Alicja Czerniawska. Tel Adres: ul. Gwiaździsta 15A m. 258, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alicja Czerniawska. Tel. +48 602 346 986 Adres: ul. Gwiaździsta 15A m. 258, 01-651 Warszawa E-mail: czerniawska.ala@wp.pl"

Transkrypt

1 Alicja Czerniawska Tel Adres: ul. Gwiaździsta 15A m. 258, Warszawa Doświadczona i skuteczna Dyrektor Finansowy, sprawująca kompleksowy nadzór nad całością procesów finansowych w wielozakładowych spółkach. Współuczestniczyła w przeprowadzeniu, z sukcesem, procesów optymalizacji i centralizacji. Pełniła funkcję Prokurenta w Polsce oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Spółce zależnej na Ukrainie. Posiada rozległą wiedzę oraz orientację w trendach na rynkach finansowych. Zna nowoczesne metody zarządzania finansami, posiada doświadczenie w wdrażaniu systemów informatycznych z grupy ERP (MS Navision). Zdobyła bogate doświadczenie w zakresie menedżerskiego zarządzania finansami w spółkach, ukończyła studia wyższe na kierunku finansowym i księgowym oraz studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej we współpracy z London Business School, HEC i NHH. Umie zarządzać dużymi zespołami. KLUCZOWE KOMPETENCJE W obszarze finansowo księgowym: Współtworzenie, wdrażanie krótko i długoterminowej strategii finansowej oraz Shared Services Centers w konsolidacji procesów wewnętrznych. Partnerstwo i kooperacja z zarządem spółki w procesie podejmowania decyzji finansowo organizacyjnych, opiniowanie oraz negocjowanie umów, przygotowywanie raportów finansowych dla zarządu oraz zagranicznej centrali spółki. Nadzorowanie i tworzenie budżetu spółki we współpracy z dyrektorami, monitorowanie jego realizacji i odchyleń, kontrola kosztów oraz rentowności różnych obszarów biznesowych np. produktów, rynków, kontraktów. Sporządzanie długoterminowych planów finansowych, bieżących prognoz, propozycje własnych analiz i raportów (analizy rentowności sprzedaży, kosztów, zwrotu z kapitału, kapitału pracującego oraz WACC itp.). Wdrożenie koncepcji oraz standardów w zakresie controllingu i rachunkowości zarządczej zgodnych z najlepszymi praktykami rynkowymi (Activity Based Costing, KPI s, Balanced Scorecard) oraz kontrola ich stosowania. Przygotowywanie cyklicznych raportów zarządczych oraz inicjowanie działań mających na celu optymalizację kosztów, wzrost efektywności i poprawę rentowności. Znajomość rynku kapitałowego i sprawozdawczości firm notowanych

2 na GPW oraz odpowiedzialność za współpracę z funduszami inwestycyjnymi. Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz nadzór finansowy nad procesem emisji obligacji. Restrukturyzacja finansowania oraz pozyskiwanie finansowania dla spółek (zarządzanie wielowalutowymi liniami kredytowymi, emisja obligacji, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, dyskonta, leasing etc.), zapewniając sprawne działanie operacyjne spółek oraz realizację szerokiego zakresu inwestycji. Cykliczna analiza cash flow i zarządzanie płynnością finansową. Wdrożenie procedur finansowych i raportowania w zakresie przepływów finansowych (preliminarze środków pieniężnych, cash pooling, tygodniowe raporty bieżącej płynności itd.). Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami w procesie płynności oraz kontrola kapitału obrotowego (w tym zapasów). Cotygodniowy monitoring efektów windykacji, określenie norm wskaźników cyklu inkasowego i ich kontrola (DSO, DPO), wykorzystanie instrumentów ekonomicznych takich jak faktoring, restrukturyzacja, noty odsetkowe, cesje wierzytelności oraz instrumentów prawnych (istotna poprawa wskaźników płynności i utrzymywanie ich na właściwym poziomie). Doskonała znajomość zagadnień produkcyjnych, nadzór nad procesem ustania cen produktów oraz pełnienie funkcji leadera w procesie wdrożenia modułów systemu ERP (MS Navision) w zarządzaniu produkcją i zamówieniami. Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w zakresie finansowym, analizy projektów inwestycyjnych i ocena ich efektywności. Pozyskiwanie środków na realizację inwestycji, określanie przepływów finansowych, określanie ryzyk i rozliczenie inwestycji. Wdrożenie polityki i procedur w zakresie zabezpieczeń finansowych, skuteczne zarządzania ryzykiem walutowym oraz zawieranie transakcji zabezpieczających (np. forward, par-forward). Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową spółek, sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych Grupy oraz doskonała znajomość zagadnień podatkowych i prawa podatkowego (IFRS/IAS). Coroczne pozytywne opinie audytorów, w tym z Wielkiej Czwórki (Deloitte, Ernst & Young) potwierdzające zgodność z przepisami prawnymi i standardami (informacje finansowe dla udziałowców oraz zagranicznej centrali spółki). Comiesięczne przygotowywanie raportów, sprawozdań podatkowych i finansowych zgodnych z aktualnym prawem polskim, standardami międzynarodowymi (znajomość standardów MSR/MSSF) oraz wymaganiami spółek (również w języku angielskim), nadzór nad sprawozdaniami wysyłanymi do instytucji państwowych (ZUS, GUS, organy podatkowe itp.). Nadzór nad rozliczeniami z podmiotami powiązanymi i prowadzenie dokumentacji cen transferowych. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad działalnością finansową Spółki na Ukrainie.

3 W obszarze rozwoju organizacji: Prowadzenie negocjacji z bankami, firmami leasingowymi, instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi; praktyczna znajomość szerokiego zakresu oferowanych usług i produktów, zawieranie transakcji wymiany walut. Wdrożenie i biegła znajomość zintegrowanych systemów informatycznych z grupy ERP (MS NAVISION), EDI (Electronic Data Interchange) i nadzór nad ich stosowaniem. Bieżąca współpraca z instytucjami zewnętrznymi (audytorami, NBP), inwestorami i strategicznymi klientami. Nadzór nad procesami administracyjnymi i usprawnianie systemu kontroli wewnętrznej (praktyczna znajomość zagadnień kadrowo - płacowych oraz nadzór nad działem kadr i płac; inicjowanie i wdrożenie rozwiązań w zakresie regulaminów wynagrodzeń, systemu motywacyjnego, systemu ocen pracownika; przygotowanie instrukcji, zarządzeń, procedur wdrażanie ich i kontrola ich realizacji). Praktyczna znajomość prawa gospodarczego oraz wiedza w zakresie działalności spółki (bliska współpraca z zewnętrznym biurem prawnym, odpowiedzialność za zgodność umów, dokumentów z przepisami prawa, opiniowanie umów w celu zapewnienia ochrony firmy przed ryzykiem finansowym i operacyjnym). Zarządzanie dużymi zespołami (wsparcie merytoryczne oraz nadzór nad pracami działu księgowości, finansów, controllingu i płac. Rekrutacja, wsparcie procesów szkoleniowych, motywowanie i coaching). DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE CUBE. Corporate Release S.A. (IT) IT i innowacyjne rozwiązania technologiczne. Zatrudnienie ponad 350 osób. Spółka posiadająca 3 oddziały w Polsce Dyrektor Finansowy Spółka została przejęta przez Microtech International S.A., wchodząc w skład Grupy Kapitałowej Microtech. Dział finansowy pozostał w zakresie firmy przejmującej we Wrocławiu. Kluczowe osiągnięcia: Koordynacja procesu emisji obligacji i nadzór finansowy oraz współpraca z funduszem inwestycyjnym. Współudział w procesie przejęcia (opracowanie schematów, szablonów sprawozdań finansowych i raportów dla Grupy Kapitałowej). Wdrożenie systemu raportowania i cash management, zwiększając i zapewniając Spółce płynność w okresie zmian kapitałowych.

4 Gryfskand Sp. z o.o. (produkcja) Międzynarodowa spółka z większościowym kapitałem zagranicznym posiadająca 6 zakładów w Polsce i na Ukrainie. Lider rynku produkcji węgla drzewnego. Obroty ok. 150 mln, zatrudnienie ponad 400 osób. Spółka eksportowo-importowa, koordynator zaopatrzenia dla zakładów Dyrektor Finansowy i Prokurent Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Główny Księgowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na Ukrainie Kluczowe osiągnięcia: Centralizacja działu finansowego i nadzór nad procesami finansowymi w oddziałach (połączenie lokalnych działów finansowych w jedną centralną organizację odpowiedzialną za całość działań). Trzykrotny wzrost zysku spółki w ciągu 3 lat. Wzrost sprzedaży o 18%. Redukcja zatrudnienia w dziale finansowym o 1/3 bez zmniejszenia jakości wykonywania zadań. Wdrożenie systemu EDI dla klientów polskich i zagranicznych (system informatyczny przeznaczony do zarządzania komunikacją z klientami). Skuteczne zarządzania ryzykiem finansowym, w tym ryzykiem walutowym oraz implementacja procedur związanych z zawieraniem transakcji zabezpieczających. Wdrożenie systemu klasy ERP Microsoft Dynamics NAV (pełniłam obowiązki lidera oraz byłam odpowiedzialna za całość współpracę z dostawcą systemu w celu zapewnienia jego zgodności z wymaganiami Spółki). Coroczne pozytywne opinie badań bilansu prowadzone przez zewnętrzną firmą audytorską. Porta Complex S.A. (stocznia remontowa) Grupa Kapitałowa Porta Holding S.A. Grupa Kapitałowa zatrudniająca 11 tys. osób, Spółka zatrudniała ponad 350 osób Dyrektor Finansowy i Główny Księgowy Kluczowe osiągnięcia: Udział w tworzeniu strategii biznesowej Spółki (udział w 3 osobowym zespole zarządzającym, tworzącym strategie wejścia na nowe rynki. Wprowadzenie od podstaw własnego systemu rachunkowości zarządczej. Dywersyfikacja rynku sprzedaży w celu maksymalizacji zysku przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka utraty płynności. Raben Spedycja Sp. z o.o. Oddział w Szczecinie Grupa Raben (spedycja i logistyka) Główny Księgowy

5 Kluczowe osiągnięcia: Stworzenie od podstaw działu finansów (odpowiedzialność za przygotowanie i wdrożenie standardów, procedur w obszarze księgowości oraz finansów, zbudowanie zespołu oraz przekazanie wiedzy podwładnym). Implementacja zasad rachunkowości zarządczej (Activity Based Costing); raportowanie do Prezesa Spółki oraz do Dyrektora Regionalnego w zagranicznej Centrali koncernu). Export Import PW EL-BIS S.C. (sprzedaż detaliczna) Główny Księgowy WYKSZTAŁCENIE Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej (we współpracy z London Business School, HEC i NHH) Executive Master of Business Administration (wykłady i egzaminy w języku angielskim) Uniwersytet Szczeciński Studium Podyplomowe: Rachunkowość Studia Magisterskie: Finanse i Bankowość KURSY I SZKOLENIA Liczne kursy z zakresu zarządzania finansami, controllingu, prawa podatkowego itd. Business English - roczny kurs językowy oraz kurs językowy w Londynie. DODATKOWE INFORMACJE Język angielski bardzo dobra znajomość (także Financial and Business English). Język rosyjski - podstawowy Referencje Zarządu każdej ze Spółek. Doskonała znajomość zautomatyzowanego oprogramowania finansowego i zarządczego (np. Exact, Citrix, MIS), użytkowego (np. Microsoft Office) i systemów ERP (np. Microsoft Dynamics NAV). Świadectwo Kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów. Kreatywność, profesjonalizm, samodzielność i dynamizm w działaniu. Bardzo dobre umiejętności analityczne, negocjacyjne, interpersonalne. Wysoka świadomość biznesowa i orientacja na wynik. Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym. Umiejętność pracy pod presją czasu, zapewniając rzetelność i terminowość. ZAINTERESOWANIA Narciarstwo, turystyka rowerowa, tenis ziemny. Biografie

6

7

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Finansami

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Finansami GDAŃSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA MENEDŻERÓW we współpracy z UNIWERSYTETEM ŚLĄSKIM I CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO oraz ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY jako instytucja

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wrocław, 20.03.2015 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ...

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU 6 sierpnia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 3. SKUTKI ZMIAN

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy (121101)

Główny księgowy (121101) Główny księgowy (121101) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ KATOWICE, MAJ

Bardziej szczegółowo

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE INFORMACJA O OFERCIE Akcje nowej emisji - seria E w liczbie 875 tys. będą przedmiotem oferty publicznej w terminach podanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2007 r. i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

GRUPA LOTOS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY LOTOS S.A. ZA ROK 2008

GRUPA LOTOS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY LOTOS S.A. ZA ROK 2008 GRUPA LOTOS S.A. WSTĘP... 4 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE LOTOS S.A... 4 1.1 STRUKTURA GRUPY LOTOS S.A. ORAZ INFORMACJE O POSIADANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH)... 5 1.2 ZMIANY WŁASNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo