Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji"

Transkrypt

1 Zaawansowane planowanie wspierające Lean Production Certyfikowane przez Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji Światowi liderzy Lean Production korzystają z systemu ASPROVA: Advanced Planning and Scheduling System (APS) firmy ASPROVA ma w Japonii 48% udziału w rynku (według danych Fuji Keizai)

2 Wyższa elastyczność i redukcja kosztów realizowane jednocześnie Jak zrównoważyć wymagania stawiane przez rynek z celami producenta? Wymagania rynku ê rosnąca liczba wersji produktu krótkie terminy dostawy krótkoterminowe zamówienia niestabilne ceny surowców zmienny popyt krótkie okresy życia produktów Wymagania wobec przedsiębiorstw produkcyjnych ê utrzymanie niskich stanów magazynowych skrócenie cyklu produkcyjnego precyzyjne i efektywne wykorzystanie zasobów: maszyn, personelu, materiałów terminowość dostaw minimalizacja nakładów na planowanie i sterowanie redukcja kosztów stałych Rosną wymagania wobec firm produkcyjnych. Wzrost wymagań przekłada się w większości przypadków na wzrost zapasów, w tym zapasów wyrobów trudno zbywalnych czy wyrobów podlegających wymogom niszczenia po upływie terminu przydatności. Tendencja ta prowadzi do znacznego wzrostu kosztów. Im większe zapasy materiałów, tym sterowanie procesem produkcji staje się trudniejsze. Wysokie stany magazynowe powodują, że gospodarka magazynowa staje się nie przejrzysta, a wówczas łatwo o brak wymaganych dla zlecenia produkcyjnego pozycji. W rezultacie pomimo wysokich stanów zapasów dotrzymanie terminów dostaw staje się trudniejsze. 2

3 ASPROVA APS rozwiązanie problemów planowania produkcji Dlaczego systemy ERP wymagają uzupełnienia w obszarze zaawansowanego planowania Dynamika rynków powoduje, że planowanie w oparciu o przewidywanie tendencji rynkowych należy do przeszłości. Przedsiębiorstwa produkcyjne muszą reagować na zmiany rynkowe elastycznie, wręcz w czasie rzeczywistym. Systemy ERP umożliwiają efektywne zarządzanie firmą pod względem controlingu, gdzie dane przetwarzane są sekwencyjnie. Przy takim podejściu szczegółowe planowanie oparte na 100% odzwierciedleniu stanu realizacji zleceń i optymalizacją procesów produkcji nie jest możliwe. Dlatego właśnie ASPROVA APS stanowi naturalne uzupełnienie systemu ERP, brakujące ogniwo pomiędzy ERP i MES. System zaawansowanego planowania ASPROVA APS w czasie rzeczywistym pozwala bezbłędnie ustalić: Jaki może być termin dostawy dla nowego zlecenia? Jak duży jest wskaźnik wykorzystania ogólnej zdolności produkcyjnej i poszczególnych zasobów? Jakie następstwa niesie zmiana priorytetów dla konkretnych zleceń? Jaki jest optymalny moment rozpoczęcia poszczególnych zleceń produkcyjnych? Gdzie znajdują się wąskie gardła lub niewykorzystane zdolności produkcyjne? Jaka jest optymalna kolejność realizacji zleceń w poszczególnych zasobach? Jak zoptymalizować długość cyklu produkcyjnego i zapasy magazynowe? Jak steruje się zleceniami przy posiadanych zasobach i zdolności produkcyjnej? System ERP (SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, Baan,...) System zaawansowanego planowania MES/BDE Brakujący element między ERP a MES 3 Zaawansowane planowanie wspierające Lean Production

4 W biznesie jak w sporcie Ci, którzy odnoszą sukcesy są szybcy, szczupli, elastyczni ASPROVA APS umożliwia konsekwentną realizację Lean Production Co uzyskali użytkownicy systemu ASPROVA: cykl produkcji krótszy o 50% redukcję zapasów półproduktów o 50 % redukcję stanów magazynowych wyrobów gotowych o 30 % wzrost produktywności drastyczne zmniejszenie nakładów produkcyjnych redukcję kosztów stałych i zmiennych znaczny wzrost elastyczności i szybkości w dostosowaniu się do zmieniających się warunków rynkowych Wielu menedżerów dostrzega potrzebę wdrożenia Lean Production. ASPROVA jest zgodna z jej wymaga-niami. Nie bez przyczyny system jest stosowany przez światowych liderów Lean Production. Planowanie szczegółowe z ASPROVĄ (uproszczony schemat przebiegu procesu) 7 Nawet gdy występują zmiany, planista może w bardzo łatwy sposób sterować produkcją poprzez optymalizaję harmonogramu. 1 Nowe zlecenia produkcyjne łącznie z danymi podstawowymi są regularnie przekazywane z systemu ERP do Asprovy. 6 Asprova gromadzi informacje zwrotne z ERP/BDE/MES i przedstawia rzeczywisty stan realizacji zleceń. 2 W Asprovie następuje 100% odzwierciedlenie szczegółowego planu produkcji. 5 Lub: Instrukcje pracy wydawane są przez Asprovę wszystkim określonym stanowiskom pracy za pośrednictwem systemu ERP/MES. 3 Planista za pomocą systemu Asprova może łatwo i szybko sterować zleceniami, przeprowadzać optymalizację planu. 4 Z oprogramowania Asprova wydawane są bezpośrednio instrukcje do wszystkich stanowisk pracy. 4

5 Szybkość i wydajność planowania to podstawowe źródło przewagi konkurencyjnej Ultraszybka logika planowania umożliwia odwzorowanie procesów produkcji w czasie rzeczywistym Wydajność obliczeniowa operacji w 3 sekundy, a operacji w czasie poniżej 20 sekund, przy uwzględnieniu ponad tysiąca parametrów dla każdego zlecenia produkcyjnego, pozycjonuje ASPROVĘ jako najszybszy na świecie system do harmonogramowania. Dzięki takiej wysokiej wydajności obliczeniowej możliwa jest: kompleksowa synchronizacja procesów produkcji realizowana niemal on-line, łącznie z łańcuchem dostaw (supply chain) przy uwzględnieniu wszystkich zależności wynikających z wydajności, terminów dostaw i rzeczywistej dostępności materiałów oraz symulacja wielu alternatyw w odniesieniu do wykonalności, kosztów, okresów dostaw. Dla porównania warto podkreślić, że konwencjonalne systemy harmonogramowania dla obliczenia operacji wymagają godzin pracy, dzielenia procesu planowania na etapy lub dodatkowego zastosowania oprogramowania indywidualnego. W rezultacie przeanalizowanie skutków wielu zmian i wybór najlepszego wariantu staje sie niemożliwe. Wykonując 5000 operacji obliczeniowych w czasie 3 sekund system ASPROVA jest najszybszym planistą na świecie. Planista na drodze różnorodnych symulacji jest w stanie w ciągu kilku sekund określić np. optymalną długość cyklu produkcyjnego. W najnowszej wersji oprogramowanie ASPROVA ma wydajność obliczeniową czterokrotnie wyższą od wersji poprzedniej. Wysoka prędkość realizowanych obliczeń pozwala na natychmiastową identyfikację potencjalnych skutków każdej wprowadzonej zmiany. 5 Zaawansowane planowanie wspierające Lean Production

6 Wykorzystaj precyzyjne wskazówki 2400 parametrów i 4000 cech umożliwia precyzyjnie planować produkcję ASPROVA umożliwia uwzględnienie wszelkich prawdopodobnych sytuacji, występujących w procesie produkcji. Dzieje się tak dzięki udostępnieniu w oprogramowaniu aż 2400 parametrów i 4000 cech, których zastosowanie umożliwia 100% odwzorowanie procesu produkcji. Do kluczowych parametrów oprogramowania ASPROVA zalicza się: Zasoby: możliwości wszystkich zasobów są jednocześnie uwzględniane w obliczeniach jednoczesne uwzględnienie w obliczeniach dostępności wszystkich zasobów, z rozbiciem na zasoby główne i podrzędne jak linia technologiczna, maszyny, formy, narzędzia, obsługa itp., ustalenie priorytetów wśród zasobów zaplanowanie terminów czynności okresowych (np. konserwacja) indywidualne kalendarze pracy, uwzględniające zmianowość, dni i godziny robocze, nadgodziny, pracę w weekendy, okresy przestojów maszyn czy urlopów pracowników automatyczne planowanie terminów czynności (np. przeglądy techniczne, konserwacja), wynikających czy to z czasu pracy (np. 2 godziny po 500 godzinach pracy) czy częstotliwości użytkowania (np. 4 godziny co 1000 odlewów) lub według daty kalendarzowej (np. 1 godzina o w ostatni dzień roboczy miesiąca) określenie macierzy wydajności współpracujących zasobów ustalenie okresów dostępności zasobów określenie warunków, które muszą spełniać zasoby by móc przeprowadzić następny proces blokowanie zasobów ocena alternatywnych konfiguracji zasobów Procesy: indywidualnie ustalane czasy przygotowawczo zakończeniowe przezbrojenia wewnętrznego, zewnętrznego, czyszczenia, w odniesieniu do linii produkcyjnych, instalacji, maszyn, wyrobów, zleceń wraz z ich optymalizacją uwzględnienie maksymalnych i minimalnych okresów oczekiwania lub czasu transportu w operacjach pośrednich zarządzanie procesami równoległymi lub nakładającymi się minimalizowanie czasów przygotowawczych i produkcyjnych obsługa i podział wielkości partii 100% odwzorowanie procesu produkcji jest fundamentalnym założeniem przygotowania precyzyjnego i szczegółowego planu produkji. 6

7 Źródłem popularności ASPROVY w zastosowaniach w różnych gałęziach przemysłu jest: możliwość 100% odwzorowania wszystkich cyklów, procesów i metod produkcji, z zastosowaniem 4000 cech i 2400 parametrów zasadniczo brak potrzeby dodatkowych inwestycji w oprogramowanie krótka i korzystna cenowo implementacja. 100-procentowe odwzorowanie stanu produkcji w systemie planowania Zamówienie: możliwość natychmiastowego obliczenia realnego czasu dostawy dla zapytań klientów z uwzględnieniem dostępności materiałów i wydajności zasobów możliwość planowania także w długim, wielomiesięcznym horyzoncie indywidualne ustawienie priorytetu dla każdego zlecenia automatyczna realizacja z wyprzedzeniem zlecenia produkcji przy osiągnięciu minimalnego zapasu półproduktów lub produktów gotowych automatyczne tworzenie planu produkcji na bazie planu sprzedaży automatyczne generowanie zleceń produkcyjnych na brakujące ilości w zależności od stanów magazynowych przy przyjęciu zlecenia w trybie przyspieszonym, lub przy zmianie priorytetów zleceń, dynamiczne obliczenie skutków zmian, w szczególności symulacji utrzymania wymaganych terminów realizacji. Materiały: Jakość: ustalenie procentowego udziału braków i współczynnika produktywności na wyrób, proces, zasób, aby w ostatecznym rozrachunku otrzymać oczekiwaną wielkość produkcji (liczbę sztuk) automatyczne obliczenie odpowiednich ilości przy uruchomieniu pierwszej operacji. Autorzy ASPROVA APS uwzględnili w trakcie rozwoju oprogramowaniu ponad 100 sugestii klientów, dotyczących parametrów planowania. Wszechstronność, elastyczność i wydajność obliczeniowa ASPROVY zdecydowała, że oprogramowanie zostało zakupione przez ponad 1300 klientów. planowanie uwzględnia dostępność materiałów planowanie uwzględnia parametry czasowe ewentualnych dostaw materiałów do produkcji realizowanej na zamówienie automatyczne dopełnianie zleceń produkcyjnych do wymaganych jednostek logistycznych uwzględnienie ograniczeń składowania oraz stanów minimalnych czy awaryjnych planowanie uwzględnia standardowe czasy wydań i dostaw materiałów. Oprogramowanie umożliwia indywidualne dostosowanie zasad produkcji i priorytetu do każdego zamówienia. 7 Zaawansowane planowanie wspierające Lean Production

8 W oka mgnieniu ocenisz sytuację Graficzny interfejs użytkownika kluczem do szybkiej oceny i podjęcia stosownych działań Przyjęte zasady wizualizacji procesów produkcji umożliwiają natychmiastowe wykrycie opóźnień i podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych. Wynik planowania przedstawiany jest w postaci diagramu Gantta, zawierającego całościowe odwzorowanie wszystkich czynności składających się na realizację zlecenia produkcyjnego od momentu przyjęcia zamówienia od klienta do dostawy gotowego wyrobu. Belkowy układ diagramu umożliwia obserwację zarówno produkcji bieżącej jak i przyszłej. Wraz z informacją graficzna prezentowane są wielkości liczbowe. Wszystkie zlecenia są prezentowane w formie diagramów, z możliwością filtrowania czy uwypuklenia zleceń opóźnionych. Diagram pozwala na identyfikację powiązań wszystkich procesów zlecenia. Funkcjonalność interfejsu użytkownika: graficzne uwypuklenie zidentyfikowanych problemów prezentacja zależności pomiędzy procesami lub zamówieniami pełna swoboda w definiowaniu wyglądu ekranu aplikacji (ustawienia kolorów, wyróżnień, wyglądu paska narzędzi w menu, wprowadzania danych itp.) budowa i kontrola planu z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem prezentacja wszystkich szczegółów przepływów: materiałów, kooperacji, rozpoczęcia i zakończenia zlecenia od początku do końca możliwość modyfikacji zmian roboczych zakładu produkcyjnego możliwość ręcznego przydziału zasobów do zlecenia produkcyjnego, z możliwością wycofania lub powtórzenia wprowadzonych zmian szerokie możliwości filtrowania diagramów według: procesów, zasobów, zmian pracy, wyników itp. natychmiastowa wizualizacja wyników produkcji skalowalność osi czasu wedle pożądanego horyzontu (dni kalendarzowe/okresy pracy) możliwość wyświetlania wszystkich szczegółów poszczególnych procesów przejście pomiędzy powiązanymi danymi podstawowymi, diagramami, raportami i kartami obsługi wykonanie wydruków W takiej sytuacji planista przeprowadza symulację innych scenariuszy, tak aby uniknąć opóźnienia terminu dostawy. 8

9 Przykłady wykorzystania interfejsu użytkownika ASPROVY: Diagam Gantta pozwala ocenić dostępność zasobów: maszyn, materiału i personelu. Graficzne przedstawienie stanów i zmian zapasów w wyniku przekazania materiału do produkcji i zużycia. Informacje o zapasach mogą być wyświetlane i eksportowane okresowo. Analiza pozwala z wyprzedzeniem reagować na spodziewane zdarzenia. Różne formy prezentacji: Aktywne raporty tabelaryczne, w formacie zbliżonym do Excel, umożliwiające przeszukiwanie, zastępowanie, automatyczne uzupełnianie, wycofywanie, kopiowanie i wstawianie z i do Excel, z wykorzystaniem schowka. Błędy są sygnalizowane zmianą koloru tła. Analiza stopnia wykorzystania wszystkich zasobów z funkcją eksportu do Excel. Poprzez rozszerzenie widoku możliwia przegląd poziomu wykorzystanych zasobów w poszczególnych zleceniach. Schematy drzewiaste umożliwiają kontrolę wprowadzonych danych i zamodelowanego procesu. Analizy spersonalizowane definiowane zależnie od indywidualnych potrzeb użytkowników. 9 Zaawansowane planowanie wspierające Lean Production

10 ASPROVA APS możliwość kompleksowego planowania w pełnym zakresie Dodatkowa funkcjonalność umożliwiająca zbudowanie wysoko wydajnego środowiska do planowania Związek pomiędzy sprzedażą a produkcją automatyczne tworzenie zleceń produkcyjnych z danych działu sprzedaży czy informacji historycznych plan produkcji i zamówienia sprzedaży mogą zostać powiązane celem ustalenia terminu dostawy możliwość zbudowania planu sprzedaży w oparciu o roczne lub miesięczne plany produkcji Ograniczenie czasu MAX możliwość zdefiniowania maksymalnego, nieprzekraczalnego odstępu czasu pomiędzy operacjami zastosowanie: przy produkcji półfabrykatów z ograniczonym terminem przydatności, w produkcji spożywczej, farmaceutycznej, chemii itp. Związek pomiędzy zaopatrzeniem a produkcją tworzenie planów zakupowych, średnio i długoterminowych tworzenie planów produkcji uwarunkowane istniejącym planem zakupów ustalenie minimalnych partii zakupów uzupełnienie stanów magazynowych przy uwzględnieniu informacji o wysyłce i sprzedaży Blokada zasobów Po zakończeniu produkcji zasoby mogą zostać zablokowane, np. w celu zatankowania lub nasmarowania, itp. Warunki konserwacji dotyczące wszystkich zasobów Automatyczne planowanie konserwacji po określonej liczbie cykli, częstotliwości stosowania, okresie użytkowania, celem oczyszczenia bądź przezbrojenia. KPI (Key Performance Indicators) Kluczowe wskaźniki z łącznej puli zawierającej 51 definicji. KPI obliczane są dla całego planu, bądź poszczególnych zleceń, zasobów, wyrobów. Porównanie wskaźników KPI dla poszczególnych wariantów planu umożliwia ocenę: obrotu, kosztów materiału, stawek godzinowych, kosztów obcych, kosztów łącznych, zysków, terminowości, długości cyklu produkcyjnego, udziału okresów przezbrojenia w cyklu, ilości i wartości zapasów itp. Logika optymalizacji Optymalizacja sekwencji operacji według wybranych właściwości np.: segregacji identycznych wyrobów w określonym przedziale czasu, sortowanie według pigmentu (od kolorów jasnych, do ciemnych), sortowanie według grubości (od blach grubych do cienkich), sortowanie według temperatur obróbki wsadu pieca (od niskich do wysokich), itp. 10

11 Szybka integracja ASPROVA APS posiada certyfikaty większości liczących się dostawców oprogramowania ERP i została zintegrowana z ponad 200 różnymi systemami informatycznymi, w tym: SAP, BAAN, Microsoft AX i NAV, JDEdwards. z posiadanym już systemem Certyfikowane przez Maksymalna elastyczność poprzez wysoką zdolność integracji i system wtyczek Mocną stroną systemu ASPROVA APS jest łatwość i szybkość integracji z posiadanymi już przez firmę produkcyjną oprogramowaniem. Gdyby jednak konieczne byłyby jakiekolwiek działania integracyjne wykorzystać można wtyczki w języku Visual Basic, C++ lub wbudowaną funkcję formuł. Można w ten sposób rozszerzyć menu pól dialogowych, zakres wyświetlanych danych, czy rozbudować logikę planowania o własne funkcje. System wtyczek bazuje na technologii Microsoft Standard COM, dzięki czemu każdy użytkownik znający oprogramowanie Visual Basic lub obsługę makr w Excel czy Acces jest w stanie z łatwością zdefiniować ustawienia wtyczek interfejsu. Dzięki zastosowaniu wtyczek integracja nie wymaga wprowadzania zmian w posiadanym już oprogramowaniu, ponadto zachowana zostaje pełna zdolność do przeprowadzania aktualizacji. Aby nie gromadzić i przetwarzać nadmiaru danych wykorzystuje się mechanizmy przyrostowego importu i eksportu, dzięki czemu aktualizowane są jedynie dane zmienione, a efekt zmian jest natychmiastowo widoczny. Najważniejsze dane techniczne: brak potrzeby wykorzystywania zewnętrznego oprogramowania dzięki wbudowanym mechanizmom definiowania formuł obsługa XML, ułatwiająca komunikację z nowoczesnymi systemami ERP, także przy wykorzystaniu Internetu dane z tablicy wyników planowania mogą być importowane i eksportowane obsługa technologii Visual Basic for Aplications certyfikowana przez Microsoft komunikacja z powszechnie stosowanymi bazami danych jak np. Microsof SQL, Oracle, Acces - z wykorzystaniem mechanizmów OLE funkcja zmiany danych podczas importu i eksportu przyrostowy import i eksport danych możliwość określania klucza podstawowego swoboda w definiowaniu sekwencji danych w bazie funkcja filtrowania zbiorów danych wsparcie Unicode, dane tekstowe jako CSV lub separowane znakiem Tab swoboda w definiowaniu kolejność pól pola tabel do eksportu/importu mogą być wybierane pojedynczo każda tabela może zawierać indywidualne ustawienia Wbudowana funkcja formuł sprawia, że nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowego oprogramowania: Przy pomocy formuł można w wielu miejscach wpływać na funkcjonowanie oprogramowania, interfejs graficzny, zasady obsługi, połączenie z bazą danych. Tworzenie formuł przypomina definiowanie makr i nie wymaga stosowania programów zewnętrznych. Funkcja Field Mapping pozwala łatwo zbudować połączenie pomiędzy ASPROVA APS a systemami posiadanymi już przez przedsiębiorstwo. 11 Zaawansowane planowanie wspierające Lean Production

12 Z ASPROVĄ zyskasz na czasie Dobre praktyki wiodących podmiotów Lean Production Pomysły i logika planowania produkcji z uwzględnieniem wielu parametrów: Z praktyki wzięte Kontrola szacowanie przy uwzględnieniu ograniczeń wydajności zasobów każde zlecenie produkcyjne może podlegać planowaniu wstecz i w przód. ff wstecz: od terminu dostawy do najpóźniejszego terminu startowego (idea Just-in-Time). f f w przód: najwcześniejszy termin realizacji zlecenia od bieżącego momentu (dla zleceń w trybie przyspieszonym) sterowanie wąskimi gardłami (metodą pull-push): zależnie od dostępności zasobu stanowiącego wąskie gardło położenie nacisku na skrócenie całkowitego czasu realizacji zlecenia produkcyjnego poprzez optymalizację momentu rozpoczęcia zlecenia automatyczny podział procesów Heijunka alokacja zasobów z wyrównaniem stopnia obciążenia grupowanie zleceń dla partii wyrobów o takich samych cechach minimalizacja czasów przygotowawczozakończeniowych drogą komplementacji wyrobów automatyczne łączenie zleceń powiązanych kompleksowymi uwarunkowaniami ograniczenia stanów magazynowych, powiązanie poziomu zapasów z charakterystyką występujących okresowo zmian, poziomem minimalnym/awaryjnym oraz uwzględnienie ryzyka braków materiałowych możliwość jednoczesnych zmian w trakcie jednego nowego procesu planowania, w szczególności poprzez nałożenie nowych zleceń na istniejący już plan, z zachowaniem dotychczasowych przyporządkowań zasobów możliwość położenia nacisku na utrzymanie priorytetowych parametrów planu wykorzystywanie filtrów do identyfikacji i obserwacji określonych zleceń, procesów, zasobów. Wygrzewanie Strahlen Prasowanie Pressen Wygrzewanie Prasowanie Montaż Smarowanie Smarowanie Smarowanie Wygrzewanie Kucie Cięcie Kucie W procesie produkcji wyrób podlega obróbce od dwóch do czterech razy, każdorazowo z wykorzystaniem 4 maszyn. Przy skali produkcji obejmującej setki zleceń dla różnorodnych wyrobów i zróżnicowanej ilości, ręczne planowanie nawet tak prostej produkcji staje się skomplikowanym procesem. ASPROVA ułatwia sporządzenie optymalnego planu produkcji. W opisywanym przypadku po zdefiniowaniu czasów przezbrojeń powstał harmonogram, z którego wynika, że największą płynność produkcji i najlepsze wykorzystanie personelu uzyskać można przy równoczesnym przezbrajaniu dwóch maszyn. 12

13 Przykładowe korzyści uzyskane przez użytkowników ASPROVA: redukcja kosztów planowania: zamiast pracy dwóch osób w pełnym wymiarze (16 roboczogodzin) wystarczyły jedynie 2 roboczogodziny każdego dnia obniżenie stanów magazynowych półproduktów o 50% wzrost produktywności o 20% wzrost wydajności o 20% w wyniku redukcji czasów przygotowawczo-zakończeniowych istotna poprawa terminowości dostaw Redukcja czasu trwania cyklu produkcyjnego: planowanie z naciskiem na eliminację skutków występowania wąskich gardeł Wcześniej: długość cyklu produkcyjnego 10,95 dni Długość cyklu produkcyjnego Szybkie i w 100% zgodne ze stanem rzeczywistym odwzorowanie procesów pozwala łatwo zidentyfikować wąskie gardła i przeanalizować ich wpływ na realizację zleceń. Potem: długość cyklu produkcyjnego 7,55 dni Długość cyklu produkcyjnego Poprzez głęboką optymalizację procesów długość cyklu produkcyjnego ulega drastycznemu skróceniu. 13 Zaawansowane planowanie wspierające Lean Production

14 ASPROVA najlepszy instrument wspomagania Lean Production we wszystkich gałęziach przemysłu Użytkownicy Asprovy: od światowych koncernów do liderów lokalnych rynków Użytkownikami ASPROVA są zarówno przedsiębiorcy realizujący produkcję zleceniową jak i seryjną, zarówno międzynarodowe koncerny jaki i średnie firmy, których menedżerowie mają ambicję osiągnąć pozycję lidera rynku. Ważną cechą ASPROVA jest wsparcie idei Lean Production. Od założenia firmy w 1994 roku po dziś dzień celem autorów ASPROVA jest pomoc przedsiębiorstwom produkcyjnym w sprostaniu wyzwaniom Lean Production. Po blisko dwóch dekadach gromadzenia doświadczeń ASPROVA APS jest uznawana jako najlepszy na świecie planista Lean, co potwierdza światowa lista referencyjna użytkowników ASPROVA. Światowi liderzy w Lean Production korzystają z ASPROVY: Japońskie przedsiębiorstwa produkcyjne należą do światowej czołówki firm o najwyższych wskaźnikach wydajności. Niemal połowa najlepszych przedsiębiorstw produkcyjnych w Japonii wykorzystuje ASPROVA APS ASPROVA ma 48% udział w japońskim rynku oprogramowania APS. Najbardziej znani użytkownicy ASPROVA APS w Europie: Także w Europie ASPROWA APS zostaje doceniania przez coraz większe grono klientów. Aktualna lista referencyjna: dostępna jest na stronie Skorzystaj z doświadczeń ponad 1300 klientów ASPROVY we wszystkich branżach i rodzajach produkcji: Przemysł elektryczny/elektroniczny: LED, konektory, mikroprocesory, płytki półprzewodnikowe, płyty obwodów drukowanych, głośniki, ceramika, zegary, półprzewodniki, DVD, kable elektryczne, monitory LCD, zestawy hi-fi, telefony komórkowe, moduły TFT, światłowody, kamery cyfrowe, lodówki, oświetlenie, czujniki, instalacje alarmowe, ogniwa słoneczne, baterie, kalkulatory, notebooki, itp. Przemysł motoryzacyjny: silniki, drzwi, karoseria, konstrukcja, komponenty, części z tworzywa sztucznego, produkcja formierska, tłumiki, przewody, rury, części gumowe, hamulce, siedzenia, przekładnie, kierownice, motocykle, itp. Budowa maszyn: obrabiarki, maszyny rolnicze, maszyny przemysłowe, przyrządy optyczne, systemy wentylacyjne, systemy grzewcze, narzędzia elektryczne, wirówki, instalacje kontrolne, zbiorniki, turbiny, pompy próżniowe, maszyny pakujące. Obróbka metalu: narzędzia do obróbki, drut, stal, produkcja stali, elementy z blachy, płoty, metaloplastyka, blacha, kręgi, koła zębate, sprężyny z metalu, blacha z miedzi, płyty ze stali kwalifikowanej, narzędzia skrawające, magnesy, itp. Części niemetalowe: produkty z tworzywa sztucznego, korki, opakowania, tekstylia, papier, produkty z gumy, atrament UV, ceramika, katalizatory, materiał do wypełnień dentystycznych, itp. Dobra konsumpcyjne: produkty żywnościowe, torby z tworzyw sztucznych, wyposażenie biurowe, ubrania, kosmetyki, zabawki, itp. Medycyna: przyrządy medyczne, przyrządy laboratoryjne, medykamenty, wyposażenie szpitali, itp. Chemia: polietylen, silikon, olej napędowy, asfalt, itp. 14

15 Pełne dostosowanie do potrzeb firm produkcyjnych Modularna architektura ASPROVY zapewnia elastyczne dostosowanie oprogramowania do zróżnicowanych potrzeb organizacji APS: (LS + MS + opcja sprzedaż + opcja zakupy): umożliwia w jednym module długo-, średnioi krótkookresowe planowanie sprzedaży, produkcji oraz zakupów MS: moduł do planowania krótkoterminowego; generuje bardzo szczegółowe plany dotyczące poszczególnych stanowisk pracy i wydaje instrukcje pracy LS: moduł do planowania długoterminowego; przeprowadza wysoce precyzyjne długookresowe działania planistyczne MRP: oblicza zapotrzebowanie na materiał w ultra-wysokiej prędkości BOM: do wprowadzania i edytowania w BOM (dane podstawowe o produkcji) MES: moduł do wprowadzania wyników produkcji, zobrazowanych na wykresie Gantta KPI: (Key Performance Indicators): moduł obliczania i oceny kluczowych wskaźników wydajności DS: (Data Server): integruje dane z różnych modułów ASPROVA NLS: (Network License Server): pozwala na pracę z ASPROVA na każdym PC wewnątrz sieci Moduł systemu Funkcje modułu GUI BOM MRP FCR FCS Opcje Sprzedaż Zakup KPI Blokowanie zasobów Ograniczenie czasowe APS MS LS MRP BOM MES KPI DS NLS Wydarzenie Optymalizacja Objaśnienia skrótów: GIU = graficzny interfejs użytkownika (Graphic User Interface) BOM = zestawienie materiałowe (Bill of Material) MRP = planowanie zasobów produkcyjnych (Manufacturing Resorce Planning) FCR = szkicowanie harmonogramu przy ograniczonej zdolności (Finite Capacity Rough Scheduling) FCS = harmonogramowanie przy ograniczonej zdolności (Finite Capacity Scheduling) KPI = kluczowe wskaźniki wydajności (Key Performance Indicators), wskaźniki obrazujące postęp ważniejszych założeń lub krytycznych czynników sukcesu MES = systemy realizacji produkcji (Manufacturing Execution System), człon łączący procesy sterowania maszynami z systemami nadzoru przedsiębiorstwa DS = serwer danych (Data Server) NLS = serwer licencji (License Server) 15 Zaawansowane planowanie wspierające Lean Production

16 Możesz nam zaufać, ale jeśli tylko chcesz, możesz skontrolować Bezpłatna wersja testowa* z pełną funkcjonalnością Bezpłatna wersja testowa zawiera pełną funkcjonalność ASPROVA APS, z ograniczeniem liczby operacji do 250. Pracując na wersji testowej można sprawdzić wszystkie funkcje, wprowadzić dane, zbudować interfejsy z oprogramowaniem już wykorzystywanym w przedsiębiorstwie etc. Wersja testowa umożliwia przeprowadzenie wszystkich czynności planistycznych z wyjątkiem działań na obszernych zbiorach danych. Po podjęciu decyzji o zakupie dosyłany jest klucz sprzętowy, który znosi ograniczenia ilościowe wersji testowej. ASPROVA to oprogramowanie o zasięgu globalnym Bezpłatna wersja oprogramowania zawiera szczegółową dokumentację, co ułatwia proces przyswajania wiedzy, budowania modelu rozwiązania. Osoby reprezentujące firmy produkcyjne zainteresowane bezpłatnym przetestowaniem oprogramowania ASPROVA prosimy o kontakt. Dostępne wersje językowe ASPROVA: polski, niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, litewski, japoński, chiński, koreański, tajlandzki. *) tylko dla przedsiębiorstw produkcyjnych po uprzedniej weryfikacji. Wersja testowa dostępna jedynie w wersji angielskiej. Siedziby ASPROVA Corporation: ASPROVA Japonia (siedziba główna) ASPROVA Chiny/Szanghaj ASPROVA Korea ASPROVA Ameryka ASPROVA Niemcy/Europa Konsultantów ASPROVA można spotkać niemal w każdym uprzemysłowionym kraju na świecie, także w Polsce. Wyłącznym przedstawicielem ASPROVA w Polsce jest EQ System Sp. z o.o. Sp. z o.o. AG Europe Aleja Krasińskiego 1-3, Kraków Tel Leihgesterner Weg 10, Hüttenberg Tel. +49 (0) , Fax:

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA.

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. 2010 Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Kluczem do sukcesu każdej firmy

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESU PRODUKCJI MIESZADEŁ Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI

DOSKONALENIE PROCESU PRODUKCJI MIESZADEŁ Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI DOSKONALENIE PROCESU PRODUKCJI MIESZADEŁ Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI Katarzyna ANTOSZ, Dorota STADNICKA Konkurencyjny rynek i postępująca globalizacja wymuszają na przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią Działania w dziedzinie Zarządzania Technologią Zarządzanie Technologią Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS we współpracy z Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo