Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie"

Transkrypt

1 Informatyka Studia inżynierskie

2 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra liniowa...9 Fizyka dla informatyków Podstawy elektrotechniki...12 Podstawy Elektroniki i Miernictwa Matematyka dyskretna Fizyka dla informatyków Podstawy elektroniki i miernictwa Metody probabilistyczne i statystyka Matematyka dyskretna Fizyka dla informatyków Podstawy elektroniki i miernictwa Metody probabilistyczne i statystyka PRZEDMIOTY KIERUNKOWE WEDŁUG STANDARDÓW Podstawy programowania...23 Usługi internetowe...25 Teoretyczne podstawy informatyki...26 Architektura systemów komputerowych Algorytmy i struktury danych...28 Architektura systemów komputerowych Systemy operacyjne...31 Programowanie języki wysokiego poziomu...33 Sieci komputerowe Złożoność obliczeniowa...36 Programowanie w języku C...37 Programowanie j. niskiego poziomu...38 Systemy baz danych...39 Sieci komputerowe Programowanie obiektowe...43 Systemy informatyczne w zarządzaniu...44 Podstawy telekomunikacji...46 Projektowanie baz danych...47 Inżynieria oprogramowania...48 Grafika i komunikacja człowiek- komputer...49 Systemy wspomagania decyzji...50 Ochrona danych...51 Systemy wbudowane...52 Problemy społeczne i zawodowe informatyki...53 Rzeczywistość wirtualna...54 Projekt programistyczny (zespołowy)...55 Projektowanie interfejsu użytkownika...56 Wprowadzenie do sztucznej inteligencji...57 Zarządzanie projektami informatycznymi...58 Ergonomia dla informatyków...59 Podstawy technologii informatycznych...61 Teoria informacji...62 Symulacja komputerowa...63 Administrowanie systemami informatycznymi...64 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE. SPECJALNOŚĆ ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMACYJNE Zintegrowane systemy informacyjne...67 Restrukturyzacja procesów biznesowych...69 Hurtownie danych...70 Marketing elektroniczny...71 Projektowanie systemów informatycznych

3 Seminarium dyplomowe...74 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE. SPECJALNOŚĆ SIECI I SYSTEMY MULTIMEDIALNE Sieci szerokopasmowe...76 Systemy multimedialne...77 Protokoły komunikacyjne...79 Projektowanie sieci komputerowych...80 Seminarium dyplomowe...81 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE. SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIE I ZASTOSOWANIA INTERNETU...82 Protokoły komunikacyjne...83 Zastosowania Internetu...84 Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych...85 Programowanie w Internecie Programowanie w Internecie Seminarium dyplomowe...88 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE. SPECJALNOŚĆ ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI...89 Sprzęt sieciowy...90 Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych...93 Sieci rozległe...95 Seminarium dyplomowe...96 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE. SPECJALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH...97 Podstawy kryptografii...98 Wybrane problemy archiwizacji danych...99 Prawne i normatywne aspekty ochrony danych Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych Polityka bezpieczeństwa Seminarium dyplomowe PRZEDMIOTY OBIERALNE O TREŚCIACH HUMANISTYCZNYCH Socjologia Public relations Marketingowe zarządzanie produktem Techniki sprzedaży Podstawowe instytucje prawa cywilne Socjotechniki Negocjacje biznesowe Socjologia przedsiębiorczości Współpraca z mass-mediami Socjologia kierownictwa PRZEDMIOTY OBIERALNE INFORMATYCZNE Sieci telekomunikacyjne Programowanie deklaratywne i systemy eksperckie Zaawansowane Bazy Danych Nowe generacje języków ze znacznikami Telefonia IP Podstawy kryptografii Zarządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych Algorytmy i protokoły rutingu Nośniki i systemy przechowywania danych Integracja sieci i usług Projektowanie aplikacji internetowych Informatyka medyczna Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych Systemy radiokomunikacji ruchomej Systemy agentowe Zastosowania Internetu

4 Protokoły komunikacyjne Projektowanie systemów informatycznych

5 Przedmioty kształcenia ogólnego 5

6 Przedmiot: Język angielski Kod: ANG111, ANG122, ANG133, ANG144, ANG155 Kierunek: Wszystkie kierunki Rok/Semestr: I-III/1-5 Liczba godzin / semestr: 30/1, 30/2, 60/3, 60/4, 60/5; / 18/1, 18/2, 30/3, 30/4, 24/5 Wykłady: Ćwiczenia: 240/120 Laboratoria: Projekty: Seminaria: System: s/ns Punkty ECTS: 1,1,1,1,1 mgr Urszula Zalewska Studium Języków Obcych ul. Różana 17a, Poznań, Poland tel. Dziekanat +48 (61) wew Przedmiot kształenia ogólnego Głównym celem nauczania języka obcego jest rozszerzenie znajomości języka ogólnego, biznesowego jak i słownictwa związanego z kierunkiem studiów, powtórzenie i przyswojenie określonych reguł gramatycznych, oraz rozwój umiejętności twórczych i odtwórczych w zakresie posługiwania się językiem. Program przedmiotu kładzie nacisk na udoskonalenie umiejętności swobodnego komunikowania się w języku obcym w wielu sytuacjach z życia zawodowego i codziennego. Aby to osiągnąć szczególną wagę przykłada się do zastosowania jak największej ilości ćwiczeń aktywizujących uczestników, tj. role-playing activity, debata, problem-solving task, information gap activity, dyskusja otwarta. Dzięki zastosowaniu tych typów ćwiczeń studenci wyposażeni są w instrumenty językowe, które pozwolą im spełniać wszystkie funkcje komunikacyjne życia codziennego, jak również posługiwać się językiem w kontaktach biznesowych. Nie istnieje minimum, które byłoby wymagane gdyż studenci nawet z zerową bądź podstawową wiedzą kierowani są do grup o poziomie odpowiadającym ich aktualnym umiejętnościom. ćwiczenia 1-2 testy pisemne w ciągu semestru w zależności od trybu lub/i ustna prezentacja zawierającą dialog lub monolog, w oparciu o materiał zrealizowany w trakcie zajęć. 1. Cliver J., English for Business, DP Publications Ltd., Esteras S.R., Infotech English for Computer Users, CUP, Hanf B., Angielski w Technice, LektorKlett, MacKenzie I., English for Business Studies, CUP, Pilbeam A., Market Leader International Management, Longman, Strutt P., Market Leader Business Grammar and Usage, Longman, White L., IT Workshop, Oxford University Press, Ashley, A. A handbook of Commercial correspondence. OUP Casler, K. i Palmer, D. Business Assignments, OUP, Evans, D. Powerhouse, Longman, Hollet, V. Quickwork, OUP,

7 Przedmiot: Wychowanie fizyczne Kod: WYF111, WYF122 Kierunek: Informatyka Rok/semestr: I/1, I/2 Liczba godzin/semestr: 30/1, 30/2 Wykłady: Ćwiczenia: 60 Laboratoria: Projekty: Seminaria: System: s Punkty ECTS: 0 mgr Andrzej Gumny Studium Wychowania Fizycznego ul. Różana 17a, Poznań, Polska tel. +48 (61) wew. 216 Przedmiot obowiązkowy, wybór sekcji Harmonijny rozwój morfolofunkcjonalny organizmu. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności ruchowych. Kształtowanie postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności. Opanowanie wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę i podejmowanie działań na rzecz samodoskonalenia się. Aerobik. Forma rekreacji ruchowej, która w jednostce treningowej łączy elementy wysiłku wytrzymałościowego, czyli aerobowego, ćwiczeń wzmacniających (o charakterze siłowym) oraz ćwiczeń rozciągających. Kulturystyka. Forma aktywności ruchowej, która w jednostce treningowej pozwala kształtować rozwój aparatu mięśniowego, rozwój siły fizycznej, rozwój masy, kształtowanie sylwetki, rozwój sprawności, wytrzymałości specjalnej. Pozwala na zastosowanie ćwiczeń rozciągających. Pływanie. Przy wyborze tej dyscypliny kierowałem się zasadą wszechstronnego oddziaływania na organizm, jej utylitarnego charakteru. Opanowanie technik pływackich daje większą gwarancję bezpiecznego pływania w różnych, często bardzo trudnych warunkach. Stwarza możliwość ratowania życia w wypadku zagrożenia przez żywioł. Program specjalistyczny obejmuje naukę i doskonalenie technik pływackich, skoków do wody, nurkowania i wybranych elementów ratownictwa wodnego. Zespołowe gry sportowe. Zaletą prowadzenia zajęć z gier sportowych jest ich wpływ na wszechstronny rozwój organizmu. Program specjalistyczny obejmuje rozwój umiejętności techniczno-taktycznych. Przygotowanie techniczne nauczanie, doskonalenia i wdrażanie indywidualnych umiejętności technicznych: wyrabianie i doskonalenie właściwych nawyków ruchowych, opracowanie i doskonalenie okreslonych czynności w celu prowadzenia gry. Przygotowanie taktyczne nauczenie i doskonalenie taktyki indywidualnej i grupowej. Żadne wiadomości nie są wymagane. Ćwiczenia. Zaliczenie na ocenę następuje na zasadzie obecności i zaangażowania studenta. Bibliografia: 1. Wojakowski A., Koszykówka, Poznań Jasiak M., Kulturystyka poradnik metodyczny, Poznań Bartkowiak E., Plywanie i ratownictwo wodne, Poznań Superlak E., Piłka siatkowa techniczno-praktyczne przygotowanie do gry, Wrocław Chojnacki M., Piłka nożna, Poznań

8 Przedmioty podstawowe według Standardów 8

9 Przedmiot: Analiza matematyczna i algebra liniowa Kod: AMAL111 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: I/1 Liczba godzin / semestr 45/1; 45/1 Wykłady: 30/30 Ćwiczenia:15/15 Laboratoria: Projekty: Seminaria: System: s/ns Punkty ECTS: 5 dr Jacek Gruszka dr Lech Kaczmarek Katedra Nauk Matematycznych ul. Różana 17a, Poznań, Polska tel. Dziekanat wew Przedmioty podstawowe wg Standardów Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami analizy matematycznej i algebry liniowej oraz wykształcenie umiejętności ich stosowania. Wykład i ćwiczenia: Liczby rzeczywiste. Ciągi liczbowe ograniczoność, monotoniczność, granice ciągów, liczba e. Szeregi liczbowe. Pojęcie funkcji, funkcja złożona, funkcja odwrotna, granica i ciągłość funkcji. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej: pochodna funkcji, ekstrema funkcji różniczkowalnej; pochodne wyższych rzędów. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej: całka nieoznaczona podstawowe metody całkowania, całka oznaczona metody całkowania. Całka Riemanna i jej związek z całką oznaczoną; zastosowanie całki oznaczonej, całki niewłaściwe. Podstawy równań różniczkowych. Rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych pochodne cząstkowe, ekstrema funkcji dwóch zmiennych, ekstrema warunkowe. Zastosowanie rachunku różniczkowego. Liczby zespolone postać Gaussa, trygonometryczna, Eulera, potęgowanie i pierwiastkowanie, wielomiany, pierwiastki z jedności. Rachunek macierzowy działania na macierzach, macierz odwrotna, wyznacznik macierzy kwadratowej, układy równań i nierówności liniowych, metoda Gaussa. Podstawowe struktury algebraiczne grupoid, półgrupa, monoid, grupa (grupy permutacji), pierścień, ciało; arytmetyka modularna, homomorfizmy, jądro homomorfizmu. Przestrzenie wektorowe, baza, zmiana bazy, bazy ortogonalne. Przekształcenia liniowe, zagadnienie własne przekształcenia liniowego. Geometria analityczna na płaszczyźnie i w przestrzeni wektory, proste, płaszczyzny, krzywe i powierzchnie. Problemy obliczeniowe i algorytmy algebry liniowej. Pakiety oprogramowania analizy matematycznej i interpretacji wyników. Podstawowy materiał kursu matematyki z zakresu szkoły średniej. Wykład + Ćwiczenia. Egzamin, sprawdziany pisemne. 1. J. Gruszka, L. Kaczmarek, Elementy matematyki wyższej, Wydawnictwo WSKiZ Poznań W. Leksiński, I. Nabiałek, W. Żakowski, Matematyka. Definicje, twierdzenia, przykłady, zadania, seria EIT, WNT Warszawa 1992 (i późniejsze), 3. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, t. I, PWN, Warszawa

10 4. D. Hughes-Hallet, A.M. Gleason, Calculus, 2nd Edition, John Wiley & Sons Inc., New York S. Przybyło, A. Szlachtowski, Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach, WNT Warszawa 1992 (i późniejsze), 10

11 Przedmiot: Fizyka dla informatyków 1 Kod: FIZ111; FIZ121 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: I/1; I/2 Liczba godzin / semestr 15/1; 15/2 Wykłady: 15/15 Ćwiczenia: Laboratoria: Projekty: Seminaria: System: s/ns Punkty ECTS: 2 dr hab. Bogdan Idzikowski ul. Różana 17a, Poznań tel. +48 (61) , wew Przedmioty podstawowe wg. Standardów. Przekazanie podstawowej wiedzy z fizyki klasycznej i elementów fizyki kwantowej. Analizowania i kształtowanie umiejętności wyjaśniania obserwowanych zjawisk. Zaprezentowanie osiągnięć współczesnej fizyki, przydatnych do praktycznego wykorzystania w technikach komputerowych. Nauki przyrodnicze, filozofia i fizyka. Pojęcia podstawowe, jednostki, układy jednostek. Matematyka w fizyce (rachunek wektorowy). Elementy fizyki klasycznej i kwantowej. Przegląd sił mechanicznych. Zasady dynamiki Newtona. Grawitacja. Praca, energia. Zasada zachowania energii, pędu. Zderzenia sprężyste i niesprężyste. Własności fal. Elementy akustyki. Cząsteczki i fale. Klasyczny i falowy opis elektronu. Funkcje falowe. Interferencja i dyfrakcja. Efekt Dopplera. Obliczenia prostych zależności fizycznych, związanych z dyfrakcja fal. Optyka, holografia. Elektryczność. Fale elektromagnetyczne. Elementy teorii elektromagnetyzmu. Podstawy fizyki atomowej: model atomu Bohra. Wprowadzenie do mechaniki kwantowej. Równanie Schrődingera. Liczby kwantowe, zakaz Pauliego. Podstawy teorii pola elektromagnetycznego. Równania Maxwella. Falowa i kwantowa natura światła. Dualizm korpuskularnofalowy, fale materii de Brogile a, zasada nieoznaczoności Heisenberga. Relacje dyspersji. Ciecze i ciekłe kryształy (ekrany ciekłokrystaliczne i plazmowe). Podstawowe wiadomości z matematyki, fizyki klasycznej oraz techniki informatycznej. Wykłady wspierane pokazami oraz animacjami z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych. Cząstkowe testy pisemne. Zaleczenie minimum jednego testu umożliwia przystąpienie do egzaminu końcowego. 1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, Tomy 1-5, PWN, B.M. Jaworski, A.A. Dietłaf, Fizyka: poradnik encyklopedyczny, PWN 1999 Literatura uzupełniająca: 1. J. Orear, Fizyka, Tomy 1-2, WNT

12 Przedmiot: Podstawy elektrotechniki Kod: PEL111 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: I/1 Liczba godzin / semestr 15/1; 10/1 Wykłady: 15/10 Ćwiczenia: Laboratoria: Projekty: Seminaria: Tryby: s/ns Punkty ECTS: 1 dr inż. Jerzy Ozorowski ul. Różana 17a, Poznań, Polska tel. Dziekanat wew Przedmioty podstawowe wg Standardów Zaznajomienie studentów z podstawowymi koncepcjami i prawami elektrotechniki Wykład Podstawowe wielkości elektryczne i ich jednostki. Prawo Ohma, prawa Kirchoffa. Obwody liniowe i nieliniowe. Źródła napięcia i prądu, dwójnik, czwórnik, wielowrotnik. Twierdzenia Nortona, Thevenina. Bilans mocy, dopasowanie. Zapis sygnału w postaci liczb zespolonych, wartość skuteczna i średnia sygnału. Obwody rezonansowe, filtry. Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe, szereg Fouriera. Analiza obwodów w stanie nieustalonym i ustalonym. Obwody o parametrach rozłożonych. Podstawowa wiedza z fizyki i matematyki. Wykład ilustrowany slajdami Egzamin pisemny 1. St. Bolkowski Teoria obwodów elekrycznych, WNT J. Osiowski, J. Szabatin Podstawy teorii obwodów, seria Podr. akad. WNT Praca zbiorowa Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, seria Podr. akad. WNT Nosal Z.: Układy elektroniczne analogowe, WNT Nosal Z., Baranowski J.: Układy elektroniczne WNT 2003 Literatura uzupełniająca: 1. J. Lagasse Teoria obwodów elektrycznych WNT E. Kamen Introduction to Signals adn Systems Mac Millan

13 Przedmiot: Podstawy Elektroniki i Miernictwa 1 Kod: PEM111 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: I/1 Liczba godzin / semestr 30/1; 10/1 Wykłady: 30/10 Ćwiczenia: Laboratoria: Projekty: Seminaria: Tryby: s/ns Punkty ECTS: 2 dr inż. Jerzy Ozorowski ul. Różana 17 A Poznań, Polska tel. +48 (0-61) /37 Przedmioty podstawowe wg Standardów Zaznajomienie studentów z podstawowymi koncepcjami elektroniki i miernictwa, z technikami budowy elementów, obwodów i urządzeń elektronicznych Wykład Podstawowe wiadomości na temat analizy obwodów ac i dc w oparciu o prawa Kirchhoffa, twierdzenia Thevenina i o superpozycji, zastosowanie twierdzenia Fouriera. Fizyczne podstawy działania przyrządów półprzewodnikowych: złącze p-n, diody półprzewodnikowe, tranzystory bipolarne i polowe, układy scalone, sensory. Podstawowe obwody: wzmacniacze małych sygnałów, wzmacniacze mocy, zasilacze. Koncepcja sprzężenia zwrotnego i jego zastosowanie: wzmacniacze operacyjne, generatory, filtry aktywne, mnożniki, układy modulacji i demodulacji. Cyfrowe układy zintegrowane - technologie TTL, ECL, MOS i ich zastosowania. Podstawy metrologii: pomiary podstawowych wielkości elektrycznych, wzorce. Pomiary w elektronice. Oscyloskop, cyfrowe przyrządy pomiarowe. Podstawowa wiedza z fizyki i matematyki. Wykład ilustrowany slajdami Egzamin pisemny 1. Denton J. Dailey Electronic devices and circuits discrete and integrated, Prentice Hall, New Jersey, A. Filipkowski Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, seria Podr. Akad. WNT 2003 Literatura uzupełniająca: 1. P. Horowitz, W. Hill, Sztuka elektroniki, WKŁ G. Sahner: Wstęp do miernictwa cyfrowego WKŁ

14 Przedmiot: Matematyka dyskretna 1 Kod: MAD121 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: I/2 Liczba godzin / semestr 30/2; 30/2 Wykłady: 15/15 Ćwiczenia: 15/15 Laboratoria: Projekty: Seminaria: System: s/ns Punkty ECTS: 2 prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak ul. Różana 17a, Poznań, Polska tel. Dziekanat wew Przedmioty podstawowe wg Standardów Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności interpretowania pojęć i rozwiązywania problemów z zakresu informatyki w terminach funkcji i relacji oraz praktycznego stosowania aparatu logiki formalnej i metod teorii grafów. Wykład Funkcje całkowitoliczbowe: silnia, NWD, NWW, powała i podłoga. Relacje definicje i klasyfikacje, relacje binarne i wieloargumentowe. Rachunek zdań - tabele prawdy operatorów logicznych, przekształcanie wyrażeń logicznych, tautologie, przykłady zastosowań w dowodzeniu twierdzeń i definiowaniu właściwości zbiorów. Rachunek zbiorów - pojęcie zbioru, działania na zbiorach, diagramy Venny, zbiór potęgowy. Rekurencja i kongruencje: przykłady ciągów arytmetycznych i geometrycznych (ciąg Fibonaczego, dowód indukcyjny, metody otrzymywania wzorów jawnych), zliczanie elementów dużych zbiorów skończonych, wyznaczanie ostatnich cyfr potęg, schemat Hornera). Kombinatoryka: Definicje silni, wariacji, kombinacji, wybrane przykłady zastosowań. Grafy własności, klasyfikacje, reprezentacje, przykłady zastosowań grafy Eulera i Hamiltona, grafy planarne, drzewa, wybrane przykłady algorytmów na grafach Ćwiczenia Zastosowanie rachunku zdań do definiowania operacji mnogościowych, przekształcania wyrażeń i dowodzenia prawdziwości formuł zdaniowych. Zastosowanie kombinatoryki w ocenie złożoności obliczeniowej algorytmów. Zastosowanie rekurencji i teorii grafów do budowy i analizy algorytmów i ich schematów blokowych. matematyka - poziom liceum wykład + ćwiczenia egzamin ocena łączna na podstawie ćwiczeń i testu. 1. Deo N., Teoria grafów i jej zastosowania w technice i informatyce. PWN, Warszawa Ross K.A., Wright C.R.B., Matematyka dyskretna, PWN, Warszawa Sysło M., Piramidy, szyszki I inne konstrukcje algorytmiczne. WSiP, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Skvarcius R., Robinson W.B., Discrete Mathematics with Computer Science Applications. The Benjamin/Cummings Publ.Comp.Inc. Menlo Park Wilson R.J., Wprowadzenie do teorii grafów, PWN, Warszawa

15 Przedmiot: Fizyka dla informatyków 2 Kod: FIZ122; FIZ132 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: I/2; II/3 Liczba godzin / semestr 30/2; 30/3 Wykłady: 30/30 Ćwiczenia: Laboratoria: Projekty: Seminaria: System: s/ns Punkty ECTS: 2 dr hab. Bogdan Idzikowski ul. Różana 17a, Poznań tel. +48 (61) , wew Przedmioty podstawowe wg. Standardów. Przekazanie podstawowej wiedzy z fizyki klasycznej i kwantowej. Zapoznanie z nowoczesnymi metodami tworzenia i weryfikacji modeli świata rzeczywistego oraz posługiwania się nimi w celu predykcji zdarzeń i stanów. Projektowanie nowych materiałów na przykładzie rezultatów komputerowych obliczeń gęstości stanów elektronowych z pierwszych zasad. Omówienie wybranych procesów pomiarowych w fizyce, sterowanych komputerem z równoczesnym, automatycznym zbieraniem danych eksperymentalnych. Wstęp do fizyki ciała stałego. Elementy krystalografii: struktura krystaliczna ciał stałych. Klasyczne orbity i mechanika kwantowa. Chmury elektronowe i poziomy energetyczne. Konfiguracje spinowe i elektronowe. Układ okresowy pierwiastków. Metale, stopy i związki międzymetaliczne. Półmetale i półprzewodniki. Półprzewodniki samoistne i domieszkowe Dioda półprzewodnikowa, tranzystor Transport elektronowy. Własności elektryczne, kwantowa teoria pasmowa Magnetyzm, rodzaje uporządkowań magnetycznych. Metody badawcze w magnetyzmie. Modelowanie i symulacja świata rzeczywistego. Rezonanse magnetyczne. Materiały magnetyczne. Obliczenia elektronowej gęstości stanów modelowanie i symulacje komputerowe. Magnetooptyka i magnetoelektronika. Systemy zapisu magnetycznego. Efekty gigantycznego i kolosalnego magnetooporu. Nadprzewodnictwo. Lewitacja magnetyczna. Tomografia komputerowa. Mikroskopia tunelowa i sił atomowych. Nanotechnologie informatyczne. Podstawowe wiadomości z fizyki i matematyki. Podstawy zasad programowania, potrzebne do zrozumienia prostych przykładów komputerowych symulacji procesów fizycznych. Wykłady wspierane eksperymentami oraz animacjami z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych. Obliczenia prostych zależności fizycznych w czasie rzeczywistym. Testy pisemne. 1. C. Kittel Wstęp do fizyki ciała stałego PWN, Warszawa Cz. Bobrowski, Fizyka: krótki kurs, WNT A. Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, WNT 1999 Literatura uzupełniająca: 1. D. Halliday, R. Resnick, Fizyka, tomy 1 i 2, PWN C. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN

16 Przedmiot: Podstawy elektroniki i miernictwa 2 Kod: PEM122 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: I/2 Liczba godzin / semestr 45/2; 30/2 Wykłady: 15/10 Ćwiczenia: Laboratoria:30/20 Projekty: Seminaria: Tryby: s/ns Punkty ECTS: 4 dr inż. Henryk Batycki ul. Różana 17 A, Poznań, Polska tel. +48 (61) wew Przedmioty podstawowe wg Standardów Wykład stanowi wprowadzenie do projektowania i implementacji układów cyfrowych kombinacyjnych i sekwencyjnych. Studenci poznają systemy liczbowe oraz ich konwersję, twierdzenia algebry Boole'a, operacje logiczne, bramki logiczne, parametry elektryczne i charakterystyki układów logicznych różnych rodzin. Analizowane są i projektowany podstawowe układy kombinacyjne i sekwencyjne takie jak: dekodery multipleksery, sumatory, liczniki itp. Kody binarne. Algebra Boole'a. Podstawy projektowania cyfrowych układów kombinacyjnych. Minimalizacja funkcji boolowskich. Implementacja układów cyfrowych: technologia TTL, ECL i CMOS. Projektowanie i wykorzystanie układów kombinacyjnych i sekwencyjnych takich jak: sumatory, komparatory, dekodery, enkodery, multipleksery, przerzutniki, liczniki i rejestry przesuwające. Pamięci półprzewodnikowe. Synchroniczne układy sekwencyjne. Programowane układy logiczne. Języki HDL: Verilog i VHDL. Multiwibratory, generatory kwarcowe i timery. Przetworniki A/C i C/A, wzorce, przetworniki pomiarowe. Materiał przedmiotu podstawy elektroniki i miernictwa część 1. Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. W laboratorium wykorzystywany jest program Electronics Workbench (Multisim 2001) dla symulacji działania wielu typowych układów cyfrowych od układów kombinacyjnych do konwerterów A/C i C/A. Studenci zapoznają się z wirtualnymi przyrządami pomiarowymi takimi jak: oscyloskop, analizator stanów logicznych, generator funkcyjny i innymi. Testy, indywidualne projekty i pisemny egzamin. Przed przystąpieniem do egzaminu obowiązuje zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. 1. Kalisz J., Podstawy elektroniki cyfrowej, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Pasierbiński J., Zbysiński P., Układy programowalne w praktyce, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Skorupski A., Podstawy techniki cyfrowej, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wilkinson B., Układy cyfrowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Baranowski J.: Układy elektroniczne cyfrowe, WNT 1998 Literatura uzupełniająca: 1. Watson J.: Elektronika, WKŁ Sasal W.: Układy scalone UCY74LS i UCY74S, WKŁ Hennel J.: Podstawy elektroniki półprzewodnikowej, WNT

17 Przedmiot: Metody probabilistyczne i statystyka 1 Kod: MPS131 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: II/3 Liczba godzin / semestr 30/3; 30/3 Wykłady: 15/15 Ćwiczenia: 15/15 Laboratoria: Projekty: Seminaria: System: s/ns Punkty ECTS: 3 dr Jacek Marciniec ul. Różana 17a, Poznań, Polska tel. Dziekanat wew Przedmioty kierunkowe według Standardów. Wprowadzenie do problemów rachunku prawdopodobięeństwa. Wykład Elementy Kombinatoryki. Zdarzenia elementarne, działania na zdarzeniach. Prawdopodobieństwo dyskretne i ciągłe. Własności prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność zdarzeń. Prawdopodobieństwo całkowite. Zmienna losowa dyskretna i ciągła. Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych. Rozkłady zmiennych losowych. Wartości oczekiwane. Komputerowe generowanie liczb pseudolosowych. Ćwiczenia Rozwiązywanie zadań z zakresu rachunku prawdopodobieństwa. Podstawy logiki i teorii mnogości Wykład i ćwiczenia Sprawdziany pisemne 1. Krysicki W. Bartos J., Dyczka. W., Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. I i cz. II. PWN Warszawa Feller W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 2008 Literatura uzupełniająca: 1. Platt C., Problemy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. PWN, Warszawa Jastriebow A., Łaskawski M., Tuszyński L., Wprowadzenie do metod probabilistycznych, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce

18 Przedmiot: Matematyka dyskretna 2 Kod: MAD132 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: II/3 Liczba godzin / semestr 30/3; 30/3 Wykłady: 15/15 Ćwiczenia:15/15 Laboratoria: Projekty: Seminaria: System: s / ns Punkty ECTS: 4 dr Jacek Gruszka Katedra Nauk Matematycznych ul. Różana 17a, Poznań, Polska tel. Dziekanat wew Przedmioty podstawowe wg Standardów Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami i metodami matematyki dyskretnej oraz wykształcenie umiejętności ich stosowania. Wykład i ćwiczenia: Asymptotyka funkcji liczbowych. Podzielność liczb naturalnych: liczby pierwsze i wzajemnie pierwsze, rozkład na czynniki pierwsze, gęstość liczb pierwszych, funkcja Eulera, rozszerzony algorytm Euklidesa. Kombinatoryka: zliczanie i generowanie obiektów kombinatorycznych. Funkcje tworzące. Rekurencja: definicje, metody rozwiązywania równań rekurencyjnych. Elementy teorii grafów: grafy skierowane i nieskierowane, ścieżki i cykle w grafach, cykle Eulera, cykle Hamiltona, spójność, grafy dwudzielne, skojarzenia, minimalne drzewa spinające, planarność. Wiadomości ze szkoły średniej oraz z logiki i analizy matematycznej (I. semestr), wiadomości z przedmiotu: Matematyka dyskretna 1. Wykład + ćwiczenia. Zaliczenie wykładu w formie pracy pisemnej, zaliczenie ćwiczeń - sprawdziany pisemne. 1. K.A. Ross, C.R.B. Wright Matematyka dyskretna, PWN Warszawa 2003, wersja oryginalna: Discrete Mathematics Prentice Hall Inc W. Lipski, W. Marek Analiza kombinatoryczna, PWN Warszawa W.Lipski, Kombinatoryka dla programistów, WNT Warszawa R.J. Wilson Wprowadzenie do teorii grafów, PWN Warszawa 1985 (i późniejsze), wersja oryginalna: Introduction to Graph Theory, Longman Group Limited London V. Bryant Aspekty kombinatoryki WNT Warszawa

19 Przedmiot: Fizyka dla informatyków 3 Kod: FIZ133; FIZ143 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: II/3; II/4 Liczba godzin / semestr 15/3; 15/4 Wykłady: Ćwiczenia: Laboratoria: 15/15 Projekty: Seminaria: System: Punkty ECTS: 1 dr hab. Bogdan Idzikowski ul. Różana 17a, Poznań tel. +48 (61) , wew Obowiązkowe laboratorium fizyczne dla studentów informatyki w zakresie inżynieryjnym. Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej statystyki pomiarowej, przeprowadzania prostych eksperymentów i opracowywania wyników pomiarów fizycznych. Wykonanie kilku wybranych ćwiczeń z uwzględnieniem metody prowadzania pomiarów przy użyciu komputera z jednoczesnym zbieraniem wyników. Opis zestawu ćwiczeń laboratoryjnych: Pomiary fizyczne i ich dokładność. Jednostki fizyczne, wielkości wektorowe i skalarne. Niepewności pomiarowe i błędy systematyczne. Zaokrąglanie i porównywanie wyników. Graficzne przedstawianie danych. Obliczanie średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego. Wyznaczenie prędkości i analiza harmoniczna fal dźwiękowych. Pomiar natężenia dźwięku. Określenie warunków tworzenia się fali stojącej. Wyznaczenie położenia strzałek i węzłów dźwiękowej fali stojącej. Określenie prędkości dźwięku w powietrzu na podstawie uzyskanych wyników pomiaru długości połówkowej fali oraz znajomości częstotliwości źródła. Termoparowe metody pomiaru temperatury. Poznanie właściwości elektrycznych złączy termoparowych w zależności od temperatury dla stopów platyny Pt/Pt(Rh). Skalowanie termopar. Wyznaczanie temperatur magnetycznych przemian fazowych. Badanie magnetycznych przemian fazowych w materiałach ferromagnetycznych za pomocą termomagnetometrii zmiennoprądowej. Wyznaczenie temperatur Curie dla niklu i kilku stopów amorficznych. Dyfrakcja światła laserowego. Zapoznanie się z zasadami generowania światła laserowego. Wykonane doświadczeń z siatkami dyfrakcyjnymi o różnych parametrach. Oszacowanie odległości między ścieżkami na płycie kompaktowej na podstawie rozmieszczenia punktów dyfrakcyjnych powstających na skutek odbicia światła lasera od powierzchni CD. Podstawowe wiadomości z fizyki i matematyki. Podstawowa umiejętność obsługi programów sterujących eksperymentem. Zajęcia laboratoryjne. Test wstępny, ocena przygotowania eksperymentu i jego przeprowadzenia, ocena opracowania wyników pomiarowych. 1. H. Szydłowski, Pracownia fizyczna wspomagana komputerem, PWN A. Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, WNT 1998 Literatura uzupełniająca: 1. B.M. Jaworski, A.A. Dietłaf, Fizyka: poradnik encyklopedyczny, PWN

20 Przedmiot: Podstawy elektroniki i miernictwa 3 Kod: PEM133 Kierunek: Informatyka Rok/Semestr: II/3 Tryby: s/ns Liczba godzin / semestr 15/3; 15/3 Wykłady: Ćwiczenia: Laboratoria: 15/15 Projekty: Seminaria: Punkty ECTS: 2 dr inż. Jerzy Ozorowski ul. Różana 17 A Poznań, Polska tel. +48 (0-61) /37 Przedmioty podstawowe wg Standardów Zaznajomienie studentów z podstawowymi koncepcjami elektroniki i miernictwa, z technikami budowy elementów, obwodów i urządzeń elektronicznych Laboratoria Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych. Pomiary w elektronice: oscyloskop, cyfrowe przyrządy pomiarowe. Diody półprzewodnikowe, tranzystory bipolarne i polowe. Podstawowe obwody: wzmacniacze małych sygnałów, zasilacze, układy cyfrowe. Cyfrowe układy scalone TTL, układy logiczne kombinacyjne i sekwencyjne. Materiał przedmiotu Podstawy elektroniki i miernictwa Ćwiczenia laboratoryjne Testy pisemne 1. Denton J. Dailey Electronic devices and circuits discrete and integrated, Prentice Hall, New Jersey, A. Filipkowski Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, seria Podr. Akad. WNT 1995 Literatura uzupełniająca: 1. P. Horowitz, W. Hill, Sztuka elektroniki, WKŁ G. Sahner: Wstęp do miernictwa cyfrowego WKŁ

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie ogólnych informacji o systemie operacyjnym jako składowej oprogramowania komputera. Omawiana jest zatem jego rola

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER?

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? KRZYSZTOF WOJTUSZKIEWICZ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? Projekt okładki: Michał Rosiński Redakcja: Matylda Pawłowska Skład komputerowy: Krzysztof Świstak Książka przeznaczona

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość

Multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość Multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek, Jacek Jędryczkowski Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a

C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a Kod przedmiotu: BUD-SIIKBiI-PSP-C1-7 Język w ykładowy: polski 2 / II Godzin w tygodniu - - 2 - Punkty kredytowe ECTS - - 2 -

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo