Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie"

Transkrypt

1 Informatyka Studia inżynierskie

2 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra liniowa...9 Fizyka dla informatyków Podstawy elektrotechniki...12 Podstawy Elektroniki i Miernictwa Matematyka dyskretna Fizyka dla informatyków Podstawy elektroniki i miernictwa Metody probabilistyczne i statystyka Matematyka dyskretna Fizyka dla informatyków Podstawy elektroniki i miernictwa Metody probabilistyczne i statystyka PRZEDMIOTY KIERUNKOWE WEDŁUG STANDARDÓW Podstawy programowania...23 Usługi internetowe...25 Teoretyczne podstawy informatyki...26 Architektura systemów komputerowych Algorytmy i struktury danych...28 Architektura systemów komputerowych Systemy operacyjne...31 Programowanie języki wysokiego poziomu...33 Sieci komputerowe Złożoność obliczeniowa...36 Programowanie w języku C...37 Programowanie j. niskiego poziomu...38 Systemy baz danych...39 Sieci komputerowe Programowanie obiektowe...43 Systemy informatyczne w zarządzaniu...44 Podstawy telekomunikacji...46 Projektowanie baz danych...47 Inżynieria oprogramowania...48 Grafika i komunikacja człowiek- komputer...49 Systemy wspomagania decyzji...50 Ochrona danych...51 Systemy wbudowane...52 Problemy społeczne i zawodowe informatyki...53 Rzeczywistość wirtualna...54 Projekt programistyczny (zespołowy)...55 Projektowanie interfejsu użytkownika...56 Wprowadzenie do sztucznej inteligencji...57 Zarządzanie projektami informatycznymi...58 Ergonomia dla informatyków...59 Podstawy technologii informatycznych...61 Teoria informacji...62 Symulacja komputerowa...63 Administrowanie systemami informatycznymi...64 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE. SPECJALNOŚĆ ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMACYJNE Zintegrowane systemy informacyjne...67 Restrukturyzacja procesów biznesowych...69 Hurtownie danych...70 Marketing elektroniczny...71 Projektowanie systemów informatycznych

3 Seminarium dyplomowe...74 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE. SPECJALNOŚĆ SIECI I SYSTEMY MULTIMEDIALNE Sieci szerokopasmowe...76 Systemy multimedialne...77 Protokoły komunikacyjne...79 Projektowanie sieci komputerowych...80 Seminarium dyplomowe...81 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE. SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIE I ZASTOSOWANIA INTERNETU...82 Protokoły komunikacyjne...83 Zastosowania Internetu...84 Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych...85 Programowanie w Internecie Programowanie w Internecie Seminarium dyplomowe...88 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE. SPECJALNOŚĆ ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI...89 Sprzęt sieciowy...90 Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych...93 Sieci rozległe...95 Seminarium dyplomowe...96 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE. SPECJALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH...97 Podstawy kryptografii...98 Wybrane problemy archiwizacji danych...99 Prawne i normatywne aspekty ochrony danych Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych Polityka bezpieczeństwa Seminarium dyplomowe PRZEDMIOTY OBIERALNE O TREŚCIACH HUMANISTYCZNYCH Socjologia Public relations Marketingowe zarządzanie produktem Techniki sprzedaży Podstawowe instytucje prawa cywilne Socjotechniki Negocjacje biznesowe Socjologia przedsiębiorczości Współpraca z mass-mediami Socjologia kierownictwa PRZEDMIOTY OBIERALNE INFORMATYCZNE Sieci telekomunikacyjne Programowanie deklaratywne i systemy eksperckie Zaawansowane Bazy Danych Nowe generacje języków ze znacznikami Telefonia IP Podstawy kryptografii Zarządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych Algorytmy i protokoły rutingu Nośniki i systemy przechowywania danych Integracja sieci i usług Projektowanie aplikacji internetowych Informatyka medyczna Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych Systemy radiokomunikacji ruchomej Systemy agentowe Zastosowania Internetu

4 Protokoły komunikacyjne Projektowanie systemów informatycznych

5 Przedmioty kształcenia ogólnego 5

6 Przedmiot: Język angielski Kod: ANG111, ANG122, ANG133, ANG144, ANG155 Kierunek: Wszystkie kierunki Rok/Semestr: I-III/1-5 Liczba godzin / semestr: 30/1, 30/2, 60/3, 60/4, 60/5; / 18/1, 18/2, 30/3, 30/4, 24/5 Wykłady: Ćwiczenia: 240/120 Laboratoria: Projekty: Seminaria: System: s/ns Punkty ECTS: 1,1,1,1,1 mgr Urszula Zalewska Studium Języków Obcych ul. Różana 17a, Poznań, Poland tel. Dziekanat +48 (61) wew Przedmiot kształenia ogólnego Głównym celem nauczania języka obcego jest rozszerzenie znajomości języka ogólnego, biznesowego jak i słownictwa związanego z kierunkiem studiów, powtórzenie i przyswojenie określonych reguł gramatycznych, oraz rozwój umiejętności twórczych i odtwórczych w zakresie posługiwania się językiem. Program przedmiotu kładzie nacisk na udoskonalenie umiejętności swobodnego komunikowania się w języku obcym w wielu sytuacjach z życia zawodowego i codziennego. Aby to osiągnąć szczególną wagę przykłada się do zastosowania jak największej ilości ćwiczeń aktywizujących uczestników, tj. role-playing activity, debata, problem-solving task, information gap activity, dyskusja otwarta. Dzięki zastosowaniu tych typów ćwiczeń studenci wyposażeni są w instrumenty językowe, które pozwolą im spełniać wszystkie funkcje komunikacyjne życia codziennego, jak również posługiwać się językiem w kontaktach biznesowych. Nie istnieje minimum, które byłoby wymagane gdyż studenci nawet z zerową bądź podstawową wiedzą kierowani są do grup o poziomie odpowiadającym ich aktualnym umiejętnościom. ćwiczenia 1-2 testy pisemne w ciągu semestru w zależności od trybu lub/i ustna prezentacja zawierającą dialog lub monolog, w oparciu o materiał zrealizowany w trakcie zajęć. 1. Cliver J., English for Business, DP Publications Ltd., Esteras S.R., Infotech English for Computer Users, CUP, Hanf B., Angielski w Technice, LektorKlett, MacKenzie I., English for Business Studies, CUP, Pilbeam A., Market Leader International Management, Longman, Strutt P., Market Leader Business Grammar and Usage, Longman, White L., IT Workshop, Oxford University Press, Ashley, A. A handbook of Commercial correspondence. OUP Casler, K. i Palmer, D. Business Assignments, OUP, Evans, D. Powerhouse, Longman, Hollet, V. Quickwork, OUP,

7 Przedmiot: Wychowanie fizyczne Kod: WYF111, WYF122 Kierunek: Informatyka Rok/semestr: I/1, I/2 Liczba godzin/semestr: 30/1, 30/2 Wykłady: Ćwiczenia: 60 Laboratoria: Projekty: Seminaria: System: s Punkty ECTS: 0 mgr Andrzej Gumny Studium Wychowania Fizycznego ul. Różana 17a, Poznań, Polska tel. +48 (61) wew. 216 Przedmiot obowiązkowy, wybór sekcji Harmonijny rozwój morfolofunkcjonalny organizmu. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności ruchowych. Kształtowanie postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności. Opanowanie wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę i podejmowanie działań na rzecz samodoskonalenia się. Aerobik. Forma rekreacji ruchowej, która w jednostce treningowej łączy elementy wysiłku wytrzymałościowego, czyli aerobowego, ćwiczeń wzmacniających (o charakterze siłowym) oraz ćwiczeń rozciągających. Kulturystyka. Forma aktywności ruchowej, która w jednostce treningowej pozwala kształtować rozwój aparatu mięśniowego, rozwój siły fizycznej, rozwój masy, kształtowanie sylwetki, rozwój sprawności, wytrzymałości specjalnej. Pozwala na zastosowanie ćwiczeń rozciągających. Pływanie. Przy wyborze tej dyscypliny kierowałem się zasadą wszechstronnego oddziaływania na organizm, jej utylitarnego charakteru. Opanowanie technik pływackich daje większą gwarancję bezpiecznego pływania w różnych, często bardzo trudnych warunkach. Stwarza możliwość ratowania życia w wypadku zagrożenia przez żywioł. Program specjalistyczny obejmuje naukę i doskonalenie technik pływackich, skoków do wody, nurkowania i wybranych elementów ratownictwa wodnego. Zespołowe gry sportowe. Zaletą prowadzenia zajęć z gier sportowych jest ich wpływ na wszechstronny rozwój organizmu. Program specjalistyczny obejmuje rozwój umiejętności techniczno-taktycznych. Przygotowanie techniczne nauczanie, doskonalenia i wdrażanie indywidualnych umiejętności technicznych: wyrabianie i doskonalenie właściwych nawyków ruchowych, opracowanie i doskonalenie okreslonych czynności w celu prowadzenia gry. Przygotowanie taktyczne nauczenie i doskonalenie taktyki indywidualnej i grupowej. Żadne wiadomości nie są wymagane. Ćwiczenia. Zaliczenie na ocenę następuje na zasadzie obecności i zaangażowania studenta. Bibliografia: 1. Wojakowski A., Koszykówka, Poznań Jasiak M., Kulturystyka poradnik metodyczny, Poznań Bartkowiak E., Plywanie i ratownictwo wodne, Poznań Superlak E., Piłka siatkowa techniczno-praktyczne przygotowanie do gry, Wrocław Chojnacki M., Piłka nożna, Poznań

8 Przedmioty podstawowe według Standardów 8

9 Przedmiot: Analiza matematyczna i algebra liniowa Kod: AMAL111 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: I/1 Liczba godzin / semestr 45/1; 45/1 Wykłady: 30/30 Ćwiczenia:15/15 Laboratoria: Projekty: Seminaria: System: s/ns Punkty ECTS: 5 dr Jacek Gruszka dr Lech Kaczmarek Katedra Nauk Matematycznych ul. Różana 17a, Poznań, Polska tel. Dziekanat wew Przedmioty podstawowe wg Standardów Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami analizy matematycznej i algebry liniowej oraz wykształcenie umiejętności ich stosowania. Wykład i ćwiczenia: Liczby rzeczywiste. Ciągi liczbowe ograniczoność, monotoniczność, granice ciągów, liczba e. Szeregi liczbowe. Pojęcie funkcji, funkcja złożona, funkcja odwrotna, granica i ciągłość funkcji. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej: pochodna funkcji, ekstrema funkcji różniczkowalnej; pochodne wyższych rzędów. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej: całka nieoznaczona podstawowe metody całkowania, całka oznaczona metody całkowania. Całka Riemanna i jej związek z całką oznaczoną; zastosowanie całki oznaczonej, całki niewłaściwe. Podstawy równań różniczkowych. Rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych pochodne cząstkowe, ekstrema funkcji dwóch zmiennych, ekstrema warunkowe. Zastosowanie rachunku różniczkowego. Liczby zespolone postać Gaussa, trygonometryczna, Eulera, potęgowanie i pierwiastkowanie, wielomiany, pierwiastki z jedności. Rachunek macierzowy działania na macierzach, macierz odwrotna, wyznacznik macierzy kwadratowej, układy równań i nierówności liniowych, metoda Gaussa. Podstawowe struktury algebraiczne grupoid, półgrupa, monoid, grupa (grupy permutacji), pierścień, ciało; arytmetyka modularna, homomorfizmy, jądro homomorfizmu. Przestrzenie wektorowe, baza, zmiana bazy, bazy ortogonalne. Przekształcenia liniowe, zagadnienie własne przekształcenia liniowego. Geometria analityczna na płaszczyźnie i w przestrzeni wektory, proste, płaszczyzny, krzywe i powierzchnie. Problemy obliczeniowe i algorytmy algebry liniowej. Pakiety oprogramowania analizy matematycznej i interpretacji wyników. Podstawowy materiał kursu matematyki z zakresu szkoły średniej. Wykład + Ćwiczenia. Egzamin, sprawdziany pisemne. 1. J. Gruszka, L. Kaczmarek, Elementy matematyki wyższej, Wydawnictwo WSKiZ Poznań W. Leksiński, I. Nabiałek, W. Żakowski, Matematyka. Definicje, twierdzenia, przykłady, zadania, seria EIT, WNT Warszawa 1992 (i późniejsze), 3. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, t. I, PWN, Warszawa

10 4. D. Hughes-Hallet, A.M. Gleason, Calculus, 2nd Edition, John Wiley & Sons Inc., New York S. Przybyło, A. Szlachtowski, Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach, WNT Warszawa 1992 (i późniejsze), 10

11 Przedmiot: Fizyka dla informatyków 1 Kod: FIZ111; FIZ121 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: I/1; I/2 Liczba godzin / semestr 15/1; 15/2 Wykłady: 15/15 Ćwiczenia: Laboratoria: Projekty: Seminaria: System: s/ns Punkty ECTS: 2 dr hab. Bogdan Idzikowski ul. Różana 17a, Poznań tel. +48 (61) , wew Przedmioty podstawowe wg. Standardów. Przekazanie podstawowej wiedzy z fizyki klasycznej i elementów fizyki kwantowej. Analizowania i kształtowanie umiejętności wyjaśniania obserwowanych zjawisk. Zaprezentowanie osiągnięć współczesnej fizyki, przydatnych do praktycznego wykorzystania w technikach komputerowych. Nauki przyrodnicze, filozofia i fizyka. Pojęcia podstawowe, jednostki, układy jednostek. Matematyka w fizyce (rachunek wektorowy). Elementy fizyki klasycznej i kwantowej. Przegląd sił mechanicznych. Zasady dynamiki Newtona. Grawitacja. Praca, energia. Zasada zachowania energii, pędu. Zderzenia sprężyste i niesprężyste. Własności fal. Elementy akustyki. Cząsteczki i fale. Klasyczny i falowy opis elektronu. Funkcje falowe. Interferencja i dyfrakcja. Efekt Dopplera. Obliczenia prostych zależności fizycznych, związanych z dyfrakcja fal. Optyka, holografia. Elektryczność. Fale elektromagnetyczne. Elementy teorii elektromagnetyzmu. Podstawy fizyki atomowej: model atomu Bohra. Wprowadzenie do mechaniki kwantowej. Równanie Schrődingera. Liczby kwantowe, zakaz Pauliego. Podstawy teorii pola elektromagnetycznego. Równania Maxwella. Falowa i kwantowa natura światła. Dualizm korpuskularnofalowy, fale materii de Brogile a, zasada nieoznaczoności Heisenberga. Relacje dyspersji. Ciecze i ciekłe kryształy (ekrany ciekłokrystaliczne i plazmowe). Podstawowe wiadomości z matematyki, fizyki klasycznej oraz techniki informatycznej. Wykłady wspierane pokazami oraz animacjami z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych. Cząstkowe testy pisemne. Zaleczenie minimum jednego testu umożliwia przystąpienie do egzaminu końcowego. 1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, Tomy 1-5, PWN, B.M. Jaworski, A.A. Dietłaf, Fizyka: poradnik encyklopedyczny, PWN 1999 Literatura uzupełniająca: 1. J. Orear, Fizyka, Tomy 1-2, WNT

12 Przedmiot: Podstawy elektrotechniki Kod: PEL111 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: I/1 Liczba godzin / semestr 15/1; 10/1 Wykłady: 15/10 Ćwiczenia: Laboratoria: Projekty: Seminaria: Tryby: s/ns Punkty ECTS: 1 dr inż. Jerzy Ozorowski ul. Różana 17a, Poznań, Polska tel. Dziekanat wew Przedmioty podstawowe wg Standardów Zaznajomienie studentów z podstawowymi koncepcjami i prawami elektrotechniki Wykład Podstawowe wielkości elektryczne i ich jednostki. Prawo Ohma, prawa Kirchoffa. Obwody liniowe i nieliniowe. Źródła napięcia i prądu, dwójnik, czwórnik, wielowrotnik. Twierdzenia Nortona, Thevenina. Bilans mocy, dopasowanie. Zapis sygnału w postaci liczb zespolonych, wartość skuteczna i średnia sygnału. Obwody rezonansowe, filtry. Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe, szereg Fouriera. Analiza obwodów w stanie nieustalonym i ustalonym. Obwody o parametrach rozłożonych. Podstawowa wiedza z fizyki i matematyki. Wykład ilustrowany slajdami Egzamin pisemny 1. St. Bolkowski Teoria obwodów elekrycznych, WNT J. Osiowski, J. Szabatin Podstawy teorii obwodów, seria Podr. akad. WNT Praca zbiorowa Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, seria Podr. akad. WNT Nosal Z.: Układy elektroniczne analogowe, WNT Nosal Z., Baranowski J.: Układy elektroniczne WNT 2003 Literatura uzupełniająca: 1. J. Lagasse Teoria obwodów elektrycznych WNT E. Kamen Introduction to Signals adn Systems Mac Millan

13 Przedmiot: Podstawy Elektroniki i Miernictwa 1 Kod: PEM111 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: I/1 Liczba godzin / semestr 30/1; 10/1 Wykłady: 30/10 Ćwiczenia: Laboratoria: Projekty: Seminaria: Tryby: s/ns Punkty ECTS: 2 dr inż. Jerzy Ozorowski ul. Różana 17 A Poznań, Polska tel. +48 (0-61) /37 Przedmioty podstawowe wg Standardów Zaznajomienie studentów z podstawowymi koncepcjami elektroniki i miernictwa, z technikami budowy elementów, obwodów i urządzeń elektronicznych Wykład Podstawowe wiadomości na temat analizy obwodów ac i dc w oparciu o prawa Kirchhoffa, twierdzenia Thevenina i o superpozycji, zastosowanie twierdzenia Fouriera. Fizyczne podstawy działania przyrządów półprzewodnikowych: złącze p-n, diody półprzewodnikowe, tranzystory bipolarne i polowe, układy scalone, sensory. Podstawowe obwody: wzmacniacze małych sygnałów, wzmacniacze mocy, zasilacze. Koncepcja sprzężenia zwrotnego i jego zastosowanie: wzmacniacze operacyjne, generatory, filtry aktywne, mnożniki, układy modulacji i demodulacji. Cyfrowe układy zintegrowane - technologie TTL, ECL, MOS i ich zastosowania. Podstawy metrologii: pomiary podstawowych wielkości elektrycznych, wzorce. Pomiary w elektronice. Oscyloskop, cyfrowe przyrządy pomiarowe. Podstawowa wiedza z fizyki i matematyki. Wykład ilustrowany slajdami Egzamin pisemny 1. Denton J. Dailey Electronic devices and circuits discrete and integrated, Prentice Hall, New Jersey, A. Filipkowski Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, seria Podr. Akad. WNT 2003 Literatura uzupełniająca: 1. P. Horowitz, W. Hill, Sztuka elektroniki, WKŁ G. Sahner: Wstęp do miernictwa cyfrowego WKŁ

14 Przedmiot: Matematyka dyskretna 1 Kod: MAD121 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: I/2 Liczba godzin / semestr 30/2; 30/2 Wykłady: 15/15 Ćwiczenia: 15/15 Laboratoria: Projekty: Seminaria: System: s/ns Punkty ECTS: 2 prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak ul. Różana 17a, Poznań, Polska tel. Dziekanat wew Przedmioty podstawowe wg Standardów Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności interpretowania pojęć i rozwiązywania problemów z zakresu informatyki w terminach funkcji i relacji oraz praktycznego stosowania aparatu logiki formalnej i metod teorii grafów. Wykład Funkcje całkowitoliczbowe: silnia, NWD, NWW, powała i podłoga. Relacje definicje i klasyfikacje, relacje binarne i wieloargumentowe. Rachunek zdań - tabele prawdy operatorów logicznych, przekształcanie wyrażeń logicznych, tautologie, przykłady zastosowań w dowodzeniu twierdzeń i definiowaniu właściwości zbiorów. Rachunek zbiorów - pojęcie zbioru, działania na zbiorach, diagramy Venny, zbiór potęgowy. Rekurencja i kongruencje: przykłady ciągów arytmetycznych i geometrycznych (ciąg Fibonaczego, dowód indukcyjny, metody otrzymywania wzorów jawnych), zliczanie elementów dużych zbiorów skończonych, wyznaczanie ostatnich cyfr potęg, schemat Hornera). Kombinatoryka: Definicje silni, wariacji, kombinacji, wybrane przykłady zastosowań. Grafy własności, klasyfikacje, reprezentacje, przykłady zastosowań grafy Eulera i Hamiltona, grafy planarne, drzewa, wybrane przykłady algorytmów na grafach Ćwiczenia Zastosowanie rachunku zdań do definiowania operacji mnogościowych, przekształcania wyrażeń i dowodzenia prawdziwości formuł zdaniowych. Zastosowanie kombinatoryki w ocenie złożoności obliczeniowej algorytmów. Zastosowanie rekurencji i teorii grafów do budowy i analizy algorytmów i ich schematów blokowych. matematyka - poziom liceum wykład + ćwiczenia egzamin ocena łączna na podstawie ćwiczeń i testu. 1. Deo N., Teoria grafów i jej zastosowania w technice i informatyce. PWN, Warszawa Ross K.A., Wright C.R.B., Matematyka dyskretna, PWN, Warszawa Sysło M., Piramidy, szyszki I inne konstrukcje algorytmiczne. WSiP, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Skvarcius R., Robinson W.B., Discrete Mathematics with Computer Science Applications. The Benjamin/Cummings Publ.Comp.Inc. Menlo Park Wilson R.J., Wprowadzenie do teorii grafów, PWN, Warszawa

15 Przedmiot: Fizyka dla informatyków 2 Kod: FIZ122; FIZ132 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: I/2; II/3 Liczba godzin / semestr 30/2; 30/3 Wykłady: 30/30 Ćwiczenia: Laboratoria: Projekty: Seminaria: System: s/ns Punkty ECTS: 2 dr hab. Bogdan Idzikowski ul. Różana 17a, Poznań tel. +48 (61) , wew Przedmioty podstawowe wg. Standardów. Przekazanie podstawowej wiedzy z fizyki klasycznej i kwantowej. Zapoznanie z nowoczesnymi metodami tworzenia i weryfikacji modeli świata rzeczywistego oraz posługiwania się nimi w celu predykcji zdarzeń i stanów. Projektowanie nowych materiałów na przykładzie rezultatów komputerowych obliczeń gęstości stanów elektronowych z pierwszych zasad. Omówienie wybranych procesów pomiarowych w fizyce, sterowanych komputerem z równoczesnym, automatycznym zbieraniem danych eksperymentalnych. Wstęp do fizyki ciała stałego. Elementy krystalografii: struktura krystaliczna ciał stałych. Klasyczne orbity i mechanika kwantowa. Chmury elektronowe i poziomy energetyczne. Konfiguracje spinowe i elektronowe. Układ okresowy pierwiastków. Metale, stopy i związki międzymetaliczne. Półmetale i półprzewodniki. Półprzewodniki samoistne i domieszkowe Dioda półprzewodnikowa, tranzystor Transport elektronowy. Własności elektryczne, kwantowa teoria pasmowa Magnetyzm, rodzaje uporządkowań magnetycznych. Metody badawcze w magnetyzmie. Modelowanie i symulacja świata rzeczywistego. Rezonanse magnetyczne. Materiały magnetyczne. Obliczenia elektronowej gęstości stanów modelowanie i symulacje komputerowe. Magnetooptyka i magnetoelektronika. Systemy zapisu magnetycznego. Efekty gigantycznego i kolosalnego magnetooporu. Nadprzewodnictwo. Lewitacja magnetyczna. Tomografia komputerowa. Mikroskopia tunelowa i sił atomowych. Nanotechnologie informatyczne. Podstawowe wiadomości z fizyki i matematyki. Podstawy zasad programowania, potrzebne do zrozumienia prostych przykładów komputerowych symulacji procesów fizycznych. Wykłady wspierane eksperymentami oraz animacjami z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych. Obliczenia prostych zależności fizycznych w czasie rzeczywistym. Testy pisemne. 1. C. Kittel Wstęp do fizyki ciała stałego PWN, Warszawa Cz. Bobrowski, Fizyka: krótki kurs, WNT A. Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, WNT 1999 Literatura uzupełniająca: 1. D. Halliday, R. Resnick, Fizyka, tomy 1 i 2, PWN C. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN

16 Przedmiot: Podstawy elektroniki i miernictwa 2 Kod: PEM122 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: I/2 Liczba godzin / semestr 45/2; 30/2 Wykłady: 15/10 Ćwiczenia: Laboratoria:30/20 Projekty: Seminaria: Tryby: s/ns Punkty ECTS: 4 dr inż. Henryk Batycki ul. Różana 17 A, Poznań, Polska tel. +48 (61) wew Przedmioty podstawowe wg Standardów Wykład stanowi wprowadzenie do projektowania i implementacji układów cyfrowych kombinacyjnych i sekwencyjnych. Studenci poznają systemy liczbowe oraz ich konwersję, twierdzenia algebry Boole'a, operacje logiczne, bramki logiczne, parametry elektryczne i charakterystyki układów logicznych różnych rodzin. Analizowane są i projektowany podstawowe układy kombinacyjne i sekwencyjne takie jak: dekodery multipleksery, sumatory, liczniki itp. Kody binarne. Algebra Boole'a. Podstawy projektowania cyfrowych układów kombinacyjnych. Minimalizacja funkcji boolowskich. Implementacja układów cyfrowych: technologia TTL, ECL i CMOS. Projektowanie i wykorzystanie układów kombinacyjnych i sekwencyjnych takich jak: sumatory, komparatory, dekodery, enkodery, multipleksery, przerzutniki, liczniki i rejestry przesuwające. Pamięci półprzewodnikowe. Synchroniczne układy sekwencyjne. Programowane układy logiczne. Języki HDL: Verilog i VHDL. Multiwibratory, generatory kwarcowe i timery. Przetworniki A/C i C/A, wzorce, przetworniki pomiarowe. Materiał przedmiotu podstawy elektroniki i miernictwa część 1. Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. W laboratorium wykorzystywany jest program Electronics Workbench (Multisim 2001) dla symulacji działania wielu typowych układów cyfrowych od układów kombinacyjnych do konwerterów A/C i C/A. Studenci zapoznają się z wirtualnymi przyrządami pomiarowymi takimi jak: oscyloskop, analizator stanów logicznych, generator funkcyjny i innymi. Testy, indywidualne projekty i pisemny egzamin. Przed przystąpieniem do egzaminu obowiązuje zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. 1. Kalisz J., Podstawy elektroniki cyfrowej, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Pasierbiński J., Zbysiński P., Układy programowalne w praktyce, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Skorupski A., Podstawy techniki cyfrowej, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wilkinson B., Układy cyfrowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Baranowski J.: Układy elektroniczne cyfrowe, WNT 1998 Literatura uzupełniająca: 1. Watson J.: Elektronika, WKŁ Sasal W.: Układy scalone UCY74LS i UCY74S, WKŁ Hennel J.: Podstawy elektroniki półprzewodnikowej, WNT

17 Przedmiot: Metody probabilistyczne i statystyka 1 Kod: MPS131 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: II/3 Liczba godzin / semestr 30/3; 30/3 Wykłady: 15/15 Ćwiczenia: 15/15 Laboratoria: Projekty: Seminaria: System: s/ns Punkty ECTS: 3 dr Jacek Marciniec ul. Różana 17a, Poznań, Polska tel. Dziekanat wew Przedmioty kierunkowe według Standardów. Wprowadzenie do problemów rachunku prawdopodobięeństwa. Wykład Elementy Kombinatoryki. Zdarzenia elementarne, działania na zdarzeniach. Prawdopodobieństwo dyskretne i ciągłe. Własności prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność zdarzeń. Prawdopodobieństwo całkowite. Zmienna losowa dyskretna i ciągła. Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych. Rozkłady zmiennych losowych. Wartości oczekiwane. Komputerowe generowanie liczb pseudolosowych. Ćwiczenia Rozwiązywanie zadań z zakresu rachunku prawdopodobieństwa. Podstawy logiki i teorii mnogości Wykład i ćwiczenia Sprawdziany pisemne 1. Krysicki W. Bartos J., Dyczka. W., Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. I i cz. II. PWN Warszawa Feller W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 2008 Literatura uzupełniająca: 1. Platt C., Problemy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. PWN, Warszawa Jastriebow A., Łaskawski M., Tuszyński L., Wprowadzenie do metod probabilistycznych, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce

18 Przedmiot: Matematyka dyskretna 2 Kod: MAD132 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: II/3 Liczba godzin / semestr 30/3; 30/3 Wykłady: 15/15 Ćwiczenia:15/15 Laboratoria: Projekty: Seminaria: System: s / ns Punkty ECTS: 4 dr Jacek Gruszka Katedra Nauk Matematycznych ul. Różana 17a, Poznań, Polska tel. Dziekanat wew Przedmioty podstawowe wg Standardów Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami i metodami matematyki dyskretnej oraz wykształcenie umiejętności ich stosowania. Wykład i ćwiczenia: Asymptotyka funkcji liczbowych. Podzielność liczb naturalnych: liczby pierwsze i wzajemnie pierwsze, rozkład na czynniki pierwsze, gęstość liczb pierwszych, funkcja Eulera, rozszerzony algorytm Euklidesa. Kombinatoryka: zliczanie i generowanie obiektów kombinatorycznych. Funkcje tworzące. Rekurencja: definicje, metody rozwiązywania równań rekurencyjnych. Elementy teorii grafów: grafy skierowane i nieskierowane, ścieżki i cykle w grafach, cykle Eulera, cykle Hamiltona, spójność, grafy dwudzielne, skojarzenia, minimalne drzewa spinające, planarność. Wiadomości ze szkoły średniej oraz z logiki i analizy matematycznej (I. semestr), wiadomości z przedmiotu: Matematyka dyskretna 1. Wykład + ćwiczenia. Zaliczenie wykładu w formie pracy pisemnej, zaliczenie ćwiczeń - sprawdziany pisemne. 1. K.A. Ross, C.R.B. Wright Matematyka dyskretna, PWN Warszawa 2003, wersja oryginalna: Discrete Mathematics Prentice Hall Inc W. Lipski, W. Marek Analiza kombinatoryczna, PWN Warszawa W.Lipski, Kombinatoryka dla programistów, WNT Warszawa R.J. Wilson Wprowadzenie do teorii grafów, PWN Warszawa 1985 (i późniejsze), wersja oryginalna: Introduction to Graph Theory, Longman Group Limited London V. Bryant Aspekty kombinatoryki WNT Warszawa

19 Przedmiot: Fizyka dla informatyków 3 Kod: FIZ133; FIZ143 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: II/3; II/4 Liczba godzin / semestr 15/3; 15/4 Wykłady: Ćwiczenia: Laboratoria: 15/15 Projekty: Seminaria: System: Punkty ECTS: 1 dr hab. Bogdan Idzikowski ul. Różana 17a, Poznań tel. +48 (61) , wew Obowiązkowe laboratorium fizyczne dla studentów informatyki w zakresie inżynieryjnym. Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej statystyki pomiarowej, przeprowadzania prostych eksperymentów i opracowywania wyników pomiarów fizycznych. Wykonanie kilku wybranych ćwiczeń z uwzględnieniem metody prowadzania pomiarów przy użyciu komputera z jednoczesnym zbieraniem wyników. Opis zestawu ćwiczeń laboratoryjnych: Pomiary fizyczne i ich dokładność. Jednostki fizyczne, wielkości wektorowe i skalarne. Niepewności pomiarowe i błędy systematyczne. Zaokrąglanie i porównywanie wyników. Graficzne przedstawianie danych. Obliczanie średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego. Wyznaczenie prędkości i analiza harmoniczna fal dźwiękowych. Pomiar natężenia dźwięku. Określenie warunków tworzenia się fali stojącej. Wyznaczenie położenia strzałek i węzłów dźwiękowej fali stojącej. Określenie prędkości dźwięku w powietrzu na podstawie uzyskanych wyników pomiaru długości połówkowej fali oraz znajomości częstotliwości źródła. Termoparowe metody pomiaru temperatury. Poznanie właściwości elektrycznych złączy termoparowych w zależności od temperatury dla stopów platyny Pt/Pt(Rh). Skalowanie termopar. Wyznaczanie temperatur magnetycznych przemian fazowych. Badanie magnetycznych przemian fazowych w materiałach ferromagnetycznych za pomocą termomagnetometrii zmiennoprądowej. Wyznaczenie temperatur Curie dla niklu i kilku stopów amorficznych. Dyfrakcja światła laserowego. Zapoznanie się z zasadami generowania światła laserowego. Wykonane doświadczeń z siatkami dyfrakcyjnymi o różnych parametrach. Oszacowanie odległości między ścieżkami na płycie kompaktowej na podstawie rozmieszczenia punktów dyfrakcyjnych powstających na skutek odbicia światła lasera od powierzchni CD. Podstawowe wiadomości z fizyki i matematyki. Podstawowa umiejętność obsługi programów sterujących eksperymentem. Zajęcia laboratoryjne. Test wstępny, ocena przygotowania eksperymentu i jego przeprowadzenia, ocena opracowania wyników pomiarowych. 1. H. Szydłowski, Pracownia fizyczna wspomagana komputerem, PWN A. Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, WNT 1998 Literatura uzupełniająca: 1. B.M. Jaworski, A.A. Dietłaf, Fizyka: poradnik encyklopedyczny, PWN

20 Przedmiot: Podstawy elektroniki i miernictwa 3 Kod: PEM133 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: II/3 Tryby: s/ns Liczba godzin / semestr 15/3; 15/3 Wykłady: Ćwiczenia: Laboratoria: 15/15 Projekty: Seminaria: Punkty ECTS: 2 dr inż. Jerzy Ozorowski ul. Różana 17 A Poznań, Polska tel. +48 (0-61) /37 Przedmioty podstawowe wg Standardów Zaznajomienie studentów z podstawowymi koncepcjami elektroniki i miernictwa, z technikami budowy elementów, obwodów i urządzeń elektronicznych Laboratoria Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych. Pomiary w elektronice: oscyloskop, cyfrowe przyrządy pomiarowe. Diody półprzewodnikowe, tranzystory bipolarne i polowe. Podstawowe obwody: wzmacniacze małych sygnałów, zasilacze, układy cyfrowe. Cyfrowe układy scalone TTL, układy logiczne kombinacyjne i sekwencyjne. Materiał przedmiotu Podstawy elektroniki i miernictwa Ćwiczenia laboratoryjne Testy pisemne 1. Denton J. Dailey Electronic devices and circuits discrete and integrated, Prentice Hall, New Jersey, A. Filipkowski Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, seria Podr. Akad. WNT 1995 Literatura uzupełniająca: 1. P. Horowitz, W. Hill, Sztuka elektroniki, WKŁ G. Sahner: Wstęp do miernictwa cyfrowego WKŁ

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I SEMESTR: I 1. Język angielski Z 18 1 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Analiza matematyczna i algebra liniowa E Z 30 15 5 2. Podstawy elektrotechniki Z 10 1 3. Podstawy elektroniki i miernictwa 1 Z 10 2 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Matematyczne podstawy informatyki Mathematical Foundations of Computational Sciences. Matematyka Poziom kwalifikacji: II stopnia

Matematyczne podstawy informatyki Mathematical Foundations of Computational Sciences. Matematyka Poziom kwalifikacji: II stopnia Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyczne podstawy informatyki Mathematical Foundations of Computational Sciences

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Wydział: Matematyki Stosowanej Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Specjalność: Matematyka ubezpieczeniowa Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Język opisu sprzętu VHDL

Język opisu sprzętu VHDL Język opisu sprzętu VHDL dr inż. Adam Klimowicz Seminarium dydaktyczne Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej Informacje ogólne Język opisu sprzętu VHDL Przedmiot obieralny dla studentów studiów

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych - opis przedmiotu

Algorytmy i struktury danych - opis przedmiotu Algorytmy i struktury danych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Algorytmy i struktury danych Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-AiSD Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Architektura

Bardziej szczegółowo

Matematyka I i II - opis przedmiotu

Matematyka I i II - opis przedmiotu Matematyka I i II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka I i II Kod przedmiotu Matematyka 02WBUD_pNadGenB11OM Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1(rok)/1(sem) Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Algorytmy i struktury danych, C4

KARTA PRZEDMIOTU. Algorytmy i struktury danych, C4 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu Załacznik 1. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, grafika

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Podstawy elektrotechniki i elektroniki I 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Grafy i sieci w informatyce - opis przedmiotu

Grafy i sieci w informatyce - opis przedmiotu Grafy i sieci w informatyce - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafy i sieci w informatyce Kod przedmiotu 11.9-WI-INFD-GiSwI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Systemy operacyjne i architektura komputerów Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy Typ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Statystyka matematyczna Nazwa w języku angielskim: Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Górnictwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Algorytmy i struktury danych, C3

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Algorytmy i struktury danych, C3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA ANALITYCZNA Kierunek: Inżynieria biomedyczna Linear algebra and analytical geometry forma studiów: studia stacjonarne Kod przedmiotu: IB_mp_ Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Informatyka 2 Nazwa modułu w języku angielskim Computer science 2 Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - opis przedmiotu

Sieci komputerowe - opis przedmiotu Sieci komputerowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-SK-L-S14_pNadGenWRNH5 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE SYLABUS A. Informacje ogólne

SYSTEMY OPERACYJNE SYLABUS A. Informacje ogólne SYSTEMY OPERACYJNE SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj przedmiotu

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYKA MATEMATYCZNA Nazwa w języku angielskim Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 13.2-WI-INFP-F Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka / Sieciowe systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok: Semestr: Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Projektowanie i użytkowanie systemów operacyjnych Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EAR-2-324-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1 Student ma wiedzę z matematyki wyższej Kolokwium Wykład, ćwiczenia L_K01(+) doskonalącą profesjonalny L_K03(+) warsztat logistyka.

KARTA PRZEDMIOTU. 1 Student ma wiedzę z matematyki wyższej Kolokwium Wykład, ćwiczenia L_K01(+) doskonalącą profesjonalny L_K03(+) warsztat logistyka. (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA 2. Kod przedmiotu: ROZ-L1-3 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Probabilistyka I

Opis przedmiotu: Probabilistyka I Opis : Probabilistyka I Kod Nazwa Wersja TR.SIK303 Probabilistyka I 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30

Zał. nr 4 do ZW. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30 WYDZIAŁ ****** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA DYSKRETNA Nazwa w języku angielskim DISCRETE MATHEMATICS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik KARTA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010

Załącznik KARTA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010 1/1 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010 Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW. Tryb studiów: NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Dziennik Ustaw Nr 164 398 Poz. 1166 Załącznik nr 45 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwają nie krócej niż 6

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Matematyka dyskretna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 217/218 Język wykładowy: Polski Semestr 1 IIN-1-13-s

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry B Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

Fizyka dla Oceanografów #

Fizyka dla Oceanografów # Nazwa przedmiotu Fizyka dla Oceanografów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod ECTS 13.0.0058 Zakład Oceanografii Fizycznej Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) prof. UG, dr hab. Natalia

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

14. Przedmiot: N/PM2012/11/14/I1 INFORMATYKA moduł 1 Semestr. Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS

14. Przedmiot: N/PM2012/11/14/I1 INFORMATYKA moduł 1 Semestr. Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS 14. Przedmiot: N/PM2012/11/14/I1 INFORMATYKA moduł 1 Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS I 15 2 30 2 II 15 2 30 1 I. Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : ELEKTROTECHNIKA I UKŁADY ELEKTRONICZNE Nazwa w języku angielskim: PRINCIPLES OF ELECTRICAL ENGINEERING

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Układy elektroniczne w miernictwie 2 Nazwa w języku angielskim Electronic circuits in measurements 2 Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów II - opis przedmiotu

Architektura komputerów II - opis przedmiotu Architektura komputerów II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Architektura komputerów II Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-AK-II Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot podstawowy Rodzaj zajęć: Wykład, zajęcia laboratoryjne ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Electrotechnics and Electronics Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA ANALITYCZNA Kierunek: Mechatronika Linear algebra and analytical geometry Kod przedmiotu: A01 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Poziom

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr Semestr 4 E Z Sh W C L S P W

Bardziej szczegółowo

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓ PIERSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA Nabór 2013/2014 Obowiązuje A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. JĘZYKI OBCE 180 210 60 150 14 120 120 0 120 5 1 Język

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu

Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-29_15W_pNadGenE31RU Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 N 0 4 4-0_1 Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB-1-104-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Chemia Budowlana Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy informatyki Rodzaj przedmiotu: Podstawowy/obowiązkowy Kod przedmiotu: TR 1 S 0 1 22-0_1 Rok: I Semestr: 1 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Matematyka 1 Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU. 17. Efekty kształcenia: 2. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 potrafi wykorzystać

KARTA MODUŁU. 17. Efekty kształcenia: 2. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 potrafi wykorzystać (pieczęć wydziału) KARTA MODUŁU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa modułu: MATEMATYKA 2. Kod przedmiotu: 3 3. Karta modułu ważna od roku akademickiego: 2013/2014 4. Forma kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, zajęcia laboratoryjne I KARTA PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE CEL PRZEDMIOTU C.1 Zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Nazwa modułu (j. ang.) Kierunek studiów Specjalność/specjalizacja Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych.

Algorytmy i struktury danych. Kod przedmiotu: ASD Rodzaj przedmiotu: Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Algorytmy i struktury danych. kierunkowy ; obowiązkowy Poziom studiów: pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH ZATWIERDZAM Prorektor ds. dydaktyki i wychowania S Y L A B U S 1 Tytuł (stopień) naukowy oraz imię i nazwisko wykładowcy: dr hab.,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, zajęcia laboratoryjne ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Electrotechnics and Electronics

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Analiza matematyczna Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria zarządzania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1(rok)/1(sem) Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Algorytmy i struktury danych 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

przedmiot kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr I

przedmiot kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr I KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/1013

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Realizacja w roku akademickim 2016/17

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Realizacja w roku akademickim 2016/17 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016 2020 Realizacja w roku akademickim 2016/17 1.1. Podstawowe informacje o przedmiocie/module Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/326/11/12. Wydział: AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI WIEDZA

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/326/11/12. Wydział: AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI WIEDZA Efekty kształcenia dla kierunku: INFORMATYKA Wydział: AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI nazwa kierunku studiów: Informatyka poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Metodyki i techniki programowania

Metodyki i techniki programowania Metodyki i techniki programowania dr inż. Maciej Kusy Katedra Podstaw Elektroniki Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Rzeszowska Elektronika i Telekomunikacja, sem. 2 Plan wykładu Sprawy

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ELEKTROTECHNIKA 2. Kod przedmiotu: Eef 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA MATHEMATICS. Forma studiów: studia niestacjonarne. Liczba godzin/zjazd: 3W E, 3Ćw. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE semestr 1

MATEMATYKA MATHEMATICS. Forma studiów: studia niestacjonarne. Liczba godzin/zjazd: 3W E, 3Ćw. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE semestr 1 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Podstawowy obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: studia I stopnia MATEMATYKA MATHEMATICS Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok: Semestr: Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Technika cyfrowa i mikroprocesorowa. Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie na ocenę

Technika cyfrowa i mikroprocesorowa. Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie na ocenę I. KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów: Jednostka prowadząca: Technika cyfrowa i mikroprocesorowa Edukacja techniczno-informatyczna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 5 36-0_1 Rok: III Semestr: 5 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

ID1UAL1 Układy arytmetyczno-logiczne Arithmetic logic systems. Informatyka I stopień ogólnoakademicki stacjonarne

ID1UAL1 Układy arytmetyczno-logiczne Arithmetic logic systems. Informatyka I stopień ogólnoakademicki stacjonarne Załącznik nr do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Realizacja w roku akademickim 2016/17

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Realizacja w roku akademickim 2016/17 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015 2019 Realizacja w roku akademickim 2016/17 1.1. Podstawowe informacje o przedmiocie/module Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Matematyka I Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka Pytania kierunkowe Wstęp do matematyki 1. Relacja równoważności, przykłady relacji równoważności.

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia r.

Nazwa przedmiotu. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia r. Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics Inżynieria materiałowa Materials Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia

Bardziej szczegółowo

IZ1UAL1 Układy arytmetyczno-logiczne Arithmetic logic systems. Informatyka I stopień ogólnoakademicki niestacjonarne

IZ1UAL1 Układy arytmetyczno-logiczne Arithmetic logic systems. Informatyka I stopień ogólnoakademicki niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA 1. PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: MATEMATYKA (Stacjonarne: 105 h wykład, 120 h ćwiczenia rachunkowe) S t u d i a I s t o p n i a semestr: W Ć L P S I 2 E 2 II 3 E 4 III

Bardziej szczegółowo