podoba w ich yciu? Jak rzecz by zmienili? Jaki waniejszy problem społeczny w swojej społecznoci, jeden lub dwa, mogliby wymieni (alkoholizm, sierocice, brak odpowiedniej opieki medycznej, brak opieki nad starszymi osobami itp.)?

45 Dodatek 4A: Rozumienie swego obszaru docelowego Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 37 Jakie s ich trzy ulubione przysłowia? Przysłowia czsto pozwalaj odkry cenione ideały, wartoci i pogldy na ycie. Kim s uznani przywódcy w społecznoci? Dlaczego postrzega si ich jako przywódców? Kto uchodzi za bohatera? Wymie pi cech cenionych przez ludzi u innych (uczciwo, inteligencja, hojno itp.). KROK 4. ANALIZA DANYCH O POLU I ZASOBACH MISYJNYCH Po zebraniu wszystkich informacji, zapisaniu podsumowa i oznakowaniu mapy powi nieco czasu na przegld i refleksje nad tymi danymi. Pro Boga o współczucie dla ludzi z twojego obszaru docelowego. Pro Go równie o twórcze pomysły o to, jak dzieli si Jego miłoci z tymi ludmi. W ramach tego procesu dokonaj analizy swoich danych odpowiadajc na ponisze pytania: Ilu kociołów potrzeba do wypełnienia Wielkiego Nakazu Misyjnego na twoim obszarze docelowym? Ile kociołów musiałoby powsta, by kady mczyzna, kobieta i dziecko na tym terenie mogło zobaczy, usłysze i zrozumie przesłanie Ewangelii podane w sposób dopasowany do kontekstu kulturowego? Zacznij modli si i prosi Boga o prowadzenie ci w czynieniu tego, czego chce On dokona. Ustal swój udział: W ilu z tych kociołów Bóg chce, by Mu zaufał w swojej słubie? Wybierz lokalizacj: Gdzie rozpoczniesz? Gdzie ludzie s najbardziej podatni? Paweł na ogół znajdował podatnych ludzi głównie w synagodze. Stamtd działał przez sie znajomoci. Wybierz metody: Jakie były jedna lub dwie najwiksze potrzeby członków tej społecznoci? Jakimi metodami si posłuysz w celu zaspokojenia tych potrzeb? Jakie metody s skuteczne w innych kociołach na tym terenie? Jakimi rodkami dysponujesz do zastosowania tych metod? Jaki masz dar i moliwoci? Ustal swoje zasoby: Jakie zasoby s do dyspozycji i podzielaj t sam wizj? Czy s inni, z którymi moesz podzieli si wizj i współpracowa w osigniciu celu? Z jakich zasobów ludzkiej pracy, finansów, uzdolnie moesz skorzysta? Czy miejscowe kocioły przejawiaj pragnienie ewangelizacji i zakładania nowych kociołów? Czy s otwarte na współprac ze sob lub z tob w twoich wysiłkach? Czy s gotowi modli si o ewangelizacj i nowe kocioły oraz o to, by Bóg dał si pozna w yciu członków ich społecznoci? Czy ludzie maj zrozumienie lub wiar w Boga czy Jezusa Chrystusa? W którym momencie bdziesz musiał zacz dzielenie si przesłaniem Ewangelii? (np. czy moesz zacz od Jezusa Chrystusa czy musisz zaczyna od istnienia najwyszego Stwórcy, Boga?) KROK 5: LEKCJE WYNIESIONE Z PROCESU BADAWCZEGO Oce swoje dowiadczenie w prowadzeniu bada zalecanych w tym wiczeniu. Czego Bóg nauczył ci przez nie o tobie samym i twoim pragnieniu zaangaowania w zakładanie kocioła? Z czym si musiałe zmaga prowadzc badania? Jak sobie z tym poradziłe? Co oceniłby jako łatwe w badaniu? Gdyby miał powtarza to wiczenie, co zrobiłby inaczej? KROK 6: DZIELENIE SI WYNIKAMI BADA Podczas nastpnej sesji szkoleniowej przygotuj si do złoenia sprawozdania z wyników swoich bada. Powinno ono trwa około minut i zawiera nastpujce informacje: 1. Cz pierwsza dane podstawowe (5-7 minut) Opisz swój obszar docelowy. Ile kociołów musiałoby powsta, by kady mczyzna, kobieta i dziecko na tym terenie mogło zobaczy, usłysze i zrozumie przesłanie Ewangelii podane w sposób dopasowany do kontekstu kulturowego? Jak zebrałe informacje (ankiety, nieoficjalne wywiady, obserwacje/mapki, badania z bibliotek itp.)? Omów jakie wane napotkane problemy lub trudnoci oraz sposób ich pokonania. Co by zmienił nastpnym razem?

46 Dodatek 4A: Rozumienie swego obszaru docelowego Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona Cz druga analiza wyników bada (5-8 minut) Druga cz prezentacji powinna skupia si na wynikach twoich bada. Powinna ona zawiera odpowiedzi na podane niej kluczowe pytania: Jaka była najciekawsza informacja o twoim obszarze docelowym i jego mieszkacach? Czy były jakie informacje, które ci zaskoczyły? Jakie konkretne dane pomog ci ustali strategi zakładania kocioła na twoim obszarze docelowym? Jaki istotny dla zakładaniu kocioła, a znany ci ju wczeniej fakt o zasobach misyjnych potwierdziłe w swoich badaniach? Jakiego nowego, istotnego dla zakładania kocioła i nieznanego ci przedtem odkrycia na temat zasobów misyjnych dokonałe? Jakie okazje uznałby za otwarte drzwi dla Ewangelii? Jakie przeszkody napotkałe i jak naley je pokona? Jakie dalsze badania powiniene przeprowadzi w celu rozwinicia ewangelizacji na szerok skal i strategii zakładania kocioła dla swojego obszaru docelowego?

47 Dodatek 4B: Przykładowe kwestionariusze Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 39 WIZJA SCP DODATEK 4B Przykładowe kwestionariusze Dodatek ten zawiera dwa przykładowe kwestionariusze: ankiet dotyczc miejscowego kocioła oraz kwestionariusz do bada na obszarze docelowym. S to tylko przykłady i mona je modyfikowa stosownie do własnych potrzeb. Wskazówka dla tłumaczy: By moe lepiej bdzie opublikowa te kwestionariusze w pewnej iloci (moe jako broszury) po to, by dysponowa wieloma kopiami dla załoycieli kociołów LUB innych przywódców kocioła w twojej grupie jzykowej. A. DANE PODSTAWOWE ANKIETA DOTYCZCA MIEJSCOWEGO KOCIOŁA 1. Nazwa kocioła 2. Denominacja (Wyznanie) 3. Adres/ lokalizacja 4. Miejsce spotka kocioła: we własnym budynku W wynajtym lokalu 5. Data załoenia Data rejestracji 6. Imi i nazwisko pastora/prowadzcego Wiek 7. Czy pastor/ prowadzcy pracuje w innym zawodzie? Tak Nie 8. Naboestwa głównie w jzyku oraz 9. Aktualna liczba członków 10. Przecitny wiek odwiedzajcych kociół B. LUDZIE Spróbuj wpisa liczb osób pasujcych do podanych niej kategorii: Wiek Odwiedzajcy Wierzcy Członkowie M K M K M K Załoenia: Wszyscy odwiedzajcy nie s wierzcymi i / lub członkami. Liczba odwiedzajcych powinna by wysza ni wierzcych i członków.

48 Dodatek 4B: Przykładowe kwestionariusze Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 40 Odwiedzajcy moe by osob wierzc, lecz niekoniecznie członkiem. Członek musi by osob wierzc. Liczba wierzcych powinna by nisza ni liczba odwiedzajcych i wysza ni liczba członków. Liczba chrztów: Liczba rodzin (m/ona) odwiedzajcych kociół:... C. PROGRAMY Sprawd wszystkie dziedziny działalnoci kocioła i odnotuj liczb uczestników. Działalno Kociół zapewnia Liczba uczestników Szkoła niedzielna (według grup wiekowych) Uwielbianie Grupy młodzieowe Grupy dziecice Grupy kobiet Grupy mczyzn Misje Ewangelizacja Prowadzenie w uczniostwie Domowe grupy biblijne Nauczanie nowych wierzcych Szkolenie przywódców Szkolenie nauczycieli Spotkanie modlitewne Chór Słuba na rzecz wojska Słuba na rzecz nowego kocioła Słuba na rzecz literatury Słuba telewizyjno-radiowa Słuba wród winiów Słuba na rzecz osób uzalenionych Słuba w szpitalach Słuba w domach dziecka Słuba opieki nad starszymi Słuba modlitewna D. PLAN 1. Czy s jakie szczególne plany słuby na ten rok? Tak Nie 2. Jakie to plany?

49 Dodatek 4B: Przykładowe kwestionariusze Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona Czy poczyniono ju plany na nastpny rok? Tak Nie 4. Jakie to plany? 5. Czy istnieje grupa przywódców przygotowujca plany dla kocioła? Tak Nie 6. Czy kociół ma ustalony cel? Tak Nie 7. Czy kociół ma plany finansowe? Tak Nie 8. Czy kociół ma plany duchowego wzrostu dla wierzcych? Tak Nie 9. Czy kociół współpracuje z innymi kociołami? Tak Nie 10. Czy kociół współpracuje z innymi wyznaniami? Tak Nie

50 Dodatek 4B: Przykładowe kwestionariusze Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 42 A. KTO? ANKIETA DOTYCZCA OBSZARU DOCELOWEGO LUB OKRGU 1. Czy s jakie szczególne grupy ludzi w okrgu wpływów kocioła? 2. Czy jaka klasa społeczna dominuje w tym okrgu? Tak... Nie Jeli tak, to jaka? B. CO? Jakie s cechy charakterystyczne tego okrgu? Jakie szczególne wydarzenia, miejscowe wita lub uroczystoci obchodzi ludno okrgu? Jakie s najpilniejsze potrzeby ludnoci z okrgu? Ekonomiczne Duchowe Moralne Socjalne Edukacyjne Kulturalne Rodzinne Religijne Jakie grupy religijne znajduj si w okrgu kocioła? Ortodoksyjne # Baptystyczne # Zielonowitkowe # Rzymsko-katolickie # Luteraskie # Inne protestanckie # Bezwyznaniowe # Muzułmaskie # Zagraniczne grupy misyjne # (zwró uwag jakie: ) Czy kociół próbuje zaspokaja potrzeby ludnoci z okrgu? Tak... Nie... Jeli tak, to co konkretnie robi kociół w celu zaspokojenia tych potrzeb? Czy cel kocioła przewiduje ch zaspokajania potrzeb ludzi z okrgu? Tak Nie Czy plan słuby kocielnej przewiduje słub całociow na rzecz swego okrgu? Tak Nie C. JAK? 1. Czy kociół utosamia si ze swoim okrgiem? Tak Nie 2. Jeli tak, to w jaki sposób? 3. Jeli nie, to co moe zrobi kociół w celu utosamienia si ze swoim okrgiem? 4. Czy działalno kocioła zmierza do tego, by dotrze do swego okrgu? Tak Nie

51 Dodatek 4B: Przykładowe kwestionariusze Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona Jaki stosunek ma kociół do innych ewangelicznych kociołów protestanckich w obrbie swego okrgu? D. ZASOBY Ma dobre relacje ze wszystkimi Ma dobre relacje z niektórymi, ale niezbyt dobre z pozostałymi Nie ma dobrych relacji z adnymi Jakie zasoby kociół ma do dyspozycji w swoim okrgu? TV/Radio Literatura Wydawnictwa Oficjalne zezwolenia na słuby udzielajce pomocy Inne ewangeliczno-protestanckie grupy chrzecijan do współpracy w słubie (inne kocioły miejscowe zagraniczne agencje/organizacje misyjne kluby centra stowarzyszenia instytucje edukacyjne ) Z jakimi grupami kociół obecnie współpracuje w specjalnych projektach słuby? Czy kociół podjł wysiłki w rozmowach z innymi kociołami w obrbie okrgu w celu docierania do niezbawionych w okrgu i pozyskiwania ich dla Chrystusa? Tak Nie Czy przywódcy kocioła bd skorzy do współpracy z innymi kociołami i organizacjami w celu pozyskania dla Chrystusa kadej osoby z okrgu? Tak Nie Jeli tak, to kiedy spróbuj zebra posiłki z okrgu, aby porozmawia o wypełnianiu Wielkiego Nakazu Misyjnego w obrbie okrgu? Jeli nie, to dlaczego?

52 Dodatek 4B: Przykładowe kwestionariusze Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 44

53 Lekcja 5: Biblijne podstawy zakładania kociołów a do nasycenia Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 45 WIZJA SCP LEKCJA 5 Biblijne podstawy zakładania kociołów a do nasycenia NAPEŁNIANIE ZIEMI POZNANIEM BO EJ CHWAŁY Cel lekcji Celem tej lekcji jest wykazanie, e zakładanie kociołów a do nasycenia jest koncepcj biblijn i słuy Bogu za narzdzie do wypełniania Jego celu. Główne punkty Zakładanie kociołów a do nasycenia jest biblijn postaw wobec wypełniania Wielkiego Nakazu Misyjnego. Zakładanie kociołów a do nasycenia jest metod historyczn. Podane rezultaty Po opanowaniu treci tej lekcji kady uczestnik powinien: Rozumie jasn definicj nasycenia. Zdawa sobie spraw, e nasycenie jest zasad biblijn, która odnosi si do Boego działania w dziejach. Uczestniczy w zakładaniu kociołów a do nasycenia, uznajc je za podstawow zasad w filozofii słuby załoyciela kocioła i strategii zakładania. DEFINICJA NASYCENIA Na czym polega zakładanie kociołów a do nasycenia? Aby udzieli odpowiedzi na to pytanie, musimy najpierw zdefiniowa termin nasycenie. Rzeczownik nasycenie pochodzi od czasownika nasyca, który oznacza 1. Uczyni kogo sytym, zaspokoi czyj głód; nakarmi, napoi do syta; 2. Zadowoli, zaspokoi jakie uczucie, pragnienie, potrzeb czego; 3. Przepoi, przenikn, napełni; 4. Wprowadzi do ciała stałego, płynnego lub lotnego maksymaln ilo jakiej substancji dajc si przez dane ciało wchłon (na podstawie Słownika jzyka polskiego i wyrazów obcych, PWN 1998). Mona zjawisko to skojarzy z obrazem gbki tak przesiknitej wod, e nie moe ju wchłon ani kropli wicej. W całym Pimie witym spotkamy si z Bo zasad nasycenia bd napełnienia, poczynajc od napełnienia ziemi ludmi i czynienia uczniami wszystkie narody. Ostatecznym celem tego procesu jest napełnienie ziemi znajomoci chwały Pana podobnie jak wody napełniaj morze (Hab. 2:14, Iza. 11:9). Odnoszc termin nasycenie do zakładania kociołów, otrzymujemy koncepcj napełnienia ziemi kociołami tak, by kady mczyzna, kobieta i dziecko miało szans usłyszenia i zrozumienia Ewangelii oraz przyjcia lub odrzucenia Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela po to, by w ten sposób odda Bogu chwał. I. NASYCENIE W STARYM TESTAMENCIE A. Od pocztku napełnianie Ziemi (nasycenie) było motywem, jaki przewijał si przez Stary Testament Bóg nakazał napełnia ziemi ludmi (1 Moj. 1:28, 9:1 i 9:7). Po potopie narody rozproszyły si po ziemi (1 Moj. 10:32). Nastpnie ludzie zamieszkali (1 Moj. 11:1-2). Zaczli budowa miasto, mówic: w ten sposób uczynimy sobie znak, abymy si nie rozproszyli po całej ziemi (1 Moj. 11:4). Bóg jednak pomieszał im jzyk i rozproszył ich stamtd po całej powierzchni ziemi (1 Moj. 11:7,8).

54 Lekcja 5: Biblijne podstawy zakładania kociołów a do nasycenia Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 46 Temat dyskusji: Dlaczego twoim zdaniem Bóg chciał, aby ludzie napełniali ziemi? B. Ostatecznym Boym celem dla całej ziemi jest napełnienie jej znajomoci Jego chwały Od pierwszej do ostatniej strony Pisma jest rzecz jasn, e Bóg pragnie, aby cała ziemia napełniła si Jego chwał włczajc w to kady naród i kad cz danego narodu. Bóg np. wybrał Abrahama i błogosławił mu po to, by on sam był błogosławiestwem. Boa obietnica dana Abrahamowi brzmiała: Przez ciebie bd otrzymywały błogosławiestwo ludy całej ziemi (1 Moj. 12:3). To włanie oznacza by narodem wybranym. Boe pragnienie, aby cała ziemia Go poznała, zostało wyraone w nastpujcych wierszach: Napełni si chwał Pana cała ziemia (4 Moj. 14:21). Błogosławione na wieki chwalebne Jego imi; niech si cała ziemia napełni Jego chwał! (Ps. 72:19). Bo kraj si napełni znajomoci Pana, na kształt wód, które przepełniaj morze (Iza. 11:9). Przybd, by zebra wszystkie narody i jzyki; przyjd i ujrz moj chwał (...) przyjdzie kady człowiek, by Mi odda pokłon (Iza. 66:18, 23). II. SŁU BA JEZUSA A. Jezus posługiwał si strategi nasycenia w swojej słubie w Galilei Jezus obrał sobie za cel nasycenie Galilei (Mat. 4:23). Obchodził wszystkie miasta i wioski (Mat. 9:35). Wysłał siedemdziesiciu dwóch swoich uczniów w grupach dwuosobowych do kadego miasta i miejscowoci, dokd sam przyj zamierzał (Łuk. 10:1). Dziki tym zespołom przedstawiono Ewangeli w trzydziestu szeciu galilejskich miastach i wsiach! Zastanawia fakt, e mimo i obszarem docelowym Jezusa była Galilea, wpływ jego słuby miał znacznie wikszy zasig. A wie o Nim rozeszła si po całej Syrii i liczne tłumy z Dziesiciogrodu, Judei i Zajordania przyszły posłucha Go w Galilei (Mat. 4:23-25). Wida std wyranie, e Galilea była bardzo wanym punktem strategicznym w słubie, skoro działalno na jej terenie wywarła tak szeroki wpływ. B. Przypowieci Jezusa o królestwie odzwierciedlaj zasady nasycenia W trzynastym rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus opowiada uczniom o królestwie Boym w szeregu przypowieci. W pierwszej z nich mówi o tym, jak królestwo to zostanie przyjte przez róne rodzaje słuchaczy. W kolejnej przypowieci o chwastach ukazuje działanie wroga, który midzy dobrymi ziarnami rozsiewa chwasty. Ostatnia przypowie ma takie samo zastosowanie: zadaniem Pana jest oddzieli to, co prawdziwe od tego, co fałszywe. Przypowieci pita i szósta (Ukryty skarb i Perła) podkrelaj rado tych, którzy znajduj skarb. Porodku znajduj si dwie przypowieci o rozszerzaniu granic tego królestwa. Przypowie o ziarnie gorczycy (Mat. 13:31-32) W przypowieci tej mowa o ogromnym wzrocie. Ze skromnych pocztków ( najmniejsze ze wszystkich nasion ) ziarno gorczycy wyrosło na najwiksz z ogrodowych jarzyn. Przesłanie jest jasne: z małego ziarna Królestwo Boe wyronie na ogromne drzewo. Przypowie o zaczynie (Mat. 13:33) W tej przypowieci niewielka ilo zaczynu przeniknła wielk ilo mki. Przesłanie zdaje si by takie samo jak to z przypowieci o ziarnie gorczycy, lecz z akcentem na przemian, jaka zachodzi w wyniku przenikania zaczynu do mki. Królestwo Boe, na pocztku niewielkie, bdzie si rozprzestrzenia dotd, a pokryje cał ziemi (por. Obj. 11:15). Pod koniec swego nauczania Jezus zapytał swoich uczniów: Zrozumielicie to wszystko? (Mat. 13:51). Odpowied, jaka si od razu nasuwa, brzmi nie, poniewa po swoim zmartwychwstaniu Pan powicił czterdzieci dni na opowiadaniu im o Królestwie Boym (Dz. Ap. 1:3).

55 Lekcja 5: Biblijne podstawy zakładania kociołów a do nasycenia Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 47 III. BIBLIJNE PODSTAWY ZAKŁADANIA KOCIOŁÓW A DO NASYCENIA Jak zdylimy zauway, ostatecznym Boym celem jest napełnienie całego wiata poznaniem Boga. Zakładanie kociołów a do nasycenia polega na nasyceniu danego terenu kociołami tak, by kady mczyzna, kobieta czy dziecko mieli szans przyjcia lub odrzucenia Ewangelii dziki wiadectwu miejscowego kocioła. Czy nasycanie danego obszaru kociołami jest najnowszym trendem w słubie, czy te opiera si ono na wzorcach biblijnych? Jak si wkrótce przekonamy na podstawie podanych niej zasad biblijnych, zakładanie kociołów a do nasycenia ma charakter biblijny. A. Narzdzie: Kociół Słowa Jezusa zbuduj Kociół mój, a bramy piekielne go nie przemog (Mat. 16:18) ujawniaj Jego zamiar załoenia własnej społecznoci. Z owiadczenia tego jasno wynikaj dwie rzeczy. Po pierwsze, kociół i dzieło budowania go nale do Chrystusa, dlatego jest On osobicie zaangaowany w jego rozwój. Po drugie, kociół odniesie zwycistwo. Z uwagi na to, kim jest Jezus, moemy by pewni, e uda Mu si spełni swoj obietnic. Przeladowanie, ubóstwo czy choby bramy samego piekła nie mog powstrzyma Kocioła. Budowanie kocioła jest wol Bo i jest ono głównym zadaniem w misji Jezusa na ziemi w obecnych czasach. W swym przepiknym licie do Efezjan na temat Kocioła Paweł powiada: Przez to teraz wieloraka w przejawach mdro Boga poprzez Kociół stanie si jawna (...) (Efez. 3:10). Ponownie opisuje si tu kociół jako narzdzie rozpowszechniania Ewangelii. B. Nakaz: Ewangeli trzeba głosi wszdzie Przed wniebowstpieniem Jezus powiedział swoim uczniom, e przyjm Ducha witego i bd wiadkami a po krace ziemi, poczynajc od Jerozolimy (Dz. Ap. 1:8). Zastanawia fakt, e nasz Pan otwiera i zamyka swoj słub motywem nasycenia. W przypowieciach o siewcy i sieci (Mat. 13) dawał On do zrozumienia, e dzieło Królestwa obejmuje cał ziemi i łowi wszelkie gatunki ryb. Pod koniec swojej słuby Jezus poleca apostołom nasyca wiat Dobr Nowin. Ewangeli trzeba głosi wszdzie. Wynika to jasno z fragmentów mówicych o Wielkim Nakazie Misyjnym (Mat. 28:18-20, Łuk. 24:46-49, Dz. Ap. 1:8). Podobnie jak Abraham otrzymał błogosławiestwo, aby mógł sta si błogosławiestwem dla innych (1 Moj. 12:1-3), tak te lud Boy, który doznał dobrodziejstwa od Boga, ma przekazywa je innym. Wielki Nakaz Misyjny polega na czynieniu uczniami narodów poprzez udzielanie chrztu i uczenie posłuszestwa wobec Chrystusa. Obydwa te cele najlepiej spełnia lud Boy, kociół. Nakaz ten nie dotyczył wyłcznie tamtego czasu i nie był adresowany tylko do tamtych słuchaczy. Powtarzanie słowa wszelki, wszystek (wszelka władza, wszystkie narody, wszystko, co wam przekazałem oraz wszystkie dni) wskazuje na dalekosine zastosowanie tego polecenia. Skutkiem wypełniania Wielkiego Nakazu jest nasycenie, które przejawia si w nawróceniach we wszystkich narodach. C. Zasig: po krace ziemi W jaki sposób apostołowie, ci, którzy pierwsi usłyszeli Wielki Nakaz Misyjny, zabrali si do wypełniania go? Odpowied jest prosta. Jak wynika z Dziejów Apostolskich, apostołowie głosili najpierw w Jerozolimie. Gdy ludzie odpowiadali na Ewangeli, zbierali si w grupy w celu nauczania, społecznoci, łamania chleba i modlitwy (Dz. Ap. 2:42). Grupy te miały swoich przywódców i były znane jako kociół. Gdy wybuchło przeladowanie, wierzcy opucili Jerozolim i dokdkolwiek si udawali, głosili Ewangeli i przypuszczalnie zakładali nowe kocioły po domach (Dz. Ap. 8:1-4). Kociół w Antiochii wysłał Pawła i Barnab jako misjonarzy do kontynuacji dzieła. Dokdkolwiek wyruszali, tam zakładali kocioły. ledzc ksig Dziejów Apostolskich łatwo zauway, e rozpowszechnianie Ewangelii i rozwój Kocioła zawsze szły w parze. Wszdzie tam, gdzie docierała Ewangelia, powstawał kociół. W Dziejach Apostolskich 19:9-10 obszarem docelowym Pawła była prowincja Azja Mniejsza. Na centrum swoich działa Paweł wybrał Efez, najwaniejsze due miasto połoone w zachodniej czci tej prowincji. Tam spotykał si ze swoimi uczniami, którzy chodzili po całej tej krainie tak e wszyscy mieszkacy Azji, ydzi i Grecy, usłyszeli słowo Paskie. Wida std jasno, e Paweł nasycił Azj Mniejsz przesłaniem Ewangelii. W jaki sposób tego dokonał? Z

56 Lekcja 5: Biblijne podstawy zakładania kociołów a do nasycenia Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 48 innych czci Nowego Testamentu wiemy, e kocioły powstawały w co najmniej siedmiu z wikszych miast na tym obszarze (Obj. 2, 3, Kol. 1:2). Kto je załoył? Najprawdopodobniej ich załoycielami byli ci, których Paweł przeszkolił w Efezie. Trzy opisane powyej zasady biblijne razem wzite prowadz do wniosku, e wypełnianie Wielkiego Nakazu Misyjnego polega na zakładaniu kociołów a do nasycenia (por. ilustracja 5.1). Ilustracja 5.1 Biblijne podstawy zakładania kociołów a do nasycenia Hab 2:14 Kraj si napełni znajomoci chwały Pana jak wody napełniaj morze. Zbuduj Kociół mój" Mat. 16: 18 Ef ez. 3: 11 Czycie uczniami wszystkie narody Mat. 28: Mar. 16: Łuk. 24: Jan 20: 21 wiadkami (...) po krace ziemi Dz. Ap. 1: 8 5: 28 13: : 9-10 Rzy m. 15: 19 Ps 127:1 Jeeli Pan domu nie zbuduje, na próno si trudz ci, którzy go wznosz. IV. ILE KOCIOŁÓW OZNACZA NASYCENIE? Jeli naszym zadaniem jest nasyci nasze regiony kociołami, to ile kociołów potrzeba do nasycenia? Mona to pytanie uj inaczej: Jaki jest naród, który uczyniono uczniem? Otó jest to taki naród, w którym kada jednostka miała okazj usłysze i zrozumie Ewangeli Jezusa Chrystusa, TAK BY mogła ona przyj bd odrzuci Jezusa jako Zbawc. Jeli tak okrelimy cel, to ilu kociołów potrzeba, by go osign? Odpowiadajc na to pytanie niektórzy podkrelaj geografi, uwaajc, e cel ten osigamy wówczas, gdy kociół istnieje w kadym rodowisku w przecitnej, moliwej do pokonania odległoci od kadego mieszkaca. Inny punkt widzenia bierze pod uwag uwarunkowania kulturowo-narodowe, proponujc zakładanie kociołów dla kadej grupy Naród, który uczyniono uczniem to taki, w którym kada jednostka miała okazj usłysze i zrozumie Ewangeli Jezusa Chrystusa, TAK BY mogła ona przyj bd odrzuci Jezusa jako Zbawc. etnicznej w kadym regionie, np. kociół cygaski dla społecznoci cygaskiej; narodowy kociół wgierski dla wiejskiej społecznoci wgierskiej. Jeszcze inni osignicie celu upatruj w jednym miejscowym kociele na tysic mieszkaców. Ten pogld opiera si na teorii, e kociół o

57 Lekcja 5: Biblijne podstawy zakładania kociołów a do nasycenia Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 49 przecitnych rozmiarach, który posiada aktywnych, wiadczcych chrzecijan moe wywiera wpływ na tysic osób. Ile kociołów istnieje w twoim ssiedztwie, miecie, prowincji czy kraju? Jak blisko jeste osignicia celu zakładania kociołów a do nasycenia? V. ZAKŁADANIE KOCIOŁÓW A DO NASYCENIA W PRZESZŁOCI A. Irlandia, V wiek Patrick stanł na czele ruchu, który napełnił kociołami kad irlandzk wie. Przeniknł on i przeobraził zepsut religi druidów prowadzc do Chrystusa zarówno druidzkich kapłanów, jak i prosty lud. Wykorzystał on istniejcy ju druidzki system, który ustanawiał jednego kapłana na jedn wie oraz przekształcił druidzkie witynie i naboestwa tak, by słuyły biblijnemu chrzecijastwu. Z Irlandii wyruszały legendarne grupy misyjne i zakładały kocioły wród dzikich plemion Europy Północnej. B. Wgry, XVI wiek Reformacja dotarła do Wgier w XVI w. Kociół Reformowany załoył centrum w Debrecen, zwane drug Genew. Stamtd kociół ten dokonywał systematycznego zakładania kociołów a do nasycenia na terenie Transylwanii, napełniajc jej wsie kociołami zreformowanymi, głoszcymi nauczanie biblijne. C. Szkocja, XVI wiek Ruch prowadzony przez Johna Knoxa nasycił Szkocj kociołami reformowanymi. Był on znany ze swej wytrwałoci w modlitwie wstawienniczej. Królowa Maria owiadczyła, i bardziej obawia si modlitw Johna Knoxa ni całej angielskiej armii. D. Anglia, XVIII wiek Przebudzenie w Anglii, na którego czele stali John Wesley i George Whitfield, zakoczyło si nie tylko załoeniem kociołów a do nasycenia, ale równie zmianami społecznymi, które pozwoliłyby na uniknicie rewolucji na wzór tej we Francji. Wesley był skutecznym kaznodziej i dobrym organizatorem. Zasługuje on na miano myliciela typu Z, yjcego według zasady We wszystkim, co czynisz, zwaaj na cel. Wesley głosił Ewangeli prostym ludziom na otwartych zgromadzeniach w całej Anglii. W cigu czterdziestu lat swojej słuby pokonał konno km. Wygłosił kaza i napisał 200 ksiek. Majc na uwadze cel przezornie zbierał swoich nawróconych w grupy, które dzi moglibymy nazwa komórkowymi. Grupy te w liczbie liczyły około członków i mnoyły si, ilekro dołczało do nich minimum dwanacie osób (na podstawie Joel Comiskey, Home Cell Group Explosion, 1998). Drugi przywódca tego przebudzenia, George Whitfield, uchodził za kaznodziej lepszego od Wesleya. Jego oddziaływanie jednak nie było tak znaczce, jak Wesleya z uwagi na zdolno tego ostatniego do łczenia nawróconych w grupy. Sam Whitfield zauwaył: Mój brat Wesley działał mdrze. Dusze obudzone pod wpływem swojej słuby gromadził w społecznoci i w ten sposób zachował owoc swego trudu. Ja natomiast to zaniedbałem i mój lud przypomina bicz z piasku (Miller, s. 97). Przebudzenie zapocztkowane przez Wesleya dotarło do Ameryki i pod przywództwem Jonathana Edwardsa oraz Francisa Asbury ego przyniosło owoce w postaci załoenia kocioła kongregacjonalistów i metodystów. E. Filipiny i inne kraje, XX wiek W roku 1973 pastor z Filipin o imieniu Jun Balayo miał wizj nasycenia swego narodu kociołami. Stanł na czele ponadwyznaniowego ruchu, który działa prnie a do tej pory. Załoył on nowych kociołów w cigu niespełna pitnastu lat. Wierzcy wyznaczyli sobie długofalowy cel ustanowienia nowych kociołów na Filipinach do r Dzi cel ten został osignity! Jest to skutek wielkich zgromadze modlitewnych, regularnych akcji rozpowszechniania wizji zakładania kociołów oraz cikiej pracy. Podobne ruchy mona dzi zaobserwowa na całej ziemi. Maj one miejsce w Ameryce Łaciskiej, a take w Brazylii, Chinach, Korei i Afryce rodkowej (znanej swego czasu pod nazw Czarnego Ldu, a obecnie Kontynentu Chrzecijaskiego ) z bardzo silnym ruchem w

58 Lekcja 5: Biblijne podstawy zakładania kociołów a do nasycenia Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 50 KONKLUZJA Ghanie. Ruchy zakładania kociołów a do nasycenia osigaj te swoje apogeum na Ukrainie i w Rumunii. Nasycenie wiata Bo chwał było Boym pragnieniem od pocztku dziejów. Zakładanie kociołów stanowiło zasad i główne narzdzie rozpowszechniania Ewangelii w Nowym Testamencie i tak si dzieje do dnia dzisiejszego. Jeli narody maj zobaczy i zrozumie Ewangeli Łaski, musz otrzyma wystarczajc ilo ywych wiadków, którzy s blisko kadego mieszkaca w danym kraju w wymiarze osobistym, geograficznym i kulturowym. Oznacza to nasycenie kadej czci kadego narodu nowymi, ywymi i rozmnaajcymi si kociołami. Nakaz nie uległ zmianie. W kadym narodzie lud Boy jest powołany do tego, by nawiza kontakt ze zgubionym wiatem. Kontakt ten mona rozpocz od małej miejscowej grupy, a nastpnie zatacza coraz szersze krgi na zewntrz obejmujce kultur, relacje, kolor skóry i jzyk Kociół powinien usuwa ziemskie ograniczenia. Niechaj nam Bóg błogosławi i niech si Go boj wszystkie krace ziemi! (Ps. 67:8). PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA Czy moliwe jest wypełnienie Wielkiego Nakazu Misyjnego w danym regionie bez zakładania kociołów? Czy twój kociół jest wiadomy celu pomnaania i nasycania? Czy planujesz zakładanie kociołów wród innych narodowoci w twoim kraju? Ilu kociołów potrzebuje twój region, aby zosta nasyconym? Czy wierzysz w to, e Bóg pragnie, by twój naród miał swój wkład w histori kocioła? BIBLIOGRAFIA Comiskey, Joel. Home Cell Group Explosion. Houston, TX: Touch Ministries, Miller, Basil. John Wesley. Minneapolis: Dimension Books, 1943.

59 Lekcja 5: Biblijne podstawy zakładania kociołów a do nasycenia Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 51

60

61 Lekcja 6: Badanie - warsztat Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 53 WIZJA SCP LEKCJA 6 Badanie - warsztat PREZENTACJA WYNIKÓW BADA OBSZARU DOCELOWEGO Cel lekcji Celem tej lekcji jest stworzenie uczestnikom okazji podzielenia si swoj wiedz zdobyt w wyniku bada. Główne punkty Prezentacja wyników bada w sposób zorganizowany ułatwia zrozumienie. Odpowied na niektóre pytania kluczowe moe podnie warto bada. Podane rezultaty Po opanowaniu treci tej lekcji kady uczestnik powinien: Rozumie, dlaczego zbieranie informacji odgrywa strategiczn rol w rozwijaniu skutecznej ewangelizacji i strategiach zakładania kociołów. Wiedzie, jak przedstawi zwizłe sprawozdanie z bada. Uczestniczy w ocenie zwizku rónych sposobów gromadzenia informacji z rozwojem ewangelizacji i strategii zakładania kociołów. Propozycje dla prowadzcych nauczanie Lekcja ta ma form warsztatu. Pozwólcie wszystkim uczestnikom na prezentacj wyników z prowadzenia bada na podstawie Podrcznika pierwszego (Wizja SCP, Dodatek 4A, Rozumienie swojego obszaru docelowego ). Jeli kursanci maj wykresy, mapy, plakaty itp., rozwie je tak, by były widoczne w trakcie przerw i w wolnym czasie. Jeli w cigu tej godziny bdzie wicej ni cztery sprawozdania do wygłoszenia, mona zaproponowa prac w małych grupach. Mona te wybra kilka bardzo dobrych sprawozda i zachci wszystkich do ich wysłuchania i oceny. WPROWADZENIE W Podrczniku pierwszym, w lekcji z cyklu Wizja SCP pt. Zasady prowadzenia bada uczestnicy otrzymali zadanie zebrania informacji o obszarze, na którym maj załoy kociół (Wizja SCP, Dodatek 4A Rozumienie swojego obszaru docelowego ). Teraz, po zgromadzeniu moliwie jak najwikszej iloci informacji o zasobach misyjnych (chrzecijaskich) oraz polu misyjnym (terenie działania), naley dokona analizy tych informacji i umieci je wszystkie w sprawozdaniu opisujcym dane oraz ich wpływ na ewangelizacj i strategie zakładania kociołów na obszarze docelowym. Niniejszy warsztat bdzie po temu doskonał okazj. Kady uczestnik lub grupa uczestników powinna powici minut na przedstawienie swoich wyników w oparciu o nastpujce wskazówki: CZ PIERWSZA PREZENTACJA PODSTAWOWYCH DANYCH (5-7 MINUT): Opisz swój obszar docelowy. Podsumuj to, czego si dowiedziałe w punktach 2 i 3 w sekcji Wizja SCP, Dodatek 4A Rozumienie swojego obszaru docelowego. W jaki sposób zebrałe swoje informacje (przegldy, nieoficjalne wywiady, obserwacje, mapy, badania w bibliotekach itp.)? Omów wszelkie znaczce problemy lub trudnoci, jakie napotkałe oraz sposoby ich przezwycienia. Co zrobiłby inaczej nastpnym razem?

62 Lekcja 6: Badanie - warsztat Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 54 CZ DRUGA ANALIZA DANYCH Z BADA (5-8 MINUT) Pozostała cz prezentacji powinna skupia si na wynikach bada. Pomocne mog si okaza odpowiedzi na zamieszczone niej pytania. Jaka była najciekawsza informacja o twoim obszarze docelowym i jego mieszkacach? Czy jakie informacje okazały si dla ciebie zaskakujce? Jakie konkretne dane pomog ci ustali strategi zakładania kociołów na twoim obszarze docelowym? Jaki znany ci ju wczeniej, istotny dla zakładania kociołów fakt o polu misyjnym udało ci si potwierdzi? Jakiego nowego, nieznanego ci wczeniej odkrycia udało ci si dokona odnonie do pola misyjnego? Co uznałby za otwarte drzwi dla Ewangelii? Jakie przeszkody napotkałe i jak mona je pokona? Jakie dalsze badania naley podj w celu rozwinicia szeroko pojmowanej ewangelizacji i strategii zakładania kociołów na twoim obszarze docelowym?

63 Lekcja 7: Mobilizacja zasobów dziki badaniom Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 55 WIZJA SCP LEKCJA 7 Mobilizacja zasobów dziki badaniom Cel lekcji Celem tej lekcji jest pokazanie, jak posługiwa si badaniem, by mobilizowa innych do przyłczenia si do zakładania kocioła. Główne punkty Sformułowanie Powołania do działania inspiruje innych do tego, by przyłczyli si do projektu. Dzielenie si informacjami ma zasadnicze znaczenie dla mobilizacji innych. Podane rezultaty Po opanowaniu treci tej lekcji kady uczestnik powinien: Rozumie doniosło analizy danych uzyskanych w wyniku bada jako czci rozwoju strategii zakładania kocioła analizie tej powinna towarzyszy modlitwa. Wiedzie, jak w odpowiedni sposób podzieli si danymi, by zmobilizowa innych do zakładania kocioła. Rozwin strategi mobilizacji dla swojej słuby zakładania kocioła i próbowa zmobilizowa innych do modlitwy, ofiarnoci lub przyłczenia si do jego słuby. Propozycje dla prowadzcych nauczanie Prowadzc t lekcj postaraj si poda konkretne przykłady dzielenia si informacjami, które zaowocowało mobilizacj ludzi, modlitw lub rodkami na zakładanie kocioła. Spróbuj te poda przykłady sytuacji, w których niewłaciwe podanie informacji miało negatywne skutki. Pomó kursantom ustali, jak mona było temu zapobiec i czego powinni si uczy z tego błdu. WPROWADZENIE W Podrczniku pierwszym, w lekcji z cyklu Wizja SCP pt. Zasady prowadzenia bada uczestnicy otrzymali zadanie zebrania informacji o obszarze, na którym maj załoy kociół (Wizja SCP, Dodatek 4A Rozumienie swojego obszaru docelowego. Zadanie to pomogło ci zgromadzi i dokona analizy danych o zasobach misyjnych (pomocnych w słubie zakładania kocioła) oraz polu misyjnym (ludziach i terenie, na który usiłujesz dotrze z Ewangeli). W tej lekcji powiemy, jak podzieli si z innymi wynikami bada, by poinformowa o potrzebach mieszkaców twojego obszaru docelowego oraz zachci pozostałych do zaangaowania w działanie na rzecz Królestwa na twoim obszarze docelowym. I. POWOŁANIE DO DZIAŁANIA Powołanie do działania to podsumowujce sprawozdanie o tym, czego twoim (twojej ekipy) zdaniem Bóg pragnie dokona, aby dotrze z Ewangeli na twój obszar docelowy. Jest to skutek modlitwy i przemylenia informacji zebranych i opracowanych w ramach wicze badawczych. Powołanie do działania uwypukla potrzeby i duchowy stan osób z twego obszaru docelowego oraz to, co Boy ludzie powinni robi w odpowiedzi na owe potrzeby i stan. Dostarcza ono tła lub ram dla twojej słuby zakładania kocioła. Pomaga ci odpowiedzie na Powołanie do działania odpowiada na pytanie Czego Bóg pragnie dla mojego obszaru docelowego? pytania: Czego Bóg pragnie dla mojego obszaru docelowego? oraz Jak kady mczyzna, kobieta i dziecko na tym terenie mog zobaczy i usłysze Ewangeli podan w przystpny dla nich sposób? Twoje powołanie do działania powinno zawiera twoje oraz twojej ekipy myli i pojmowanie nastpujcych spraw:

64 Lekcja 7: Mobilizacja zasobów dziki badaniom Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 56 A. Sytuacja ludzi W Ewangelii Mateusza czytamy o tym, jak Pan poszedł midzy ludzi (Mat. 9:35-38). Stwierdził, e s znkani i porzuceni, jak owce nie majce pasterza. Widział ich liczne choroby i uzdrawiał ich. Ludzie cierpieli, a On wchodzc midzy nich dostrzegał to cierpienie. Jak na podstawie swoich bada opisałby sytuacj ludzi mieszkajcych na twoim obszarze docelowym? Wska podstawowe dane demograficzne, potrzeby itp. (Signij do Wizji SCP Dodatek 4A Rozumienie swojego obszaru docelowego ). B. Ich stan duchowy Jezus widział, e ludzie nie mieli przewodnika dla swego ycia duchowego. Nie mieli okrelonego kierunku (Mat. 9:36). Podsumuj duchowy stan mieszkaców swojego obszaru docelowego. Czy s tam jakie kocioły? Jaki odsetek ludzi chodzi do kocioła czy utosamia si z uczniami Chrystusa? Czy s otwarci na Ewangeli? Jakie inne grupy religijne prowadz tam swoj działalno? Ile kociołów trzeba załoy na twoim obszarze docelowym, aby kada osoba miała okazj usłysze i zobaczy Ewangeli w sposób odpowiedni dla niej i jej sytuacji? (Signij do Wizji SCP Dodatek 4A Rozumienie swojego obszaru docelowego ). C. Jakie jest zadanie ludu Boego Potem Pan wydał polecenie modlitwy (Mat. 9:38). Po zaleceniu modlitwy znalazł pracowników, przeszkolił ich i posłał udzielajc im nawet wskazówek w sprawie wsparcia finansowego! (Zob. Mat. 10). Do czego konkretnie Bóg powołuje ciebie i twoj ekip w celu dotarcia do osób z twojego obszaru docelowego? Jak powicisz si modlitwie za te osoby? Jakie zasoby (ludzkie, kocielne) i słuby mona zmobilizowa do pomocy w docieraniu do mieszkaców tego obszaru? Jak rol odegrasz ty i twoja ekipa w angaowaniu innych do modlitwy i współpracy w rozpowszechnianiu tam Ewangelii? II. WSKAZÓWKI DOTYCZCE DZIELENIA SI INFORMACJAMI Właciwa informacja, we właciwych rkach, we właciwym czasie jest potnym narzdziem zmiany ludzkiego postrzegania i motywacji do działania. Jednak informacja niewłaciwie przekazana moe by przyczyn wstydu lub zaenowania oraz wywoła gniew, postaw obronn i brak otwarcia na zmiany. Twoje sprawozdanie z bada moe sta si potnym narzdziem, którym Bóg posłuy si do zainteresowania innych potrzebami twojego obszaru docelowego i wzbudzeniem w nich chci pozyskiwania dla Chrystusa mieszkaców tego terenu. A. Komu powiniene przedstawi wyniki swoich bada? Właciwa informacja, we właciwych rkach, we właciwym czasie jest potnym narzdziem zmiany ludzkiego postrzegania i motywacji do działania. Zacznij od podzielenia si swoimi odkryciami na temat zasobów i pola misyjnego z jednym czy dwoma zaufanymi kolegami. Podzielenie si danymi z kilkoma osobami moe pokaza reakcje słuchaczy i pomóc zachci ich do pozytywnego odbioru z wiar oraz taktownie poradzi sobie z zastrzeeniami. Popro o rad i ich propozycje mobilizowania wierzcych w oparciu o wyniki twoich bada. Prywatne dzielenie si z przywódcami i uzyskanie ich przychylnoci dla przedstawienia bada innym moe by jedn z najlepszych dróg postpu. Poka przywódcom, jak zakładanie kocioła moe rozszerzy zakres ich słuby. Poka, e pod ich kontrol bdziesz wypełniał wol Pana. I wreszcie, co najwaniejsze, podziel si z innymi osobami zainteresowanymi zakładaniem kociołów. Zwró uwag, jak ludzie odpowiadaj na wyzwanie zakładania nowych kociołów. Wiedza ta moe ci pomóc stworzy grup wspierajcych w modlitwie, sponsorów i członków grupy załoycielskiej.

65 Lekcja 7: Mobilizacja zasobów dziki badaniom Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 57 B. Jakie s cele dzielenia si wynikami twoich bada z innymi? Współczucie dla zgubionych Przedstaw informacje ukazujce duchow rozpacz tych ludzi. Przytocz prawdziw opowie o czym, co sprawi, e słuchacze bd współczu tym, którzy cierpi bez Chrystusa na terenie twoich bada. Modlitwa Nowe kocioły posiadajce wsparcie modlitewne odnosz wiksze sukcesy ni te pozbawione takiego wsparcia. Podczas prezentacji swojego sprawozdania z bada opisz konkretne potrzeby, które moe zaspokoi tylko Bóg. Popro innych o modlitw o te potrzeby. Mobilizacja ludzi do pomocy przy zakładaniu kocioła Przedstaw informacje, które pozwol ludziom dostrzec, jak mog pomóc. Bd praktyczny i wska na konkretne rzeczy, jakimi mog si zaj, np. praca z dziemi, pomoc w budowie, wsparcie finansowe, zaangaowanie w uwielbianiu, ewangelizacji czy pomoc w inny praktyczny sposób. Ofiarno Bd konkretny w kwestii potrzeb finansowych. Bd bardzo otwarty i uczciwy i nie wahaj si przedstawi potrzeb. C. Jak naley przedstawi wyniki bada? Módl si o mdro. Musisz zachowa dyskrecj i nie przedstawia danych w sposób krytyczny, jeli ujawniaj tereny, na których chrzecijanie nie robi wystarczajco wiele, by dotrze do niewierzcych. Bd rozsdny. Nie dziel si wszystkim, podaj tylko wane dane, które pomog ludziom dostrzec, jak mog uczestniczy w zakładaniu kocioła. Ustal, jak najlepiej przedstawi innym wyniki swoich bada. Wykorzystaj mapy, opowieci o ciekawych ludziach i zaprezentuj wizj z Boego punktu widzenia. Nie słuchaj negatywnych odpowiedzi zakładajcych, e nie da si tego dokona. Pamitaj, e Jezus jest z tob. III. USTAL, JAK ZMOBILIZOWA ZASOBY MISYJNE Jednym z aspektów twojego wiczenia badawczego (Wizja SCP, Dodatek 4A Rozumienie swojego obszaru docelowego ) było ustalenie, jakie rodki (zasoby misyjne) miałe do dyspozycji w docieraniu z Ewangeli do mieszkaców twojego obszaru docelowego. Dzielc si wynikami swoich bada z innymi, moesz zmobilizowa niektóre z tych zasobów do pomocy w zakładaniu kocioła. A. Ustal rodki dostpne w docieraniu do strefy docelowej Zasoby ludzkie Kto chce si zaangaowa? Pro ludzi i daj im szans zgłoszenia si na ochotnika do pomocy w zakładaniu kocioła. Ile czasu zainteresowani mog zainwestowa w t słub? Czy osoby z twego istniejcego ju kocioła s zainteresowane słub zakładania nowego? Kto udzieli pomocy? Na ogół istniejcy kociół stanowi dobre ródło zasobów ludzkich, finansowych i modlitewnych. Członkowie tego kocioła znaj ciebie i prawdopodobnie bd bardziej oddani twojej słubie ni inni.

66 Lekcja 7: Mobilizacja zasobów dziki badaniom Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 58 Zasoby finansowe Jakie rodki finansowe s do dyspozycji? Postaw ludzi przed wyzwaniem ofiarnego dawania na rozszerzanie granic królestwa. Materiały Jakie materiały s dostpne, np. literatura, filmy, instrumenty muzyczne itp.? B. Opracuj strategi mobilizacji do zakładania twojego nowego kocioła Jak strategi opracujesz w celu mobilizacji zasobów misyjnych? W oparciu o informacje podane w tej lekcji opisz swoj strategi dzielenia si z innymi wynikami swoich bada po to, by ich zaangaowa. IV. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA BADA DO MOBILIZACJI ZASOBÓW Siła informacji Stan i Donna Downes W roku 1996 rumuski misjonarz opracował projekt badawczy na skal midzynarodow posługujc si jako przykładem okrgiem Brasov. Sporzdził szereg map ukazujcych róne rodzaje kociołów oraz tereny pozbawione kociołów. Kopie swojej pracy zostawił przywódcom miejscowych kociołów w nadziei, e jego trud przyniesie owoce. Kilka miesicy póniej, Valerica Tudor, przywódca kociołów Braci w Brasov docenił znaczenie tych map i zauwaył wyranie potrzeb zakładania kociołów w swoim okrgu. Wykorzystał mapy jako orodek działalnoci zakładania kociołów w okrgu Brasov. Od roku 1997 Valerica i inni przywódcy kocielni pomogli w gruntowniejszym zbadaniu okrgu Brasov i rokrocznie sporzdzali now map w celu zaznaczania na niej postpu w zakładaniu kociołów. Załoono ich dwanacie, a na wsiach powstało około dwudziestu grup komórkowych. W kolejnych dwunastu wsiach przywódcy kocioła znaleli osoby chtne do załoenia grup komórkowych. Kilku przywódców kocioła spotyka si co miesic na modlitw, studium biblijne, układanie planów na kwartał oraz sprawozdania. Sporzdzili oni list osiemdziesiciu dziewiciu wiosek, w których nie ma kociołów ewangelicznych i posługuj si ni w celu zachcania miejscowych kociołów do zakładania dodatkowych kociołów oraz kierowania pracami załoycielskimi. Reakcja kociołów była pełna entuzjazmu. W jednym z nich padło pytanie, dlaczego wczeniej nie dostarczono im tych informacji! W innym poproszono o systematyczne aktualnoci na temat postpu tego projektu. Kilka kociołów dołoyło si do tego dzieła finansowo. Pomimo i pierwsza mapa jest ju zupełnie nieaktualna, zajmuje honorowe miejsce w domu Valeriki i przypomina o tym, jak Bóg wykorzystuje informacje do motywowania swego ludu w potny sposób. PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA W jaki sposób wykorzystuje si badania do opracowania strategii zakładania kociołów? Jak w przytoczonym przykładzie informacja opracowana na podstawie bada i przedstawiona kociołowi i innym umoliwiła mobilizacj zasobów pomocnych w ich działalnoci załoycielskiej? Jakie korzyci moe przynie dzielenie si wynikami bada twojej działalnoci zakładania kocioła? Jak dzielenie si badaniami moe wpłyn na twoje stosunki z innymi przywódcami chrzecijaskimi? PLAN DZIAŁANIA Wspólnie ze swoj ekip zakładania kocioła przejrzyjcie dane z bada i zapiszcie, co Bóg wam pokazuje odnonie do waszego nowego kocioła. Podzielcie si tym wezwaniem do działania ze swoim nauczycielem, doradc lub innymi odpowiednimi osobami. Opracuj pisemnie strategi mobilizacji innych do pomocy w zakładaniu przez ciebie kocioła. Uwzgldnij w niej osoby, z którymi podzielisz si wynikami swoich bada, co im powiesz, jak twoim zdaniem zaangauj si w twoje dzieło (modlitwa, finanse, przyłczenie si do twojej ekipy itp.). Omów t strategi ze swoim nauczycielem lub doradc. Zastosuj w praktyce swoj strategi mobilizacji i przedstaw efekty swemu nauczycielowi, doradcy lub na kolejnej sesji szkoleniowej.

67 Lekcja 7: Mobilizacja zasobów dziki badaniom Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 59 BIBLIOGRAFIA Downes, Stan and Donna. The Alliance Impact. Budapest, Hungary: The Alliance for Saturation Church Planting, Spring, 1999.

68 Lekcja 7: Mobilizacja zasobów dziki badaniom Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 60

69 Lekcja 8: Pierwsze postpy Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 61 WIZJA SCP LEKCJA 8 Pierwsze postpy RUCH ZAKŁADANIA KOCIOŁÓW Cel lekcji Celem tej lekcji jest pomoc uczestnikom kursu w zrozumieniu biblijnego precedensu ruchu zakładania kociołów dziki obserwacji rozszerzania si Kocioła przedstawionej w Dziejach Apostolskich. Główne punkty Rozszerzanie si Kocioła w pierwszym wieku było gwałtowne i potne. Pewne wydarzenia i zastosowanie poszczególnych zasad słuby przyczyniło si do pomylnego rozwoju Kocioła. Podane rezultaty Po opanowaniu tej lekcji kady uczestnik powinien: Zna zasady wielkiego postpu Ewangelii w Nowym Testamencie, które zmobilizowały zespoły zakładania kociołów do ruchu zakładania kociołów. Bra udział w ruchu zakładania rozrastajcych si kociołów, które pomnaaj si dziki zakładaniu innych rosncych i pomnaajcych si kociołów. Potrafi opracowa strategi ewangelizacji regionu poprzez zakładanie kociołów. Propozycje dla prowadzcych nauczanie Przygotuj map obszaru ródziemnomorskiego w celu pokazania regionu objtego słub Pawła. WPROWADZENIE We wczesnym okresie zaraz po wniebowstpieniu Jezusa ewangelia nie miała wpływu na wiat poza obszarem Judei, Samarii i Galilei. Na pocztku chrzecijastwo wydawało si ruchem małym i pozbawionym mocy w porównaniu z politycznymi siłami tamtych czasów. Mimo to przetoczyło si niczym lawina przez imperium rzymskie tak, e w cigu jednego pokolenia na całym terenie od Jerozolimy do Rzymu i jeszcze dalej powstały wspólnoty chrzecijaskie. Fakt tak szerokiego rozprzestrzeniania si chrzecijastwa w tak krótkim czasie budzi zdumienie współczesnych historyków (Berkhof, s. 21). Czy była to ekspansja przypadkowa? Czy pierwsi misjonarze na olep błkali si po wiecie rozpowszechniajc ewangeli? Niezupełnie. Uwane studium ksigi Dziejów Apostolskich ujawnia, e rozwój kocioła był skutkiem natchnionych przez Ducha planów opartych na zasadach słuby, którymi moemy si posługiwa do dnia dzisiejszego. W trakcie tej lekcji bdziemy zgłbia Pismo wite, najlepszy na wiecie podrcznik na temat zakładania kociołów. Przyjrzymy si czynnikom, które wpłynły na gwałtowne rozszerzanie si kocioła w przekonaniu, e moliwe jest opracowanie zasad słuby dotyczcych postpu i nasycenia kadego regionu ewangeli. I. NARODZINY KOCIOŁA NOWOTESTAMENTOWEGO Uwane studium ksigi Dziejów Apostolskich ujawnia, e rozwój kocioła był skutkiem zasad słuby, którymi moemy si posługiwa do dnia dzisiejszego. Dzie Pidziesitnicy, w którym narodził si kociół nowotestamentowy, odegrał wan rol w gwałtownym rozprzestrzenianiu si chrzecijastwa. Dzie ten miał miejsce podczas jednego z waniejszych wit, gdy tysice ydów i prozelitów z całego wiata przyszło do Jerozolimy. Łukasz odnotowuje przedstawicieli z trzynastu rónych regionów: Partii, Medii, Elamu, Mezopotamii, Judei, Kappadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu, Cyreny, Rzymu i Krety. Wielu pielgrzymów uczestniczcych w Pidziesitnicy zaniosło swoj now wiar do swych ojczystych krajów, ale

70 Lekcja 8: Pierwsze postpy Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 62 stało si to dopiero po otrzymaniu polece i dowiadczeniu ycia kocielnego, jakie miało miejsce po wicie Pidziesitnicy (Dz. Ap. 2:42-47). To wstpne szkolenie moe wyjania, dlaczego kociół w Rzymie miał ju solidne podstawy, zanim przybył tam który z apostołów. II. PRZELADOWANIE W ósmym rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o wybuchu wielkiego przeladowania, które było przyczyn rozproszenia si kocioła (Dz. Ap. 8:1; 11:19-21). Miało to take wpływ na rozpowszechnianie Ewangelii. Wierzcy po rozproszeniu si głosili ewangeli przewanie swoim ydowskim rodakom. Mimo to jednak w Antiochii syryjskiej docierano do wielu Greków i pozyskano ich dla Chrystusa. Skutkiem tego było załoenie pierwszego odnotowanego w Pimie kocioła złoonego głównie z pogan. Uznano to za zjawisko na tyle niezwykłe, e przywódcy Kocioła w Jerozolimie wysłali Barnab w celu zbadania sytuacji (Dz. 11:22-24). Barnaba był pod tak wielkim wraeniem wierzcych pogan z Antiochii, e spdził tam na słubie co najmniej rok. Namówił nawet Pawła z Tarsu, aby do niego dołczył (Dz. Ap. 11:25-26). Z innymi osobami pochodzcymi z jeszcze innych regionów stworzyli prny zespół przywódczy (Dz. 13:1). To tutaj w Antiochii uczniowie po raz pierwszy zyskali miano chrzecijan (Dz. 11:26). III. PODRÓ E MISYJNE PAWŁA Oto od Jerozolimy i na całym obszarze a po Illiri dopełniłem obwieszczenia Ewangelii Chrystusa w. Paweł (Rzym. 15:19). Paweł pełnił wiele funkcji: apostoła, teologa i nauczyciela. We wszystkich tych zadaniach dominowała jednak jego rola jako misjonarza zakładajcego kocioły. Inni pozyskiwali wicej nawróconych ni Paweł, niektórzy głosili przed wikszym gronem słuchaczy, lecz prawdopodobnie nikt nie odnosił takich sukcesów w zakładaniu kociołów (Allen 1962:3). Badajc podróe misyjne Pawła moemy pozna jego klucz do sukcesu. Ilustracja 8.1 Rozpowszechnianie si Ewangelii A. Pierwsza podró (Dz. Ap ) rozszerzanie si na Cypr i Galacj Paweł i Barnaba zostali wysłani jako misjonarze najpierw na wysp Cypr, do ojczyzny Barnaby. Rozpoczli od nauczania w synagodze w Salamis, najwikszym miecie na wyspie. Nastpnie udali si do miasta Pafos, administracyjnej stolicy wyspy. yczliwe przyjcie w tym regionie zyskali dziki nawróceniu prokonsula Sergiusza Paulusa (Dz. 13:1-12). Po odbyciu słuby na Cyprze wyruszyli do Galacji na terenie współczesnej Turcji. W Antiochii Pizydyjskiej, administracyjnej stolicy południowej Galacji, Paweł głosił w synagodze i był wiadkiem wielu nawróce wród pogan. Z uwagi na strategiczn pozycj Antiochii w Pizydii

71 Lekcja 8: Pierwsze postpy Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 63 wpływ słuby Pawła i Barnaby nie ograniczał si tylko do miasta, gdy Słowo Paskie rozszerzało si po całym kraju (Dz. 13:49). Pomimo tego sukcesu przeladowanie rozptane przez ydów było tak intensywne, e Paweł i Barnaba musieli opuci miasto (Dz. 13:14-52). Paweł i Barnaba udali si póniej do Ikonium, wanego centrum handlowego w Galacji. Wiele osób odpowiadało na ich głoszenie w synagodze, lecz wkrótce zarówno ydzi, jak i poganie uknuli przeciwko nim spisek (Dz. 14:1-7). Wypdzeni uciekli do Listry, orodka militarnego z silnymi wpływami rzymskimi. Paweł mógł mija po drodze okoliczne miasta w prowincji takie jak Misthia czy Vasada (Allen 1962:13). Jako obywatel rzymski Paweł czuł si swobodniej w miastach, gdzie przebywało wielu Rzymian. Po uzdrowieniu chromego w Listrze, lud chciał odda cze Pawłowi i Barnabie, mylc ich z Zeusem i Hermesem. ydzi podburzyli tłum i doprowadzili do ukamienowania Pawła. Nieustraszeni apostołowie Paweł i Barnaba uciekli do Derbe (Dz. 14:8-20). W Derbe głosili ewangeli i nauczali wielu. Stamtd Paweł mógł bez trudu wróci do Antiochii przez swoje rodzinne miasto, Tars. Uznał jednak za waniejsze zachcanie nowych wierzcych i wyznaczanie przywódców w czterech załoonych przez siebie kociołach w Antiochii Pizydyjskiej, Ikonium, Listrze i Derbe mimo niebezpieczestwa, jakie znów mogło mu tam grozi (Dz. 14:20-23). B. Druga podró (15:36-18:22) rozszerzanie wpływów na Macedoni i Achaj Wskutek niezgody co do roli Jana Marka w zespole Paweł i Barnaba zaczli słuy osobno. Barnaba i Jan Marek wrócili na Cypr. Na towarzysza drugiej podróy misyjnej Paweł wybrał Sylasa. Wyruszyli w celu umacniania kociołów (Dz. 15:36-41). Nowy zespół powrócił do Derbe, Listry i prawdopodobnie innych miast na terenie Galacji (16:1-6). Podczas pobytu w Listrze Paweł namówił Tymoteusza, aby przyłczył si do ich słuby. Chciał uda si do Azji, lecz Duch wity odwiódł go od tego zamiaru. W Troadzie Paweł miał widzenie pewnego Macedoczyka (Dz. 16:7-11). W midzyczasie dołczył do nich Łukasz, tak wic zespół liczył ju czterech członków (Paweł, Sylas, Tymoteusz, Łukasz). Razem wyruszyli dalej do Filippi. Było to wane miasto na szlaku zwanym Via Egnatia - głównej rzymskiej drodze łczcej Macedoni z Azj (16:12-40). W Filippi została ochrzczona Lidia, a jej dom stał si orodkiem działa apostołów. Po uwolnieniu młodej niewolnicy spod władzy wrócego ducha jej właciciele wnieli oficjaln skarg, wskutek której Paweł i Sylas zostali poddani chłocie i wtrceni do wizienia. Wkrótce potem stranik wizienia przyjł chrzest wraz z całym swoim domem (Dz. 16:16-40). Mijajc po drodze Amfipolis i Apoloni Sylas i Paweł trafiaj do Tesaloniki, stolicy okrgu i głównego portu w Macedonii. Ponownie zaczynaj od synagogi, gdzie Paweł głosił przez trzy szabaty z rzdu. Spotkali si tam z dobrym przyjciem zarówno ze strony ydów, jak i pobonych pogan. Lecz zazdro niektórych ydowskich przywódców prowadzi do przeladowa (17:1-9). Paweł przenosi si zatem do Berei, gdzie spotyka si z gorliwoci słuchaczy. Gdy przeladowcy z Tesaloniki udali si w lad za misjonarzami do Berei, Paweł, zmuszony do ucieczki, pozostawił w Berei Tymoteusza i Sylasa (17:1-15). Paweł czekał, a Tymoteusz i Sylas dołcz do niego w Atenach kulturalnym i umysłowym centrum wiata. Tam włanie wygłosił wspaniałe kazanie, w którym znalazł wspólny grunt ze słuchaczami i okrelił cechy wiary. Kilka osób zostało zbawionych (17:15-34). Nastpnie Paweł osiadł w Koryncie, stolicy Achai, wanym orodku transportu i komunikacji w tym regionie (Dz. 18:1-16). Tu dołczaj do niego Akwila i Pryscylla, koledzy po fachu, szyjcy namioty. Teraz zespół składa si z Pawła, Sylasa, Tymoteusza, Akwili i Pryscylli. Podobnie jak w wielu innych miejscach słuba Pawła w Koryncie miała wymiar regionalny w prowincji Achai (2 Kor. 1:1). Po osiemnastu miesicach Paweł popłynł do Antiochii Syryjskiej powierzajc Sylasowi i Tymoteuszowi kontynuacj pracy w Koryncie. Po drodze zatrzymał si w Efezie, porcie morskim we współczesnej zachodniej Turcji. Tam spotkał si z yczliwym przyjciem w synagodze i otrzymał od ydów zaproszenie, aby został. Z uwagi na to, e wczeniej Duch Boy zabronił mu głoszenia w Azji, obiecał, i wróci jeli Bóg zechce. Zostawił tam Akwil i Pryscyll do dalszego prowadzenia dzieła (Dz. 18:19-21).

72 Lekcja 8: Pierwsze postpy Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 64 C. Trzecia podró (Dzieje Apostolskie 18:23-21:15) rozszerzanie wpływów w prowincji Azji Paweł rozpoczł swoj trzeci podró misyjn od kolejnych, czwartych ju odnotowanych odwiedzin w załoonych przez siebie kociołach w Galacji (Dz. 18:23). Potem odbył podró przez wyyny do Efezu (Dz. 19:1). Miasto to było portem morskim lecym na jednym z waniejszych szlaków z łatwym dostpem do rzymskiej prowincji Azji, która od dawna leała Pawłowi na sercu. Jakie 150 kilometrów na wschód od doliny Lycus le miasta Laodycea, Kolosy i Hierapolis. Efez był twierdz czarnej magii i bałwochwalstwa. W tamtych czasach był on jednym z trzech głównych miast wschodniego wiata ródziemnomorskiego (dwa pozostałe wane miasta to Aleksandria i Antiochia Syryjska). Efez zajmował wic strategiczne miejsce w słubie. Zgodnie ze swoim zwyczajem Paweł głosił w synagodze i po trzech miesicach spotkał si z odrzuceniem. Odrzucenie to wywołało co, co było by moe punktem kulminacyjnym jego słuby zakładania kociołów wielkie rozszerzanie si ewangelii w prowincji Azji: odłczył si od nich i oddzielił uczniów, i rozprawiał codziennie w szkole Tyrannosa. Trwało to dwa lata, tak e wszyscy mieszkacy Azji, ydzi i Grecy, usłyszeli słowo Paskie (Dz. 19:9-10). Jak to si stało, e kady mieszkaniec prowincji Azji usłyszał słowo Paskie? Inne fragmenty w Nowym Testamencie pokazuj, e w szybkim tempie powstały kocioły w Kolosach (Kol. 1:2), Laodycei (Kol. 4:16), Hierapolis (Kol. 4:13), Smyrnie (Obj. 2:8), Pergamonie (Obj. 2:12), Tiatyrze (Obj. 2:18), Sardes (Obj. 3:1), Filadelfii (Obj. 3:7) i w innych miejscach (prawdopodobnie w Magnezji, Troadzie, Milecie itp.). Te kocioły w prowincji Azji wiadcz o ruchu zakładania kociołów i potwierdzaj owiadczenie Pawła, e cała Azja usłyszała słowo Paskie. Ponadto ksigi takie jak List do Efezjan, List do Kolosan, Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza, List do Filemona, Pierwszy, Drugi i Trzeci List Jana, Objawienie, fragmenty Dziejów Apostolskich mówi o kociołach i przywódcach kociołów w Azji, którzy wyłonili si wskutek ogromnego postpu ewangelii na tamtym terenie. Po trzech latach spdzonych w Efezie Paweł postanowił wróci do Macedonii i Achai, aby odwiedzi cztery kocioły załoone podczas swojej drugiej podróy w Filippi, Tesalonice, Berei i Koryncie. Posłał najpierw Tymoteusza i Erastusa (Dz. 19:21) i pozostał w Efezie nieco dłuej. Po buncie wszcztym przez tych, którzy czerpali zyski z bałwochwalstwa, Paweł wyruszył do Macedonii. W podróy towarzyszyli mu Sopater (z Berei), Arystarch i Sekundus (z Tesaloniki), Gajusz (z Derbe), Tymoteusz (z Listry), Tychik i Trofim (Dz. 20:3-6). Niektórzy z nich byli kolegami Pawła, których kształcił w centrum szkoleniowym załoonym przez siebie w szkole Tyrannosa w Efezie. Podczas swego trzymiesicznego pobytu w Koryncie Paweł dodawał otuchy braciom w Macedonii i Achai (Dz. 20:1-3). W drodze do Jerozolimy zatrzymał si w Milecie, gdzie spotkał si ze starszymi z Efezu w celu udzielenia im wskazówek odnonie do ich przywództwa (Dz. 20:17-38). IV. SOBÓR W JEROZOLIMIE (DZIEJE APOSTOLSKIE, ROZDZIAŁ 15) W centrum opisanych powyej wydarze, zaraz po pierwszej podróy, w Jerozolimie odbyło si wane spotkanie, które miało ogromny wpływ na gwałtowne rozprzestrzenianie si Kocioła wród pogan. Wypadki, które doprowadziły do zgromadzenia, to m.in. nieprzyja midzy ydami a poganami. Pierwsz oznak konfliktu było zaniedbywanie pogaskich wdów w kociele w Jerozolimie (Dz. 6). Szczepan, jeden z osób wybranych do rozwizania tego problemu, zostaje wtedy ukamienowany. Napicie mona te zauway w osobistym dowiadczeniu Piotra. Bóg poprosił go, by złamał ustanowione przedtem prawo i jadł nieczyste pokarmy. Po tym włanie wydarzeniu Piotr był wiadkiem nawrócenia pierwszego poganina, Korneliusza (Dz. 10). Trzeci incydent dotyczy Kocioła w Antiochii, gdzie znajdowało si wielu nawróconych pogan. ydzi w Jerozolimie dziwili si, e poganie z Antiochii mog poda za ydowskim Mesjaszem. Dlatego próbowali to sami zbada i wysłali Barnab na zwiady (Dz. 11:19-24). Pierwsza podró misyjna była ostatnim wydarzeniem w serii wypadków opisanych w pitnastym rozdziale Dziejów Apostolskich. Paweł i Barnaba widzieli i zabiegali o nawrócenia wród pogan w wielu miastach Galacji. Wkrótce pojawili si w Antiochii, orodku pogaskiego ruchu chrzecijaskiego, pewni chrzecijanie ydowskiego pochodzenia z Jerozolimy, którzy nauczali, e wszyscy chrzecijanie musz przestrzega Prawa Mojesza (Dz. 15:1). Doprowadziło to do soboru w Jerozolimie. Głównym zagadnieniem było przestrzeganie Prawa Mojeszowego przez pogan. Innymi słowy, czy zaproszenie Ewangelii było skierowane równie do

73 Lekcja 8: Pierwsze postpy Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 65 pogan, czy najpierw powinni oni nawróci si na judaizm? Dziki Boemu prowadzeniu sobór podjł decyzj bez wikszych trudnoci. Poganom zaoferowano wolno i nie oczekiwano od nich przestrzegania Prawa Mojesza. Postanowilimy bowiem, Duch wity i my, nie nakłada na was (pogan) adnego ciaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie si od ofiar składanych bokom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierzdu (Dz. 15:28-29). Wydarzenia opisane w pitnastym rozdziale Dziejów zawieraj wielk prawd misyjn i teologiczn. Ruchy zakładania kociołów powstaj wtedy, gdy Kociół z zapałem przyjmuje Ewangeli w całej jej rozcigłoci. Jeli Ewangelia jest ukryta lub zastpiona tradycjami, prawami czy stworzonymi przez człowieka formami, zmniejsza si jej moc przekształcania ludzkiego ycia. Przejawiamy tendencj do tego, by kła zbyt duy nacisk na formy. Rzecz naturaln dla pierwszych ydowskich nawróconych było oczekiwanie, e poganie wyra swoj wiar posługujc si takimi samymi formami, do jakich sami przywykli. Bóg jednak dokonywał czego nowego! Gdyby sobór w Jerozolimie dokonał nietrafnego wyboru, chrzecijastwo prawdopodobnie zostałoby niewielkim odgałzieniem judaizmu zamiast rozpowszechni si wród wszystkich narodów zgodnie z Boym zamiarem. Ruchy zakładania kociołów powstaj wtedy, gdy Kociół z zapałem przyjmuje Ewangeli w całej jej rozcigłoci. Jeli Ewangelia jest ukryta lub zastpiona czym innym, zmniejsza si jej moc. V. ZASADY STRATEGICZNEJ DZIAŁALNOCI MISYJNEJ Pismo podaje nam szczegóły na temat działalnoci Pawła. Nie posiadamy tak wielu informacji o innych apostołach. Tradycja jednak podaje, e apostoł Mateusz zakładał kocioły w Mezopotamii, Tomasz w Indiach, Piotr w Rzymie, a Marek w Egipcie. Andrzej natomiast zaniósł ewangeli do Scytii na północ od Morza Czarnego (Shenk, s. 157 i Forster, s. 40). W kadym ze swoich przedsiwzi kociół rozwijał si systematycznie nawet po okresie apostolskim. Zwró uwag na ponisze komentarze: Chrystus zapocztkował now ras złoon z nas chrzecijan w kadym narodzie. Bardaisan, chrzecijaski szlachcic z Edessy w północnej Mezopotamii około roku 200 po Chr. Lecz ci, których nazywacie trzeci ras, mog równie dobrze sta si pierwsz, gdy nie ma narodu, w którym nie byłoby chrzecijan. Tertulian z Kartaginy około roku 200 po Chr. S teraz kocioły na kracach wiata, a cały wiat wznosi okrzyki radoci do Boga Izraela. Orygenes rok 240 po Chr. (Foster 1972, s. 35). Jak to si stało? Czy był to tylko przypadek? Uwane studium ksigi Dziejów Apostolskich ujawnia, e rozwój kocioła był wynikiem natchnionych przez Ducha planów opartych na zasadach słuby, które s aktualne równie dzisiaj. Teraz po dokładnym zapoznaniu si z Ksig Dziejów przyjrzyjmy si kilku podanym niej zasadom. A. Poddanie si prowadzeniu Ducha witego Znaczna cz działalnoci misyjnej jest skutkiem nie tylko biblijnej strategii lub trafnych decyzji, lecz bezporedniego Boego prowadzenia. Duch posłał Filipa do etiopskiego eunucha; Pan nakazał Piotrowi uda si do domu Korneliusza; Duch wity przemówił do przywódców w Antiochii nakazujc im posła Barnab i Pawła jako misjonarzy. Ten sam Duch skierował Pawła do Macedonii zamiast do Azji (Dz. 16:6nn). Jezus ukazał si Pawłowi w Koryncie i polecił mu tam zosta. Duch wity i prorok Agabos potwierdzili to, co Jezus powiedział Pawłowi podczas jego nawrócenia, mianowicie, e wiele bdzie musiał wycierpie dla mego imienia (Dz. 9:16). Proroctwo to zaprowadziło go Jerozolimy. Nie moemy w pełni poj Boych dróg, moemy jednak mie pewno, e wszystkie opisane powyej wypadki miały swoje uzasadnienie. By moe Bóg zabronił Pawłowi działa w Azji podczas jego drugiej podróy dlatego, e czas nie był po temu odpowiedni, a ponadto Bóg wiedział, e miejscem o najwikszym znaczeniu strategicznym dla zdobycia Azji był Efez, nie Bitynia czy Myzja. Ciekawostk jest fakt, e gdy Paweł udał si do Macedonii, jedn z pierwszych spotkanych tam osób była Lidia z Tiatyry, miasta w prowincji Azji. Warto te zwróci uwag na to, jak Bóg przygotował plan póniejszego przybycia Pawła do Efezu poprzez wysłanie tam przed nim Pryscylli, Akwili i Apollosa. Gdy Paweł i inni byli ju zaangaowani w działalno, otrzymywali prowadzenie w trakcie swojej misji. Nie ma adnej biblijnej wymówki dla tych, którzy trwaj w bezczynnoci, dopóki nie dostan wyranego, szczególnego powołania. Osoby zaangaowane w zakładanie kocioła

74 Lekcja 8: Pierwsze postpy Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 66 musz działa w oparciu o dobre planowanie i strategi, lecz powinny zdawa sobie spraw z tego, e Bóg bdzie interweniował nawet zmieniał ich plany prowadzc ich podczas aktywnego osigania celów zwizanych z zakładaniem kocioła. B. Szybkie przemieszczanie si Paweł w wikszoci miast, gdzie zakładał kocioły, spdzał na ogół tylko kilka miesicy. W Tesalonice na przykład zabawił jedynie przez trzy tygodnie. Jak Paweł mógł w tak szybkim tempie zakłada kocioły? By moe rozumiał on wan zasad zakładania kociołów i wiedział, kiedy naley usun si z drogi. Miał wiadomo, e w jego osobowoci wielkiego nauczyciela było co, co hamowało rozwój innych. Krótki czas spdzany przez Pawła w kadym miejscu zmuszał innych do zdawania sobie sprawy, e nie mog we wszystkim na nim polega. Musz znale własne rodki. Paweł kształcił przywódców i ufał, e Duch wity poprowadzi nowych wierzcych. Jak wyjania Roland Allen: Szkolenie pierwszych nawróconych ustala wzorzec na przyszło. Jeli pierwszych nawróconych uczy si polega na misjonarzu, jeli cała praca ewangelizacyjna, edukacyjna i społeczna skupia si w jego rku, młodziutka wspólnota przyzwyczaja si do biernego opierania si na człowieku, od którego po raz pierwszy otrzymała przesłanie ewangelii (Allen 1962:81, 93). Paweł rozumiał te, e został powołany do apostolstwa. Oznaczało to dla niego bycie pionierem, kładcym fundamenty (Rzym. 15:20; 1 Kor. 3:6-8). Paweł ufał innym, którzy byli zdolnymi pastorami, e poprowadz załoone przez niego kocioły. C. Przysposabianie innych do słuby Jak ju mówilimy, Paweł szybko si przemieszczał, lecz s pewne godne uwagi wyjtki w tej praktyce. Spdził on osiemnacie miesicy w Koryncie i trzy lata w Efezie. Jednake w tych wypadkach, gdy nie przemieszczał si fizycznie, działał w taki sposób, e Ewangelia si przemieszczała. Badanie podróy Pawła wykazuje stopniowe przesunicie akcentu w jego słubie. W trakcie swojej pierwszej podróy załoył co najmniej cztery kocioły i kady z nich póniej odwiedził. Kładł wtedy nacisk na pioniersk ewangelizacj i bezporednie zakładanie kociołów. Jednak podczas swojej ostatniej podróy przywieca mu chyba inny cel. Zamiast szybkiego przemieszczania si spdził wikszo czasu w Efezie. Miasto to było tak połoone, e mógł stamtd łatwo kontaktowa si ze wszystkimi załoonymi przez siebie kociołami. Wyglda na to, e w trakcie tej podróy załoył tylko jeden kociół (w Efezie), powicił bowiem swój czas na odwiedzanie co najmniej dziewiciu miast, w których przedtem załoył kocioły. Skupił si teraz nie na pionierstwie/ewangelizacji, lecz na uczniostwie/szkoleniu. W tej podróy towarzyszyło Pawłowi wielu uczniów (Dz. 20:1-2). Czytamy te o jego słubie nauczycielskiej w szkole Tyrannosa, która zaowocowała ewangelizacj prowincji Azji (Dz. 19:9-10). D. Głoszenie ludziom otwartym Wszystkie odwiedzane przez Pawła miasta miały znacznych rozmiarów wspólnoty ydowskie z wyjtkiem Filippi. Paweł na ogół wchodził do synagog, gdy chciał głosi swoje przesłanie. Wynikało to po czci z tego, e sam był ydem, a po czci z tego, e przyjcie Mesjasza ma szczególne znaczenie dla narodu ydowskiego (Rzym. 1:16), a czciowo z tego, e członkowie synagog mieli ju grunt przygotowany pod ewangelizacj. Mogli zrozumie i przyj Ewangeli o ydowskich korzeniach bez koniecznoci łamania barier kulturowych. Gdy Paweł jako apostoł przemawiał w synagogach do pogan, miał na celu pobonych pogan. Takimi byli poganie wyznajcy monoteizm, którzy nawróciliby si na judaizm, gdyby nie surowe wymogi prawne, zwłaszcza wymóg obrzezania. Bogobojni przychodzili na spotkania w synagodze i studiowali ksigi Starego Testamentu. Gdy faryzeusz Paweł głosił Ewangeli w synagodze nie wymagajc obrzezania, wiele bogobojnych osób czuło, e ta wiara ma dla nich sens. Przesłanie Pawła zawierało monoteizm, który przycigał ich do synagogi bez domieszki legalizmu, który powstrzymywał ich od nawrócenia si na judaizm.

75 Lekcja 8: Pierwsze postpy Wizja SCP Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 67 E. Działanie z bazy strategicznej na rzecz ruchu o zasigu regionalnym Paweł próbował ewangelizowa całe regiony, ale nie polegało to na głoszeniu w kadej czci. Zakładał raczej kocioły o pozycji strategicznej, z których Ewangelia rozszerzała si i przenikała cały region. (Zobacz ilustracja 8.2). Niemal wszystkie centra słuby Pawła były to ogromne centra handlowe. Leały na ogół na najwaniejszych szlakach w tamtych czasach. W rzeczy samej nawet dzi, jak zauwaył pewien teolog, który przemierzał te okolice, do wszystkich miast, gdzie działał Paweł, mona dotrze pocigiem, łodzi lub i jednym, i drugim. wiadczy to o wanej roli tych miejsc. Paweł pod Boym prowadzeniem uczynił szlak handlowy rodkiem rozpowszechniania ewangelii z Jerozolimy a do stolicy w Rzymie (Berkhof, s. 40). Ilustracja 8.2 Ruchy zakładania kociołów o zasigu regionalnym Dziki zakładaniu kociołów o pozycji strategicznej Ewangelia rozszerzała si i przenikała cały region. MACEDONIA Tesalonika ACHAJA Korynt AZJA Efez GALACJA Antiochia Pizydyjska Antiochia (w Syrii) KONKLUZJA Galacja od Antiochii Pizydyjskiej Dziki wyborowi Antiochii Pizydyjskiej o znaczeniu strategicznym Słowo Paskie rozszerzało si po całym kraju (Galacji) (Dz. 13:49). Macedonia, Achaja i inne miejsca od Tesaloniki Wielki Nakaz Misyjny przedstawiony w Dziejach Apostolskich 1:8 ilustruje kociół w Tesalonice, do którego Paweł zwraca si: Dziki wam nauka Paska stała si głona nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszdzie dała si pozna (1 Tym. 1:8). Prowincja Azja z Efezu Wskutek słuby nauczycielskiej Pawła w Efezie wszyscy mieszkacy Azji, ydzi i Grecy, usłyszeli słowo Paskie (Dz. 19:10). Czy rozwój kocioła był dziełem przypadku? Otó rozwój kocioła był wynikiem natchnionych Duchem planów opartych na zasadach, które s aktualne równie dzisiaj. Podsumowujc, plan Pawła polegał na ewangelizacji otwartych osób w orodkach strategicznych, zapocztkowaniu ruchów zakładania kociołów o zasigu regionalnym (zwłaszcza w Galacji, Macedonii i Azji) pod przewodnictwem Ducha witego. Załoyciele kociołów potrzebuj przede wszystkim powrotu do metod misyjnych wczesnego kocioła. PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA Dlaczego Dzie Pidziesitnicy opisany w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich był wielkim dniem dla rozpowszechniania si Ewangelii? Dlaczego sobór w Jerozolimie miało tak due znaczenie? Jak przeladowanie wpłynło na rozpowszechnianie si ewangelii? Czy w ostatnich pokoleniach skutkiem przeladowa był rozwój Kocioła?

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Podrcznik pierwszy Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z

Bardziej szczegółowo

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim...

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim... Rozpocznij od nauczenia si na pami J 15,5 YCIE W CHRYSTUSIE Rozmylanie nad J 15,5 Kto jest krzewem winnym? Kto latorolami?... Jak widzisz zaleno midzy latorol a krzewem?... W jaki sposób odnosi si to do

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Grupy komórkowe. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Grupy komórkowe. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Grupy komórkowe Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega: Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Czynienie uczniami Jezusa. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Czynienie uczniami Jezusa. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Czynienie uczniami Jezusa Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs

Bardziej szczegółowo

Metody studium biblii

Metody studium biblii Metody studium biblii THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Metody Studium Biblii Opracowany przez The Alliance for Saturation Church

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Modlitwa. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Modlitwa. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Modlitwa Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega: Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Zwiastowanie. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Zwiastowanie. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Zwiastowanie Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega: Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Rodzina. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Rodzina. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Rodzina Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega: Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Przywództwo. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Przywództwo. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Przywództwo Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega: Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Walka duchowa. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Walka duchowa. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Walka duchowa Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega: Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Duchowy charakter. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Duchowy charakter. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Duchowy charakter Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega:

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Szafarstwo. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Szafarstwo. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Szafarstwo Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega: Praktyczne

Bardziej szczegółowo

PEWNO ZBAWIENIA. Kto daje ycie wieczne?... Gdzie mona znale ycie wieczne?... Kto ma ycie wieczne?...

PEWNO ZBAWIENIA. Kto daje ycie wieczne?... Gdzie mona znale ycie wieczne?... Kto ma ycie wieczne?... WSTP. By pewnym oznacza pozby si wszelkich wtpliwoci. Lekcje biblijne Pocztek z Chrystusem przez studiowanie Pisma witego, uczenie si go na pami, rozmylanie i stosowanie w yciu pod kierownictwem Ducha

Bardziej szczegółowo

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Podrcznik drugi Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla założycieli kościołów Podręcznik czwarty Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Czy Duch Święty jest siłą wypływającą od Boga, czy też boską Osobą równą Ojcu i Synowi? Czy ta kwestia ma znaczenie i czy wpływa ona na nasze relacje z Bogiem? Jezus i Duch:

Bardziej szczegółowo

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Podrcznik trzeci Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter

Bardziej szczegółowo

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Co odróżnia szkoły chrześcijański? Zapisz trzy rzeczy, które - twoim zdaniem odróżniają szkołę chrześcijańską od innych szkół. Podziel się swoimi przemyśleniami

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami.

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami. PYTANIA DLA OSóB PRZYGOTOWUJ¹CYCH SIê DO PRZYJêCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŒW. RODZINY W S³UPSKU 1.Co to jest religia? Religia jest to ³¹cznoœæ cz³owieka z Panem Bogiem. 2.Co to jest Pismo œwiête?

Bardziej szczegółowo

Tytu. Katolicka Biblia zawiera prawd!

Tytu. Katolicka Biblia zawiera prawd! Tytu Katolicka Biblia zawiera prawd! Spis treci Tytu 1 Spis treci 2 1 Wstp 3 2 Maria 3 2.1 Matka Jezusa 3 2.2 Wieczne dziewictwo 3 2.3 Niepokalane poczcie 3 2.4 Oddawanie czci 3 3 Msza 3 4 Celibat 4 5

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY JAK JA MOG POMÓC PRZELADOWANYM DZI CHRZECIJANOM?

KONSPEKT KATECHEZY JAK JA MOG POMÓC PRZELADOWANYM DZI CHRZECIJANOM? KONSPEKT KATECHEZY JAK JA MOG POMÓC PRZELADOWANYM DZI CHRZECIJANOM? klasy IV-VI szkoły podstawowej Oprac. Ks. Piotr Pierzchwała Pomoc Kociołowi w Potrzebie Warszawa 2013 Kontekst egzystencjalny bd treciowy,

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Przełożony świątyni odwiedza Jezusa

Biblia dla Dzieci przedstawia. Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Przełożony świątyni odwiedza Jezusa

Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II.

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Liturgia Godzin ] PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 1 / 8 W pozostałych

Bardziej szczegółowo

Liturgia rozes!ania kol"dników misyjnych

Liturgia rozes!ania koldników misyjnych Liturgia rozes!ania kol"dników misyjnych Komentarz na wej#cie Jezus pos!uguje si" ka#dym z nas, aby nie$% $wiat!o wiary, nadziei i mi!o$ci na ca!y $wiat. W$ród nas s& dzieci, które podziel& si" radosn&

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY NIOS POMOC DZIECIOM Z NIGERII

KONSPEKT KATECHEZY NIOS POMOC DZIECIOM Z NIGERII KONSPEKT KATECHEZY NIOS POMOC DZIECIOM Z NIGERII klasy I-III szkoły podstawowej Oprac. Ks. Piotr Pierzchwała Pomoc Kociołowi w Potrzebie Warszawa 2013 Kontekst egzystencjalny bd treciowy, do którego nawizujemy:

Bardziej szczegółowo

Tytu. Cztery prawdy, których powiniene wiedzie.

Tytu. Cztery prawdy, których powiniene wiedzie. Tytu Cztery prawdy, których powiniene wiedzie. Spis treci Tytu 1 Spis treci 2 1 Potrzebujesz zbawienia 3 2 Sam siebie nie moesz zbawi 3 3 Pan Jezus zatroszczy si o Twoje zbawienie 4 4 Bez Jezusa pójdziesz

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum oraz szkół zawodowych. Katechezy

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI SPOTKANIE 5 DUCH ŚWIĘTY Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: O DZIEWCZYNCE U STUDNI Mała dziewczynka stała z dziadkiem

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił?

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dwie rzeczywistości Dobro i zło Inicjatywa królestwa światłości Inicjatywa królestwa światłości Chrześcijanin Zaplecze Zadanie Zaplecze w Bogu Ef. 1, 3-14 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12 Stworzenie BoŜe Dziecko BoŜe Naturalna rasa pochodzenie ziemskie Duchowa rasa pochodzenie niebiańskie

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

,,Wybory i wyzwania podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 25 jednostek lekcyjnych

,,Wybory i wyzwania podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 25 jednostek lekcyjnych podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 25 jednostek lekcyjnych Zagadnienia programowe Tematyka Cele i treści szczegółowe Liczba lekcji (45 ) Lekcje organizacyjne Wstęp

Bardziej szczegółowo

6. Chrześcijanin i chrzest

6. Chrześcijanin i chrzest 6. Chrześcijanin i chrzest 1. Jaki obrządek jest ściśle związany z zawierzeniem Ewangelii? (s.2) 2. Z czym łączy się chrzest według apostoła Pawła? (s.2) 3. Jakie wskazówki otrzymał strażnik więzienia

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Minimum programowe nie uwzględnia podziału treści materiału

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24 Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

YK KKK

YK KKK YK 367-377 KKK 2197-2257 1 1 brzmienie Wj 20, 12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Pwt 5, 16 Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPOWIEŚCI MISYJNYCH dla klas edukacji wczesnoszkolnej RELIGIA ROK PIERWSZY

PROGRAM OPOWIEŚCI MISYJNYCH dla klas edukacji wczesnoszkolnej RELIGIA ROK PIERWSZY PROGRAM OPOWIEŚCI MISYJNYCH dla klas edukacji wczesnoszkolnej RELIGIA ROK PIERWSZY WPROWADZENIE Podczas gdy uwaga przedszkolaków skupia się przede wszystkim na życiu w ich bezpośrednim otoczeniu, dzieci

Bardziej szczegółowo

Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy (Galacjan 4:12)

Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy (Galacjan 4:12) Lekcja 9 na 26 sierpnia 2017 Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy (Galacjan 4:12) Duszpasterski apel Pawła. Galacjan 4:12 Bracia, proszę was bądźcie tacy jak ja bo stałem

Bardziej szczegółowo

Żeby zdobyć jakiś zawód, trzeba się go uczyć, czasem całe lata.

Żeby zdobyć jakiś zawód, trzeba się go uczyć, czasem całe lata. Wychowanie dzieci praktyczne (bo biblijne) wskazówki. 29. maja 2011 r. Żeby zdobyć jakiś zawód, trzeba się go uczyć, czasem całe lata. Tymczasem, żeby zostać rodzicem, nie trzeba żadnej szkoły. Większość

Bardziej szczegółowo

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie:

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie: Klasa 6 SP 1. Ocenie z religii podlegają: 1. Wiadomości w zakresie materiału przewidzianego programem klasy. 2. Umiejętności: aktywność (podczas katechez, w przygotowaniu szkolnych Mszy Św., nabożeństw

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2 na 14 października 2017

Lekcja 2 na 14 października 2017 Lekcja 2 na 14 października 2017 Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa (Jan 1:17) Wielkie obietnice: lepsze życie w zamian za posłuszeństwo. Lepsze

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA ADORACJA EUCHARYSTYCZNA Gdy w środowisku chrześcijańskim mówi się o adoracji, spontanicznie i słusznie myślimy o adoracji Najświętszego Sakramentu. Ona jest źródłem i uprzywilejowanym miejscem wszelkiej

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ew. Jana 1,1 W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ew. Jana 1,4 1 Jezus powiedział: Ja jestem światłością świata; kto idzie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Klasa I Ja i Bóg na co dzień Redaktor: Michał Stępień Nauka o Jezusie Chrystusie Jezus Syn Boży

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018 Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny Posiada

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem

Jezus Wspaniałym Nauczycielem Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem. Biblia dla Dzieci przedstawia

Jezus Wspaniałym Nauczycielem. Biblia dla Dzieci przedstawia Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego,

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Lekcja 6 na 11 lutego 2017 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa (1 Tesaloniczan

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania

Uczeń spełnia wymagania WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 6 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA

AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA Lekcja 2 na 8 lipca 2017 A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Bardziej szczegółowo

Studium biblijne numer 12. Prawdziwa religia. Andreas Matuszak. InspiredBooks

Studium biblijne numer 12. Prawdziwa religia. Andreas Matuszak. InspiredBooks Studium biblijne numer 12. Prawdziwa religia Andreas Matuszak InspiredBooks październik 2013, dla niniejszego wydania Ver. 1.0 www.inspiredbooks.de Prawdziwa religia Andreas Matuszak InspiredBooks 4 Prawdziwa

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM NAUCZANIA RELIGII ADWENTYSTYCZNEJ W SZKOLE LUB W PUNKCIE KATECHETYCZNYM

NOWY PROGRAM NAUCZANIA RELIGII ADWENTYSTYCZNEJ W SZKOLE LUB W PUNKCIE KATECHETYCZNYM NOWY PROGRAM NAUCZANIA RELIGII ADWENTYSTYCZNEJ W SZKOLE LUB W PUNKCIE KATECHETYCZNYM WARSZAWA 2015 KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SEKRETARIAT EDUKACJI ul. FOKSAL 8 00-366

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. 1 list apostoła Piotra

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. 1 list apostoła Piotra Komantarzbiblijny.pl Komentarze 1 list apostoła Piotra Październik 2015 1 Spis treści 1 Pt. 3:21... 3 2 Komentarz Biblijny do 1 Pt. 3:21 "Odpowiednik tego teraz i was wybawia, mianowicie chrzest (nie usunięcie

Bardziej szczegółowo

Sposoby przekazywania parametrów w metodach.

Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Temat: Definiowanie i wywoływanie metod. Zmienne lokalne w metodach. Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Pojcia klasy i obiektu wprowadzenie. 1. Definiowanie i wywoływanie metod W dotychczas omawianych

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Spotkanie 2 Zrozumieć powody przyjścia Chrystusa na ziemię

Spotkanie 2 Zrozumieć powody przyjścia Chrystusa na ziemię Spotkanie 2 Zrozumieć powody przyjścia Chrystusa na ziemię W co naprawdę wierzy nasza młodzież? Badania pokazują, że 64% młodzieży chodzącej do kościoła wierzy, że Chrystus przyszedł na ziemię, aby nauczyć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo