REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Robimy tylko czyste interesy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Robimy tylko czyste interesy"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Robimy tylko czyste interesy 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja jest organizowana pod nazwą Robimy tylko czyste interesy zwana dalej: "Akcją Promocyjną". 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej, na zlecenie NEO24.PL, jest NEOIDEA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 48A, NIP: , REGON: , wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 złotych, w całości wpłaconym (dalej zwaną Organizatorem ). 3. Akcja Promocyjna odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w serwisie 4. Akcja Promocyjna trwa od 18 lipca do 28 sierpnia 2013r. 5. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest pod adresem 2 ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Akcja promocyjna dotyczy pralek BOSCH znajdujących się w ofercie sklepu NEO24.PL wg poniższej listy: Kod towaru Nazwa towaru nr GID Wartość bonu NAD PRALKA BOSCH WAS PL (pp) zł NAD PRALKA BOSCH WAS PL (pp) zł NAD PRALKA BOSCH WAS PL (pp) zł NAD PRALKA BOSCH WAY PL (pp) zł NAD PRALKA BOSCH WAY PL (pp) zł NAD PRALKA BOSCH WAE PL n/n zł NAD PRALKA BOSCH WAE PL zł NAD PRALKA BOSCH WAE PL n/n zł NAD PRALKA BOSCH WAE PL n/n zł NAD PRALKA BOSCH WAE 2048 FPL zł NAD PRALKA BOSCH WAE 2448 FPL zł NAD PRALKA BOSCH WAE PL zł NAD PRALKA BOSCH WAE 2438 EPL zł NAD PRALKA BOSCH WAE PL zł NAD PRALKA BOSCH WLX 2027 FPL zł NAD PRALKA BOSCH WLX 2026 FPL n/n zł NAD PRALKA BOSCH WAB 2029 JPL zł NAD PRALKA BOSCH WAQ PL zł NAD PRALKA BOSCH WAQ PL zł NAD PRALKA BOSCH WAQ PL zł NAD PRALKA BOSCH WLO PL zł NAD PRALKA BOSCH WLO PL zł

2 2. Klienci dokonujący zakupu pralek BOSCH otrzymają rabat na zakup kolejnego sprzętu AGD marki BOSCH, lub Siemens- lista produktów stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 3. Realizacja bonów rabatowych możliwa jest wyłącznie w terminie od 18 lipca do 28 sierpnia 2013r., jednorazowo, przy transakcji zakupu 1 sztuki pralki i 1 sztuki drugiego produktu AGD marki BOSCH, lub Siemens. 4. Podczas jednej transakcji klient ma możliwość realizacji jednego bonu rabatowego. 5. Akcja Promocyjna "Robimy tylko czyste interesy polega na tym, iż należny Klientowi rabat o wartości 100, lub 150 zł uprawnia do otrzymania jednorazowego upustu w kwocie, która stanowi wartość bonu, z zastrzeżeniem 3 ust. 3, pod warunkiem dokonania zakupu przez Klienta drugiego sprzętu ADG marki BOSCH, lub Siemens, których lista stanowi Zał. nr 1 niniejszego Regulaminu. 3 ZASADY WYKORZYSTANIA BONÓW 1. Bony rabatowe mogą być wykorzystane tylko w sklepie Organizatora 2. Bony rabatowe mogą być zrealizowane przy zakupie drugiego (prócz pralki) sprzętu AGD marki BOSCH, lub Siemens dostępnych w sklepie Organizatora w dniach od 18 lipca do 28 sierpnia 2013r. 3. Realizacja bonów rabatowych następuje automatycznie po umieszczeniu Produktów Promocyjnych w koszyku sklepu internetowego z zastrzeżeniem 2 ust. 5, tylko do jednej transakcji zakupu produktów, przy czym maksymalny rabat wynosi 150 zł. 4. Realizacja bonu możliwa jest jednorazowo, przy transakcji zakupu 1szt. pralki i 1szt. drugiego produktu AGD marki BOSCH, lub Siemens. 5. W przypadku zaistnienia podstawy do zwrotu produktu zakupionego przy wykorzystaniu bonów rabatowych, Klientowi zwracana jest kwota, za jaką nabył ten produkt. Wartość bonu rabatowego wykorzystanego do tych transakcji nie jest zwracana. 6. Bony rabatowe zachowują swoją ważność wyłącznie w dniu dokonania zakupu, w chwili finalizowania transakcji w trakcie obowiązywania promocji i po tym dniu nie mogą być zrealizowane. 7. Bony rabatowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne i nie są one środkiem płatniczym. 4 OGRANICZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Rabatów udzielanych w ramach Akcji Promocyjnej nie można łączyć z innymi rabatami udzielanymi w sklepie Organizatora.

3 5 REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej Uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez cały czas trwania Promocji oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej. Reklamacje należy przesyłać listem poleconym do Organizatora, na adres NEOIDEA Sp. z o.o., ul. Nyska 48A, Wrocław. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Uczestnik Akcji Promocyjnej zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie o wyniku postępowania reklamacyjnego. 2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Klienta. 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Udział Klienta w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Akcji Promocyjnej. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Akcji Promocyjnej, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez uczestników Klientów. 4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 5. Wszelkie materiały promocyjno reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

4 Załącznik nr 1 Lista produktów AGD marki Bosch i Siemens objętych promocją: Kod towaru Nazwa towaru nr GID Cena DETAL_NEO NAD CHLODZIARKA BOSCH KSW 26V80 (pp) ,00 NAD CHLODZIARKA BOSCH KSW (pp) ,00 NAD CHLODZIARKA KIF 25A65 (pp) ,00 NAD CHLODZIARKA KIF 26A51 (pp) ,00 NAD CHLODZIARKA KUL 15A65 (pp) ,00 NAD CHLODZIARKA SIEMENS KI 20FA50 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KAD 62P ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KAD 62S21 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KAD 62S51 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KAN ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KAN 58A ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KAN 58A ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KAN 60A ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KDN 42VL ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KDV 29VL ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGE 36AI ,99 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGE 36AI40 E ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGE 36AL40 E ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGE 36AL40** ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGE 39AI ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGE 39AI40 E ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGE 39AI40******** ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGE 39AL40 E ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGE 49AI ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGE 49AI ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGF 39 PI23 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 33Y ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 33Y ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 34X ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36AI20** ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36AI22 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36NL20 n/n***** ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36S53 (pp)** ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36SB31 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36SM30 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36SQ30 (pp)**** ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36SQ31 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36SR30 (pp)** ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36SR31 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36VI20** ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36VI30******** ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36VL ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36VL31 E ,00

5 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36VW20 n/n** ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36VW30** ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36VW ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36XL ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 39AI ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 39AI32 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 39VI20** ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 39VI30** ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 39VL20******** ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 39VL ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 39VL31 E ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 39VW20** ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 39VW30****** ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 39VW31 E ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 39XI ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 46AI22 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 49AI22 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGS 36A45******* ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 33VL30 E ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 33VW30 E ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 36NL20 n/n ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 36NW20 n/n ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 36VI30 E ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 36VL30 E n/n ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 36VW30 E ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 39VI30 E n/n ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 39VL30 E ,00 NAD CHLODZ-ZAM.BOSCH KGW 36VL30 S ,00 NAD CHLODZ-ZAM.SIEMENS KA 58NA ,00 NAD CHLODZ-ZAM.SIEMENS KA 60NA ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. KID 26V21 IE ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. KID 28V20 FF ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. KIL 18V20FF ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. KIL 38A51** ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. KIL 82AF ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. KIN 86AF ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. KIS 34A51********* ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. KIS 38A51******* ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. KIS 86AF ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. KIS 87AD30 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. KIS ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. KIV 28V20FF ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. KIV 34A ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. KIV 34V21 FF n/n****** ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. KIV 34X ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. KIV 38X01********* ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. KIV 38X20 n/n ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 24FA50 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 24LV21 FF ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 25FP60 (pp)* ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 25RP60 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 26DA ,00

6 NAD CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 27FP60 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 28DA ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 28FP60 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 28NP60 (pp) ,99 NAD CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 34NP60 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 34VX ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 38CP65 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 38VA50 n/n ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 39FP60 (pp) ,99 NAD CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 40FP60 (pp) ,99 NAD CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 42FP60 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 86NAD30 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 86SAD40 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 87SAF ,00 NAD CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KU 15LA65 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 33NX ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 33VVL30 E ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 33VVW30 E n/n ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36DVI ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36EAI30 n/n ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36EAI ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36EAL ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36EAW ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36NAI ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36NAI22 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36NAI32 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36NAW22 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36NS53 (pp)*** ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36NSB31 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36NST31 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36NSW30 (pp)*** ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36NSW31 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36NVI20 n/n ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36NVI ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36NVL ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36NVW ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36NVW30******* ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36NVW ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36VVI ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36VVL30 E n/n ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36VVW ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 39EAI40 E ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 39EAI40******* ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 39EAL ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 39FPI23 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 39FPY23 (pp)**** ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 39NAI ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 39NAI32 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 39NAZ22 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 39NH76 (pp)***** ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 39NVI30*** ,00

7 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 39NVI ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 39NVL20 n/n** ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 39NVW ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 39NXI ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 39VVI ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 39VVL ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 46NAI22 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 49EAI ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 49EAI ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 49EAW ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 49NAI22 (pp) ,00 NAD CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 49NAZ22 (pp) ,00 NAD CHŁODZ-ZAMR.SIEMENS KA 62DP ,00 NAD CHŁODZ-ZAMR.SIEMENS KA 62DS21 (pp) ,00 NAD CHŁODZ-ZAMR.SIEMENS KA 62DS51 (pp) ,00 NAD KAWIARKA BOSCH TCC 78K ,00 NAD KAWIARKA SIEMENS TK 76K ,00 NAD KGAZ-ELEKTR. HGV L biała ,00 NAD KGAZ-ELEKTR. HGV L biała ,00 NAD KGAZ-ELEKTR. HGV L inox ,00 NAD KUCH.MIKR BOSCH HMT 75M ,00 NAD KUCH.MIKR BOSCH HMT 84G ,00 NAD KUCH.MIKR BOSCH HMT 84M ,00 NAD KUCH.MIKR. HMT 35M ,00 NAD KUCH.MIKR. HMT 75M ,00 NAD KUCH.MIKR. HMT ,00 NAD KUCH.MIKR. HMT 84M651 n/n ,00 NAD KUCH.MIKR. HMT 85GL ,00 NAD KUCH.MIKR. HMT 85GR ,00 NAD KUCH.MIKR. HMT 85ML ,00 NAD KUCH.MIKR. HMT 85ML ,00 NAD KUCH.MIKR. HMT 85ML ,00 NAD KUCH.MIKR. HMT 85MR ,00 NAD KUCH.MIKR. HMT 85MR ,00 NAD KUCH.MIKR. HMT 85MR ,00 NAD KUCH.MIKR. SIEMENS HF 15M ,00 NAD KUCH.MIKR. SIEMENS HF ,00 NAD KUCH.MIKR. SIEMENS HF 25G5R ,00 NAD KUCH.MIKR. SIEMENS HF 25M2L ,00 NAD KUCH.MIKR. SIEMENS HF 25M2R ,00 NAD KUCH.MIKR. SIEMENS HF 25M5L ,00 NAD KUCH.MIKR. SIEMENS HF 25M5R ,00 NAD KUCH.MIKR. SIEMENS HF 25M6L ,00 NAD KUCH.MIKR. SIEMENS HF 25M6R ,00 NAD KUCH.MIKR. SIEMENS HF 35M ,00 NAD OKAP KOMINOWY DIB 09E ,00 NAD OKAP KOMINOWY DIB 12T151 (pp) ,00 NAD OKAP KOMINOWY DWA n/n ,00 NAD OKAP KOMINOWY DWA 06D ,00 NAD OKAP KOMINOWY DWA ****** ,00 NAD OKAP KOMINOWY DWA 09D ,00 NAD OKAP KOMINOWY DWA 09D ,00

8 NAD OKAP KOMINOWY DWA 09D660********* ,00 NAD OKAP KOMINOWY DWB (pp)****** ,00 NAD OKAP KOMINOWY DWB 06D ,00 NAD OKAP KOMINOWY DWB ******* ,00 NAD OKAP KOMINOWY DWB ,00 NAD OKAP KOMINOWY DWB (pp) ,00 NAD OKAP KOMINOWY DWB 09D ,00 NAD OKAP KOMINOWY DWB 09E ,00 NAD OKAP KOMINOWY DWC * ,00 NAD OKAP KOMINOWY DWK 06E ,00 NAD OKAP KOMINOWY DWK 09E ,00 NAD OKAP KOMINOWY DWW n/n******* ,00 NAD OKAP KOMINOWY DWW * ,00 NAD OKAP KOMINOWY DWW 06D ,00 NAD OKAP KOMINOWY DWW 09D650****** ,00 NAD OKAP KOMINOWY LC IX ,00 NAD OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 457CA60 (pp) ,00 NAD OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 64BA ,00 NAD OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 655GB60 (pp) ,00 NAD OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 67BA520 n/n ,00 NAD OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 68BC ,00 NAD OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 91TA550 (pp) ,00 NAD OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 94BA ,00 NAD OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 955GB60 (pp) ,00 NAD OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 955KA40 (pp) ,00 NAD OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 957AA70 (pp) ,00 NAD OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 96BA ,00 NAD OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 96GA530****** ,00 NAD OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 97BA520 n/n ,00 NAD OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 98BC ,00 NAD OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 98BD ,00 NAD OKAP PODSZAFKOWY DHU 635 D ,00 NAD OKAP PODSZAFKOWY SIEMENS LB ,00 NAD OKAP PODSZAFKOWY SIEMENS LB ,00 NAD OKAP TELESKOPOWY DHI 625 A ,00 NAD OKAP TELESKOPOWY DHI 635 H ,00 NAD OKAP TELESKOPOWY SIEMENS LI ,00 NAD OKAP TELESKOPOWY SIEMENS LI ,00 NAD OKAP TELESKOPOWY SIEMENS LI ,00 NAD OKAP TELESKOPOWY SIEMENS LI (pp) ,00 NAD OKAP WYSEPKOWY DHL 545 S ,00 NAD OKAP WYSPOWY DIC ,00 NAD OKAP WYSPOWY SIEMENS LF 21BA550 (pp) ,00 NAD OKAP WYSPOWY SIEMENS LF 457CA60 (pp) ,00 NAD OKAP WYSPOWY SIEMENS LF 91BB550 (pp) ,00 NAD OKAP WYSPOWY SIEMENS LF 98BB ,00 NAD PIEKARNIK BOSCH HBA ,99 NAD PIEKARNIK HBA 23B151 n/n ,00 NAD PIEKARNIK HBA 23B ,00 NAD PIEKARNIK HBA 23B ,00 NAD PIEKARNIK HBA 23BN ,00 NAD PIEKARNIK HBA 23RN ,00

9 NAD PIEKARNIK HBA 42S350E ,00 NAD PIEKARNIK HBA 43S450E******** ,00 NAD PIEKARNIK HBA 73R ,00 NAD PIEKARNIK HBB 42C450E ,00 NAD PIEKARNIK HBB 43C450E******* ,00 NAD PIEKARNIK HBB 43C ,00 NAD PIEKARNIK HBC 24D ,00 NAD PIEKARNIK HBC 26D553 (pp) ,00 NAD PIEKARNIK HBC 33B ,00 NAD PIEKARNIK HBC 34D553******* ,00 NAD PIEKARNIK HBC 34D ,00 NAD PIEKARNIK HBC 36D764 (pp) ,00 NAD PIEKARNIK HBC 84K ,00 NAD PIEKARNIK HBC ,00 NAD PIEKARNIK HBC ,00 NAD PIEKARNIK HBC 86P723 (pp) ,00 NAD PIEKARNIK HBC 86P753 (pp) ,00 NAD PIEKARNIK HBC 86P763 (pp) ,00 NAD PIEKARNIK HBG 33B ,00 NAD PIEKARNIK HBG 34B ,00 NAD PIEKARNIK HBG 34B ,00 NAD PIEKARNIK HBG 34S ,00 NAD PIEKARNIK HBG 36T650 (pp) ,00 NAD PIEKARNIK HBG 38B750 (pp) ,00 NAD PIEKARNIK HBG 38B950 (pp) ,00 NAD PIEKARNIK HBG 42R450 E ,00 NAD PIEKARNIK HBG 43S ,00 NAD PIEKARNIK HBG 76R650 (pp) ,00 NAD PIEKARNIK HBG 78B950 (pp) ,00 NAD PIEKARNIK HBG 78S750 (pp) ,00 NAD PIEKARNIK HBL 33B ,00 NAD PIEKARNIK HBN 231E0 n/n ,00 NAD PIEKARNIK HBN 231E1L n/n ,99 NAD PIEKARNIK HBN 239E1L n/n ,00 NAD PIEKARNIK HBR 33B ,00 NAD PIEKARNIK HEN ***** ,00 NAD PIEKARNIK HEV 43T350 E* ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 23AB540 n/n***** ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 23GB540 n/n ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 24D ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 26D555 (pp) ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 33BC ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 33BD540S ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 33CB ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 33GB ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 33GB ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 33GB ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 33LB ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 33RB ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 34D ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 36D575 (pp) ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 36GB ,00

10 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 38GB570 (pp) ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 38GB590 (pp) ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 43AB540 n/n* ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 43AS540 n/n******** ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 43AT540E n/n***** ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 43GB550F ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 43GS540 n/n ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 56BD561J (pp) ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 56GS ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 73GB ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 76GT560 (pp) ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 78BD571 (pp) ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 78GB590 (pp) ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 78GU570 (pp) ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 84K ,00 NAD PIEKARNIK SIEMENS HB 86P575 (pp) ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA ET 645FN17 E ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA ET 645NF ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA ET 651BF17 E ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA ET 651FK17 E ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA ET 651FN17 E ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA ET 651HE17 E ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA ET 675FN17 E ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA ET 975FG17 E ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA PKC 875N14D (pp) ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA PKC 875N24 D (pp) ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA PKE 611B17 E ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA PKE 611E14E******* ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA PKE 611F17 E ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA PKE 645B17 E n/n ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA PKE 645Q14 E n/n***** ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA PKE 651B17 E ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA PKF 375V14E ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA PKF 651F17 E ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA PKF 659C17 E ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA PKF 675F17 E ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA PKN 645F17 E ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA PKN 645T14******** ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA PKN 651F17 E ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA PKN 675N14 D (pp) ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA SIEMENS ET 375GF11 E ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA SIEMENS ET 375GU11 E ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA SIEMENS ET 645EN11***** ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA SIEMENS ET 651TK11E******* ,99 NAD PLYTA CERAMICZNA SIEMENS ET 675MG21E(pp) ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA SIEMENS ET 675MN11 E ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA SIEMENS ET 675MN31D***** ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA SIEMENS ET 675TN11E****** ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA SIEMENS ET 685DN11D(pp) ,00 NAD PLYTA CERAMICZNA SIEMENS ET 801TC11D****** ,00

11 NAD PLYTA CERAMICZNA SIEMENS ET 875SC11D(pp) ,00 NAD PLYTA GAZOWA NGU 4151 DE ,99 NAD PLYTA GAZOWA NNH 615XEU* ,00 NAD PLYTA GAZOWA PBP613B80E ,00 NAD PLYTA GAZOWA PBP613B90E ,00 NAD PLYTA GAZOWA PBP615B81E ,00 NAD PLYTA GAZOWA PCH ,00 NAD PLYTA GAZOWA PCP 615B80R ,00 NAD PLYTA GAZOWA PCP ,00 NAD PLYTA GAZOWA PCQ 715B80 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA PCQ 715M90 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA PCX 815B90 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA POH 616B10 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA POP 616B10 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA POP 616B81 E n/n ,00 NAD PLYTA GAZOWA PPH 616B81 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA PPI 716B11E ,00 NAD PLYTA GAZOWA PPP 612M91E******** ,00 NAD PLYTA GAZOWA PPP 616B21 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA PPP ,00 NAD PLYTA GAZOWA PPP 619B21E ,00 NAD PLYTA GAZOWA PPP 619M91E ,00 NAD PLYTA GAZOWA PPQ 719B21E ,99 NAD PLYTA GAZOWA PRA 326B70 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA PRB 326B70 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA PRP 626B70 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA PRP 626M70 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS EB 615PB80 E** ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS EB 615PB90 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS EC 645HB90 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS EC 645PB80 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS EC 645PB ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS EC 645PT90 E (pp) ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS EC 745RB90 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS EC 745RT90 E(pp) ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS EC 845XB90 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS EC 945TB91 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS EO 616PB ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS EP 616HB21 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS EP 616PB21 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS EP 618HB21 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS EP 618PB21 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS EP 716IB21 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS EP 716QB21 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS EP 716QB91E ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS EP 718QB21 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS ER 326AB70 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS ER 326BB70 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS ER 626PB70 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS ER 626PF70 E (pp) ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS ER 626PT70 E (pp) ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS ER ,00

12 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS ER 726RF70 E (pp)****** ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS ER 726RF71E (pp) ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS ER 726RT71E (pp) ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS ER 926SB70 E ,00 NAD PLYTA GAZOWA SIEMENS ER 926SB90 E******* ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA EH 611BA18 E ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA EH 645BA68 E ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA EH 651BE17 E ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA EH 651FD17 E ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA EH 651MB17 E ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA EH 675FE27 E ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA EH 675MB17 E ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA EH 675MN27 E (pp) ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA EH 675MV17 E (pp) ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA EH 679MB17 E ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA EH 685DB17 E (pp) ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA EH 801FM17 E ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA PIA 611B68 E ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA PIA 611F18 E n/n ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA PIA 611T14E n/n**** ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA PIA ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA PIA 611T66E******** ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA PIB 651N17 E (pp) ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA PIB 672F17 E (pp) ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA PIB 675M24E******* ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA PIB 675M27 E (pp) ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA PIC 645F17 E (pp) ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA PIE 375C14 E ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA PIE 611B17 E ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA PIE 611F17 E ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA PIE 611T14E n/n******** ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA PIE 651B17 E ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA PIE 651R14E******* ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA PIE 675N14E (pp) ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA PIF 651R14E****** ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA PIL 811F17 E (pp) ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA PIL 875L24 E********* ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA PIN 645F17 E (pp) ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA PIN 651F27 E (pp) ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA PIV 675N14 E (pp)***** ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA PIV 675N17 E (pp) ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 375CE11E ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 601MB11 (pp) ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 601ME21E(pp) ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 611TA11E**** ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 651TA11E *** ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 651TA16 E** ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 651TA66 E******* ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 651TE11 E*** ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 675ME21E*** ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 675ME31E**** ,00

13 NAD PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 675MV11E***** ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 685DB11E***** ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 875MM21E(pp) ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 875SC11E(pp) ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 879SC11 (pp) ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 885DC11E(pp) ,00 NAD PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 975SK11E(pp) ,00 NAD PRALKA BOSCH WAA PL n/n***** ,00 NAD PRALKA BOSCH WAA PL n/n****** ,00 NAD PRALKA BOSCH WAA 2026 KPL n/n**** ,00 NAD PRALKA BOSCH WAA 2028JPL n/n****** ,00 NAD PRALKA BOSCH WAB PL n/n******** ,00 NAD PRALKA BOSCH WAB PL n/n ,99 NAD PRALKA BOSCH WAB 2007 KPL n/n******* ,00 NAD PRALKA BOSCH WAB 2026 KPL n/n**** ,00 NAD PRALKA BOSCH WAB PL n/n******* ,00 NAD PRALKA BOSCH WAB 2027 KPL n/n ,00 NAD PRALKA BOSCH WAB 2028 JPL n/n******* ,00 NAD PRALKA BOSCH WAB PL********** ,00 NAD PRALKA BOSCH WAB PL n/n********** ,00 NAD PRALKA BOSCH WAE PL******* ,00 NAD PRALKA BOSCH WAE PL n/n****** ,00 NAD PRALKA BOSCH WAE PL n/n***** ,00 NAD PRALKA BOSCH WAE 2037 EPL******* ,00 NAD PRALKA BOSCH WAE 2039 KPL n/n******* ,00 NAD PRALKA BOSCH WAE 2047 FPL n/n******* ,00 NAD PRALKA BOSCH WAE 2049 KPL n/n********* ,00 NAD PRALKA BOSCH WAE PL n/n********* ,00 NAD PRALKA BOSCH WAE 2437 EPL******** ,00 NAD PRALKA BOSCH WAE PL******* ,00 NAD PRALKA BOSCH WAE 2447 FPL n/n*** ,00 NAD PRALKA BOSCH WAQ PL******** ,99 NAD PRALKA BOSCH WAQ PL* ,00 NAD PRALKA BOSCH WAQ PL******** ,00 NAD PRALKA BOSCH WLF PL n/n****** ,00 NAD PRALKA BOSCH WLM PL* ,00 NAD PRALKA BOSCH WLM PL* ,00 NAD PRALKA BOSCH WLO 2016 KPL n/n ,00 NAD PRALKA BOSCH WLO PL ,00 NAD PRALKA BOSCH WLO PL n/n ,00 NAD PRALKA BOSCH WLX PL n/n ,00 NAD PRALKA BOSCH WLX 2016 KPL* ,00 NAD PRALKA BOSCH WLX PL n/n******** ,00 NAD PRALKA BOSCH WLX PL ,00 NAD PRALKA BOSCH WLX 2017 KPL n/n ,99 NAD PRALKA BOSCH WLX PL ,00 NAD PRALKA BOSCH WLX PL ,00 NAD PRALKA BOSCH WLX PL***** ,00 NAD PRALKA BOSCH WLX PL****** ,00 NAD PRALKA BOSCH WLX 2048 K PL n/n*** ,00 NAD PRALKA BOSCH WLX PL ,00 NAD PRALKA BOSCH WLX PL ,00

14 NAD PRALKA BOSCH WOR PL n/n**** ,00 NAD PRALKA BOSCH WOR PL n/n ,00 NAD PRALKA BOSCH WOR PL***** ,00 NAD PRALKA BOSCH WOR PL ,00 NAD PRALKA BOSCH WOT PL ,00 NAD PRALKA BOSCH WOT PL ,00 NAD PRALKA BOSCH WOT BY******* ,00 NAD PRALKA SIEMENS WI 14S ,00 NAD PRALKA SIEMENS WM 10A163 PL n/n******** ,00 NAD PRALKA SIEMENS WM 10B063 PL n/n ,00 NAD PRALKA SIEMENS WM 10B262 PL n/n ,00 NAD PRALKA SIEMENS WM 10E164 PL n/n******** ,00 NAD PRALKA SIEMENS WM 10E364 PL ,00 NAD PRALKA SIEMENS WM 10E464 PL n/n******** ,00 NAD PRALKA SIEMENS WM 10E465 PL ,00 NAD PRALKA SIEMENS WM 10E47 APL n/n ,00 NAD PRALKA SIEMENS WM 12E364 PL***** ,00 NAD PRALKA SIEMENS WM 12E464 PL**** ,00 NAD PRALKA SIEMENS WM 12E47 APL n/n ,00 NAD PRALKA SIEMENS WM 12Y540 PL (pp) ,00 NAD PRALKA SIEMENS WM 14E464 PL ,00 NAD PRALKA SIEMENS WM 14Q440 PL******* ,00 NAD PRALKA SIEMENS WM 14S743PL (pp) ,00 NAD PRALKA SIEMENS WM 16S743PL (pp) ,00 NAD PRALKA SIEMENS WM 16S890EU (pp) ,00 NAD PRALKA SIEMENS WP 10R152 BY**** ,00 NAD PRALKA SIEMENS WS 10F261 PL**** ,00 NAD PRALKA SIEMENS WS 10M441 PL* ,00 NAD PRALKA SIEMENS WS 10O160 PL ,00 NAD PRALKA SIEMENS WS 10O261 PL ,00 NAD PRALKA SIEMENS WS 10X060 PL n/n******** ,00 NAD PRALKA SIEMENS WS 10X161 PL n/n ,00 NAD PRALKA SIEMENS WS 10X162 PL ,00 NAD PRALKA SIEMENS WS 10X262 PL ,00 NAD PRALKA SIEMENS WS 12M441 PL* ,00 NAD PRALKA SIEMENS WS 12O160 PL******** ,00 NAD PRALKA SIEMENS WS 12O261 PL ,00 NAD PRALKA WIS ,00 NAD PRALKO-SUSZ SIEMENS WD 12D420 EU ,00 NAD PRALKO-SUSZ SIEMENS WD 14H421 EU (pp) ,00 NAD PRALKO-SUSZARKA BOSCH WVD EU ,00 NAD PRALKO-SUSZARKA BOSCH WVH EU ,00 NAD PRALKO-SUSZARKA BOSCH WVH EU****** ,00 NAD PRALKO-SUSZARKA BOSCH WVH EU (pp) ,00 NAD PRALKO-SUSZARKA WK14D540 EU ,00 NAD SUSZARKA BOSCH WTB PL (pp) ,00 NAD SUSZARKA BOSCH WTB PL ,00 NAD SUSZARKA BOSCH WTB PL ,00 NAD SUSZARKA BOSCH WTB PL ,00 NAD SUSZARKA BOSCH WTE BY ,00 NAD SUSZARKA BOSCH WTE PL ,00 NAD SUSZARKA BOSCH WTE PL ,00

15 NAD SUSZARKA BOSCH WTS PL (pp) ,00 NAD SUSZARKA BOSCH WTW PL (pp) ,00 NAD SUSZARKA BOSCH WTY PL (pp) ,00 NAD SUSZARKA SIEMENS WT 46B201 PL ,00 NAD SUSZARKA SIEMENS WT 46B211 PL ,00 NAD SUSZARKA SIEMENS WT 48Y780 PL (pp) ,00 NAD SUSZARKA SIEMENS WT 66B212 PL (pp) ,00 NAD SUSZARKA SIEMENS WT 44C102 EU ,00 NAD SUSZARKA SIEMENS WT46E305 PL ,00 NAD SUSZARKA SIEMENS WT46S515 PL (pp) ,00 NAD SUSZARKA SIEMENS WT46W563 BY (pp) ,00 NAD SZUFLADA DO NACZYN HSC ,00 NAD SZUFLADA DO NACZYŃ HW ,00 NAD SZUFLADA DO NACZYŃ HW 1405P ,00 NAD SZYNA MONTAZOWA SIEMENS HZ ,00 NAD SZYNA MONTAŻOWA HEZ ,00 NAD ZAMRAZARKA BOSCH GCM 24AW ,00 NAD ZAMRAZARKA BOSCH GCM 28AW ,00 NAD ZAMRAZARKA BOSCH GCM 34AW ,00 NAD ZAMRAZARKA BOSCH GSN 51AW ,00 NAD ZAMRAZARKA BOSCH GSN 51AW ,00 NAD ZAMRAZARKA BOSCH GSN 54AW31 F ,00 NAD ZAMRAZARKA BOSCH GSV 22V23******** ,00 NAD ZAMRAZARKA BOSCH GSV 24VW ,00 NAD ZAMRAZARKA BOSCH GTM 20A ,00 NAD ZAMRAŻARKA GI 14DA ,00 NAD ZAMRAŻARKA GI 25NP60 (pp) ,00 NAD ZAMRAŻARKA GID 14A ,00 NAD ZAMRAŻARKA SIEMENS GI 38NP60 (pp) ,99 NAD ZESTAW PROWADNIC HEZ ,00 NAD ZESTAW PROWADNIC HEZ ,00 NAD ZESTAW PROWADNIC HEZ ,00 NAD ZESTAW PROWADNIC HEZ ,00 NAD ZESTAW PROWADNIC HZ ,00 NAD ZESTAW PROWADNIC HZ ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SGS 43F02 EU n/n****** ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SGS 53E02 EU n/n***** ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SGS 53E18 EU****** ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SGS 56E42 EU********* ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SGS 56E48 EU n/n******* ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SKS 50E12 EU****** ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SKS 51E12 EU ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SMS 40D42EU n/n ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SMS 50D12 EU n/n ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SMS 50D28 EU n/n ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SMS 50D32 EU ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SMS 50D38 EU n/n ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SMS 50E82 EU ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SMS 50E88 EU ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SMS 50M62 EU ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SMS 50M78 EU n/n******** ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SMS 53L18 EU n/n ,00

16 NAD ZMYWARKA BOSCH SMS 53N18 EU ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SMS 58L02 EU n/n ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SMS 58M98 EU (pp)******* ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SMS 58N68 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SMS 69N28 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SMS 69U48 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SMS 69U78 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SPS 40E08 EU n/n ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SPS 40E22 EU n/n ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SPS 40E28 EU n/n ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SPS 50E12 EU ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SPS 50E18 EU n/n ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SPS 53E02 EU ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SPS 53E08 EU n/n ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SPS 53M22 EU ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SPS 53M28 EU ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SPS 53M52 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SPS 53M58 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA BOSCH SPS 69T28 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SBV 69N00 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SCE 53M25 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SGI 53E75 EU n/n********* ,00 NAD ZMYWARKA SGI 56E55 EU******** ,00 NAD ZMYWARKA SGV 43E73 EU n/n********* ,00 NAD ZMYWARKA SGV 46M13 EU n/n***** ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SC 76M531 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SE 25E865 EU n/n**** ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SE 64N362 EU n/n****** ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SE 64N363 EU n/n**** ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SE 64N369 EU n/n**** ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SE 65E332 EU***** ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SK 26E820 EU ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SK 76M530 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 25D800 EU n/n ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 25D880 EU ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 25L801 EU ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 25L880 EU ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 25M837 EU ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 25M888 EU (pp)***** ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 25N888 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 26N896 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 26V891 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 26V893 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 55L580 EU ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 55M540EU ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 56N596 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 56U594 EU********* ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 56V590 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 56V594 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 64L001 EU ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 64M ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 65D001 EU n/n ,00

17 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 65E008 EU n/n ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 65L000 EU ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 65M007 EU ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 65N080 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 65V096 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 66D000 EU ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 66L080 EU ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 66M033 EU ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 66M083 EU ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 66N097 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 66V092 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 66V094 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SN 66V095 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SR 25E202 EU ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SR 25E830 EU n/n ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SR 26T891EU(pp)*** ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SR 26T892 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SR 55E ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SR 55M ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SR 55M535 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SR 55M580 EU ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SR 56T593 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SR 64E002 EU n/n ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SR 64M000 EU n/n ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SR 64M030 EU ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SR 65E ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SR 65M ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SR 65M035 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SR 65M080 EU ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SR 66T093 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SIEMENS SR 76T090 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SKE 53M15 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SMI 40D45 EU n/n ,00 NAD ZMYWARKA SMI 40D55 EU n/n ,00 NAD ZMYWARKA SMI 40M ,00 NAD ZMYWARKA SMI 43M15 EU ,00 NAD ZMYWARKA SMI 50D35 EU n/n ,00 NAD ZMYWARKA SMI 50D55 EU ,00 NAD ZMYWARKA SMI 50M75 EP ,00 NAD ZMYWARKA SMI 53L15 EU ,00 NAD ZMYWARKA SMI 53M85 EU********* ,00 NAD ZMYWARKA SMI 54M02 EU ,00 NAD ZMYWARKA SMI 54M05 EU ,00 NAD ZMYWARKA SMI 54M06 EU ,00 NAD ZMYWARKA SMI 57D45 EU ,00 NAD ZMYWARKA SMI 58N55 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SMI 58N75 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SMI 69N25 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SMI 69U45 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SMI 69U65 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SMI 69U75 EU (pp) ,00 NAD ZMYWARKA SMV 40D00 EU n/n ,00

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Kup wybraną pralkę Siemens a oddamy Ci 250 zł!

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Kup wybraną pralkę Siemens a oddamy Ci 250 zł! REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybraną pralkę Siemens a oddamy Ci 250 zł! Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji,

Bardziej szczegółowo

Im więcej, tym taniej! Im wyższa lodówka, tym większy rabat nawet 300 zł

Im więcej, tym taniej! Im wyższa lodówka, tym większy rabat nawet 300 zł REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Im więcej, tym taniej! Im wyższa lodówka, tym większy rabat nawet 300 zł Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Bony rabatowe zł za każde wydane 1000 zł na produkt promocyjny

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Bony rabatowe zł za każde wydane 1000 zł na produkt promocyjny REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Bony rabatowe - 100 zł za każde wydane 1000 zł na produkt promocyjny 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej Bony rabatowe - 100 zł za każde wydane 1000 zł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Bony rabatowe zł za każde wydane 1000 zł na produkt promocyjny

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Bony rabatowe zł za każde wydane 1000 zł na produkt promocyjny REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Bony rabatowe - 100 zł za każde wydane 1000 zł na produkt promocyjny 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej Bony rabatowe - 100 zł za każde wydane 1000 zł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zgarnij bon za zakup AGD Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

Im więcej, tym taniej! Im bardziej pojemna pralka, tym większy rabat! Nawet 300 zł

Im więcej, tym taniej! Im bardziej pojemna pralka, tym większy rabat! Nawet 300 zł REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Im więcej, tym taniej! Im bardziej pojemna pralka, tym większy rabat! Nawet 300 zł Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Ekskluzywne modele TV Samsung z prezentem

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Ekskluzywne modele TV Samsung z prezentem REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Ekskluzywne modele TV Samsung z prezentem Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Rozdajemy bony na zakupy!

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Rozdajemy bony na zakupy! REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rozdajemy bony na zakupy! Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "KASA WRACA" ZA KAŻDE WYDANE 500 ZŁ ZWRACAMY 50 ZŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KASA WRACA ZA KAŻDE WYDANE 500 ZŁ ZWRACAMY 50 ZŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "KASA WRACA" ZA KAŻDE WYDANE 500 ZŁ ZWRACAMY 50 ZŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej "KASA WRACA - ZA KAŻDE WYDANE 500 ZŁ ZWRACAMY 50 ZŁ" (dalej jako

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POSTAW NA PORZĄDEK

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POSTAW NA PORZĄDEK REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POSTAW NA PORZĄDEK Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas trwania Promocji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SOUNDBAR DO TELEWIZORÓW SAMSUNG DO 30% TANIEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SOUNDBAR DO TELEWIZORÓW SAMSUNG DO 30% TANIEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SOUNDBAR DO TELEWIZORÓW SAMSUNG DO 30 TANIEJ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Kup chłodziarkę, odbierz do 300 zł na zakupy w Almie!

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Kup chłodziarkę, odbierz do 300 zł na zakupy w Almie! REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup chłodziarkę, odbierz do zł na zakupy w Almie! Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ROZDAJEMY PREZENTY KUP TV, DRUGI OTRZYMASZ W PREZENCIE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ROZDAJEMY PREZENTY KUP TV, DRUGI OTRZYMASZ W PREZENCIE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ROZDAJEMY PREZENTY KUP TV, DRUGI OTRZYMASZ W PREZENCIE Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Dowieziemy i wniesiemy Twoje AGD za 1 zł POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji Dowieziemy i wniesiemy Twoje AGD za 1 zł POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji Dowieziemy i wniesiemy Twoje AGD za 1 zł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Dowieziemy i wniesiemy Twoje AGD za 1 zł dalej Promocja lub Akcja promocyjna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Postaw na nowe technologie. Do wybranych TV kabel HDMI za 1 zł

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Postaw na nowe technologie. Do wybranych TV kabel HDMI za 1 zł REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Postaw na nowe technologie. Do wybranych TV kabel HDMI za 1 zł Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Odkurzacze w mega niskich cenach -15% rabatu

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Odkurzacze w mega niskich cenach -15% rabatu REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkurzacze w mega niskich cenach -15% rabatu Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Przy zakupie smartfona, kompatybilny smartwatch z rabatem 50 zł.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Przy zakupie smartfona, kompatybilny smartwatch z rabatem 50 zł. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Przy zakupie smartfona, kompatybilny smartwatch z rabatem 50 zł. Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Do 250 zł zwrotu w Strefie Korzyści

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Do 250 zł zwrotu w Strefie Korzyści REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Do 250 zł zwrotu w Strefie Korzyści Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Telewizory z rabatami

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Telewizory z rabatami REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Telewizory z rabatami Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania Promocji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DRUGI TELEWIZOR ZA ZŁOTÓWKĘ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DRUGI TELEWIZOR ZA ZŁOTÓWKĘ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DRUGI TELEWIZOR ZA ZŁOTÓWKĘ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Mistrz oferta na telewizory. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł na telewizor

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Mistrz oferta na telewizory. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł na telewizor REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Mistrz oferta na telewizory. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł na telewizor Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji,

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat technologiczny RTV i AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Rabat technologiczny RTV i AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI Rabat technologiczny RTV i AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem akcji pod hasłem Rabat technologiczny RTV i AGD (zwana dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Zyskaj z Amica (dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ BON NA PIĘKNY DOM

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ BON NA PIĘKNY DOM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ BON NA PIĘKNY DOM Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator - LPP TEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 4, 80-180 Kowale k/gdańska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. DOMOWE CENTRUM ROZRYWKI. Telewizory i kina domowe ze zwrotem kasy

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. DOMOWE CENTRUM ROZRYWKI. Telewizory i kina domowe ze zwrotem kasy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DOMOWE CENTRUM ROZRYWKI. Telewizory i kina domowe ze zwrotem kasy Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ VOUCHERY 20 ZŁ, 50 ZŁ, 100 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ VOUCHERY 20 ZŁ, 50 ZŁ, 100 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ VOUCHERY 20 ZŁ, 50 ZŁ, 100 ZŁ Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GIFT VOUCHER

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GIFT VOUCHER REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GIFT VOUCHER Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/gdańska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Kup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Bony rabatowe zł za każde wydane 1000 zł na wybrany telewizor

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Bony rabatowe zł za każde wydane 1000 zł na wybrany telewizor REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Bony rabatowe - 100 zł za każde wydane 1000 zł na wybrany telewizor 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej Bony rabatowe - 100 zł za każde wydane 1000 zł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Bony rabatowe - 100 zł za każde wydane 1000 zł na wybrany telewizor

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Bony rabatowe - 100 zł za każde wydane 1000 zł na wybrany telewizor REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Bony rabatowe - 100 zł za każde wydane 1000 zł na wybrany telewizor 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej Bony rabatowe - 100 zł za każde wydane 1000 zł

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Rabat dla uczestników programu Mastercard Priceless Specials

Regulamin promocji: Rabat dla uczestników programu Mastercard Priceless Specials Regulamin promocji: Rabat dla uczestników programu Mastercard Priceless Specials I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą Rabat dla uczestników programu Mastercard Priceless Specials

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup Tablet Samsung TAB S2 9.7 i otrzymaj głośnik Level Box (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 czerwca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup Tablet Samsung TAB S2 9.7 i otrzymaj głośnik Level Box (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 czerwca 2017 r. Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup Tablet Samsung TAB S2 9.7 i otrzymaj głośnik Level Box (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrany dysk sieciowy, a otrzymasz dodatkowy rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 września 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrany dysk sieciowy, a otrzymasz dodatkowy rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 września 2017 r. Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrany dysk sieciowy, a otrzymasz dodatkowy rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 września 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABAT TECHNOLOGICZNY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2015 r.

REGULAMIN AKCJI RABAT TECHNOLOGICZNY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2015 r. REGULAMIN AKCJI RABAT TECHNOLOGICZNY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem akcji pod hasłem RABAT TECHNOLOGICZNY (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Zapełnimy Twoją lodówkę (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DLA SZEFÓW W KUCHNI

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DLA SZEFÓW W KUCHNI REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DLA SZEFÓW W KUCHNI Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas trwania Promocji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ dla klientów sklepu E.Leclerc Rzeszów Wyjątkowa kolekcja naczyń kuchennych Brabantia

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ dla klientów sklepu E.Leclerc Rzeszów Wyjątkowa kolekcja naczyń kuchennych Brabantia REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ dla klientów sklepu E.Leclerc Rzeszów Wyjątkowa kolekcja naczyń kuchennych Brabantia 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Rzeszówdis Sp. z o.o. z siedzibą ul. Rejtana 69

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Saturn w prezencie do wybranych telewizorów Samsung od 55 cali (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lutego 2018r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Saturn w prezencie do wybranych telewizorów Samsung od 55 cali (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lutego 2018r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Saturn w prezencie do wybranych telewizorów Samsung od 55 cali (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lutego 2018r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI TV i soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV i soundbar w zestawie (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

********************************************************************************** 1 Postanowienia ogólne

********************************************************************************** 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa w prezencie do wybranych telewizorów Samsung od 55 cali (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 lutego 2018 r. **********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI TV i soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV i soundbar w zestawie (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu BIG STAR Premium Card. (dalej zwany "Regulaminem") I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu BIG STAR Premium Card. (dalej zwany Regulaminem) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu BIG STAR Premium Card (dalej zwany "Regulaminem") I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program BIG STAR Premium Card ma na celu nagradzanie Klientów BIG STAR Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu,

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega 4 pkt. 10 Regulaminu, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Zmianie ulega 4 pkt. 10 Regulaminu, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa na kolejne zakupy przy zakupie Telewizorów LG (z dnia 24 lipca 2017r.) Dotyczy Sklepów Saturn i saturn.pl Niniejszym Aneksem z dnia 24 lipca 2017r.

Bardziej szczegółowo

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybraną zmywarkę/piekarnik do zabudowy, a produkt Gerlach otrzymasz w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 6 grudnia 2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Programu pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Programem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Soundbar za 50% ceny z telewizorami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Generali docenia Klientów razem z Philips

Regulamin Akcji Generali docenia Klientów razem z Philips Regulamin Akcji Generali docenia Klientów razem z Philips 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorami Akcji Generali docenia Klientów razem z Philips (dalej Akcja ), są: Generali Życie T.U. S.A. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wybrane produkty AGD oraz AGD do zabudowy z kodem rabatowym nawet 20% taniej! - kody rabatowe

Regulamin promocji Wybrane produkty AGD oraz AGD do zabudowy z kodem rabatowym nawet 20% taniej! - kody rabatowe Regulamin promocji Wybrane produkty AGD oraz AGD do zabudowy z kodem rabatowym nawet 20% taniej! - kody rabatowe 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Organizator TERG S.A.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Zbierz unikalną kolekcję Lego

REGULAMIN PROMOCJI Zbierz unikalną kolekcję Lego REGULAMIN PROMOCJI Zbierz unikalną kolekcję Lego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) promocji pod nazwą Zbierz unikalną kolekcję Lego (zwanej dalej Promocją ), zawiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odbierz rabat 300 zł na ekspresy Krups (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 września 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odbierz rabat 300 zł na ekspresy Krups (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 września 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odbierz rabat 300 zł na ekspresy Krups (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 września 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa na kolejne zakupy przy zakupie Telewizorów LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 grudnia 2017r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa na kolejne zakupy przy zakupie Telewizorów LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 grudnia 2017r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa na kolejne zakupy przy zakupie Telewizorów LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 grudnia 2017r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Karta podarunkowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odbierz 3 kg kawy za 3 zł! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 sierpnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odbierz 3 kg kawy za 3 zł! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 sierpnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odbierz 3 kg kawy za 3 zł! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 sierpnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą 500 wydajesz 100 dostajesz zwanej dalej Promocją, organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator - LPP TEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 4, 80-180

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA OFERTĘ WHIRLPOOL DLA STUDIÓW MEBLI KUCHENNYCH

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA OFERTĘ WHIRLPOOL DLA STUDIÓW MEBLI KUCHENNYCH REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA OFERTĘ WHIRLPOOL DLA STUDIÓW MEBLI KUCHENNYCH 1 Organizatorem Programu pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA OFERTĘ WHIRLPOOL DLA STUDIÓW MEBLI KUCHENNYCH, zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji prosprzedażowej Prezenty na Dzień Dziecka. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji prosprzedażowej Prezenty na Dzień Dziecka. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Akcji prosprzedażowej Prezenty na Dzień Dziecka 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Organizatora Promocji Szumi Events & Promotion Robert Miernik z siedzibą w Sobkowie, ul. Rzeczna 2, 28-305 Sobków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Karta podarunkowa do aparatów Olympus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS 2015

REGULAMIN PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS 2015 REGULAMIN PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS 2015 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorami promocji ekspresów do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS ( Promocja ) są: spółka Groupe SEB Polska

Bardziej szczegółowo

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrany komputer Apple, a otrzymasz program Kaspersky Internet Security Multi-Device w promocyjnej cenie! (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Do każdego smartfona Starter Orange gratis! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 listopada 2016 r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI. Do każdego smartfona Starter Orange gratis! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 listopada 2016 r. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Do każdego smartfona Starter Orange gratis! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Do każdego smartfona Starter

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gra Halo Wars 2 w zestawie z laptopami i komputerami dla graczy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 marca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gra Halo Wars 2 w zestawie z laptopami i komputerami dla graczy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 marca 2017 r. Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gra Halo Wars 2 w zestawie z laptopami i komputerami dla graczy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 marca 2017 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Niezawodne narzędzia Bosch za pół ceny snu

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Niezawodne narzędzia Bosch za pół ceny snu (dalej jako Regulamin ) 1. Organizatorem akcji promocyjnej Niezawodne narzędzia Bosch za pół ceny (dalej zwana Promocją ) jest Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu (50-421),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Projektory OPTOMA + uchwyt i laser liniowy w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 października 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Projektory OPTOMA + uchwyt i laser liniowy w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 października 2017 r. Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Projektory OPTOMA + uchwyt i laser liniowy w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 października 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE "

Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą GRATISOWY KOD

Bardziej szczegółowo

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup telewizor Samsung Smart TV UE55MU6442UXXH, a dysk zewnętrzny SEAGATE Expansion 1TB otrzymasz w prezencie (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odbierz rabat do 30 zł na produkty Rowenta do stylizacji włosów! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 maja 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odbierz rabat do 30 zł na produkty Rowenta do stylizacji włosów! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 maja 2017 r. Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odbierz rabat do 30 zł na produkty Rowenta do stylizacji włosów! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 maja 2017 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest: a) Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-734, przy ulicy Targowej 72, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup telewizor a głośnik JBL otrzymasz w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 września 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup telewizor a głośnik JBL otrzymasz w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 września 2017 r. Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup telewizor a głośnik JBL otrzymasz w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 września 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Okazje dla urody - rabaty na małe AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 grudnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Okazje dla urody - rabaty na małe AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 grudnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Okazje dla urody - rabaty na małe AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 grudnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Okazje dla urody - rabaty na małe AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup TV w zestawie z soundbarem tańszym do 30% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 grudnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Kup TV w zestawie z soundbarem tańszym do 30% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 grudnia 2016 r. REGULAMIN AKCJI Kup TV w zestawie z soundbarem tańszym do 30% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 grudnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup TV w zestawie z soundbarem

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Zwracamy kasę za paliwo

Zwracamy kasę za paliwo REGULAMIN AKCJI Zwracamy kasę za paliwo 1 Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

ZNAJDŹ SWÓJ SALON I ODBIERZ KRÓLA

ZNAJDŹ SWÓJ SALON I ODBIERZ KRÓLA POZNAŃ, 10 PAŹDZIERNIKA 2013 R. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DLA KLIENTÓW MEBLE VOX ZNAJDŹ SWÓJ SALON I ODBIERZ KRÓLA 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Promocja wiosenna (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 maja 2017 r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Promocja wiosenna (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 maja 2017 r. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Promocja wiosenna (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 maja 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Promocja wiosenna (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup 3 gry, zapłać za 2 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 grudnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup 3 gry, zapłać za 2 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 grudnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup 3 gry, zapłać za 2 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 grudnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

DLA KLIENTÓW MEBLE VOX I SKLEPU INTERNETOWEGO MEBLE VOX WEŹ 100 ZŁ I KUPUJ DALEJ 1

DLA KLIENTÓW MEBLE VOX I SKLEPU INTERNETOWEGO MEBLE VOX WEŹ 100 ZŁ I KUPUJ DALEJ 1 JANIKOWO, 24 LIPCA 2014 ROKU REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DLA KLIENTÓW MEBLE VOX I SKLEPU INTERNETOWEGO MEBLE VOX WEŹ 100 ZŁ I KUPUJ DALEJ 1 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Kup produkty Chappi lub Kitekat i odbierz e-bon

REGULAMIN Kup produkty Chappi lub Kitekat i odbierz e-bon I. Definicje REGULAMIN Kup produkty Chappi lub Kitekat i odbierz e-bon Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: Akcja - akcja Kup produkty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI "Obraz na wagę złota" (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 7 września 2017 r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Obraz na wagę złota (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 7 września 2017 r. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI "Obraz na wagę złota" (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 7 września 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Obraz na wagę złota (zwanej dalej Akcją promocyjną )

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Wybrane modele AGD bez VAT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 lipca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Wybrane modele AGD bez VAT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 lipca 2017 r. REGULAMIN AKCJI Wybrane modele AGD bez VAT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Wybrane modele AGD bez VAT (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin Promocji Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MBANKU ORGANIZOWANEJ W DNIACH od r do r.

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MBANKU ORGANIZOWANEJ W DNIACH od r do r. REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MBANKU ORGANIZOWANEJ W DNIACH od 16.11.2012r do 18.11.2012r. I. Organizatorzy Promocji Promocja organizowana jest przez: 1. BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, 00-950 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrany telefon lub tablet, a otrzymasz program Kaspersky Internet Security for Android w promocyjnej cenie! (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Super oferta Smartfonów Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 27 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Super oferta Smartfonów Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 27 kwietnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Super oferta Smartfonów Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 27 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Super oferta Smartfonów Samsung

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI Z WHIRLPOOL CUBE

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI Z WHIRLPOOL CUBE REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI Z WHIRLPOOL CUBE 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI Z WHIRLPOOL CUBE zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją, jest WHIRLPOOL Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz za zakupy w SKLEPIE INTERNETOWYM praktiker.pl. 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz za zakupy w SKLEPIE INTERNETOWYM praktiker.pl. 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz za zakupy w SKLEPIE INTERNETOWYM praktiker.pl 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą 500 wydajesz 100 dostajesz

Bardziej szczegółowo

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup smartfon Galaxy A3 lub A5 2017, a otrzymasz kartę pamięci w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 3 października 2017 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup S7 Flat, dostaniesz 300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ w Salonach Sprzedaży oraz w Sklepie online w dniach 7-30 września 2017 roku POD HASŁEM BON 100 zł

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ w Salonach Sprzedaży oraz w Sklepie online w dniach 7-30 września 2017 roku POD HASŁEM BON 100 zł REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ w Salonach Sprzedaży oraz w Sklepie online w dniach 7-30 września 2017 roku POD HASŁEM BON 100 zł 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 lipca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 lipca 2016 r. REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 lipca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Urządzenie wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo