ĘSTOCHOWSKA POLITECHNIKA CZ. Dr inŝ. Teresa Bajor, Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesó. Przeróbki Plastycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ĘSTOCHOWSKA POLITECHNIKA CZ. Dr inŝ. Teresa Bajor, Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesó. Przeróbki Plastycznej"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA CZ ĘSTOCHOWSKA CZĘ Dr inŝ. Teresa Bajor, Dr inŝ. Rafał Dobrakowski Wydział Wydział InŜ InŜynierii Procesowej Materiał Materiałowej i Fizyki Stosowanej Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesó Procesów Przeró Przeróbki Plastycznej

2 System informacyjny moŝna określić jako posiadającą wiele poziomów strukturę pozwalającą uŝytkownikowi na przetwarzanie, za pomocą procedur i modeli, informacji wejściowych w wyjściowe. Natomiast system informatyczny jest wydzieloną, skomputeryzowaną, częścią systemu informacyjnego. Pełna kontrola nad przepływem informacji w przedsiębiorstwie Monitoring produkcji - utrzymanie parametrów procesów technologicznych na zadanym poziomie Łatwość dostępu do informacji dla pracowników na określonym stanowisku pracy (instrukcje BHP, instrukcje technologiczne i inne dokumenty związane z miejscem pracy) Informacja on-line dla kierownictwa niŝszego i wyŝszego szczebla zarządzania

3 1. NiŜsze koszty projektowania do 30% 2. Krótszy cykl produkcyjny do 60% 3. Wzrost produktywności do 70% 4. WyŜsza jakość do 50% 5. Mniej zapasów produkcji w toku do 60% 6. NiŜsze koszty osobowe do 20%

4 Oznacza klasę systemów informatycznych stosowanych do wspomagania większości działań wykonywanych w przedsiębiorstwie. System ERP składa się ze współpracujących ze sobą modułów (aplikacji), najczęściej współdziałających z jedną bazą danych, do której zapisywane są informacje. Systemy ERP stosowane są w przedsiębiorstwach produkcyjnych, budowlanych, handlowych, usługowych, instytutach naukowo-badawczych itp. Zwiększają efektywność zarządzania zamówieniami, stanem zapasów, sprzedaŝą, zakupem oraz usprawniają procesy planowania produkcji. Mogą obsługiwać produkcję masową, seryjną jaki i jednostkową. Systemy klasy ERP obejmują równieŝ takie obszary działalności firmy jak: kadry, płace, finanse, księgowość i majątek trwały, kontroling. Dzięki systemom ERP kierownictwo ma ciągły dostęp do aktualnych danych przedstawianych w dogodnych zestawieniach, co przyspiesza podejmowanie decyzji, zmniejsza koszty, usprawnia kontrolę oraz zarządzanie całą firmą.

5

6 KLIENCI INDYWIDUALNI DOSTAWCA SYSTEM ERP II SYSTEM ERP II???? ODBIORCA PRACOWNICY W TERENIE

7 PLANOWANIE I KONTROLA FINANSOWA STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM PLANOWANIE I KONTROLA PRODUKCJI (MRP II) ZARZĄDZANIE DYSTRYBUCJĄ

8 FI (finanse i księgowość) CO (kontroling) AM (środki trwałe) IM (zarządzanie inwestycjami) TR (rozliczenia z urzędem skarbowym) PS (projekty) IS (rozwiązania branŝowe dla przemysłu) HR (zarządzanie kadrami) PM (remonty i utrzymanie majątku produkcyjnego) QM (zarządzanie jakością) PP (planowanie produkcji) MM (zarządzanie materiałami) SD (sprzedaŝ i dystrybucja) SM (zarządzanie usługami) WM (zarządzanie magazynami)

9 Według firmy analitycznej DiS: Wartość rynku systemów informatycznych ERP w Polsce w 2008 r. przekroczyła 2 mld zł Coraz więcej średnich polskich firm decyduje się na zakup systemów informatycznych wspomagających zarządzanie firmą, tzw. ERP. Na zakup tych systemów coraz częściej decydują się średnie firmy. Jeszcze w 2001 r. instalacje tego oprogramowania w duŝych przedsiębiorstwach stanowiło około 32 proc. wszystkich ówczesnych wdroŝeń ERP w Polsce (było ich wtedy ogółem ok. 3,7 tys.). Pod koniec 2008 r. wdroŝenia duŝych systemów ERP stanowiły juŝ tylko ok. 18 proc. ogółu (wśród blisko 14 tys. przedsiębiorstw).

10 CDN Egeria CDN XL Digitland Enterprise ECLSoft S.I. Epicor 9 Exact Globe Graffiti Platinum Hornet ERP IFS Applications Impuls 5 Infor ERP Adage Infor ERP Blending Infor ERP Com Infor ERP LN Infor LN 6.1 (Baan( 6) Infor Max Infor ERP System21 (Aurora 2.1) Infor ERP SL Infor ERP XA Infor XPERT iscala ISOF JD Edwards EnterpriseOne Jeeves Universal Lawson MAAT MaxeBusiness Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics NAV Oracle Business Suite proalpha QAD Enterprise Applications REKORD SAP ERP SENTE Softlab SQL STER_ERP Symfonia + Koni Teamcente TETA Constellatio Xpertis Raport specjalny Computerworld lipiec 2009

11 MoŜe obsługiwać przedsiębiorstwa: Małe (do 3 tys. transakcji/mc, do 3 tys. indeksów, do 30 uŝytkowników) Średnie (do 10 tys. transakcji/mc, do 10 tys. indeksów, do 60 uŝytkowników) DuŜe (ponad 10 tys. transakcji/mc, ponad 10 tys. indeksów, ponad 60 uŝytkowników) Obsługa rozbudowanej sieci dystrybucyjnej Obsługa eksploatacji skomplikowanych urządzeń System obsługuje specyficzne wymogi rodzaju/gałęzi przemysłu: - CięŜki - Motoryzacja produkcja finalna - Motoryzacja produkcja i dostawa komponentów - Elektromaszynowy - Produkcja materiałów budowlanych / ceramicznych - Przemysł precyzyjny - Przemysł elektroniczny - Przemysł spoŝywczy (produkcja procesowa i dyskretna) - obsługa hodowli i kontraktacji - Przemysł chemiczny procesowy - Przemysł farmaceutyczny aparaturowy - Przemysł lekki - Przemysł meblarski Raport specjalny Computerworld lipiec 2009

12 142, 7 55,8 49,5 43,5 34,5 26,6 19,6 14,7 14,0 12, SAP Polska 2 Asseco Business Solutions 3 Oracle Polska 4 Comarch 5 IFS Poland 6 QAD Polska 7 Teta 8 Macrologic 9 BPSC 10 Exact Software Poland Raport Computerworld TOP200

13 1. Modułowa budowa. 2. MoŜliwość dokonywania adaptacji rozwiązań we własnym zakresie. 3. Czytelny interfejs graficzny. 4. MoŜliwość łatwej integracji z innymi aplikacjami lub urządzeniami bezprzewodowymi. 5. Predefiniowane procesy biznesowe i pakiety funkcjonalne pod róŝne rozwiązania biznesowe i branŝowe.

14 Podejście SOA umoŝliwia budowę systemów informatycznych przedsiębiorstw zorientowanych na usługi wg sprawdzonych składników. Jest z pewnością jedną z najbardziej obiecujących metod tworzenia systemów informatycznych i zarządzania nimi. Systemy informatyczne konstruowane w architekturze usługowej SOA, z wykorzystaniem języka XML i Web Services, cechują się duŝą elastycznością modyfikacji i niŝszym kosztem utrzymania rozwiązań. WdroŜenie architektury SOA pozwala na osiągnięcie korzyści technologicznych i biznesowych: włączenie dowolnej aplikacji lub zbioru aplikacji do środowiska SOA umoŝliwi udostępnienie dowolnej automatyzacji jako metody w usłudze sieciowej, elastyczność polegająca miedzy innymi na zastosowaniu konektorów dla aplikacji posiadających API, obsługa zdarzeń polegająca na inicjacji procesów przez zdarzenia uŝytkownika, dane lub usługi, skalowalność i wydajność, zwiększona, szybciej osiągnięta wartość biznesowa, minimalizacja ryzyka i wpływu na działanie firmy, niŝsze koszty wdraŝania i obsługi.

15 Oprogramowanie WINDOWS LINUX XP VISTA System operacyjny licencja na 1 komputer 1 278,00 662,00 max 20,00* Pakiet biurowy 1 515, ,00 0,00 Program pocztowy 0,00 0,00 0,00 Przeglądarka stron WWW 0,00 0,00 0,00 Razem koszty 2 793, ,00 20,00 *koszty pozyskania nośnika np.: koszt zakupu czasopisma

16 WdroŜenie systemu ERP jest jedną z najwaŝniejszych decyzji w funkcjonowaniu firmy. Zmienia nie tylko podstawy informatyczne, ale wpływa równieŝ na sposób jej zarządzania oraz funkcjonowania procesów biznesowych. Dobrze wybrany i wdroŝony system przyczyni się do ewolucji oraz rozwoju firmy. Zakup systemu ERP moŝna potraktować jako inwestycje o bardzo wysokim współczynniku zwrotu Przykład systemu ERP: Koszt zakupu licencji ( przedsiębiorstwo wielkości uczelni) 1-2mln zł WdroŜenie: ok % kosztów zakupu licencji Roczne opłata licencyjna: 1-2% ceny zakupu przez okres 5 lat PrzedłuŜenie licencji na okres 2 lat po upływie 5 lat: 2-5% ceny zakupu

17

18

19

20

21 Studia podyplomowe w obszarze ZISZ Szkolenia z obsługi SAP R3 Wsparcie przy wyborze i wdroŝeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wsparcie przy tworzeniu i implementacji indywidualnych rozwiązań Zapraszamy do współpracy pracy Kontakt: Al. Armii Krajowej 19, Częstochowa, mail: www: www. wip.pcz.pl

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV365 NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie Microsoft Dynamics NAV Microsoft NAV.express Spis treści Czym jest NAV365?...4 Dla kogo jest NAV365?... 6 Korzyści

Bardziej szczegółowo

www.nav2013.pl Jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Codziennie ułatwia pracę prawie 2 000 000 użytkowników w blisko 100 000 firm.

www.nav2013.pl Jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Codziennie ułatwia pracę prawie 2 000 000 użytkowników w blisko 100 000 firm. 2013 www.nav2013.pl Jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Codziennie ułatwia pracę prawie 2 000 000 użytkowników w blisko 100 000 firm. Uwolnij potencjał Twoich pracowników! Dzięki przejrzystym

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH T ELEINFO 100 Stan informatyzacji polskiej gospodarki i rozstrzygnięcie Konkursu na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje Drodzy Czytelnicy Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl PRZETWARZANIE ANALITYCZNE PODSTAWĄ ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH KLASY BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych procesowych. Źródłem danych dla EDS może być dowolny system cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU 6 sierpnia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 3. SKUTKI ZMIAN

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Systemy informacyjne dr inż. Janusz Górczyński 1 System informacyjny (1) Systemy informacyjne towarzyszą człowiekowi przez całe jego życie. W każdej organizacji system

Bardziej szczegółowo

Zespół ISIT O FIRMIE:

Zespół ISIT O FIRMIE: Oferta Zachęcamy do zapoznania się z kompleksową ofertą usług świadczonych przez ISIT jest ona podstawą zadowolenia naszych klientów. Ofertę wzbogacamy o indywidualne podejście, wiedzę i doświadczenie

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument INTEGRACJA Microsoft Dynamics NAV Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft Oficjalny dokument Integracja innowacyjnych rozwiązań Data: kwiecień 2007 r. www.microsoft.com/dynamics

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. XX XXXX Nr kol. XXXX Marcin WYSKWARSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii i Informatyki ANALIZA

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo