MATURA PRIME TIME PLUS ELEMENTARY (poziom A2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATURA PRIME TIME PLUS ELEMENTARY (poziom A2)"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla liceum i technikum. Wymagania dla grup podstawowych i zaawansowanych realizujących podstawowy oraz rozszerzony zakres materiału są różnicowane na podstawie poziomu zaawansowania poszczególnych grup oraz odpowiadają poziomom podręcznika od A2 do B2 (skala określona przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) zgodnie z wymogami podstawy programowej. W opisie zostały uwzględnione wymagania szczegółowe na oceny pozytywne, z wyjątkiem oceny celującej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria wymagań na ocenę bardzo dobrą i którego wiedza i umiejętności wykraczają poza realizowany materiał. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia szczegółowych wymagań na ocenę dopuszczającą. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MATURA PRIME TIME PLUS ELEMENTARY (poziom A2) ROZDZIAŁ Starter TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA zna alfabet angielski, potrafi przeliterować swoje imię, nazwisko i inne wybrane nazwy własne i skróty zna liczebniki główne w zakresie i porządkowe w zakresie 1-20 oraz zasady ich tworzenia, potrafi je wykorzystać w ćwiczonych sytuacjach życiowych np. do podania numeru telefonu, wieku zna znaczną część nazw przedmiotów nauczania oraz przyborów szkolnych i potrafi ich prawidłowo użyć w prostych pytaniach i odpowiedziach zna znaczną część nazw kolorów i potrafi ich użyć w prostych opisach, pytaniach i odpowiedziach zna, rozumie zasady użycia przedimka nieokreślonego a/ an i używa go na ogół prawidłowo w prostych zdaniach zna alfabet angielski, potrafi przeliterować swoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i inne nazwy własne i skróty zna liczebniki główne w zakresie i porządkowe w zakresie 1-20 oraz zasady ich tworzenia, potrafi je wykorzystać w podstawowych sytuacjach życiowych zna większość nazw przedmiotów nauczania oraz przyborów szkolnych i potrafi ich prawidłowo użyć w prostych pytaniach i odpowiedziach zna większość nazw kolorów i potrafi ich użyć w prostych opisach, pytaniach i odpowiedziach zna, rozumie zasady użycia przedimka nieokreślonego a/ an i używa go w większości prawidłowo w prostych zdaniach zna alfabet angielski, potrafi swobodnie przeliterować nazwy własne i skróty zna liczebniki główne i porządkowe oraz zasady ich tworzenia, potrafi je wykorzystać w typowych sytuacjach życiowych zna prawie wszystkie nazwy przedmiotów nauczania oraz przyborów szkolnych i potrafi ich prawidłowo użyć w pytaniach i odpowiedziach zna wszystkie nazwy kolorów i potrafi ich użyć w typowych, ćwiczonych zna, rozumie zasady użycia przedimka nieokreślonego a/ an i używa go w większości prawidłowo w typowych zna alfabet angielski, potrafi swobodnie i płynnie przeliterować różne nazwy własne i skróty zna liczebniki główne i porządkowe oraz zasady ich tworzenia, potrafi je wykorzystać w różnych sytuacjach życiowych zna wszystkie nazwy przedmiotów nauczania oraz przyborów szkolnych i potrafi ich prawidłowo użyć w pytaniach i odpowiedziach zna wszystkie nazwy kolorów i potrafi ich użyć w różnych zna, rozumie zasady użycia przedimka nieokreślonego a/ an i używa go prawidłowo w typowych

2 RECEPCJA I PRODUKCJA ZAJĘCIA DODATKO- WE rozumie większość tekstu na ogół prawidłowo rozpoznaje i powtarza wymowę liter alfabetu, prezentowanych liczebników głównych i porządkowych, przedmiotów nauczania i kolorów; potrafi określić, w większości poprawnie, wiek opisywanych osób potrafi prowadzić prosty dialog dot. podstawowych danych osobowych rozumie prawie cały tekst w większości prawidłowo rozpoznaje i powtarza wymowę liter alfabetu, prezentowanych liczebników głównych i porządkowych, przedmiotów nauczania i kolorów; potrafi określić wiek opisywanych osób potrafi prowadzić proste dialogi dot. podstawowych danych osobowych rozumie cały tekst prawidłowo rozpoznaje i powtarza wymowę liter alfabetu, prezentowanych liczebników głównych i porządkowych, przedmiotów nauczania i kolorów; potrafi określić wiek opisywanych osób potrafi prowadzić proste dialogi dotyczące danych osobowych rozumie cały tekst, umie parafrazować niektóre zdania, zwroty prawidłowo rozpoznaje i powtarza wymowę liter alfabetu, liczebników głównych i porządkowych, przedmiotów nauczania i kolorów; potrafi określić wiek opisywanych osób potrafi prowadzić dialogi dotyczące danych osobowych 1a+1b Sports & hobbies Jobs TEMATYKA LEKSYKA zna podstawowe nazwy krajów i narodowości oraz zawodów zna podstawowe słownictwo dotyczące dyscyplin sportowych i innych hobby używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w prostych MODUŁ 1 zna znaczną część nazw krajów i narodowości oraz zawodów zna znaczną część słownictwa dotyczącego dyscyplin sportowych i innych hobby używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w typowych zna większość nazw krajów i narodowości oraz zawodów zna większość słownictwa dotyczącego dyscyplin sportowych i innych hobby używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w różnych zna wszystkie nazwy krajów i narodowości oraz zawodów zna słownictwo dotyczące dyscyplin sportowych i innych hobby używa wyżej wymienionych w większości prawidłowo w różnych GRAMA- TYKA zna odmianę czasownika to be, zna zasady tworzenia twierdzeń, przeczeń i pytań z czasownikiem to be i potrafi budować prawidłowe proste zdania zna i rozumie użycie zaimków osobowych i określników dzierżawczych, umie budować z nimi proste zdania zna odmianę czasownika to be, zna zasady tworzenia twierdzeń, przeczeń i pytań z czasownikiem to be i potrafi stosować w większości prawidłowo w typowych zna i rozumie użycie zaimków osobowych i określników dzierżawczych, stosuje je na ogół poprawnie w praktyce zna odmianę czasownika to be, zna zasady tworzenia twierdzeń, przeczeń i pytań z czasownikiem to be i potrafi stosować w większości prawidłowo w różnych zna i rozumie użycie zaimków osobowych i określników dzierżawczych, stosuje je w większości poprawnie w praktyce zna odmianę czasownika to be, zna zasady tworzenia twierdzeń, przeczeń i pytań z czasownikiem to be i potrafi stosować prawidłowo w różnych zna i rozumie użycie zaimków osobowych i określników dzierżawczych, stosuje je poprawnie w różnych

3 RECEPCJA rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i rozmowie rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (uzupełnianie tabelek dot. treści tekstów i określanie zawodów rozmówców) oraz część punktów zadania sprawdzającego znajomość środków językowych (uzupełnianie luk sterowanych w tekście) na ogół poprawnie prezentuje autorów wpisów na Star Forum (na bazie uzupełnionej tabelki) rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i rozmowie rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (uzupełnianie tabelek dot. treści tekstów i określanie zawodów rozmówców) oraz znaczną część punktów zadania sprawdzającego znajomość środków językowych (uzupełnianie luk sterowanych w tekście) w większości poprawnie prezentuje autorów wpisów na Star Forum (na bazie uzupełnionej tabelki) rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i rozmowie rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (uzupełnianie tabelek dot. treści tekstów i określanie zawodów rozmówców) oraz większość punktów zadania sprawdzającego znajomość środków językowych (uzupełnianie luk sterowanych w tekście) poprawnie prezentuje autorów wpisów na Star Forum (na bazie uzupełnionej tabelki) rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i rozmowie rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (uzupełnianie tabelek dot. treści tekstów i określanie zawodów rozmówców) oraz prawie wszystkie punkty zadania sprawdzającego znajomość środków językowych (uzupełnianie luk sterowanych w tekście) poprawnie i szczegółowo prezentuje autorów wpisów na Star Forum (na bazie uzupełnionej tabelki) PRODUKCJA potrafi krótko przedstawić siebie i inną wybraną osobę (pochodzenie, wiek, zawód, hobby) potrafi zadać kilka sterowanych, prostych pytań dotyczących prezentowanej rozmowy i udzielić krótkich odpowiedzi oraz, z pomocą innych, stworzyć krótki sterowany dialog o ulubionym pisarzu używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół potrafi krótko przedstawić siebie i inne wybrane osoby (pochodzenie, wiek, zawód, hobby) potrafi zadać kilka sterowanych, pytań dotyczących prezentowanej rozmowy i udzielić krótkich odpowiedzi oraz stworzyć krótki sterowany dialog o ulubionym pisarzu używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości potrafi przedstawić siebie i inne osoby (pochodzenie, wiek, zawód, hobby) potrafi zadać pytania sterowane do prezentowanej rozmowy i udzielić odpowiedzi oraz stworzyć krótki sterowany dialog o ulubionym pisarzu używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest potrafi przedstawić siebie i inne osoby (pochodzenie, wiek, zawód, hobby, marzenia) potrafi prowadzić dialogi sterowane dotyczące prezentowanej rozmowy i ulubionego pisarza używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest WGB 1a+1b rozwiązuje prawidłowo część rozwiązuje prawidłowo znaczną część rozwiązuje prawidłowo większość rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania 1c+1d+1e CC+EE Appearance zna nazwy dni tygodnia i miesięcy zna podstawowe słownictwo dot. opisu flagi brytyjskiej i polskiej oraz nazwy i zna nazwy dni tygodnia i miesięcy zna większość słownictwa dot. opisu flagi brytyjskiej i polskiej oraz nazwy i zna nazwy dni tygodnia i miesięcy zna większość słownictwa dot. opisu flagi brytyjskiej i polskiej oraz nazwy i zna nazwy dni tygodnia i miesięcy zna słownictwo dot. opisu flagi brytyjskiej i polskiej oraz nazwy i daty

4 TEMATYKA LEKSYKA daty wybranych świąt i uroczystości narodowych w UK i w Polsce zna podstawowe słówka określające wygląd zewnętrzny osób (opis twarzy, włosów, wzrostu, budowy ciała i wieku) używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w prostych daty wybranych świąt i uroczystości narodowych w UK i w Polsce zna znaczną część słówek określających wygląd zewnętrzny osób (opis twarzy, włosów, wzrostu, budowy ciała i wieku) używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w typowych daty świąt i uroczystości narodowych w UK i w Polsce zna większość słówek określających wygląd zewnętrzny osób (opis twarzy, włosów, wzrostu, budowy ciała i wieku) używa wyżej wymienionych w większości prawidłowo w kontekście różnych świąt i uroczystości narodowych w UK i w Polsce zna prawie wszystkie słowa określające wygląd zewnętrzny osób (opis twarzy, włosów, wzrostu, budowy ciała i wieku) używa wyżej wymienionych prawidłowo w różnych GRAMA- TYKA zna odmianę czasownika have got, zasady użycia w twierdzeniach, przeczeniach, pytaniach i potrafi budować z nim na ogół prawidłowe, proste zdania zna odmianę czasownika have got, zasady użycia w twierdzeniach, przeczeniach, pytaniach i potrafi stosować na ogół poprawnie w typowych zna odmianę czasownika have got, zasady użycia w twierdzeniach, przeczeniach, pytaniach i potrafi stosować w większości poprawnie w różnych zna odmianę czasownika have got, zasady użycia w twierdzeniach, przeczeniach, pytaniach i potrafi stosować poprawnie w różnych RECEPCJA rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogach rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (uzupełnianie luk podanymi wyrazami i dopasowywanie fotografii do opisu wyglądu osób) rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogach rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (uzupełnianie luk podanymi wyrazami i dopasowywanie fotografii do opisu wyglądu osób) rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogach rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (uzupełnianie luk podanymi wyrazami i dopasowywanie fotografii do opisu wyglądu osób) rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogach rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (uzupełnianie luk podanymi wyrazami i dopasowywanie fotografii do opisu wyglądu osób)

5 PRODUKCJA potrafi prawidłowo odegrać rolę w trzech podanych sytuacjach: przywitać się, przedstawić siebie i innych oraz pożegnać się (U) potrafi napisać 2-3 zdania na temat polskiej flagi, wzorując się na tekście zna wymowę prezentowanych głosek i wymawia je na ogół prawidłowo w ćwiczonych przykładach stara się krótko opisać wybrane cechy plemion prezentowanych w tekście umie powiedzieć lub napisać kilka zdań o wyglądzie zewnętrznym swoim i wybranych osób używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół potrafi prawidłowo odegrać rolę w trzech podanych sytuacjach: przywitać się, przedstawić siebie i innych oraz pożegnać się (U); umie dokonać parafrazy niektórych sposobów reagowania językowego w w/w sytuacjach potrafi napisać kilka zdań na temat polskiej flagi, wzorując się na tekście zna wymowę prezentowanych głosek i wymawia je w większości prawidłowo w ćwiczonych przykładach umie krótko opisać wybrane cechy plemion prezentowanych w tekście umie powiedzieć i napisać kilka zdań o wyglądzie zewnętrznym swoim i wybranych osób używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości potrafi prawidłowo odegrać rolę w trzech podanych sytuacjach: przywitać się, przedstawić siebie i innych oraz pożegnać się (U); zna kilka sposobów reagowania językowego w w/w sytuacjach potrafi napisać krótki tekst o polskiej fladze i świętach narodowych, wzorując się na tekście zna wymowę prezentowanych głosek i wymawia je prawidłowo w ćwiczonych przykładach umie opisać wybrane cechy plemion prezentowanych w tekście oraz krótko porównać swój wygląd do wyglądu osób opisanych w tekście umie opisać ustnie i pisemnie wygląd zewnętrzny swój i innych osób używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest potrafi prawidłowo odegrać rolę w trzech podanych sytuacjach: przywitać się, przedstawić siebie i innych oraz pożegnać się (U); zna różne sposoby reagowania językowego w w/w sytuacjach potrafi napisać krótki tekst o polskiej fladze i świętach narodowych zna wymowę prezentowanych głosek i wymawia je prawidłowo w różnych przykładach umie opisać cechy plemion prezentowanych w tekście oraz porównać swój wygląd do wyglądu osób opisanych w tekście umie opisywać wygląd zewnętrzny swój i innych osób używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest WGB 1c, d + 1e rozwiązuje prawidłowo część rozwiązuje prawidłowo znaczną część rozwiązuje prawidłowo większość rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane 1f+1g+1h+1i Games & Leisure S+W+Cur TEMATYKA LEKSYKA zna podstawowe słownictwo dot. dyscyplin sportowych, prezentowania wybranych sportowców oraz porównywania wyglądu zna podstawowe słownictwo dot. różnych rodzajów hobby i umiejętności oraz służące do przedstawiania siebie, swoich zainteresowań i uzdolnień; używa go na ogół prawidłowo w prostych zna znaczną część słownictwa dot. dyscyplin sportowych, prezentowania wybranych sportowców oraz porównywania wyglądu zna znaczną część słownictwa dot. różnych rodzajów hobby i umiejętności oraz służącego do przedstawiania siebie, swoich zainteresowań i uzdolnień; używa go na ogół prawidłowo w typowych zna większość słownictwa dot. dyscyplin sportowych, prezentowania wybranych sportowców oraz porównywania wyglądu zna większość słownictwa dot. różnych rodzajów hobby i umiejętności oraz służącego do przedstawiania siebie, swoich zainteresowań i uzdolnień; używa go w większości prawidłowo w różnych zna słownictwo dot. dyscyplin sportowych, prezentowania wybranych sportowców oraz porównywania wyglądu zna słownictwo dot. różnych rodzajów hobby i umiejętności oraz służące do przedstawiania siebie, swoich zainteresowań i uzdolnień; używa go prawidłowo w różnych

6 GRAMA- TYKA zna i rozumie zasady stopniowania przymiotników, zna znaczną część prezentowanych przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym zna i rozumie zasady użycia czasownika can do wyrażania umiejętności oraz zna zasady tworzenia twierdzeń, przeczeń i pytań zna zaimki pytające i zasady tworzenia i intonacji pytań powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w prostych zna i rozumie zasady stopniowania przymiotników, zna większość prezentowanych przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym zna i rozumie zasady użycia czasownika can do wyrażania umiejętności oraz zna zasady tworzenia twierdzeń, przeczeń i pytań zna zaimki pytające i zasady tworzenia i intonacji pytań powyższe reguły i struktury stosuje w większości poprawnie w typowych zna i rozumie zasady stopniowania przymiotników, zna prawie wszystkie prezentowane przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym zna i rozumie zasady użycia czasownika can do wyrażania umiejętności oraz zna zasady tworzenia twierdzeń, przeczeń i pytań zna zaimki pytające i zasady tworzenia i intonacji pytań powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w różnych zna i rozumie zasady stopniowania przymiotników, zna wszystkie prezentowane przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym zna i rozumie zasady użycia czasownika can do wyrażania umiejętności oraz zna zasady tworzenia twierdzeń, przeczeń i pytań zna zaimki pytające i zasady tworzenia i intonacji pytań powyższe reguły i struktury stosuje w większości poprawnie w różnych RECEPCJA rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (wybór wielokrotny, uzupełnianie luk informacyjnych w tekście); na ogół poprawnie przekazuje wybrane informacje o sportowcach prezentowanych w tekście rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (wybór wielokrotny, uzupełnianie luk informacyjnych w tekście); w większości poprawnie przekazuje wybrane informacje o sportowcach prezentowanych w tekście rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (wybór wielokrotny, uzupełnianie luk informacyjnych w tekście); poprawnie przekazuje wybrane informacje o sportowcach prezentowanych w tekście rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (wybór wielokrotny, uzupełnianie luk informacyjnych w tekście); poprawnie przekazuje informacje o sportowcach prezentowanych w tekście

7 PRODUKCJA WGB 1f+1g+1h+1i 1 LANGUAGE REVIEW REVISION + TEST 1 na podstawie wzorów, porównuje wygląd 2 wybranych osób, pyta o dane osobowe i udziela odpowiedzi pisze do nowego kolegi (przedstawienie siebie, swoich umiejętności oraz ulubionego sportowca/osoby) i uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) zna zasady dot. kolejności słów w zdaniu i pisowni wielkimi literami, stosuje je na ogół poprawnie w praktyce używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo część wykonuje prawidłowo część zadań sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M1, zna ok % słówek z Word List M1 w zadaniach otwartych posługuje się podstawowym słownictwem i stara się stosować struktury gramatyczne z M1; mimo licznych błędów, jest na ogół korzysta czasami z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje niektóre ćwiczenia w Vocab Bank 1 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 40-59% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( z opisem członka rodziny) uzyskuje 8-11 pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie na podstawie wzorów, porównuje wygląd 3 wybranych osób, pyta o dane osobowe i udziela odpowiedzi pisze do nowego kolegi (przedstawienie siebie, swoich umiejętności oraz ulubionego sportowca/osoby) i uzyskuje 5-6 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) zna zasady dot. kolejności słów w zdaniu i pisowni wielkimi literami, stosuje je w większości poprawnie w praktyce używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości uczestniczy w redagowaniu kwizu o ciekawych obiektach na świecie (projekt ICT zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo znaczną część wykonuje prawidłowo znaczną część zadań sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M1, zna ok % słówek z Word List M1 w zadaniach otwartych posługuje się wybranym nowopoznanym słownictwem i stosuje większość struktur gramatycznych z M1; mimo błędów, jest korzysta dość często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje część ćwiczeń w Vocab Bank 1 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 60-74% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( z opisem członka rodziny) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie potrafi porównać wygląd wybranych osób, prowadzić rozmowę dotyczącą danych osobowych pisze do nowego kolegi (przedstawienie siebie, swoich umiejętności oraz ulubionego sportowca/osoby) i uzyskuje 7-8 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) zna zasady dot. kolejności słów w zdaniu i pisowni wielkimi literami, stosuje je poprawnie w praktyce używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest aktywnie uczestniczy w redagowaniu kwizu o ciekawych obiektach na świecie (projekt ICT zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo większość wykonuje prawidłowo większość zadań sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M1, zna ok % słówek z Word List M1 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M1; nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji korzysta często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje znaczną część ćwiczeń w Vocab Bank 1 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 75-89% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( z opisem członka rodziny) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie potrafi porównać wygląd różnych osób, prowadzić rozmowę dotyczącą danych osobowych pisze do nowego kolegi (przedstawienie siebie, swoich umiejętności oraz ulubionego sportowca/osoby) i uzyskuje 9-10 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) zna zasady dot. kolejności słów w zdaniu i pisowni wielkimi literami, stosuje je poprawnie w praktyce używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest redaguje kwiz o ciekawych obiektach na świecie (projekt ICT zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania wykonuje prawidłowo prawie wszystkie zadania sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki z M1, zna min. 85% słówek z Word List M1 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M1; może popełniać drobne błędy korzysta regularnie z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje większość ćwiczeń w Vocab Bank 1 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje min. 90% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( z opisem członka rodziny) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie

8 MATURA SKILLS WGB 1 z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobór zdań do luk) i rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców) uzyskuje 30-49% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (zadanie z luką) uzyskuje 30-45% prawidłowych odpowiedzi rozwiązuje prawidłowo część zadań ze str , z Revision (M1), Vocabulary Bank 1 i niektóre z Grammar Bank 1 z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobór zdań do luk) i rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców) uzyskuje 50-69% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (zadanie z luką) uzyskuje 46-64% prawidłowych odpowiedzi rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań ze str , z Revision (M1), Vocabulary Bank 1 i część z Grammar Bank 1 z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobór zdań do luk) i rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców) uzyskuje 70-89% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (zadanie z luką) uzyskuje 65-84% prawidłowych odpowiedzi rozwiązuje prawidłowo większość zadań ze str , z Revision (M1), Vocabulary Bank 1 i znaczną część z Grammar Bank 1 z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobór zdań do luk) i rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców) uzyskuje minimum 90% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (zadanie z luką) uzyskuje minimum 85% prawidłowych odpowiedzi rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania ze str , z Revision (M1), Vocabulary Bank 1 i większość z Grammar Bank 1 ZAJĘCIA DODATKO- WE

9 2a+2b The Nautilus House In my house TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA RECEPCJA PRODUKCJA zna podstawowe słownictwo dotyczące pomieszczeń, mebli, wyposażenia domu i sprzętu gospodarstwa domowego; używa go na ogół prawidłowo w prostych zna i rozumie użycie konstrukcji there is/ there are oraz określeń some/ any w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach zna zaimki wskazujące this, that, these, those i większość przyimków miejsca, rozumie ich użycie zna i rozumie zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników, w tym prezentowane nieregularne przykłady powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w prostych rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (uzupełnianie luk informacyjnych i zadanie typu P/F/brak info) potrafi krótko opisać swój dom i ulubiony pokój wraz z położeniem wybranych mebli i urządzeń potrafi zadać kilka prostych pytań dotyczących położenia przedmiotów i udzielić krótkiej odpowiedzi przekazuje na ogół poprawnie wybrane treści tekstu z rozdz. 2b używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół MODUŁ 2 zna znaczną część słownictwa dotyczącego pomieszczeń, mebli, wyposażenia domu i sprzętu gospodarstwa domowego; używa go na ogół prawidłowo w typowych zna i rozumie użycie konstrukcji there is/ there are oraz określeń some/ any w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach zna zaimki wskazujące this, that, these, those i większość przyimków miejsca, rozumie ich użycie zna i rozumie zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników, w tym prezentowane nieregularne przykłady powyższe reguły i struktury stosuje w większości poprawnie w typowych rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (uzupełnianie luk informacyjnych i zadanie typu P/F/brak info) potrafi krótko opisać swój dom i ulubiony pokój wraz z położeniem mebli i urządzeń potrafi zadać proste pytania dotyczące położenia przedmiotów i udzielić krótkiej odpowiedzi przekazuje w większości poprawnie wybrane treści tekstu z rozdz. 2b używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości zna większość słownictwa dotyczącego pomieszczeń, mebli, wyposażenia domu i sprzętu gospodarstwa domowego; używa go na ogół prawidłowo w różnych zna i rozumie użycie konstrukcji there is/ there are oraz określeń some/ any w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach zna zaimki wskazujące this, that, these, those i większość przyimków miejsca, rozumie ich użycie zna i rozumie zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników, w tym nieregularne przykłady powyższe reguły i struktury stosuje w większości poprawnie w różnych rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (uzupełnianie luk informacyjnych i zadanie typu P/F/brak info) zna słownictwo dotyczące pomieszczeń, mebli, wyposażenia domu i sprzętu gospodarstwa domowego; używa go w większości prawidłowo w różnych zna i rozumie użycie konstrukcji there is/ there are oraz określeń some/ any w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach zna zaimki wskazujące this, that, these, those i większość przyimków miejsca, rozumie ich użycie zna i rozumie zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników, w tym nieregularne przykłady powyższe reguły i struktury stosuje poprawnie w różnych rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (uzupełnianie luk informacyjnych i zadanie typu P/F/brak info) potrafi opisać swój dom i ulubiony potrafi opisać różne domy, ulubiony pokój wraz z położeniem mebli i pokój i inne pomieszczenia wraz z urządzeń oraz porównać go z innym położeniem mebli i urządzeń oraz potrafi prowadzić krótki dialog dot. porównywać je ze sobą pomieszczenia i położenia w nim rzeczy potrafi prowadzić krótkie dialogi dot. przekazuje poprawnie wybrane treści pomieszczeń i położenia w nich rzeczy tekstu z rozdz. 2b i wyraża krótką przekazuje poprawnie wybrane treści opinię nt. życia w domu w kosmosie tekstu z rozdz. 2b i wyraża opinię nt. używa dość zróżnicowanego życia w domu w kosmosie słownictwa i struktur, jest używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest

10 WGB 2a+2b 2c+2d+2e CC+EE Special places TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA RECEPCJA rozwiązuje prawidłowo część zna podstawowe słówka określające atrakcje i ciekawe miejsca w mieście oraz elementy krajobrazu i cechy geograficzne zna podstawowe słownictwo dotyczące wynajmowania mieszkania używa w/w na ogół prawidłowo w prostych rozwiązuje prawidłowo znaczną część zna znaczną część słówek określających atrakcje i ciekawe miejsca w mieście oraz elementy krajobrazu i cechy geograficzne zna większość słownictwa dot. wynajmowania mieszkania używa w/w na ogół prawidłowo w typowych rozwiązuje prawidłowo większość zna większość słówek określających atrakcje i ciekawe miejsca w mieście oraz elementy krajobrazu i cechy geograficzne zna prawie całe słownictwo dotyczące wynajmowania mieszkania używa w/w w większości prawidłowo w różnych rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania zna prawie wszystkie słowa określające atrakcje i ciekawe miejsca w mieście oraz elementy krajobrazu i cechy geograficzne zna słownictwo dotyczące wynajmowania mieszkania używa w/w prawidłowo w różnych rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobieranie pytań do części tekstu i ogłoszenia pasującego do dialogu, określanie intencji autora tekstu i uzupełnianie luk podanymi wyrazami) oraz część punktów zadania sprawdzającego znajomość środków językowych (uzupełnianie luk sterowanych w tekście) rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobieranie pytań do części tekstu i ogłoszenia pasującego do dialogu, określanie intencji autora tekstu i uzupełnianie luk podanymi wyrazami) oraz znaczną część punktów zadania sprawdzającego znajomość środków językowych (uzupełnianie luk sterowanych w tekście) rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobieranie pytań do części tekstu i ogłoszenia pasującego do dialogu, określanie intencji autora tekstu i uzupełnianie luk podanymi wyrazami) oraz większość punktów zadania sprawdzającego znajomość środków językowych (uzupełnianie luk sterowanych w tekście) rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobieranie pytań do części tekstu i ogłoszenia pasującego do dialogu, określanie intencji autora tekstu i uzupełnianie luk podanymi wyrazami) oraz prawie wszystkie punkty zadania sprawdzającego znajomość środków językowych (uzupełnianie luk sterowanych w tekście) PRODUKCJA potrafi zadać kilka podstawowych pytań dotyczących wynajmu mieszkania i udzielić na nie odpowiedzi oraz napisać kilka zdań o wybranych atrakcjach w swojej miejscowości zna wymowę prezentowanych głosek i na ogół wymawia je prawidłowo w ćwiczonych przykładach potrafi powiedzieć i napisać kilka zdań o prezentowanym miejscu (rozdz. 2e), jego wyglądzie, cechach potrafi zadać pytania dotyczące wynajmu mieszkania i udzielić na nie odpowiedzi oraz napisać krótki tekst o wybranych atrakcjach w swojej miejscowości zna wymowę prezentowanych głosek i w większości wymawia je prawidłowo w ćwiczonych przykładach potrafi powiedzieć i napisać kilka zdań o prezentowanym miejscu (rozdz. 2e), jego wyglądzie, cechach i swoich wrażeniach potrafi prowadzić krótki dialog dotyczący wynajmu mieszkania, umie odegrać rolę klienta i agenta biura nieruchomości; potrafi napisać krótki tekst o atrakcjach w swojej miejscowości zna wymowę prezentowanych głosek i wymawia je w większości prawidłowo w różnych przykładach potrafi opisać ustnie i pisemnie prezentowane miejsce (rozdz. 2e), jego wygląd, cechy i swoje wrażenia potrafi prowadzić dialog dotyczący wynajmu mieszkania, umie odegrać rolę klienta i agenta biura nieruchomości; potrafi napisać tekst o atrakcjach w swojej miejscowości zna wymowę prezentowanych głosek i wymawia je prawidłowo w różnych przykładach potrafi dokładnie opisać ustnie i pisemnie prezentowane miejsce (rozdz.. 2e), jego wygląd, cechy i swoje wrażenia

11 WGB 2c, d + 2e 2f+2g+2h+2i Going around S+W+Cur TEMATYKA LEKSYKA używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo część zna podstawowe słownictwo dotyczące sklepów i kupowanych produktów oraz podstawowe słówka określające instytucje, budynki i ich cechy (przeznaczenie, materiały); używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w prostych używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości rozwiązuje prawidłowo znaczną część zna znaczną część słownictwa dotyczącego sklepów i kupowanych produktów oraz znaczną część słówek określających instytucje, budynki i ich cechy (przeznaczenie, materiały, wygląd); używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w typowych potrafi krótko porównać swój styl życia i styl życia plemienia Uros używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo większość zna większość słownictwa dotyczącego sklepów i kupowanych produktów oraz większość słówek określających instytucje, budynki i ich cechy (przeznaczenie, materiały, wygląd); używa wyżej wymienionych w większości prawidłowo w różnych potrafi porównać swój styl życia i styl życia plemienia Uros używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania zna słownictwo dotyczące sklepów i kupowanych produktów oraz prawie wszystkie słówka określające instytucje, budynki i ich cechy (przeznaczenie, materiały, wygląd); używa wyżej wymienionych prawidłowo w różnych GRAMA- TYKA zna i rozumie zasady użycia przymiotników w zdaniach oraz podstawowych przyimków kierunku zna i rozumie użycie trybu rozkazującego oraz przedimków a/ an i the; zna wymowę the i rozumie różnicę między dwoma jej wersjami powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w prostych i przykładach zna i rozumie zasady użycia przymiotników w zdaniach oraz większości przyimków kierunku zna i rozumie użycie trybu rozkazującego oraz przedimków a/ an i the; zna wymowę the i rozumie różnicę między dwoma jej wersjami powyższe reguły i struktury stosuje w większości poprawnie w typowych i przykładach zna i rozumie zasady użycia przymiotników w zdaniach oraz wszystkich przyimków kierunku zna i rozumie użycie trybu rozkazującego oraz przedimków a/ an i the; zna wymowę the i rozumie różnicę między dwoma jej wersjami powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w różnych i przykładach zna i rozumie zasady użycia przymiotników w zdaniach oraz wszystkich przyimków kierunku zna i rozumie użycie trybu rozkazującego oraz przedimków a/ an i the; zna wymowę the i rozumie różnicę między dwoma jej wersjami powyższe reguły i struktury stosuje w większości poprawnie w różnych i przykładach RECEPCJA rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych (odpowiedzi na pytania dot. a na str. 34, zaznaczanie trasy na mapce na str. 36 oraz określanie odniesień podanych liczb do tekstu i uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach na str. 38) rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych (odpowiedzi na pytania dot. a na str. 34, zaznaczanie trasy na mapce na str. 36 oraz określanie odniesień podanych liczb do tekstu i uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach na str. 38) rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych (odpowiedzi na pytania dot. a na str. 34, zaznaczanie trasy na mapce na str. 36 oraz określanie odniesień podanych liczb do tekstu i uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach na str. 38) rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych (odpowiedzi na pytania dot. a na str. 34, zaznaczanie trasy na mapce na str. 36 oraz określanie odniesień podanych liczb do tekstu i uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach na str. 38)

12 PRODUKCJA potrafi wskazać drogę ze szkoły do supermarketu; umie zapytać się o drogę i udzielić prostych wskazówek, jak dojść do 2-3 punktów na mapce pisze z opisem swojego domu, jego położenia, wyposażenia i ulubionego pokoju i uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) zna podstawowe zasady interpunkcji i stosuje je w zdaniach i prostym tekście używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół potrafi wskazać drogę ze szkoły do supermarketu; umie zapytać się o drogę i udzielić wskazówek, jak dojść do kilku punktów na mapce pisze z opisem swojego domu, jego położenia, wyposażenia i ulubionego pokoju i uzyskuje 5-6 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) zna podstawowe zasady interpunkcji i stosuje je na ogół poprawnie w praktyce używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości uczestniczy w projekcie ICT o ciekawym budynku (zadanie dodatkowe) potrafi wskazać drogę ze szkoły do wybranych miejsc; umie zapytać o drogę i udzielić wskazówek, jak dojść do różnych punktów na mapce pisze z opisem swojego domu, jego położenia, wyposażenia i ulubionego pokoju i uzyskuje 7-8 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) zna zasady interpunkcji i stosuje je w większości poprawnie w praktyce używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest aktywnie uczestniczy w projekcie ICT o ciekawym budynku (zadanie dodatkowe) potrafi wskazać drogę ze szkoły do różnych miejsc; umie zapytać o drogę i udzielić wskazówek, jak dojść do różnych punktów na mapce; potrafi parafrazować niektóre zwroty pisze z opisem swojego domu, jego położenia, wyposażenia i ulubionego pokoju i uzyskuje 9-10 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) zna zasady interpunkcji i stosuje je poprawnie w praktyce używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest prezentuje rezultaty projektu ICT o ciekawym budynku (zadanie dodatkowe.) WGB 2f+2g+2h+2i rozwiązuje prawidłowo część rozwiązuje prawidłowo znaczną część rozwiązuje prawidłowo większość rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania 2 LANGUAGE REVIEW REVISION + TEST 2 wykonuje prawidłowo część zadań sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M2, zna ok.40-50% słówek z Word List M2 w zadaniach otwartych posługuje się podstawowym słownictwem i stara się stosować struktury gramatyczne z M2; mimo licznych błędów, jest na ogół korzysta czasami z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje niektóre ćwiczenia w Vocab Bank 2 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 40-59% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (opis swojego pokoju) uzyskuje 8-11 pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie wykonuje prawidłowo znaczną część zadań sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M2, zna ok.55-65% słówek z Word List M2 zadaniach otwartych posługuje się wybranym nowopoznanym słownictwem i stosuje większość struktur gramatycznych z M2; mimo błędów, jest korzysta dość często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje część ćwiczeń w Vocab Bank 2 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 60-74% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (opis swojego pokoju) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie wykonuje prawidłowo większość zadań sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M2, zna ok % słówek z Word List M2 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M2; nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji korzysta często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje znaczną część ćwiczeń w Vocab Bank 2 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 75-89% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (opis swojego pokoju) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie wykonuje prawidłowo prawie wszystkie zadania sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki z M2, zna min. 85% słówek z Word List M2 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M2; może popełniać drobne błędy korzysta regularnie z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje większość ćwiczeń w Vocab Bank 2 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje min. 90% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (opis swojego pokoju) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie

13 MATURA SKILLS WGB 2 ZAJĘCIA DODATKO- WE z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobór nagłówków do akapitów) i znajomość środków językowych (uzupełnianie luk w dwóch zdaniach) uzyskuje 30-49% prawidłowych odpowiedzi z zadania maturalnego na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzającego umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców) uzyskuje 30-45% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (rozmowa z odgrywaniem roli klienta w biurze nieruchomości) porusza część kwestii i rozwija je; uzyskuje 2 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną; posługuje się podstawowym zasobem struktur leksykalno-gramatycznych; mimo licznych błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo część zadań ze str , z Revision (M2), Vocabulary Bank 2 i niektóre z Grammar Bank 2 z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobór nagłówków do akapitów) i znajomość środków językowych (uzupełnianie luk w dwóch zdaniach) uzyskuje 50-69% prawidłowych odpowiedzi z zadania maturalnego na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzającego umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców) uzyskuje 46-64% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (rozmowa z odgrywaniem roli klienta w biurze nieruchomości) porusza większość kwestii i część z nich rozwija; uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną; posługuje się ograniczonym zasobem struktur leksykalno-gramatycznych, w mówieniu jest dość swobodny; mimo błędów jest w większości rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań ze str , z Revision (M2), Vocabulary Bank 2 i część z Grammar Bank 2 z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobór nagłówków do akapitów) i znajomość środków językowych (uzupełnianie luk w dwóch zdaniach) uzyskuje 70-89% prawidłowych odpowiedzi z zadania maturalnego na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzającego umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców) uzyskuje 65-84% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (rozmowa z odgrywaniem roli klienta w biurze nieruchomości) porusza wszystkie kwestie i większość z nich rozwija; uzyskuje 5 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną; posługuje się w miarę zróżnicowanym zasobem struktur leksykalno-gramatycznych, w mówieniu jest w swobodny, popełnia nieliczne błędy, jest rozwiązuje prawidłowo większość zadań ze str , z Revision (M2), Vocabulary Bank 2 i znaczną część z Grammar Bank 2 z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobór nagłówków do akapitów) i znajomość środków językowych (uzupełnianie luk w dwóch zdaniach) uzyskuje minimum 90% prawidłowych odpowiedzi z zadania maturalnego na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzającego umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców) uzyskuje minimum 85% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (rozmowa z odgrywaniem roli klienta w biurze nieruchomości) porusza wszystkie kwestie i rozwija je; uzyskuje 6 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną; posługuje się zróżnicowanym zasobem struktur leksykalno-gramatycznych, w mówieniu jest w swobodny, popełnia nieliczne, drobne błędy, jest rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania ze str , z Revision (M2), Vocabulary Bank 2 i większość z Grammar Bank 2

14 3a+3b Daily routines Work days TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA RECEPCJA PRODUKCJA zna podstawowe słownictwo dotyczące różnych form spędzania czasu wolnego i czynności życia codziennego, w tym niektóre prezentowane kolokacje; używa go na ogół prawidłowo w prostych zna strukturę czasu Present Simple w twierdzeniach, przeczeniach, pytaniach i rozumie jego użycie, zna zasady dodawania końcówki -es/-s wraz z wymową i zmianami w pisowni, zna przysłówki częstotliwości używane z tym czasem zna zasady użycia przyimków in, on, at z określeniami czasu powyższe struktury i wiedzę stosuje na ogół poprawnie w prostych rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów (uzupełnianie luk informacyjnych, dobór osób do zdań) i znajomość środków językowych (tekst z lukami sterowanymi) potrafi krótko opisać życie codzienne swoje i innej wybranej osoby potrafi zadać kilka pytań dotyczących życia codziennego rozmówcy i udzielić odpowiedzi na podobne pytania potrafi napisać kilka zdań o swoim typowym weekendzie używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół MODUŁ 3 zna znaczną część słownictwa dotyczącego różnych form spędzania czasu wolnego i czynności życia codziennego, w tym część prezentowanych kolokacji; używa go na ogół prawidłowo w typowych zna strukturę czasu Present Simple w twierdzeniach, przeczeniach, pytaniach i rozumie jego użycie, zna zasady dodawania końcówki -es/-s wraz z wymową i zmianami w pisowni, zna przysłówki częstotliwości używane z tym czasem zna zasady użycia przyimków in, on, at z określeniami czasu powyższe struktury i wiedzę stosuje w większości poprawnie w typowych rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów (uzupełnianie luk informacyjnych, dobór osób do zdań) i znajomość środków językowych (tekst z lukami sterowanymi) potrafi krótko opisać życie codzienne swoje i innych wybranych osób potrafi zadać pytania dotyczące życia codziennego rozmówcy i udzielić odpowiedzi na podobne pytania potrafi krótko opisać swój typowy weekend używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości zna większość słownictwa dotyczącego różnych form spędzania czasu wolnego i czynności życia codziennego, w tym większość prezentowanych kolokacji; używa go na ogół prawidłowo w różnych zna strukturę czasu Present Simple w twierdzeniach, przeczeniach, pytaniach i rozumie jego użycie, zna zasady dodawania końcówki -es/-s wraz z wymową i zmianami w pisowni, zna przysłówki częstotliwości używane z tym czasem zna zasady użycia przyimków in, on, at z określeniami czasu powyższe struktury i wiedzę stosuje w większości poprawnie w różnych rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów (uzupełnianie luk informacyjnych, dobór osób do zdań) i znajomość środków językowych (tekst z lukami sterowanymi) potrafi krótko opisać życie codzienne swoje i innych osób oraz porównać je potrafi prowadzić krótki dialog dotyczący życia codziennego swojego i rozmówcy potrafi opisać swój typowy weekend używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest zna słownictwo dotyczące różnych form spędzania czasu wolnego i czynności życia codziennego, w tym prezentowane kolokacje; używa go prawidłowo w różnych zna strukturę czasu Present Simple w twierdzeniach, przeczeniach, pytaniach i rozumie jego użycie, zna zasady dodawania końcówki -es/-s wraz z wymową i zmianami w pisowni, zna przysłówki częstotliwości używane z tym czasem zna zasady użycia przyimków in, on, at z określeniami czasu powyższe struktury i wiedzę stosuje poprawnie w różnych rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów (uzupełnianie luk informacyjnych, dobór osób do zdań) i znajomość środków językowych (tekst z lukami sterowanymi) potrafi opisać życie codzienne swoje i różnych osób oraz porównać je potrafi prowadzić krótkie dialogi dotyczące życia codziennego swojego i rozmówców potrafi opisać typowy weekend swój i innej osoby używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest

15 WGB 3a+3b 3c+3d+3e CC+EE True friends TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA RECEPCJA rozwiązuje prawidłowo część zna podstawowe słownictwo dotyczące życia szkoły zna większość nazw zwierząt i podstawowe słownictwo prezentujące nietypowy projekt ekologiczny używa w/w na ogół prawidłowo w prostych zna i rozumie zasady użycia przysłówków i przymiotników w zdaniu oraz tworzenia przysłówków, w tym 2 przykłady nieregularne powyższe reguły stosuje na ogół prawidłowo w prostych rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (typu P/F, rozpoznawanie stylu dialogu i zadanie na wybór wielokrotny) rozwiązuje prawidłowo znaczną część zna znaczną część słownictwa dotyczącego życia szkoły zna większość nazw zwierząt i znaczną część słownictwa prezentującego nietypowy projekt ekologiczny używa w/w na ogół prawidłowo w typowych zna i rozumie zasady użycia przysłówków i przymiotników w zdaniu oraz tworzenia przysłówków, w tym 3-4 przykłady nieregularne powyższe reguły stosuje na ogół prawidłowo w typowych rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (typu P/F, rozpoznawanie stylu dialogu i zadanie na wybór wielokrotny) rozwiązuje prawidłowo większość zna większość słownictwa dotyczącego życia szkoły zna prawie wszystkie nazwy zwierząt i większość słownictwa prezentującego nietypowy projekt ekologiczny używa w/w na ogół prawidłowo w różnych zna i rozumie zasady użycia przysłówków i przymiotników w zdaniu oraz tworzenia przysłówków, w tym przykłady nieregularne powyższe reguły stosuje w większości prawidłowo w różnych rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (typu P/F, rozpoznawanie stylu dialogu i zadanie na wybór wielokrotny) rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania zna słownictwo dotyczące życia szkoły zna wszystkie nazwy zwierząt i słownictwo prezentujące nietypowy projekt ekologiczny używa w/w prawidłowo w różnych zna i rozumie zasady użycia przysłówków i przymiotników w zdaniu oraz tworzenia przysłówków, w tym przykłady nieregularne powyższe reguły stosuje prawidłowo w różnych rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (typu P/F, rozpoznawanie stylu dialogu i zadanie na wybór wielokrotny) PRODUKCJA potrafi zrobić notatki do tekstu o życiu w college u w USA potrafi zadawać pytania o czas zegarowy oraz udzielać odpowiedzi uczestniczyć w dialogu w celu umówienia się na spotkanie: zgłasza propozycję i stara się negocjować czas spotkania oraz akceptuje propozycję; uzyskuje 2 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna wymowę prezentowanych głosek i na ogół wymawia prawidłowo w potrafi krótko opisać życie w college u w USA, na podstawie notatek do tekstu potrafi zadać pytania o czas zegarowy i udzielić odpowiedzi na dwa sposoby prowadzi dialog w celu umówienia się na spotkanie: zgłasza propozycję i negocjuje czas spotkania oraz umie zaakceptować propozycję; uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna wymowę prezentowanych głosek i wymawia prawidłowo w ćwiczonych potrafi krótko opisać życie studenckie w USA i w Polsce, na bazie notatek potrafi uzyskiwać i udzielać informacji dotyczących czasu zegarowego na dwa sposoby prowadzi krótki dialog w celu umówienia się na spotkanie: zgłasza propozycje i negocjuje czas spotkania oraz akceptuje propozycje; uzyskuje 5 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U); umie sparafrazować niektóre zwroty zna wymowę prezentowanych głosek i potrafi opisać życie studenckie w USA i w Polsce, na bazie notatek potrafi uzyskiwać i udzielać informacji dotyczących czasu zegarowego na różne sposoby prowadzi krótki dialog w celu umówienia się na spotkanie: zgłasza propozycje i negocjuje czas spotkania oraz akceptuje propozycje; uzyskuje 6 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U); umie sparafrazować różne zwroty zna wymowę prezentowanych głosek i

16 ćwiczonych przykładach potrafi napisać kilka zdań o miejscu prezentowanym w tekście (rozdz. 3e) używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół przykładach potrafi napisać kilka zdań o miejscu prezentowanym w tekście (rozdz. 3e), jego cechach i swoich wrażeniach używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości wymawia na ogół prawidłowo w różnych przykładach potrafi napisać sterowany o miejscu prezentowanym w tekście (rozdz. 3e) używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest wymawia prawidłowo w różnych przykładach potrafi napisać sterowany o miejscu prezentowanym w tekście (rozdz. 3e) używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest WGB 3c, d + 3e rozwiązuje prawidłowo część rozwiązuje prawidłowo znaczną część rozwiązuje prawidłowo większość rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania 3f+3g+3h+3i An amazing school S+W+Cur TEMATYKA LEKSYKA zna znaczną część nazw przedmiotów nauczania i podstawowe słownictwo dotyczące zasad i obowiązków szkolnych; zna podstawowe słówka opisujące członków rodziny oraz prezentowane zwierzęta używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w prostych zna większość nazw przedmiotów nauczania i znaczną część słownictwa dotyczącego zasad i obowiązków szkolnych; zna znaczną część słówek opisujących członków rodziny oraz prezentowane zwierzęta używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w typowych zna wszystkie nazwy przedmiotów nauczania i większość słownictwa dotyczącego zasad i obowiązków szkolnych; zna większość słówek opisujących członków rodziny oraz prezentowane zwierzęta używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w różnych zna wszystkie nazwy przedmiotów nauczania i słownictwo dotyczące zasad i obowiązków szkolnych; zna prawie wszystkie słówka opisujące członków rodziny oraz prezentowane zwierzęta używa w/w w większości prawidłowo w różnych GRAMA- TYKA zna i rozumie użycie czasowników have to, should w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach zna i rozumie zasady użycia dopełniacza saksońskiego s/s powyższe reguły i struktury stosuje na ogół prawidłowo w prostych zna i rozumie użycie czasowników have to, should w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach zna i rozumie zasady użycia dopełniacza saksońskiego s/s powyższe reguły i struktury stosuje na ogół prawidłowo w typowych zna i rozumie użycie czasowników have to, should w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach zna i rozumie zasady użycia dopełniacza saksońskiego s/s powyższe reguły i struktury stosuje w większości prawidłowo w różnych zna i rozumie użycie czasowników have to, should w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach zna i rozumie zasady użycia dopełniacza saksońskiego s/s powyższe reguły i struktury stosuje prawidłowo w różnych RECEPCJA rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów i zadanie typu P/F) rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów i zadanie typu P/F) rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów i zadanie typu P/F) rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów i zadanie typu P/F)

17 PRODUKCJA WGB 3f+3g+3h+3i 3 LANGUAGE REVIEW REVISION + TEST 3 potrafi powiedzieć lub napisać kilka zdań o zasadach i obowiązkach szkolnych oraz zadać swojemu rozmówcy 2-3 pytania na ten temat potrafi opisać w formie krótkich dialogów sterowanych wybranych członków rodziny na ilustracjach na str. 54 oraz wybranych członków swojej rodziny (na podstawie zdjęć) pisze do kolegi opisujący członków rodziny i elementy życia rodzinnego i uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo część wykonuje prawidłowo część zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M3, zna ok % słówek z Word List M3 w zadaniach otwartych posługuje się podstawowym słownictwem i stara się używać struktur gramatycznych z M3; mimo błędów, jest na ogół korzysta czasami z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje niektóre ćwiczenia w Vocab Bank 3 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 40-59% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( z opisem typowego dnia w potrafi powiedzieć i napisać kilka zdań o zasadach i obowiązkach szkolnych oraz zadać swojemu rozmówcy kilka pytań na ten temat potrafi opisać w formie krótkich dialogów sterowanych wybranych członków rodziny na ilustracjach na str. 54 oraz członków swojej rodziny (na podstawie zdjęć) pisze do kolegi opisujący członków rodziny i elementy życia rodzinnego i uzyskuje 5-6 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) używa słownictwa i struktur na poziomie podstawowym, jest w większości uczestniczy w przygotowaniu kwizu o różnych gatunkach zwierząt (projekt ICT (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo znaczną część wykonuje prawidłowo znaczną część zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M3, zna ok % słówek z Word List M3 w zadaniach otwartych posługuje się wybranym nowopoznanym słownictwem i stosuje większość struktur gramatycznych z M3; mimo błędów, jest korzysta dość często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje część ćwiczeń w Vocab Bank 3 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 60-74% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( z opisem typowego dnia w potrafi krótko opisać zasady i obowiązki szkolne oraz prowadzić krótki dialog na ten temat potrafi opisać w formie krótkich dialogów sterowanych członków rodziny na ilustracjach na str. 54 oraz członków swojej rodziny (na podstawie zdjęć) pisze do kolegi opisujący członków rodziny i elementy życia rodzinnego i uzyskuje 7-8 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest uczestniczy aktywnie w przygotowaniu kwizu o różnych gatunkach zwierząt (projekt ICT (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo większość wykonuje prawidłowo większość zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M3, zna ok % słówek z Word List M3 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M3; nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji korzysta często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje znaczną część ćwiczeń w Voc Bank 3 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 75-89% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( z opisem typowego dnia w szkole) uzyskuje pkt. wg potrafi opisać zasady i obowiązki szkolne oraz prowadzić krótkie dialogi na ten temat potrafi dokładnie opisać w formie krótkich dialogów członków rodziny na ilustracjach na str. 54 oraz członków swojej rodziny (na podstawie zdjęć) pisze do kolegi opisujący członków rodziny i elementy życia rodzinnego i uzyskuje 9-10 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest dokonuje prezentacji kwizu o różnych gatunkach zwierząt (projekt ICT zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania wykonuje prawidłowo prawie wszystkie zadania zamknięte sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki z M3, zna min. 85% słówek z Word List M3 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M3; może popełniać drobne błędy korzysta regularnie z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje większość ćwiczeń w Vocab Bank 3 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje min. 90% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( z opisem typowego dnia w szkole) uzyskuje pkt. wg

18 MATURA SKILLS WGB 3 ZAJĘCIA DODATKO- WE szkole) uzyskuje 8-11 pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie szkole) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie kryteriów opisanych we wstępie kryteriów opisanych we wstępie z zadań maturalnych na poziomie z zadań maturalnych na poziomie z zadań maturalnych na poziomie z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających podstawowym (P) sprawdzających podstawowym (P) sprawdzających podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu umiejętność rozumienia ze słuchu umiejętność rozumienia ze słuchu umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) i znajomość (wybór wielokrotny) i znajomość (wybór wielokrotny) i znajomość (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (uzupełnianie środków językowych (uzupełnianie środków językowych (uzupełnianie środków językowych (uzupełnianie minidialogów) uzyskuje 30-49% minidialogów) uzyskuje 50-69% minidialogów) uzyskuje 70-89% minidialogów) uzyskuje 70-89% prawidłowych odpowiedzi prawidłowych odpowiedzi prawidłowych odpowiedzi prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie z zadań maturalnych na poziomie z zadań maturalnych na poziomie z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających rozszerzonym (R) sprawdzających rozszerzonym (R) sprawdzających rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu umiejętność rozumienia ze słuchu umiejętność rozumienia ze słuchu umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) i znajomość (wybór wielokrotny) i znajomość (wybór wielokrotny) i znajomość (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (uzupełnianie środków językowych (uzupełnianie środków językowych (uzupełnianie środków językowych (uzupełnianie luk luk otwartych w tekście uzyskuje 30- luk otwartych w tekście uzyskuje 46- luk otwartych w tekście uzyskuje 65- otwartych w tekście uzyskuje 65-84% 45% prawidłowych odpowiedzi 64% prawidłowych odpowiedzi 84% prawidłowych odpowiedzi prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (opis zdjęcia w wypowiedzi ustnej (U) (opis zdjęcia w wypowiedzi ustnej (U) (opis zdjęcia w wypowiedzi ustnej (U) (opis zdjęcia prezentującego zajęcia w klasie + prezentującego zajęcia w klasie + prezentującego zajęcia w klasie + prezentującego zajęcia w klasie + odpowiedzi na trzy pytania dot. odpowiedzi na trzy pytania dot. odpowiedzi na trzy pytania dot. odpowiedzi na trzy pytania dot. tematyki szkolnej) opisuje zdjęcie i tematyki szkolnej) dość dokładnie tematyki szkolnej) dokładnie opisuje tematyki szkolnej) dokładnie opisuje odpowiada na 1 pytanie; uzyskuje 2 opisuje zdjęcie i odpowiada na 2 zdjęcie i odpowiada na 3 pytania; zdjęcie i odpowiada wyczerpująco na 3 pkt. wg kryteriów maturalnych za pytania; uzyskuje 3-4 pkt. wg uzyskuje 5 pkt. wg kryteriów pytania; uzyskuje 6 pkt. wg kryteriów sprawność komunikacyjną; posługuje kryteriów maturalnych za sprawność maturalnych za sprawność maturalnych za sprawność się podstawowym zasobem struktur komunikacyjną; posługuje się komunikacyjną; posługuje się dość komunikacyjną; posługuje się leksykalno-gramatycznych; mimo ograniczonym zasobem struktur zróżnicowanym zasobem struktur zróżnicowanym zasobem struktur licznych błędów jest w na ogół leksykalno-gramatycznych, w leksykalno-gramatycznych, w leksykalno-gramatycznych, w mówieniu jest dość swobodny; mimo mówieniu jest w swobodny, popełnia mówieniu jest w swobodny, popełnia błędów jest w większości nieliczne błędy, jest nieliczne, drobne błędy, jest rozwiązuje prawidłowo część zadań ze rozwiązuje prawidłowo znaczną część rozwiązuje prawidłowo większość rozwiązuje prawidłowo prawie str , z Revision (M3), zadań ze str , z Revision (M3), zadań ze str , z Revision (M3), wszystkie zadania ze str , z Vocabulary Bank 3 i niektóre z Vocabulary Bank 3 i część z Grammar Vocabulary Bank 3 i znaczną część z Revision (M3), Vocabulary Bank 3 i Grammar Bank 3 Bank 3 Grammar Bank 3 większość z Grammar Bank3

19 4a + 4b On the go Shopping time TEMATYKA LEKSYKA zna nazwy pór roku i podstawowe przymiotniki określające pogodę zna podstawowe słownictwo dotyczące różnych form spędzania czasu na wakacjach oraz związane z zakupami i towarami w sklepie odzieżowym używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w prostych MODUŁ 4 zna nazwy pór roku i znaczną część przymiotników określających pogodę zna znaczną część słownictwa dotyczącego różnych form spędzania czasu na wakacjach oraz związanego z zakupami i towarami w sklepie odzieżowym używa w/w na ogół prawidłowo w typowych zna nazwy pór roku i większość przymiotników określających pogodę zna większość słownictwa dotyczącego różnych form spędzania czasu na wakacjach oraz związanego z zakupami i towarami w sklepie odzieżowym używa w/w w większości prawidłowo w różnych zna nazwy pór roku i wszystkie przymiotniki określające pogodę zna słownictwo dotyczące różnych form spędzania czasu na wakacjach oraz związane z zakupami i towarami w sklepie odzieżowym używa w/w prawidłowo w różnych GRAMA- TYKA zna strukturę i rozumie użycie czasu Present Continuous w twierdzeniach, pytaniach, przeczeniach; zna typowe określenia czasowe oraz zasady wymowy końcówki -ing i zmian w pisowni rozumie różnicę w użyciu czasów Present Simple i Present Continuous, w tym zna kilka tzw. stative verbs powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w prostych zna strukturę i rozumie użycie czasu Present Continuous w twierdzeniach, pytaniach, przeczeniach; zna typowe określenia czasowe oraz zasady wymowy końcówki -ing i zmian w pisowni rozumie różnicę w użyciu czasów Present Simple i Present Continuous, w tym zna podstawowe tzw. stative verbs powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w typowych zna strukturę i rozumie użycie czasu Present Continuous w twierdzeniach, pytaniach, przeczeniach; zna określenia czasowe oraz zasady wymowy końcówki -ing i zmian w pisowni rozumie różnicę w użyciu czasów Present Simple i Present Continuous, w tym zna tzw. stative verbs powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w różnych zna strukturę i rozumie użycie czasu Present Continuous w twierdzeniach, pytaniach, przeczeniach; zna określenia czasowe oraz zasady wymowy końcówki -ing i zmian w pisowni rozumie różnicę w użyciu czasów Present Simple i Present Continuous, w tym zna tzw. stative verbs powyższe reguły i struktury stosuje w większości poprawnie w różnych RECEPCJA rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (wybór wielokrotny, uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach) rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (wybór wielokrotny, uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach) rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (wybór wielokrotny, uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach) rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (wybór wielokrotny, uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach)

20 PRODUKCJA umie utworzyć proste zdania o Meksyku, używając części wskazanego słownictwa potrafi napisać sterowaną pocztówkę z wakacji i uzyskuje 8-11 pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie potrafi zadać kilka pytań dotyczących czynności na ilustracjach i udzielić odpowiedzi na podobne oraz krótko opisać wybraną ilustrację (osoby, miejsce, ubiór, czynności) używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo licznych błędów jest na ogół umie utworzyć proste zdania o Meksyku, używając większości wskazanego słownictwa potrafi napisać sterowaną pocztówkę z wakacji i uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie potrafi zadać pytania dotyczące czynności na ilustracjach i udzielić odpowiedzi na podobne oraz krótko opisać 2-3 wybrane ilustracje (osoby, miejsce, ubiór, czynności) używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości umie utworzyć zdania o Meksyku, używając prawie całego wskazanego słownictwa potrafi napisać pocztówkę z wakacji z opisem miejsca i sposobu spędzania czasu i uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie potrafi prowadzić krótkie dialogi o czynnościach na ilustracjach i opisać wybrane ilustracje (osoby, miejsce, ubiór, czynności) używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest umie utworzyć zdania o Meksyku, używając wskazanego słownictwa potrafi napisać pocztówkę z wakacji z opisem miejsca i sposobów spędzania czasu i uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie potrafi prowadzić krótkie dialogi o czynnościach na ilustracjach i opisać różne ilustracje (osoby, miejsce, ubiór, czynności) używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest WGB 4a+4b 4c+4d+4e CC+EE Weekend markets rozwiązuje prawidłowo część rozwiązuje prawidłowo znaczną część rozwiązuje prawidłowo większość rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania TEMATYKA LEKSYKA zna podstawowe słownictwo dotyczące oferty centrum handlowego (sklepy, towary, usługi, rozrywka), baru przekąskowego (żywność, napoje, typowe zwroty) oraz zakupów na targu ulicznym; używa go na ogół prawidłowo w prostych zna znaczną część słownictwa dotyczącego oferty centrum handlowego (sklepy, towary, usługi, rozrywka), baru przekąskowego (żywność, napoje, typowe zwroty) oraz zakupów na targu ulicznym; używa go na ogół prawidłowo w typowych zna większość słownictwa dotyczącego oferty centrum handlowego (sklepy, towary, usługi, rozrywka), baru przekąskowego (żywność, napoje, typowe zwroty) oraz zakupów na targu ulicznym; używa go w większości prawidłowo w różnych zna słownictwo dotyczące oferty centrum handlowego (sklepy, towary, usługi, rozrywka), baru przekąskowego (żywność, napoje, typowe zwroty) oraz zakupów na targu ulicznym; używa go prawidłowo w różnych GRAMA- TYKA zna i rozumie użycie czasowników can, can t, must, mustn t do wyrażania możliwości, jej braku, konieczności i zakazu; stosuje na ogół poprawnie w prostych zdaniach zna i rozumie użycie czasowników can, can t, must, mustn t do wyrażania możliwości, jej braku, konieczności i zakazu; stosuje je na ogół poprawnie w typowych zna i rozumie użycie czasowników can, can t, must, mustn t do wyrażania możliwości, jej braku, konieczności i zakazu; stosuje je na ogół poprawnie w różnych zna i rozumie użycie czasowników can, can t, must, mustn t do wyrażania możliwości, jej braku, konieczności i zakazu; stosuje je poprawnie w różnych RECEPCJA rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów (dobór wielokrotny zdań do opisywanych targów) i znajomość środków językowych (uzupełnianie luk sterowanych w tekście) rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów (dobór wielokrotny zdań do opisywanych targów) i znajomość środków językowych (uzupełnianie luk sterowanych w tekście) rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów (dobór wielokrotny zdań do opisywanych targów) i znajomość środków językowych (uzupełnianie luk sterowanych w tekście) rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów (dobór wielokrotny zdań do opisywanych targów) i znajomość środków językowych (uzupełnianie luk sterowanych w tekście)

21 PRODUKCJA WGB 4c, d + 4e 4f+4g+4h+4i Food & drinks S+W+Cur TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA umie opisać w kilku zdaniach swoje nawyki zw. z zakupami i wybrane centrum handlowe uczestniczy w rozmowie telefonicznej z kolegą dot. opisanego centrum handl. uczestniczy w dialogu sterowanym w barze, odgrywając rolę klienta i uzyskuje 2 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna wymowę prezentowanych głosek i na ogół wymawia je prawidłowo w ćwiczonych przykładach potrafi krótko opisać wybraną ilustrację związaną z tekstem (rozdz. 4e miejsce, osoby, ubiór, czynności) używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo część zna podstawowe nazwy artykułów spożywczych i podstawowe słownictwo dotyczące uroczystości, świąt oraz klimatu i pogody używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w prostych zna i rozumie podział na rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, zna określenia ilościowe z nimi używane zna i rozumie użycie konstrukcji be going to wraz z określeniami czasu dotyczącymi przyszłości zna i rozumie zasady użycia zaimków osobowych w funkcji dopełnienia powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w prostych umie krótko opisać swoje nawyki zw. z zakupami i wybrane centrum handl. aktywnie uczestniczy w rozmowie telefonicznej z kolegą dot. opisanego centrum handlowego prowadzi dialog sterowany w barze, odgrywając rolę klienta i uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna wymowę prezentowanych głosek i w większości wymawia je prawidłowo w ćwiczonych przykładach potrafi krótko opisać wybraną ilustrację związaną z tekstem (rozdz. 4e miejsce, osoby, ubiór, czynności, odczucia) używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości rozwiązuje prawidłowo znaczną część zna znaczną część nazw artykułów spożywczych i znaczną część słownictwa dotyczącego uroczystości, świąt oraz klimatu i pogody używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w typowych zna i rozumie podział na rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, zna określenia ilościowe z nimi używane zna i rozumie użycie konstrukcji be going to wraz z określeniami czasu dotyczącymi przyszłości zna i rozumie zasady użycia zaimków osobowych w funkcji dopełnienia powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w typowych umie opisać swoje nawyki zw. z zakupami i wybrane centrum handlowe prowadzi rozmowę telefoniczną z kolegą dot. opisanego centrum handl. prowadzi dialog sterowany w barze, odgrywając rolę klienta i uzyskuje 5 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U); umie także odegrać rolę osoby obsługującej zna wymowę prezentowanych głosek i wymawia je w większości prawidłowo w różnych przykładach potrafi opisać ilustracje związane z tekstem (rozdz. 4e) oraz wyrazić swoją opinię na temat jednej z nich używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo większość zna większość nazw artykułów spożywczych i większość słownictwa dotyczącego uroczystości, świąt oraz klimatu i pogody używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w różnych zna i rozumie podział na rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, zna określenia ilościowe z nimi używane zna i rozumie użycie konstrukcji be going to wraz z określeniami czasu dotyczącymi przyszłości zna i rozumie zasady użycia zaimków osobowych w funkcji dopełnienia powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w różnych umie dokładnie opisać swoje nawyki zw. z zakupami i wybrane centrum handlowe prowadzi rozmowę telefoniczną z kolegą dot. opisanego centrum handl. prowadzi dialog sterowany w barze, odgrywając rolę klienta i uzyskuje 6 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U); umie także odegrać rolę osoby obsługującej oraz sparafrazować niektóre zwroty zna wymowę prezentowanych głosek i wymawia je prawidłowo w różnych przykładach potrafi dokładnie opisać ilustracje związane z tekstem (rozdz. 4e) oraz wyrazić swoją opinię na ich temat używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania zna prawie wszystkie nazwy artykułów spożywczych i słownictwo dotyczące uroczystości, świąt oraz klimatu i pogody używa w/w w większości prawidłowo w różnych zna i rozumie podział na rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, zna określenia ilościowe z nimi używane zna i rozumie użycie konstrukcji be going to wraz z określeniami czasu dotyczącymi przyszłości zna i rozumie zasady użycia zaimków osobowych w funkcji dopełnienia powyższe reguły i struktury stosuje w większości poprawnie w różnych

22 RECEPCJA rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór zdań do części tekstu, uzupełnianie luk informacyjnych w tekście i dobór wielokrotny zdań do tekstów) rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór zdań do części tekstu, uzupełnianie luk informacyjnych w tekście i dobór wielokrotny zdań do tekstów) rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór zdań do części tekstu, uzupełnianie luk informacyjnych w tekście i dobór wielokrotny zdań do tekstów) rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór zdań do części tekstu, uzupełnianie luk informacyjnych w tekście i dobór wielokrotny zdań do tekstów) PRODUKCJA potrafi napisać kilka zdań o swoich planach na weekend oraz zadać kilka pytań na ten temat i udzielić krótkich odpowiedzi potrafi krótko opisać wskazaną ilustrację przedstawiającą uroczystość (U) (rozdz. 4g) pisze pocztówkę sterowaną opisującą uczestnictwo w polskim święcie i uzyskuje 8-11 pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie potrafi wyrazić propozycję udziału w imprezie oraz akceptację i jej brak używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół potrafi krótko opisać swoje plany na weekend oraz zadać rozmówcy pytania na ten temat i udzielić odpowiedzi na podobne potrafi opisać wskazaną ilustrację przedstawiającą uroczystość (U) (rozdz. 4g) pisze pocztówkę sterowaną opisującą uczestnictwo w polskim święcie i uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie potrafi wyrazić propozycję udziału w imprezie oraz akceptację i jej brak na 2 sposoby używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości uczestniczy w projekcie ICT o różnych typach klimatu (zadanie dodatkowe) potrafi opisać swoje plany na przyszłość i prowadzić krótki dialog na ten temat potrafi dokładnie opisać wskazaną ilustrację przedstawiającą uroczystość (U) (rozdz. 4g) pisze pocztówkę opisującą uczestnictwo w polskim święcie i uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie prowadzi krótkie dialogi dotyczące udziału w imprezie, umie wyrazić propozycje, akceptacje i ich brak używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest aktywnie uczestniczy w projekcie ICT o różnych typach klimatu (zadanie dodatkowe) potrafi opisać plany na przyszłość i prowadzić dialogi na ten temat potrafi dokładnie opisać wskazaną i inną wybraną ilustrację przedstawiające uroczystości (U) (rozdz. 4g) pisze pocztówkę opisującą uczestnictwo w polskim święcie i uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie prowadzi krótkie dialogi dotyczące udziału w imprezie, umie wyrazić propozycje, akceptacje i ich brak na różne sposoby używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest prezentuje rezultaty projektu ICT o różnych typach klimatu (zadanie dodatkowe) WGB 4f+4g+4h+4i rozwiązuje prawidłowo część rozwiązuje prawidłowo znaczną część rozwiązuje prawidłowo większość rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania

23 4 LANGUAGE REVIEW REVISION + TEST 4 MATURA SKILLS wykonuje prawidłowo część zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M4, zna ok % słówek z Word List M4 w zadaniach otwartych posługuje się podstawowym słownictwem i stara się stosować struktury gramatyczne z M4; mimo licznych błędów, jest na ogół korzysta czasami z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje niektóre ćwiczenia w Vocab Bank 4 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 40-59% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( z opisem zimy w Polsce) uzyskuje 8-11 pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadania maturalnego na poziomie podstawowym (P) sprawdzającego umiejętność rozumienia tekstów pisanych (wybór wielokrotny) uzyskuje 30-49% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobór pytań do tekstów) i rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) uzyskuje 30-45% prawidłowych odpowiedzi wykonuje prawidłowo znaczną część zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M4, zna ok % słówek z Word List M4 w zadaniach otwartych posługuje się wybranym nowopoznanym słownictwem i stosuje większość struktur gramatycznych z M4; mimo błędów, jest korzysta dość często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje część ćwiczeń w Vocab Bank 4 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 60-74% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( z opisem zimy w Polsce) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadania maturalnego na poziomie podstawowym (P) sprawdzającego umiejętność rozumienia tekstów pisanych (wybór wielokrotny) uzyskuje 50-69% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobór pytań do tekstów) i rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) uzyskuje 46-64% prawidłowych odpowiedzi wykonuje prawidłowo większość zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M4, zna ok % słówek z Word List M4 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M4; nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji korzysta często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje znaczną część ćwiczeń w Vocab Bank 4 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 75-89% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( z opisem zimy w Polsce) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadania maturalnego na poziomie podstawowym (P) sprawdzającego umiejętność rozumienia tekstów pisanych (wybór wielokrotny) uzyskuje 70-89% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobór pytań do tekstów) i rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) uzyskuje 65-84% prawidłowych odpowiedzi wykonuje prawidłowo prawie wszystkie zadania zamknięte sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki z M4, zna minimum ok. 85% słówek z Word List M4 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M4; może popełniać drobne błędy korzysta regularnie z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje większość ćwiczeń w Vocab Bank 4 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje min. 90% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( z opisem zimy w Polsce) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadania maturalnego na poziomie podstawowym (P) sprawdzającego umiejętność rozumienia tekstów pisanych (wybór wielokrotny) uzyskuje minimum 90% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobór pytań do tekstów) i rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) uzyskuje minimum 85% prawidłowych odpowiedzi WGB 4 rozwiązuje prawidłowo część zadań ze str , z Revision (M4), Vocabulary Bank 4 i niektóre z Grammar Bank 4 rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań ze str , z Revision (M4), Vocabulary Bank 4 i część z Grammar Bank 4 rozwiązuje prawidłowo większość zadań ze str , z Revision (M4), Vocabulary Bank 4 i znaczną część z Grammar Bank 4 rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania ze str , z Revision (M4), Vocabulary Bank 4 i większość z Gr.B.4

24 ZAJĘCIA DODATKO- WE 5a+5b Long ago Ancient civilisations TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA zna podstawowe słownictwo dotyczące życia w mieście (obiekty, instytucje, sklepy) oraz życia codziennego w przeszłości; używa go na ogół prawidłowo w prostych zna znaczną część prezentowanych czasowników regularnych w czasie Past Simple oraz czasowniki was/ were, had, could, zna strukturę i rozumie ich użycie w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających; zna zasady pisowni i wymowy końcówki -ed/-d w czasie Past Simple wyżej wymienioną wiedzę i struktury stosuje na ogół poprawnie w prostych MODUŁ 5 zna znaczną część słownictwa dotyczącego życia w mieście (obiekty, instytucje, sklepy) oraz życia codziennego w przeszłości; używa go na ogół prawidłowo w typowych zna większość prezentowanych czasowników regularnych w czasie Past Simple oraz czasowniki was/ were, had, could, zna strukturę i rozumie ich użycie w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających; zna zasady pisowni i wymowy końcówki -ed/-d w czasie Past Simple wyżej wymienioną wiedzę i struktury stosuje na ogół poprawnie w typowych zna większość słownictwa dotyczącego życia w mieście (obiekty, instytucje, sklepy) oraz życia codziennego w przeszłości; używa go w większości prawidłowo w różnych zna prawie wszystkie prezentowane czasowniki regularne w czasie Past Simple oraz czasowniki was/ were, had, could, zna strukturę i rozumie ich użycie w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających; zna zasady pisowni i wymowy końcówki -ed/-d w czasie Past Simple wyżej wymienioną wiedzę i struktury stosuje na ogół poprawnie w różnych zna słownictwo dotyczące życia w mieście (obiekty, instytucje, sklepy) oraz życia codziennego w przeszłości; używa go prawidłowo w różnych zna wszystkie prezentowane czasowniki regularne w czasie Past Simple oraz czasowniki was/ were, had, could, zna strukturę i rozumie ich użycie w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających; zna zasady pisowni i wymowy końcówki -ed/-d w czasie Past Simple wyżej wymienioną wiedzę i struktury stosuje w większości poprawnie w różnych RECEPCJA rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (wyszukiwanie informacji podstawowych i szczegółowych) rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (wyszukiwanie informacji podstawowych i szczegółowych) rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (wyszukiwanie informacji podstawowych i szczegółowych) rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (wyszukiwanie informacji podstawowych i szczegółowych)

25 PRODUKCJA umie utworzyć 2 proste zdania sterowane dot. wyglądu ulicy w przeszłości (na podstawie zdjęć) potrafi powiedzieć lub napisać kilka zdań o wyglądzie miasta w przeszłości oraz zadać kilka pytań dotyczących czynności codziennych w przeszłości i odpowiedzieć na nie potrafi napisać 3-4 zdania o życiu codziennym wybranej starożytnej cywilizacji używa podstawowego słownictwa i prostych struktur, mimo błędów jest na ogół umie utworzyć 3-4 proste zdania sterowane dot. wyglądu ulicy w przeszłości (na podstawie zdjęć) potrafi powiedzieć i napisać kilka zdań o wyglądzie miasta w przeszłości oraz zadać pytania dotyczące czynności codziennych w przeszłości i udzielić odpowiedzi na podobne potrafi opisać w kilku zdaniach życie codzienne wybranej starożytnej cywilizacji używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości uczestniczy w redagowaniu kwizu o Aztekach (projekt ICT zadanie dodatkowe) umie utworzyć kilka zdań sterowanych dot. wyglądu ulicy w przeszłości (na podstawie zdjęć) potrafi opisać wygląd miasta i jego obiekty w przeszłości oraz prowadzić krótki dialog dotyczący czynności codziennych w przeszłości potrafi krótko opisać życie codzienne wybranych starożytnych cywilizacji używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest aktywnie uczestniczy w redagowaniu kwizu o Aztekach (projekt ICT zadanie dodatkowe) umie utworzyć zdania dot. wyglądu ulicy w przeszłości (na podstawie zdjęć) potrafi opisać wygląd miasta i jego obiekty w przeszłości oraz prowadzić dialog dotyczący czynności codziennych w przeszłości potrafi opisać życie codzienne starożytnych cywilizacji używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest redaguje kwiz o Aztekach (projekt ICT zadanie dodatkowe) WGB 5a+5b rozwiązuje prawidłowo część rozwiązuje prawidłowo znaczną część rozwiązuje prawidłowo większość rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania 5c+5d+5e CC+EE Lost cities TEMATYKA LEKSYKA zna podstawowe słownictwo dotyczące różnych dziedzin kultury, wspomnień z dzieciństwa oraz opisywania miejsc; potrafi go użyć w prostych zna zasady korzystania ze słownika angielsko-angielskiego, potrafi się nim posługiwać przy wyjaśnianiu nowych słów w tekście, korzystając z pomocy innych zna znaczną część słownictwa dotyczącego różnych dziedzin kultury, wspomnień z dzieciństwa oraz opisywania miejsc; używa go na ogół prawidłowo w typowych zna zasady korzystania ze słownika angielsko-angielskiego, potrafi się nim posługiwać przy wyjaśnianiu nowych słów w tekście, czasami korzysta z pomocy innych zna większość słownictwa dotyczącego różnych dziedzin kultury, wspomnień z dzieciństwa oraz opisywania miejsc; używa go w większości prawidłowo w różnych zna zasady korzystania ze słownika angielsko-angielskiego, potrafi się nim samodzielnie posługiwać przy wyjaśnianiu nowych słów w tekście zna słownictwo dotyczące różnych dziedzin kultury, wspomnień z dzieciństwa oraz opisywania miejsc; używa go prawidłowo w różnych zna zasady korzystania ze słownika angielsko-angielskiego, potrafi się nim samodzielnie posługiwać przy wyjaśnianiu różnych nowych słów GRAMA- TYKA RECEPCJA rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów (dobieranie nagłówków do akapitów) rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów (dobieranie nagłówków do akapitów) rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów (dobieranie nagłówków do akapitów) rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów (dobieranie nagłówków do akapitów)

26 PRODUKCJA WGB 5c, d + 5e 5f+5g+5h+5i Heroes & villains S+W+Cur TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA potrafi powiedzieć kilka zdań o życiu kulturalnym w UK w latach 1960-tych uczestniczy w sterowanym dialogu na temat wspomnień z dzieciństwa i uzyskuje 2 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna wymowę tzw. par minimalnych i na ogół wymawia je prawidłowo w ćwiczonych przykładach potrafi napisać kilka sterowanych zdań o Machu Picchu i jego historii używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo część zna podstawowe słownictwo dotyczące prezentowanych postaci historycznych oraz kina (rodzaje filmów, elementy sztuki filmowej i jej odbiór) i stylu życia plemion indiańskich używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w prostych zna znaczną część prezentowanych czasowników nieregularnych w czasie Past Simple, rozumie ich użycie w twierdzeniach, pytaniach, przeczeniach i stosuje na ogół poprawnie w prostych potrafi krótko opisać życie kulturalne w UK w latach 1960-tych prowadzi sterowany dialog na temat wspomnień z dzieciństwa i uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna wymowę tzw. par minimalnych i w większości wymawia je prawidłowo w ćwiczonych przykładach potrafi krótko opisać Machu Picchu i jego historię w formie sterowanych zdań używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości rozwiązuje prawidłowo znaczną część zna znaczną część słownictwa dotyczącego prezentowanych postaci historycznych oraz kina (rodzaje filmów, elementy sztuki filmowej i jej odbiór) i stylu życia plemion indiańskich używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w typowych zna większość prezentowanych czasowników nieregularnych w czasie Past Simple, rozumie ich użycie w twierdzeniach, pytaniach, przeczeniach i stosuje na ogół poprawnie w typowych potrafi krótko opisać życie kulturalne w UK w latach 1960-tych i porównać z życiem kulturalnym w Polsce obecnie prowadzi sterowany dialog na temat wspomnień z dzieciństwa i uzyskuje 5 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U); umie sparafrazować niektóre zwroty zna wymowę tzw. par minimalnych i na ogół wymawia je prawidłowo w różnych przykładach potrafi krótko opisać Machu Picchu i jego historię w formie sterowanych zdań oraz w formie krótkiej relacji odkrywcy tego miejsca używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo większość zna większość słownictwa dotyczącego prezentowanych postaci historycznych oraz kina (rodzaje filmów, elementy sztuki filmowej i jej odbiór) i stylu życia plemion indiańskich używa w/w na ogół prawidłowo w różnych zna prawie wszystkie prezentowane czasowniki nieregularne w czasie Past Simple, rozumie ich użycie w twierdzeniach, pytaniach, przeczeniach i stosuje na ogół poprawnie w różnych potrafi opisać życie kulturalne w UK w latach 1960-tych i porównać z życiem kulturalnym w Polsce obecnie prowadzi sterowany dialog na temat wspomnień z dzieciństwa i uzyskuje 6 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U); umie sparafrazować typowe zwroty zna wymowę tzw. par minimalnych i w większości wymawia je prawidłowo w różnych przykładach potrafi opisać Machu Picchu i jego historię w formie sterowanych zdań oraz w formie relacji odkrywcy tego miejsca używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania zna słownictwo dotyczące prezentowanych postaci historycznych oraz kina (rodzaje filmów, elementy sztuki filmowej i jej odbiór) i stylu życia plemion indiańskich używa w/w w większości prawidłowo w różnych zna wszystkie prezentowane czasowniki nieregularne w czasie Past Simple, rozumie ich użycie w twierdzeniach, pytaniach, przeczeniach i stosuje poprawnie w różnych

27 RECEPCJA rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (wybór wielokrotny, dobieranie zdań do rozmówców oraz pytań do części tekstów); stara się krótko zaprezentować postać F.Drake a na podstawie treści tekstu rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (wybór wielokrotny, dobieranie zdań do rozmówców oraz pytań do części tekstów); umie krótko zaprezentować postać F.Drake a na podstawie treści tekstu rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (wybór wielokrotny, dobieranie zdań do rozmówców oraz pytań do części tekstów); umie krótko zaprezentować postać F.Drake a na podstawie treści tekstu i wyrazić krótką opinię o nim jako bohaterze narodowym rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (wybór wielokrotny, dobieranie zdań do rozmówców oraz pytań do części tekstów); umie zaprezentować postać F.Drake a na podstawie treści tekstu i wyrazić opinię o nim jako bohaterze narodowym PRODUKCJA potrafi zadać kilka sterowanych pytań i udzielić odpowiedzi dotyczących faktów z życia wybranych sławnych osób umie krótko przedstawić kilka faktów z życia wybranej sławnej postaci historycznej potrafi prowadzić krótki dialog sterowany na temat obejrzanego filmu, dokonuje krótkiej oceny filmu pisze prywatny opisujący wieczór w kinie i obejrzany film; uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) sporządza notatki do tekstu o plemionach indiańskich i stara się krótko zaprezentować wybrane plemię używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo licznych błędów jest na ogół potrafi zadać pytania sterowane i udzielić odpowiedzi dotyczących faktów z życia wybranych sławnych osób umie przedstawić kilka faktów z życia wybranej sławnej postaci historycznej potrafi prowadzić krótki dialog sterowany na temat obejrzanego filmu, dokonuje oceny filmu pisze prywatny opisujący wieczór w kinie i obejrzany film; uzyskuje 5-6 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) sporządza notatki do tekstu o plemionach indiańskich i dokonuje krótkiej prezentacji wybranego plemienia używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości uczestniczy w projekcie ICT o Indianach (zadanie dodatkowe) potrafi przedstawić fakty z życia wybranych sławnych osób w formie dialogu sterowanego i krótkiej prezentacji umie krótko przedstawić ustnie i pisemnie fakty z życia oraz osiągnięcia wybranej sławnej postaci historycznej potrafi prowadzić dialog na temat obejrzanego filmu, dokonuje krótkiej oceny i rekomendacji filmu pisze prywatny opisujący wieczór w kinie i obejrzany film; uzyskuje 7-8 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) sporządza notatki do tekstu o plemionach indiańskich i dokonuje prezentacji wybranego plemienia używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest uczestniczy aktywnie w projekcie ICT o Indianach (zadanie dodatkowe) potrafi przedstawić fakty z życia wybranych sławnych osób w formie dialogu i prezentacji; umie parafrazować niektóre zwroty umie przedstawić ustnie i pisemnie fakty z życia oraz osiągnięcia wybranej sławnej postaci historycznej potrafi prowadzić dialog na temat obejrzanego filmu, dokonuje oceny i rekomendacji filmu; umie parafrazować niektóre zwroty pisze prywatny opisujący wieczór w kinie i obejrzany film; uzyskuje 9-10 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) sporządza notatki do tekstu o plemionach indiańskich i dokonuje prezentacji wybranych plemion używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest prezentuje rezultaty projektu ICT o Indianach (zadanie dodatkowe) WGB 5f+5g+5h+5i rozwiązuje prawidłowo część rozwiązuje prawidłowo znaczną część rozwiązuje prawidłowo większość rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania

28 5 LANGUAGE REVIEW REVISION + TEST 5 MATURA SKILLS wykonuje prawidłowo część zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M5, zna ok % słówek z Word List M5 w zadaniach otwartych posługuje się podstawowym słownictwem i stara się stosować struktury gramatyczne z M5; mimo licznych błędów, jest na ogół korzysta czasami z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje niektóre ćwiczenia w Vocab Bank 5 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 40-59% prawidłowych odpowiedzi, w zadaniu otwartym (pocztówka z wakacji) uzyskuje 8-11 pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór pytań do rozmówców) i znajomość środków językowych (parafraza fragmentów zdań, uzupełnianie minidialogów oraz luk w dwóch zdaniach zadania na wybór wielokrotny) uzyskuje 30-49% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny), rozumienie tekstów pisanych (dobór wielokrotny pytań do części tekstu) oraz znajomość środków językowych (układanie fragmentów zdań) uzyskuje 30-45% prawidłowych odpowiedzi wykonuje prawidłowo znaczną część zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M5, zna ok % słówek z Word List M5 w zadaniach otwartych posługuje się wybranym nowopoznanym słownictwem i stosuje większość struktur gramatycznych z M5; mimo błędów, jest korzysta dość często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje część ćwiczeń w Vocab Bank 5 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 60-74% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (pocztówka z wakacji) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór pytań do rozmówców) i znajomość środków językowych (parafraza fragmentów zdań, uzupełnianie minidialogów oraz luk w dwóch zdaniach zadania na wybór wielokrotny) uzyskuje 50-69% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny), rozumienie tekstów pisanych (dobór wielokrotny pytań do części tekstu) oraz znajomość środków językowych (układanie fragmentów zdań) uzyskuje 46-64% prawidłowych odpowiedzi wykonuje prawidłowo większość zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M5, zna ok % słówek z Word List M5 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M5; nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji korzysta często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje znaczną część ćwiczeń w Voc Bank 5 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 75-89% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (pocztówka z wakacji) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór pytań do rozmówców) i znajomość środków językowych (parafraza fragmentów zdań, uzupełnianie minidialogów oraz luk w dwóch zdaniach zadania na wybór wielokrotny) uzyskuje 70-89% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny), rozumienie tekstów pisanych (dobór wielokrotny pytań do części tekstu) oraz znajomość środków językowych (układanie fragmentów zdań) uzyskuje 65-84% prawidłowych odpowiedzi wykonuje prawidłowo prawie wszystkie zadania zamknięte sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki z M5, zna min. 85% słówek z Word List M5 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M5; może popełniać drobne błędy korzysta regularnie z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje większość ćwiczeń w Vocab Bank 5 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje min. 90% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (pocztówka z wakacji) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór pytań do rozmówców) i znajomość środków językowych (parafraza fragmentów zdań, uzupełnianie minidialogów oraz luk w dwóch zdaniach zadania na wybór wielokrotny) uzyskuje minimum 90% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny), rozumienie tekstów pisanych (dobór wielokrotny pytań do części tekstu) oraz znajomość środków językowych (układanie fragmentów zdań) uzyskuje minimum 90% prawidłowych odpowiedzi

29 WGB 5 ZAJĘCIA DODATKO- WE rozwiązuje prawidłowo część zadań ze str , z Revision (M5), Vocabulary 5 i niektóre z Grammar Bank 5 rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań ze str , z Revision (M5), Vocabulary 5 i część z Grammar Bank 5 rozwiązuje prawidłowo większość zadań ze str , z Revision (M5), Vocabulary 5 i znaczną część z Grammar Bank 5 rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania ze str , z Revision (M5), Vocabulary 5 i większość z Grammar Bank 5 6a+6b Amazing Adventures Travel Experiences TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA RECEPCJA zna podstawowe słownictwo dotyczące form spędzania czasu (doświadczenia i sporty ekstremalne, przygody) oraz środków transportu i przyimków z nimi używanych używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w prostych zna strukturę czasu Present Perfect w twierdzeniach, przeczeniach, pytaniach i rozumie jego użycie, zna znaczną część prezentowanych form Past Participle i określeń czasu typowych dla Present Perfect; rozumie różnicę między have been i have gone powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w prostych rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór zdjęć do opisów, wybór wielokrotny, zadanie typu P/F) MODUŁ 6 zna znaczną część słownictwa dotyczącego form spędzania czasu (doświadczenia i sporty ekstremalne, przygody) oraz środków transportu i przyimków z nimi używanych używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w typowych zna strukturę czasu Present Perfect w twierdzeniach, przeczeniach, pytaniach i rozumie jego użycie, zna większość prezentowanych form Past Participle i określeń czasu typowych dla Present Perfect; rozumie różnicę między have been i have gone powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w typowych rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór zdjęć do opisów, wybór wielokrotny, zadanie typu P/F) zna większość słownictwa dotyczącego form spędzania czasu (doświadczenia i sporty ekstremalne, przygody) oraz środków transportu i przyimków z nimi używanych używa w/w na ogół prawidłowo w różnych zna strukturę czasu Present Perfect w twierdzeniach, przeczeniach, pytaniach i rozumie jego użycie, zna prawie wszystkie prezentowane formy Past Participle i określenia typowe dla Present Perfect; rozumie różnicę między have been i have gone powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w różnych rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór zdjęć do opisów, wybór wielokrotny, zadanie typu P/F) zna słownictwo dotyczące form spędzania czasu (doświadczenia i sporty ekstremalne, przygody) oraz środków transportu i przyimków z nimi używanych używa w/w w większości prawidłowo w różnych zna strukturę czasu Present Perfect w twierdzeniach, przeczeniach, pytaniach i rozumie jego użycie, zna wszystkie prezentowane formy Past Participle i określenia czasu typowe dla czasu Present Perfect; rozumie różnicę między have been i have gone powyższe reguły i struktury stosuje w większości poprawnie w różnych rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór zdjęć do opisów, wybór wielokrotny, zadanie typu P/F)

30 PRODUKCJA potrafi opisać wybrane zdjęcie na str. 97 (U); wykorzystuje notatki potrafi krótko relacjonować przygody wakacyjne innej osoby (na podstawie pocztówki) pisze prywatny opisujący swoje przeżycia wakacyjne i uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) dokonuje wpisu na blogu: relacjonuje swoje dziwne przeżycia i uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół potrafi opisać dość szczegółowo dwa wybrane zdjęcia na str.97 (U); wykorzystuje notatki potrafi relacjonować przygody wakacyjne innej osoby (na podstawie pocztówek) pisze prywatny opisujący swoje przeżycia wakacyjne i uzyskuje 5-6 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) dokonuje wpisu na blogu: relacjonuje swoje dziwne przeżycia i uzyskuje 5-6 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości potrafi opisać szczegółowo 3 wybrane zdjęcia na str. 97 (U); wykorzystuje notatki potrafi relacjonować przygody wakacyjne dwóch innych osób (na podstawie pocztówek) pisze prywatny opisujący swoje przeżycia wakacyjne i uzyskuje 7-8 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) dokonuje wpisu na blogu: relacjonuje swoje dziwne przeżycia i uzyskuje 7-8 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest potrafi opisać szczegółowo zdjęcia na str.97 (U); wykorzystuje notatki potrafi relacjonować przygody wakacyjne trzech innych osób (na podstawie pocztówek) pisze prywatny opisujący swoje przeżycia wakacyjne i uzyskuje 9-10 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) dokonuje wpisu na blogu: relacjonuje swoje dziwne przeżycia i uzyskuje 9-10 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest WGB 6a+6b rozwiązuje prawidłowo część rozwiązuje prawidłowo znaczną część rozwiązuje prawidłowo większość rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania 6c+6d+6e CC+EE Cultural Habits TEMATYKA LEKSYKA zna podstawowe słownictwo dotyczące wolontariatu (formy pomocy) oraz zasad dobrego wychowania, norm i zwyczajów towarzyskich używa wyżej wymienionych w prostych zna znaczną część słownictwa dotyczącego wolontariatu (formy pomocy) oraz zasad dobrego wychowania, norm i zwyczajów towarzyskich używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w typowych zna większość słownictwa dotyczącego wolontariatu (formy pomocy) oraz zasad dobrego wychowania, norm i zwyczajów towarzyskich używa wyżej wymienionych w większości prawidłowo w kontekście zna słownictwo dotyczące wolontariatu (formy pomocy) oraz zasad dobrego wychowania, norm i zwyczajów towarzyskich używa wyżej wymienionych prawidłowo w różnych GRAMA- TYKA RECEPCJA rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych (zadania na dobór nagłówków do akapitów) rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych (zadania na dobór nagłówków do akapitów) rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych (zadania na dobór nagłówków do akapitów) rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych (zadania na dobór nagłówków do akapitów)

31 PRODUKCJA WGB 6c, d + 6e 6f+6g+6h+6i Technology S+W+Cur TEMATYKA LEKSYKA potrafi napisać 2-3 zdania o wybranych formach działalności charytatywnej w Polsce uczestniczy w sterowanym dialogu, odgrywając rolę osoby starającej się o pracę wolontariusza i uzyskuje 2 pkt. za sprawność komunikacyjną wg kryteriów maturalnych (U) zna wymowę prezentowanych głosek i na ogół wymawia je prawidłowo w ćwiczonych przykładach potrafi krótko opisać, na podstawie tekstu, normy i zwyczaje towarzyskie w wybranym kraju oraz w Polsce używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo licznych błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo część zna podstawowe słownictwo dotyczące schorzeń, dolegliwości, wypadków oraz urządzeń technicznych, w tym telefonii komórkowej używa w/w na ogół prawidłowo w prostych potrafi napisać kilka zdań o wybranych formach działalności charytatywnej w Polsce prowadzi sterowany dialog: odgrywa rolę osoby starającej się o pracę wolontariusza i uzyskuje 3-4 pkt. za sprawność komunikacyjną wg kryteriów maturalnych (U) zna wymowę prezentowanych głosek i w większości wymawia je prawidłowo w ćwiczonych przykładach potrafi krótko opisać, na podstawie tekstu, normy i zwyczaje towarzyskie w wybranych krajach oraz w Polsce używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości rozwiązuje prawidłowo znaczną część zna znaczną część słownictwa dotyczącego schorzeń, dolegliwości, wypadków oraz urządzeń technicznych, w tym telefonii komórkowej używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w typowych potrafi dokonać krótkiej prezentacji form działalności charytatywnej w Polsce prowadzi sterowany dialog: odgrywa rolę osoby starającej się o pracę wolontariusza i uzyskuje 5 pkt. za sprawność komunikacyjną wg kryteriów maturalnych (U) zna wymowę prezentowanych głosek i na ogół wymawia je prawidłowo w różnych przykładach potrafi krótko opisać, na podstawie tekstu, normy i zwyczaje towarzyskie w różnych krajach oraz w Polsce używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo większość zna większość słownictwa dotyczącego schorzeń, dolegliwości, wypadków oraz urządzeń technicznych, w tym telefonii komórkowej używa w/w na ogół prawidłowo w różnych potrafi dokonać prezentacji form działalności charytatywnej w Polsce prowadzi sterowany dialog: odgrywa rolę osoby starającej się o pracę wolontariusza i uzyskuje 6 pkt. za sprawność komunikacyjną wg kryteriów maturalnych (U) zna wymowę prezentowanych głosek i w większości wymawia je prawidłowo w różnych przykładach potrafi opisać, na podstawie tekstu, normy i zwyczaje towarzyskie w różnych krajach oraz w Polsce używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania zna słownictwo dotyczące schorzeń, dolegliwości, wypadków oraz urządzeń technicznych, w tym telefonii komórkowej używa wyżej wymienionych w większości prawidłowo w różnych GRAMA- TYKA zna i rozumie różnicę w użyciu czasów Past Simple i Present Perfect zna i rozumie użycie znacznej części określeń czasu używanych z czasami Past Simple i Present Perfect powyższą wiedzę i struktury stosuje na ogół poprawnie w prostych zna i rozumie różnicę w użyciu czasów Past Simple i Present Perfect zna i rozumie użycie większości określeń czasu używanych z czasami Past Simple i Present Perfect powyższą wiedzę i struktury stosuje na ogół poprawnie w typowych zna i rozumie różnicę w użyciu czasów Past Simple i Present Perfect zna i rozumie użycie wszystkich określeń czasu używanych z czasami Past Simple i Present Perfect powyższą wiedzę i struktury stosuje na ogół poprawnie w różnych zna i rozumie różnicę w użyciu czasów Past Simple i Present Perfect zna i rozumie użycie wszystkich określeń czasu używanych z czasami Past Simple i Present Perfect powyższą wiedzę i struktury stosuje w większości poprawnie różnych

32 RECEPCJA rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór zdań do luk i zdań do rozmówców) rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór zdań do luk i zdań do rozmówców) rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór zdań do luk i zdań do rozmówców) rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór zdań do luk i zdań do rozmówców) PRODUKCJA potrafi zrelacjonować w kilku zdaniach kłopotliwe doświadczenie z przeszłości dotyczące używania wybranego urządzenia technicznego uczestniczy w sterowanym dialogu u lekarza, odgrywając rolę pacjenta, i uzyskuje 2 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U); umie także udzielić rady dokonuje sterowanego wpisu na blogu: opowiada o wydarzeniu z przeszłości i uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół potrafi zrelacjonować kłopotliwe doświadczenie z przeszłości dotyczące używania wybranego urządzenia technicznego prowadzi sterowany dialog u lekarza, odgrywając rolę pacjenta i uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U); umie także udzielić rady na 2 sposoby dokonuje sterowanego wpisu na blogu: opowiada o wydarzeniu z przeszłości i uzyskuje 5-6 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości uczestniczy w projekcie ICT o działaniu systemu GPS (zadanie dodatkowe) potrafi zrelacjonować kłopotliwe doświadczenia z przeszłości dotyczące używania wybranych urządzeń technicznych prowadzi sterowany dialog u lekarza, odgrywając rolę pacjenta i uzyskuje 5 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U); umie także udzielić rad na kilka sposobów dokonuje sterowanego wpisu na blogu: opowiada o wydarzeniu z przeszłości i uzyskuje 7-8 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest uczestniczy aktywnie w projekcie ICT o działaniu systemu GPS (zadanie dodatkowe) potrafi zrelacjonować kłopotliwe doświadczenia z przeszłości dotyczące używania urządzeń technicznych prowadzi sterowany dialog u lekarza, odgrywając rolę pacjenta i uzyskuje 6 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U); umie także udzielić rad na kilka sposobów i parafrazować typowe zwroty dokonuje sterowanego wpisu na blogu: opowiada o wydarzeniu z przeszłości i uzyskuje 9-10 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest prezentuje rezultaty projektu ICT o działaniu systemu GPS (zadanie dodatkowe) WGB 6f+6g+6h+6i rozwiązuje prawidłowo część rozwiązuje prawidłowo znaczną część rozwiązuje prawidłowo większość rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania

33 6 LANGUAGE REVIEW REVISION + TEST 6 MATURA SKILLS WGB 6 wykonuje prawidłowo część zadań sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M6, zna ok % słówek z Word List M6 w zadaniach otwartych posługuje się podstawowym słownictwem i stara się stosować struktury gramatyczne z M6; mimo licznych błędów, jest na ogół korzysta czasami z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje niektóre ćwiczenia w Vocab Bank 6 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 40-59% prawidłowych odpowiedzi, w zadaniu otwartym ( z opisem z budynku/ pomnika) uzyskuje 8-11 pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia tekstów pisanych (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (uzupełnianie luk w dwóch zdaniach) uzyskuje 30-49% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców), rozumienia tekstów pisanych (dobór zdań do luk) oraz znajomość środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań) uzyskuje 30-45% prawidłowych odpowiedzi rozwiązuje prawidłowo część zadań ze str , z Revision (M6), Vocabulary 6 i niektóre z Grammar Bank 6 wykonuje prawidłowo znaczną część zadań sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M6, zna ok % słówek z Word List M6 w zadaniach otwartych posługuje się wybranym nowopoznanym słownictwem i stosuje większość struktur gramatycznych z M6; mimo błędów, jest korzysta dość często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje część ćwiczeń w Vocab Bank 6 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 60-74% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( z opisem budynku/ pomnika) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia tekstów pisanych (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (uzupełnianie luk w dwóch zdaniach) uzyskuje 50-69% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców), rozumienia tekstów pisanych (dobór zdań do luk) oraz znajomość środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań) uzyskuje 46-64% prawidłowych odpowiedzi rozwiązuje prawidłowo znaczna część zadań ze str , z Revision (M6), Vocabulary 6 i część z Grammar Bank 6 wykonuje prawidłowo większość zadań sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M6, zna ok % słówek z Word List M6 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M6; nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji korzysta często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje znaczną część ćwiczeń w Voc Bank 6 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 75-89% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( z opisem budynku/pomnika) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia tekstów pisanych (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (uzupełnianie luk w dwóch zdaniach) uzyskuje 70-89% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców), rozumienia tekstów pisanych (dobór zdań do luk) oraz znajomość środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań) uzyskuje 65-84% prawidłowych odpowiedzi rozwiązuje prawidłowo większość zadań ze str , z Revision (M6), Vocabulary 6 i znaczną część z Grammar Bank 6 wykonuje prawidłowo prawie wszystkie zadania sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki z M6, zna min. 85% słówek z Word List M6 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M6; może popełniać drobne błędy korzysta regularnie z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje większość ćwiczeń w Vocab Bank 6 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje min. 90% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( z opisem budynku/pomnika) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia tekstów pisanych (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (uzupełnianie luk w dwóch zdaniach) uzyskuje minimum 90% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców), rozumienia tekstów pisanych (dobór zdań do luk) oraz znajomość środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań) uzyskuje minimum 85% prawidłowych odpowiedzi rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania ze str , z Revision (M6), Vocabulary 6 i większość z Grammar Bank 6

34 ZAJĘCIA DODATKO- WE ROZDZIAŁ Starter TEMATYKA LEKSYKA KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME PLUS PRE-INTERMEDIATE (poziom B1) zna znaczną część nazw krajów, narodowości, zawodów i potrafi ich użyć do przedstawienia się zna znaczną część przymiotników określających wygląd zewnętrzny oraz pogodę i potrafi ich użyć do opisania swojego wyglądu i pogody w wybranej porze roku zna znaczną część nazw mebli, pomieszczeń, obiektów w mieście; krótko opisuje pomieszczenie na ilustracji zna znaczną część nazw członków rodziny i czynności dnia codziennego; potrafi powiedzieć kilka zdań o swojej rodzinie i dniu codziennym zna, rozumie zasady podawania czasu zegarowego; stara się je stosować w praktyce, pomimo błędów jest zna większość nazw krajów, narodowości, zawodów i potrafi ich użyć w podstawowych sytuacjach życiowych, np. przedstawienie siebie zna większość przymiotników określających wygląd zewnętrzny oraz pogodę i potrafi ich użyć w prostym opisie zna większość nazw mebli, pomieszczeń, obiektów w mieście; opisuje pomieszczenie na ilustracji zna większość nazw członków rodziny oraz czynności dnia codziennego; krótko przedstawia swoją rodzinę oraz opisuje swój zwyczajny dzień zna, rozumie zasady podawania czasu zegarowego, stosuje je na ogół poprawnie w praktyce zna prawie wszystkie nazwy krajów, narodowości, zawodów i potrafi ich użyć w różnych sytuacjach życiowych, np. przedstawienie siebie i innych zna prawie wszystkie przymiotniki określające wygląd zewnętrzny oraz pogodę; potrafi je stosować w opisach wybranych osób i pogody zna prawie wszystkie nazwy mebli, pomieszczeń, obiektów w mieście; potrafi opisać wybrane pomieszczenia zna prawie wszystkie nazwy członków rodziny oraz czynności dnia codziennego; przedstawia swoją rodzinę oraz opowiada o swoim życiu codziennym zna, rozumie zasady podawania czasu zegarowego, stosuje je poprawnie w praktyce zna wszystkie nazwy krajów, narodowości, zawodów i potrafi ich użyć w różnych sytuacjach życiowych, np. przedstawienie siebie i innych zna wszystkie przymiotniki określające wygląd zewnętrzny oraz pogodę; potrafi je stosować w opisach osób i pogody zna wszystkie nazwy mebli, pomieszczeń, obiektów w mieście; potrafi opisać różne pomieszczenia zna wszystkie nazwy członków rodziny oraz czynności dnia codziennego; przedstawia swoją rodzinę oraz opowiada o swoim życiu codziennym zna, rozumie zasady podawania czasu zegarowego na dwa sposoby; stosuje je poprawnie w praktyce GRAMA- zna konstrukcję there is/ there are zna konstrukcję there is/ there are oraz zna konstrukcję there is/ there are zna konstrukcję there is/ there are

35 TYKA RECEPCJA I PRODUKCJA ZAJĘCIA DODATKO- WE oraz odmianę czasowników to be, have got i potrafi ich używać w prostych zdaniach w typowych sytuacjach językowych rozumie znaczną część zdań w tekście i na ogół poprawnie reaguje ustnie w typowych, prostych sytuacjach językowych odmianę czasowników to be, have got i potrafi ich używać w typowych, ćwiczonych sytuacjach językowych rozumie większość zdań w tekście i na ogół poprawnie reaguje ustnie w typowych, prostych sytuacjach językowych oraz odmianę czasowników to be, have got i potrafi ich używać w typowych sytuacjach językowych rozumie prawie wszystkie zdania w tekście i w większości poprawnie reaguje ustnie w typowych, prostych sytuacjach językowych oraz odmianę czasowników to be, have got i potrafi ich używać w różnych sytuacjach językowych rozumie wszystkie zdania w tekście i poprawnie reaguje ustnie w typowych, prostych sytuacjach językowych 1a+1b In the streets Hot spots TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA RECEPCJA zna podstawowe słownictwo dot; miasta, jego charakterystycznych cech, komunikacji miejskiej oraz podstawowe nazwy miejsc i czynności związanych z rozrywką, zakupami i rekreacją w mieście; używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w prostych zna znaczną część przyimków kierunku i potrafi je stosować w prostych zdaniach zna zasady użycia czasów Present Simple, Present Continuous oraz różnicę między nimi, zna część określeń czasu i tzw. stative verbs, zna zasady wymowy końcówki -s/-es i pisowni końcówki -ing; umie budować proste zdania w tych czasach rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo część zadań zamkniętych na rozumienie tekstów pisanych (dobór zdań do luk i zdań do akapitów) potrafi przetłumaczyć wybrany akapit MODUŁ 1 zna znaczną część słownictwa dot. miasta, jego charakterystycznych cech, komunikacji miejskiej oraz znaczną część nazw miejsc i czynności związanych z rozrywką, zakupami i rekreacją w mieście; używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w typowych zna większość przyimków kierunku i potrafi je stosować w typowych, ćwiczonych zna zasady użycia czasów Present Simple, Present Continuous, rozumie różnicę między nimi, zna większość określeń czasu i tzw. stative verbs, zna zasady wymowy końcówki -s/-es i pisowni końcówki -ing; reguły te stosuje na ogół poprawnie w praktyce rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań zamkniętych na rozumienie tekstów pisanych (dobór zdań do luk i zdań do akapitów) potrafi przetłumaczyć wybrany akapit zna większość słownictwa dot. miasta, jego charakterystycznych cech, komunikacji miejskiej oraz większość nazw miejsc i czynności związanych z rozrywką, zakupami i rekreacją w mieście; używa wyżej wymienionych w większości prawidłowo w różnych zna przyimki kierunku i potrafi je stosować w różnych, ćwiczonych zna zasady użycia czasów Present Simple, Present Continuous, rozumie różnicę między nimi, zna określenia czasu i tzw. stative verbs, zna zasady wymowy końcówki -s/-es i pisowni końcówki -ing; reguły te stosuje w większości poprawnie w praktyce rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo większość zadań zamkniętych na rozumienie tekstów pisanych (dobór zdań do luk i zdań do akapitów) potrafi przetłumaczyć wybrany akapit zna słownictwo dot. miasta, jego cech charakterystycznych, komunikacji miejskiej oraz nazw miejsc i czynności związanych z rozrywką, zakupami i rekreacją w mieście; używa wyżej wymienionych prawidłowo w różnych zna przyimki kierunku i potrafi je stosować w różnych zna zasady użycia czasów Present Simple, Present Continuous, rozumie różnicę między nimi, zna większość określeń czasu i tzw. stative verbs, zna zasady wymowy końcówki -s/-es i pisowni końcówki -ing; reguły te stosuje poprawnie w różnych rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania zamknięte na rozumienie tekstów pisanych (dobór zdań do luk i zdań do akapitów) potrafi przetłumaczyć dowolny akapit

36 tekstu z rozdziału 1b na ogół poprawnie na język polski tekstu z rozdziału 1b w większości poprawnie na język polski tekstu z rozdziału 1b poprawnie na język polski tekstu z rozdziału 1b poprawnie na język polski PRODUKCJA WGB 1a+1b potrafi krótko opisać wybrane aktualne sytuacje drogowe przedstawione na ilustracjach potrafi krótko opisać wybrane miejsce prezentowane w tekście używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań zamkniętych, stara się rozwiązać ćw. 4 i 5 str. 5 potrafi krótko opisać aktualne sytuacje drogowe przedstawione na ilustracjach potrafi krótko opisać wybrane miejsce prezentowane w tekście i porównać je z podobnym w Polsce używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości rozwiązuje prawidłowo większość zadań zamkniętych oraz część zadań z ćw. 4 i 5 str. 5 potrafi krótko opisać aktualne sytuacje drogowe: na ilustracjach i wymyśloną sytuację drogową potrafi krótko opisać wybrane miejsca prezentowane w tekście i porównać je z podobnymi w Polsce używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo większość, w tym znaczną część z ćw. 5 str. 5 potrafi opisać różne aktualne sytuacje drogowe potrafi krótko opisać wszystkie miejsca prezentowane w tekście i porównać je z podobnymi w Polsce używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania, w tym większość z ćw. 5 str. 5 1c+1d+1e CC+EE Survival TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA RECEPCJA zna podstawowe słownictwo opisujące atrakcje turystyczne oraz dot. niebezpieczeństw w trakcie uprawiania turystyki, zna znaczną część nazw środków transportu; używa wyżej wymienionych w typowych, prostych zna czasowniki modalne can, can t, could, (don t) have to, must, mustn t, rozumie ich użycie; umie zbudować z nimi kilka prostych zdań; tłumaczy poprawnie na język polski część wskazanych zdań z czasownikami modalnymi rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogach; stara się domyśleć znaczenia nieznanych słów rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych (typu zna znaczną część słownictwa opisującego atrakcje turystyczne oraz dot. niebezpieczeństw w trakcie uprawiania turystyki, zna większość nazw środków transportu; używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w typowych zna czasowniki modalne can, can t, could, (don t) have to, must, mustn t, rozumie ich użycie i potrafi je stosować w prostych zdaniach, w typowych ; tłumaczy poprawnie na język polski większość wskazanych zdań z czasownikami modalnymi rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogach; umie domyśleć się znaczenia części nieznanych słów rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych zna większość słownictwa opisującego atrakcje turystyczne oraz dot. niebezpieczeństw w trakcie uprawiania turystyki, zna prawie wszystkie nazwy środków transportu; używa wyżej wymienionych w większości prawidłowo w kontekście zna czasowniki modalne can, can t, could, (don t) have to, must, mustn t, rozumie ich użycie i potrafi je stosować na ogół poprawnie w różnych ; tłumaczy poprawnie na język polski prawie wszystkie wskazane zdania z czasownikami modalnymi rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogach; umie domyśleć się znaczenia większości nieznanych słów rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych zna słownictwo opisujące atrakcje turystyczne oraz dot. niebezpieczeństw w trakcie uprawiania turystyki, zna wszystkie nazwy środków transportu; używa wyżej wymienionych prawidłowo w różnych zna czasowniki modalne can, can t, could, (don t) have to, must, mustn t, rozumie ich użycie i potrafi je stosować w większości poprawnie w różnych tłumaczy poprawnie na język polski wskazane zdania z czasownikami modalnymi rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogach; umie domyśleć się znaczenia nieznanych słów rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie

37 PRODUKCJA WGB 1c, d + 1e 1f+1g+1h+1i Places S+W+Cur TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA P/F/brak info, dobór nagłówków do akapitów) potrafi krótko opisać: preferowany środek transportu, wybrane miejsce z tekstu i atrakcję turystyczną w Polsce prowadzi dialog dotyczący zakupu biletu, odgrywa rolę pasażera; uzyskuje 2 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna wymowę prezentowanych głosek i stara się wymawiać je prawidłowo potrafi krótko opisać wybraną niebezpieczną sytuację z tekstu i napisać 2-3 proste zdania o zasadach zachowania bezpieczeństwa w dżungli (projekt ICT) używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań zamkniętych, stara się rozwiązać ćw.5 str. 6 (bez ćw.3 str.7) zna podstawowe słownictwo dotyczące rodzajów budynków, zabudowań, wyposażenia domu i obowiązków domowych oraz urzędów i usług publicznych; używa go w prostych zna konstrukcje porównawcze: as as, very+adjective, much+comparative, rozumie ich użycie i potrafi stosować na ogół poprawnie w prostych zdaniach zna zwroty: Do you mind?, Could you?, czasownik should/ shouldn t, rozumie zasady ich użycia i potrafi stosować na ogół poprawnie w (typu P/F/brak info, dobór nagłówków do akapitów) potrafi krótko opisać: preferowany środek transportu, wybrane miejsce z tekstu wraz z opinią o nim oraz dwie atrakcje turystyczne w Polsce potrafi prowadzić dialog dotyczący zakupu biletu, odgrywa rolę pasażera; uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna wymowę prezentowanych głosek i wymawia je na ogół prawidłowo potrafi krótko opisać wybraną niebezpieczną sytuację z tekstu oraz, przy pomocy innych, zasady zachowania bezpieczeństwa w dżungli (projekt ICT) używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości rozwiązuje prawidłowo większość zadań zamkniętych oraz część zadań z ćw. 5 str. 6 i ćw. 3 str. 7 zna znaczną część słownictwa dotyczącego rodzajów budynków, zabudowań, wyposażenia domu i obowiązków domowych oraz urzędów i usług publicznych; używa go na ogół prawidłowo w typowych zna konstrukcje porównawcze: as as, very+adjective, much+comparative, rozumie ich użycie i potrafi stosować na ogół poprawnie w praktyce zna zwroty: Do you mind?, Could you?, czasownik should/ shouldn t oraz inne zwroty do udzielania rad, rozumie ich użycie i stosuje w większości poprawnie w typowych (typu P/F/brak info, dobór nagłówków do akapitów) potrafi opisać: preferowane środki transportu, wybrane miejsca z tekstu wraz z opinią o nich oraz kilka atrakcji turystycznych w Polsce potrafi prowadzić dialog dot. zakupu biletu, odgrywając zarówno rolę pasażera, jak i sprzedawcy; uzyskuje 5 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna wymowę prezentowanych głosek i wymawia je w większości prawidłowo potrafi opisać wybrane niebezpieczne sytuacje z tekstu oraz zasady zachowania bezpieczeństwa w dżungli (projekt ICT) używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo większość, w tym znaczną część z ćw.3 str. 7 zna większość słownictwa dotyczącego rodzajów budynków, zabudowań, wyposażenia domu i obowiązków domowych oraz urzędów i usług publicznych; używa go w większości prawidłowo zna konstrukcje porównawcze: as as, very+adjective, much+comparative, rozumie ich użycie i potrafi stosować w większości poprawnie w praktyce zna zwroty: Do you mind?, Could you?, czasownik should/ shouldn t oraz inne zwroty do udzielania rad, rozumie ich użycie i stosuje w tekstów pisanych (typu P/F/brak info, dobór nagłówków do akapitów) potrafi opisać zalety różnych środków transportu oraz napisać o podróży po Polsce, opisując kilka atrakcji turystycznych potrafi prowadzić dialog dot. zakupu biletu, odgrywając zarówno rolę pasażera, jak i sprzedawcy, umie parafrazować niektóre zwroty; uzyskuje 6 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna wymowę prezentowanych głosek i wymawia je prawidłowo potrafi opisać niebezpieczne sytuacje z tekstu oraz zasady zachowania bezpieczeństwa w dżungli (projekt ICT) używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania, w tym większość z ćw. 3 str. 7 zna słownictwo dotyczące rodzajów budynków, zabudowań, wyposażenia domu i obowiązków domowych oraz urzędów i usług publicznych; używa go prawidłowo w różnych zna konstrukcje porównawcze: as as, very+adjective, much+comparative, rozumie ich użycie i potrafi stosować poprawnie w praktyce zna zwroty: Do you mind?, Could you?, czasownik should/ shouldn t oraz inne zwroty do udzielania rad, rozumie ich użycie i stosuje poprawnie w różnych

38 RECEPCJA PRODUKCJA WGB 1f+1g+1h+1i 1 prostych zdaniach większości poprawnie rozumie znaczną część informacji w rozumie większość informacji w rozumie prawie wszystkie informacje tekstach, zdaniach i dialogach tekstach, zdaniach i dialogach w tekstach, zdaniach i dialogach rozwiązuje prawidłowo część zadań rozwiązuje prawidłowo znaczną część rozwiązuje prawidłowo większość na rozumienie tekstów pisanych i zadań na rozumienie tekstów pisanych i zadań na rozumienie tekstów pisanych słuchanych (typu P/ F, dobór pytań do słuchanych (typu P/ F, dobór pytań do i słuchanych; (typu P/ F, dobór pytań rozmówców oraz dialogów do miejsc rozmówców oraz dialogów do miejsc do rozmówców oraz dialogów do wypowiedzi) wypowiedzi) miejsc wypowiedzi) potrafi krótko, prostymi zdaniami opisać prezentowane domy umie napisać krótki o swoim domu; uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) umie wyrazić kilka prostych próśb do współlokatora dot. życia w internacie/ akademiku i odpowiednio zareagować na nie wykonuje poprawnie znaczną część zadań w ćwiczeniach przygotowujących do pisania dot. udzielania rad i określania oczekiwanych rezultatów używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół wzorując się na modelu, potrafi napisać prosty udzielający rady w konkretnej sytuacji; uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań zamkniętych, stara się rozwiązać niektóre ćw. ze znakiem ** wykonuje prawidłowo część zadań sprawdzających znajomość potrafi krótko wyrazić opinię o prezentowanych domach i porównać kilka wybranych miejsc umie napisać krótki o swoim domu; uzyskuje 5-6 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) umie wyrazić proste prośby do współlokatora dot. życia w internacie/ akademiku i odpowiednio zareagować na nie wykonuje poprawnie większość zadań w ćwiczeniach przygotowujących do pisania dot. udzielania rad i określania oczekiwanych rezultatów używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości wzorując się na modelu, potrafi napisać udzielający rady w konkretnej sytuacji; uzyskuje 5-6 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) uczestniczy w przygotowaniu prezentacji pt. How to be good citizens (zadanie dodatkowe projekt ICT) rozwiązuje prawidłowo większość zadań zamkniętych oraz część zadań z ćw. ze znakiem ** wykonuje prawidłowo znaczną część zadań sprawdzających znajomość potrafi wyrazić opinię o prezentowanych domach i porównać ze sobą kilka miejsc umie napisać krótki opisujący swój dom; uzyskuje 7-8 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) umie wyrazić prośby do współlokatora dot. życia w internacie/ akademiku i odpowiednio zareagować na nie wykonuje poprawnie prawie wszystkie zadania w ćwiczeniach przygotowujących do pisania dot. udzielania rad i określania oczekiwanych rezultatów używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest potrafi napisać sterowany udzielający rad w konkretnej sytuacji; uzyskuje 7-8 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) dokonuje krótkiej prezentacji pt. How to be good citizens (zadanie dodatkowe projekt ICT) rozwiązuje prawidłowo większość, w tym znaczną część ćw. ze znakiem ** wykonuje prawidłowo większość zadań sprawdzających znajomość rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogach rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych; (typu P/ F, dobór pytań do rozmówców oraz dialogów do miejsc wypowiedzi) potrafi wyrazić opinię i porównać ze sobą różne domy, miejsca umie napisać opisujący swój dom; uzyskuje 9-10 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) umie wyrażać różne prośby do współlokatora dot. życia w internacie/ akademiku i odpowiednio zareagować na nie wykonuje poprawnie zadania w ćwiczeniach przygotowujących do pisania dot. udzielania rad i określania oczekiwanych rezultatów używa zróżnicowanego słownictwa i struktur; jest potrafi napisać udzielający rad w konkretnej sytuacji; uzyskuje 9-10 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) dokonuje prezentacji pt. How to be good citizens (zadanie dodatkowe projekt ICT) rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania, w tym większość ćw. ze znakiem ** wykonuje prawidłowo prawie wszystkie zadania sprawdzające

39 LANGUAGE REVIEW REVISION + TEST 1 MATURA SKILLS słownictwa i gramatyki z M1, zna ok % słówek z Word List M1 w zadaniach otwartych posługuje się podstawowym słownictwem i stara się stosować struktury gramatyczne z M1; mimo licznych błędów jest na ogół korzysta czasami z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje niektóre ćwiczenia w Vocab Bank 1 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 40-59% prawidłowych odp., a w zadaniu otwartym ( udzielający rady) uzyskuje 8-11 pkt.. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobór pytań do akapitów) i znajomość środków językowych (uzupełnianie minidialogów) uzyskuje 30-49% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (zadanie z luką) uzyskuje 30-45% prawidłowych odpowiedzi słownictwa i gramatyki z M1, zna ok % słówek z Word List M1 w zadaniach otwartych posługuje się wybranym nowopoznanym słownictwem i stosuje większość struktur gramatycznych z M1; mimo błędów jest korzysta dość często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje część ćwiczeń w Vocab Bank 1 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 60-74% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( udzielający rady) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobór pytań do akapitów) i znajomość środków językowych (uzupełnianie minidialogów) uzyskuje 50-69% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (zadanie z luką) uzyskuje 46-64% prawidłowych odpowiedzi słownictwa i gramatyki z M1, zna ok % słówek z Word List M1 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M1; nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji korzysta często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje znaczną część ćw. w Vocab Bank 1 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 75-89% prawidłowych odp., a w zadaniu otwartym ( udzielający rady) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobór pytań do akapitów) i znajomość środków językowych (uzupełnianie minidialogów) uzyskuje 70-89% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (zadanie z luką) uzyskuje 65-84% prawidłowych odpowiedzi znajomość słownictwa i gramatyki z M1, zna min. 85% słówek z Word List M1 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M1; może popełniać drobne błędy korzysta regularnie z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje większość ćwiczeń w Vocab Bank 1 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje min. 90% prawidłowych odp., a w zadaniu otwartym ( udzielający rady) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobór pytań do akapitów) i znajomość środków językowych (uzupełnianie minidialogów) uzyskuje minimum 90% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (zadanie z luką) uzyskuje minimum 85% prawidłowych odpowiedzi WGB 1 rozwiązuje prawidłowo część zadań ze str , z Revision (M1) i niektóre z Grammar Bank 1 rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań ze str , z Revision (M1) i część z Grammar Bank 1 rozwiązuje prawidłowo większość zadań ze str , z Revision (M1) i znaczną część z Grammar Bank 1 rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania ze str , z Revision (M1) i większość z Grammar Bank 1 ZAJĘCIA DODATKO- WE

40 2a+2b Food art At the supermarket TEMATYKA LEKSYKA zna podstawowe nazwy artykułów spożywczych oraz występujących z nimi określeń ilościowych i pojemników; używa ich na ogół prawidłowo w prostych MODUŁ 2 zna znaczną część nazw artykułów spożywczych oraz występujących z nimi określeń ilościowych i pojemników; używa ich na ogół prawidłowo w typowych zna większość nazw artykułów spożywczych oraz występujących z nimi określeń ilościowych i pojemników; używa ich w większości prawidłowo w różnych zna prawie wszystkie nazwy artykułów spożywczych oraz występujących z nimi określeń ilościowych i pojemników; używa ich prawidłowo w różnych GRAMA- TYKA RECEPCJA zna zasady podziału rzeczowników na policzalne i niepoliczalne, zna określenia a/ an, some/ any i większość określników ilościowych, rozumie ich użycie z tymi rzeczownikami; umie budować proste zdania z tymi określeniami potrafi, z pomocą innych, rozpoznać część swoich błędów gramatycznych rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogach rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach, zna zasady podziału rzeczowników na policzalne i niepoliczalne, zna określenia a/ an, some/ any i większość określników ilościowych, rozumie ich użycie z tymi rzeczownikami oraz potrafi na ogół poprawnie stosować w praktyce potrafi zanotować część swoich błędów gramatycznych wraz z ich poprawną wersją rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogach rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach, określanie zna zasady podziału rzeczowników na policzalne i niepoliczalne, zna określenia a/ an, some/ any i wszystkie określniki ilościowe, rozumie ich użycie z tymi rzeczownikami oraz potrafi stosować w różnych, ćwiczonych potrafi zanotować większość swoich błędów gramatycznych wraz z ich poprawną wersją rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogach rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach, zna zasady podziału rzeczowników na policzalne i niepoliczalne, zna określenia a/ an, some/ any i wszystkie określniki ilościowe, rozumie ich użycie z tymi rzeczownikami oraz potrafi stosować w różnych potrafi zanotować różne popełniane błędy gramatyczne wraz z ich poprawną wersją rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogach rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (uzupełnianie luk informacyjnych w

41 określanie upodobań kulinarnych rozmówców oraz uzupełnianie tabelki dot. zakupów); uzupełnia prawidłowo część luk otwartych w tekście w rozdziale 2a upodobań kulinarnych rozmówców oraz uzupełnianie tabelki dot. zakupów); uzupełnia prawidłowo znaczną część luk otwartych w tekście w rozdziale 2a określanie upodobań kulinarnych rozmówców oraz uzupełnianie tabelki dot. zakupów); uzupełnia prawidłowo większość luk otwartych w tekście w rozdziale 2a zdaniach, określanie upodobań kulinarnych rozmówców oraz uzupełnianie tabelki dot. zakupów); uzupełnia prawidłowo wszystkie luki otwarte w tekście w rozdziale 2a PRODUKCJA WGB 2a+2b 2c+2d+2e CC+EE Eating out TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA RECEPCJA PRODUKCJA potrafi utworzyć zdania o festiwalu prezentowanym w tekście, używając trzech wybranych spośród wyróżnionych słów sporządza notatki do tekstu i krótko, w większości poprawnie prezentuje opisany festiwal umie krótko, w większości poprawnie określić swoje upodobania kulinarne używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo znaczną część zna podstawowe słownictwo dotyczące lokali gastronomicznych, zamawiania posiłków i rezerwowania stolika; używa go w typowych, prostych zna i rozumie użycie wyrażeń z too i enough; umie zbudować z nimi kilka prostych zdań rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogach rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych (wybór wielokrotny, dobór zdań do luk) potrafi krótko opisać wybrany lokal gastronomiczny prezentowany w tekście (rozdz. 2c) umie zamówić posiłek, jako klient w potrafi utworzyć zdania o festiwalu prezentowanym w tekście, używając czterech wybranych spośród wyróżnionych słów sporządza notatki do tekstu i krótko prezentuje opisany festiwal umie krótko określić swoje upodobania kulinarne używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości rozwiązuje prawidłowo większość zna znaczną część słownictwa dotyczącego lokali gastronomicznych, zamawiania posiłków i rezerwowania stolika; używa go na ogół prawidłowo w typowych zna i rozumie użycie wyrażeń z too i enough; stosuje je w prostych zdaniach, w typowych rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogach rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych (wybór wielokrotny, dobór zdań do luk) potrafi krótko opisać wybrany lokal gastronomiczny prezentowany w tekście (rozdz. 2c) i wybrany polski lokal umie odegrać rolę klienta w restauracji/ potrafi utworzyć zdania o festiwalu prezentowanym w tekście, używając pięciu wyróżnionych słów sporządza dość dokładne notatki do tekstu i prezentuje opisany festiwal oraz wyraża krótką opinię na jego temat umie określić swoje upodobania kulinarne używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania zna większość słownictwa dot. lokali gastronomicznych, zamawiania posiłków i rezerwowania stolika; używa go w większości prawidłowo w różnych zna i rozumie użycie wyrażeń z too i enough; stosuje je na ogół poprawnie w różnych rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogach rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych (wybór wielokrotny, dobór zdań do luk) potrafi krótko opisać wybrane lokale gastronomiczne prezentowane w tekście (rozdz. 2c) i wybrane polskie lokale potrafi utworzyć zdania o festiwalu prezentowanym w tekście, używając wyróżnionych słów sporządza dokładne notatki do tekstu i prezentuje opisany festiwal oraz wyraża opinię na jego temat umie szczegółowo określić swoje upodobania kulinarne używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo wszystkie prezentowane zadania zna słownictwo dotyczące lokali gastronomicznych, zamawiania posiłków i rezerwowania stolika; używa go prawidłowo w różnych zna i rozumie użycie wyrażeń z too i enough; stosuje je w większości poprawnie w różnych rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogach rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych (wybór wielokrotny, dobór zdań do luk) potrafi opisywać różne lokale gastronomiczne, w tym wybrany wyjątkowy lokal umie prowadzić dialog w restauracji/

42 WGB 2c, d + 2e 2f+2g+2h+2i Healthy eating S+W+Cur TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA RECEPCJA restauracji/ kawiarni; uzyskuje 2 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna wymowę prezentowanych głosek i stara się wymawiać je prawidłowo potrafi zamówić telefonicznie stolik w restauracji używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań, w tym część z ćw. 4 str. 17 i stara się, przy pomocy innych, rozwiązać ćw. 4 str. 16 zna podstawowe słownictwo dotyczące składników i cech artykułów spożywczych, posiłków i ich przygotowania, składników i miar służących do podawania przepisów kulinarnych; zna podstawowe nazwy części ciała, organów wewnętrznych i słownictwo dotyczące zdrowego odżywiania; używa wyżej wymienionych w prostych zna następujące formy: czasownik z końcówką -ing, bezokolicznik z to i bez to, rozumie ich użycie i potrafi stosować na ogół poprawnie w prostych zdaniach rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogach; potrafi niektóre z nich przekazać w formie ustnej lub pisemnej (notatki) kawiarni: analizuje jadłospis i zamawia posiłek; uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna wymowę prezentowanych głosek i wymawia je na ogół prawidłowo potrafi zamówić telefonicznie stolik w restauracji oraz wyrazić krótką opinię o lokalu prezentowanym w tekście (rozdz. 2e) używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości rozwiązuje prawidłowo znaczną część zna znaczną część słownictwa dotyczącego składników i cech artykułów spożywczych, posiłków i ich przygotowania, składników i miar służących do podawania przepisów kulinarnych; zna znaczną część nazw części ciała, organów wewnętrznych i słownictwa dotyczącego zdrowego odżywiania; używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w typowych zna następujące formy: czasownik z końcówką -ing, bezokolicznik z to i bez to, rozumie ich użycie i potrafi stosować na ogół poprawnie w typowych rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogach; potrafi niektóre z nich przekazać w formie ustnej i pisemnej (notatki) umie prowadzić dialog w restauracji/ kawiarni dot. zamawiania posiłku, umie odegrać role klienta i kelnera; uzyskuje 5 pkt. wg kryteriów matur. za sprawność komunikacyjną (U) zna wymowę prezentowanych głosek i wymawia je w większości prawidłowo potrafi prowadzić telefoniczny dialog dotyczący rezerwacji stolika w restauracji, umie odegrać role klienta i pracownika lokalu; wyraża krótką opinię o lokalu z tekstu (rozdz. 2e) używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo większość, zna większość słownictwa dotyczącego składników i cech artykułów spożywczych, posiłków i ich przygotowania, składników i miar służących do podawania przepisów kulinarnych; zna większość nazw części ciała, organów wewnętrznych i słownictwa dotyczącego zdrowego odżywiania; używa wyżej wymienionych w większości prawidłowo w różnych zna następujące formy: czasownik z końcówką -ing, bezokolicznik z to i bez to, rozumie ich użycie i potrafi stosować w większości poprawnie w różnych rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogach; potrafi część z nich przekazać w formie ustnej i pisemnej kawiarni dot. zamawiania posiłku, umie odegrać role klienta i kelnera oraz parafrazować niektóre zwroty; uzyskuje 6 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna wymowę prezentowanych głosek i wymawia je prawidłowo potrafi prowadzić telefoniczne dialogi dotyczące rezerwacji stolika w restauracji, umie odegrać role klienta i pracownika lokalu; wyraża opinię o lokalu z tekstu (rozdz. 2e) używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania zna słownictwo dotyczące składników i cech artykułów spożywczych, posiłków i ich przygotowania, składników i miar służących do podawania przepisów kulinarnych; zna nazwy części ciała, organów wewnętrznych i słownictwo dotyczące zdrowego odżywiania; używa wyżej wymienionych prawidłowo w różnych zna następujące formy: czasownik z końcówką -ing, bezokolicznik z to i bez to, rozumie ich użycie i potrafi stosować poprawnie w różnych rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogach; potrafi większość z nich przekazać w formie ustnej i pisemnej

43 PRODUKCJA WGB 2f+2g+2h+2i 2 rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i tekstu ze słuchu (dobór nagłówków do akapitów, typu P/F); sporządza notatki do tekstu Food for Life i przekazuje krótko jego treść w języku polskim potrafi udzielić ustnie prostych instrukcji: jak wykonać prezentowane danie oraz napisać o swoim ulubionym daniu, wykorzystując wzór; buduje proste zdania zna zasady pisania w stylu nieoficjalnym i potrafi je częściowo stosować w praktyce używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań zamkniętych, w tym część z ćw. 3 str. 19 oraz stara się rozwiązać ćw. 4 i 5 str. 20) wykonuje prawidłowo część zadań zamkniętych sprawdzających rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i tekstu ze słuchu (dobór nagłówków do akapitów, typu P/F); sporządza notatki do tekstu Food for Life i przekazuje jego treść w języku polskim potrafi udzielić ustnie instrukcji: jak wykonać prezentowane danie oraz napisać o swoim ulubionym daniu, wykorzystując wzór zna zasady pisania w stylu nieoficjalnym i potrafi je stosować na ogół poprawnie w praktyce używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości uczestniczy w projekcie ICT o organach, częściach ciała i odżywianiu (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo większość zadań zamkniętych oraz część z ćw. 3 str. 19 oraz ćw. 4 i 5 str. 20 wykonuje prawidłowo znaczną część zadań zamkniętych sprawdzających rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i tekstu ze słuchu (dobór nagłówków do akapitów, typu P/F); sporządza notatki do tekstu Food for Life i przekazuje krótko jego treść w języku angielskim potrafi udzielić ustnie instrukcji: jak wykonać prezentowane i wybrane danie oraz napisać o swoim ulubionym daniu zna zasady pisania w stylu nieoficjalnym i potrafi je stosować w większości poprawnie w praktyce aktywnie uczestniczy w projekcie ICT o organach, częściach ciała i odżywianiu (zadanie dodatkowe) używa w miarę zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo większość wykonuje prawidłowo większość zadań zamkniętych sprawdzających rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i tekstu ze słuchu (dobór nagłówków do akapitów, typu P/F); sporządza notatki do tekstu Food for Life i przekazuje jego treść w języku angielskim potrafi udzielić instrukcji: jak wykonać prezentowane i wybrane dania oraz napisać o swoim ulubionym daniu zna zasady pisania w stylu nieoficjalnym i potrafi je stosować poprawnie w praktyce prezentuje rezultaty projektu ICT o organach, częściach ciała i odżywianiu (zadanie dodatkowe) używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania wykonuje prawidłowo prawie wszystkie zadania zamknięte

44 LANGUAGE REVIEW REVISION + TEST 2 znajomość słownictwa i gramatyki z M2, zna ok % słówek z Word List M2 w zadaniach otwartych posługuje się podstawowym słownictwem i stara się stosować struktury gramatyczne z M2; mimo licznych błędów na ogół jest korzysta czasami z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje niektóre ćwiczenia w Vocab Bank 2 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 40-59% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (opis ulubionej restauracji) uzyskuje 8-11 pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie znajomość słownictwa i gramatyki z M2, zna ok % słówek z Word List M2 zadaniach otwartych posługuje się wybranym nowopoznanym słownictwem i stosuje większość struktur gramatycznych z M2; mimo błędów jest korzysta dość często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje część ćwiczeń w Vocab Bank 2 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 60-74% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (opis ulubionej restauracji) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie znajomość słownictwa i gramatyki z M2, zna ok % słówek z Word List M2 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M2; nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji korzysta często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje znaczną część ćwiczeń w Vocab Bank 2 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 75-89% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (opis ulubionej restauracji) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki z M2, zna min. 85% słówek z Word List M2 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M2; może popełniać drobne błędy korzysta regularnie z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje większość ćwiczeń w Vocab Bank 2 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje min. 90% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (opis ulubionej restauracji) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie

45 MATURA SKILLS WGB 2 ZAJĘCIA DODATKO- WE z zadania maturalnego na poziomie podstawowym (P) sprawdzającego umiejętność rozumienia tekstów pisanych (wybór wielokrotny) uzyskuje 30-49% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (parafraza zdań) uzyskuje 30-45% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (opis ilustracji przedstawiającej zakupy w supermarkecie + odpowiedzi na pytania dot. zakupów i żywności) opisuje ilustrację i stara się odpowiedzieć na część pytań; uzyskuje 2 pkt. według kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną rozwiązuje prawidłowo część zadań ze str , z Revision (M2) i niektóre z Grammar Bank 2 z zadania maturalnego na poziomie podstawowym (P) sprawdzającego umiejętność rozumienia tekstów pisanych (wybór wielokrotny) uzyskuje 50-69% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (parafraza zdań) uzyskuje 46-64% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (opis ilustracji przedstawiającej zakupy w supermarkecie + odpowiedzi na pytania dot. zakupów i żywności) opisuje dość dokładnie ilustrację i odpowiada na część pytań; uzyskuje 3-4 pkt. według kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań ze str , z Revision (M2) i część z Grammar Bank 2 z zadania maturalnego na poziomie podstawowym (P) sprawdzającego umiejętność rozumienia tekstów pisanych (wybór wielokrotny) uzyskuje 70-89% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (parafraza zdań) uzyskuje 65-84% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (opis ilustracji przedstawiającej zakupy w supermarkecie + odpowiedzi na pytania dot. zakupów i żywności) opisuje dokładnie ilustrację i odpowiada na większość pytań; uzyskuje 5 pkt. według kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną rozwiązuje prawidłowo większość zadań ze str , z Revision (M2) i znaczną część z Grammar Bank 2 z zadania maturalnego na poziomie podstawowym (P) sprawdzającego umiejętność rozumienia tekstów pisanych (wybór wielokrotny) uzyskuje minimum 90% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (parafraza zdań) uzyskuje minimum 85% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (opis ilustracji przedstawiającej zakupy w supermarkecie + odpowiedzi na pytania dot. zakupów i żywności) opisuje dokładnie ilustrację i odpowiada na wszystkie pytania; uzyskuje 6 pkt. według kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania ze str , z Revision (M2) i większość z Gammar Bank2

46 3a+3b Special talents Historical figures TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA RECEPCJA PRODUKCJA zna podstawowe słownictwo dotyczące wybitnych osiągnięć z dziedziny kultury, nauki i polityki oraz wybitnych przywódców i ich dokonań; używa go na ogół prawidłowo w prostych zna strukturę czasu Past Simple w twierdzeniach, przeczeniach, pytaniach (w tym tzw. wh-questions), rozumie jego użycie, zna określenia czasu i znaczną część form przeszłych czasowników regularnych i nieregularnych; potrafi stosować tę wiedzę w prostych rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (typu P/F/brak info) potrafi powiedzieć kilka prostych zdań o życiu i osiągnięciach L. da Vinci umie zadać kilka pytań dotyczących życia i dokonań wybitnych osób oraz zbudować kilka zdań przeczących dotyczących wydarzeń i faktów z przeszłości używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół MODUŁ 3 zna znaczną część słownictwa dotyczącego wybitnych osiągnięć z dziedziny kultury, nauki i polityki oraz wybitnych przywódców i ich dokonań; używa go na ogół prawidłowo w typowych zna strukturę czasu Past Simple w twierdzeniach, przeczeniach, pytaniach (w tym tzw. wh-questions), rozumie jego użycie, zna określenia czasu i większość form przeszłych czasowników regularnych i nieregularnych; potrafi stosować tę wiedzę w typowych, ćwiczonych rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (typu P/F/brak info) potrafi krótko przekazać część informacji o osiągnięciach L. da Vinci i wyrazić o nich opinię umie zadawać pytania dotyczące życia i dokonań wybitnych osób i odpowiadać na nie oraz budować zdania przeczące dotyczące wydarzeń i faktów z przeszłości używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości uczestniczy w przygotowaniu kwizu o wybitnych postaciach historycznych (zadanie dodatkowe projekt ICT) zna większość słownictwa dotyczącego wybitnych osiągnięć z dziedziny kultury, nauki i polityki oraz wybitnych przywódców i ich dokonań; używa go w większości prawidłowo w różnych zna strukturę czasu Past Simple w twierdzeniach, przeczeniach, pytaniach (w tym tzw. wh-questions), rozumie jego użycie, zna określenia czasu i prawie wszystkie formy przeszłe czasowników regularnych i nieregularnych; potrafi stosować tę wiedzę w różnych, ćwiczonych rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (typu P/F/brak info) potrafi przekazać znaczną część informacji o L. da Vinci i dokonać oceny jego osiągnięć umie zadawać pytania dot. życia i dokonań wybitnych osób i odpowiadać na nie oraz krótko opisać wydarzenia i fakty z przeszłości używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest aktywnie uczestniczy w przygotowaniu kwizu o wybitnych postaciach historycznych (zadanie dodatkowe projekt ICT) zna słownictwo dotyczące wybitnych osiągnięć z dziedziny kultury, nauki i polityki oraz wybitnych przywódców i ich dokonań; używa go prawidłowo w różnych zna strukturę czasu Past Simple w twierdzeniach, przeczeniach, pytaniach (w tym tzw. wh-questions), rozumie jego użycie, zna określenia czasu i formy przeszłe czasowników regularnych i nieregularnych; potrafi stosować tę wiedzę w różnych rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (typu P/F/brak info) potrafi krótko opisać osiągnięcia L. da Vinci i dokonać ich oceny umie prowadzić krótkie dialogi dotyczące życia i dokonań wybitnych osób oraz opisywać wydarzenia i fakty z przeszłości używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest prezentuje kwiz o wybitnych postaciach historycznych (zadanie dodatkowe projekt ICT)

47 WGB 3a+3b 3c+3d+3e CC+EE Myths & legends TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA RECEPCJA PRODUKCJA rozwiązuje prawidłowo znaczną część, stara się rozwiązać ćwiczenia 2 i 3 str. 25 zna pobieżnie tematykę i podstawowe słownictwo dotyczące kolonistów angielskich w Ameryce i Święta Dziękczynienia; zna część słówek dotyczących mitów, legend i legendarnych stworzeń, używa części z wyżej wymienionych w prostych rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu; znajduje niektóre synonimy zawarte w tekście w rozdz. 3e rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów, uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach); umie uzupełnić, na ogół poprawnie, streszczenie tekstu z rozdz. 3c potrafi krótko zrelacjonować część wydarzeń z przeszłości zawartych w tekście w rozdz. 3c wykorzystując prezentowany model, uczestniczy w krótkim dialogu o ostatnim weekendzie; uzyskuje 2 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna zasady akcentu wyrazowego i prezentowane przykłady, które na ogół wymawia prawidłowo potrafi zadać kilka prostych pytań dot. legend oraz odpowiedzieć na nie, potrafi napisać kilka prostych zdań o stworzeniu występującym w polskiej rozwiązuje prawidłowo większość, w tym część z ćw. 2 i 3 str. 25 zna dość dobrze tematykę i znaczną część słownictwa dotyczącego kolonistów angielskich w Ameryce i Święta Dziękczynienia; zna znaczną część słówek dotyczących mitów, legend i legendarnych stworzeń; używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w typowych rozwiązuje prawidłowo większość zna dobrze tematykę i większość słownictwa dotyczącego kolonistów angielskich w Ameryce i Święta Dziękczynienia; zna większość słówek dotyczących mitów, legend i legendarnych stworzeń; używa wyżej wymienionych w większości prawidłowo w różnych rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania zna bardzo dobrze tematykę i słownictwo dotyczące kolonistów angielskich w Ameryce i Święta Dziękczynienia; zna prawie wszystkie słówka dotyczące mitów, legend i legendarnych stworzeń; używa wyżej wymienionych prawidłowo w różnych rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu; znajduje znaczną część synonimów zawartych w tekście w rozdz. 3e rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów, uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach); umie uzupełnić, w większości poprawnie, streszczenie tekstu z rozdz. 3c potrafi zrelacjonować część wydarzeń z przeszłości zawartych w tekście w rozdz. 3c korzystając z modelu, prowadzi krótki dialog o ostatnim weekendzie; uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna zasady akcentu wyrazowego i prezentowane przykłady, które w większości wymawia prawidłowo potrafi zadać kilka prostych pytań dot. legend, odpowiedzieć na nie oraz krótko streścić wybraną legendę; umie krótko opisać pisemnie stworzenie występujące rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu; znajduje większość synonimów zawartych w tekście w rozdz. 3e rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów, uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach); umie uzupełnić poprawnie streszczenie tekstu z rozdz. 3c potrafi zrelacjonować większość wydarzeń z przeszłości zawartych w tekście w rozdz. 3c prowadzi krótki dialog sterowany o ostatnim weekendzie; uzyskuje 5 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna zasady akcentu wyrazowego oraz różne przykłady wyrazów, które w większości wymawia prawidłowo potrafi zadawać pytania dot. legend, odpowiadać na nie oraz krótko streścić wybrane legendy; potrafi opisać pisemnie stworzenie rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu; znajduje wszystkie synonimy zawarte w tekście w rozdz. 3e rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów, uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach); umie uzupełnić poprawnie streszczenie tekstu z rozdz. 3c potrafi zrelacjonować wydarzenia z przeszłości zawarte w tekście w rozdz. 3c prowadzi krótki dialog sterowany o ostatnim weekendzie; uzyskuje 6 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna zasady akcentu wyrazowego oraz różne przykłady wyrazów, które wymawia prawidłowo potrafi streścić wybrane legendy, prowadzić dialog dot. ich treści oraz wyrazić opinię o prawdzie w nich zawartej; potrafi opisać pisemnie polską legendę o wybranym

48 WGB 3c, d + 3e 3f+3g+3h+3i Events S+W+Cur TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA RECEPCJA legendzie używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań zamkniętych, w tym niektóre zadania z ćw. 1 str. 27 (bez ćw. 5 str. 26) zna podstawowe słownictwo dotyczące łamania prawa, konsekwencji prawnych wykroczeń i przestępstw oraz podstawowe słówka dotyczące zawodów i narodowości sławnych ludzi; używa ich w prostych zna strukturę czasu Past Continuous, określenia czasu z nim używane, rozumie jego użycie i różnicę między nim a czasem Past Simple zna i rozumie użycie wyrazów łączących and, because, but, so; zna zasady odczytywania dat i użycia przyimków czasu reguły te stosuje na ogół prawidłowo w prostych rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i tekstu ze słuchu (zadania na wybór wielokrotny, dobór nagłówków do akapitów) w polskiej legendzie używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości prezentuje krótko, na ogół poprawnie tradycyjne polskie/ europejskie święto (projekt ICT zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo większość zadań, w tym część zadań z ćw. 1 str. 27 oraz z ćw. 5 str. 26 zna znaczną część słownictwa dotyczącego łamania prawa, konsekwencji prawnych wykroczeń i przestępstw oraz większość słówek dotyczących zawodów i narodowości sławnych ludzi; używa ich na ogół prawidłowo w typowych zna strukturę czasu Past Continuous, określenia czasu z nim używane, rozumie jego użycie i różnicę między nim a czasem Past Simple zna i rozumie użycie prezentowanych wyrazów łączących; zna zasady odczytywania dat i użycia przyimków czasu reguły te stosuje na ogół prawidłowo w typowych rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i tekstu ze słuchu (zadania na wybór wielokrotny, dobór nagłówków do akapitów) występujące w polskiej legendzie i historię z nim związaną używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest prezentuje krótko tradycyjne polskie/ europejskie święto (projekt ICT zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo większość zna większość słownictwa dotyczącego łamania prawa, konsekwencji prawnych wykroczeń i przestępstw oraz większość słówek dotyczących zawodów i narodowości sławnych ludzi; używa ich na ogół prawidłowo w różnych zna strukturę czasu Past Continuous, określenia czasu z nim używane, rozumie jego użycie i różnicę między nim a czasem Past Simple zna i rozumie użycie prezentowanych wyrazów łączących; zna zasady odczytywania dat i użycia przyimków czasu powyższe reguły stosuje na ogół prawidłowo w różnych rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i tekstu ze słuchu (zadania na wybór wielokrotny, dobór nagłówków do akapitów) stworzeniu używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest prezentuje tradycyjne polskie/ europejskie święto (projekt ICT zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania zna słownictwo dotyczące łamania prawa, konsekwencji prawnych wykroczeń i przestępstw oraz słówka dotyczące zawodów i narodowości sławnych ludzi; używa ich w większości prawidłowo w różnych zna strukturę czasu Past Continuous, określenia czasu z nim używane, rozumie jego użycie i różnicę między nim a czasem Past Simple zna i rozumie użycie wyrazów łączących; zna zasady odczytywania dat i użycia przyimków czasu powyższe reguły stosuje w większości prawidłowo w różnych rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i tekstu ze słuchu (zadania na wybór wielokrotny, dobór nagłówków do akapitów)

49 PRODUKCJA WGB 3f+3g+3h+3i potrafi relacjonować wydarzenia przeszłe, głównie na bazie własnych doświadczeń; stara się zadać kilka pytań dotyczących biografii sławnych osób i odpowiadać na podobne pytania zna zasady pisania notek biograficznych i wykorzystuje je do napisania kilku zdań na temat życia i osiągnięć A. Einsteina używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo część zadań, w tym stara się rozwiązać ćwiczenia ze znakiem ** (bez ćw. 5 str. 30) potrafi relacjonować wydarzenia przeszłe na bazie tekstu i własnych doświadczeń oraz zadawać pytania dotyczące biografii sławnych ludzi i odpowiadać na podobne pytania zna zasady pisania notek biograficznych i wykorzystuje je do napisania sterowanej biografii A. Einsteina używa słownictwa i struktur na poziomie podstawowym, jest w większości uczestniczy w projekcie ICT o sławnym odkrywcy (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo znaczną część, w tym część z ćwiczeń ze znakiem ** potrafi krótko opisać wydarzenia przeszłe na bazie tekstu i własnych doświadczeń oraz prowadzić dialog dotyczący biografii sławnych ludzi potrafi robi notatki do tekstów i wykorzystywać je przy streszczaniu umie napisać sterowaną biografię A. Einsteina używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest uczestniczy aktywnie w projekcie ICT o sławnym odkrywcy (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo większość potrafi opisać różne wydarzenia przeszłe i związane z nimi emocje oraz prowadzić dialog dotyczący biografii sławnych ludzi umie streszczać teksty, korzystając ze swoich notatek umie napisać sterowaną biografię A. Einsteina używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest dokonuje prezentacji sławnego odkrywcy w ramach projektu ICT (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania 3 LANGUAGE REVIEW REVISION + TEST 3 wykonuje prawidłowo część zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M3, zna ok.40-50% słówek z Word List M3 w zadaniach otwartych posługuje się podstawowym słownictwem i stara się używać struktur gramatyczne z M3; mimo błędów jest na ogół korzysta czasami z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje niektóre ćwiczenia w Vocab Bank 3 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 40-59% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (biografia M. Curie) uzyskuje 8-11 pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie wykonuje prawidłowo znaczną część zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M3, zna ok.55-65% słówek z Word List M3 w zadaniach otwartych posługuje się wybranym nowopoznanym słownictwem i stosuje większość struktur gramatycznych z M3; mimo błędów jest korzysta dość często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje część ćwiczeń w Vocab Bank 3 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 60-74% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (biografia M. Curie) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie wykonuje prawidłowo większość zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M3, zna ok % słówek z Word List M3 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M3; nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji korzysta często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje znaczną część ćwiczeń w Vocab Bank 3 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 75-89% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (biografia M. Curie) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie wykonuje prawidłowo prawie wszystkie zadania zamknięte sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki z M3, zna min.85% słówek z Word List M3 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M3; może popełniać drobne błędy korzysta regularnie z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje większość ćwiczeń w Vocab Bank 3 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje min. 90% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (biografia M. Curie) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie

50 MATURA SKILLS z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (zadanie typu P/F) oraz znajomość środków językowych (uzupełnianie luk w dwóch zdaniach) uzyskuje 30-49% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców) i znajomość środków językowych (tekst z lukami sterowanymi) uzyskuje 30-45% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (zadanie typu P/F) oraz znajomość środków językowych (uzupełnianie luk w dwóch zdaniach) uzyskuje 50-69% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców) i znajomość środków językowych (tekst z lukami sterowanymi) uzyskuje 46-64% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (zadanie typu P/F) oraz znajomość środków językowych (uzupełnianie luk w dwóch zdaniach) uzyskuje 70-89% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców) i znajomość środków językowych (tekst z lukami sterowanymi) uzyskuje 65-84% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (zadanie typu P/F) oraz znajomość środków językowych (uzupełnianie luk w dwóch zdaniach) uzyskuje minimum 90% prawidłowych odpowiedzi z zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców) i znajomość środków językowych (tekst z lukami sterowanymi) uzyskuje minimum 85% prawidłowych odpowiedzi WGB 3 rozwiązuje prawidłowo część zadań ze str , z Revision (M3) i niektóre z Grammar Bank 3 rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań ze str , z Revision (M3) i część z Grammar Bank 3 rozwiązuje prawidłowo większość zadań ze str , z Revision (M3) i znaczną część z Grammar Bank 3 rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania ze str.31-33, z Revision (M3) i większość z Grammar Bank3 ZAJĘCIA DODATKO- WE

51 4a+4b Activity holidays Having a great time TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA RECEPCJA PRODUKCJA zna podstawowe słownictwo dotyczące różnych form spędzania czasu na wakacjach i różnych przeżyć wakacyjnych; używa go na ogół prawidłowo w prostych zna konstrukcje wyrażające przyszłość: czasownik will, going to, czas Present Continuous, rozumie ich użycie; zna zasady wymowy skrótów ll, won t zna, rozumie zasady tworzenia i użycia zdań czasowych dotyczących przyszłości oraz zdań warunkowych typu 0 i 1 powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w prostych rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór wielokrotny pytań do akapitów i uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach) potrafi krótko wyrazić opinie o 2 formach spędzania wakacji i opisać preferowane; zadaje kilka pytań o przyszłe wakacje i odpowiada na nie potrafi napisać kilka zdań o przeżyciach w podróży (na bazie tekstu) i, przy pomocy innych, opisać 1 dzień z wycieczki po Polsce używa podstawowego słownictwa i MODUŁ 4 zna znaczną część słownictwa dotyczącego różnych form spędzania czasu na wakacjach i różnych przeżyć wakacyjnych; używa go na ogół prawidłowo w typowych zna konstrukcje wyrażające przyszłość: czasownik will, going to, czas Present Continuous, rozumie różnicę w ich użyciu; zna zasady wymowy skrótów ll, won t zna, rozumie zasady tworzenia i użycia zdań czasowych dotyczących przyszłości oraz zdań warunkowych typu 0 i1 powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w typowych rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór wielokrotny pytań do akapitów i uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach) potrafi krótko wyrazić opinie o 2-3 formach spędzania wakacji i opisać preferowane; zadaje pytania o przyszłe wakacje i odpowiada na nie potrafi napisać kilka zdań o przeżyciach w podróży (na bazie tekstu) oraz, przy pomocy innych, opisać 2 dni z wycieczki po Polsce używa podstawowego słownictwa i zna większość słownictwa dotyczącego różnych form spędzania czasu na wakacjach i różnych przeżyć wakacyjnych; używa go w większości prawidłowo w różnych zna konstrukcje wyrażające przyszłość: czasownik will, going to, czas Present Continuous, rozumie różnicę w ich użyciu; zna zasady wymowy skrótów ll, won t zna, rozumie zasady tworzenia i użycia zdań czasowych dotyczących przyszłości oraz zdań warunkowych typu 0 i 1 powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w różnych rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór wielokrotny pytań do akapitów i uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach) potrafi wyrazić opinie o kilku formach spędzania wakacji oraz opisać preferowane; prowadzi dialog dotyczący przyszłych wakacji potrafi opisać przeżycia w podróży (na bazie tekstu) oraz opisać częściowo program 6-dniowej wycieczki po Polsce używa dość zróżnicowanego zna słownictwo dotyczące różnych form spędzania czasu na wakacjach i różnych przeżyć wakacyjnych; używa go prawidłowo w różnych zna konstrukcje wyrażające przyszłość: czasownik will, going to, czas Present Continuous, rozumie różnicę w ich użyciu; zna zasady wymowy skrótów ll, won t zna, rozumie zasady tworzenia i użycia zdań czasowych dotyczących przyszłości oraz zdań warunkowych typu 0 i 1 powyższe reguły i struktury stosuje w większości poprawnie w różnych rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór wielokrotny pytań do akapitów i uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach) potrafi wyrazić opinie o różnych formach spędzania wakacji oraz opisać preferowane; prowadzi dialog dotyczący przyszłych wakacji potrafi opisać przeżycia w podróży (na bazie tekstu) oraz opisać program 6- dniowej wycieczki po Polsce używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest

52 WGB 4a+4b 4c+4d+4e CC+EE Eco-tourism TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA RECEPCJA PRODUKCJA prostych zdań, mimo błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo część, w tym niektóre z ćwiczeń ze znakiem ** zna podstawowe słownictwo dotyczące parków narodowych, tematycznych i muzeów oraz wycieczek i zwiedzania w połączeniu z troską o środowisko naturalne; potrafi go użyć w prostych zna, rozumie użycie czasowników may, might, could do wyrażania przyszłości; stosuje na ogół poprawnie w prostych zdaniach rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu; znajduje niektóre słowa kluczowe i antonimy w tekście w rozdz. 4e rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór informacji do miejsc i zadanie na wybór wielokrotny) potrafi zadać kilka prostych pytań do tekstu o Parku Yellowstone i udzielić na nie odpowiedzi uczestniczy w dialogu sterowanym z pracownikiem parku, odgrywa rolę turysty; uzyskuje 2 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna wymowę litery h (w tym nieme h) i wymawia na ogół prawidłowo w przykładach potrafi krótko wyrazić pozytywną struktur, jest w większości rozwiązuje prawidłowo większość, w tym część z ćwiczeń ze znakiem ** zna znaczną część słownictwa dotyczącego parków narodowych, tematycznych i muzeów oraz wycieczek i zwiedzania w połączeniu z troską o środowisko naturalne; używa go na ogół prawidłowo w typowych zna, rozumie użycie czasowników may, might, could, zwrotów will probably, will definitely do wyrażania przyszłości; stosuje je na ogół poprawnie w typowych rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu; znajduje znaczną część słów kluczowych i antonimów w tekście w rozdz. 4e rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór informacji do miejsc i zadanie na wybór wielokrotny) potrafi zadać kilka pytań do tekstu o Parku Yellowstone i udzielić na nie odpowiedzi prowadzi dialog sterowany z pracownikiem parku, odgrywa rolę turysty; uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna wymowę litery h ( w tym nieme h) i wymawia w większości prawidłowo w przykładach potrafi krótko wyrazić pozytywne opinie słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo większość zna większość słownictwa dotyczącego parków narodowych, tematycznych i muzeów oraz wycieczek i zwiedzania w połączeniu z troską o środowisko naturalne; używa go w większości prawidłowo w różnych zna, rozumie użycie may, might, could, zwrotów will probably, will definitely do wyrażania przyszłości; stosuje je na ogół poprawnie w różnych rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu; znajduje większość słów kluczowych i antonimów w tekście w rozdz. 4e rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór informacji do miejsc i zadanie na wybór wielokrotny) potrafi uzyskiwać i udzielać informacje o Parku Yellowstone prowadzi dialog sterowany między turystą a pracownikiem parku, umie odgrywać obydwie role; uzyskuje 5 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna wymowę litery h (w tym nieme h) i wymawia na ogół prawidłowo potrafi wyrazić pozytywne opinie o parkach oraz napisać krótki o planie wizyty w podwodnym parku rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania zna słownictwo dotyczące parków narodowych, tematycznych i muzeów oraz wycieczek i zwiedzania w połączeniu z troską o środowisko naturalne; używa go prawidłowo w różnych zna, rozumie użycie may, might, could, zwrotów will probably, will definitely do wyrażania przyszłości; stosuje je poprawnie w różnych rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu; znajduje wszystkie słowa kluczowe i antonimy w tekście w rozdz. 4e rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór informacji do miejsc i zadanie na wybór wielokrotny) potrafi wymieniać informacje na temat Parku Yellowstone prowadzi dialog sterowany między turystą a pracownikiem parku, umie odgrywać obydwie role; uzyskuje 6 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna wymowę litery h (w tym nieme h) i wymawia prawidłowo potrafi wyrazić argumentowane, pozytywne opinie o parkach i napisać krótki o planie wizyty w

53 opinię o jednym z prezentowanych parków oraz napisać krótki o planie wizyty w podwodnym parku używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół o prezentowanych parkach oraz napisać krótki o planie wizyty w podwodnym parku używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości uczestniczy w redagowaniu broszury o parku narodowym w Polsce/ w Europie (zadanie dodatkowe projekt ICT) używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest aktywnie uczestniczy w redagowaniu broszury o parku narodowym w Polsce/ w Europie (zadanie dodatkowe projekt ICT) podwodnym parku używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest redaguje broszurę o polskim parku narodowym (zadanie dodatkowe projekt ICT) WGB 4c, d + 4e rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań zamkniętych i zadania z ćw. 4 str. 37 (bez ćw. 2 i 5 str. 36) rozwiązuje prawidłowo znaczną część rozwiązuje prawidłowo większość rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania 4f+4g+4h+4i Attractions S+W+Cur TEMATYKA LEKSYKA zna podstawowe słownictwo dotyczące ciekawych obiektów i atrakcji turystycznych, problemów na wakacjach oraz aspektów społecznych, kulturowych i ekologicznych związanych z uprawianiem turystyki; używa go w prostych zna część mniej pospolitych przymiotników i stara się ich użyć w opisie zna znaczną część słownictwa dotyczącego ciekawych obiektów i atrakcji turystycznych, problemów na wakacjach oraz aspektów społecznych, kulturowych i ekologicznych związanych z uprawianiem turystyki; używa go na ogół prawidłowo w typowych zna i używa w opisie część przymiotników mniej pospolitych zna większość słownictwa dotyczącego ciekawych obiektów i atrakcji turystycznych, problemów na wakacjach oraz aspektów społecznych, kulturowych i ekologicznych związanych z uprawianiem turystyki; używa go na ogół prawidłowo w różnych zna i używa w opisie większość przymiotników mniej pospolitych zna słownictwo dotyczące ciekawych obiektów i atrakcji turystycznych, problemów na wakacjach oraz aspektów społecznych, kulturowych i ekologicznych związanych z uprawianiem turystyki; używa go w większości prawidłowo w różnych zna i używa w opisie przymiotniki mniej pospolite GRAMA- TYKA zna i rozumie zasady użycia przedimków a/ an i the oraz zaimków względnych; stosuje je na ogół poprawnie w prostych zdaniach zna i rozumie zasady użycia przedimków a/ an i the oraz zaimków względnych; stosuje je na ogół poprawnie w praktyce zna i rozumie zasady użycia przedimków a/ an i the oraz zaimków względnych; stosuje je w większości poprawnie w praktyce zna i rozumie zasady użycia przedimków a/ an i the oraz zaimków względnych; stosuje je poprawnie w praktyce RECEPCJA rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów i problemów do rozmówców oraz zadanie typu P/F); częściowo poprawnie tłumaczy z wycieczki do Rzymu na język polski rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów i problemów do rozmówców oraz zadanie typu P/F); na ogół poprawnie tłumaczy z wycieczki do Rzymu na język polski rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów i problemów do rozmówców oraz zadanie typu P/F); w większości poprawnie tłumaczy z wycieczki do Rzymu na język polski rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów i problemów do rozmówców oraz zadanie typu P/F); poprawnie tłumaczy z wycieczki do Rzymu na język polski

54 PRODUKCJA WGB 4f+4g+4h+4i potrafi krótko opisać niektóre obiekty w Sydney (na bazie tekstu) i w swoim mieście potrafi, wykorzystując model, powiadomić rozmówcę o wybranym problemie wakacyjnym oraz odpowiednio zareagować na podobną informację stara się wyrazić krótką opinię o sobie jako odpowiedzialnym turyście używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół zna zasady pisania listu prywatnego i pisze taki list opisujący wakacje; uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) rozwiązuje prawidłowo część zadań, w tym także ćwiczeń ze znakiem ** potrafi krótko opisać część obiektów w Sydney i w swoim mieście potrafi prowadzić krótki sterowany dialog telefoniczny o problemie wakacyjnym i krótko zrelacjonować zaistniały problem wakacyjny umie wyrazić w większości poprawnie krótką opinię o sobie jako odpowiedzialnym turyście używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości zna zasady pisania listu prywatnego i pisze taki list opisujący wakacje; uzyskuje 5-6 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) uczestniczy w projekcie ICT o odpowiedzialnej turystyce (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo znaczną część, w tym także ćwiczeń ze znakiem ** potrafi krótko opisać znaczną część obiektów w Sydney i w swoim mieście potrafi prowadzić krótkie sterowane dialogi telefoniczne o problemach wakacyjnych oraz zrelacjonować zaistniały problem wakacyjny umie wyrazić krótką opinię o sobie jako odpowiedzialnym turyście używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest zna zasady pisania listu prywatnego i pisze taki list opisujący wakacje; uzyskuje 7-8 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) uczestniczy aktywnie w projekcie ICT o odpowiedzialnej turystyce (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo większość potrafi krótko opisać obiekty w Sydney i w swoim mieście potrafi opisywać problemy wakacyjne, w formie sterowanych dialogów i krótkiego tekstu umie wyrazić opinię o sobie jako odpowiedzialnym turyście używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest zna zasady pisania listu prywatnego i pisze taki list opisujący wakacje; uzyskuje 9-10 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) dokonuje prezentacji wyników projektu ICT o odpowiedzialnej turystyce (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania 4 LANGUAGE REVIEW REVISION + TEST 4 wykonuje prawidłowo część zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M4, zna ok.40-50% słówek z Word List M4 w zadaniach otwartych posługuje się podstawowym słownictwem i stara się stosować struktury gramatyczne z M4; mimo licznych błędów jest na ogół korzysta czasami z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje niektóre ćwiczenia w Vocab Bank 4 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 40-59% prawidłowych wykonuje prawidłowo znaczną część zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M4, zna ok.55-65% słówek z Word List M4 zadaniach otwartych posługuje się wybranym nowopoznanym słownictwem i stosuje większość struktur gramatycznych z M4; mimo błędów jest korzysta dość często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje część ćwiczeń w Vocab Bank 4 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 60-74% prawidłowych odpowiedzi, a w wykonuje prawidłowo większość zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M4, zna ok % słówek z Word List M4 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M4; nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji korzysta często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje znaczną część ćwiczeń w Voc Bank 4 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 75-89% prawidłowych wykonuje prawidłowo prawie wszystkie zadania zamknięte sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki z M4, zna minimum ok. 85% słówek z Word List M4 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M4; może popełniać drobne błędy korzysta regularnie z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje większość ćwiczeń w Vocab Bank 4 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje min. 90% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (e-

55 MATURA SKILLS WGB 4 ZAJĘCIA DODATKO- WE odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( z wakacji w Ameryce Płd.) uzyskuje 8-11 pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (zadanie na wybór wielokrotny) oraz znajomość środków językowych (uzupełnianie luk sterowanych w tekście) uzyskuje 30-49% prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców) i znajomość środków językowych (układanie fragmentów zdań) uzyskuje % prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (opis ilustracji przedstawiającej sytuację na kempingu + odpowiedzi na pytania zw. z wakacjami i spędzaniem czasu wolnego) opisuje ilustrację i stara się odpowiedzieć na część pytań; uzyskuje 2 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną rozwiązuje prawidłowo część zadań ze str , z Revision (M4) i niektóre z Grammar Bank 4 zadaniu otwartym ( z wakacji w Ameryce Płd.) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (zadanie na wybór wielokrotny) oraz znajomość środków językowych (uzupełnianie luk sterowanych w tekście) uzyskuje 50-69% prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców) i znajomość środków językowych (układanie fragmentów zdań) uzyskuje % prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (opis ilustracji przedstawiającej sytuację na kempingu + odpowiedzi na pytania zw. z wakacjami i spędzaniem czasu wolnego) opisuje w miarę szczegółowo ilustrację i odpowiada na część pytań; uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań ze str , z Revision (M4) i część z Grammar Bank 4 odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( z wakacji w Ameryce Płd.) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (zadanie na wybór wielokrotny) oraz znajomość środków językowych (uzupełnianie luk sterowanych w tekście) uzyskuje 70-89% prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców) i znajomość środków językowych (układanie fragmentów zdań) uzyskuje % prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (opis ilustracji przedstawiającej sytuację na kempingu + odpowiedzi na pytania zw. z wakacjami i spędzaniem czasu wolnego) opisuje szczegółowo ilustrację i odpowiada na większość pytań; uzyskuje 5 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną rozwiązuje prawidłowo większość zadań ze str , z Revision (M4) i znaczną część z Grammar Bank 4 mail z wakacji w Ameryce Płd.) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (zadanie na wybór wielokrotny) oraz znajomość środków językowych (uzupełnianie luk sterowanych w tekście) uzyskuje minimum 90% prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców) i znajomość środków językowych (układanie fragmentów zdań) uzyskuje minimum 85 % prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (opis ilustracji przedstawiającej sytuację na kempingu + odpowiedzi na pytania zw. z wakacjami i spędzaniem czasu wolnego) opisuje szczegółowo ilustrację i odpowiada na wszystkie pytania; uzyskuje 6 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania ze str , z Revision (M4) i większość z Grammar Bank 4

56 MODUŁ 5 5a+5b Disaster Going to help TEMATYKA LEKSYKA zna podstawowe słownictwo dotyczące problemów międzynarodowych, klęsk żywiołowych i problemów społecznych; używa go na ogół prawidłowo w prostych zna znaczną część słownictwa dotyczącego problemów międzynarodowych, klęsk żywiołowych i problemów społecznych; używa go na ogół prawidłowo w typowych zna większość słownictwa dotyczącego problemów międzynarodowych, klęsk żywiołowych i problemów społecznych; używa go w większości prawidłowo w różnych zna słownictwo dotyczące problemów międzynarodowych, klęsk żywiołowych i problemów społecznych; używa go prawidłowo w różnych GRAMA- TYKA zna strukturę i rozumie użycie czasu Present Perfect, zna znaczną część typowych określeń czasu oraz form imiesłowu czasu przeszłego zna i rozumie różnicę między użyciem czasów Present Perfect i Past Simple; zna strukturę i użycie czasu Present Perfect Continuous, rozumie różnicę między nim a czasem Present Perfect wyżej wymienioną wiedzę i struktury stosuje na ogół poprawnie w prostych zna strukturę i rozumie użycie czasu Present Perfect, zna większość typowych określeń czasu oraz form imiesłowu czasu przeszłego zna i rozumie różnicę między użyciem czasów Present Perfect i Past Simple; zna strukturę i użycie czasu Present Perfect Continuous, rozumie różnicę między nim a czasem Present Perfect wyżej wymienioną wiedzę i struktury stosuje na ogół poprawnie w typowych zna strukturę i rozumie użycie czasu Present Perfect, zna prawie wszystkie typowe określenia czasu i formy imiesłowu czasu przeszłego zna i rozumie różnicę między użyciem czasów Present Perfect i Past Simple; zna strukturę i użycie czasu Present Perfect Continuous, rozumie różnicę między nim a czasem Present Perfect wyżej wymienioną wiedzę i struktury stosuje na ogół poprawnie w różnych zna strukturę i rozumie użycie czasu Present Perfect, zna wszystkie typowe określenia czasu i formy imiesłowu czasu przeszłego zna i rozumie różnicę między użyciem czasów Present Perfect i Past Simple; zna strukturę i użycie czasu Present Perfect Continuous, rozumie różnicę między nim a czasem Present Perfect wyżej wymienioną wiedzę i struktury stosuje w większości poprawnie w różnych RECEPCJA rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo część zadań zamkniętych na rozumienie tekstów słuchanych i pisanych (dobór problemów do rozmówców i pytań do części tekstu oraz dobieranie zdań do luk) rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań zamkniętych na rozumienie tekstów słuchanych i pisanych (dobór problemów do rozmówców i pytań do części tekstu oraz dobieranie zdań do luk) rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo większość zadań zamkniętych na rozumienie tekstów słuchanych i pisanych(dobór problemów do rozmówców i pytań do części tekstu oraz dobieranie zdań do luk) rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania zamknięte na rozumienie tekstów słuchanych i pisanych (dobór problemów do rozmówców i pytań do części tekstu oraz dobieranie zdań do luk)

57 PRODUKCJA WGB 5a+5b 5c+5d+5e CC+EE Endangered Species TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA RECEPCJA PRODUKCJA potrafi krótko ustnie lub pisemnie opisać wydarzenia związane z klęską żywiołową (w oparciu o jeden tekst) potrafi zadać kilka pytań bohaterowi tekstu z rozdz. 5b używa podstawowego słownictwa i prostych struktur, mimo błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo część zna podstawowe słownictwo dotyczące różnych akcji charytatywnych oraz zagrożeń w świecie zwierząt; potrafi go użyć w prostych zna przymiotniki z końcówkami: -ing, -ed i rozumie zasady ich użycia; stosuje je na ogół poprawnie w prostych zdaniach rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych (typu P/F/brak info, dobór pytań do zwierząt i rodzaju przeżyć do osób) potrafi uczestniczyć w dialogu sterowanym dot. lokalnej akcji sprzątania, w prosty sposób wyraża prośbę i oferuje pomoc; uzyskuje 2 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) na bazie notatek potrafi krótko opisać akcję dobroczynną: przedstawioną w tekście lub wybrane polskie wydarzenie potrafi krótko opisać ustnie i pisemnie wydarzenia związane z klęską żywiołową (w oparciu o 2 teksty) potrafi zadać kilka pytań bohaterowi tekstu z rozdz. 5b oraz odpowiedzieć na nie, wcielając się w jego rolę używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości rozwiązuje prawidłowo znaczną część zna znaczną część słownictwa dotyczącego różnych akcji charytatywnych oraz zagrożeń w świecie zwierząt; używa go na ogół prawidłowo w typowych zna przymiotniki z końcówkami: -ing, -ed i rozumie zasady ich użycia; stosuje je na ogół poprawnie w typowych rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych (typu P/F/brak info, dobór pytań do zwierząt i rodzaju przeżyć do osób) potrafi prowadzić krótki sterowany dialog dot. lokalnej akcji sprzątania, w prosty sposób wyraża prośbę i oferuje pomoc; uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) potrafi krótko opisać akcję Red Nose Day dla telewidzów i wybrane polskie/ europejskie wydarzenie dobroczynne, na bazie notatek potrafi opisać ustnie i pisemnie sytuację i wydarzenia związane z klęską żywiołową (w oparciu o 2 teksty) potrafi przeprowadzić wywiad z bohaterem tekstu z rozdz. 5b używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo większość zna większość słownictwa dotyczącego różnych akcji charytatywnych i zagrożeń w świecie zwierząt; używa go w większości prawidłowo w różnych zna przymiotniki z końcówkami: -ing, -ed i rozumie zasady ich użycia; stosuje je w większości poprawnie w różnych rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych (typu P/F/brak info, dobór pytań do zwierząt i rodzaju przeżyć do osób) potrafi prowadzić sterowany dialog dot. lokalnej akcji sprzątania, wyraża prośbę i oferuje pomoc; umie odegrać obydwie role; uzyskuje 5 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) potrafi krótko opisać akcję Red Nose Day dla telewidzów i wybrane polskie/ europejskie wydarzenie dobroczynne, na bazie notatek, oraz potrafi opisywać sytuacje i wydarzenia związane z klęskami żywiołowymi, nie tylko w oparciu o teksty potrafi napisać wywiad z bohaterem tekstu z rozdz. 5b oraz umie odegrać obydwie role używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania zna słownictwo dotyczące różnych akcji charytatywnych oraz zagrożeń w świecie zwierząt; używa go prawidłowo w różnych zna przymiotniki z końcówkami: -ing, -ed i rozumie zasady ich użycia; stosuje je poprawnie w różnych rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych (typu P/F/brak info, dobór pytań do zwierząt i rodzaju przeżyć do osób) potrafi prowadzić sterowany dialog dot. lokalnej akcji sprzątania, wyraża prośbę i oferuje pomoc, potrafi parafrazować niektóre zwroty; umie odegrać obydwie role; uzyskuje 6 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) potrafi opisać akcję Red Nose Day dla telewidzów i wybrane polskie/ europejskie wydarzenie dobroczynne,

58 WGB 5c, d + 5e 5f+5g+5h+5i Determination S+W+Cur TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA RECEPCJA zna pojęcie homofonu i rozpoznaje prawidłowo większość dźwięków w zestawach potrafi, w 3-4 zdaniach, w oparciu o tekst z rozdz. 5e, opisać pomoc udzieloną zwierzętom używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo część zna podstawowe słownictwo dotyczące wypadków i obrażeń oraz spędzania czasu na eko-wakacjach i rodzajów działalności proekologicznej; używa go na ogół prawidłowo w prostych zna strukturę czasu Past Perfect oraz typowe określenia czasu, rozumie jego użycie i różnicę między nim a czasem Past Simple oraz różnicę między have been i have gone zna zasady tworzenia i rozumie użycie zdań warunkowych typu 2 i 3 oraz wyrażeń z wish i if only powyższe reguły stosuje na ogół poprawnie w prostych rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór zdań do luk, pytań do rozmówców i nagłówków do akapitów); umie utworzyć 3 proste zna pojęcie homofonu i rozpoznaje prawidłowo prawie wszystkie dźwięki w zestawach umie krótko zrelacjonować pomoc udzieloną zwierzętom w oparciu o jedną część tekstu z rozdz. 5e używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości rozwiązuje prawidłowo znaczna część zna znaczną część słownictwa dotyczącego wypadków i obrażeń oraz spędzania czasu na eko-wakacjach i rodzajów działalności proekologicznej; używa go na ogół prawidłowo w typowych zna strukturę czasu Past Perfect oraz typowe określenia czasu, rozumie jego użycie i różnicę między nim a czasem Past Simple oraz różnicę między have been i have gone zna zasady tworzenia i rozumie użycie zdań warunkowych typu 2 i 3 oraz wyrażeń z wish i if only powyższe reguły stosuje na ogół poprawnie w typowych rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów (dobór zdań do luk, pytań do rozmówców i nagłówków do akapitów); umie utworzyć 4 proste zdania dot. treści porównać je ze sobą zna pojęcie homofonu, rozpoznaje prawidłowo wszystkie dźwięki w zestawach i potrafi wskazać kilka innych przykładów takich słów umie krótko zrelacjonować pomoc udzieloną zwierzętom w oparciu o dwie części tekstu z rozdz. 5e, wyraża opinię o eko-wakacjach używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo większość zna większość słownictwa dotyczącego wypadków i obrażeń oraz spędzania czasu na ekowakacjach i rodzajów działalności proekologicznej; używa go na ogół prawidłowo w różnych zna strukturę czasu Past Perfect oraz typowe określenia czasu, rozumie jego użycie i różnicę między nim a czasem Past Simple oraz różnicę między have been i have gone zna zasady tworzenia i rozumie użycie zdań warunkowych typu 2 i 3 oraz wyrażeń z wish i if only powyższe reguły stosuje na ogół poprawnie w różnych rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów (dobór zdań do luk, pytań do rozmówców i nagłówków do akapitów); umie utworzyć 5 zdań dot. treści tekstu z na bazie notatek, oraz porównać je ze sobą zna pojęcie homofonu, rozpoznaje prawidłowo wszystkie dźwięki w zestawach i potrafi wskazać inne przykłady takich słów umie zrelacjonować pomoc udzieloną zwierzętom w oparciu o cały tekst z rozdz. 5e, wyraża opinię o ekowakacjach używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania zna słownictwo dotyczące wypadków i obrażeń oraz spędzania czasu na ekowakacjach i rodzajów działalności proekologicznej; używa go w większości prawidłowo w różnych zna strukturę czasu Past Perfect oraz typowe określenia czasu, rozumie jego użycie i różnicę między nim a czasem Past Simple oraz różnicę między have been i have gone zna zasady tworzenia i rozumie użycie zdań warunkowych typu 2 i 3 oraz wyrażeń z wish i if only powyższe reguły stosuje poprawnie w różnych rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów (dobór zdań do luk, pytań do rozmówców i nagłówków do akapitów); umie utworzyć 6 zdań dot.

59 PRODUKCJA WGB 5f+5g+5h+5i 5 zdania dot. treści tekstu z rozdz. 5f, z użyciem wskazanego słownictwa potrafi jako bohater tekstu napisać lub powiedzieć kilka zdań o swoich przeżyciach oraz w oparciu o tekst powiedzieć 3-4 zdania o oceanach prowadzi krótki sterowany dialog, w którym wyraża propozycję, umie także przyjąć i odrzucić propozycje używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo licznych błędów jest na ogół potrafi napisać sterowany o pobycie na eko-obozie; uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) rozwiązuje prawidłowo część wykonuje prawidłowo część zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M5, zna ok % słówek z Word tekstu z rozdz. 5f, z użyciem wskazanego słownictwa potrafi jako bohater tekstu krótko opisać swoje przeżycia oraz powiedzieć kilka zdań o oceanach prowadzi krótkie sterowane dialogi, w których wyraża propozycje, preferencje, umie przyjmować i odrzucać propozycje używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości potrafi napisać sterowany o pobycie na eko-obozie; uzyskuje 5-6 pkt. wg kryteriów maturalnych (P); stara się dokonać korekty swojej pracy uczestniczy w projekcie ICT o oceanach (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo znaczną część wykonuje prawidłowo znaczną część zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M5, zna ok % słówek z Word List rozdz. 5f, z użyciem wskazanego słownictwa potrafi jako bohater tekstu opisać swoje przeżycia oraz krótko opisać oceany i ich znaczenie prowadzi krótkie dialogi, w których wyraża propozycje oraz przyjmuje i odrzuca je, podając swoje preferencje używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest potrafi napisać sterowany o pobycie na eko-obozie; uzyskuje 7-8 pkt. wg kryteriów maturalnych (P); dokonuje częściowej autokorekty uczestniczy aktywnie w projekcie ICT o oceanach (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo większość wykonuje prawidłowo większość zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M5, zna ok % słówek z Word treści tekstu z rozdz. 5f, z użyciem wskazanego słownictwa potrafi przekazywać treść tekstów: opisuje swoje przeżycia jako bohater oraz opisuje oceany i ich znaczenie prowadzi krótkie dialogi: wyraża propozycje, przyjmuje i odrzuca je, podaje swoje preferencje, umie parafrazować typowe zwroty używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest potrafi napisać sterowany o pobycie na eko-obozie; uzyskuje 9-10 pkt. wg kryteriów maturalnych (P); dokonuje znacznej autokorekty prezentuje rezultaty projektu ICT o oceanach (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania wykonuje prawidłowo prawie wszystkie zadania zamknięte sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki z M5, zna min. 85% słówek

60 LANGUAGE REVIEW REVISION + TEST 5 List M5 w zadaniach otwartych posługuje się podstawowym słownictwem i stara się stosować struktury gramatyczne z M5; mimo licznych błędów jest na ogół korzysta czasami z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje niektóre ćwiczenia w Vocab Bank 5 w teście z zadań zamkniętych uzyskuje 40-59% prawidłowych odpowiedzi, w zadaniu otwartym (opis udziału w akcji charytatywnej) uzyskuje 8-11 pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie M5 w zadaniach otwartych posługuje się wybranym nowopoznanym słownictwem i stosuje większość struktur gramatycznych z M5; mimo błędów jest korzysta dość często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje część ćwiczeń w Vocab Bank 5 w teście z zadań zamkniętych uzyskuje 60-74% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (opis udziału w akcji charytatywnej) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie List M5 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M5; nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji korzysta często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje znaczną część ćwiczeń w Vocab Bank 5 w teście z zadań zamkniętych uzyskuje 75-89% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (opis udziału w akcji charytatywnej) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z Word List M5 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M5; może popełniać drobne błędy korzysta regularnie z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje większość ćwiczeń w Vocab Bank 5 w teście z zadań zamkniętych uzyskuje min. 90% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (opis udziału w akcji charytatywnej) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie

61 MATURA SKILLS WGB 5 ZAJĘCIA DODATKO- WE z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców) oraz umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobór zdań do luk) uzyskuje 30-49% prawidłowych odpowiedzi z zadania egzaminacyjnego na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzającego umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) uzyskuje 30-45% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (materiał stymulujący dot. plakatów reklamujących imprezę + odpowiedzi na pytania dot. działalności charytatywnej) wybiera jeden plakat i odrzuca drugą propozycję, stara się podać częściowe uzasadnienia i odpowiedzieć na 1 pytanie; uzyskuje 2 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną rozwiązuje prawidłowo część zadań ze str , z Revision (M5) i niektóre z Grammar Bank 5 z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców) oraz umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobór zdań do luk) uzyskuje 50-69% prawidłowych odpowiedzi z zadania egzaminacyjnego na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzającego umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) uzyskuje 46-64% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (materiał stymulujący dot. plakatów reklamujących imprezę + odpowiedzi na pytania dot. działalności charytatywnej) wybiera jeden plakat i odrzuca drugą propozycję, podaje częściowe uzasadnienia, odpowiada na 1 pytanie; uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań ze str , z Revision (M5) i część z Grammar Bank 5 z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców) oraz umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobór zdań do luk) uzyskuje 70-89% prawidłowych odpowiedzi z zadania egzaminacyjnego na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzającego umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) uzyskuje 65-84% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (materiał stymulujący dot. plakatów reklamujących imprezę + odpowiedzi na pytania dot. działalności charytatywnej) wybiera jeden plakat i odrzuca drugą propozycję, podaje uzasadnienia, odpowiada na pytania; uzyskuje 5 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną rozwiązuje prawidłowo większość zadań ze str , z Revision (M5) i znaczną część z Grammar Bank5 z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców) oraz umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobór zdań do luk) uzyskuje minimum 90% prawidłowych odpowiedzi z zadania egzaminacyjnego na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzającego umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) uzyskuje minimum 85% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (materiał stymulujący dot. plakatów reklamujących imprezę + odpowiedzi na pytania dot. działalności charytatywnej) wybiera jeden plakat i odrzuca drugą propozycję, podaje uzasadnienia, odpowiada wyczerpująco na pytania; uzyskuje 6 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania ze str , z Revision (M5) i większość z Grammar Bank 5

62 6a+6b Archaeological discoveries Special attractions TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA RECEPCJA PRODUKCJA zna podstawowe słownictwo dotyczące sztuki i architektury (przykłady wybitnych dzieł, materiały budowlane, wykopaliska) oraz podstawowe słownictwo związane z prezentowanymi atrakcjami turystycznymi; używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w prostych zna strukturę strony biernej w czasach: Present Simple, Past Simple, Present Perfect, Future Simple i z czasownikami modalnymi; rozumie jej użycie oraz różnicę między stroną czynną i bierną, zna zasady użycia przyimków by, with w stronie biernej powyższe reguły i struktury stosuje w prostych zdaniach rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo część zadań zamkniętych na rozumienie tekstów pisanych (wybór wielokrotny i dobieranie zdań do luk) potrafi, na podstawie tekstu, powiedzieć lub napisać kilka zdań o odkryciu Armii Terakotowej oraz, w oparciu o notatkę, krótko opisać Statuę Wolności umie krótko opisać wybraną atrakcję turystyczną z tekstu z rozdz. 6b oraz wybraną atrakcję w swoim mieście używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, w tym kilku konstrukcji w stronie biernej, mimo błędów jest na ogół MODUŁ 6 zna znaczną część słownictwa dotyczącego sztuki i architektury (przykłady wybitnych dzieł, materiały budowlane, wykopaliska) oraz znaczną część słownictwa związanego z prezentowanymi atrakcjami turystycznymi; używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w typowych zna strukturę strony biernej w czasach: Present Simple, Past Simple, Present Perfect, Future Simple i z czasownikami modalnymi; rozumie jej użycie oraz różnicę między stroną czynną i bierną, zna zasady użycia przyimków by, with w stronie biernej powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w typowych rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań zamkniętych na rozumienie tekstów pisanych (wybór wielokrotny i dobieranie zdań do luk) potrafi, na podstawie tekstu, powiedzieć i napisać kilka zdań o odkryciu Armii Terakotowej oraz, w oparciu o notatkę, krótko opisać Statuę Wolności umie krótko opisać wybraną atrakcję w swoim mieście oraz wybraną atrakcję turystyczną z tekstu z rozdz. 6b i wyrazić o niej krótką opinię używa podstawowego słownictwa i struktur, w tym konstrukcji w stronie biernej, jest w większości zna większość słownictwa dotyczącego sztuki i architektury (przykłady wybitnych dzieł, materiały budowlane, wykopaliska) oraz większość słownictwa związanego z prezentowanymi atrakcjami turystycznymi; używa wyżej wymienionych w większości prawidłowo w różnych zna strukturę strony biernej w czasach: Present Simple, Past Simple, Present Perfect, Future Simple i z czasownikami modalnymi; rozumie jej użycie oraz różnicę między stroną czynną i bierną, zna zasady użycia przyimków by, with powyższe reguły i struktury stosuje w większości poprawnie w różnych rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo większość zadań zamkniętych na rozumienie tekstów pisanych (wybór wielokrotny i dobieranie zdań do luk) potrafi krótko opisać odkrycie Armii Terakotowej i doznania z tym związane oraz opisać Statuę Wolności, w oparciu o notatkę umie krótko opisać wybraną atrakcję w swoim mieście oraz 2-3 atrakcje turystyczne z rozdz. 6b i wyrazić krótką opinię o jednej z nich używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, w tym konstrukcji w stronie biernej, jest zna podstawowe słownictwo dotyczące sztuki i architektury (przykłady wybitnych dzieł, materiały budowlane, wykopaliska) oraz słownictwo związane z prezentowanymi atrakcjami turystycznymi; używa wyżej wymienionych prawidłowo w różnych zna strukturę strony biernej w czasach: Present Simple, Past Simple, Present Perfect, Future Simple i z czasownikami modalnymi; rozumie jej użycie oraz różnicę między stroną czynną i bierną, zna zasady użycia przyimków by, with w stronie biernej powyższe reguły i struktury stosuje poprawnie w różnych rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania zamknięte na rozumienie tekstów pisanych (wybór wielokrotny i dobieranie zdań do luk) potrafi opisać odkrycie Armii Terakotowej i doznania z tym związane oraz opisać Statuę Wolności, w oparciu o notatkę umie opisać wybraną atrakcję w swoim mieście oraz atrakcje turystyczne z rozdz. 6b i wyrazić opinię o jednej z nich używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, w tym konstrukcji w stronie biernej, jest dokonuje prezentacji budowli lub

63 WGB 6a+6b 6c+6d+6e CC+EE Shopping experiences TEMATYKA LEKSYKA rozwiązuje prawidłowo część zna pobieżnie tematykę i słownictwo dotyczące kultury Aborygenów, zna podstawowe słownictwo dotyczące usług pocztowych, sklepów, towarów i centrów handlowych; używa wyżej wymienionych w prostych uczestniczy w projekcie ICT o budowli lub pomniku w Polsce (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo znaczną część zna dość dobrze tematykę i słownictwo dotyczące kultury Aborygenów, zna znaczną część słownictwa dotyczącego usług pocztowych, sklepów, towarów i centrów handlowych; używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w typowych aktywnie uczestniczy w projekcie ICT o budowli lub pomniku w Polsce (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo większość zna dobrze tematykę i słownictwo dotyczące kultury Aborygenów, zna większość słownictwa dotyczącego usług pocztowych, sklepów, towarów i centrów handlowych; używa wyżej wymienionych w większości prawidłowo w kontekście pomnika w Polsce (projekt ICT zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania zna bardzo dobrze tematykę i słownictwo dotyczące kultury Aborygenów, zna słownictwo dotyczące usług pocztowych, sklepów, towarów i centrów handlowych; używa wyżej wymienionych prawidłowo w różnych GRAMA- TYKA znajduje znaczną część zdań w stronie biernej w tekście w rozdz. 6e i potrafi je na ogół poprawnie zamienić na zdania w stronie czynnej znajduje większość zdań w stronie biernej w tekście w rozdz. 6e i potrafi je na ogół poprawnie zamienić na zdania w stronie czynnej znajduje większość zdań w stronie biernej w tekście w rozdz. 6e i potrafi je poprawnie zamienić na zdania w stronie czynnej znajduje prawie wszystkie zdania w stronie biernej w tekście w rozdz. 6e i potrafi je poprawnie zamienić na zdania w stronie czynnej RECEPCJA rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach, dobieranie rozmów do miejsc wypowiedzi oraz wybór wielokrotny) umie utworzyć 2-3 proste pytania dot. treści tekstu o festiwalu Garma i odpowiedzieć krótko na podobne pytania rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach, dobieranie rozmów do miejsc wypowiedzi oraz wybór wielokrotny) umie utworzyć kilka prostych pytań dot. treści tekstu o festiwalu Garma i odpowiedzieć krótko na podobne pytania rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach, dobieranie rozmów do miejsc wypowiedzi oraz wybór wielokrotny) umie utworzyć kilka pytań dot. treści tekstu o festiwalu Garma i odpowiedzieć krótko na podobne pytania rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach, dobieranie rozmów do miejsc wypowiedzi oraz wybór wielokrotny) umie tworzyć pytania dot. treści tekstu o festiwalu Garma i odpowiadać wyczerpująco na podobne pytania

64 PRODUKCJA WGB 6c, d + 6e 6f+6g+6h+6i Music messages S+W+Cur TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA potrafi, jako klient na poczcie, udzielić i uzyskać podstawowe informacje związane z nadaniem paczki; uzyskuje 2 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna zasady asymilacji głosek potrafi krótko opisać, na bazie tekstu, święto Garma oraz powiedzieć lub napisać kilka zdań o polskim festiwalu kulturalnym (projekt ICT) stara się, na podstawie notatek do tekstu, zredagować rozmowę telefoniczną dot. centrum handlowego i wizyty w nim oraz podać powody, dla których warto odwiedzić centrum Venice stara się napisać lub powiedzieć kilka zdań o wymyślonym centrum handlowym używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo licznych błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo część zna znaczną część słówek określających rodzaje muzyki, instrumenty muzyczne oraz dotyczących instytucji kulturalnych i stylów malarskich; używa wyżej wymienionych w prostych zna i rozumie zasady tworzenia i użycia mowy zależnej (twierdzenia, pytania, polecenia, prośby), w tym zasady zamiany czasów zna i rozumie użycie zaimków potrafi prowadzić sterowany dialog na poczcie dotyczący nadania paczki, odgrywa rolę klienta; uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna zasady asymilacji głosek i stosuje je na ogół poprawnie w praktyce potrafi krótko opisać, na bazie tekstu, święto Garma oraz powiedzieć i napisać kilka zdań o polskim festiwalu kulturalnym (projekt ICT) umie na ogół poprawnie, na podstawie notatek do tekstu, zredagować rozmowę telefoniczną dot. centrum handlowego i wizyty w nim; stara się podać powody, dla których warto odwiedzić centrum Venice potrafi napisać lub powiedzieć kilka zdań o wymyślonym centrum handlowym używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości rozwiązuje prawidłowo znaczną część zna znaczną część słownictwa dotyczącego muzyki, jej rodzajów, instrumentów muzycznych oraz dotyczącego instytucji kulturalnych i stylów malarskich; używa wyżej wymienionych na ogół prawidłowo w typowych zna i rozumie zasady tworzenia i użycia mowy zależnej (twierdzenia, pytania, polecenia i prośby), w tym zasady zamiany czasów i innych określeń zna i rozumie użycie zaimków potrafi prowadzić sterowany dialog na poczcie dotyczący nadania paczki, umie odgrywać rolę pracownika i klienta poczty; uzyskuje 5 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna zasady asymilacji głosek i stosuje je poprawnie w praktyce potrafi krótko opisać, na bazie tekstu, święto Garma, kulturę Aborygenów i polski festiwal kulturalny (projekt ICT) umie w większości poprawnie, na podstawie notatek do tekstu, zredagować rozmowę telefoniczną dot. centrum handlowego i wizyty w nim; potrafi podać 2-3 powody, dla których warto odwiedzić centrum Venice potrafi krótko opisać wymyślone centrum handlowe używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo większość zna większość słownictwa dotyczącego muzyki, jej rodzajów, instrumentów muzycznych oraz dotyczącego instytucji kulturalnych i stylów malarskich; używa wyżej wymienionych w większości prawidłowo w różnych zna i rozumie zasady tworzenia i użycia mowy zależnej (twierdzenia, pytania, polecenia i prośby), w tym zasady zamiany zna i rozumie użycie zaimków potrafi prowadzić sterowany dialog dotyczący nadania paczki, umie odgrywać rolę pracownika i klienta poczty, parafrazuje niektóre zwroty; uzyskuje 6 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) zna zasady asymilacji głosek, stosuje je poprawnie w praktyce i potrafi podać swoje przykłady potrafi opisać różne wydarzenia kulturalne, w tym święto Garma i kulturę Aborygenów oraz polski festiwal kulturalny (projekt ICT) umie poprawnie, na podstawie notatek do tekstu, zredagować rozmowę telefoniczną dot. centrum handlowego i wizyty w nim; potrafi podać powody, dla których warto odwiedzić centrum Venice potrafi opisać wymyślone centrum handlowe używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania zna słownictwo dotyczące muzyki, jej rodzajów i instrumentów muzycznych oraz dotyczące instytucji kulturalnych i stylów malarskich; używa wyżej wymienionych prawidłowo w różnych zna i rozumie zasady tworzenia i użycia mowy zależnej (twierdzenia, pytania, polecenia i prośby) oraz zasady zamiany zna i rozumie użycie zaimków

65 RECEPCJA zwrotnych: myself, yourself etc. zna zasady tworzenia, użycia i intonacji tzw. question tags powyższe reguły stosuje na ogół poprawnie w prostych rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór zdań do luk i zdań do rozmówców oraz reprodukcji do opisanych stylów malarskich) umie odpowiedzieć krótko, prawidłowo na znaczną część pytań do tekstu Art Styles zwrotnych: myself, yourself etc. zna zasady tworzenia, użycia i intonacji tzw. question tags powyższe reguły stosuje na ogół poprawnie w typowych rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór zdań do luk i zdań do rozmówców oraz reprodukcji do opisanych stylów malarskich) umie odpowiedzieć krótko, prawidłowo na większość pytań do tekstu Art Styles zwrotnych: myself, yourself etc. zna zasady tworzenia, użycia i intonacji tzw. question tags powyższe reguły stosuje na ogół poprawnie w różnych rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór zdań do luk i zdań do rozmówców oraz reprodukcji do opisanych stylów malarskich) umie odpowiedzieć krótko, prawidłowo na pytania do tekstu Art Styles zwrotnych: myself, yourself etc. zna zasady tworzenia, użycia i intonacji tzw. question tags powyższe reguły stosuje poprawnie różnych rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór zdań do luk i zdań do rozmówców oraz reprodukcji do opisanych stylów malarskich) umie odpowiedzieć wyczerpująco i prawidłowo na pytania do tekstu Art Styles PRODUKCJA potrafi zrelacjonować wybrane najnowsze wiadomości potrafi prowadzić krótki dialogi na temat preferencji: pyta o nie i odpowiada pozytywnie i negatywnie umie opisać wybrane miejsce na ilustracji i wybraną reprodukcję używa podstawowego słownictwa i prostych struktur, w tym stara się stosować mowę zależną; mimo błędów jest na ogół pisze sterowany z opisem miejsca i wizyty w nim, uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) potrafi krótko opisać muzykę z tekstu (rozdz. 6f) oraz zrelacjonować wybrane najnowsze wiadomości potrafi prowadzić krótkie dialogi na temat preferencji oraz opisać wybrane miejsce na ilustracji, wybraną reprodukcję i styl malarski używa podstawowego słownictwa i struktur, w tym mowy zależnej, jest w większości pisze sterowany z opisem miejsca i wizyty w nim, uzyskuje 5-6 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) uczestniczy w projekcie ICT o stylu w sztuce (zadanie dodatkowe) potrafi opisać muzykę z tekstu (rozdz. 6f) i zrelacjonować najnowsze wiadomości potrafi prowadzić krótkie dialogi o preferencjach i opisać kilka miejsc na zdjęciach, wybraną reprodukcję i styl malarski używa dość zróżnicowanych struktur i słownictwa, w tym mowy zależnej, jest pisze sterowany z opisem miejsca i wizyty w nim; uzyskuje 7-8 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) uczestniczy aktywnie w projekcie ICT o stylu w sztuce (zadanie dodatkowe) potrafi przekazywać treść tekstów o muzyce i stylach malarskich oraz opisywać reprodukcje i miejsca na ilustracjach potrafi relacjonować wiadomości i prowadzić dialogi o preferencjach; parafrazuje niektóre zwroty używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, w tym mowy zależnej, jest pisze sterowany z opisem miejsca i wizyty w nim; uzyskuje 9-10 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) prezentuje rezultaty projektu ICT o stylu w sztuce (zadanie dodatkowe) WGB 6f+6g+6h+6i rozwiązuje prawidłowo zadań część rozwiązuje prawidłowo znaczną część rozwiązuje prawidłowo większość rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania

66 6 LANGUAGE REVIEW REVISION + TEST 6 MATURA SKILLS MATURA SKILLS (C.D.) wykonuje prawidłowo część zadań sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M6, zna ok % słówek z Word List M6 w zadaniach otwartych posługuje się podstawowym słownictwem i stara się stosować struktury gramatyczne z M6; mimo licznych błędów jest na ogół korzysta czasami z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje niektóre ćwiczenia w Vocab Bank 6 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 40-59% prawidłowych odpowiedzi, w zadaniu otwartym ( z opisem z budynku/ pomnika) uzyskuje 8-11 pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadania egzaminacyjnego na poziomie podstawowym (P) sprawdzającego umiejętność rozumienia tekstów pisanych (wybór wielokrotny) uzyskuje % prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) oraz znajomość środków językowych (układanie fragmentów zdań) uzyskuje 30-45% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (materiał stymulujący dot. sposobów spędzania czasu + odpowiedzi na pytania dot. podróżowania) wybiera jeden sposób i odrzuca pozostałe, podaje częściowe uzasadnienia, stara się odpowiedzieć na 1 pytanie wykonuje prawidłowo znaczną część zadań sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M6, zna ok % słówek z Word List M6 w zadaniach otwartych posługuje się wybranym nowopoznanym słownictwem i stosuje większość struktur gramatycznych z M6; mimo błędów jest korzysta dość często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje część ćwiczeń w Vocab Bank 6 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 60-74% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( z opisem budynku/ pomnika) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadania egzaminacyjnego na poziomie podstawowym (P) sprawdzającego umiejętność rozumienia tekstów pisanych (wybór wielokrotny) uzyskuje % prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) oraz znajomość środków językowych (układanie fragmentów zdań) uzyskuje 46-64% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (materiał stymulujący dot. sposobów spędzania czasu + odpowiedzi na pytania dot. podróżowania) wybiera jeden sposób i odrzuca pozostałe, podaje częściowe uzasadnienia, odpowiada na 1 pytanie w wypowiedzi ustnej (opis ilustracji odpowiedzi na pytania zw. z turystyką) wykonuje prawidłowo większość zadań sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M6, zna ok % słówek z Word List M6 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M6; nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji korzysta często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje znaczną część ćwiczeń w Vocab Bank 6 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 75-89% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( z opisem budynku/ pomnika) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadania egzaminacyjnego na poziomie podstawowym (P) sprawdzającego umiejętność rozumienia tekstów pisanych (wybór wielokrotny) uzyskuje % prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) oraz znajomość środków językowych (układanie fragmentów zdań) uzyskuje 65-84% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (materiał stymulujący dot. sposobów spędzania czasu + odpowiedzi na pytania dot. podróżowania) wybiera jeden sposób i odrzuca pozostałe, podaje uzasadnienia, odpowiada na pytania w wypowiedzi ustnej (opis ilustracji wykonuje prawidłowo prawie wszystkie zadania sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki z M6, zna min. 85% słówek z Word List M6 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M6; może popełniać drobne błędy korzysta regularnie z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje większość ćwiczeń w Vocab Bank 6 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje min. 90% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( z opisem budynku/ pomnika) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadania egzaminacyjnego na poziomie podstawowym (P) sprawdzającego umiejętność rozumienia tekstów pisanych (wybór wielokrotny) uzyskuje min. 90 % prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) oraz znajomość środków językowych (układanie fragmentów zdań) uzyskuje min. 85% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (materiał stymulujący dot. sposobów spędzania czasu + odpowiedzi na pytania dot. podróżowania) wybiera jeden sposób i odrzuca pozostałe, podaje uzasadnienia, odpowiada wyczerpująco na pytania

67 WGB 6 ZAJĘCIA DODATKO- WE w wypowiedzi ustnej (opis ilustracji odpowiedzi na pytania zw. z turystyką) opisuje ilustrację, stara się odpowiedzieć na część pytań w w/w zadaniach ustnych uzyskuje w każdym z nich 2 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną, ogółem za całość wypowiedzi uzyskuje wg kryteriów maturalnych 1 pkt. za zakres struktur leksykalno-gramatycznych, 1 pkt. za poprawność, 1 pkt. za wymowę i 1pkt. za płynność wypowiedzi rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań ze str.61-63, z Revision (M6) i niektóre z Grammar Bank 6 ogółem z zadań egzaminacyjnych zamkniętych w rozdziale Matura Skills Poziom Podstawowy uzyskuje % prawidłowych odpowiedzi, a z wypowiedzi pisemnych uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych ogółem z zadań egzaminacyjnych zamkniętych w rozdziale Matura Skills Poziom Rozszerzony uzyskuje 30-45% prawidłowych odpowiedzi, a z wypowiedzi pisemnych 4-5 pkt. wg kryteriów maturalnych w rozdziale Matura część ustna uzyskuje 9-13 pkt. za każdy zestaw egzaminacyjny opisuje w miarę szczegółowo ilustrację, odpowiada na część pytań w w/w zadaniach ustnych uzyskuje w każdym z nich 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną, ogółem za całość wypowiedzi uzyskuje wg kryteriów maturalnych 2 pkt. za zakres struktur leksykalno-gramatycznych, 2 pkt. za poprawność, 1 pkt. za wymowę i 1pkt. za płynność wypowiedzi rozwiązuje prawidłowo większość zadań ze str , z Revision (M6) i część z Grammar Bank 6 ogółem z zadań egzaminacyjnych zamkniętych w rozdziale Matura Skills Poziom Podstawowy uzyskuje % prawidłowych odpowiedzi, a z wypowiedzi pisemnych uzyskuje 5-6 pkt. wg kryteriów maturalnych ogółem z zadań egzaminacyjnych zamkniętych w rozdziale Matura Skills Poziom Rozszerzony uzyskuje 46-64% prawidłowych odpowiedzi, a z wypowiedzi pisemnych 6-8 pkt. wg kryteriów maturalnych w rozdziale Matura część ustna uzyskuje pkt. za każdy zestaw egzaminacyjny odpowiedzi na pytania zw. z turystyką) opisuje szczegółowo ilustrację, odpowiada wyczerpująco na większość pytań w w/w zadaniach ustnych uzyskuje w każdym z nich 5 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną, ogółem za całość wypowiedzi uzyskuje wg kryteriów maturalnych 3 pkt. za zakres struktur leksykalno-gramatycznych, 3 pkt. za poprawność, 1-2 pkt. za wymowę i 1-2 pkt. za płynność wypowiedzi rozwiązuje prawidłowo większość zadań ze str.61-63, z Revision (M6) i znaczną część z Grammar Bank 6 ogółem z zadań egzaminacyjnych zamkniętych w rozdziale Matura Skills Poziom Podstawowy uzyskuje % prawidłowych odpowiedzi, a z wypowiedzi pisemnych uzyskuje 7-8 pkt. wg kryteriów maturalnych ogółem z zadań egzaminacyjnych zamkniętych w rozdziale Matura Skills Poziom Rozszerzony uzyskuje 65-84% prawidłowych odpowiedzi, a z wypowiedzi pisemnych 9-11 pkt. wg kryteriów maturalnych w rozdziale Matura część ustna uzyskuje pkt. za każdy zestaw egzaminacyjny w wypowiedzi ustnej (opis ilustracji odpowiedzi na pytania zw. z turystyką) opisuje szczegółowo ilustrację, odpowiada na wyczerpująco na pytania w w/w zadaniach ustnych uzyskuje w każdym z nich 6 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną, ogółem za całość wypowiedzi uzyskuje wg kryteriów maturalnych 4 pkt. za zakres struktur leksykalno-gramatycznych, 4 pkt. za poprawność, 1-2 pkt. za wymowę i 1-2 pkt. za płynność wypowiedzi rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania ze str.61-63, z Revision (M6) i większość z Gr.B.6 ogółem z zadań egzaminacyjnych zamkniętych w rozdziale Matura Skills Poziom Podstawowy uzyskuje min. 90 % prawidłowych odpowiedzi, a z wypowiedzi pisemnych uzyskuje 9-10 pkt. wg kryteriów maturalnych ogółem z zadań egzaminacyjnych zamkniętych w rozdziale Matura Skills Poziom Rozszerzony uzyskuje min. 85% prawidłowych odpowiedzi, a z wypowiedzi pisemnych pkt. wg kryteriów maturalnych w rozdziale Matura część ustna uzyskuje min. 26 pkt. za każdy zestaw egzaminacyjny

68 MATURA PRIME TIME PLUS INTERMEDIATE (poziom B2) ROZDZIAŁ Starter TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA RECEPCJA I PRODUKCJA zna znaczną część nazw środków transportu oraz obiektów i miejsc w mieście; potrafi ich użyć w prostych zna znaczną część nazw obowiązków domowych zna znaczną część nazw artykułów spożywczych oraz czasowników dotyczących przygotowania posiłków; potrafi je zastosować w prostych zna większość nazw klęsk żywiołowych i potrafi częściowo zestawić je z odpowiednimi komentarzami rozpoznaje w znacznej części poprawnie kolokacje dotyczące prezentowanej tematyki rozumie znaczną część zdań w tekście i na ogół poprawnie reaguje ustnie w typowych, prostych sytuacjach językowych zna większość nazw środków transportu oraz obiektów i miejsc w mieście; potrafi ich użyć w typowych zna większość nazw obowiązków domowych zna większość nazw artykułów spożywczych oraz czasowników dotyczących przygotowania posiłków; potrafi je zastosować w typowych zna większość nazw klęsk żywiołowych i potrafi na ogół poprawnie zestawić je z odpowiednimi komentarzami rozpoznaje na ogół poprawnie kolokacje dotyczące prezentowanej tematyki zna prawie wszystkie nazwy środków transportu oraz obiektów i miejsc w mieście; potrafi ich użyć w różnych zna prawie wszystkie nazwy obowiązków domowych zna prawie wszystkie nazwy artykułów spożywczych oraz czasowniki dotyczące przygotowania posiłków; potrafi je zastosować w różnych zna nazwy klęsk żywiołowych i potrafi w większości poprawnie zestawić z odpowiednimi komentarzami rozpoznaje w większości poprawnie kolokacje dotyczące prezentowanej tematyki zna wszystkie nazwy środków transportu oraz obiektów i miejsc w mieście; potrafi ich użyć w różnych zna wszystkie nazwy obowiązków domowych zna wszystkie nazwy artykułów spożywczych oraz czasowniki dotyczące przygotowania posiłków; potrafi je zastosować w różnych zna nazwy klęsk żywiołowych i potrafi poprawnie zestawić z odpowiednimi komentarzami rozpoznaje poprawnie kolokacje dotyczące prezentowanej tematyki rozumie większość zdań w tekście i na ogół poprawnie reaguje ustnie w typowych, prostych sytuacjach językowych rozumie prawie wszystkie zdania w tekście i w większości poprawnie reaguje ustnie w typowych, prostych sytuacjach językowych rozumie wszystkie zdania w tekście i poprawnie reaguje ustnie w typowych, prostych sytuacjach językowych ZAJĘCIA DODATKO- WE MODUŁ 1 1a+1b zna podstawowe słownictwo zna znaczną część słownictwa zna większość słownictwa zna słownictwo dotyczące zawodów i

69 Hard at work Hobbies TEMATYKA LEKSYKA dotyczące zawodów i cech charakteru związanych z wykonywaną pracą, zna znaczną część słownictwa związanego z prezentowanymi zainteresowaniami; używa w/w na ogół prawidłowo w prostych dotyczącego zawodów i cech charakteru związanych z wykonywaną pracą, zna znaczną część słownictwa związanego z prezentowanymi zainteresowaniami; używa w/w na ogół prawidłowo w typowych dotyczącego zawodów i cech charakteru związanych z wykonywaną pracą, zna większość słownictwa związanego z prezentowanymi zainteresowaniami; używa w/w w większości prawidłowo w różnych cech charakteru związanych z wykonywaną pracą, zna słownictwo związane z prezentowanymi zainteresowaniami; używa w/w prawidłowo w różnych GRAMA- TYKA zna zasady tworzenia przysłówków od przymiotników, zasady zmian w pisowni oraz kilka przykładów przysłówków nieregularnych zna zasady użycia czasów Present Simple, Present Continuous i rozumie różnicę między nimi, zna większość określeń czasu i tzw. stative verbs, w tym kilka czasowników o różnym znaczeniu w zależności od formy powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w prostych zna zasady tworzenia przysłówków od przymiotników, zasady zmian w pisowni oraz kilka przykładów przysłówków nieregularnych zna zasady użycia czasów Present Simple, Present Continuous i rozumie różnicę między nimi, zna większość określeń czasu i tzw. stative verbs, w tym kilka czasowników o różnym znaczeniu w zależności od formy powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w typowych zna zasady tworzenia przysłówków od przymiotników, zasady zmian w pisowni oraz przykłady przysłówków nieregularnych zna zasady użycia czasów Present Simple, Present Continuous i rozumie różnicę między nimi, zna określenia czasu i tzw. stative verbs, w tym większość czasowników o różnym znaczeniu w zależności od formy powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w różnych zna zasady tworzenia przysłówków od przymiotników, zasady zmian w pisowni i przykłady przysłówków nieregularnych zna zasady użycia czasów Present Simple, Present Continuous i rozumie różnicę między nimi, zna określenia czasu i tzw. stative verbs, w tym czasowniki o różnym znaczeniu w zależności od formy powyższe reguły i struktury stosuje w większości poprawnie w różnych RECEPCJA rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych (uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach) i sprawdzających znajomość środków językowych (tekst z lukami sterowanymi) rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach; rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych (uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach) i sprawdzających znajomość środków językowych (tekst z lukami sterowanymi) rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych (uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach) i sprawdzających znajomość środków językowych (tekst z lukami sterowanymi) rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych (uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach) i sprawdzających znajomość środków językowych (tekst z lukami sterowanymi)

70 PRODUKCJA I MEDIACJA potrafi krótko opisać kilka zawodów i warunki pracy (na bazie ilustracji) oraz niektóre aspekty pracy (na bazie notatek do tekstu) umie krótko na ogół poprawnie opisać swój wymarzony zawód potrafi krótko opisać hobby z tekstu oraz swoje hobby w formie odpowiedzi na pytania używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół potrafi krótko opisać kilka zawodów i warunki pracy (na bazie ilustracji) oraz wybrane aspekty pracy (na bazie notatek do tekstu) umie krótko w większości poprawnie opisać swój wymarzony zawód potrafi krótko opisać 1 wybrane niezwykłe hobby oraz swoje hobby w formie odpowiedzi na pytania używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości potrafi krótko opisać zawody, warunki pracy oraz inne aspekty pracy (na bazie ilustracji i notatek) umie w większości poprawnie opisać swój wymarzony zawód potrafi opisać 2 niezwykłe hobby oraz wyrazić o nich opinię potrafi opisać swoje hobby w formie odpowiedzi na pytania i w formie krótkiego tekstu używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest potrafi opisać zawody i różne aspekty pracy, wraz z opinią na ich temat (na bazie ilustracji i notatek) umie poprawnie opisać swój wymarzony zawód potrafi opisać różne niezwykłe hobby oraz wyrazić o nich opinię potrafi opisać swoje hobby w formie odpowiedzi na pytania i w formie tekstu używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest WGB 1a+1b rozwiązuje prawidłowo część rozwiązuje prawidłowo znaczną część rozwiązuje prawidłowo większość rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania 1c+1d+1e CC+EE Adventure sports TEMATYKA LEKSYKA zna podstawowe słownictwo związane z pracą (praca dorywcza studentów, praktyki zawodowe, rozmowy kwalifikacyjne) oraz dotyczące wybranych dyscyplin sportu i sportów ekstremalnych; używa w/w w prostych zna znaczną część słownictwa związanego z pracą (praca dorywcza studentów, praktyki zawodowe, rozmowy kwalifikacyjne) oraz dotyczącego wybranych dyscyplin sportu i sportów ekstremalnych; używa w/w na ogół prawidłowo w typowych zna większość słownictwa związanego z pracą (praca dorywcza studentów, praktyki zawodowe, rozmowy kwalifikacyjne) oraz dotyczącego wybranych dyscyplin sportu i sportów ekstremalnych; używa w/w w większości prawidłowo w różnych zna słownictwo związane z pracą (praca dorywcza studentów, praktyki zawodowe, rozmowy kwalifikacyjne) oraz dotyczące wybranych dyscyplin sportu i sportów ekstremalnych; używa w/w prawidłowo w różnych GRAMA- TYKA RECEPCJA rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór wielokrotny pytań do akapitów, określanie rodzajów sportów oraz wybór wielokrotny) rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór wielokrotny pytań do akapitów, określanie rodzajów sportów oraz wybór wielokrotny) rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór wielokrotny pytań do akapitów, określanie rodzajów sportów oraz wybór wielokrotny) rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór wielokrotny pytań do akapitów, określanie rodzajów sportów oraz wybór wielokrotny)

71 PRODUKCJA I MEDIACJA WGB 1c, d + 1e stara się prowadzić sterowaną rozmowę w sprawie pracy, odgrywa rolę kandydata potrafi w kilku zdaniach powiedzieć o pracy dorywczej studentów w USA i w Polsce zna zasady intonacji pytań ogólnych i szczegółowych, stara się stosować je na ogół prawidłowo w praktyce potrafi krótko opisać wybrany sport oraz doświadczenia i marzenia z nim związane stara się, przy pomocy innych, stworzyć wywiad z bohaterką tekstu z rozdz. 1e i odegrać jedną z ról: dziennikarza lub bohaterki tekstu używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo część potrafi prowadzić sterowaną rozmowę w sprawie pracy, odgrywa rolę kandydata potrafi krótko opowiedzieć o pracy dorywczej studentów w USA i w Polsce oraz opisać preferowaną pracę dorywczą zna zasady intonacji pytań ogólnych i szczegółowych oraz stosuje je na ogół prawidłowo w praktyce potrafi krótko opisać 2 wybrane sporty oraz doświadczenia i marzenia z nimi związane potrafi, przy pomocy innych, stworzyć wywiad z bohaterką tekstu z rozdz. 1e i odegrać jedną z ról: dziennikarza lub bohaterki tekstu używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości rozwiązuje prawidłowo znaczną część potrafi prowadzić sterowaną rozmowę w sprawie pracy, umie odgrywać rolę kandydata i osoby zatrudniającej potrafi krótko porównać pracę dorywczą studentów w USA i w Polsce oraz opisać preferowaną pracę dorywczą zna zasady intonacji pytań ogólnych i szczegółowych oraz stosuje je w większości prawidłowo w praktyce potrafi krótko opisać kilka wybranych sportów oraz marzenia i doświadczenia z nimi związane potrafi stworzyć wywiad z bohaterką tekstu z rozdz. 1e, umie odegrać rolę dziennikarza i bohaterki tekstu używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo większość potrafi prowadzić rozmowę w sprawie pracy, umie odgrywać rolę kandydata i osoby zatrudniającej potrafi porównać pracę dorywczą studentów w USA i w Polsce oraz opisać preferowaną pracę dorywczą i wyrazić opinię o niej zna zasady intonacji pytań ogólnych i szczegółowych oraz stosuje je prawidłowo w praktyce potrafi krótko opisać różne wybrane sporty oraz marzenia i doświadczenia z nimi związane potrafi stworzyć wywiad z bohaterką tekstu z rozdz. 1e i odegrać rolę dziennikarza i bohaterki tekstu, umie także opisać jej doznania używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania 1f+1g+1h+1i Getting a job S+W+Cur TEMATYKA LEKSYKA zna podstawowe słownictwo związane z pracą (rynek pracy, warunki zatrudnienia, prace dorywcze studentów, starania o pracę) oraz dotyczące danych personalnych, cech charakteru, kwalifikacji i doświadczeń zawodowych; używa w/w na ogół prawidłowo w prostych zna znaczną część słownictwa związanego z pracą (rynek pracy, warunki zatrudnienia, prace dorywcze studentów, starania o pracę) oraz dotyczącego danych personalnych, cech charakteru, kwalifikacji, predyspozycji i doświadczeń zawodowych; używa w/w w większości prawidłowo w typowych zna większość słownictwa związanego z pracą (rynek pracy, warunki zatrudnienia, starania o pracę, prace dorywcze studentów) oraz dotyczącego danych personalnych, cech charakteru, kwalifikacji, predyspozycji i doświadczeń zawodowych; używa w/w na ogół prawidłowo zna słownictwo związane z pracą (rynek pracy, warunki zatrudnienia, prace dorywcze studentów, starania o pracę) oraz dotyczące danych personalnych, cech charakteru, kwalifikacji, predyspozycji i doświadczeń zawodowych; używa w/w prawidłowo w różnych

72 GRAMA- TYKA RECEPCJA PRODUKCJA I MEDIACJA WGB 1f+1g+1h+1i zna i rozumie użycie konstrukcji porównawczych: stopnie wyższy i najwyższy przymiotnika, zwroty typu as as, much/ a bit + comparative zna zasady użycia niektórych konstrukcji z bezokolicznikiem i z formą -ing powyższe struktury stosuje na ogół poprawnie w prostych rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów oraz zdań do osób) potrafi udzielić 2-3 rad w sprawie starania się o pracę i opisać krótko popularną pracę dorywczą potrafi prowadzić krótki sterowany dialog o danych osobowych, zainteresowaniach, kwalifikacjach, doświadczeniach zawodowych potrafi częściowo poprawnie napisać list motywacyjny w odpowiedzi na ogłoszenie o pracy używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo część zna i rozumie użycie konstrukcji porównawczych: stopnie wyższy i najwyższy przymiotnika, zwroty typu as as, much/ a bit + comparative zna zasady użycia znacznej części konstrukcji z bezokolicznikiem i z formą -ing powyższe struktury stosuje na ogół poprawnie w typowych rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów oraz zdań do osób) potrafi udzielić kilku rad w sprawie starania o pracę i opisać krótko dwie popularne prace dorywcze umie prowadzić krótki sterowany dialog o danych osobowych, zainteresowaniach, kwalifikacjach, doświadczeniach zawodowych oraz wyrazić opinię o teście predyspozycji zawodowych potrafi w miarę poprawnie napisać list motywacyjny w odpowiedzi na ogłoszenie o pracy używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości dokonuje krótkiej, na ogół poprawnej prezentacji przyszłego zawodu (projekt ICT zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo znaczną część zna i rozumie użycie konstrukcji porównawczych: stopnie wyższy i najwyższy przymiotnika, zwroty typu as as, much/ a bit + comparative zna zasady użycia większości konstrukcji z bezokolicznikiem i z formą -ing powyższe struktury stosuje na ogół poprawnie w różnych rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów oraz zdań do osób) potrafi udzielić rad w sprawie starania o pracę oraz opisać krótko kilka popularnych prac dorywczych potrafi prowadzić dialog o danych osobowych, zainteresowaniach, kwalifikacjach etc. oraz wyrazić krótką opinię o teście predyspozycji zawodowych i o nich samych potrafi w większości poprawnie napisać list motywacyjny w odpowiedzi na ogłoszenie o pracy używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest dokonuje krótkiej prezentacji przyszłego zawodu (projekt ICT zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo większość zna i rozumie użycie konstrukcji porównawczych: stopnie wyższy i najwyższy przymiotnika, zwroty typu as as, much/ a bit + comparative zna zasady użycia konstrukcji z bezokolicznikiem i z formą -ing powyższe struktury stosuje w większości poprawnie w różnych rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów oraz zdań do osób) potrafi udzielić rad w sprawie starania o pracę oraz opisać różne prace dorywcze; wyjaśnia powiedzenie Konfucjusza o pracy potrafi prowadzić dialog o danych osobowych, kwalifikacjach etc. oraz wyrazić opinię o teście predyspozycji zawodowych i o nich samych potrafi poprawnie napisać list motywacyjny w odpowiedzi na ogłoszenie o pracy używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest dokonuje prezentacji przyszłego zawodu (projekt ICT zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania

73 1 LANGUAGE IN USE REVISION + TEST 1 MATURA SKILLS wykonuje prawidłowo część zadań sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M1, zna ok % słówek z Word List M1 w zadaniach otwartych posługuje się podstawowym słownictwem i stara się stosować struktury gramatyczne z M1; mimo licznych błędów, jest na ogół korzysta czasami z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje niektóre ćwiczenia w Vocab Bank 1 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 40-59% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (list motywacyjny w odpowiedzi na ogłoszenie) uzyskuje 8-11 pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór osób do zdań) i znajomość środków językowych (uzupełnianie luk sterowanych w tekście) uzyskuje 30-49% prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (parafraza zdań) uzyskuje 30-45% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi pisemnej (list podanie o pracę) uzyskuje 4-5 pkt. wg kryteriów maturalnych (R) wykonuje prawidłowo znaczną część zadań sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M1, zna ok % słówek z Word List M1 zadaniach otwartych posługuje się wybranym nowopoznanym słownictwem i stosuje większość struktur gramatycznych z M1; mimo błędów, jest korzysta dość często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje część ćwiczeń w Vocab Bank 1 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 60-74% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (list motywacyjny w odpowiedzi na ogłoszenie) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór osób do zdań) i znajomość środków językowych (uzupełnianie luk sterowanych w tekście) uzyskuje 50-69% prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (parafraza zdań) uzyskuje 46-64% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi pisemnej (list podanie o pracę) uzyskuje 6-8 pkt. wg kryteriów maturalnych (R) wykonuje prawidłowo większość zadań sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M1, zna ok % słówek z Word List M1 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M1; nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji korzysta często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje znaczną część ćwiczeń w Vocab Bank 1 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 75-89% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (list motywacyjny w odpowiedzi na ogłoszenie) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór osób do zdań) i znajomość środków językowych (uzupełnianie luk sterowanych w tekście) uzyskuje 70-89% prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (parafraza zdań) uzyskuje 65-84% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi pisemnej (list podanie o pracę) uzyskuje 9-11 pkt. wg kryteriów maturalnych (R) wykonuje prawidłowo prawie wszystkie zadania sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki z M1, zna min. 85% słówek z Word List M1 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M1; może popełniać drobne błędy korzysta regularnie z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje większość ćwiczeń w Vocab Bank 1 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje min. 90% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (list motywacyjny w odpowiedzi na ogłoszenie) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór osób do zdań) i znajomość środków językowych (uzupełnianie luk sterowanych w tekście) uzyskuje min. 90% prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (parafraza zdań) uzyskuje min. 85% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi pisemnej (list podanie o pracę) uzyskuje pkt. wg kryteriów maturalnych (R)

74 WGB 1 ZAJĘCIA DODATKO- WE rozwiązuje prawidłowo część zadań ze str , z Revision (M1) i niektóre z Grammar Bank 1 rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań ze str , z Revision (M1) i część z Grammar Bank 1 rozwiązuje prawidłowo większość zadań ze str , z Revision (M1) i znaczną część z Grammar Bank 1 rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania ze str , z Revision (M1) i większość z Gr B 1 MODUŁ 2 2a+2b Seeing the world Times change TEMATYKA LEKSYKA zna podstawowe słownictwo zw. z formami aktywności kulturalnej oraz z doświadczeniami i przygodami podróżniczymi, zna podstawowe słownictwo dotyczące przeglądarek internetowych i portali społecznościowych; używa w/w na ogół prawidłowo w prostych zna znaczną część słownictwa zw. z formami aktywności kulturalnej oraz z doświadczeniami i przygodami podróżniczymi, zna znaczną część słownictwa dotyczącego przeglądarek internetowych i portali społecznościowych; używa w/w na ogół prawidłowo w typowych zna większość słownictwa zw. z formami aktywności kulturalnej oraz z doświadczeniami i przygodami podróżniczymi, zna większość słownictwa dotyczącego przeglądarek internetowych i portali społecznościowych; używa w/w w większości prawidłowo w różnych zna słownictwo zw. z formami aktywności kulturalnej oraz z doświadczeniami i przygodami podróżniczymi, zna słownictwo dotyczące przeglądarek internetowych i portali społecznościowych; używa w/w prawidłowo w różnych

75 GRAMA- TYKA zna strukturę czasu Past Continuous w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach, rozumie jego użycie, zna zmiany w pisowni związane z końcówką -ing; rozumie różnicę w użyciu między czasami Past Simple i Past Continuous powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w prostych zna strukturę czasu Past Continuous w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach, rozumie jego użycie, zna zmiany w pisowni związane z końcówką -ing; rozumie różnicę w użyciu między czasami Past Simple i Past Continuous powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w typowych zna strukturę czasu Past Continuous w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach, rozumie jego użycie, zna zmiany w pisowni związane z końcówką -ing; rozumie różnicę w użyciu między czasami Past Simple i Past Continuous powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w różnych zna strukturę czasu Past Continuous w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach, rozumie jego użycie, zna zmiany w pisowni związane z końcówką -ing; rozumie różnicę w użyciu między czasami Past Simple i Past Continuous powyższe reguły i struktury stosuje w większości prawidłowo w różnych RECEPCJA rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach, ustawianie wydarzeń we właściwej kolejności i dobór zdań do luk) rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach, ustawianie wydarzeń we właściwej kolejności i dobór zdań do luk) rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (uzupełnianie luk informacyjnych w zdaniach, ustawianie wydarzeń we właściwej kolejności i dobór zdań do luk) rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (uzupełnianie luk informacyjnych, ustawianie wydarzeń we właściwej kolejności i dobór zdań do luk) PRODUKCJA I MEDIACJA potrafi krótko opisać 2-3 przeszłe czynności związane z aktywnością kulturalną i przeżyciami w podróży potrafi krótko opisać przeżycia bohaterki tekstu słuchanego i przekazać część treści obydwu tekstów z rozdz. 2b używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół potrafi krótko opisać kilka przeszłych czynności związanych z aktywnością kulturalną i przeżyciami w podróży potrafi krótko opisać przeżycia bohaterki tekstu słuchanego i przekazać znaczną część treści obydwu tekstów z rozdz. 2b używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości potrafi opisać przeszłe czynności, w tym związane z aktywnością kulturalną i przeżyciami w podróży potrafi opisać przeżycia bohaterki tekstu słuchanego i przekazać treści obydwu tekstów z rozdz. 2b; wyraża krótką opinię o znaczeniu przeglądarki Google używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest potrafi opisywać różne przeszłe czynności, w tym zw. z aktywnością kulturalną i przeżyciami w podróży potrafi napisać krótkie opowiadanie o przeżyciach bohaterki tekstu słuchanego i krótko streścić obydwa teksty z rozdz. 2b, wyraża opinię o znaczeniu przeglądarki Google używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest WGB 2a+2b rozwiązuje prawidłowo część rozwiązuje prawidłowo znaczną część rozwiązuje prawidłowo większość rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania 2c+2d+2e CC+EE Amazing zna podstawowe słownictwo dotyczące prezentowanych sław muzycznych i wydarzeń kulturalnych; zna znaczną część słownictwa dotyczącego prezentowanych sław muzycznych i wydarzeń kulturalnych; zna większość słownictwa dotyczącego prezentowanych sław muzycznych i wydarzeń kulturalnych; zna słownictwo dotyczące prezentowanych sław muzycznych i wydarzeń kulturalnych; używa go

76 performances TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA używa go na ogół prawidłowo w prostych zna konstrukcję used to, jej strukturę w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach, rozumie zasady jej użycia i umie stosować na ogół poprawnie w prostych zdaniach używa go na ogół prawidłowo w typowych zna konstrukcję used to, jej strukturę w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach, rozumie zasady jej użycia i umie stosować w większości poprawnie w typowych używa go w większości prawidłowo w różnych zna konstrukcję used to, jej strukturę w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach, rozumie zasady jej użycia i umie stosować w większości poprawnie w różnych prawidłowo w różnych zna konstrukcję used to, jej strukturę w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach, rozumie zasady jej użycia i umie stosować poprawnie w różnych RECEPCJA PRODUKCJA I MEDIACJA WGB 2c, d + 2e rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogach rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (wybór wielokrotny); odpowiada krótko, poprawnie na większość pytań do tekstu Lady Gaga potrafi odpowiadać na część pytań dot. wybranego wydarzenia kulturalnego i wyrazić opinię na jego temat zna zasady intonacji zwrotów wyrażających uczucia i stara się stosować poprawnie w praktyce potrafi powiedzieć kilka zdań o operze chińskiej (na bazie notatek) oraz opisać niektóre czynności przeszłe z użyciem konstrukcji used to używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo część rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogach rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (wybór wielokrotny); odpowiada poprawnie na większość pytań do tekstu Lady Gaga potrafi odpowiadać na pytania dot. wybranego wydarzenia kulturalnego i wyrazić opinię na jego temat zna zasady intonacji zwrotów wyrażających uczucia i stosuje na ogół poprawnie w praktyce potrafi krótko opisać operę chińską (na bazie notatek) oraz czynności przeszłe z użyciem konstrukcji used to używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości dokonuje krótkiej, na ogół poprawnej prezentacji polskiej sławy muzycznej (projekt ICT zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo znaczna część rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogach rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (wybór wielokrotny); odpowiada poprawnie na pytania do tekstu Lady Gaga potrafi wyrazić krótką opinię o Lady Gaga oraz prowadzić sterowany dialog o wydarzeniach kulturalnych i wyrażać o nich opinię zna zasady intonacji zwrotów wyrażających uczucia i stosuje w większości poprawnie w praktyce potrafi opisać operę chińską (na bazie notatek) oraz wyrazić opinię na jej temat; umie opisać czynności przeszłe, stosując konstrukcję used to używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest dokonuje krótkiej prezentacji polskiej sławy muzycznej (projekt ICT zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo większość rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogach rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych; (wybór wielokrotny); odpowiada poprawnie, wyczerpująco na pytania do tekstu Lady Gaga potrafi wyrazić opinię o Lady Gaga jako ikonie pop kultury oraz prowadzić dialog o wydarzeniach kulturalnych i wyrażać o nich opinię zna zasady intonacji zwrotów wyrażających uczucia i stosuje poprawnie w praktyce potrafi opisać operę chińską (na bazie notatek) oraz wyrazić opinię na jej temat; umie opisać różne czynności przeszłe, stosując konstrukcję used to używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest dokonuje prezentacji polskiej sławy muzycznej (projekt ICT zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania

77 2f+2g+2h+2i Haunted buildings S+W+Cur TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA RECEPCJA zna podstawowe słownictwo związane z opowieściami o dziwnych zdarzeniach i dotyczące przyzwyczajeń oraz materiałów czytelniczych; zna podstawowe przymiotniki i przysłówki stosowane w opowiadaniach oraz część słówek dot. portali społecznościowych; używa w/w na ogół prawidłowo w prostych zna strukturę i rozumie użycie czasów Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous; używa ich i czasów Past Simple, Past Continuous na ogół poprawnie w prostych ; wykonuje niektóre transformacje ze słowem kluczem rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu; umie sprawdzić znaczenie niektórych słów w słowniku rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (ustawianie wydarzeń we właściwej kolejności, zadanie typu P/F); odpowiada poprawnie, krótko na znaczną część pytań do tekstu Social Networks zna znaczną część słownictwa związanego z opowieściami o dziwnych zdarzeniach i dotyczącego przyzwyczajeń oraz materiałów czytelniczych; zna znaczną część przymiotników i przysłówków stosowanych w opowiadaniach oraz słówek dot. portali społecznościowych; używa w/w na ogół prawidłowo w typowych zna strukturę i rozumie użycie czasów Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous; używa ich i czasów Past Simple, Past Continuous na ogół poprawnie w typowych ; wykonuje część transformacji ze słowem kluczem rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu; umie sprawdzić znaczenie wybranych słów w słowniku rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (ustawianie wydarzeń we właściwej kolejności, zadanie typu P/F); odpowiada poprawnie na większość pytań do tekstu Social Networks zna większość słownictwa związanego z opowieściami o dziwnych zdarzeniach i dotyczącego przyzwyczajeń oraz materiałów czytelniczych; zna większość przymiotników i przysłówków stosowanych w opowiadaniach oraz słówek dot. portali społecznościowych; używa w/w na ogół prawidłowo w różnych zna strukturę i rozumie użycie czasów Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous; używa ich i czasów Past Simple, Past Continuous na ogół poprawnie w różnych ; wykonuje znaczną część transformacji ze słowem kluczem rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu; umie na ogół korzystać ze słownika przy wykonywaniu ćwiczeń leksykalnych rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (ustawianie wydarzeń we właściwej kolejności, zadanie typu P/F); odpowiada poprawnie na prawie wszystkie pytania do tekstu Social Network zna słownictwo związane z opowieściami o dziwnych zdarzeniach i dotyczące materiałów oraz przyzwyczajeń czytelniczych; zna prawie wszystkie przymiotniki i przysłówki stosowane w opowiadaniach oraz słówka dot. portali społecznościowych; używa w/w w większości prawidłowo w różnych zna strukturę i rozumie użycie czasów Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous; używa ich i czasów Past Simple, Past Continuous w większości poprawnie w różnych ; wykonuje większości transformacji ze słowem kluczem rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu; umie korzystać ze słownika przy wykonywaniu ćwiczeń leksykalnych rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (ustawianie wydarzeń we właściwej kolejności, zadanie typu P/F); odpowiada poprawnie na pytania do tekstu Social Networks

78 PRODUKCJA I MEDIACJA WORKBOOK 2f+2g+2h+2i 2 LANGUAGE IN USE REVISION + TEST 2 potrafi powiedzieć kilka zdań o preferencjach czytelniczych swoich i młodzieży w UK (na bazie wykresu); umie prowadzić dialog sterowany o czytanej książce i nawykach czytelniczych potrafi napisać proste opowiadanie sterowane na bazie tekstu słuchanego i przekazać niektóre informacje z tekstu z rozdz. 2i używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest rozwiązuje prawidłowo część wykonuje prawidłowo część zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M2, zna ok % słówek z Word List M2 w zadaniach otwartych posługuje się podstawowym słownictwem i stara się stosować struktury gramatyczne z M2; mimo licznych błędów jest na ogół korzysta czasami z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje niektóre ćwiczenia w Vocab Bank 2 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 40-59% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (krótkie opowiadanie o ciekawym przeżyciu) uzyskuje 8-11 pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie potrafi krótko opisać preferencje czytelnicze swoje i młodzieży w UK (na bazie wykresu); umie prowadzić dialogi sterowane o czytanych książkach i nawykach czytelniczych oraz krótko opisać nawyki czytelnicze rozmówcy potrafi napisać proste opowiadanie sterowane na bazie tekstu słuchanego i przekazać ustnie część informacji z tekstu z rozdz. 2i używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości uczestniczy w projekcie ICT o portalu społecznościowym (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo znaczną część wykonuje prawidłowo znaczną część zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M2, zna ok % słówek z Word List M2 zadaniach otwartych posługuje się wybranym nowopoznanym słownictwem i stosuje większość struktur gramatycznych z M2; mimo błędów jest korzysta dość często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje część ćwiczeń w Vocab Bank 2 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 60-74% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (krótkie opowiadanie o ciekawym przeżyciu) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie potrafi opisać preferencje czytelnicze swoje i młodzieży w UK (na bazie wykresu); umie prowadzić dialogi sterowane o czytanych książkach i nawykach czytelniczych oraz opisać nawyki czytelnicze rozmówcy potrafi napisać opowiadanie na bazie tekstu słuchanego; przekazuje znaczną część treści tekstu z rozdz. 2i używa w miarę zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest aktywnie uczestniczy w projekcie ICT o portalu społecznościowym (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo większość wykonuje prawidłowo większość zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M2, zna ok % słówek z Word List M2 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M2; nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji korzysta często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje znaczną część ćwiczeń w Vocab Bank 2 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 75-89% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (krótkie opowiadanie o ciekawym przeżyciu) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie potrafi opisać preferencje czytelnicze swoje i młodzieży w UK (na bazie wykresu); umie prowadzić dialogi o książkach i nawykach czytelniczych oraz opisać różne nawyki czytelnicze potrafi napisać opowiadanie na bazie tekstu słuchanego; przekazuje treść tekstu z rozdz. 2i i wyraża opinię o popularności portali społecznych używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest prezentuje wybrany portal społecznościowy (projekt ICT zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania wykonuje prawidłowo prawie wszystkie zadania zamknięte sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki z M2, zna min. 85% słówek z Word List M2 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M2; może popełniać drobne błędy korzysta regularnie z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje większość ćwiczeń w Vocab Bank 2 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje min. 90% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (krótkie opowiadanie o ciekawym przeżyciu) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie

79 MATURA SKILLS WGB 2 ZAJĘCIA DODATKO- WE z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobór zdań do luk) i znajomość środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań) uzyskuje 30-49% prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobieranie zdań do osób) i znajomość środków językowych (uzupełnianie luk w tekście wybranymi wyrazami w poprawnej formie oraz parafraza zdań ze słowem kluczem) uzyskuje 30-45% prawidłowych odpowiedzi rozwiązuje prawidłowo część zadań ze str , z Revision (M2) i niektóre z Grammar Bank 2 z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobór zdań do luk) i znajomość środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań) uzyskuje 50-69% prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobieranie zdań do osób) i znajomość środków językowych (uzupełnianie luk w tekście wybranymi wyrazami w poprawnej formie oraz parafraza zdań ze słowem kluczem) uzyskuje 46-64% prawidłowych odpowiedzi rozwiązuje prawidłowo znaczna część zadań ze str , z Revision (M2) i część z Grammar Bank 2 z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobór zdań do luk) i znajomość środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań) uzyskuje 70-89% prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobieranie zdań do osób) i znajomość środków językowych (uzupełnianie luk w tekście wybranymi wyrazami w poprawnej formie oraz parafraza zdań ze słowem kluczem) uzyskuje 65-84% prawidłowych odpowiedzi rozwiązuje prawidłowo większość zadań ze str , z Revision (M2) i znaczną część z Grammar Bank 2 z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobór zdań do luk) i znajomość środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań) uzyskuje min. 90% prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobieranie zdań do osób) i znajomość środków językowych (uzupełnianie luk w tekście wybranymi wyrazami w poprawnej formie oraz parafraza zdań ze słowem kluczem) uzyskuje min. 85% prawidłowych odpowiedzi rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania ze str , z Revision (M2) i większość z Grammar Bank 2 MODUŁ 3

80 3a+3b Wild places Extreme outdoors TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA zna podstawowe słownictwo dot. opisu i prognozy pogody oraz zjawisk ekstremalnych, zna podstawowe słownictwo dot. sportów i czynności ekstremalnych oraz sprzętu z nimi związanego; używa w/w na ogół prawidłowo w prostych zna i rozumie użycie struktur służących do wyrażania przyszłości: will, be going to, czasów Present Continuous, Present Simple, zna zasady tworzenia i użycia zdań warunkowych typu 0 i 1; potrafi na ogół poprawnie stosować tę wiedzę i struktury w prostych zna znaczną część słownictwa dot. opisu i prognozy pogody oraz zjawisk ekstremalnych, zna znaczną część słownictwa dot. sportów i czynności ekstremalnych oraz sprzętu z nimi związanego; używa w/w na ogół prawidłowo w typowych zna i rozumie użycie struktur służących do wyrażania przyszłości: will, be going to, czasów Present Continuous, Present Simple, zna zasady tworzenia i użycia zdań warunkowych typu 0 i 1; potrafi na ogół poprawnie stosować tę wiedzę i struktury w typowych zna większość słownictwa dot. opisu i prognozy pogody oraz zjawisk ekstremalnych, zna większość słownictwa dot. sportów i czynności ekstremalnych oraz sprzętu z nimi związanego; używa w/w na ogół prawidłowo w różnych zna i rozumie użycie struktur służących do wyrażania przyszłości: will, be going to, czasów Present Continuous, Present Simple, zna zasady tworzenia i użycia zdań warunkowych typu 0 i 1; potrafi na ogół poprawnie stosować tę wiedzę i struktury w różnych zna słownictwo dot. opisu i prognozy pogody oraz zjawisk ekstremalnych, zna słownictwo dot. sportów i czynności ekstremalnych oraz sprzętu z nimi związanego; używa w/w w większości prawidłowo w różnych zna i rozumie użycie struktur służących do wyrażania przyszłości: will, be going to, czasów Present Continuous, Present Simple, zna zasady tworzenia i użycia zdań warunkowych typu 0 i 1; potrafi poprawnie stosować tę wiedzę i struktury w różnych RECEPCJA rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach; umie sprawdzić znaczenie niektórych słów w słowniku rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów (uzupełnianie luk informacyjnych i zadanie typu P/F) oraz uzupełnia prawidłowo część luk sterowanych w tekście w rozdz. 3b rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach; umie sprawdzić znaczenie wybranych słów w słowniku rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów (uzupełnianie luk informacyjnych i zadanie typu P/F) oraz uzupełnia prawidłowo znaczną część luk sterowanych w tekście w rozdz. 3b rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach; umie na ogół korzystać ze słownika przy wykonywaniu ćwiczeń leksykalnych rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów (uzupełnianie luk informacyjnych i zadanie typu P/F) oraz uzupełnia prawidłowo większość luk sterowanych w tekście w rozdz. 3b rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach; umie korzystać ze słownika przy wykonywaniu ćwiczeń leksykalnych rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów (uzupełnianie luk informacyjnych i zadanie typu P/F) oraz uzupełnia prawidłowo luki sterowane w tekście w rozdz. 3b

81 PRODUKCJA I MEDIACJA WGB 3a+3b 3c+3d+3e CC+EE Climate change TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA RECEPCJA PRODUKCJA I potrafi krótko opisać pogodę dzisiejszą, jutrzejszą i typową dla 1 pory roku oraz opisać jedną wybraną ilustrację ze str. 43 potrafi zrobić notatki do tekstu o Antarktyce i powiedzieć kilka zdań o wybranym sporcie ekstremalnym uczestniczy w dialogu dot. planów na weekend i przewidywanych czynności w lecie używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo część zna pobieżnie tematykę i podstawowe słownictwo związane ze szlakiem turystycznym w Appalachach w USA; zna podstawowe słownictwo dotyczące zakwaterowania, rezerwacji i zmian klimatycznych; używa w/w na ogół prawidłowo w prostych rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych (zadanie typu P/F i dobór zdań do akapitów); uzupełnia częściowo streszczenie tekstu z rozdz. 3e potrafi prowadzić krótki dialog sterowany dotyczący rezerwacji potrafi krótko opisać pogodę dzisiejszą, jutrzejszą i typową dla 2 pór roku oraz dokładnie opisać jedną wybraną ilustrację ze str. 43 potrafi krótko opisać Antarktykę (na bazie notatek do tekstu) i porównać ze sobą dwa sporty ekstremalne aktywnie uczestniczy w dialogu dot. planów na weekend i przewidywanych czynności w lecie używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości uczestniczy w projekcie ICT nt. Antarktyki (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo znaczną część zna dość dobrze tematykę i znaczną część słownictwa związanego ze szlakiem turystycznym w Appalachach w USA; zna znaczną część słownictwa dotyczącego zakwaterowania, rezerwacji i zmian klimatycznych; używa w/w na ogół prawidłowo w typowych potrafi opisać pogodę dzisiejszą, jutrzejszą i typową dla różnych pór roku oraz dokładnie opisać wybrane ilustracje ze str. 43 potrafi krótko opisać Antarktykę (na bazie notatek) i napisać o swoich przeżyciach na Antarktyce dość swobodnie prowadzi dialog dot. planów na weekend i przewidywanych czynności w lecie używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest aktywnie uczestniczy w projekcie ICT nt. Antarktyki (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo większość zna dobrze tematykę i większość słownictwa związanego ze szlakiem turystycznym w Appalachach w USA; zna większość słownictwa dotyczącego zakwaterowania, rezerwacji i zmian klimatycznych; używa w/w na ogół prawidłowo w różnych potrafi opisać różne sytuacje pogodowe i pogodę typową dla różnych pór roku oraz dokładnie opisać ilustracje ze str. 43 potrafi opisać Antarktykę (na bazie notatek) i napisać o swoich przeżyciach na Antarktyce swobodnie prowadzi dialog dot. planów na weekend i przewidywanych czynności w lecie używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest prezentuje rezultaty projektu ICT o Antarktyce (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania zna bardzo dobrze tematykę i słownictwo związane ze szlakiem turystycznym w Appalachach w USA; zna słownictwo dotyczące zakwaterowania, rezerwacji i zmian klimatycznych; używa w/w prawidłowo w różnych rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych (zadanie typu P/F i dobór zdań do akapitów); na ogół prawidłowo uzupełnia streszczenie tekstu z rozdz. 3e potrafi prowadzić krótki dialog sterowany dotyczący rezerwacji rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych (zadanie typu P/F i dobór zdań do akapitów); w większości prawidłowo uzupełnia streszczenie tekstu z rozdz. 3e potrafi prowadzić krótki dialog dotyczący rezerwacji pobytu w rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych (zadanie typu P/F i dobór zdań do akapitów); uzupełnia prawidłowo streszczenie tekstu z rozdz. 3e potrafi prowadzić krótki dialog dotyczący rezerwacji pobytu w

82 MEDIACJA WGB 3c, d + 3e 3f+3g+3h+3i Survivors S+W+Cur TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA RECEPCJA pobytu w apartamencie, odgrywa rolę klienta zna zasady stosowania akcentu w rzeczownikach złożonych i stara się wymawiać je na ogół prawidłowo umie krótko, na ogół poprawnie objaśnić schemat prezentujący powody ocieplenia na Ziemi potrafi napisać 3-4 zdania na temat problemu globalnego ocieplenia używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo część zna podstawowe słownictwo dotyczące sprzętu kempingowego, przygód i ekstremalnych przeżyć oraz aktywnych form spędzania czasu; zna podstawowe słówka dotyczące jaskiń; używa w/w na ogół prawidłowo w prostych zna zasady tworzenia i użycia zdań warunkowych typu 2 i 3 oraz konstrukcji typu I wish, If only powyższe reguły i struktury stosuje na ogół prawidłowo w prostych rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i pobytu w apartamencie, odgrywa rolę klienta zna zasady stosowania akcentu w rzeczownikach złożonych oraz wymawia je na ogół prawidłowo umie krótko objaśnić schemat prezentujący powody ocieplenia na Ziemi potrafi krótko wyrazić opinię o problemie globalnego ocieplenia używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości uczestniczy w tworzeniu strony internetowej o miejscu przyrodniczym w Polsce i w projekcie ICT o globalnym ociepleniu (zadania dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo znaczną część zna znaczną część słownictwa dotyczącego sprzętu kempingowego, przygód i ekstremalnych przeżyć oraz aktywnych form spędzania czasu; zna znaczną część słówek dotyczących jaskiń; używa w/w na ogół prawidłowo w typowych zna zasady tworzenia i użycia zdań warunkowych typu 2 i 3 oraz konstrukcji typu I wish, If only powyższe reguły i struktury stosuje na ogół prawidłowo w typowych rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych apartamencie, umie odegrać role klienta i recepcjonisty zna zasady stosowania akcentu w rzeczownikach złożonych i wymawia je w większości prawidłowo umie objaśnić schemat prezentujący powody ocieplenia na Ziemi potrafi wyrazić opinię o problemie globalnego ocieplenia oraz krótko opisać zagrożenia z punktu widzenia zwierząt używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest uczestniczy aktywnie w tworzeniu strony internetowej o miejscu przyrodniczym w Polsce i w projekcie ICT o globalnym ociepleniu (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo większość zna większość słownictwa dotyczącego sprzętu kempingowego, przygód i ekstremalnych przeżyć oraz aktywnych form spędzania czasu; zna większość słówek dotyczących jaskiń; używa w/w na ogół prawidłowo w różnych zna zasady tworzenia i użycia zdań warunkowych typu 2 i 3 oraz konstrukcji typu I wish, If only powyższe reguły i struktury stosuje na ogół prawidłowo w różnych rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych apartamencie, umie odegrać obydwie role i parafrazować niektóre zwroty zna zasady stosowania akcentu w rzeczownikach złożonych i wymawia je prawidłowo umie szczegółowo objaśnić schemat prezentujący powody ocieplenia na Ziemi potrafi wyrazić opinię o problemie globalnego ocieplenia oraz opisać zagrożenia z punktu widzenia zwierząt używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest tworzy stronę internetową o miejscu przyrodniczym w Polsce; prezentuje efekty globalnego ocieplenia (projekty ICT zadania dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania zna słownictwo dotyczące sprzętu kempingowego, przygód i ekstremalnych przeżyć oraz aktywnych form spędzania czasu; zna prawie wszystkie słówka dotyczące jaskiń; używa w/w w większości prawidłowo w różnych zna zasady tworzenia i użycia zdań warunkowych typu 2 i 3 oraz konstrukcji typu I wish, If only powyższe reguły i struktury stosuje w większości prawidłowo w różnych rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie

83 PRODUKCJA I MEDIACJA WGB 3f+3g+3h+3i 3 słuchanych (dobór zdań do luk, wybór wielokrotny oraz dobór nagłówków do akapitów) potrafi dokonać częściowego, sterowanego streszczenia tekstu z rozdz. 3f potrafi opisać wskazaną ilustrację z rozdz. 3g prezentującą sytuację w parku i odpowiedzieć na część pytań dotyczących spędzania czasu wolnego; uzyskuje 2 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) potrafi napisać 3-4 zdania o przeżyciach związanych z pobytem w jaskini (na bazie tekstu) używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół umie napisać półoficjalny sterowany w odpowiedzi na ogłoszenie; uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) rozwiązuje prawidłowo część wykonuje prawidłowo część zadań zamkniętych sprawdzających i słuchanych (dobór zdań do luk, wybór wielokrotny oraz dobór nagłówków do akapitów) potrafi dokonać sterowanego streszczenia tekstu z rozdz. 3f potrafi dość dokładnie opisać wskazaną ilustrację z rozdz. 3g prezentującą sytuację w parku i odpowiedzieć na większość pytań dotyczących spędzania czasu wolnego; uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) potrafi krótko opisać przeżycia związane z pobytem w jaskini (na bazie tekstu) używa słownictwa i struktur na poziomie podstawowym, jest w większości umie napisać półoficjalny sterowany w odpowiedzi na ogłoszenie; uzyskuje 5-6 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) uczestniczy w projekcie ICT o jaskiniach (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo znaczną część wykonuje prawidłowo znaczną część zadań zamkniętych sprawdzających i tekstu słuchanych (dobór zdań do luk, wybór wielokrotny oraz dobór nagłówków do akapitów) potrafi dokonać sterowanego streszczenia tekstu z rozdz. 3f potrafi dokładnie opisać wskazaną ilustrację z rozdz. 3g prezentującą sytuację w parku i odpowiedzieć na pytania dotyczące spędzania czasu wolnego; uzyskuje 5 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) potrafi dokładnie opisać wybrane ilustracje z rozdz. 3g i odpowiedzieć na pytania związane z jedną z nich potrafi opisać przeżycia i emocje związane z pobytem w jaskini (na bazie tekstu) używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest umie napisać półoficjalny sterowany w odpowiedzi na ogłoszenie; uzyskuje 7-8 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) aktywnie uczestniczy w projekcie ICT o jaskiniach (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo większość wykonuje prawidłowo większość zadań zamkniętych sprawdzających tekstów pisanych i słuchanych(dobór zdań do luk, wybór wielokrotny oraz dobór nagłówków do akapitów) potrafi dokonać streszczenia tekstu z rozdz. 3f oraz relacjonować wydarzenia z punktu widzenia jego bohaterów potrafi dokładnie opisać wskazaną ilustrację z rozdz. 3g prezentującą sytuację w parku i wyczerpująco odpowiedzieć na pytania dotyczące spędzania czasu wolnego; uzyskuje 6 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) potrafi opisać przeżycia i emocje związane z pobytem w jaskini (na bazie tekstu) używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest umie napisać półoficjalny sterowany w odpowiedzi na ogłoszenie; uzyskuje 9-10 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) dokonuje prezentacji rezultatów projektu ICT o jaskiniach (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania wykonuje prawidłowo prawie wszystkie zadania zamknięte

84 LANGUAGE IN USE REVISION + TEST 3 MATURA SKILLS znajomość słownictwa i gramatyki z M3, zna ok % słówek z Word List M3 w zadaniach otwartych posługuje się podstawowym słownictwem i stara się używać struktury gramatyczne z M3; mimo błędów jest na ogół korzysta czasami z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje niektóre ćwiczenia w Vocab Bank 3 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 40-59% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( w odpowiedzi na ogłoszenie) uzyskuje 8-11 pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (zadanie typu P/F) i znajomość środków językowych (uzupełnianie luk w dwóch zdaniach) uzyskuje 30-49% prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających znajomość środków językowych (tekst z lukami sterowanymi i zadanie słowotwórcze) uzyskuje 30-49% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (materiał stymulującego dot. propozycji wycieczek + odpowiedzi na pytania dot. form spędzania wakacji) wybiera jedną propozycję i odrzuca inne, stara się podać częściowe uzasadnienia i odpowiedzieć na 1 pytanie; uzyskuje 2 znajomość słownictwa i gramatyki z M3, zna ok % słówek z Word List M3 w zadaniach otwartych posługuje się wybranym nowopoznanym słownictwem i stosuje większość struktur gramatycznych z M3; mimo błędów jest korzysta dość często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje część ćwiczeń w Vocab Bank 3 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 60-74% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( w odpowiedzi na ogłoszenie) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (zadanie typu P/F) i znajomość środków językowych (uzupełnianie luk w dwóch zdaniach) uzyskuje 50-69% prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających znajomość środków językowych (tekst z lukami sterowanymi i zadanie słowotwórcze) uzyskuje 46-64% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (materiał stymulującego dot. propozycji wycieczek + odpowiedzi na pytania dot. form spędzania wakacji) wybiera jedną propozycję i odrzuca inne, podaje częściowe uzasadnienia, odpowiada na 1 pytanie; uzyskuje 3-4 znajomość słownictwa i gramatyki z M3, zna ok % słówek z Word List M3 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M3; nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji korzysta często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje znaczną część ćwiczeń w Vocab Bank 3 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 75-89% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( w odpowiedzi na ogłoszenie) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (zadanie typu P/F) i znajomość środków językowych (uzupełnianie luk w dwóch zdaniach) uzyskuje 70-89% prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających znajomość środków językowych (tekst z lukami sterowanymi i zadanie słowotwórcze) uzyskuje 65-84% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (materiał stymulującego dot. propozycji wycieczek + odpowiedzi na pytania dot. form spędzania wakacji) wybiera jedną propozycję i odrzuca inne, podaje uzasadnienia, odpowiada na 2 pytania; uzyskuje 5 pkt. wg kryteriów sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki z M3, zna min. 85% słówek z Word List M3 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M3; może popełniać drobne błędy korzysta regularnie z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje większość ćwiczeń w Vocab Bank 3 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje min. 90% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym ( w odpowiedzi na ogłoszenie) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (zadanie typu P/F) i znajomość środków językowych (uzupełnianie luk w dwóch zdaniach) uzyskuje min. 90% prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających znajomość środków językowych (tekst z lukami sterowanymi i zadanie słowotwórcze) uzyskuje min. 85% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi ustnej (U) (materiał stymulującego dot. propozycji wycieczek + odpowiedzi na pytania dot. form spędzania wakacji) wybiera jedną propozycję i odrzuca inne, podaje uzasadnienia, odpowiada wyczerpująco na 2 pytania; uzyskuje 6

85 WGB 3 ZAJĘCIA DODATKO- WE pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną rozwiązuje prawidłowo część zadań ze str , z Revision (M3) i niektóre z Grammar Bank 3 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną rozwiązuje prawidłowo znaczną część większość zadań ze str , z Revision (M3) i część z Grammar Bank 3 maturalnych za sprawność komunikacyjną rozwiązuje prawidłowo większość zadań ze str , z Revision (M3) i znaczną część z Grammar Bank 3 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania ze str , z Revision (M3) i większość z Grammar Bank 3 4a+4b Technology & health Home remedies TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA zna podstawowe słownictwo dotyczące higienicznego trybu życia, problemów zdrowotnych związanych z używaniem urządzeń technicznych oraz chorób, dolegliwości i naturalnych środków leczniczych; używa w/w na ogół prawidłowo w prostych zna i rozumie użycie czasowników modalnych must, have to, should, can, could, may, might; zna i rozumie użycie czasowników modalnych i ich ekwiwalentów w czasie przeszłym powyższą wiedzę i struktury stosuje na ogół poprawnie w prostych, w tym stara się wykonać parafrazy zdaniowe z czasownikami modalnymi oraz przetłumaczyć sparafrazowane zdania na język polski MODUŁ 4 zna znaczną część słownictwa dotyczącego higienicznego trybu życia, problemów zdrowotnych związanych z używaniem urządzeń technicznych oraz chorób, dolegliwości i naturalnych środków leczniczych; używa w/w na ogół prawidłowo w typowych zna i rozumie użycie czasowników modalnych must, have to, should, can, could, may, might; zna i rozumie użycie czasowników modalnych i ich ekwiwalentów w czasie przeszłym powyższą wiedzę i struktury stosuje na ogół poprawnie w typowych, w tym w parafrazach zdaniowych z czasownikami modalnymi; tłumaczy na ogół poprawnie sparafrazowane zdania na język polski zna większość słownictwa dotyczącego higienicznego trybu życia, problemów zdrowotnych związanych z używaniem urządzeń technicznych oraz chorób, dolegliwości i naturalnych środków leczniczych; używa w/w na ogół prawidłowo w różnych zna i rozumie użycie czasowników modalnych must, have to, should, can, could, may, might; zna i rozumie użycie czasowników modalnych i ich ekwiwalentów w czasie przeszłym powyższą wiedzę i struktury stosuje na ogół poprawnie w różnych, w tym w parafrazach zdaniowych z czasownikami modalnymi; tłumaczy w większości poprawnie sparafrazowane zdania na język polski zna słownictwo dotyczące higienicznego trybu życia, problemów zdrowotnych związanych z używaniem urządzeń technicznych oraz chorób, dolegliwości i naturalnych środków leczniczych; używa w/w w większości prawidłowo w różnych zna i rozumie użycie czasowników modalnych must, have to, should, can, could, may, might; zna i rozumie użycie czasowników modalnych i ich ekwiwalentów w czasie przeszłym powyższą wiedzę i struktury stosuje w większości poprawnie w różnych, w tym w parafrazach zdaniowych z czasownikami modalnymi; tłumaczy poprawnie sparafrazowane zdania na język polski

86 RECEPCJA PRODUKCJA I MEDIACJA WGB 4a+4b 4c+4d+4e CC+EE Amazing abilities TEMATYKA LEKSYKA rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów i artykułów spożywczych do pytań oraz określanie problemów zdrowotnych rozmówców i sposobów poradzenia sobie z nimi) potrafi krótko opisać wybraną ilustrację związaną z higienicznym trybem życia umie krótko opisać w języku polskim 2 urządzenia techniczne wraz z zasadami ich bezpiecznego używania potrafi krótko opisać 2 przeszłe problemy zdrowotne i sposoby radzenia sobie z nimi oraz prowadzić krótkie dialogi o 2 wybranych problemach zdrowotnych, umie udzielić rad dotyczących ich leczenia używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo część zna pobieżnie tematykę i podstawowe słownictwo dotyczące niebezpiecznych zwierząt Australii, zna podstawowe słownictwo związane z wizytą u lekarza oraz opisywaniem akcji; używa w/w na ogół prawidłowo w prostych rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów i artykułów spożywczych do pytań oraz określanie problemów zdrowotnych rozmówców i sposobów poradzenia sobie z nimi) potrafi krótko opisać 2 wybrane ilustracje związane z higienicznym trybem życia umie krótko opisać w języku polskim lub angielskim 2-3 urządzenia techniczne wraz z zasadami ich bezpiecznego używania potrafi krótko opisać 3-4 przeszłe problemy zdrowotne i sposoby radzenia sobie z nimi oraz prowadzić krótkie dialogi o wybranych problemach zdrowotnych, umie udzielić rad dotyczących ich leczenia używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości uczestniczy w projektach ICT dot. zdrowia (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo znaczną część zna dość dobrze tematykę i znaczną część słownictwa dotyczącego niebezpiecznych zwierząt Australii, zna znaczną część słownictwa związanego z wizytą u lekarza oraz opisywaniem akcji; używa w/w na ogół prawidłowo w typowych rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów i artykułów spożywczych do pytań oraz określanie problemów zdrowotnych rozmówców i sposobów poradzenia sobie z nimi) potrafi krótko opisać kilka ilustracji związanych z higienicznym trybem życia umie krótko opisać w j. angielskim kilka urządzeń technicznych wraz z zasadami ich bezpiecznego używania potrafi krótko opisać kilka przeszłych problemów zdrowotnych i sposoby radzenia sobie z nimi oraz prowadzić krótkie dialogi o problemach zdrowotnych, umie udzielić rad dotyczących ich leczenia używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest aktywnie uczestniczy w projektach ICT dot. zdrowia (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo większość zna dobrze tematykę i większość słownictwa dotyczącego niebezpiecznych zwierząt Australii, zna większość słownictwa związanego z wizytą u lekarza oraz opisywaniem akcji; używa w/w na ogół prawidłowo w różnych rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów i artykułów spożywczych do pytań oraz określanie problemów zdrowotnych rozmówców i sposobów poradzenia sobie z nimi) potrafi opisać ilustracje związane z higienicznym trybem życia umie opisać w języku angielskim różne urządzenia techniczne wraz z zasadami ich bezpiecznego używania oraz różne urządzenia techniczne i zasady ich bezpiecznego używania potrafi opisać przeszłe problemy zdrowotne i sposoby radzenia sobie z nimi oraz prowadzić krótkie dialogi o problemach zdrowotnych, umie udzielić rad dotyczących ich leczenia używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest prezentuje rezultaty projektów ICT dot. zdrowia (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania zna bardzo dobrze tematykę i słownictwo dotyczące niebezpiecznych zwierząt Australii, zna słownictwo związane z wizytą u lekarza oraz opisywaniem akcji; używa w/w w większości prawidłowo w różnych

87 GRAMA- TYKA RECEPCJA PRODUKCJA I MEDIACJA WGB 4c, d + 4e rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (zadanie typu P/F oraz na wybór wielokrotny); dopasowuje niektóre słowa do ich znaczenia (rozdz. 4c) i wyszukuje część kolokacji (rozdz. 4e) potrafi krótko opisać wybrany problem zdrowotny i udzielić rady z nim związanej potrafi prowadzić sterowany dialog u lekarza, odgrywa rolę pacjenta poprawnie rozróżnia część wyrazów rymujących się potrafi krótko opisać przeżycia bohatera tekstu oraz przy pomocy innych napisać wywiad z bohaterem tekstu (rozdz. 4e) używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo część rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (zadanie typu P/F oraz na wybór wielokrotny); na ogół poprawnie dopasowuje słowa do ich znaczenia (rozdz. 4c) i wyszukuje kolokacje (rozdz. 4e) potrafi krótko opisać 2 wybrane problemy zdrowotne i udzielić rad z nimi związanych potrafi prowadzić sterowany dialog u lekarza, odgrywa rolę pacjenta na ogół poprawnie rozróżnia wyrazy rymujące się potrafi krótko opisać przeżycia i emocje bohatera tekstu oraz przy pomocy innych napisać i odegrać wywiad z bohaterem tekstu (rozdz. 4e) używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości uczestniczy w projekcie ICT: rozwiązuje kwiz o niebezpiecznych zwierzętach w Polsce/ w Europie (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo znaczną część rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (zadanie typu P/F oraz na wybór wielokrotny); w większości poprawnie dopasowuje słowa do ich znaczenia (rozdz. 4c) i wyszukuje kolokacje (rozdz. 4e) umie opisać spotkanie zwierzęcia z tekstu (rozdz. 4c); potrafi krótko opisać kilka problemów zdrowotnych i udzielić rad z nimi związanych oraz prowadzi dialog u lekarza, umie odegrać rolę pacjenta i lekarza poprawnie rozróżnia większość wyrazów rymujących się potrafi opisać przeżycia i emocje bohatera tekstu oraz przeprowadzić z nim wywiad (rozdz. 4e) używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest redaguje kwiz o niebezpiecznych zwierzętach w Polsce/ w Europie: pisze 4-5 zdań typu P/F (projekt ICT zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo większość rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (zadanie typu P/F oraz na wybór wielokrotny); poprawnie dopasowuje słowa do ich znaczenia (rozdz. 4c) i wyszukuje kolokacje (rozdz. 4e) umie opisać spotkanie 2 zwierząt z tekstu (rozdz. 4c); potrafi opisać problemy zdrowotne i udzielić rad z nimi związanych oraz prowadzić dialog u lekarza, umie odegrać rolę pacjenta i lekarza oraz sparafrazować niektóre zwroty poprawnie rozróżnia wyrazy rymujące się potrafi opisać przeżycia i emocje bohatera tekstu, wyrazić opinie o nim i przeprowadzić z nim wywiad, umie odegrać obydwie role w wywiadzie (rozdz. 4e) używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest redaguje kwiz o niebezpiecznych zwierzętach w Polsce/ w Europie: pisze 7 zdań typu P/F (projekt ICT zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania

88 4f+4g+4h+4i Feeling afraid S+W+Cur TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA RECEPCJA zna podstawowe słownictwo związane z uczuciem strachu, fobiami oraz snem jako elementem zdrowego trybu życia, zna podstawowe słówka dotyczące problemów nastolatków i sposobów ich rozwiązywania; używa w/w w prostych zna i rozumie zasady użycia zaimków względnych oraz tworzenia zdań względnych; zna i rozumie użycie konstrukcji: both and, either or, neither nor; stosuje w/w na ogół poprawnie w prostych rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór zdań do luk i zdań do rozmówców oraz zadanie typu P/F); sporządza notatki i przekazuje na ogół poprawnie wybrane treści tekstu zna znaczną część słownictwa związane go z uczuciem strachu, fobiami oraz snem jako elementem zdrowego trybu życia, zna znaczną część słówek dotyczących problemów nastolatków i sposobów ich rozwiązywania; używa w/w na ogół prawidłowo w typowych zna i rozumie zasady użycia zaimków względnych oraz tworzenia zdań względnych; zna i rozumie użycie konstrukcji: both and, either or, neither nor; stosuje w/w na ogół poprawnie w praktyce rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór zdań do luk i zdań do rozmówców oraz zadanie typu P/F); sporządza notatki i przekazuje wybrane treści tekstu zna większość słownictwa związanego z uczuciem strachu, fobiami oraz snem jako elementem zdrowego trybu życia, zna większość słówek dotyczących problemów nastolatków i sposobów ich rozwiązywania; używa w/w na ogół prawidłowo w różnych zna i rozumie zasady użycia zaimków względnych oraz tworzenia zdań względnych; zna i rozumie użycie konstrukcji: both and, either or, neither nor; stosuje w/w w większości poprawnie w praktyce rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór zdań do luk i zdań do rozmówców oraz zadanie typu P/F); sporządza notatki i przekazuje krótkie streszczenie tekstu zna słownictwo związane z uczuciem strachu, fobiami oraz snem jako elementem zdrowego trybu życia, zna prawie wszystkie słówka dotyczące problemów nastolatków i sposobów ich rozwiązywania; używa w/w w większości prawidłowo w różnych zna i rozumie zasady użycia zaimków względnych oraz tworzenia zdań względnych; zna i rozumie użycie konstrukcji: both and, either or, neither nor; stosuje w/w poprawnie w praktyce rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór zdań do luk i zdań do rozmówców oraz zadanie typu P/F); sporządza notatki i przekazuje streszczenie tekstu

89 PRODUKCJA I MEDIACJA umie przekazać niektóre informacje z tekstów, używając słów kluczowych potrafi krótko opisać 1 przypadek odczuwania lęku i doświadczeń z tym związanych oraz opisać 1 ilustrację dotyczącą sytuacji problemowej potrafi prowadzić krótki sterowany dialog o wybranym problemie i propozycji rozwiązania go oraz odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących snu używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół pisze rozprawkę sterowaną pt. How to resist peer pressure, uzyskuje 4-5 pkt. wg kryteriów maturalnych (R) umie przekazać część treści tekstów, używając słów kluczowych potrafi krótko opisać 2 przypadki odczuwania lęku i doświadczeń z tym związanych oraz opisać 1 ilustrację dot. sytuacji problemowej umie prowadzić krótkie sterowane dialogi o wybranych problemach oraz propozycjach ich rozwiązania i opisać krótko swoje nawyki zw. ze snem używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości pisze rozprawkę sterowaną pt. How to resist peer pressure, uzyskuje 6-8 pkt. wg kryteriów maturalnych (R) uczestniczy w projekcie ICT na temat snu (zadanie dodatkowe) umie przekazać znaczną część treści tekstów, używając słów kluczowych potrafi krótko opisać 3 przypadki odczuwania lęku i doświadczeń z tym związanych oraz opisać ilustracje dot. sytuacji problemowych potrafi prowadzić krótkie sterowane dialogi o problemach oraz propozycjach ich rozwiązania i opisać swoje nawyki związane ze snem używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest pisze rozprawkę sterowaną pt. How to resist peer pressure, uzyskuje 9-11 pkt. wg kryteriów maturalnych (R) aktywnie uczestniczy w projekcie ICT na temat snu (zadanie dodatkowe) umie przekazać większość treści tekstów, używając słów kluczowych potrafi opisać różne przypadki odczuwania lęku i doświadczeń z tym związanych oraz opisać ilustracje dot. sytuacji problemowych potrafi prowadzić krótkie sterowane dialogi o problemach i propozycjach ich rozwiązania oraz opisać, w formie dłuższej wypowiedzi, swoje nawyki związane ze snem używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest pisze rozprawkę sterowaną pt. How to resist peer pressure, uzyskuje pkt. wg kryteriów maturalnych (R) prezentuje rezultaty projektu ICT na temat snu (zadanie dodatkowe) WGB 4f+4g+4h+4i rozwiązuje prawidłowo część rozwiązuje prawidłowo znaczną część rozwiązuje prawidłowo większość rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania 4 LANGUAGE IN USE REVISION + TEST 4 wykonuje prawidłowo część zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M4, zna ok % słówek z Word List M4 w zadaniach otwartych posługuje się podstawowym słownictwem i stara się stosować struktury gramatyczne z M4; mimo licznych błędów jest na ogół korzysta czasami z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje niektóre ćwiczenia w Vocab Bank 4 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 40-59% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (rozprawka sugerująca rozwiązanie wykonuje prawidłowo znaczną część zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M4, zna ok % słówek z Word List M4 w zadaniach otwartych posługuje się wybranym nowopoznanym słownictwem i stosuje większość struktur gramatycznych z M4; mimo błędów jest korzysta dość często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje część ćwiczeń w Vocab Bank 4 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 60-74% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (rozprawka sugerująca rozwiązanie wykonuje prawidłowo większość zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M4, zna ok % słówek z Word List M4 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M4; nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji korzysta często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje znaczną część ćwiczeń w Voc Bank 4 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 75-89% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (rozprawka sugerująca rozwiązanie problemu) uzyskuje pkt. wg wykonuje prawidłowo prawie wszystkie zadania zamknięte sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki z M4, zna min. ok. 85% słówek z Word List M4 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M4; może popełniać drobne błędy korzysta regularnie z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje większość ćwiczeń w Vocab Bank 4 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje min. 90% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (rozprawka sugerująca rozwiązanie problemu) uzyskuje pkt. wg

90 MATURA SKILLS WGB 4 ZAJĘCIA DODATKO- WE problemu) uzyskuje 8-11 pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie problemu) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie kryteriów opisanych we wstępie kryteriów opisanych we wstępie z zadań egzaminacyjnych na poziomie z zadań egzaminacyjnych na poziomie z zadań egzaminacyjnych na poziomie z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających podstawowym (P) sprawdzających podstawowym (P) sprawdzających podstawowym (P) sprawdzających znajomość środków językowych znajomość środków językowych znajomość środków językowych znajomość środków językowych (parafraza fragmentów zdań wybór (parafraza fragmentów zdań wybór (parafraza fragmentów zdań wybór (parafraza fragmentów zdań wybór wielokrotny) i umiejętność rozumienia wielokrotny) i umiejętność rozumienia wielokrotny) i umiejętność rozumienia wielokrotny) i umiejętność rozumienia tekstów pisanych (dobieranie pytań do tekstów pisanych (dobieranie pytań do tekstów pisanych (dobieranie pytań do tekstów pisanych (dobieranie pytań do akapitów) uzyskuje 30-49% akapitów) uzyskuje 50-69% akapitów) uzyskuje 70-89% akapitów) uzyskuje min. 90% prawidłowych odpowiedzi prawidłowych odpowiedzi prawidłowych odpowiedzi prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie z zadań egzaminacyjnych na poziomie z zadań egzaminacyjnych na poziomie z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających rozszerzonym (R) sprawdzających rozszerzonym (R) sprawdzających rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu umiejętność rozumienia ze słuchu umiejętność rozumienia ze słuchu umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) i znajomość (wybór wielokrotny) i znajomość (wybór wielokrotny) i znajomość (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (uzupełnianie środków językowych (uzupełnianie środków językowych (uzupełnianie środków językowych (uzupełnianie luk luk w tekście podanymi wyrazami w luk w tekście podanymi wyrazami w luk w tekście podanymi wyrazami w w tekście podanymi wyrazami w poprawnej formie oraz tekst z lukami poprawnej formie oraz tekst z lukami poprawnej formie oraz tekst z lukami poprawnej formie oraz tekst z lukami otwartymi) uzyskuje 30-45% otwartymi) uzyskuje 46-64% otwartymi) uzyskuje 65-84% otwartymi) uzyskuje min. 84% prawidłowych odpowiedzi prawidłowych odpowiedzi prawidłowych odpowiedzi prawidłowych odpowiedzi rozwiązuje prawidłowo część zadań ze rozwiązuje prawidłowo znaczną część rozwiązuje prawidłowo większość rozwiązuje prawidłowo prawie str , z Revision (M4) i niektóre z zadań ze str , z Revision (M4) i zadań ze str , z Revision (M4) i wszystkie zadania ze str , z Grammar Bank 4 część z Grammar Bank 4 znaczną część z Grammar Bank 4 Revision (M4) i większość z Gr.B. 4 5a+5b How annoying! Culture zna podstawowe słownictwo dotyczące wydarzeń w życiu rodzinnym i zawodowym, złych przyzwyczajeń i denerwujących MODUŁ 5 zna znaczną część słownictwa dotyczącego wydarzeń w życiu rodzinnym i zawodowym, złych przyzwyczajeń i denerwujących zna większość słownictwa dotyczącego wydarzeń w życiu rodzinnym i zawodowym, złych przyzwyczajeń i denerwujących zna słownictwo dotyczące wydarzeń w życiu rodzinnym i zawodowym, złych przyzwyczajeń i denerwujących sytuacji oraz różnic kulturowych i

91 shock TEMATYKA LEKSYKA sytuacji oraz różnic kulturowych i problemów napotykanych zagranicą; używa w/w na ogół prawidłowo w prostych sytuacji oraz różnic kulturowych i problemów napotykanych zagranicą; używa w/w na ogół prawidłowo w typowych sytuacji oraz różnic kulturowych i problemów napotykanych zagranicą; używa w/w w większości prawidłowo w różnych problemów napotykanych zagranicą; używa w/w prawidłowo w różnych GRAMA- TYKA zna strukturę oraz zasady użycia czasu Present Perfect Continuous i określenia czasowe z nim używane; rozumie różnicę między użyciem tego czasu i czasów Present Perfect, Past Simple; zna i rozumie użycie czasowników modalnych wyrażających przypuszczenie i pewność: must, can t, may, might wyżej wymienioną wiedzę i struktury stosuje na ogół poprawnie w prostych zna strukturę oraz zasady użycia czasu Present Perfect Continuous i określenia czasowe z nim używane; rozumie różnicę między użyciem tego czasu i czasów Present Perfect, Past Simple; zna i rozumie użycie czasowników modalnych wyrażających pewność i przypuszczenie: must, can t, may, might wyżej wymienioną wiedzę i struktury stosuje na ogół poprawnie w typowych zna strukturę oraz zasady użycia czasu Present Perfect Continuous i określenia czasowe z nim używane; rozumie różnicę między użyciem tego czasu i czasów Present Perfect, Past Simple; zna i rozumie użycie czasowników modalnych wyrażających przypuszczenie i pewność: must, can t, may, might wyżej wymienioną wiedzę i struktury stosuje na ogół poprawnie w różnych zna strukturę oraz zasady użycia czasu Present Perfect Continuous i określenia czasowe z nim używane; rozumie różnicę między użyciem tego czasu i czasów Present Perfect, Past Simple; zna i rozumie użycie czasowników modalnych wyrażających przypuszczenie i pewność: must, can t, may, might wyżej wymienioną wiedzę i struktury stosuje w większości poprawnie w różnych RECEPCJA rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór wielokrotny pytań do tekstów i tytułów do tekstów oraz dobieranie zdań do luk); umie dopasować część idiomów z tekstu z rozdz. 5a do ich znaczeń i ułożyć z nimi proste zdania; umie utworzyć znaczną część wskazanych kolokacji na str. 82 i ułożyć z nimi proste zdania rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór wielokrotny pytań do tekstów i tytułów do tekstów oraz dobieranie zdań do luk); umie dopasować większość idiomów z tekstu z rozdz. 5a do ich znaczeń i ułożyć z nimi proste zdania; umie utworzyć większość wskazanych kolokacji na str. 82 i ułożyć z nimi proste zdania rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór wielokrotny pytań do tekstów i tytułów do tekstów oraz dobieranie zdań do luk); umie dopasować prawie wszystkie idiomy z tekstu z rozdz. 5a do ich znaczeń i ułożyć z nimi zdania; umie utworzyć prawie wszystkie wskazane kolokacje na str. 82 i ułożyć z nimi zdania rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór wielokrotny pytań do tekstów i tytułów do tekstów oraz dobieranie zdań do luk); umie dopasować wszystkie idiomy z tekstu z rozdz. 5a do ich znaczeń i ułożyć z nimi zdania; umie utworzyć prawie wszystkie wskazane kolokacje na str. 82 i ułożyć z nimi zdania

92 PRODUKCJA I MEDIACJA potrafi krótko opisać wydarzenie życiowe na 1 ilustracji oraz 1 denerwującą sytuację z tekstu (rozdz. 5a) umie na ogół poprawnie wyrazić dedukcje dot. ilustracji nr 3 na str. 82 potrafi krótko opisać niektóre problemy bohatera tekstu (rozdz. 5b) używa podstawowego słownictwa i prostych struktur, mimo błędów jest na ogół potrafi krótko opisać wydarzenia życiowe na 1 ilustracji i swoje własne oraz opisać 1 denerwującą sytuację z tekstu (rozdz. 5a) i wyrazić opinię o niej umie w większości poprawnie wyrazić dedukcje dot. ilustracji nr 3 na str. 82 potrafi krótko opisać problemy bohatera tekstu (rozdz. 5b) używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości potrafi krótko opisać wydarzenia życiowe na 2-3 ilustracjach i swoje własne oraz częściowo opisać denerwujące sytuacje z tekstu (rozdz. 5a) i wyrazić opinię o nich umie poprawnie wyrazić dedukcje dot. ilustracji nr 3 na str. 82 potrafi krótko opisać problemy bohatera tekstu (rozdz. 5b) i sposoby radzenia sobie z nimi używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest potrafi opisać wydarzenia życiowe na ilustracjach i swoje własne oraz opisać denerwujące sytuacje z tekstu (rozdz. 5a) i wyrazić opinię o nich, umie zdać relację z podobnego wydarzenia z własnego doświadczenia umie poprawnie wyrazić różne dedukcje dot. ilustracji nr 3 na str. 82 potrafi opisać problemy bohatera tekstu (rozdz. 5b) i sposoby radzenia sobie z nimi używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest WGB 5a+5b rozwiązuje prawidłowo część rozwiązuje prawidłowo znaczną część rozwiązuje prawidłowo większość rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania 5c+5d+5e CC+EE Be the Change TEMATYKA LEKSYKA zna podstawowe słownictwo dotyczące zasad dobrego wychowania oraz zmian w życiu rodzinnym i zawodowym; zna podstawowe zwroty wyrażające skargi i przeprosiny; używa w/w na ogół prawidłowo w prostych zna znaczną część słownictwa dotyczącego zasad dobrego wychowania oraz zmian w życiu rodzinnym i zawodowym; zna większość zwrotów wyrażających skargi i przeprosiny; używa w/w na ogół prawidłowo w typowych zna większość słownictwa dotyczącego zasad dobrego wychowania oraz zmian w życiu rodzinnym i zawodowym; zna prawie wszystkie zwroty wyrażające skargi i przeprosiny; używa w/w w większości prawidłowo w różnych zna słownictwo dotyczące zasad dobrego wychowania oraz zmian w życiu rodzinnym i zawodowym; zna zwroty wyrażające skargi i przeprosiny; używa w/w prawidłowo w różnych GRAMA- TYKA zna część prezentowanych czasowników tzw. phrasal verbs; stosuje je na ogół poprawnie w prostych zdaniach zna większość prezentowanych czasowników tzw. phrasal verbs; stosuje je na ogół poprawnie w typowych zna prawie wszystkie prezentowane czasowniki tzw. phrasal verbs; stosuje je w większości poprawnie w różnych zna prezentowane czasowniki tzw. phrasal verbs; stosuje je poprawnie w różnych

93 RECEPCJA rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów i wybór wielokrotny); potrafi utworzyć znaczną część wskazanych kolokacji na str. 84 i ułożyć z nimi proste zdania rady dla osoby odwiedzającej UK rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów i wybór wielokrotny); potrafi utworzyć większość wskazanych kolokacji na str. 84 i ułożyć z nimi proste zdania rady dla osoby odwiedzającej UK rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów i wybór wielokrotny); potrafi utworzyć prawie wszystkie wskazane kolokacje na str. 84 i ułożyć z nimi zdania rady dla osoby odwiedzającej UK rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów i wybór wielokrotny); potrafi utworzyć wszystkie wskazane kolokacje na str. 84 i ułożyć z nimi zdania rady dla osoby odwiedzającej UK PRODUKCJA I MEDIACJA WGB 5c, d + 5e potrafi prowadzić sterowany dialog z sąsiadem wyrażający skargę i przeprosiny oraz krótko opisać niektóre zasady dobrego wychowania w Polsce/ w innym kraju Europy zna zasady łączenia dźwięków między wyrazami i stara się je czasami stosować w praktyce potrafi krótko opisać jedną przyszłą zmianę w życiu i wyrazić opinie o niej używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo część potrafi prowadzić sterowany dialog z sąsiadem wyrażający skargę i przeprosiny oraz krótko opisać zasady dobrego wychowania w Polsce/ w innym kraju Europy zna zasady łączenia dźwięków między wyrazami i stosuje je czasami w praktyce potrafi krótko opisać dwie przyszłe zmiany w życiu i wyrazić opinie o nich oraz wyrazić opinię o zmianach w życiu jednego z bohaterów tekstu (rozdz. 5e) używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości rozwiązuje prawidłowo znaczną część potrafi prowadzić sterowany dialog z sąsiadem wyrażający skargę i przeprosiny; umie odegrać obydwie role potrafi opisać zasady dobrego wychowania w Polsce zna zasady łączenia dźwięków między wyrazami i stosuje je dość często w praktyce potrafi krótko opisać kilka przyszłych zmian w życiu i wyrazić opinie o nich oraz wyrazić opinię o zmianach w życiu 2 bohaterów tekstu (rozdz. 5e) używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo większość potrafi prowadzić sterowany dialog z sąsiadem wyrażający skargę i przeprosiny; umie odegrać obydwie role i sparafrazować niektóre zwroty potrafi opisać zasady dobrego wychowania w Polsce i porównać je z zasadami w UK zna zasady łączenia dźwięków między wyrazami i stosuje je często w praktyce potrafi krótko opisać różne przyszłe zmiany w życiu i wyrazić opinie o nich oraz wyrazić opinię o zmianach w życiu bohaterów tekstu (rozdz. 5e) używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania 5f+5g+5h+5i Changes in life S+W+Cur zna pobieżnie tematykę i podstawowe słownictwo dot. hinduskiego i polskiego wesela, zna podstawowe słownictwo zw. ze zmianami i zna dość dobrze tematykę i znaczną część słownictwa dot. hinduskiego i polskiego wesela, zna znaczną część słownictwa zw. ze zmianami i zna dobrze tematykę i większość słownictwa dot. hinduskiego i polskiego wesela, zna większość słownictwa zw. ze zmianami i zna bardzo dobrze tematykę i słownictwo dot. hinduskiego i polskiego wesela, zna słownictwo zw. ze zmianami i okresami życia oraz

94 TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA RECEPCJA PRODUKCJA I MEDIACJA okresami życia oraz wyglądem, charakterem człowieka, językiem ciała i czynnościami odruchowymi; używa w/w na ogół prawidłowo w prostych zna i rozumie użycie większości prezentowanych konstrukcji czasownikowych z bezokolicznikami i z formami z -ing; stosuje je na ogół poprawnie w prostych rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów (wybór wielokrotny, typu P/F i dobór czynności odruchowych do opisu) potrafi krótko opisać okresy życia wskazanych osób oraz spekulować nt. okresu życia osób przedstawionych na jednej z ilustracji na str. 88 potrafi krótko opisać typowe polskie wesele potrafi krótko opisać wygląd 1osoby na ilustracji oraz prowadzić krótkie dialogi sterowane o wyglądzie, charakterze 1 wybranej osoby i o niektórych zmianach w wyglądzie używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo licznych błędów jest na ogół pisze rozprawkę sterowaną (na bazie tekstu słuchanego) o zaletach i wadach drastycznych diet; uzyskuje 6-9 pkt. wg kryteriów maturalnych; uzyskuje 4-5 pkt. wg kryteriów maturalnych (R) okresami życia oraz wyglądem, charakterem człowieka, językiem ciała i czynnościami odruchowymi; używa w/w na ogół prawidłowo w typowych zna i rozumie użycie prezentowanych konstrukcji czasownikowych z bezokolicznikami i z formami z -ing; stosuje je na ogół poprawnie w typowych rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów (wybór wielokrotny, typu P/F i dobór czynności odruchowych do opisu) potrafi krótko opisać okresy życia wskazanych osób oraz spekulować nt. okresu życia osób przedstawionych na jednej z ilustracji na str. 88 potrafi krótko opisać typowe polskie wesele, częściowo porównując je z hinduskim potrafi krótko opisać wygląd 2-3 osób na ilustracjach oraz prowadzić krótkie dialogi sterowane o wyglądzie, charakterze 2 wybranych osób i o niektórych zmianach w wyglądzie używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości pisze rozprawkę sterowaną (na bazie tekstu słuchanego) o zaletach i wadach drastycznych diet; uzyskuje 6-8 pkt. wg kryteriów maturalnych (R) uczestniczy w projekcie ICT o okresami życia oraz wyglądem, charakterem człowieka, językiem ciała i czynnościami odruchowymi; używa w/w na ogół prawidłowo w różnych zna i rozumie użycie prezentowanych konstrukcji czasownikowych z bezokolicznikami i z formami z -ing; stosuje je na ogół poprawnie w różnych rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów (wybór wielokrotny, typu/f i dobór czynności odruchowych do opisu) potrafi krótko opisać okresy życia wskazanych osób oraz spekulować nt. okresów życia osób przedstawionych na ilustracjach na str. 88 potrafi krótko opisać typowe polskie wesele i porównać je z hinduskim potrafi krótko opisać wygląd osób na ilustracjach oraz prowadzić krótkie dialogi sterowane o wyglądzie, charakterze innych osób i o zmianach w wyglądzie używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest pisze rozprawkę sterowaną (na bazie tekstu słuchanego) o zaletach i wadach drastycznych diet; uzyskuje 9-11 pkt. wg kryteriów maturalnych (R) aktywnie uczestniczy w projekcie ICT o czynnościach odruchowych wyglądem, charakterem człowieka, językiem ciała i czynnościami odruchowymi; używa w/w w większości prawidłowo w różnych zna i rozumie użycie prezentowanych konstrukcji czasownikowych z bezokolicznikami i z formami z -ing; stosuje je w większości poprawnie w różnych rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów (wybór wielokrotny, typu P/F i dobór czynności odruchowych do opisu) potrafi opisać okresy życia wskazanych osób oraz spekulować nt. okresów życia osób przedstawionych na ilustracjach na str.88 potrafi opisać typowe polskie wesele i porównać je z hinduskim potrafi opisać wygląd osób na ilustracjach oraz prowadzić krótkie dialogi sterowane o wyglądzie, charakterze różnych osób i o zmianach w wyglądzie używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest pisze rozprawkę sterowaną (na bazie tekstu słuchanego) lub własną o zaletach i wadach drastycznych diet; uzyskuje pkt. wg kryteriów maturalnych (R) prezentuje rezultaty projektu ICT o czynnościach odruchowych (zadanie

95 czynnościach odruchowych (zadanie dodatkowe) (zadanie dodatkowe) dodatkowe) WORKBOOK 5f+5g+5h+5i rozwiązuje prawidłowo część rozwiązuje prawidłowo znaczną część rozwiązuje prawidłowo większość rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania 5 LANGUAGE IN USE REVISION + TEST 5 MATURA SKILLS wykonuje prawidłowo część zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M5, zna ok % słówek z Word List M5 w zadaniach otwartych posługuje się podstawowym słownictwem i stara się stosować struktury gramatyczne z M5; mimo licznych błędów jest na ogół korzysta czasami z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje niektóre ćwiczenia w Vocab Bank 5 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 40-59% prawidłowych odpowiedzi, w zadaniu otwartym (rozprawka sterowana typu za i przeciw ) uzyskuje 8-11 pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór wielokrotny pytań do osób) i znajomość środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań na język angielski oraz uzupełnianie luk sterowanych w tekście) uzyskuje 30-49% prawidłowych odpowiedzi z zadania egzaminacyjnego na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzającego umiejętność wykonuje prawidłowo znaczną część zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M5, zna ok % słówek z Word List M5 w zadaniach otwartych posługuje się wybranym nowopoznanym słownictwem i stosuje większość struktur gramatycznych z M5; mimo błędów jest korzysta dość często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje część ćwiczeń w Vocab Bank 5 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 60-74% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (rozprawka sterowana typu za i przeciw ) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór wielokrotny pytań do osób) i znajomość środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań na język angielski oraz uzupełnianie luk sterowanych w tekście) uzyskuje 50-69% prawidłowych odpowiedzi z zadania egzaminacyjnego na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzającego umiejętność wykonuje prawidłowo większość zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M5, zna ok % słówek z Word List M5 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M5; nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji korzysta często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje znaczną część ćwiczeń w Voc Bank 5 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 75-89% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (rozprawka sterowana typu za i przeciw ) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór wielokrotny pytań do osób) i znajomość środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań na język angielski oraz uzupełnianie luk sterowanych w tekście) uzyskuje 70-89% prawidłowych odpowiedzi z zadania egzaminacyjnego na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzającego umiejętność wykonuje prawidłowo prawie wszystkie zadania zamknięte sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki z M5, zna min. 85% słówek z Word List M5 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M5; może popełniać drobne błędy korzysta regularnie z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje większość ćwiczeń w Vocab Bank 5 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje min. 90% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (rozprawka sterowana typu za i przeciw ) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór wielokrotny pytań do osób) i znajomość środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań na język angielski oraz uzupełnianie luk sterowanych w tekście) uzyskuje min. 90 % prawidłowych odpowiedzi z zadania egzaminacyjnego na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzającego umiejętność

96 WGB 5 ZAJĘCIA DODATKO- WE rozumienia tekstów pisanych (wybór wielokrotny) uzyskuje 30-45% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi pisemnej ( oficjalny zażalenie na zakupiony gadżet elektroniczny) uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) rozwiązuje prawidłowo część zadań ze str , z Revision (M5) i niektóre z Grammar Bank 5 rozumienia tekstów pisanych (wybór wielokrotny) uzyskuje 46-64% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi pisemnej ( oficjalny zażalenie na zakupiony gadżet elektroniczny) uzyskuje 5-6 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań ze str , z Revision (M5) i część z Grammar Bank 5 rozumienia tekstów pisanych (wybór wielokrotny) uzyskuje 65-84% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi pisemnej ( oficjalny zażalenie na zakupiony gadżet elektroniczny) uzyskuje 7-8 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) rozwiązuje prawidłowo większość zadań ze str , z Revision (M5) i znaczną część z Grammar Bank5 rozumienia tekstów pisanych (wybór wielokrotny) uzyskuje min. 85% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi pisemnej ( oficjalny zażalenie na zakupiony gadżet elektroniczny) uzyskuje 9-10 pkt. wg kryteriów maturalnych (P) rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania ze str , z Revision (M5) i większość z Grammar Bank 5 6a+6b Is it art? Crime fighters TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA zna podstawowe słownictwo dotyczące rodzajów przestępstw i walki z przestępczością oraz rodzajów sztuki, w tym sztuki ulicznej; zna niektóre fakty o Andym Warholu jako twórcy pop-artu; używa w/w na ogół prawidłowo w prostych zna strukturę strony biernej, rozumie jej użycie; zna i rozumie użycie konstrukcji typu: he is thought, it is thought, have sth done; zna i rozumie użycie konstrukcji z make, let, allow oraz zaimków zwrotnych powyższe reguły i struktury stosuje w na ogół poprawnie w prostych MODUŁ 6 zna znaczną część słownictwa dotyczącego rodzajów przestępstw i walki z przestępczością oraz rodzajów sztuki, w tym sztuki ulicznej; zna podstawowe fakty o Andym Warholu jako twórcy pop-artu; używa w/w na ogół prawidłowo w typowych zna strukturę strony biernej, rozumie jej użycie; zna i rozumie użycie konstrukcji typu: he is thought, it is thought, have sth done; zna i rozumie użycie konstrukcji z make, let, allow oraz zaimków zwrotnych powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w typowych zna większość słownictwa dotyczącego rodzajów przestępstw i walki z przestępczością oraz rodzajów sztuki, w tym sztuki ulicznej; zna większość faktów o Andym Warholu jako twórcy pop-artu; używa w/w na ogół prawidłowo w różnych zna strukturę strony biernej, rozumie jej użycie; zna i rozumie użycie konstrukcji typu: he is thought, it is thought, have sth done; zna i rozumie użycie konstrukcji z make, let, allow oraz zaimków zwrotnych powyższe reguły i struktury stosuje na ogół poprawnie w różnych zna słownictwo dotyczące rodzajów przestępstw i walki z przestępczością oraz rodzajów sztuki, w tym sztuki ulicznej; zna fakty o Andym Warholu jako twórcy pop-artu; używa w/w w większości prawidłowo w różnych zna strukturę strony biernej, rozumie jej użycie; zna i rozumie użycie konstrukcji typu: he is thought, it is thought, have sth done; zna i rozumie użycie konstrukcji z make, let, allow oraz zaimków zwrotnych powyższe reguły i struktury stosuje w większości poprawnie w różnych

97 RECEPCJA rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (wybór wielokrotny, określanie rodzaju opisywanych przestępstw oraz uzupełnianie luk informacyjnych) rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (wybór wielokrotny, określanie rodzaju opisywanych przestępstw oraz uzupełnianie luk informacyjnych) rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (wybór wielokrotny, określanie rodzaju opisywanych przestępstw oraz uzupełnianie luk informacyjnych) rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (wybór wielokrotny, określanie rodzaju opisywanych przestępstw oraz uzupełnianie luk informacyjnych) PRODUKCJA I MEDIACJA stara się odpowiedzieć krótko na pytania dot. przestępczości str. 97 potrafi krótko opisać 1 formę sztuki na ilustracji oraz przekazuje niektóre treści tekstu (rozdz. 6a) potrafi, przy pomocy innych, napisać wywiad między dziennikarzem a osobą wykonującą zawód związany z walką z przestępczością używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół odpowiada krótko na pytania dot. przestępczości str. 97 potrafi krótko opisać 2 formy sztuki na ilustracjach oraz przekazuje część treści tekstu (rozdz. 6a) potrafi, przy pomocy innych, napisać i odegrać wywiad między dziennikarzem a osobą wykonującą zawód związany z walką z przestępczością używa podstawowego słownictwa i struktur, jest w większości wypowiada się krótko nt. problemów dotyczących przestępczości str. 97 potrafi opisać 3 formy sztuki na ilustracjach oraz przekazuje znaczną część treści tekstu (rozdz. 6a) i reaguje na prezentowaną formę sztuki potrafi napisać wywiad pomiędzy dziennikarzem a osobą wykonującą zawód zw. z walką z przestępczością, umie odegrać jedną z ról używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest wypowiada się nt. problemów dotyczących przestępczości str. 97 potrafi opisać wszystkie formy sztuki na ilustracjach oraz przekazuje większość treści tekstu (rozdz. 6a) i reaguje na prezentowane formy sztuki potrafi napisać wywiad pomiędzy dziennikarzem a osobą wykonującą zawód zw. z walką z przestępczością, umie odegrać obydwie role używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest WGB 6a+6b rozwiązuje prawidłowo część rozwiązuje prawidłowo znaczną część rozwiązuje prawidłowo większość rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania 6c+6d+6e CC+EE Crime & Technology TEMATYKA LEKSYKA zna niektóre fakty związane z postacią M.L. Kinga i ruchem walczącym o prawa obywatelskie dla Afroamerykanów; zna podstawowe słownictwo dotyczące opisywania czynów przestępczych, zalet i wad korzystania z Internetu oraz cyberprzestępczości; używa w/w na ogół prawidłowo w prostych zna podstawowe fakty związane z postacią M.L. Kinga i ruchem walczącym o prawa obywatelskie dla Afroamerykanów; zna znaczną część słownictwa dotyczącego opisywania czynów przestępczych, zalet i wad korzystania z Internetu oraz cyberprzestępczości; używa w/w na ogół prawidłowo w typowych zna większość faktów związanych z postacią M.L. Kinga i ruchem walczącym o prawa obywatelskie dla Afroamerykanów; zna większość słownictwa dotyczącego opisywania czynów przestępczych, zalet i wad korzystania z Internetu oraz cyberprzestępczości; używa w/w na ogół prawidłowo w różnych zna fakty związane z postacią M.L. Kinga i ruchem walczącym o prawa obywatelskie dla Afroamerykanów; zna słownictwo dotyczące opisywania czynów przestępczych, zalet i wad korzystania z Internetu oraz cyberprzestępczości; używa w/w w większości prawidłowo w różnych GRAMA- TYKA

98 RECEPCJA PRODUKCJA I MEDIACJA WGB 6c, d + 6e 6f+6g+6h+6i Law Cases S+W+Cur rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów i osób do zdań oraz dobieranie zdań do luk) umie czasami korzystać ze słownika przy sprawdzaniu znaczenia słów oraz z technik pracy nad tekstem tzw. KWLH stara się odegrać rolę świadka w dialogu sterowanym dotyczącym opisu przestępstwa i sprawcy potrafi powiedzieć 3-4 zdania o osobowości M.L. Kinga zna zasady wtrącania dźwięków (epentezy) i stara się z nich czasami skorzystać potrafi streścić część tekstu z rozdz. 6e używa podstawowego słownictwa i prostych zdań, mimo błędów jest na ogół rozwiązuje prawidłowo część zna podstawowe słownictwo dotyczące przestępstw i spraw sądowych z udziałem zwierząt oraz problemów społecznych, sposobów ich rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów i osób do zdań oraz dobieranie zdań do luk) umie dość często korzystać ze słownika przy sprawdzaniu znaczenia słów oraz z technik pracy nad tekstem tzw. KWLH rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów i osób do zdań oraz dobieranie zdań do luk) umie często korzystać ze słownika przy wykonywaniu ćwiczeń leksykalnych oraz z technik pracy nad tekstem tzw. KWLH potrafi prowadzić dialog sterowany dotyczący opisu przestępstwa i sprawcy, odgrywa rolę świadka potrafi prowadzić dialog sterowany dotyczący opisu przestępstwa i sprawcy, umie odgrywać rolę świadka potrafi krótko opisać osobowość i policjanta M.L. Kinga potrafi opisać osobowość M.L. zna zasady wtrącania dźwięków Kinga (epentezy) i potrafi z nich czasami zna zasady wtrącania dźwięków skorzystać (epentezy) i potrafi z nich dość często potrafi streścić znaczną część tekstu skorzystać z rozdz. 6e potrafi streścić większość tekstu z używa podstawowego słownictwa i rozdz. 6e struktur, jest w większości używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest uczestniczy w projekcie ICT na temat cyberprzestępczości (zadanie aktywnie uczestniczy w projekcie dodatkowe) ICT na temat cyberprzestępczości (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo znaczną część rozwiązuje prawidłowo większość zna znaczną część słownictwa dotyczącego przestępstw i spraw sądowych z udziałem zwierząt oraz problemów społecznych, sposobów ich zna większość słownictwa dotyczącego przestępstw i spraw sądowych z udziałem zwierząt oraz problemów społecznych, sposobów ich rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobór nagłówków do akapitów i osób do zdań oraz dobieranie zdań do luk) umie korzystać ze słownika przy wykonywaniu ćwiczeń leksykalnych oraz z technik pracy nad tekstem tzw. KWLH potrafi prowadzić dialog sterowany dotyczący opisu przestępstwa i sprawcy, umie odgrywać obydwie role i parafrazować niektóre zwroty potrafi opisać osobowość M.L. Kinga i porównać z nim polskiego działacza społecznego zna zasady wtrącania dźwięków (epentezy) i potrafi z nich często skorzystać potrafi streścić tekst z rozdz. 6e używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest prezentuje rezultaty projektu ICT na temat cyberprzestępczości (zadanie dodatkowe) rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania zna słownictwo dotyczące przestępstw i spraw sądowych z udziałem zwierząt oraz problemów społecznych, sposobów ich rozwiązywania,

99 TEMATYKA LEKSYKA GRAMA- TYKA RECEPCJA PRODUKCJA I MEDIACJA rozwiązywania, konfliktów wewnętrznych i międzynarodowych; używa w/w na ogół prawidłowo w prostych zna zasady tworzenia i rozumie użycie mowy zależnej (twierdzenia, pytania, polecenia i prośby), zna podstawowe czasowniki wprowadzające; wiedzę tę i struktury stosuje na ogół poprawnie w prostych rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobieranie nagłówków do akapitów, dobór wielokrotny pytań do części tekstu, wybór wielokrotny i uzupełnianie luk informacyjnych) potrafi, przy pomocy innych, napisać i odegrać wywiad z bohaterką tekstu A z rozdz. 6f potrafi krótko opisać wybrany problem społeczny i sposoby rozwiązywania go oraz prowadzić krótki dialogi sterowany o wybranym zdarzeniu umie przekazać niektóre fakty o Amnesty International pisze list sterowany do redakcji z propozycjami rozwiązania problemu wandalizmu i malowania graffiti, uzyskuje 4-5 pkt. wg kryteriów maturalnych (R) używa podstawowego słownictwa i prostych struktur, w tym stara się używać mowy zależnej, mimo błędów jest na ogół rozwiązywania, konfliktów wewnętrznych i międzynarodowych; używa w/w na ogół prawidłowo w typowych zna zasady tworzenia i rozumie użycie mowy zależnej (twierdzenia, pytania, polecenia i prośby), zna znaczną część czasowników wprowadzających; wiedzę tę i struktury stosuje na ogół poprawnie w typowych rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobieranie nagłówków do akapitów, dobór wielokrotny pytań do części tekstu, wybór wielokrotny i uzupełnianie luk informacyjnych) potrafi krótko wyrazić opinię o jednej historii z tekstów z rozdz. 6f oraz, przy pomocy innych, napisać i odegrać wywiad z bohaterką tekstu A i po części relacjonować go potrafi krótko opisać 2-3 problemy społeczne i sposoby ich rozwiązania oraz prowadzić krótkie dialogi sterowane o 2 zdarzeniach umie przekazać kilka faktów o Amnesty International pisze list sterowany do redakcji z propozycjami rozwiązania problemu wandalizmu i malowania graffiti, uzyskuje 6-8 pkt. wg kryteriów maturalnych (R) używa podstawowego słownictwa i struktur, w tym mowy zależnej, jest w większości rozwiązywania, konfliktów wewnętrznych i międzynarodowych; używa w/w w większości prawidłowo w różnych zna zasady tworzenia i rozumie użycie mowy zależnej (twierdzenia, pytania, polecenia i prośby), zna większość czasowników wprowadzających; wiedzę tę i struktury stosuje w większości poprawnie w typowych rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo większość zadań na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobieranie nagłówków do akapitów, dobór wielokrotny pytań do części tekstu, wybór wielokrotny i uzupełnianie luk informacyjnych) potrafi wyrazić opinię o jednej historii z tekstów z rozdz. 6f, napisać i odegrać wywiad z bohaterką tekstu A i relacjonować go potrafi krótko opisać 4 problemy społeczne i sposoby ich rozwiązania oraz prowadzić krótkie dialogi sterowane o 3 zdarzeniach umie krótko streścić tekst z rozdz. 6i pisze list sterowany do redakcji z propozycjami rozwiązania problemu wandalizmu i malowania graffiti, uzyskuje 9-11 pkt. wg kryteriów maturalnych (R) używa dość zróżnicowanych struktur i słownictwa, w tym mowy zależnej, jest uczestniczy aktywnie w projekcie ICT o organizacji Amnesty International konfliktów wewnętrznych i międzynarodowych; używa w/w prawidłowo w różnych zna zasady tworzenia i rozumie użycie mowy zależnej (twierdzenia, pytania, polecenia i prośby), zna czasowniki wprowadzające; wiedzę tę i struktury stosuje w większości poprawnie w różnych rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych (dobieranie nagłówków do akapitów, dobór wielokrotny pytań do części tekstu, wybór wielokrotny i uzupełnianie luk informacyjnych) potrafi wyrazić opinię o historiach z rozdz. 6f, napisać i odegrać wywiad z bohaterką tekstu A i relacjonować go potrafi krótko opisać 5-6 problemów społecznych i sposoby ich rozwiązania oraz prowadzić krótkie dialogi sterowane o 4 zdarzeniach umie streścić tekst z rozdz. 6i i opisać powody wstąpienia do Amnesty International pisze list sterowany lub własny do redakcji z propozycjami rozwiązania problemu wandalizmu i malowania graffiti, uzyskuje pkt. wg kryteriów maturalnych (R) używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, w tym mowy zależnej, jest prezentuje rezultaty projektu ICT o

100 uczestniczy w projekcie ICT o organizacji Amnesty International (zadanie dodatkowe) (zadanie dodatkowe) organizacji Amnesty International (zadanie dodatkowe) WGB 6f+6g+6h+6i 6 LANGUAGE IN USE REVISION + TEST 6 rozwiązuje prawidłowo część wykonuje prawidłowo część zadań sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M6, zna ok % słówek z Word List M6 w zadaniach otwartych posługuje się podstawowym słownictwem i stara się stosować struktury gramatyczne z M6; mimo licznych błędów jest na ogół korzysta czasami z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje niektóre ćwiczenia w Vocab Bank 6 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 40-59% prawidłowych odpowiedzi, w zadaniu otwartym (sterowany list do redakcji) uzyskuje 8-11 pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie rozwiązuje prawidłowo znaczną część wykonuje prawidłowo znaczną część zadań sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M6, zna ok % słówek z Word List M6 w zadaniach otwartych posługuje się wybranym nowopoznanym słownictwem i stosuje większość struktur gramatycznych z M6; mimo błędów jest korzysta dość często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje część ćwiczeń w Vocab Bank 6 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 60-74% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (sterowany list do redakcji) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie rozwiązuje prawidłowo większość wykonuje prawidłowo większość zadań sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z M6, zna ok % słówek z Word List M6 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M6; nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji korzysta często z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje znaczną część ćwiczeń w Vocab Bank 6 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje 75-89% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (sterowany list do redakcji) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie prezentowane zadania wykonuje prawidłowo prawie wszystkie zadania sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki z M6, zna min. 85% słówek z Word List M6 w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z M6; może popełniać drobne błędy korzysta regularnie z dodatkowych materiałów w podręczniku, wykonuje większość ćwiczeń w Vocab Bank 6 na teście z zadań zamkniętych uzyskuje min. 90% prawidłowych odpowiedzi, a w zadaniu otwartym (sterowany list do redakcji) uzyskuje pkt. wg kryteriów opisanych we wstępie

101 MATURA SKILLS WGB 6 z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (uzupełnianie minidialogów i parafraza fragmentów zdań) uzyskuje 30-49% prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców) i znajomość środków językowych (układanie fragmentów zdań i tekst z lukami otwartymi) uzyskuje 30-45% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi pisemnej (rozprawka nt. sposobów walki z przestępczością w miejscu zamieszkania i spodziewanych rezultatów działań) uzyskuje 4-5 pkt. wg kryteriów maturalnych (R) w wypowiedzi ustnej (opis ilustracji i odpowiedzi na pytania dot. sprzątania środowiska) opisuje ilustrację i odpowiada na część pytań; uzyskuje 2 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań ze str , z Revision (M6) i niektóre z Grammar Bank 6 ogółem z zadań egzaminacyjnych zamkniętych zawartych w rozdziale Matura Skills Poziom Podstawowy uzyskuje % prawidłowych odpowiedzi, a z wypowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (uzupełnianie minidialogów i parafraza fragmentów zdań) uzyskuje 50-69% prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców) i znajomość środków językowych (układanie fragmentów zdań i tekst z lukami otwartymi) uzyskuje 46-64% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi pisemnej (rozprawka nt. sposobów walki z przestępczością w miejscu zamieszkania i spodziewanych rezultatów działań) uzyskuje 6-8 pkt. wg kryteriów maturalnych (R) w wypowiedzi ustnej (opis ilustracji i odpowiedzi na pytania dot. sprzątania środowiska) opisuje dość dokładnie ilustrację i odpowiada na większość pytań; uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) rozwiązuje prawidłowo większość zadań ze str , z Revision (M6) i część z Grammar Bank 6 ogółem z zadań egzaminacyjnych zamkniętych zawartych w rozdziale Matura Skills Poziom Podstawowy uzyskuje % prawidłowych odpowiedzi, a z wypowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (uzupełnianie minidialogów i parafraza fragmentów zdań) uzyskuje 70-89% prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców) i znajomość środków językowych (układanie fragmentów zdań i tekst z lukami otwartymi) uzyskuje 65-84% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi pisemnej (rozprawka nt. sposobów walki z przestępczością w miejscu zamieszkania i spodziewanych rezultatów działań) uzyskuje 9-11 pkt. wg kryteriów maturalnych (R) w wypowiedzi ustnej (opis ilustracji i odpowiedzi na pytania dot. sprzątania środowiska) opisuje dokładnie ilustrację i odpowiada na pytania; uzyskuje 5 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) rozwiązuje prawidłowo większość zadań ze str , z Revision (M6) i znaczną część z Grammar Bank 6 ogółem z zadań egzaminacyjnych zamkniętych zawartych w rozdziale Matura Skills Poziom Podstawowy uzyskuje % prawidłowych odpowiedzi, a z wypowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (P) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (wybór wielokrotny) i znajomość środków językowych (uzupełnianie minidialogów i parafraza fragmentów zdań) uzyskuje min. 90% prawidłowych odpowiedzi z zadań egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym (R) sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu (dobór zdań do rozmówców) i znajomość środków językowych (układanie fragmentów zdań i tekst z lukami otwartymi) uzyskuje min. 85% prawidłowych odpowiedzi w wypowiedzi pisemnej (rozprawka nt. sposobów walki z przestępczością w miejscu zamieszkania i spodziewanych rezultatów działań) uzyskuje pkt. wg kryteriów maturalnych (R) w wypowiedzi ustnej (opis ilustracji i odpowiedzi na pytania dot. sprzątania środowiska) opisuje dokładnie ilustrację i odpowiada wyczerpująco na pytania; uzyskuje 6 pkt. wg kryteriów maturalnych za sprawność komunikacyjną (U) rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie zadania ze str , z Revision (M6) i większość z Grammar Bank 6 ogółem z zadań egzaminacyjnych zamkniętych zawartych w rozdziale Matura Skills Poziom Podstawowy uzyskuje min. 90 % prawidłowych

102 ZAJĘCIA DODATKO- WE pisemnych uzyskuje 3-4 pkt. wg kryteriów maturalnych ogółem z zadań egzaminacyjnych zamkniętych zawartych w rozdziale Matura Skills Poziom Rozszerzony uzyskuje 30-45% prawidłowych odpowiedzi, a z wypowiedzi pisemnych 4-5 pkt. wg kryteriów maturalnych w rozdziale Matura część ustna uzyskuje 9-13 pkt. za każdy zestaw egzaminacyjny pisemnych uzyskuje 5-6 pkt. wg kryteriów maturalnych ogółem z zadań egzaminacyjnych zamkniętych zawartych w rozdziale Matura Skills Poziom Rozszerzony uzyskuje 46-64% prawidłowych odpowiedzi, a z wypowiedzi pisemnych 6-8 pkt. wg kryteriów maturalnych w rozdziale Matura część ustna uzyskuje pkt. za każdy zestaw egzaminacyjny pisemnych uzyskuje 7-8 pkt. wg kryteriów maturalnych ogółem z zadań egzaminacyjnych zamkniętych zawartych w rozdziale Matura Skills Poziom Rozszerzony uzyskuje 65-84% prawidłowych odpowiedzi, a z wypowiedzi pisemnych 9-11 pkt. wg kryteriów maturalnych w rozdziale Matura część ustna uzyskuje pkt. za każdy zestaw egzaminacyjny odpowiedzi, a z wypowiedzi pisemnych uzyskuje 9-10 pkt. wg kryteriów maturalnych ogółem z zadań egzaminacyjnych zamkniętych zawartych w rozdziale Matura Skills Poziom Rozszerzony uzyskuje min. 85% prawidłowych odpowiedzi, a z wypowiedzi pisemnych pkt. wg kryteriów maturalnych w rozdziale Matura część ustna uzyskuje min. 26 pkt. za każdy zestaw egzaminacyjny Wiedza i umiejętności wg podstawy programowej OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY SŁOWNICTWO I GRAMATYKA - Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu CZŁOWIEK i poprawnie się nim posługuje się: dane osobowe, wygląd - Uczeń dobrze zna i na ogół poprawnie posługuje się podstawowym /dość zaawansowanym słownictwem w zakresie tematu CZŁOWIEK: dane Uczeń częściowo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu CZŁOWIEK i posługuje się nim, często popełniając błędy: dane osobowe, Uczeń słabo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu CZŁOWIEK i z trudem się nim posługuje, popełniając liczne błędy: dane

103 (Znajomość środków językowych) zewnętrzny, ubrania, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania, problemy etyczne - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 1 -bardzo dobrze zna zasady tworzenia i użycia czasów teraźniejszych (present simple i present continuous) i poprawnie stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość czasów teraźniejszych - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (wybór wielokrotny) osobowe, wygląd zewnętrzny, ubrania, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania, problemy etyczne - na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 1. - dobrze zna zasady tworzenia i użycia czasów teraźniejszych (present simple i present continuous) i na ogół poprawnie stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość czasów teraźniejszych. - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (wybór wielokrotny) wygląd zewnętrzny, ubrania, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania, problemy etyczne - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 1. - częściowo zna zasady tworzenia i użycia czasów teraźniejszych (present simple i present continuous) i często popełniając błędy stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość czasów teraźniejszych -- często popełniając błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (wybór wielokrotny) osobowe, wygląd zewnętrzny, ubrania, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania, problemy etyczne - popełniając liczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 1 - słabo zna zasady tworzenia i użycia czasów teraźniejszych (present simple i present continuous) i popełniając liczne błędy, stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach -popełniając liczne błędy, rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość czasów teraźniejszych -popełniając liczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (wybór wielokrotny) POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY MÓWIENIE (Tworzenie wypowiedzi ustnych, Reagowanie ustne, Przetwarzanie ustne tekstu) Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat warsztatów dbania o wygląd), odnosząc się do podanycyh kwestii i szczegółowo je rozwijając je, szczegółowo opisuje ilustrację i udziela wyczerpujących Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat warsztatów dbania o wygląd), odnosząc się do podanycyh kwestii i rozwijając je, opisuje ilustrację i Uczeń często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat warsztatów dbania o wygląd), częsciowo odnosząc się do podanycyh kwestii i częściowo je Uczeń, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat warsztatów dbania o wygląd), odnosząc się do niektórych podanycyh kwestii

104 odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje rozwinięte argumenty na jego poparcie szczegółowo wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru stroju najlepiej kojarzącego się z Polską i szczegółowo go uzasadnia oraz udziela wyczerpujących odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): udziela odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje argumenty na jego poparcie wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru stroju najlepiej kojarzącego się z Polską i go uzasadnia oraz udziela odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto na ogół poprawnie stosując, zadowalający zakres słownictwa i struktury gramatyczne (lub popełniając nieliczne błędy, nie zakłócające komunikacji): rozwijając opisuje ilustrację i udziela nierozwiniętych odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru stroju najlepiej kojarzącego się z Polską i częściowo go uzasadnia oraz udziela niepełnych odpowiedzi na dwa pytania częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na niektóre pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru stroju najlepiej kojarzącego się z Polską przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim Ponadto, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację i stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych:

105 opisuje wygląd zewnętrzny ludzi mówi o ubraniach noszonych w zależności od pogody czy okazji opisuje zachowania osób o określonym charakterze opisuje swoje uczucia i zainteresowania wypowiada się na temat różnych problemów etycznych opisuje rożne typy osobowości wypowiada się na temat oceniania osób na podstawie ich wyglądu, roli pierwszego wrażenia oraz zmian osobowości podczas etapów życia wypowiada się na temat dokonywania zmian w wyglądzie i chirurgii plastycznej pyta i odpowiada na pytania związane z modą oraz życiem prywatnym POZIOM PODSTAWOWY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy, wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i często popełniając błędy, wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) POZIOM ROZSZERZONY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i często popełniając błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) POZIOM PODSTAWOWY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dobiera nagłówki do poszczególnych części tekstu (Dobieranie) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dobiera nagłówki do poszczególnych części tekstu Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i często popełniając błędy dobiera nagłówki do poszczególnych części tekstu (Dobieranie) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy dobiera nagłówki do poszczególnych części tekstu (Dobieranie)

106 (Dobieranie) POZIOM ROZSZERZONY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje właściwe fragmenty tekstu do podanych pytań (Dobieranie) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dopasowuje właściwe fragmenty tekstu do podanych pytań (Dobieranie) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i często popełniając błędy dopasowuje właściwe fragmenty tekstu do podanych pytań (Dobieranie) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i z trudnością, popełniając liczne błędy dopasowuje właściwe fragmenty tekstu do podanych pytań (Dobieranie) POZIOM PODSTAWOWY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze spójną i logiczną wiadomość na blogu dotyczącą swojej ulubionej postaci życia publicznego, uwzględniając i szczegółowo rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń, na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze w większości spójną i logiczną wiadomość na blogu dotyczącą swojej ulubionej postaci życia publicznego, uwzględniając i rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację: - pisze miejscami niespójną i nielogiczną wiadomość na blogu dotyczącą swojej ulubionej postaci życia publicznego, częściowo uwzględniając i rozwijając podane kwestie - częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela: - pisze w dużym stopniu niespójną i chaotyczną wiadomość na blogu dotyczącą swojej ulubionej postaci życia publicznego, uwzględniając i rozwijając niektóre podane kwestie - przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim POZIOM ROZSZERZONY PISANIE (Tworzenie Uczeń, stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji) pisze Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur Uczeń, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur Uczeń, z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres

107 wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) spójny i logiczny artykuł na temat roli celebrytów w życiu młodych ludzi, w którym szczegółowo omawia oba elementy tematu oraz zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji) pisze w większości spójny i logiczny artykuł na temat roli celebrytów w życiu młodych ludzi, w którym omawia oba elementy tematu oraz zwykle zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację pisze miejscami niespójny i nielogiczny artykuł na temat roli celebrytów w życiu młodych ludzi, w którym częściowo omawia oba elementy tematu i częściowo zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela pisze w dużym stopniu niespójny i nielogiczny artykuł na temat roli celebrytów w życiu młodych ludzi, w którym omawia niektóre elementy tematu, w niewielkim stopniu zachowując właściwą formę i styl wypowiedzi. Wiedza i umiejętności wg podstawy programowej OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY SŁOWNICTWO I GRAMATYKA (Znajomość środków językowych) - Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu DOM i poprawnie się nim posługuje się: miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń w domu i ich wyposażenie, prace w domu i w ogrodzie, wynajem, kupno i sprzedaż mieszkania - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 2 -bardzo dobrze zna zasady tworzenia i użycia czasów przeszłych (past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous) oraz konstrukcji used to i poprawnie - Uczeń dobrze zna i na ogół poprawnie posługuje się podstawowym /dość zaawansowanym słownictwem w zakresie tematu DOM: miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń w domu i ich wyposażenie, prace w domu i w ogrodzie, wynajem, kupno i sprzedaż mieszkania - na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 2. - dobrze zna zasady tworzenia i użycia czasów przeszłych (past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous) oraz Uczeń częściowo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu DOM i posługuje się nim, często popełniając błędy: miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń w domu i ich wyposażenie, prace w domu i w ogrodzie, wynajem, kupno i sprzedaż mieszkania - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 2. - częściowo zna zasady tworzenia i użycia czasów przeszłych (past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous) Uczeń słabo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu DOM i z trudem się nim posługuje, popełniając liczne błędy: miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń w domu i ich wyposażenie, prace w domu i w ogrodzie, wynajem, kupno i sprzedaż mieszkania - popełniając liczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 2 - słabo zna zasady tworzenia i użycia czasów przeszłych (past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous) oraz konstrukcji used to i popełniając liczne błędy, stosuje je

108 stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość czasów przeszłych - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań) konstrukcji used to i na ogół poprawnie stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach - na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość czasów przeszłych - na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań) oraz konstrukcji used to i często popełniając błędy stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość czasów przeszłych - często popełniając błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań) w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach -popełniając liczne błędy, rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość czasów przeszłych -popełniając liczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań) POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY MÓWIENIE (Tworzenie wypowiedzi ustnych, Reagowanie ustne, Przetwarzanie ustne tekstu) Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie dotyczącej wynajęcia mieszkania), odnosząc się do podanycyh kwestii i szczegółowo je rozwijając je, szczegółowo opisuje ilustrację i udziela wyczerpujących odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje rozwinięte argumenty na jego poparcie szczegółowo wypowiada się na podstawie materiału Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktury gramatyczne (lub popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie dotyczącej wynajęcia mieszkania), odnosząc się do podanycyh kwestii i rozwijając je, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje argumenty na jego poparcie wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: Uczeń często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie dotyczącej wynajęcia mieszkania), częsciowo odnosząc się do podanycyh kwestii i je rozwijając opisuje ilustrację i udziela nierozwiniętych odpowiedzi na trzy pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: Uczeń, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie dotyczącej wynajęcia mieszkania), odnosząc się do niektórych podanycyh kwestii opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na niektóre pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru prezentu do nowego

109 stymulującego: dokonuje wyboru prezentu do nowego mieszkania i szczegółowo go uzasadnia oraz udziela wyczerpujących odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto poprawnie, stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): dokonuje wyboru prezentu do nowego mieszkania i go uzasadnia oraz udziela odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto na ogół poprawnie stosując, zadowalający zakres słownictwa i struktury gramatyczne (lub popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): dokonuje wyboru prezentu do nowego mieszkania i częściowo go uzasadnia oraz udziela niepełnych odpowiedzi na dwa pytania częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: mieszkania przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim Ponadto, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: opisuje swoje miejsca zamieszkania wypowiada się na temat wykonywanych w domu prac pyta i odpowiada na pytania związane z dzieleniem z kimś mieszkania oraz wynajmowaniem mieszkania wypowiada się na temat zalet i wad rożnych miejsc zamieszkani wypowiada się na temat wykonywania w domu różnych prac oraz podziału obowiązków domowych w swoim domu opisuje pomieszczenia w swoim domu wypowiada się na temat przedmiotów codziennego użytku, które znajdują się w domu oraz kwestii związanych ze zmianą miejsca zamieszkania wypowiada się na temat cech osób zamieszkujących pokoje przedstawione na ilustracjach oraz utrzymywania porządku w domu wypowiada się na temat przebywania poza domem, wyjazdów w ramach wymiany oraz miejsc w Polsce, które

110 są warte odwiedzenia POZIOM PODSTAWOWY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy, dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i, często popełniając błędy, dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) POZIOM ROZSZERZONY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi, i często popełniając błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) POZIOM PODSTAWOWY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i, często popełniając błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) POZIOM ROZSZERZONY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i, często popełniając błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie)

111 POZIOM PODSTAWOWY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze spójną i logiczną wiadomość dotyczącą pobytu w Anglii, uwzględniając i szczegółowo rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń, na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze w większości spójną i logiczną wiadomość e- mail dotyczącą pobytu w Anglii, uwzględniając i rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację: - pisze miejscami niespójną i nielogiczną wiadomość dotyczącą pobytu w Anglii, częściowo uwzględniając i rozwijając podane kwestie - częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela: - pisze w dużym stopniu niespójną i chaotyczną wiadomość dotyczącą pobytu w Anglii, uwzględniając i rozwijając niektóre podane kwestie - przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim POZIOM ROZSZERZONY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) Uczeń, stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji) pisze spójny i logiczny list do władz lokalnych na temat złego stanu budynku i propozycji poprawy sytuacji, w którym szczegółowo omawia oba elementy tematu oraz zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji) pisze w większości spójny i logiczny list do władz lokalnych na temat złego stanu budynku i propozycji poprawy sytuacji, w którym omawia oba elementy tematu oraz zwykle zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację pisze miejscami niespójny i nielogiczny list do władz lokalnych na temat złego stanu budynku i propozycji poprawy sytuacji, w którym częściowo omawia oba elementy tematu i częściowo zachowuje właściwą formę i styl Uczeń, z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela pisze w dużym stopniu niespójny i nielogiczny list do władz lokalnych na temat złego stanu budynku i propozycji poprawy sytuacji, w którym omawia niektóre elementy tematu, w niewielkim

112 wypowiedzi stopniu zachowując właściwą formę i styl wypowiedzi. Wiedza i umiejętności wg podstawy programowej OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY SŁOWNICTWO I GRAMATYKA (Znajomość środków językowych) - Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu SZKOŁA i poprawnie się nim posługuje się: przedmioty szkolne, oceny i wymagania, życie szkolne, zajęcia pozalekcyjne, system oświaty - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału -bardzo dobrze zna zasady tworzenia i użycia czasów perfect (present perfect simple, present perfect continuous, past perfect simple, past perfect continuous) i poprawnie stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość czasów perfect - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (uzupełnianie par zdań jednym wyrazem, uzupełnianie luk podanymi wyrazami) - Uczeń dobrze zna i na ogół poprawnie posługuje się podstawowym /dość zaawansowanym słownictwem w zakresie tematu SZKOŁA: przedmioty szkolne, oceny i wymagania, życie szkolne, zajęcia pozalekcyjne, system oświaty - na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 3 - dobrze zna zasady tworzenia i użycia czasów perfect (present perfect simple, present perfect continuous, past perfect simple, past perfect continuous) i na ogół poprawnie stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość czasów perfect - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (uzupełnianie par zdań jednym wyrazem, uzupełnianie luk podanymi wyrazami) Uczeń częściowo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu SZKOŁA i posługuje się nim, często popełniając błędy: przedmioty szkolne, oceny i wymagania, życie szkolne, zajęcia pozalekcyjne, system oświaty - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 3 - częściowo zna zasady tworzenia i użycia czasów perfect (present perfect simple, present perfect continuous, past perfect simple, past perfect continuous) i często popełniając błędy stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość czasów perfect - często popełniając błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (uzupełnianie par zdań jednym wyrazem, uzupełnianie luk podanymi wyrazami) Uczeń słabo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu SZKOŁA i z trudem się nim posługuje, popełniając liczne błędy: przedmioty szkolne, oceny i wymagania, życie szkolne, zajęcia pozalekcyjne, system oświaty - popełniając liczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 3 - słabo zna zasady tworzenia i użycia czasów perfect (present perfect simple, present perfect continuous, past perfect simple, past perfect continuous) i popełniając liczne błędy, stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach -popełniając liczne błędy, rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość czasów perfect -popełniając liczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (uzupełnianie par zdań jednym wyrazem, uzupełnianie luk podanymi wyrazami)

113 POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY MÓWIENIE (Tworzenie wypowiedzi ustnych, Reagowanie ustne, Przetwarzanie ustne tekstu) Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat życia szkoły oraz rozmowie na temat imprezy szkolnej), odnosząc się do podanycyh kwestii i szczegółowo je rozwijając, szczegółowo opisuje ilustrację i udziela wyczerpujących odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje rozwinięte argumenty na jego poparcie szczegółowo wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru nagrody za osiągnięcia szkolne oraz dokonuje wyboru preferowanej formy powtarzania materiału i szczegółowo je uzasadnia oraz udziela wyczerpujących odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktury gramatycznych (lub popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat życia szkoły oraz rozmowie na temat imprezy szkolnej), odnosząc się do podanycyh kwestii i rozwijając je, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje argumenty na jego poparcie wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru nagrody za osiągnięcia szkolne oraz dokonuje wyboru preferowanej formy powtarzania materiału i je uzasadnia oraz udziela odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto na ogół poprawnie stosując, zadowalający zakres słownictwa i struktury gramatyczne (lub popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): Uczeń często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat życia szkoły oraz rozmowie na temat imprezy szkolnej), częsciowo odnosząc się do podanycyh kwestii i częściowo je rozwijając opisuje ilustrację i udziela nierozwiniętych odpowiedzi na trzy pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru nagrody za osiągnięcia szkolne oraz dokonuje wyboru preferowanej formy powtarzania materiału i częściowo je uzasadnia oraz udziela niepełnych odpowiedzi na dwa pytania częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: Uczeń, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat życia szkoły oraz rozmowie na temat imprezy szkolnej), odnosząc się do niektórych podanycyh kwestii opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na niektóre pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru nagrody za osiągnięcia szkolne oraz dokonuje wyboru preferowanej formy powtarzania materiału przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim Ponadto, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: wypowiada się na temat przedmiotów szkolnych, których warto się uczyć oraz zajęć pozalekcyjnych, w których uczestniczy opisuje zdobyte nagrody i uzyskane osiągnięcia opisuje swoje odczucia na temat szkoły oraz wyraża opinię na temat szkół, do których kiedyś uczęszczał pyta i odpowiada na pytania dotyczące testów i egzaminów szkolnych oraz zadań domowych wypowiada się na temat swojej szkoły i stosowanych metod nauczania oraz różnych form uczenia się wypowiada się na temat przygotowania uczniów do matury i motywowania ich do nauki wypowiada się na temat kar dla uczniów, którzy spóźniają się do szkoły lub wagarują wypowiada się na temat udziału w zajęciach dodatkowych w szkole oraz nietypowych kursów, które mogłyby zainteresować młodych ludzi

114 wypowiada się na temat korzystania z doświadczeń innych uczniów oraz na temat przygotowania uczniów do matury i motywowania ich do nauki wypowiada się na temat uczenia się w dużych grupach oraz preferowanej wielkości grup w szkole wypowiada się na temat swoich wspomnień związanych z rozpoczęciem nauki w szkole POZIOM PODSTAWOWY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy, zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i, często popełniając błędy, zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) POZIOM ROZSZERZONY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi, i często popełniając błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) POZIOM PODSTAWOWY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i często popełniając błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) POZIOM ROZSZERZONY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i często popełniając błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) POZIOM PODSTAWOWY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze spójną i logiczną pisze wiadomość na blogu na temat wizyty Uczeń, na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze w większości spójną i logiczną pisze wiadomość na blogu na temat Uczeń stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację: - pisze miejscami niespójną i nielogiczną pisze wiadomość na Uczeń z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela: - pisze w dużym stopniu niespójną i chaotyczną pisze wiadomość na

115 w swojej dawnej szkole, uwzględniając i szczegółowo rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim wizyty w swojej dawnej szkole, uwzględniając i rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim blogu na temat wizyty w swojej dawnej szkole, częściowo uwzględniając i rozwijając podane kwestie - częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim blogu na temat wizyty w swojej dawnej szkole, uwzględniając i rozwijając niektóre podane kwestie - przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim POZIOM ROZSZERZONY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) Uczeń, stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji) pisze spójną i logiczną rozprawkę na temat zalet i wad podejmowania nauki języka obcego przez małe dzieci, w której szczegółowo omawia oba elementy tematu oraz zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji) pisze w większości spójną i logiczną rozprawkę na temat zalet i wad podejmowania nauki języka obcego przez małe dzieci, w której omawia oba elementy tematu oraz zwykle zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację pisze miejscami niespójną i nielogiczną rozprawkę na temat zalet i wad podejmowania nauki języka obcego przez małe dzieci, w której częściowo omawia oba elementy tematu i częściowo zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi Uczeń, z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela pisze w dużym stopniu niespójną i nielogiczną rozprawkę na temat zalet i wad podejmowania nauki języka obcego przez małe dzieci, w której omawia niektóre elementy tematu, w niewielkim stopniu zachowując właściwą formę i styl wypowiedzi. Wiedza i umiejętności wg podstawy programowej OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY SŁOWNICTWO I GRAMATYKA (Znajomość środków językowych) - Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu PRACA i poprawnie się nim posługuje się: zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 4 -bardzo dobrze zna zasady tworzenia i użycia czasów przyszłych (future simple, future continuous, future perfect simple and continuous), konstrukcji be going to, czasów present simple and present continuous - Uczeń dobrze zna i na ogół poprawnie posługuje się podstawowym /dość zaawansowanym słownictwem w zakresie tematu PRACA: zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 4 - dobrze zna zasady tworzenia i użycia czasów przyszłych (future simple, future continuous, future perfect simple and continuous), konstrukcji be going to, czasów present simple Uczeń częściowo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu PRACA i posługuje się nim, często popełniając błędy: zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 4 - częściowo zna zasady tworzenia i użycia czasów przyszłych (future simple, future continuous, future perfect simple and continuous), konstrukcji be going to, czasów Uczeń słabo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu PRACA i z trudem się nim posługuje, popełniając liczne błędy: zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy - popełniając liczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 4 - słabo zna zasady tworzenia i użycia czasów przyszłych (future simple, future continuous, future perfect simple and continuous), konstrukcji be going to, czasów present simple and present continuous w

116 w odniesieniu do przyszłości i poprawnie stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość czasów przyszłych - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (minidialogi, układanie fragmentów zdań) and present continuous w odniesieniu do przyszłości i na ogół poprawnie stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach - na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość czasów przyszłych - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (minidialogi, układanie fragmentów zdań) present simple and present continuous w odniesieniu do przyszłości i często popełniając błędy stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość czasów przyszłych - często popełniając błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (minidialogi, układanie fragmentów zdań) odniesieniu do przyszłości i popełniając liczne błędy, stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach - popełniając liczne błędy, rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość czasów przyszłych - popełniając liczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (minidialogi, układanie fragmentów zdań) POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY MÓWIENIE (Tworzenie wypowiedzi ustnych, Reagowanie ustne, Przetwarzanie ustne tekstu) Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat targów pracy), odnosząc się do podanycyh kwestii i szczegółowo je rozwijając, szczegółowo opisuje ilustrację i udziela wyczerpujących odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje rozwinięte argumenty na jego poparcie szczegółowo wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru wakacyjnej pracy dorywczej i szczegółowo go uzasadnia oraz udziela wyczerpujących odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktury gramatycznych (lub popełniając nieliczne błędy, nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat targów pracy), odnosząc się do podanycyh kwestii i rozwijając je opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje argumenty na jego poparcie wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru wakacyjnej pracy dorywczej i go uzasadnia oraz udziela odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat targów pracy), częsciowo odnosząc się do podanycyh kwestii i częściowo je rozwijając opisuje ilustrację i udziela nierozwiniętych odpowiedzi na trzy pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru wakacyjnej pracy dorywczej i częściowo go uzasadnia oraz udziela niepełnych odpowiedzi na dwa pytania częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat targów pracy), odnosząc się do niektórych podanycyh kwestii opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na niektóre pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru wakacyjnej pracy dorywczej przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim

117 Ponadto poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): Ponadto na ogół poprawnie stosując, zadowalający zakres słownictwa i struktury gramatycznych (lub popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): Ponadto często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: Ponadto, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: wypowiada się na temat planów związanych z roczną przerwą pomiędzy szkołą średnią a studiami, pyta i odpowiada na pytania związane z pracą oraz wypowiada się na temat pracy, którą wykonywał opisuje rożne zawody i prace tymczasowe pyta i odpowiada na pytania dotyczące oczekiwań od przyszłej pracy wypowiada się na temat roli edukacji w znalezieniu pracy oraz na temat swojego preferowanego zawodu wypowiada się na temat cech dobrego szefa przedstawia swoją opinię na temat porzucenia nauki w szkole, aby realizować swoje cele wypowiada się na temat aplikacji, na które obecnie jest zapotrzebowanie pyta i odpowiada na pytania związane z pracą w wybranym zawodzie wypowiada się na temat wykonywania pracy wakacyjnej oraz satysfakcji z wykonywanej pracy POZIOM PODSTAWOWY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy, wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i, często popełniając błędy, wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) POZIOM ROZSZERZONY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi, i często popełniając błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) POZIOM PODSTAWOWY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i, często popełniając błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) POZIOM ROZSZERZONY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawni, popełniając nieliczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i, często popełniając błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie)

118 POZIOM PODSTAWOWY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze spójną i logiczną wiadomość na blogu na temat pracy weekendowej, uwzględniając i szczegółowo rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń, na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze w większości spójną i logiczną wiadomość na blogu na temat pracy weekendowej, uwzględniając i rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację: - pisze miejscami niespójną i nielogiczną wiadomość na blogu na temat pracy weekendowej, częściowo uwzględniając i rozwijając podane kwestie - częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela: - pisze w dużym stopniu niespójną i chaotyczną wiadomość na blogu na temat pracy weekendowej, uwzględniając i rozwijając niektóre podane kwestie - przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim POZIOM ROZSZERZONY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) Uczeń, stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji) pisze spójny i logiczny artykuł na temat praktyk zawodowych, w którym szczegółowo omawia oba elementy tematu oraz zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji) pisze w większości spójny i logiczny artykuł na temat praktyk zawodowych, w którym omawia oba elementy tematu oraz zwykle zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację pisze miejscami niespójny i nielogiczny artykuł na temat praktyk zawodowych, w którym częściowo omawia oba elementy tematu i częściowo zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi Uczeń, z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela pisze w dużym stopniu niespójny i nielogiczny artykuł na temat praktyk zawodowych, w którym omawia niektóre elementy tematu, w niewielkim stopniu zachowując właściwą formę i styl wypowiedzi.

119 Wiedza i umiejętności wg podstawy programowej OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY SŁOWNICTWO I GRAMATYKA (Znajomość środków językowych) - Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE i poprawnie się nim posługuje się: etapy życia, członkowie rodziny, koledzy i przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 5 -bardzo dobrze zna zasady tworzenia i użycia bezokolicznika ze słowem to, bezokolicznik bez słowa to (bare infinitive) oraz formy -ing czasownika i stosuje je poprawnie - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość bezokolicznika ze słowem to, bezokolicznik bez słowa to (bare infinitive) oraz formy -ing czasownika - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (parafraza fragmentów zdań, słowotwórstwo) - Uczeń dobrze zna i na ogół poprawnie posługuje się podstawowym /dość zaawansowanym słownictwem w zakresie tematu ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: etapy życia, członkowie rodziny, koledzy i przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy - na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 5 - dobrze zna zasady tworzenia i użycia bezokolicznika ze słowem to, bezokolicznik bez słowa to (bare infinitive) oraz formy -ing czasownika i stosuje je na ogół poprawnie - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość bezokolicznika ze słowem to, bezokolicznik bez słowa to (bare infinitive) oraz formy -ing czasownika - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (parafraza fragmentów zdań, słowotwórstwo) Uczeń częściowo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE i posługuje się nim, często popełniając błędy: etapy życia, członkowie rodziny, koledzy i przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 5 - częściowo zna zasady tworzenia i użycia bezokolicznika ze słowem to, bezokolicznik bez słowa to (bare infinitive) oraz formy -ing czasownika i stosuje je często popełniając błędy - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość bezokolicznika ze słowem to, bezokolicznik bez słowa to (bare infinitive) oraz formy -ing czasownika - często popełniając błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (parafraza fragmentów zdań, słowotwórstwo) Uczeń słabo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE i z trudem się nim posługuje, popełniając liczne błędy: etapy życia, członkowie rodziny, koledzy i przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy - popełniając liczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 5 - słabo zna zasady tworzenia i użycia bezokolicznika ze słowem to, bezokolicznik bez słowa to (bare infinitive) oraz formy -ing czasownika i stosuje je popełniając liczne błędy -popełniając liczne błędy, rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość bezokolicznika ze słowem to, bezokolicznik bez słowa to (bare infinitive) oraz formy -ing czasownika -popełniając liczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (parafraza fragmentów zdań, słowotwórstwo)

120 POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY MÓWIENIE (Tworzenie wypowiedzi ustnych, Reagowanie ustne, Przetwarzanie ustne tekstu) Uczeń poprawnie, stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie dotyczącej zajęć oferowanych w domu kultury oraz na temat organizacji zajęć dla dzieci na obozie językowym), odnosząc się do podanycyh kwestii i szczegółowo je rozwijając szczegółowo opisuje ilustrację i udziela wyczerpujących odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje rozwinięte argumenty na jego poparcie szczegółowo wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru miejsca organizacji imprezy urodzinowej i szczegółowo go uzasadnia oraz udziela wyczerpujących odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktury gramatycznych (lub popełniając nieliczne błędy, nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie dotyczącej zajęć oferowanych w domu kultury oraz na temat organizacji zajęć dla dzieci na obozie językowym), odnosząc się do podanycyh kwestii i rozwijając je, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje argumenty na jego poparcie wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru miejsca organizacji imprezy urodzinowej i go uzasadnia oraz udziela odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie dotyczącej zajęć oferowanych w domu kultury oraz na temat organizacji zajęć dla dzieci na obozie językowym), częsciowo odnosząc się do podanycyh kwestii i częściowo je rozwijając opisuje ilustrację i udziela nierozwiniętych odpowiedzi na trzy pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru miejsca organizacji imprezy urodzinowej i częściowo go uzasadnia oraz udziela niepełnej odpowiedzi na dwa pytania częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie dotyczącej zajęć oferowanych w domu kultury oraz na temat organizacji zajęć dla dzieci na obozie językowym), odnosząc się do niektórych podanycyh kwestii opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na niektóre pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru miejsca organizacji imprezy urodzinowej przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim Ponadto poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy, stosując szeroki zakres słownictwa i struktur Ponadto na ogół poprawnie stosując, zadowalający zakres słownictwa i struktury gramatycznych (lub Ponadto często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i Ponadto, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację,

121 gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): struktur gramatycznych: stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: pyta i odpowiada na pytania związane z etapami życia wypowiada się na temat relacji rodzinnych i towarzyskich wypowiada się na temat planów spędzenia wolnego tygodnia oraz na temat różnych opinii dotyczących spędzania czasu wolnego wypowiada się na temat wydarzeń z życia szkolnego lub rodzinnego opisuje sytuacje związane z życiem rodzinnym przedstawia swoją opinię na temat zachowania się w różnych sytuacjach udziela rad dotyczących problemów osobistych wypowiada się na temat zjawiska określanego jako phubbing relacjonuje sytuację, w której musiał liczyć na pomoc przyjaciela wyraża swoją opinię na temat przyjaźni między osobami przeciwnej płci wypowiada się na temat ślubów celebrytów, idealnego miejsca na ślub, organizowania wesel oraz wieku osób zawierających małżeństwa wypowiada się na temat rożnych sentencji dotyczących przyjaźni wypowiada się na temat spotkań z różnymi członkami bliższej i dalszej rodziny oraz mieszkania z dala od rodziny POZIOM PODSTAWOWY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy, dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i, często popełniając błędy, dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) POZIOM ROZSZERZONY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi, i często popełniając błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, d zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) POZIOM PODSTAWOWY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i, często popełniając błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) POZIOM ROZSZERZONY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z

122 tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje właściwe teksty do podanych pytań (Dobieranie) na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dopasowuje właściwe teksty do podanych pytań (Dobieranie) i, często popełniając błędy dopasowuje właściwe teksty do podanych pytań (Dobieranie) trudnością, popełniając liczne błędy dopasowuje właściwe teksty do podanych pytań (Dobieranie) POZIOM PODSTAWOWY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze spójny i logiczny list prywatny na temat wizyty kuzyna, uwzględniając i szczegółowo rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń, na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze w większości spójny i logiczny list prywatny na temat wizyty kuzyna, uwzględniając i rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację: - pisze miejscami niespójny i nielogiczny list prywatny na temat wizyty kuzyna, częściowo uwzględniając i rozwijając podane kwestie - częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela: - pisze w dużym stopniu niespójny i chaotyczny list prywatny na temat wizyty kuzyna, uwzględniając i rozwijając niektóre podane kwestie - przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim POZIOM ROZSZERZONY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) Uczeń, stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji) pisze spójny i logiczny list do dyrektora gimnazjum na temat obchodów 50- lecia szkoły, w którym szczegółowo omawia oba elementy tematu oraz zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji) pisze w większości spójny i logiczny list do dyrektora gimnazjum na temat obchodów 50- lecia szkoły, w którym omawia oba elementy tematu oraz zwykle zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację pisze miejscami niespójny i nielogiczny list do dyrektora gimnazjum na temat obchodów 50-lecia szkoły, w którym częściowo omawia oba elementy tematu i częściowo zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi Uczeń, z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela pisze w dużym stopniu niespójny i nielogiczny list do dyrektora gimnazjum na temat obchodów 50- lecia szkoły, w którym omawia niektóre elementy tematu, w niewielkim stopniu zachowując właściwą formę i styl wypowiedzi.

123 Wiedza i umiejętności wg podstawy programowej OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY SŁOWNICTWO I GRAMATYKA (Znajomość środków językowych) - Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu ŻYWIENIE i poprawnie się nim posługuje się: artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne, diety - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 6 -bardzo dobrze zna zasady użycia przedimka nieokreślonego a/an; przedimka określonego the, przedimka zerowego; rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, określeń ilości: some / any / much / many / a lot of / too / enough / (a) few / (a) little, oraz konstrukcji There is / It is i stosuje je poprawnie - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające przedimków, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych oraz określeń ilości - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (wybór wielokrotny) - Uczeń dobrze zna i na ogół poprawnie posługuje się podstawowym /dość zaawansowanym słownictwem w zakresie tematu ŻYWIENIE: artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne, diety - na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 6 - dobrze zna zasady użycia przedimka nieokreślonego a/an; przedimka określonego the, przedimka zerowego; rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, określeń ilości: some / any / much / many / a lot of / too / enough / (a) few / (a) little, oraz konstrukcji There is / It is i stosuje je na ogół poprawnie - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość przedimków, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych oraz określeń ilości - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (wybór wielokrotny) Uczeń częściowo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu ŻYWIENIE i posługuje się nim, często popełniając błędy: artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne, diety - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 6 - częściowo zna zasady użycia przedimka nieokreślonego a/an; przedimka określonego the, przedimka zerowego; rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, określeń ilości: some / any / much / many / a lot of / too / enough / (a) few / (a) little, oraz konstrukcji There is / It is i stosuje je często popełniając błędy - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość przedimków, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych oraz określeń ilości - często popełniając błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (wybór wielokrotny) Uczeń słabo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu ŻYWIENIE i z trudem się nim posługuje, popełniając liczne błędy: artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne, diety - popełniając liczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 6 - słabo zna zasady użycia przedimka nieokreślonego a/an; przedimka określonego the, przedimka zerowego; rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, określeń ilości: some / any / much / many / a lot of / too / enough / (a) few / (a) little, oraz konstrukcji There is / It is i stosuje je popełniając liczne błędy - popełniając liczne błędy, rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość przedimków, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych oraz określeń ilości - popełniając liczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (wybór wielokrotny) POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY MÓWIENIE (Tworzenie wypowiedzi ustnych, Reagowanie ustne, Przetwarzanie ustne tekstu) Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie dotyczącej wyboru Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktury gramatycznych (lub popełniając nieliczne błędy, nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie dotyczącej wyboru Uczeń często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie dotyczącej wyboru restauracji oraz na temat Uczeń, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie dotyczącej wyboru

124 restauracji oraz na temat wieczoru kulinarnego), odnosząc się do podanycyh kwestii i szczegółowo je rozwijając szczegółowo opisuje ilustrację i udziela wyczerpujących odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje rozwinięte argumenty na jego poparcie szczegółowo wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru nagrody w konkursie kulinarnym i szczegółowo go uzasadnia oraz udziela wyczerpujących odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): restauracji oraz na temat wieczoru kulinarnego), odnosząc się do podanycyh kwestii i rozwijając je, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje argumenty na jego poparcie wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru nagrody w konkursie kulinarnym i go uzasadnia oraz udziela odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto na ogół poprawnie stosując, zadowalający zakres słownictwa i struktury gramatycznych (lub popełniając nieliczne błędy, nie zakłócające komunikacji): wieczoru kulinarnego), częsciowo odnosząc się do podanycyh kwestii i częściowo je rozwijając opisuje ilustrację i udziela nierozwiniętych odpowiedzi na trzy pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru nagrody w konkursie kulinarnym i częściowo go uzasadnia oraz udziela niepełnych odpowiedzi na dwa pytania częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: restauracji oraz na temat wieczoru kulinarnego), odnosząc się do niektórych podanycyh kwestii opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na niektóre pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru nagrody w konkursie kulinarnym przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim Ponadto, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: wypowiada się na temat ulubionych potraw opisuje swoje typowe posiłki pyta i odpowiada na pytania związane ze zdrowa dietą wypowiada się na temat spożywania posiłków w domu i w restauracjach, na temat ulubionych potraw oraz opisuje swoje typowe posiłki wypowiada się na temat polskich tradycyjnych potraw oraz kuchni i potraw z innych krajów wypowiada się na temat swoich zwyczajów żywieniowych wypowiada się na temat reklam żywności i reklamuje wybrany przez siebie produkt opisuje alergiczne reakcje na pokarmy oraz wypowiada się na temat pokarmów, wywołujących alergie pyta i odpowiada na pytania związane z reakcjami alergicznymi, samopoczuciem oraz posiłkami w szkole wypowiada się na temat posiłków, jakie można przygotować dla osób o różnych preferencjach żywieniowych oraz na temat diet wypowiada się na temat jedzenia posiłków poza domem oraz popularnych rodzajów restauracji POZIOM PODSTAWOWY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy, zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i, często popełniając błędy, zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny)

125 wielokrotny) POZIOM ROZSZERZONY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi, i często popełniając błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) POZIOM PODSTAWOWY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i, często popełniając błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) POZIOM ROZSZERZONY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i, często popełniając błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) POZIOM PODSTAWOWY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze spójny i logiczny wpis na forum dotyczący wizyty w restauracji, uwzględniając i szczegółowo rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń, na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze w większości spójny i logiczny wpis na forum dotyczący wizyty w restauracji, uwzględniając i rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację: - pisze miejscami niespójny i nielogiczny wpis na forum dotyczący wizyty w restauracji, częściowo uwzględniając i rozwijając podane kwestie - częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela: - pisze w dużym stopniu niespójny i chaotyczny wpis na forum dotyczący wizyty w restauracji, uwzględniając i rozwijając niektóre podane kwestie - przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim POZIOM ROZSZERZONY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) Uczeń, stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji) pisze spójną i logiczną rozprawkę na temat zakazu sprzedaży niezdrowego jedzenia w szkołach, w której szczegółowo omawia oba elementy Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji) pisze w większości spójną i logiczną rozprawkę na temat zakazu sprzedaży niezdrowego jedzenia w szkołach, w której omawia Uczeń, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację pisze miejscami niespójną i nielogiczną rozprawkę na temat zakazu sprzedaży niezdrowego jedzenia w szkołach, Uczeń, z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela pisze w dużym stopniu niespójną i nielogiczną rozprawkę na temat zakazu sprzedaży niezdrowego

126 tematu oraz zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. oba elementy tematu oraz zwykle zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. w której częściowo omawia oba elementy tematu i częściowo zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi jedzenia w szkołach, w której omawia niektóre elementy tematu, w niewielkim stopniu zachowując właściwą formę i styl wypowiedzi.

127 Wiedza i umiejętności wg podstawy programowej OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY SŁOWNICTWO I GRAMATYKA (Znajomość środków językowych) - Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu ZAKUPY I USŁUGI i poprawnie się nim posługuje się: rodzaje sklepów i towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług, środki płatnicze, banki, ubezpieczenia - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 7 -bardzo dobrze zna zasady użycia przymiotników, przysłówków oraz zasady ich stopniowania, a także zasady użycia, przymiotników i zaimków dzierżawczych, dopełniacza saksońskiego s, zaimków wskazujących, zaimków nieokreślonych, zaimków each, every, another, other, the other, both, all, neither, none, either i stosuje je poprawnie - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość przymiotników, przysłówków i zaimków - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań, parafraza zdań) - Uczeń dobrze zna i na ogół poprawnie posługuje się podstawowym /dość zaawansowanym słownictwem w zakresie tematu ZAKUPY I USŁUGI: rodzaje sklepów i towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług, środki płatnicze, banki, ubezpieczenia - na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 7 - dobrze zna zasady użycia przymiotników, przysłówków oraz zasady ich stopniowania, a także zasady użycia, przymiotników i zaimków dzierżawczych, dopełniacza saksońskiego s, zaimków wskazujących, zaimków nieokreślonych, zaimków each, every, another, other, the other, both, all, neither, none, either i stosuje je na ogół poprawnie - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość przymiotników, przysłówków i zaimków - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań, parafraza zdań) Uczeń częściowo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu ZAKUPY I USŁUGI i posługuje się nim, często popełniając błędy: rodzaje sklepów i towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług, środki płatnicze, banki, ubezpieczenia - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 7 - częściowo zna zasady użycia przymiotników, przysłówków oraz zasady ich stopniowania, a także zasady użycia, przymiotników i zaimków dzierżawczych, dopełniacza saksońskiego s, zaimków wskazujących, zaimków nieokreślonych, zaimków each, every, another, other, the other, both, all, neither, none, either i stosuje je często popełniając błędy - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość przymiotników, przysłówków i zaimków - często popełniając błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań, parafraza zdań) Uczeń słabo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu ZAKUPY I USŁUGI i z trudem się nim posługuje, popełniając liczne błędy: rodzaje sklepów i towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług, środki płatnicze, banki, ubezpieczenia - popełniając liczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 7 - słabo zna zasady użycia przymiotników, przysłówków oraz zasady ich stopniowania, a także zasady użycia, przymiotników i zaimków dzierżawczych, dopełniacza saksońskiego s, zaimków wskazujących, zaimków nieokreślonych, zaimków each, every, another, other, the other, both, all, neither, none, either i stosuje je popełniając liczne błędy -popełniając liczne błędy, rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość przymiotników, przysłówków i zaimków -popełniając liczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań, parafraza zdań)

128 POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY MÓWIENIE (Tworzenie wypowiedzi ustnych, Reagowanie ustne, Przetwarzanie ustne tekstu) Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat reklamy nowego sklepiku szkolnego), odnosząc się do podanycyh kwestii i szczegółowo je rozwijając szczegółowo opisuje ilustrację i udziela wyczerpujących odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje rozwinięte argumenty na jego poparcie szczegółowo wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru reklamy telewizyjnej produktu i szczegółowo go uzasadnia oraz udziela wyczerpujących odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy, stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktury gramatycznych (lub popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat reklamy nowego sklepiku szkolnego), odnosząc się do podanycyh kwestii i rozwijając je, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje argumenty na jego poparcie wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru reklamy telewizyjnej produktu i go uzasadnia oraz udziela odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto na ogół poprawnie stosując, zadowalający zakres słownictwa i struktury gramatycznych (lub popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): Uczeń często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat reklamy nowego sklepiku szkolnego), częściowo odnosząc się do podanycyh kwestii i częściowo je rozwijając opisuje ilustrację i udziela nierozwiniętych odpowiedzi na trzy pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru reklamy telewizyjnej produktu i częściowo go uzasadnia oraz udziela niepełnych odpowiedzi na dwa pytania częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: Uczeń, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat reklamy nowego sklepiku szkolnego), odnosząc się do niektórych podanycyh kwestii opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na niektóre pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru reklamy telewizyjnej produktu przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim Ponadto, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: wypowiada się na temat produktu przyszłości, w który warto zainwestować wypowiada się na temat znanych marek oraz popularności zakupów wśród nastolatków wypowiada się na temat technik marketingowych wypowiada się na temat spędzania czasu w centrach handlowych, zakupów w niedziele i święta oraz prowadzenia własnego sklepu pyta i odpowiada na pytania dotyczące robienia zakupów relacjonuje sytuację związaną ze składaniem reklamacji opisuje swoją ulubioną reklamę opisuje sytuację związaną z robieniem zakupów wypowiada się na temat swojego ulubionego miejsca na zakupy wypowiada się na temat umiejętności gospodarowania pieniędzmi wśród młodych ludzi

129 wypowiada się na temat zalet i wad dużych centów handlowych oraz zakupów przez internet wypowiada się na temat wydawania i oszczędzania pieniędzy POZIOM PODSTAWOWY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy, wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i, często popełniając błędy, wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) POZIOM ROZSZERZONY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi, i często popełniając błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) POZIOM PODSTAWOWY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje nagłówki do poszczególnych części tekstu (Dobieranie) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dopasowuje nagłówki do poszczególnych części tekstu (Dobieranie) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i, często popełniając błędy dopasowuje nagłówki do poszczególnych części tekstu (Dobieranie) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy dopasowuje nagłówki do poszczególnych części tekstu (Dobieranie) POZIOM ROZSZERZONY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje właściwe teksty do podanych pytań (Dobieranie) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dopasowuje właściwe teksty do podanych pytań (Dobieranie) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i, często popełniając błędy dopasowuje właściwe teksty do podanych pytań (Dobieranie) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy dopasowuje właściwe teksty do podanych pytań (Dobieranie) POZIOM PODSTAWOWY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze spójną i logiczną wiadomość e- mail temat robienia zakupów, uwzględniając i szczegółowo rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku Uczeń, na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze w większości spójną i logiczną wiadomość temat robienia zakupów, uwzględniając i rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku Uczeń stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację: - pisze miejscami niespójną i nielogiczną wiadomość temat robienia zakupów, częściowo uwzględniając i rozwijając podane kwestie - częściowo przekazuje w języku Uczeń z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela: - pisze w dużym stopniu niespójną i chaotyczną wiadomość temat robienia zakupów, uwzględniając i rozwijając niektóre podane kwestie - przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w

130 polskim polskim angielskim informacje sformułowane w języku polskim języku polskim POZIOM ROZSZERZONY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) Uczeń, stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji) pisze spójny i logiczny artykuł dotyczący filmu na temat zakazu reklamy adresowanej do dzieci, w którym szczegółowo omawia oba elementy tematu oraz zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji) pisze w większości spójny i logiczny artykuł dotyczący filmu na temat zakazu reklamy adresowanej do dzieci, w którym omawia oba elementy tematu oraz zwykle zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację pisze miejscami niespójny i nielogiczny artykuł dotyczący filmu na temat zakazu reklamy adresowanej do dzieci, w którym częściowo omawia oba elementy tematu i częściowo zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi Uczeń, z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela pisze w dużym stopniu niespójny i nielogiczny artykuł dotyczący filmu na temat zakazu reklamy adresowanej do dzieci, w którym omawia niektóre elementy tematu, w niewielkim stopniu zachowując właściwą formę i styl wypowiedzi. Wiedza i umiejętności wg podstawy programowej OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY SŁOWNICTWO I GRAMATYKA (Znajomość środków językowych) - Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I TUTYSTYKA i poprawnie się nim posługuje się: podróżowanie i środki transportu, informacja turystyczna, baza noclegowa, wycieczki i zwiedzanie, wypadki - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 8 -bardzo dobrze zna zasady użycia przyimków, czasowników frazowych przechodnich i nieprzechodnich i stosuje je poprawnie - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość przyimków, czasowników frazowych przechodnich i nieprzechodnich - poprawnie lub popełniając - Uczeń dobrze zna i na ogół poprawnie posługuje się podstawowym /dość zaawansowanym słownictwem w zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA: podróżowanie i środki transportu, informacja turystyczna, baza noclegowa, wycieczki i zwiedzanie, wypadki - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 8 - dobrze zna zasady użycia przyimków, czasowników frazowych przechodnich i nieprzechodnich i stosuje je na ogół poprawnie - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość przyimków, czasowników frazowych przechodnich i nieprzechodnich - na ogół poprawnie lub popełniając Uczeń częściowo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA i posługuje się nim, często popełniając błędy: podróżowanie i środki transportu, informacja turystyczna, baza noclegowa, wycieczki i zwiedzanie, wypadki - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 8 - częściowo zna zasady użycia przyimków, czasowników frazowych przechodnich i nieprzechodnich i stosuje je często popełniając błędy - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość przyimków, czasowników frazowych przechodnich i nieprzechodnich Uczeń słabo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA i z trudem się nim posługuje, popełniając liczne błędy: podróżowanie i środki transportu, informacja turystyczna, baza noclegowa, wycieczki i zwiedzanie, wypadki - popełniając liczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 8 - słabo zna zasady użycia przyimków, czasowników frazowych przechodnich i nieprzechodnich i stosuje je popełniając liczne błędy -popełniając liczne błędy, rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość przyimków, czasowników frazowych przechodnich i nieprzechodnich -popełniając liczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego

131 sporadyczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (wybór wielokrotny, słowotwórstwo) nieliczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (wybór wielokrotny, słowotwórstwo) - często popełniając błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (wybór wielokrotny, słowotwórstwo) zasobu środków językowych (wybór wielokrotny, słowotwórstwo) POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY MÓWIENIE (Tworzenie wypowiedzi ustnych, Reagowanie ustne, Przetwarzanie ustne tekstu) Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie w biurze podróży oraz w rozmowie na temat wyjazdu wakacyjnego), odnosząc się do podanycyh kwestii i szczegółowo je rozwijając szczegółowo opisuje ilustrację i udziela wyczerpujących odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje rozwinięte argumenty na jego poparcie szczegółowo wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru nagrody w konkursie i szczegółowo go uzasadnia oraz udziela wyczerpujących odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając nieliczne błędy, nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie w biurze podróży oraz w rozmowie na temat wyjazdu wakacyjnego), odnosząc się do podanycyh kwestii i rozwijając je, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje argumenty na jego poparcie wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru nagrody w konkursie i go uzasadnia oraz udziela odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie w biurze podróży oraz w rozmowie na temat wyjazdu wakacyjnego), częsciowo odnosząc się do podanycyh kwestii i częsciowo je rozwijając opisuje ilustrację i udziela nierozwiniętych odpowiedzi na trzy pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru nagrody w konkursie i częściowo go uzasadnia oraz udziela niepełnych odpowiedzi na dwa pytania częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie w biurze podróży oraz w rozmowie na temat wyjazdu wakacyjnego), odnosząc się do niektórych podanycyh kwestii opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na niektóre pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru nagrody w konkursie przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim Ponadto poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): Ponadto na ogół poprawnie stosując, zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając nieliczne błędy, nie zakłócające komunikacji): Ponadto często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: Ponadto, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych:

132 wypowiada się na temat wymarzonych wakacji reaguje na wypowiedzi dotyczące wakacji wypowiada się na temat różnych form transportu, wyjazdów ekstremalnych oraz podróżowania relacjonuje historię podróży, wykorzystując podane podpowiedzi wypowiada się na temat czynników, które mogą zepsuć wakacje nad morzem opisuje miejsce, w które warto pojechać oraz miejsca atrakcyjne turystycznie wypowiada się na temat miejsc, które chciałby odwiedzić oraz miejsc, do których nie chciałby pojechać wypowiada się na temat Polski jako miejsca atrakcyjnego dla turystów wypowiada się na temat dobrych i złych stron nocowania pod namiotem oraz w hotelu wypowiada się na temat swojego najgorszego wyjazdu wakacyjnego oraz wyjazdów zorganizowanych i podróżowania na własną rękę POZIOM PODSTAWOWY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy, dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i, często popełniając błędy, dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) POZIOM ROZSZERZONY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi, i często popełniając błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) POZIOM PODSTAWOWY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i, często popełniając błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) POZIOM ROZSZERZONY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i, często popełniając błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) POZIOM PODSTAWOWY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): uczeń, na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): Uczeń stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację: Uczeń z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela:

133 pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) - pisze spójną i logiczną wiadomość na blogu na temat swojego wyjazdu wakacyjnego, uwzględniając i szczegółowo rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim - pisze w większości spójną i logiczną wiadomość na blogu na temat swojego wyjazdu wakacyjnego, uwzględniając i rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim - pisze miejscami niespójną i nielogiczną wiadomość na blogu na temat swojego wyjazdu wakacyjnego, częściowo uwzględniając i rozwijając podane kwestie - częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim - pisze w dużym stopniu niespójną i chaotyczną wiadomość na blogu na temat swojego wyjazdu wakacyjnego, uwzględniając i rozwijając niektóre podane kwestie - przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim POZIOM ROZSZERZONY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) Uczeń, stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji) pisze spójny i logiczny list do biura podróży na temat zorganizowanych wakacji, w którym szczegółowo omawia oba elementy tematu oraz zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji) pisze w większości spójny i logiczny list do biura podróży na temat zorganizowanych wakacji, w którym omawia oba elementy tematu oraz zwykle zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację pisze miejscami niespójny i nielogiczny list do biura podróży na temat zorganizowanych wakacji, w którym częściowo omawia oba elementy tematu i częściowo zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi Uczeń, z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela pisze w dużym stopniu niespójny i nielogiczny list do biura podróży na temat zorganizowanych wakacji, w którym omawia niektóre elementy tematu, w niewielkim stopniu zachowując właściwą formę i styl wypowiedzi. Wiedza i umiejętności wg podstawy programowej OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY SŁOWNICTWO I GRAMATYKA (Znajomość środków językowych) - Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu KULTURA i poprawnie się nim posługuje się: dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w - Uczeń dobrze zna i na ogół poprawnie posługuje się podstawowym /dość zaawansowanym słownictwem w zakresie tematu KULTURA: dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, Uczeń częściowo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu KULTURA i posługuje się nim, często popełniając błędy: dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, Uczeń słabo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu KULTURA i z trudem się nim posługuje, popełniając liczne błędy: dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze,

134 kulturze, media - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 9 -bardzo dobrze zna zasady użycia czasowników modalnych: can, could, must, have to / need to, mustn t, may / might, should / ought to / had better, shall, will, dare i stosuje je poprawnie - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość czasowników modalnych - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (minidialogi, tłumaczenie fragmentów zdań) uczestnictwo w kulturze, media - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 9 - dobrze zna zasady użycia czasowników modalnych: can, could, must, have to / need to, mustn t, may / might, should / ought to / had better, shall, will, dare i stosuje je na ogół poprawnie - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość czasowników modalnych - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (minidialogi, tłumaczenie fragmentów zdań) uczestnictwo w kulturze, media - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 9 - częściowo zna zasady użycia czasowników modalnych: can, could, must, have to / need to, mustn t, may / might, should / ought to / had better, shall, will, dare i stosuje je często popełniając błędy - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość czasowników modalnych - często popełniając błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (minidialogi, tłumaczenie fragmentów zdań) media - popełniając liczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 9 - słabo zna zasady użycia czasowników modalnych: can, could, must, have to / need to, mustn t, may / might, should / ought to / had better, shall, will, dare i stosuje je popełniając liczne błędy -popełniając liczne błędy, rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość czasowników modalnych -popełniając liczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (minidialogi, tłumaczenie fragmentów zdań) POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY MÓWIENIE (Tworzenie wypowiedzi ustnych, Reagowanie ustne, Przetwarzanie ustne tekstu) Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat wspólnego spędzenia popołudnia oraz na temat dni kultury brytyjskiej), odnosząc się do podanycyh kwestii i szczegółowo je rozwijając szczegółowo opisuje ilustrację i udziela wyczerpujących odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje rozwinięte argumenty na jego poparcie szczegółowo wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru prezentu dla osoby, która będzie studiować w akademii muzycznej Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat wspólnego spędzenia popołudnia oraz na temat dni kultury brytyjskiej), odnosząc się do podanycyh kwestii i rozwijając je opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje argumenty na jego poparcie wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru prezentu dla osoby, która będzie studiować w akademii muzycznej oraz wyboru warsztatów artystycznych, a także wyboru Uczeń często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat wspólnego spędzenia popołudnia oraz na temat dni kultury brytyjskiej), częsciowo odnosząc się do podanycyh kwestii i częsciowo je rozwijając opisuje ilustrację i udziela nierozwiniętych odpowiedzi na trzy pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru prezentu dla osoby, która będzie studiować w akademii muzycznej oraz wyboru warsztatów artystycznych i częściowo je uzasadnia oraz Uczeń, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat wspólnego spędzenia popołudnia oraz na temat dni kultury brytyjskiej), odnosząc się do niektórych podanycyh kwestii opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na niektóre pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru prezentu dla osoby, która będzie studiować w akademii muzycznej oraz wyboru warsztatów artystycznych przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim

135 oraz wyboru warsztatów artystycznych i szczegółowo je uzasadnia oraz udziela wyczerpujących odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim celu, na który zostaną przeznaczone fundusze szkolne, i je uzasadnia oraz udziela odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim udziela niepełnych odpowiedzi na dwa pytania częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy, stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): Ponadto na ogół poprawnie stosując, zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając nieliczne błędy, nie zakłócające komunikacji): Ponadto często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: Ponadto, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: przedstawia swoją opinię na temat filmów i gwiazd filmowych wypowiada się na temat sławnych ludzi sztuki przedstawia swoją opinię na temat wypowiedzi dotyczących kultury wypowiada się na temat obrazów na murach oraz na temat swojego pomysłu na mural w swoim mieście wypowiada się na temat muzyki, której słucha oraz przedstawia swoją opinię na temat zawodu muzyka wypowiada się na temat gry na instrumencie muzycznym wypowiada się na temat książek wartych przeczytania oraz na temat przeczytanej książki lub obejrzanego filmu wypowiada się na temat treści nowego filmu lub opowiadania zadaje i odpowiada na pytania związane z rękodziełem, książkami w wersji elektronicznej, sztuki nowoczesnej oraz filmów, książek i dzieł sztuki będących arcydziełami POZIOM PODSTAWOWY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) oraz wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy, zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) oraz wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i, często popełniając błędy, zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) oraz wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) oraz wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) POZIOM ROZSZERZONY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) oraz dopasowuje Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) oraz dopasowuje wysłuchane wypowiedzi Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi, i często popełniając błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) oraz dopasowuje wysłuchane Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) oraz dopasowuje wysłuchane wypowiedzi

136 wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) do podanych zdań (Dobieranie) wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) do podanych zdań (Dobieranie) POZIOM PODSTAWOWY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i, często popełniając błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) POZIOM ROZSZERZONY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i, często popełniając błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) POZIOM PODSTAWOWY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze spójne i logiczne listy prywatne na temat imprezy kulturalnej oraz na temat programu telewizyjnego o znanej osobie ze świata showbiznesu, uwzględniając i szczegółowo rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń, na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze w większości spójne i logiczne listy prywatne na temat imprezy kulturalnej oraz na temat programu telewizyjnego o znanej osobie ze świata showbiznesu, uwzględniając i rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację: - pisze miejscami niespójne i nielogiczne listy prywatne na temat imprezy kulturalnej oraz na temat programu telewizyjnego o znanej osobie ze świata showbiznesu, częściowo uwzględniając i rozwijając podane kwestie - częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela: - pisze w dużym stopniu niespójne i chaotyczne listy prywatne na temat imprezy kulturalnej oraz na temat programu telewizyjnego o znanej osobie ze świata showbiznesu, uwzględniając i rozwijając niektóre podane kwestie - przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim POZIOM ROZSZERZONY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) Uczeń, stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji) pisze spójne i logiczne rozprawki (przedstawia wady i zalety filmowania klasycznych arcydzieł oraz wady i Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji) pisze w większości spójne i logiczne rozprawki (przedstawia wady i zalety filmowania Uczeń, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację pisze miejscami niespójne i nielogiczne rozprawki (przedstawia wady i zalety Uczeń, z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela pisze w dużym stopniu niespójne i nielogiczne rozprawki (przedstawia

137 zalety redagowania klasycznych dzieł literackich, używając współczesnego języka), w których szczegółowo omawia oba elementy tematu oraz zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. klasycznych arcydzieł oraz wady i zalety redagowania klasycznych dzieł literackich, używając współczesnego języka), w których omawia oba elementy tematu oraz zwykle zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. filmowania klasycznych arcydzieł oraz wady i zalety redagowania klasycznych dzieł literackich, używając współczesnego języka), w których częściowo omawia oba elementy tematu i częściowo zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi wady i zalety filmowania klasycznych arcydzieł oraz wady i zalety redagowania klasycznych dzieł literackich, używając współczesnego języka), w których omawia niektóre elementy tematu, w niewielkim stopniu zachowując właściwą formę i styl wypowiedzi.

138 Wiedza i umiejętności wg podstawy programowej OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY SŁOWNICTWO I GRAMATYKA (Znajomość środków językowych) - Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu SPORT i poprawnie się nim posługuje się: dyscypliny sportu, sporty ekstremalne, imprezy sportowe, sport wyczynowy - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 10 -bardzo dobrze zna zasady użycia zdań okolicznikowych przyczyny, skutku, celu, przyzwolenia i czasu, zdań przydawkowych ograniczających i opisujących i stosuje je poprawnie - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość zdań złożonych - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (wybór wielokrotny) - Uczeń dobrze zna i na ogół poprawnie posługuje się podstawowym /dość zaawansowanym słownictwem w zakresie tematu SPORT: dyscypliny sportu, sporty ekstremalne, imprezy sportowe, sport wyczynowy - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 10 - dobrze zna zasady użycia zdań okolicznikowych przyczyny, skutku, celu, przyzwolenia i czasu, zdań przydawkowych ograniczających i opisujących i stosuje je na ogół poprawnie - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość zdań złożoych - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (wybór wielokrotny) Uczeń częściowo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu SPORT i posługuje się nim, często popełniając błędy: dyscypliny sportu, sporty ekstremalne, imprezy sportowe, sport wyczynowy - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 10 - częściowo zna zasady użycia zdań okolicznikowych przyczyny, skutku, celu, przyzwolenia i czasu, zdań przydawkowych ograniczających i opisujących i stosuje je często popełniając błędy - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość zdań złożonych - często popełniając błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (wybór wielokrotny) Uczeń słabo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu SPORT i z trudem się nim posługuje, popełniając liczne błędy: dyscypliny sportu, sporty ekstremalne, imprezy sportowe, sport wyczynowy - popełniając liczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 10 - słabo zna zasady użycia zdań okolicznikowych przyczyny, skutku, celu, przyzwolenia i czasu, zdań przydawkowych ograniczających i opisujących i stosuje je popełniając liczne błędy - popełniając liczne błędy, rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość zdań złożonych - popełniając liczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (wybór wielokrotny) POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY MÓWIENIE (Tworzenie wypowiedzi ustnych, Reagowanie ustne, Przetwarzanie ustne tekstu) Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat uprawiania sportu), odnosząc się do podanycyh kwestii i szczegółowo je rozwijając je, szczegółowo opisuje ilustrację i Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając nieliczne błędy, nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat uprawiania sportu), odnosząc się do podanycyh kwestii i rozwijając je opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na trzy pytania Uczeń często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat uprawiania sportu), częsciowo odnosząc się do podanycyh kwestii i częściowo je rozwijając opisuje ilustrację i udziela Uczeń, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat uprawiania sportu), odnosząc się do niektórych podanycyh kwestii opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na niektóre

139 udziela wyczerpujących odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje rozwinięte argumenty na jego poparcie szczegółowo wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru dodatkowych zajęć sportowych w szkole i szczegółowo go uzasadnia oraz udziela wyczerpujących odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto poprawnie, stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje argumenty na jego poparcie wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru dodatkowych zajęć sportowych w szkole i go uzasadnia oraz udziela odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto na ogół poprawnie stosując, zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając nieliczne błędy, nie zakłócające komunikacji): nierozwiniętych odpowiedzi na trzy pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru dodatkowych zajęć sportowych w szkole i częściowo go uzasadnia oraz udziela niepełnych odpowiedzi na dwa pytania częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru dodatkowych zajęć sportowych w szkole przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim Ponadto, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: wypowiada się na temat wybranych sportów wypowiada się na temat niebezpiecznych rodzajów sportu wypowiada się na temat wydarzenia sportowego, w którym chciałby uczestniczyć lub które chciałby obejrzeć wypowiada się na temat sportowca, którego ceni oraz znanych rodzeństw w świecie sportu wypowiada się na temat uprawiania sportów ekstremalnych wypowiada się na temat stylu życia sportowców wypowiada się na temat zajęć sportowych w szkole i dostępności obiektów sportowych wypowiada się na temat znaczenia sportu w swoim życiu wypowiada się na temat szkolnych zajęć wf, (ulubionych ćwiczeń, częstotliwości tych zajęć) wypowiada się na temat plusów i minusów kariery sportowej wypowiada się na temat aktywności sportowej dzieci i młodzieży w Polsce opisuje zasady nowej gry sportowej wypowiada się na temat obejrzanej imprezy sportowej POZIOM PODSTAWOWY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy, dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i, często popełniając błędy, dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny)

140 wielokrotny) wielokrotny) wielokrotny) POZIOM ROZSZERZONY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi, i często popełniając błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) POZIOM PODSTAWOWY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje nagłówki do poszczególnych części tekstu (Dobieranie) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dopasowuje nagłówki do poszczególnych części tekstu (Dobieranie) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i, często popełniając błędy uzupełnia tekst dopasowuje nagłówki do poszczególnych części tekstu (Dobieranie) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy dopasowuje nagłówki do poszczególnych części tekstu (Dobieranie) POZIOM ROZSZERZONY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje właściwe teksty do podanych pytań (Dobieranie) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dopasowuje właściwe teksty do podanych pytań (Dobieranie) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i, często popełniając błędy dopasowuje właściwe teksty do podanych pytań (Dobieranie) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy dopasowuje właściwe teksty do podanych pytań (Dobieranie) POZIOM PODSTAWOWY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze spójne i logiczne wiadomości na blogu (na temat zawodów sportowych oraz klubu sportowego), uwzględniając i szczegółowo rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń, na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze w większości spójne i logiczne wiadomości na blogu (na temat zawodów sportowych oraz klubu sportowego), uwzględniając i rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację: - pisze miejscami niespójne i nielogiczne wiadomości na blogu (na temat zawodów sportowych oraz klubu sportowego), częściowo uwzględniając i rozwijając podane kwestie - częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela: - pisze w dużym stopniu niespójne i chaotyczne wiadomości na blogu (na temat zawodów sportowych oraz klubu sportowego), uwzględniając i rozwijając niektóre podane kwestie - przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim POZIOM ROZSZERZONY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie Uczeń, stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji) pisze spójny i logiczne artykuły (artykuł na Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji) pisze w większości Uczeń, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację pisze miejscami Uczeń, z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela

141 pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) szkolną stronę internetową dotyczący dyskusji na temat zajęć sportowych w szkole oraz artykuł do szkolnej gazetki, w których opisuje, co warto zmienić w relacjonowaniu zawodów sportowych), w których szczegółowo omawia oba elementy tematu oraz zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. spójne i logiczne artykuły (artykuł na szkolną stronę internetową dotyczący dyskusji na temat zajęć sportowych w szkole oraz artykuł do szkolnej gazetki, w którym opisuje, co warto zmienić w relacjonowaniu zawodów sportowych), w których omawia oba elementy tematu oraz zwykle zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. niespójne i nielogiczne artykuły (artykuł na szkolną stronę internetową dotyczący dyskusji na temat zajęć sportowych w szkole oraz artykuł do szkolnej gazetki, w którym opisuje, co warto zmienić w relacjonowaniu zawodów sportowych), w których częściowo omawia oba elementy tematu i częściowo zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi pisze w dużym stopniu niespójne i nielogiczne artykuły (artykuł na szkolną stronę internetową dotyczący dyskusji na temat zajęć sportowych w szkole oraz artykuł do szkolnej gazetki, w których opisuje, co warto zmienić w relacjonowaniu zawodów sportowych), w których omawia niektóre elementy tematu, w niewielkim stopniu zachowując właściwą formę i styl wypowiedzi. Wiedza i umiejętności wg podstawy programowej OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY SŁOWNICTWO I GRAMATYKA (Znajomość środków językowych) - Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu ZDROWIE i poprawnie się nim posługuje się: samopoczucie, ciało, choroby, objawy i ich leczenie, zdrowy styl życia, niepełnosprawni, uzależnienia, ochrona zdrowia - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 11 -bardzo dobrze zna zasady użycia zdań twierdzących, przeczących i pytających w mowie zależnej, próśb i poleceń w mowie zależnej i stosuje je poprawnie - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość mowy zależnej - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań, parafraza zdań) - Uczeń dobrze zna i na ogół poprawnie posługuje się podstawowym /dość zaawansowanym słownictwem w zakresie tematu ZDROWIE: samopoczucie, ciało, choroby, objawy i ich leczenie, zdrowy styl życia, niepełnosprawni, uzależnienia, ochrona zdrowia - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 11 - dobrze zna zasady użycia zdań twierdzących, przeczących i pytających w mowie zależnej, próśb i poleceń w mowie zależnej i stosuje je na ogół poprawnie - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość mowy zależnej - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (tłumaczenie Uczeń częściowo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu ZDROWIE i posługuje się nim, często popełniając błędy: samopoczucie, ciało, choroby, objawy i ich leczenie, zdrowy styl życia, niepełnosprawni, uzależnienia, ochrona zdrowia - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 11 - częściowo zna zasady użycia zdań twierdzących, przeczących i pytających w mowie zależnej, próśb i poleceń w mowie zależnej i stosuje je często popełniając błędy - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość mowy zależnej - często popełniając błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań, parafraza zdań) Uczeń słabo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu ZDROWIE i z trudem się nim posługuje, popełniając liczne błędy: samopoczucie, ciało, choroby, objawy i ich leczenie, zdrowy styl życia, niepełnosprawni, uzależnienia, ochrona zdrowia - popełniając liczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 11 - słabo zna zasady użycia zdań twierdzących, przeczących i pytających w mowie zależnej, próśb i poleceń w mowie zależnej i stosuje je popełniając liczne błędy - popełniając liczne błędy, rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość mowy zależnej - popełniając liczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań, parafraza zdań)

142 fragmentów zdań, parafraza zdań) POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY MÓWIENIE (Tworzenie wypowiedzi ustnych, Reagowanie ustne, Przetwarzanie ustne tekstu) Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (umawia wizytę u lekarza, bierze udział w rozmowie na temat projektu dotyczącego zdrowego stylu życia oraz na temat organizacji szkolnego dnia pomocy niepełnosprawnym), odnosząc się do podanycyh kwestii i szczegółowo je rozwijając szczegółowo opisuje ilustrację i udziela wyczerpujących odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje rozwinięte argumenty na jego poparcie szczegółowo wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru warsztatów specjalistycznych i szczegółowo go uzasadnia oraz udziela wyczerpujących odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając nieliczne błędy, nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (umawia wizytę u lekarza, bierze udział w rozmowie na temat projektu dotyczącego zdrowego stylu życia oraz na temat organizacji szkolnego dnia pomocy niepełnosprawnym), odnosząc się do podanycyh kwestii i rozwijając je, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje argumenty na jego poparcie wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru warsztatów specjalistycznych i go uzasadnia oraz udziela odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając nieliczne błędy, nie zakłócające komunikacji): Uczeń często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (umawia wizytę u lekarza, bierze udział w rozmowie na temat projektu dotyczącego zdrowego stylu życia oraz na temat organizacji szkolnego dnia pomocy niepełnosprawnym), częsciowo odnosząc się do podanycyh kwestii i częsciowo je rozwijając opisuje ilustrację i udziela nierozwiniętych odpowiedzi na trzy pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru warsztatów specjalistycznych i częściowo go uzasadnia oraz udziela niepełnych odpowiedzi na dwa pytania częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: Uczeń, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (umawia wizytę u lekarza, bierze udział w rozmowie na temat projektu dotyczącego zdrowego stylu życia oraz na temat organizacji szkolnego dnia pomocy niepełnosprawnym), odnosząc się do niektórych podanycyh kwestii opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na niektóre pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru warsztatów specjalistycznych przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim Ponadto, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: prosi o radę na temat problemu zdrowotnego i udziela jej wypowiada się na temat zdrowego stylu życia wypowiada się na temat różnych sposobów na utrzymywanie dobrej kondycji opisuje stresującą sytuację wypowiada się na temat stresu i radzenia sobie z nim wypowiada się na temat medycznych seriali telewizyjnych

143 opisuje sytuację, w której zemdlał wypowiada się na temat roli snu opisuje sposoby radzenia sobie z z przeziębieniem wypowiada się na temat zawodu lekarza i pielęgniarki wypowiada się na temat zmian, dzięki którym szpitale byłyby bardziej przyjazne dla chorych i odwiedzających przedstawia opinię na temat roli pozytywnego myślenia w walce z chorobą opisuje sytuację, kiedy ominęło go coś ważnego z powodu choroby POZIOM PODSTAWOWY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy, wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i, często popełniając błędy, wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) POZIOM ROZSZERZONY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi, i często popełniając błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) POZIOM PODSTAWOWY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i, często popełniając błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) POZIOM ROZSZERZONY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i, często popełniając błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście tak, aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) POZIOM PODSTAWOWY PISANIE Uczeń poprawnie stosując szeroki Uczeń, na ogół poprawnie stosując Uczeń stosując ograniczony zakres Uczeń z trudnością, stosując bardzo

144 (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze spójną i logiczną wiadomość e- mail na temat nieobecności w szkole z powodu choroby oraz list do kolegi na temat wprowadzania zmian w stylu życia, uwzględniając i szczegółowo rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze w większości spójną i logiczną wiadomość na temat nieobecności w szkole z powodu choroby oraz list do kolegi na temat wprowadzania zmian w stylu życia, uwzględniając i rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację: - pisze miejscami niespójną i nielogiczną wiadomość na temat nieobecności w szkole z powodu choroby oraz list do kolegi na temat wprowadzania zmian w stylu życia, częściowo uwzględniając i rozwijając podane kwestie - częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela: - pisze w dużym stopniu niespójną i chaotyczną wiadomość na temat nieobecności w szkole z powodu choroby oraz list do kolegi na temat wprowadzania zmian w stylu życia, uwzględniając i rozwijając niektóre podane kwestie - przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim POZIOM ROZSZERZONY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) Uczeń, stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji) pisze spójne i logiczne listy formalne (list do dyrektora przychodni oraz do organizatora kursu,) w których szczegółowo omawia oba elementy tematu oraz zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji) pisze w większości spójne i logiczne listy formalne (list do dyrektora przychodni oraz do organizatora kursu), w których omawia oba elementy tematu oraz zwykle zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację pisze miejscami niespójne i nielogiczne listy formalne (list do dyrektora przychodni oraz do organizatora kursu), w których częściowo omawia oba elementy tematu i częściowo zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi Uczeń, z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela pisze w dużym stopniu niespójne i nielogiczne listy formalne (list do dyrektora przychodni oraz do organizatora kursu), w których omawia niektóre elementy tematu, w niewielkim stopniu zachowując właściwą formę i styl wypowiedzi. Wiedza i umiejętności wg podstawy programowej OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY SŁOWNICTWO I GRAMATYKA (Znajomość środków językowych) - Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu NAUKA I TECHNIKA i poprawnie się nim posługuje się: dziedziny nauki, wynalazki i odkrycia; badania naukowe, korzystanie z urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne - Uczeń dobrze zna i na ogół poprawnie posługuje się podstawowym /dość zaawansowanym słownictwem w zakresie tematu NAUKA I TECHNIKA: dziedziny nauki, wynalazki i odkrycia; badania naukowe, korzystanie z urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne Uczeń częściowo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu NAUKA I TECHNIKA i posługuje się nim, często popełniając błędy: dziedziny nauki, wynalazki i odkrycia; badania naukowe, korzystanie z urządzeń technicznych, technologie Uczeń słabo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu NAUKA I TECHNIKA i z trudem się nim posługuje, popełniając liczne błędy: dziedziny nauki, wynalazki i odkrycia; badania naukowe, korzystanie z urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne

145 - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 12 -bardzo dobrze zna zasady użycia zdań warunkowych typu 0, I, II, III oraz zdań warunkowych mieszanych i stosuje je poprawnie - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość zdań warunkowych - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (uzupełnianie zdań jednym wyrazem, układanie fragmentów zdań) - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 12 - dobrze zna zasady użycia zdań warunkowych typu 0, I, II, III oraz zdań warunkowych mieszanych i stosuje je na ogół poprawnie - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość zdań warunkowych - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (uzupełnianie zdań jednym wyrazem, układanie fragmentów zdań) informacyjno-komunikacyjne - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 12 - częściowo zna zasady użycia zdań warunkowych typu 0, I, II, III oraz zdań warunkowych mieszanych i stosuje je często popełniając błędy - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość zdań warunkowych - często popełniając błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (uzupełnianie zdań jednym wyrazem, układanie fragmentów zdań) - popełniając liczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 12 - słabo zna zasady użycia zdań warunkowych typu 0, I, II, III oraz zdań warunkowych mieszanych i stosuje je popełniając liczne błędy - popełniając liczne błędy, rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość zdań warunkowych - popełniając liczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (uzupełnianie zdań jednym wyrazem, układanie fragmentów zdań) POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY MÓWIENIE (Tworzenie wypowiedzi ustnych, Reagowanie ustne, Przetwarzanie ustne tekstu) Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat rozwoju technologicznego, a także w rozmowie kwalifikacyjnej), odnosząc się do podanycyh kwestii i szczegółowo je rozwijając szczegółowo opisuje ilustrację i udziela wyczerpujących odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje rozwinięte argumenty na jego poparcie szczegółowo wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru wynalazku, który zostanie przedstawiony w prezentacji, wystawy naukowej, którą zamierza obejrzeć oraz materiałów edukacyjnych na Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając nieliczne błędy, nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat rozwoju technologicznego, a także w rozmowie kwalifikacyjnej), odnosząc się do podanycyh kwestii i rozwijając je, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje argumenty na jego poparcie wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru wynalazku, który zostanie przedstawiony w prezentacji, wystawy naukowej, którą zamierza obejrzeć oraz materiałów edukacyjnych na zajęcia geografii i je uzasadnia oraz udziela odpowiedzi na dwa pytania Uczeń często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat rozwoju technologicznego, a także w rozmowie kwalifikacyjnej), częsciowo odnosząc się do podanycyh kwestii i częsciowo je rozwijając opisuje ilustrację i udziela nierozwiniętych odpowiedzi na trzy pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru wynalazku, który zostanie przedstawiony w prezentacji, wystawy naukowej, którą zamierza obejrzeć oraz materiałów edukacyjnych na zajęcia geografii i częściowo je uzasadnia oraz udziela niepełnych odpowiedzi na dwa pytania Uczeń, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat rozwoju technologicznego, a także w rozmowie kwalifikacyjnej), odnosząc się do niektórych podanycyh kwestii opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na niektóre pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru wynalazku, który zostanie przedstawiony w prezentacji, wystawy naukowej, którą zamierza obejrzeć oraz materiałów edukacyjnych na zajęcia geografii przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim

146 zajęcia geografii i szczegółowo je uzasadnia oraz udziela wyczerpujących odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: Ponadto, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: wypowiada się na temat pracy w zawodzie naukowca wypowiada się na temat najciekawszych i najmniej ciekawych obszarów nauki opisuje sytuację związaną z awarią techniczną wypowiada się na temat ważnych wynalazków i uzasadnia wypowiedź przedstawia swoją opinię na temat przydatności robotów oraz zagrożeń i szans związanych z rozwojem nowych technologii wypowiada się na temat życia w przyszłości wypowiada się na temat książek i filmów science fiction opisuje niedawno zakupione urządzenie wypowiada się na temat zmian technologicznych w ciągu najbliższych 100 lat wypowiada się na temat ilości spędzanego przed komputerem czasu wypowiada się na temat komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych i komunikacji telefonicznej wypowiada się na temat programów naukowych w telewizji opisuje wystawę naukową, którą odwiedził wypowiada się na temat mało przydatnych wynalazków POZIOM PODSTAWOWY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy, dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i, często popełniając błędy, dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) POZIOM ROZSZERZONY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi, i często popełniając błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny)

147 POZIOM PODSTAWOWY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i, często popełniając błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) POZIOM ROZSZERZONY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i, często popełniając błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) POZIOM PODSTAWOWY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze spójną i logiczną wiadomość na blogu na temat niedawno zakupionego urządzenia oraz wiadomość na blogu na temat obejrzanej wystawy naukowej, uwzględniając i szczegółowo rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń, na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze w większości spójną i logiczną wiadomość na blogu na temat niedawno zakupionego urządzenia oraz wiadomość na blogu na temat obejrzanej wystawy naukowej, uwzględniając i rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację: - pisze miejscami niespójną i nielogiczną wiadomość na blogu na temat niedawno zakupionego urządzenia oraz wiadomość na blogu na temat obejrzanej wystawy naukowej, częściowo uwzględniając i rozwijając podane kwestie - częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela: - pisze w dużym stopniu niespójną i chaotyczną wiadomość na blogu na temat niedawno zakupionego urządzenia oraz wiadomość na blogu na temat obejrzanej wystawy naukowej, uwzględniając i rozwijając niektóre podane kwestie - przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim POZIOM ROZSZERZONY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) Uczeń, stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji) pisze spójne i logiczne rozprawki (przedstawia wady i zalety zezwalania na korzystanie z komputerów podczas egzaminów oraz wady i zalety inwestowania znacznych środków finansowych w badanie przestrzeni kosmicznej), w których szczegółowo omawia oba elementy tematu oraz zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji) pisze w większości spójne i logiczne rozprawki, (przedstawia wady i zalety zezwalania na korzystanie z komputerów podczas egzaminów oraz wady i zalety inwestowania znacznych środków finansowych w badanie przestrzeni kosmicznej), w których omawia oba elementy tematu oraz zwykle zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację pisze miejscami niespójne i nielogiczne rozprawki, (przedstawia wady i zalety zezwalania na korzystanie z komputerów podczas egzaminów oraz wady i zalety inwestowania znacznych środków finansowych w badanie przestrzeni kosmicznej), w których częściowo omawia oba elementy tematu i częściowo zachowuje właściwą formę i styl Uczeń, z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela pisze w dużym stopniu niespójne i nielogiczne rozprawki, (przedstawia wady i zalety zezwalania na korzystanie z komputerów podczas egzaminów oraz wady i zalety inwestowania znacznych środków finansowych w badanie przestrzeni kosmicznej), w których omawia niektóre elementy tematu, w niewielkim stopniu zachowując

148 wypowiedzi właściwą formę i styl wypowiedzi.

149 Wiedza i umiejętności wg podstawy programowej OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY SŁOWNICTWO I GRAMATYKA (Znajomość środków językowych) - Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu ŚWIAT PRZYRODY i poprawnie się nim posługuje się: pogoda i klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia środowiska naturalnego, ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, przestrzeń kosmiczna - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 13 -bardzo dobrze zna zasady użycia strony biernej w czasach: present simple, present continuous, past simple, present perfect, past perfect, future simple oraz z czasownikami modalnymi oraz konstrukcji have something done i stosuje je poprawnie - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość strony biernej - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (minidialogi, słowotwórstwo) - Uczeń dobrze zna i na ogół poprawnie posługuje się podstawowym /dość zaawansowanym słownictwem w zakresie tematu ŚWIAT PRZYRODY: pogoda i klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia środowiska naturalnego, ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, przestrzeń kosmiczna - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 13 - dobrze zna zasady użycia strony biernej w czasach: present simple, present continuous, past simple, present perfect, past perfect, future simple oraz z czasownikami modalnymi oraz konstrukcji have something done i stosuje je na ogół poprawnie - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość strony biernej - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (minidialogi, słowotwórstwo) Uczeń częściowo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu ŚWIAT PRZYRODY i posługuje się nim, często popełniając błędy: pogoda i klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia środowiska naturalnego, ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, przestrzeń kosmiczna - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 13 - częściowo zna zasady użycia strony biernej w czasach: present simple, present continuous, past simple, present perfect, past perfect, future simple oraz z czasownikami modalnymi oraz konstrukcji have something done i stosuje je często popełniając błędy - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość strony biernej - często popełniając błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (minidialogi, słowotwórstwo) Uczeń słabo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu ŚWIAT PRZYRODY i z trudem się nim posługuje, popełniając liczne błędy: pogoda i klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia środowiska naturalnego, ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, przestrzeń kosmiczna - popełniając liczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 13 - słabo zna zasady użycia strony biernej w czasach: present simple, present continuous, past simple, present perfect, past perfect, future simple oraz z czasownikami modalnymi oraz konstrukcji have something done i stosuje je popełniając liczne błędy -popełniając liczne błędy, rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość strony biernej -popełniając liczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych ( minidialogi, słowotwórstwo) POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY MÓWIENIE (Tworzenie wypowiedzi ustnych, Reagowanie ustne, Przetwarzanie ustne tekstu) Uczeń poprawnie, stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat warsztatów dotyczących zmian klimatycznych Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat warsztatów dotyczących zmian Uczeń często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat warsztatów dotyczących zmian klimatycznych na Uczeń, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat warsztatów dotyczących zmian

150 na Ziemi), odnosząc się do podanycyh kwestii i szczegółowo je rozwijając j szczegółowo opisuje ilustrację i udziela wyczerpujących odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje rozwinięte argumenty na jego poparcie szczegółowo wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru miejsca na wycieczkę klasową i szczegółowo go uzasadnia oraz udziela wyczerpujących odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): klimatycznych na Ziemi), odnosząc się do podanycyh kwestii i rozwijając je, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje argumenty na jego poparcie wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru miejsca na wycieczkę klasową i go uzasadnia oraz udziela odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając nieliczne błędy, nie zakłócające komunikacji): Ziemi), częsciowo odnosząc się do podanycyh kwestii i częsciowo je rozwijając opisuje ilustrację i udziela nierozwiniętych odpowiedzi na trzy pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru miejsca na wycieczkę klasową i częściowo go uzasadnia oraz udziela niepełnych odpowiedzi na dwa pytania częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: klimatycznych na Ziemi), odnosząc się do niektórych podanycyh kwestii opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na niektóre pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru miejsca na wycieczkę klasową przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim Ponadto, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: pyta i odpowiada na pytania dotyczące klęsk żywiołowych wypowiada się na temat swojej ulubionej pory roku wypowiada się na temat różnych pór roku wypowiada się na temat wpływu pogody na nastrój wypowiada się na temat możliwości kształtowania pogody przez ludzi wypowiada się na temat spacerów w lesie oraz pracy w terenie wypowiada się na temat metod ochrony środowiska naturalnego wypowiada się na temat wpływu pogody na nastrój wypowiada się na temat możliwości kształtowania pogody przez ludzi opisuje różne zwierzęta wypowiada się na temat mieszkania na wsi i w mieście opisuje wycieczkę do pięknego krajobrazowo miejsca POZIOM PODSTAWOWY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) oraz Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy, wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) oraz dopasowuje Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i, często popełniając błędy, wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) oraz dopasowuje wysłuchane Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) oraz dopasowuje wysłuchane wypowiedzi

151 dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) do podanych zdań (Dobieranie) POZIOM ROZSZERZONY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi, i często popełniając błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) POZIOM PODSTAWOWY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje nagłówki do poszczególnych części tekstu (Dobieranie) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dopasowuje nagłówki do poszczególnych części tekstu (Dobieranie) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i, często popełniając błędy uzupełnia tekst dopasowuje nagłówki do poszczególnych części tekstu (Dobieranie) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy dopasowuje nagłówki do poszczególnych części tekstu (Dobieranie) POZIOM ROZSZERZONY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje właściwe teksty do podanych pytań (Dobieranie) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dopasowuje właściwe teksty do podanych pytań (Dobieranie) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i, często popełniając błędy dopasowuje właściwe teksty do podanych pytań (Dobieranie) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy dopasowuje właściwe teksty do podanych pytań (Dobieranie) POZIOM PODSTAWOWY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze spójne i logiczne listy prywatne (list do kolegi na temat klęski żywiołowej oraz list na temat przeprowadzonej akcji charytatywnej), uwzględniając i szczegółowo rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim uczeń, na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze w większości spójne i logiczne listy prywatne (list do kolegi na temat klęski żywiołowej oraz list na temat przeprowadzonej akcji charytatywnej), uwzględniając i rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację: - pisze miejscami niespójne i nielogiczne listy prywatne (list do kolegi na temat klęski żywiołowej oraz list na temat przeprowadzonej akcji charytatywnej), częściowo uwzględniając i rozwijając podane kwestie - częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Uczeń z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela: - pisze w dużym stopniu niespójne i chaotyczne listy prywatne (list do kolegi na temat klęski żywiołowej oraz list na temat przeprowadzonej akcji charytatywnej), uwzględniając i rozwijając niektóre podane kwestie - przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim POZIOM ROZSZERZONY PISANIE Uczeń, stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i Uczeń, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur Uczeń, z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i

152 (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze spójne i logiczne artykuły (artykuł do gazetki szkolnej na temat powodzi i odpowiedzialności władz za brak odpowiedniej ochrony oraz artykuł na szkolną stronę internetową na temat demonstracji, wyrażający opinię na temat tego, jaką politykę w sprawie opakowań i toreb powinno prowadzić centrum handlowe), w których szczegółowo omawia oba elementy tematu oraz zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze w większości spójne i logiczne artykuły (artykuł do gazetki szkolnej na temat powodzi i odpowiedzialności władz za brak odpowiedniej ochrony oraz artykuł na szkolną stronę internetową na temat demonstracji, wyrażający opinię na temat tego, jaką politykę w sprawie opakowań i toreb powinno prowadzić centrum handlowe), w których omawia oba elementy tematu oraz zwykle zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację: Pisze miejscami niespójne i nielogiczne artykuły (artykuł do gazetki szkolnej na temat powodzi i odpowiedzialności władz za brak odpowiedniej ochrony oraz artykuł na szkolną stronę internetową na temat demonstracji, wyrażający opinię na temat tego, jaką politykę w sprawie opakowań i toreb powinno prowadzić centrum handlowe), w których częściowo omawia oba elementy tematu i częściowo zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela pisze w dużym stopniu niespójne i nielogiczne artykuły (artykuł do gazetki szkolnej na temat powodzi i odpowiedzialności władz za brak odpowiedniej ochrony oraz artykuł na szkolną stronę internetową na temat demonstracji, wyrażający opinię na temat tego, jaką politykę w sprawie opakowań i toreb powinno prowadzić centrum handlowe), w których omawia niektóre elementy tematu, w niewielkim stopniu zachowując właściwą formę i styl wypowiedzi.

153 Wiedza i umiejętności wg podstawy programowej OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY SŁOWNICTWO I GRAMATYKA (Znajomość środków językowych) - Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO i poprawnie się nim posługuje się: struktura państwa i urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, gospodarka - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 14 -bardzo dobrze zna zasady użycia trybu łączącego (the subjunctive), inwersji (inwersji stylistycznej oraz inwersji z it i what, konstrukcji służących do wyrażania życzeń i ubolewania (wish / if only; it s time / would rather, suppose) i stosuje je poprawnie - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość trybu łączącego, inwersji, konstrukcji służących do wyrażania życzeń i ubolewania - poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (wybór wielokrotny) - Uczeń dobrze zna i na ogół poprawnie posługuje się podstawowym /dość zaawansowanym słownictwem w zakresie tematu PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO: struktura państwa i urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, gospodarka - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 14 - dobrze zna zasady użycia trybu łączącego (the subjunctive), inwersji (inwersji stylistycznej oraz inwersji z it i what, konstrukcji służących do wyrażania życzeń i ubolewania (wish / if only; it s time / would rather, suppose) i stosuje je na ogół poprawnie - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość trybu łączącego, inwersji, konstrukcji służących do wyrażania życzeń i ubolewania - na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (wybór wielokrotny) Uczeń częściowo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO i posługuje się nim, często popełniając błędy: struktura państwa i urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, gospodarka - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 14 - częściowo zna zasady użycia trybu łączącego (the subjunctive), inwersji (inwersji stylistycznej oraz inwersji z it i what, konstrukcji służących do wyrażania życzeń i ubolewania (wish / if only; it s time / would rather, suppose)i stosuje je często popełniając błędy - często popełniając błędy rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość trybu łączącego, inwersji, konstrukcji służących do wyrażania życzeń i ubolewania - często popełniając błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (wybór wielokrotny) Uczeń słabo zna podstawowe / dość zaawansowane słownictwo w zakresie tematu PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO i z trudem się nim posługuje, popełniając liczne błędy: struktura państwa i urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, gospodarka - popełniając liczne błędy rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z rozdziału 14 - słabo zna zasady użycia trybu łączącego (the subjunctive), inwersji (inwersji stylistycznej oraz inwersji z it i what, konstrukcji służących do wyrażania życzeń i ubolewania (wish / if only; it s time / would rather, suppose)i stosuje je popełniając liczne błędy - popełniając liczne błędy, rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające znajomość trybu łączącego, inwersji, konstrukcji służących do wyrażania życzeń i ubolewania - popełniając liczne błędy rozwiązuje zadania sprawdzające znajomość w miarę rozwiniętego / bogatego zasobu środków językowych (wybór wielokrotny) POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY MÓWIENIE (Tworzenie wypowiedzi Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając nieliczne błędy, nie zakłócające komunikacji): Uczeń często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w Uczeń, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych:

154 ustnych, Reagowanie ustne, Przetwarzanie ustne tekstu) odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat kradzieży), odnosząc się do podanycyh kwestii i szczegółowo je rozwijając szczegółowo opisuje ilustrację i udziela wyczerpujących odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje rozwinięte argumenty na jego poparcie szczegółowo wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru plakatu, który ma zachęcać do debaty o stanie gospodarki europejskiej i szczegółowo go uzasadnia oraz udziela wyczerpujących odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat kradzieży), odnosząc się do podanycyh kwestii i rozwijając je, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na trzy pytania związane z jej tematyką, a także logicznie uzasadnia swoje stanowisko i podaje argumenty na jego poparcie wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru plakatu, który ma zachęcać do debaty o stanie gospodarki europejskiej i go uzasadnia oraz udziela odpowiedzi na dwa pytania przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając nieliczne błędy, nie zakłócające komunikacji): rozmowie na temat kradzieży), częsciowo odnosząc się do podanycyh kwestii i częsciowo je rozwijając opisuje ilustrację i udziela nierozwiniętych odpowiedzi na trzy pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru plakatu, który ma zachęcać do debaty o stanie gospodarki europejskiej i częściowo go uzasadnia oraz udziela niepełnych odpowiedzi na dwa pytania częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim Ponadto często popełniając błędy zakłócające komunikację, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: odgrywa rolę (bierze udział w rozmowie na temat kradzieży), odnosząc się do niektórych podanycyh kwestii opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi a na niektóre pytania związane z jej tematyką, wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: dokonuje wyboru plakatu, który ma zachęcać do debaty o stanie gospodarki europejskiej przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim Ponadto, z pomocą nauczyciela, z trudnością, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych: przedstawia swoją opinię na temat działalności organizacji charytatywnych wypowiada się na temat korzystania z bibliotek wypowiada się na temat przestępstw i kar pyta i odpowiada na pytania dotyczące kwestii społecznych oraz polityki wypowiada się na temat symboliki flag krajów anglojęzycznych wypowiada się na temat postawy patriotycznej wypowiada się na temat podejścia młodych ludzi do historii, polityki i ekonomii własnego kraju opisuje zaprojektowaną przez siebie flagę Polski wypowiada się na temat swojej reakcji na przedstawione przestępstwa wypowiada się na temat przestępstwa, które było niedawno relacjonowane w mediach przedstawia swoją opinię na temat problemu bezdomności i pomocy bezdomnym wypowiada się na temat agresji wśród młodych ludzi wypowiada się na temat różnych problemów społecznych, a także polityki i ekonomii POZIOM PODSTAWOWY Uczeń rozumie niemal wszystkie Uczeń rozumie większość informacji Uczeń rozumie część informacji Uczeń rozumie niektóre informacje

155 SŁUCHANIE informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy, wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i, często popełniając błędy, wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) POZIOM ROZSZERZONY SŁUCHANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie część informacji zawartych w wysłuchanej wypowiedzi, i często popełniając błędy dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i z trudnością, popełniając liczne błędy, dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (Dobieranie) oraz zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości (Wybór wielokrotny) POZIOM PODSTAWOWY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście, tak aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście, tak aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i, często popełniając błędy dopasowuje zdania do luk w tekście, tak aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście, tak aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) POZIOM ROZSZERZONY CZYTANIE Uczeń rozumie niemal wszystkie informacje zawarte w przeczytanym tekście i poprawnie lub popełniając sporadyczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście, tak aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie większość informacji zawartych w przeczytanym tekście i na ogół poprawnie, popełniając nieliczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście, tak aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie część informacji zawartych w przeczytanym tekście i, często popełniając błędy dopasowuje zdania do luk w tekście, tak aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) Uczeń rozumie niektóre informacje zawarte w przeczytanym tekście i, z trudnością, popełniając liczne błędy dopasowuje zdania do luk w tekście, tak aby tworzył logiczną całość (Dobieranie) POZIOM PODSTAWOWY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) Uczeń poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze spójne i logiczne wpisy na forum internetowym (na temat serialu dokumentalnego dotyczącego przestępczości oraz na temat przestępstwa ulicznego), uczeń, na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze w większości spójne i logiczne wpisy na forum internetowym (na temat serialu dokumentalnego dotyczącego przestępczości oraz na temat przestępstwa ulicznego), Uczeń stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację: - pisze miejscami niespójne i nielogiczne wpisy na forum internetowym (na temat serialu dokumentalnego dotyczącego przestępczości oraz na temat Uczeń z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela: - pisze w dużym stopniu niespójne i chaotyczne wpisy na forum internetowym (na temat serialu dokumentalnego dotyczącego przestępczości oraz na temat

156 uwzględniając i szczegółowo rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim uwzględniając i rozwijając podane kwestie - przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim przestępstwa ulicznego), częściowo uwzględniając i rozwijając podane kwestie - częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim przestępstwa ulicznego), uwzględniając i rozwijając niektóre podane kwestie - przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku polskim POZIOM ROZSZERZONY PISANIE (Tworzenie wypowiedzi pisemnych, Reagowanie pisemne, Przetwarzanie pisemne tekstu) Uczeń, stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych (lub popełniając sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze spójne i logiczne listy formalne (list do prezydenta miasta wyrażający sprzeciw wobec planów likwidacji linii autobusowej z propozycją innego sposobu zaoszczędzenia pieniędzy oraz list do gazetki szkolnej na temat udziału uczniów w radzie pedagogicznej), w których szczegółowo omawia oba elementy tematu oraz zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń na ogół poprawnie stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych (popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji): - pisze w większości spójne i logiczne listy formalne (list do prezydenta miasta wyrażający sprzeciw wobec planów likwidacji linii autobusowej z propozycją innego sposobu zaoszczędzenia pieniędzy oraz list do gazetki szkolnej na temat udziału uczniów w radzie pedagogicznej), w których omawia oba elementy tematu oraz zwykle zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń, stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych i często popełniając błędy zakłócające komunikację: pisze miejscami niespójne i nielogiczne listy formalne (list do prezydenta miasta wyrażający sprzeciw wobec planów likwidacji linii autobusowej z propozycją innego sposobu zaoszczędzenia pieniędzy oraz list do gazetki szkolnej na temat udziału uczniów w radzie pedagogicznej), w których częściowo omawia oba elementy tematu i częściowo zachowuje właściwą formę i styl wypowiedzi Uczeń, z trudnością, stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych, popełniając liczne błędy znacznie utrudniające komunikację, z pomocą nauczyciela pisze w dużym stopniu niespójne i nielogiczne listy formalne (list do prezydenta miasta wyrażający sprzeciw wobec planów likwidacji linii autobusowej z propozycją innego sposobu zaoszczędzenia pieniędzy oraz listy do gazetki szkolnej na temat udziału uczniów w radzie pedagogicznej), w których omawia niektóre elementy tematu, w niewielkim stopniu zachowując właściwą formę i styl wypowiedzi. Oxford Matura Trainer. Poziom podstawowy Kryteria oceny UNIT 1 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Znajomość środków językowych Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z Unitu 1 (dane osobowe, nazwy cech charakteru, nazwy uczuć i emocji, słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym, upodobaniami i zainteresowaniami); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się czasami teraźniejszymi i przedimkami; poprawnie Uczeń, popełniając nieliczne błędy, stosuje poznane słownictwo z Unitu 1 (dane osobowe, nazwy cech charakteru, nazwy uczuć i emocji, słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym, upodobaniami i zainteresowaniami); na ogół poprawnie posługuje się czasami Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje poznane słownictwo z Unitu 1 (dane osobowe, nazwy cech charakteru, nazwy uczuć i emocji, słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym, upodobaniami i zainteresowaniami); nie zawsze poprawnie posługuje się czasami teraźniejszymi i przedimkami; Uczeń, posługuje się bardzo ograniczonym zakresem słownictwa z Unitu 1 (dane osobowe, nazwy cech charakteru, nazwy uczuć i emocji, słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym, upodobaniami i zainteresowaniami); popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu

KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus ELEMENTARY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus ELEMENTARY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus ELEMENTARY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Konieczne (2) Podstawowe(3) Rozszerzające(4) Dopełniające(5) Uczeń:

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Konieczne (2) Podstawowe(3) Rozszerzające(4) Dopełniające(5) Uczeń: Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Język angielski PODRĘCZNIK: Matura Prime Time ( elementary ) W wymaganiach uwzględnione zostały wymagania szczegółowe na oceny pozytywne, z wyjątkiem oceny celującej. Ocenę

Bardziej szczegółowo

MATURA PRIME TIME ELEMENTARY

MATURA PRIME TIME ELEMENTARY KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME ELEMENTARY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P PoniŜsze Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie, których zostały opracowane. Mogą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

MATURA PRIME TIME plus ELEMENTARY

MATURA PRIME TIME plus ELEMENTARY Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie z nową podstawą programową (obowiązującą powszechnie w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013) MATURA

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Poziom podstawowy Podręcznik Smart Time 1

Poziom podstawowy Podręcznik Smart Time 1 WYMAGANA EDUKACYJNE Poziom podstawowy Podręcznik Smart Time 1 Z JĘZYKA ANGELSKEGO DLA KLASY ROZDZAŁ (KATEGORE STARTER 1a+1b Reading zna dość dobrze alfabet i zasady literowania nazw oraz liczebniki główne;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus PRE-INTERMEDIATE Poziom B1 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus PRE-INTERMEDIATE Poziom B1 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus PRE-INTERMEDIATE Poziom B1 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie, których zostały opracowane. Mogą

Bardziej szczegółowo

Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski

Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski . Cele przedmiotowego systemu oceniania. Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła w Piekarach Śląskich PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENANA język angielski 1 1. Przedmiotowy system oceniania reguluje sposób rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Unit 5 jeśli nie zostanie przerobiony w całości w semestrze I Opis rzeczy Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Język angielski PODRĘCZNIK: Matura Prime Time ( pre - intermediate ) Wymagania edukacyjne Poziom wymagań Starter GRAMA- zna znaczną część nazw krajów, narodowości, zawodów i potrafi ich użyć

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Język angielski PODRĘCZNIK: Matura Prime Time (elementary/pre-intermediate) W wymaganiach uwzględnione zostały wymagania szczegółowe na oceny pozytywne, z wyjątkiem oceny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus INTERMEDIATE Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus INTERMEDIATE Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA MATURA PRME TME plus NTERMEDATE Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe alfabet dane personalne liczby 1100 kolory przybory szkolne polecenia, zna i częściowo poprawnie stosuje zasady tworzenia liczby mnogiej

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 Język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 1 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM PODSTAWOWY. Poziom A1-B1 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM PODSTAWOWY. Poziom A1-B1 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA 2015 POZIOM PODSTAWOWY Poziom A1-B1 wg CEF (ESOKJ) WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING MATURA 2015 REPETYTORIUM.

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV SKALA OCEN 6 5 4 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, nie popełnia

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII 1. Na lekcjach języka anielskiego doskonalone oraz oceniane będą przede wszystkim następujące obszary aktywności językowej ucznia: a.

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: odmiana czasownika to be, czasy Simple Present, Present Continuous,

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: odmiana czasownika to be, czasy Simple Present, Present Continuous, WYMAGANIA Z ZAKRESU WIEDZY JĘZYKOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS II-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZYSTĘPUJĄCYCH DO WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2017/2018 I Uczeń powinien znać i poprawnie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

MATURA PRIME TIME PRE-INTERMEDIATE

MATURA PRIME TIME PRE-INTERMEDIATE KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik MATURA PRIME TIME PRE-INTERMEDIATE Macmillan Repetytorium 2015 Klasa II B I II C poziom rozszerzony WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMOT: Język angielski KLASA: B LO PODRĘCZNK: Matura Prime Time ( intermediate ) NUMER PROGRAMU NAUCZANA (ZAKRES): Wymagania edukacyjne POZOMY WYMAGAŃ Starter zna znaczną część nazw środków transportu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE GIMNAZJUM ŁOSOSINA DOLNA WSTĘP Poniższe Kryteria Oceniania (KO) są dokumentem uzupełniającym i spójnym z Rozkładami Materiału oraz Planami Wynikowymi

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: English Class Etap edukacyjny: II Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA ZAKRES LEKSYKALNY Dane personalne Kolory Liczby 1-100

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi NIE otrzymuje uczeń, którego luki w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa I Wspaniale 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy IVb. Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Białce. na rok szkolny 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową.

Wymagania edukacyjne dla klasy IVb. Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Białce. na rok szkolny 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową. Wymagania edukacyjne dla klasy IVb Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Białce na rok szkolny 2014/2015 zgodne programową. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STARLAND

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum Uczeń celujący Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV - VII Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział : Rückblick!

Rozdział : Rückblick! Publiczne Gimnazjum w Głogoczowie Język niemiecki, rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika magnet smart 2 Rozdział :

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Wymagania edukacyjne z języka angielskiego: Klasa: III TI grupa podstawowa Podręcznik: Matura Prime Time (Pre-Intermediate 2-6, Intermediate 1-2) W wymaganiach uwzględnione zostały wymagania szczegółowe

Bardziej szczegółowo