Autoreferat. 1. Imię i nazwisko Tomasz Jerzy Stefaniak. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autoreferat. 1. Imię i nazwisko Tomasz Jerzy Stefaniak. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne"

Transkrypt

1 Autoreferat 1. Imię i nazwisko Tomasz Jerzy Stefaniak 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych. a) lekarz medycyny, Gdański Uniwersytet Medyczny, 1999 b) doktor nauk medycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny, 2002, Stres oksydacyjny w nerce chomika syryjskiego poddanego przewlekłej estrogenizacji w obecności syntetycznych aminooksyli c) specjalista chirurgii ogólnej, 2007 d) doktor psychologii zdrowia, Tilburg University, 2008, Surgical pain interventions e) master of business administration (MBA), Politechnika Gdańska, 2011, Managing contemporary challenges in medical settings - guidelines to change, development, transparency and success f) studia podyplomowe Zarządzanie podmiotami leczniczymi, Uniwersytet Gdański, 2013, Analiza uwarunkowań i możliwości wdrożenia podejścia procesowego do zarządzania jednostkami medycznymi a) asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego b) od 2007 adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 1

2 4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego, Biopsychospołeczne aspekty leczenia chirurgicznego zaburzeń układu współczulnego b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa), 1. Stefaniak T, Pirski IM, Osęka T, Kobiela J, Proczko-Markuszewska M, Horyd R, Pawlicki Z, Aszkiełowicz H, Ćwigoń M, Sworczak K, Łachiński AJ, Śledziński Z. Simultaneous bilateral transthoracic sympathectomy through posterior access in Lin-Telaranta modification for primary hyperhidrosis. Videosurgery 2009, 4(20) IF = MNiSW = 9 2. Stefaniak T, Łaski D, Kaska Ł, Krajewski J. Znaniecki Ł, Proczko-Markuszewska M, Kobiela J, Łachinski AJ, Śledzinski Z. Totally videoscopic bilateral, simultaneous lumbar sympathectomy : original modification : preliminary report. Videosurgery 2010, 5(1) IF = MNiSW = Stefaniak TJ, Cwigoń M. Long-term results of thoracic sympathectomy for primary hyperhidrosis. Pol Przegl Chir. 2013, 85(5): IF = 0 MNiSW = 4 4. Stefaniak T, Cwigon M, Laski D. In the search for the treatment of compensatory sweating. Scientific World Journal. 2012;2012: doi: /2012/ IF = MNiSW = Stefaniak T, Tomaszewski KA, Proczko-Markuszewska M, Idestal A, Royton A, Abi-Khalil C. Is subjective hyperhidrosis assessment sufficient enough? Prevalence of hyperhidrosis among young Polish adults. Journal of Dermatology 2013; 40(10):

3 IF = MNiSW = Stefaniak TJ, Proczko M. Gravimetry in sweating assessment in primary hyperhidrosis and healthy individuals. Clin Auton Res. 2013, 23(4): IF = MNiSW = Stefaniak T, Vingerhoets A, Proczko-Markuszewska M. The importance of quantitative evaluation in the follow-up after sympathectomy for primary hyperhidrosis. Clin Auton Res. 2007;17(2): IF = MNiSW = Stefaniak T, Ćwigoń M, Vingerhoets AJJM, Dobosz Ł, Kaczor M, Cwaliński T, Łankiewicz M, Wrukowska I. Influence of thoracoscopic sympathectomy on tendency to cry casecontrolled study. Videosurgery Miniinv (e-pub, ahead of print) DOI: /wiitm IF = MNiSW = Stefaniak TJ. Erythrophobia - problems of diagnostics and treatment. Pol Przegl Chir Jun;84(6): IF = 0 MNiSW = Stefaniak TJ, Dobosz Ł, Kaczor M. Nadpotliwość pierwotna - problemy diagnostyki i leczenia. Pol Przegl Chir. 2013, 85(9): IF = 0 MNiSW = 4 3

4 c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. Przedstawiony powyżej cykl publikacji dotyczy problematyki chirurgicznego leczenia zaburzenia układu współczulnego, czynników wpływających na efektywność tego leczenia, jak również problemów z efektami ubocznymi. Dwa główne problemy terapeutyczne stanowiące podstawę mojego cyklu publikacji to zaburzenia znacząco obniżające jakość życia pacjenta nadpotliwość pierwotna i napadowe czerwienienie się. Oba problemy zdrowotne należą do chorób mało poznanych, tak w okresie patofizjologii, jak i czynników predykcyjnych wpływających na efektywność leczenia operacyjnego. Problematyka zaburzeń układu współczulnego rzadko stanowi temat zajęć akademickich, nie zajmuje też miejsca w podręcznikach chirurgii. Jest to o tyle interesujące, że choroby te nie są rzadkie: częstość występowania populacyjnego nadpotliwości pierwotnej określana jest na 1-4%, zaś częstość występowania napadowego czerwienienia się (erytrofobia) w populacji kaukaskiej może sięgać nawet 15%. Choć oba schorzenia nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla życia, prowadzą jednak do znacznego upośledzenia jakości życia, ograniczenia funkcjonowania społecznego i podejmowania ambitnych ról społecznych. W części przypadków obserwuje się z czasem nasilającą się depresję reaktywną, która niekiedy może prowadzić nawet do prób samobójczych. Pomimo prób stosowania różnorodnych środków zachowawczych, wyleczenie nadpotliwości pierwotnej o znacznym nasileniu jest rzadkie bez udziału terapii chirurgicznej. Podobnie w odniesieniu do napadowego czerwienienia, skuteczność metod nieoperacyjnych (wyleczenie) nie przekracza 20-30% leczonych pacjentów. Pomimo jednak braku dramatycznego kontekstu, jaki zaobserwować można w odniesieniu do chorób onkologicznych, zaburzenia układu współczulnego stanowią ważny, interesujący i w wielu aspektach niezbadany problem patofizjologiczny, diagnostyczny i terapeutyczny, który szczególnie znacząco opiera się na w pełnym kontekście biopsychospołecznym, obejmującym tak podłoże genetyczne i biologiczne, znamienny wpływ indywidualnych czynników psychologicznych (osobowość, temperament), jak i oddziaływania społeczne pod postacią presji społecznej, lęku społecznego oraz poczucia wstydu. Opracowane przez Autora dzieło obejmuje cykl 10 prac podejmujących problematykę zaburzeń układu współczulnego, wraz z proponowanymi autorskimi metodami leczenia tak 4

5 pierwotnego schorzenia, jak i jego powikłań. Całkowita wartość współczynnika Impact Factor w dziele wynosi 8,786, zaś współczynnika Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 141 punktów. Dzieło obejmuje tak problematykę stricte chirurgiczną, w tym opisy autorskiego i pierwszego w Polsce zastosowania metodyki chirurgii układu współczulnego z dostępu tylnego, jak również rozważania na temat problemów pooperacyjnych, w tym niezwykle istotnej dla długofalowej jakości życia pacjentów - nadpotliwości kompensacyjnej. W dziele przedstawione są innowacyjne metody leczenia tego efektu ubocznego sympatektomii, wraz z zaleceniami odnosnie grup pacjentów, u których uzasadnione jest ich zastosowanie. Cykl prac powiązanych tematycznie podzielić mozna na kilka wątków. Po pierwsze prace 1 i 2 przedstawiają chirurgiczne doświadczenia związane z wdrożeniem nowatorskich metod leczenia operacyjnego oraz ich wyniki. Przedstawione metody leczenia: obustronna jednoczasowa wideotorakoskopowa sympatektomia piersiowa z dostępu tylnego oraz obustronna jednoczasowa w pełni endoskopowa retroperitoneoskopowa sympatektomia lędźwiowa z dostępu tylnego są w prezentowanych wariantach technicznych rozwiązaniami proponowanymi przez Autora jako metody bezpieczne i skuteczne. W odniesieniu do obu zabiegów możliwe było uzyskanie bardzo dobrych wyników bezpośrednich, jak i odległych. W pracach tych przedstawiono rozważania związane z techniką przeprowadzenia obu zabiegów, niuansami natury anatomicznej i technicznej, jak również potencjalnymi problemami we wczesnym okresie poooperacyjnym. Materiał przedstawiony przez Autora jest jednym z najciekawszych w kraju, zaś szczegółowe przedstawienie metodologii opercyjnej pozwala na przeniesienie doświadczeń Autora także do innych jednostek chirurgicznych. Dopełnieniem tej grupy jest praca 3, która prezentuje odległe wyniki leczenia w okresie obserwacji sięgającym 5 lat. Należy podkreślić, że praca ta, jako nieliczna na świecie, przedstawia dynamikę zmian jakości życia w okresie obserwacji pacjentów leczonych z powodu nadpotliwości pierwotnej, jak również charakteryzuje ją znaczna grupa badana, co pozwoliło na uzyskanie wiarygodnych wyników i uprawionych wniosków dotyczących skuteczności leczenia także w perpektywie odległej. Dynamiczna obserwacja jakości życia z roku na rok umożliwiła ocenę wpływu wyleczenia choroby podstawowej na funkcjonowanie pacjenta, z pominięciem innych zmiennych psychospołecznych, które potencjalnie mogłyby oddziaływać na wyniki leczenia. Sympatektomia piersiowa jest co prawda niezwykle skutecznym oddziaływaniem prowadzących w bardzo krótkim czasie do całkowitego zniesienia najbardziej uciążliwych 5

6 objawów, niemniej jednak, wiąże sie ona ze skutkami ubocznymi, które u części chorych mogą także prowadzić do problemów emocjonalnych i braku zadowolenia z wyników leczenia. Praca 4 przedstawia doświadczenia Autora związane z probalematyką nadpotliwości kompenacyjnej, która stanowi najpoważniejszy odległy skutek ubocznych sympatektomii piersiowej. W pracy tej przedstawiono skuteczność trzech metod oddziaływania, z których dwie są metodami autorskimi. Stanowiły je: znane z piśmiennictwa usunięcie klipsów założonych w trakcie zabiegu pierwotnego, (co prowadzi do odwrócenia pierwotnego efektu terapeutycznego), jak równie dwie autorskie metody - sympatektomia poziomu Th6-9 oraz regionalną jontoforezę okolicy brzusznolędźwiowej (RALI). W pracy tej omówiono także wyniki odległe związane z tymi formami leczenia, wskazując metodę jonoforezy regionalnej tułowia (RALI) jako najskuteczniejszą, a zarazem umożliwiającą utrzymanie pożądanego efektu terapeutycznego symaptektomii piersiowej. Podjęto również dyskusję czynników wpływających na nasilenie nadpotliwości kompensacyjnej, podkreślając znaczenie kwalifikacji do operacji, jak również oddziaływania na postrzeganie wyników leczenia w kontekście psychologicznym. Kolejne trzy prace (5, 6, 7) podejmują właśnie problematykę kwalifikacji do leczenia operacyjnego oraz subiektywnego kontekstu psychologicznego postrzegania wyników leczenia. Wykazano w nich, że kwalifikacja do zabiegu sympatektomii piersiowej w nadpotliwości pierwotnej musi opierać się na obiektywnych badaniach grawimetrycznych. Przedstawiono podstawy metodologiczne i statystyczne, na bazie których wyliczono normy populacyjne oraz progi diagnostyczne pozwalające na rozpoznanie nadpotliwości pierwotnej, jak również nasilenia choroby stanowiącego uzasadnienie dla podjęcia decyzji o leczeniu operacyjnym. Ma to o tyle duże znaczenie, że pochopna i nieprzemyślana kwalifikacja do zabiegu sympatektomii piersiowej może prowadzić do braku satysfakcji z leczenia, spowodowanej znaczną i nieadekwatną do pierwotnego nasilenia choroby nadpotliwością kompensacyjną. Wykazano także, że badanie grawimetryczne ma bardzo duże znaczenie w trakcie wizyt pooperacyjnych, ze względu na możliwość obiektywnej oceny nadpotliwości kompensacyjnej, która z jednej strony, jak wspomniano, stanowi najpoważniejszy i przetrwały efekt uboczny sympatektomii, z drugiej jednak jest pojęciem dalece subiektywnym i dotychczas niezdefiniowanym w sposób niepodlegający dyskusjom. Ponadto przeprowadzono badania dotyczące norm populacyjnych nadpotliwości, których celem było ustalenie poziomów kwalifikacji obiektywnej do zabiegu sympatektomii piersiowej. 6

7 Ustalenie norm populacyjnych pozwoliło na wyliczenie poziomów kwalifikacyjnych, które następnie zastosowałem w dalszych badaniach za pomocą których udało się udowodnić, że przyjęta koncepcja jest prawidłowa i prowadzi do niezwykle wysokiego poziomu satysfakcji przy niskim odsetku pacjentów wymagających odwrócenia zabiegu. Zwrócono także uwagę na subiektywne znaczenie nadpotliwości kompensacyjnej, które to zjawisko udowodniono w badaniach opartych na długotrwałych obserwacjach pacjentów pierwotnie operowanych z powodu nadpotliwości pierwotnej. Przedstawione badania pozwoliły na stwierdzenie, że subiektywny kontekst nadpotliwości kompensacyjnej nie jest powiązany liniowo z jej obiektywnym nasileniem. Subiektywność tego kontekstu wynika przede wszystkim z faktu, że w okresie przedoperacyjnym potliwość tułowia pacjentów z zaburzeniami układu współczulnego jest bardzo niska, w obrębie najniższych wartości referencyjnych dla populacji. W okresie pooperacyjnym dochodzi do zwiększenia potliwości tej okolicy, nie mniej relatywnie rzadko wartość ta przekracza górną granicę norm populacyjnych, jedynie w bardzo specyficznych okolicznościach, takich jak wysiłek fizyczny czy wysoka temperatura otoczenia. Tym samym powiązanie oceny subiektywnej z obiektywną, które to badania przeprowadzane są w trakcie wizyt kontrolnych, pozwoliły na unaocznienie pacjentom rzeczywistego wymiaru ich nadpotliwości, który pomimo wielokrotnego wzrostu od poziomu przedoperacyjnego, nie stanowi wartości wyższej aniżeli norma populacyjna. Ma to szczególne znaczenie w kontekście narastającej przez lata higrofobii występującej u pacjentów nadpotliwością pierwotną, polegającej na obawie przed widocznym i dyskredytującym społecznie nasileniem potliwości. Tym samym zniwelowanie nadpotliwości pierwotnej w obrębie miejsc spustowych (dłonie, pachy, stopy) w wyniku sympatektomii nie rozwiązuje całkowicie problemu psychologicznego, problemu choroby przewlekłej, jaki przez lata narósł w jaźni pacjenta. Prowadzi to do postrzegania nadpotliwości tułowia, zwiększającej się znacząco po operacji, jako kolejnego problemu stanowiącego potencjalne zagrożenie dla poczucia własnej wartości pacjenta. W omawianej grupie prac podkreślono, że wizyty kontrolne oraz obiektywizacja wyników pozwalają na wzmocnienie poczucia własnej wartości pacjenta poprzez wskazanie mu, że nasilenie jego choroby nie przekracza norm dla populacji ogólnej. Wśród badań przedstawionych w dziele znajdują się także nowatorskie badania z pogranicza chirurgii i psychologii, przeprowadzone we współpracy z ośrodkiem w Tiburgu (praca 8). Dotyczą one częstości występowania płaczu po sympatektomii, który to zabieg 7

8 upośledza sumaryczne funkcjonowanie układu współczulnego, a zatem może wpływać na reaktywność, i tym samym zaburzać odpowiedź emocjonalną na bodźce normalnie prowadzące do płaczu. Badania te stanowią niezwykle interesujący przyczynek do zrozumienia patofizjologii płaczu, reakcji emocjonalnej na bodźce o silnym ładunku wzruszenia, lęku bądź radości. Jak wykazano w badaniach ujętych w dziele, sympatektomia nie tylko nie obniża możliwości reakcji na tak silne bodźce, lecz wręcz przeciwnie, zbliża pacjentów zoperowanych z powodu nadpotliwości pierwotnej lub erytrofobii do normy populacyjnej, co wskazuje na udział wyleczenia choroby przewlekłej w redukcji podatności na zewnętrzne bodźce emocjonalne o znacznym nasileniu. Ostatnie dwie prace ujęte w dziele (praca 9 i 10) stanowią obszerne podsumowanie doświadczeń Autora w zakresie leczenia zaburzeń układ współczulnego nadpotliwości pierwotnej i erytrofobii. Prace te stanowią także przeglądy piśmiennictwa związanego z omawianymi zaburzeniami układu współczulnego, z uwzględnieniem koncepcji patofizjologicznych, alternatyw terapeutycznych, jak również wczesnych i odległych wyników leczenia. Należy podkreślić, że wszystkie spośród przedstawionych badań stanowią innowacyjny wkład w rozwój wiedzy w zakresie patologii układu współczulnego, metod ich leczenia oraz wpływu na efekty uboczne. Przedstawione dwie innowacyjne metody operacyjne pozwoliły na uzyskanie bardzo dobrych wyników leczenia przy zagwarantowaniu pełnego bezpieczeństwa pacjentów oraz potencjalnej odwracalności zabiegów. Metody kwalifikacyjne umożliwiły rzetelną i wiarygodną kwalifikację oraz minimalizację liczby pacjentów wymagających odwrócenia zabiegu, czyli niezadowolonych z leczenia. Należy podkreślić, że ta forma oddziaływania nie byłaby możliwa bez zastosowania innowacyjnej metody klipsowania pnia współczulnego. Dzięki położeniu akcentu na postrzeganiu wyników leczenia w perspektywie biopsychospołecznej, możliwe było zrozumienie subiektywnego postrzegania nadpotliwości kompensacyjnej i wdrożenie działań psychologicznych pozwalających na polepszenie wyników leczenia dzięki konfrontacji pacjenta z subiektywnymi pomiarami grawimetrycznymi. Co więcej, badania związane z grawimetrią oraz wpływem sympatektomii na reakcje emocjonalne i płacz pozwoliły na lepsze zrozumienie komponenty psychologicznej wpływu układu współczulnego na organizm człowieka. Ponadto, wykazano, że oddziaływania wtórne do sympatektomii stanowią uzupełniające formy leczenia pozwalają na zniwelowanie efektów ubocznych bez 8

9 utraty pierwotnego efektu terapeutycznego, co ma szczególne znaczenie dla pacjentów przez wiele lat cierpiących na nadpotliwość pierwotną lub erytrofobię. Przedstawione badania z pogranicza psychologii i chirurgii podkreślają znaczenie czynników psychologicznych w leczeniu zaburzeń układu współczulnego. Jak wspomniano, schorzenia charakteryzują się znaczącą komponentą psychologiczną i subiektywną, a zatem niezwykle ważne jest uwzględnienie tych elementów w przygotowaniu, leczeniu i ocenie pooperacyjnej pacjentów i wyników leczenia. Wreszcie, wprowadzenie autorskich metod leczenia nadpotliwości kompensacyjnej stanowiło dopełnienie podejścia holistycznego, pozwalającego na uzupełnienie metod chirurgicznych także oddziaływaniem suplementarynym mającym na celu minimalizację niekorzystnych efektów ubocznych leczenia przy zachowaniu bardzo dobrego wyniku leczenia głównego schorzenia. 9

10 5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych). Impact Factor Punktacja MNiSW Index Copernicus Łącznie (bez ujętych w dziele) 64, , Uwzględnione w dziele 8, ,98 Dane biograficzne Urodziłem się dnia 20 lipca 1975 roku w Gdańsku. Ukończyłem Szkołę Podstawowa nr 78 w Gdańsku w roku 1989, kontynuowałem naukę w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni w klasie ogólnej z wykładowym językiem angielskim. Maturę zdałem w roku 1993, następnie podjąłem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku, którą ukończyłem w roku 1999 ze średnią ocen ze studiów W czasie studiów brałem czynny udział w pracach Studenckiego Koła Naukowego przy II Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Gastroenterologicznej, jak również w Studenckim Towarzystwie Naukowym, którego byłem przewodniczącym w latach W okresie studiów uczestniczyłem w stażach zagranicznych w Barcelonie i St. Petersburgu. Po zakończeniu studiów podjąłem pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, która następnie, w roku 2003 połaczona została z I Kliniką Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej. W okresie pełniłem funkcję sekretarza technicznego Prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich, prof. Zbigniewa Grucy, zaś w okresie Sekretarza Oddziału Gdańskiego TChP. W roku 2003 pełniłem funkcję Koordynatora Komitetu Organizacyjnego 61 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich w Gdańsku. Od roku 2003 jestem członkiem zarządu Pomorskiej Fundacji Rozwoju Chirurgii. W grudniu 2001 roku obroniłem pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Michała Woźniaka pt. Stres oksydacyjny w nerce chomika syryjskiego poddanego przewlekłej 10

11 estrogenizacji w obecności syntetycznych aminooksyli. W roku 2007 zdałem egzamin specjalizacyjny w zakresie chirurgii ogólnej. W grudniu roku 2008 obroniłem pracę doktorską napisaną na Uniwersytecie w Tilburgu pod kierunkiem prof. Ada Vingerhoetsa. Tytuł pracy to Surgical pain interventions. Praca ta nie uzyskała nostyfikacji w Polsce. W roku 2011 obroniłem pracę dyplomową w zakresie zarządzania pt. Managing contemporary challenges in medical settings - guidelines to change, development, transparency and success (promotor: prof. Patrick Moore), jako uwieńczenie studiów podyplomowych MBA na Wydziale Zarządzania Politechniki Gdańskiej, zaś w roku 2013 złożyłem pracę dyplomową pt. Analiza uwarunkowań i możliwości wdrożenia podejścia procesowego do zarządzania jednostkami medycznymi (promotor prof. Piotr Grajewski), stanowiącą podsumowanie studiów podyplomowych Zarządanie podmiotami leczniczymi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od roku 2008 pracuję w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologiczej i Transplantacyjnej na stanowisku adiunkta. Innowacyjna działalność kliniczna Do moich głównych zainteresowań naukowych należy problematyka chirurgii endokrynologicznej, laparoskopowej oraz chirurgii układu współczulnego. Jako pierwszy w Polsce wykonałem zabieg obustronnej jednoczasowej sympatektomii piersiowej z dostępu tylnego sposobem Lin-Telaranta. Ta metoda operacji pozwala na przeprowadzenie zabiegu obustronnie jednoczasowo bez potrzeby przekładania pacjenta, a zastosowanie prężnej odmy dwutlenkowowęglowej pozwala na uniknięcie obustronnego drenażu jam opłucnowych po zabiegu. Co niezwykle ważne, zabieg sposobem Lin-Telaranta, polegający na sympatikotomii za pomocą tytanowych klipsów, pozwala na czasową, ograniczoną odracalność zabiegu. Ponadto, jako pierwszy w Polsce, i jeden z nielicznych na świecie, wykonałem zabieg sympatektomii lędźwiowej z dostępu tylnego w wersji w pełni wideoskopowej. Zaletą tego dostępu jest także możliwość wykonania zabiegu obustronnie jednoczasowo, znikome ryzyko uszkodzenia otrzewnej, co uniemożliwa kontynuację zabiegu z dostępu przedniego oraz dobry efekt kosmetyczny, dodatkowo podkreślony znikomą widocznością blizn umiejscowionych w okolicy lędźwiowej. Jako jedyny w Polsce i na świecie opracowałem standard diagnostyki nadpotliwości pierwotnej i wtórnej, mający na celu nadanie wymiaru obiektywnego rozpoznawaniu tej 11

12 choroby. W oparciu o własne badania populacyjne opracowałem normy potliwości w poszczególnych okolicach ciała, co ma ważne znaczenie w kwalifikacji pacjentów do leczenia operacyjnego. Opracowałem także autorski program przygotowania do leczenia operacyjnego, zmierzający do obiektywizacji wskazań do leczenia, jak również rozważenia wszystkich dostępnych alternatyw terapeutycznych. Wraz ze zorganizowanym przeze mnie zespołem psychologicznym, opracowałem autorski program warsztatu psychologicznego dla pacjentów z erytrofobią, obejmujący elementy psychoedukacji oraz definiowania i potencjalizacji zasobów pacjenta. Wraz z zespołem chirurgii bariatrycznej i metabolicznej Kliniki, opracowałem i wdrożyłem autorski program kwalifikacji i przygotowania do zabiegów bariatrycznych, oparty o wielodyscyplinarną współpracę chirurgów, endokrynologów, dietetyków i psychologów. W programie tym znalazło się już ponad 500 pacjentów cierpiących na otyłość patologiczną. W roku 2012 podjąłem działania mające na celu zorganizowanie zespołu wielodyscyplinarnego podejmującego problem leczenia zespołu stopy cukrzycowej. Zespół ten obejmuje specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej, radiologii zabiegowej, chirurgii plastycznej, diabetologii oraz podiatrii. Celem terapii jest minimalizacja ilości amputacji dużych (podudzie/udo), dzięki wykorzystaniu różnorodnych form terapii chirurgicznej, endowaskularnej oraz suplementarnej. W skład wachlarza terapeutycznego wchodzą między innymi zabiegi z wykorzystaniem zaawansowanych technik opatrunkowych, terapii podciśnieniowej, tlenoterapii normobarycznej, suplementacji żywieniowej i witaminowo-mikroelementowej czy bioterapii. Program ten realizowany jest we współpracy z ośrodkiem niemieckim z Wundcentrum Klinik Paracelsus w Hannowerze. W ramach tej współpracy podjęto także działania w kierunku opracowania internetowej platformy wymiany wiedzy w zakresie leczenia ran przewlekłych. Platforma ta realizowana jest w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z firmą informatyczną Blue Services SA. Wśród moich zainteresowań klinicznych należy wymienić także chirurgię górnego odcinka przewodu pokarmowego, chirurgię nadnerczy i śledziony, które to zainteresowania znalazły odzwierciedlenie także w mojej działaności publikacyjnej. Ważnym nurtem jest także chirurgiczne leczenie bólu przewlekłego w przebiegu raka i przewlekłego zapalenia trzustki. Na tym polu poczyniłem innowacje na skalę kraju polegające na wprowadzeniu metody obustronnej 12

13 jednoczasowej splanchnicektomii piersiowej z dostępu tylnego, jak również na uwzględnieniu podejścia biopsychospołecznego w leczeniu tego syndromu. Działalność naukowa Jestem autorem i współautorem 95 artykułów w czasopismach naukowych z całkowitym współczynnikiem IF = 64,135, współczynnikiem MNiSW = 755,50; liczbą cytowań = 218 (Scopus) / 173 (Web of Science) oraz wskaźnikami cytowań h = 9 (Scopus i Web of Science) (bez artykułów ujętych w dziele). Jak wspomniałem powyżej, w roku 2002 obroniłem pracę doktorską na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku pt. Stres oksydacyjny w nerce chomika syryjskiego poddanego przewlekłej estrogenizacji w obecności syntetycznych aminooksyli, której promotorem był prof. dr hab. Michał Woźniak z Katedry Chemii Medycznej. Od obrony pracy doktorskiej opublikowałem 82 artykuły o łącznej wartosci IF = 63,281. W sferze doświadczalnej zajmowałem się problematyką karcinogenezy hormonozależnej oraz rolą wolnych rodników tlenowych w indukcji i progresji nowotworów, zaś wśród moich głównych zainteresowań naukowych innych aniżeli działalności kliniczna i chirurgiczna należy wymienić problematykę jakości życia w chorobach nowotworowych i przewlekłych, postrzeganie powagi choroby, rola czynników psychologicznych wpływających na wyniki leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem otyłości patologicznej, przewlekłych zespołów bólowych i zaburzeń układu współczulnego. Wszystkie te kierunki znajdują odzwierciedlenie w publikacjach mojego autorstwa lub z moim udziałem. Niezależnie od głównego nurtu naukowego związanego z działalnościa chirurgiczną, moje zainteresowania dotyczą także problematyki psychologicznej. Zaowocowało to szeregiem prac naukowych oraz pracą doktorską na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Tilburgu. Promotorem pracy był prof. Ad Vingerhoets. Praca pt. Surgical pain interventions podejmowała problemy leczenia chirurgicznego bólu przewlekłego w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki oraz raka tego narządu. Szczególnie dużo uwagi poświęciłem analizie czynników psychologicznych wpływających na wyniki leczenia, mając za cel opracowanie schematów postępowania umożliwających jak najskuteczniejsze wielodyscyplinarne leczenie bólu towarzyszącego tym schorzeniom. Poszerzanie horyzontów naukowych doprowadziło mnie także do tematyki zarządzania w medycynie. W roku 2011 ukończyłem studia MBA na Wydziale Zarządzania Politechniki 13

14 Gdańskiej. Tematem mojej pracy dyplomowej było Managing contemporary challenges in medical settings - guidelines to change, development, transparency and success. Ponadto, w latach uczestniczyłem w studiach podyplomowych Zarządzanie podmiotami leczniczymi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem pracy dyplomowej była Analiza uwarunkowań i możliwości wdrożenia podejścia procesowego do zarządzania jednostkami medycznymi. Jestem także audytorem normy ISO 9001:2008 oraz, jak jedyny w Polsce, DNV Accreditation (NIAHO i DIAS) - zaawansowanej normy akredytacyjnej dla wyróżniających się zarządczo szpitali w Europie i na świecie. Pozwala mi to na poznawanie i analizę różnorodnych systemów medycznych w Polsce i Europie. W latach byłem jednym z koordynatorów projektu Promedicine - Profesjonalne szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje lekarzy i pielęgniarek finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działalność związana z zarządzaniem W latach pełniłem funkcję pełnomocnika dyrektora ACK Akademickiego Centrum Klinicznego, ds. wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO w jednostkach klinicznych. W tym czasie w szpitalu ACK dokonano licznych i zasadniczych zmian w zakresie zarządzania, które w znaczący sposób wpłynęły na kondycję finansową i sprawność zarządzania szpitala. Od roku 2011 pełnię funkcję pełnomocnika kierownika kliniki do spraw systemu zarządzania jakością, kontrolingu i akredytacji. Wśród efektów mojej pracy należy wymienić prowadzenie regularnych omówień zaburzeń organizacyjnych w klinice, działania związane z optymalizacją nadzoru nad strukturą przychodu, działania kontrollingowe w zakresie współpracy z podwykonawcami prowadzące do znacznych oszczędności i aktualizacji wycen. Jak wspomniano, w latach ukończyłem studia podyplomowe na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego pt. Zarządzanie w jednostkach medycznych, zaś w latach ukończyłem studia podyplomowe MBA pt. Zarządzanie projektami i programami na wydziale Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Pozyskana wiedza pozwala mi na działalność doradczą w zakresie zarządzania na rzecz podmiotów medycznych, której głównym celem jest optymalizacja procesów, polepszenie gospodarki przychodami i kosztami, zarządzanie zmianą, wprowadzenie podejścia systemowego i procesowego oraz zarządzanie przez jakość. Od roku 2007 jestem audytorem systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 ze specjalizacją w 14

15 odniesieniu do jednostek medycznych. Od roku 2012 pozyskałem uprawnienia audytora akredytacyjnego normy DIAS (DNV Accreditation Standard) jako jedyna osoba w Polsce i jedna z 10 w Europie, zaś w roku 2013 normy kontroli zakażeń MIR (Management of Infection Risks). Dzięki tym uprawnieniom prowadzę audyty akredytacyjne na terenie całej Europy, co pozwala mi na poznawanie systemów zarządczych w różnych krajach i poszerzanie wiedzy w zakresie optymalizacji zarządzania medycznego. Moje zainteresowania w tej dziedzinie zdążają w kierunku wykorzystania potencjału wewnętrznego organizacji celem optymalizacji jej procesów i innowacyjności wewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki Kaizen, wnioskowania na podstawie analizy satysfakcji klienta oraz kształtowania celów jakościowych w oparciu o analizę ryzyka. Działalność dydaktyczna Od roku 2004 pełnię obowiązki zastępcy kierownika Katedry Chirurgii Ogólnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego do spraw dydaktyki anglojęzycznej. W tym czasie pracowałem autorskie sylabusy dla III, IV, i V roku English Division obejmujące nie tylko najnowocześniejszą wiedzę medyczną, ale także aspekty związane z umiejętnościami chirurgicznymi, jak również polepszaniem komunikacji z pacjentami oraz zrozumieniem ich potrzeb. Ponadto opracowałem szereg zajęć fakultatywnych, które podejmują ważne i nowoczesne aspekty dydaktyczne: A) Komponenta wiedzy- Surgery - Guidelines for Greenhorns, Surgery - Deeper into the ocean, Psychology of surgery - w czasie których studenci przygotowują prezentację na tematy powiązane z chirurgią a wykraczające poza podstawowe curriculum; B) Komponenta umiejętności Laparoscopics skills oraz Classic skills w czasie których studenci w formie zajęć warsztatowych zdobywają i doskonalą umiejętności manualne wykorzystywane w chirurgii; C) Komponenta komunikacyjna How to established good contact with surgical patient w czasie tych zajęć o charakterze warsztatowym studenci ćwiczą elementy komunikacji, mowy ciała, przekazywania informacji, aktywnego wspierania; 15

16 D) Komponenta naukowa ( Think Surgical Science oraz Zmagania naukowe w chirurgii ) - w czasie których to zajęć studenci uczą się podstaw formułowania wniosków naukowych, krytycznej oceny badań naukowych oraz samodzielnego przygotowania artykułów badawczych. Jestem także współautorem rozdziałów Zakażenia chirurgiczne oraz Chirurgia nadnerczy w obu wydaniach podręcznika Podstawy chirurgii pod redakcją profesora Szmidta, jak również rozdziału Chirurgia żołądka i dwunastnicy oraz Niedrożność jelit (ileus) w skrypcie dla studentów Oddziału Stomatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzę także regularnie wykłady w zakresie psychologii chirurgii w ramach studiów podyplomowych Psychologia kliniczna organizowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Ponadto, jestem wpółautorem programu komputerowego Pectoralis Tutor, który pozwala na przeprowadzanie egzaminów testowych i opisowych bez konieczności mozolnego przygotowywania drukowanej wersji testów. Program wybiera w sposób losowy pytania z bazy, a następnie grupuje je w zindywidualizowany test, co uniemożliwia komunikowanie się pomiędzy studentami oraz ściąganie. Wyniki wykonanego testu dostępne są natychmiast po jego zakończeniu. Dodatkowo, system umożliwia gromadzenie anonimowych informacji odnośnie jakości przeprowadzonego kursu, jak również oceny wartości dyskryminacyjnej poszczególnych pytań oraz posiadanej wiedzy w poszczególnych zakresach tematycznych, co daje informacje pośrednie odnośnie jakości prowadzonych zajęć. Jak dotąd przeprowadzono już testy u ponad 1500 studentów studiów polsko- i anglojęzycznych. Działalność związana ze szkoleniami i popularyzacją nauki W latach byłem uczestnikiem projektu pt. PROMEDICINE - Profesjonalne szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje lekarzy i pielęgniarek finansowanego w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten miał na celu poszerzanie wiedzy pracowników sektora medycznego województwa Pomorskiego, w zakresie najnowocześniejszych metod związanych z chirurgią, kontrolą zakażeń, psychologią relacji z pacjentem oraz zarządzaniem w medycynie. Prowadziłem w ramach tego projektu zajęcia warsztatowe i seminaryjne w zakresie chirurgii laparoskopowej, zakażeń w chirurgii, zarządzania w jednostkach medycznych, psychologicznych metod leczenia bólu oraz psychologii w relacji z pacjentem. Ponadto biorę udział w projekcie finansowanych przez Narodowe 16

17

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Nefrologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY PROGRAM WYBORCZY kandydata na Dziekana Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2016-2020 Dr hab. n. med. prof. UR Krzysztofa Gutkowskiego Program

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy fizjoterapii klinicznej

Bardziej szczegółowo

Agresja wobec personelu medycznego

Agresja wobec personelu medycznego Agresja wobec personelu medycznego Od połowy XX wieku do chwili obecnej obserwuje się gwałtowny postęp w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Postęp ten przyczynił się do wczesnego rozpoznawania chorób oraz

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA

Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA UWAGA!!!! Przedstawiane poglądy są prywatnymi poglądami autora

Bardziej szczegółowo

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Lek. Marcin Polok Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki (1) Nazwa Badania naukowe w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM Alicja Szewczyk Klinika Endokrynologii i Diabetologii Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Światło poranka https://pl.wikipedia.org/wiki/światło

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I

PRZEWODNIK I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I PRZEWODNIK I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I dla STUDENTÓW III, IV ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU - Praktyczne aspekty opieki nad pacjentem chirurgicznym 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia lekarska 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SYLABUS z przedmiotu: Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii

SYLABUS z przedmiotu: Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii SYLABUS z przedmiotu: Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: 1-4 2-8

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Warszawa 01-02-2016 r Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla III/IV roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla III/IV roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla III/IV roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : NIETYPOWE TECHNIKI BADAŃ INTERNISTYCZNYCH 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju kadry medycznej

Wsparcie rozwoju kadry medycznej Wsparcie rozwoju kadry medycznej Kierunki zmian zwiększenie liczby rezydentur finansowanych z budżetu państwa dedykowane szkolenia w POZ wsparcie kształcenia przed- i podyplomowego wzmacnianie potencjału

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

A. DOROBEK NAUKOWY POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI OBJĘTY PRZEPISAMI ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

A. DOROBEK NAUKOWY POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI OBJĘTY PRZEPISAMI ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 21.09.2017 r. KRYTERIA OCENY DOROBKU NAUKOWEGO I TECHNICZNEGO POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI (ADIUNKCI, ASYSTENCI I PRACOWNICY BADAWCZO-TECHNICZNI) ZA LATA 2015 2016 A. DOROBEK NAUKOWY POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN na podstawie art. 91 p. 5 Ustawy o polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Chirurgia - opis przedmiotu

Chirurgia - opis przedmiotu Chirurgia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ch Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2013/2014 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2013/2014 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2013/2014 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Kliniczno-biochemiczne korelacje w przebiegu patologii układu nerwowego

Bardziej szczegółowo

TERAPEUTYCZNE ASPEKTY ŻYWIENIA PACJENTÓW W SZPITALACH czy obecne stawki na żywienie są wystarczające

TERAPEUTYCZNE ASPEKTY ŻYWIENIA PACJENTÓW W SZPITALACH czy obecne stawki na żywienie są wystarczające TERAPEUTYCZNE ASPEKTY ŻYWIENIA PACJENTÓW W SZPITALACH czy obecne stawki na żywienie są wystarczające dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP Konferencja firm cateringowych - CATERING SZPITALNY

Bardziej szczegółowo

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala. dr Marek Koenner, radca prawny

Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala. dr Marek Koenner, radca prawny Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala dr Marek Koenner, radca prawny Przesłanki Audytu rosnąca liczba postępowań w sprawach o błędy medyczne, zarówno

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania oceny pracownika naukowo-dydaktycznego/naukowego z tytułem naukowym profesora/ stopniem dr hab.

Zasady dokonywania oceny pracownika naukowo-dydaktycznego/naukowego z tytułem naukowym profesora/ stopniem dr hab. Załącznik Nr 12G Zasady dokonywania oceny pracownika naukowo-dydaktycznego/naukowego z tytułem naukowym profesora/ stopniem dr hab. 1.Osiągnięcia naukowe (dane dot. publikacji i pkt MNiSzW na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej 1. Adres jednostki: Adres: ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1-1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca:

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne ZDROWIE PUBLICZNE

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne ZDROWIE PUBLICZNE S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu ZDROWIE PUBLICZNE Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

I rok (13.5 punktów ECTS)

I rok (13.5 punktów ECTS) Program Doktoranckich w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Program studiów doktoranckich obejmuje zajęcia przygotowujące doktoranta do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Nie obejmuje całkowitego

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania oceny nauczycieli akademickich. Kryteria oceny

Zasady dokonywania oceny nauczycieli akademickich. Kryteria oceny Załącznik 12 G Zasady dokonywania oceny nauczycieli akademickich 1.Osiągnięcia naukowe (dane dot. publikacji i pkt MNiSzW na podstawie bazy bibliografii pracowników iblioteki UMw) Liczba pkt wg kryteriów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : "Neurochirurgia - symulacja medyczna"

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 68 Rektora UJ z 18 czerwca 2015 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne techniki diagnostyczne

Nowoczesne techniki diagnostyczne Nowoczesne techniki diagnostyczne Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil Jednostka organizacyjna prowadząca przedmiot MODUŁ Przedmiot wyodrębniony w module Kod Nauczyciel akademicki odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia lekarska 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Piotr Malinowski,

Dr n. med. Piotr Malinowski, Plan ćwiczeń z chirurgii naczyniowej IV rok kierunek lekarski 2012 5 dni po 6 godzin ( Ćwiczą 2 grupy 5-osobowe ) Osoba odpowiedzialna za realizację programu ćwiczeń Dr n. med. Piotr Malinowski, Dr n.

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie: nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii 1 Kierunek: PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 17 Przeprowadzenie 45 godzin zajęć przedmiotu Fizjologia w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem z oceną

Bardziej szczegółowo

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ginekologii onkologicznej w Polsce. Prof. dr hab. Zbigniew Kojs

Sytuacja ginekologii onkologicznej w Polsce. Prof. dr hab. Zbigniew Kojs Sytuacja ginekologii onkologicznej w Polsce Prof. dr hab. Zbigniew Kojs CONCORD Globalny nadzór nad przeżyciami chorych na raka w latach 1995 2009: analiza indywidualnych danych dla 25 676 887 pacjentów

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie w związku z realizacją projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Dr hab. n. o zdr. Edyta Barnaś

Dr hab. n. o zdr. Edyta Barnaś (1) Nazwa przedmiotu Podstawy onkologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY U DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Opracowanie

ZALECENIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY U DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Opracowanie Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia ZALECENIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Spis kursów specjalizacyjnych w nadchodzącym roku wg. publikacji CMKP Luty Nr kursu: 5-703-2003 Temat kursu: Chirurgia transplantacyjna -podstawowy

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : TORAKOCHIRURGIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej Specjalizacja w dziedzinie Dyrekcja Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu ogłasza nabór na specjalizację z. Specjalizacja w Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 2014-2015 (1) Nazwa przedmiotu Opieka specjalistyczna w onkologii ginekologicznej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1. 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca: 1) tytuł naukowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu 1. Adres jednostki: Adres: Szpital im. Fr. Raszei, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie leczenia bólu w Polsce Posiedzenie Sejmowej Komisji 24 IX 2015 Projekt wystąpienia

Priorytety w zakresie leczenia bólu w Polsce Posiedzenie Sejmowej Komisji 24 IX 2015 Projekt wystąpienia Prof. dr hab. Jan Dobrogowski Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu Priorytety w zakresie leczenia bólu w Polsce Posiedzenie Sejmowej Komisji 24 IX 2015 Projekt wystąpienia Ból jest najczęstszym objawem

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook. PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.com KONCEPCJA SZPITALA DOMOWEGO Analiza chorób przewlekłych w Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Marketing i jego rola we współczesnym biznesie Tryb studiów: niestacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SIELSKA OSADA. poszukuje pracowników na stanowiska:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SIELSKA OSADA. poszukuje pracowników na stanowiska: SIELSKA OSADA (miejscowość Jaźwie, gmina Tłuszcz) poszukuje pracowników na stanowiska: I. LEKARZ posiadać specjalizację I stopnia w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej, geriatrii, neurologii,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w chorobach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia kliniczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia kliniczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu Psychologia kliniczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta Nr albumu 1 CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia

Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Spis treści Wstęp.... 15 Rozdział 1 Narodziny i rozwój psychologii zdrowia... 19 1.1. Źródła wyodrębnienia się psychologii zdrowia..... 20

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2016/ /2018) (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2016/ /2018) (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 (2016/2017-2017/2018) (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

Uchwały nr 82/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 roku

Uchwały nr 82/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 roku Uchwały nr 82/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : ZAAWANSOWANA SYMULACJA MEDYCZNA fakultet miedzywydziałowy 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

OCENA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. pt Ocena jakości życia nosicielek mutacji genu BRCA1 po profilaktycznej operacji narządu rodnego

OCENA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. pt Ocena jakości życia nosicielek mutacji genu BRCA1 po profilaktycznej operacji narządu rodnego UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE Zakład Genetyki Klinicznej ul. Radziwiłłowska 11, 20-080 Lublin tel./fax. 81 448 6110 Kierownik: dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. UM Lublin, dnia 23.01.2017 r. OCENA

Bardziej szczegółowo

Regulamin nauczania przedmiotu :,,Chirurgia Pielęgniarstwo w chirurgii naczyniowej obowiązujący w Katedrze Chirurgii

Regulamin nauczania przedmiotu :,,Chirurgia Pielęgniarstwo w chirurgii naczyniowej obowiązujący w Katedrze Chirurgii Regulamin nauczania przedmiotu :,,Chirurgia Pielęgniarstwo w chirurgii naczyniowej obowiązujący w Katedrze Chirurgii 1. Zajęcia z chirurgii odbywają się w Klinice Chirurgii Ogólnej ZOZ MSWiA z WM-CO, w

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Edyta Barnaś dr n. med. Edyta Barnaś

dr n. med. Edyta Barnaś dr n. med. Edyta Barnaś (1) Nazwa przedmiotu Opieka specjalistyczna w ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa () Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów

Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów dr hab. n. med. Tomasz Stefaniak, MBA kierownik projektu Katarzyna Dutkiewicz kontrola finansowa projektu Dariusz Szplit -

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS - - - 40 - - - 20 2

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS - - - 40 - - - 20 2 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Wybrane metody fizjoterapii z zakresu mechanoterapii Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2. Wskazania do interwencji psychoonkologicznej

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2. Wskazania do interwencji psychoonkologicznej HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO Nazwa kursu: Kod kursu: Miejsce kursu: zajęcia teoretyczne: ćwiczenia: staż: Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek PiP/.4/11/1-27

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

Zdrowotnych odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu. Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów. chorobę lub stany podobne (Z03).

Zdrowotnych odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu. Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów. chorobę lub stany podobne (Z03). Dziennik Ustaw 5 Poz. 1386 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1386) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Formy pomocy rodzicom posiadającym dziecko z zaburzeniami zachowania. Moduł 188: Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu S-PRP Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów

Bardziej szczegółowo

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99);

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99); Dziennik Ustaw 51 Poz. 1386 Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2 0 MODUŁ II Profilaktyka i 5 2. Czynniki ryzyka chorób nowotworowych

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2 0 MODUŁ II Profilaktyka i 5 2. Czynniki ryzyka chorób nowotworowych HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO Nazwa kursu: Kod kursu: Miejsce kursu: zajęcia teoretyczne: ćwiczenia: staż: Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek PiP/.4/11/1-28

Bardziej szczegółowo

Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający. właśnie robi się coś ważnego i niezwykłego.

Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający. właśnie robi się coś ważnego i niezwykłego. Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający źródło w przekonaniu całego zespołu chirurgów, anestezjologów i pielęgniarek, że oto właśnie robi się coś ważnego

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2010 Rektora WUM z dnia25.11.2010 r. (Nazwa jednostki organizacyjnej) FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM okres objęty oceną Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 1. Studia doktoranckie przy Instytucie Farmakologii PAN( IF PAN) w Krakowie przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo