UCHWAŁA NR 120/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 120/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 120/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645) oraz art. 38, w związku z art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat , (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz i z 2013 r. poz. 2487), załączniki nr 2 i 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wiceprzewodniczący Sejmiku Tomasz Kucharski Województwa Mazowieckiego Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 120/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2013 r. REGIONALNE INSTALACJE DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (tzw. RIPOK-i) ORAZ INSTALACJE ZASTĘPCZE DO CZASU URUCHOMIENIA REGIONALNYCH INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. REGION CIECHANOWSKI Lp. Rodzaj instalacji Instalacje regionalne do przetwarzania odpadów komunalnych (nazwa zarządzającego, adres instalacji) 1. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - MBP 2. Instalacje do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownie 3. Składowiska odpadów powstających w procesie MBP i pozostałości z sortowania - składowiska 1. Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Mławie Instalacja BMP w m. Kosiny Bartosowe, gm. Wiśniewo 1. brak 1. brak Instalacje zastępcze do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (nazwa zarządzającego, adres instalacji) 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie - Instalacja MBP w Woli Pawłowskiej, gm. Ciechanów 2. Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Mławie - Sortownia w m. Uniszki Cegielnia, gm. Wieczfnia Kościelna 3. Błysk-Bis Sp. z o.o. Maków Mazowiecki, Sortownia, Maków Mazowiecki 4. Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Linia do segregacji, m. Płocochowo, gm. Pułtusk 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie - Kompostownia odpadów zielonych w Woli Pawłowskiej, gm. Ciechanów 2. Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Mławie - Kompostownia w m. Kosiny Bartosowe, gm. Wiśniewo 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie - Składowisko w Woli Pawłowskiej, gm. Ciechanów 2. Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Mławie - Składowisko w m. Uniszki Cegielnia, gm. Wieczfnia Kościelna 3. Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Pułtusku - Składowisko w m. Płocochowo, gm. Pułtusk 4. Zakład Komunalny w Grudusku - Składowisko w m. Humięcino Koski, gm. Grudusk 5. Zakład Komunalny w Strzegowie - Składowisko w m. Konotopa, gm. Strzegowo Strona 2 1

3 2. REGION PŁOCKI Lp. Rodzaj instalacji Instalacje regionalne do przetwarzania odpadów komunalnych (nazwa zarządzającego, adres instalacji) 1. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - MBP 2. Instalacje do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownie 3. Składowiska odpadów powstających w procesie MBP i pozostałości z sortowania - składowiska 1. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/ Płocka Sp. z o.o. Zakład mechaniczno biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w m. Kobierniki, gm. Stara Biała 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku. Zakład mechaniczno biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych w m. Poświętne, gm. Płońsk 1. Ziemia Polska Sp. z o. o. - kompostownia odpadów zielonych w m. Bielice, gm. Sochaczew 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu - Składowisko odpadów komunalnych w m. Rachocin, gm. Sierpc Instalacje zastępcze do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (nazwa zarządzającego, adres instalacji) 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych, m. Rachocin, gm. Sierpc 2. Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych w Żurominie - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Żurominie, ul. Piłsudskiego 3 3. PPHU ZEBRA s. j. w Sochaczewie - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych w Sochaczewie, ul. Chemiczna 8 1. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/ Płocka Sp. z o.o. - Kompostownia odpadów zielonych w m. Kobierniki, gm. Stara Biała 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku - Kompostownia odpadów zielonych w m. Poświętne, gm. Płońsk 1. Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku - Składowisko odpadów w m. Jaskółowo, gm. Nasielsk 2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu - Składowisko odpadów w m. Zakroczym, gm. Zakroczym 3. REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. w Drobinie - Składowisko odpadów komunalnych w m. Cieszewo, gm. Drobin 4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Płońsku - Składowisko odpadów stałych w m. Dalanówek, gm. Płońsk 5. Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych, w Żurominie - Składowisko odpadów komunalnych w m. Brudnice, gm. Żuromin 6. Wójt Gminy Mochowo - Składowisko odpadów komunalnych w m. Gozdy, gm. Mochowo 7. Wójt Gminy Kuczbork Osada - Składowisko odpadów w m. Kuczbork Wieś, gm. Kuczbork-Osada 2 Strona 3

4 3. REGION WARSZAWSKI Lp. Rodzaj instalacji Instalacje regionalne do przetwarzania odpadów komunalnych (nazwa zarządzającego, adres instalacji) 1. Instalacja do termicznego lub mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - MBP 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawa, Spalarnia odpadów komunalnych powiązana z sortownią odpadów zmieszanych i kompostownią odpadów zmieszanych, m. st. Warszawa, ul. Gwarków Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawa, Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, m. st. Warszawa, Kampinoska BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych oraz kompostownia kontenerowa frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów organicznych selektywnie zbieranych, m. st. Warszawa, ul. Wólczyńska PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych selektywnie oraz część biologiczna do przetwarzania frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych, Wola Ducka, gm. Wiązowna 5. Remondis Sp. z o.o. w Warszawie, Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, m. st. Warszawa, ul. Zawodzie 16. Instalacje zastępcze do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (nazwa zarządzającego, adres instalacji) 1. Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i mobilny komposter w Pruszkowie, ul. Stefana Bryły 6 2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sortownia i kompostownia zmieszanych odpadów komunalnych w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sportowa AG- COMPLEX Sp. z o.o. w Warszawie - Instalacja do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych mobilny przesiewacz bębnowy, m. st. Warszawa, ul. Marywilska EKO TRANS Sp. z o.o. w Markach - Linia do segregacji odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych wraz ze stacją przeładunkową, m.st. Warszawa, ul. Marywilska Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych w Wołominie, ul. Łukaszewicza 4 6. Marek Włodarczyk Zakład Kształtowania Terenów Zielonych - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Dębe, gm. Serock 7. Ekon Sp. z o.o., Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych, m. st. Warszawa, ul. Płytowa 1 8. Clean World Firma Handlowo-Uslugowa, Marek Woch, Leśniakowizna, Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Leśniakowizna, gm. Wołomin 9. Jarosław Perzyna, Renata Perzyna - JARPER Sp. z o.o. Kolonia Warszawska - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Wólka Kosowska, gm. Lesznowola 10. Zakład Usług Asenizacyjnych Marek Bakun Wesoła - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Okuniew, gm. Halinów 11. Jurant Sp. z o.o. - Przesiewarka bębnowa zmieszanych odpadów komunalnych, m. st. Warszawa, ul. Chełmżyńska BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Instalacja mobilna do sortowania odpadów zmieszanych, m. st. Warszawa, ul. Wólczyńska PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, Urządzenie techniczne typu sito mobilne do odzysku zmieszanych odpadów komunalnych, Wola Ducka, gm. Wiązowna Strona 4 3

5 Lp. Rodzaj instalacji Instalacje regionalne do przetwarzania odpadów komunalnych (nazwa zarządzającego, adres instalacji) 2. Instalacje do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownie 3. Składowiska odpadów powstających w procesie MBP i pozostałości z sortowania - składowiska 6. PU HETMAN Sp. z o.o. w Warszawie Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Nadarzynie, ul. Turystyczna 38. Instalacje zastępcze do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (nazwa zarządzającego, adres instalacji) 14. SITA POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie, Urządzenie techniczne typu sito mobilne do odzysku odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych, m. st. Warszawa, ul. Mszczonowska Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Mławie Instalacja BMP w m. Kosiny Bartosowe, gm. Wiśniewo. 1. BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Kompostownia odpadów zielonych, m. st. Warszawa, ul. Wólczyńska Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawa, Kompostownia odpadów zielonych w Warszawie, m. st. Warszawa, ul. Kampinoska PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, Kompostownia odpadów 2. Ziemia Polska Sp. z o. o. - kompostownia odpadów zielonych w m. Guzów, gm. Wiskitki 1. SATER OTWOCK Sp. z o.o. w Otwocku - Składowisko odpadów komunalnych w Otwocku Świerku, gm. Otwock. 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie - Składowisko odpadów RADIOWO w m. Klaudyn, gm. Stare Babice zielonych, Wola Ducka, gm. Wiązowna 3. Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie - Kompostownia odpadów zielonych w m. Lipiny Stare, gm. Wołomin 4. Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie - Mobilny komposter do kompostowania odpadów zielonych w Pruszkowie 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Pilawie - Składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w m. Puznówka, gm. Pilawa 2. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku - Składowisko odpadów komunalnych w m. Dębe, gm. Serock 3. Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Pruszkowie - Składowisko odpadów Żbikowska Góra w m. Pruszków- Gąsin, gm. Pruszków 4. Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie - Składowisko odpadów komunalnych w m. Lipiny Stare, gm. Wołomin 5. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim - Składowisko odpadów w m. Kraśnicza Wola, gm. Grodzisk Mazowiecki 6. Wójt Gminy Siennica - Gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Siennica, gm. Siennica 7. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach - składowisko odpadów w m. Wola Suchożebrska, gm. Suchożebry (RIPOK w regionie ostrołęcko-siedleckim) 8. Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o. o. składowisko odpadów w m. Uniszki Cegielnia, gm. Wieczfnia Kościelna (zastępcza, po rozbudowie RIPOK w regionie ciechanowskim) 9. Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Składowisko odpadów w m. Goworki, gm. Rzekuń (zastępcza, po rozbudowie RIPOK w regionie ostrołęcko-siedleckim) 10. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. w Żyrardowie - Składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane w m. Słabomierz-Krzyżówka,gm. Radziejowice. Strona 5 4

6 4. REGION OSTROŁĘCKO - SIEDLECKI Lp. Rodzaj instalacji Instalacje regionalne do przetwarzania odpadów komunalnych (nazwa zarządzającego, adres instalacji) 1. Instalacja do mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - MBP 2. Instalacje do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownie 3. Składowiska odpadów powstających w procesie MBP i pozostałości z sortowania - składowiska 1. MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce, Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i instalacja do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w m. Ławy, gm. Rzekuń 2. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach - Linia sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i kompostownia pryzmowa w Woli Suchożberskiej, gm. Suchożebry 1. brak 1. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o w Siedlcach - Składowisko odpadów komunalnych w Woli Suchożeberskiej, gm. Suchożebry Instalacje zastępcze do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (nazwa zarządzającego, adres instalacji) 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowii Mazowieckiej - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i komposter typ 16, m. Stare Lubiejewo, gm. Ostrów Mazowiecka 2. Zakład Usług Komunalnych Wiesław Kisiel - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych, m. Laskowiec, gm. Rzekuń 3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie - Linia do segregacji odpadów komunalnych selektywnie zebranych i zmieszanych w m. Łojew, gm Łochów 4. EKOLIDER Jarosław Wyglądała w Garwolinie - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych, m. Lucin, gm. Garwolin 5. Eko Team Sp. z o. o w Węgrowie - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych i kompostownia odpadów organicznych selektywnie zebranych powiązana z instalacją do zagospodarowania osadów ściekowych, m. Wierzbno, gm. Wierzbno 6. EKO-SAM BIS Sp. z o.o. w Halinowie Sortownia odpadów w Jakubowie, gm. Halinów 1. MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce - Kompostownia odpadów zielonych w m. Ławy, gm. Rzekuń 2. Eko Team Sp. z o. o w Węgrowie - Kompostownia odpadów zielonych, m. Wierzbno, gm. Wierzbno 3. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach - Kompostownia odpadów zielonych w Woli Suchożeberskiej, gm. Suchożebry 4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowii Mazowieckiej - Kompostownia odpadów zielonych w Starym Lubiejewie, gm. Ostrów Mazowiecka 5. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej - Mobilny komposter do kompostowania odpadów zielonych w Małkini Górnej 1. Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce - Składowisko odpadów w m. Goworki, gm. Rzekuń 2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowii Mazowieckiej - Składowisko odpadów w m. Stare Lubiejewo, gm. Ostrów Mazowiecka 3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie - Składowisko odpadów komunalnych Węgrów Ruszczyzna, gm. Węgrów 4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 5 Strona 6

7 Lp. Rodzaj instalacji Instalacje regionalne do przetwarzania odpadów komunalnych (nazwa zarządzającego, adres instalacji) Instalacje zastępcze do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (nazwa zarządzającego, adres instalacji) Węgrowie - Składowisko odpadów komunalnych w m. Woźbin, gm. Cegłów 5. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie - Składowisko odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów 6. Gmina Borowie - Gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Słup Pierwszy, gm. Borowie 7. Wójt Gminy Stara Kornica - Gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Stara Kornica 8. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie - Składowisko odpadów w m. Mroczki Rębiszewo, gm. Różan 9. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe EKO-SAM BIS w Halinowie - Gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Moczydła, gm. Jakubów 10. Wójt Gminy Latowicz - Składowisko odpadów komunalnych w m. Latowicz Rozstanki, gm. Latowicz 11. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Broku - Składowisko odpadów w m. Brok, gm. Brok 12. Urząd Gminy w Starym Lubotyniu - Gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Lubotyń Włóki, gm. Stary Lubotyń 13. MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce - Składowisko odpadów w m. Brzezinko Rościszowskie, gm. Wąsewo 14. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu - Składowisko odpadów komunalnych w m. Kotuń, gm. Kotuń 15. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie - Składowisko odpadów komunalnych w m. Bale, gm. Mokobody 16. Zakład Gospodarki Komunalnej w Skórcu - Gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Dąbrówka Ług, gm. Skórzec 17. Wójt Gminy Wodynie - Gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Oleśnica, gm. Wodynie 18. Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku - Międzygminne składowisko odpadów komunalnych w m. Gajówka Zachodnia, gm. Stoczek 19. Eko Team Sp. z o.o. w Węgrowie - Międzygminne składowisko odpadów, m. Wierzbno, gm. Wierzbno 20. Związek Komunalny Nieskażone Środowisko w Łosicach - Składowisko odpadów komunalnych w m. Łosice, gm. Łosice 5. REGION RADOMSKI 6 Strona 7

8 Lp. Rodzaj instalacji Instalacje regionalne do przetwarzania odpadów komunalnych (nazwa zarządzającego, adres instalacji) 1. Instalacja do mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - MBP 1. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych RADKOM Sp. z o.o. w Radomiu - Linia sortowania odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych oraz linia kompostowania frakcji organicznej pochodzącej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych i biodegradowalnych zbieranych selektywnie, Radom, ul. Witosa 76. Instalacje zastępcze do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (nazwa zarządzającego, adres instalacji) 1. SITA Radom Sp. z o. o. Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego, Radom, ul. Energetyków Instalacje do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownie 3. Składowiska odpadów powstających w procesie MBP i pozostałości z sortowania składowiska 1. brak 1. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych RADKOM Sp. z o.o. w Radomiu - Kompostownia odpadów zielonych, Radom, ul. Witosa PPUH RADKOM Sp. z o.o. w Radomiu - Składowisko odpadów w m. Radom Wincentów, ul. Witosa Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Warce - Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Warce, gm. Warka 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy - Składowisko odpadów komunalnych w Wężowcu, gm. Mogielnica 2. Zakład Usług Komunalnych w Nowym Mieście n/pilicą - Składowisko odpadów komunalnych w Łęgonicach Nowych, gm. Nowe Miasto nad Pilicą 3. Przedsiębiorstwo Komunalne Produkcyjno Usługowo Handlowe Jednoosobowa Spółka Gminy sp. z o.o. w Iłży - Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Jedlanka Stara, gm. Iłża 4. Burmistrz Miasta Szydłowiec - Miejskie składowisko odpadów w Szydłowcu 5. Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych ALMAX Sp. z o.o. - Składowisko odpadów komunalnych w Zwoleniu 6. Urząd Gminy w Odrzywole - Składowisko gminne odpadów komunalnych w m. Odrzywół, gm. Odrzywół 7. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku - Składowisko odpadów komunalnych w Urbanowie, gm. Jedlińsk 8. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku - Miejsko gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Wola Solecka, gm. Lipsko 9. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Kozienicach - Składowisko odpadów komunalnych w Kozienicach Strona 8 7

9 Strona 9 8

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 120/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2013 r. INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII 1. REGION CIECHANOWSKI L.p. Instalacja w regionie Instalacja do zastępczej obsługi na wypadek awarii Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Mławie Instalacja BMP w m. Kosiny Bartosowe, gm. Wiśniewo 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie - Instalacja MBP w Woli Pawłowskiej, gm. Ciechanów 2. Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Mławie - Sortownia w m. Uniszki Cegielnia, gm. Wieczfnia Kościelna 3. Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Mławie Instalacja BMP w m. Kosiny Bartosowe, gm. Wiśniewo 4. Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Linia do segregacji, m. Płocochowo, gm. Pułtusk 5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie - Kompostownia odpadów w Woli Pawłowskiej, gm. Ciechanów 6. Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Mławie - Kompostownia w m. Kosiny Bartosowe, gm. Wiśniewo 7. Błysk-Bis Sp. z o.o. Maków Mazowiecki, Sortownia, Maków Mazowiecki 8. Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Mławie - Składowisko w m. Uniszki Cegielnia, gm. Wieczfnia Kościelna 9. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie - Składowisko w Woli Pawłowskiej, gm. Ciechanów 10. Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Pułtusku - Składowisko w m. Płocochowo, gm. Pułtusk 11. Zakład Komunalny w Grudusku - Składowisko w m. Humięcino Koski, gm. Grudusk Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku. Zakład mechaniczno biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych w m. Poświętne, gm. Płońsk (z regionu płockiego) Błysk-Bis Sp. z o.o. Maków Mazowiecki, Sortownia, Maków Mazowiecki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych, m. Rachocin, gm. Sierpc (z regionu płockiego) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie - Instalacja MBP w Woli Pawłowskiej, gm. Ciechanów MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce, Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i instalacja do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w m. Ławy, gm. Rzekuń (z regionu ostrołęcko siedleckiego) Błysk-Bis Sp. z o.o. Maków Mazowiecki, Sortownia, Maków Mazowiecki Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Mławie - Kompostownia w m. Kosiny Bartosowe, gm. Wiśniewo Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/ Płocka Sp. z o.o. - Kompostownia odpadów zielonych w m. Kobierniki, gm. Stara Biała (z regionu płockiego) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie - Kompostownia odpadów w Woli Pawłowskiej, gm. Ciechanów Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Linia do segregacji, m. Płocochowo, gm. Pułtusk Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Mławie - Sortownia w m. Uniszki Cegielnia, gm. Wieczfnia Kościelna Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie - Składowisko w Woli Pawłowskiej, gm. Ciechanów Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Mławie - Składowisko w m. Uniszki Cegielnia, gm. Wieczfnia Kościelna Zakład Komunalny w Strzegowie - Składowisko w m. Konotopa, gm. Strzegowo Zakład Komunalny w Grudusku - Składowisko w m. Humięcino Koski, gm. Grudusk Zakład Komunalny w Strzegowie - Składowisko w m. Konotopa, gm. Strzegowo Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Pułtusku - Składowisko w m. Płocochowo, gm. Pułtusk 12. Zakład Komunalny w Strzegowie - Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Składowisko w m. Konotopa, gm. Pułtusku - Składowisko w m. Płocochowo, gm. Pułtusk Strzegowo Zakład Komunalny w Grudusku - Składowisko w m. Humięcino Koski, gm. Grudusk 2. REGION PŁOCKI Lp. Instalacja w regionie Instalacja do zastępczej obsługi na wypadek awarii Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku - Kompostownia odpadów zielonych w m. Poświętne, gm. Płońsk 1 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/ Płocka Sp. z o.o. - Kompostownia odpadów zielonych w m. Kobierniki, gm. Stara Biała Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie - Kompostownia odpadów zielonych w Woli Pawłowskiej, gm. Ciechanów (z regionu ciechanowskiego) Strona 10 1

11 Lp. Instalacja w regionie Instalacja do zastępczej obsługi na wypadek awarii 2 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku - Kompostownia odpadów zielonych w m. Poświętne, gm. Płońsk Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/ Płocka Sp. z o.o. - Kompostownia odpadów zielonych w m. Kobierniki, gm. Stara Biała Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie - Kompostownia odpadów zielonych w Woli Pawłowskiej, gm. 3 Ziemia Polska Sp. z o. o. - Kompostownia odpadów zielonych w m. Bielice, gm. Sochaczew 4 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych, m. Rachocin, gm. Sierpc 5 Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych w Żurominie - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Żurominie, ul. Piłsudskiego 3 6 PPHU ZEBRA s. j. w Sochaczewie - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych w Sochaczewie, ul. Chemiczna 8 7 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/ Płocka Sp. z o.o. Zakład mechaniczno biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w m. Kobierniki, gm. Stara Biała 8 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku. Zakład mechaniczno biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych w m. Poświętne, gm. Płońsk 9 Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku - Składowisko odpadów w m. Jaskółowo, gm. Nasielsk 10 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Płońsku - Składowisko odpadów stałych w m. Dalanówek, gm. Płońsk 11 Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu - Składowisko odpadów w m. Zakroczym, gm. Zakroczym 12 REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. w Drobinie - Składowisko odpadów komunalnych w m. Cieszewo, gm. Drobin 13 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu - Składowisko odpadów komunalnych w m. Rachocin, gm. Sierpc 14 Wójt Gminy Mochowo - Składowisko odpadów komunalnych w m. Gozdy, gm. Ciechanów (z regionu ciechanowskiego) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku - Kompostownia odpadów zielonych w m. Poświętne, gm. Płońsk Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych w Żurominie - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Żurominie, ul. Piłsudskiego 3 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/ Płocka Sp. z o.o. Zakład mechaniczno biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w m. Kobierniki, gm. Stara Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych, m. Rachocin, gm. Sierpc Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych, m. Rachocin, gm. Sierpc Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku. Zakład mechaniczno biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych w m. Poświętne, gm. Płońsk Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/ Płocka Sp. z o.o. Zakład mechaniczno biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w m. Kobierniki, gm. Stara Biała Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Płońsku - Składowisko odpadów stałych w m. Dalanówek, gm. Płońsk Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu - Składowisko odpadów w m. Zakroczym, gm. Zakroczym Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku - Składowisko odpadów w m. Jaskółowo, gm. Nasielsk Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Płońsku - Składowisko odpadów stałych w m. Dalanówek, gm. Płońsk Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu - Składowisko odpadów komunalnych w m. Rachocin, gm. Sierpc REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. w Drobinie - Składowisko odpadów komunalnych w m. Cieszewo, gm. Drobin Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu - Składowisko odpadów komunalnych w m. Rachocin, gm. Sierpc Mochowo 15 Wójt Gminy Kuczbork Osada - Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych, w Żurominie - Składowisko odpadów w m. Kuczbork Składowisko odpadów komunalnych w m. Brudnice, gm. Żuromin Wieś, gm. Kuczbork-Osada Wójt Gminy Mochowo - Składowisko odpadów komunalnych w m. Gozdy, gm. Mochowo 16 Zakład Usług Remontowych i Wójt Gminy Kuczbork Osada - Składowisko odpadów w m. Konserwacyjnych, w Żurominie - Kuczbork Wieś, gm. Kuczbork-Osada Składowisko odpadów komunalnych w m. Brudnice, gm. Żuromin 3. REGION WARSZAWSKI Lp. Instalacja w regionie Instalacja do zastępczej obsługi na wypadek awarii 1 BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych oraz kompostownia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawa, Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, m. st. Warszawa, 2 Strona 11

12 Lp. Instalacja w regionie Instalacja do zastępczej obsługi na wypadek awarii kontenerowa frakcji organicznej Kampinoska 1 wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów organicznych selektywnie zbieranych, m. st. Warszawa, ul. Wólczyńska Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawa, Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, m. st. Warszawa, Kampinoska 1 3 PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych selektywnie oraz część biologiczna do przetwarzania frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych, Wola Ducka, gm. Wiązowna 4 PU HETMAN Sp. z o.o. w Warszawie Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Nadarzynie, ul. Turystyczna 38 5 Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sortownia i kompostownia zmieszanych odpadów komunalnych w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sportowa 29 6 Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i mobilny komposter w Pruszkowie, ul. Stefana Bryły 6 7 SITA POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie, Urządzenie techniczne typu sito mobilne do odzysku odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych, m. st. Warszawa, ul. Mszczonowska 19 8 Remondis Sp. z o.o. w Warszawie, Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, m. st. Warszawa, ul. Zawodzie 16 9 BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Instalacja mobilna do sortowania odpadów zmieszanych, m. st. Warszawa, ul. Wólczyńska PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, Urządzenie techniczne typu sito mobilne do odzysku zmieszanych odpadów komunalnych, Wola Ducka, gm. Wiązowna 11 Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i mobilny komposter w Pruszkowie, ul. Stefana Bryły 6 12 Ekon Sp. z o.o., Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych, m. st. Warszawa, ul. Płytowa 1 13 EKO TRANS Sp. z o.o. w Markach - Linia do segregacji odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych wraz ze stacją przeładunkową, m.st. Warszawa, BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych oraz kompostownia kontenerowa frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów organicznych selektywnie zbieranych, m. st. Warszawa, ul. Wólczyńska 249. PU HETMAN Sp. z o.o. w Warszawie Zakład mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Nadarzynie, ul. Turystyczna 38. EKOLIDER Jarosław Wyglądała w Garwolinie - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych, m. Lucin, gm. Garwolin (z regionu ostrołęcko-siedleckiego) Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sortownia i kompostownia zmieszanych odpadów komunalnych w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sportowa 29 Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i mobilny komposter w Pruszkowie, ul. Stefana Bryły 6 PU HETMAN Sp. z o.o. w Warszawie Zakład mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Nadarzynie, ul. Turystyczna 38 Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i mobilny komposter w Pruszkowie, ul. Stefana Bryły 6 PU HETMAN Sp. z o.o. w Warszawie Zakład mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Nadarzynie, ul. Turystyczna 38 SITA POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie, Urządzenie techniczne typu sito mobilne do odzysku odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych, m. st. Warszawa, ul. Mszczonowska 19 Remondis Sp. z o.o. w Warszawie, Zakład mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, m. st. Warszawa, ul. Zawodzie 16 Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i mobilny komposter w Pruszkowie, ul. Stefana Bryły 6 SITA POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie, Urządzenie techniczne typu sito mobilne do odzysku odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych, m. st. Warszawa, ul. Mszczonowska 19 PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych selektywnie oraz część biologiczna do przetwarzania frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych, Wola Ducka, gm. Wiązowna PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, Urządzenie techniczne typu sito mobilne do odzysku zmieszanych odpadów komunalnych, Wola Ducka, gm. Wiązowna BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Instalacja mobilna do sortowania odpadów zmieszanych, m. st. Warszawa, ul. Wólczyńska 249 Clean World Firma Handlowo-Uslugowa, Marek Woch, Leśniakowizna, Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Leśniakowizna, gm. Wołomin Ekon Sp. z o.o., Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych, m. st. Warszawa, ul. Płytowa 1 Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i mobilny komposter w Pruszkowie, ul. Stefana Bryły 6 EKO TRANS Sp. z o.o. w Markach - Linia do segregacji odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych wraz ze stacją przeładunkową, m.st. Warszawa, ul. Marywilska 44 Clean World Firma Handlowo-Uslugowa, Marek Woch, Leśniakowizna, Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Leśniakowizna, gm. Wołomin 3 Strona 12

13 Lp. Instalacja w regionie Instalacja do zastępczej obsługi na wypadek awarii ul. Marywilska Clean World Firma Handlowo-Uslugowa, Marek Woch, Leśniakowizna, Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Leśniakowizna, gm. Wołomin EKO TRANS Sp. z o.o. w Markach - Linia do segregacji odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych wraz ze stacją przeładunkową, m.st. Warszawa, ul. Marywilska SITA POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie, Urządzenie techniczne typu sito mobilne (drugie) do odzysku odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych, m. st. Warszawa, ul. Mszczonowska AG-COMPLEX Sp. z o.o. w Warszawie - Instalacja do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych mobilny przesiewacz bębnowy, m. st. Warszawa, ul. Marywilska Marek Włodarczyk Zakład Kształtowania Terenów Zielonych - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Dębe, gm. Serock 18 Jarosław Perzyna, Renata Perzyna - JARPER Sp. z o.o. Kolonia Warszawska - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Wólka Kosowska, gm. Lesznowola 19 Jurant Sp. z o.o. - Przesiewarka bębnowa zmieszanych odpadów komunalnych, m. st. Warszawa, ul. Chełmżyńska Zakład Usług Asenizacyjnych Marek Bakun Wesoła - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Okuniew, gm. Halinów 21 BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Kompostownia odpadów zielonych, m. st. Warszawa, ul. Wólczyńska Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawa, Kompostownia odpadów zielonych w Warszawie, m. st. Warszawa, ul. Kampinoska 1 23 PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, Kompostownia odpadów zielonych, Wola Ducka, gm. Wiązowna 24 Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie - Mobilny komposter do kompostowania odpadów zielonych w Pruszkowie 25 Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie - Kompostownia odpadów zielonych w m. Lipiny Stare, gm. Wołomin 26 Ziemia Polska Sp. z o. o. - kompostownia odpadów zielonych w m. Guzów, gm. Wiskitki 27 Zakład Gospodarki Komunalnej w Pilawie - Składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w m. Puznówka, gm. Pilawa 28 Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Pruszkowie - Składowisko odpadów Żbikowska Góra w m. Pruszków- Gąsin, gm. Pruszków 29 Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim - Składowisko odpadów w m. Kraśnicza Wola, gm. Grodzisk Mazowiecki 30 SATER OTWOCK Sp. z o.o. w Otwocku - Składowisko odpadów komunalnych w Otwocku Świerku, gm. Otwock. Jurant Sp. z o.o. - Przesiewarka bębnowa zmieszanych odpadów komunalnych, m. st. Warszawa, ul. Chełmżyńska 249 EKO TRANS Sp. z o.o. w Markach - Linia do segregacji odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych wraz ze stacją przeładunkową, m.st. Warszawa, ul. Marywilska 44 Jurant Sp. z o.o. - Przesiewarka bębnowa zmieszanych odpadów komunalnych, m. st. Warszawa, ul. Chełmżyńska 249 SITA POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie, Urządzenie techniczne typu sito mobilne (drugie) do odzysku odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych, m. st. Warszawa, ul. Mszczonowska 19 Clean World Firma Handlowo-Uslugowa, Marek Woch, Leśniakowizna, Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Leśniakowizna, gm. Wołomin AG-COMPLEX Sp. z o.o. w Warszawie - Instalacja do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych mobilny przesiewacz bębnowy, m. st. Warszawa, ul. Marywilska 44 SITA POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie, Urządzenie techniczne typu sito mobilne (drugie) do odzysku odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych, m. st. Warszawa, ul. Mszczonowska 19 AG-COMPLEX Sp. z o.o. w Warszawie - Instalacja do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych mobilny przesiewacz bębnowy, m. st. Warszawa, ul. Marywilska 44 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawa, Kompostownia odpadów zielonych w Warszawie, m. st. Warszawa, ul. Kampinoska 1 Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie - Mobilny komposter do kompostowania odpadów zielonych w Pruszkowie BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Kompostownia odpadów zielonych, m. st. Warszawa, ul. Wólczyńska 249 Ziemia Polska Sp. z o. o. - kompostownia odpadów zielonych w m. Guzów, gm. Wiskitki Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie - Kompostownia odpadów zielonych w m. Lipiny Stare, gm. Wołomin BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Kompostownia odpadów zielonych, m. st. Warszawa, ul. Wólczyńska 249 PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, Kompostownia odpadów zielonych, Wola Ducka, gm. Wiązowna Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawa, Kompostownia odpadów zielonych w Warszawie, m. st. Warszawa, ul. Kampinoska 1 Składowisko odpadów w m. Siennica Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim - Składowisko odpadów w m. Kraśnicza Wola, gm. Grodzisk Mazowiecki Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Pruszkowie - Składowisko odpadów Żbikowska Góra w m. Pruszków- Gąsin, gm. Pruszków Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie - Składowisko odpadów RADIOWO w m. Klaudyn, gm. Stare Babice 4 Strona 13

14 Lp. Instalacja w regionie Instalacja do zastępczej obsługi na wypadek awarii Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o w Siedlcach - Składowisko odpadów komunalnych w Woli Suchożeberskiej, gm. Suchożebry 31 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie - Składowisko odpadów RADIOWO w m. Klaudyn, gm. Stare Babice 32 Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie - Składowisko odpadów komunalnych w m. Lipiny Stare, gm. Wołomin 33 Wójt Gminy Siennica Gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Siennica, gm. Siennica 34 Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku - Składowisko odpadów komunalnych w m. Dębe, gm. Serock 35 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. w Żyrardowie - składowisko odpadów komunalnych w (z regionu ostrołęcko-siedleckiego) Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim - Składowisko odpadów w m. Kraśnicza Wola, gm. Grodzisk Mazowiecki SATER OTWOCK Sp. z o.o. w Otwocku - Składowisko odpadów komunalnych w Otwocku Świerku, gm. Otwock Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie - Składowisko odpadów RADIOWO w m. Klaudyn, gm. Stare Babice Zakład Gospodarki Komunalnej w Pilawie - Składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w m. Puznówka, gm. Pilawa Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie - Składowisko odpadów komunalnych w m. Lipiny Stare, gm. Wołomin Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Pruszkowie - Składowisko odpadów Żbikowska Góra w m. Pruszków- Gąsin, gm. Pruszków m. Słabomierz-Krzyżówka Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim - Składowisko odpadów w m. Kraśnicza Wola, gm. Grodzisk Mazowiecki 36 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawa, Spalarnia odpadów komunalnych powiązana z sortownią odpadów zmieszanych i kompostownią odpadów zmieszanych, m. st. Warszawa, ul. Gwarków REGION OSTROŁECKO - SIEDLCECKI Brak instalacji zastępczej ITPOK, w przypadku awarii odpady mogą być kierowane do instalacji MBP Lp. Instalacja w regionie Instalacja do zastępczej obsługi na wypadek awarii 1 MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce, Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i instalacja do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w m. Ławy, gm. Rzekuń Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowii Mazowieckiej - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i komposter typ 16, m. Stare Lubiejewo, gm. Ostrów Mazowiecka Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Mławie Instalacja BMP w m. Kosiny Bartosowe, gm. Wiśniewo (z regionu ciechanowskiego) 2 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach - Linia sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i kompostownia pryzmowa w Woli Suchożberskiej, gm. Suchożebry 3 EKO-SAM BIS Sp. z o.o. w Halinowie Sortownia odpadów w Jakubowie, gm. Halinów 4 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowii Mazowieckiej - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i komposter typ 16, m. Stare Lubiejewo, gm. Ostrów Mazowiecka 5 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie - Linia do segregacji odpadów komunalnych selektywnie zebranych i zmieszanych w m. Łojew, gm Łochów 6 Eko Team Sp. z o. o w Węgrowie - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych i kompostownia odpadów organicznych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowii Mazowieckiej - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i komposter typ 16, m. Stare Lubiejewo, gm. Ostrów Mazowiecka PPHU Jolanta Zagórska, Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych selektywnie oraz część biologiczna do przetwarzania frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych, Wola Ducka, gm. Wiązowna (z regionu warszawskiego) Eko Team Sp. z o. o w Węgrowie - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych i kompostownia odpadów organicznych selektywnie zebranych powiązana z instalacją do zagospodarowania osadów ściekowych, m. Wierzbno, gm. Wierzbno MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce, Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i instalacja do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w m. Ławy, gm. Rzekuń Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach - Linia sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i kompostownia pryzmowa w Woli Suchożberskiej, gm. Suchożebry Eko Team Sp. z o. o w Węgrowie - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych i kompostownia odpadów organicznych selektywnie zebranych powiązana z instalacją do zagospodarowania osadów ściekowych, m. Wierzbno, gm. Wierzbno EKO-SAM BIS Sp. z o.o. w Halinowie Sortownia odpadów w Jakubowie, gm. Halinów Strona 14 5

15 Lp. Instalacja w regionie Instalacja do zastępczej obsługi na wypadek awarii selektywnie zebranych powiązana z instalacją do zagospodarowania osadów ściekowych, m. Wierzbno, gm. Wierzbno Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie - Linia do segregacji odpadów komunalnych selektywnie zebranych i zmieszanych w m. Łojew, gm Łochów 7 Zakład Usług Komunalnych Wiesław Kisiel - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych, m. Laskowiec, gm. Rzekuń 8 EKOLIDER Jarosław Wyglądała w Garwolinie - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych, m. Lucin, gm. Garwolin 9 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach - Kompostownia odpadów zielonych w Woli Suchożeberskiej, gm. Suchożebry 10 MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce - Kompostownia odpadów zielonych w m. Ławy, gm. Rzekuń 11 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej - Mobilny komposter do kompostowania odpadów zielonych w Małkini Górnej 12 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowii Mazowieckiej - Kompostownia odpadów zielonych w Starym Lubiejewie, gm. Ostrów Mazowiecka 13 Eko Team Sp. z o. o w Węgrowie - Kompostownia odpadów zielonych, m. Wierzbno, gm. Wierzbno 14 Eko Team Sp. z o.o. w Węgrowie - Międzygminne składowisko odpadów, m. Wierzbno, gm. Wierzbno 15 Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu - Składowisko odpadów komunalnych w m. Kotuń, gm. Kotuń 16 Wójt Gminy Wodynie Gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Oleśnica, gm. Wodynie 17 Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce - Składowisko odpadów w m. Goworki, MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce, Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i instalacja do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w m. Ławy, gm. Rzekuń Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach - Linia sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i kompostownia pryzmowa w Woli Suchożberskiej, gm. Suchożebry Eko Team Sp. z o. o w Węgrowie - Kompostownia odpadów zielonych, m. Wierzbno, gm. Wierzbno Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowii Mazowieckiej - Kompostownia odpadów zielonych w Starym Lubiejewie, gm. Ostrów Mazowiecka MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce - Kompostownia odpadów zielonych w m. Ławy, gm. Rzekuń MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce - Kompostownia odpadów zielonych w m. Ławy, gm. Rzekuń Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach - Kompostownia odpadów zielonych w Woli Suchożeberskiej, gm. Suchożebry Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu - Składowisko odpadów komunalnych w m. Kotuń, gm. Kotuń Eko Team Sp. z o.o. w Węgrowie - Międzygminne składowisko odpadów, m. Wierzbno, gm. Wierzbno Wójt Gminy Wodynie - Gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Oleśnica, gm. Wodynie Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu - Składowisko odpadów komunalnych w m. Kotuń, gm. Kotuń Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowii Mazowieckiej - Składowisko odpadów w m. Stare Lubiejewo, gm. Ostrów Mazowiecka gm. Rzekuń MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce - Składowisko odpadów w m. Brzezinko Rościszowskie, gm. Wąsewo 18 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowii Mazowieckiej - Składowisko odpadów w m. Stare Lubiejewo, gm. Ostrów Mazowiecka 19 MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce - Składowisko odpadów w m. Brzezinko Rościszowskie, gm. Wąsewo 20 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o w Siedlcach - Składowisko odpadów komunalnych w Woli Suchożeberskiej, gm. Suchożebry 21 Związek Komunalny Nieskażone Środowisko w Łosicach - Składowisko odpadów komunalnych w m. Łosice, gm. Łosice 22 Urząd Gminy w Starym Lubotyniu - Gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Lubotyń Włóki, gm. Stary Lubotyń 23 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie - Składowisko odpadów w m. Mroczki Rębiszewo, gm. Różan 24 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie - Składowisko Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce - Składowisko odpadów w m. Goworki, gm. Rzekuń Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowii Mazowieckiej - Składowisko odpadów w m. Stare Lubiejewo, gm. Ostrów Mazowiecka Związek Komunalny Nieskażone Środowisko w Łosicach - Składowisko odpadów komunalnych w m. Łosice, gm. Łosice Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Warce - Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Warce, gm. Warka (z regionu radomskiego) Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o w Siedlcach - Składowisko odpadów komunalnych w Woli Suchożeberskiej, gm. Suchożebry Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie - Składowisko odpadów w m. Mroczki Rębiszewo, gm. Różan Urząd Gminy w Starym Lubotyniu - Gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Lubotyń Włóki, gm. Stary Lubotyń Zakład Gospodarki Komunalnej w Skórcu - Gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Dąbrówka Ług, gm. Skórzec Strona 15 6

16 Lp. Instalacja w regionie Instalacja do zastępczej obsługi na wypadek awarii odpadów komunalnych w m. Bale, gm. Mokobody 25 Zakład Gospodarki Komunalnej w Skórcu - Gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Dąbrówka Ług, gm. Skórzec 26 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie - Składowisko odpadów komunalnych Węgrów Ruszczyzna, gm. Węgrów 27 Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku - Międzygminne składowisko odpadów komunalnych w m. Gajówka Zachodnia, gm. Stoczek 28 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie - Składowisko odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów 29 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Broku - Składowisko odpadów w m. Brok, gm. Brok 30 Gmina Borowie - Gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Słup Pierwszy, gm. Borowie 31 Wójt Gminy Latowicz - Składowisko odpadów komunalnych w m. Latowicz Rozstanki, gm. Latowicz 32 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie - Składowisko odpadów komunalnych w m. Woźbin, gm. Cegłów 33 Wójt Gminy Stara Kornica - Gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Stara Kornica 34 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe EKO-SAM BIS w Halinowie - Gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Moczydła, gm. Jakubów 5. REGION RADOMSKI Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie - Składowisko odpadów komunalnych w m. Bale, gm. Mokobody Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku - Międzygminne składowisko odpadów komunalnych w m. Gajówka Zachodnia, gm. Stoczek Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie - Składowisko odpadów komunalnych Węgrów Ruszczyzna, gm. Węgrów Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Broku - Składowisko odpadów w m. Brok, gm. Brok Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie - Składowisko odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów Wójt Gminy Latowicz - Składowisko odpadów komunalnych w m. Latowicz Rozstanki, gm. Latowicz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie - Składowisko odpadów komunalnych w m. Woźbin, gm. Cegłów Gmina Borowie - Gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Słup Pierwszy, gm. Borowie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie - Składowisko odpadów komunalnych w m. Woźbin, gm. Cegłów Wójt Gminy Latowicz - Składowisko odpadów komunalnych w m. Latowicz Rozstanki, gm. Latowicz Gmina Borowie - Gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Słup Pierwszy, gm. Borowie Związek Komunalny Nieskażone Środowisko w Łosicach - Składowisko odpadów komunalnych w m. Łosice, gm. Łosice Eko Team Sp. z o.o. w Węgrowie - Międzygminne składowisko odpadów, m. Wierzbno, gm. Wierzbno Lp. Instalacja w regionie Instalacja do zastępczej obsługi na wypadek awarii 1 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych RADKOM Sp. z o.o. w Radomiu - Linia sortowania odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych oraz linia kompostowania frakcji organicznej pochodzącej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych i biodegradowalnych zbieranych selektywnie, Radom, ul. Witosa 76. BYŚ Wojciech Byśkiniewicz Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych oraz kompostownia kontenerowa frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów organicznych selektywnie zbieranych, m. st. Warszawa, ul. Wólczyńska 249 (z regionu warszawskiego) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawa, Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, m. st. Warszawa, Kampinoska 1 (z regionu warszawskiego) 2 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych RADKOM Sp. z o.o. w Radomiu - Kompostownia odpadów zielonych, Radom, ul. Witosa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy - Składowisko odpadów komunalnych w Wężowcu, gm. Mogielnica 4 Zakład Usług Komunalnych w Nowym Mieście n/pilicą - Składowisko odpadów komunalnych w Łęgonicach Nowych, gm. Nowe Miasto nad Pilicą 5 PPUH RADKOM Sp. z o.o. w Radomiu - Składowisko odpadów w m. Radom Wincentów, ul. Witosa 76. SITA Radom Sp. z o. o. Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego, Radom, ul. Energetyków 16 PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, Kompostownia odpadów zielonych, Wola Ducka, gm. Wiązowna (z regionu warszawskiego) Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie - Mobilny komposter do kompostowania odpadów zielonych w Pruszkowie (z regionu warszawskiego) Zakład Usług Komunalnych w Nowym Mieście n/pilicą - Składowisko odpadów komunalnych w Łęgonicach Nowych, gm. Nowe Miasto nad Pilicą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy - Składowisko odpadów komunalnych w Wężowcu, gm. Mogielnica Urząd Gminy w Odrzywole - Składowisko gminne odpadów komunalnych w m. Odrzywół, gm. Odrzywół Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Warce - Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Warce, gm. Warka 7 Strona 16

INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII

INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 23/16 Sejmiku Województwa ego z dnia 22 lutego 2016 r. 1. REGION CIECHANOWSKI 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII

INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 144/15 Sejmiku Województwa ego z dnia 21 grudnia 2015 r. 1. REGION CIECHANOWSKI 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Instalacja do zastępczej obsługi na wypadek awarii

Instalacja do zastępczej obsługi na wypadek awarii 1. Region Ciechanowski Załącznik nr 2 do uchwały nr 138/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 roku Instalacje zastępcze na wypadek Lp. Instalacja w regionie 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ZASTĘPCZE DO CZASU URUCHOMIENIA REGIONALNYCH INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

INSTALACJE ZASTĘPCZE DO CZASU URUCHOMIENIA REGIONALNYCH INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 64/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2015 r. REGIONALNE INSTALACJE DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (tzw. RIPOK-i) ORAZ INSTALACJE ZASTĘPCZE DO CZASU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 138/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 roku. 1. Region Ciechanowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 138/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 roku. 1. Region Ciechanowski Załącznik nr 1 do uchwały nr 138/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 roku Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. RIPOK-i) oraz instalacje zastępcze

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII

INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 64/15 Sejmiku Województwa ego z dnia 6 lipca 2015 r. 1. REGION CIECHANOWSKI 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 212/12. z dnia 19 maja 2014 r. z dnia 22 października 2012 r. 1. REGION CIECHANOWSKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 212/12. z dnia 19 maja 2014 r. z dnia 22 października 2012 r. 1. REGION CIECHANOWSKI Załącznik Nr 1 do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 159/14 z dnia 19 maja 2014 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 212/12 z dnia 22 października 2012 r. REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ZASTĘPCZE DO CZASU URUCHOMIENIA REGIONALNYCH INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

INSTALACJE ZASTĘPCZE DO CZASU URUCHOMIENIA REGIONALNYCH INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Załącznik do uchwały Nr 205/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 października 2014 r. REGIONALNE INSTALACJE DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (tzw. RIPOK-i) ORAZ INSTALACJE ZASTĘPCZE DO CZASU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 159/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 19 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 159/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 19 maja 2014 r. UCHWAŁA NR 159/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 19 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Instalacje regionalne do przetwarzania odpadów komunalnych REGION WARSZAWSKI

Instalacje regionalne do przetwarzania odpadów komunalnych REGION WARSZAWSKI Załącznik nr 2 Zestawienie regionalnych i zastępczych instalacji do dla poszczególnych regionów gospodarki odpadami komunalnymi z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII

INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 65/16 Sejmiku Województwa ego z dnia 16 maja 2016 r. 1. REGION CIECHANOWSKI 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWK ZA 2016 ROK.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWK ZA 2016 ROK. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWK ZA 2016 ROK. SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 r.. 3 3. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Marek Pszonka Departament Środowiska - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Prace

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWK ZA 2015 ROK.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWK ZA 2015 ROK. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWK ZA 2015 ROK. SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 r.. 3 3. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Tabela 1. Instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Tabela 1. Instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Lp. Region Adres instalacji Załącznik nr 2 do uchwały nr 210/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7849

Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7849 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7849 UCHWAŁA Nr 212/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Założenia oraz proces wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023

Założenia oraz proces wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Założenia oraz proces wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Marek Pszonka Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mszczonów za 2016r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mszczonów za 2016r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mszczonów za 2016r 1 Cel przygotowania analizy Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz U z 2016r poz 250), dalej uucpg nakłada na gminę

Bardziej szczegółowo

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy w dniach 6-7 czerwca 2013 roku

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy w dniach 6-7 czerwca 2013 roku Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy w dniach 6-7 czerwca 2013 roku Uczestnicy: przedstawiciele samorządów gmin, firm gospodarujących odpadami, centrów edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna realizacji ustawy przez Gminę

Podstawa prawna realizacji ustawy przez Gminę Analiza organizacji systemu zbiórki i zagospodarowania komunalnych na podstawie dokumentacji prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej. Podstawa prawna realizacji ustawy przez Gminę 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W 2016 r.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W 2016 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W 2016 r. Strona 1 z 15 Spis treści 1. Podstawa prawna i cel przygotowania analizy... 3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Rola gmin w realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 (PGO WM 2022)

Rola gmin w realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 (PGO WM 2022) Rola gmin w realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 (PGO WM 2022) 1 Marcin Podgórski Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Latowicz w 2016 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Latowicz w 2016 roku GMINA LATOWICZ ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz tel. (025) 752-10-80, 752-10-90, 752-10-65, fax w 29 www.gmina-latowicz.pl e-mail: sekretariat@gmina-latowicz.pl Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Rodzaj odebranych. komunalnych. niesegregowane. odpady komunalne. niesegregowane. odpady komunalne. niesegregowane. odpady komunalne.

Rodzaj odebranych. komunalnych. niesegregowane. odpady komunalne. niesegregowane. odpady komunalne. niesegregowane. odpady komunalne. SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY IZABELIN ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY IZABELIN ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY IZABELIN ZA 2013 ROK Wykonawca: mgr Agnieszka Czarnecka Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urząd Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 210/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 210/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz. 11753 UCHWAŁA NR 210/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

1,1 R-12 opakowaniowe Szkło 42,32 R-12 Tworzywa

1,1 R-12 opakowaniowe Szkło 42,32 R-12 Tworzywa SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ADRESAT 1) 1. MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2. MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Opakowania z tworzyw ,2 R5. sztucznych. Zmieszane odpady ,1 R12 opakowaniowe Opakowania ze szkła Niesegregowane

Opakowania z tworzyw ,2 R5. sztucznych. Zmieszane odpady ,1 R12 opakowaniowe Opakowania ze szkła Niesegregowane SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK Marszałek Województwa Mazowieckiego ul. Ks. J. Kłopotowskiego 5, 03-718

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Żuromin za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Żuromin za rok 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Żuromin za rok 2015 Żuromin 2016 r. 1 Rozdział I 1. Wstęp. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Żuromin stanowi

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami w Gminie Sierpc za 2016 rok

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami w Gminie Sierpc za 2016 rok URZĄD GMINY W SIERPCU ul. Biskupa Floriana 4 09-200 Sierpc Analiza Stanu Gospodarki Odpadami w Gminie Sierpc za 2016 rok Sierpc, kwiecień 2017 r. 1 Spis treści: 1. Zakres opracowania... 3 2. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2013 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nadarzyn za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nadarzyn za 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nadarzyn za 2016 r. Nadarzyn, kwiecień 2017 r. 1. Wprowadzenie Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Nadarzyn stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/66/2015 RADY GMINY JADÓW. z dnia 7 października 2015 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jadów

UCHWAŁA NR XI/66/2015 RADY GMINY JADÓW. z dnia 7 października 2015 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jadów UCHWAŁA NR XI/66/2015 RADY GMINY JADÓW z dnia 7 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jadów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 3)

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 3) SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2) MAZOWIECKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych. Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych. Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne Miejsca przekazywania komunalnych, ilość i sposób ich Miejsca niesegregowanych (zmieszanych) komunalnych o kodzie 20 03 01 odbieranych przez podmioty odbierające je od właścicieli nieruchomości w 2014

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY PIASECZNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY PIASECZNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY PIASECZNO ZA ROK 2013 OPRACOWAŁ: ZAKŁAD ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH EKO-PRECYZJA Z SIEDZIBĄ W USTRONIU PIASECZNO 2014 1 SPIS TREŚCI: 1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY PIASECZNO ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY PIASECZNO ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY PIASECZNO ZA ROK 2014 OPRACOWAŁ: WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI PIASECZNO 2015 1 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie... 4 1.1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Masa odebranych której zostały odpadów

Masa odebranych której zostały odpadów SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK 1. Marszałek Województwa Mazowieckiego 2. Wojewódzki Inspektor Ochrony

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ ZA 2014 ROK KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie... 4 2. Podstawy prawne...4 3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA PIASTOWA za okres od 1.I. 2013 do 31.XII.2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA PIASTOWA za okres od 1.I. 2013 do 31.XII.2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA PIASTOWA za okres od 1.I. 2013 do 31.XII.2014 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania analizy 1.2. Zakres opracowania. 1.3. podstawy

Bardziej szczegółowo

GMINA OSIECK. Liczba mieszkańców miasta - - Liczba mieszkańców miasta powyżej 50 tys. mieszkańców - -

GMINA OSIECK. Liczba mieszkańców miasta - - Liczba mieszkańców miasta powyżej 50 tys. mieszkańców - - SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2016 ROK KOREKTA ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2012 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ul. Jagiellońska 26,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 589/143/16 Zarzadu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Całkowita wartość projektu

Załącznik do Uchwały Nr 589/143/16 Zarzadu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Całkowita wartość projektu Załącznik do Uchwały Nr 589/143/16 Zarzadu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Lista projektów rekomendowanych do przyznania dotacji celowej w ramach konkursu dotacji na opracowanie albo

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Izabelin za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Izabelin za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Izabelin za rok 2016 Opracowanie: Referat Ochrony Środowiska Izabelin, kwiecień 2017 1 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY NIEPORĘT ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY NIEPORĘT ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY NIEPORĘT ZA 2014 ROK NIEPORĘT, KWIECIEŃ 2014 ROK 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2014 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nadarzyn za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nadarzyn za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nadarzyn za 2014 r. Nadarzyn, kwiecień 2015 r. 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raszyn za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raszyn za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raszyn za 2014 r. Raszyn, kwiecień 2015 r. 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RYBNO ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RYBNO ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RYBNO ZA ROK 2014 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2014 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ ZA 2015 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ ZA 2015 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ ZA 2015 R. kwiecień 2016 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie... 4 2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj odebranych odpadów. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z metali

Rodzaj odebranych odpadów. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z metali SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2012 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2) MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Liczba mieszkańców miasta

Liczba mieszkańców miasta SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA / ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2016 ROK 1. Marszałek Województwa Mazowieckiego 2. Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Piastowa za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Piastowa za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Piastowa za 2015 rok Piastów, kwiecień 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie 1. Cel przeprowadzenia analizy 2. Podstawa prawna sporządzenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Ząbki za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Ząbki za 2016 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Ząbki za 2016 rok Sierpień 2017 str. 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CELI I ZAKRES ANALIZY... 3 1.2. PODSTAWY PRAWNE Z ZAKRESU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka 28.03.2017 r. Spis treści: 1. Cel przygotowania analizy. 2. Podstawa prawna sporządzenia analizy.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 1417

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 1417 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 1417 UCHWAŁA Nr XVII/155/2012 RADY GMINY BABOSZEWO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo. Baboszewo. Baranowo. Baranów. Belsk Duży. Białobrzegi - miasto

Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo. Baboszewo. Baranowo. Baranów. Belsk Duży. Białobrzegi - miasto Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo Baboszewo Baranowo Baranów Belsk Duży Białobrzegi - miasto Białobrzegi - obszar wiejski Bielany Bielsk Bieżuń - miasto

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2015r. Jabłonna Lacka r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2015r. Jabłonna Lacka r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2015r. Jabłonna Lacka 30.03.2016 r. Spis treści: 1. Cel przygotowania analizy. 2. Podstawa prawna sporządzenia analizy.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ZA ROK 2015.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ZA ROK 2015. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ZA ROK 2015. Kołbiel, dnia 29 kwietnia 2016r. 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Anna Pęczek

Opracowanie: Anna Pęczek Opracowanie: Anna Pęczek Spis treści PODSTAWA PRAWNA ANALIZY... 3 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY GÓRA KALWARIA.... 4 2. ZADANIA GMIN.... 5 2.1 MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rudniki zmieszanych, zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nieporęt na lata 2005-2011

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nieporęt na lata 2005-2011 Wójt Gminy Nieporęt Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nieporęt na lata 2005-2011 Nieporęt, 2010 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa 1B/2 62-002

Bardziej szczegółowo

Lista Partnerów Projektu ASI wraz z liczbą wdrożeń Systemu Dziedzinowego do zarządzania oświatą

Lista Partnerów Projektu ASI wraz z liczbą wdrożeń Systemu Dziedzinowego do zarządzania oświatą Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ) Lista Partnerów Projektu ASI wraz z liczbą wdrożeń Systemu Dziedzinowego do L.P. NAZWA URZĘDU ULICA KOD I MIEJSCOWOŚĆ 1 Urząd Gminy Andrzejewo

Bardziej szczegółowo

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon kontaktowy Wartość podpisanych aneksów (wraz z wkładem prywatnym) Data zawarcia aneksu Zadania projektu Grupa docelowa Obszar realizacji 1. w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1 lipca 2013 roku

1. Wprowadzenie. 1 lipca 2013 roku Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIASTA RADOMIA ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIASTA RADOMIA ZA 2014 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIASTA RADOMIA ZA 2014 R. kwiecień 2015 Polinvest Sp. z o.o. ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków tel. 12 263 70 02 do 04, fax: 12 263 70 01 www. polinvest.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO SIERPC ZA LATA 2013/2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO SIERPC ZA LATA 2013/2014 Gmina Miasto Sierpc ul. Piastowska 11A 09-200 Sierpc ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO SIERPC ZA LATA 2013/2014 Sporządziła: Lidia Rymer Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych Władysław Kącki, Prezes MZO w Pruszkowie Sp. z o.o. 2 lipiec 2012 MZO w Pruszkowie to przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Rok Rodzaj odebranych odpadów komunalnych. Kod odebranych odpadów komunalnych

Rok Rodzaj odebranych odpadów komunalnych. Kod odebranych odpadów komunalnych Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rudniki zmieszanych, zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania Rok 2015

Bardziej szczegółowo

Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy:

Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy: Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy: L. p. Powiat Gmina Rodzaj gminy 1 białobrzeski Stromiec wiejska 2 białobrzeski Radzanów wiejska 3 białobrzeski Stara Błotnica wiejska 4 białobrzeski

Bardziej szczegółowo

Rodzaj odebranych odpadów. komunalnych. Niesegregowane odpady. Zmieszane odpady opakowaniowe

Rodzaj odebranych odpadów. komunalnych. Niesegregowane odpady. Zmieszane odpady opakowaniowe SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2012 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ADRESAT 1) SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2016 ROK (KOREKTA II) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia Pojemność Uwagi właściciel, a) uszczelnienie [ha] [Mg] < ocena WIOŚ, < klasa**, wykorzystana wykorzystania

Powierzchnia Pojemność Uwagi właściciel, a) uszczelnienie [ha] [Mg] < ocena WIOŚ, < klasa**, wykorzystana wykorzystania del. Powiat garwoliński łosicki Lp. Powierzchnia Pojemność Nazwa obiektu, Elementy wyposażenia Uwagi całkowita całkowita właściciel, a) uszczelnienie [ha] [Mg] < ocena WIOŚ, Powierzchnia Pojemność zarządzający

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Kobyłka

Burmistrz Miasta Kobyłka Burmistrz Miasta Kobyłka ANALIZA STANU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA TERENIE MIASTA KOBYŁKA ZA ROK 2013 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel i zakres sporządzonej analizy... 3 1.2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku. Obowiązek sporządzenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Rok Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne. Kod odebranych odpadów komunalnych

Rok Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne. Kod odebranych odpadów komunalnych -Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rudniki zmieszanych, zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania Rok 2016

Bardziej szczegółowo

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy. Płock, 7 czerwca 2013 roku

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy. Płock, 7 czerwca 2013 roku Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy Płock, 7 czerwca 2013 roku 1 O Firmie ZUOK został powołany Uchwałą RMP dn. 27.01.1998 r. nr 902/LVIII/98. Organem założycielskim i 100%

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Numer rejestro wy Imię i nazwisko lub nazwa firmy Adres lub siedziba Numer NIP Numer REGON Rodzaj odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Data rozpoczęcia realizacji projektu [format: rrrrmm-dd] Wartośd unijnego dofinansowania PLN. Priorytet/ Działanie

Data rozpoczęcia realizacji projektu [format: rrrrmm-dd] Wartośd unijnego dofinansowania PLN. Priorytet/ Działanie Załącznik Zestawienie zatwierdzonych projektów pozakonkursowych dla których zostały zawarte umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania PO WER 2014-2020. Lp. Instytucja organizująca konkurs / Instytucja

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Piaseczno za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Piaseczno za rok 2015 Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wlkp. tel. +48 61 622 91 20, fax +48 61 622 91 21 NIP 786-16-50-016, REGON 300525532 sadowski@codex.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013)

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013) ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013) Serock, 30.04.2015r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Gmina Lesznowola Lesznowola, 30 kwietnia 2014r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNOWOLI ZA ROK 2013

Gmina Lesznowola Lesznowola, 30 kwietnia 2014r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNOWOLI ZA ROK 2013 Gmina Lesznowola Lesznowola, 30 kwietnia 2014r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNOWOLI ZA ROK 2013 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W TŁUSZCZU ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ ZA 2013 ROK

URZĄD MIEJSKI W TŁUSZCZU ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ ZA 2013 ROK URZĄD MIEJSKI W TŁUSZCZU ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ ZA 2013 ROK Spis treści 1. Uwarunkowania formalno prawne.... 3 2. Założenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Raciąż ul. Kilińskiego Raciąż

Urząd Gminy Raciąż ul. Kilińskiego Raciąż SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2) MAZOWIECKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 lutego 2016 r. Poz. 532 UCHWAŁA NR XIX/339/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 25 stycznia 2016 r.

Rzeszów, dnia 9 lutego 2016 r. Poz. 532 UCHWAŁA NR XIX/339/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 25 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 lutego 2016 r. Poz. 532 UCHWAŁA NR XIX/339/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych MPGK Krosno Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w kontekście aktualnych wymagań środowiskowych Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie uzyskał

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku 14000 Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 2008-2014 12000 12188 10000

Bardziej szczegółowo

Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko

Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko Ciepielów brak Zwoleń Policzna od 1 do 5 Zwoleń Przyłęk

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/670/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lutego 2014 r.

Uchwała Nr XXXIV/670/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lutego 2014 r. Uchwała Nr XXXIV/670/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/334/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami dla Miasta Ząbki za rok 2014

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami dla Miasta Ząbki za rok 2014 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami dla Miasta Ząbki za rok 2014 Ząbki, listopad 2015 WPROWADZENIE! 3 1. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ZĄBKI! 3 1.1 ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/442/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/442/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/442/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 Na podstawie art. 18 pkt.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/99/2016 RADY GMINY W JABŁONNIE LACKIEJ. z dnia 23 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/99/2016 RADY GMINY W JABŁONNIE LACKIEJ. z dnia 23 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 6710 UCHWAŁA NR XVII/99/2016 RADY GMINY W JABŁONNIE LACKIEJ z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo