5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision"

Transkrypt

1 5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision Program Microsoft Business Solutions Navision definiuje jednolity sposób obsługi wszystkich swoich modułów. Jest to niewątpliwie zaleta dla osób dobrze znających przynajmniej jeden moduł programu. Rozpoczęcie pracy z innym fragmentem aplikacji wymaga tylko poznania jego merytorycznej zawartości, natomiast skróty klawiaturowe, przełączanie między trybem listy a trybem kartoteki, czy sposób stosowania filtrów pozostają bez zmian. Z drugiej jednak strony osoby dopiero zaczynające przygodę z programem mogą w pewnym momencie poczuć się zagubione zbyt dużą liczbą otwartych równocześnie i wyglądających prawie tak samo okienek. Najlepszym sposobem na zaoszczędzenie czasu i uniknięcie uczucia konfuzji jest dobre opanowanie zasad obsługi programu przed przystąpieniem do zapoznawania się z jego merytoryczną zawartością. Wydaje się więc naturalne, iż opis systemu MBS Navision należy rozpocząć od nauki jego interfejsu i zapoznania się z kilkoma wskazówkami, które być może pozwolą uniknąć sytuacji zagubienia często towarzyszącej osobom próbującym samodzielnie zaznajomić się z programem. Symbol oznaczać będzie w dalszej części rozdziału te miejsca, w których umieszczone zostaną wskazówki praktyczne, ułatwiające obsługę programu, wypracowane w trakcie kliku lat zajęć laboratoryjnych prowadzonych przez autorów niniejszego podręcznika. Ze względu na ich zdecydowanie praktyczny charakter trudno znaleźć je w instrukcji obsługi programu i oficjalnych dokumentach firmy Microsoft Instalacja programu W tym podrozdziale przedstawiono procedurę instalacji programu dla celów testowych. Procedura instalacji programu, a zwłaszcza jego dostosowania do potrzeb użytkowników w przypadku wersji produkcyjnej, jest dużo bardziej skomplikowana, zazwyczaj jednak nie wykonuje jej żaden z użytkowników, ale wyspecjalizowane firmy wdrożeniowe i jej opis wykraczałby znacznie poza ramy tego podręcznika. Program MBS Navision umożliwia pracę z dwoma formatami baz danych bazą natywną w formacie.fdb oraz z bazą przechowywaną na serwerze Microsoft SQL Server. Instalacja programu z bazą natywną jest dużo prostsza, ale używanie programu jest ograniczone tylko 73

2 do komputera, na którym baza się znajduje. Instalacja z bazą przechowywaną na serwerze MS SQL Server jest bardziej skomplikowana, umożliwia w zamian za to pracę sieciową. Dla celów związanych z wykonywaniem zadań z tego podręcznika wystarczy instalacja programu z bazą.fdb w wersji minimalnej. W pierwszym kroku należy uruchomić plik startcd z dysku instalacyjnego (lub z folderu na dysku twardym/pamięci USB/ SD, na który zostały przekopiowane pliki instalacyjne aplikacji). Rys Instalator programu Microsoft Business Solutions Navision ekran powitalny Następnie należy wybrać opcję Klient Instalacja Klient systemu Navision. 74

3 Rys Instalator programu Microsoft Business Solutions Navision ekran instalacji oprogramowania klienckiego A następnie typ instalacji minimalnej. Rys Instalator programu Microsoft Business Solutions Navision wybór typu instalacji 75

4 W przypadku gdy program MBS Navision w wersji 4.0 jest instalowany na komputerze z systemem Windows Vista, jego pierwsze uruchomienie kończy się zazwyczaj komunikatem zbliżonym do tego na rys Rys 5.4. Uruchomienie programu Microsoft Business Solutions Navision w systemie Windows Vista bez aktualizacji NAV4_SP3 W takim przypadku należy zainstalować dodatkowo aktualizację NAV4_SP3_VISTA_HOTFIX (plik Platform Roll-up Microsoft Dynamics NAV PL 4.0 SP3 (KB931841).exe) dostępną na płycie instalacyjnej programu. Przy pierwszym uruchomieniu programu na ekranie nie pojawia nic poza paskiem menu i paskiem narzędziowym zawierającym ikonki wywołujące najczęściej używane funkcje programu. Jeżeli jesteśmy w posiadaniu aktualnego pliku licencji programu (z rozszerzeniem.flf), to pierwszym krokiem po instalacji powinno być wskazanie tej licencji przez polecenie Narzędzia Informacje o licencji Importuj. W przeciwnym wypadku możliwa będzie praca tylko z firmą demonstracyjną CRONUS Polska Spółka z o. o. z licznymi ograniczeniami dotyczącymi dat dokumentów czy liczebności rekordów w poszczególnych tabelach. 76

5 Rys Wybór pliku licencji programu Następnym krokiem jest wskazanie pliku bazy danych poleceniem Plik Baza Danych Otwórz. Może to być plik database.fdb znajdujący się w katalogu \Client\program files\microsoft Business Solutions-Navision\Client na dysku instalacyjnym programu lub gdy chcemy wykonywać przykłady i zadania z następnych rozdziałów niniejszego podręcznika plik komputerek.fdb dostępny dla studentów UE na stronie Katedry Ekonometrii i Informatyki 1. Rys Wybór bazy danych Po wskazaniu pliku bazy danych należy określić firmę, z którą chcemy pracować (polecenie Plik Firma Otwórz). Przykłady z tego i następnego rozdziału dotyczą firmy Cronus. Przykłady z pozostałych rozdziałów dotyczą firmy Komputerek SA. Rys Wybór firmy 1 Czytelnicy tego podręcznika, którzy nie są studentami UE we Wrocławiu, a chcieliby otrzymać kopię bazy danych komputerek.fdb proszeni są o kontakt z administratorem strony (link na dole strony). 77

6 Jeżeli chcemy, aby program komunikował się z użytkownikami w języku angielskim, a nie w polskim, należy ustalić to poleceniem Narzędzia język. Zarówno w czasie nauki, jak i podczas codziennej pracy z programem MBS Navision nie ma zazwyczaj potrzeby zmiany języka komunikacji z użytkownikiem. Zachodzi ona najczęściej wtedy, gdy chcemy skorzystać z materiałów szkoleniowych firmy Microsoft, które w zdecydowanej większości dotyczą wersji angielskiej programu i czasami wygodniej zmienić język programu, niż znajdować w menu polskie odpowiedniki takich sformułowań jak Stockkeeping items czy Requiring Requisition Items. Rys Menu zakupy w wersji angielskiej i polskiej 78

7 5.2. Okno główne programu Bezpośrednio po uruchomieniu oraz przez większość część pracy z programem Microsoft Business Solutions Navision wygląda on w sposób zbliżony do rysunku 5.9. Rys Okno główne programu W górnej części programu znajduje się menu poleceń i pasek narzędzi z ikonami wywołującymi najczęściej używane polecenia programu. Po lewej stronie umieszczono menu główne programu, w którego dolnej części znajdują się nazwy poszczególnych modułów programu (Zarządzanie Finansami, Sprzedaż i Marketing, Zakupy, Magazyn, Produkcja, Planowanie Zasobów, Serwis, Zasoby Ludzkie, menu Administracja oraz menu skrótów użytkownika), a w górnej drzewiaste menu dla bieżącego modułu. Menu programu zawsze wskazuje miejsce aktualnie otwartego formularza, w przypadku przełączania między formularzami zmienia się również bieżąca pozycja menu. Większą część ekranu wypełniają otwarte formularze i raporty programu. Pasek narzędzi zawiera jednakowe polecenia niezależnie od tego, w jakim module programu aktualnie się on znajduje. Znaczenie poszczególnych przycisków jest następujące (jeśli istnieje skrót klawiaturowy realizujący te same funkcje co dany przycisk, to jest on podany w nawiasie): GRUPA PRZYCISKÓW ZWIĄZANYCH Z WYDRUKIEM Wydruk bieżącego formularza / raportu (CTRL + P) 79

8 Podgląd wydruku bieżącego formularza/raportu GRUPA PRZYCISKÓW ZWIĄZANYCH ZE SCHOWKIEM Wycięcie danych do schowka (CTRL + X) Kopiowanie danych do schowka (CTRL + C) Wklejenie danych ze schowka (CTRL + V) Cofnięcie ostatniej operacji (o ile jest to możliwe) (CTRL + Z) GRUPA PRZYCISKÓW ZWIĄZANYCH Z OPERACJAMI NA REKORDACH Utworzenie nowego rekordu (F3) Usunięcie bieżącego rekordu (F4) GRUPA PRZYCISKÓW ZWIĄZANYCH Z WYSZUKIWANIEM/FILTROWANIEM/SORTOWNIEM F) Wyszukiwanie według zawartości pola, w którym znajduje się kursor (CTRL + Filtr pola (F7) Filtr tabeli (CTRL + F7) FlowFilter (SHIFT + F7) Usunięcie filtrowania Pokaż wszystko (CTRL + SHIFT+F7) Sortowanie według zawartości pola, w którym aktualnie znajduje się kursor. GRUPA PRZYCISKÓW NAWIGACYJNYCH Przejście do pierwszego rekordu (CTRL + HOME) 80

9 Przejście do rekordu poprzedzającego rekord bieżący (PageDn) Przejście do rekordu następnego po rekordzie bieżącym (PageUp) Przejście do ostatniego rekordu (CTRL+END) Wyświetlenie danych w trybie listy (F5) Przejście do menu głównego (F12) Wyświetlenie pomocy kontekstowej (SHIFT + F1) 5.3. Praca z formularzami Tryb kartoteki a tryb listy Dostęp do danych w aplikacji MBS Navision jest ujednolicony na poziomie różnych jego modułów i odbywa się przez formularze, najczęściej występujące w jednym z dwóch trybów: trybie kartoteki lub trybie listy. W większości przypadków oba tryby można dla tych samych danych stosować zamiennie, a przełączenie między nimi odbywa się przez naciśnięcie klawisza F5 lub ikonki z paska narzędzi programu (przejście do trybu listy) albo naciśnięcie SHIFT + F5 (przejście do trybu kartoteki). Ten drugi tryb jest domyślnie włączany po wyborze odpowiedniej pozycji z menu głównego programu. Oba tryby umożliwiają podgląd danych, natomiast różnią się trochę w sposobie wyświetlania danych. TRYB KARTOTEKI W tym trybie wyświetlane są wszystkie informacje o pojedynczym rekordzie (jednym zapasie, jednym dostawcy, jednym zapisie księgowym itp.) Najczęściej dane te nie mieszczą się jednorazowo na ekranie, więc są podzielone na zakładki. Przejście pomiędzy zakładkami odbywa się poprzez kliknięcie na nie lub poprzez naciśnięcie klawiszy CTRL+PageUp/ CTRL+PageDown. 81

10 Zakładki Rys Zakładki w trybie kartoteki Do przechodzenia między kolejnym polami zakładki służą klawisze TAB i SHIFT+TAB (przejście do tyłu ). Większość pól w formularzu w trybie kartoteki umożliwia edycję zawartości z dwoma wyjątkami, takimi jak: Pole obliczeniowe oznaczone ikonką, widoczną dopiero po kliknięciu na to pole zawiera ono dane obliczone na podstawie zawartości innych tabel niż ta powiązana z formularzem. Takiego pola nie można zmieniać, a jedynie wyświetlić elementy składowe, użyte do jego obliczenia zob. przykład poniżej. Pole nieaktywne zaznaczone poprzez jasnoszare tło. Oznacza, iż zawartość tego pola nie powinna być wypełniana ze względu na wybór dokonany w innym miejscu programu. Na przykład jeśli w zakładce Planowanie formularza Kartoteka zapasu w polu Zasady ponownego zamawiania wybrana zostanie pozycja ilość maksymalna, to pole Ilość ponownego zamówienia będzie nieaktywne, zob. rys

11 Rys Nieaktywne pole ilość ponownego zamówienia w formularzu kartoteka zapasu W wielu sytuacjach, tak jak na rys. 5.11, nazwy pól nie mieszczą się w całości na formularzu. W takim przypadku zatrzymanie myszki na chwilę nad polem powoduje wyświetlenie jego pełnej nazwy w okienku pomocy balonowej (na żółtym tle). Rys Pomoc balonowa, z pełną nazwą pola Przy niektórych polach formularza znajdują się ikonki ułatwiające wybór danych lub skorzystanie z dodatkowej funkcjonalności programu. Są one jedną ze składowych standaryzowanego pomiędzy różnymi modułami aplikacji interfejsu użytkownika, a znaczenie najczęściej występujących ikon jest następujące: Wybór sposobu obliczenia zawartości pola. W przeciwieństwie do ikonki po naciśnięciu tego przycisku i wybraniu wartości z listy w bieżące pole nie jest wpisywana dokładnie wybrana wartość, a dopiero na podstawie wyboru jest obliczana zawartość pola. Na przykład jeśli, ustalając numer zapasu, wybierzemy serię ZAPAS4 83

12 i zaakceptujemy, to w pole nr zostanie wpisany pierwszy wolny numer w tej serii numeracji, czyli w sytuacji takiej jak na rysunku S. Rys Wybór serii numeracji zapasu Pole komentarza. Komentarz dotyczy zazwyczaj całego rekordu, a nie pojedynczego pola, i pozwala na wpisywanie dodatkowych informacji o kontrahencie, dokumencie, zleceniu itp. Jeśli dla bieżącego rekordu wyświetlanego w formularza istnieje już wpis komentarza, to ikonka zmienia swój wygląd na. Wybór danych z tabeli. Zamiast wpisywania wartości konkretnego pola można wyświetlić listę wszystkich aktualnie zdefiniowanych w systemie jego możliwych wartości i wybrać jedną z nich. Rysunek przedstawia wykorzystanie tego przycisku do wyboru kodu pocztowego dostawcy. Rys Wybór kodu pocztowego dostawcy 84

13 Wyświetlenie składowych pola obliczeniowego. Ikonka ta pojawia się dopiero po uzyskaniu przez to pole fokusu. Przykładem pola obliczeniowego w formularzu kartoteka dostawcy jest pole saldo (zob. rys. 5.15). Rys Lista przedstawiająca elementy składowe pola obliczeniowego saldo Wybór ze stałej listy wartości, np. sposobu zamawiania nowych zapasów, sposobu rozliczania faktur, metody ustalania ceny zapasu itp. W przeciwieństwie do pozostałych ikonek wyboru naciśnięcie tego przycisku nie powoduje otwarcia nowego okna, a jedynie rozwinięcie pola kombi związanego z ikonką. Rys Wybór sposobu ustalania ceny zapasu W polach zawierających numer telefonu kontrahenta otwarcie okna rejestracji rozmowy telefonicznej. 85

14 W polach zawierających adres kontrahenta otwarcie klienta poczty i wysłanie wiadomości. W polach zawierających adres strony WWW kontrahenta otwarcie przeglądarki i wyświetlenie tej strony. Na dole każdego formularza znajduje się od dwóch do sześciu przycisków z rozwijalnymi menu otwierających formularze powiązane z bieżącym i zawierającym dodatkowe funkcje programu. Rys Przyciski funkcyjne formularza Każdy z przycisków, poza przyciskami pomocniczymi, ma własne menu podręczne. Rys Menu podręczne związane z przyciskiem formularza Przyciski z dolnego paska formularza można podzielić na trzy grupy: I. Przyciski umożliwiające przejście do formularzy pokrewnych, powiązanych z bieżącym Grupa ta zawiera pierwszy przycisk w formularzu noszący zazwyczaj nazwę taką jak formularz i zawiera najważniejsze polecenia dotyczące aktualnie przetwarzanego rekordu. Do grupy tej może należeć również występujący w formularzach takich, jak faktura, zamówienie, czy pobranie magazynowe, przycisk wiersz zawierający polecenia dotyczące bieżącego wiersza w arkuszu powiązanym z formularzem (bieżącej pozycji faktury, pozycji zamówienia czy linii dokumentu przyjęcia na magazyn). Ponadto w tej grupie mogą znaleźć się inne przyciski, grupujące polecenia związane z bieżącym formularzem (np. w kartotece Dostawcy jest to przycisk Zakupy). Celem przycisków z tej grupy jest głównie umożliwienie nawigacji pomiędzy różnymi formularzami w programie, bez potrzeby korzystania z menu głównego, z ustawionym automatycznie filtrem odwołującym się do formularza bazowego. 86

15 Poleceń z tej grupy można używać w miarę bezpiecznie, o ile nie edytuje się zawartości wyświetlanych okienek, gdyż same w sobie nie zmieniają danych. Program Microsoft Business Solutions Navision w zdecydowanej większości sytuacji po wybraniu polecenia menu otwiera nowy formularz, nawet jeżeli jest już otwarty formularz tego samego typu. W krótkim czasie może to doprowadzić do sytuacji, gdy pracujemy z czterema otwartymi kartotekami kontrahentów, trzema listami zapasów i pięcioma różnymi fakturami. Doświadczeni użytkownicy programu zazwyczaj potrafią w takim środowisku pracować bez problemów, jednak osoby początkujące zazwyczaj się w takiej sytuacji gubią. Dobrym zwyczajem jest więc zamykanie niepotrzebnych okienek i pilnowanie, aby liczba otwartych równocześnie formularzy nie przekroczyła progu krytycznego, np. pięciu. II. Przyciski zmieniające dane Przycisk Funkcje zawiera te polecenia związane z aktualnie przetwarzanym rekordem, które dokonują pewnych obliczeń i zapisują wyniki w tabelach bazodanowych programu. Uruchomienie i zatwierdzenie tego typu poleceń (np. polecenia Wykonaj komunikaty akcji w arkuszach zapotrzebowania) jest w większości przypadków nieodwracalne lub odwracalne tylko przez administratora systemu, należy więc wykonywać je z pełną świadomością tego, co chcemy przez ich użycie osiągnąć. Przycisk Księgowanie zawiera polecenia nie tylko zmieniające istotnie dane w aplikacji, ale dodatkowo dotyczące zapisów księgowych. Te polecenia również są nieodwracalne, chyba że poprzez księgowe operacji storna, w każdym przypadku pozostawiają jednak ślad w systemie. III Przyciski pomocnicze Do tej grupy należą: Drukuj/Podgląd wydruku wydruk bieżącego dokumentu powiązanego z przetwarzanym rekordem. Nawigacja podgląd zapisów księgowych powiązanych z bieżącym dokumentem. Pomoc wyświetlenie (krótkiej) pomocy dotyczącej bieżącego formularza. Korzystanie z pomocy może być trochę konfudujące dla początkujących użytkowników 87

16 systemu, gdyż zazwyczaj jest to jedno zdanie lub kilka zdań ogólnych o formularzu, a dopiero kliknięcie w hiperłącze w ekranie pomocy powoduje przejście do listy pól i umożliwia wyświetlenie bardziej szczegółowych informacji o każdym z pól z osobna. TRYB LISTY Rys Dane z tabeli Zapasy wyświetlone w trybie listy W trybie listy widoczne są wszystkie rekordy bieżącej tabeli (wyjątkiem jest sytuacja, w której na dane z tabeli są założone filtry). Dla każdego obiektu wyświetlana jest tylko część informacji z nim związanych, w postaci kilku/ kilkunastu najważniejszych pól. Zazwyczaj są to pola tak dobrane, iż wystarczają do najważniejszych operacji związanych z wyświetlaną tabelą, jednak czasami istnieje konieczność dostosowania listy wyświetlanych pól. Umożliwiają to polecenia ukryj kolumnę i pokaż kolumnę, dostępne po naciśnięciu prawego przycisku myszy na polach nagłówkowych kolumn. Rys Dostosowywanie wyświetlanych pól w trybie listy. 88

17 Korzystanie z okna wyboru wyświetlanych kolumn wymaga sporej uwagi, gdyż zaznaczenie kolumny odbywa się przez kliknięcie z lewej strony jej nazwy, tak aby pojawił się znaczek, natomiast samo naciśnięcie przycisku OK zamyka jedynie okno wyboru, bez dodania aktualnego pola do tych wyświetlanych w formularzu. Dostęp do wszystkich pól aktualnego rekordu w trybie listy umożliwia okienko powiększenia (CTRL + F8). Dla osób pracujących z innymi aplikacjami środowiska MS Windows nazwa jest trochę myląca, gdyż nie chodzi o zmianę wielkości czcionki, ale o rozszerzenie listy wyświetlanych pól. Rys Okno powiększenia danych Formularze w trybie listy również mają przyciski z rozwijalnym menu w swojej dolnej części. W stosunku do trybu kartoteki pojawia się jeszcze dodatkowa grupa przycisków OK i Anuluj. Naciśnięcie przycisku OK powoduje przejście otwarcie aktualnie podświetlonego rekordu w trybie kartoteki lub, w przypadku gdy tryb listy został wywołany z formularza nadrzędnego przez przycisk wyboru danych z tabeli, wpisanie wybranej wartości w odpowiednie pole formularza nadrzędnego. Przycisk Anuluj oznacza zaniechanie wyboru i zamknięcie trybu listy bez żadnych dodatkowych czynności. 89

18 5.4. Ułatwienia przy wprowadzaniu/wyszukiwaniu danych Zgodnie z generalną zasadą ujednolicania zasad obsługi programu MBS Navision na poziomie różnych modułów i funkcji oferowanych w tych modułach program definiuje jednolity system ułatwień we wprowadzaniu i wyszukiwaniu danych. W skład tego systemu wchodzą: możliwość stosowania skrótów i wpisywania wyrażeń arytmetycznych przy wprowadzaniu danych, stosowanie metasymboli do filtrowania danych oraz pomoc dotycząca klawiszy funkcyjnych. Ułatwienia dla pól daty System MBS Navision definiuje dwie istotne do jego działania daty, takie jak: data bieżąca według wskazań zegara systemu MS Windows; data robocza systemu MBS Navision, ustalana w menu Narzędzia Data robocza i wprowadzana automatycznie w nowych dokumentach księgowych. W polach, w których wprowadzane są daty, można używać skrótów d oznaczającego datę systemu Windows i da (ewentualnie w) oznaczającego datę roboczą programu. Rys Wprowadzanie daty roboczej w polu formularza Ułatwienia dla pól liczbowych W polach, w których program przechowuje wartości liczbowe (cena, ilość itp.), można przy ich wprowadzaniu używać prostych operacji arytmetycznych. Rys Wprowadzanie obliczeń w polu formularz Wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie danych Demonstracyjna baza danych dotycząca firmy Cronus Polska SA zawiera m.in. od kilku do kilkudziesięciu rekordów w każdej istotnej tabeli. W przypadku danych rzeczywistych w produkcyjnych instalacjach systemu Navision rozmiary baz danych są dużo większe i tabele zawierające np. kilka tysięcy kontrahentów nie są rzadkością. Dla tak dużych baz danych 90

19 kluczowym zagadnieniem staje się odpowiednie wyszukiwanie informacji. MBS Navision umożliwia to przez mechanizmy wyszukiwania, sortowania i filtrowania danych. Do wyszukiwania danych służy skrót klawiaturowy CTRL + F lub odpowiadający mu przycisk na pasku poleceń. Wyszukiwanie dotyczy tego pola, w którym aktualnie znajduje się kursor (jest to istotne zwłaszcza w przypadku wyszukiwania w trybie listy, gdyż aktywne pole jest tam zaznaczone tylko cienką przerywaną linią i często zaznaczenie jest niezauważalne). W trybie listy, jeśli dane nie są edytowalne, wyszukiwanie ciągu liter odbywa się bezpośrednio po rozpoczęciu pisania, bez konieczności naciskania CTRL + F. Skrót klawiaturowy SHIFT + F8 lub przycisk sortuje dane, przy czym również sortowanie dotyczy aktualnego pola w bieżącym formularzu. Najbardziej chyba zaawansowanym mechanizmem z tej kategorii jest filtrowanie danych, czyli wyświetlanie tylko takich danych z tabeli, które są zgodne z podanym wzorcem. Filtrować dane można zarówno w trybie listy, jak i w trybie kartoteki, choć w tym pierwszym przypadku czynność ta wydaje się bardziej naturalna, gdyż od razu można zaobserwować jej wyniki. Przy filtrowaniu w trybie kartoteki efekty filtrowania można zaobserwować jedynie przez przechodzenie między kolejnymi rekordami i napis FILTR na pasku stanu w prawym dolnym rogu okna głównego programu. Program definiuje trzy typy filtrowania oraz polecenie usunięcia wszystkich filtrów związanych z tabelą : Filtr pola (F7) filtruje dane według zawartości aktualnego pola. Filtr tabeli (CTRL+F7) filtruje dane według zawartości dowolnych pól z aktualnej tabeli. FlowFilter (SHIFT+F7) filtruje dane na podstawie zawartości tabel połączonych z bieżącą tabelą. Używamy go w np. formularzu Dostawcy, gdy chcemy znaleźć kontrahenta, który wystawiał faktury w duńskich koronach. Usunięcie filtrowania (CTRL + SHIFT + F7). W odpowiednich filtrach można wpisywać stałe tekstowe i liczbowe (np. jeśli chcemy wyświetlić wszystkich kontrahentów z Warszawy, należy w polu Miasto wpisać Warszawa ) 91

20 lub częściej wyrażenia definiujące nie tyle konkretną stałą tekstową, ile wzorzec. Symbole używane do tworzenia takich wyrażeń wraz z przykładami zastosowania znajdują się w tab Tabela 5.1. Symbole stosowane w wyrażeniach filtrujących programu MBS Navision Symbol Znaczenie Przykład Wyświetlane rekordy.. Przedział Zapasy o koszcie średnim między 100 a 200 (zł) Zamówienia księgowane przed 20 stycznia 2010 r. M* Wszyscy dostawcy na literę M * dowolny ciąg znaków Nazwy wszystkich miejscowości kończących się * Góra wyrazem Góra (Jelenia Góra, Kamienna Góra, Zielona Góra itp.)? pojedynczy znak Kowalsk? Osoba kontaktowa o nazwisku Kowalski lub Kowalska logiczne lub A* B* Dostawcy o nazwie zaczynającej się na literę A lub na literę B & logiczne i *1* & *2* Numery faktur zawierające zarówno 1, jak i ignorowanie wielkości Wszyscy dostawcy o nazwie znaków literę K lub k relacje nierówności, Wszystkie firmy o obrotach > <> >= <= > większości lub równości, większych niż (zł) < mniejszości lub równości, Faktury wystawione po 1 > większości, mniejszości listopada 2009 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie instrukcji Szkolenie wstępne MS Navision 4.0 dokumentu wewnętrznego firmy IT.integro oraz pomocy do programu MBS Navision. Jeśli żaden rekord w trybie kartoteki nie spełnia warunków ustalonych w filtrze, to program przechodzi automatycznie do formularza zawierającego nowy rekord (wszystkie pola puste). Jeśli nie mamy zamiaru wpisywać nowych danych, to najprostszym sposobem na powrót z nowego rekordu jest wyłączenia filtra poleceniem CTRL + SHIFT + F7 i przejście do innego, już istniejącego rekordu za pomocą klawiszy nawigacyjnych. 92

21 Ustawienia filtrów są pamiętane między różnymi wywołaniami programu. Nie stanowi to problemu w przypadku pracy w środowisku produkcyjnym, gdy z jednego stanowiska korzysta zazwyczaj tylko jedna osoba. Natomiast w przypadku nauki obsługi programu w pracowni komputerowej często może zdarzyć się sytuacja, gdy przy uruchomieniu programu pewne tabele są filtrowane, co może skutkować problemami przy wykonywaniu ćwiczeń dotyczących danych z tych tabel. Należy w takiej sytuacji sprawdzić, czy filtr jest włączony (napis FILTR w prawym dolnym rogu okna programu) i w razie potrzeby wyłączyć go poprzez kombinację klawiszy CTRL + SHIFT + F7 Pomoc dotycząca klawiszy funkcyjnych. Twórcy programu Microsoft Business Solutions Navision niemal całkowicie zrezygnowali ze stosowania prawego przycisku myszy i związanego z nim menu podręcznego, opierając się w zamian w znacznym stopniu na klawiszach funkcyjnych. Osobom przyzwyczajonym do pracy w środowisku MS Office/Open Office może to sprawiać pewien kłopot, zwłaszcza w początkowej fazie pracy z programem. Użytkownikom tym aplikacja oferuje system kontekstowego wyświetlania znaczenia klawiszy funkcyjnych dostępny po naciśnięciu kombinacji CTRL + ALT + F1 lub przez wybór polecenia Klawisze funkcyjne z menu Pomoc. System ten jest w pełni kontekstowy i interaktywny, tzn. zawartość wyświetlanej pomocy zależy zarówno od tego, w jakim miejscu programu aktualnie się znajdujemy, jak i od tego, czy są wciśnięte klawisze CTRL/SHIFT. Pomoc kontekstową dla formularza Dostawcy dla czystych klawiszy funkcyjnych oraz dla kombinacji klawiszy funkcyjnych i klawisza CTRL przedstawia rys

22 Rys Pomoc dotycząca klawiszy funkcyjnych Na wyświetlanym formularzu znajdują się przyciski CTRL i SHIFT. Kliknięcie na nie jest równoważne naciśnięciu na klawiaturze odpowiedniego klawisza Zadania Zad Co oznaczają skróty CRTL + F5 i CTRL + F8 w widoku listy dostawców? Wskazówka: użyj pomocy dotyczącej klawiszy funkcyjnych programu. Zad Wybierz funkcję ZAKUPY PLANOWANIE DOSTAWCY, przejdź w tryb listy (F5), znajdź firmę Kinnareds Träindustri AB, powróć do kartoteki dostawcy. Wyświetl operacje związane z saldem. Zad Wyświetl inną firmę, dla której saldo jest różne od 0, wyświetl operacje składające się na to saldo. Wskazówka: użyj filtra pola (F7) na polu saldo. Zad Sprawdź operacje firmy VAG - Jürgensen. Wskazówka: polecenie Dostawca -> Statystyka wyświetla informacje łączne o wszystkich (również zamkniętych) operacjach dostawcy. 94

23 Zad Wyświetl wszystkich nabywców, których nazwa zaczyna się na literę R lub W. Wskazówka: użyj symboli * i. Zad Wyświetl wszystkie kontakty zdefiniowane w programie z miejscowości kończących się na Góra Wskazówka: użyj symbolu *. Zad Wyświetl wszystkich dostawców, którzy mieli obroty w lutym 2001 r. Wskazówka: użyj flow filtra dla ustalenia okresu oraz filtra pola dla wskazania, że obroty w tym okresie mają być większe od 0. 95

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowe. Filtrowanie

Funkcje standardowe. Filtrowanie SoftwareStudio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641, 061 66 90 642 061 66 90 643, 061 66 90 644 Fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Funkcje standardowe Filtrowanie 2 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika EG_LOG Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) Instrukcja Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6 +48 56 66 24 700 +48 56 69 26 998 info@mga.com.pl MGA V3 Third Edition Menu formatki W momencie otwarcia dowolnej formatki menu główne zostaje zastąpione przez menu formatki, które zawiera standardowo

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY. Pozostałe pola nie są wymagane, choć pól Nazwa, adres, czy NIP nie należy raczej zostawiać pustych.

ZAKUPY. Pozostałe pola nie są wymagane, choć pól Nazwa, adres, czy NIP nie należy raczej zostawiać pustych. ZAKUPY Funkcje modułu Zakupy wykorzystuje się do zarządzania zakupami. Poprzez ustawienie odpowiednich grup księgowych moduł ten współpracuje z księgą główną, księgując automatycznie wszystkie operacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC Październik 2007 1 1. WSTĘP Program Plan CPV służy do sporządzania planów zakupów na materiały i usługi dla jednostek Uniwersytetu Śląskiego według numerów CPV.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

enova365 Słownik używanych terminów

enova365 Słownik używanych terminów enova365 Słownik używanych terminów Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Słownik używanych terminów Nawigacja po

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Ochrona środowiska - sprawy Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-21 Sygnity S.A Utworzenie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 1. Administracja W oknie Informacyjnym pokazano ilość licencji. 2. Archiwizacja Wprowadzono opcję kancelarii i archiwizatora: "Po archiwizacji automatycznie skopiuj archiwum

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

W nowej wersji aplikacji Plansoft.org wprowadzono liczne zmiany w module Tabela Przestawna.

W nowej wersji aplikacji Plansoft.org wprowadzono liczne zmiany w module Tabela Przestawna. Tabela przestawna-zmiany... 1 Wiele wartości w wierszu... 1 Raport w formacie Excel... 1 Nazwy skrótowe... 2 Zachowywanie ustawień okna... 2 Nadgrupa, liczność grupy... 3 Inne zmiany... 3 Poprawki... 3

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Organizacja żywienia i HACCP I Dariusz Kwiecień Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Tworzenie bazy danych... 2 3. Formatowanie arkusza jako

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury komputerowej

Opis klawiatury komputerowej Spis treści utworzony przez NN Opis klawiatury komputerowej...1 1.1.Esc...1 1.2.F1 F12...1 1.3.Backspace...1 1.4.Tab...1 1.5.Caps Lock...2 1.6.Enter...2 1.7.Shift...2 1.8.Ctrl...2 1.9.Alt...2 1.10.Caps

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych... 1 Jak wyeksportować dane... 1 Eksportowanie planu studiów, zajęć, statystyk i danych słownikowych... 2 Dostosowywanie wyników eksportu... 4 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

Kombinacje modyfikatorów klawiaturowych i kliknięć myszą dla obiektów powłoki

Kombinacje modyfikatorów klawiaturowych i kliknięć myszą dla obiektów powłoki - F1: Pomoc - CTRL+ESC: otwieranie menu Start - ALT+TAB: przełączanie między otwartymi programami - ALT+F4: zamykanie programu - SHIFT+DELETE: trwałe usuwanie elementu - Logo systemu Windows+L: blokowanie

Bardziej szczegółowo

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy Opracowanie: dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy 1. Opracować formularz Pracownicy edycja wg wzorca przedstawionego na

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal 7.0 1 z 12 Wstęp Środowisko programistyczne Turbo Pascal, to połączenie kilku programów w jeden program. Środowisko to zawiera m.in. kompilator,

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-19

Bardziej szczegółowo

Szybki Start: Wymagania systemowe:

Szybki Start: Wymagania systemowe: Szybki Start: Wersja 1.5 Ostatnia aktualizacja: 10.10.2013 Wymagania systemowe: System dostępny jest poprzez przeglądarkę WWW z komputerów z systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows, w wersjach

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału

Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału Spis treści 1 Logowanie do panelu redagowania treści 1 2 Uwagi dotyczące panelu administratora 1 3 Dodanie nowej informacji bieżącej 2 4 Redagowanie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy Ćw.1 WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne

Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne Celem poniższego ćwiczenia jest nauczenie rozwiązywania zadań maturalnych z wykorzystaniem bazy danych. Jako przykład wykorzystano zadanie maturalne o przedszkolakach z matury w 2015 roku. Przedszkolaki

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo