PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ INNOWACJI GOSPODARCZYCH. 10 rocznica. Pierwsza dekada działalności przegląd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ INNOWACJI GOSPODARCZYCH. 10 rocznica. Pierwsza dekada działalności przegląd."

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ INNOWACJI GOSPODARCZYCH 10 rocznica Pierwsza dekada działalności przegląd. Bydgoszcz - Luty 2009

2 SPIS TREŚCI. Spis treści. 2 Założyciel 3 Firma. 9 Profil. 9 Misja. 9 Wizja. 9 Własnośd. 9 Zarząd. 10 Najważniejsi eksperci. 11 Jarosław Chudecki 11 Krzysztof Liminowicz 11 Tadeusz Kuźmioski 12 Jacek Lesiewski 12 Historia 13 Kluczowe fakty 13 Ramowy zakres działalności 15 Nasza praca. 16 Sektory 17 Projekty kryterium celu 18 Skutecznośd 19 Przykłady projektów przedsięwzięd. 20 2

3 W siedzibie banku SEB. Sztokholm (Szwecja 2001) ZAŁOŻYCIEL Mgr inż. Krzysztof Liminowicz, M.B.A. Prezes Zarządu 3

4 Założyciel przedsiębiorstwa rozpoczął karierę zawodową w 1992 roku, jako absolwent Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy. W czasie studiów szczególną uwagę zwrócił na wykorzystanie nowych technologii w pracach inżynierskich, a w szczególności technologii informatycznych wykorzystywanych w projektowaniu. Tematem pracy dyplomowej była Symulacja komputerowa stanów pracy silnika indukcyjnego trójfazowego. Była ona poświęcona konstruowaniu Dyplom: Magister inżynier elektryk konstruowania silników indukcyjnych. Certyfikat: Trening przywództwa. silników indukcyjnych trójfazowych. W istocie wykonano innowacyjny program komputerowy wykorzystywany do W 1992 roku rozpoczął pracę w Bydgoszcz Coca-Cola Bottlers Sp. z o.o. biorąc udział we wdrożeniu procesów oraz procedur związanych z elektronicznym przetwarzaniem danych. W 1993 roku został awansowany i powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Logistyki. W tym samym okresie rozpoczął studia podyplomowe w Międzynarodowej Szkole Zarządzania (później znana jak Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmioskiego, a obecnie jako Akademia Koźmioskiego). Był to prestiżowy program realizowany we współpracy z renomowanymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Decyzja o podjęciu studiów MBA w Polsce pozwoliła m.in. na poznanie i zastosowanie najnowszej wiedzy z zakresu biznesu i zarządzania. W ten sposób uzyskał unikalną możliwośd zastosowania najnowszych międzynarodowych koncepcji biznesowych osadzonych w realiach Polski. Prawdopodobnie właśnie taka sytuacja stworzyła rzetelne podstawy dalszej kariery zawodowej. Studia MBA ukooczył z najlepszym wynikiem. Został nagrodzony za zajęcie pierwszego miejsca w rankingu słuchaczy. Ponadto uzyskał nagrodę za pracę dyplomową. Dyplom: Master of Business Administration 4

5 W 1995 roku został powołany na stanowisko członka zarządu przedsiębiorstwa, którego celem było uruchomienie działalności w zakresie transportu lotniczego. W maju 1995 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Uroczystość aktu erekcyjnego (1995). Na zdjęciu od lewej: Minister Infrastruktury i Transportu, Pan Bogusław Liberadzki, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Pan Stanisław Sosnowski, Wiceprezydent Miasta, Pan Stefan Pastuszewski i Krzysztof Liminowicz (w kapeluszu). W istocie był on współodpowiedzialny za uruchomienie operacji portu lotniczego w Bydgoszczy. Jego działalnośd została rozpoczęta w 1996 roku. Spotkanie na lotnisku (1995). Na zdjęciu: Generał Mirosław Hermaszewski (pilot i kosmonauta; pierwszy z prawej) w rozmowie z Krzysztofem Liminowicz (w środku, w garniturze) 5

6 Terminal. W tym miejscu należy podkreślid, że sukcesy portu lotniczego są efektem pracy wielu osób biorących udział w przedsięwzięciu, a w szczególności jego pracowników. Powyżej przedstawiono zdjęcie terminalu pasażerskiego portu lotniczego w Bydgoszczy. W 1998 roku Krzysztof Liminowicz był zaangażowany w projekt, którego nadrzędnym celu było powołanie rynku hurtowego. Pracował także na stanowisku Materials Manager w AMP Polska Sp. z o.o. W tym czasie kilkukrotnie przebywał w Holandii. W 2000 roku został zaszczycony propozycją udziału w pracach Gabinetu Politycznego Ministra Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej. Forum Ministerialne (UNEP, 2000, Malmō, Szwecja). Na zdjęciu: delegacja Rządu Rzeczpospolitej Polskiej (Krzysztof Liminowicz, pierwszy z prawej). 6

7 Mniej więcej w tym samym okresie został on powołany na stanowisko Doradcy Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.. W 2001 roku po wdrożeniu nowej struktury organizacyjnej objął stanowisko Dyrektora Departamentu. W swoim biurze w Warszawie, kierując departamentem. W tym samym roku Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) stał się akcjonariuszem BOŚ S.A. Krzysztof Liminowicz został zaproszony do udziału w nowych projektach. W ramach swoich obowiązków dołączył do grupy trenerów sprzedażowych szkolonych w Polsce i Szwecji. Uzyskał autoryzację BOŚ S.A. oraz SEB jako trener sprzedażowy. W uznaniu zasług Krzysztofa Liminowicza w projektowaniu i wdrożeniu nowej struktury organizacyjnej centrali banku Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. wystosował do niego list uznania. Szkolenie w Szwecji (2001). 7

8 W 2008 roku Krzysztof Liminowicz został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi na podstawie decyzji podjętej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W imieniu Prezydenta odznaczenie zostało wręczone przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Pana Rafała Bruskiego oraz Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego Pana Dariusza Kurzawę. Uroczystośd odbyła się dnia 03 czerwca 2008 roku (zdjęcie poniżej). Obecnie Krzysztof Liminowicz jest Prezesem Zarządu oraz ekspertem. Jest także strategicznym udziałowcem Przedsiębiorstwa Wdrożeo Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o. 8

9 FIRMA. PROFIL. Nazwa firmy odzwierciedla jej misję i cele. Jej główną domeną jest identyfikacja i wdrożenie innowacyjnych rozwiązao. W ofercie szczególną uwagę mogą zwrócid unikalne komplementarne usługi handlowe, finansowe i konsultingowe. Obecnie nasze produkty i usługi adresowane są do małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji oraz klientów indywidualnych. Oferta firmy obejmuje trzy główne obszary: 1. PWIG usługi konsultacyjne. Projektowanie i planowanie przedsięwzięd. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązao wykorzystujących technologie informatyczne. Analiza i opracowania dokumentacji w celu uzyskania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej oraz pozyskania kapitału z innych źródeł. 2. Capital Assistant usługi finansowe. Głównym celem oferowanych usług jest pozyskanie kapitału potrzebnego przedsiębiorcom do uruchomienia i rozwinięcia działalności, zakupu maszyn i urządzeo, budowy domu, zakupu mieszkania itd. 3. Trade Assistant usługi handlowe. Poszukiwanie w kraju i za granicą klientów i dostawców surowców, materiałów oraz. Oferowany pakiet usług obejmuje także zarządzanie produkcją na zlecenie oraz zarządzanie procesem realizacji zleceo. MISJA. Przedsiębiorstwo Wdrożeo Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o. projektuje, tworzy i wdraża oczekiwane produkty i usługi w optymalnie wydajny sposób. W ten sposób Tworzy nowe bogactwo społeczeostwa. WIZJA. Firma koncentruje działalnośd na definiowania i wdrożeniu strategii. Jest to przedsiębiorstwo marketingowe zajmujące się działaniami o dużej wartości dodanej. Firma zarządza przedsięwzięciami na wszystkich etapach ich rozwoju. WŁASNOŚD. Wszystkie udziały należą do osób fizycznych. Głównym udziałowcem jest założyciel. Zakłada się partycypowanie pracowników w kapitale zakładowym do wartości 10%. Struktura kapitałowa firmy zapewnia sprawny przebieg procesów decyzyjnych i koncentrację na głównych kompetencjach. Jest odzwierciedleniem zaangażowania założyciela w początkowej fazie rozwoju. 9

10 ZARZĄD. Firmą kieruje jej założyciel - Krzysztof Liminowicz. Posiada on wykształcenie wyższe (mgr inż. el. oraz MBA Master of Business Administration). Biegle posługuje się językiem angielskim. W przeszłości posługiwał się językiem rosyjskim. Kształcił się w kraju i za granicą. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę na odpowiedzialnych stanowiskach. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w Bydgoszcz Coca-Cola Bottlers Sp. z o.o. gdzie był odpowiedzialny za elektroniczne przetwarzanie danych (EDP). Był Dyrektorem Departamentu Banku notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wcześniej był Doradcą Prezesa Zarządu Banku oraz Doradcą Ministra (w Rządzie RP kierowanym przez Pana Jerzego Buzka). Pracował na stanowisku Wiceprezesa Zarządu spółki akcyjnej związanej z transportem lotniczym. Obejmował stanowiska kierownicze w międzynarodowych firmach. Wykładowca na szkoleniach z zakresu marketingu, sprzedaży oraz logistyki. Uczestniczył w szkoleniach krajowych i zagranicznych. Trener sprzedażowy autoryzowany przez międzynarodową grupę finansową. Od 1999 r. prowadzi Przedsiębiorstwo Wdrożeo Innowacji Gospodarczych (PWIG). Brał udział w wielu przedsięwzięciach gospodarczych. Autor wielu biznes-planów, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych oraz analiz finansowych. Obecnie - Prezes Zarządu oraz Ekspert. Pan Liminowicz jest głównym udziałowcem Przedsiębiorstwa Wdrożeo Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o. 10

11 NAJWAŻNIEJSI EKSPERCI. JAROSŁAW CHUDECKI ( urodzony w 1961r.), magister ekonomii Główny ekspert. Posiada rozległe doświadczenie zarządcze i merytoryczne wyniesione z pracy na stanowiskach kierowniczych w różnych instytucjach bankowych. Karierę zawodową rozpoczął w 1985 r. w Narodowym Banku Polskim. Ostatnio Prezes Zarządu Banku notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe obejmuje przygotowanie i wdrożenie projektów o charakterze restrukturyzacyjnym (organizacyjnym i finansowym). Uczestnik wielu prestiżowych kursów i szkoleo specjalistycznych organizowanych między innymi przez The World Bank Development Institute oraz Amsterdam Institute of Finance. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Autor wielu biznes-planów, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych oraz analiz finansowych. KRZYSZTOF LIMINOWICZ (urodzony w 1966r.), wykształcenie wyższe Ekspert Wykształcenie wyższe (mgr inż. el. oraz MBA Master of Business Administration). Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę na odpowiedzialnych stanowiskach. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w Bydgoszcz Coca-Cola Bottlers Sp. z o.o. gdzie był odpowiedzialny za elektroniczne przetwarzanie danych (EDP). Był Dyrektorem Departamentu Banku notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wcześniej Doradca Prezesa Zarządu Banku. Były Doradca Ministra (w Rządzie RP kierowanym przez Pana Jerzego Buzka) oraz Wiceprezes Zarządu w spółce akcyjnej związanej z transportem lotniczym. Stanowiska kierownicze w międzynarodowych firmach. Wykładowca na szkoleniach z zakresu marketingu, sprzedaży oraz logistyki. Trener sprzedażowy autoryzowany przez międzynarodową grupę finansową. Uczestniczył w szkoleniach krajowych i zagranicznych. Od 1999 r. prowadzi Przedsiębiorstwo Wdrożeo Innowacji Gospodarczych (PWIG). Brał udział w wielu przedsięwzięciach gospodarczych. Autor wielu biznes-planów, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych oraz analiz finansowych. Obecnie - Prezes Zarządu oraz Ekspert. Pan Liminowicz jest głównym udziałowcem Przedsiębiorstwa Wdrożeo Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o. 11

12 TADEUSZ KUŹMIOSKI ( urodzony w 1953r.), wykształcenie wyższe Ekspert Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (magister administracji) oraz studiów podyplomowych z zakresu gospodarki nieruchomościami na Uniwersytecie Warmiosko- Mazurskim w Olsztynie. Pracował na wysokich stanowiskach kierując pionami finansowo-ekonomicznymi dużych jednostek gospodarczych, organizował i kierował spółkami prawa handlowego o profilu produkcyjnym, usługowym i handlowym. Jako konsultant i doradca specjalizuje się w problematyce rynku nieruchomości, ekonomiczno-finansowej i zarządzania dużymi jednostkami. Jest właścicielem Kancelarii Nieruchomości. JACEK LESIEWSKI (urodzony w 1955r.), wykształcenie wyższe Ekspert Wykształcenie wyższe ekonomiczne (mgr ekonomii). Szerokie doświadczenie zawodowe nagromadzone w wyniku realizacji odpowiedzialnych zadao na różnych szczeblach zarządzania w przemyśle, transporcie, handlu, doradztwie i bankowości. Pracował w firmach polskich i międzynarodowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie studiów wykonalności, projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych. Uczestniczył w specjalistycznych szkoleniach organizowanych m.in. przez: Stanford School of Business, International Financial Corporation, Narodowy Bank Polski, ING Bank, The National Agency of Industry and Trade, Copenhagen. 12

13 HISTORIA Przedsiębiorstwo Wdrożeo Innowacji Gospodarczych zostało zarejestrowane 08 lipca 1999r. Zasadniczo można wyróżnid dwie fazy dotychczasowej działalności i rozwoju firmy: działalnośd osoby fizycznej (działalnośd gospodarcza założyciela Krzysztofa Liminowicz) działalnośd osoby prawnej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka została powołana poprzez zmianę formuły prawnej działalności prowadzonej przez Krzysztofa Liminowicz). 2005/2006 zmiana formuły prawnej osoby prawna(spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Osoba fizyczna(działalnośd gospodarcza założyciela). KLUCZOWE FAKTY Firma została zarejestrowana w 1999 roku jako działalnośd gospodarcza założyciela Krzysztofa Liminowicz. Pierwsze zlecenie dotyczyło restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej urzędnicy wyższego szczebla nie mogą prowadzid działalności gospodarczej. Stąd, w związku z powołaniem na stanowisko Doradcy Ministra, Krzysztof Liminowicz był zmuszony zaprzestad prowadzenia działalności Gospodarczej w okresie Działalnośd Przedsiębiorstwa Wdrożeo Innowacji Gospodarczych została wznowiona w drugiej połowie 2002 roku. W tym czasie przedsiębiorstwa napotykały trudności z zachowaniem płynności finansowej. Pierwsze zlecenie obejmowało udzielnie wsparcia w celu powiększenia kapitału obrotowego firmy (MSP). Pierwszy tzw. projekt unijny tzn. usługa, której celem było uzyskanie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, został zlecony w 2003 roku. Jak się później okazało przedsięwzięcie było tak trudne, że inne przedsiębiorstwa odmówiły udziału w tym projekcie. W tej sytuacji właściciele Biuro w Bydgoszczy ( ). 13

14 i zarząd przedsiębiorstwa byli zmuszeni zwrócid się o wsparcie do Przedsiębiorstwa Wdrożeo Innowacji Gospodarczych. Projekt zakooczył się sukcesem. Była to przysłowiowa woda na młyn. Pojawiało się coraz więcej zleceo. Klienci polecali sobie wzajemnie usługi firmy. W celu zapewnienia sprawnej komunikacji z klientami podjęto decyzję o uruchomieniu portalu internetowego (www.pwig.pl). W 2004 roku w związku z rosnącą ilością klientów oraz w celu zapewnienia oczekiwanej, dotychczasowej wysokiej jakości świadczonych usług powołano zespół ekspertów. Głównym ekspertem został Jarosław Chudecki. W praktyce okazało się, że komunikacja za pomocą portalu internetowego nie jest wystarczająca, dlatego w 2005 roku po raz pierwszy wydano biuletyn PWIG. Jest on publikowany w języku polskim i angielskim w zależności od potrzeb. Na przełomie 2005 i 2006 roku zmieniono formułę prawną działalności. Została powołania osoba prawna. Od stycznia 2006 roku działalnośd prowadzona jest w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma spółki (tj. jej nazwa) pozostała bez zmian. Kapitał zakładowy ,00 PLN. Siedziba Spółki znajduje się w Bydgoszczy. Spółka jest wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy): W 2007 roku wprowadzono nową koncepcję marketingową działalności. Od tego czasu usługi są oferowane pod trzema markami tj.: usługi konsultacyjne Projektowanie i planowanie projektów przedsięwzięd. Doradztwo unijne. Innowacje. Usługi finansowe. Kredyty i pożyczki. Dotacje. Nieruchomości. Usługi handlowe. Marketing. Zakupy i sprzedaż. Produkcja na zlecenie. W tym samym roku zawarto i podpisano umowy z Deutsche Bank PBC S.A. i BZ WBK S.A. Ponadto uruchomiono portale internetowe dla poszczególnych usług: Oddział w Warszawie został powołany na przełomie 2007 i 2008 roku. Biuro było zlokalizowane w budynku Metropolitan w centrum Warszawy. W 2008 roku nawiązano współpracę z Rambøll Polska Sp. z o.o. Umowa została zawarta i podpisana w drugiej połowie 2008 roku. Od 2008 roku Przedsiębiorstwo oferuje wsparcie także dla tzw. projektów środowiskowych. Oddział w Warszawie ( ) był zlokalizowany w centrum miasta. Na zdjęciu: budynek Metropolitan. 14

15 RAMOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Nasza działalnośd oparta jest na zaufaniu oraz zachowaniu dyskrecji. Problemy, z którymi stykają się nasi klienci są dla nas wyzwaniem. Proponujemy Paostwu usługi, które w naszym zamierzeniu mają dopomóc w prowadzeniu działalności. Oferta obejmuje zagadnienia finansów, marketingu, sprzedaży oraz logistyki. Poniżej prezentujemy ogólny zakres naszej działalności: Otoczenie Technologie Odpowiedzialnośd Efektywnośd Perfekcja Zaufanie Ekomomia Zespół 15

16 NASZA PRACA. Główną domeną naszej działalności jest projektowanie i wdrażanie innowacyjnych przedsięwzięd. Nasze usługi obejmują przygotowanie projektów inwestycyjnych oraz pozyskiwania kapitału z różnych źródeł (w tym tzw. funduszy UE). Nasze usługi realizowane są przez zespół, który potwierdził swoje wysokie kwalifikacje biorąc udział w wielu innowacyjnych przedsięwzięciach. Jego optymalny skład jest dobierany z uwzględnieniem typu i rodzaju projektu. Braliśmy udział w ponad 100 projektach. Wszystkie rozpatrzone projekty przedsięwzięd, których celem było uzyskanie dotacji UE zostały pozytywnie ocenione i przeszły pomyślnie wszystkie etapy oceny. Tylko jeden projekt nie został rozpatrzony (z przyczyn niezależnych od nas). Dla naszych klientów wykonaliśmy wiele analiz, prognoz i symulacji finansowych. Współpraca z nami owocowała uzyskaniem oczekiwanego finansowania i wdrożeniem kluczowych przedsięwzięd. Nasze dane archiwalne wskazują, że zawarliśmy i podpisaliśmy 29 umów. Ponadto pomogliśmy ok. 100 klientom bez zawierania umowy. Dotychczas nasze usługi adresowane były głównie do małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Nasi klienci należeli do 16 sektorów. Większośd z nich zainteresowana była usługami, których celem było pozyskanie kapitału. Ilośd umów Usługi świadczone bez zawierania umowy Typ / wielkośd przedsiębiorstw Ilośd sektorów Cel 29 ca. 100 MSP: 28 Duże: 1 16 Kapitał (dotacja, kredyt, pożyczka): 23 16

17 17 SEKTORY 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Energetyka Nieruchomości Spożywcza Rolna Drzewny Meble Metalowy Opakowania Instalacje Stocznie Paliwa Budowlana Okulistyka Tesktylia Motoryzacja Środowisko Energetyka 6% Nieruchomości 6% Spożywczy 16% Rolny 13% Drzewny 13% Meble 3% Metalowy 6% Opakowania 3% Instalacje 3% Stocznie 6% Paliwa 3% Budowlana 3% Okulistyka 3% Tesktylia 3% Motoryzacja 3% Środowisko 6%

18 PROJEKTY KRYTERIUM CELU Diagnoza 6% Analiza 3% List intencyjny 3% Finansowanie - Kredyt 20% Finansowanie - Dotacja 68% 18

19 SKUTECZNOŚD Z przyjemnością I satysfakcją informujemy, że wszystkie rozpatrzone projekty przedsięwzięd zostały bardzo dobrze ocenione i uzyskały stosunkowo dużo punktów. brak osiągnięcia celu 29% (przyczyny niezależne od PWIG) sukces 71% W odniesieniu do projektów, które nie uzyskały wsparcia finansowego UE (ok. 29%), należy podkreślid, że nie osiągnęły one zakładanych celów z przyczyn niezależnych od PWIG. Podstawowymi przyczynami braku osiągnięcia zakładanych celów były: Brak lub niewłaściwe przygotowanie przedsięwzięcia przez klienta. Rezygnacja z przedsięwzięcia. Brak potwierdzenia wykonalności. Brak informacji wymaganych przez instytucję finansującą. Przesadny optymizm dot. wyników działalności. Brak środków finansowych oferowanych w ramach programów. 19

20 PRZYKŁADY PROJEKTÓW PRZEDSIĘWZIĘD. ROLNICTWO. Spółka z branży rolniczej, powołana w 1995 roku, koncentruje swoją działalnośd na uprawach rolnych połączonych z chowem zwierząt. Zasoby pozostające w dyspozycji spółki pozwalają świadczyd usługi okolicznym gospodarstwom rolnym. Spółka ma możliwośd rozwinięcia prowadzonej działalności. Wyniki analizy prowadzonych operacji wskazały na koniecznośd zrealizowania przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie parku maszynowego. Realizacja inwestycji, obejmującej rozszerzenie i podjęcie działalności w zakresie świadczenia usług związanych z rolnictwem dla gospodarstw rolnych była także związana z utworzeniem nowych stanowisk pracy. Przedsiębiorstwo Wdrożeo Innowacji Gospodarczych przeprowadziło czynności mające na celu określenie możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa związanych z rozszerzeniem i podjęciem działalności w zakresie świadczenia usług związanych z rolnictwem dla gospodarstw rolnych. Po przeanalizowaniu wariantów inwestycyjnych opracowano biznes-plan dla przedsięwzięcia o ostatecznie sformułowanym zakresie. Źródłem finansowania przedsięwzięcia, zgodnie z rekomendacją była dotacja przyznana w ramach jednego z programów UE. Przewiduje się, że prowadzona działalnośd będzie wiązad nadwyżki zasobów pozostających w dyspozycji spółki oraz stworzy dodatkowe źródła dochodu dla rolników. Potencjalne korzyści obejmują również wzrost efektywności gospodarowania spółki oraz okolicznych gospodarstw, wzrost przychodów, a także utworzenie nowych stanowisk pracy. ENERGIA Przedsiębiorstwo z branży energetycznej, wyodrębnione w wyniku prywatyzacji w 1991 roku, świadczy usługi w zakresie budownictwa energetycznego i ogólnego. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku konsekwentnie kształtuje silną przewagę konkurencyjną. Zarząd oraz pracownicy szczególną uwagę zwracają na jakośd usług. Przedsiębiorstwo posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 w zakresie działalności projektowej, wytwórczej i budowlanej w branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i ogólnobudowlanej. Zarząd Spółki podjął decyzję o realizacji przedsięwzięcia polegającego na zakupie akcji innej spółki z sektora energetycznego. Przedsiębiorstwo Wdrożeo Innowacji Gospodarczych dokonało przeglądu rynku instytucji finansowych, a następnie przeprowadziło analizę usług i produktów oferowanych przez wybrane instytucje. Po omówieniu z władzami Spółki możliwości finansowania inwestycji, dokonano wstępnego wyboru instytucji finansowych. Następnie przeprowadzono niezbędne analizy i przedstawiono rekomendacje instytucji zainteresowanych finansowaniem przedsięwzięcia. Ostatnim etapem wsparcia PWIG było przygotowanie niezbędnych opracowao i dokumentów oraz podjęcie rozmów mających na celu ustalenie warunków finansowania przedsięwzięcia. Działania podjęte przez PWIG zakooczyły się sukcesem. Instytucja finansująca podjęła decyzję o przyznaniu kredytu. 20

21 ŻYWNOŚD. Przedsiębiorstwo z branży spożywczej powołane w 1996 roku, prowadzi działalnośd w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw polegającą na produkcji soków owocowych i warzywnych. Produkty tego przedsiębiorstwa sprzedawane są na rynku krajowym, a ich jakośd jest doceniona przez klientów. Udział sprzedaży w rynku krajowym sukcesywnie rośnie. Głównymi konkurentami są wiodące firmy z sektora producentów soków i napojów. Firma odniosła sukces w prowadzonej przez siebie działalności i chcąc kontynuowad realizację swojej misji podjęła decyzję o zrealizowaniu przedsięwzięcia, polegającego na modernizacji linii technologicznej. Założono wykorzystanie środków finansowych oferowanych w ramach programów UE. Jest to bardzo ważny i niezbędny etap dostosowania przedsiębiorstwa do zmieniających się preferencji klientów, a także do konkurowania na wymagającym rynku europejskim. Brak podjęcia realizacji przedsięwzięcia mógł mied negatywne konsekwencje dla rozwoju firmy np. perspektywę likwidacji miejsc pracy i zerwania powiązao kooperacyjnych. Przedsiębiorstwo Wdrożeo Innowacji Gospodarczych na podstawie przeprowadzonych analiz (polegających między innymi na zdefiniowaniu silnych stron, szans, słabości i zagrożeo dla firmy) pomogło zidentyfikowad możliwości inwestycyjne. Po przeanalizowaniu wstępnych wariantów inwestycyjnych PWIG dokonało ich selekcji i opracowało wstępną koncepcję przedsięwzięcia. Następnie opracowano biznes-plan przedsięwzięcia, sformułowano jego ostateczny zakres i przedstawiono rekomendację źródeł finansowania. PWIG przygotowało opracowania i dokumenty, które umożliwiły przedsiębiorstwu uzyskanie wsparcia finansowego w ramach jednego z programów UE. Dotacja ta pozwoliła m.in. na alokację większych środków finansowych na działalnośd handlową. Realizacja inwestycji może pozytywnie wpłynąd na wydajnośd produkcji, wyniki finansowe, jak również umożliwid rozszerzenie produkcji o wyroby oczekiwane przez klientów, w efekcie wzmacniając pozycję strategiczną Spółki w sektorze napojów i owoców. Przedsiębiorstwo z branży spożywczej, założone w 1992 roku, koncentruje się na przetwórstwie mięczaków. Oprócz przetwórstwa mięczaków przedsiębiorstwo prowadzi działalnośd w zakresie przetwarzania i konserwowania ryb i produktów rybołówstwa, skupu, przetwórstwa i eksportu runa leśnego, a także owoców leśnych. Firma konsekwentnie rozwija swoją działalnośd od 1992 roku. Uzyskała certyfikat HACCP oraz zgodę na eksport produktów do Unii Europejskiej. Największym problemem rynkowym przedsiębiorstwa była ograniczona podaż produktów będąca konsekwencją ograniczeo wynikających z posiadanych mocy produkcyjnych, a w szczególności przygotowania surowca. Konieczne okazało się przeprowadzenie inwestycji, która poprawi warunki i efektywnośd przechowywania i przetwarzania surowca i wyrobów, polegającej na budowie chłodni wraz z przechowalnią oraz modernizacji i rozbudowie przetwórni. Założono wykorzystanie funduszy oferowanych w ramach jednego z programów UE,. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia było dostosowanie zakładu do wymagao Unii Europejskiej oraz wzrost wartości dodanej. Przedsiębiorstwo Wdrożeo Innowacji Gospodarczych zidentyfikowało działania mające w znacznym stopniu podnieśd moce produkcyjne przedsiębiorstwa i tym samym wpłynąd na wzrost podaży oferowanych przez nie produktów. Po zidentyfikowaniu możliwości inwestycyjnych opracowano warianty inwestycyjne, a następnie przeprowadzono ich analizę i selekcję. Zakres działao obejmował także zdefiniowanie źródeł finansowania przedsięwzięcia i opracowaniu biznes-planu dla ostatecznie sformułowanego zakresu inwestycji. Dotacja z funduszy europejskich, którą otrzymało przedsiębiorstwo dzięki projektowi inwestycyjnemu zrealizowanego przez PWIG, umożliwiła przeprowadzenie inwestycji. W ten sposób uniknięto negatywnych konsekwencji, mogących wpłynąd na obecną działalnośd 21

22 firmy. Dzięki pomocy z UE przedsiębiorstwo poprawi swoją pozycję konkurencyjną i stworzy warunki do dalszego dynamicznego rozwoju. Oczekuje się, że uzyskane wsparcie finansowe wpłynie pozytywnie na osiągane wyniki działalności. W ten sposób spółka może uniknąd zakłóceo płynności finansowej oraz optymalnie alokowad zasoby w kolejne przedsięwzięcia rozwojowe. MEBLE Przedsiębiorstwo z branży meblarskiej, założone w 1980 roku jako niewielki zakład rodzinny, obecnie specjalizuje się w produkcji stelaży do mebli wypoczynkowych oraz krzeseł. Przyjęta strategia rozwoju przedsiębiorstwa realizowana jest konsekwentnie od ponad 20 lat. Produkty przedsiębiorstwa obecne są na rynkach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przedsiębiorstwo prowadzi działalnośd na obszarze charakteryzującym się stosunkowo dużym bezrobociem. Chcąc dopasowad możliwości produkcyjne do wymagao klientów, przedsiębiorstwo zamierza dokonad inwestycji, polegającej na rozbudowie oraz modernizacji parku maszynowego przedsiębiorstwa, obejmującej również wdrażanie technologii przyczyniających się do redukcji niepożądanego oddziaływania na środowisko. W wyniku realizacji projektu przewiduje się wzrost produkcji oraz stopnia zaspokojenia popytu na wyroby przedsiębiorstwa, poprawę oddziaływania na środowisko oraz wzrost zatrudnienia, który spowoduje znaczącą redukcję bezrobocia w miejscowości, w której zlokalizowane jest Przedsiębiorstwo. W efekcie przedsięwzięcie ma umożliwid utrzymanie silnej przewagi konkurencyjnej. Biorąc pod uwagę priorytety wynikające z potrzeb klientów oraz wymagao rynku Przedsiębiorstwo Wdrożeo Innowacji Gospodarczych zidentyfikowało możliwości inwestycyjne przedsiębiorstwa, określiło także potencjalne źródła finansowania inwestycji - w tym dotacje UE. Środki finansowe uzyskane w ramach programu UE pozwolą na realizację niezbędnych inwestycji, a także na dysponowanie kapitałem potrzebnym do finansowania bieżącej działalności. Po analizie wariantów inwestycyjnych eksperci PWIG stwierdzili między innymi, że realizacja inwestycji wpłynie m.in. na ilośd oferowanych miejsc pracy (wzrost) oraz zabezpieczy przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko rozwijającego się przedsiębiorstwa. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zaspokojona zostanie również większośd bieżących potrzeb inwestycyjnych. Nie wyczerpuje ono jednak konieczności i możliwości dalszego inwestowania. 22

23 Przedsiębiorstwo Wdrożeo Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o Bydgoszcz; ul. Żyzna 15; tel./fax.: ; KRS ; Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: ,00 PLN NIP ; REGON

Lista referencyjna. Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014

Lista referencyjna. Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014 Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów Lista referencyjna PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014 PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ INNOWACJI GOSPODARCZYCH 2015-01-02 1. Firma doradcza.

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie: wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu.

Wykształcenie: wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. Krzysztof Misiak Członek rady Nadzorczej, lat 35 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. 15.03.1995-15.03.1998 Centrum Operacji Kapitałowych Bank Handlowy SA - Analityk finansowy

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY INWESTYCYJNE

PROJEKTY INWESTYCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ INNOWACJI GOSPODARCZYCH SP. Z O.O. BUSINESS INNOVATING FIRM PROJEKTY INWESTYCYJNE Już od kilku lat wspieramy przedsiębiorców w zakresie przygotowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r.

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r. Informacje wymagane na podstawie 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO o powołanych w 25.02.2015 r. członkach Rady Nadzorczej AdMassive Group S.A. Pan Marcin Sznyra Marcin Sznyra Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie. Wrocław 2009

Informacje o firmie. Wrocław 2009 Informacje o firmie Wrocław 2009 Informacje ogólne Rok założenia: 1990 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Wyniki finansowe Grupy Arteria po 3Q 2013 100 80 Zysk netto przyp. jedn. dominującej [mln PLN] 60 40 20 EBITDA Zysk z działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 1 maj 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Rada Programowa Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie I kwartału 2015 roku segmenty działalności 41% 51% 8% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Przychody

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.07.2012r. 30.09.2012r. Bydgoszcz, dnia 08.11.2012 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Informacje o członkach Zarządu

Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE"), w uzupełnieniu raportu nr 18/2016 z dnia 22 marca 2016 r., przekazuje informacje

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. ZARZĄDU M4B Spółka Akcyjna Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE. ZARZĄDU M4B Spółka Akcyjna Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU M4B Spółka Akcyjna Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011. I. Charakterystyka Spółki Spółka M4B S.A. powstała w wyniku przekształcenia z M4B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

-termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2017

-termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2017 Paweł Jankowski Prezes Zarządu a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, - imię i nazwisko, pełniona

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DOMENA DZIAŁALNOŚCI Podstawowym obszarem specjalizacji biznesowej jest doradztwo i pośrednictwo finansowe dla firm w zakresie: o Pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie trzech kwartałów 2015 roku 52% 43% 4% 1% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Pozostałe przychody

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 21/2017 2017-06-08 Temat: Powołanie Członków Zarządu X kadencji Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe "Orbis" S.A. informuje, że w dniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna ZA OKRES OD 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Gliwice, czerwiec 2013 r. Strona 1 1. Podstawowe dane o Spółce 1.1 Dane spółki Nazwa firmy: KCSP

Bardziej szczegółowo

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe.

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe. Nasze rozwiązania zawsze powstają przy wykorzystaniu wiedzy współpracujących z nami ekspertów, jednakże zawsze pamiętamy, że cel zastosowania tej wiedzy ma służyć rozwojowi biznesu klientów. Naszą przewagą

Bardziej szczegółowo

11, 12 października 2011

11, 12 października 2011 11, 12 października 2011 WROCŁAW Hotel Mercure Panorama DZIEŃ I 11 października 2011r. Konferencja Naukowo- Informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu- Innowacja 11.30 12.00 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

Surfland Deweloper System S.A. Salon Inwestycyjny 2012

Surfland Deweloper System S.A. Salon Inwestycyjny 2012 Surfland Deweloper System S.A Salon Inwestycyjny 2012 Historia Firmy 2004 - Jacek Kwaśniak rozpoczął działalnośd gospodarczą pod nazwą StartUp Jacek Kwaśniak Lipiec 2007 - Surfland Systemy Komputerowe

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY. Warsztaty przygotowania biznes planu

WARSZTATY. Warsztaty przygotowania biznes planu WARSZTATY Warsztaty przygotowania biznes planu Celem warsztatów jest rozwój wiedzy i umiejętności potrzebnych do: I. Przygotowania biznes planu w trakcie warsztatów II. Rozwoju działalności firmy w kolejnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie SGH

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe ENERGO UTECH S.A. www.enut.pl 1

Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe ENERGO UTECH S.A. www.enut.pl 1 Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe ENERGO UTECH S.A. www.enut.pl 1 GIEŁDOWA GRUPA KAPITAŁOWA Spółka Akcyjna Prezes Zarządu Krzysztof Kwiatkowski 100% udziałów Kapitał zakładowy: 15.746.000,00

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2011 r.

RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2011 r. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2011 r. Zawierający: Wybrane dane finansowe Istotne zdarzenia oraz czynniki mające wpływ na prezentowane wyniki finansowe Strategia w obszarze rozwoju działalności, działania w zakresie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-05-15 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 3 2. Wybrane dane finansowe 7 3. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ

Bardziej szczegółowo

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe.

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe. Profil i struktura Firmy Zespół zarządzający Struktura akcjonariatu Opis działalności Rynek Prognozy finansowe Strategia rozwoju Emisja obligacji Oferta prywatna Kontakt PROFIL FIRMY Firma Forma prawna

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

już 22 lata działamy i rozwijamy się dla Pomorza 27 czerwca 2014 r.

już 22 lata działamy i rozwijamy się dla Pomorza 27 czerwca 2014 r. już 22 lata działamy i rozwijamy się dla Pomorza 27 czerwca 2014 r. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 NASZ SPOSÓB NA SKUTECZNOŚĆ Ludzie Doświadczenie Zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

02.2006 nadal Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka Sp. komandytowa Zastępca szefa kancelarii

02.2006 nadal Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka Sp. komandytowa Zastępca szefa kancelarii Ireneusz Andrzej Chadaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 41 lat. Pan Ireneusz Andrzej Chadaj posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie gdzie uzyskał tytuł magistra

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r.

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Kim jesteśmy? Spółka BOŚ Eko Profit od 2009 r. zrealizowała ok dużych 40 projektów Nasze bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 Agenda PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MŚP KREDYT TECHNOLOGICZNY KREDYT UNIA + KREDYT INWESTYCYJNY EBI PROGRAM POLSEFF

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NASZE ROZTOCZE Czy projekt przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych LSR? Cel ogólny Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 18 marca 2016 r. Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Libet S.A. przekazuję na Państwa ręce raport roczny Grupy Kapitałowej Libet za 2015 rok. Miniony rok był dla nas okresem

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 75 / 2010

Raport bieżący nr 75 / 2010 ELZAB RB-W 75 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 75 / 2010 Data sporządzenia: 2010-12-21 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat oświadczenia członków Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE

BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE Anna Żyła Małgorzata Kowalczuk BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE 2014-2020 POZNAŃ 28.10.2015 r. Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz Slajd 1 z 15 Misja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI Formularz zamówienia prosimy odesłać faksem na nr 22 314 14 10 1. Część ogólna 1.1. Podstawowe dane firmy A. WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORCA PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ AKTUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa

Bardziej szczegółowo

TIM SA KONFERENCJA PRASOWA

TIM SA KONFERENCJA PRASOWA TIM SA KONFERENCJA PRASOWA maj 2010 Zmiany w TIM SA ZARZĄD Zarząd TIM SA Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM SA Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu TIM SA Dyrektor ds. Handlu Maciej Posadzy Wiceprezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Raport bieżący nr 29/2008 Data sporządzenia: 25-06-2008 Temat: Powołanie osób nadzorujących Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 24 czerwca 2008r. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW ZE ŚRODKÓW UE FORUM GOSPODARCZE KROSNO Monika Szymańska INSPIRUJEMY DO ROZWOJU

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW ZE ŚRODKÓW UE FORUM GOSPODARCZE KROSNO Monika Szymańska INSPIRUJEMY DO ROZWOJU MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW ZE ŚRODKÓW UE FORUM GOSPODARCZE KROSNO 23.11.2016 Monika Szymańska Kim jesteśmy? 2 INNpuls Sp. z o.o. firma doradczo-szkoleniowa Rozpoczęcie działalności - 2008 Instytucja

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy!

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy! Szanowni Państwo, zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców na temat roli i znaczenia procesów zakupowych w działalności firm MŚP. Zakupy w biznesie odgrywają

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku.

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku www.kbj.com.pl Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura Akcjonariatu... 4 1.2 Skład Zarządu... 4 1.3 Skład

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku www.psab.pl Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku Kim jest Anioł Biznesu? to inwestor kapitałowy, który angażuje własne środki finansowe w rozwój

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana Członek Rady Nadzorczej Pan Jakub Bieguński Pan Jakub Bieguński powołany został do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ze specjalizacją

Bardziej szczegółowo

w i e l k i c h jutra

w i e l k i c h jutra wspieramy w i e l k i c h jutra DORADZTWO BIZNESOWE I TRANSAKCYJNE wrzesień 2011 Zakres usług Departamentu Doradztwo w rozwoju biznesu Wyceny i modelowanie finansowe Doradztwo transakcyjne Slajd 2 Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

Call Center Tools S.A.

Call Center Tools S.A. Prezentacja IPO Call Center Tools S.A. Debiut na rynku NewConnect 04.07.2011 r. Wprowadzenie Wyspecjalizowany podmiot o dużym potencjale wzrostu, który działa na dynamicznym rynku Call & Contact Centers

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa dr Maciej Pawłowski Uniwersytet Szczeciński 13. kwietnia 2017 r. PLAN WYKŁADU 1. Podstawowe pojęcia 2. Źródła finansowania 3. Kapitał własny a kapitał

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zakres wsparcia w projekcie MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw wysokich technologii ANALIZA

Zakres wsparcia w projekcie MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw wysokich technologii ANALIZA Zakres wsparcia w projekcie MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw wysokich technologii ANALIZA Wstępna analiza stadium w jakim znajduje się dana firma. Wsparcie w postaci

Bardziej szczegółowo

RAPORT bieżący 13/2014

RAPORT bieżący 13/2014 RAPORT bieżący 13/2014 Data publikacji: 14-02-2014, 16:24 Wybór zarządu na kolejną kadencję Zarząd Elemental Holding S.A. z siedziba w Grodzisku Mazowieckim (dalej: Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo