Modułowa struktura systemu TransERP. Moduły systemu TransERP:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modułowa struktura systemu TransERP. Moduły systemu TransERP:"

Transkrypt

1 TransERP Specyficzna działalność Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej spowodowała konieczność stworzenia dedykowanego rozwiązania informatycznego. Sercem systemu TransERP jest system Microsoft Dynamics NAV, który został rozbudowany o dodatkowe moduły do zarządzania flotą pojazdów, warsztatem oraz grafikami pracy kierowców. Dedykowane moduły zintegrowane z systemem MS Dynamics NAV oraz aplikacją do planowania i optymalizowania pracy służb zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców, stanowiącą kompleksowe narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem komunikacji zbiorowej. Całość rozwiązania uzupełnia portal korporacyjny, który udostępnia informacje o przedsiębiorstwie różnym grupom użytkowników. Kierowcy mają możliwość przeglądania swoich grafików, kierownictwo firmy może zapoznawać się z raportami i akceptować wnioski urlopowe. Zarząd oraz przedstawiciele władz miejskich mogą kontrolować finanse przedsiębiorstwa za pomocą pulpitów menedżerskich. System TransERP jest pierwszym dostępnym na rynku polskim systemem informatycznym do kompleksowej obsługi przedsiębiorstw komunikacyjnych. Aplikacja pomaga przedsiębiorstwom komunikacyjnym uniknąć najczęściej występujących problemów: Brak kontroli kosztów Różne narzędzia do kontroli działalności brak integracji Niedostosowanie rozwiązań obecnych na rynku do specyfiki przedsiębiorstw komunikacyjnych Najważniejsze cechy systemu TransERP to: Informacje o stanie całej firmy w jednym systemie Możliwość kontroli kosztów, bez wykonywania żmudnych analiz i raportów Łatwy dostęp do systemu Możliwość szybkiej reakcji na zmiany Optymalizacja Oszczędności

2 Modułowa struktura systemu TransERP Moduły systemu TransERP: 1. Moduł zarządzania finansami umożliwia wydajne zarządzanie całym przedsiębiorstwem, gdyż odzwierciedla w ujęciu finansowych informacje powstające w każdej z części systemu TransERP. 2. Moduł kadrowo-płacowy - stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Moduł powstał w oparciu o wymagania i specyfikę przepisów polskiego prawa pracy, przepisów o podatku dochodowym i ustawy o rachunkowości. 3. Warsztat moduł stanowi rozszerzenie systemu Microsoft Dynamics NAV o zarządzanie eksploatacją pojazdów oraz zleceniami warsztatowymi. 4. Portal korporacyjny portal umożliwia pracownikom dostęp do wewnętrznych informacji przedsiębiorstwa z każdego miejsca za pomocą przeglądarki internetowej. Portal zapewnia prawidłowy obieg dokumentów w firmie (np. wniosków urlopowych, pasków płac, grafików pracy). Atutem systemu TransRP jest możliwość łatwej integracji z dowolnym systemem do planowania i OPTYMALIZACJI służb. Wdrożony przez Solvena Management Systems Sp. z o.o. system TransERP w KPKM Białystok został zintegrowany z systemem do planowania i optymalizacji służb DPK OptiGraf firmy DPK System Consulting z Wieliczki.

3 Opis funkcjonalności poszczególnych modułów Zarządzanie finansami: Microsoft Dynamics NAV - Moduł Zarządzanie Finansami zapewnia łatwy dostęp do informacji finansowych, analizę trendów i szczegółową analizę przedsięwzięć. Funkcje wielu wymiarów (przekrojów) finansowych pozwalają w pełni wykorzystać informacje, a następnie tworzyć raporty. Podstawowym elementem obszaru Zarządzania Finansami jest Księga Główna, w której informacje finansowe są księgowane, sumowane, przetwarzane i prezentowane. Użytkownicy mogą tworzyć wiele scenariuszy automatycznych księgowań, dowolnie kształtować plan kont, wykorzystywać funkcje obliczania podatku VAT oraz automatycznego generowania danych do deklaracji VAT, jak również definiować transakcje okresowe w dziennikach powtarzalnych. Microsoft Dynamics NAV to więcej niż narzędzie do księgowania. Pozwala zrozumieć, co oznaczają poszczególne wartości i dostrzec działania, które doprowadziły do uzyskania takich wyników. Można szybko i łatwo wyszukiwać informacje i tworzyć filtry, wykorzystać pełną gamę predefiniowanych raportów lub stworzyć własne. Tak wygenerowaną informację finansową można następnie wyświetlić przez przeglądarkę internetową lub rozesłać pocztą elektroniczną. W ten sposób można na bieżąco informować dyrektorów, kierowników, pracowników, partnerów i inwestorów o działaniu firmy. Główne korzyści: Możliwość szybkiego dostosowania oprogramowania do specyficznych wymagań firmy Wielowymiarowe spojrzenie na firmę Możliwość złożonego filtrowania informacji Łatwe przechodzenie od wartości globalnych do zapisów szczegółowych i źródeł transakcji Główne cechy: Księga główna, należności i zobowiązania w pełni zintegrowane z pozostałymi obszarami systemu Sumy dynamiczne i przyciski wyszukiwania Łatwy w obsłudze i elastyczny plan kont Elastyczne okresy sprawozdawcze Funkcja nawiguj do wyszukiwania wszystkich zapisów z tego samego księgowania Możliwości śledzenia transakcji Bezpieczeństwo i reguły biznesowe Dzienniki główne

4 Arkusze kont raporty finansowe użytkownika (bilans, rachunek zysków i strat) Konsolidacja Elastyczne i nieograniczone wymiary analityczne Hierarchia wymiarów Reguły stosowania wymiarów Budżety na wymiarach Analizy wielowymiarowe Handel zagraniczny i obsługa walut obcych Dodatkowa waluta raportowania Obsługa kasy Konta bankowe Generowanie monitów i not odsetkowych

5 Środki Trwałe: Moduł jest skutecznym narzędziem do zarządzania majątkiem trwałym organizacji. Umożliwia elastyczne definiowanie, grupowanie środków trwałych, wybór optymalnej metody amortyzacji, a także dostarcza informacji o utrzymaniu, modernizacji i eksploatacji. Oferuje nieograniczoną liczbę tabel amortyzacyjnych oraz opracowanie statystyk do każdej księgi amortyzacji. Zarządzanie i obsługa środków trwałych nie musi oznaczać większych kosztów, czasu i wysiłku. Dzięki modułowi Środki Trwałe każdy zakup, amortyzacja czy sprzedaż środka trwałego powoduje aktualizację danych w trakcie księgowania we wszystkich obszarach systemu MS Dynamics Nav. Dużą korzyść systemu stanowi prostota tworzenia w nim wszelkich raportów. Można księgować transakcje dotyczące środków trwałych tworząc rozmaite raporty i statystyki. Oszczędza to czas, pieniądze i wysiłek. Podstawowe zalety Natychmiastowy przegląd wszystkich środków trwałych Sprawne zarządzanie obsługą środków trwałych Wiele modeli amortyzacji dla każdego środka trwałego Łatwiejsza obsługa ubezpieczeń środków trwałych Koszty dodatkowe Rabaty ilościowe i procentowe, tabele rabatowe

6 Moduł kadrowo-płacowy: rejestracja danych o pracownikach (kartoteka pracowników) rejestracja danych o urlopach pracowników ewidencja czasu pracy naliczanie wynagrodzeń dla pracowników generowanie i księgowanie list płac generowanie danych do systemu Płatnik generowanie danych dla systemów bankowości elektronicznej drukowanie dokumentów dla pracowników wynikających ze stosunku zatrudnienia drukowanie dokumentów wymaganych przez urzędy skarbowe (dokumenty PIT) sporządzanie raportów dla potrzeb zarządzania

7 Zarządzanie warsztatem: ewidencja pojazdów ewidencja wyposażenia pojazdów w celu zapewnienia zgodności z normami bezpieczeństwa (m.in. śledzenie przebiegu opon) ewidencja zleceń warsztatowych przeglądy okresowe, usuwanie awarii planowanie zasobów do realizacji napraw (części zapasowe, pracownicy warsztatu, specjalistyczne urządzenia) prowadzenie magazynu części zapasowych elektroniczna akceptacja transakcji magazynowych w celu ograniczenia drukowanych dokumentów analiza wykorzystania dostępnych zasobów warsztatowych kontrola kosztów realizacji zleceń warsztatowych pełna historia zleceń warsztatowych pojazdów analiza kosztów utrzymania pojazdów kalkulacja zleceń warsztatowych w celu oferowania usług warsztatowych kontrahentom zewnętrznym

8 Grafiki pracy pracowników zaplecza warsztatowego indywidualne grafiki pracy dla wybranych grup pracowników przedsiębiorstwa (pracownicy zaplecza warsztatowego) rejestracja czasu faktycznie przepracowanego automatyczne rozliczenie czasu pracy pracowników zaplecza warsztatowego wyliczenie ilości godzin normalnych, nadgodzin, godzin nocnych i świątecznych. Wyliczone ilości godzin danego rodzaju stanowią podstawę do naliczenia wynagrodzenia. ewidencja grafików pracy rzetelna i kompletna ewidencja absencji w module kadrowo płacowym w oparciu o grafiki pracy kierowców i pracowników zaplecza warsztatowego Grafiki pracy kierowców integracja modułu kadrowo-płacowego z modułem do planowania i rozliczania czasu pracy kierowców (grafiki czasu pracy kierowców oraz rozliczenia czasu pracy kierowców importowane z systemu do planowania i optymalizacji służb)

9 Portal Korporacyjny: W związku z dużym obciążeniem działu kadr przez kierowców dopytujących się o aktualne grafiki, system Microsoft Dynamics NAV został zintegrowany z portalem korporacyjnym, który umożliwia sprawdzenie aktualnych grafików pracy kierowców bez konieczności przychodzenia do biura. Kolejnym punktem wykorzystania portalu może być umieszczanie na stronie internetowej aktualnych rozkładów jazdy. Istotną zaletą wykorzystania portalu jest umożliwienie wglądu do aktualnych danych przedsiębiorstwa dla władz miejskich. Dane są prezentowane ne za pomocą pulpitów menedżerskich, które dla każdego pracownika są indywidualnie komponowane i w przejrzysty sposób za pomocą wykresów graficznych przedstawiają aktualną kondycję przedsiębiorstwa. Stworzenie elektronicznego ego obiegu dokumentów umożliwia kierowcom po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową do portalu korporacyjnego wysyłać wnioski urlopowe oraz śledzić ich status. Warto odnotować, że aktualnie nawet paski płacowe mogą być pobierane w wersji elektronicznej przez pracowników bez przychodzenia do biura.

10 Analizy Wielowymiarowe W ramach systemu TransERP proponujemy Klientom moduł do Analiz i Raportowania, który umożliwia intuicyjne weryfikowanie i porównywanie danych pochodzących z systemu oraz z innych aplikacji wykorzystywanych w Państwa firmie.

11 Solvena Management Systems Sp. z o.o. powstała w efekcie przeniesienia zasobów Działu Systemów Użytkowych ze struktur Surfland Systemy Komputerowe S.A. Pozyskawszy w ten sposób kompetentny i doświadczony zespół z powodzeniem kontynuujemy dotychczasową działalność Surfland Systemy Komputerowe SA w zakresie wdrożeń zaawansowanych systemów aplikacyjnych dla biznesu. Solvena Management Systems Sp. z o.o. realizuje projekty wdrożeniowe systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem takich jak systemy ERP (ang. Enterprise Resource Planning), Document Management System (DMS), Business Process Management (BPM) oraz rozwiązań do budżetowania, planowania i analiz (BI) w oparciu o platformy renomowanych producentów oprogramowania takich jak Microsoft, DocLogix, Prophix i Targit. Naszymi Klientami są zarówno polskie jak i zagraniczne firmy z sektora SMB, które w strategii rozwoju stawiają na innowacyjność i efektywność. W ramach prowadzonej działalności realizujemy następujące usługi: Wdrożenia systemów ERP (Microsoft Dynamics NAV) oraz obiegu dokumentów (DocLogix) Analizy przedwdrożeniowe systemów informatycznych Identyfikacja i optymalizacja procesów biznesowych Doradztwo w zakresie zastosowania technologii w zarządzaniu Specjalizowany serwis powdrożeniowy w zakresie wdrożonych aplikacji Projektowanie oraz tworzenie aplikacji dedykowanych Szkolenia z zakresu obsługi systemów informatycznych Integracja aplikacji biznesowych z zewnętrznymi aplikacjami (systemy wagowe, maszyny produkcyjne, centrale telefoniczne) Dlaczego warto nam zaufać? Prace w zakresie wdrażania, modyfikacji, rozwoju i utrzymania aplikacji realizowane są przez zespół certyfikowanych konsultantów i programistów posiadających bogate doświadczenie zweryfikowane przez liczne grono dotychczasowych Klientów, do których należą takie firmy jak m.in.: Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Białymstoku, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji we Wrocławiu, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Warszawie, LC Corp, Budopol-Wrocław S.A., Mota Engil Polska S.A., TBMECA Poland, Domar S.A., Cushman & Wakefield, EBCC, EVONIK Energo Mineral, Baker Tilly Poland, DCT Gdańsk S.A., Einhell Polska, Layher. Zapraszamy do współpracy.

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych InteliHotel. Inteligentny Hotel POSitive Hospitality POSitive Restaurant POSitive SPA & Sport

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument INTEGRACJA Microsoft Dynamics NAV Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft Oficjalny dokument Integracja innowacyjnych rozwiązań Data: kwiecień 2007 r. www.microsoft.com/dynamics

Bardziej szczegółowo

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV365 NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie Microsoft Dynamics NAV Microsoft NAV.express Spis treści Czym jest NAV365?...4 Dla kogo jest NAV365?... 6 Korzyści

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu klasy Business Intelligence w jednostce ratownictwa medycznego studium przypadku

Zastosowanie systemu klasy Business Intelligence w jednostce ratownictwa medycznego studium przypadku Zastosowanie systemu klasy Business Intelligence w jednostce ratownictwa... 91 Grzegorz Głód Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Zastosowanie systemu

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Opis systemu Oracle Business Intelligence

Opis systemu Oracle Business Intelligence Opis systemu Oracle Business Intelligence Spis treści 1.Wstęp...3 2.Architektura systemu...4 2.1.BI Server...5 2.2.Interactive Dashboards...7 2.3.Answers...8 2.4.BI Publisher...8 2.5.Delivers...9 2.6.Office

Bardziej szczegółowo

www.nav2013.pl Jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Codziennie ułatwia pracę prawie 2 000 000 użytkowników w blisko 100 000 firm.

www.nav2013.pl Jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Codziennie ułatwia pracę prawie 2 000 000 użytkowników w blisko 100 000 firm. 2013 www.nav2013.pl Jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Codziennie ułatwia pracę prawie 2 000 000 użytkowników w blisko 100 000 firm. Uwolnij potencjał Twoich pracowników! Dzięki przejrzystym

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA.

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. 2010 Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Kluczem do sukcesu każdej firmy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Zespół ISIT O FIRMIE:

Zespół ISIT O FIRMIE: Oferta Zachęcamy do zapoznania się z kompleksową ofertą usług świadczonych przez ISIT jest ona podstawą zadowolenia naszych klientów. Ofertę wzbogacamy o indywidualne podejście, wiedzę i doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo