Biuletyn Miesi czny GPW WSE Monthly Bulletin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Miesi czny GPW WSE Monthly Bulletin"

Transkrypt

1 GIE DA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN X Biuletyn Miesi czny GPW (8/24) sierpieƒ 24 (8/24) August 24 WIG2 ostatnie 12 miesi cy WIG2 Index last 12 months WIG2 i Obroty WIG2 Index and turnover OBRÓT (mln z ) TURNOVER (PLN mil) sierpieƒ 24 / August 24 MIDWIG ostatnie 12 miesi cy MIDWIG Index last 12 months MIDWIG i Obroty MIDWIG Index and turnover OBRÓT (mln z ) TURNOVER (PLN mil) sierpieƒ 24 / August 24 WIG ostatnie 12 miesi cy WIG Index last 12 months WIG i Obroty WIG Index and turnover 3 25 OBRÓT (mln z ) TURNOVER (PLN mil) sierpieƒ 24 / August 24

2 Sierpieƒ / August 8/24 Miesi czna statystyka notowaƒ jednolitych i ciàg ych Monthly statistics single-price auction and continuous trading Akcje Kontrakty Obligacje Pozosta e Wyszczególnienie Êrednia liczba zleceƒ na sesj Êrednia liczba zleceƒ kupna na sesj Êrednia liczba zleceƒ sprzeda y na sesj liczba zleceƒ sprzeda y na 1 zlecenie kupna , terminowe , ,8 instrumenty ,1 Figures - average number of orders per session - average number of buy orders per session - average number of sell orders per session - sell orders to one buy order Êrednie obroty na sesj (mln z ) (mln EUR) 276,4 62,3 361,9 81,7 44,5 1,1 1,8,4 (PLN mil) (EUR mil) average turnover per session Êredni wolumen obrotu na sesj (tys. szt.) (thous.) average volume per session Êrednia liczba na sesj Êrednia wartoêç (z ) average number of transactions per session average value of transaction liczba sesji w miesiàcu liczba papierów na koniec miesiàca number of sessions in month - number of securities at month-end Shares Futures Bonds Others contracts Akcje o najwi kszej stopie zwrotu Shares with highest returns Akcje 1 TUEUROPA 2 PROCHEM 3 BEEFSAN 4 BEST 5 BUDOPOL 6 OBORNIKI 7 MANOMETRY 8 FASING 9 ZREW 1 MOSTALPLC 11 LUBAWA 12 SOFTBANK 13 AMPLI 14 KOGENERA 15 UNIMIL 16 TIM 17 STALPROD 18 HYDROBUD 19 IMPEXMET 2 HUTMEN INDEKSY WIG2 MIDWIG WIG TECHWIG NIF WIRR Rynek/ Segment Stopa zwrotu za miesiàc Stopa zwrotu od poczàtku roku Kursy min. maks. koniec z EUR z EUR (z ) (z ) (z ) PP 87,9 85, 89,2 1,7 14,75 3,31 75, 16,85 28, 6,29 PP 6,4 57,9 98,9 11,9 9,95 2,24 17,7 3,98 15,8 3,55 RP 58,5 56, 327,6 353,6 2,,45 4,,9 3,25,73 PP 51,6 49,2 14,3 116,7 3,1,7 6, 1,35 4,7 1,6 RP 51,4 49, 111,3 124,1,78,18 1,18,27 1,12,25 PP 37,6 35,5 12,5 114,8 1,42,32 2,45,55 2,45,55 PP 36,9 34,7 971,8 1 36,9 47, 1,56 135, 3,34 76,1 17,1 PP 36,7 34,5 82,6 93,7 6, 1,35 8,2 1,84 8,2 1,84 PP 35,5 33,4 128,4 142,3 64,6 14,52 95, 21,35 9, 2, PP 33,8 31,6 1, 112,1 15, 3,37 21,9 4,92 21,2 4,76 PP 32,3 3,2 71,6 82,1 9,1 2,4 12,85 2,89 12,3 2,76 PP 31,9 29,8 7,8 2,2 18, 4,4 24,2 5,44 23,8 5,35 RP 31,1 29, 166,7 182,8 1,78,4 2,39,54 2,32,52 PP 3,9 28,8 63,5 73,4 23, 5,17 31,4 7,6 3,5 6,85 PP 3,4 28,4 47,1 56, 4, 8,99 6,6 13,62 6, 13,48 PP 3,2 28,2 131,2 145,2 2,43,55 3,24,73 3,19,72 PP 29,4 27,4 2,5 242,1 61,5 13,82 93,4 2,99 82,2 18,47 PP 29, 26,9 21,3 28,6,1 4,97 28,5 6,4 28,5 6,4 PP 29, 26,9 48,1 57,1 4,3 9,6 57,9 13,1 54,2 12,18 PP 28,9 26,9 97, 18,9 14,2 3,19 19,7 4,43 18,5 4,16 3, 1,4 9,6 16, , , ,18 2,7 1, 36,8 45, , , ,9 2,6 1, 16,4 23, , , ,18 4,9 3,2 11,7 18,5 67,94 639,3 639,3 -,2 1,8 47, 55,9 85,96 89,96 86,29 6,5 4,8 63,5 73, , , ,54 Shares Indices SUBINDEKSY Subindices WIG-PL WIG-BANKI WIG-BUDOW WIG-INFO WIG-SPO YW WIG-TELKOM 2,4 2,2 4,8 5,9 3,4,2,8,6 3,2 4,2 4,9 1,7 16, 12,9 37, 2,5 24,4 2,2 23,1 19,7 45,3 8,8 32, 8, , , , , , , , , , , ,6 8 19, , , , , , ,34 WIG - PL WIG - banking WIG - construction WIG - it WIG - food WIG - telecom PLN EUR PLN EUR Monthly return YTD low high end Prices Biuletyn Miesi czny GPW 2

3 Sierpieƒ / August 8/24 Spó ki krajowe o najwi kszej kapitalizacji (na koniec miesiàca) Domestic companies with the largest market capitalisation (month-end) Spó ka 1 TPSA 2 PEKAO 3 PKNORLEN 4 BANKBPH 5 HANDLOWY 6 KGHM 7 BZWBK 8 ZYWIEC 9 INGBSK 1 SWIECIE 11 AGORA 12 BRE 13 MILLENNIUM 14 GTC 15 EFL 16 PROKOM 17 KREDYTB 18 BORYSZEW 19 WARTA 2 DEBICA 2 SPÓ EK RYNEK AKCJI Rynek Market WielkoÊç emisji (mln) Shares outstanding (mil) Kapitalizacja na koniec miesiàca C/Z C/WK Stopa (mln z ) (mln EUR) dywidendy PP 14, ,5 16,3 1,34,8 PP 166, , 18, 2,79 3,8 PP 427, ,5 1,1 1,51 2, PP 28, , 2,3 2,9 2,2 PP 13, ,, 1,39 3, PP 2, ,7 5,1 1,2 PL 72, ,7 21,7 2,16,4 PP 11, ,1 2,4 4,89 4,6 PL 13, ,9 29,1 1,67,2 PP 5, , 16,5 5,51 7,8 PP 56, ,9 x 2,86 PP 28, ,8 163,8 1,29 PP 849, ,5 2,8 1,34 PP 19, ,5 145,7 1,74 1,7 PP 42, ,5 33,1 3,19 1,7 PP 13, ,4 x 3,9 PP 271, ,4 x 1,73 PP 11, ,4 126,7 15,67,5 PP 8, ,1 27,5 2,76 PP 13, , 13,1 2,71 6, , ,8 2,8 1,86 2, 7 26, , 19,3 1,87 1,6 (PLN mil) (EUR mil) Market capitalisation at the month-end PL Rynek Podstawowy Segment Plus (PL Main Market Segment Plus) PP Rynek Podstawowy Pozosta e (PP Main Market Others) P/E P/BV Dividend yield Company 2 COMPANIES SHARES MARKET Gie dowe wskaêniki sektorów (rynek podstawowy, spó ki krajowe) Sectoral market indicators (main market, domestic companies) Sektor spó ek Udzia w obrotach Kapitalizacja na koniec miesiàca C/Z C/Z* C/WK Stopa (mln z ) (mln EUR) dywidendy Sect or PRZEMYS 16 46, ,2 11,6 1,8 2,5 2, INDUSTRY Spo ywczy 16 3, ,1,7 18,6 3,43 2,8 Food Lekki 1, ,2 3,1 12,6 2,3 1,2 Light Industry Drzewny 7 1, ,3 16,6 15,7 4,71 5,9 Wood & Paper Chemiczny 14 2, ,9 1,7 1,6 1,69 2,1 Chemicals Materia ów budowlanych 9 1, ,6 16,7 16, 3,2,5 Building Materials Budownictwo 3, ,6 277,9 33,9 1,98,8 Construction Elektromaszynowy 15 2, , 14,9 14,7 1,84,6 Electromechanical Metalowy 11 11, , 5,4 5,3 1,61,4 Metals Inne 2 1, ,5 17,6 16,4 3,38, Other FINANSE Banki Ubezpieczenia ,1 16,1, ,4 38,2 1,2 42,4 42,8 33,,2 21,7 33, 1,99 1,94 2,76 2, 2,1, FINANCE Banking Insurance Inne 3, , 42, 31,3 2,73 1,3 Other US UGI 59 36, ,4 18,3 13,5 1,6,6 SERVICES Handel 18 3, ,8 16,8 16,5 2,9,7 Wholesale & Retail Informatyka 19 8, ,4 36,2 33,4 3,19,1 IT Telekomunikacja 5 17, ,1 13,9 9,8 1,32,7 Telecom Media 7 1, ,4 89,7 7,1 3,12, Media Inne 1 4, ,6 62, 26,5,97 1,6 Othe r Number of Share in (PLN mil) (EUR mil) P/E P/E* P/BV Dividend companies turnover Market capitalisation at the month-end yield * wskaênik obliczony tylko dla spó ek z zyskiem / indicator for companies with earnings Biuletyn Miesi czny GPW 3

4 Sierpieƒ / August 8/24 Akcje o najwi kszych obrotach Most traded shares Obligacje o najwi kszych obrotach (notowania ciàg e) Most traded treasury bonds (continuous trading) Obligacje Akcje 1 PKNORLEN 2 TPSA 3 KGHM 4 PEKAO 5 BANKBPH 6 AGORA 7 PROKOM 8 SOFTBANK 9 BRE 1 BZWBK 11 GROCLIN 12 IMPEXMET 13 BACA 14 SOKOLOW 15 NETIA 16 ELEKTRIM 17 GTC 18 STALEXP 19 GETIN 2 ORBIS 2 AKCJI RYNEK AKCJI Oprocentowanie Kursy maks. O zmiennym oprocentowaniu / floating interest TZ86 TZ55 TZ114 WZ37 TZ25 O sta ym oprocentowaniu / fixed interest OK86 OK85 OK124 OK45 min. Miesi czny Âredni wskaênik wolumen obrotu obrotu na sesj Biuletyn Miesi czny GPW 4 Ârednia liczba Transakcje pozasesyjne Obroty w miesiàcu (mln z ) (mln EUR) WartoÊç obrotów Âredni Ârednia Obroty na rynku dealerskim* koniec wolumen liczba (mln (mln (mln (mln z ) EUR) z ) EUR) Bonds,9*w 99,95 98,61 99,42 33,43 7, ,95*b 99,9 99,2 99,6 18,62 4, ,95*b 99,89 99,6 99,78 17,97 4, h 1,3 99,6 99,74 15,71 3, ,95*b 99,8 99,35 99,57 14,59 3, , 85,89 86,41 391,21 88, ,6 93,4 93,45 16,75 36, ,2 97,7 98,1 82,17 18, , 95,3 95,71 5,6 11, OK46-89,15 88,18 88,8 46,17 1, , BONDS (PLN mil) (EUR mil) Average Average (PLN mil) (EUR mil) High Low End volume number of Tunover on Interest Quotations Total turnover transactions dealers market b Êrednia stopa rentownoêci 13-tygodniowych bonów skarbowych / average rate of return on 13-week reasurybills; w Êrednia arytmetyczna stopy WIBOR 6M za okres pi ciu kolejnych dni roboczych, z czego ostatni dzieƒ okresu pi ciodniowego przypada najpóêniej na pi ç dni roboczych przed dniem, w którym rozpoczyna si dany okres odsetkowy / average of WIBOR6M for the period of five subsequent business days, where the last day of the 5-day period falls, at the latest, five business days before the day on which the given coupon period begins; e do r. oprocentowanie wynosi 6% rocznie. Po tym terminie roczne oprocento-wanie wynosi 4% + dwukrotnoêç ró nicy mi dzy 1-letnimi i 2-letnimi swap'ami na stopà procentowà PLN / until , interest rate: 6% per annum. After this date, annual interest: 4% plus twice the difference between the 1-year and 2-year Polish zloty interest rate swaps; h obliczane oddzielnie dla ka dego okresu odsetkowego jako Êrednia arytmetyczna wskaênika WIBOR 3M za okres trzech kolejnych dni roboczych, z czego ostatni dzieƒ okresu trzydniowego przypada najpóêniej na dwa dni robocze przed dniem, w którym rozpoczyna si dany okres odsetkowy. / calculated for every coupon period as an average of 3M WIBOR from last three business days, where the last day of this 3-day period falls at the latest two business days before the day on which the given coupon period begins. * CETO (Centralna Tabela Ofert) jest spó kà z grupy kapita owej GPW / CETO (Central Table of Offers) is a WSE's subsidiary company Âredni spread (pb) Transakcje sesyjne Rynek/ Obroty w miesiàcu Segment (mln z ) (mln EUR) PP 1 53,6 237,7 17,33 4, PP 889,5 2,3 14,63 2, PP 478,2 17,9 7,86 4, PP 49,7 92,3 6,74 1, PP 269,4 6,7 4,43 1, ,9 2, 1 PP 267,4 6,3 4,4 7, PP 193,2 43,6 3,18 4, PP 148, 33,4 2,43 16, ,2 2,5 1 PP 123,3 27,8 2,3 2, PL 119,9 27, 1,97 1, PP 13,5 23,3 1,7 6, PP 11,2,8 1,66 9, ,1 46, 9 PP 91,9 2,7 1,51 9, PP 71,3 16,2 1,17 5, PP 67,2 15,2 1,1 2, PP 52,6 11,9,86 4, PP 51,5 11,6,85 1, ,4 46,8 25 PL 51,2 11,6,84 9, PP 48,2 1,9,79 3, PP 46,4 1,5,76 2, , 1 45,5 76,2 2, ,6 9, , ,4 1, 2, ,2 144,4 58 Market/ (PLN mil) (EUR mil) Monthly Average Average Average (PLN mil) (EUR mil) Number of Segment turnover trading number of spread volume transactionaction trans- Monthly turnover ratio per session Monthly turnover Electronic order book Negotiated deals Shares 2 SHARES SHARES MARKET

5 Sierpieƒ / August 8/24 Kontrakty terminowe o najwi kszych obrotach Most traded futures contracts Kontrakty (miesiàc Kurs kontraktu maks. min. koniec wykonania) (z ) (z ) (z ) ( EUR) Kontrakty indeksowe / Index futures FW2U4 (9.4) FW2Z4 (12.4) FMIDU4 (9.4) Kontrakty akcyjne / Stock futures FTPSU4 (9.4) FPKNU4 (9.4) FKGHU4 (9.4) WartoÊç obrotu Wolumen (kontrakty) (mln z ) (mln EUR) Wskaênik p ynnoêci Otwarte pozycje (na koniec) pozycji WartoÊç ( mln z ) (mln EUR) , ,65 173, , 82, ,24 32,98 3, ,54 5, ,91 11,4 5, ,7 2, , ,21 147, ,67 92,13 15,1 3,4 13,9 3,13 14,6 3, ,95 6,98 3, ,75 1,74 32,35 7,28 29,4 6,61 31,8 7, ,32 5,93 2, ,,9 3,25 6,8 28,5 6,41 29,6 6, ,47 5,7 4, ,73, ,4 25,59 2, ,46 5,28 Contracts (expiration month) Opcje indeksowe Index Options Cena wykonania Kurs opcji Wolumen (tys. (tys. WartoÊç WartoÊç obrotu Otwarte pozycje (na koniec) Opcje Data wy- Typ i maks. min. koniec konania opcji (z ) (z ) (z ) (z ) z ) EUR) pozycji (mln z ) (mln EUR) OW2I K ,32 5, 11,24 16, 3,6 44, 9, ,14 129, ,9 2, OW2U S ,32 92, 2,69 17, 3,82 19, 4, ,91 13, ,25 1,41 OW2I K ,83 146, 32,83 54, 12,14 132, 29, ,16 77, ,26, ,81 719, ,87 26,6 Expiry Options high low end of tran- volume thous.) thous.) Number Value Number Trading (PLN (EUR (PLN mil) (EUR mil) date type Strike price Price sactions Trading value Open interest at the end K - opcja kupna / call option S - opcja sprzeda y / put option Jednostki indeksowe na WIG2 Index Participation Units on WIG2 Jednostki indeksowe MW2 Kurs jednostki indeksowej WartoÊç obrotu Otwarte pozycje (na koniec) Wolumen maks. min. koniec WartoÊç (z ) (z ) (z ) (mln z ) (mln EUR) pozycji (mln z ) (mln EUR) 173,5 39,2 162,3 36,5 17,87 38, ,95, ,16,49 high low end Price Warranty o najwi kszych obrotach Most traded warrants FW2U175BDM PEOU125BDM FW2I175BDM SFTBBRE TPSB16BRE Data wykonania Expiry date Wolumen Warrant type Typ warrantu Instrument bazowy Underlying asset A - warrant amerykaƒski / American style warrants E - warrant europejski / European style warrants Cena wykonania Execution price Biuletyn Miesi czny GPW 5 (z ) Mno nik (PLN/pkt) Number of transactions Kurs Trading volume (PLN mil) Trading value (EUR mil) maks. min. koniec (z ) (z ) (z ) Multiplier (PLN/pts) high low end Price Number of positions Open intereset at the end Number of transactions Kontrakty walutowe / Currency futures FUSDU4 (9.4) 373,8 84,7 361,41 81,28 372,5 83, ,43 1,91 8 2,96,67 FEURU4 (9.4) 448, 1,75 442, 99,4 447, 1, ,51, ,55,57 FUSDZ4 (12.4) 38, 85,46 365, 82,9 376,25 84, ,49, ,24, ,88 2,69 8,2 1,84 Number Trading (PLN mil) (EUR mil) Liquidity (PLN mil) (EUR mil) high low end of transactions (contracts) Trading value Open interest at the volume ratio Number Value Price end Trading volume (PLN mil) Value (EUR mil) WartoÊç obrotu (tys. z ) (PLN thous.) Trading value (tys. EUR) A FW2U4 175, 39,36,1 14,4 3,24 4,,9 4,, ,75 7, A PEO 125, 28,11 1, 17, 3,82 8,5 1,91 9,5 2, ,46 24, A FW2U4 175, 39,36,1 3,,67,8,18 2,9, ,54 11, E SFT, 4,95 1, 36, 8,1 34, 7,65 36, 8, ,42 5, E TPS 16, 3,6 1, 1, 2,25 9, 2,2 9, 2, ,96 3, ,88 129,82 (EUR thous.) Options Index Participation Units on WIG2 Warrant

6 Sierpieƒ / August 8/24 Struktura obrotów gie dowych rynek kasowy Exchange turnover composition cash market Instrumenty finansowe Notowania ciàg e Kurs jednolity Transakcje Inne* Razem dwukrotny pakietowe (mln z ) (mln EUR) (mln z ) (mln EUR) (mln z ) (mln EUR) (mln z ) (mln EUR) (mln z ) (mln EUR) Akcje w tym: podstawowy 6 56,6 6 4, 1 365, ,2 24,2 19,4 5,4 4,4 641,2 641,2 144,4 144,4 278,6 278,6 62,7 62,7 7, , , ,6 równoleg y 16,6 3,7 4,8 1,1,,,, 21,4 4,8 Prawa do akcji 32,1 7,3,,,,,, 32,1 7,3 Prawa poboru,,,,,,,,,, Prawa pierwszeƒstwa 1,,2,,,, 1,,2 Obligacje 979,5 1,3 99,,5,, 1 78,5 243,8 Certyfikaty inwestycyjne,8,2,,,8,2 Warranty,6,1,,,6,1 RAZEM RYNEK KASOWY 7 7, , 24,2 5,4 74,2 166,8 278,6 62, ,7 1 83, (PLN mil) (EUR mil) (PLN mil) (EUR mil) (PLN mil) (EUR mil) (PLN mil) (EUR mil) (PLN mil) (EUR mil) Continuous trading Single-price two auction Block trades Other* Total turnover Financial instruments Shares: main market parallel market Allotment certificates Subscription rights Subscription warrants Bonds Investment certificates Warrants Cash market total * Inne obroty obejmujà: wezwania do sprzeda y akcji, oferty publiczne akcji oraz transakcje odkupu / Includes: invitations to sell shares, public offerings carried through WSE and buy in/sell out transactions Struktura obrotów gie dowych rynek terminowy Exchange turnover composition futures market Instrumenty finansowe Obroty àczne Wolumen Financial instruments (mln z ) (mln EUR) kontraktów Kontrakty indeksowe 7 837, , Index futures Kontrakty akcyjne 113,4 25, Stock futures Kontrakty walutowe 11,9 2,7 157 Currency futures Opcje indeksowe 3,2, Index options Jednostki indeksowe,9, Index participation units RAZEM - RYNEK TERMINOWY 7 966, , Derivatives market total (PLN mil) (EUR mil) Trading volume Total turnover WYDARZENIA * 2.8 debiut PBG * 2.8 debiut CAPITAL PARTNERS * 3.8 ostatnie notowanie PDA PEKAO HIGHLIGHTS * 2.8 first listing PBG * 2.8 first listing CAPITAL PARTNERS * 3.8 last listing PEKAO allotment certificates NOTY METODOLOGICZNE Spread - ró nica pomi dzy najlepszà ofertà kupna i sprzeda y przed zawarciem ka dej wa ony wartoêcià obrotów. WartoÊç obrotów obliczana jest podwójnie, w EURO - na podstawie dziennego kursu NBP, wolumen obrotów pojedynczo. METHODOLOGICAL NOTES A comma is used to separate the decimal. Spread - difference between the best bid and ask price before eachtransaction, weighted by turnover value. Turnover value double counted, for EURO based on daily NBP rate,volume single counted. Kurs Êredni NBP na koniec miesiàca (z ) czerwiec 4 lipiec 4 sierpieƒ 4 EUR 4,54 4,3759 4,4465 USD Month-end Central Bank 3,3747 June 4 3,6299 July 4 3,6816 August 4 Wskaênik p ynnoêci: wartoêç obrotów kontraktami terminowymi do obrotów instrumentem bazowym. Wskaênik Cena/Zysk: obliczany jako relacja kapitalizacji gie dowej i sumy zysków netto za ostatnie 4 kwarta y; informacje szczegó owe zawiera Cedu a Gie dowa. Liquidity ratio: turnover value of futures contracts to turnover valueof underlying instrument. P/E ratio: market capitalisation to sum of net profits for last 4 quarters; more details available in Cedula (WSE official daily). Biuletyn Miesi czny ukazuje si tylko w postaci elektronicznej. The is available in electronic version only. Biuletyn Miesi czny GPW / Wydawnictwo oficjalne Gie dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie / Official publication of the Warsaw Stock Exchange Wydawca: Gie da Papierów WartoÊciowych w Warszawie SA, ul. Ksià ca 4, -498 Warszawa, Internet: Redaguje Dzia Notowaƒ GPW. Projekt graficzny - Dariusz Bartoszewski. Sk ad i amanie: Wydawnictwo Key Text. Gie da Papierów WartoÊciowych dok ada wszelkich staraƒ, aby informacje i wskaêniki zamieszczane w Biuletynie Miesi cznym GPW by y kompletne i zgodne z prawdà. Jednak e Gie da nie ponosi odpowiedzialnoêci za jakiekolwiek szkody mogàce wyniknàç z pos u enia si lub powo ania na informacje, dane lub wskaêniki zamieszczone w Biuletynie Miesi cznym GPW, w szczególnoêci, gdy opublikowane dane, informacje lub wskaêniki okaza y si niekompletne, b dne lub nieêcis e. Publisher: Warsaw Stock Exchange, ul. Ksià ca 4, -498 Warszawa, Poland, Internet: Compiled by WSE Trading Department. Layout - Dariusz Bartoszewski. Typesetting: Wydawnictwo Key Text. The Warsaw Stock Exchange makes every effort to ensure that data and ratios contained in are true and complete. However, the Warsaw Stock Exchange shall not be responsible or liable for any damage that may arise from the use of or reference to the information, data and/or ratios contained therein, in particular if the information, data and/or ratios published prove to be incomplete, incorrect or inaccurate. Biuletyn Miesi czny GPW 6

Biuletyn Miesi czny GPW WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesi czny GPW WSE Monthly Bulletin GIE DA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1731-92X Biuletyn Miesi czny GPW (7/24) lipiec 24 (7/24) July 24 WIG2 ostatnie 12 miesi cy WIG2 Index last 12 months WIG2 i Obroty WIG2

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (05/2009) maj 2009 (05/2009) May 2009 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (02/2009) luty 2009 (02/2009) February 2009 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (10/2009) październik 2009 (10/2009) October 2009 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesi czny GPW WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesi czny GPW WSE Monthly Bulletin GIE DA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1731-92X Biuletyn Miesi czny GPW (9/24) wrzesieƒ 24 (9/24) September 24 WIG2 ostatnie 12 miesi cy WIG2 Index last 12 months WIG2 i Obroty

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin GIE DA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (11/2) Listopad 2 (11/2) November 2 WIG2 i TechWIG ostatnie 12 miesięcy WIG2 and TechWIG last 12 months

Bardziej szczegółowo

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2012) sierpień 2012 (08/2012) August 2012

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2012) sierpień 2012 (08/2012) August 2012 ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2012) sierpień 2012 (08/2012) August 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market (( 00 44 // 22 00 00 77 )) kk ww ii i ee cc i B iiu lletyn M iies iięczny GPW WSE Month lly Bu ll llet iin ii ee ńń 22 00 00 77 I S S N 1 7 3 1-9 2 0 X (( 00 44 // 22 00 00 77 )) AA pp rr iilll i 22 00

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (07/2013) lipiec 2013 (07/2013) July 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW

Biuletyn Miesięczny GPW GIEŁDA A PAPIERÓW WAR ARTOŚCIOWY TOŚCIOWYCH CH w War arszawie WARSA ARSAW W STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (4/22) Kwiecień 22 (4/22) April 22 WIG2 - ostatnie 12 miesięcy WIG2 Index

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (11/2012) listopad 2012 (11/2012) November 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (01/2013) styczeń 2013 (01/2013) January 2013

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (01/2013) styczeń 2013 (01/2013) January 2013 ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (01/2013) styczeń 2013 (01/2013) January 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (10/2012) październik 2012 (10/2012) October 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (02/2013) luty 2013 02/2013) February 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (09/2012) wrzesień 2012 (09/2012) September 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW

Biuletyn Miesięczny GPW GIEŁDA A PAPIERÓW WAR ARTOŚCIOWY TOŚCIOWYCH CH w War arszawie WARSA ARSAW W STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (3/22) Marzec 22 (3/22) March 22 WIG2 - ostatnie 12 miesięcy WIG2 Index

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (04/2008) kwiecień 2008 (04/2008) April 2008 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (10/2013) październik 2013 (10/2013) October 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin GIE DA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (9/2) Wrzesień 2 (9/2) September 2 WIG2 i TechWIG ostatnie 12 miesięcy WIG2 and TechWIG last 12 months

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin GIE DA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (5/2) Maj 2 (5/2) May 2 WIG2 i TECHWIG ostatnie 12 miesięcy WIG2 and TECHWIG last 12 months WIG2 WIG2

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin GIE DA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (2/21)Luty 21 (2/21)February 21 WIG2 i TechWIG - ostatnie 12 miesięcy WIG2 and TechWIG - last 12 months

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesi czny GPW WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesi czny GPW WSE Monthly Bulletin GIE DA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1731-92X Biuletyn Miesi czny GPW (3/24) marzec 24 (3/24) March 24 WIG2 ostatnie 12 miesi cy WIG2 Index last 12 months WIG2 i Obroty

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin (12/2001) grudzień 2001 (12/2001) December 2001

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin (12/2001) grudzień 2001 (12/2001) December 2001 GIEŁDA A PAPIERÓW WAR ARTOŚCIOWY TOŚCIOWYCH CH w War arszawie WARSA ARSAW W STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (12/21) grudzień 21 (12/21) December 21 WIG2 - ostatnie 12 miesięcy WIG2

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2011) sierpień 2011 (08/2011) Aug 2011 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW

Biuletyn Miesięczny GPW GIEŁDA A PAPIERÓW WAR ARTOŚCIOWY TOŚCIOWYCH CH w War arszawie WARSA ARSAW W STOCK EXCHANGE ISSN 1731-92X Biuletyn Miesięczny GPW (11/23) Listopad 23 (11/23) November 23 WIG2 - ostatnie 12 miesięcy WIG2

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (04/2009) kwiecień 2009 (04/2009) April 2009 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (11/2011) listopad 2011 (11/2011) Nov 2011 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (03/2012) Marzec 2012 (03/2012) March 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin (11/2001) listopad 2001 (11/2001) November 2001

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin (11/2001) listopad 2001 (11/2001) November 2001 GIEŁDA A PAPIERÓW WAR ARTOŚCIOWY TOŚCIOWYCH CH w War arszawie WARSA ARSAW W STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (11/21) listopad 21 (11/21) November 21 WIG2 - ostatnie 12 miesięcy WIG2

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin wrzesień 2009 September 2009 Podstawowe wskaźniki CATALYST/CATALYST trading indicators Parametr Wartość Indicator Value Wartość obrotów sesyjnych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin GIE DA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (7/2) Lipiec 2 (7/2) July 2 WIG2 i TechWIG ostatnie 12 miesięcy WIG2 and TechWIG last 12 months 2

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (07/2012) lipiec 2012 (07/2012) July 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (09/2011) wrzesień 2011 (09/2011) Sep 2011 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin (12/2003) Grudzień 2003 (12/2003) December 2003

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin (12/2003) Grudzień 2003 (12/2003) December 2003 Grudzień / December 12/23 GIEŁDA A PAPIERÓW WAR ARTOŚCIOWY TOŚCIOWYCH CH w War arszawie WARSA ARSAW W STOCK EXCHANGE ISSN 1731-92X Biuletyn Miesięczny GPW (12/23) Grudzień 23 (12/23) December 23 WIG2 -

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (09/2013) wrzesień 2013 (09/2013) September 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (12/2013) grudzień 2013 (12/2013) December 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (3/2010) marzec 2010 (3/2010) March 2010

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (3/2010) marzec 2010 (3/2010) March 2010 ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (3/2010) marzec 2010 (3/2010) March 2010 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (11/2013) listopad 2013 (11/2013) November 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesi czny GPW WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesi czny GPW WSE Monthly Bulletin GIE DA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1731-92X Biuletyn Miesi czny GPW (6/25) czerwiec 25 (6/25) June 25 WIG2 ostatnie 12 miesi cy WIG2 Index last 12 months WIG2 i obroty

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW. WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW. WSE Monthly Bulletin GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1731-92X Biuletyn Miesięczny GPW (2/24) Luty 24 (2/24) February 24 WIG2 - ostatnie 12 miesięcy WIG2 Index - last 12 months 2 1 5 1 WIG2

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (10/2011) październik 2011 (10/2011) Oct 2011 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (5/2010) maj 2010 (5/2010) May 2010

ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (5/2010) maj 2010 (5/2010) May 2010 ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (5/2010) maj 2010 (5/2010) May 2010 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe i

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW

Biuletyn Miesięczny GPW Lipiec / July 7/23 GIEŁDA A PAPIERÓW WAR ARTOŚCIOWY TOŚCIOWYCH CH w War arszawie WARSA ARSAW W STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (7/23)Lipiec 23 (7/23)July 23 WIG2 - ostatnie 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (04/2013) Kwiecień 2013 (04/2013) April 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Statystyczny Instrumentów Pochodnych GPW. WSE Derivatives Statistic Bulletin. Rok 2002 / Year 2002

Biuletyn Statystyczny Instrumentów Pochodnych GPW. WSE Derivatives Statistic Bulletin. Rok 2002 / Year 2002 Biuletyn Statystyczny Instrumentów Pochodnych GPW Rok 2002 / Year 2002 INSTRUMENTY POCHODNE / DERIVATIVES Kontrakty Opcje Jednostki indeksowe Razem Futures contracts Options Participatipn units Total 1998

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES I A. EMISJE / ISSUES Stan na 1 października 2004 / As at 1 October 2004 Emisje zarejestrowane w KDPW / Security issues registered in KDPW 1. Papiery wartościowe w obrocie publicznym / Securities in the

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Statystyczny Instrumentów Pochodnych GPW. WSE Derivatives Statistic Bulletin. Rok 2001 / Year 2001

Biuletyn Statystyczny Instrumentów Pochodnych GPW. WSE Derivatives Statistic Bulletin. Rok 2001 / Year 2001 Biuletyn Statystyczny Instrumentów Pochodnych GPW Rok 2001 / Year 2001 INSTRUMENTY POCHODNE / DERIVATIVES Kontrakty Opcje Jednostki indeksowe Razem Futures contracts Options Participatipn units Total 1998

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny instrumentów pochodnych GPW WSE Derivatives Statistic Bulletin. luty 2015 February 2015

Biuletyn statystyczny instrumentów pochodnych GPW WSE Derivatives Statistic Bulletin. luty 2015 February 2015 Biuletyn statystyczny instrumentów pochodnych GPW WSE Derivatives Statistic Bulletin luty 2015 February 2015 Rynek terminowy w bieżącym miesiącu\derivatives market month-to-date Kontrakty terminowe w tym/futures

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesi czny GPW WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesi czny GPW WSE Monthly Bulletin GIE DA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1731-92X Biuletyn Miesi czny GPW (4/24) kwiecieƒ 24 (4/24) April 24 WIG2 ostatnie 12 miesi cy WIG2 Index last 12 months WIG2 i Obroty

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny instrumentów pochodnych GPW WSE Derivatives Statistic Bulletin. czerwiec '2016 June 2016

Biuletyn statystyczny instrumentów pochodnych GPW WSE Derivatives Statistic Bulletin. czerwiec '2016 June 2016 Biuletyn statystyczny instrumentów pochodnych GPW WSE Derivatives Statistic Bulletin czerwiec '2016 June 2016 Rynek terminowy w bieżącym miesiącu\derivatives market month-to-date Średnia liczba Wartość

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny instrumentów pochodnych GPW WSE Derivatives Statistic Bulletin. październik '2015 October 2015

Biuletyn statystyczny instrumentów pochodnych GPW WSE Derivatives Statistic Bulletin. październik '2015 October 2015 Biuletyn statystyczny instrumentów pochodnych GPW WSE Derivatives Statistic Bulletin październik '2015 October 2015 Rynek terminowy w bieżącym miesiącu\derivatives market month-to-date Kontrakty terminowe

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny instrumentów pochodnych GPW WSE Derivatives Statistic Bulletin. sierpień '2016 August 2016

Biuletyn statystyczny instrumentów pochodnych GPW WSE Derivatives Statistic Bulletin. sierpień '2016 August 2016 Biuletyn statystyczny instrumentów pochodnych GPW WSE Derivatives Statistic Bulletin sierpień '2016 August 2016 Rynek terminowy w bieżącym miesiącu\derivatives market month-to-date Kontrakty terminowe

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny instrumentów pochodnych GPW WSE Derivatives Statistic Bulletin. lipiec '2016 July 2016

Biuletyn statystyczny instrumentów pochodnych GPW WSE Derivatives Statistic Bulletin. lipiec '2016 July 2016 Biuletyn statystyczny instrumentów pochodnych GPW WSE Derivatives Statistic Bulletin lipiec '2016 July 2016 Rynek terminowy w bieżącym miesiącu\derivatives market month-to-date Kontrakty terminowe w tym/futures

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny instrumentów pochodnych GPW WSE Derivatives Statistic Bulletin. styczeń '2016 January 2016

Biuletyn statystyczny instrumentów pochodnych GPW WSE Derivatives Statistic Bulletin. styczeń '2016 January 2016 Biuletyn statystyczny instrumentów pochodnych GPW WSE Derivatives Statistic Bulletin styczeń '2016 January 2016 Rynek terminowy w bieżącym miesiącu\derivatives market month-to-date Kontrakty terminowe

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE / SHARES Na rynku notowań jednolitych / Single quotation system 4 798 78,76% 3 462 306 70,96% 10 161 064 91,22% Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market 368 427 34,21% 396 179 847 48,54%

Bardziej szczegółowo

Raport Miesięczny POLPX Monthly Report

Raport Miesięczny POLPX Monthly Report 24/6 3/6 1/7 7/7 8/7 14/7 15/7 21/7 22/7 28/7 29/7 4/8 5/8 11/8 12/8 18/8 19/8 25/8 26/8 1/9 2/9 8/9 9/9 15/9 16/9 22/9 23/9 29/9 3/9 6/1 7/1 13/1 14/1 2/1 21/1 27/1 28/1 3/11 4/11 1/11 11/11 17/11 18/11

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY PolPX MONTHLY REPORT

RAPORT MIESIĘCZNY PolPX MONTHLY REPORT 6/7-12/7 2/7-26/7 3/8-9/8 17/8-23/8 31/8-6/9 14/9-2/9 28/9-4/1 12/1-18/1 Październik 29 / October 29 Rynek Dnia Następnego / Day-Ahead Market Ceny - miesięczne statystyki / Prices - Monthly statistics

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny instrumentów pochodnych GPW WSE Derivatives Statistic Bulletin. grudzień '2015 December 2015

Biuletyn statystyczny instrumentów pochodnych GPW WSE Derivatives Statistic Bulletin. grudzień '2015 December 2015 Biuletyn statystyczny instrumentów pochodnych GPW WSE Derivatives Statistic Bulletin grudzień '2015 December 2015 Rynek terminowy w bieżącym miesiącu\derivatives market month-to-date Kontrakty terminowe

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE EMITENTÓW KRAJOWYCH / SHARES OF DOMESTIC ISSUERS Notowania jednolie / Single price system 1 030-26,74% 36 238 342-46,56% 1 060 186-24,86% Notowania ciągłe / Continuous trading system 818 374 16,17%

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE KRAJOWE / DOMESTIC SHARES Na rynku notowań jednolitych / Single quotation system 1 861 46,77% 1 178 492 67,88% 3 992 166 43,13% Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market 454 002 13,03%

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE KRAJOWE / DOMESTIC SHARES Notowania jednolie / Single price system 497-31,64% 230 424-54,16% 2 973 736 56,00% Notowania ciągłe / Continuous trading system 1 168 247 1,20% 1 496 704 941 1,90% 17 569

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 maja 2005 roku

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 maja 2005 roku Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 maja 2005 roku Na dstawie Uchwały nr 167/03 Zarządu Giełdy z dnia 28 maja 2003 r. z późn. zm. tyczącej indeksów giełwych Giełda

Bardziej szczegółowo

Raport Miesięczny PolPX Mothly Report

Raport Miesięczny PolPX Mothly Report 25/41/5 9/515/5 23/529/5 6/612/6 2/626/6 4/717 18/724/7 1/87/8 15/821/8 Raport Miesięczny PolPX Mothly Report Wrzesień 211 / September 211 Rynek Dnia Następnego / DayAhead Market Ceny miesięczne statystyki

Bardziej szczegółowo

Raport Miesięczny PolPX Mothly Report

Raport Miesięczny PolPX Mothly Report 29/3 4/4 12/4 18/4 26/4 2/5 1/5 16/5 24/5 3/5 7/6 13/6 21/6 27/6 5/7 11/7 19/7 25/7 2/8 8/8 16/8 22/8 Sierpień 21 / August 21 Rynek Dnia Następnego / DayAhead Market Ceny miesięczne statystyki / Prices

Bardziej szczegółowo

Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 9 ust. rozporządzenia MAR Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej a) Nazwa/Nazwisko Sławomir S. Sikora a) Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 January 2016 Rynek Dnia Następnego Day-Ahead Market

Styczeń 2016 January 2016 Rynek Dnia Następnego Day-Ahead Market 3/8 9/8 /8 6/8 7/8 23/8 24/8 3/8 3/8 6/9 7/9 3/9 4/9 2/9 2/9 27/9 28/9 4/ 5/ / 2/ 8/ 9/ 25/ 26/ / 2/ 8/ 9/ 5/ 6/ 22/ 23/ 29/ 3/ 6/2 7/2 3/2 4/2 2/2 2/2 27/2 28/2 3/ 4/ / / 7/ 8/ 24/ 25/ 3/ Styczeń 26 January

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE PRZYJĘTE DO KDPW / FINANCIAL INSTRUMENTS REGISTERED AT NDS

INSTRUMENTY FINANSOWE PRZYJĘTE DO KDPW / FINANCIAL INSTRUMENTS REGISTERED AT NDS AKCJE KRAJOWE / DOMESTIC SHARES / issued securities BRE Bank S.A. PLBRE0005110 BREOPP 800 4,00 96,16 2006-04-11 PLBRE0005128 BREOPP2 8 357 4,00 135,80 2006-04-11 Mostostal Warszawa SA PLMSTWS00068 MSW_05

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący (w 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Październik 2016 October 2016 Rynek Dnia Następnego Day-Ahead Market

Październik 2016 October 2016 Rynek Dnia Następnego Day-Ahead Market 2/5 8/5 9/5 15/5 16/5 22/5 23/5 29/5 3/5 5/6 6/6 12/6 13/6 19/6 2/6 26/6 27/6 3/7 4/7 1/7 11/7 17/7 18/7 24/7 25/7 31/7 1/8 7/8 8/8 14/8 15/8 21/8 22/8 28/8 29/8 4/9 5/9 11/9 12/9 18/9 19/9 25/9 26/9 2/1

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 9,086, ,086, ,654, ,654,

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 9,086, ,086, ,654, ,654, wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz IKE Dynamiczny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący (w 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa 1 088

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. WPROWADZENIE INDEKSU WIG30 SIERPIEŃ 2013 Zmiany na warszawskiej giełdzie Nowe indeksy na GPW Zmiany na GPW Nowy mnożnik w kontraktach terminowych na WIG20

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. WPROWADZENIE INDEKSU WIG30 SIERPIEŃ 2013 Zmiany na warszawskiej giełdzie Nowe indeksy na GPW Zmiany na GPW Nowy mnożnik w kontraktach terminowych na WIG20

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012)

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012) stycznia r. Fundusze ETF w Polsce grudzień r. (Exchange-traded funds in Poland December ) Rynek wtórny Po fatalnym listopadzie, w grudniu wartość obrotów sesyjnych tytułami uczestnictwa trzech funduszy

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce listopad 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland November 2012)

Fundusze ETF w Polsce listopad 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland November 2012) 2.11.12 5.11.12 6.11.12 7.11.12 8.11.12 9.11.12 12.11.12 1.11.12 14.11.12 15.11.12 16.11.12 19.11.12 2.11.12 21.11.12 22.11.12 2.11.12 26.11.12 27.11.12 28.11.12 29.11.12.11.12 1 grudnia 212 r. Fundusze

Bardziej szczegółowo

Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20

Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20 Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20 (1) Dane wejściowe. Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: S wartość indeksu WIG20

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz Gwarantowany I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa 5 479 918

Bardziej szczegółowo

Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych:

Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: Metodologia wyznaczania greckich współczynników. (1) Dane wejściowe. Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: S wartość zamknięcia indeksu WIG20 (pkt),

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012)

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012) 1.1.12 2.1.12.1.12 4.1.12 5.1.12 8.1.12 9.1.12 1.1.12 11.1.12 12.1.12 15.1.12 16.1.12 17.1.12 18.1.12 19.1.12 22.1.12 2.1.12 24.1.12 25.1.12 26.1.12 29.1.12.1.12 1.1.12 listopada 212 r. Fundusze ETF w

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

Wolumen otwartych pozycji indeksowanych do stawki WIBOR

Wolumen otwartych pozycji indeksowanych do stawki WIBOR Wolumen otwartych pozycji indeksowanych do stawki WIBOR Agenda Cel badania Analiza Metodyka Źródła danych Cel badania Celem badania jest oszacowanie, jak na polskim rynku kształtuje się wolumen instrumentów

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.2001 Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe 31.12.2001 5 500 Środki pieniężne Lokaty pieniężne krótkoterminowe 355 Należności Odsetki 68 Pozostałe 2 Aktywa (razem) 5 925 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 373 569 222 1 233 007 306 1. Lokaty 1 373 561 186 1 226 209 363 2. Środki pieniężne 8 036 189 225 3. Należności, w tym 0 6 608

Bardziej szczegółowo

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results Presentation of results for GETIN Holding Group Q1 2010 Presentation for investors and analyst of audited financial results Warsaw, 14 May 2010 Basic financial data of GETIN Holding Higher net interest

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIBOR

Kontrakty terminowe na WIBOR Kontrakty terminowe na WIBOR W Polsce podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym koszt pieniądza na rynku międzybankowym jest WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Powtórzenie. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Powtórzenie Ćwiczenia ZPI 1 Zadanie 1. Średnia wartość stopy zwrotu dla wszystkich spółek finansowych wynosi 12%, a odchylenie standardowe 5,1%. Rozkład tego zjawiska zbliżony jest do rozkładu normalnego.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 32,382,959.42 41,479,767.55 1. Lokaty 32,382,959.42 41,479,542.54 2. Środki pieniężne 0.00 0.00 3. Należności, w tym 0.00 225.01 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rynku opcji. Marek Suchowolec

Wprowadzenie do rynku opcji. Marek Suchowolec Wprowadzenie do rynku opcji Marek Suchowolec Plan Bibliografia Historia opcji Definicja opcji Porównanie opcji do polisy ubezpieczeniowej Rodzaje opcji Animatorzy opcji Depozyty zabezpieczające Warranty

Bardziej szczegółowo

Indeksy giełdowe. Bohdan Wyżnikiewicz. Sopot, 12 marca 2015 r.

Indeksy giełdowe. Bohdan Wyżnikiewicz. Sopot, 12 marca 2015 r. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz Sopot, 12 marca 2015 r. Plan wykładu Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych Historia i charakterystyka indeksów GPW Metodologia indeksów GPW od 19-03-2007 i formuły

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Warszawa, 6 lutego 2013 Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Komunikat Prasowy W styczniu 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 929,9 tys. sztuk wobec 878,2 tys.

Bardziej szczegółowo

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS OTHER INFORMATION 1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS TABLE 1: PARENT UNDERTAKING Company Address Tel. No./Fax www e-mail PBG S.A. www.pbg-sa.pl polska@pbg-sa.pl TABLE 2: DIRECT SUBSIDIARIES Company Address

Bardziej szczegółowo

Eurofundusz Zrównoważony Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień (tysiące złotych)

Eurofundusz Zrównoważony Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Środki pieniężne Eurofundusz Zrównoważony Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 Inwestycje w papiery wartościowe 31.12.2001 31.12.2000 55 575 40 123,0 * Środki na bieżących

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI TABELE WYKRESY

SPIS TREÂCI TABELE WYKRESY BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2002 SPIS TREÂCI TABELE.................................................................................. 5 INFORMACJE O GOSPODARCE.............................................................

Bardziej szczegółowo

PEX PharmaSequence monthly report - January 2018 Total open market (sell-out report)

PEX PharmaSequence monthly report - January 2018 Total open market (sell-out report) PEX PharmaSequence monthly report - January open market (sell-out report) Change in comparison to Cumulative YTD Forecast January January January 2016 turnover (PLN million) open market 1 2 968 4,5% 0,0%

Bardziej szczegółowo

Indeks obligacji skarbowych oraz podsumowanie roku 2010 na rynku Treasury BondSpot Poland. Debiut 16 lutego 2011 r.

Indeks obligacji skarbowych oraz podsumowanie roku 2010 na rynku Treasury BondSpot Poland. Debiut 16 lutego 2011 r. Indeks obligacji skarbowych oraz podsumowanie roku 2010 na rynku Treasury BondSpot Poland Debiut 16 lutego 2011 r. 1 Agenda Ogólne informacje o rynku Treasury BondSpot Poland Indeks obligacji skarbowych

Bardziej szczegółowo

10. / 42! 1 A$!! )$$$% 0 " + 42 + 1 +! "!" 1!" ""!1!!!!42 % "" t "1%/4( " +. 7 4'8 A. 5.62 B. 5.67 C. 5.72 D. 5.77 E. 5.82

10. / 42! 1 A$!! )$$$% 0  + 42 + 1 +! ! 1! !1!!!!42 %  t 1%/4(  +. 7 4'8 A. 5.62 B. 5.67 C. 5.72 D. 5.77 E. 5.82 Matematyka finansowa 09.12.2000 r. 10. / 42! 1 A$!! )$$$% 0 " + 42 + 1 +! "!" 1!" ""!1!!!!42 % "" * t "1%/4( " + i 10%. 7 4'8 A. 5.62 B. 5.67 C. 5.72 D. 5.77 E. 5.82 10 Matematyka finansowa 24.03.2001

Bardziej szczegółowo