OFERTA SZKOLENIOWA INSTYTUTU SOBIESKIEGO - JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA SZKOLENIOWA INSTYTUTU SOBIESKIEGO - JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO"

Transkrypt

1 OFERTA SZKOLENIOWA INSTYTUTU SOBIESKIEGO - JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WIOSNA-LATO 2015

2 Spis treści Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego oraz spółkach samorządowych. Metody i wskaźniki analizy finansowej... 3 Cele szkolenia... 3 Grupa docelowa... 3 Korzyści dla organizacji i uczestników... 3 Tematyka, program... 3 Słowa kluczowe... 4 Metody szkoleniowe... 4 Prowadzący... 4 Czas trwania szkolenia... 4 Termin... 4 Cena... 4 System gospodarowania odpadami komunalnymi Kluczowe zmiany... 5 Cele szkolenia... 5 Grupa docelowa... 5 Korzyści dla uczestników... 5 Tematyka, program... 5 Moduły... 5 Słowa kluczowe... 6 Metody szkoleniowe... 6 Prowadzący... 6 Czas trwania... 6 Termin... 6 Cena... 6 Polityka energetyczna w jednostce samorządu terytorialnego. Jak obniżać koszty energii i przeprowadzać inwestycje energetyczne w samorządzie Cele szkolenia... 7 Grupa docelowa... 7 Korzyści dla organizacji i uczestników... 7 Tematyka... 7 Słowa kluczowe... 8 Metody szkoleniowe... 8

3 Prowadzący... 8 Czas trwania... 8 Termin... 8 Cena... 8

4 Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego oraz spółkach samorządowych. Metody i wskaźniki analizy finansowej Cele szkolenia Przekazanie umiejętności niezbędnych do dokonywania analizy finansowej w JST. Dostarczenie uczestnikom wiedzy o kluczowych wskaźnikach oceny finansowej JST oraz spółek. Przekazanie wiedzy umożliwiającej dokonywanie oceny finansowej JST oraz spółek, celem podejmowania działań mających na celu poprawę niezadowalających wskaźników. Grupa docelowa Osoby zaangażowane w zarządzanie finansami samorządu terytorialnego (skarbnicy, członkowie zarządu JST). Kierujący wydziałami oraz pracownicy wydziałów finansowych oraz zarządzających / nadzorujących majątek samorządu. Pracownicy samorządowych komórek finansowych uczestniczący w przygotowywaniu planów finansowych. Pracownicy innych podmiotów współpracujących z JST, którzy powinni posiadać wiedzę na temat finansów samorządów (np. pracownicy ministerstw). Korzyści dla organizacji i uczestników Zapoznanie się ze wskaźnikami niezbędnymi do przeprowadzania analizy finansowej. Zdobycie wiedzy niezbędnej do samodzielnego dokonania oceny finansowej jednostki samorządu terytorialnego (w tym metody oceny i analizy). Tematyka, program 1. Wprowadzenie: a) charakterystyka sektora samorządowego w Polsce, b) jednostki samorządu terytorialnego (JST) jako część sektora finansów publicznych (SFP): pojęcie i zakres finansów samorządu terytorialnego, finanse na szczeblu centralnym, c) funkcje i zasady samorządowej gospodarki finansowej. 2. Wstęp do analizy finansowej. Analiza finansowa jako element zarządzania finansami w JST i spółkach. 3. Źródła informacji do analizy finansowej. 4. Analiza wstępna. Analiza pionowa i pozioma sprawozdań. 5. Analiza wskaźnikowa. Metody i mierniki wykorzystywane w analizie finansowej. 6. Analiza zadłużenia JST: a) limity zadłużenia JST, b) poręczenia wpływ na wysokość zadłużenia, c) wskaźniki porównawcze dla zobowiązań, d) struktura zadłużenia a wpływ na bezpieczeństwo finansowe, e) alternatywne źródła finansowania zewnętrznego nieujawniane w statystykach, f) ocena zdolności kredytowej.

5 7. Ocena sytuacji finansowej spółki: a) wskaźniki zadłużenia i płynności w spółkach, b) metody oceny wykorzystania posiadanego majątku, c) metody oceny wyniku/rentowności. 8. Kompleksowa analiza sytuacji finansowej JST w oparciu o sprawozdanie/budżet (case study) na tle innych JST. 9. Kompleksowa analiza sytuacji finansowej spółki samorządowej w oparciu o sprawozdanie finansowe (case study). 10. Podsumowanie. Determinanty sytuacji finansowej sektora JST w przyszłości. Słowa kluczowe metody analizy finansowej, wskaźniki analizy finansowej, ocena finansowa JST, analiza płynności finansowej, analiza zadłużenia, spółki samorządowe Metody szkoleniowe wykład, dyskusja, ćwiczenia, studium przypadku Prowadzący Maciej Rapkiewicz od 2009 r. prowadzi działalność konsultingową i szkoleniową, realizował projekty m.in. dla jednostek samorządów terytorialnych. W latach pracownik instytucji finansowych, m.in. wiceprezes zarządu TFI PZU S.A. ( ). Absolwent m.in. Uniwersytetu Łódzkiego oraz programu MBA Finance & Insurance. Od 2011 r. Członek Zarządu Instytutu Sobieskiego oraz ekspert w zakresie finansów publicznych, współautor książki Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego wobec kluczowych wyzwań strukturalnych (2012), autor licznych publikacji i komentarzy. Czas trwania szkolenia 2 dni, 6 godzin lekcyjnych dziennie plus przerwy (na życzenie Zamawiającego, istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia jednodniowego, ze skróconym programem). Termin 15/16 kwietnia 2015 r. (środa, czwartek) lub maja (środa, czwartek) 27 kwietnia 2015 (poniedziałek) - w przypadku szkolenia skróconego Cena 600 zł + 23% VAT (dla szkolenia jednodniowego: 350 zł + 23% VAT). W przypadku finansowania szkolenia w całości ze środków publicznych, jest ono zwolnione z podatku VAT Cena szkolenia obejmuje również materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerwy kawowej i posiłek w czasie przerwy obiadowej. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego co najmniej 2 osób, cena za szkolenie od osoby to odpowiednio 520 zł i 320 zł netto.

6 System gospodarowania odpadami komunalnymi Kluczowe zmiany W 2014 r. parlament znowelizował dwie kluczowe z punktu widzenia organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o odpadach. Wprowadzają one wiele zmian istotnych z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego. Cele szkolenia Identyfikacja kluczowych z punktu widzenia JST zmian organizacyjno - finansowych zawartych w Ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Identyfikacja kluczowych z punktu widzenia JST zmian organizacyjno - finansowych zawartych w Ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Omówienie sposobów tworzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Grupa docelowa Przedstawiciele gmin odpowiedzialni za organizację i nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Przedstawiciele jednostek organizacyjnych gmin odpowiedzialni za organizację i nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Przedstawiciele przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Korzyści dla uczestników Zdobycie wiedzy dotyczącej zmian regulacji prawnych kluczowych dla systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Zdobycie umiejętności pozwalających na ocenę stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Zdobycie umiejętności oceny zamawianych przez gminy analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Poszerzenie wiedzy o przykładach najlepszych praktyk. Tematyka, program 1. Uwarunkowania prawne gminnego systemu gospodarowania odpadami. 2. Uwarunkowania organizacyjne i finansowe gminnego systemu gospodarowania odpadami. 3. Kontrola zarządcza gminnego systemu gospodarowania odpadami. Moduły Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wybrane aspekty (45 minut). Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o odpadach oraz niektórych innych ustaw wybrane aspekty (45 minut). Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi wybrane aspekty (45 minut).

7 Metody tworzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi (45 minut). Słowa kluczowe śmieci, odpady komunalne, gminy, obowiązki, optymalizacja, kontrola, system, prawo, właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy, RIPOK, PSZOK, taniej Metody szkoleniowe Wykład, dyskusja, przykłady dobrych praktyk Prowadzący Tomasz Styś ekspert Instytutu Sobieskiego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w latach prezes zarządu DOL EKO Organizacja Odzysku S.A., prowadził zajęcia na Politechnice Wrocławskiej i w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, obecnie konsultant ds. zarządzania publicznego,, autor i współautor wielu opracowań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, m.in. raportu Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa Czas trwania 1 dzień, 4 godziny lekcyjne plus przerwy Termin 20 marca, 17 kwietnia lub 15 maja 2015 (piątki) Cena 350 zł + 23% VAT. W przypadku finansowania szkolenia w całości ze środków publicznych, jest ono zwolnione z podatku VAT Cena szkolenia obejmuje również materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerwy kawowej i posiłek w czasie przerwy obiadowej. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego co najmniej 2 osób, cena za szkolenie od osoby to 320 zł netto.

8 Polityka energetyczna w jednostce samorządu terytorialnego. Jak obniżać koszty energii i przeprowadzać inwestycje energetyczne w samorządzie. Cele szkolenia Zapoznanie pracowników JST z możliwościami w zakresie optymalizacji polityki energetycznej samorządu Zaprezentowanie, w oparciu o studia przypadku, praktycznych sposobów na obniżenie kosztów energii elektrycznej i gazu w gminie Analiza opłacalności inwestycji energetycznych oraz dróg pozyskania finansowania na inwestycje Grupa docelowa Urzędnicy samorządowi i pracownicy spółek komunalnych odpowiedzialni za politykę energetyczną (przetargi na energię elektryczną, gaz), tworzenie i realizację strategii energetycznej oraz za przeprowadzanie inwestycji energetycznych. Szkolenie dedykowane jest pracownikom odpowiednich wydziałów, jak również kadrze zarządzającej. Korzyści dla organizacji i uczestników Zapoznanie pracowników ze stojącymi przed jednostkami samorządu terytorialnego możliwościami w zakresie optymalizacji polityki energetycznej. Możliwość przeanalizowania potencjału redukcji kosztów energii w danej gminie w oparciu o konkretne przypadki i porównanie z innymi samorządami. Obniżenie kosztów związanych z energią w gminie. Tematyka 1. Optymalizacja energetyczna jak analizować koszty wprowadzenia energooszczędnych urządzeń i rozwiązań, mechanizmy ograniczenia kosztów energii moc bierna, taryfowanie, analiza umów jak zapewnić bezpieczeństwo dostaw na korzystnych warunkach. 2. Uprawnienia odbiorcy energii dlaczego i jak analizować jakość energii, uprawnienia odbiorcy w przypadku przerwania dostaw energii, w tym uprawnienia odszkodowawcze. 3. Tworzenie i prowadzenie grup zakupowych podstawy analizy finansowej grupy zakupowej, kryteria oceny korzyści płynących z uczestnictwa w grupie, jak zawiązać grupę zakupową, zapisy chroniące przed rozbiciem grupy zakupowej, podział ryzyka umownego. 4. Oferty multienergetyczne jak wybrać ofertę łączoną energii elektrycznej, gazu, ciepła (a także np. usług telekomunikacyjnych czy ubezpieczenia). 5. Zakupy energii na Towarowej Giełdzie Energii jak funkcjonuje TGE, kiedy zakupy energii na TGE opłacają się samorządom. 6. Inwestycje energetyczne w formule ESCO czym jest formuła ESCO, korzyści z systemów EPC i BOOT, jak zmaksymalizować efektywność inwestycji w formule ESCO.

9 7. Dofinasowanie na inwestycje energetyczne omówienie programów NFOŚiGW, WFOŚiGW, POIiŚ dedykowanych JST proces aplikacyjny i wykonawczy, analiza potencjału w dziedzinie oszczędności energii i rozwoju własnego wytwarzania. 8. Strategia energetyczna jak tworzyć i monitorować strategię energetyczną w JST (kluczowe wskaźniki, metodologia tworzenia strategii). Słowa kluczowe oszczędność energii, grupy zakupowe, inwestycje energetyczne, dofinansowanie projektów energetycznych Metody szkoleniowe Wykład z prezentacją, konwersatorium, analiza studiów przypadku Prowadzący Mateusz Kędzierski ekspert IS w zakresie gospodarki i energetyki, zajmuje się m.in. rynkiem energii elektrycznej i gazu, a także energetyką w jednostkach samorządu terytorialnego (modele oszczędzania energii, grupy zakupowe, finansowanie inwestycji energetycznych), posiada doświadczenie w tworzeniu analiz dla samorządu. Były wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Czas trwania 1 dzień, 6 godz. lekcyjnych plus przerwy Termin 9 kwietnia lub 28 kwietnia 2015 Cena 350 zł + 23% VAT. W przypadku finansowania szkolenia w całości ze środków publicznych, jest ono zwolnione z podatku VAT Cena szkolenia obejmuje również materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerwy kawowej i posiłek w czasie przerwy obiadowej. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego co najmniej 2 osób, cena za szkolenie od osoby to 320 zł netto.

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 Warszawa 2014 2 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 6 WSTĘP... 8 I. ISTOTA I CELE POLITYKI KONKURENCJI... 10 1. Konkurencja w gospodarce a polityka konkurencji... 10 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo