INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. Gabinet Lekarski InMedic. wersja 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. Gabinet Lekarski InMedic. wersja 2017"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU Gabinet Lekarski InMedic wersja 2017 wrzesień 2016

2 1. WSTĘP INSTALACJA PROGRAMU LOGOWANIE KONFIGURACJA KONFIGURACJA PODSTAWOWE DANE KONFIGURACJA UŻYTKOWNIK SYSTEMU KONFIGURACJA EWUŚ KONFIGURACJA RECEPTY KONFIGURACJA AKTYWACJA KONFIGURACJA EXPORT DANYCH NARZĘDZIA NARZĘDZIA - KONSERWACJA NARZĘDZIA - UŻYTKOWNIK SYSTEMU PACJENT WIZYTA NOWA WIZYTA OPIS ROZPOZNANIE LEKARSTWA DOKUMENTY DOKUMENTY - SKIEROWANIE DO SPECJALISTY DOKUMENTY - SKIEROWANIE DO SZPITALA DOKUMENTY - SKIEROWANIE DO PRACOWNI DIAGNOSTYCZNEJ KOPIOWANIE DANYCH Z WIZYT WCZEŚNIEJSZYCH ZAKOŃCZENIE WIZYTY HISTORIA ZMIAN Strona 1

3 1. Wstęp Program Gabinet Lekarski InMedic to prosty program do prowadzenia przez lekarza dokumentacji medycznej w formie elektronicznej i papierowej zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia. Podstawowe funkcje programu: tworzenie bazy pacjentów i wizyt przypisanych do każdego z nich, weryfikacja ubezpieczenia pacjenta - EWUŚ, edycji nowej wizyty jest wspierana przez opcję szablonów w opisie, bazę rozpoznań ICD10, bazę leków oraz formularze skierowań do specjalisty, szpitala, pracowni diagnostycznej, wydruk dla danego pacjenta aktualnej wizyty, całej historii choroby, recept z odpowiednią numeracją i kodami paskowymi, dawkowania lub skierowań, automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa, export wcześniej wprowadzonych danych w formacie xml, pdf do innych systemów informatycznych. Strona 2

4 2. Instalacja programu W celu zainstalowania programu musisz uruchomić program setup_gabinet.exe. 1. Rozpoczynasz instalację programu. 2. Wybierasz katalog docelowy. 3. Określasz nazwę grupy w menu. 4. Decydujesz czy umieścić ikonę programu na pulpicie? Strona 3

5 5. Wyświetlone zostają parametry instalacji; następny krok to instalacja. 6. Po zakończeniu instalacji programu musisz odpowiedzieć na pytanie czy uruchomić aplikację? UWAGA!!! W przypadku ponownej instalacji musisz zawsze wykonać kopię bazy danych. Powtórna instalacja zawsze nadpisuje poprzednią wersję!!! Strona 4

6 3. Logowanie Po uruchomieniu programu pokazuje się Rodzaj operacji. Użycie jednego z niżej pokazanych przycisków spowoduje po zapytaniu o autoryzację przejście do kolejnych funkcji programu lub jego zakończenie. [Przejdź do wizyty] przechodzisz do wyboru pacjenta, [Konfiguracja] w tym miejscu wprowadzasz dane niezbędne do prawidłowego działania programu, [Narzędzia] - tutaj możesz dokonać konserwacji bazy danych, zmienić jej ustawienia, utworzyć kopię bezpieczeństwa, czy odzyskać utracone dane, [Koniec] wykonanie archiwizacji, jeżeli aktywna i zamknięcie aplikacji. Rozpoczynając pracę z aplikacją, weryfikowany jest użytkownik. Domyślne ustawienia programu jakie są wymagane do autoryzacji: login: admin hasło: 0000 (cztery zera) Zmianę hasła możesz dokonać w Konfiguracji zakładka Użytkownik systemu. Strona 5

7 4. Konfiguracja Pierwszą i najważniejszym krokiem po zainstalowaniu programu jest jego właściwa konfiguracja Konfiguracja Podstawowe dane Musisz podać wszystkie niezbędne dane gabinetu: nazwę, adres, telefon, regon, inne oraz dodatkowo jeszcze raz regon i miejscowość. Dane te są niezbędne do prawidłowego oznaczenia druków medycznych. [Zapisz] - zapisanie wprowadzonych danych i zamknięcie okna. Jeżeli okno nie zostanie zamknięte automatycznie po użyciu [Zapisz], możemy zawsze tego dokonać poprzez w prawym górnym rogu Konfiguracja Użytkownik systemu Teraz musisz podać dane lekarza: login, imię nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu i 2x hasło do programu. Dane te są niezbędne do prawidłowego oznaczenia druków medycznych. Strona 6

8 [Zapisz] - zapisanie wprowadzonych danych i zamknięcie okna. Jeżeli okno nie zostanie zamknięte automatycznie po użyciu [Zapisz], możemy zawsze tego dokonać poprzez w prawym górnym rogu Konfiguracja EWUŚ Jeżeli używasz systemu EWUŚ to musisz wprowadzić login i hasło oraz inne wymagane przez dany Odział NFZ dane. [Zapisz] - zapisanie wprowadzonych danych i zamknięcie okna. Jeżeli okno nie zostanie zamknięte automatycznie po użyciu [Zapisz], możemy zawsze tego dokonać poprzez w prawym górnym rogu. Jeżeli dane zostały prawidłowo podane to pojawi się komunikat: Jeżeli dane są nieprawidłowe to pojawi się komunikat: W tej sytuacji należy skontaktować się z operatorem systemu EWUŚ i ustalić jakie dane są niezbędne do logowania i powtórzyć operację. Strona 7

9 4.4. Konfiguracja Recepty Przy użyciu programu możesz drukować recepty na leki z numerem nadanym przez NFZ lub bez jak również osobno dawkowanie dla pacjenta. Recepty są drukowane w formacie 90x209mm. Dawkowanie jest drukowane w formacie 90x209mm Jeżeli do komputera jest podłączonych kilka drukarek, to możesz dokonać wyboru na której ma być drukowany dany dokument bezpośrednio przed rozpoczęciem tej czynności. Recepty numerowane wybierasz poprzez zaznaczenie pola: Jeżeli masz domyślnie włączoną opcję numerowania program sprawdza podczas logowania oraz podczas wystawiania recept ilość dostępną. Jeżeli jest ona mniejsza niż 10 to pokazuje stosowny komunikat. [Zapisz] - zapisanie wprowadzonych danych i zamknięcie okna. Jeżeli okno nie zostanie zamknięte automatycznie po użyciu [Zapisz], możemy zawsze tego dokonać poprzez w prawym górnym rogu. Strona 8

10 Po wybraniu opcji recepty numerowane pojawia się przycisk [Recepty]. Po jego użyciu przechodzisz do Recepty numerowane. [Dodaj] dodajesz nowy zakres recept, [Domyślny] przycisk ten służy do ustawiania zakresu recept jako aktywnego, z niego będą pobierane kolejne numery podczas wydruku recept, [Blokada] użycie spowoduje zablokowanie danego zakresu numerów; jest to proces NIEODWRACALNY!!! [Zamknij] zamknięcie okna i powrót do Konfiguracji. Kolumna JEST pokazuje ile obecnie mamy do dyspozycji recept. Blokada zmienia tą ilość na 0. Wprowadzanie nowego zakresu recept - po użyciu [Dodaj] - pokaże się Definicja recept. Musisz w kolejności nadać nazwę nowej puli numerów np. data, miejsce lub rodzaj gabinetu, a następnie podać nr początkowy i końcowy. Użycie [Zapisz] spowoduje wygenerowanie przydzielonego zakresu numerów i ich zapisanie, a następnie powrót do Recept numerowanych. Użycie [Anuluj] to powrót do Recept numerowanych bez zapisywania danych. Strona 9

11 Jeżeli poprawnie przeprowadziłeś operację Definicja recepty to zobaczysz w oknie Recepty numerowane wygenerowany zakres numerów od - do. Musisz teraz dokonać wyboru i zaznaczyć za pomocą myszki albo klawiszy kierunkowych góra/dół zakres numerów na którym będą dokonywane operacje - wiersz powinien podświetlić się kolorem błękitnym. Użycie przycisku [Domyślny] spowoduje, że wybrany zakres numerów zostanie ustawiony jako aktywny i to z niego będą pobierane numery recept do wydruku - wiersz zmieni barwę podświetlenia na zieloną. Wybranie przycisku [Blokada] spowoduje zablokowanie danego zakresu numerów na stałe Konfiguracja Aktywacja W tym miejscu wprowadzasz kod aktywacyjny wygenerowany przez producenta, który umożliwia dostęp do pełnej wersji programu przez 12 miesięcy. Po tym czasie musisz wykupić kolejny. [Zapisz] - zapisanie wprowadzonych danych i zamknięcie okna. Jeżeli okno nie zostanie zamknięte automatycznie po użyciu [Zapisz], możemy zawsze tego dokonać poprzez w prawym górnym rogu Konfiguracja Export danych Informacje, które zgromadziłeś w programie możesz exportować do innego systemu informatycznego. Użycie przycisku [Export] spowoduje automatyczne utworzenie katalogu XML oraz zapisanie tam wszystkich danych w kolejnych plikach w formacie xml. Składnia xml jest udostępniana przez Producenta na prośbę zainteresowanego. Pamiętaj, że dane zapisane w tych plikach nie są kodowane i każdy w prosty sposób może je odczytać. Katalog ten należy niezwłocznie usunąć po wykorzystaniu!!! Strona 10

12 [Export] - utworzenie kopii bazy danych w formacie xml, [Zamknij] - zamknięcie okna. Strona 11

13 5. Narzędzia Moduł służy do wykonywania optymalizacji, kopii zapasowej i odzyskania bazy danych oraz właściwego ustawienia komunikacji aplikacji z bazą danych Narzędzia - konserwacja Jeżeli użyjesz przycisku [Optymalizacja bazy] przeprowadzona zostanie procedura porządkowania bazy i poprawi się szybkość działania aplikacji. Jeżeli użyjesz przycisku [Wykonaj kopię bazy] zostanie wykonana kopia bezpieczeństwa i zapisana w katalogu KOPIA. Jeżeli użyjesz przycisku [Przywróć poprzednią wersję bazy] będziesz miał możliwość odtworzenia wskazanej bazy. Zaznaczając [Wykonaj kopię przed zamknięciem programu] program automatycznie będzie tworzył kopię bezpieczeństwa przy każdym zakończeniu pracy programu, zapisywał ją w katalogu KOPIE i dodatkowo usuwał archiwa starsze niż 30 dni. [Optymalizacja bazy] zwiększa szybkość działania bazy danych, [Wykonaj kopię bazy] tworzy plik z aktualną kopią bazy danych; plik tworzony jest w katalogu KOPIE. [Przywróć poprzednią wersję bazy] musisz wskazać w katalogu KOPIE plik który chcemy odzyskać. Wykonaj kopię przed zamknięciem programu - zaznaczenie tej opcji spowoduje utworzenie automatycznie kopii bezpieczeństwa po każdym zamknięciu programu i wykasowaniu plików starszych niż 30 dni. - zamknięcie okna Wygląd ekranu podczas tworzenia kopii bezpieczeństwa: Strona 12

14 Jeżeli użyjesz przycisku [Przywróć poprzednią wersję bazy] będziesz miał możliwość odtworzenia wskazanej bazy. Po otwarciu podkatalogu KOPIE musisz wybrać odpowiedni plik i potwierdzić przyciskiem [Otwórz] Narzędzia - Użytkownik systemu Moduł służy do definicji połączenia aplikacji z bazą danych - zaleca się pozostawienie ustawień domyślnych. Strona 13

15 Przy zmianie lokalizacji Katalogu (inny niż C:\Program Files (x86)\inmedic\gabinet Lekarski) należy ustawić właściwą ścieżka dostępu - plik BAZA_GABINET.FDB i potwierdzić przyciskiem [Otwórz]. Jeżeli ścieżka jest prawidłowa powinien po użyciu przycisku [Test połączenia] pokazać się komunikat: Strona 14

16 6. Pacjent Po użyciu przycisku [Przejdź do wizyty] w oknie Rodzaj operacji pokazuje się Lista pacjentów. Dokonujesz tu wyboru pacjenta, któremu ma być udzielona porada. Możesz zobaczyć podstawowe dane: nazwisko, imię, pesel, data urodzenia, adres, status ubezpieczenia. [Odśwież] odświeżanie listę dostępnych pacjentów, [Dodaj] wprowadzanie danych nowego pacjenta, [Edytuj] edycja danych wybranego pacjenta, [Wizyta] otwarcie wizyty dla danego pacjenta, [Export PDF] - tworzenie historii choroby w formacie pdf, [Zamknij] powrót do Rodzaju operacji. Wybór pacjenta Wyboru możesz dokonać z listy pacjentów z pomocą: 1. wyszukiwania sortującego dane wg nazwiska, daty urodzenia, RESEL-u; pole ComboBox; podgląd widoczny obok; należy podać pierwsze litery lub cyfry danego parametru, 2. za pomocą myszki, 3. za pomocą przycisków strzałek kierunkowych góra / dół, Po wybraniu właściwego pacjenta (wiersz podświetlony na kolor błękitny) musisz potwierdzić dokonany wybór przyciskiem [Enter], [F5] lub [lewy przycisk myszy]. Strona 15

17 Wprowadzanie danych nowego pacjenta Po użyciu przycisku [Dodaj] pojawia się Karta pacjenta. Możesz tu wprowadzić odpowiednio dane: nazwisko, imię, PESEL, data urodzenia, płeć, adres, telefon, uprawnienia, oddział NFZ. Podczas dopisywania numeru PESEL aplikacja automatycznie uzupełni na jego podstawie datę urodzenia oraz płeć. [Zapisz] dane zostaną zapisane, powrót do Listy pacjentów, [Anuluj] powrót do Listy pacjentów bez zapisywania danych. Edycja danych pacjenta Po użyciu przycisku [Edytuj] pojawia się Karta pacjenta. Jest ona wspólna dla opcji Dodania i Edycji danych pacjenta. Możesz tu zmienić odpowiednio dane: nazwisko, imię, PESEL, data urodzenia, płeć, adres, telefon, uprawnienia, oddział NFZ. Użycie przycisku [Export PDf] spowoduje automatyczne utworzenie katalogu PDF oraz zapisanie pliku w formacie pdf z wszystkimi wizytami aktualnie wybranego pacjenta (wiersz podświetlony na kolor błękitny). Strona 16

18 7. Wizyta Po wybraniu pacjenta - wiersz podświetlony na kolor błękitny i użyciu przycisku [Wizyta] otwiera się Wizyta. Możesz tu obejrzeć dane z poprzednich wizyt jak i rozpocząć edycję nowej. Wielkość strony w obecnej wersji programu odpowiada mniej więcej formatowi A5 w poziomie - standardowa wielkość papierowej Historii Choroby. Jeżeli wpisane dane nie mieszczą się na jednej stronie, tworzona jest kolejna. Strona 17

19 [Nowa wizyta] przejście do edycji nowej wizyty, [Strzałka w lewo] podgląd wcześniejszych wizyt, [Strzałka w prawo] podgląd późniejszych wizyt, [Ostatnia] podgląd ostatnio wprowadzonej wizyty, [Wydruki] wydruk aktualnie podglądanej wizyty, [Zamknij] powrót do Listy pacjentów. Karta wizyty jest drukowana w formacie 146x209mm (A5) w pionie. Większość drukarek wykona poprawny wydruk, jeżeli kartka formatu A5 zostanie umieszczona swoim krótszym bokiem pośrodku podajnika. Jeżeli do komputera jest podłączonych kilka drukarek, to możesz dokonać wyboru na której ma być drukowany dokument bezpośrednio przed rozpoczęciem tej czynności - ekran wyboru poniżej: 7.1. Nowa wizyta Po użyciu przycisku [Nowa wizyta] przechodzisz do edycji aktualnej wizyty Nowa wizyta. Masz tu podgląd na aktualnie wprowadzone dane. Strona 18

20 [Opis] przejście do edycji wywiadu, badania przedmiotowego, badań dodatkowych uwag i innych [Rozpoznanie] przejście do edycji rozpoznań, [Leki] przejście do edycji leków, [Dokumenty] -przejście do edycji skierowań, druków, zaświadczeń [Wydruki] wydruk aktualnej wizyty, [Zamknij] powrót do Listy pacjentów. Weryfikacja EWUŚ W lewym górnym rogu Wizyta aktualna znajduje się weryfikacja statusu ubezpieczenia. Jeżeli opcja ta została prawidłowo ustawiona w Konfiguracja - EWUŚ możemy sprawdzić status ubezpieczenia pacjenta. Jeżeli pacjent nie podał nr PESEL pokaże się komunikat: Jeżeli pacjent podał prawidłowy nr PESEL i jest ubezpieczony to pokaże się komunikat: i dodatkowo na karcie wizyty: Jeżeli pacjent podał prawidłowy nr PESEL i jest nieubezpieczony to pokaże się komunikat: Strona 19

21 7.1.1 Opis Po użyciu przycisku [Opis] w otwiera się Opis. Możesz tu wprowadzić wszystkie informacje o pacjencie dotyczące jego problemów. Dane te mogą zostać wprowadzone na dwa sposoby: ręcznie wpisujemy tekst lub korzystamy z opcji szablonów. W górnej części okna znajdują się standardowe narzędzia edytora tekstu za pomocą których możesz go formatować. [Zamknij] powrót do Wizyta aktualna. Korzystanie z opcji szablonów Dostęp do szablonu jest pod prawym przyciskiem myszy. W pierwszej kolejności pojawia się wybór: definicje, SZABLONY. Jeżeli wybierzesz [definicje] - pojawia się lista wcześniej wprowadzonych szablonów do wyboru. Teraz musisz podświetlić właściwy i potwierdzić lewym przyciskiem myszy. Tekst zostanie automatycznie dodany. Strona 20

22 Dodawanie szablonów [Zamknij] powrót do Opisu. Jeżeli chcesz dodać nowy szablon, albo edytować już istniejący musisz po użyciu prawego przycisku myszy wybrać SZABLONY. Pojawia się okno Definicja szablonów. Aby dodać nowy szablon naciskasz, następnie w polu definicji wpisujesz nazwę, a w polu opisu właściwy tekst do zapamiętania, możesz go dowolnie sformatować, może to być także grafika, albo tabelka. Użycie spowoduje zapamiętanie w/w szablonu. Edycja szablonu. Edycję szablonu wykonujesz poprzez naciśnięcie przycisku. Użycie spowoduje usunięcie zaznaczonego szablonu Rozpoznanie Po użyciu przycisku [Rozpoznanie] otwiera się Rozpoznanie. Wprowadzasz tu rozpoznania chorób i zdarzenia dotyczące danego pacjenta podczas wizyty. Okno to zostało podzielone na dwie części: górną - Wybrane rozpoznania przypisane aktualnie dla danego pacjenta, oraz dolną - Baza rozpoznań zbiór używanych rozpoznań ICD10 + nazwa. Strona 21

23 Znaczenie przycisków (dostępne operacje) dla grupy Wybrane rozpoznania: [Góra] przesunięcie rozpoznania na liście w górę; w ten sposób możemy porządkować choroby i grupować je według jakiegoś kryterium, [Dół] przesunięcie rozpoznania na liście w dół; jw, [Usuń z wizyty] usunięcie rozpoznania z listy. Znaczenie przycisków (dostępne operacje) dla grupy Baza rozpoznań: [Odśwież] odświeżamy listę dostępnych rozpoznań, [Dodaj] dodajemy nowe rozpoznanie, [Edycja] edycja istniejącego rozpoznania, [Usuń] usunięcie z bazy rozpoznania, [Dodaj do wizyty] dodajemy rozpoznanie do Wybranego rozpoznania. [Zamknij] powrót do Wizyty aktualnej Bazę rozpoznań możesz sortować według dwóch kryteriów: kodu ICD-10 lub nazwy. Wybór rozpoznania dla danego pacjenta podczas aktualnej wizyty Po otwarciu okna Rozpoznanie domyślnie ustawione jest sortowanie wg ICD-10; jeżeli chcesz poszukiwać rozpoznania według nazwy, to należy dokonać zmiany w polu ComboBox (opis zamiast kod). Strona 22

24 Teraz musisz wprowadzić pierwszą literę kodu, a następnie kolejne cyfry lub kolejne litery nazwy; tekst ten jest widoczny obok pola wyboru sortowania. W Bazie rozpoznań widzisz stopniowo zawężającą się ilość rozpoznań. Teraz za pomocą przycisków góra/dół lub myszki musisz dokonać wyboru właściwego rozpoznania (podświetlona błękitna belka). Dodanie rozpoznania do Wybrane rozpoznania odbywa się za pomocą klawisza [Enter], klawisza [F5], przycisku [Dodaj do wizyty] lub lewego przycisku myszy. Rozpoznanie jest widoczne w górnej części okna. Po dokonaniu tej czynności program jest gotowy do poszukiwania kolejnego rozpoznania z bazy; wcześniej wprowadzony tekst sortowania jest kasowany. Jeżeli wprowadzisz niewłaściwy znak, należy użyć przycisku Backspace, ale pamiętaj, że kasuje on od razu całą zawartość wprowadzonego tekstu, a nie tylko ostatni znak. Dodawanie nowego rozpoznania Po użyciu przycisku [Dodaj] pojawia się Dodanie rozpoznania. Musisz wprowadzić odpowiednio: kod ICD-10 i opis rozpoznania. [Zapisz] dane zostaną zapisane, powrót do Rozpoznania, [Anuluj] powrót do Rozpoznania bez zapisywania danych. Edycja rozpoznania Po użyciu przycisku [Edytuj] pojawia się okno Edycja rozpoznania. Możesz zmienić odpowiednio dane: kod ICD-10 i opis rozpoznania. Strona 23

25 [Zapisz] dane zostaną zapisane, powrót do Rozpoznania, [Anuluj] powrót do Rozpoznania bez zapisywania danych. Usunięcie rozpoznania Musisz zaznaczyć odpowiednie rozpoznanie (podświetlona błękitna belka), a następnie użyć przycisk [Usuń]. Pojawi się zapytanie, odpowiedź twierdząca spowoduje nieodwracalne usunięcie rozpoznania z bazy Lekarstwa Po użyciu przycisku [Lekarstwa] w otwierają się Leki. Możesz tu dodać leki dotyczące danego pacjenta. Okno to zostało podzielone na dwie części: górną - Wybrane leki przypisane aktualnie dla danego pacjenta oraz dolną - Baza leków zbiór używanych leków. Strona 24

26 Znaczenie przycisków (dostępne operacje) dla grupy Wybrane leki: [Góra] przesunięcie leku liście w górę; w ten sposób możesz porządkować leki i grupować je według jakiegoś kryterium, [Dół] przesunięcie leku na liście w dół; jw, [Usuń z wizyty] usunięcie leku z listy, wydruk recepty, wydruk dawkowania. Znaczenie przycisków (dostępne operacje) dla grupy Baza leków: [Odśwież] odświeżasz listę dostępnych leków, [Dodaj] dodajesz nowy lek do bazy, [Edycja] edycja istniejącego leku z bazy, [Usuń] usunięcie z bazy leku, [Dodaj do wizyty] dodajesz lek do Wybrane leki, [Zamknij] powrót do Wizyty aktualnej. Wybór leków dla danego pacjenta podczas aktualnej wizyty Po otwarciu okna Leki musisz wprowadzić pierwsze litery nazwy leku, w Bazie leków widzisz stopniowo zawężającą się ilość leków. Teraz za pomocą przycisków góra/dół lub myszki musisz dokonać wyboru właściwego leku (podświetlona błękitna belka). Dodanie leku do Wybranych leków odbywa się za pomocą klawisza [Enter], klawisza [F5], przycisku [Dodaj do wizyty] lub lewego przycisku myszy, wybrany leki jest widoczny na liście w górnej części okna. Po dokonaniu tej czynności program jest gotowy do poszukiwania kolejnego leku z bazy; wcześniej wprowadzony tekst sortowania jest kasowany. Jeżeli wprowadzisz niewłaściwy znak, musisz użyć przycisku Backspace, ale pamiętaj, że kasuje on od razu całą zawartość wprowadzonego tekstu, a nie tylko ostatni znak. Edycja odpłatności, ilości i dawkowania dla danego leku w polu Leki wybrane Przed wydrukowaniem recepty masz możliwość edycji odpłatności, ilości i dawkowania każdego leku osobno. Jeżeli chcesz zmienić odpłatność należy najechać kursorem (strzałką) na pole odpłatność danego leku i 2x kliknąć lewym przyciskiem myszki, pokaże się lista dostępnych możliwości (100%, 50%, 30%, R, B) należy wybrać właściwą. Podobnie postępujemy z polem ilość i dawkowanie. Dodawanie nowego leku Po użyciu przycisku [Dodaj] pojawia się Dodanie leku. Należy wprowadzić odpowiednio dane preparatu: nazwa, postać, dawka, odpłatność, Strona 25

27 opakowanie, dawkowanie. [Zapisz] dane zostaną zapisane, powrót do Leki, [Anuluj] powrót do Leki bez zapisywania danych. Edycja leku Musisz ustawić aktywną belkę na interesującym cię leku. Po użyciu przycisku [Edytuj] pojawia się Edycja leku. Możesz zmienić odpowiednio dane preparatu: nazwa, postać, dawka, odpłatność, opakowanie, dawkowanie. [Zapisz] dane zostaną zapisane, powrót do Leki, [Anuluj] powrót do Leki bez zapisywania danych. Usunięcie leku Musisz zaznaczyć odpowiedni lek (podświetlona błękitna belka), a następnie użyć przycisk [Usuń].Po użyciu przycisku [Usuń] pojawia się zapytanie: Strona 26

28 Odpowiedź twierdząca spowoduje nieodwracalne usunięcie leku z bazy. Wydruk Recept Na liście Wybrane leki musisz zaznaczyć leki które chcesz umieścić na wydruku recepty (od 1 do 5) - wiersz z wybranym lekiem zostanie podświetlony na kolor niebieski. Jeżeli użyjesz przycisku DRUK Rp. recepta zostanie wydrukowana. Jeżeli do komputera jest podłączonych kilka drukarek, to możesz dokonać wyboru na której ma być drukowany dany dokument bezpośrednio przed rozpoczęciem tej czynności. Następnie program zapyta, czy wydruk był prawidłowy. Jeżeli potwierdzisz następuje blokada wydrukowanych leków oraz numeru recepty na której się znajdują. UWAGA: na recepcie może się znajdować maksymalnie pięć pozycji. Jeżeli będzie ich więcej, program stosownym komunikatem poinformuje, że wybrałeś za dużo leków. Innym przypadkiem kiedy nie wszystkie zaznaczone leki zostaną wydrukowane jest długi opis. W zależności od ilości znaków zostaną wydrukowane np. tylko cztery leki. Program stosownym komunikatem poinformuje cię o tym. UWAGA: Jeżeli zakres dostępnych numerów się skończy to nie możesz wydrukować kolejnych recepty. Musisz w Konfiguracji dodać nową pule numerów. UWAGA: Ikona drukarki przy leku w Wizycie informuje, że lek został wydrukowany na recepcie. Strona 27

29 Wydruk Dawkowania Wydruk dawkowania odbywa się na podobnej zasadzie co recept. Zostaną jednak wydrukowane wszystkie pozycje, jakie zostaną zaznaczone przez ciebie Dokumenty Po użyciu przycisku [Dokumenty] otwiera się Skierowania, Druki, Zaświadczenia. Masz tu możliwość tworzenia w/w dokumentów w obowiązujących formatach. Pasek Zakładek służy do wyboru odpowiedniego rodzaju dokumentu, który chcemy tworzyć bądź edytować. Dla danego rodzaju dokumentu możemy utworzyć kilka dokumentów, np. kilka skierowań do różnych specjalistów, czy kilka skierowań na różne badania diagnostyczne. [Dodaj] - dodajemy nowy druk, [Popraw] - jeżeli dokument nie został wcześniej wydrukowany możesz poprawić dane znajdujące się w danym dokumencie, [Usuń z wizyty] - jeżeli dokument nie został wcześniej wydrukowany możesz go usunąć, [Drukarka] - wydruk, [Zamknij] - powrót do Wizyty aktualnej. Strona 28

30 Dokumenty - Skierowanie do specjalisty Po użyciu przycisku [Dodaj] w zakładce Skierowanie do specjalisty otwiera się Definicja skierowania. Musisz wprowadzić kolejno Nazwę poradni, kod ICD10, Rozpoznanie, cel porady, badania dodatkowe i wybrać jej rodzaj. Znaczenie przycisków (dostępne opcje): [Zapisz] - dane zostaną zapisane, powrót do Definicji skierowania do specjalisty, [Anuluj] - powrót do Definicji skierowania do specjalisty bez zapisywania danych. Przycisk [Plus] przy Nazwie poradni umożliwia dodanie nowych podmiotów. [Zapisz] - dane zostaną zapisane, powrót do Definicji skierowania do specjalisty, [Anuluj] - powrót do Definicji skierowania do specjalisty bez zapisywania danych. Strona 29

31 Po utworzeniu druku np. Skierowania do specjalisty mamy możliwość dokonania ponownej edycji, usunięcia lub wydrukowania danego dokumentu poprzez przyciski [Popraw], [Usuń z wizyty], [Drukuj]. [Dodaj] - dodajemy kolejny druk danego typu, [Popraw] - mamy możliwość edycji danego dokumentu (wiersz podświetlony na kolor błękitny) pod warunkiem, że wcześniej nie został wydrukowany, [Usuń z wizyty] - mamy możliwość usunięcia danego dokumentu (wiersz podświetlony na kolor błękitny) pod warunkiem, że wcześniej nie został wydrukowany, [Drukarka] - dokument zostaje wydrukowany; program zapyta, czy wydruk był prawidłowy, jeżeli potwierdzisz następuje blokada możliwości poprawiania i usunięcia danego dokumentu, można go jednak kolejny raz wydrukować, w oknie wizyta pojawia się ikona drukarki Dokumenty - Skierowanie do szpitala Po użyciu przycisku [Dodaj] w zakładce Skierowanie do szpitala otwiera się Definicja skierowania do szpitala. Musisz wprowadzić kolejno Nazwę jednostki, jej adres, Oddział, Kod ICD10, Rozpoznanie oraz datę przyjęcia jeżeli wymagana. Znaczenie przycisków (dostępne opcje): Strona 30

32 [Zapisz] - dane zostaną zapisane, powrót do Definicji skierowania do specjalisty, [Anuluj] - powrót do Definicji skierowania do specjalisty bez zapisywania danych. Przycisk [Plus] przy Oddziale umożliwia dodanie nowych podmiotów. [Zapisz] - dane zostaną zapisane, powrót do Definicji skierowania do specjalisty, [Anuluj] - powrót do Definicji skierowania do specjalisty bez zapisywania danych. Po utworzeniu druku Skierowania do szpitala mamy możliwość dokonania ponownej edycji, usunięcia lub wydrukowania danego dokumentu podobnie jak w Skierowaniach do specjalisty Dokumenty - Skierowanie do pracowni diagnostycznej Po użyciu przycisku [Dodaj] w zakładce Skierowanie do pracowni diagnostycznej otwiera się Definicja skierowania do pracowni diagnostycznej. Musisz wprowadzić kolejno Nazwę jednostki, rodzaj badania, Kod ICD10, Rozpoznanie cel badania oraz badania wykonane. Znaczenie przycisków (dostępne opcje): Strona 31

33 [Zapisz] - dane zostaną zapisane, powrót do Skierowania do pracowni diagnostycznej, [Anuluj] - powrót do Skierowania do pracowni diagnostycznej bez zapisywania danych. Przycisk [Plus] przy Proszę o badanie umożliwia dodanie nowego rodzaju badania. [Zapisz] - dane zostaną zapisane, powrót do Definicji skierowania do pracowni diagnostycznej, [Anuluj] - powrót do Definicji skierowania do pracowni diagnostycznej bez zapisywania danych. Po utworzeniu druku Skierowanie do pracowni diagnostycznej mamy możliwość dokonania ponownej edycji, usunięcia lub wydrukowania danego dokumentu podobnie jak w Skierowaniach do specjalisty Kopiowanie danych z wizyt wcześniejszych Podczas przeglądania wizyt archiwalnych, po wcześniejszym otworzeniu Nowej wizyty masz możliwość kopiowania danych (opis, rozpoznanie, leki) do wizyty aktualnej. Możesz tego dokonać za pomocą przycisków podświetlonych na żółto. Strona 32

34 [Opis] kopiowanie opisu z wizyty archiwalnej do aktualnej, [Rozpoznanie] kopiowanie rozpoznań z wizyty archiwalnej do aktualnej, [Lekarstwa] kopiowanie leków z wizyty archiwalnej do aktualnej Zakończenie wizyty Po wykonaniu wszelkich czynności związanych z przyjęciem pacjenta możesz wizytę zakończyć poprzez jej zamknięcie przycisk [Zamknij]. Dane o wizycie można wydrukować przy użyciu przycisku [Wydruki]. Jeżeli istnieje konieczność ponownego przyjęcia pacjenta w tym samym dniu, to jest to traktowane jako ta sama wizyta. [Wydruki] wydruk aktualnej wizyty, [Zamknij] zamknięcie wizyty. Strona 33

35 8. Historia zmian Historia mian [2017] [2.4] [2.3] [2.1] [1.0] tworzenie, edycja, drukowanie dokumentów medycznych - skierowania do specjalisty, szpitala, na badania diagnostyczne, export danych w formacie xml i pdf weryfikacja pesel czy jest już w bazie, przycisk to powtórnej weryfikacji w systemie ewuś, zmiana nazwy przycisku "lekarstwa" na "leki", poprawiono działanie funkcji przywracania bazy danych, poprawa wydruku karty wizyty, dodano nr wizyty, wszelkie dane odnoście systemu ewuś, nazwa gabinetu, dodano moduł do Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (EWUŚ) dodano moduł narzędzia start aplikacji Zespół InMedic życzy miłej pracy z programem i dużo pacjentów!!! Strona 34

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny Lekarz ZDLR

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny Lekarz ZDLR Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny Lekarz ZDLR 10-05-2017 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Przyciski w systemie... 5 3. Opis wizyty... 6 3.1. Opis obserwacji na formularzach...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Dokumentacja programu e Zoz Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Wprowadzanie puli numerów recept do programu ezoz Drukowanie recept z programu ezoz Wersja 1.27.0.1 Zielona Góra 2011-01-23

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Praca w Gabinecie lekarskim

Praca w Gabinecie lekarskim Praca w Gabinecie lekarskim z programem Wersja 2.1.1 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Gabinet lekarski...7 2.1 Menu...7 2.2 Wizyta lekarska w gabinecie... 12 2.3 Elektroniczna karta pacjenta... 21

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ 15-05-2017 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Lista pacjentów wyszukiwanie, filtry...

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o.

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. PIOTRKÓW TRYB. 25 sierpnia 2015 2/13 Procedura rejestracji pacjenta, krok po kroku. Krok.1 W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny lekarz

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny lekarz Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny lekarz 04-05-2017 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Lista pacjentów wyszukiwanie, filtry... 5 3. Załączniki pacjenta... 6 4. Wydruki...

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/ pierwsze kroki Spis treści 1. Logowanie... 1 2. Zmiana hasła... 2 3. Dane potrzebne do odzyskiwania hasła... 3 4. Odzyskiwanie hasła... 4 a) skorzystanie z opcji odzyskiwania hasła przez odpowiedź na pytanie...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja zmian wersji 2.4

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja zmian wersji 2.4 Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja zmian wersji 2.4 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2009 Zmiany i usprawnienia dodane w wersji 2.4 : 1. Dostosowano druk 'Zalecenia' do formatu recepty i zwiększono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane........... 3 4 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku, w placówkach medycznych, została wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU GABINET MEDYCYNY PRACY

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU GABINET MEDYCYNY PRACY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU GABINET MEDYCYNY PRACY Firma komputerowa PasCom s.c. 78-400 Szczecinek, ul. Ordona 5 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA I KONFIGURACJA PROGRAMU. 3 1.1. FUNKCJA PIECZĄTKA ZAKŁADU 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova.

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. 1. Opis funkcji systemu erejestracji: 1.1 użytkownik nie zalogowany. Wyszukiwanie wizyt. 1. Zakładka Wyszukiwanie pozwala na przeszukiwanie dostępnych wizyt. 2. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Opis zmian w wersji 2.8.7 Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Generator recept. Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich. Instrukcja obsługi użytkownika

Generator recept. Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich. Instrukcja obsługi użytkownika Generator recept Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich Instrukcja obsługi użytkownika Copyright Paulina Głąb, Wojciech Januszek 2012-1 - Spis treści 1. Cel programu.... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Ekspedycja. Realizacja recept dla osób po 75 roku życia

Ekspedycja. Realizacja recept dla osób po 75 roku życia Ekspedycja. Realizacja recept dla osób po 75 roku życia W dniu 1.09.2016r. wchodzą w życie przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które zapewniają bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu ESKUP

Instrukcja programu ESKUP Instrukcja programu ESKUP Spis treści Wstęp 4 1 Opis oknien programu 5 1.1 Okno główne programu..................................... 5 1.2 Okno Raport........................................... 5 1.3

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA REDAKTORÓW Modułu ANKIETY v 3.0 WWW.CONCEPTINTERMEDIA.PL 1 1. WPROWADZENIE Rys. 1 Widok modułu ankiet od strony Internauty (pytanie) Rys.

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Opis procedury generowania recept

Opis procedury generowania recept Dokumentacja programu e Zoz Generowanie recept na leki gotowe lub recepturowe Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-09-31 1. Wstęp W niniejszym dokumencie opisano procedurę generowania Recept na leki gotowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Arkusz ZSZ

Instrukcja Arkusz ZSZ Krok 1 logujemy się na konto i wybieramy opcję Moduły Arkusze Krok 2 klikamy Dodaj oddział Krok 3 wybieramy Odpowiednio rozporządzenie MEN klasy: 1,2(tegoroczna) z 2013roku - klasa 3(tegoroczna) z 2010roku

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Spis treści e-pacjent - instrukcja pacjenta... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Pierwsze logowanie... 3 2. Umawianie wizyt... 3 3. Przegląd umówionych

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta ul.podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław tel. 71 363 12 23 REGON 000313331 NIP 894-24-60-800 Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Spis treści E-Pacjent - instrukcja pacjenta... 2 1. Logowanie...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne eportal pacjenta Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne Aplikacja eportal pacjenta firmy CompuGroup Medical Polska to elektroniczny System rejestracji pacjentów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

E-rejestracja. Opis modułu. Rejestracja w systemie. E-rejestracja 1

E-rejestracja. Opis modułu. Rejestracja w systemie. E-rejestracja 1 E-rejestracja 1 E-rejestracja Opis modułu Moduł E-rejestracja przeznaczony jest dla pacjentów placówek medycznych. Przy jego pomocy pacjenci mogą zdalnie dokonywać rejestracji wizyt do wybranego lekarza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja użytkownika TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.1 2014.12.01 2 Spis treści 1. Konta użytkowników...

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 5.2.0 2015-10-09

Moduł erejestracja. Wersja 5.2.0 2015-10-09 Wersja 5.2.0 2015-10-09 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 4 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 7 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PLOMP PLUS FM

Instrukcja obsługi programu PLOMP PLUS FM Instrukcja obsługi programu PLOMP PLUS FM Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.04 Aplikacja PLOMP PLUS FM przeznaczona jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo