PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ INNOWACJI GOSPODARCZYCH. 10 rocznica. Pierwsza dekada działalności przegląd.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ INNOWACJI GOSPODARCZYCH. 10 rocznica. Pierwsza dekada działalności przegląd."

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ INNOWACJI GOSPODARCZYCH 10 rocznica Pierwsza dekada działalności przegląd. Bydgoszcz - Luty 2009

2 SPIS TREŚCI. Spis treści. 2 Założyciel 3 Firma. 9 Profil. 9 Misja. 9 Wizja. 9 Własnośd. 9 Zarząd. 10 Najważniejsi eksperci. 11 Jarosław Chudecki 11 Krzysztof Liminowicz 11 Tadeusz Kuźmioski 12 Jacek Lesiewski 12 Historia 13 Kluczowe fakty 13 Ramowy zakres działalności 15 Nasza praca. 16 Sektory 17 Projekty kryterium celu 18 Skutecznośd 19 Przykłady projektów przedsięwzięd. 20 2

3 W siedzibie banku SEB. Sztokholm (Szwecja 2001) ZAŁOŻYCIEL Mgr inż. Krzysztof Liminowicz, M.B.A. Prezes Zarządu 3

4 Założyciel przedsiębiorstwa rozpoczął karierę zawodową w 1992 roku, jako absolwent Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy. W czasie studiów szczególną uwagę zwrócił na wykorzystanie nowych technologii w pracach inżynierskich, a w szczególności technologii informatycznych wykorzystywanych w projektowaniu. Tematem pracy dyplomowej była Symulacja komputerowa stanów pracy silnika indukcyjnego trójfazowego. Była ona poświęcona konstruowaniu Dyplom: Magister inżynier elektryk konstruowania silników indukcyjnych. Certyfikat: Trening przywództwa. silników indukcyjnych trójfazowych. W istocie wykonano innowacyjny program komputerowy wykorzystywany do W 1992 roku rozpoczął pracę w Bydgoszcz Coca-Cola Bottlers Sp. z o.o. biorąc udział we wdrożeniu procesów oraz procedur związanych z elektronicznym przetwarzaniem danych. W 1993 roku został awansowany i powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Logistyki. W tym samym okresie rozpoczął studia podyplomowe w Międzynarodowej Szkole Zarządzania (później znana jak Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmioskiego, a obecnie jako Akademia Koźmioskiego). Był to prestiżowy program realizowany we współpracy z renomowanymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Decyzja o podjęciu studiów MBA w Polsce pozwoliła m.in. na poznanie i zastosowanie najnowszej wiedzy z zakresu biznesu i zarządzania. W ten sposób uzyskał unikalną możliwośd zastosowania najnowszych międzynarodowych koncepcji biznesowych osadzonych w realiach Polski. Prawdopodobnie właśnie taka sytuacja stworzyła rzetelne podstawy dalszej kariery zawodowej. Studia MBA ukooczył z najlepszym wynikiem. Został nagrodzony za zajęcie pierwszego miejsca w rankingu słuchaczy. Ponadto uzyskał nagrodę za pracę dyplomową. Dyplom: Master of Business Administration 4

5 W 1995 roku został powołany na stanowisko członka zarządu przedsiębiorstwa, którego celem było uruchomienie działalności w zakresie transportu lotniczego. W maju 1995 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Uroczystość aktu erekcyjnego (1995). Na zdjęciu od lewej: Minister Infrastruktury i Transportu, Pan Bogusław Liberadzki, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Pan Stanisław Sosnowski, Wiceprezydent Miasta, Pan Stefan Pastuszewski i Krzysztof Liminowicz (w kapeluszu). W istocie był on współodpowiedzialny za uruchomienie operacji portu lotniczego w Bydgoszczy. Jego działalnośd została rozpoczęta w 1996 roku. Spotkanie na lotnisku (1995). Na zdjęciu: Generał Mirosław Hermaszewski (pilot i kosmonauta; pierwszy z prawej) w rozmowie z Krzysztofem Liminowicz (w środku, w garniturze) 5

6 Terminal. W tym miejscu należy podkreślid, że sukcesy portu lotniczego są efektem pracy wielu osób biorących udział w przedsięwzięciu, a w szczególności jego pracowników. Powyżej przedstawiono zdjęcie terminalu pasażerskiego portu lotniczego w Bydgoszczy. W 1998 roku Krzysztof Liminowicz był zaangażowany w projekt, którego nadrzędnym celu było powołanie rynku hurtowego. Pracował także na stanowisku Materials Manager w AMP Polska Sp. z o.o. W tym czasie kilkukrotnie przebywał w Holandii. W 2000 roku został zaszczycony propozycją udziału w pracach Gabinetu Politycznego Ministra Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej. Forum Ministerialne (UNEP, 2000, Malmō, Szwecja). Na zdjęciu: delegacja Rządu Rzeczpospolitej Polskiej (Krzysztof Liminowicz, pierwszy z prawej). 6

7 Mniej więcej w tym samym okresie został on powołany na stanowisko Doradcy Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.. W 2001 roku po wdrożeniu nowej struktury organizacyjnej objął stanowisko Dyrektora Departamentu. W swoim biurze w Warszawie, kierując departamentem. W tym samym roku Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) stał się akcjonariuszem BOŚ S.A. Krzysztof Liminowicz został zaproszony do udziału w nowych projektach. W ramach swoich obowiązków dołączył do grupy trenerów sprzedażowych szkolonych w Polsce i Szwecji. Uzyskał autoryzację BOŚ S.A. oraz SEB jako trener sprzedażowy. W uznaniu zasług Krzysztofa Liminowicza w projektowaniu i wdrożeniu nowej struktury organizacyjnej centrali banku Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. wystosował do niego list uznania. Szkolenie w Szwecji (2001). 7

8 W 2008 roku Krzysztof Liminowicz został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi na podstawie decyzji podjętej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W imieniu Prezydenta odznaczenie zostało wręczone przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Pana Rafała Bruskiego oraz Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego Pana Dariusza Kurzawę. Uroczystośd odbyła się dnia 03 czerwca 2008 roku (zdjęcie poniżej). Obecnie Krzysztof Liminowicz jest Prezesem Zarządu oraz ekspertem. Jest także strategicznym udziałowcem Przedsiębiorstwa Wdrożeo Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o. 8

9 FIRMA. PROFIL. Nazwa firmy odzwierciedla jej misję i cele. Jej główną domeną jest identyfikacja i wdrożenie innowacyjnych rozwiązao. W ofercie szczególną uwagę mogą zwrócid unikalne komplementarne usługi handlowe, finansowe i konsultingowe. Obecnie nasze produkty i usługi adresowane są do małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji oraz klientów indywidualnych. Oferta firmy obejmuje trzy główne obszary: 1. PWIG usługi konsultacyjne. Projektowanie i planowanie przedsięwzięd. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązao wykorzystujących technologie informatyczne. Analiza i opracowania dokumentacji w celu uzyskania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej oraz pozyskania kapitału z innych źródeł. 2. Capital Assistant usługi finansowe. Głównym celem oferowanych usług jest pozyskanie kapitału potrzebnego przedsiębiorcom do uruchomienia i rozwinięcia działalności, zakupu maszyn i urządzeo, budowy domu, zakupu mieszkania itd. 3. Trade Assistant usługi handlowe. Poszukiwanie w kraju i za granicą klientów i dostawców surowców, materiałów oraz. Oferowany pakiet usług obejmuje także zarządzanie produkcją na zlecenie oraz zarządzanie procesem realizacji zleceo. MISJA. Przedsiębiorstwo Wdrożeo Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o. projektuje, tworzy i wdraża oczekiwane produkty i usługi w optymalnie wydajny sposób. W ten sposób Tworzy nowe bogactwo społeczeostwa. WIZJA. Firma koncentruje działalnośd na definiowania i wdrożeniu strategii. Jest to przedsiębiorstwo marketingowe zajmujące się działaniami o dużej wartości dodanej. Firma zarządza przedsięwzięciami na wszystkich etapach ich rozwoju. WŁASNOŚD. Wszystkie udziały należą do osób fizycznych. Głównym udziałowcem jest założyciel. Zakłada się partycypowanie pracowników w kapitale zakładowym do wartości 10%. Struktura kapitałowa firmy zapewnia sprawny przebieg procesów decyzyjnych i koncentrację na głównych kompetencjach. Jest odzwierciedleniem zaangażowania założyciela w początkowej fazie rozwoju. 9

10 ZARZĄD. Firmą kieruje jej założyciel - Krzysztof Liminowicz. Posiada on wykształcenie wyższe (mgr inż. el. oraz MBA Master of Business Administration). Biegle posługuje się językiem angielskim. W przeszłości posługiwał się językiem rosyjskim. Kształcił się w kraju i za granicą. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę na odpowiedzialnych stanowiskach. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w Bydgoszcz Coca-Cola Bottlers Sp. z o.o. gdzie był odpowiedzialny za elektroniczne przetwarzanie danych (EDP). Był Dyrektorem Departamentu Banku notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wcześniej był Doradcą Prezesa Zarządu Banku oraz Doradcą Ministra (w Rządzie RP kierowanym przez Pana Jerzego Buzka). Pracował na stanowisku Wiceprezesa Zarządu spółki akcyjnej związanej z transportem lotniczym. Obejmował stanowiska kierownicze w międzynarodowych firmach. Wykładowca na szkoleniach z zakresu marketingu, sprzedaży oraz logistyki. Uczestniczył w szkoleniach krajowych i zagranicznych. Trener sprzedażowy autoryzowany przez międzynarodową grupę finansową. Od 1999 r. prowadzi Przedsiębiorstwo Wdrożeo Innowacji Gospodarczych (PWIG). Brał udział w wielu przedsięwzięciach gospodarczych. Autor wielu biznes-planów, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych oraz analiz finansowych. Obecnie - Prezes Zarządu oraz Ekspert. Pan Liminowicz jest głównym udziałowcem Przedsiębiorstwa Wdrożeo Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o. 10

11 NAJWAŻNIEJSI EKSPERCI. JAROSŁAW CHUDECKI ( urodzony w 1961r.), magister ekonomii Główny ekspert. Posiada rozległe doświadczenie zarządcze i merytoryczne wyniesione z pracy na stanowiskach kierowniczych w różnych instytucjach bankowych. Karierę zawodową rozpoczął w 1985 r. w Narodowym Banku Polskim. Ostatnio Prezes Zarządu Banku notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe obejmuje przygotowanie i wdrożenie projektów o charakterze restrukturyzacyjnym (organizacyjnym i finansowym). Uczestnik wielu prestiżowych kursów i szkoleo specjalistycznych organizowanych między innymi przez The World Bank Development Institute oraz Amsterdam Institute of Finance. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Autor wielu biznes-planów, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych oraz analiz finansowych. KRZYSZTOF LIMINOWICZ (urodzony w 1966r.), wykształcenie wyższe Ekspert Wykształcenie wyższe (mgr inż. el. oraz MBA Master of Business Administration). Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę na odpowiedzialnych stanowiskach. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w Bydgoszcz Coca-Cola Bottlers Sp. z o.o. gdzie był odpowiedzialny za elektroniczne przetwarzanie danych (EDP). Był Dyrektorem Departamentu Banku notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wcześniej Doradca Prezesa Zarządu Banku. Były Doradca Ministra (w Rządzie RP kierowanym przez Pana Jerzego Buzka) oraz Wiceprezes Zarządu w spółce akcyjnej związanej z transportem lotniczym. Stanowiska kierownicze w międzynarodowych firmach. Wykładowca na szkoleniach z zakresu marketingu, sprzedaży oraz logistyki. Trener sprzedażowy autoryzowany przez międzynarodową grupę finansową. Uczestniczył w szkoleniach krajowych i zagranicznych. Od 1999 r. prowadzi Przedsiębiorstwo Wdrożeo Innowacji Gospodarczych (PWIG). Brał udział w wielu przedsięwzięciach gospodarczych. Autor wielu biznes-planów, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych oraz analiz finansowych. Obecnie - Prezes Zarządu oraz Ekspert. Pan Liminowicz jest głównym udziałowcem Przedsiębiorstwa Wdrożeo Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o. 11

12 TADEUSZ KUŹMIOSKI ( urodzony w 1953r.), wykształcenie wyższe Ekspert Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (magister administracji) oraz studiów podyplomowych z zakresu gospodarki nieruchomościami na Uniwersytecie Warmiosko- Mazurskim w Olsztynie. Pracował na wysokich stanowiskach kierując pionami finansowo-ekonomicznymi dużych jednostek gospodarczych, organizował i kierował spółkami prawa handlowego o profilu produkcyjnym, usługowym i handlowym. Jako konsultant i doradca specjalizuje się w problematyce rynku nieruchomości, ekonomiczno-finansowej i zarządzania dużymi jednostkami. Jest właścicielem Kancelarii Nieruchomości. JACEK LESIEWSKI (urodzony w 1955r.), wykształcenie wyższe Ekspert Wykształcenie wyższe ekonomiczne (mgr ekonomii). Szerokie doświadczenie zawodowe nagromadzone w wyniku realizacji odpowiedzialnych zadao na różnych szczeblach zarządzania w przemyśle, transporcie, handlu, doradztwie i bankowości. Pracował w firmach polskich i międzynarodowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie studiów wykonalności, projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych. Uczestniczył w specjalistycznych szkoleniach organizowanych m.in. przez: Stanford School of Business, International Financial Corporation, Narodowy Bank Polski, ING Bank, The National Agency of Industry and Trade, Copenhagen. 12

13 HISTORIA Przedsiębiorstwo Wdrożeo Innowacji Gospodarczych zostało zarejestrowane 08 lipca 1999r. Zasadniczo można wyróżnid dwie fazy dotychczasowej działalności i rozwoju firmy: działalnośd osoby fizycznej (działalnośd gospodarcza założyciela Krzysztofa Liminowicz) działalnośd osoby prawnej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka została powołana poprzez zmianę formuły prawnej działalności prowadzonej przez Krzysztofa Liminowicz). 2005/2006 zmiana formuły prawnej osoby prawna(spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Osoba fizyczna(działalnośd gospodarcza założyciela). KLUCZOWE FAKTY Firma została zarejestrowana w 1999 roku jako działalnośd gospodarcza założyciela Krzysztofa Liminowicz. Pierwsze zlecenie dotyczyło restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej urzędnicy wyższego szczebla nie mogą prowadzid działalności gospodarczej. Stąd, w związku z powołaniem na stanowisko Doradcy Ministra, Krzysztof Liminowicz był zmuszony zaprzestad prowadzenia działalności Gospodarczej w okresie Działalnośd Przedsiębiorstwa Wdrożeo Innowacji Gospodarczych została wznowiona w drugiej połowie 2002 roku. W tym czasie przedsiębiorstwa napotykały trudności z zachowaniem płynności finansowej. Pierwsze zlecenie obejmowało udzielnie wsparcia w celu powiększenia kapitału obrotowego firmy (MSP). Pierwszy tzw. projekt unijny tzn. usługa, której celem było uzyskanie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, został zlecony w 2003 roku. Jak się później okazało przedsięwzięcie było tak trudne, że inne przedsiębiorstwa odmówiły udziału w tym projekcie. W tej sytuacji właściciele Biuro w Bydgoszczy ( ). 13

14 i zarząd przedsiębiorstwa byli zmuszeni zwrócid się o wsparcie do Przedsiębiorstwa Wdrożeo Innowacji Gospodarczych. Projekt zakooczył się sukcesem. Była to przysłowiowa woda na młyn. Pojawiało się coraz więcej zleceo. Klienci polecali sobie wzajemnie usługi firmy. W celu zapewnienia sprawnej komunikacji z klientami podjęto decyzję o uruchomieniu portalu internetowego (www.pwig.pl). W 2004 roku w związku z rosnącą ilością klientów oraz w celu zapewnienia oczekiwanej, dotychczasowej wysokiej jakości świadczonych usług powołano zespół ekspertów. Głównym ekspertem został Jarosław Chudecki. W praktyce okazało się, że komunikacja za pomocą portalu internetowego nie jest wystarczająca, dlatego w 2005 roku po raz pierwszy wydano biuletyn PWIG. Jest on publikowany w języku polskim i angielskim w zależności od potrzeb. Na przełomie 2005 i 2006 roku zmieniono formułę prawną działalności. Została powołania osoba prawna. Od stycznia 2006 roku działalnośd prowadzona jest w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma spółki (tj. jej nazwa) pozostała bez zmian. Kapitał zakładowy ,00 PLN. Siedziba Spółki znajduje się w Bydgoszczy. Spółka jest wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy): W 2007 roku wprowadzono nową koncepcję marketingową działalności. Od tego czasu usługi są oferowane pod trzema markami tj.: usługi konsultacyjne Projektowanie i planowanie projektów przedsięwzięd. Doradztwo unijne. Innowacje. Usługi finansowe. Kredyty i pożyczki. Dotacje. Nieruchomości. Usługi handlowe. Marketing. Zakupy i sprzedaż. Produkcja na zlecenie. W tym samym roku zawarto i podpisano umowy z Deutsche Bank PBC S.A. i BZ WBK S.A. Ponadto uruchomiono portale internetowe dla poszczególnych usług: Oddział w Warszawie został powołany na przełomie 2007 i 2008 roku. Biuro było zlokalizowane w budynku Metropolitan w centrum Warszawy. W 2008 roku nawiązano współpracę z Rambøll Polska Sp. z o.o. Umowa została zawarta i podpisana w drugiej połowie 2008 roku. Od 2008 roku Przedsiębiorstwo oferuje wsparcie także dla tzw. projektów środowiskowych. Oddział w Warszawie ( ) był zlokalizowany w centrum miasta. Na zdjęciu: budynek Metropolitan. 14

15 RAMOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Nasza działalnośd oparta jest na zaufaniu oraz zachowaniu dyskrecji. Problemy, z którymi stykają się nasi klienci są dla nas wyzwaniem. Proponujemy Paostwu usługi, które w naszym zamierzeniu mają dopomóc w prowadzeniu działalności. Oferta obejmuje zagadnienia finansów, marketingu, sprzedaży oraz logistyki. Poniżej prezentujemy ogólny zakres naszej działalności: Otoczenie Technologie Odpowiedzialnośd Efektywnośd Perfekcja Zaufanie Ekomomia Zespół 15

16 NASZA PRACA. Główną domeną naszej działalności jest projektowanie i wdrażanie innowacyjnych przedsięwzięd. Nasze usługi obejmują przygotowanie projektów inwestycyjnych oraz pozyskiwania kapitału z różnych źródeł (w tym tzw. funduszy UE). Nasze usługi realizowane są przez zespół, który potwierdził swoje wysokie kwalifikacje biorąc udział w wielu innowacyjnych przedsięwzięciach. Jego optymalny skład jest dobierany z uwzględnieniem typu i rodzaju projektu. Braliśmy udział w ponad 100 projektach. Wszystkie rozpatrzone projekty przedsięwzięd, których celem było uzyskanie dotacji UE zostały pozytywnie ocenione i przeszły pomyślnie wszystkie etapy oceny. Tylko jeden projekt nie został rozpatrzony (z przyczyn niezależnych od nas). Dla naszych klientów wykonaliśmy wiele analiz, prognoz i symulacji finansowych. Współpraca z nami owocowała uzyskaniem oczekiwanego finansowania i wdrożeniem kluczowych przedsięwzięd. Nasze dane archiwalne wskazują, że zawarliśmy i podpisaliśmy 29 umów. Ponadto pomogliśmy ok. 100 klientom bez zawierania umowy. Dotychczas nasze usługi adresowane były głównie do małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Nasi klienci należeli do 16 sektorów. Większośd z nich zainteresowana była usługami, których celem było pozyskanie kapitału. Ilośd umów Usługi świadczone bez zawierania umowy Typ / wielkośd przedsiębiorstw Ilośd sektorów Cel 29 ca. 100 MSP: 28 Duże: 1 16 Kapitał (dotacja, kredyt, pożyczka): 23 16

17 17 SEKTORY 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Energetyka Nieruchomości Spożywcza Rolna Drzewny Meble Metalowy Opakowania Instalacje Stocznie Paliwa Budowlana Okulistyka Tesktylia Motoryzacja Środowisko Energetyka 6% Nieruchomości 6% Spożywczy 16% Rolny 13% Drzewny 13% Meble 3% Metalowy 6% Opakowania 3% Instalacje 3% Stocznie 6% Paliwa 3% Budowlana 3% Okulistyka 3% Tesktylia 3% Motoryzacja 3% Środowisko 6%

18 PROJEKTY KRYTERIUM CELU Diagnoza 6% Analiza 3% List intencyjny 3% Finansowanie - Kredyt 20% Finansowanie - Dotacja 68% 18

19 SKUTECZNOŚD Z przyjemnością I satysfakcją informujemy, że wszystkie rozpatrzone projekty przedsięwzięd zostały bardzo dobrze ocenione i uzyskały stosunkowo dużo punktów. brak osiągnięcia celu 29% (przyczyny niezależne od PWIG) sukces 71% W odniesieniu do projektów, które nie uzyskały wsparcia finansowego UE (ok. 29%), należy podkreślid, że nie osiągnęły one zakładanych celów z przyczyn niezależnych od PWIG. Podstawowymi przyczynami braku osiągnięcia zakładanych celów były: Brak lub niewłaściwe przygotowanie przedsięwzięcia przez klienta. Rezygnacja z przedsięwzięcia. Brak potwierdzenia wykonalności. Brak informacji wymaganych przez instytucję finansującą. Przesadny optymizm dot. wyników działalności. Brak środków finansowych oferowanych w ramach programów. 19

20 PRZYKŁADY PROJEKTÓW PRZEDSIĘWZIĘD. ROLNICTWO. Spółka z branży rolniczej, powołana w 1995 roku, koncentruje swoją działalnośd na uprawach rolnych połączonych z chowem zwierząt. Zasoby pozostające w dyspozycji spółki pozwalają świadczyd usługi okolicznym gospodarstwom rolnym. Spółka ma możliwośd rozwinięcia prowadzonej działalności. Wyniki analizy prowadzonych operacji wskazały na koniecznośd zrealizowania przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie parku maszynowego. Realizacja inwestycji, obejmującej rozszerzenie i podjęcie działalności w zakresie świadczenia usług związanych z rolnictwem dla gospodarstw rolnych była także związana z utworzeniem nowych stanowisk pracy. Przedsiębiorstwo Wdrożeo Innowacji Gospodarczych przeprowadziło czynności mające na celu określenie możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa związanych z rozszerzeniem i podjęciem działalności w zakresie świadczenia usług związanych z rolnictwem dla gospodarstw rolnych. Po przeanalizowaniu wariantów inwestycyjnych opracowano biznes-plan dla przedsięwzięcia o ostatecznie sformułowanym zakresie. Źródłem finansowania przedsięwzięcia, zgodnie z rekomendacją była dotacja przyznana w ramach jednego z programów UE. Przewiduje się, że prowadzona działalnośd będzie wiązad nadwyżki zasobów pozostających w dyspozycji spółki oraz stworzy dodatkowe źródła dochodu dla rolników. Potencjalne korzyści obejmują również wzrost efektywności gospodarowania spółki oraz okolicznych gospodarstw, wzrost przychodów, a także utworzenie nowych stanowisk pracy. ENERGIA Przedsiębiorstwo z branży energetycznej, wyodrębnione w wyniku prywatyzacji w 1991 roku, świadczy usługi w zakresie budownictwa energetycznego i ogólnego. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku konsekwentnie kształtuje silną przewagę konkurencyjną. Zarząd oraz pracownicy szczególną uwagę zwracają na jakośd usług. Przedsiębiorstwo posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 w zakresie działalności projektowej, wytwórczej i budowlanej w branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i ogólnobudowlanej. Zarząd Spółki podjął decyzję o realizacji przedsięwzięcia polegającego na zakupie akcji innej spółki z sektora energetycznego. Przedsiębiorstwo Wdrożeo Innowacji Gospodarczych dokonało przeglądu rynku instytucji finansowych, a następnie przeprowadziło analizę usług i produktów oferowanych przez wybrane instytucje. Po omówieniu z władzami Spółki możliwości finansowania inwestycji, dokonano wstępnego wyboru instytucji finansowych. Następnie przeprowadzono niezbędne analizy i przedstawiono rekomendacje instytucji zainteresowanych finansowaniem przedsięwzięcia. Ostatnim etapem wsparcia PWIG było przygotowanie niezbędnych opracowao i dokumentów oraz podjęcie rozmów mających na celu ustalenie warunków finansowania przedsięwzięcia. Działania podjęte przez PWIG zakooczyły się sukcesem. Instytucja finansująca podjęła decyzję o przyznaniu kredytu. 20

21 ŻYWNOŚD. Przedsiębiorstwo z branży spożywczej powołane w 1996 roku, prowadzi działalnośd w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw polegającą na produkcji soków owocowych i warzywnych. Produkty tego przedsiębiorstwa sprzedawane są na rynku krajowym, a ich jakośd jest doceniona przez klientów. Udział sprzedaży w rynku krajowym sukcesywnie rośnie. Głównymi konkurentami są wiodące firmy z sektora producentów soków i napojów. Firma odniosła sukces w prowadzonej przez siebie działalności i chcąc kontynuowad realizację swojej misji podjęła decyzję o zrealizowaniu przedsięwzięcia, polegającego na modernizacji linii technologicznej. Założono wykorzystanie środków finansowych oferowanych w ramach programów UE. Jest to bardzo ważny i niezbędny etap dostosowania przedsiębiorstwa do zmieniających się preferencji klientów, a także do konkurowania na wymagającym rynku europejskim. Brak podjęcia realizacji przedsięwzięcia mógł mied negatywne konsekwencje dla rozwoju firmy np. perspektywę likwidacji miejsc pracy i zerwania powiązao kooperacyjnych. Przedsiębiorstwo Wdrożeo Innowacji Gospodarczych na podstawie przeprowadzonych analiz (polegających między innymi na zdefiniowaniu silnych stron, szans, słabości i zagrożeo dla firmy) pomogło zidentyfikowad możliwości inwestycyjne. Po przeanalizowaniu wstępnych wariantów inwestycyjnych PWIG dokonało ich selekcji i opracowało wstępną koncepcję przedsięwzięcia. Następnie opracowano biznes-plan przedsięwzięcia, sformułowano jego ostateczny zakres i przedstawiono rekomendację źródeł finansowania. PWIG przygotowało opracowania i dokumenty, które umożliwiły przedsiębiorstwu uzyskanie wsparcia finansowego w ramach jednego z programów UE. Dotacja ta pozwoliła m.in. na alokację większych środków finansowych na działalnośd handlową. Realizacja inwestycji może pozytywnie wpłynąd na wydajnośd produkcji, wyniki finansowe, jak również umożliwid rozszerzenie produkcji o wyroby oczekiwane przez klientów, w efekcie wzmacniając pozycję strategiczną Spółki w sektorze napojów i owoców. Przedsiębiorstwo z branży spożywczej, założone w 1992 roku, koncentruje się na przetwórstwie mięczaków. Oprócz przetwórstwa mięczaków przedsiębiorstwo prowadzi działalnośd w zakresie przetwarzania i konserwowania ryb i produktów rybołówstwa, skupu, przetwórstwa i eksportu runa leśnego, a także owoców leśnych. Firma konsekwentnie rozwija swoją działalnośd od 1992 roku. Uzyskała certyfikat HACCP oraz zgodę na eksport produktów do Unii Europejskiej. Największym problemem rynkowym przedsiębiorstwa była ograniczona podaż produktów będąca konsekwencją ograniczeo wynikających z posiadanych mocy produkcyjnych, a w szczególności przygotowania surowca. Konieczne okazało się przeprowadzenie inwestycji, która poprawi warunki i efektywnośd przechowywania i przetwarzania surowca i wyrobów, polegającej na budowie chłodni wraz z przechowalnią oraz modernizacji i rozbudowie przetwórni. Założono wykorzystanie funduszy oferowanych w ramach jednego z programów UE,. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia było dostosowanie zakładu do wymagao Unii Europejskiej oraz wzrost wartości dodanej. Przedsiębiorstwo Wdrożeo Innowacji Gospodarczych zidentyfikowało działania mające w znacznym stopniu podnieśd moce produkcyjne przedsiębiorstwa i tym samym wpłynąd na wzrost podaży oferowanych przez nie produktów. Po zidentyfikowaniu możliwości inwestycyjnych opracowano warianty inwestycyjne, a następnie przeprowadzono ich analizę i selekcję. Zakres działao obejmował także zdefiniowanie źródeł finansowania przedsięwzięcia i opracowaniu biznes-planu dla ostatecznie sformułowanego zakresu inwestycji. Dotacja z funduszy europejskich, którą otrzymało przedsiębiorstwo dzięki projektowi inwestycyjnemu zrealizowanego przez PWIG, umożliwiła przeprowadzenie inwestycji. W ten sposób uniknięto negatywnych konsekwencji, mogących wpłynąd na obecną działalnośd 21

22 firmy. Dzięki pomocy z UE przedsiębiorstwo poprawi swoją pozycję konkurencyjną i stworzy warunki do dalszego dynamicznego rozwoju. Oczekuje się, że uzyskane wsparcie finansowe wpłynie pozytywnie na osiągane wyniki działalności. W ten sposób spółka może uniknąd zakłóceo płynności finansowej oraz optymalnie alokowad zasoby w kolejne przedsięwzięcia rozwojowe. MEBLE Przedsiębiorstwo z branży meblarskiej, założone w 1980 roku jako niewielki zakład rodzinny, obecnie specjalizuje się w produkcji stelaży do mebli wypoczynkowych oraz krzeseł. Przyjęta strategia rozwoju przedsiębiorstwa realizowana jest konsekwentnie od ponad 20 lat. Produkty przedsiębiorstwa obecne są na rynkach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przedsiębiorstwo prowadzi działalnośd na obszarze charakteryzującym się stosunkowo dużym bezrobociem. Chcąc dopasowad możliwości produkcyjne do wymagao klientów, przedsiębiorstwo zamierza dokonad inwestycji, polegającej na rozbudowie oraz modernizacji parku maszynowego przedsiębiorstwa, obejmującej również wdrażanie technologii przyczyniających się do redukcji niepożądanego oddziaływania na środowisko. W wyniku realizacji projektu przewiduje się wzrost produkcji oraz stopnia zaspokojenia popytu na wyroby przedsiębiorstwa, poprawę oddziaływania na środowisko oraz wzrost zatrudnienia, który spowoduje znaczącą redukcję bezrobocia w miejscowości, w której zlokalizowane jest Przedsiębiorstwo. W efekcie przedsięwzięcie ma umożliwid utrzymanie silnej przewagi konkurencyjnej. Biorąc pod uwagę priorytety wynikające z potrzeb klientów oraz wymagao rynku Przedsiębiorstwo Wdrożeo Innowacji Gospodarczych zidentyfikowało możliwości inwestycyjne przedsiębiorstwa, określiło także potencjalne źródła finansowania inwestycji - w tym dotacje UE. Środki finansowe uzyskane w ramach programu UE pozwolą na realizację niezbędnych inwestycji, a także na dysponowanie kapitałem potrzebnym do finansowania bieżącej działalności. Po analizie wariantów inwestycyjnych eksperci PWIG stwierdzili między innymi, że realizacja inwestycji wpłynie m.in. na ilośd oferowanych miejsc pracy (wzrost) oraz zabezpieczy przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko rozwijającego się przedsiębiorstwa. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zaspokojona zostanie również większośd bieżących potrzeb inwestycyjnych. Nie wyczerpuje ono jednak konieczności i możliwości dalszego inwestowania. 22

23 Przedsiębiorstwo Wdrożeo Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o Bydgoszcz; ul. Żyzna 15; tel./fax.: ; KRS ; Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: ,00 PLN NIP ; REGON

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2014 Spis treści 1. O Grupie Kapitałowej LOTOS... 5 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie Kapitałowej LOTOS... 6 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo