KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :"

Transkrypt

1 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną w Braniewie ul.sportowa - Etap I ADRES INWESTYCJI : Braniewo ul.sportowa INWESTOR : Urząd Miasta Braniewa ADRES INWESTORA : ul.kościuszki 111 WYKONAWCA ROBÓT : ADRES WYKONAWCY : BRANŻA : SANITARNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 Sportowa-wod. kan. deszcz Etap I PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną w Braniewie ul.sportowa'' - Etap I 1 Roboty ziemne - sieć wodociągowa 1 d.1 KNNR KNNR 1 d KNNR 1 d Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do m 3 1,5 m w gruncie kat. III 0.51*1.65* *1.65*436 m RAZEM Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem m 3 ; kat.gr. I-III 0.51*1.65* *1.65*436 m RAZEM Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie km równinnym km RAZEM Roboty montażowe - sieć wodociągowa 4 KNNR 4 d m *436*0.15 m KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNR KNR-W KNNR 4 d KNNR 4 d RAZEM Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami m o śr mm w gruntach kat.iii-iv 20 m RAZEM Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej 800 mm w gruntach m kat.iii-iv - pozycja zamienna śr. 159/4,5 12 m RAZEM Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących. rurociągów o śr. 100 mm RAZEM Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m śr.zewnętrznej 110 mm 436 m RAZEM m *436*0.15 m RAZEM Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD ącz. metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm 14 ącz RAZEM Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm RAZEM Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm RAZEM Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm szt 2 szt RAZEM Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wys. do 3 m m m RAZEM Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym RAZEM Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m 512 m RAZEM Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20 0m 2 odc.20 0m Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20 0m RAZEM

3 Sportowa-wod. kan. deszcz Etap I PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 2 odc.20 0m RAZEM KNNR 4 d Próba wodna szczelności kanałów rurowych betonowych i żelbetowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1 prób. 2 odc. -1 prób RAZEM KNNR 4 d Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami m m RAZEM Rozboty ziemne - rurociąg kanalizacji tłocznej 21 KNNR 1 d Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III m 3 0.9*1.65*295 m RAZEM KNNR 1 d Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III m 3 0.9*1.65*295 m RAZEM KNNR 1 d Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km km RAZEM Roboty motażowe - rurociąg kanalizacji tłocznej 24 KNNR 4 d Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm m 295 m RAZEM KNNR 4 d m *295*0.15 m RAZEM KNNR 4 d Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm ącz. 4 ącz RAZEM KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m d m RAZEM KNNR 4 d m *295*0.15 m RAZEM KNNR 4 d Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - prefabrykowana podstawa studni szt - pozycja zamienna - montaż podstaw prefabrykowanych pod przepompownie - P1 1 szt KNNR 4 d d.4 RAZEM zamienna montaż prefabrykowanych przepompowni P RAZEM Wykonanie podłączenia elektronergetycznego wraz z rozruchem RAZEM d.4 Wykonanie ogrodzenia z siatki h=1.5 m na słupkacj stalowych obetonowanych w gruncie - wymiar boku kwadratu 4*5 m, z wrotami o szerokości 3.0 m o konstrukcji z katownika powleczonego siatką stalową RAZEM d.4 wycena indywidualna Modernizacja istniejącej przepompowni zbiorczej - wymiana pomp i osprzętu RAZEM Roboty ziemne - rorociąg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 34 d.5 KNNR Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do m 3 1,5 m w gruncie kat. III 0.9*2.7*410.5 m RAZEM

4 Sportowa-wod. kan. deszcz Etap I PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 35 KNNR 1 d Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III m 3 0.9*2.7*410.5 m RAZEM KNNR 1 d Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0.41 km RAZEM Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna grawitacyjna 37 KNNR 4 d m *410.5*0.15 m KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m RAZEM m RAZEM m *410.5*0.15 m RAZEM zamienna - studnia prefabrykowana 1200 z dnem, B-45, kręgi na uszczelki gumowe h= RAZEM zamienna - studnia prefabrykowana 1200 z dnem, B-45, kręgi na uszczelki gumowe h= RAZEM zamienna - studnia prefabrykowana 1200 z dnem, B-45, kręgi na uszczelki gumowe h= 2, RAZEM zamienna - studnia prefabrykowana 1200 z dnem, B-45, kręgi na uszczelki gumowe h= RAZEM zamienna - studnia prefabrykowana 1200 z dnem, B-45, kręgi na uszczelki gumowe h= RAZEM zamienna - studnia prefabrykowana 1200 z dnem, B-45, kręgi na uszczelki gumowe h= RAZEM

5 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - 5 -

6 Sportowa-wod. kan. deszcz Etap I TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH L Nazwa p. 1 Roboty ziemne - sieć wodociągowa 2 Roboty montażowe - sieć wodociągowa 3 Rozboty ziemne - rurociąg kanalizacji tłocznej 4 Roboty motażowe - rurociąg kanalizacji tłocznej 5 Roboty ziemne - rorociąg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 6 Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna grawitacyjna RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kzu Z V Uproszczone RAZEM j.el. l.j. el wart j.el Słownie: - 6 -

7 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną w Braniewie ul.sportowa'' - Etap I 1 Roboty ziemne - sieć wodociągowa 1 d.1 KNNR KNNR d KNNR d.1 01 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. m *1.65* * 1.65*436 = m *1.65* * 1.65*436 = km Wartość (5 x 6) - 7 -

8 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena Roboty montażowe - sieć wodociągowa 4 KNNR m *436* 5 KNNR KNNR KNNR KNNR d KNNR KNNR d.2 04 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr mm w gruntach kat.iii-iv Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej 800 mm w gruntach kat.iii-iv - pozycja zamienna śr. 159/4,5 Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 100 mm Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm m 20 m m 436 m *436* ącz KNNR Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm 3 12 KNNR Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową. 6 d.2 03 o śr.100 mm 13 KNNR d.2 03 Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm szt 2 14 KNNR Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wys. do m m 15 KNR Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą m z tworzywa sztucznego 17 KNNR Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej odc.200m 2 do 150 mm 18 KNNR Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.200m 2 19 KNNR Próba wodna szczelności kanałów rurowych betonowych odc. -1 prób. 2 i żelbetowych o śr.nominalnej do 150 mm 20 KNNR m Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami Wartość (5 x 6) - 8 -

9 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena Rozboty ziemne - rurociąg kanalizacji tłocznej 21 KNNR d.3 02 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III m 3 0.9*1.65* 295 = 22 KNNR d KNNR d.3 01 Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym m 3 0.9*1.65* 295 = km Wartość (5 x 6) - 9 -

10 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena Roboty motażowe - rurociąg kanalizacji tłocznej 24 KNNR Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych m 295 d.4 03 (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm 25 KNNR d.4 02 m *295* 26 KNNR d KNR-W 2-19 d KNNR d KNNR d KNNR d d.4 32 d.4 33 d.4 wycena indywidualna Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - prefabrykowana podstawa studni - pozycja zamienna - montaż podstaw prefabrykowanych pod przepompownie - P1 zamienna montaż prefabrykowanych przepompowni P1 Wykonanie podłączenia elektronergetycznego wraz z rozruchem Wykonanie ogrodzenia z siatki h=1.5 m na słupkacj stalowych obetonowanych w gruncie - wymiar boku kwadratu 4*5 m, z wrotami o szerokości 3.0 m o konstrukcji z katownika powleczonego siatką stalową Modernizacja istniejącej przepompowni zbiorczej - wymiana pomp i osprzętu ącz. 4 m 295 m *295* szt 1 Wartość (5 x 6)

11 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena Roboty ziemne - rorociąg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 34 KNNR d.5 02 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III m 3 0.9*2.7* = 35 KNNR d KNNR d.5 01 Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym m 3 0.9*2.7* = km 0.41 Wartość (5 x 6)

12 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna grawitacyjna 37 KNNR d.6 02 m *410.5* KNNR d.6 03 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m d.6 KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR , kręgi na uszczelki gumowe h= 1.5 zamienna - studnia prefabrykowana 1200 z dnem, B- 45, kręgi na uszczelki gumowe h= 2.0, kręgi na uszczelki gumowe h= 2,5, kręgi na uszczelki gumowe h= 3.0, kręgi na uszczelki gumowe h= 3.5 zamienna - studnia prefabrykowana 1200 z dnem, B- 45, kręgi na uszczelki gumowe h= 4.0 Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót Słownie: m *410.5* Wartość (5 x 6)

13 Sportowa-wod. kan. deszcz Etap I KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną w Braniewie ul.sportowa'' - Etap I 1 Roboty ziemne - sieć wodociągowa 1 d.1 KNNR KNNR d.1 01 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III 3 KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - d.1 01 trasa dróg w terenie równinnym. Razem dział: Roboty ziemne - sieć wodociągowa 2 Roboty montażowe - sieć wodociągowa 4 KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR d KNNR KNNR d.2 04 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr mm w gruntach kat.iii-iv Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej 800 mm w gruntach kat.iii-iv - pozycja zamienna śr. 159/4,5 Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 100 mm Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm m *1.65* * 1.65*436 = m *1.65* * 1.65*436 = km m *436* m 20 m m 436 m *436* ącz KNNR Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm 3 12 KNNR Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową. 6 d.2 03 o śr.100 mm 13 KNNR d.2 03 Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm szt 2 14 KNNR Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wys. do m m 15 KNR Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą m z tworzywa sztucznego 17 KNNR Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej odc.200m 2 do 150 mm 18 KNNR Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.200m 2 19 KNNR Próba wodna szczelności kanałów rurowych betonowych odc. -1 prób. 2 i żelbetowych o śr.nominalnej do 150 mm 20 KNNR Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki be- m tonowej japonkami Razem dział: Roboty montażowe - sieć wodociągowa 3 Rozboty ziemne - rurociąg kanalizacji tłocznej 21 KNNR Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze d.3 02 skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III 22 KNNR d.3 01 Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III 23 KNNR d.3 01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Razem dział: Rozboty ziemne - rurociąg kanalizacji tłocznej 4 Roboty motażowe - rurociąg kanalizacji tłocznej 24 KNNR Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych d.4 03 (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm 25 KNNR d KNNR d.4 03 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm m 3 0.9*1.65* 295 = m 3 0.9*1.65* 295 = km m 295 m *295* ącz

14 Sportowa-wod. kan. deszcz Etap I KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 27 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą m 295 d z tworzywa sztucznego 28 KNNR d.4 02 m *295* 29 KNNR d KNNR d d.4 32 d.4 33 d.4 wycena indywidualna Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - prefabrykowana podstawa studni - pozycja zamienna - montaż podstaw prefabrykowanych pod przepompownie - P1 zamienna montaż prefabrykowanych przepompowni P1 Wykonanie podłączenia elektronergetycznego wraz z rozruchem Wykonanie ogrodzenia z siatki h=1.5 m na słupkacj stalowych obetonowanych w gruncie - wymiar boku kwadratu 4*5 m, z wrotami o szerokości 3.0 m o konstrukcji z katownika powleczonego siatką stalową Modernizacja istniejącej przepompowni zbiorczej - wymiana pomp i osprzętu szt 1 Razem dział: Roboty motażowe - rurociąg kanalizacji tłocznej 5 Roboty ziemne - rorociąg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 34 KNNR d.5 02 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III m 3 0.9*2.7* = 35 KNNR d.5 01 Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III m 3 0.9*2.7* = KNNR d.5 01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0.41 Razem dział: Roboty ziemne - rorociąg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 6 Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna grawitacyjna 37 KNNR d.6 02 m *410.5* 38 KNNR d KNNR d KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm, kręgi na uszczelki gumowe h= 1.5 zamienna - studnia prefabrykowana 1200 z dnem, B- 45, kręgi na uszczelki gumowe h= 2.0, kręgi na uszczelki gumowe h= 2,5, kręgi na uszczelki gumowe h= 3.0, kręgi na uszczelki gumowe h= 3.5 zamienna - studnia prefabrykowana 1200 z dnem, B- 45, kręgi na uszczelki gumowe h= 4.0 Razem dział: Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna grawitacyjna Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót Słownie: m m *410.5*

KOSZTORYS INWESTORSKI-

KOSZTORYS INWESTORSKI- KOSZTORYS INWESTORSKI- wykonanie sieci wodociagowej w Sieklukach Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak Gniezno; ul. Surowieckiego 42

Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak Gniezno; ul. Surowieckiego 42 Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak 62-200 Gniezno; ul. Surowieckiego 42 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

WOLA ZAŁĘŻNA 1A OPOCZNO KOSZTORYS ŚLEPY

WOLA ZAŁĘŻNA 1A OPOCZNO KOSZTORYS ŚLEPY P.H.U PROGRESS WOLA ZAŁĘŻNA 1A 26-300 OPOCZNO KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska, 84-7 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 456-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Wodociąg na terenie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Biuro Seko Kosztorysowanie i Nadzory Halina Magiera 97-00 Tomaszów Maz. ul. Głowackiego 35/ 37 m PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Proenco Kielce, Warszawska 30/10

PRZEDMIAR. Proenco Kielce, Warszawska 30/10 Proenco Kielce, Warszawska 30/10 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR :

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR : Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami ADRES INWESTYCJI : w msc Białogórne w gm. Biała Rawska z włączeniem w msc Zimnice gm. Mszczonów INWESTOR : Gmina Miasto w Białej

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach . KOSZTORYS OFERTOWY Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45232150-8 CPV-45233142-6 NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, Gmina Bliżyn z siedziba Bliżyn ul. Kościuszki 79a

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, Gmina Bliżyn z siedziba Bliżyn ul. Kościuszki 79a KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, gmina Bliżyn ADRES INWESTYCJI: Gmina Bliżyn, miejscowość Gilów, INWESTOR: Gmina Bliżyn z siedziba 26-120 Bliżyn ul.

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR4 do specyfikacji z dnia r.

ZAŁACZNIK NR4 do specyfikacji z dnia r. ZAŁACZNIK NR4 do specyfikacji z dnia 08.05.2009r. KOSZTORYS OFERTOWY "Budowa kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Goździe" 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.karszówka. Podstawa Wartość/zł/ 5 L.p.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7a SPORZĄDZIŁ :... DATA OPRACOWANIA :... Poziom cen :

Załącznik 7a SPORZĄDZIŁ :... DATA OPRACOWANIA :... Poziom cen : Załącznik 7a K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 45232400-6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej APIS Al. Niepodległości 5, 6-90 Piła NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej ADRES INWESTYCJI : ul. Taszarowo, Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard, ul. Lutyków Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości Krzysztof Koczorowski ul. Szkolna 4, Baborówko, 64-500 Szamotuły 45000000-7 Roboty budowlane 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT P.H.U PROGRESS INSTALACJE SANITARNE WOLA ZAŁĘŻNA 1A; 26-300 OPOCZNO KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Puszkarek-Szopa SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Mulawa DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Puszkarek-Szopa SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Mulawa DATA OPRACOWANIA : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ADRES INWESTYCJI : BANIE dz. 43 i 4 ul. Ogrodowa gm. Banie INWESTOR : Urząd Gminy Banie ADRES INWESTORA : ul. Skośna 6, 74-0 Banie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) NAZWA INWESTYCJI : Budynek szatni Przyłacze do podlewania boiska ADRES INWESTYCJI : Zabór INWESTOR : URZAD GMINY Zabór ADRES INWESTORA : Zabór ul Lipowa 15 BRANśA : SANITARNA, SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MARIA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.zachodnia 15/4; Zielona Góra. Biuro Projektowania Budownictwa Komunalnego mgr inż. Zbigniew Ciebiera

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.zachodnia 15/4; Zielona Góra. Biuro Projektowania Budownictwa Komunalnego mgr inż. Zbigniew Ciebiera Biuro Projektowania Budownictwa Komunalnego mgr inż. Zbigniew Ciebiera ul.zachodnia 15/4; Zielona Góra KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III Jednostka: m3 11,7100

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III Jednostka: m3 11,7100 "DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Przyłącza wod. - kan. Przedmiar

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2016 r. KOSZTORYSANT : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2016 r. KOSZTORYSANT : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : kanalizacja sanitarna ul. Konopnicka ADRES INWESTYCJI : Ksawerów ul. Konopnicka INWESTOR : Gmina Ksawerów ADRES INWESTORA : Ksawerów ul. Kosciuszki h WYKONAWCA ROBÓT : wg przetargu BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Technicznych "KOBUD" Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 tel.fax PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Technicznych KOBUD Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 tel.fax PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Technicznych "KOBUD" 47-200 Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 tel.fax. 077-472-20-90 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45230000-8

Bardziej szczegółowo

wg nakładów rzeczowych KNR

wg nakładów rzeczowych KNR Przedmiar robót - przyłącza wodociągu, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenażu Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary Ilość 1. I - Przekładka istniejącego wodociągu 1.1 Roboty ziemne CPV 451110-0

Bardziej szczegółowo

Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12/8, Lubartówi PRZEDMIAR ROBÓT

Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12/8, Lubartówi PRZEDMIAR ROBÓT Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12/8, 21-100 Lubartówi PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

proekobud 52-220 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT

proekobud 52-220 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT proekobud 52-220 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Płaszczyzna pod hangar typu lekkiego dla statków powietrznych M28 w kopleksie wojskowy Gdynia -Babie Doły - INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalbert Norbert Jankowski

PRZEDMIAR. Instalbert Norbert Jankowski Instalbert Norbert Jankowski NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownia ul. Kwiatowa ADRES INWESTYCJI : dz. 188/17, 192/34, 192/12, 192/19, 192/37, 194/2, 195/4, 196/15,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z miejscowości Ubiedrze do miejscowości Kępiste, gmina Bobolice.

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z miejscowości Ubiedrze do miejscowości Kępiste, gmina Bobolice. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Budowa Obręb Ubiedrze, działki nr: 54/1, 286/2. Obręb Kłanino,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNNR 1N wg nakładów rzeczowych KNNR 1N

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNNR 1N wg nakładów rzeczowych KNNR 1N PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: Ośrodek Administracyjno Warsztatowy Adres budowy: Kazimierz Biurowiec, 62-530 Kazimierz Biskupi Obiekt: Przyłącze wodociągowe Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Komunalnych Szczecin ul. Kaszubska 59/6

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Komunalnych Szczecin ul. Kaszubska 59/6 Zakład Usług Komunalnych 70-40 Szczecin ul. Kaszubska 59/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej W9-W9.6 w ul. Szantowej w Świnoujściu ADRES INWESTYCJI : Świnoujście ul. Szantowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : "PRO-SAN-INSTAL" mgr inż. JAN MAŃ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2008r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PRO-SAN-INSTAL mgr inż. JAN MAŃ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2008r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI: WRONKI, JAB- ŁOŃSKIE, WŁOSTY, SKOCZE, BARKOWO, JUCHNAJCIE, JANY, SOKOŁY, ROŻYŃSK MAŁY ADRES INWESTYCJI : WRONKI,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 1

PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 1 ROMAN KLAPUCH PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 1 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45300000-0

Bardziej szczegółowo

PROMIS MIROSŁAW ŁOPATO BYTÓW ul. KWIATOWA 18

PROMIS MIROSŁAW ŁOPATO BYTÓW ul. KWIATOWA 18 PROMIS MIROSŁAW ŁOPATO 77-100 BYTÓW ul. KWIATOWA 18 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa BKprojekt Beata Kalinowska ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci wodociągowej przy "Budowie ronda i chodnika w Olmontach wzdłuż ul. Jaworowej w drodze powiatowej nr 1493B"

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko ul. Brzozowa 24 A 05-230 Kobyłka Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Budynek mieszkalny wielorodzinny Budynek mieszkalny wielorodzinny Kościerzyna ul. Heykego Inwestor : Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

Egz. 1/1. Przedmiar ORZEŁEK, KAMIEŃ KRAJEŃSKI. Gmina Kamień Krajeński. Plac Odrodzenia Kamień Krajeński

Egz. 1/1. Przedmiar ORZEŁEK, KAMIEŃ KRAJEŃSKI. Gmina Kamień Krajeński. Plac Odrodzenia Kamień Krajeński Pracownia Projektowa: B&B Ida Burglin 89-600 Chojnice ul. Angowicka 68 tel O-52 3973730 fax. O-52 3973730 wew.24 burghn@02.pl NIp 555-100-24-34 Przedmiar BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ŚCIEKOWEJ I SIECI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INSTALACYJNY MGR INŻ. JAROSŁAW DRYGALAK STARACHOWICE UL. SYBIRAKÓW 26 KOSZTORYS INWESTORSKI

ZAKŁAD INSTALACYJNY MGR INŻ. JAROSŁAW DRYGALAK STARACHOWICE UL. SYBIRAKÓW 26 KOSZTORYS INWESTORSKI ZAKŁAD INSTALACYJNY MGR INŻ. JAROSŁAW DRYGALAK STARACHOWICE UL. SYBIRAKÓW 6 KOSZTORYS INWESTORSKI PRZEDMIAR ROBÓT : PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ADRES INWESTYCJI : UL. PASTWISKA W STARACHOWICACH INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Projektowych AMARBUD s.c. ul.bajana 63/6 ; Wrocław

Zakład Usług Projektowych AMARBUD s.c. ul.bajana 63/6 ; Wrocław Zakład Usług Projektowych AMARBUD s.c. ul.bajana 63/6 ; 54-129 Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Ośrodek Rekreacji i Wędkarstwa w Tułowicach Małych - przyłącze wod-kan 45332300-6 Roboty instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. P.P.-W. "DEEM" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, Biała

PRZEDMIAR. P.P.-W. DEEM Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, Biała P.P.-W. "DEEM" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 4533000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zakład Usług Technicznych "PROSBED" s. c. Os. Słowackiego 22/9, Trzcianka

PRZEDMIAR. Zakład Usług Technicznych PROSBED s. c. Os. Słowackiego 22/9, Trzcianka Zakład Usług Technicznych "PROSBED" s. c. Os. Słowackiego 22/9, 64-980 Trzcianka NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Sarcz ADRES INWESTYCJI : Sarcz - gmina Trzcianka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Gardeja, Bądki 55 H. SAN-BUD PROJEKT " "Krzysztof Winnicki

PRZEDMIAR ROBÓT Gardeja, Bądki 55 H. SAN-BUD PROJEKT  Krzysztof Winnicki SAN-BUD PROJEKT " "Krzysztof Winnicki 82-520 Gardeja, Bądki 55 H PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV Rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina DZIAŁY Dolna KOSZTORYSU cz. 2.04. L p. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV 1 Roboty ziemne 1 8 45231300-8 2 Roboty sieciowo-montażowe 9 60 45231300-8 3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ROBÓT 45330000-9, Roboty instalacyjne w 45231100-6, Ogólne roboty budowla Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 231100-6,Ogólne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT 27-1 PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 452313-8, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Nazwa budowy: WODOCIĄG I KANALIZACJA SANITARNA Adres budowy: ŻEROMSKIEGO, 19-5 GOŁDAP

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Gardeja, Bądki 55 H. SAN-BUD PROJEKT " "Krzysztof Winnicki

PRZEDMIAR ROBÓT Gardeja, Bądki 55 H. SAN-BUD PROJEKT  Krzysztof Winnicki SAN-BUD PROJEKT " "Krzysztof Winnicki 82-520 Gardeja, Bądki 55 H PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

Bardziej szczegółowo

Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY

Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY Zakład Usługowy Jarosław Polakowski 82-300 Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji deszczowej ADRES INWESTYCJI : Gronowo Gorne dz. nr 219/71;219/73;219/75;219/77;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Spółdzielcze Biuro Projektów "PROJEKT" Spółdzielnia Pracy Białystok ul. Lipowa 4

PRZEDMIAR. Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT Spółdzielnia Pracy Białystok ul. Lipowa 4 Spółdzielcze Biuro Projektów "PROJEKT" Spółdzielnia Pracy 5-47 Białystok ul. Lipowa 4 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze wodociągowe ADRES INWESTYCJI : Siemiatycze Stacja ul. Drohiczyńska INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów. Rozbudowa sieci wodociągowej Zasutowo Wodociagowe Zasutowo Gmina Nekla

KOSZTORYS OFERTOWY. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów. Rozbudowa sieci wodociągowej Zasutowo Wodociagowe Zasutowo Gmina Nekla KOSZTORYS OFERTOWY Poziomy cen: stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... poziom...... cen.... materiałów.............................. poziom...... cen.... sprzętu..............................

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa "ADP" s.c Głubczyce ul. Kochanowskiego 11

PRZEDMIAR. Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa ADP s.c Głubczyce ul. Kochanowskiego 11 Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa "ADP" s.c. 48-00 Głubczyce ul. Kochanowskiego PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i robudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Sudeckiej i ul.świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : r.

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : r. KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sięgaczy przy ul. Chodzieskiej w Pile ADRES INWESTYCJI : 64-920 Piła, ul. Chodzieska INWESTOR : Urząd Miasta Piła ADRES INWESTORA : 64-920 PIŁA Pl. Staszica10

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REWITALIZACJI RYNKU W LUBOMIERZUU

PRZEDMIAR ROBÓT REWITALIZACJI RYNKU W LUBOMIERZUU REWITALIZACJI RYNKU W LUBOMIERZUU LOKALIZACJA Luboierz, 59-623 Luboierz, dz. nr 27, 68/31, 76, 79/1, 79/2, 111 INWESTOR Gina Luboierz, pl. Wolności 1 59-623 Luboierz, reprezentowanaa przez Wiesława Ziółkowskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Biesiekierz.

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Biesiekierz. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Budowa obręb ewidencyjny Biesiekierz działki nr: 2/44, 2/56,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Sadowa Inwestor : Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp.

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego. Przedmiar robót

Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego. Przedmiar robót Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego Przedmiar robót Projekt budowlany - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Drzewiecka gmina Lipce Reymontowskie oraz w miejscowości Płyćwia gmina

Bardziej szczegółowo

SKAR CENTRUM Sp. z o. o Kielce, ul. Panoramiczna 5/19

SKAR CENTRUM Sp. z o. o Kielce, ul. Panoramiczna 5/19 SKAR CENTRUM Sp. z o. o. 25-503 Kielce, ul. Panoramiczna 5/19 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Kod CPV 45231300-8 Budowa ul. Długa, ul. Kościelna w m. Łąg Gmina Czersk Inwestor Zaklad Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : marzec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : marzec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy wiejskiej wraz

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y NR 2 ( ślepy ) Koszty niekwalifikowalne

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y NR 2 ( ślepy ) Koszty niekwalifikowalne K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y NR ( ślepy ) Koszty niekwalifikowalne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jackowski Studio DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jackowski Studio DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i ontaż kontera socjalnego wraz z budową niezbedneji nfrastruktury technicznej ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 22/3 CHLEBOWO INWESTOR : Gina Stara Dąbrowa ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard ul. Grunwaldzka Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin grudzień

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW

Przedmiar robót ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW Przedmiar robót SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW Data: 2015-05-11 Budowa: WODOCIĄGOWEJ WE WSI Lokalizacja: Siołkowa nr 944, 1012, 1015, 1017, 1034/3, 1042, 1043, 1044, 1782, 1783, 1851, 1864, 1865,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2009 R. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : II kw. 2009r., CENY RYNKU LOKALNEGO NARZUTY

DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2009 R. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : II kw. 2009r., CENY RYNKU LOKALNEGO NARZUTY KOSZTORYS OFERTOWY SIECI KANALIZACYJI DESZCZOWEJ KOD CPV 45231300-8 NAZWA INWESTYCJI : REWALORYZACJA DZIEDZIŃCA PRZED FRONTOWĄ ELEWACJĄ PAŁACU SANGUSZKÓW - SIEĆ KANALIZACJI DESCZOWEJ ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wodociąg w miejscowościach Budy Czarnockie i Marianowo. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wodociąg w miejscowościach Budy Czarnockie i Marianowo. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Wodociąg w miejscowościach Budy Czarnockie i Marianowo Adres inwestycji: Zamawiający: Gmina Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Rodzaje robót według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard ul. Chopina Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 42P-11-U

Przedmiar robót 42P-11-U Przedmiar robót 42P-11-U Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zadanie II etap I - Wanaty. Pompownia P-20 z kanałem tłocznym Kod CPV 45231300-8

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Arkadiusz Malinowski DATA OPRACOWANIA : 06. 2015 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Arkadiusz Malinowski DATA OPRACOWANIA : 06. 2015 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ART PROJEKT K&M Sp. z.o.o. ul. Przeysłowa 7f, 84-300 Kościerzyna PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

jedn. obm. m3 113,77 m3 28,44 m3 5,29 m3 142,21 m 58,5 szt. 1 szt. 1

jedn. obm. m3 113,77 m3 28,44 m3 5,29 m3 142,21 m 58,5 szt. 1 szt. 1 Lp. Podstawa Opis.. SIECI ZEWNĘTRZNE KANALIZACJA SANITARNA.. 5- ROBOTY ZIEMNE jedn. obm. Ilość Cena jedn. Wartość. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki,m w gr. Kat. I-II na odkład

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 21. Kosztorys spotrządzono r. Ryszard Lisiński - projektant

Przedmiar robót 21. Kosztorys spotrządzono r. Ryszard Lisiński - projektant Przedmiar robót 21 Obiekt Kod CPV 45262220-9 - Wiercenie studni wodnych Budowa Piastoszyn dz nr 112/6 obręb Piastoszyn Inwestor Gmina Kęsowo 89-506 Kęsowo ul. Główna 11 Biuro kosztorysowe Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY

Bardziej szczegółowo

ul. Powstańców 15B/613; 05-091 Ząbki

ul. Powstańców 15B/613; 05-091 Ząbki Zbigniew Moroz ul. Powstańców 15B/613; 05-091 Ząbki Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45110000-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI SPIN-B Ostrowiec Sw. KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 453300-8 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: BRANŻE: Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 IWZ ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17

ZAŁĄCZNIK NR 2 IWZ ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 ZAŁĄCZNIK NR 2 IWZ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA NAWADNIAJĄCA ADRES INWESTYCJI : ROLNICZA STACJA DOŚWIADCZALNA W LIPNIKU

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna miejscowości Czarna Góra - ul. Zagóra

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna miejscowości Czarna Góra - ul. Zagóra Przedmiar robót Data: 2014-03-22 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45243510-0 Budowa nasypów

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków Obiekt : Lwówek, ul. Sadowa Inwestor : Zakład Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ryszard Równicki DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ryszard Równicki DATA OPRACOWANIA : "INSTALAND" Andrzej Białecki ul. Jana Cybisa 6 m 46 02-784 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowo - przedmiar robót

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowo - przedmiar robót Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane "Inspec" sp. z o.o. ul. 1 aja 6, 10-8 Olsztyn Sieć kanalizacji sanitarnej w iejscowości Wojkowo - przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji sanitarnej w iejscowości

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miasta - ETAP I, PODETAP A Obiekt : Instalacje sanitarne Adres : 58-540 Karpacz, ul.obrońców

Bardziej szczegółowo

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pruszków, ul. Staszica 1 PRZEDMIAR ROBÓT

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pruszków, ul. Staszica 1 PRZEDMIAR ROBÓT ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA 05-800 Pruszków, ul. Staszica 1 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Budowa: Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie Obiekt: BUDYNEK DYDAKTYCZNY Rodzaj robót: SIECI ZEWNĘTRZNE - przyłącza, sieci

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Brzeźno Wielkie INWESTOR : Gmina Wiejska Starogard Gdański ADRES INWESTORA : Starogard Gd., ul. Sikowrskiego 9 BRANŻA : Sanitarna Przedmiar SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Krakowska 5, Przeworsk tel Zakład Usług Projektowych Grzegorz Kalamarz

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Krakowska 5, Przeworsk tel Zakład Usług Projektowych Grzegorz Kalamarz Zakład Usług Projektowych Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5, 37-200 Przeworsk tel. 16-648-78-36 NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa kompleksu sportowego ADRES INWESTYCJI : Wółka Pełkińska INWESTOR : Gmina Jarosław

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Boisko Sportowe Orlik 2012 Kod CPV : 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych Adres : Ujście ul Staszica

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Międzyginne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa, tel.(032)380-90-06 P R Z E D M I A R R O B Ó T NAZWA INWESTYCJI : ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA, DESZCZOWA

Bardziej szczegółowo