SEMINARIUM Z ZADAŃ ALKACYMETRIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEMINARIUM Z ZADAŃ ALKACYMETRIA"

Transkrypt

1 Zagadnienia, których znajomość umożliwi rozwiązanie zadań: Znajomość pisania reakcji w oznaczeniach alkacymetrycznych, stopień i stała dysocjacji, wzory na obliczanie ph buforów SEMINARIUM Z ZADAŃ ALKACYMETRIA 1. Ile cm 3 stężonego HCl ok. 35% o gęstości 1,18 g/cm 3 należy odmierzyć do przygotowania 1 litra roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/dm 3? m. m. HCl 36,46 g/mol odp. 8,83 cm 3 2. Odważkę 0,2870 g KHCO 3 zmiareczkowano zużywając 28,7 cm 3 roztworu HCl. Obliczyć stężenie molowe kwasu solnego. M. m. KHCO 3 100,12 g/mol odp. 0,09988 mol/l 3. Jakie jest stężenie procentowe bezwęglanowego roztworu NaOH, jeżeli 1,0 ml tego roztworu o gęstości 1,5 g/ml zobojętnia 37,5 ml roztworu HCl o stężeniu 0,5 mol/l? m. m. NaOH 40,0 g/mol; odp. 50% 4. Odważkę 1,0985 g KHCO 3 rozpuszczono w kolbie miarowej o poj. 100 cm 3.Z kolby tej pobrano objętość pipety równej 25 cm 3 i przeniesiono do kolby stożkowej. Po dodaniu oranżu metylowego miareczkowano roztworem HCl zużywając 27,5 cm 3 kwasu. Jakie jest stężenie kwasu solnego? m. m. KHCO 3 = 100,12 g odp. 0,0997 mol/l 5. Obliczyć procentową zawartość czystego boraksu (Na 2 B 4 O 7 10H 2 O) jeżeli na zmiareczkowanie odważki 1,750 g technicznego boraksu zużyto 48,28 ml 0,1750 mol/l HCl. m. m. Na 2 B 4 O 7 10H 2 O 381,3 g/mol odp. 92,04% 6. Mieszaninę NaOH i Na 2 CO 3 analizowano metodą WINKLERA. Jedną próbkę miareczkowano wobec oranżu metylowego zużywając 32,8 cm 3 roztworu HCl o stężeniu 0,1020 mol/dm 3. Do drugiej identycznej próbki dodano w nadmiarze BaCl 2 i miareczkowano tym samym kwasem wobec fenoloftaleiny zużywając 18,8 cm 3. Obliczyć zawartość NaOH obok Na 2 CO 3 w próbce. M. m. NaOH 40 g/mol; M. m. Na 2 CO 3 105,99 g/mol ; odp. NaOH 0,0767 g, Na 2 CO 3 0,0757 g 7. Oznaczając metodą WINKLERA mieszaninę NaHCO 3 obok Na 2 CO 3 zużyto wobec oranżu metylowego 35,17 cm 3 (wynik uśredniony z trzech prób) kwasu solnego 0,1011 mol/dm 3.Do drugiejidentycznej porcji roztworu dodano 25 cm 3 NaOH 0,1057 mol/dm 3.Po wytrąceniu węglanów BaCl 2 odmiareczkowano wobec fenoloftaleiny nadmiar wodorotlenku zużywając 7,14 cm 3 (wynik uśredniony z trzech prób)kwasu solnego 0,1011 mol/dm 3.Obliczyć zawartość NaHCO 3 obok Na 2 CO 3.m. m. NaHCO 3 84 g/mol; m. m. Na 2 CO 3 105,99 g/mol odp. Na 2 CO 3 0,0866 g, NaHCO 3 0,1614 g. 8. Próbka zawierała tę samą ilość gramów NaOH i Na 2 CO 3 Ile cm 3 roztworu HCl o stężeniu 0,2000 mol/dm 3 zużyto na zmiareczkowanie odważki o masie 0,4000g wobec fenoloftaleiny, a ile wobec oranżu metylowego? M. m. NaOH 40 g/mol; M. m. Na 2 CO 3 105,99 g/mol odp. Wobec fenoloftaleiny 34,44 cm 3, wobec oranżu metylowego 9,44 cm Oznaczając Na 2 CO 3 obok NaHCO 3 metodą WARDERA zużyto 8,20 cm 3 0,0997 mol/dm 3 kwasu solnego wobec fenoloftaleiny, a wobec oranżu metylowego 18,70 cm 3 tego samego kwasu. Obliczyć zawartość NaHCO 3 i Na 2 CO 3 w gramach. m. m. NaHCO 3 84 g/mol; m. m. Na 2 CO 3 105,99 g/mol odp. NaHCO 3 0,0879 g, Na 2 CO 3 0,0866 g 10. Z próbki soli amonowej o masie 1,0090 g oddestylowano uwolniony amoniak do 50 cm 3 0,5120 mol/dm 3 roztworu kwasu solnego. Nadmiar kwasu odmiareczkowano 5,15 cm 3 roztworem NaOH 1

2 0,5229 mol/dm 3. Obliczyć % zawartość NH 3 w próbie. m. m. NH 3 17,03 g odp. 38,66% 11. Z próbki soli amonowej o masie 1,0090 g oddestylowano uwolniony amoniak do 50 cm 3 0,5120 mol/dm 3 roztworu kwasu siarkowego(vi). Nadmiar kwasu odmiareczkowano 5,15 cm 3 roztworem NaOH 0,5229 mol/dm 3. Obliczyć % zawartość NH 3 w próbie. M. m. NH 3 17,03 g odp. 81,87% 12. W kolbie miarowej o pojemności 200 cm 3 rozpuszczono 2,6203 g wodoroftalanu potasu. Jakie jest dokładne stężenie molowe roztworu NaOH jeżeli miareczkując trzy próbki wodoroftalanu potasu o objętości 20,0 cm 3 zużyto następujące objętości NaOH: 24,00 cm 3, 24,10 i 24,05 cm 3. M. m. C 6 H 4 (COOH)COOK = 204,23 g/mol odp. NaOH 0,0533 mol/l 13. Próbę tlenku cynku o masie 0,2750 g rozpuszczono w 50 ml roztworu H 2 SO 4 a następnie nadmiar H 2 SO 4 odmiareczkowano 20,75 ml 0,2245 mol/l roztworem NaOH. Obliczyć procentową zawartość ZnO w próbce, jeśli 1 ml H 2 SO 4 jest równoważny 0,987 ml roztworu NaOH. M. m. ZnO 81,4 g/mol; odp. 95,05% 14. Odważkę kwasu benzoesowego o masie 0,2807 g rozpuszczono w dimetyloformamidzie [(CH 3 ) 2 NCOH] i miareczkowano wobec błękitu tymolowego roztworem metanolanu sodu, zużywając go 22,6 ml. Obliczyć stężenie titrantu. M.m. C 6 H 5 COOH 122,12 g/mol; odp.0,1017 mol/l 15. Ile miligramów octanu potasu zawierała próbka, jeżeli po rozpuszczeniu w 100% (m/m) kwasie octowym, na zmiareczkowanie wobec fioletu krystalicznego zużyto 22,5 ml roztworu kwasu chlorowego (VII), którego 1 ml odpowiada 22,2 mg wodoroftalanu potasu. M. m. CH 3 COOK 98,15 g/mol; M. m. C 6 H 4 (COOH)COOK 204,23 g/mol; odp. 240 mg 16. Oblicz wartość stałej dysocjacji kwasu octowego, jeżeli w 2,90% roztworze stopień dysocjacji kwasu jest równy 0,60%. M. m. CH 3 COOH 60,05 g/mol; gęstość ρ = 1,00g/ml odp. K = 1, Oblicz wartość stałej dysocjacji dla kwasu azotowego(iii), jeżeli 0,085% roztwór kwasu jest zdysocjowany w 11,5%. M. m. HNO 2 47,02 g/mol, ρ = 1,00 g/ml odp. K = 2, Kwas cyjanowy jest w 0,01 mol/l w roztworze wodnym zdysocjowany w 14,1%-ach. Oblicz pk a kwasu cyjanowego. odp. pk = 3, Do 100 ml roztworu mocnego kwasu o ph = 1,4 dodano 100 ml tego samego kwasu o ph = 2,7. Oblicz ph otrzymanego roztworu. odp. ph = 1, ml 10% (m/m) HCl o ρ = 1,0474 g/ml rozcieńczono woda destylowaną do objętości 500 ml. Obliczyć ph roztworu. M. m. HCl 36,461 g/mol odp. ph = 1, Zmieszano 250 ml roztworu amoniaku 0,20 mol/l i 250 ml roztworu HNO 3 o stężeniu 0,12 mol/l. Obliczyć ph buforu. M. m. NH 4 OH i M. m. NH 4 NO 3 są niepotrzebne. K b = 1, odp. ph = 9, Zmieszano 200 ml roztworu amoniaku o stężeniu 0,20 mol/l i 300 ml roztworu NH 4 NO 3 o stężeniu 0,25 mol/l. Obliczyć ph buforu. K z = 1, odp. ph = 8,98 2

3 23. Zmieszano 50,0 ml 10% (m/m) CH 3 COOH o gęstości ρ = 1,0125 g/ml i 550 ml roztworu CH 3 COONa o stężeniu 0,20 mol/l. Obliczyć ph buforu. M. m. CH 3 COOH = 60,05 g/mol; K a = 1, odp. ph = 4, Do 100 ml roztworu CH 3 COOH o stężeniu 0,5000 mol/l dodano 4,63 g CH 3 COONa, a następnie roztwór rozcieńczono woda destylowaną do objętości 250 ml. Obliczyć ph otrzymanego roztworu buforowego. K a = 1, ; M. m. CH 3 COONa = 82,03 g/mol odp. ph = 4,8 3

4 WYPROWADZENIE WZORÓW NA OBLICZANIE ph BUFORÓW 1. bufor amonowy (NH 3 H 2 O, NH 4 Cl) bufor zasadowy zasada jest słabo zdysocjowana B +H2O BH + + OH stała dysocjacji (protolizy) słabej zasady z iloczynu jonowego wody po zlogarytmowaniu! " # $ lub ph pkw pkb lgcs! lgcz # % 2. bufor octanowy (CH 3 COOH, CH 3 COONa) bufor kwasowy kwas jest słabo zdysocjowany HA +H 2 O H 3 O + + A sól jest dobrze zdysocjowana i jej obecność powoduje zmniejszenie dysocjacji słabego kwasu przyjmuje się : [HA] = c K (c K całkowite stężenie kwasu), [A ] = c S (c S całkowite stężenie soli) Po zlogarytmowaniu # 8 # $ lub 7 # 8! # $ 4

5 PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA ZADAŃ ml 15% (m/m) HCl gęstości ρ=1,0726 g/ml rozcieńczono woda destylowaną do objętości 250 ml. Obliczyć ph roztworu. M. m. HCl 36,461 g/mol odp. ph = 0,75 9 : ; 1,0726 6/:5 15 g HCl 93,23 ml x 10 ml E ; : ,23 :5 1,07266/:5 FG H I FJ KL M,N KL 1, P5 1,6089 g HCl 250 ml x 1000 ml E F,QJRM H IFJJJ KL NGJ KL 6, P5 36,461 g HCl 1 mol HCl 6,4357 g x E Q,UGV H IF KWL Q,UQF H 0,1765 :X5/5 ph = log [H + ] ph = log [0,1765] = 0,75 2. Analiza metodą Wardera wykazała, że do miareczkowania roztworu NaOH zanieczyszczonego Na 2 CO 3 wobec fenoloftaleiny zużyto 25,8 ml roztworu HCl o stężeniu 0,1045 mol/l, a wobec oranżu metylowego 5,2 ml tego kwasu. Obliczyć ile gramów NaOH i Na 2 CO 3 było w próbie? M. m. NaOH 40 g/mol, M. m. Na 2 CO 3 105,99 g/mol odp. NaOH 0,0861 g, Na 2 CO 3 0,0576 g Miareczkowanie wobec fenoloftaleiny NaOH + HCl NaCl + H 2 O Na 2 CO 3 + HCl NaHCO 3 a = 25,8 ml Miareczkowanie wobec oranżu metylowego NaHCO 3 HCl NaCl + H 2 CO 3 b = 5,2 ml Zużycie HCl na zobojętnienie NaOH a b = 25,8 ml 5,2 ml = 20,6 ml Zużycie HCl na zobojętnienie Na 2 CO 3 2b = 2 x 5,2 ml = 10,4 ml Obliczanie zawartości NaOH [g] w próbie 5

6 1000 ml 1 mol/l HCl 40 g/mol NaOH 20,6 ml 0,1045 mol/l x 20,6 :5 I0,1045:X5I1 :X5 I40 6/:X5 YZ 5 0, :5 I1 :X5/5 Całkowite zobojętnienie Na 2 CO 3 [g] w próbie Na 2 CO 3 + 2HCl 2NaCl + H 2 O CO ml 2 mol/l HCl 105,99 g/mol Na 2 CO 3 10,4 ml 0,1045 mol/l x 10,4 :5 I0,1045:X5I1 :X5 I105,99 6/:X5 YZ N P 5 0, :5 I2 :X5/5 3. Jaką wartość ma stała dysocjacji kwasu chlorooctowego, jeżeli ph tego roztworu o stężeniu 0,9980 mol/l wynosi 1,62? odp. K = 5, ph = log [H 3 O + ] 1,62 = log [H 3 O + ] [H 3 O + ] = 10 1,62 [H 3 O + ] = 0,02399 mol/l N \ I\ N I\ 0,02399 N 0,998 5,75 10U 0,998 5,77 10 U Uzasadnienie zastosowania uproszczonego wzoru prawa rozcieńczeń Oswalda \ 2 2 0,998 5,77 10U1730 ] Stopień dysocjacji oranżu metylowego (wskaźnik typu HIn) w roztworze kwaśnym wynosi 19 %. Jakie jest ph tego roztworu? pk a = 3,6 odp. ph = 2,97 HI + H 2 O H 3 O + + In [H 3 O + ] = α x c ^N E \ 1 ^ \ E ^ ^N \ 10,Q 10,Q E 0,19 2, U _2, U E 0,19` 5, _0,19`N 0,0361 6

7 [H 3 O + ] = 0,19 x 5, = 1, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej ph = log [1, ] ph = 2,97 5. Jakie objętości roztworów amoniaku i NH 4 Cl, obu o stężeniu 0,5 mol/l należy zmieszać aby otrzymać 1 litr buforu o ph = 8,7. K b = 1, odp. 218 ml amoniaku i 782 ml NH 4 Cl ph + poh = 14 poh = 14 8,7 poh = 5,3 [OH ] = 10 poh [OH ] = 10 5,3 [OH ] = 5, , Q 1,79 10 G 0,279 Stosunek stężeń mieszanych składników buforu wynosi 0,279 W celu uzyskania powyższej proporcji należy zmieszać: Wersja I: przyjmując [BH + ] = 0,5 mol NH 4 Cl wówczas [B] = 0,1395 mol NH 3 H 2 O lub Wersja II: przyjmując [B] = 0,5 mol NH 3 H 2 O 0,5 :X5 0,279 wówczas [BH + ] = 1,7921 mol NH 4 Cl rozwiązanie wersji I: 0,5 :X5 0,279 wyjściowe stężenie NH 4 Cl (0,5 mol/l ) 0,5 mol NH 4 Cl 1000 ml wyjściowe stężenie NH 3 H 2 O (0,5 mol/l) 0,5 mol NH 3 H 2 O 1000 ml 7

8 0,1395 mol x Łączna objętość buforu wynosiłaby: 1000 ml (NH 4 Cl) ml (NH 3 H 2 O) = 1279 ml buforu J,FMG KWL a FJJJ KL J,G KWL W celu przygotowania 1 L (1000 ml) buforu o ph 8,7 należy odmierzyć: 1000 ml NH 4 Cl 1279 ml buforu x 1000 ml buforu 279 ml NH 3 H 2 O 1279 ml buforu x 1000 ml buforu FJJJ KL a FJJJ KL FNVM KL NVM KL a FJJJ KL FNVM KL 279 :5 781,86 :5 b782 :5 Y U Cl 218,14 :5b218 :5 Y N 6. Zmieszano 45 ml 25% (m/m) CH 3 COOH o gęstości ρ = 1,0326 g/ml i 630 ml roztworu CH 3 COONa o stężeniu 0,2150 mol/l. Obliczyć ph buforu. M. m. CH 3 COOH = 60,05 g/mol; K a = 1, odp. ph = 4,60 Bufor kwasowy ph = pk a log c a + log c s 25 g CH 3 COOH 96,84ml x 45 ml E 60,05 g CH 3 COOH 1 mol CH 3 COOH (d) 9 K 1,0326 6/:5 c ; : ,84 :5 1,03266/:5 NG H I UG KL MQ,RUKL 11,6171 g x E 11, P P FF,QFVFH IF KWL QJ,JG H 0,1934 :X5 Obliczanie c a 0,1934 mol CH 3 COOH (45 ml ml) c a 1000 ml \ 2 J,FMU KWL IFJJJ KL QVG KL 0,2865 :X5/5 obliczanie c s 0,2150 mol CH 3 COONa 1000 ml x 630 ml E 0,13545 mol CH 3 COOH 675 ml c s 1000 ml \ d J,NFGJ KWL IQJ KL FJJJ KL pka = log K a pk a = log 1, pk a = 4,759 0,13545 :X5 J,FGUG KWL IFJJJ KL QVG KL 0,2007 :X5/5 8

9 ph = 4,759 log 0, log 0,2007 ph = 4, ,543 0,697 = 4,605 ph 4,60 Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej 7. Odważkę wodoroftalanu potasu o masie 0,4331 g rozpuszczono w mieszaninie kwasu octowego i bezwodnika octowego, a następnie miareczkowano wobec fioletu krystalicznego roztworem kwasu chlorowego(vii) zużywając go 21,1 ml. Obliczyć stężenie molowe titrant. M. m. C 6 H 4 (COOH)COOK 204,23 g/mol odp. c = 0,1005 mol/l P P! P5 U e P P N! P5 U C Q H U _COOH`COO! K! P P N! P5 U e C Q H U _P`N! P P!! P5 U Kwas chlorowy(vii) reaguje z wodoroftalanem potasu w stosunku molowym 1: ml 1 mol/l HClO 4 1 mol 204,23 g/mol C 6 H 4 (COOH)COOK 21,1 ml x 0,4331 g E 1000 :5 E 1 :X5 E 0, ,1005 :X5/5 21,1 :5 E 1 :X5 E 204,236/:X5 8. Na zmiareczkowanie próbki boraksu o objętości 25,0 ml, zawierającej 14,2453 g Na 2 B 4 O 7 10 H 2 O w 500 ml roztworu, zużyto wobec czerwieni metylowej 29,5 ml roztworu kwasu solnego. Jakie jest stężenie molowe tego kwasu? M. m. Na 2 B 4 O 7 10 H 2 O g Na 2 B 4 O 7 10 H 2 O 381,3 g/mol odp. c HCl = 0,1266 mol/l 14,2453 g Na 2 B 4 O 7 10 H 2 O 500 ml YZ N U V! 2P5!5 N e4! 2YZP5 x 25 ml E FU,NUG H a NG KL GJJ KL 0, ml 2 mol/l HCl 1 mol x 381,3 g/mol Na 2 B 4 O 7 10 H 2 O 29,5 ml x 0,7123 g Drugi sposób rozwiązania E 14,2453 g Na 2 B 4 O 7 10 H 2 O 500 ml 1000 :5 E 2 :X5/5 E 0, ,5 :5 E 1 :X5 E 381,36/:X5 0,1266:X5 P5 5 x 1000 ml E 1 mol Na 2 B 4 O 7 10 H 2 O 381,3 g/mol x 28,4906 g E FU,NUG H a FJJJ KL GJJ KL F KWL a NR,UMJQ H RF, H/KWL = 28,4906 g 0,07472 KWL L YZ N U V N 9

10 lub oba roztwory reagują ze sobą zgodnie z proporcją: \ YZ N U V K a FJJJ c a h ; YZ N U V E \ YZ N U V ; P5 E \ P5 1 2 \ il 2 E ; YZ N U V E \ YZ N U V 1 E ; P5 2 E 25 :5 E 0,07472 :X5/5 1 E 29,5 :5 0,1266 :X5/5 10

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA ZADAŃ

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA ZADAŃ PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA ZADAŃ 1. Odważono 1.0 g mieszaniny zawierającej NaOH, Na 2 CO 3 oraz substancje obojętną i rozpuszczono w kolbie miarowej o pojemności 250 ml. Na zmiareczkowanie próbki o objętości

Bardziej szczegółowo

6. ph i ELEKTROLITY. 6. ph i elektrolity

6. ph i ELEKTROLITY. 6. ph i elektrolity 6. ph i ELEKTROLITY 31 6. ph i elektrolity 6.1. Oblicz ph roztworu zawierającego 0,365 g HCl w 1,0 dm 3 roztworu. Odp 2,00 6.2. Oblicz ph 0,0050 molowego roztworu wodorotlenku baru (α = 1,00). Odp. 12,00

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2: Stężenia

Ćwiczenia nr 2: Stężenia Ćwiczenia nr 2: Stężenia wersja z 5 listopada 2007 1. Ile gramów fosforanu(v) sodu należy zużyć w celu otrzymania 2,6kg 6,5% roztworu tego związku? 2. Ile należy odważyć KOH i ile zużyć wody do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY STECHIOMETRII

PODSTAWY STECHIOMETRII PODSTAWY STECHIOMETRII 1. Obliczyć bezwzględne masy atomów, których względne masy atomowe wynoszą: a) 7, b) 35. 2. Obliczyć masę próbki wody zawierającej 3,01 10 24 cząsteczek. 3. Która z wymienionych

Bardziej szczegółowo

g % ,3%

g % ,3% PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE. STECHIOMETRIA 1. Obliczyć ile moli stanowi: a) 2,5 g Na; b) 54 g Cl 2 ; c) 16,5 g N 2 O 5 ; d) 160 g CuSO 4 5H 2 O? 2. Jaka jest masa: a) 2,4 mola Na; b) 0,25 mola

Bardziej szczegółowo

REDOKSYMETRIA ZADANIA

REDOKSYMETRIA ZADANIA REDOKSYMETRIA ZADANIA 1. Na zmiareczkowanie 0,1952 g kwasu szczawiowego H 2 C 2 O 4 2H 2 O zużyto 31,24 cm 3 mianowanego roztworu KMnO 4. Oblicz miano KMnO 4. m.m. H 2 C 2 O 4 2H 2 O=126,068 g/mol Odp.

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe do zajęć z chemii dla studentów

Materiały dodatkowe do zajęć z chemii dla studentów ANALIZA ILOŚCIOWA ALKACYMETRIA Materiały dodatkowe do zajęć z chemii dla studentów Opracowała dr Anna Wisła-Świder ANALIZA MIARECZKOWA Analiza miareczkowa - metodą ilościowego oznaczania substancji. Polega

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marlena Gąsior-Głogowska 9 Lista 1

dr inż. Marlena Gąsior-Głogowska 9 Lista 1 dr inż. Marlena Gąsior-Głogowska 9 Lista 1 1. Ile atomów znajduje się w 0,25 mola amoniaku? 2. Ile atomów wodoru znajduje się w trzech molach metanu? 3. Która z próbek zawiera więcej atomów: mol wodoru

Bardziej szczegółowo

HYDROLIZA SOLI. ROZTWORY BUFOROWE

HYDROLIZA SOLI. ROZTWORY BUFOROWE Ćwiczenie 9 semestr 2 HYDROLIZA SOLI. ROZTWORY BUFOROWE Obowiązujące zagadnienia: Hydroliza soli-anionowa, kationowa, teoria jonowa Arrheniusa, moc kwasów i zasad, równania hydrolizy soli, hydroliza wieloetapowa,

Bardziej szczegółowo

8. MANGANOMETRIA. 8. Manganometria

8. MANGANOMETRIA. 8. Manganometria 8. MANGANOMETRIA 5 8. Manganometria 8.1. Oblicz ile gramów KMnO 4 zawiera 5 dm 3 roztworu o stężeniu 0,0285 mol dm 3. Odp. 22,5207 g 8.2. W jakiej objętości 0,0205 molowego roztworu KMnO 4 znajduje się

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Razem pkt % Chemia nieorganiczna Zadanie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Poziom: podstawowy Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym

Bardziej szczegółowo

Zad: 5 Oblicz stężenie niezdysocjowanego kwasu octowego w wodnym roztworze o stężeniu 0,1 mol/dm 3, jeśli ph tego roztworu wynosi 3.

Zad: 5 Oblicz stężenie niezdysocjowanego kwasu octowego w wodnym roztworze o stężeniu 0,1 mol/dm 3, jeśli ph tego roztworu wynosi 3. Zad: 1 Oblicz wartość ph dla 0,001 molowego roztworu HCl Zad: 2 Oblicz stężenie jonów wodorowych jeżeli wartość ph wynosi 5 Zad: 3 Oblicz stężenie jonów wodorotlenkowych w 0,05 molowym roztworze H 2 SO

Bardziej szczegółowo

Precypitometria przykłady zadań

Precypitometria przykłady zadań Precypitometria przykłady zadań 1. Moneta srebrna o masie 05000 g i zawartości 9000% srebra jest analizowana metodą Volharda. Jakie powinno być graniczne stężenie molowe roztworu KSCN aby w miareczkowaniu

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIA STĘŻENIE PROCENTOWE STĘŻENIE MOLOWE

STĘŻENIA STĘŻENIE PROCENTOWE STĘŻENIE MOLOWE STĘŻENIA STĘŻENIE PROCENTOWE 1. Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego w wyniku rozpuszczenia 4g chlorku sodu w 15,6dag wody. 2. Ile gramów roztworu 15-procentowego można otrzymać mając do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska

Inżynieria Środowiska ROZTWORY BUFOROWE Roztworami buforowymi nazywamy takie roztwory, w których stężenie jonów wodorowych nie ulega większym zmianom ani pod wpływem rozcieńczania wodą, ani pod wpływem dodatku nieznacznych

Bardziej szczegółowo

MIARECZKOWANIE ALKACYMETRYCZNE

MIARECZKOWANIE ALKACYMETRYCZNE WPROWADZENIE MIARECZKOWANIE ALKACYMETRYCZNE Miareczkowanie jest to kontrolowana reakcja nieznanej ilości (o nieznanym stężeniu) danej substancji w postaci stałej lub zawartej w roztworze o określonej objętości

Bardziej szczegółowo

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru 1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru Wzór związku chemicznego podaje jakościowy jego skład z jakich pierwiastków jest zbudowany oraz liczbę atomów poszczególnych pierwiastków

Bardziej szczegółowo

5. STECHIOMETRIA. 5. Stechiometria

5. STECHIOMETRIA. 5. Stechiometria 5. STECHIOMETRIA 25 5. Stechiometria 5.1. Ile gramów magnezu wzięło udział w reakcji z tlenem, jeśli otrzymano 6,0 g tlenku magnezu? Odp. 3,60 g 5.2. Do 50 cm 3 roztworu kwasu siarkowego (VI) o stężeniu

Bardziej szczegółowo

http://www.dami.pl/~chemia/wyzsza/rozdzial_viii/elektrolity5.htm Miareczkowanie Tutaj kliknij Alkacymetria - pojęcia ogólne Zobojętnianie mocny kwas - mocna zasada słaby kwas - mocna zasada mocny kwas

Bardziej szczegółowo

2.4. ZADANIA STECHIOMETRIA. 1. Ile moli stanowi:

2.4. ZADANIA STECHIOMETRIA. 1. Ile moli stanowi: 2.4. ZADANIA 1. Ile moli stanowi: STECHIOMETRIA a/ 52 g CaCO 3 b/ 2,5 tony Fe(OH) 3 2. Ile g stanowi: a/ 4,5 mmol ZnSO 4 b/ 10 kmol wody 3. Obl. % skład Fe 2 (SO 4 ) 3 6H 2 O 4. Obl. % zawartość tlenu

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3. I. Analiza miareczkowa mocnych i słabych elektrolitów

ĆWICZENIE 3. I. Analiza miareczkowa mocnych i słabych elektrolitów ĆWICZENIE 3 I. Analiza miareczkowa mocnych i słabych elektrolitów Alkacymetria jest metodą opartą na reakcji zobojętniania jonów hydroniowych jonami wodorotlenowymi lub odwrotnie. H 3 O+ _ + OH 2 O Metody

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks 1. Która z próbek o takich samych masach zawiera najwięcej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 )

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 ) PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁÓW 9 14 (stężenia molowe, procentowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń do obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne, rozpuszczalność)

Bardziej szczegółowo

Analiza miareczkowa. Alkalimetryczne oznaczenie kwasu siarkowego (VI) H 2 SO 4 mianowanym roztworem wodorotlenku sodu NaOH

Analiza miareczkowa. Alkalimetryczne oznaczenie kwasu siarkowego (VI) H 2 SO 4 mianowanym roztworem wodorotlenku sodu NaOH ĆWICZENIE 8 Analiza miareczkowa. Alkalimetryczne oznaczenie kwasu siarkowego (VI) H 2 SO 4 mianowanym roztworem wodorotlenku sodu NaOH 1. Zakres materiału Pojęcia: miareczkowanie alkacymetryczne, krzywa

Bardziej szczegółowo

Kwas HA i odpowiadająca mu zasada A stanowią sprzężoną parę (podobnie zasada B i kwas BH + ):

Kwas HA i odpowiadająca mu zasada A stanowią sprzężoną parę (podobnie zasada B i kwas BH + ): Spis treści 1 Kwasy i zasady 2 Rola rozpuszczalnika 3 Dysocjacja wody 4 Słabe kwasy i zasady 5 Skala ph 6 Oblicznie ph słabego kwasu 7 Obliczanie ph słabej zasady 8 Przykłady obliczeń 81 Zadanie 1 811

Bardziej szczegółowo

- w nawiasach kwadratowych stężenia molowe.

- w nawiasach kwadratowych stężenia molowe. Cz. VII Dysocjacja jonowa, moc elektrolitów, prawo rozcieńczeń Ostwalda i ph roztworów. 1. Pojęcia i definicja. Dysocjacja elektroniczna (jonowa) to samorzutny rozpad substancji na jony w wodzie lub innych

Bardziej szczegółowo

Opisy ćwiczeń laboratoryjnych z chemii. Semestr I (zimowy) Rok akademicki 2012/13

Opisy ćwiczeń laboratoryjnych z chemii. Semestr I (zimowy) Rok akademicki 2012/13 WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA KIERUNEK: ROLNICTWO I ROK STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA Opisy ćwiczeń laboratoryjnych z chemii Semestr I (zimowy) Rok akademicki 2012/13 Opracowała:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE. STECHIOMETRIA

PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE. STECHIOMETRIA PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE. STECHIOMETRIA 1. Obliczyć bezwzględne masy atomów, których względne masy atomowe wynoszą: a) 7, b) 35. 2. Obliczyć bezwzględną masę: a) 1 atomu tlenu 16 O, b) 1 cząsteczki

Bardziej szczegółowo

Miareczkowanie wytrąceniowe

Miareczkowanie wytrąceniowe Miareczkowanie wytrąceniowe Analiza miareczkowa wytrąceniowa jest oparta na reakcjach tworzenia się trudno rozpuszczalnych związków o ściśle określonym składzie. Muszą one powstawać szybko i łatwo opadać

Bardziej szczegółowo

CHEMIA BUDOWLANA ĆWICZENIE NR 2

CHEMIA BUDOWLANA ĆWICZENIE NR 2 CHEMIA BUDOWLANA ĆWICZENIE NR 2 PODSTAWY CHEMICZNEJ ANALIZY ILOŚCIOWEJ OZNACZANIE STĘŻENIA WODOROTLENKU SODU METODĄ MIARECZKOWANIA ALKACYMETRYCZNEGO WSTĘP TEORETYCZNY Analiza ilościowa Analiza ilościowa

Bardziej szczegółowo

Równowagi jonowe - ph roztworu

Równowagi jonowe - ph roztworu Równowagi jonowe - ph roztworu Kwasy, zasady i sole nazywa się elektrolitami, ponieważ przewodzą prąd elektryczny, zarówno w wodnych roztworach, jak i w stanie stopionym (sole). Nie wszystkie wodne roztwory

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI

STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI Ćwiczenie 8 Semestr 2 STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI Obowiązujące zagadnienia: Stężenie jonów wodorowych: ph, poh, iloczyn jonowy wody, obliczenia rachunkowe, wskaźniki

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW.

RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW. RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW. Zagadnienia: Zjawisko dysocjacji: stała i stopień dysocjacji Elektrolity słabe i mocne Efekt wspólnego jonu Reakcje strącania osadów Iloczyn rozpuszczalności Odczynnik

Bardziej szczegółowo

Wodorotlenki. n to liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku (równa wartościowości M)

Wodorotlenki. n to liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku (równa wartościowości M) Wodorotlenki Definicja - Wodorotlenkami nazywamy związki chemiczne, zbudowane z kationu metalu (zazwyczaj) (M) i anionu wodorotlenowego (OH - ) Ogólny wzór wodorotlenków: M(OH) n M oznacza symbol metalu.

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIA ROZTWORÓW. 2. W 100 g wody rozpuszczono 25 g cukru. Oblicz stężenie procentowe roztworu.

STĘŻENIA ROZTWORÓW. 2. W 100 g wody rozpuszczono 25 g cukru. Oblicz stężenie procentowe roztworu. STĘŻENIA ROZTWORÓW Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. W 150 g roztworu znajduje się 10 g soli kuchennej (NaCl). Jakie jest stężenie procentowe

Bardziej szczegółowo

Odchylenia od deklarowanej zawartości substancji leczniczej dla tabletek o deklarowanej zawartości 100 mg i powyżej ±5%

Odchylenia od deklarowanej zawartości substancji leczniczej dla tabletek o deklarowanej zawartości 100 mg i powyżej ±5% 0,1500 g sproszkowanych tabletek polopiryny rozpuszczono w etanolu i uzupełniono etanolem do 100,0 ml (roztwór A). 1,0 ml roztworu A uzupełniono etanolem do 100,0 ml (roztwór B). Absorbancja roztworu B

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO kod Uzyskane punkty..... WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Przeliczanie zadań, jednostek, rozcieńczanie roztworów, zaokrąglanie wyników.

Przeliczanie zadań, jednostek, rozcieńczanie roztworów, zaokrąglanie wyników. Przeliczanie zadań, jednostek, rozcieńczanie roztworów, zaokrąglanie wyników. Stężenie procentowe wyrażone w jednostkach wagowych określa liczbę gramów substancji rozpuszczonej znajdującej się w 0 gramach

Bardziej szczegółowo

2. Procenty i stężenia procentowe

2. Procenty i stężenia procentowe 2. PROCENTY I STĘŻENIA PROCENTOWE 11 2. Procenty i stężenia procentowe 2.1. Oblicz 15 % od liczb: a. 360, b. 2,8 10 5, c. 0.024, d. 1,8 10 6, e. 10 Odp. a. 54, b. 4,2 10 4, c. 3,6 10 3, d. 2,7 10 7, e.

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: rozszerzony Punkty

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: rozszerzony Punkty Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym zestawie tlenków podkreśl te, które reagują z mocnymi kwasami i zasadami a nie reagują z wodą: MnO2, ZnO, CrO3, FeO,

Bardziej szczegółowo

KONDUKTOMETRIA. Konduktometria. Przewodnictwo elektrolityczne. Przewodnictwo elektrolityczne zaleŝy od:

KONDUKTOMETRIA. Konduktometria. Przewodnictwo elektrolityczne. Przewodnictwo elektrolityczne zaleŝy od: KONDUKTOMETRIA Konduktometria Metoda elektroanalityczna oparta na pomiarze przewodnictwa elektrolitycznego, którego wartość ulega zmianie wraz ze zmianą stęŝenia jonów zawartych w roztworze. Przewodnictwo

Bardziej szczegółowo

Skład zespołu (imię i nazwisko): (podkreślić dane osoby piszącej sprawozdanie):

Skład zespołu (imię i nazwisko): (podkreślić dane osoby piszącej sprawozdanie): Wydział Chemii Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej pracownia studencka prowadzący: ĆWICZENIE 3 RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW Data wykonania ćwiczenia: Skład zespołu (imię i nazwisko): (podkreślić

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie kwasu fosforowego w Coca-Coli

Oznaczanie kwasu fosforowego w Coca-Coli Oznaczanie kwasu fosforowego w Coca-Coli Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Miareczkowanie jest jedną z podstawowych czynności laboratoryjnych. Polega

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MIARECZKOWA. ALKACYMERIA

ANALIZA MIARECZKOWA. ALKACYMERIA Grażyna Gryglewicz ANALIZA MIARECZKOWA. ALKACYMERIA l. Wiadomości ogólne Analiza miareczkowa jest jedną z ważniejszych metod analizy ilościowej. Metody analizy miareczkowej polegają na oznaczeniu ilości

Bardziej szczegółowo

Chemiczne metody analizy ilościowej (laboratorium)

Chemiczne metody analizy ilościowej (laboratorium) Chemiczne metody analizy ilościowej (laboratorium) Alkacymetria 1. Przygotowanie i nastawianie miana roztworu o stężeniu 0,1 mol/l Mianowany roztwór w naszym laboratorium otrzymuje się przez rozcieńczenie

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe do zajęć z chemii dla studentów

Materiały dodatkowe do zajęć z chemii dla studentów SPOSOBY WYRAŻANIA STĘŻEŃ ROZTWORÓW Materiały dodatkowe do zajęć z chemii dla studentów Opracowała dr Anna Wisła-Świder STĘŻENIA ROZTWORÓW Roztwory są to układy jednofazowe (fizycznie jednorodne) dwu- lub

Bardziej szczegółowo

XLVII Olimpiada Chemiczna

XLVII Olimpiada Chemiczna M P IA O L I D A 47 1954 2000 CH N A E M Z I C XLVII Olimpiada Chemiczna Etap III KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY CHEMICZNEJ Zadania laboratoryjne Zadanie 1 Analiza miareczkowa jest użyteczną metodą ilościową,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Sporządzanie roztworów, rozcieńczanie i określanie stężeń

Ćwiczenie 1. Sporządzanie roztworów, rozcieńczanie i określanie stężeń Ćwiczenie 1 Sporządzanie roztworów, rozcieńczanie i określanie stężeń Stężenie roztworu określa ilość substancji (wyrażoną w jednostkach masy lub objętości) zawartą w określonej jednostce objętości lub

Bardziej szczegółowo

LICEALIŚCI LICZĄ PRZYKŁADOWE ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI

LICEALIŚCI LICZĄ PRZYKŁADOWE ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI Zadanie 1: Słaby kwas HA o stężeniu 0,1 mol/litr jest zdysocjowany w 1,3 %. Oblicz stałą dysocjacji tego kwasu. Jeżeli jest to słaby kwas, można użyć wzoru uproszczonego: K = α C = (0,013) 0,1 = 1,74 10-5

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW I ICH ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH

WŁAŚCIWOŚCI NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW I ICH ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW I ICH ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH PODZIAŁ ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH Tlenki (kwasowe, zasadowe, amfoteryczne, obojętne) Związki niemetali Kwasy (tlenowe, beztlenowe) Wodorotlenki

Bardziej szczegółowo

Metody otrzymywania kwasów, zasad i soli. Reakcje chemiczne wybranych kwasów, zasad i soli. Ćwiczenie 1. Reakcja otrzymywania wodorotlenku sodu

Metody otrzymywania kwasów, zasad i soli. Reakcje chemiczne wybranych kwasów, zasad i soli. Ćwiczenie 1. Reakcja otrzymywania wodorotlenku sodu V. Metody otrzymywania kwasów, zasad i soli. Reakcje chemiczne wybranych kwasów, zasad i soli Zagadnienia Kwasy i metody ich otrzymywania Wodorotlenki i metody ich otrzymywania Sole i metody ich otrzymywania

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PROCESÓW CHEMICZNYCH

INŻYNIERIA PROCESÓW CHEMICZNYCH INŻYNIERIA PROCESÓW CHEMICZNYCH PLAN ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH z CHEMII ANALITYCZNEJ 1. Alkacymetria Mianowanie roztworu kwasu solnego Współoznaczanie NaOH i Na 2 CO 3 metodą Wardera 2. Redoksymetria Manganometryczne

Bardziej szczegółowo

Fragmenty Działu 5 z Tomu 1 REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH

Fragmenty Działu 5 z Tomu 1 REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH Fragmenty Działu 5 z Tomu 1 REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH Podstawy dysocjacji elektrolitycznej. Zadanie 485 (1 pkt.) V/2006/A2 Dysocjacja kwasu ortofosforowego(v) przebiega w roztworach wodnych trójstopniowo:

Bardziej szczegółowo

TWARDOŚĆ WODY. Ca(HCO 3 ) HCl = CaCl 2 + 2H 2 O + 2CO 2. Mg(HCO 3 ) 2 + 2HCl = MgCl 2 + 2H 2 O + 2CO 2

TWARDOŚĆ WODY. Ca(HCO 3 ) HCl = CaCl 2 + 2H 2 O + 2CO 2. Mg(HCO 3 ) 2 + 2HCl = MgCl 2 + 2H 2 O + 2CO 2 TWARDOŚĆ WODY Ćwiczenie 1. Oznaczanie twardości przemijającej wody wodociągowej Oznaczenie twardości przemijającej wody polega na miareczkowaniu określonej ilości badanej wody roztworem kwasu solnego o

Bardziej szczegółowo

Zadanie: 2 Zbadano odczyn wodnych roztworów następujących soli: I chlorku baru II octanu amonu III siarczku sodu

Zadanie: 2 Zbadano odczyn wodnych roztworów następujących soli: I chlorku baru II octanu amonu III siarczku sodu Zadanie: 1 Sporządzono dwa wodne roztwory soli: siarczanu (VI) sodu i azotanu (III) sodu Który z wyżej wymienionych roztworów soli nie będzie miał odczynu obojętnego? Uzasadnij odpowiedź i napisz równanie

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE WŁAŚCIWOŚCI BUFOROWYCH WÓD

OZNACZANIE WŁAŚCIWOŚCI BUFOROWYCH WÓD OZNACZANIE WŁAŚCIWOŚCI BUFOROWYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH WPROWADZENIE Właściwości chemiczne wód występujących w przyrodzie odznaczają się dużym zróżnicowaniem. Zależą one między innymi od budowy geologicznej

Bardziej szczegółowo

MIANOWANE ROZTWORY KWASÓW I ZASAD, MIARECZKOWANIE JEDNA Z PODSTAWOWYCH TECHNIK W CHEMII ANALITYCZNEJ

MIANOWANE ROZTWORY KWASÓW I ZASAD, MIARECZKOWANIE JEDNA Z PODSTAWOWYCH TECHNIK W CHEMII ANALITYCZNEJ 4 MIANOWANE ROZTWORY KWASÓW I ZASAD, MIARECZKOWANIE JEDNA Z PODSTAWOWYCH TECHNIK W CHEMII ANALITYCZNEJ CEL ĆWICZENIA Poznanie podstawowego sprzętu stosowanego w miareczkowaniu, sposoby przygotowywania

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczanie, zatężanie i mieszanie roztworów, przeliczanie stężeń

Rozcieńczanie, zatężanie i mieszanie roztworów, przeliczanie stężeń Rozcieńczanie, zatężanie i mieszanie roztworów, przeliczanie stężeń Materiały pomocnicze do zajęć wspomagających z chemii opracował: dr Błażej Gierczyk Wydział Chemii UAM Rozcieńczanie i zatężanie roztworów

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej 1) Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 2) Roztwory (zadania rachunkowe zbiór zadań Pazdro

Bardziej szczegółowo

W reakcji zobojętniania słabego kwasu mocną zasadą w PK roztwór nie jest obojętny. Jest to następstwem hydrolizy anionowej, na przykład:

W reakcji zobojętniania słabego kwasu mocną zasadą w PK roztwór nie jest obojętny. Jest to następstwem hydrolizy anionowej, na przykład: Oznaczenia oparte na reakcjach zobojętniania Alkacymetria Reakcje zobojętniania zasady kwasem w analizie chemicznej stanowią podstawę acydymetrii, reakcje zobojętniania kwasu zasadą - alkalimetrii. Ponieważ

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW

RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELETROLITÓW Opracowanie: dr Jadwiga Zawada, dr inż. rystyna Moskwa, mgr Magdalena Bisztyga 1. Dysocjacja elektrolityczna Substancje, które podczas rozpuszczania w wodzie (lub innych

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY olimpijskie. Co już było: Atomy i elektrony Cząsteczki i wiązania Stechiometria Gazy, termochemia Równowaga chemiczna Kinetyka

WARSZTATY olimpijskie. Co już było: Atomy i elektrony Cząsteczki i wiązania Stechiometria Gazy, termochemia Równowaga chemiczna Kinetyka WARSZTATY olimpijskie Co już było: Atomy i elektrony Cząsteczki i wiązania Stechiometria Gazy, termochemia Równowaga chemiczna inetyka WARSZTATY olimpijskie Co będzie: Data Co robimy 1 XII 2016 wasy i

Bardziej szczegółowo

DEZYNFEKCJA WODY CHLOROWANIE DO PUNKTU

DEZYNFEKCJA WODY CHLOROWANIE DO PUNKTU DEZYNFEKCJA WODY CHLOROWANIE DO PUNKTU PRZEŁAMANIA WPROWADZENIE Ostatnim etapem uzdatniania wody w procesie technologicznym dla potrzeb ludności i przemysłu jest dezynfekcja. Proces ten jest niezbędny

Bardziej szczegółowo

W rozdziale tym omówione będą reakcje związków nieorganicznych w których pierwiastki nie zmieniają stopni utlenienia. Do reakcji tego typu należą:

W rozdziale tym omówione będą reakcje związków nieorganicznych w których pierwiastki nie zmieniają stopni utlenienia. Do reakcji tego typu należą: 221 Reakcje w roztworach Wiele reakcji chemicznych przebiega w roztworach. Jeżeli są to wodne roztwory elektrolitów wtedy faktycznie reagują między sobą jony. Wśród wielu reakcji chemicznych zachodzących

Bardziej szczegółowo

HYDROLIZA SOLI. 1. Hydroliza soli mocnej zasady i słabego kwasu. Przykładem jest octan sodu, dla którego reakcja hydrolizy przebiega następująco:

HYDROLIZA SOLI. 1. Hydroliza soli mocnej zasady i słabego kwasu. Przykładem jest octan sodu, dla którego reakcja hydrolizy przebiega następująco: HYDROLIZA SOLI Hydroliza to reakcja chemiczna zachodząca między jonami słabo zdysocjowanej wody i jonami dobrze zdysocjowanej soli słabego kwasu lub słabej zasady. Reakcji hydrolizy mogą ulegać następujące

Bardziej szczegółowo

Równowagi w roztworach wodnych

Równowagi w roztworach wodnych Równowagi w roztworach wodnych V 1 A + B = C + D V 2 Szybkości reakcji: v 1 = k 1 c A c B v 2 = k 2 c C c D ogólnie Roztwory, rozpuszczalność, rodzaje stężeń, iloczyn rozpuszczalności Reakcje dysocjacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z. chemii nieorganicznej

Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z. chemii nieorganicznej WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA KIERUNEK: ROLNICTWO I ROK STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii nieorganicznej Semestr I (zimowy) Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Wyrażanie stężeń. Materiały pomocnicze do zajęć wspomagających z chemii. opracował: dr Błażej Gierczyk Wydział Chemii UAM

Wyrażanie stężeń. Materiały pomocnicze do zajęć wspomagających z chemii. opracował: dr Błażej Gierczyk Wydział Chemii UAM Wyrażanie stężeń Materiały pomocnicze do zajęć wspomagających z chemii opracował: dr Błażej Gierczyk Wydział Chemii UAM Stężenie procentowe Stężenie procentowe (procent wagowy, procent masowy) wyraża stosunek

Bardziej szczegółowo

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu?

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu? 1. Oblicz, ilu moli HCl należy użyć, aby poniższe związki przeprowadzić w sole: a) 0,2 mola KOH b) 3 mole NH 3 H 2O c) 0,2 mola Ca(OH) 2 d) 0,5 mola Al(OH) 3 2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik analityk Symbol cyfrowy zawodu: 311[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[02]-0-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania zadań II-go etapu V-go Konkursu Chemicznego dla Szkół Średnich

Rozwiązania zadań II-go etapu V-go Konkursu Chemicznego dla Szkół Średnich Rozwiązania zadań II-go etapu V-go Konkursu Chemicznego dla Szkół Średnich ZADANIE 1: (4 punkty) Masa początkowa saletry: 340 g - m 0 (KNO 3 ) Masa początkowa rozpuszczalnika: 220 g - m 0 (H 2 O) Masa

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie stałej dysocjacji pk a słabego kwasu metodą konduktometryczną CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA. Tabela wyników pomiaru

Wyznaczanie stałej dysocjacji pk a słabego kwasu metodą konduktometryczną CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA. Tabela wyników pomiaru Wyznaczanie stałej dysocjacji pk a słabego kwasu metodą konduktometryczną Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie stałej dysocjacji pk a słabego kwasu metodą konduktometryczną. Zakres wymaganych

Bardziej szczegółowo

III A. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych

III A. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych III A. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych III-A Przygotowywanie roztworów o różnym stężeniu III-A.1. Przygotowanie naważki substancji III-A.2. Przygotowanie 70 g 10% roztworu NaCl III-A.3.

Bardziej szczegółowo

Spektrofotometryczne wyznaczanie stałej dysocjacji czerwieni fenolowej

Spektrofotometryczne wyznaczanie stałej dysocjacji czerwieni fenolowej Spektrofotometryczne wyznaczanie stałej dysocjacji czerwieni fenolowej Metoda: Spektrofotometria UV-Vis Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z fotometryczną metodą badania stanów równowagi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Technika ważenia oraz wyznaczanie błędów pomiarowych. Ćwiczenie 2. Sprawdzanie pojemności pipety

Ćwiczenie 1. Technika ważenia oraz wyznaczanie błędów pomiarowych. Ćwiczenie 2. Sprawdzanie pojemności pipety II. Wagi i ważenie. Roztwory. Emulsje i koloidy Zagadnienia Rodzaje wag laboratoryjnych i technika ważenia Niepewność pomiarowa. Błąd względny i bezwzględny Roztwory właściwe Stężenie procentowe i molowe.

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do przedmiotu Chemia I dla studentów studiów I stopnia Inżynierii Materiałowej

Materiały pomocnicze do przedmiotu Chemia I dla studentów studiów I stopnia Inżynierii Materiałowej Materiały pomocnicze do przedmiotu Chemia I dla studentów studiów I stopnia Inżynierii Materiałowej Opracowali: Jarosław Chojnacki i Łukasz Ponikiewski, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdaoska, Gdaosk

Bardziej szczegółowo

Chemia ogólna i nieorganiczna laboratorium. I rok Ochrona Środowiska. Rok akademicki 2013/2014

Chemia ogólna i nieorganiczna laboratorium. I rok Ochrona Środowiska. Rok akademicki 2013/2014 Chemia ogólna i nieorganiczna laboratorium I rok Ochrona Środowiska Rok akademicki 2013/2014 I. 1) Organizacja pracy w laboratorium chemicznym. Przepisy porządkowe, warunki zaliczenia. 2) Seminarium -

Bardziej szczegółowo

ETAP III ZADANIE 1

ETAP III ZADANIE 1 ETAP III 0.04.05 Zadania laboratoryjne ZADANIE Utlenianie alkoholi wielowodorotlenowych kwasem heksaoksojodowym(vii) Kwas heksaoksojodowy(vii) (nadjodowy H 5 IO 6 ) jest używany do utlenienia alkoholi

Bardziej szczegółowo

Równowaga kwasowo-zasadowa

Równowaga kwasowo-zasadowa Równowaga kwasowo-zasadowa Elektrolity - substancje, które rozpuszczając się w wodzie lub innych rozpuszczalnikach rozpadają się na jony dodatnie i ujemne, czyli ulegają dysocjacji elektrolitycznej Stopień

Bardziej szczegółowo

Podstawy i ogólne zasady pracy w laboratorium. Analiza miareczkowa.

Podstawy i ogólne zasady pracy w laboratorium. Analiza miareczkowa. Podstawy i ogólne zasady pracy w laboratorium. Analiza miareczkowa. Celem ćwiczenia jest: - zapoznanie się z zasadami BHP obowiązującymi w laboratorium chemicznym - zapoznanie się z wyposaŝeniem i sposobami

Bardziej szczegółowo

Zadania rachunkowe obowiązujące na ćwiczeniach seminaryjnych w semestrze letnim w roku akademickim 2015/16. Statystyczna ocena wyników

Zadania rachunkowe obowiązujące na ćwiczeniach seminaryjnych w semestrze letnim w roku akademickim 2015/16. Statystyczna ocena wyników Zadania rachunkowe obowiązujące na ćwiczeniach seminaryjnych w semestrze letnim w roku akademickim 2015/16 Statystyczna ocena wyników (opracowała Prof. dr hab. Alina Pyka - Pająk) 1. Podczas opracowywania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW

WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW Wstęp W przypadku trudno rozpuszczalnej soli, mimo osiągnięcia stanu nasycenia, jej stężenie w roztworze jest bardzo małe i przyjmuje się, że ta

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7 WSPÓŁOZNACZANIE WAPNIA I MAGNEZU I OBLICZANIE TWARDOŚCI WODY. DZIAŁ: Kompleksometria

ĆWICZENIE 7 WSPÓŁOZNACZANIE WAPNIA I MAGNEZU I OBLICZANIE TWARDOŚCI WODY. DZIAŁ: Kompleksometria ĆWICZENIE 7 WSPÓŁOZNACZANIE WAPNIA I MAGNEZU I OBLICZANIE TWARDOŚCI WODY DZIAŁ: Kompleksometria ZAGADNIENIA Stała trwałości i nietrwałości kompleksów. Rodzaje kompleksów i przykłady EDTA Wskaźniki w kompleksometrii

Bardziej szczegółowo

III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011. ETAP I r. Godz Zadanie 1

III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011. ETAP I r. Godz Zadanie 1 III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011 KOPKCh ETAP I 22.10.2010 r. Godz. 10.00-12.00 Zadanie 1 1. Jon Al 3+ zbudowany jest z 14 neutronów oraz z: a) 16 protonów i 13 elektronów b) 10 protonów i 13

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii

Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii Mol jest to liczebność materii występująca, gdy liczba cząstek (elementów) układu jest równa liczbie atomów zawartych w masie 12 g węgla 12 C (równa liczbie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE ANALIZ. Chemia analityczna ilościowa- metody chemiczne (klasyczne)

WYKONANIE ANALIZ. Chemia analityczna ilościowa- metody chemiczne (klasyczne) WYKONANIE ANALIZ Chemia analityczna ilościowa- metody chemiczne (klasyczne) Opracowała: Anna Lutka I. Analiza wagowa 1. Oznaczanie żelaza w postaci Fe2O3: Uzupełnić otrzymaną w kolbce analizę do współmierności

Bardziej szczegółowo

13. TERMODYNAMIKA WYZNACZANIE ENTALPII REAKCJI ZOBOJĘTNIANIA MOCNEJ ZASADY MOCNYMI KWASAMI I ENTALPII PROCESU ROZPUSZCZANIA SOLI

13. TERMODYNAMIKA WYZNACZANIE ENTALPII REAKCJI ZOBOJĘTNIANIA MOCNEJ ZASADY MOCNYMI KWASAMI I ENTALPII PROCESU ROZPUSZCZANIA SOLI Wykonanie ćwiczenia 13. TERMODYNAMIKA WYZNACZANIE ENTALPII REAKCJI ZOBOJĘTNIANIA MOCNEJ ZASADY MOCNYMI KWASAMI I ENTALPII PROCESU ROZPUSZCZANIA SOLI Zadania do wykonania: 1. Wykonać pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków ROZWIĄZANIA ZADAŃ. Po wprowadzeniu bezwodnego kwasu fosforowego(v):

Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków ROZWIĄZANIA ZADAŃ. Po wprowadzeniu bezwodnego kwasu fosforowego(v): ROZWIĄZANIA ZADAŃ ZADANIE 1 Szukane: m roztw. = 200 g C mol roztw. =? C p roztw. = 10% m s = 40 g VH 2O= 240 cm 3 Rozwiązanie: 10 g H 3 PO 4 --------------------------- 100 g roztw. x g H 3 PO 4 ---------------------------

Bardziej szczegółowo

Miareczkowanie alkacymetryczne Coca-Coli i soków owocowych

Miareczkowanie alkacymetryczne Coca-Coli i soków owocowych Mariusz Pietrzak - UW, Piotr Bernatowicz - UW - (KCh 3/92) Miareczkowanie alkacymetryczne Coca-Coli i soków owocowych Miareczkowanie jest jedną z podstawowych czynności laboratoryjnych. Polega ono na dodawaniu

Bardziej szczegółowo

Zadania rachunkowe obowiązujące na ćwiczeniach seminaryjnych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/16. Statystyczna ocena wyników

Zadania rachunkowe obowiązujące na ćwiczeniach seminaryjnych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/16. Statystyczna ocena wyników Zadania rachunkowe obowiązujące na ćwiczeniach seminaryjnych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/16 Statystyczna ocena wyników (opracowała Prof. dr hab. Alina Pyka - Pająk, dr Małgorzata Dołowy

Bardziej szczegółowo

Opracowały: Pod kierunkiem

Opracowały: Pod kierunkiem PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z CHEMII Opracowały: Monika Górska - PG 31 Marzanna Rutkowska - PG 7 Barbara Wawrusiewicz - PG 20 Pod kierunkiem P. Izabeli Popławskiej Białystok, maj 2007 r. Program zajęć

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Reakcje charakterystyczne kadmu(ii)

Ćwiczenie 1. Reakcje charakterystyczne kadmu(ii) X. Analiza jakościowa jonów toksycznych Zagadnienia Jony toksyczne Podatność na biokumulację Uszkadzanie budowy łańcucha kwasów nukleinowych Ćwiczenie 1 Reakcje charakterystyczne kadmu(ii) 2 mol/dm 3 CdCl

Bardziej szczegółowo

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne strona 1/8 Związki nieorganiczne Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Typy związków nieorganicznych: kwasy, zasady, wodorotlenki, dysocjacja jonowa, odczyn roztworu,

Bardziej szczegółowo

Zadanie: 2 (1 pkt) Zmieszano 100 g 30% roztworu azotanu (V) sodu z 500 g wody. Oblicz Cp otrzymanego roztworu.

Zadanie: 2 (1 pkt) Zmieszano 100 g 30% roztworu azotanu (V) sodu z 500 g wody. Oblicz Cp otrzymanego roztworu. Zadanie: 1 (1 pkt) Oblicz rozpuszczalność chlorowodoru (HCl) w wodzie, jeśli wiesz, że stężony kwas solny, czyli nasycony wodny roztwór chlorowodoru ma stężenie 36%. Zadanie: 2 (1 pkt) Zmieszano 100 g

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji w technikum zakres podstawowy 2 godziny

Scenariusz lekcji w technikum zakres podstawowy 2 godziny Scenariusz lekcji w technikum zakres podstawowy 2 godziny Temat : Hydroliza soli. Cele dydaktyczno wychowawcze: Wyjaśnienie przyczyn różnych odczynów soli Uświadomienie różnej roli wody w procesach dysocjacji

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGA I SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNEJ

RÓWNOWAGA I SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNEJ Ćwiczenie 7 semestr RÓWNOWAGA I SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNEJ Obowiązujące zagadnienia: Kinetyka (szybkość) reakcji, czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznych, reguła van t Hoffa, rzędowość reakcji,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 4 PEHAMETRIA. Poznanie metod pomiaru odczynu roztworów wodnych kwasów, zasad i soli.

ĆWICZENIE NR 4 PEHAMETRIA. Poznanie metod pomiaru odczynu roztworów wodnych kwasów, zasad i soli. ĆWICZENIE NR 4 PEHAMETRIA Cel ćwiczenia Poznanie metod pomiaru odczynu roztworów wodnych kwasów, zasad i soli. Zakres wymaganych wiadomości 1. Dysocjacja elektrolityczna.. Iloczyn jonowy wody.. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Obliczanie wydajności reakcji

Obliczanie wydajności reakcji bliczanie wydajności reakcji Wydajność reakcji chemicznej (W) jest to stosunek masy produktu (m p ) otrzymanej w wyniku przeprowadzenia reakcji chemicznej do masy tego produktu (m t ) wynikającej z równania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Chemia Poziom rozszerzony Listopad 01 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Roztwory elektrolitów

Spis treści. Wstęp. Roztwory elektrolitów Spis treści 1 Wstęp 1.1 Roztwory elektrolitów 1.2 Aktywność elektrolitów 1.3 Teorie kwasów i zasad 1.3.1 Teoria Arrheniusa 1.3.2 Teoria Lowry ego-brönsteda 1.3.3 Teoria Lewisa 1.4 Roztwory buforowe 1.5

Bardziej szczegółowo