Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji"

Transkrypt

1 Zaawansowane planowanie wspierające Lean Production Certyfikowane przez Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji Światowi liderzy Lean Production korzystają z systemu ASPROVA: Advanced Planning and Scheduling System (APS) firmy ASPROVA ma w Japonii 48% udziału w rynku (według danych Fuji Keizai)

2 Wyższa elastyczność i redukcja kosztów realizowane jednocześnie Jak zrównoważyć wymagania stawiane przez rynek z celami producenta? Wymagania rynku ê rosnąca liczba wersji produktu krótkie terminy dostawy krótkoterminowe zamówienia niestabilne ceny surowców zmienny popyt krótkie okresy życia produktów Wymagania wobec przedsiębiorstw produkcyjnych ê utrzymanie niskich stanów magazynowych skrócenie cyklu produkcyjnego precyzyjne i efektywne wykorzystanie zasobów: maszyn, personelu, materiałów terminowość dostaw minimalizacja nakładów na planowanie i sterowanie redukcja kosztów stałych Rosną wymagania wobec firm produkcyjnych. Wzrost wymagań przekłada się w większości przypadków na wzrost zapasów, w tym zapasów wyrobów trudno zbywalnych czy wyrobów podlegających wymogom niszczenia po upływie terminu przydatności. Tendencja ta prowadzi do znacznego wzrostu kosztów. Im większe zapasy materiałów, tym sterowanie procesem produkcji staje się trudniejsze. Wysokie stany magazynowe powodują, że gospodarka magazynowa staje się nie przejrzysta, a wówczas łatwo o brak wymaganych dla zlecenia produkcyjnego pozycji. W rezultacie pomimo wysokich stanów zapasów dotrzymanie terminów dostaw staje się trudniejsze. 2

3 ASPROVA APS rozwiązanie problemów planowania produkcji Dlaczego systemy ERP wymagają uzupełnienia w obszarze zaawansowanego planowania Dynamika rynków powoduje, że planowanie w oparciu o przewidywanie tendencji rynkowych należy do przeszłości. Przedsiębiorstwa produkcyjne muszą reagować na zmiany rynkowe elastycznie, wręcz w czasie rzeczywistym. Systemy ERP umożliwiają efektywne zarządzanie firmą pod względem controlingu, gdzie dane przetwarzane są sekwencyjnie. Przy takim podejściu szczegółowe planowanie oparte na 100% odzwierciedleniu stanu realizacji zleceń i optymalizacją procesów produkcji nie jest możliwe. Dlatego właśnie ASPROVA APS stanowi naturalne uzupełnienie systemu ERP, brakujące ogniwo pomiędzy ERP i MES. System zaawansowanego planowania ASPROVA APS w czasie rzeczywistym pozwala bezbłędnie ustalić: Jaki może być termin dostawy dla nowego zlecenia? Jak duży jest wskaźnik wykorzystania ogólnej zdolności produkcyjnej i poszczególnych zasobów? Jakie następstwa niesie zmiana priorytetów dla konkretnych zleceń? Jaki jest optymalny moment rozpoczęcia poszczególnych zleceń produkcyjnych? Gdzie znajdują się wąskie gardła lub niewykorzystane zdolności produkcyjne? Jaka jest optymalna kolejność realizacji zleceń w poszczególnych zasobach? Jak zoptymalizować długość cyklu produkcyjnego i zapasy magazynowe? Jak steruje się zleceniami przy posiadanych zasobach i zdolności produkcyjnej? System ERP (SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, Baan,...) System zaawansowanego planowania MES/BDE Brakujący element między ERP a MES 3 Zaawansowane planowanie wspierające Lean Production

4 W biznesie jak w sporcie Ci, którzy odnoszą sukcesy są szybcy, szczupli, elastyczni ASPROVA APS umożliwia konsekwentną realizację Lean Production Co uzyskali użytkownicy systemu ASPROVA: cykl produkcji krótszy o 50% redukcję zapasów półproduktów o 50 % redukcję stanów magazynowych wyrobów gotowych o 30 % wzrost produktywności drastyczne zmniejszenie nakładów produkcyjnych redukcję kosztów stałych i zmiennych znaczny wzrost elastyczności i szybkości w dostosowaniu się do zmieniających się warunków rynkowych Wielu menedżerów dostrzega potrzebę wdrożenia Lean Production. ASPROVA jest zgodna z jej wymaga-niami. Nie bez przyczyny system jest stosowany przez światowych liderów Lean Production. Planowanie szczegółowe z ASPROVĄ (uproszczony schemat przebiegu procesu) 7 Nawet gdy występują zmiany, planista może w bardzo łatwy sposób sterować produkcją poprzez optymalizaję harmonogramu. 1 Nowe zlecenia produkcyjne łącznie z danymi podstawowymi są regularnie przekazywane z systemu ERP do Asprovy. 6 Asprova gromadzi informacje zwrotne z ERP/BDE/MES i przedstawia rzeczywisty stan realizacji zleceń. 2 W Asprovie następuje 100% odzwierciedlenie szczegółowego planu produkcji. 5 Lub: Instrukcje pracy wydawane są przez Asprovę wszystkim określonym stanowiskom pracy za pośrednictwem systemu ERP/MES. 3 Planista za pomocą systemu Asprova może łatwo i szybko sterować zleceniami, przeprowadzać optymalizację planu. 4 Z oprogramowania Asprova wydawane są bezpośrednio instrukcje do wszystkich stanowisk pracy. 4

5 Szybkość i wydajność planowania to podstawowe źródło przewagi konkurencyjnej Ultraszybka logika planowania umożliwia odwzorowanie procesów produkcji w czasie rzeczywistym Wydajność obliczeniowa operacji w 3 sekundy, a operacji w czasie poniżej 20 sekund, przy uwzględnieniu ponad tysiąca parametrów dla każdego zlecenia produkcyjnego, pozycjonuje ASPROVĘ jako najszybszy na świecie system do harmonogramowania. Dzięki takiej wysokiej wydajności obliczeniowej możliwa jest: kompleksowa synchronizacja procesów produkcji realizowana niemal on-line, łącznie z łańcuchem dostaw (supply chain) przy uwzględnieniu wszystkich zależności wynikających z wydajności, terminów dostaw i rzeczywistej dostępności materiałów oraz symulacja wielu alternatyw w odniesieniu do wykonalności, kosztów, okresów dostaw. Dla porównania warto podkreślić, że konwencjonalne systemy harmonogramowania dla obliczenia operacji wymagają godzin pracy, dzielenia procesu planowania na etapy lub dodatkowego zastosowania oprogramowania indywidualnego. W rezultacie przeanalizowanie skutków wielu zmian i wybór najlepszego wariantu staje sie niemożliwe. Wykonując 5000 operacji obliczeniowych w czasie 3 sekund system ASPROVA jest najszybszym planistą na świecie. Planista na drodze różnorodnych symulacji jest w stanie w ciągu kilku sekund określić np. optymalną długość cyklu produkcyjnego. W najnowszej wersji oprogramowanie ASPROVA ma wydajność obliczeniową czterokrotnie wyższą od wersji poprzedniej. Wysoka prędkość realizowanych obliczeń pozwala na natychmiastową identyfikację potencjalnych skutków każdej wprowadzonej zmiany. 5 Zaawansowane planowanie wspierające Lean Production

6 Wykorzystaj precyzyjne wskazówki 2400 parametrów i 4000 cech umożliwia precyzyjnie planować produkcję ASPROVA umożliwia uwzględnienie wszelkich prawdopodobnych sytuacji, występujących w procesie produkcji. Dzieje się tak dzięki udostępnieniu w oprogramowaniu aż 2400 parametrów i 4000 cech, których zastosowanie umożliwia 100% odwzorowanie procesu produkcji. Do kluczowych parametrów oprogramowania ASPROVA zalicza się: Zasoby: możliwości wszystkich zasobów są jednocześnie uwzględniane w obliczeniach jednoczesne uwzględnienie w obliczeniach dostępności wszystkich zasobów, z rozbiciem na zasoby główne i podrzędne jak linia technologiczna, maszyny, formy, narzędzia, obsługa itp., ustalenie priorytetów wśród zasobów zaplanowanie terminów czynności okresowych (np. konserwacja) indywidualne kalendarze pracy, uwzględniające zmianowość, dni i godziny robocze, nadgodziny, pracę w weekendy, okresy przestojów maszyn czy urlopów pracowników automatyczne planowanie terminów czynności (np. przeglądy techniczne, konserwacja), wynikających czy to z czasu pracy (np. 2 godziny po 500 godzinach pracy) czy częstotliwości użytkowania (np. 4 godziny co 1000 odlewów) lub według daty kalendarzowej (np. 1 godzina o w ostatni dzień roboczy miesiąca) określenie macierzy wydajności współpracujących zasobów ustalenie okresów dostępności zasobów określenie warunków, które muszą spełniać zasoby by móc przeprowadzić następny proces blokowanie zasobów ocena alternatywnych konfiguracji zasobów Procesy: indywidualnie ustalane czasy przygotowawczo zakończeniowe przezbrojenia wewnętrznego, zewnętrznego, czyszczenia, w odniesieniu do linii produkcyjnych, instalacji, maszyn, wyrobów, zleceń wraz z ich optymalizacją uwzględnienie maksymalnych i minimalnych okresów oczekiwania lub czasu transportu w operacjach pośrednich zarządzanie procesami równoległymi lub nakładającymi się minimalizowanie czasów przygotowawczych i produkcyjnych obsługa i podział wielkości partii 100% odwzorowanie procesu produkcji jest fundamentalnym założeniem przygotowania precyzyjnego i szczegółowego planu produkji. 6

7 Źródłem popularności ASPROVY w zastosowaniach w różnych gałęziach przemysłu jest: możliwość 100% odwzorowania wszystkich cyklów, procesów i metod produkcji, z zastosowaniem 4000 cech i 2400 parametrów zasadniczo brak potrzeby dodatkowych inwestycji w oprogramowanie krótka i korzystna cenowo implementacja. 100-procentowe odwzorowanie stanu produkcji w systemie planowania Zamówienie: możliwość natychmiastowego obliczenia realnego czasu dostawy dla zapytań klientów z uwzględnieniem dostępności materiałów i wydajności zasobów możliwość planowania także w długim, wielomiesięcznym horyzoncie indywidualne ustawienie priorytetu dla każdego zlecenia automatyczna realizacja z wyprzedzeniem zlecenia produkcji przy osiągnięciu minimalnego zapasu półproduktów lub produktów gotowych automatyczne tworzenie planu produkcji na bazie planu sprzedaży automatyczne generowanie zleceń produkcyjnych na brakujące ilości w zależności od stanów magazynowych przy przyjęciu zlecenia w trybie przyspieszonym, lub przy zmianie priorytetów zleceń, dynamiczne obliczenie skutków zmian, w szczególności symulacji utrzymania wymaganych terminów realizacji. Materiały: Jakość: ustalenie procentowego udziału braków i współczynnika produktywności na wyrób, proces, zasób, aby w ostatecznym rozrachunku otrzymać oczekiwaną wielkość produkcji (liczbę sztuk) automatyczne obliczenie odpowiednich ilości przy uruchomieniu pierwszej operacji. Autorzy ASPROVA APS uwzględnili w trakcie rozwoju oprogramowaniu ponad 100 sugestii klientów, dotyczących parametrów planowania. Wszechstronność, elastyczność i wydajność obliczeniowa ASPROVY zdecydowała, że oprogramowanie zostało zakupione przez ponad 1300 klientów. planowanie uwzględnia dostępność materiałów planowanie uwzględnia parametry czasowe ewentualnych dostaw materiałów do produkcji realizowanej na zamówienie automatyczne dopełnianie zleceń produkcyjnych do wymaganych jednostek logistycznych uwzględnienie ograniczeń składowania oraz stanów minimalnych czy awaryjnych planowanie uwzględnia standardowe czasy wydań i dostaw materiałów. Oprogramowanie umożliwia indywidualne dostosowanie zasad produkcji i priorytetu do każdego zamówienia. 7 Zaawansowane planowanie wspierające Lean Production

8 W oka mgnieniu ocenisz sytuację Graficzny interfejs użytkownika kluczem do szybkiej oceny i podjęcia stosownych działań Przyjęte zasady wizualizacji procesów produkcji umożliwiają natychmiastowe wykrycie opóźnień i podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych. Wynik planowania przedstawiany jest w postaci diagramu Gantta, zawierającego całościowe odwzorowanie wszystkich czynności składających się na realizację zlecenia produkcyjnego od momentu przyjęcia zamówienia od klienta do dostawy gotowego wyrobu. Belkowy układ diagramu umożliwia obserwację zarówno produkcji bieżącej jak i przyszłej. Wraz z informacją graficzna prezentowane są wielkości liczbowe. Wszystkie zlecenia są prezentowane w formie diagramów, z możliwością filtrowania czy uwypuklenia zleceń opóźnionych. Diagram pozwala na identyfikację powiązań wszystkich procesów zlecenia. Funkcjonalność interfejsu użytkownika: graficzne uwypuklenie zidentyfikowanych problemów prezentacja zależności pomiędzy procesami lub zamówieniami pełna swoboda w definiowaniu wyglądu ekranu aplikacji (ustawienia kolorów, wyróżnień, wyglądu paska narzędzi w menu, wprowadzania danych itp.) budowa i kontrola planu z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem prezentacja wszystkich szczegółów przepływów: materiałów, kooperacji, rozpoczęcia i zakończenia zlecenia od początku do końca możliwość modyfikacji zmian roboczych zakładu produkcyjnego możliwość ręcznego przydziału zasobów do zlecenia produkcyjnego, z możliwością wycofania lub powtórzenia wprowadzonych zmian szerokie możliwości filtrowania diagramów według: procesów, zasobów, zmian pracy, wyników itp. natychmiastowa wizualizacja wyników produkcji skalowalność osi czasu wedle pożądanego horyzontu (dni kalendarzowe/okresy pracy) możliwość wyświetlania wszystkich szczegółów poszczególnych procesów przejście pomiędzy powiązanymi danymi podstawowymi, diagramami, raportami i kartami obsługi wykonanie wydruków W takiej sytuacji planista przeprowadza symulację innych scenariuszy, tak aby uniknąć opóźnienia terminu dostawy. 8

9 Przykłady wykorzystania interfejsu użytkownika ASPROVY: Diagam Gantta pozwala ocenić dostępność zasobów: maszyn, materiału i personelu. Graficzne przedstawienie stanów i zmian zapasów w wyniku przekazania materiału do produkcji i zużycia. Informacje o zapasach mogą być wyświetlane i eksportowane okresowo. Analiza pozwala z wyprzedzeniem reagować na spodziewane zdarzenia. Różne formy prezentacji: Aktywne raporty tabelaryczne, w formacie zbliżonym do Excel, umożliwiające przeszukiwanie, zastępowanie, automatyczne uzupełnianie, wycofywanie, kopiowanie i wstawianie z i do Excel, z wykorzystaniem schowka. Błędy są sygnalizowane zmianą koloru tła. Analiza stopnia wykorzystania wszystkich zasobów z funkcją eksportu do Excel. Poprzez rozszerzenie widoku możliwia przegląd poziomu wykorzystanych zasobów w poszczególnych zleceniach. Schematy drzewiaste umożliwiają kontrolę wprowadzonych danych i zamodelowanego procesu. Analizy spersonalizowane definiowane zależnie od indywidualnych potrzeb użytkowników. 9 Zaawansowane planowanie wspierające Lean Production

10 ASPROVA APS możliwość kompleksowego planowania w pełnym zakresie Dodatkowa funkcjonalność umożliwiająca zbudowanie wysoko wydajnego środowiska do planowania Związek pomiędzy sprzedażą a produkcją automatyczne tworzenie zleceń produkcyjnych z danych działu sprzedaży czy informacji historycznych plan produkcji i zamówienia sprzedaży mogą zostać powiązane celem ustalenia terminu dostawy możliwość zbudowania planu sprzedaży w oparciu o roczne lub miesięczne plany produkcji Ograniczenie czasu MAX możliwość zdefiniowania maksymalnego, nieprzekraczalnego odstępu czasu pomiędzy operacjami zastosowanie: przy produkcji półfabrykatów z ograniczonym terminem przydatności, w produkcji spożywczej, farmaceutycznej, chemii itp. Związek pomiędzy zaopatrzeniem a produkcją tworzenie planów zakupowych, średnio i długoterminowych tworzenie planów produkcji uwarunkowane istniejącym planem zakupów ustalenie minimalnych partii zakupów uzupełnienie stanów magazynowych przy uwzględnieniu informacji o wysyłce i sprzedaży Blokada zasobów Po zakończeniu produkcji zasoby mogą zostać zablokowane, np. w celu zatankowania lub nasmarowania, itp. Warunki konserwacji dotyczące wszystkich zasobów Automatyczne planowanie konserwacji po określonej liczbie cykli, częstotliwości stosowania, okresie użytkowania, celem oczyszczenia bądź przezbrojenia. KPI (Key Performance Indicators) Kluczowe wskaźniki z łącznej puli zawierającej 51 definicji. KPI obliczane są dla całego planu, bądź poszczególnych zleceń, zasobów, wyrobów. Porównanie wskaźników KPI dla poszczególnych wariantów planu umożliwia ocenę: obrotu, kosztów materiału, stawek godzinowych, kosztów obcych, kosztów łącznych, zysków, terminowości, długości cyklu produkcyjnego, udziału okresów przezbrojenia w cyklu, ilości i wartości zapasów itp. Logika optymalizacji Optymalizacja sekwencji operacji według wybranych właściwości np.: segregacji identycznych wyrobów w określonym przedziale czasu, sortowanie według pigmentu (od kolorów jasnych, do ciemnych), sortowanie według grubości (od blach grubych do cienkich), sortowanie według temperatur obróbki wsadu pieca (od niskich do wysokich), itp. 10

11 Szybka integracja ASPROVA APS posiada certyfikaty większości liczących się dostawców oprogramowania ERP i została zintegrowana z ponad 200 różnymi systemami informatycznymi, w tym: SAP, BAAN, Microsoft AX i NAV, JDEdwards. z posiadanym już systemem Certyfikowane przez Maksymalna elastyczność poprzez wysoką zdolność integracji i system wtyczek Mocną stroną systemu ASPROVA APS jest łatwość i szybkość integracji z posiadanymi już przez firmę produkcyjną oprogramowaniem. Gdyby jednak konieczne byłyby jakiekolwiek działania integracyjne wykorzystać można wtyczki w języku Visual Basic, C++ lub wbudowaną funkcję formuł. Można w ten sposób rozszerzyć menu pól dialogowych, zakres wyświetlanych danych, czy rozbudować logikę planowania o własne funkcje. System wtyczek bazuje na technologii Microsoft Standard COM, dzięki czemu każdy użytkownik znający oprogramowanie Visual Basic lub obsługę makr w Excel czy Acces jest w stanie z łatwością zdefiniować ustawienia wtyczek interfejsu. Dzięki zastosowaniu wtyczek integracja nie wymaga wprowadzania zmian w posiadanym już oprogramowaniu, ponadto zachowana zostaje pełna zdolność do przeprowadzania aktualizacji. Aby nie gromadzić i przetwarzać nadmiaru danych wykorzystuje się mechanizmy przyrostowego importu i eksportu, dzięki czemu aktualizowane są jedynie dane zmienione, a efekt zmian jest natychmiastowo widoczny. Najważniejsze dane techniczne: brak potrzeby wykorzystywania zewnętrznego oprogramowania dzięki wbudowanym mechanizmom definiowania formuł obsługa XML, ułatwiająca komunikację z nowoczesnymi systemami ERP, także przy wykorzystaniu Internetu dane z tablicy wyników planowania mogą być importowane i eksportowane obsługa technologii Visual Basic for Aplications certyfikowana przez Microsoft komunikacja z powszechnie stosowanymi bazami danych jak np. Microsof SQL, Oracle, Acces - z wykorzystaniem mechanizmów OLE funkcja zmiany danych podczas importu i eksportu przyrostowy import i eksport danych możliwość określania klucza podstawowego swoboda w definiowaniu sekwencji danych w bazie funkcja filtrowania zbiorów danych wsparcie Unicode, dane tekstowe jako CSV lub separowane znakiem Tab swoboda w definiowaniu kolejność pól pola tabel do eksportu/importu mogą być wybierane pojedynczo każda tabela może zawierać indywidualne ustawienia Wbudowana funkcja formuł sprawia, że nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowego oprogramowania: Przy pomocy formuł można w wielu miejscach wpływać na funkcjonowanie oprogramowania, interfejs graficzny, zasady obsługi, połączenie z bazą danych. Tworzenie formuł przypomina definiowanie makr i nie wymaga stosowania programów zewnętrznych. Funkcja Field Mapping pozwala łatwo zbudować połączenie pomiędzy ASPROVA APS a systemami posiadanymi już przez przedsiębiorstwo. 11 Zaawansowane planowanie wspierające Lean Production

12 Z ASPROVĄ zyskasz na czasie Dobre praktyki wiodących podmiotów Lean Production Pomysły i logika planowania produkcji z uwzględnieniem wielu parametrów: Z praktyki wzięte Kontrola szacowanie przy uwzględnieniu ograniczeń wydajności zasobów każde zlecenie produkcyjne może podlegać planowaniu wstecz i w przód. ff wstecz: od terminu dostawy do najpóźniejszego terminu startowego (idea Just-in-Time). f f w przód: najwcześniejszy termin realizacji zlecenia od bieżącego momentu (dla zleceń w trybie przyspieszonym) sterowanie wąskimi gardłami (metodą pull-push): zależnie od dostępności zasobu stanowiącego wąskie gardło położenie nacisku na skrócenie całkowitego czasu realizacji zlecenia produkcyjnego poprzez optymalizację momentu rozpoczęcia zlecenia automatyczny podział procesów Heijunka alokacja zasobów z wyrównaniem stopnia obciążenia grupowanie zleceń dla partii wyrobów o takich samych cechach minimalizacja czasów przygotowawczozakończeniowych drogą komplementacji wyrobów automatyczne łączenie zleceń powiązanych kompleksowymi uwarunkowaniami ograniczenia stanów magazynowych, powiązanie poziomu zapasów z charakterystyką występujących okresowo zmian, poziomem minimalnym/awaryjnym oraz uwzględnienie ryzyka braków materiałowych możliwość jednoczesnych zmian w trakcie jednego nowego procesu planowania, w szczególności poprzez nałożenie nowych zleceń na istniejący już plan, z zachowaniem dotychczasowych przyporządkowań zasobów możliwość położenia nacisku na utrzymanie priorytetowych parametrów planu wykorzystywanie filtrów do identyfikacji i obserwacji określonych zleceń, procesów, zasobów. Wygrzewanie Strahlen Prasowanie Pressen Wygrzewanie Prasowanie Montaż Smarowanie Smarowanie Smarowanie Wygrzewanie Kucie Cięcie Kucie W procesie produkcji wyrób podlega obróbce od dwóch do czterech razy, każdorazowo z wykorzystaniem 4 maszyn. Przy skali produkcji obejmującej setki zleceń dla różnorodnych wyrobów i zróżnicowanej ilości, ręczne planowanie nawet tak prostej produkcji staje się skomplikowanym procesem. ASPROVA ułatwia sporządzenie optymalnego planu produkcji. W opisywanym przypadku po zdefiniowaniu czasów przezbrojeń powstał harmonogram, z którego wynika, że największą płynność produkcji i najlepsze wykorzystanie personelu uzyskać można przy równoczesnym przezbrajaniu dwóch maszyn. 12

13 Przykładowe korzyści uzyskane przez użytkowników ASPROVA: redukcja kosztów planowania: zamiast pracy dwóch osób w pełnym wymiarze (16 roboczogodzin) wystarczyły jedynie 2 roboczogodziny każdego dnia obniżenie stanów magazynowych półproduktów o 50% wzrost produktywności o 20% wzrost wydajności o 20% w wyniku redukcji czasów przygotowawczo-zakończeniowych istotna poprawa terminowości dostaw Redukcja czasu trwania cyklu produkcyjnego: planowanie z naciskiem na eliminację skutków występowania wąskich gardeł Wcześniej: długość cyklu produkcyjnego 10,95 dni Długość cyklu produkcyjnego Szybkie i w 100% zgodne ze stanem rzeczywistym odwzorowanie procesów pozwala łatwo zidentyfikować wąskie gardła i przeanalizować ich wpływ na realizację zleceń. Potem: długość cyklu produkcyjnego 7,55 dni Długość cyklu produkcyjnego Poprzez głęboką optymalizację procesów długość cyklu produkcyjnego ulega drastycznemu skróceniu. 13 Zaawansowane planowanie wspierające Lean Production

14 ASPROVA najlepszy instrument wspomagania Lean Production we wszystkich gałęziach przemysłu Użytkownicy Asprovy: od światowych koncernów do liderów lokalnych rynków Użytkownikami ASPROVA są zarówno przedsiębiorcy realizujący produkcję zleceniową jak i seryjną, zarówno międzynarodowe koncerny jaki i średnie firmy, których menedżerowie mają ambicję osiągnąć pozycję lidera rynku. Ważną cechą ASPROVA jest wsparcie idei Lean Production. Od założenia firmy w 1994 roku po dziś dzień celem autorów ASPROVA jest pomoc przedsiębiorstwom produkcyjnym w sprostaniu wyzwaniom Lean Production. Po blisko dwóch dekadach gromadzenia doświadczeń ASPROVA APS jest uznawana jako najlepszy na świecie planista Lean, co potwierdza światowa lista referencyjna użytkowników ASPROVA. Światowi liderzy w Lean Production korzystają z ASPROVY: Japońskie przedsiębiorstwa produkcyjne należą do światowej czołówki firm o najwyższych wskaźnikach wydajności. Niemal połowa najlepszych przedsiębiorstw produkcyjnych w Japonii wykorzystuje ASPROVA APS ASPROVA ma 48% udział w japońskim rynku oprogramowania APS. Najbardziej znani użytkownicy ASPROVA APS w Europie: Także w Europie ASPROWA APS zostaje doceniania przez coraz większe grono klientów. Aktualna lista referencyjna: dostępna jest na stronie Skorzystaj z doświadczeń ponad 1300 klientów ASPROVY we wszystkich branżach i rodzajach produkcji: Przemysł elektryczny/elektroniczny: LED, konektory, mikroprocesory, płytki półprzewodnikowe, płyty obwodów drukowanych, głośniki, ceramika, zegary, półprzewodniki, DVD, kable elektryczne, monitory LCD, zestawy hi-fi, telefony komórkowe, moduły TFT, światłowody, kamery cyfrowe, lodówki, oświetlenie, czujniki, instalacje alarmowe, ogniwa słoneczne, baterie, kalkulatory, notebooki, itp. Przemysł motoryzacyjny: silniki, drzwi, karoseria, konstrukcja, komponenty, części z tworzywa sztucznego, produkcja formierska, tłumiki, przewody, rury, części gumowe, hamulce, siedzenia, przekładnie, kierownice, motocykle, itp. Budowa maszyn: obrabiarki, maszyny rolnicze, maszyny przemysłowe, przyrządy optyczne, systemy wentylacyjne, systemy grzewcze, narzędzia elektryczne, wirówki, instalacje kontrolne, zbiorniki, turbiny, pompy próżniowe, maszyny pakujące. Obróbka metalu: narzędzia do obróbki, drut, stal, produkcja stali, elementy z blachy, płoty, metaloplastyka, blacha, kręgi, koła zębate, sprężyny z metalu, blacha z miedzi, płyty ze stali kwalifikowanej, narzędzia skrawające, magnesy, itp. Części niemetalowe: produkty z tworzywa sztucznego, korki, opakowania, tekstylia, papier, produkty z gumy, atrament UV, ceramika, katalizatory, materiał do wypełnień dentystycznych, itp. Dobra konsumpcyjne: produkty żywnościowe, torby z tworzyw sztucznych, wyposażenie biurowe, ubrania, kosmetyki, zabawki, itp. Medycyna: przyrządy medyczne, przyrządy laboratoryjne, medykamenty, wyposażenie szpitali, itp. Chemia: polietylen, silikon, olej napędowy, asfalt, itp. 14

15 Pełne dostosowanie do potrzeb firm produkcyjnych Modularna architektura ASPROVY zapewnia elastyczne dostosowanie oprogramowania do zróżnicowanych potrzeb organizacji APS: (LS + MS + opcja sprzedaż + opcja zakupy): umożliwia w jednym module długo-, średnioi krótkookresowe planowanie sprzedaży, produkcji oraz zakupów MS: moduł do planowania krótkoterminowego; generuje bardzo szczegółowe plany dotyczące poszczególnych stanowisk pracy i wydaje instrukcje pracy LS: moduł do planowania długoterminowego; przeprowadza wysoce precyzyjne długookresowe działania planistyczne MRP: oblicza zapotrzebowanie na materiał w ultra-wysokiej prędkości BOM: do wprowadzania i edytowania w BOM (dane podstawowe o produkcji) MES: moduł do wprowadzania wyników produkcji, zobrazowanych na wykresie Gantta KPI: (Key Performance Indicators): moduł obliczania i oceny kluczowych wskaźników wydajności DS: (Data Server): integruje dane z różnych modułów ASPROVA NLS: (Network License Server): pozwala na pracę z ASPROVA na każdym PC wewnątrz sieci Moduł systemu Funkcje modułu GUI BOM MRP FCR FCS Opcje Sprzedaż Zakup KPI Blokowanie zasobów Ograniczenie czasowe APS MS LS MRP BOM MES KPI DS NLS Wydarzenie Optymalizacja Objaśnienia skrótów: GIU = graficzny interfejs użytkownika (Graphic User Interface) BOM = zestawienie materiałowe (Bill of Material) MRP = planowanie zasobów produkcyjnych (Manufacturing Resorce Planning) FCR = szkicowanie harmonogramu przy ograniczonej zdolności (Finite Capacity Rough Scheduling) FCS = harmonogramowanie przy ograniczonej zdolności (Finite Capacity Scheduling) KPI = kluczowe wskaźniki wydajności (Key Performance Indicators), wskaźniki obrazujące postęp ważniejszych założeń lub krytycznych czynników sukcesu MES = systemy realizacji produkcji (Manufacturing Execution System), człon łączący procesy sterowania maszynami z systemami nadzoru przedsiębiorstwa DS = serwer danych (Data Server) NLS = serwer licencji (License Server) 15 Zaawansowane planowanie wspierające Lean Production

16 Możesz nam zaufać, ale jeśli tylko chcesz, możesz skontrolować Bezpłatna wersja testowa* z pełną funkcjonalnością Bezpłatna wersja testowa zawiera pełną funkcjonalność ASPROVA APS, z ograniczeniem liczby operacji do 250. Pracując na wersji testowej można sprawdzić wszystkie funkcje, wprowadzić dane, zbudować interfejsy z oprogramowaniem już wykorzystywanym w przedsiębiorstwie etc. Wersja testowa umożliwia przeprowadzenie wszystkich czynności planistycznych z wyjątkiem działań na obszernych zbiorach danych. Po podjęciu decyzji o zakupie dosyłany jest klucz sprzętowy, który znosi ograniczenia ilościowe wersji testowej. ASPROVA to oprogramowanie o zasięgu globalnym Bezpłatna wersja oprogramowania zawiera szczegółową dokumentację, co ułatwia proces przyswajania wiedzy, budowania modelu rozwiązania. Osoby reprezentujące firmy produkcyjne zainteresowane bezpłatnym przetestowaniem oprogramowania ASPROVA prosimy o kontakt. Dostępne wersje językowe ASPROVA: polski, niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, litewski, japoński, chiński, koreański, tajlandzki. *) tylko dla przedsiębiorstw produkcyjnych po uprzedniej weryfikacji. Wersja testowa dostępna jedynie w wersji angielskiej. Siedziby ASPROVA Corporation: ASPROVA Japonia (siedziba główna) ASPROVA Chiny/Szanghaj ASPROVA Korea ASPROVA Ameryka ASPROVA Niemcy/Europa Konsultantów ASPROVA można spotkać niemal w każdym uprzemysłowionym kraju na świecie, także w Polsce. Wyłącznym przedstawicielem ASPROVA w Polsce jest EQ System Sp. z o.o. Sp. z o.o. AG Europe Aleja Krasińskiego 1-3, Kraków Tel Leihgesterner Weg 10, Hüttenberg Tel. +49 (0) , Fax:

Wyższa elastyczność i redukcja kosztów realizowane jednocześnie

Wyższa elastyczność i redukcja kosztów realizowane jednocześnie Wyższa elastyczność i redukcja kosztów realizowane jednocześnie Jak zrównoważyć wymagania stawiane przez rynek z celami producenta? Wymagania rynku ê rosnąca liczba wersji produktu krótkie terminy dostawy

Bardziej szczegółowo

Brakujące ogniwo pomiędzy wdrożeniem systemu ERP a sukcesem biznesowym

Brakujące ogniwo pomiędzy wdrożeniem systemu ERP a sukcesem biznesowym Brakujące ogniwo pomiędzy wdrożeniem systemu ERP a sukcesem biznesowym głos w dyskusji o potrzebach firm produkcyjnych na podstawie międzynarodowych doświadczeń wdrożeniowych ASPROVA APS Michał Żelichowski

Bardziej szczegółowo

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych Produkcja KORZYŚCI: Zminimalizowanie czasów realizacji i lepsze zaspakajanie popytu i potrzeb klientów dzięki elastycznym opcjom planowania Możliwość kontrolowania wykorzystania zasobów produkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław r.

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław r. Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław 18.11.2009 r. SIMPLE.APS Zlecenie produkcyjne: pochodzące z zewnętrznych systemów ERP dane o zleceniach produkcyjnych posiadających przypisane

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji Andrzej Kuś Plan prezentacji Kilka słów o firmie Wspieranie pracy planistów Narzędzia wizualizacji planów Mechanizmy optymalizacji Scenariusze co-jeśli

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

opis funkcjonalności LogoMate

opis funkcjonalności LogoMate opis funkcjonalności dokładne, automatyczne prognozowanie zapotrzebowania i zbytów 3 Równoległe prognozowanie na bazie danych dziennych, oblicza prognozy na bazie nawet do 60 procedur statystycznych dla

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

Planowanie na podstawie prognoz

Planowanie na podstawie prognoz Planowanie na podstawie prognoz Prognozy sprzedaży, przekazywane od klientów są popytem w systemie ERP, rejestrowanym z wyprzedzeniem czasowym np. 6-12 miesięcznym. Dzięki wprowadzanym do systemu prognozom,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL Beata Rybicka Rafał Olejniczak SYSTEM ERP Osobie odpowiedzialnej za zarządzanie produkcją przypisuje się kluczowe zadanie w firmie: zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

EtiProfit jest programem wspomagającym pracę drukarni etykiet. Obejmuje on procesy od momentu złożenia przez klienta zapytania ofertowego do

EtiProfit jest programem wspomagającym pracę drukarni etykiet. Obejmuje on procesy od momentu złożenia przez klienta zapytania ofertowego do EtiProfit jest programem wspomagającym pracę drukarni etykiet. Obejmuje on procesy od momentu złożenia przez klienta zapytania ofertowego do przygotowania karty technologicznej produkcji. Program powstał

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES R ozwiązania GE do monitorowania wydajności produkcji umożliwiają lepsze wykorzystanie kapitału przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie analiz porównawczych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ FEMAP Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Planowanie produkcji zyskuje znaczenie w firmach wytwórczych

Planowanie produkcji zyskuje znaczenie w firmach wytwórczych Planowanie produkcji zyskuje znaczenie w firmach wytwórczych Rośnie udział w rynku systemów APS Spółka DSR, czołowy dostawca rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych, przeprowadziła badania wśród

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla produkcji

Sage ERP X3 dla produkcji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produktem począwszy od fazy projektowania poprzez wycenę, planowanie, realizację, rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak. PROGRAMy. Istota sterowania

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak. PROGRAMy. Istota sterowania Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak PROGRAMy www.maciejczak.pl Istota sterowania W celu umożliwienia sobie realizacji złożonych celów, każda organizacja tworzy hierarchię planów. Plany różnią się

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal System nadzoru linii produkcyjnych: śledzenie partii produkcyjnej. System do nadzoru produkcji on-line, w czasie rzeczywistym. Kraków, 2011 Kraków Spółka informatyczna

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Xesar V2.1.37.17 (opublikowano dnia 09.12.2015) 1 Sieć wirtualna Podłączenie maks. 14 czytników Xesar z modułem aktualizującym

Oprogramowanie Xesar V2.1.37.17 (opublikowano dnia 09.12.2015) 1 Sieć wirtualna Podłączenie maks. 14 czytników Xesar z modułem aktualizującym Oprogramowanie Xesar V2.1.37.17 (opublikowano dnia 09.12.2015) 1 Sieć wirtualna Podłączenie maks. 14 czytników Xesar z modułem aktualizującym Możliwość podłączenia do systemu maks. 14 czytników naściennych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ Femap. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ Femap. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ Femap PLAN SZKOLEŃ Femap Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy projektu 1. Lekcja 2: Określanie zasobów 28. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 28

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy projektu 1. Lekcja 2: Określanie zasobów 28. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 28 Spis treści Lekcja 1: Podstawy projektu 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Rozpoczynanie pracy w programie Microsoft Project 3 Tworzenie planu projektu 5 Otwieranie nowego planu

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE Co to jest? RAION BASIC MES SYSTEM - ANDON & OEE System przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Xylect. Xylect. Program doboru produktów Xylem

Xylect. Xylect. Program doboru produktów Xylem Program doboru produktów Xylem 1 Suite PROFESSIONAL Narzędzie wyboru produktów Xylem DESKTOP Narzędzie wyboru produktów Xylem Professional Wersja sieciowa z pełnym zestawem funkcji Desktop Wersja autonomiczna

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji

Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji Tajemnica sukcesu firmy leży w zapewnieniu prawidłowego stanu technicznego instalacji podlegającej nadzorowi. Z danych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 Firma KOMPUTRONIK S.A., mającą siedzibę w Poznaniu, adres: Poznań 60-003, ul. Wołczyńska 37, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Opracowanie koncepcji oraz

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych przykład

Projektowanie bazy danych przykład Projektowanie bazy danych przykład Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeń wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software

Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software Warszawa 31.05.2011 Plan rejsu 1 2 3 Ale po co żeglować i z kim? Rozwiązanie, czyli co mamy pod pokładem Eksperymenty, czyli przykłady żeglowania

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5 / 6 1. ZAŁOŻENIE KONTA

LABORATORIUM 5 / 6 1. ZAŁOŻENIE KONTA LABORATORIUM 5 / 6 Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją Qcadoo MES Qcadoo MES - internetowa aplikacja do zarządzania produkcją dla Małych i Średnich Firm. Pozwala na zarządzanie i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

InPro SIEMENS AX wsparcie dla Systemów Telewizji Przemysłowej

InPro SIEMENS AX wsparcie dla Systemów Telewizji Przemysłowej InPro SIEMENS AX wsparcie dla Systemów Telewizji Przemysłowej Produkt InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik

Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 def. Sterowanie to: 1. Proces polegający na wykorzystywaniu

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Wersja 1.0 / 2015-11-10 STRONA 1 1. System informatyczny wspierający produkcję małoseryjną System Profesal jest doceniany przez producentów

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

Desk Control TM Wer

Desk Control TM Wer DANE TECHNICZNE Desk Control TM Wer. 2.1.0 Desk Control to nowe oprogramowanie segmentu DESKLINE umożliwiające regulację wysokości wszystkich typów blatów biurowych. Oprogramowanie może zostać zainstalowane

Bardziej szczegółowo

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli biznesowych o Współpraca z wiodącymi producentami oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji.

Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji. 1 Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji. 2 Gromadzenie i analiza informacji Dane od lat gromadzone w systemach informatycznych SyriuszSTD dane dziedzinowe: pośrednictwo pracy, ewidencja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami przy użyciu

Zarządzanie projektami przy użyciu Zarządzanie projektami przy użyciu Materiały do zajęć 7-9 optymalizacja projektu, realizacja projektu wprowadzanie i śledzenie wartości rzeczywistych, analiza odchyleń i raporty dr Tomasz Parys tomasz.parys@uw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo