ZAPROSZENIE. Klastry i konkurencyjność

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE. Klastry i konkurencyjność"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na konferencję: Klastry i konkurencyjność Konferencja odbędzie się 3 czerwca 2014 roku w Sali Audytoryjnej w budynku Urzędu Marszałkowskiego (ul. Cieplińskiego 4). Początek godzina Program konferencji: 08:30-08:55 Rejestracja uczestników 09:00-09:15 Otwarcie Podkarpackiej Akademii Klasteringu - Marszałek Województwa Podkarpackiego - Władysław Ortyl 09:15-09:30 Znaczenie wiedzy dla rozwoju regionalnego - Prezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - Dyrektor Generalny - Janusz Fudała 09:30-09:45 Klastry i konkurencyjność w rozwoju regionalnym - Prezes European Fundation for Cluster Excellence - Reza Zadeh 09:45-10:00 Rola Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej w kontekście prawodawstwa na rzecz klastrów Przewodniczący Zespołu Poseł Bartłomiej Bodio 10:00-10:15 Rozwój przedsiębiorczości poprzez klastry w nowej perspektywie finansowej Starszy Specjalista w Departamencie Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki Justyna Choińska-Jackiewicz 10:15-10:30 Wsparcie klastrów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - Adam Hamryszczak 10:30-10:40 Prezentacja Europejskiej Akademii Klasteringu Wiceprezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw Tomasz Leśniak 10:40-10:55 Klastry na przykładzie Centralnego Okręgu Przemysłowego - Wiceprezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - dr Piotr Zawada 10:55-11:15 Dyskusja i zakończenie konferencji Udział w konferencji jest bezpłatny prosimy o rejestrację pod adresem mailowym: Konferencja i warsztaty odbędą się pod patronatem: Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej Patronat medialny: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców. Współpraca: Zakład Socjologii Pracy i Organizacji Instytutu Socjologii UKSW. Strona 1

2 Warsztaty Po konferencji zapraszamy na warsztaty na temat klastrów i poprawy konkurencyjności, zorganizowane w ramach Podkarpackiej Akademii Klasteringu (PAK). Prowadzący to uznani, światowi eksperci do spraw klasteringu: Reza Zadeh i Gloria Ferrer z European Foundation for Cluster Excellence oraz prof. Zbigniew Bochniarz z University of Washington. Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się klastrami: do menadżerów klastrów oraz osób kreujących politykę klastrową, zarówno na szczeblu państwowym jak i lokalnym. Warunkiem uczestnictwa jest komunikatywna znajomość języka angielskiego, gdyż warsztaty będą prowadzone w tym języku. Jest to pierwsze wydarzenie tego typu w Polsce. PAK swoim zakresem obejmuje szeroko pojętą tematykę klasteringu: strategię, segmentację rynku, analizę łańcucha dostaw, zarządzanie zmianą, benchmarking, zarządzanie projektami i zarządzanie organizacją klastrową, a także tworzenie i ocena polityki klastrowej. Studia przypadku opracowane zostały na licencji Harvard Business School, IESE oraz European Foundation for Cluster Excellence. Udział w warsztatach jest bezpłatny pod warunkiem wcześniejszego zarejestrowania się za pomocą formularza ze strony nr 4. Zamknięcie naboru nastąpi 29 maja o godzinie Szczegółowy program warsztatów Podkarpackiej Akademii Klasteringu Godziny 3 czerwca 2014 r. 4 czerwca 2014 r Konferencja Klastry i Konkurencyjność Case D-E: Przerwa kawowa Studium przypadku A: 13:00-13:30 Lunch Case F-G: Yorkshire"(R. Zadeh) Studium przypadku B: Gospodarka Oparta na Klastrach Studium przypadku z Harvardu: "The California Wine Cluster" (Z. Bochniarz) Przerwa kawowa Studium przypadku C: Inicjatywy klastrowe - Przedstawienie Metodologii Oddolnego Kreowania Zmiany Gospodarczej Studium Przypadku z Heyland: Selection of Competitiveness Initiatives (G. Ferrer) Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim, nie przewiduje się tłumaczenia. Strona 2

3 Wykładowcy Podkarpackiej Akademii Klasteringu Reza Zadeh Dyrektor European Foundation for Cluster Excellence powstałej z inicjatywy Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu. Reza jest również ekspertem i doradcą instytucji rządowych w tym Komisji Europejskiej w tematyce konkurencyjności i polityki innowacji. W ostatnich latach był odpowiedzialny za doradztwo Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji oraz Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej w zakresie tworzenia Strategii Inteligentnych Specjalizacji. Reza posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie polityki regionalnych innowacji i konkurencyjności w Europie, skupiając się na rozwoju gospodarczym poprzez system innowacji. Jego doświadczenie w sektorze publicznym obejmuje 9 lat na stanowisku dyrektora w Centrum i Innowacji w Agencji Rozwoju Regionalnego w Yorkshire Anglia oraz 5 lat jako Dyrektor Centrum Technologii i Innowacji w Agencji Rozwoju Regionalnego w Walii. Ponadto posiada ponad 12 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami międzynarodowymi w sektorze szkolnictwa wyższego, telekomunikacji i przemysłu lotniczego. Reza posiada tytuł technologa oraz licencjata w Inżynierii Systemowej przy Uniwersytecie w Leeds Wielka Brytania. Ukończył studia MBA w Cranfield School of Management Anglia oraz Nanyang Technological University w Singapurze. Zbigniew Bochniarz Ekonomista, ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie, gdzie również otrzymał doktorat. W latach wykładał gospodarkę planową na tej samej uczelni. Od stycznia 1986 roku pracował jako profesor wizytujący na University of Minnesota, współtworzył Center for Nations in Transition w Humphrey Institute międzynarodowy ośrodek specjalizujący się w projektowaniu i wdrażaniu pomocy zagranicznej dla Europy Środkowo-Wschodniej. Był doradcą Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) dla Wschodniej Europy. Jest członkiem Rady Programowej Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku. Jest członkiem założycielem fundacji Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie. Od 2007 roku Profesor na Uniwersytecie Waszyngtońskim. Od 2013 współpracuje z European Foundation for Cluster Excellence jako wykładowca. Gloria Ferrer Koordynator programów międzynarodowych i opiekun naukowy przy European Foundation for Cluster Excellence. Gloria jest doradcą I konsultantem Cluster Competitiveness Group. Posiada długoletnie doświadczenie w nauczaniu akademickim w zakresie strategii, segmentacji rynku, teorii łańcucha wartości. Prowadzi doradztwo ekspercie dla instytucji rządowych oraz agencji rozwoju regionalnego w Europie i Ameryce Łacińskiej w takich krajach jak: Hiszpania, Portugalia, Kolumbia, Brazylia, Meksyk, Chile, Polska, Bułgaria, Liban, Austria, Tunezja i Maroko. Była również zaangażowania w powołanie Europejskiej Inicjatywy Doskonałości Klastrów - European Cluster Excellence Initiative - ECEI jako członek zespołu IESE Business School. Jest również ekspertem Europejskiego Sekretariatu ds. Analiz Klastrowych ESCA. Gloria zdobyła doświadczenie w marketingu i sprzedaży w takich firmach jak Sony i Techfoundries Group. Następnie uruchomiła firmę Bitsailing zostając jej współwłaścicielem. Doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia własnej firmy pozwoliło jej zostać ekspertem w zakresie strategii oraz konsultingu biznesowego pracując dla wielu innowacyjnych firm np. Flowlab. Gloria posiada tytuł magistra Telekomunikacji i Inżynierii Elektrycznej na Polytechnic University of Catalonia. Ukończyła studia MBA przy ESADE Business School w Barcelonie Hiszpania oraz Manchester Business School Wielka Brytania. Strona 3

4 I. Dane uczestnika: Imię i nazwisko FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na warsztaty w ramach Podkarpackiej Akademii Klasteringu 3-4 czerwca 2014 r. Adres Kod pocztowy Miejscowość Telefon Telefon komórkowy II. Dane podmiotu kierującego należy wypełnić tylko w przypadku formalnej organizacji: Administracja Publiczna Rodzaj podmiotu kierującego Nazwa podmiotu kierującego Stanowisko Koordynator Klastra Instytucja Otoczenia Biznesu Jednostka naukowa Inny - jaki. III. Informacje o inicjatywie klastrowej należy wypełnić w przypadku gdy nie istnieje formalna organizacja koordynująca klaster: Krótki opis inicjatywy klastrowej: - podmioty uczestniczące, - branża, - cele inicjatywy, - zasięg obszarowy, Nazwa lidera inicjatywy Stopień formalizacji inicjatywy klastrowej Pisemne porozumienie pomiędzy podmiotami uczestniczącymi Brak formalnego porozumienia Inna forma jaka Oświadczam, że znam w stopniu komunikatywnym język angielski TAK Wypełniony formularz proszę wysłać na adres: Miejscowość, data Podpis zgłaszającego Strona 4

5 Wyjaśnienia do Formularza Zgłoszeniowego: Koordynator podmiot prawny (np. stowarzyszenie lub spółka z o.o.) zajmujący się zarządzaniem w zakresie klastra, w tym opracowywaniem zasad uczestnictwa i dostępu do wspólnej infrastruktury bądź działań. Koordynator podejmuje konkretne działania na rzecz klastra i działających w jego ramach podmiotów oraz reprezentuje inicjatywę. Inicjatywa klastrowa zorganizowane działania mające na celu przyspieszenie rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności klastrów w regionie, obejmujące firmy funkcjonujące w ramach klastra, rząd oraz / lub środowisko badawcze. Instytucja Otoczenia Biznesu IOB organizacja non-profit, nie działająca dla zysku lub przeznaczająca zysk na cele statutowe. Do kategorii IOB zalicza się: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki szkoleniowo-doradcze, kluby i centra przedsiębiorczości, kluby biznesu, fundusze, izby przemysłowo-handlowe i rzemieślnicze, instytucje działające na rzecz innowacyjności, centra transferu technologii, instytuty i ośrodki badawczo-rozwojowe, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory i parki technologiczne. Udział w konferencji jest bezpłatny wystarczy zgłoszenie mailowe. Aby wziąć udział w warsztatach Podkarpackiej Akademii Klasteringu należy odesłać wypełniony Formularz na jeden z poniższych adresów mailowych. W przypadku akceptacji Formularza udział w warsztatach będzie również bezpłatny Uwaga: W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Osoby do kontaktu: Jakub Karp: Tomasz Bober: tel.: tel.: Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i warsztatach Strona 5

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020 Konferencja Klaster

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej 2012 Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Publikacja bezpłatna Stan na listopad 2012 r. ISBN 978-83-7633-131-7 Nakład: 2000 egz. Realizacja: Smartlink

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1 Działamy Razem 3 Strona 1 Edycja III Przewodnik po projekcie luty grudzień 2014 Witamy w projekcie Działamy razem 3 Szanowni Państwo, Strona 2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po III

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009

Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009 Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009 Istotnym elementem funkcjonowania współczesnej uczelni jest jej społeczna odpowiedzialność, zwłaszcza wtedy,

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET

Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET Czym jest Klaster? Klaster jest: przestrzenną i sektorową koncentracją podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego i innowacyjności, konkurujących

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska

Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska Urzęd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław 2010 Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska 1 2 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo