Zegar elektroniczny do programowania. Nastawienie zegara na czas aktualny. Zmiana czasu letniego/zimowego. Nastawienie czasu działania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zegar elektroniczny do programowania. Nastawienie zegara na czas aktualny. Zmiana czasu letniego/zimowego. Nastawienie czasu działania"

Transkrypt

1 Zegar elektroniczny do programowania PL 1 przycisk służący do nastawiania czasu i do nastawienia niezaprogramowanego (ręcznego) 2 (-) minus 3 (+) plus pojawi się Przycisnąć należy przycisk 1. Za pomocą przycisku 2 i 3 zegar z łatwością można nastawić na aktualny czas. Zegar zaczyna działać po 7 sekundach od ostatniego naciskania na jeden z przycisków. Symbol S1 zaświeci się, wskazując, że zegar został nastawiony na niezaprogramowane (ręczne) działanie. Aktualny czas można skorygować w każdej chwili w następujący sposób (jedynie nie można go zmienić, gdy jest włączony symbol S2). Należy nacisnąć przycisk 1, a następnie za pomocą przycisków 2 i 3 zmienić czas. Aby zegar został nastawiony na nowy czas, należy odczekać 7 sekund po ostatnim naciskaniu na przycisk 2 lub 3. Uwaga: naciskając na przycisk 1 lub 3 przez dłuższy czas, liczby na tarczy cyfrowej szybciej zmieniają się. Zmiana czasu letniego/zimowego Gdy naciskamy przycisk 1 przez około 4 sekundy, tarcza cyfrowa przedstawiająca czas, zaczyna mrugać. Za pomocą przycisków 2 i 3 możemy zmienić tylko godziny. Operacja ta nie wpływa na zmianę minut i sekund, których nie widzimy! Aby tarcza cyfrowa przestała mrugać, a czas wskazywał na nowo nastawiony czas aktualny należy odczekać 7 sekund. Nastawienie czasu Przez naciśnięcie przycisku 3 na tarczy cyfrowej pojawi się 0 00, a symbol S1 zostaje włączony jeśli do tej pory nie był włączony. Symbol ten informuje, że zegar jest włączony w taki sposób, że można używać piekarnika. Po powtórnym naciśnięciu na przycisk 3 na tarczy cyfrowej pojawi się W tym samym czasie zostaje włączony symbol S2, który przedstawia czas piekarnika. Za pomocą przycisku 3 możliwe jest nastawienie czasu piekarnika w interwałach co 10 sekund. Najdłuższy możliwy czas nastawienia wynosi 10 godzin. Naciskając ciągle na przycisk 3, z lewej strony tarczy cyfrowej zmieniają się minuty, na przykład na (co oznacza 99 minut i 50 sekund). Jeśli dalej zmieniamy czas za pomocą przycisku 3, na tarczy cyfrowej pojawi się 1 40, co oznacza, że czas ulega zmianie na 1 godzinę i 40 minut. A więc: jeśli nastawiamy czas krótszy od 1 godziny i 40 minut, z lewej strony tarczy cyfrowej pojawią się minuty, zaś z prawej strony sekundy. Jeśli nastawiony czas jest dłuższy, z lewej strony tarczy cyfrowej pojawią się godziny, natomiast z prawej strony minuty. Po nastawieniu żądanego czasu, odliczanie czasu rozpocznie się po upływie 7 sekund. Jeśli czas nastawiony wynosi 99 minut i 50 sekund lub mniej, na tarczy cyfrowej czas odlicza się w interwałach 1 sekundowych, a jeśli jest on dłuższy w interwałach 1 minutowych.. Jeśli czas odlicza się, a my chcemy go ustawić w pozycji zero, należy tak długo naciskać przycisk 2 dopóki na tarczy cyfrowej nie pojawi się 0 00, a symbol S1 wyłączy się. Jeśli chcemy nastawić zegar na niezaprogramowane (ręczne) działanie, należy nacisnąć jeden z przycisków, po czym symbol S1 zapali się. Po upływie nastawionego czasu włącza się sygnał dźwiękowy, który po 7 sekundach automatycznie wyłączy się. Można go wyłączyć wcześniej naciskając jeden z przycisków. Podczas włączenia się sygnału dźwiękowego, tarcza cyfrowa wskazuje aktualny czas, a symbole S1 i S2 są wyłączone. W tym momencie piekarnik wyłącza się. Jeśli sygnał dźwiękowy zostanie wyłączony przez naciśnięcie jednego z przycisków, włącza się ponownie symbol S1. Gdy nie jest włączona żadna z funkcji (symbol S2 jest wyłączony) można przez naciśnięcie przycisku 2 spośród 3 różnych mocy sygnału dźwiękowego wybrać taki, który nam najbardziej odpowiada. Naciskając i trzymając przycisk 2, usłyszymy pierwsze nastawienie sygnału dźwiękowego. Po zwolnieniu przycisku i powtórnym naciśnięciu nastawiamy następny stopień nastawienia sygnału dźwiękowego. Zachowana zostanie ta moc sygnału dźwiękowego, którą nastawiliśmy na końcu. można nastawiać kiedykolwiek. Aby zastosować zegar w połączeniu z piekarnikiem, należy najpierw włączyć piekarnik, po czym nastawić żądany system pieczenia oraz temperaturę. Dopiero po tym można nastawiać funkcje na zegarze. Po zakończeniu pieczenia, piekarnik należy wyłączyć. Zegar elektroniczny do programowania Uwaga: Przy sprzęcie o oznakach P5., P4.. (kuchnia gazowa), funkcja nastawienia przebiegu i końca nie działa. 1 wskazówka minutowa /minutnik 4 (-) minus 2 czas 5 (+) plus 3 koniec pojawi się mrugający znak 0 00, mruga również i symbol S3. Naciskając równocześnie na przyciski 2 i 3 za pomocą przycisku 4 lub 5, należy nastawić dokładny aktualny czas. Po 7 sekundach od ostatniego naciskania na jeden z przycisków, zegar zaczyna działać. Symbol S1 zaświeci się, Instrukcja obsługi 53

2 oznacza to, że zegar został nastawiony na niezaprogramowane (ręczne) działanie. Uwaga: naciskając przez dłuższy czas na przycisk 4 lub 5, liczby na tarczy cyfrowej zmieniają się szybciej. Nastawienie niezaprogramowanego (ręcznego) Równocześnie należy nacisnąć na przyciski 2 i 3. Każdy do tej pory nastawiony program zostaje skasowany ( jeśli symbol S3 był włączony zostaje on skasowany). Włącza się symbol S1 (jeśli nie był włączony ), co oznacza, że zostało stawione niezaprogramowane (ręczne) działanie. Półautomatyczne nastawienie czasu Należy nacisnąć przycisk 2. Na tarczy cyfrowej pojawi się 0 00 oraz symbol S1. Za pomocą przycisku 4 lub 5 należy nastawić żądany czas. Wtedy pojawi się symbol S3. Czas można nastawiać w interwałach 1 minutowych. Najdłuższy możliwy czas nastawienia wynosi 10 godzin. Po nastawieniu żądanego czasu, odliczanie czasu rozpocznie się po upływie 7 sekund. Na tarczy cyfrowej pojawi się aktualny czas. Czas można skontrolować naciskając na przycisk 2 i poprawić go za pomocą przycisku 4 lub 5. Po upływie nastawionego czasu włączy się sygnał dźwiękowy, który automatycznie wyłączy się po 7 minutach, jeśli nie został wcześniej wyłączony przez naciśnięcie przycisków 1, 2 lub 3. Symbol S1 wyłączy się, natomiast symbol S3 mruga. W tym czasie piekarnik jest wyłączony. Symbol S3 wyłączy się po równoczesnym naciśnięciu przycisków 2 i 3. niezaprogramowane (ręczne) działanie. Półautomatyczne nastawienie zakończenia Przycisk 3 należy nacisnąć i przytrzymać go przez chwilę. Na tarczy cyfrowej pojawi się aktualny czas. Za pomocą przycisków 4 lub 5 należy nastawić żądany końcowy czas (musi być on dłuższy od czasu aktualnego). Pojawi się symbol S3. Po upływie 7 sekund od nastawienia żądanego czasu na tarczy cyfrowej pojawi się aktualny czas. Gdy aktualny czas osiągnie nastawiony czas zakończenia pieczenia, włącza się sygnał dźwiękowy, który automatycznie wyłączy się po 7 minutach, jeśli nie został wcześniej wyłączony przez naciśnięcie przycisków 1, 2 lub 3. Symbol S1 wyłączy się, natomiast symbol S3 mruga. W tym czasie piekarnik wyłączy się. Symbol S3 wyłączy się po równoczesnym naciśnięciu przycisków 2 i 3. niezaprogramowane (ręczne) działanie. Automatyczne nastawienie czasu i zakończenia Błędy nastawienia Jeśli czas zakończenia jest krótszy od czasu aktualnego + czasu, włącza się sygnał dźwiękowy, a symbol S3 zacznie mrugać. Aby zegar działał prawidłowo, należy skorygować nastawione czasy (najlepiej w ten sposób, że przez równoczesne naciśnięcie przycisków 2 i 3 nastawi się niezaprogramowane (ręczne) działanie, po czym cały proces należy powtórzyć). Minutnik Naciskając na przycisk 1 można włączyć minutnik, który spełnia rolę sygnalizacyjną, nie wyłączając piekarnika. Za pomocą przycisków 4 i 5 można nastawić żądany czas. Symbol S2 zapali się. Po upływie 7 sekund od chwili nastawienia, nastawiony żądany czas zaczyna się odliczać. Na tarczy cyfrowej pojawi się aktualny czas. Naciskając na przycisk 1 można skontrolować zaprogramowany czas, a za pomocą przycisków 4 lub 5 można go zmienić. Po upływie nastawionego czasu włączy się sygnał dźwiękowy, który automatycznie wyłączy się po 7 minutach, jeśli nie został wcześniej wyłączony przez naciśnięcie przycisków 1, 2 lub 3. Symbol S2 wyłączy się. Gdy nie jest włączona żadna z funkcji (pojawia się tylko aktualny czas ) można przez naciśnięcie przycisku 4 spośród 3 różnych mocy sygnału dźwiękowego wybrać taki, który nam najbardziej odpowiada. Naciskając i trzymając przycisk 4, usłyszymy pierwszy stopień nastawienia sygnału dźwiękowego. Po zwolnieniu przycisku i powtórnym naciśnięciu nastawiamy następny stopień nastawienia sygnału dźwiękowego. Zachowana zostanie ta moc sygnału dźwiękowego, którą nastawiliśmy na końcu. można nastawiać kiedykolwiek. Skasowanie programów czasowych Wszelkiego rodzaju zaprogramowanie, oprócz minutnika, można skasować kiedykolwiek przez równoczesne naciśnięcie przycisków 2 i 3. Nastawione programy automatycznie zostaną przerwane, a zegar znajdzie się w pozycji niezaprogramowanego (ręcznego). Aby zastosować zegar w połączeniu z piekarnikiem, należy najpierw włączyć piekarnik, po czym nastawić żądany system pieczenia oraz temperaturę. Dopiero po tym można nastawiać funkcje na zegarze. Po zakończeniu pieczenia, piekarnik należy wyłączyć. Należy nacisnąć przycisk 2 i za pomocą przycisków 4 i 5 nastawić czas. Po czym należy nacisnąć przycisk 3 i na tabliczce cyfrowej pojawi się najbliższy możliwy czas zakończenia. Za pomocą przycisków 4 i 5 należy nastawić koniec. Symbol S1 zgaśnie, jeśli czas końcowy jest dłuższy od czasu dziennego + czasu trwania. Piekarnik zaczyna działać automatycznie według nastawionych czasów. Na przykład Aktualny czas 12:00, czas jest nastawiony na 1:30, czas zakończenia jest nastawiony na 14:00. Oznacza to, że piekarnik zacznie działać o godzinie 12:30 54 Instrukcja obsługi

3 Zegar elektroniczny do programowania posiadający sondę do pieczenia wyłączy się po 7 minutach, jeśli nie został wcześniej wyłączony przez naciśnięcie przycisków 1, 2 lub 3. Symbol S1 wyłączy się, natomiast symbol S3 mruga. W tym czasie piekarnik wyłączy się. Symbol S3 wyłączy się po równoczesnym naciśnięciu przycisków 2 i 3. niezaprogramowane(ręczne) działanie. 1 wskazówka minutowa - minutnik 4 (-) minus 2 czas 5 (+) plus 3 koniec pojawi się mrugający znak 0 00, mruga również i symbol S3. Naciskając równocześnie na przyciski 2 i 3 za pomocą przycisku 4 lub 5, należy nastawić dokładny aktualny czas. Po 7 sekundach od ostatniego naciskania na jeden z przycisków, zegar zaczyna działać. Symbol S1 zaświeci się, oznacza to, że zegar został nastawiony na niezaprogramowane (ręczne) działanie. Uwaga: naciskając przez dłuższy czas na przycisk 4 lub 5, liczby na tarczy cyfrowej zmieniają się szybciej. Nastawienie niezaprogramowanego (ręcznego) Równocześnie należy nacisnąć na przyciski 2 i 3. Każdy do tej pory nastawiony program zostaje skasowany ( jeśli symbol S3 był włączony zostaje on skasowany). Włącza się symbol S1 (jeśli nie był włączony ), co oznacza, że zostało nastawione niezaprogramowane (ręczne) działanie. Półautomatyczne nastawienie czasu Należy nacisnąć przycisk 2. Na tarczy cyfrowej pojawi się 0 00 oraz symbol S1. Za pomocą przycisku 4 lub 5 należy nastawić żądany czas. Wtedy pojawi się symbol S3. Czas można nastawić w interwałach 1 minutowych. Najdłuższy możliwy czas nastawienia wynosi 10 godzin. Po nastawieniu żądanego czasu, odliczanie czasu rozpocznie się po upływie 7 sekund. Na tarczy cyfrowej pojawi się aktualny czas. Czas można skontrolować naciskając na przycisk 2 i poprawić go za pomocą przycisku 4 lub 5. Po upływie nastawionego czasu włączy się sygnał dźwiękowy, który automatycznie wyłączy się po 7 minutach, jeśli nie został wcześniej wyłączony przez naciśnięcie przycisków 1, 2 lub 3. Symbol S1 wyłączy się, natomiast symbol S3 mruga. W tym czasie piekarnik jest wyłączony. Symbol S3 wyłączy się po równoczesnym naciśnięciu przycisków 2 i 3. niezaprogramowane (ręczne) działanie. Półautomatyczne nastawienie zakończenia Przycisk 3 należy nacisnąć i przytrzymać go przez chwilę. Na tarczy cyfrowej pojawi się aktualny czas. Za pomocą przycisków 4 lub 5 należy nastawić żądany końcowy czas (musi być on dłuższy od czasu aktualnego). Pojawi się symbol S3. Po upływie 7 sekund od nastawienia żądanego czasu na tarczy cyfrowej pojawi się aktualny czas. Gdy aktualny czas osiągnie nastawiony czas zakończenia pieczenia, włącza się sygnał dźwiękowy, który automatycznie Automatyczne nastawienie czasu i końca Należy nacisnąć przycisk 2 i za pomocą przycisków 4 i 5 nastawić czas. Po czym należy nacisnąć przycisk 3 i na tabliczce cyfrowej pojawi się najbliższy możliwy czas zakończenia. Za pomocą przycisków 4 i 5 należy nastawić koniec. Symbol S1 zgaśnie, jeśli czas końcowy jest dłuższy od czasu dziennego + czasu trwania. Piekarnik zaczyna działać automatycznie według nastawionych czasów. Na przykład Aktualny czas 12:00, czas jest nastawiony na 1:30, czas zakończenia jest nastawiony na 14:00. Oznacza to, że piekarnik zacznie działać o godzinie 12:30 Błędy nastawienia Jeśli czas zakończenia jest nastawiony krótszy od czasu aktualnego + czasu, włącza się sygnał dźwiękowy, a symbol S3 zacznie mrugać. Aby zegar działał prawidłowo, należy skorygować nastawione czasy (najlepiej w ten sposób, że przez równoczesne naciśnięcie przycisków 2 i 3 nastawi się niezaprogramowane (ręczne) działanie, po czym cały proces należy powtórzyć). Minutnik Naciskając na przycisk 1 można włączyć minutnik, który spełnia rolę sygnalizacyjną, nie wyłączając piekarnika. Za pomocą przycisków 4 i 5 można nastawić żądany czas. Symbol S2 zapali się. Po upływie 7 sekund od chwili nastawienia, nastawiony żądany czas zaczyna się odliczać. Na tarczy cyfrowej pojawi się aktualny czas. Naciskając na przycisk 1 można skontrolować zaprogramowany czas, a za pomocą przycisków 4 lub 5 można go zmienić. Po upływie nastawionego czasu włączy się sygnał dźwiękowy, który automatycznie wyłączy się po 7 minutach, jeśli nie został wcześniej wyłączony przez naciśnięcie przycisków 1, 2 lub 3. Symbol S2 wyłączy się. Programowane pieczenie z zastosowaniem sondy do pieczenia mięsa Ten sposób pieczenia umożliwia nastawienie żądanej temperatury w środku pieczonej porcji mięsa. Temperaturę można nastawić od 30 C do 99 C. Temperaturę w środku pieczonej porcji mięsa możemy zmierzyć za pomocą sondy. Podłączenie sondy Wtyczkę sondy należy podłączyć do gniazdka, po czym sondę wbić w porcję mięsa. Gniazdko znajduje się w lewym rogu ściany piekarnika. W gniazdku znajduje się metalowa zaślepka, którą przed zastosowaniem sondy należy usunąć. Po zakończeniu pieczenia, zaślepkę należy spowrotem wstawić do gniazdka. UWAGA Podczas pieczenia sonda nie powinna dotykać grzałki! Do pieczenia z sondą najbardziej nadają się duże kawałki mięsa bez kości. Kości w mięsie utrudniają wykonywanie Instrukcja obsługi 55

4 pomiarów temperatury, dlatego wartości temperatury są nierealne. Kurczaki i króliki nie nadają się do pieczenia za pomocą sondy. Zalecane temperatury w środku pieczonej porcji mięsa Pieczeń wieprzowa 85 C Pieczeń wołowa 80 C Pieczeń cielęca 75 C Polędwica wołowa C Postępowanie Sondę należy podłączyć, po czym wbić ją w porcję mięsa. Z lewej strony tarczy cyfrowej pojawi się rzeczywista temperatura porcji mięsa, z prawej strony zaś żądana temperatura, która jest zaprogramowana na 80 C. Za pomocą przycisku 4 lub 5 można zmienić żądaną temperaturę. Na przykład, jeśli żądana temperatura powinna wynosić 75 C a temperatura wynosi 30 C, na tarczy cyfrowej powinno pojawić się Piekarnik należy włączyć: za pomocą odpowiednich pokręteł /przycisków/, należy wybrać system ogrzewania piekarnika i temperaturę pieczenia. Piekarnik zacznie działać zaraz po jego włączeniu (proces pieczenia został rozpoczęty), sonda dokonuje pomiaru wzrastającej temperatury w środku pieczonej porcji. W chwili, gdy w środku pieczonej porcji zostaje osiągnięta żądana temperatura, piekarnik wyłącza się, po czym włączy się sygnał dźwiękowy, który można wyłączyć naciskając jeden z przycisków. Piekarnik musimy wyłączyć, w przeciwnym przypadku, włączy się on automatycznie, gdy temperatura posiłku padnie pod żądaną temperaturę. W ten sposób utrzymujemy rzeczywistą temperaturę posiłku. Sondę należy wyciągnąć zarówno z mięsa jak i z gniazdka. Na tarczy cyfrowej pojawi się czas aktualny. Zastosowanie sondy w połączeniu z funkcjami czasowymi (dla doświadczonych użytkowników) Przy zastosowaniu sondy, możliwe jest nastawienie czasu oraz zakończenie jego i automatyczne działanie piekarnika. Sposób nastawienia jest opisany w punktach poprzednich. Stosując funkcję określającą czas piekarnika oraz nastawienie żądanego czasu, piekarnik wyłączy się po upływie tego czasu, również i w takim przypadku, gdy rzeczywista temperatura posiłku nie osiągnęła jeszcze nastawionej żądanej temperatury. Dlatego też czas ten powinien być trochę dłuższy od czasu, który jest potrzebny do osiągnięcia żądanej temperatury. Dotyczy to zarówno funkcji określającej koniec jak i automatycznego. Takie kombinacje można stosować, gdy posiada się pewne doświadczenie przy stosowaniu i określaniu czasów potrzebnych do tego, aby pewne rodzaje i ilości mięsa zostały dobrze upieczone. Uwzględniając informacje i stosując swe doświadczenia należy nastawić trochę dłuższy czas piekarnika w porównaniu z czasem rzeczywiście potrzebnym, możliwe jest też stosowanie funkcji automatycznego. Uwaga:Gdy sonda jest włączona, na tarczy cyfrowej pojawia się zawsze rzeczywista i żądana temperatura. Wybierając czas pieczenia, po upływie 7 sekund na tarczy cyfrowej powtórnie pojawi się temperatura. WAŻNE! Przy danym typie piekarnika można używać wyłącznie sondy, która jest do niego dostosowana. Gdy nie jest włączona żadna z funkcji (pojawia się tylko aktualny czas ) można przez naciśnięcie przycisku 4 spośród 3 różnych mocy sygnału dźwiękowego wybrać taki, który nam najbardziej odpowiada. Naciskając i trzymając przycisk 4, usłyszymy pierwszy stopień nastawienia sygnału dźwiękowego. Po zwolnieniu przycisku i powtórnym naciśnięciu nastawiamy następny stopień nastawienia sygnału dźwiękowego. Zachowana zostanie ta moc sygnału dźwiękowego, którą nastawiliśmy na końcu. można nastawiać kiedykolwiek. Skasowanie programów czasowych Wszelkiego rodzaju zaprogramowanie, oprócz minutnika, można skasować kiedykolwiek przez równoczesne naciśnięcie przycisków 2 i 3. Nastawione programy automatycznie zostaną przerwane, a zegar znajdzie się w pozycji niezaprogramowanego (ręcznego). Aby zastosować zegar w połączeniu z piekarnikiem, należy najpierw włączyć piekarnik, po czym nastawić żądany system pieczenia oraz temperaturę. Dopiero po tym można nastawiać funkcje na zegarze. Po zakończeniu pieczenia, piekarnik należy wyłączyć. Zegar elektroniczny wyłączający się automatycznie należy przekręcić w lewo lub prawo, zwolnić je, a następnie pokrętło 2 należy obrócić w kierunku + plus lub - minus. Po nastawieniu czasu musimy poczekać 7 sekund, by zegar mógł zatrzymał się w pozycji wskazującej nowy czas. Uwaga: naciskając przez dłuższy czas na pokrętło 2 w pozycji + lub - liczby na tarczy cyfrowej szybciej zmieniają się. 1 pokrętło służące do nastawienia czasu aktualnego i do nastawienia niezaprogramowanego (ręcznego) 2 pokrętło do nastawienia (+) plus in (-) minus pojawi się mrugający znak Pokrętło 1 należy przekręcić w lewą lub prawą stronę, po czym należy go zwolnić, (zapali się wtedy symbol S1, oznaczający, że zegar został nastawiony na działanie niezaprogramowane (ręczne). Czas aktualny można nastawić przekręcając pokrętło 2 w kierunku oznaczającym + plus lub - minus. Aktualny czas można skorygować w każdej chwili (jedynie nie można go zmienić, gdy jest włączony symbol S2). Pokrętło 1 Zmiana czasu letniego/zimowego Gdy przekręcamy pokrętło 1 w lewą lub prawą stronę i trzymamy je w tej pozycji przez około 4 sekundy, tarcza cyfrowa przedstawiająca czas, zaczyna mrugać. Przekręcając pokrętło 2 w kierunku + lub - możemy zmienić tylko godziny. Aby tarcza cyfrowa przestała mrugać, a czas wskazywał na nowo nastawiony czas aktualny należy odczekać 7 sekund. Nastawienie czasu Pokrętło 2 należy przekręcić w kierunku + i zwolnić je, by znalazło się w pozycji neutralnej. Na tarczy cyfrowej pojawi się 0 00, a symbol S1 zostaje włączony jeśli do tej pory nie był włączony. Pokrętło 2 należy powtórnie przekręcić w kierunku + i przez chwilę trzymać go w tej pozycji. 56 Instrukcja obsługi

5 Na tarczy cyfrowej pojawi się W tym samym czasie zostaje włączony symbol S2, który przedstawia czas piekarnika. Trzymając bez przerwy w tej pozycji pokrętło 2, z lewej strony tarczy cyfrowej zmieniają się minuty w interwałach 10 sekundowych, aż do (co oznacza 99 minut i 50 sekund). Najdłuższy możliwy czas nastawienia wynosi 10 godzin.zmieniając nadal czas za pomocą pokrętła 2, na tarczy cyfrowej pojawi się 1 40, co oznacza, że czas ulega zmianie na 1 godzinę i 40 minut. A więc: gdy czas jest krótszy od 1 godziny 40 minut, z lewej strony tarczy cyfrowej pojawią się minuty, zaś z prawej strony sekundy. Gdy czas jest dłuższy, z lewej strony tarczy cyfrowej pojawią się godziny, zaś z prawej strony minuty. Po nastawieniu żądanego czasu, odliczanie czasu rozpocznie się po 7 sekundach. Czas nastawiony do 99 minut i 50 sekund lub mniej, na tarczy cyfrowej odlicza się w interwałach 1 sekundowych, gdy jest on dłuższy w interwałach 1 minutowych. Gdy podczas odliczania czasu chcemy go ustawić w pozycji zero, należy przekręcić pokrętło 2 na pozycję -, dopóki na tarczy cyfrowej nie pojawi się 0 00, a symbole S1 i S2 wyłączą się. Jeśli chcemy nastawić zegar na niezaprogramowane (ręczne) działanie, pokętło 2 należy przekręcić na pozycję -, a następnie zwolnić je. Po upływie nastawionego czasu włączy się sygnał dźwiękowy, który po 7 minutach automatycznie wyłączy się. Można go wyłączyć wcześniej przez naciśnięcie jednego z pokręteł. Po włączeniu się sygnału dźwiękowego tarcza cyfrowa wskazuje czas aktualny, a symbole S1 i S2 są wyłączone. W tym momencie piekarnik wyłączy się. Jeśli sygnał dźwiękowy zostanie wyłączony przez przekręcenie pokrętła 1 lub 2 w jakimkolwiek kierunku, symbol S1 zostanie ponownie włączony. Gdy nie jest włączona żadna z funkcji (symbol S2 jest wyłączony) można przez przekręcenie pokrętła 2 w kierunku -, spośród 3 różnych mocy sygnału dźwiękowego wybrać taki, który nam najbardziej odpowiada. Przekręcając pokrętło 2 w kierunku - i trzymając go w tej pozycji, usłyszymy pierwsze nastawienie sygnału dźwiękowego. Po zwolnieniu pokrętła 2 i powtórnym przekręceniu w kierunku - nastawiamy następny stopień nastawienia sygnału dźwiękowego. Zachowana zostanie ta moc sygnału dźwiękowego, którą nastawiliśmy na końcu. można nastawiać kiedykolwiek. Aby zastosować zegar w połączeniu z piekarnikiem, należy najpierw włączyć piekarnik, po czym nastawić żądany system pieczenia oraz temperaturę. Dopiero po tym można nastawiać funkcje na zegarze. Po zakończeniu pieczenia, piekarnik należy wyłączyć. Zegar elektroniczny z sondą do pieczenia miesą 1 pokrętło służące do wybierania poszczególnych funkcji 2 pokrętło służące do wybierania (+) plus in (-) minus Opis symboli: pozycja ręcznie pozycja minutnik pozycja czas trwania pozycja koniec pozycja sonda Korzystanie z funkcji pokrętła 1 Za pomocą pokrętła 1 można wybierać poszczególne funkcje, przekręcając pokrętło na żądaną pozycję i lekko dociskając je w kierunku urządzenia. W ten sposób uruchamia się daną funkcję. Następnie wyświetlacz cyfrowy przestawi się ponownie na wyświetlanie czasu dziennego (z wyjątkiem użytkowania sondy, w trakcie którego wyświetlana jest faktyczna i ustawiona temperatura potrawy). Wybraną funkcję można przywołać ponownie przyciskając pokrętło 1. pojawi się mrugający znak 0 00, mruga również i symbol S3. Pokrętło 1 należy przycisnąć i przekręcić na pozycję 'ręcznie', a przekręcając pokrętło 2 w kierunku + lub - należy ustawić dokładny czas dzienny. Symbol S3 zgaśnie. Pokrętło 1 należy przekręcić w pozycję nastawienie ręczne. Czas aktualny można nastawić przekręcając pokrętło 2 w kierunku + plus lub - minus. Po upływie 7 sekund od ostatniego włączenia jednego z pokręteł zegar zaczyna działać. Symbol S1 zaświeci się, co oznacza to, że zegar został nastawiony na niezaprogramowane (ręczne) działanie. Uwaga: naciskając przez dłuższy czas na pokrętło 2 w pozycji + lub - liczby na tarczy cyfrowej szybciej zmieniają się. Ostrzeżenie: Jeżeli w ciągu 7 sekund po podłączeniu urządzenia do sieci nie zostanie ustawiony czas dzienny, zacznie on odliczać się sam. Jeżeli potem pokrętło 2 zostanie przekręcone w kierunku +, wartości czasu dziennego przestaną pulsować, ale wciąż jeszcze pulsować będzie symbol S3. Czas dzienny można potem ustawić dodatkowo w następujący sposób: Pokrętło 1 należy ustawić na pozycję czas dzienny i przycisnąć je; następnie należy je przekręcić z powrotem na pozycję ręcznie. Za pomocą pokrętła 2 należy ustawić dokładny czas dzienny (symbol S3 zgaśnie, zapali się symbol S1). W ten sam sposób należy postępować również w przypadku przerwy w dostawie prądu lub korygując ustawienia czasu dziennego! Nastawienie niezaprogramowanego (ręcznego) Pokrętło 1 należy przycisnąć i przekręcić je na pozycję ręcznie. Należy przekręcić pokrętło 1 na pozycję działanie ręczne. Każdy do tej pory nastawiony program zostaje skasowany ( jeśli symbol S3 był włączony zostaje on skasowany). Włącza się symbol S1 (jeśli nie był włączony ), co oznacza, że zostało nastawione niezaprogramowane (ręczne) działanie. Instrukcja obsługi 57

6 Półautomatyczne nastawienie czasu Pokrętło 1 należy przycisnąć i przekręcić je na pozycję czas trwania. Pokrętło 1 należy przekręcić na pozycję działanie-trwa. Na tarczy cyfrowej pojawi się 0 00 oraz symbol S1. Przekręcając pokrętło 2 w kierunku + lub - nastawiamy żądany czas. Wtedy pojawi się symbol S3. Czas można nastawiać w interwałach 1 minutowych. Najdłuższy możliwy czas nastawienia wynosi 10 godzin. Po upływie 7 sekund od momentu ustawienia żądanego czasu zacznie się jego odliczanie, a wyświetlacz cyfrowy przestawi się na wyświetlanie czasu dziennego. Jeżeli pokrętło 1 zostanie przyciśnięte w pozycji 'czas trwania', pozostały czas będzie można dowolnie korygować za pomocą pokrętła 2. Po nastawieniu żądanego czasu, po upływie 7 sekund odliczanie czasu rozpocznie się. Jeśli pokrętło 1 pozostanie na pozycji nastawienie ręczne na tarczy cyfrowej rozpocznie się odliczanie nastawionego czasu. Czas można skorygować za pomocą pokrętła 2, pokrętło 1 musi się znaleźć w pozycji działanie trwa. Po upływie nastawionego czasu, włączy się sygnał dźwiękowy, który automatycznie wyłączy się po 7 minutach, jeśli nie został wyłączony wcześniej przez przekręcenie pokrętła 1 na pozycję inną niż pozycja w jakiej znajduje się aktualnie. Symbol S1 wyłączy się, natomiast symbol S3 mruga. W tym czasie piekarnik wyłączy się. Po przyciśnięciu pokrętła 1 i przekręceniu go na pozycję 'ręcznie', symbol S3 zgaśnie i zaświeci się symbol S1, a zegar będzie ustawiony na niezaprogramowane (ręczne) działanie. Po przekręceniu pokrętła 1 na pozycję nastawienie ręczne, symbol S3 wyłączy się, natomiast symbol S1 włączy się. Zegar zostaje nastawiony na niezaprogramowane (ręczne) działanie. Półautomatyczne nastawienie zakończenia Pokrętło 1 należy przycisnąć i przekręcić je na pozycję 'koniec'. Pokrętło 1 należy przekręcić na pozycję koniec. Na tarczy cyfrowej pojawi się aktualny czas. Przekręcając pokrętło 2 w kierunku + lub - nastawiamy czas końca. /Musi być on dłuższy od czasu aktualnego/. Pojawi się symbol S3. Po upływie 7 sekund od nastawienia żądanego czasu na tarczy cyfrowej pojawi się aktualny czas. Gdy aktualny czas osiągnie nastawiony czas zakończenia pieczenia, włącza się sygnał dźwiękowy, który automatycznie wyłączy się po 7 minutach, jeśli nie został wcześniej wyłączony przez przez przekręcenie pokrętła 1 na pozycję inną niż pozycja w jakiej znajduje się obecnie. Symbol S1 wyłączy się, natomiast symbol S3 mruga. W tym czasie piekarnik wyłączy się. Po przyciśnięciu pokrętła 1 i przekręceniu go na pozycję 'ręcznie', symbol S3 zgaśnie i zaświeci się symbol S1, a zegar będzie ustawiony na niezaprogramowane (ręczne) działanie. Symbol S3 wyłączy się po przekręceniu pokrętła 1 na pozycję nastawienie ręczne. niezaprogramowane (ręczne) działanie. Automatyczne nastawienie czasu i zakończenia Pokrętło 1 należy przycisnąć i przekręcić je na pozycję czas trwania. Przekręcając pokrętło 2 w kierunku '+' lub '-' należy wówczas ustawić czas trwania. Następnie pokrętło 1 należy przycisnąć i przekręcić je na pozycję 'koniec'; na wyświetlaczu cyfrowym ukaże się najbliższy możliwy czas zakończenia. Pokrętło 1 należy przekręcić na pozycję działanie - trwa. Przekręcając pokrętło 2 w kierunku + lub - można nastawić czas trwania. Następnie należy przekręcić pokrętło 1 na pozycję zańczenie, na tabliczce cyfrowej pojawi się najbliższy możliwy czas zakończenia. Przez przekręcenie pokrętła 2 w kierunku + lub - można nastawić czas zakończenia piekarnika. Symbol S1 zgaśnie, jeśli czas zakończenia jest dłuższy od czasu aktualnego + czasu. Piekarnik zaczyna działać automatycznie według nastawionych czasów. Na przykład Aktualny czas 12:00, czas trwania jest nastawiony na 1:30, czas zakończenia jest nastawiony na 14:00. Oznacza to, że piekarnik zacznie działać o godzinie 12:30 Błędy nastawienia Jeśli czas zakończenia jest krótszy od czasu aktualnego + czasu, włącza się sygnał dźwiękowy a symbol S3 zacznie mrugać. Aby zegar działał prawidłowo, należy skorygować nastawione czasy (najlepszym rozwiązaniem jest przyciśnięcie pokrętła 1 i przekręcenie go na pozycję 'ręcznie', a następnie powtórzenie całej procedury). (najlepiej w ten sposób, że pokrętło 1 przekręcimy na pozycję (ręczne) działanie, po czym cały proces należy powtórzyć. Minutnik Przyciskając pokrętło 1 i przekręcając je na pozycję 'minutnik', można włączyć minutnik, który posiada jedynie funkcję sygnalizacyjną i nie wyłącza piekarnika. Przekręcając pokrętło 1 na pozycję minutnik włącza się minutnik, który spełnia rolę sygnalizacyjną nie wyłączając piekarnika. Przekręcając pokrętło 2 w kierunku + lub - można nastawić żądany czas. Symbol S2 zapali się. Po upływie 7 sekund od momentu ustawienia żądanego czasu zacznie się jego odliczanie, a wyświetlacz cyfrowy przestawi się na wyświetlanie czasu dziennego. Jeżeli pokrętło 1 zostanie przyciśnięte w pozycji 'czas trwania', pozostały czas będzie można dowolnie korygować za pomocą pokrętła 2. Po upływie 7 sekund od chwili nastawienia, nastawiony żądany czas zaczyna się odliczać. Jeśli pokrętło 1 znajdzie się w pozycji minutnik na tarczy cyfrowej rozpocznie się odliczanie nastawionego czasu. Za pomocą pokrętła 2 można czas skorygować, przy czym pokrętło 1 musi się znaleźć w pozycji działanie trwa Po upływie nastawionego czasu włączy się sygnał dźwiękowy, który automatycznie wyłączy się po 7 minutach, jeśli nie został on wcześniej wyłączony przez przekręcenie pokrętła 1 na pozycję inną niż ta w jakiej znajduje się obecnie. Symbol S2 wyłączy się. Programowane pieczenie z zastosowaniem sondy do pieczenia mięsa Ten sposób pieczenia umożliwia nastawienie żądanej temperatury w środku pieczonej porcji mięsa. Temperaturę można nastawić od 30 do 99 C. Temperaturę w środku pieczonej porcji mięsa możemy zmierzyć za pomocą sondy. Podłączenie sondy Wtyczkę sondy należy podłączyć do gniazdka, po czym sondę wbić w porcję mięsa. Gniazdko znajduje się w lewym rogu ściany piekarnika. W gniazdku znajduje się metalowa zaślepka, którą przed zastosowaniem sondy należy usunąć. Po zakończeniu pieczenia, zaślepkę należy spowrotem wstawić do gniazdka. UWAGA Podczas pieczenia sonda nie powinna dotykać grzałki! Do pieczenia z sondą najbardziej nadają się duże kawałki mięsa bez kości. Kości w mięsie utrudniają wykonywanie pomiarów temperatury, dlatego wartości temperatury są nierealne. Kurczaki i króliki nie nadają się do pieczenia za pomocą sondy. 58 Instrukcja obsługi

7 Zalecane temperatury w środku pieczonej porcji mięsa Pieczeń wieprzowa 85 C Pieczeń wołowa 80 C Pieczeń cielęca 75 C Polędwica wołowa C Postępowanie Sondę należy podłączyć, po czym wbić ją w porcję mięsa. Z lewej strony tarczy cyfrowej pojawi się rzeczywista temperatura porcji mięsa, z prawej strony zaś żądana temperatura, która jest zaprogramowana na 80 C. Pokrętło 1 należy przekręcić na pozycję sonda, a przekręcając pokrętło 2 w kierunku + lub -, można zmienić żądaną temperaturę. Na przykład, jeśli żądana temperatura powinna wynosić 75 C a temperatura wynosi 30 C, na tarczy cyfrowej powinno pojawić się Piekarnik należy włączyć: za pomocą odpowiednich pokręteł /przycisków/, należy wybrać system ogrzewania piekarnika i temperaturę pieczenia. Piekarnik zacznie działać zaraz po jego włączeniu (proces pieczenia został rozpoczęty), sonda dokonuje pomiaru wzrastającej temperatury w środku pieczonej porcji. W chwili, gdy w środku pieczonej porcji zostaje osiągnięta żądana temperatura, piekarnik wyłącza się, po czym włączy się sygnał dźwiękowy, który można wyłączyć naciskając jeden z przycisków. Piekarnik musimy wyłączyć, w przeciwnym przypadku, włączy się on automatycznie, gdy temperatura posiłku padnie pod żądaną temperaturę. W ten sposób utrzymujemy rzeczywistą temperaturę posiłku. Sondę należy wyciągnąć zarówno z mięsa jak i z gniazdka. Na tarczy cyfrowej pojawi się czas aktualny. Przekręcajac pokrętło 2 przed upływem tego czasu, aktualny czas ulegnie zmianie! Po przekręceniu pokrętła 2 w kierunku -, usłyszymy pierwszy stopień nastawienia sygnału dźwiękowego. Po zwolnieniu przycisku i powtórnym naciśnięciu nastawiamy następny stopień nastawienia sygnału dźwiękowego. Zachowana zostanie ta moc sygnału dźwiękowego, którą nastawiliśmy na końcu. można nastawiać kiedykolwiek. Skasowanie programów czasowych Wszystkie ustawienia czasowe, oprócz minutnika, można w każdym momencie skasować, przyciskając w tym celu pokrętło 1 i przekręcając je na pozycję 'ręcznie'. Wszelkiego rodzaju zaprogramowanie, oprócz minutnika, można skasować kiedykolwiek, przekręcając pokrętło 1 na pozycję nastawienie ręczne. Nastawione programy automatycznie zostaną przerwane, a zegar znajdzie się w pozycji niezaprogramowanego ( ręcznego). Aby zastosować zegar w połączeniu z piekarnikiem, należy najpierw włączyć piekarnik, po czym nastawić żądany system pieczenia oraz temperaturę. Dopiero po tym można nastawiać funkcje na zegarze. Po zakończeniu pieczenia, piekarnik należy wyłączyć. Zastosowanie sondy w połączeniu z funkcjami czasowymi (dla doświadczonych użytkowników) Przy zastosowaniu sondy, możliwe jest nastawienie czasu oraz zakończenie jego i automatyczne działanie piekarnika. Sposób nastawienia jest opisany w punktach poprzednich. Stosując funkcję określającą czas piekarnika oraz nastawienie żądanego czasu, piekarnik wyłączy się po upływie tego czasu, również i w takim przypadku, gdy rzeczywista temperatura posiłku nie osiągnęła jeszcze nastawionej żądanej temperatury. Dlatego też czas ten powinien być trochę dłuższy od czasu, który jest potrzebny do osiągnięcia żądanej temperatury. Dotyczy to zarówno funkcji określającej koniec jak i automatycznego. Takie kombinacje można stosować, gdy posiada się pewne doświadczenie przy stosowaniu i określaniu czasów potrzebnych do tego, aby pewne rodzaje i ilości mięsa zostały dobrze upieczone. Uwzględniając informacje i stosując swe doświadczenia należy nastawić trochę dłuższy czas piekarnika w porównaniu z czasem rzeczywiście potrzebnym, możliwe jest też stosowanie funkcji automatycznego. Uwaga:Gdy sonda jest włączona, na tarczy cyfrowej pojawia się zawsze rzeczywista i żądana temperatura. Wybierając czas pieczenia, po upływie 7 sekund na tarczy cyfrowej powtórnie pojawi się temperatura. WAŻNE Przy danym typie piekarnika można używać wyłącznie sondy, która jest do niego dostosowana. Gdy nie jest włączona żadna funkcja czasowa (ukazany jest jedynie czas dzienny), przez przyciśnięcie pokrętła 1 i przekręcenie go na pozycję ręcznie, po upływie 7 sekund, można wybierać spośród 3 różnych natężeń sygnału dźwiękowego. Gdy nie jest włączona żadna z funkcji (pojawia się tylko aktualny czas) przez przekręcenie pokrętła 1 na pozycję nastawienie ręczne i po upływie 7 sekund spośród 3 różnych mocy sygnału dźwiękowego można wybrać taki, który nam najbardziej odpowiada. Instrukcja obsługi 59

8 Elektroniczny zegar programujący z sondą Zegar elektroniczny z funkcją wyłącznika Za pomocą zegaru elektronicznego z funkcją wyłącznika można zaprogramować czas piekarnika od 0 do 24 godzin. Funkcje zegara Wskaźnik czasu dziennego Programowanie czasowe wyłączenia piekarnika Alarm czasowy przyciśnięciu przycisku»+«lub»-», przełącznik zegara włączy się ponownie. Pokrętło piekarnika należy przestawić do pozycji wyjściowej. Alarm czasowy Zegaru z funkcją wyłącznika można również używać jako alarmu czasowego. Procedura ustawienia jest jednakowa, jak przy ustawianiu czasu wyłączenia piekarnika, tylko że w tym przypadku piekarnik nie jest włączony. Ustawienie czasu dziennego Gdy urządzenie zostanie podłączone do sieci elektrycznej lub w przypadku przerwy w dostawie prądu, w okienku pulsują»0.00«i»auto«:. Jednocześnie należy przycisnąć przyciski»+«i»-». W okienku ukaże się czas»0.00«a symbol»auto«będzie pulsował. Za pomocą przycisków»+«lub»-» należy ustawić dokładny czas (po pierwszym przyciśnięciu przycisku»+«lub»-» czas automatycznie przestawi się na»12.00«). Kilka sekund po ostatnim przyciśnięciu przycisku»+«lub»-», zacznie upływać ustawiony dzienny czas. Korekta czasu dziennego Korekta czasu dziennego jest możliwa jedynie wtedy, gdy nie został uaktywniony programowany czasowo wyłącznik piekarnika. Jednocześnie należy przycisnąć przyciski»+«i»-». Za pomocą przycisków»+«lub»-» należy zmienić czas na zegarze. Kilka sekund po ostatnim przyciśnięciu przycisku»+«lub»-», zacznie upływać ustawiony dzienny czas. Ustawienie czasu wyłączenia piekarnika Za pomocą pokrętła sterowania należy wybrać sposób i temperaturę piekarnika. Po przyciśnięciu przycisku»+«lub»-» w okienku ukaże się czas»0.00«oraz zaświeci się symbol garnka. Za pomocą przycisków»+«lub «-» należy ustawić żądany czas piekarnika. Jednocześnie z ustawieniem czasu zaświeci się również symbol»auto«. Kilka sekund po ostatnim przyciśnięciu przycisku»+«lub»-» w okienku ukaże się czas dzienny i zaświecą się symbole»garnek«oraz»auto«. Zegar zacznie odliczać ustawiony czas. W czasie zaprogramowanego piekarnika czas wyłączenia można dowolnie zmieniać. Po upływie ustawionego czasu przełącznik zegara przerwie działanie piekarnika. Włączy się sygnał dźwiękowy, symbol»garnek«zgaśnie, a symbol»auto«zacznie pulsować. Sygnał dźwiękowy wyłączy się sam po 2 minutach lub też można go przerwać przyciskając przyciski»+«lub»-». Uwaga: Symbol»AUTO«wciąż jeszcze pulsuje, co oznacza, że piekarnik jest nadal wyłączony. Po ponownym PRODUCENT ZACHOWUJE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN NIE WPŁYWAJĄCYCH NA FUNKCJONALNOŚĆ URZĄDZENIA. 60 Instrukcja obsługi

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672822 Zegarek Kwarcowy Braun 66516- BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM Strona 1 z 5 (I) Funkcje przycisków: Przycisk A wynik odbioru / ustawienia wskazówek

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY. SERIA LOGIX i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY. SERIA LOGIX i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX - 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR Sterowniki serii Logix Sterownik 740 - elektroniczny sterownik zegarowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

CYFROWY STOPER KWARCOWY Z POMIAREM MIĘDZYCZASÓW I CZASÓW OKRĄŻEŃ ORAZ Z FUNKCJĄ POMIARU POCIĄGNIĘĆ / CZĘSTOTLIWOŚCI

CYFROWY STOPER KWARCOWY Z POMIAREM MIĘDZYCZASÓW I CZASÓW OKRĄŻEŃ ORAZ Z FUNKCJĄ POMIARU POCIĄGNIĘĆ / CZĘSTOTLIWOŚCI 3X-100M CYFROWY STOPER KWARCOWY Z POMIAREM MIĘDZYCZASÓW I CZASÓW OKRĄŻEŃ ORAZ Z FUNKCJĄ POMIARU POCIĄGNIĘĆ / CZĘSTOTLIWOŚCI WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW W STANIE KALIFORNIA Niniejsze ostrzeżenie o użytym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza. 2. Głosowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji T100 HTM Informacje ogólne

Instrukcja obsługi i konserwacji T100 HTM Informacje ogólne Telestart T100 HTM Polski 2 Instrukcja obsługi i konserwacji T100 HTM Informacje ogólne Szanowni Klienci firmy Webasto! Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu. Zakładamy, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym VITOTROL 050 Spis treści Pierwsze uruchomienie............................................

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko)

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO 1 2 Ustawienie czasu 1. Wyciągnąć koronkę do położenia 2. 2. Kręcąc koronką ustawić wskazówki godzinową i minutową - na właściwy czas. 3. Wcisnąć koronkę do

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BADUMATIK 90 W

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BADUMATIK 90 W INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BADUMATIK 90 W Badumatik 90 W składa się z zaworu 6-drożnego R40 (1 ½ 0 lub R50 (2 ) z napędem i sterownika z odpowiednią instalacją elektryczną i elektroniczną Badumatik 90

Bardziej szczegółowo

Termometr 361 z sondą termiczną

Termometr 361 z sondą termiczną PL Termometr 361 z sondą termiczną A291.040 Dane techniczne: Dokładne ustawienie zakresu mierzonej temperatury: Wymiary: Głębokość wkłucia czujnika: długość przewodu sondy: 0 C ~ 200 C (32 F ~ 392 F) szer.

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Twin1 ISR

Instrukcja obsługi Twin1 ISR Instrukcja obsługi Twin1 ISR Strona 6 Włączanie i wyłączanie urządzenia: Aby uruchomić urządzenie, należy je podłączyć do aparatu przy pomocy kabla dołączonego do zestawu. Następnie naciskamy dowolny klawisz.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY CREATEIN.PL PRACA? PAUZA? BACK MENU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...5 ZASTOSOWANIE...5

Bardziej szczegółowo

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni.

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Spis treści Wstęp Proszę najpierw przeczytać... 3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Ekspresy do kawy De Longhi ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200

Ekspresy do kawy De Longhi ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200 Ekspresy do kawy De Longhi ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200 N Schemat blokowy ekspresu do kawy firmy De Longhi modele ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia WÖHLER CM 220 Miernik tlenku węgla (CO) Zawartość: 1. Ważne wskazówki 2. Specyfikacja 3. Elementy obsługi 4. Obsługa urządzenia 5. Kalibracja 0-ppm 6. Usuwanie usterek 7. Skutki stężenia CO 8. Usuwanie

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK MODEL:REK 33, REK 31ED v1.0-20.12.2007 Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do elementów sterujących do ogrzewań Eberspächer. Eberspächer

Instrukcja obsługi do elementów sterujących do ogrzewań Eberspächer. Eberspächer Instrukcja obsługi do elementów sterujących do ogrzewań Eberspächer Eberspächer Eberspaecher Sp. z o.o. Wysogotowo k. Poznania ul. Okrężna 17 62-081 Przeźmierowo tel. (061) 81 61 850 fax (061) 81 61 860

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 Nr referencyjny JW00* Promaster SST Nr kalibru U70* Cechy: Zasilany światłem Czas światowy Chronograf do 24h Tarcza analogowa i wyświetlacz cyfrowy Odliczanie czasu (timer) do 99

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Pokojowy Regulator Temperatury TC43PE. Instrukcja Obsługi

Pokojowy Regulator Temperatury TC43PE. Instrukcja Obsługi Pokojowy Regulator Temperatury Instrukcja Obsługi -1- A.Charakterystyka Produktu jest cyfrowym termostatem z wyświetlaczem LCD. Posiada możliwość tygodniowego programowania i przystosowany jest do sterowania

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY. programowalny - TVR 295. instrukcja obsługi. Thermoval Polska Warszawa ul. Bokserska 25.

REGULATOR TEMPERATURY. programowalny - TVR 295. instrukcja obsługi. Thermoval Polska Warszawa ul. Bokserska 25. REGULATOR TEMPERATURY programowalny - TVR 295 instrukcja obsługi Thermoval Polska 02-690 Warszawa ul Bokserska 25 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 2 2 TRYB PODSTAWOWY WYŚWIETLANIE TEMPERATURY I STANU

Bardziej szczegółowo

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) , Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI budzik minutnik Eurochron model: 4000 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZE CWU SWH-35/300TL,SWH-35/300TSL SWH/15/190T

PODGRZEWACZE CWU SWH-35/300TL,SWH-35/300TSL SWH/15/190T PODGRZEWACZE CWU SWH-35/300TL,SWH-35/300TSL SWH/15/190T Pierwsze uruchomienie podgrzewacza wody SWH. Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia, wszystkie ikony na wyświetlaczu zostaną podświetlone, urządzenie

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i-r Light Sensor

Instrukcja i-r Light Sensor Instrukcja i-r Light Sensor Spis treści Informacje ogólne str. 3 Opis urządzenia str. 4 Funkcje str. 5 Procedury programowania str. 7 Wymiana baterii str. 9 Dane techniczne str. 10 2 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

2. Montaż, Uruchomienie, Podłączenie 3

2. Montaż, Uruchomienie, Podłączenie 3 PL 1. Spis treści 2 1. Obsah 2. Montaż, Podłączenie, Uruchomienie 3 3. Przyciski 4 4. Wyświetlacz 4 5. Nastawienia dokonane w zakladzie 5 6. Rozkazy 6 7. Zblokowanie dni tygodnia 7 8. Czasu zegarowego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i specyfikacja techniczna 2. Opis ogólny wyświetlacza i panelu sterującego 3. Sterowania w trybie ISOBAR 4. Sterowanie ręczne 5

Wprowadzenie i specyfikacja techniczna 2. Opis ogólny wyświetlacza i panelu sterującego 3. Sterowania w trybie ISOBAR 4. Sterowanie ręczne 5 IsoBar ControlModul Instrukcja Obsługi Spis Treści Wprowadzenie i specyfikacja techniczna 2 Opis ogólny wyświetlacza i panelu sterującego 3 Sterowania w trybie ISOBAR 4 Sterowanie ręczne 5 Ustawienie trybu

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

USTAWIANIE GODZINY I DATY

USTAWIANIE GODZINY I DATY Polski USTAWIENIA STANDARDOWE data data data MAŁY SEKUNDNIK USTAWIANIE GODZINY I DATY 1. Odciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obróć koronkę w prawo lub w lewo (w zależności od modelu), aby ustawić datę z

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowae PN-EN :2002.

Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowae PN-EN :2002. Deklaracja zgodności 4/2004 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-23 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PANEL KONTROLNY 2. BATERIE 3. OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE 3.1 USTAWIENIE ZEGARA 3.2 PROGRAMOWANIE KARMIENIA 3.3 KARMIENIE RĘCZNE 3.4 PODGLĄD USTAWIEŃ 4. UWAGI

Bardziej szczegółowo

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK INFRAZON LATAJĄCY SPODEK 1. Wstęp. Przed włączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić czy napięcie w gniazdku odpowiada wymaganemu przez urządzenie 220V / 50 Hz / 900-1100 W. Dla najlepszego efektu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX IW 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX IW 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX IW 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR Sterowniki serii Log ix Sterownik 740 - elektroniczny sterownik zegarowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMP BŁYSKOWYCH SERII OCTALIGHT

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMP BŁYSKOWYCH SERII OCTALIGHT INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMP BŁYSKOWYCH SERII OCTALIGHT Wstęp. Lampę błyskową należy zasilać z gniazda z kołkiem ochronnym. Ze względu na wysokie napięcie pozostające na kondensatorach, wszelkie ingerencje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 Możliwości sterowania... 3 OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO...... 3 Ekran powitalny... 4 Menu główne...... 4 Menu temperatura...

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego. AWZ516 v.2.1 PC1 Moduł przekaźnika czasowego. Wydanie: 4 z dnia 15.01.2015 Zastępuje wydanie: 3 z dnia 22.06.2012 PL Cechy: zasilanie 10 16V DC 18 programów czasowo-logicznych zakres mierzonych czasów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Analizator otyłości i krokomierz Zegarek i budzik

Analizator otyłości i krokomierz Zegarek i budzik Analizator otyłości i krokomierz Zegarek i budzik Instrukcja Jak działa analizator otyłości i krokomierz? Na początku musimy wprowadzić nasze dane personalne: waga, wzrost, wiek, pleć, długość kroku. Ustawiamy

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo