OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPERA v.5 System Realizacji Produkcji"

Transkrypt

1 OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11

2 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII PRODUKCYJNEJ... 7 STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU (SPC)... 7 SYSTEM ŚLEDZENIA PARTII (TRACK & TRACE)... 8 KONSERWACJA (TPM)... 8 ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM KODÓW KRESKOWYCH... 9 CZAS I FREKWENCJA KONTROLA DOSTĘPU RAPORTY OPERA GRAFICZNE STACJE ROBOCZE NIE WYKORZYSTUJĄCE PAPIERU PORTAL 11 INTEGRACJA APLIKACJI BIZNESOWYCH W JEDEN SPÓJNY ZESTAW październik 2011 Strona 2/11

3 WSTĘP Skrót MES (Manufacturing Execution System z ang. System Realizacji Produkcji) odnosi się do zintegrowanego podejścia do produkcji - wykraczającego poza koncepcję zbierania danych dla monitoringu w czasie rzeczywistym - optymalizującego cały proces produkcji poprzez pełne wykorzystanie procedur IT. Rozwiązania MES nie dostarczają tylko danych, lecz raczej przekształcają dane do informacji, które mają być przetwarzane oraz analizowane dla poprawy efektywności. Podczas gdy systemy zarządzania skupiają się na strategiach długofalowych, rozwiązanie MES może znacząco przyczyniać się do maksymalizacji wydajności krótkoterminowej, jednak z oddziaływaniem również cele długofalowe. OPERA MES jest to kompletny, nowoczesny produkt modułowy, do zastosowań w środowiskach wieloobiektowych, dostępny w wielu językach i obejmujący wszystkie obszary MES: Produkcję, Konserwację, Jakość, Magazyn oraz funkcje HR. Jego głównym zadaniem jest zarządzanie oraz monitorowanie w czasie rzeczywistym całego zakładu, poprzez dostarczanie informacji o WIP, wydajności fabryki w kontekście personelu / maszyn / kosztów, opóźnień w produkcji, jakości oraz testów PL, śledzenia partii, konserwacji prewencyjnej, układu sterowania produkcją itd. Oprogramowanie OPERA integruje się z dowolnym systemem ERP, służącym w Państwa firmie do zarządzania zamówieniami produkcyjnymi, WIP oraz analizą wydajności produkcji. Integracja systemu umożliwia przesyłanie danych z fabryki bezpośrednio do ERP oraz innych punktów. Oprogramowanie OPERA MES zostało zintegrowane z wieloma systemami ERP dostępnymi na rynku, od popularnych nazw marek po liderujące rozwiązania ERP jak : QAD Application (MFG/PRO), Oracle JDE, SAGE, DYNAMICS NAV/AX, SAP, ORACLE, BAAN i z wieloma innymi. Interfejs z systemem ERP, który często uważany jest za skomplikowany i kosztowny jest dość bezpośredni a przede wszystkim niezawodny. Transmisja danych może odbywać się poprzez ich bezpośrednie wprowadzenie do systemu informacji lub poprzez utworzenie procedury komunikacyjnej pomiędzy systemami wprowadzania danych o produkcji w toku oraz odczytu informacji na wspólnej tablicy przejściowej. OPERA MES oferuje wiele wykresów, ukazujących WIP, opóźnienie produkcyjne, kalkulację godzin pracy, uzysk, wydajność pracy fabryki / pracowników / maszyn, wskaźniki produkcji, analizę czasu postoju, stan zapasów w magazynie, śledzenie partii, wykresy procesowe itp. Wysoka konfigurowalność oraz przyjazny profil odpowiedzialne są za sukces oprogramowania OPERA MES. OPERA MES w pełni spełnia oczekiwania Klientów zarówno w kontekście funkcjonalności jak i kosztów, dostosowując się do każdej branży przemysłu, rozmiaru przedsiębiorstwa oraz modelu organizacji. System składa się z dwóch komponentów. Z jednej strony, MONITOR umożliwia komunikację pomiędzy stacjami zbierania danych przy jednoczesnym zagwarantowaniu integralności zgromadzonych informacji. Z drugiej strony, SYSTEM INFORMACJI zapewnia przetwarzanie, analizę oraz księgowanie zgromadzonych danych wraz z możliwością podglądu wszystkich działań, związanych z planem produkcji. Monitor zarządza całą siecią zbierania danych poprzez połączenie z dowolnym urządzeniem sprzętowym, od stałych terminali do gromadzenia danych po przenośne urządzenia Wi-Fi, tradycyjne lub przemysłowe komputery PC, karty gromadzenia danych, narzędzia pomiarowe, drukarki etykiet i tak dalej. System informacyjny daje dostęp w czasie rzeczywistym do danych o pracownikach, maszynach, zamówieniach, wydziałach oraz narzędziach, a zatem gwarantuje przejrzysty i kompletny podgląd procesów fabryki. Bieżąca wersja oprogramowania OPERA oparta jest na platformie Microsoft.NET, zgodnie ze standardami nowego, 64-bitowego systemu operacyjnego Windows oraz technologii opartej na platformie Framework. KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES CZYM JEST SYSTEM OPERA MES?: CZYM Koniec z ręcznym gromadzeniem danych, zarządzanie procesem bez użycia papieru, poprawne i spójne dane październik 2011 Strona 3/11

4 Kompletne i dokładne informacje, aktualizowane w czasie rzeczywistym bezpośrednio w maszynie Pojedyncza baza danych powiązana z fabryką dostarcza rzetelnych informacji Automatyczna transmisja danych do systemów informacyjnych produkcji, jakości, księgowania Ulepszona koordynacja obciążenia zasobów działu Monitoring w czasie rzeczywistym dla WIP oraz terminów dostaw Ulepszona jakość produktów Optymalizacja źródeł pierwotnych oraz wtórnych Monitoring w czasie rzeczywistym uzysku oraz opóźnień w produkcji Ulepszona wydajność produkcji oraz maksymalizacja ROI PRODUKCJA Moduł Produkcja jest sercem oprogramowania OPERA MES, obejmującym wszystkie kluczowe obszary kompletnego oraz zintegrowanego rozwiązania MES. Przedsiębiorstwa, które chcą skutecznie pilnować osiągane parametry produkcyjne lub wdrażają programy produkcji odchudzonej (LEAN) są gotowe zainwestować w narzędzia, które odpowiadają za: - Zwiększoną wydajność produkcyjną - Ulepszoną jakość produktów - Zmniejszenie kosztów oraz czasu produkcji - Zwiększoną produktywność Oprogramowanie OPERA MES jest doskonałym narzędziem, pozwalającym na szybsze uzyskanie wspomnianych wyników. Pozwala Państwu zarządzać oraz monitorować produkcję w czasie rzeczywistym poprzez dostarczanie danych związanych z wydajnością planu produkcji dla każdego wydziału w postaci: osiągów pracowników / maszyn / centrum kosztów, wraz z informacjami dotyczącymi opóźnień w produkcji, kontroli jakości przeprowadzonych na linii, śledzenia partii. W uzupełnieniu o inne nasze produkty pozwala uzyskać kompletny system harmonogramowania produkcji i optymalizacji przebiegów. Kluczowymi funkcjami modułu PRODUCKJA w OPERA MES są: GROMADZENIE DANYCH Ten moduł pozwala na automatycznie zbieranie danych z fabryki w trybie on-line, na monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich czynności bezpośrednich i pośrednich. Dane są zbierane zarówno poprzez operatorów pracujących na stanowiskach lub bezpośrednio z maszyny za pomocą karty danych, wykrywającej automatycznie dane takie jak czas przestoju lub liczba wyprodukowanych elementów. Zgromadzone dane są następnie monitorowane w czasie rzeczywistym poprzez uruchomienie zapytań kwerendowych dla bazy danych celem dostarczenia spójnych i rzetelnych informacji o analizie procesu. Stacje są umieszczone w punktach strategicznych wewnątrz zakładu, aby ułatwić pracę użytkownikom. Zebrane dane dotyczą produkcji, jakości, konserwacji oraz frekwencji personelu. październik 2011 Strona 4/11

5 MONITORING PRODUKCJI Moduł ten pozwala monitorować w czasie rzeczywistym status wszystkich maszyn związanych z zasobami produkcyjnymi, operatorów oraz zamówień. Moduł posiada dostęp do rejestrów wszystkich zdarzeń. Jego głównymi funkcjami są: - Jednoczesny podgląd zakładu / działu / obszaru / grupy zasobów, który następnie wykorzystywany jest do analizy ich stanu w czasie rzeczywistym. - Informacja w czasie rzeczywistym o ilości wyprodukowanych elementów / wydajności produkcji / statusie zamówień / statusie operatorów, aby umożliwić wykrycie na czas krytycznych punktów oraz aby dział Konserwacji miał możliwość opracować zwycięskie strategie. Graficznie odwzorowanie zgromadzonych danych, aby umożliwić natychmiastową analizę interaktywną sytuacji. październik 2011 Strona 5/11

6 BEZPOŚREDNIE PODŁĄCZENIE DO MASZYN Dzięki specjalnemu interfejsowi sprzętowemu, moduł Bezpośredniego podłączenia do Maszyn automatycznie wykrywa przestój produkcyjny i podaje jego przyczyny. Dane są zbierane bezpośrednio z tablicy rozdzielczej maszyny za pośrednictwem znaków cyfrowych. Zarówno maszyny ze sterowaniem elektromechanicznymi oraz maszyny oparte na sterownikach PLC mogą być podłączone do oprogramowania OPERA. Możliwe jest również podłączenie do maszyn wielopaletowych wraz z zarządzaniem oraz alokację zgromadzonych danych. Kluczowymi funkcjami modułu są: - Automatyczne wykrywanie wyprodukowanych sztuk / metrów. - Automatyczne rozpoznanie przestoju oraz wykrywanie przyczyn usterki. - Automatyczne wyłącznie po osiągnięciu wymaganej ilości wyprodukowanych sztuk. - Automatyczne, ponowne uruchomienie po przerwaniu - Zarządzanie podłączenie do urządzeń wielopaletowych. KPI ANALIZA WYDAJNOŚCI PRODUKCYJNEJ Dzięki możliwości podglądu, który wspomaga managerów w podejmowaniu strategicznych decyzji, oprogramowanie OPERA MES oferuje również KPI Kluczowe wskaźniki efektywności moduł, zawierające większość wskaźników efektywności oraz wydajności produkcyjnej, jak na przykład OEE, OPE, TEEP, MTBF, MTTR. Graficzne odwzorowanie oraz analizy danych wykresami Gantt oraz Pareto będzie wspomagać pomiary kluczowych czynników sukcesu oraz punktów krytycznych na wszystkich etapach organizacyjnego modelu produkcji. INTERFEJS ERP LUB ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI Oprogramowanie OPERA MES posiada interfejs ERP. Wszelkie zamówienia produkcyjne, uruchomione przez system informacyjny są automatycznie przesyłane do oprogramowania OPERA. Interfejs aktualizuje ERP w czasie rzeczywistym poprzez dostarczenie danych o produkcji w toku (WIP). System OPERA może być połączony z dowolnym systemem informacyjnym lub operacyjnym. W razie gdy system informacyjny nie umożliwia uruchamiania zamówień produkcji, moduł zarządzania zamówieniami prac, zintegrowany z oprogramowaniem OPERA jest również dostępny. Moduł ten został stworzony z myślą o tym przedsiębiorstwach, które albo chcą zarządzać w pełni swoją produkcją za pomocą OPERA lub nie posiadają ERP z październik 2011 Strona 6/11

7 zaimplementowanymi funkcjami MRP. Zamówienia produkcyjne są tworzone w oparciu o dane z różnych dostępnych w firmie źródeł ( danych o indeksach, struktur materiałowych, technologii, itp) KONTROLA JAKOŚCI OPERA MES pozwala na zarządzanie oraz automatyczne monitorowanie parametrów kontrolnych jakości w linii produkcyjnej, wraz podglądem, zapewniającym zgodność produktu z bieżącym ustawodawstwem w zakresie: - Identyfikacji oraz identyfikowalności produktu: zarejestrowane procedury dla identyfikacji produktu w momencie jego dostarczenia oraz na wszystkich etapach produkcji. - Kontrola procesu: kontrola oraz monitoring parametrów procesowych oraz cech produktu. Parametry są uzyskiwane automatycznie w trakcie trwania procesu produkcji. - Testy i kontrole: dokumenty, które należy wypełnić (ocenić), jeśli produkty zostały sprawdzone i pomyślnie przeszły kontrole (arkusz kontrolny). Rekordy te muszą jasno i wyraźnie określać, czy testy i kontrole zostały pomyślnie ukończone zgodnie z kryteriami dopuszczenia, zdefiniowanymi w projekcie. - Działania korekcyjne: Takie działania mają za zadanie wykryć przyczyny niezgodności produktu oraz procesu. Następnie, dopuszczalne jest dokonanie zmian w produktach w taki sposób, aby przeszły one poprawnie przez testy oraz kontrole. Działania korekcyjne w normalnych warunkach wymagają odpowiednich źródeł, takich jak rejestrowanie jakościowe, mające na celu wykryć, przeanalizować oraz wyeliminować potencjalne przyczyny niezgodności. Analiza korekcyjno-prewencyjna jest warunkiem wstępnym do pomyślnego przejścia testów. TESTOWANIE DANYCH W LINII PRODUKCYJNEJ Dzięki modułowi Testowanie, można zarządzać w czasie rzeczywistym testowaniem bezpośrednim linii produkcyjnej. Kluczowymi funkcjami modułu są: Rejestrowanie artykułów, kategorie, testy, wady, narzędzia Definicja zastosowań testowych (testy, wady, regulacja czasu, wartości, tolerancja itp) Zarządzanie oraz tworzenie zleceń testowych Monitorowanie rezultatów oraz stanu testów Drukowanie kodów kreskowych dla automatycznego gromadzenia danych Wypełnianie oraz śledzenie danych poprzez numer partii lub ID Łączność z systemem informacyjnym ACQ STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU (SPC) W ramach procesu lub czynności, gdy elementy rekurencyjne mogą być zidentyfikowane, SPC jest sposobem analizy oraz oceny statystycznej warunków, które określają zmienność obiektu w trakcie badania. SPC jest wartościowym narzędziem pozwalającym przedsiębiorstwu ulepszyć poziomy jakości zarówno produktów jak i usług poprzez eliminację błędów i niezgodności, które mogą prowadzić do ponownej obróbki, bezużytecznych inspekcji oraz całkowitego przestoju w czynnościach produkcyjnych. Techniki SPC pomagają zauważyć, czy zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany w warunkach obróbki. Pozwala to użytkownikowi na wykonanie czynności korekcyjnych przed przekroczeniem limitu tolerancji, a zatem pozwala zapobiec wszelkim niezgodnością na każdym etapie. Poza dogłębną analizą i kontrolą procesów biznesowych, SPC jest wartościowym narzędziem do zarządzania, powiększającym bazę wiedzy o procesie. Pasuje ono doskonale do firmowego systemu zarządzania jakością, zaprojektowanego w celu stałego podnoszenia wydajności. październik 2011 Strona 7/11

8 Kluczowe funkcje: - Zarządzanie artykułami, kategoriami, testami, wadami, narzędziami. - Łączność z narzędziami pomiarowymi. - Gromadzenie oraz uzupełnianie danych procesowych. - Tablica rozdzielcza danych, działająca w czasie rzeczywistym, służąca do analizy temperatury, grubości, poziomu i tak dalej. - Analiza czasowa oraz wydruk danych, zgromadzonych przez zlecenie produkcyjne/partię. SYSTEM ŚLEDZENIA PARTII (TRACK & TRACE) Procedury śledzenia partii (Track & Trace) wykorzystywane są do zarządzania rejestrowaniem partii w trakcie procesu produkcji końcowego produktu. Śledząc ścieżkę produkcji, użytkownik będzie w stanie zagwarantować najwyższe standardy jakościowe oraz zająć się przypadkami niezgodności, które mogą się pojawić. Śledzenie progresywne (Tracking) przyjmuje metodę wyprzedzającą tzn przechowuje ścieżkę wszystkich etapów produkcji oraz partii użytych do stworzenia projektu końcowego od momentu wytworzenia po dystrybucję. Śledzenia regresywne (Tracing) przyjmują metodę poprzedzającą rozpoczynając od produktu końcowego i cofając się poprzez wszystkie etapy produkcyjne, aby: Przywołać produkty wyprowadzone do dystrybucji kierunek w dół. Ustalić ścieżkę wsteczną łańcucha produkcyjnego do punktu startowego oraz wykryć wszelkie zdarzenia niezgodności, wymagające specjalnych środków korekcyjnych kierunek w górę. Dosyć często, standardowe ustawienia ręcznego śledzenia partii są skomplikowane i czasochłonne. Moduł OPERA MES Track & Trace kierowany jest do przedsiębiorstw produkcyjnych lub dystrybucyjnych, chętnych do skorzystania z narzędzi IT do kompletnego zarządzania rekordami partii. Gdy proces obróbki jest w toku, można już korzystać z tego modułu, aby w prosty sposób tworzyć miliony rekordów w bazie danych, zawierające szczegóły każdego etapu produkcji. Daje to możliwość pełnego podglądu całego procesu i umożliwia informowanie w sposób efektywny i zawsze na czas. Składniki oraz paczki, używane dla każdej partii są dokładnie rejestrowanie, wraz z przeprowadzanymi operacjami, personelem obsługującym, typem pracy (zadania), czasem, niezgodnościami procesowymi, ponowną obróbką, uzyskami, zawsze w odniesieniu do poziomów standardowych. Dla każdego materiału surowca, zostaje skonstruowany dokument referencyjny zarówno dla dostawcy jak i dla producenta. KONSERWACJA (TPM) TPM jest sposobem podejścia do usprawnienia biznesu, który obejmuje wszystkie kwestie techniczne oraz organizacyjne w zakresie konserwacji prewencyjnej. Sposób ten został stworzony w celu maksymalizowania wydajności produkcyjnej fabryki. Moduł ten pozwala na zarządzanie oraz monitorowanie statusu oraz użycia narzędzi oraz form wykorzystywanych w produkcji. TPM doskonale pomaga w planowaniu czynności konserwacyjnych, monitorowaniu kosztów konserwacji, użycia maszyny śledzącej oraz ustalaniu lokalizacji magazynu. Operatorzy są aktywnie zaangażowani w proces konserwacji maszyny. Ich zadaniem jest zaplanować oraz przeprowadzić codziennie czynności TPM, aby zredukować możliwość występowania nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak naprawy narzędzi czy ich wymiana. Zarządzanie czynnościami konserwacyjnymi z pomocą OPERA MES oznacza: Wprowadzenie usprawnionych strategii, odpowiedzialnych za zwiększenie wydajności zakładów i maszyn. Wdrożenie niezależnego, aczkolwiek związanego z celami firmy systemu konserwacyjnego, obsługiwanego przez przeszkolony personel. październik 2011 Strona 8/11

9 Wdrożenie systemu planowanej konserwacji wraz z gromadzeniem danych dotyczących niezawodności komponentów oraz ciągłą aktualizacją planowania konserwacji, w oparciu o zgromadzone dane. Tworzenie systemu gospodarowania narzędziami, aby móc zidentyfikować, które elementy można konserwować szybciej i prościej. Skupienie na stałym szkoleniu oraz rozpowszechnianiu rezultatów. Celem TPM jest usunięcie przyczyn zmniejszonej wydajności zakładu, takich jak: Straty spowodowane awarią; Straty spowodowane ustawianiem; Straty spowodowane przestojem; Straty spowodowane zmniejszoną prędkością; Straty spowodowane usterkami oraz pracami naprawczymi; Straty związane ze zredukowaną wydajnością podczas rozruchu ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM KODÓW KRESKOWYCH OPERA MES pozwala na zarządzanie oraz monitorowanie materiałów przychodzących i wychodzących w czasie rzeczywistym, a zatem dostarcza rzetelnych, zaktualizowanych informacji na temat dostępnego zasobu. Segregowanie materiału i ładowanie jak również procedury inwentaryzacyjne są przeprowadzane przez operatorów warsztatowych za pomocą bezprzewodowych terminali do odczytu kodów kreskowych, które mogą odczytywać w czasie rzeczywistym kod produktu w lokalizacji magazynu. Kluczowymi funkcjami są: Rekord z lokalizacją magazynu i artykułu Programowanie przenośnych terminali do segregowania / ładowania materiału oraz przeprowadzania inwentaryzacji. Gromadzenie, tworzenie oraz zarządzanie rachunkami za materiał Ładowanie / Pobieranie danych z przenośnych terminali. Łączność z systemem informacyjnym magazynu Drukowanie kodów kreskowych Monitorowanie oraz drukowanie statusu magazynu poprzez lokalizację lub artykuł Ocena w czasie rzeczywistym statusu lokalizacji magazynu celem monitorowania stanu zapasów w magazynie oraz przeprowadzenia samokontroli. październik 2011 Strona 9/11

10 CZAS I FREKWENCJA Moduł Zarządzanie i kontrola frekwencji oprogramowania OPERA MES jest doskonałym rozwiązaniem do automatycznego zbierania danych o frekwencji oraz zarządzania w przedsiębiorstwach o dowolnej wielkości oraz branży. To rozbudowane rozwiązanie pozwala na lepszą kontrolę produktywności przedsiębiorstwa,przy znacznej redukcji czasu płac i kosztów. Głównymi funkcjami są: automatyczna kontrola frekwencji oraz tworzenie listy statusu pracowników w czasie rzeczywistym monitorowanie obecności / nieobecności pracowników zarządzanie przyjściami i wyjściami z pracy podgląd niezgodności pracowników oraz szablonów naruszeń zarządzanie zmianami standardowymi / rotacyjnymi, ruchomym czasem pracy, urlopem, nadgodzinami, wakacjami, statystyką miesięczną oraz roczną standardowe połączenie z systemem płatności lub eksport pliku do obsługi zatrudnienia. Moduł ten daje użytkownikowi kompletną kontrolę wszystkich aspektów czasu pracy pracowników oraz kontrolę frekwencji. Dane dotyczące czasu pracy pracowników są pobierane z terminali obsługujących wejścia do i wyjścia z zakładu, a następnie są tak organizowane, aby spełniały indywidualne potrzeby użytkownika. KONTROLA DOSTĘPU Moduł Kontrola dostępu oprogramowania OPERA MES pomaga w zorganizowaniu dostępu obwodowego poprzez ocenę w czasie rzeczywistym praw dostępu pracowników, opartych na zestawie reguł np. przedziałów czasowych. Przedziały czasowe są precyzyjnie zarządzane dla każdej bramy w taki sposób, aby spełniały wymagania użytkownika, wraz z wyraźnym rozróżnieniem dni roboczych od wakacji. Kluczowymi funkcjami są: - Zarządzanie rekordami związanymi z pracownikami - Zarządzanie dostępem przez bramy - Zarządzanie przedziałami czasowymi - Ustawianie praw dostępu dla każdej bramy i każdego pracownika - Zarządzanie rekordami dotyczącymi dostępu. RAPORTY OPERA Dzięki modułowi Raporty OPERA użytkownik będzie mógł szybko tworzyć raporty z danymi pobranymi z bazy danych Opera lub dowolnego innego źródła. Używanie tego modułu nie wymaga żadnych umiejętności programistycznych. OPERA Raporty jest w istocie interaktywnym i prostym w obsłudze narzędziem do tworzenia dostosowanych do potrzeb użytkownika raportów z zaawansowaną grafiką oraz szczegółowymi informacjami. Użytkownicy mogą samodzielnie tworzyć nowe raporty lub aktualizować raporty istniejące już w systemie OPERA MES. Raporty OPERA to zintegrowane narzędzie, opracowane z myślą o klientach, chcących tworzyć dostosowane do własnych potrzeb raporty, w oparciu o ich indywidualne wymagania. Dzięki temu narzędziu, użytkownik skróci znacząco czas generowania raportu oraz ułatwi sobie edycję raportów.nasi Klienci mogą teraz używać modułu Raporty OPERA, aby obsługiwać funkcje raportowania za darmo oraz w efektywny sposób. Wszystkie stworzone raporty mogą być przechowywane w dowolnym miejscu w OPERA MES, aby następnie możliwe było październik 2011 Strona 10/11

11 ich wywołanie z menu Wydruki. Narzędzia zawierające usługi Crystal Report lub Reporting Services z serwera MS SQL Server GRAFICZNE STACJE ROBOCZE NIE WYKORZYSTUJĄCE PAPIERU Poza standardowymi terminalami skryptowymi, OPERA może także implementować graficzne stacje robocze do gromadzenia danych w czasie rzeczywistym. Pozwoli do wyeliminować papierowe czynności warsztatowe, zredukuje błędy związane z wpisywaniem się pracowników na listę przyjścia do / wyjścia z pracy oraz pozwoli stworzyć dopasowaną, graficzną stację roboczą, która będzie udostępniać pracownikom warsztatu wszystkie, potrzebne informacje. Stacje robocze mogą być skonfigurowane przez użytkownika i posiadają one interfejs WIP z możliwością wprowadzenia kolejności pytań zarówno dla pracowników jak i placówek terenowych do maski. Dostępnych jest wiele funkcji, w tym tworzenie zestawień produkcji, ocena jakości, śledzenie materiału oraz obsługa. Fizycznie, takie stacje robocze mogą być skonfigurowane zarówno dla monitorów standardowych jak i ekranów dotykowych. PORTAL WWW Dzięki tej aplikacji można tworzyć podgląd systemu informacji oraz przesyłać końcowe rezultaty do publikacji na stronie WWW. Rozwiązanie PORTAL WWW przeznaczone jest dla środowisk przedsiębiorczych oraz dla tych wszystkich, którzy chcą w pełni wykorzystać skalowalne, potężne oraz przyjazne architektury sieci WEB. Portal WWW OPERA pozwala na wielowymiarową analizę danych dzięki przeglądarce, która umożliwia eksplorowanie informacji znajdujących się na portalu. Informacje opublikowane w sieci są natychmiastowo dostępne, gdyż nie występuje tu żadne ograniczenia dostępnego miejsca ani czasu. Zaawansowany silnik portalu umożliwia centralne zarządzanie oraz kontrolę dostępu, konfigurację poziomów bezpieczeństwa oraz wykorzystanie podglądów oraz informacji w sposób strukturalny. Interfejs oparty jest na standardach przeglądarki, a użytkownicy mają do dyspozycji łatwe w użyciu narzędzie, które nie wymaga spełniania żadnych, specyficznych warunków wstępnych. INTEGRACJA APLIKACJI BIZNESOWYCH W JEDEN SPÓJNY ZESTAW OPERA MES to potężne narzędzie do łączenia wielu funkcji z innymi aplikacjami oraz z Internetem. Zaawansowani użytkownicy będą mogli szybko i łatwo aktualizować system poprzez jego integrację z nowymi funkcjami oraz aplikacjami tj. wtyczkami. Obsługa wtyczek jest kluczowym elementem oprogramowania, gdyż pozwala użytkownikowi w bardzo prosty sposób rozszerzyć funkcjonalności zgodnie z własnymi potrzebami. Oprogramowanie OPERA może zaimplementować dowolne narzędzie.net. październik 2011 Strona 11/11

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Suite 14 Zarządzanie opakowaniami, projektowanie i przygotowanie do produkcji

Suite 14 Zarządzanie opakowaniami, projektowanie i przygotowanie do produkcji Suite 14 Zarządzanie opakowaniami, projektowanie i przygotowanie do produkcji Software Suite 14 to kompletny zestaw oprogramowania do przygotowywania do druku opakowań, oznakowań i ekspozytorów. Pakiet

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV365 NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie Microsoft Dynamics NAV Microsoft NAV.express Spis treści Czym jest NAV365?...4 Dla kogo jest NAV365?... 6 Korzyści

Bardziej szczegółowo

www.nav2013.pl Jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Codziennie ułatwia pracę prawie 2 000 000 użytkowników w blisko 100 000 firm.

www.nav2013.pl Jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Codziennie ułatwia pracę prawie 2 000 000 użytkowników w blisko 100 000 firm. 2013 www.nav2013.pl Jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Codziennie ułatwia pracę prawie 2 000 000 użytkowników w blisko 100 000 firm. Uwolnij potencjał Twoich pracowników! Dzięki przejrzystym

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same.

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. IMPAX 6 IMPAX 6...bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. Solidny fundament systemów informatycznych w Twoim szpitalu Placówki s u by zdrowia na całym Êwiecie wykorzystujà nowoczesne technologie zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

Zespół ISIT O FIRMIE:

Zespół ISIT O FIRMIE: Oferta Zachęcamy do zapoznania się z kompleksową ofertą usług świadczonych przez ISIT jest ona podstawą zadowolenia naszych klientów. Ofertę wzbogacamy o indywidualne podejście, wiedzę i doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów

Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów Optymalizacja wydajności obiektu (BPO) dzięki Advantage Services TM Building Technologies Państwa potrzeby naszym priorytetem Advantage Services TM

Bardziej szczegółowo

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych procesowych. Źródłem danych dla EDS może być dowolny system cyfrowy

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument INTEGRACJA Microsoft Dynamics NAV Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft Oficjalny dokument Integracja innowacyjnych rozwiązań Data: kwiecień 2007 r. www.microsoft.com/dynamics

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych InteliHotel. Inteligentny Hotel POSitive Hospitality POSitive Restaurant POSitive SPA & Sport

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo