Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie"

Transkrypt

1 Informatyka Studia inżynierskie

2 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra liniowa...9 Fizyka dla informatyków Podstawy elektrotechniki...12 Podstawy Elektroniki i Miernictwa Matematyka dyskretna Fizyka dla informatyków Podstawy elektroniki i miernictwa Metody probabilistyczne i statystyka Matematyka dyskretna Fizyka dla informatyków Podstawy elektroniki i miernictwa Metody probabilistyczne i statystyka PRZEDMIOTY KIERUNKOWE WEDŁUG STANDARDÓW Podstawy programowania...23 Usługi internetowe...25 Teoretyczne podstawy informatyki...26 Architektura systemów komputerowych Algorytmy i struktury danych...28 Architektura systemów komputerowych Systemy operacyjne...31 Programowanie języki wysokiego poziomu...33 Sieci komputerowe Złożoność obliczeniowa...36 Programowanie w języku C...37 Programowanie j. niskiego poziomu...38 Systemy baz danych...39 Sieci komputerowe Programowanie obiektowe...43 Systemy informatyczne w zarządzaniu...44 Podstawy telekomunikacji...46 Projektowanie baz danych...47 Inżynieria oprogramowania...48 Grafika i komunikacja człowiek- komputer...49 Systemy wspomagania decyzji...50 Ochrona danych...51 Systemy wbudowane...52 Problemy społeczne i zawodowe informatyki...53 Rzeczywistość wirtualna...54 Projekt programistyczny (zespołowy)...55 Projektowanie interfejsu użytkownika...56 Wprowadzenie do sztucznej inteligencji...57 Zarządzanie projektami informatycznymi...58 Ergonomia dla informatyków...59 Podstawy technologii informatycznych...61 Teoria informacji...62 Symulacja komputerowa...63 Administrowanie systemami informatycznymi...64 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE. SPECJALNOŚĆ ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMACYJNE Zintegrowane systemy informacyjne...67 Restrukturyzacja procesów biznesowych...69 Hurtownie danych...70 Marketing elektroniczny...71 Projektowanie systemów informatycznych

3 Seminarium dyplomowe...74 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE. SPECJALNOŚĆ SIECI I SYSTEMY MULTIMEDIALNE Sieci szerokopasmowe...76 Systemy multimedialne...77 Protokoły komunikacyjne...79 Projektowanie sieci komputerowych...80 Seminarium dyplomowe...81 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE. SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIE I ZASTOSOWANIA INTERNETU...82 Protokoły komunikacyjne...83 Zastosowania Internetu...84 Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych...85 Programowanie w Internecie Programowanie w Internecie Seminarium dyplomowe...88 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE. SPECJALNOŚĆ ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI...89 Sprzęt sieciowy...90 Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych...93 Sieci rozległe...95 Seminarium dyplomowe...96 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE. SPECJALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH...97 Podstawy kryptografii...98 Wybrane problemy archiwizacji danych...99 Prawne i normatywne aspekty ochrony danych Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych Polityka bezpieczeństwa Seminarium dyplomowe PRZEDMIOTY OBIERALNE O TREŚCIACH HUMANISTYCZNYCH Socjologia Public relations Marketingowe zarządzanie produktem Techniki sprzedaży Podstawowe instytucje prawa cywilne Socjotechniki Negocjacje biznesowe Socjologia przedsiębiorczości Współpraca z mass-mediami Socjologia kierownictwa PRZEDMIOTY OBIERALNE INFORMATYCZNE Sieci telekomunikacyjne Programowanie deklaratywne i systemy eksperckie Zaawansowane Bazy Danych Nowe generacje języków ze znacznikami Telefonia IP Podstawy kryptografii Zarządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych Algorytmy i protokoły rutingu Nośniki i systemy przechowywania danych Integracja sieci i usług Projektowanie aplikacji internetowych Informatyka medyczna Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych Systemy radiokomunikacji ruchomej Systemy agentowe Zastosowania Internetu

4 Protokoły komunikacyjne Projektowanie systemów informatycznych

5 Przedmioty kształcenia ogólnego 5

6 Przedmiot: Język angielski Kod: ANG111, ANG122, ANG133, ANG144, ANG155 Kierunek: Wszystkie kierunki Rok/Semestr: I-III/1-5 Liczba godzin / semestr: 30/1, 30/2, 60/3, 60/4, 60/5; / 18/1, 18/2, 30/3, 30/4, 24/5 Wykłady: Ćwiczenia: 240/120 Laboratoria: Projekty: Seminaria: System: s/ns Punkty ECTS: 1,1,1,1,1 mgr Urszula Zalewska Studium Języków Obcych ul. Różana 17a, Poznań, Poland tel. Dziekanat +48 (61) wew Przedmiot kształenia ogólnego Głównym celem nauczania języka obcego jest rozszerzenie znajomości języka ogólnego, biznesowego jak i słownictwa związanego z kierunkiem studiów, powtórzenie i przyswojenie określonych reguł gramatycznych, oraz rozwój umiejętności twórczych i odtwórczych w zakresie posługiwania się językiem. Program przedmiotu kładzie nacisk na udoskonalenie umiejętności swobodnego komunikowania się w języku obcym w wielu sytuacjach z życia zawodowego i codziennego. Aby to osiągnąć szczególną wagę przykłada się do zastosowania jak największej ilości ćwiczeń aktywizujących uczestników, tj. role-playing activity, debata, problem-solving task, information gap activity, dyskusja otwarta. Dzięki zastosowaniu tych typów ćwiczeń studenci wyposażeni są w instrumenty językowe, które pozwolą im spełniać wszystkie funkcje komunikacyjne życia codziennego, jak również posługiwać się językiem w kontaktach biznesowych. Nie istnieje minimum, które byłoby wymagane gdyż studenci nawet z zerową bądź podstawową wiedzą kierowani są do grup o poziomie odpowiadającym ich aktualnym umiejętnościom. ćwiczenia 1-2 testy pisemne w ciągu semestru w zależności od trybu lub/i ustna prezentacja zawierającą dialog lub monolog, w oparciu o materiał zrealizowany w trakcie zajęć. 1. Cliver J., English for Business, DP Publications Ltd., Esteras S.R., Infotech English for Computer Users, CUP, Hanf B., Angielski w Technice, LektorKlett, MacKenzie I., English for Business Studies, CUP, Pilbeam A., Market Leader International Management, Longman, Strutt P., Market Leader Business Grammar and Usage, Longman, White L., IT Workshop, Oxford University Press, Ashley, A. A handbook of Commercial correspondence. OUP Casler, K. i Palmer, D. Business Assignments, OUP, Evans, D. Powerhouse, Longman, Hollet, V. Quickwork, OUP,

7 Przedmiot: Wychowanie fizyczne Kod: WYF111, WYF122 Kierunek: Informatyka Rok/semestr: I/1, I/2 Liczba godzin/semestr: 30/1, 30/2 Wykłady: Ćwiczenia: 60 Laboratoria: Projekty: Seminaria: System: s Punkty ECTS: 0 mgr Andrzej Gumny Studium Wychowania Fizycznego ul. Różana 17a, Poznań, Polska tel. +48 (61) wew. 216 Przedmiot obowiązkowy, wybór sekcji Harmonijny rozwój morfolofunkcjonalny organizmu. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności ruchowych. Kształtowanie postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności. Opanowanie wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę i podejmowanie działań na rzecz samodoskonalenia się. Aerobik. Forma rekreacji ruchowej, która w jednostce treningowej łączy elementy wysiłku wytrzymałościowego, czyli aerobowego, ćwiczeń wzmacniających (o charakterze siłowym) oraz ćwiczeń rozciągających. Kulturystyka. Forma aktywności ruchowej, która w jednostce treningowej pozwala kształtować rozwój aparatu mięśniowego, rozwój siły fizycznej, rozwój masy, kształtowanie sylwetki, rozwój sprawności, wytrzymałości specjalnej. Pozwala na zastosowanie ćwiczeń rozciągających. Pływanie. Przy wyborze tej dyscypliny kierowałem się zasadą wszechstronnego oddziaływania na organizm, jej utylitarnego charakteru. Opanowanie technik pływackich daje większą gwarancję bezpiecznego pływania w różnych, często bardzo trudnych warunkach. Stwarza możliwość ratowania życia w wypadku zagrożenia przez żywioł. Program specjalistyczny obejmuje naukę i doskonalenie technik pływackich, skoków do wody, nurkowania i wybranych elementów ratownictwa wodnego. Zespołowe gry sportowe. Zaletą prowadzenia zajęć z gier sportowych jest ich wpływ na wszechstronny rozwój organizmu. Program specjalistyczny obejmuje rozwój umiejętności techniczno-taktycznych. Przygotowanie techniczne nauczanie, doskonalenia i wdrażanie indywidualnych umiejętności technicznych: wyrabianie i doskonalenie właściwych nawyków ruchowych, opracowanie i doskonalenie okreslonych czynności w celu prowadzenia gry. Przygotowanie taktyczne nauczenie i doskonalenie taktyki indywidualnej i grupowej. Żadne wiadomości nie są wymagane. Ćwiczenia. Zaliczenie na ocenę następuje na zasadzie obecności i zaangażowania studenta. Bibliografia: 1. Wojakowski A., Koszykówka, Poznań Jasiak M., Kulturystyka poradnik metodyczny, Poznań Bartkowiak E., Plywanie i ratownictwo wodne, Poznań Superlak E., Piłka siatkowa techniczno-praktyczne przygotowanie do gry, Wrocław Chojnacki M., Piłka nożna, Poznań

8 Przedmioty podstawowe według Standardów 8

9 Przedmiot: Analiza matematyczna i algebra liniowa Kod: AMAL111 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: I/1 Liczba godzin / semestr 45/1; 45/1 Wykłady: 30/30 Ćwiczenia:15/15 Laboratoria: Projekty: Seminaria: System: s/ns Punkty ECTS: 5 dr Jacek Gruszka dr Lech Kaczmarek Katedra Nauk Matematycznych ul. Różana 17a, Poznań, Polska tel. Dziekanat wew Przedmioty podstawowe wg Standardów Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami analizy matematycznej i algebry liniowej oraz wykształcenie umiejętności ich stosowania. Wykład i ćwiczenia: Liczby rzeczywiste. Ciągi liczbowe ograniczoność, monotoniczność, granice ciągów, liczba e. Szeregi liczbowe. Pojęcie funkcji, funkcja złożona, funkcja odwrotna, granica i ciągłość funkcji. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej: pochodna funkcji, ekstrema funkcji różniczkowalnej; pochodne wyższych rzędów. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej: całka nieoznaczona podstawowe metody całkowania, całka oznaczona metody całkowania. Całka Riemanna i jej związek z całką oznaczoną; zastosowanie całki oznaczonej, całki niewłaściwe. Podstawy równań różniczkowych. Rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych pochodne cząstkowe, ekstrema funkcji dwóch zmiennych, ekstrema warunkowe. Zastosowanie rachunku różniczkowego. Liczby zespolone postać Gaussa, trygonometryczna, Eulera, potęgowanie i pierwiastkowanie, wielomiany, pierwiastki z jedności. Rachunek macierzowy działania na macierzach, macierz odwrotna, wyznacznik macierzy kwadratowej, układy równań i nierówności liniowych, metoda Gaussa. Podstawowe struktury algebraiczne grupoid, półgrupa, monoid, grupa (grupy permutacji), pierścień, ciało; arytmetyka modularna, homomorfizmy, jądro homomorfizmu. Przestrzenie wektorowe, baza, zmiana bazy, bazy ortogonalne. Przekształcenia liniowe, zagadnienie własne przekształcenia liniowego. Geometria analityczna na płaszczyźnie i w przestrzeni wektory, proste, płaszczyzny, krzywe i powierzchnie. Problemy obliczeniowe i algorytmy algebry liniowej. Pakiety oprogramowania analizy matematycznej i interpretacji wyników. Podstawowy materiał kursu matematyki z zakresu szkoły średniej. Wykład + Ćwiczenia. Egzamin, sprawdziany pisemne. 1. J. Gruszka, L. Kaczmarek, Elementy matematyki wyższej, Wydawnictwo WSKiZ Poznań W. Leksiński, I. Nabiałek, W. Żakowski, Matematyka. Definicje, twierdzenia, przykłady, zadania, seria EIT, WNT Warszawa 1992 (i późniejsze), 3. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, t. I, PWN, Warszawa

10 4. D. Hughes-Hallet, A.M. Gleason, Calculus, 2nd Edition, John Wiley & Sons Inc., New York S. Przybyło, A. Szlachtowski, Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach, WNT Warszawa 1992 (i późniejsze), 10

11 Przedmiot: Fizyka dla informatyków 1 Kod: FIZ111; FIZ121 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: I/1; I/2 Liczba godzin / semestr 15/1; 15/2 Wykłady: 15/15 Ćwiczenia: Laboratoria: Projekty: Seminaria: System: s/ns Punkty ECTS: 2 dr hab. Bogdan Idzikowski ul. Różana 17a, Poznań tel. +48 (61) , wew Przedmioty podstawowe wg. Standardów. Przekazanie podstawowej wiedzy z fizyki klasycznej i elementów fizyki kwantowej. Analizowania i kształtowanie umiejętności wyjaśniania obserwowanych zjawisk. Zaprezentowanie osiągnięć współczesnej fizyki, przydatnych do praktycznego wykorzystania w technikach komputerowych. Nauki przyrodnicze, filozofia i fizyka. Pojęcia podstawowe, jednostki, układy jednostek. Matematyka w fizyce (rachunek wektorowy). Elementy fizyki klasycznej i kwantowej. Przegląd sił mechanicznych. Zasady dynamiki Newtona. Grawitacja. Praca, energia. Zasada zachowania energii, pędu. Zderzenia sprężyste i niesprężyste. Własności fal. Elementy akustyki. Cząsteczki i fale. Klasyczny i falowy opis elektronu. Funkcje falowe. Interferencja i dyfrakcja. Efekt Dopplera. Obliczenia prostych zależności fizycznych, związanych z dyfrakcja fal. Optyka, holografia. Elektryczność. Fale elektromagnetyczne. Elementy teorii elektromagnetyzmu. Podstawy fizyki atomowej: model atomu Bohra. Wprowadzenie do mechaniki kwantowej. Równanie Schrődingera. Liczby kwantowe, zakaz Pauliego. Podstawy teorii pola elektromagnetycznego. Równania Maxwella. Falowa i kwantowa natura światła. Dualizm korpuskularnofalowy, fale materii de Brogile a, zasada nieoznaczoności Heisenberga. Relacje dyspersji. Ciecze i ciekłe kryształy (ekrany ciekłokrystaliczne i plazmowe). Podstawowe wiadomości z matematyki, fizyki klasycznej oraz techniki informatycznej. Wykłady wspierane pokazami oraz animacjami z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych. Cząstkowe testy pisemne. Zaleczenie minimum jednego testu umożliwia przystąpienie do egzaminu końcowego. 1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, Tomy 1-5, PWN, B.M. Jaworski, A.A. Dietłaf, Fizyka: poradnik encyklopedyczny, PWN 1999 Literatura uzupełniająca: 1. J. Orear, Fizyka, Tomy 1-2, WNT

12 Przedmiot: Podstawy elektrotechniki Kod: PEL111 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: I/1 Liczba godzin / semestr 15/1; 10/1 Wykłady: 15/10 Ćwiczenia: Laboratoria: Projekty: Seminaria: Tryby: s/ns Punkty ECTS: 1 dr inż. Jerzy Ozorowski ul. Różana 17a, Poznań, Polska tel. Dziekanat wew Przedmioty podstawowe wg Standardów Zaznajomienie studentów z podstawowymi koncepcjami i prawami elektrotechniki Wykład Podstawowe wielkości elektryczne i ich jednostki. Prawo Ohma, prawa Kirchoffa. Obwody liniowe i nieliniowe. Źródła napięcia i prądu, dwójnik, czwórnik, wielowrotnik. Twierdzenia Nortona, Thevenina. Bilans mocy, dopasowanie. Zapis sygnału w postaci liczb zespolonych, wartość skuteczna i średnia sygnału. Obwody rezonansowe, filtry. Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe, szereg Fouriera. Analiza obwodów w stanie nieustalonym i ustalonym. Obwody o parametrach rozłożonych. Podstawowa wiedza z fizyki i matematyki. Wykład ilustrowany slajdami Egzamin pisemny 1. St. Bolkowski Teoria obwodów elekrycznych, WNT J. Osiowski, J. Szabatin Podstawy teorii obwodów, seria Podr. akad. WNT Praca zbiorowa Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, seria Podr. akad. WNT Nosal Z.: Układy elektroniczne analogowe, WNT Nosal Z., Baranowski J.: Układy elektroniczne WNT 2003 Literatura uzupełniająca: 1. J. Lagasse Teoria obwodów elektrycznych WNT E. Kamen Introduction to Signals adn Systems Mac Millan

13 Przedmiot: Podstawy Elektroniki i Miernictwa 1 Kod: PEM111 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: I/1 Liczba godzin / semestr 30/1; 10/1 Wykłady: 30/10 Ćwiczenia: Laboratoria: Projekty: Seminaria: Tryby: s/ns Punkty ECTS: 2 dr inż. Jerzy Ozorowski ul. Różana 17 A Poznań, Polska tel. +48 (0-61) /37 Przedmioty podstawowe wg Standardów Zaznajomienie studentów z podstawowymi koncepcjami elektroniki i miernictwa, z technikami budowy elementów, obwodów i urządzeń elektronicznych Wykład Podstawowe wiadomości na temat analizy obwodów ac i dc w oparciu o prawa Kirchhoffa, twierdzenia Thevenina i o superpozycji, zastosowanie twierdzenia Fouriera. Fizyczne podstawy działania przyrządów półprzewodnikowych: złącze p-n, diody półprzewodnikowe, tranzystory bipolarne i polowe, układy scalone, sensory. Podstawowe obwody: wzmacniacze małych sygnałów, wzmacniacze mocy, zasilacze. Koncepcja sprzężenia zwrotnego i jego zastosowanie: wzmacniacze operacyjne, generatory, filtry aktywne, mnożniki, układy modulacji i demodulacji. Cyfrowe układy zintegrowane - technologie TTL, ECL, MOS i ich zastosowania. Podstawy metrologii: pomiary podstawowych wielkości elektrycznych, wzorce. Pomiary w elektronice. Oscyloskop, cyfrowe przyrządy pomiarowe. Podstawowa wiedza z fizyki i matematyki. Wykład ilustrowany slajdami Egzamin pisemny 1. Denton J. Dailey Electronic devices and circuits discrete and integrated, Prentice Hall, New Jersey, A. Filipkowski Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, seria Podr. Akad. WNT 2003 Literatura uzupełniająca: 1. P. Horowitz, W. Hill, Sztuka elektroniki, WKŁ G. Sahner: Wstęp do miernictwa cyfrowego WKŁ

14 Przedmiot: Matematyka dyskretna 1 Kod: MAD121 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: I/2 Liczba godzin / semestr 30/2; 30/2 Wykłady: 15/15 Ćwiczenia: 15/15 Laboratoria: Projekty: Seminaria: System: s/ns Punkty ECTS: 2 prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak ul. Różana 17a, Poznań, Polska tel. Dziekanat wew Przedmioty podstawowe wg Standardów Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności interpretowania pojęć i rozwiązywania problemów z zakresu informatyki w terminach funkcji i relacji oraz praktycznego stosowania aparatu logiki formalnej i metod teorii grafów. Wykład Funkcje całkowitoliczbowe: silnia, NWD, NWW, powała i podłoga. Relacje definicje i klasyfikacje, relacje binarne i wieloargumentowe. Rachunek zdań - tabele prawdy operatorów logicznych, przekształcanie wyrażeń logicznych, tautologie, przykłady zastosowań w dowodzeniu twierdzeń i definiowaniu właściwości zbiorów. Rachunek zbiorów - pojęcie zbioru, działania na zbiorach, diagramy Venny, zbiór potęgowy. Rekurencja i kongruencje: przykłady ciągów arytmetycznych i geometrycznych (ciąg Fibonaczego, dowód indukcyjny, metody otrzymywania wzorów jawnych), zliczanie elementów dużych zbiorów skończonych, wyznaczanie ostatnich cyfr potęg, schemat Hornera). Kombinatoryka: Definicje silni, wariacji, kombinacji, wybrane przykłady zastosowań. Grafy własności, klasyfikacje, reprezentacje, przykłady zastosowań grafy Eulera i Hamiltona, grafy planarne, drzewa, wybrane przykłady algorytmów na grafach Ćwiczenia Zastosowanie rachunku zdań do definiowania operacji mnogościowych, przekształcania wyrażeń i dowodzenia prawdziwości formuł zdaniowych. Zastosowanie kombinatoryki w ocenie złożoności obliczeniowej algorytmów. Zastosowanie rekurencji i teorii grafów do budowy i analizy algorytmów i ich schematów blokowych. matematyka - poziom liceum wykład + ćwiczenia egzamin ocena łączna na podstawie ćwiczeń i testu. 1. Deo N., Teoria grafów i jej zastosowania w technice i informatyce. PWN, Warszawa Ross K.A., Wright C.R.B., Matematyka dyskretna, PWN, Warszawa Sysło M., Piramidy, szyszki I inne konstrukcje algorytmiczne. WSiP, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Skvarcius R., Robinson W.B., Discrete Mathematics with Computer Science Applications. The Benjamin/Cummings Publ.Comp.Inc. Menlo Park Wilson R.J., Wprowadzenie do teorii grafów, PWN, Warszawa

15 Przedmiot: Fizyka dla informatyków 2 Kod: FIZ122; FIZ132 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: I/2; II/3 Liczba godzin / semestr 30/2; 30/3 Wykłady: 30/30 Ćwiczenia: Laboratoria: Projekty: Seminaria: System: s/ns Punkty ECTS: 2 dr hab. Bogdan Idzikowski ul. Różana 17a, Poznań tel. +48 (61) , wew Przedmioty podstawowe wg. Standardów. Przekazanie podstawowej wiedzy z fizyki klasycznej i kwantowej. Zapoznanie z nowoczesnymi metodami tworzenia i weryfikacji modeli świata rzeczywistego oraz posługiwania się nimi w celu predykcji zdarzeń i stanów. Projektowanie nowych materiałów na przykładzie rezultatów komputerowych obliczeń gęstości stanów elektronowych z pierwszych zasad. Omówienie wybranych procesów pomiarowych w fizyce, sterowanych komputerem z równoczesnym, automatycznym zbieraniem danych eksperymentalnych. Wstęp do fizyki ciała stałego. Elementy krystalografii: struktura krystaliczna ciał stałych. Klasyczne orbity i mechanika kwantowa. Chmury elektronowe i poziomy energetyczne. Konfiguracje spinowe i elektronowe. Układ okresowy pierwiastków. Metale, stopy i związki międzymetaliczne. Półmetale i półprzewodniki. Półprzewodniki samoistne i domieszkowe Dioda półprzewodnikowa, tranzystor Transport elektronowy. Własności elektryczne, kwantowa teoria pasmowa Magnetyzm, rodzaje uporządkowań magnetycznych. Metody badawcze w magnetyzmie. Modelowanie i symulacja świata rzeczywistego. Rezonanse magnetyczne. Materiały magnetyczne. Obliczenia elektronowej gęstości stanów modelowanie i symulacje komputerowe. Magnetooptyka i magnetoelektronika. Systemy zapisu magnetycznego. Efekty gigantycznego i kolosalnego magnetooporu. Nadprzewodnictwo. Lewitacja magnetyczna. Tomografia komputerowa. Mikroskopia tunelowa i sił atomowych. Nanotechnologie informatyczne. Podstawowe wiadomości z fizyki i matematyki. Podstawy zasad programowania, potrzebne do zrozumienia prostych przykładów komputerowych symulacji procesów fizycznych. Wykłady wspierane eksperymentami oraz animacjami z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych. Obliczenia prostych zależności fizycznych w czasie rzeczywistym. Testy pisemne. 1. C. Kittel Wstęp do fizyki ciała stałego PWN, Warszawa Cz. Bobrowski, Fizyka: krótki kurs, WNT A. Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, WNT 1999 Literatura uzupełniająca: 1. D. Halliday, R. Resnick, Fizyka, tomy 1 i 2, PWN C. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN

16 Przedmiot: Podstawy elektroniki i miernictwa 2 Kod: PEM122 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: I/2 Liczba godzin / semestr 45/2; 30/2 Wykłady: 15/10 Ćwiczenia: Laboratoria:30/20 Projekty: Seminaria: Tryby: s/ns Punkty ECTS: 4 dr inż. Henryk Batycki ul. Różana 17 A, Poznań, Polska tel. +48 (61) wew Przedmioty podstawowe wg Standardów Wykład stanowi wprowadzenie do projektowania i implementacji układów cyfrowych kombinacyjnych i sekwencyjnych. Studenci poznają systemy liczbowe oraz ich konwersję, twierdzenia algebry Boole'a, operacje logiczne, bramki logiczne, parametry elektryczne i charakterystyki układów logicznych różnych rodzin. Analizowane są i projektowany podstawowe układy kombinacyjne i sekwencyjne takie jak: dekodery multipleksery, sumatory, liczniki itp. Kody binarne. Algebra Boole'a. Podstawy projektowania cyfrowych układów kombinacyjnych. Minimalizacja funkcji boolowskich. Implementacja układów cyfrowych: technologia TTL, ECL i CMOS. Projektowanie i wykorzystanie układów kombinacyjnych i sekwencyjnych takich jak: sumatory, komparatory, dekodery, enkodery, multipleksery, przerzutniki, liczniki i rejestry przesuwające. Pamięci półprzewodnikowe. Synchroniczne układy sekwencyjne. Programowane układy logiczne. Języki HDL: Verilog i VHDL. Multiwibratory, generatory kwarcowe i timery. Przetworniki A/C i C/A, wzorce, przetworniki pomiarowe. Materiał przedmiotu podstawy elektroniki i miernictwa część 1. Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. W laboratorium wykorzystywany jest program Electronics Workbench (Multisim 2001) dla symulacji działania wielu typowych układów cyfrowych od układów kombinacyjnych do konwerterów A/C i C/A. Studenci zapoznają się z wirtualnymi przyrządami pomiarowymi takimi jak: oscyloskop, analizator stanów logicznych, generator funkcyjny i innymi. Testy, indywidualne projekty i pisemny egzamin. Przed przystąpieniem do egzaminu obowiązuje zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. 1. Kalisz J., Podstawy elektroniki cyfrowej, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Pasierbiński J., Zbysiński P., Układy programowalne w praktyce, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Skorupski A., Podstawy techniki cyfrowej, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wilkinson B., Układy cyfrowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Baranowski J.: Układy elektroniczne cyfrowe, WNT 1998 Literatura uzupełniająca: 1. Watson J.: Elektronika, WKŁ Sasal W.: Układy scalone UCY74LS i UCY74S, WKŁ Hennel J.: Podstawy elektroniki półprzewodnikowej, WNT

17 Przedmiot: Metody probabilistyczne i statystyka 1 Kod: MPS131 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: II/3 Liczba godzin / semestr 30/3; 30/3 Wykłady: 15/15 Ćwiczenia: 15/15 Laboratoria: Projekty: Seminaria: System: s/ns Punkty ECTS: 3 dr Jacek Marciniec ul. Różana 17a, Poznań, Polska tel. Dziekanat wew Przedmioty kierunkowe według Standardów. Wprowadzenie do problemów rachunku prawdopodobięeństwa. Wykład Elementy Kombinatoryki. Zdarzenia elementarne, działania na zdarzeniach. Prawdopodobieństwo dyskretne i ciągłe. Własności prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność zdarzeń. Prawdopodobieństwo całkowite. Zmienna losowa dyskretna i ciągła. Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych. Rozkłady zmiennych losowych. Wartości oczekiwane. Komputerowe generowanie liczb pseudolosowych. Ćwiczenia Rozwiązywanie zadań z zakresu rachunku prawdopodobieństwa. Podstawy logiki i teorii mnogości Wykład i ćwiczenia Sprawdziany pisemne 1. Krysicki W. Bartos J., Dyczka. W., Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. I i cz. II. PWN Warszawa Feller W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 2008 Literatura uzupełniająca: 1. Platt C., Problemy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. PWN, Warszawa Jastriebow A., Łaskawski M., Tuszyński L., Wprowadzenie do metod probabilistycznych, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce

18 Przedmiot: Matematyka dyskretna 2 Kod: MAD132 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: II/3 Liczba godzin / semestr 30/3; 30/3 Wykłady: 15/15 Ćwiczenia:15/15 Laboratoria: Projekty: Seminaria: System: s / ns Punkty ECTS: 4 dr Jacek Gruszka Katedra Nauk Matematycznych ul. Różana 17a, Poznań, Polska tel. Dziekanat wew Przedmioty podstawowe wg Standardów Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami i metodami matematyki dyskretnej oraz wykształcenie umiejętności ich stosowania. Wykład i ćwiczenia: Asymptotyka funkcji liczbowych. Podzielność liczb naturalnych: liczby pierwsze i wzajemnie pierwsze, rozkład na czynniki pierwsze, gęstość liczb pierwszych, funkcja Eulera, rozszerzony algorytm Euklidesa. Kombinatoryka: zliczanie i generowanie obiektów kombinatorycznych. Funkcje tworzące. Rekurencja: definicje, metody rozwiązywania równań rekurencyjnych. Elementy teorii grafów: grafy skierowane i nieskierowane, ścieżki i cykle w grafach, cykle Eulera, cykle Hamiltona, spójność, grafy dwudzielne, skojarzenia, minimalne drzewa spinające, planarność. Wiadomości ze szkoły średniej oraz z logiki i analizy matematycznej (I. semestr), wiadomości z przedmiotu: Matematyka dyskretna 1. Wykład + ćwiczenia. Zaliczenie wykładu w formie pracy pisemnej, zaliczenie ćwiczeń - sprawdziany pisemne. 1. K.A. Ross, C.R.B. Wright Matematyka dyskretna, PWN Warszawa 2003, wersja oryginalna: Discrete Mathematics Prentice Hall Inc W. Lipski, W. Marek Analiza kombinatoryczna, PWN Warszawa W.Lipski, Kombinatoryka dla programistów, WNT Warszawa R.J. Wilson Wprowadzenie do teorii grafów, PWN Warszawa 1985 (i późniejsze), wersja oryginalna: Introduction to Graph Theory, Longman Group Limited London V. Bryant Aspekty kombinatoryki WNT Warszawa

19 Przedmiot: Fizyka dla informatyków 3 Kod: FIZ133; FIZ143 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: II/3; II/4 Liczba godzin / semestr 15/3; 15/4 Wykłady: Ćwiczenia: Laboratoria: 15/15 Projekty: Seminaria: System: Punkty ECTS: 1 dr hab. Bogdan Idzikowski ul. Różana 17a, Poznań tel. +48 (61) , wew Obowiązkowe laboratorium fizyczne dla studentów informatyki w zakresie inżynieryjnym. Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej statystyki pomiarowej, przeprowadzania prostych eksperymentów i opracowywania wyników pomiarów fizycznych. Wykonanie kilku wybranych ćwiczeń z uwzględnieniem metody prowadzania pomiarów przy użyciu komputera z jednoczesnym zbieraniem wyników. Opis zestawu ćwiczeń laboratoryjnych: Pomiary fizyczne i ich dokładność. Jednostki fizyczne, wielkości wektorowe i skalarne. Niepewności pomiarowe i błędy systematyczne. Zaokrąglanie i porównywanie wyników. Graficzne przedstawianie danych. Obliczanie średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego. Wyznaczenie prędkości i analiza harmoniczna fal dźwiękowych. Pomiar natężenia dźwięku. Określenie warunków tworzenia się fali stojącej. Wyznaczenie położenia strzałek i węzłów dźwiękowej fali stojącej. Określenie prędkości dźwięku w powietrzu na podstawie uzyskanych wyników pomiaru długości połówkowej fali oraz znajomości częstotliwości źródła. Termoparowe metody pomiaru temperatury. Poznanie właściwości elektrycznych złączy termoparowych w zależności od temperatury dla stopów platyny Pt/Pt(Rh). Skalowanie termopar. Wyznaczanie temperatur magnetycznych przemian fazowych. Badanie magnetycznych przemian fazowych w materiałach ferromagnetycznych za pomocą termomagnetometrii zmiennoprądowej. Wyznaczenie temperatur Curie dla niklu i kilku stopów amorficznych. Dyfrakcja światła laserowego. Zapoznanie się z zasadami generowania światła laserowego. Wykonane doświadczeń z siatkami dyfrakcyjnymi o różnych parametrach. Oszacowanie odległości między ścieżkami na płycie kompaktowej na podstawie rozmieszczenia punktów dyfrakcyjnych powstających na skutek odbicia światła lasera od powierzchni CD. Podstawowe wiadomości z fizyki i matematyki. Podstawowa umiejętność obsługi programów sterujących eksperymentem. Zajęcia laboratoryjne. Test wstępny, ocena przygotowania eksperymentu i jego przeprowadzenia, ocena opracowania wyników pomiarowych. 1. H. Szydłowski, Pracownia fizyczna wspomagana komputerem, PWN A. Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, WNT 1998 Literatura uzupełniająca: 1. B.M. Jaworski, A.A. Dietłaf, Fizyka: poradnik encyklopedyczny, PWN

20 Przedmiot: Podstawy elektroniki i miernictwa 3 Kod: PEM133 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: II/3 Tryby: s/ns Liczba godzin / semestr 15/3; 15/3 Wykłady: Ćwiczenia: Laboratoria: 15/15 Projekty: Seminaria: Punkty ECTS: 2 dr inż. Jerzy Ozorowski ul. Różana 17 A Poznań, Polska tel. +48 (0-61) /37 Przedmioty podstawowe wg Standardów Zaznajomienie studentów z podstawowymi koncepcjami elektroniki i miernictwa, z technikami budowy elementów, obwodów i urządzeń elektronicznych Laboratoria Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych. Pomiary w elektronice: oscyloskop, cyfrowe przyrządy pomiarowe. Diody półprzewodnikowe, tranzystory bipolarne i polowe. Podstawowe obwody: wzmacniacze małych sygnałów, zasilacze, układy cyfrowe. Cyfrowe układy scalone TTL, układy logiczne kombinacyjne i sekwencyjne. Materiał przedmiotu Podstawy elektroniki i miernictwa Ćwiczenia laboratoryjne Testy pisemne 1. Denton J. Dailey Electronic devices and circuits discrete and integrated, Prentice Hall, New Jersey, A. Filipkowski Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, seria Podr. Akad. WNT 1995 Literatura uzupełniająca: 1. P. Horowitz, W. Hill, Sztuka elektroniki, WKŁ G. Sahner: Wstęp do miernictwa cyfrowego WKŁ

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I SEMESTR: I 1. Język angielski Z 18 1 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Analiza matematyczna i algebra liniowa E Z 30 15 5 2. Podstawy elektrotechniki Z 10 1 3. Podstawy elektroniki i miernictwa 1 Z 10 2 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Dziennik Ustaw Nr 164 398 Poz. 1166 Załącznik nr 45 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwają nie krócej niż 6

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Projektowanie i użytkowanie systemów operacyjnych Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EAR-2-324-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH ZATWIERDZAM Prorektor ds. dydaktyki i wychowania S Y L A B U S 1 Tytuł (stopień) naukowy oraz imię i nazwisko wykładowcy: dr hab.,

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka Pytania kierunkowe Wstęp do matematyki 1. Relacja równoważności, przykłady relacji równoważności.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Informatyki i

Bardziej szczegółowo

ID2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki stacjonarne

ID2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

przedmiot kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr I

przedmiot kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr I Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/1013

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania.

Podstawy programowania. Kod przedmiotu: PPR Podstawy programowania. Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1(rok)/1(sem) Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Metodyki i techniki programowania

Metodyki i techniki programowania Metodyki i techniki programowania dr inż. Maciej Kusy Katedra Podstaw Elektroniki Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Rzeszowska Elektronika i Telekomunikacja, sem. 2 Plan wykładu Sprawy

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin inżynierski na kierunku Informatyka

Grupy pytań na egzamin inżynierski na kierunku Informatyka Grupy pytań na egzamin inżynierski na kierunku Informatyka Dla studentów studiów dziennych Należy wybrać dwie grupy pytań. Na egzaminie zadane zostaną 3 pytania, każde z innego przedmiotu, pochodzącego

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Rozkład wymagający

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Rozkład zgodny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Jednostki obliczeniowe w zastosowaniach mechatronicznych Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Computational

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Sterowniki programowalne Programmable Controllers

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy PODSTAWY INFORMATYKI Fundamentals of computer science

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW WBUDOWANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria o Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1 Etykieta w życiu publicznym 9 tak 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Repetytorium z matematyki. 1 30 3 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Informatyka 1 Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Podstawy informatyki i architektury systemów komputerowych 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki Zakład Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : UKŁADY ELEKTRONICZNE Nazwa w języku angielskim: ELECTRONIC CIRCUITS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenia projektowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) IV 15 30 3

Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenia projektowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) IV 15 30 3 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s1-01IWBIAS Pozycja planu: D1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,7 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,7 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Nazwa w języku angielskim: INFORMATION TECHNOLOGY Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Systemy operacyjne Rok akademicki: 2012/2013 Kod: MEI-1-701-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inŝynierskie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy P O D S TT A W Y N A U C ZZ A N I A M A TT E M A TT Y K I Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania komputerów Computer programming basics Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna Discrete mathematics. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Matematyka dyskretna Discrete mathematics. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych:

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych: Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych: Kod efektu kierunkowego K1I_W01 K1I_W02 K1I_W03 K1I_W04 K1I_W05 K1I_W06 K1I_W07 K1I_W08 K1I_W09 K1I_W10 Kierunkowe efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/013 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Kierunek studiów: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Matematyka. w formie niestacjonarnej Matematyka dyskretna: wykład 20, ćwiczenia audytoryjne - 20 Analiza matematyczna i algebra liniowa:

Matematyka. w formie niestacjonarnej Matematyka dyskretna: wykład 20, ćwiczenia audytoryjne - 20 Analiza matematyczna i algebra liniowa: Matematyka Matematyka dyskretna (MAD) Analiza matematyczna i algebra liniowa z geometrią analityczną (AAL) Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (RRR) Kod modułu: MAT Rodzaj modułu: podstawowy, obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Sztuczna inteligencja 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Kierunek studiów informatyka należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Spis treści Autor: Marcin Orchel Algorytmika...2 Algorytmika w gimnazjum...2 Algorytmika w liceum...2 Język programowania w

Bardziej szczegółowo

WSTI w Katowicach, kierunek Informatyka opis modułu Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych

WSTI w Katowicach, kierunek Informatyka opis modułu Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych Kod przedmiotu: TTS Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego wyboru) Efekty

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CYFROWE UKŁADY STEROWANIA DIGITAL CONTROL SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie. Egzamin / zaliczenie. ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie. Egzamin / zaliczenie. ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Programowanie w języku C Nazwa w języku angielskim C language programming Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Programowanie obiektowe Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013. Przedmioty kierunkowe

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013. Przedmioty kierunkowe Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Profil:

Bardziej szczegółowo

Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE ROZPROSZONE I RÓWNOLEGŁE Distributed and parallel programming Kierunek: Forma studiów: Informatyka Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 Pracownia nr 1 (21/23.09.2015) Rok akademicki 2015/2016, Pracownia nr 1 2/22

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Politechnika Wrocławska Katalog kursów przedmiotów kształcenia ogólnego Oferta Ogólnouczelniana 2015/2016 Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU (część I, 2013/2014)

KARTA MODUŁU (część I, 2013/2014) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KARTA MODUŁU (, 013/014) Moduł Informatyczne podstawy projektowania składa się z dwóch przedmiotów: Informatyczne podstawy projektowania (), Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Roman Mocek Zabrze 01.09.2007 Opracowanie zbiorcze ze źródeł Scholaris i CKE

Roman Mocek Zabrze 01.09.2007 Opracowanie zbiorcze ze źródeł Scholaris i CKE Różnice między podstawą programową z przedmiotu Technologia informacyjna", a standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego z przedmiotu Informatyka" I.WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Modele systemów dynamicznych Nazwa w języku angielskim Dynamic Systems Models. Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Fizyka komputerowa(ii)

Fizyka komputerowa(ii) Instytut Fizyki Fizyka komputerowa(ii) Studia magisterskie Prowadzący kurs: Dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, prof. PWr Godziny konsultacji: Poniedziałki i wtorki w godzinach 13.00 15.00 pokój 223 lub

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w Javie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Podstawy programowania 15 30 45 1 7. Systemy operacyjne 20 25 45 5

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Podstawy programowania 15 30 45 1 7. Systemy operacyjne 20 25 45 5 razem razem INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH ( U K Ł A D Z I R O C Z N Y M ) Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne Podstawy programowania 15 30 45 1 7 Systemy operacyjne 20 25 45 5 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych . KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach Nazwa modułu informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Security of Data in Computer Systems Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności Inżynieria Oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium SYSTEMY MULTIMEDIALNE Multimedia Systems Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU Uniwersytet Rzeszowski WYDZIAŁ KIERUNEK Matematyczno-Przyrodniczy Fizyka techniczna SPECJALNOŚĆ RODZAJ STUDIÓW stacjonarne, studia pierwszego stopnia KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU WG PLANU

Bardziej szczegółowo