Kto jest zwolniony z obowiązku składania egzaminu na kartę wędkarską?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kto jest zwolniony z obowiązku składania egzaminu na kartę wędkarską?"

Transkrypt

1 Podstawę finansów OTW stanowią: składki członkowskie (odpowiedź dotacje państwowe dotacje samorządów terytorialnych Kto jest zwolniony z obowiązku składania egzaminu na kartę wędkarską? właściciele i dzierżawcy wód osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie (odpowiedź współmałżonkowie członków PZW W ile haczyków może być wyposażona sztuczna przynęta do połowów pod lodem? jeden dwa (odpowiedź trzy Kto kontroluje przestrzeganie ustawy o rybactwie śródlądowym i innych przepisów wydanych na jej podstawie? PZW, OTW Policja Państwowa Straż Rybacka (odpowiedź Głównym celem działalności OTW jest: tworzenie i nadzór struktur organizacyjnych organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód (odpowiedź organizowanie rybactwa zawodowego i komercyjnych łowisk Na co należy zwrócić uwagę przy zarybianiu wód? na zgodność typu wód z wymaganiami gatunków przeznaczonych do zarybienia zapisane w operacie rybackim (odpowiedź na przezroczystość i temperaturę wody obecność drapieżników Która z wymienionych grup prawidłowo określa limit dobowy złowionych i zabranych z łowiska gatunków ryb? sieja, węgorz, lin łącznie 4 szt. (odpowiedź pstrąg tęczowy i pstrąg źródlany łącznie 4 szt. (odpowiedź świnka, certa łącznie 4 szt Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb to: poradnik dla osób wędkujących na wodach śródlądowych zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny (odpowiedź dodatek do Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego

2 Jaką odległość powinni zachować wędkarze łowiący ryby drapieżne na przynęty sztuczne z brzegu i z łodzi? 30 m i 50 m (odpowiedź 25 m i 100 m 50 m i 50 m W jakiej prawidłowej kolejności określają strefy głębokości jeziora następujące grupy nazw? litoral, pelagial, profundal (odpowiedź profundal, litoral, pelagial litoral, profundal, W jakim wieku można samodzielnie wędkować? po ukończeniu 14 lat (odpowiedź po ukończeniu 16 lat po ukończeniu 18 lat Czy temperatura wody wpływa na zawartość tlenu? nie ma wpływu ma wpływ, bo zimna woda rozpuszcza więcej tlenu niż ciepła (odpowiedź ma wpływ, bo ciepła woda Kto może zostać pełnoprawnym członkiem PZW? osoba, która ukończyła 16 lat, zna i uznaje Statut Związku oraz wniosła stosowne składki (odpowiedź osoba pełnoletnia, która przestrzega ustawy o rybactwie śródlądowym każdy, kto posiada uprawnienia do rybactwa Zdolność samooczyszczenia, przy sprzyjających warunkach, mają: stawy leśne potoki i rzeki (odpowiedź jeziora W jakiej odległości od jazów śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych urządzeń do piętrzenia wody wolno łowić ryby? 100 m 50 m (odpowiedź 200 m Które ryby mają łuski grzebykowate? leszcz i krąp sandacz i okoń (odpowiedź kleń i karaś Co decyduje o jakości wód jeziora?

3 zawartość składników mineralnych zawartość tlenu (odpowiedź ilość pokarmu dla Jakie akty prawne regulują stan prawny rybactwa i amatorskiego połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych w Polsce? ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.nr 66 poz. 750) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.nr 138 poz. 1559) (odpowiedź ustawa o ochronie przyrody ustawa o ochronie Czy istnieją negatywne skutki kłusownictwa dla środowiska wodnego? Tak, ponieważ występuje przełowienie wód, ograniczenie rozrodu ryb, wyłowienie drapieżników, zniszczenie siedlisk i tarlisk ryb (odpowiedź nie ma wpływu, bo następuje Jakie są najczęstsze źródła zanieczyszczeń wód? przemysł (odpowiedź gospodarka komunalna (odpowiedź rolnictwo (odpowiedź złoża naturalne ziemi Jeziora z której grupy najczęściej występują w Polsce? sielawowy, leszczowy, sandaczowy, linowo-szczupakowy i karasiowy (odpowiedź płociowy, węgorzowy, linowy, linowo-szczupakowy uklejowy, okoniowy, jazgarzowy, leszczowy, szczupakowy Ostródzkie Towarzystwo Wędkarski jest: stowarzyszeniem społecznym z osobowością prawną (odpowiedź jednostką administracji państwowej ogniwem samorządu terytorialnego Dla którego gatunku ryby prawidłowo podany jest limit tygodniowy? głowacica 1 szt. (odpowiedź sum 1 szt. Kto ma prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez PZW? tylko obywatele polscy tylko osoby zrzeszone w PZW osoby posiadające kartę wędkarską, przestrzegające zasad RAPR oraz po opłaceniu stosownych składek (odpowiedź Co należy zrobić gdy złowimy ryby z widocznymi objawami choroby lub obecności pasożytów?

4 wyrzucamy na brzeg lub zakopujemy zgłaszamy taki przypadek i oddajemy ryby do rybackiego gospodarza wód w celu podjęcia dalszego postępowania (odpowiedź wrzucamy z powrotem do wody Jaki jest najskuteczniejszy sposób uśmiercania ryby? pozostawić na ziemi aż do uduszenia przez nacięcie nasady ogona przez uderzenie w czaszkę i nakłucie serca (odpowiedź Czy wędkarz może pozostawić wędki, których jest właścicielem, bez nadzoru? Nie (odpowiedź Tak, ale pod opieką sąsiada Tak, ale tylko Która ryba posiada tylko jeden wąs? brzana miętus (odpowiedź lin Co to są przynęty naturalne roślinne? rośliny, ich części oraz przetwory z nich, a także sery (odpowiedź tkaniny i włóczki, naśladujące Jaki może być największy rozstaw ostrzy haczyków w sztucznych przynętach? nie ma ograniczeń nie większy niż szerokość sztucznej przynęty (odpowiedź zgodny z potrzebami Co decyduje przy zarybieniu wód? możliwości finansowe wymogi racjonalnej gospodarki rybackiej (odpowiedź życzenia wędkarzy Czym najłatwiej podjąć złowioną rybę? podbierakiem (odpowiedź ręką szczypcami Kto tworzy Społeczną Straż Rybacką? Rada powiatu na wniosek Starosty (odpowiedź PZW Marszałek województwa Kto w imieniu Skarbu Państwa zarządza śródlądowymi wodami płynącymi w Polsce?

5 dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (odpowiedź dyrektorzy Agencji Nieruchomości Rolnych wojewodowie Co wpływa negatywnie na świat zwierzęcy i roślinny w zbiornikach zaporowych? intensywne promieniowanie słoneczne i częste zakwity częste wahania poziomu wody i wysychanie strefy przybrzeżnej (odpowiedź silne oziębienie w zimie i gruba warstwa lodu W jakich miejscach ochronnych nie wolno łowić ryb? tarliska, zimowiska, mateczniki (odpowiedź ostrogi wodne, urwiska Co znaczy termin eutroficzny zbiornik wodny? bogaty w składniki odżywcze, żyzny (odpowiedź ubogi w składniki odżywcze, mało żyzny zawierający kwaśną wodę, bez pokarmu Kto jest uprawniony do wydawania karty wędkarskiej? Polski Związek Wędkarski Starosta właściwy dla miejsca zamieszkania (odpowiedź Wojewoda Ostródzkie Towarzystwo Wędkarski W jakich typach jeziora występuje najwięcej gatunków ryb? w leszczowym (odpowiedź w karasiowym w linowo-szczupakowym Do kiedy należy wnosić składkę członkowską w OTW? nie później niż do 15 stycznia nie później niż do 30 kwietnia (odpowiedź nie później niż do rozpoczęcia Czy dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży nie posiadających kart wędkarskich? tak, ale pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane przez Zarząd Okręgu lub koła PZW (odpowiedź nie tylko po zdaniu egzaminu Kto jest zwolniony z obowiązku posiadania karty wędkarskiej? cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce i osoby poniżej 14 lat (odpowiedź

6 rolnicy strażnicy rybaccy Czy żywa ryba może być przynętą wędkarską? nie tak tak, ale tylko wymiarowa i nie chroniona (odpowiedź Która z wymienionych grup ryb jest pod ochroną od 1 stycznia do 30 czerwca? brzana, certa (poza Wisłą od zapory we Włocławku do ujścia), sum (pora Odrą od ujścia Warty do granicy z wodami morskimi) (odpowiedź ciosa, śliz, piskorz Z którą grupą ryb spokrewniony jest miętus? z sumowatymi z dorszowatymi (odpowiedź z karpiowatymi Która z wymienionych grup ryb jest pod ochroną od 1 stycznia do 30 kwietnia? boleń, szczupak (odpowiedź łosoś, leszcz, okoń Czy temperatura wody wpływa na rozwój ikry? tak (odpowiedź nie tylko u karpiowatych Ile ostrzy może mieć haczyk z wyjątkiem połowów spod lodu? jedno dwa cztery (odpowiedź Dlaczego w gospodarce rybackiej stosuje się sztuczne zarybienia wód? aby zmniejszyć ilość młodych ryb pożartych przez drapieżniki z powodu zniszczenia wielu naturalnych tarlisk i miejsc wzrostu ryb (odpowiedź z powodu nadmiernych odłowów ryb W czym należy przechowywać ryby w stanie żywym? sadzykach metalowych w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach (odpowiedź w wiadrze

7 Czy opiekun, który udostępnił swoje stanowisko i limit połowów do wędkowania na jedną wędkę dwóm osobom do lat 14 może także wędkować? Tak, ale tylko na jedną wędkę (odpowiedź nie Czy wolno stosować sztuczne światło do lokalizowania lub zwabiania ryb na stanowisko? wolno nie wolno (odpowiedź tylko za zgodą użytkownika wód Z podanej listy zaznacz gatunki ryb prawnie chronionych alosa (odpowiedź babka czarna, babka szczupła, babka czarnoplamka (odpowiedź babka mała (odpowiedź ciosa (odpowiedź dennik jazgarz karp okoń głowacz (odpowiedź jesiotr zachodni (odpowiedź łosoś koza (odpowiedź minogi wszystkie gatunki (odpowiedź parposz (odpowiedź piskorz (odpowiedź różanka (odpowiedź strzebla (odpowiedź śliz (odpowiedź prawidłowa W jakim wieku można samodzielnie wędkować? po ukończeniu 14 lat (odpowiedź po ukończeniu 16 lat po ukończeniu 18 lat Które z wymienionych grup ryb pokrywają się w okresie tarła wysypką perłową? karpiowate (odpowiedź łososiowate kozowate Które ryby mają wymiar ochronny do 25 cm? jaź, kleń, lin, rozpiór, świnka (odpowiedź certa, boleń, lipień Czy do złowienia żywej ryby jako przynęty wędkarskiej wolno używać podrywki?

8 nie tak, o określonych wymiarach (odpowiedź tak Dlaczego regulacja rzek może wpływać negatywnie na ichtiofaunę? gdyż woda zmieni swoja temperaturę gdyż woda straci odpowiedni poziom natlenienia zniszczone zostaną naturalne ostoje i tarliska ryb (odpowiedź Jak długo można przechowywać żywe ryby? do 24 godzin (odpowiedź tyle ile przebywa Jakie gatunki ryb są obce w polskiej ichtiofaunie? peluga, amur, tołpyga, pstrąg tęczowy, sumik karłowaty (odpowiedź stynka, miętus, węgorz kiełb Kesslera Co należy uczynić jeśli w zbiorniku wodnym występuje zbyt duże pogłowie nie pożądanych ryb karpiowatych? zarybić zbiornik wodny tymi samymi gatunkami ryb prowadzić intensywny odłów i zarybienie odpowiednimi drapieżnikami (odpowiedź nic nie robić, czekając na skutek naturalnych procesów Wędka w metodzie muchowej musi być wyposażona w sznur muchowy i kołowrotek o szpuli: ruchomej (odpowiedź nieruchomej Która grupa jezior należy do jezior oligotroficznych? Czarny Staw w Tatrach, Czarna Hańcza na Suwalszczyźnie (odpowiedź Sasek Wielki k. Szczytna, Gopło k. Gniezna Mamry, Śniardwy, Nidzkie Czy w ramach stanowiska i dziennego limitu połowów ryb opiekuna mogą wędkować dwie osoby w wieku do 14 lat? tak (odpowiedź tylko jedna nie W jakiej odległości można wędkować od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu? Nie mniej niż 100 m Nie mniej niż 50 m (odpowiedź Nie mniej niż 150 m

9 Jaki przyrząd zobowiązany jest posiadać wędkarz? do wyjmowania haczyków (odpowiedź do rozplątywania supłów na żyłce do zakładania Czy wolno przechowywać ryby poniżej ich wymiaru ochronnego? nie, bo należy je natychmiast wypuścić (odpowiedź tak, aby się ryby "odpiły" Jakiej wielkości otwory można wykonywać przy łowieniu ryb spod lodu? nie większe niż 10 cm nie większe niż 20 cm (odpowiedź bez ograniczeń Który gatunek należy do ryb wędrownych (dwuśrodowiskowych)? głowacica pstrąg źródlany troć (odpowiedź Jaką maksymalną średnicę mogą mieć haczyki o więcej niż jednym ostrzu do połowów pod lodem? 10 mm 20 mm (odpowiedź 35 mm Co to są zbiorniki zaporowe? jeziora powstałe sztucznie na terenach popowodziowych jeziora powstałe w wyniku zbudowania zapór na rzekach (odpowiedź jeziora powstałe z zatorów wodnych np. zbudowanych przez bobry Przy łowieniu ryb łososiowatych metodą spinningową lub trollingową wolno łowić na: dowolną ilość wędek jedną wędką uzbrojoną w jedną przynętę sztuczną (odpowiedź jedną wędką uzbrojoną w trzy przynęty sztuczne W jakim przypadku wędkarz do lat 14 może pod opieką osoby uprawnionej wędkować na własnym łowisku, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym? Jeżeli jest członkiem PZW (odpowiedź Jeżeli ma upoważnienie od rodziców Jeżeli uzyskał zgodę rybackiego użytkownika wód Co należy zrobić jeśli przeznaczona do zabrania ryba zbyt głęboko połknęła haczyk? haczyk wyciągnąć przy użyciu siły rybę należy we właściwy sposób natychmiast uśmiercić (odpowiedź

10 haczyk należy odciąć i zostawić do czasu zakończenia wędkowania Czy wolno stosować metodę,,szarpaka i łowić z mostów? tak nie (odpowiedź Co stanowi pierwsze ogniwo łańcucha pokarmowego w środowisku naturalnym? małe rybki rośliny (odpowiedź owady Która z wymienionych grup ryb znajduje się pod ochroną do 31 maja? głowacica, lipień, sandacz, sapa (odpowiedź peluga, karp, leszcz Czy wody użytkowane przez PZW powinny być oznakowane? tak, zgodnie z uchwałą ZG PZW (odpowiedź nie tak, ale tylko obręby hodowlane i ochronne Co oznacza ustanowienie okresu ochronnego? okres, w którym nie wolno łowić ryb określonego gatunku (odpowiedź termin odbywania tarła ryb okres do wyłączenia wędkowania Czy wyznaczone w przepisach odstępy mogą być zmniejszone? Tak, ale za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął stanowisko obok (odpowiedź Nie, nie mogą być zmienione Tak, w zależności Do czego służy wylęgowi ryb woreczek żółciowy? zapobiega spłynięciu larw z prądem wody stanowi źródło pokarmu (odpowiedź nie ma żadnego znaczenia Czy na żądanie policji lub straży rybackiej wędkarz ma obowiązek pokazać używany sprzęt wędkarski? tak, a także złowione ryby i przynęty (odpowiedź nie ma takiego obowiązku tak, ale tylko jeśli tego wymaga regulamin łowiska Ilu wędkami wolno się posługiwać przy łowieniu w wodach krainy ryb łososiowatych? dwiema

11 jedną (odpowiedź nie ma ograniczeń W ile haczyków może być wyposażona sztuczna przynęta użytkowana do wędkowania poza łowieniem spod lodu? najwyżej trzy haczyki (odpowiedź nie jest określone powyżej trzech Co to są przynęty sztuczne? wykonane z części roślin i zwierząt, a także imitujące owada lub jego stadia rozwojowe (odpowiedź zbudowane przy pomocy sztucznych materiałów Które ryby budują gniazda tarłowe? sandacz, łosoś (odpowiedź okoń, jazgarz leszcz, krąp Ryby w zależności od strefy, w której bytują dzielimy na: przypowierzchniowe, pływające w toni, przydenne (odpowiedź głębinowe, brzegowe różnośrodowiskowe, jednośrodowiskowe Czy można zarybiać wody otwarte gatunkami ryb nierodzimych? tak, ale za zgodą właściwego ministra (odpowiedź tak, ale tylko do zbiorników zaporowych nie Co to jest operat rybacki? dokument określający zasady prowadzenia gospodarki rybackiej w danym obwodzie rybackim (odpowiedź harmonogram odłowów rybackich opis łowisk rybackich Jaką maksymalną średnicę mogą mieć haczyki o więcej niż jednym ostrzu do połowów z wyjątkiem połowów pod lodem? 15 mm 30 mm (odpowiedź 50 mm Czego trzeba wymagać przy zakupie materiału zarybieniowego? świadectwa zdrowotności (odpowiedź odpowiedniej wagi i długości ciała odpowiedniej

12 Jak określa się wymiar ochronny ryby (poniżej którego nie można ryby zabierać)? oznacza długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej (odpowiedź oznacza Która grupa ryb posiada zęby gardłowe? pstrągi, trocie i głowacice leszcze, wzdręgi i karpie (odpowiedź okonie, szczupaki Która grupa ryb występujących w naszej ichtiofaunie obejmuje największą liczbę gatunków? łososiowate okoniokształtne karpiowate (odpowiedź Komu można odmówić przyjęcia do PZW? osobie niepełnoletniej osobie ukaranej w ciągu ostatnich 2 lat za naruszenie prawa z zakresu rybactwa i ochrony przyrody (odpowiedź osobie ukaranej Za wędkowanie ze sprzętu pływającego bez odpowiedniej rejestracji można być ukaranym grzywną w wysokości: 200 zł (odpowiedź 1000 zł 500 zł Czy wrzucanie do wody wnętrzności ryb jest korzystne? tak, gdyż dostarcza pokarmu rybom i rakom nie, gdyż wzbogaca się wartość odżywczą wód i ich eutrofizację nie, gdyż można przenieść do wody czynniki chorobotwórcze (odpowiedź Czego nie wolno stosować jako przynęt lub zanęt: zwierząt i roślin chronionych (odpowiedź ikry rybiej (odpowiedź odchodów karmy dla ryb Za dokonywanie amatorskiego połowu ryb bez posiadania wymaganych dokumentów można otrzymać mandat karny w wysokości: 500 zł 200 zł (odpowiedź 100 zł W której krainie rzecznej występuje zazwyczaj największa liczba gatunków ryb?

13 w krainie pstrąga w krainie brzany w krainie leszcza (odpowiedź Ile wędek można stosować przy łowieniu ryb spod lodu? jedną (odpowiedź dwie bez ograniczeń Co należy zrobić gdy stwierdzimy objawy zatrucia wody ściekami? zlekceważyć je, licząc na działania specjalistycznych służb i instytucji pobrać próbki wody aby mieć dowód zauważonej sytuacji pobrać próbki wody aby można było wykryć przyczyny zatrucia ryb i wody (odpowiedź Czy wędkarzowi wolno obcinać rybom głowy przed zakończeniem wędkowania? tak, ale w wyjątkowych okolicznościach nie (odpowiedź nie ma takich przepisów Co to jest "starorzecze"? dawne korytu rzeki wypełnione wodą i połączone lub nie połączone z rzeką (odpowiedź zbiornik wypełniony wodą obok rzeki zbiornik wody ze starym rybostanem Co należy zrobić w przypadku zauważenia przypadku kłusownictwa? zgłosić natychmiast organom ścigania: policji, straży rybackiej (odpowiedź odejść z tego miejsca w obawie o własne bezpieczeństwo podjąć próbę czynnego przeciwdziałania Czy członek OTW może udostępnić współmałżonkowi jedną ze swoich wędek bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód? Tak, ale w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu (odpowiedź Nie, jeśli łowi się metodą spinningową lub muchową (odpowiedź Nie Która ryba żyje w morzu, a tarło odbywa w wodzie słodkiej? węgorz łosoś (odpowiedź pstrąg tęczowy

14 Co oznacza termin,,przepławka? przelewanie się wody przez jazy i inne progi wodne urządzenie, które umożliwia migrację ryb i organizmów wodnych, pomimo wybudowania przegrody w nurcie rzeki (odpowiedź szczelina Która grupa ryb odbywa tarło na przełomie wiosny i lata? kleń, brzana, sum (odpowiedź szczupak, pstrąg potokowy świnka, jaź Czy istnieją negatywne skutki kłusownictwa dla środowiska wodnego? Tak, ponieważ występuje przełowienie wód, ograniczenie rozrodu ryb, wyłowienie drapieżników, zniszczenie siedlisk i tarlisk ryb (odpowiedź nie ma Czy wolno stosować dodatkowe zewnętrzne obciążenia linki lub przyponu do połowu ryb metodą muchową? tak nie (odpowiedź Aby ustalić wymiar ochronny ryby to trzeba dokonać? zmierzenie ryby za pomocą miarki (odpowiedź rozciągnięcia ryby zważenia ryby Podstawową jednostką organizacyjną OTW jest: koło (odpowiedź klub sekcja Jaką minimalną długość wędziska określono w przepisach o rybactwie? 30 cm (odpowiedź 50 cm 70 cm Kartę wędkarską może otrzymać osoba, która ukończyła: 14 lat (odpowiedź 16 lat 18 lat Która grupa gatunków ryb należy do gatunków rodzimych w wodach Polski?

15 jaź, brzana, leszcz, pstrąg potokowy, sielawa (odpowiedź pstrąg tęczowy, amur, tołpyga karp, peluga, bass Kto może posiadać narzędzie rybackie i urządzenia połowowe? wyłącznie uprawniony do rybactwa (odpowiedź każdy użytkownik wód tylko posiadacze kart wędkarskich Dlaczego ścieki wpływają negatywnie na stan wody i żyjących w niej organizmów? ponieważ nie może powstać warstwa lodu ponieważ ulegają zatruciu (odpowiedź ponieważ duszą się Za dokonywanie amatorskiego połowu ryb w okresie ochronnym można być ukaranym mandatem karnym w wysokości: 150 zł 200 zł (odpowiedź 300 zł Jakie dokumenty powinien posiadać przy sobie wędkarz w czasie wędkowania na wodach PZW? kartę wędkarską i dowód osobisty kartę wędkarską, legitymację PZW, OTW z potwierdzeniem uiszczenia należnych składek lub inne ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na danym łowisku (odpowiedź kartę wędkarską i legitymację szkolną Ryby łososiowate i lipienie mogą być łowione: W wodach objętych informatorem wód krainy pstrąga i lipienia wyłącznie na przynęty sztuczne, z wyłączeniem pstrąga tęczowego (odpowiedź W innych wodach na przynęty sztuczne i naturalne, za zgodą uprawnionego do rybactwa (odpowiedź na przynęty naturalne Która grupa terminów polskich prawidłowo odpowiada nazwom określającym kategorie żyzności jezior: oligotroficzne, mezotroficzne, eutroficzne, politroficzne, dystroficzne? Mało żyzne, średniożyzne, żyzne, przeżyźnione, kwaśne (odpowiedź Żyzne, mało żyzne, średniożyzne, kwaśne, przeżyźnione Kwaśne, małożyzne, średniożyzne, żyzne, przeżyźnione Gdzie znajduje się serce u ryb? w okolicy gardzielowej (odpowiedź w środku korpusu, między głową a odbytem między Co są przynęty naturalne zwierzęce?

16 żywe lub martwe ryby oraz inne organizmy, a także ich części (odpowiedź wydzieliny organizmów żywych W jakiej prawidłowej kolejności określają strefy głębokości jeziora następujące grupy nazw? litoral, pelagial, profundal (odpowiedź profundal, litoral, pelagial litoral, profundal, pelagial Jaki procent zasobów wód może służyć zaspokojeniu potrzeb ludzi? 10 procent 1 procent (odpowiedź 6 procent Czy osoby w wieku do 14 lat mogą wędkować? Tak, ale wyłącznie pod opieką osoby uprawnionej do opieki (odpowiedź Nie Tak, ale nie w porze nocnej Ile godzin można wędkować z brzegu w wodach użytkowanych przez OTW? przez cała dobę od świtu do zmierzchu (odpowiedź tylko w dzień Jeziora z której grupy najczęściej występują w Polsce? sielawowy, leszczowy, sandaczowy, linowo-szczupakowy i karasiowy (odpowiedź płociowy, węgorzowy, linowy, linowo-szczupakowy uklejowy, okoniowy, jazgarzowy, leszczowy, szczupakowy Czy członkostwo w OTW jest obowiązkowe? nie, bo jest dobrowolne (odpowiedź tak, ale w przypadku łowienia ryb w wodach publicznych tak, ale w przypadku łowienia ryb w wodach użytkowanych przez PZW Kogo obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb? wszystkich wędkujących (odpowiedź wszystkich łowiących w wodach śródlądowych osoby w wieku powyżej 14 lat Co oznacza termin jeziora oligotroficzne? zbiornik o niewielkiej zawartości soli pokarmowych, ubogiej roślinności (odpowiedź jeziora wyjałowione z ryb i roślin

17 jeziora zatrute i martwe Które ryby mają wymiar ochronny do 70 cm? sum, głowacica (odpowiedź karp, troć jeziorowa Czy we wszystkich śródlądowych płynących wodach powierzchniowych w Polsce można łowić ryby? Tak, bez ograniczeń Tylko w rzekach i zbiornikach zaporowych Tak, ale za zezwoleniem uprawnionego do rybactwa (odpowiedź Jakie martwe ryby mogą być użyte, jako przynęta? tylko wymiarowe, nie objęte wymiarem ochronnym i nie znajdujące się w okresie ochronnym (odpowiedź odpowiednie do rozmiarów haczyka i potrzeb łowionego drapieżnika najmniejsze, jakie się złowi Na ile wędek można łowić ryby spokojnego żeru i ryby drapieżne przy zastosowaniu przynęt naturalnych? dwie (odpowiedź jedną powyżej dwóch Czy nadmierne nęcenie może być szkodliwe dla wód? nie, ponieważ ryby zjadają cała zanętę tak, ponieważ resztki nie zjedzonej zanęty gniją i zatruwają środowisko (odpowiedź nie, ponieważ są obojętne dla środowiska, nie gniją i nie pochłaniają tlenu Które ryby mają wymiar ochronny do 40 cm? boleń, brzana, węgorz (odpowiedź łosoś, sandacz, troć Od czego zależą właściwości wód rzecznych? Rodzaju podłoża geologicznego doliny rzecznej, szybkości prądu i przepływu, sposobu użytkowania zlewni (odpowiedź szerokości rzeki i głębokości koryta rzeki, obecności oczyszczalni ścieków, ilość roślinności Czy ryby łososiowate i lipienie złowione na przynętę naturalną w wodach nizinnych należy: bezwzględnie wypuścić do wody (odpowiedź potraktować jak ryby spokojnego żeru i zabrać je wypuścić tylko niewymiarowe

18 Która grupa ryb składa ikrę późną jesienią? głowacica, jesień łosoś, pstrąg potokowy (odpowiedź sandacz, certa Jak postępować przy złowieniu ryby niewymiarowej? trzymać rybę mokrymi rękoma, odczepić haczyk i wpuścić rybę do wody, a w razie konieczności odciąć przypon (odpowiedź przytrzymując rybę suchym ręcznikiem ostrożnie odczepić haczyk Jakie istnieją jednostki terenowe PZW? zarządy województwa koła i okręgi (odpowiedź kluby W czym należy przechowywać ryby w stanie żywym? sadzykach metalowych w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach (odpowiedź w wiadrze Jaki dokument państwowy uprawnia do amatorskiego połowu ryb? karta wędkarska lub karta łowiectwa podwodnego (odpowiedź legitymacja strażnika Państwowej Straży Rybackiej patent żeglarski i motorowodny W jakim przypadku wędkarz do lat 14 może pod opieką osoby uprawnionej wędkować na własnym łowisku, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym? Jeżeli jest członkiem PZW (odpowiedź Jeżeli ma upoważnienie od rodziców Jeżeli uzyskał zgodę rybackiego użytkownika wód Jaka roślinność szczególnie korzystnie wpływa na zaopatrzenie wód stojących w tlen? zanurzona rdestnice, wywłóczniki, moczarka kanadyjska (odpowiedź pływająca np. grzybienie twarda trzcina, tatarak Kombinacje co najmniej ilu materiałów musi zawierać sztuczna mucha? dwóch (odpowiedź dowolną ilość trzech Czy wędkarz może rozdawać złowione ryby na terenie łowiska? tak

19 nie (odpowiedź W jakim wieku można samodzielnie wędkować? po ukończeniu 14 lat (odpowiedź po ukończeniu 16 lat po ukończeniu 18 lat Do czego służy ewidencja połowów? do wykazania rekordowych połowów do dokumentowania działań gospodarza rybacko-wędkarskiego i podstawa do ewentualnych odszkodowań (odpowiedź dla potrzeb statystyki Ryby w zależności od strefy, w której bytują dzielimy na: przypowierzchniowe, pływające w toni, przydenne (odpowiedź głębinowe, brzegowe różnośrodowiskowe, jednośrodowiskowe Która z wymienionych grup ryb jest pod ochroną od 1 stycznia do 30 kwietnia? boleń, szczupak (odpowiedź łosoś, leszcz, okoń Co należy zrobić w razie zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków? natychmiast zawiadomić zarząd najbliższego koła wędkarskiego (odpowiedź zawiadomić policję albo najbliższy organ administracji publicznej (odpowiedź podjąć akcję usuwania skutków zanieczyszczenia Na co należy zwrócić uwagę przy zarybianiu wód? na zgodność typu wód z wymaganiami gatunków przeznaczonych do zarybienia zapisane w operacie rybackim (odpowiedź na przezroczystość i temperaturę wody obecność drapieżników Które ryby mają wymiar ochronny do 25 cm? jaź, kleń, lin, rozpiór, świnka (odpowiedź certa, boleń, lipień, miętus Żyłkę w metodzie muchowej wolno stosować wyłącznie do: do wiązania przyponów o długości nie przekraczającej dwukrotnej długości używanego wędziska (odpowiedź do wiązania przyponów o długości nie większej niż 1 m do uzupełniania ubytków sznura i zaczepiania przynęty Kto jest właścicielem publicznych powierzchniowych wód płynących w Polsce?

20 Skarb Państwa (odpowiedź Osoby prywatne Organizacje uprawnione do rybactwa Czy można przetrzymywać w siatkach żywe ryby łososiowate, lipienie i ryby złowione pod lodem, a przeznaczone do zabrania z łowiska? nie, należy je uśmiercić (odpowiedź tak, jeżeli nie złowiono jeszcze określonego limitu ilościowego nie ma ograniczeń regulaminowych Które z wymienionych grup ryb składają ikrę na roślinności podwodnej? różanka, kiełb szczupak, leszcz, okoń (odpowiedź brzana, koza Co należy zrobić ze złowioną i zabraną rybą, która jest oznakowana? przesłać do okręgu PZW na terenie, którego została złowiona ryba, znaczek i kilka łusek z grzbietu ryby, z podaniem gatunku, długości i ciężaru oraz miejsca, daty i godziny połowu (odpowiedź zachować znaczek na pamiątkę odnotować połów w rejestrze połowów Kto ma prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez PZW? tylko obywatele polscy tylko osoby zrzeszone w PZW osoby posiadające kartę wędkarską, przestrzegające zasad RAPR oraz po opłaceniu stosownych składek (odpowiedź Dlaczego regulacja rzek może wpływać negatywnie na ichtiofaunę? gdyż woda zmieni swoja temperaturę gdyż woda straci odpowiedni poziom natlenienia zniszczone zostaną naturalne ostoje i tarliska ryb (odpowiedź Jaką naczelną zasadą powinniśmy się kierować w obchodzeniu się z rybami? żadnej rybie nie wolno zadawać bólu lub cierpień bez rozsądnej podstawy (odpowiedź nie przejmować się ich stanem, ponieważ nie odczuwają bólu jak najdłużej utrzymywać w stanie żywym, aby były świeże Jakich przynęt nie wolno stosować przy połowie ryb spod lodu? martwej i żywej ryby (odpowiedź przynęt naturalnych Która z wymienionych grup ryb znajduje się pod ochroną do 31 maja? głowacica, lipień, sandacz, sapa (odpowiedź

21 Która grupa ryb posiada zęby gardłowe? pstrągi, trocie i głowacice leszcze, wzdręgi i karpie (odpowiedź Okonie itd. Ryby łososiowate i lipienie mogą być łowione: W wodach objętych informatorem wód krainy pstrąga i lipienia wyłącznie na przynęty sztuczne, z wyłączeniem pstrąga tęczowego (odpowiedź W innych wodach na przynęty sztuczne i naturalne, za zgodą uprawnionego do rybactwa (odpowiedź na przynęty naturalne Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb to: poradnik dla osób wędkujących na wodach śródlądowych zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny (odpowiedź dodatek do Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego Które z wymienionych grup ryb składają ikrę na roślinności podwodnej? różanka, kiełb szczupak, leszcz, okoń (odpowiedź brzana, koza W zależności od głębokości i ilości docierającego światła wody jezior dzielimy na strefy: pelagial, czyli otwarte przestrzenie wody oraz litoral, czyli strefę przybrzeżną (odpowiedź strefę brzegową, przybrzeżną, głębiny Na ile wędek można łowić ryby spokojnego żeru i ryby drapieżne przy zastosowaniu przynęt naturalnych? dwie (odpowiedź jedną powyżej dwóch Na ile wędek można używać łowiąc ryby metodą spinningową lub trollingową? jedną uzbrojoną w jedną przynętę sztuczną (odpowiedź jedną uzbrojoną w dwie przynęty sztuczne dwoma Kto jest zwolniony z obowiązku składania egzaminu na kartę wędkarską? właściciele i dzierżawcy wód

22 osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie (odpowiedź współmałżonkowie Na czym polega ochrona wód? racjonalnym gospodarowaniu zasobami wód (odpowiedź przeciwdziałaniu naruszeniu równowagi biologicznej wód (odpowiedź zakazie

ZESTAW B. 1. Do zwierząt chronionych nie należy: a) karp, b) kozica, c) niedźwiedź brunatny.

ZESTAW B. 1. Do zwierząt chronionych nie należy: a) karp, b) kozica, c) niedźwiedź brunatny. ZESTAW B... IMIĘ...... NAZWISKO 1. Do zwierząt chronionych nie należy: a) karp, b) kozica, c) niedźwiedź brunatny. 2. Nauka o ochronie środowiska: a) ekologia, b) sozologia, c) antropologia 3. Proces ponownego

Bardziej szczegółowo

ZESTAW D ... 1 Podaj wymiar ochronny dla certy: a. do 35 cm, b. do 30 cm, c. do 25 cm.

ZESTAW D ... 1 Podaj wymiar ochronny dla certy: a. do 35 cm, b. do 30 cm, c. do 25 cm. ZESTAW D... IMIĘ...... NAZWISKO 1 Podaj wymiar ochronny dla certy: a. do 35 cm, b. do 30 cm, c. do 25 cm. 2 Która ryba nie jest chroniona prawem? a. koza, b. piskorz, c. jazgarz. 3. Sprężyna zanętowa to:

Bardziej szczegółowo

ZESTAW B. 1. Garbus to: a) wędzisko wygięte podczas holu ryby, b) potoczna nazwa okonia, c) rodzaj sieci rybackiej.

ZESTAW B. 1. Garbus to: a) wędzisko wygięte podczas holu ryby, b) potoczna nazwa okonia, c) rodzaj sieci rybackiej. 1. Garbus to: a) wędzisko wygięte podczas holu ryby, b) potoczna nazwa okonia, c) rodzaj sieci rybackiej. 2. Charakterystyczna cecha świnki to: a) dolny otwór gębowy o zrogowaciałych wargach, b) kolec

Bardziej szczegółowo

ZESTAW C. 1. Do zwierząt chronionych nie należy: a) karp, b) kozica, c) niedźwiedź brunatny. ...

ZESTAW C. 1. Do zwierząt chronionych nie należy: a) karp, b) kozica, c) niedźwiedź brunatny. ... ZESTAW C... IMIĘ...... NAZWISKO 1. Do zwierząt chronionych nie należy: a) karp, b) kozica, c) niedźwiedź brunatny. 2. Sprężyna zanętowa to: a) składnik zanęty gruntowej, b) element zestawu wędki, c) specjalny

Bardziej szczegółowo

Halowy Turniej Wędkarski Test wiedzy o wędkarstwie, pytania przygotował Piotr Pik

Halowy Turniej Wędkarski Test wiedzy o wędkarstwie, pytania przygotował Piotr Pik 1 Halowy Turniej Wędkarski Test wiedzy o wędkarstwie, pytania przygotował Piotr Pik 1.W jakim wieku młodzież niezrzeszona w PZW może wędkować pod opieką wędkarza w ramach jego limitu połowu ryb? a/ do

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb

Zmiany w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb Zmiany w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Nr 74 z dnia 28.03. 2015 r. od dnia 1.01.2016 r. obowiązuje nowy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ZESTAW A. 2. Niszczenie wysokiego brzegu morskiego prowadzi do powstawania urwistych zboczy zwanych: a) mierzejami, b) klifami, c) depresjami

ZESTAW A. 2. Niszczenie wysokiego brzegu morskiego prowadzi do powstawania urwistych zboczy zwanych: a) mierzejami, b) klifami, c) depresjami ZESTAW A... IMIĘ...... NAZWISKO 1. Topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu wód w morzach i oceanach to wynik: a) efektu cieplarnianego, b) kwaśnych deszczy, c) dziury ozonowej 2. Niszczenie wysokiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin amatorskiego połowu ryb 2003

Regulamin amatorskiego połowu ryb 2003 Regulamin amatorskiego połowu ryb 2003 REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 1. WSTĘP Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania i odpowiedzi do egzaminu na Kartę Wędkarską

Przykładowe pytania i odpowiedzi do egzaminu na Kartę Wędkarską Przykładowe pytania i odpowiedzi do egzaminu na Kartę Wędkarską 1. Kto ma obowiązek posiadania karty wędkarskiej w czasie dokonywania amatorskiego połowu ryb? Odpowiedź: Obowiązek posiadania karty wędkarskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB. Wstęp

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB. Wstęp REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB Wstęp Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB PZW Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB PZW Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB PZW Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku Spis treści: I. Wstęp do Regulaminu II. Prawa wędkującego w wodach PZW III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW IV. Zasady wędkowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM MACZUŁY"

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM MACZUŁY REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM MACZUŁY" I WSTĘP Regulamin Amatorskiego Połowu ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawniania wędkarstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD GŁÓWNY REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD GŁÓWNY REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD GŁÓWNY REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 2011 ISBN 83-915232-4-1 SPIS TREŚCI I. Wstęp 4 II. Prawa wędkującego w wodach PZW 5 III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW 8 IV.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA WODACH GOSPODARSTWA RYBACKIEGO BARTOŁTY WIELKIE SEZON 2015/16

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA WODACH GOSPODARSTWA RYBACKIEGO BARTOŁTY WIELKIE SEZON 2015/16 REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA WODACH GOSPODARSTWA RYBACKIEGO BARTOŁTY WIELKIE SEZON 2015/16 1. Wstęp 1. Poniższy regulamin stanowi zbiór zasad wędkowania i ochrony zasobów ichtiofauny na wodach

Bardziej szczegółowo

1. Karta Wędkarska jest dokumentem wydawanym przez starostwo powiatowe: a) dożywotnio, b) tylko na określony czas, c) to nie jest dokument

1. Karta Wędkarska jest dokumentem wydawanym przez starostwo powiatowe: a) dożywotnio, b) tylko na określony czas, c) to nie jest dokument 1. Karta Wędkarska jest dokumentem wydawanym przez starostwo powiatowe: a) dożywotnio, b) tylko na określony czas, c) to nie jest dokument 2. W którym roku powstał Polski Związek Wędkarski? a) 1935r. b)

Bardziej szczegółowo

Nowo wstępujący Wędkarz przystępujący do egzaminu na kartę wędkarską wybiera jeden z czterech zestawów pytań, wypełnia go.

Nowo wstępujący Wędkarz przystępujący do egzaminu na kartę wędkarską wybiera jeden z czterech zestawów pytań, wypełnia go. Nowo wstępujący Wędkarz przystępujący do egzaminu na kartę wędkarską wybiera jeden z czterech zestawów pytań, wypełnia go. 11 odpowiedzi prawidłowych z 15 świadczy o zdaniu egzaminu. TEST EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODZIE RYBACKIM JEZIORO ŻARNOWIECKIE

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODZIE RYBACKIM JEZIORO ŻARNOWIECKIE REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODZIE RYBACKIM JEZIORO ŻARNOWIECKIE 1.WSTĘP Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Rozdziały I. Wstęp II. Prawa wędkującego w wodach PZW III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW IV. Zasady wędkowania V. Dozwolone metody połowu VI. Ochrona ryb VII. Kontrola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM MACZUŁY"

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM MACZUŁY I WSTĘP REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM MACZUŁY" Regulamin Amatorskiego Połowu ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawniania wędkarstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO CUKROWNIK

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO CUKROWNIK REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO CUKROWNIK 1. WSTĘP Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa

Bardziej szczegółowo

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami. Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Rozdziały I. Wstęp II. Prawa wędkującego w wodach PZW III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW IV. Zasady wędkowania V. Dozwolone metody połowu VI. Ochrona ryb VII. Kontrola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODZIE RYBACKIM JEZIORO ŻARNOWIECKIE

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODZIE RYBACKIM JEZIORO ŻARNOWIECKIE REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODZIE RYBACKIM JEZIORO ŻARNOWIECKIE WSTĘP Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. Rozdziały

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. Rozdziały Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Rozdziały I. Wstęp II. Prawa wędkującego w wodach PZW III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW IV. Zasady wędkowania V. Dozwolone metody połowu VI. Ochrona ryb VII. Kontrola

Bardziej szczegółowo

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż Gminy Lubniewice. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53 /2012 z dnia 13 stycznia 2012 r.

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż Gminy Lubniewice. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53 /2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż Gminy Lubniewice Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53 /2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp. II. Prawa wędkującego w wodach Gminy Lubniewice.

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

I. WSTĘP II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW (ważny od 1.01.2016r.) ROZDZIAŁY: I. WSTĘP II. PRAWA WEDKUJĄCEGO NA WODACH PZW III. OBOWIĄZKI WEDKUJĄCEGO NA WODACH PZW IV. ZASADY WĘDKOWANIA V. DOZWOLONE METODY POŁOWU VI. OCHRONA RYB VII. KONTROLA I

Bardziej szczegółowo

VI. VII. VIII I. WSTĘP

VI. VII. VIII I. WSTĘP Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb / 2016 Rozdziały I. Wstęp II. Prawa wędkującego w wodach PZW III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW IV. Zasady wędkowania V. Dozwolone metody połowu VI. Ochrona ryb VII.

Bardziej szczegółowo

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Gminie Lubniewice

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Gminie Lubniewice Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Gminie Lubniewice Lubniewice, dnia 03.02.2014 r. 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp. II. Prawa wędkującego. III. Obowiązki wędkującego. IV. Zasady wędkowania.

Bardziej szczegółowo

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Wierzchowo w Gminie Szczecinek

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Wierzchowo w Gminie Szczecinek Załącznik do Zarządzenia Nr 84/2016 Wójt Gminy Szczecinek z dnia 9 czerwca 2016 r. Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Wierzchowo w Gminie Szczecinek SPIS TREŚCI 1. Wstęp. 2. Prawa wędkującego.

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY WĘDKARSKIEJ I EKOLOGICZNEJ 2015 r.

KONKURS WIEDZY WĘDKARSKIEJ I EKOLOGICZNEJ 2015 r. Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku KONKURS WIEDZY WĘDKARSKIEJ I EKOLOGICZNEJ 2015 r. 1. Imię i nazwisko (drukowane litery)... 2. Rok urodzenia... 3. Nr telefonu... e-mail:.. 4. Koło PZW, lub nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Gminie Lubniewice

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Gminie Lubniewice Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Gminie Lubniewice Lubniewice, dnia 09.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp. II. Prawa wędkującego. III. Obowiązki wędkującego. IV. Zasady wędkowania.

Bardziej szczegółowo

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Gminie Lubniewice

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Gminie Lubniewice Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 140/2016 Burmistrza Lubniewic z dnia 31 października 2016 roku Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Gminie Lubniewice Lubniewice, dnia 31.10.2016 r. 1

Bardziej szczegółowo

str. 2 1 PRAWA WĘDKUJĄCEGO NA WODACH OBWODU RYBACKIEGO JEZIORA ŻARNOWIECKIE NA RZECE PIAŚNICA NR 2

str. 2 1 PRAWA WĘDKUJĄCEGO NA WODACH OBWODU RYBACKIEGO JEZIORA ŻARNOWIECKIE NA RZECE PIAŚNICA NR 2 godzinach od 7 00 do 14 30 ); 2) kasa Przystani w Nadolu, tel. 509 256 161 (w godzinach od 7 30 do 16 30 ); 3) kasa Kompleksu Turystyczno-Rekreacyjnego Kaszubskie Oko w Gniewinie, tel. +48 58 670 66 44

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Wędkarski RYBAK sp. z o.o.

Wielkopolski Ośrodek Wędkarski RYBAK sp. z o.o. Wielkopolski Ośrodek Wędkarski RYBAK sp. z o.o. 64-400 Międzychód Ul. G. Sikorskiego 16 Tel/fax 095 781 4444 lub 664 880 888 REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA WĘDKARSIEGO RYBAK

Bardziej szczegółowo

Regulamin łowiska licencyjnego w Kodrębie

Regulamin łowiska licencyjnego w Kodrębie Regulamin łowiska licencyjnego w Kodrębie REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ŁOWISKU LICENCYJNYM W KODRĘBIE Gospodarzem łowiska jest uprawniony do prowadzenia gospodarki rybacko wędkarskiej w obwodzie

Bardziej szczegółowo

1. Topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu wód w morzach i oceanach to wynik: a) efektu cieplarnianego, b) kwaśnych deszczy, c) dziury ozonowej.

1. Topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu wód w morzach i oceanach to wynik: a) efektu cieplarnianego, b) kwaśnych deszczy, c) dziury ozonowej. 1. Topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu wód w morzach i oceanach to wynik: a) efektu cieplarnianego, b) kwaśnych deszczy, c) dziury ozonowej. 2. Jakie gatunki są obce naszej ichtiofaunie? a) peluga,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB Powidzkiego Gospodarstwa Rybackiego Barrakuda

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB Powidzkiego Gospodarstwa Rybackiego Barrakuda REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB Powidzkiego Gospodarstwa Rybackiego Barrakuda 1. WSTĘP Niniejszy regulamin dotyczy zasad uprawiania wędkarstwa na terenie Jeziora Powidzkiego, Jeziora Powidzkiego Małego

Bardziej szczegółowo

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Wierzchowo w Gminie Szczecinek

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Wierzchowo w Gminie Szczecinek Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2017 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 18 stycznia 2017 r. Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Wierzchowo w Gminie Szczecinek SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prawa wędkującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 1. WSTĘP

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 1. WSTĘP REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 1. WSTĘP Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA JEZIORZE PRZECHLEWSKIM W GMINIE PRZECHLEWO

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA JEZIORZE PRZECHLEWSKIM W GMINIE PRZECHLEWO REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA JEZIORZE PRZECHLEWSKIM W GMINIE PRZECHLEWO Wydanie 25 Opracował Bogdan Barton Przechlewo, 13 luty 2016 r. 1 Wstęp 1. Dzierżawcą Jeziora Przechlewskiego wyłonionym w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Piast w Kwiejcach.

UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Piast w Kwiejcach. UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Piast w Kwiejcach. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Wędkarski. Regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wielkopolski 2015 r.

Polski Związek Wędkarski. Regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wielkopolski 2015 r. Polski Związek Wędkarski Regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wielkopolski 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW...

Bardziej szczegółowo

1.Do zwierząt chronionych nie należy: a) karp, b) kozica, c) niedźwiedź brunatny

1.Do zwierząt chronionych nie należy: a) karp, b) kozica, c) niedźwiedź brunatny 1.Do zwierząt chronionych nie należy: a) karp, b) kozica, c) niedźwiedź brunatny 2.. Jaki jest okres ochronny dla węgorza w Polsce? a) od 1.01 do 30.04. b) od 15. 06 do 15. 07. c) nie ma okresu ochronnego

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 2014

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 2014 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 2014 SPIS TREŚCI I. Wstęp II. Prawa wędkującego w wodach PZW III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW IV. Zasady wędkowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. Rozdziały

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. Rozdziały Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Rozdziały I. Wstęp II. Prawa wędkującego w wodach PZW III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW IV. Zasady wędkowania V. Dozwolone metody połowu VI. Ochrona ryb VII. Kontrola

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 15/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Leśny Dwór nr 230

Uchwała nr 15/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Leśny Dwór nr 230 Uchwała nr 15/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 21.02.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Leśny Dwór nr 230 Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 3639 UCHWAŁA NR XLVII/628/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 4 czerwca 2014 r.

Kraków, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 3639 UCHWAŁA NR XLVII/628/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 4 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 3639 UCHWAŁA NR XLVII/628/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu amatorskiego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 23 marca 2015 roku

Kraków, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 23 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 1800 UCHWAŁA NR V/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu amatorskiego

Bardziej szczegółowo

Ochrona ryb na terenie PZW Bydgoszcz w 2016 r.

Ochrona ryb na terenie PZW Bydgoszcz w 2016 r. Ochrona ryb na terenie PZW Bydgoszcz w 2016 r. NAZWA GATUNKOWA WYMIAR OCHRONNY OKRES OCHRONNY LIMIT DOBOWY *(1) AMUR BRZANA stycznia do 3 sztuki do 40 cm 30 czerwca stycznia do 5 sztuk CERTA do 30 cm 30

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO TESTU EKOLOGICZNO WĘDKARSKIEGO OLIMPIAD WĘDKARSKICH

PYTANIA DO TESTU EKOLOGICZNO WĘDKARSKIEGO OLIMPIAD WĘDKARSKICH PYTANIA DO TESTU EKOLOGICZNO WĘDKARSKIEGO OLIMPIAD WĘDKARSKICH 1. Topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu wód w morzach i oceanach to wynik: a) efektu cieplarnianego, b) kwaśnych deszczy, c) dziury

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Wędkarski. Regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wielkopolski 2014 r.

Polski Związek Wędkarski. Regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wielkopolski 2014 r. Polski Związek Wędkarski Regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wielkopolski 2014 r. 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW...

Bardziej szczegółowo

Regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.

Regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. Polski Związek Wędkarski Regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp. 2010 r. 2 SPIS TREŚCI str. 1. Wstęp 3 2. Prawa wędkującego w wodach PZW. 3 3. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy zestaw pytań dla komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską

Wzorcowy zestaw pytań dla komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską Wzorcowy zestaw pytań dla komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską Komisje egzaminacyjne powołane przez PZW prowadzą egzaminy na kartę wędkarską w oparciu o przepisy zawarte w: Ustawie o rybactwie śródlądowym,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim Parsęta 1 i innych administrowanych przez Związek Miast i

Podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim Parsęta 1 i innych administrowanych przez Związek Miast i Podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim Parsęta 1 i innych administrowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty I. WARUNKI OGÓLNE 1. Prawo do wędkowania w wodach

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO TESTU EKOLOGICZNO WĘDKARSKIEGO

PYTANIA DO TESTU EKOLOGICZNO WĘDKARSKIEGO PYTANIA DO TESTU EKOLOGICZNO WĘDKARSKIEGO OLIMPIAD WĘDKARSKICH 2011 Testy na zlecenie Rady ds. Młodzieży opracowała Komisja w składzie: 1. Wolicki Stanisław 2. Ulanowski Andrzej 3. Świeczkowski Janusz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb w Gospodarstwie Rybackim Mikołajki

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb w Gospodarstwie Rybackim Mikołajki Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb w Gospodarstwie Rybackim Mikołajki I. WSTĘP Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania do amatorskiego połowu ryb na terenie Dużego Stawu w widłach Dunajca i Popradu

Zasady udostępniania do amatorskiego połowu ryb na terenie Dużego Stawu w widłach Dunajca i Popradu Zasady udostępniania do amatorskiego połowu ryb na terenie Dużego Stawu w widłach Dunajca i Popradu (wersja uaktualniona) 1 1.Udostępnia się do amatorskiego połowu ryb Duży Staw należący do kompleksu stawów

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Wędkarski. Regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wielkopolski 2015 r.

Polski Związek Wędkarski. Regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wielkopolski 2015 r. Polski Związek Wędkarski Regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wielkopolski 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW...

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA MŁODZIEśY WĘDKARSKIEJ

OLIMPIADA MŁODZIEśY WĘDKARSKIEJ OLIMPIADA MŁODZIEśY WĘDKARSKIEJ ZAKRES TEMATYCZNY WIEK DO 12 LAT Opracował ; Wacław Tlaga Koło 140 PZW Ciernik Tłuszcz Materiały Ŝródłowe ; 1. O wędkarstwie, ekologii i etyce. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 207/2013 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 207/2013 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 207/2013 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 13.09.2013 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania do amatorskiego połowu ryb Dużego Stawu w widłach Dunajca i Popradu. Na podstawie art.. 30

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 6/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 6/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 19.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 416 Zacisze Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.

Regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. Polski Związek Wędkarski Regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp. 2011 r. 2 SPIS TREŚCI str. I. Wstęp 3 II. Prawa wędkującego w wodach PZW. 3 III.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO TESTU EKOLOGICZNO WĘDKARSKIEGO OLIMPIAD WĘDKARSKICH

PYTANIA DO TESTU EKOLOGICZNO WĘDKARSKIEGO OLIMPIAD WĘDKARSKICH PYTANIA DO TESTU EKOLOGICZNO WĘDKARSKIEGO OLIMPIAD WĘDKARSKICH 1. Topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu wód w morzach i oceanach to wynik: a) efektu cieplarnianego, b) kwaśnych deszczy, c) dziury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu amatorskiego połowu ryb na zalewie Buczyna w Bogorii.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu amatorskiego połowu ryb na zalewie Buczyna w Bogorii. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu amatorskiego połowu ryb na zalewie Buczyna w Bogorii. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.11.2015 r.

Uchwała nr 72/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.11.2015 r. Uchwała nr 72/2015 w Katowicach z dnia 25.11.2015 r. w sprawie: składek i opłat, regulaminu, zezwolenia i rejestru połowu ryb łowiska specjalnego Czarna Przemsza Na podstawie 47 pkt 1 w zw. z 46 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Wierzchowo w Gminie Szczecinek

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Wierzchowo w Gminie Szczecinek Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2016 Wójt Gminy Szczecinek z dnia 7 czerwca 2016 r. Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Wierzchowo w Gminie Szczecinek SPIS TREŚCI 1. Wstęp. 2. Prawa wędkującego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.

Regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. Polski Związek Wędkarski Regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp. 2016 r. 2 SPIS TREŚCI str. I. Wstęp 3 II. Prawa wędkującego w wodach PZW. 4 III.

Bardziej szczegółowo

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami. Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Rozdziały I. Wstęp II. Prawa wędkującego w wodach PZW III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW IV. Zasady wędkowania V. Dozwolone metody połowu VI. Ochrona ryb VII. Kontrola

Bardziej szczegółowo

Regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.

Regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. Polski Związek Wędkarski Regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp. 2017 r. 2 SPIS TREŚCI str. I. Wstęp 3 II. Prawa wędkującego w wodach PZW. 4 III.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2/2016 Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego członków Koła PZW w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 stycznia 2016 roku

UCHWAŁA Nr 2/2016 Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego członków Koła PZW w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 stycznia 2016 roku UCHWAŁA Nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Koła za 2016 rok Walne Zgromadzenie członków Koła PZW na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 68/2014 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 68/2014 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 68/2014 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego Młyńszczok nr 643 Na podstawie 47 ust. 1 w związku z 46 pkt 10 i 15 Statutu PZW z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady uprawiania amatorskiego połowu ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.

Szczegółowe zasady uprawiania amatorskiego połowu ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. Polski Związek Wędkarski Szczegółowe zasady uprawiania amatorskiego połowu ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp. 2017 r. 2 SPIS TREŚCI str. I. Wstęp 3 II. Prawa wędkującego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 70/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 70/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 70/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.11.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Herkules nr 113 Na podstawie 47 ust. 1 w związku z 46 pkt 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.01.2015 r. w sprawie: utworzenia i zatwierdzenia łowiska licencyjnego LIGA

Uchwała nr 10/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.01.2015 r. w sprawie: utworzenia i zatwierdzenia łowiska licencyjnego LIGA Uchwała nr 10/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.01.2015 r. w sprawie: utworzenia i zatwierdzenia łowiska licencyjnego LIGA Na podstawie 47 ust. 1 w związku z 46 pkt 10 i 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 9/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 9/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 9/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 19.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 741 14 - ka. Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN POŁOWU, OCHRONY RYB ORAZ UŻYTKOWANIA ŁOWISK STOWARZYSZENIE KOŁO WĘDKARSKIE ZŁOTY KARAŚ z siedzibą w Białej Rawskiej http://zlotykaras.jimdo.com/ 2016 I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin dotyczy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 18/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 18/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 18/2017 w sprawie: ustalenia gospodarza i zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 709 Kamieniec Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 19/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 541 Olszyce

Uchwała nr 19/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 541 Olszyce Uchwała nr 19/2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 541 Olszyce Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 01.07.2006

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 BURMISTRZA RYK. z dnia 26 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 BURMISTRZA RYK. z dnia 26 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 BURMISTRZA RYK z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zasad udostępnienia stawu Skalski stanowiącego własność Gminy Ryki do celów amatorskiego połowu ryb oraz ustalenia wysokości opłat.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 13/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 13/2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 133 Staw CMC Zawiercie Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego Malinka nr 216

w sprawie: zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego Malinka nr 216 Uchwała nr 14/2015 w sprawie: zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego Malinka nr 216 Na podstawie 46 pkt 10 i 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia

Bardziej szczegółowo

Imię. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w TARNOWIE ul. Ochronek TARNÓW. Nazwisko. Nr karty wędkarskiej.

Imię. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w TARNOWIE ul. Ochronek TARNÓW. Nazwisko. Nr karty wędkarskiej. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w TARNOWIE ul. Ochronek 24 33-100 TARNÓW ZEZWOLENIE 1-DNIOWE Na amatorski połów ryb wędką Dla członków PZW WAŻNE ( wpisać datę: dzień, miesiąc, rok słownie ) Wygenerowane

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 10/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 10/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 19.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowisk licencyjnych nr 737 Moczury i nr 738 Zacisze Na podstawie 46 pkt 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze

Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze SEZON 2013 Podstawę niniejszego raportu stanowiło 7851 rejestrów amatorskiego połowu ryb złożonych przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 517 Michalik

Uchwała nr 16/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 517 Michalik Uchwała nr 16/2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 517 Michalik Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 231 Żarki

Uchwała nr 11/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 231 Żarki Uchwała nr 11/2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 231 Żarki Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 01.07.2006

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW SPINNINGOWYCH ZALICZONYCH DO GRAND PRIX OKRĘGU GORZOWSKIEGO od 2017

REGULAMIN ZAWODÓW SPINNINGOWYCH ZALICZONYCH DO GRAND PRIX OKRĘGU GORZOWSKIEGO od 2017 REGULAMIN ZAWODÓW SPINNINGOWYCH ZALICZONYCH DO GRAND PRIX OKRĘGU GORZOWSKIEGO od 2017 1. Zawody spinningowe na zlecenie Zarządu Okręgu przeprowadzają Kluby Wędkarstwa Sportowego oraz Koła PZW działające

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 44/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Dzibice nr 108

Uchwała nr 44/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Dzibice nr 108 Uchwała nr 44/2015 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Dzibice nr 108 Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 01.07.2006

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 69/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 69/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 69/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.11.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Kalety nr 311 Na podstawie 47 ust. 1 w związku z 46 pkt 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka rybacka w jeziorach lobeliowych

Gospodarka rybacka w jeziorach lobeliowych Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej

Bardziej szczegółowo

Rybactwo w jeziorach lobeliowych

Rybactwo w jeziorach lobeliowych Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej

Bardziej szczegółowo

I. Zbiorcze zasady obowiązujące na wydzielonych zbiornikach wodnych.

I. Zbiorcze zasady obowiązujące na wydzielonych zbiornikach wodnych. I. Zbiorcze zasady obowiązujące na wydzielonych zbiornikach wodnych. 1. Kierując się dobrem zagospodarowania i ochrony wód Związku, został opracowany niniejszy Regulamin określający zasady wędkowania na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 10/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 10/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 20.02.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Korzeniec składającego się ze stawu Pilok nr 526 i zbiorników Zalew nr 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 12 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 12 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zasad udostępnienia wód będących we władaniu Gminy Dębnica Kaszubska do celów amatorskiego połowu ryb Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Traci moc uchwała nr 27/2014 ZO PZW w Katowicach z dnia r.

Traci moc uchwała nr 27/2014 ZO PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 63/2015 w sprawie: zmiany gospodarza łowiska licencyjnego Górnik nr 808 oraz zatwierdzenia jego regulaminu Na podstawie 46 pkt 10 i 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. Zarząd Okręgu PZW w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 45/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 45/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 45/2015 w sprawie: zmiany nazwy i numeru łowiska oraz zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Ciągowice nr 104 Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 26/2015 ZO z dnia 01.06.2015 roku REGULAMIN ŁOWISKA OKRĘGU PZW W RADOMIU O OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI STAW WÓLKA MAGIEROWA. (tekst jednolity, obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy określa zasady wykonywania amatorskiego połowu

Regulamin niniejszy określa zasady wykonywania amatorskiego połowu rskiego Połowu Ryb Regulamin Amato obowiązujący na wodach Przedsiębiorstwa Rybackiego Sp. z o.o. Szczecinku w I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy określa zasady wykonywania amatorskiego połowu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ. (obowiązujące od dnia 01 stycznia 2016 r. tekst jednolity)

ZASADY PROWADZENIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ. (obowiązujące od dnia 01 stycznia 2016 r. tekst jednolity) ZASADY PROWADZENIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ. (obowiązujące od dnia 01 stycznia 2016 r. tekst jednolity) Na wszystkich wodach będących w użytkowaniu Okręgu PZW w Radomiu obowiązuje: 1) zakaz połowu

Bardziej szczegółowo

Amur biały - Ctenopharyngodon idella. Boleń - Aspius aspius. Brzana karpacka - Barbus cyclolepis Henkel. Brzana - Barbus barbus

Amur biały - Ctenopharyngodon idella. Boleń - Aspius aspius. Brzana karpacka - Barbus cyclolepis Henkel. Brzana - Barbus barbus Amur biały - Ctenopharyngodon idella Amur biały - 3 sztuki na dobę Boleń - Aspius aspius Boleń 40 cm 3 sztuki Okres ochronny: 01.01-30.04 dobowy limit połowu (łącznie z karpiem, lipieniem, pstrągiem potokowym,

Bardziej szczegółowo