Potwierdzony przełom w diagnostyce raka piersi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potwierdzony przełom w diagnostyce raka piersi"

Transkrypt

1 Potwierdzony przełom w diagnostyce raka piersi Premierowy pokaz Prototypu Urządzenia Tester BRASTER oraz publikacja wyników Badania Klinicznego THERMACRAC Spotkanie prasowe 13 lutego 2014 roku

2 Krzysztof Pawelczyk Prezes Zarządu BRASTER S.A. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu, Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia M.B.A. Uniwersytetu z Illinois. Pracował dla spółek międzynarodowych: TEVA, IVAX, Boehringer Ingelheim, polskich: Polfa Kutno S.A., Polpharma S.A. Bioton S.A. Posiada wieloletnią praktykę na kierowniczych stanowiskach i w zarządach firm. Kierował operacjami w Polsce, Rosji, Szwajcarii oraz rozwojem operacji w regionie CEE. Jest członkiem rad nadzorczych MCI Bioventures oraz Biotech Varsovia Pharmaceuticals. Dr inż. Henryk Jaremek Wiceprezes Zarządu BRASTER S.A. Współautor wszystkich patentów i know-how dotyczących urządzenia Tester BRASTER. Autor licznych opracowań, patentów i wdrożeń dotyczących zaawansowanych technologii chemicznych. Były pracownik naukowy WAT odpowiedzialny za prace badawczorozwojowe w strukturach MON i Sztabu Generalnego. Kierownik projektów badań przemysłowych współfinansowanych z grantów europejskich. Twórca testów medycznych i kosmetologicznych wykorzystujących ciekłe kryształy termotropowe (ciekłokrystalicznych wskaźników temperatury oraz współautor testów termograficznych: CelluliTest oraz SkinTest dla koncernu AVON). Dr n. med. Paweł Basta Koordynator Badania THERMACRAC UJCM Jest doświadczonym ginekologiem. W 2007 roku zdobył tytuł doktora nauk medycznych na UJ. W 2013 roku ukończył specjalizację w zakresie ginekologii onkologicznej (także w University College London Hospital w Wlk. Brytanii). Ukończył cykl szkoleń w zakresie chirurgii onkoplastycznej piersi w Niemczech wg programu AWOGYN. Jego głównym obszarem działalności jest leczenie operacyjne schorzeń gruczołu piersiowego oraz nowotworów narządu rodnego kobiecego. Jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie a także członkiem European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), European Society of Gynaecological Endoscopy (ESGE) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (PTGO).

3 Krzysztof Pawelczyk Prezes Zarządu BRASTER S.A.

4 Rak Piersi Zabójca XXI wieku ASR: wskaźnik liczby zachorowań na 100 tys. osób w skali roku (Age Standarized Rate)

5 Rak Piersi Epidemiologia Świat Najczęstszy nowotwór złośliwy wśród kobiet ok. 25.2% wszystkich zdiagnozowanych przypadków raka W 2012 r. raka piersi zdiagnozowano u 1,7 mln kobiet (badanie GLOBOCAN wskazują na istotny wzrost liczby zachorowań do końca bieżącej dekady) Europa Najwięcej zachorowań na raka piersi w krajach zachodniej i północnej Europy: - Niemcy - 71,6 tys. Polska - Francja - 54,2 tys. - Wielka Brytania 52,4 tys. 16,5 tys. nowych zachorowań na raka piersi w 2012 r. 5 tys. zgonów rocznie Szacowana liczba (w tysiącach) źródło: GLOBOCAN 2012 Zachorowania Zgony Świat Unia Europejska (EU-28) WHO region europejski (EURO) USA Chiny Indie Wysoko rozwinięte regiony Słabo rozwinięte regiony WHO reg. afrykański WHO reg. Ameryk WHO reg. wschodni-śródziemnomorski WHO reg. południowo-wschodniej azji WHO reg. zachodniego Pacyfiku IARC członkowie (24 kraje) Rak występuje najczęściej w krajach najbardziej rozwiniętych i najbogatszych

6 Rak Piersi Koszty nie tylko społeczne Raport z Programu Profilaktyki Raka Piersi Ministerstwa Zdrowia ( ): Wysoki poziom zachorowalności na raka piersi w Polsce, który generuje również wysokie koszty leczenia i rehabilitacji chorych z zawansowanymi przypadkami raka piersi Kolejną konsekwencją wysokiego poziomu zachorowalności na raka piersi są wysokie koszty socjalne, wynikające z konieczności finansowania rent i zasiłków chorobowych wypłacanych z tytułu choroby nowotworowej Ocenia się, że koszt przedłużenia jednego roku życia wystandaryzowany na jakość życia (wskaźnik QUALY) w przypadkach zaawansowanych raków piersi jest od 4 do kilkunastu razy wyższy od kosztów w przypadkach wczesnych raków piersi W związku z powyższym obniżenie poziomu zachorowalności oraz zwiększenie wykrywalności nowotworów piersi na wczesnym etapie rozwoju przyniosłoby wymierne efekty ekonomiczne* * Żródło:

7 Rak Piersi Choroba Cywilizacyjna RAK PIERSI STAN NA WCZORAJ: Nie ma skutecznych metod zapobiegania rakowi Jedyną skuteczną metodą walki z chorobami nowotworowymi jest wczesna wykrywalność, która zwiększa szanse na całkowite wyleczenie Najpowszechniej stosowanymi dziś metodami diagnostycznymi wczesnego wykrywania raka piersi są mammografia i ultrasonografia, jednak są one stosowane dopiero na etapie specjalistycznej opieki nad pacjentem tj. po skierowaniu od lekarza pierwszego kontaktu Mammografia jest stosowana jako badanie przesiewowe jedynie w grupie pacjentek Brak programów badań przesiewowych dla innych grup wiekowych kobiet Brak nieinwazyjnej, skutecznej, nie determinowanej wiekiem pacjentek, stosunkowo prostej w obsłudze oraz taniej metody diagnostycznej, która mogłaby być stosowana na początkowym etapie diagnozowania RAK PIERSI STAN NA DZIŚ: Ciekłokrystaliczna termografia kontaktowa = Tester BRASTER

8 Dr inż. Henryk Jaremek Wiceprezes Zarządu BRASTER S.A.

9 Ciekłe kryształy w walce z rakiem Ciekłe kryształy to związki chemiczne łączące w sobie cechy cieczy (np. zdolność do płynięcia) oraz cechy krystalicznych ciał stałych (np. dalekie uporządkowanie struktury) Ciekłe kryształy znalazły szerokie zastosowanie przy produkcji wyświetlaczy, ekranów LCD (Liquid- Crystal-Display), wskaźników cyfrowych, detektorów temperatury, a także jako dodatki do farb i emulsji kosmetycznych Dzięki specyficznym właściwościom, możliwe jest także wykorzystanie ciekłych kryształów do rejestrowania oraz ilustrowania termicznych zmian zachodzących w ciele człowieka np. na powierzchni piersi mówimy wtedy o tzw. ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej

10 Ciekłokrystaliczna Termografia Kontaktowa Termografia jest to metoda czynnościowego obrazowania funkcji narządu a nie jego anatomii, Podstawą termografii w medycynie stanowi tzw. efekt dermotermiczny, polegający na obrazowaniu rejestrowanych na powierzchni skóry wewnątrznarządowych procesów termicznych Nowotwory charakteryzują się wyższym tempem metabolizmu oraz tworzeniem systemu naczyń krwionośnych, który zapewnia odpowiedni zwiększony dopływ krwi umożliwiający rozwój guza W ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej zmiany podejrzane o charakterze nowotworowym widoczne są jako wyraźne ogniska o podwyższonej temperaturze

11 Tester BRASTER Tester BRASTER Jest pierwszym na świecie, wynalezionym przez polskich naukowców urządzeniem wykorzystującym ciekłokrystaliczne matryce termograficzne w diagnostyce raka piersi Tester BRASTER Jest bezpieczny, niewykorzystujący szkodliwego promieniowania, nieinwazyjny, bezbolesny, prosty i łatwy w użyciu, obojętny biologicznie dla skóry, wielokrotnego użytku Tester BRASTER To zestaw trzech matryc mających różne zakresy wykrywanej temperatury.

12 Tester BRASTER Cyfrowy zapis Cyfrowy moduł dedykowany do analogowego Tester BRASTER Komputerowa rejestracja badania Dedykowane oprogramowanie do nagrywania i analizowania obrazów termograficznych Dedykowane oprogramowanie Kontrola przebiegu badania i zapisu Wizualizacja i analiza zapisanych badań Pełna archiwizacja badania

13 Krzysztof Pawelczyk Prezes Zarządu BRASTER S.A.

14 BRASTER S.A. - Polska Innowacja Know-how BRASTER S.A. Opracowana unikatowa mieszanina związków ciekłokrystalicznych Opracowana innowacyjna formuła ciekłokrystalicznej emulsji Opracowany sposób zastosowania ciekłych kryształów w diagnostyce raka piersi Stworzona - innowacyjna w skali świata - technologia produkcji matryc ciekłokrystalicznych w oparciu o metodę Continuous Liquid Crystal Film (CLCF) Patenty Opracowane technologie zabezpieczane są międzynarodowymi zgłoszeniami patentowymi m.in. w EPO, USA, Australii, Chinach i Kanadzie: Ciekłokrystaliczna emulsja typu olejowo-wodnego i sposób jej wytwarzania Mieszanina związków ciekłokrystalicznych, układ 3 mieszanin ciekłokrystalicznych oraz ich zastosowanie Przekrój przez matrycę ciekłokrystaliczną urządzenia Tester BRASTER

15 BRASTER S.A. Kluczowe Aktywa IP: Międzynarodowa ochrona patentowa Urządzenie: Wyrób medyczny zarejestrowany w bazie EUDAMED Badanie Kliniczne: THERMACRAC Clinical Study Report Wiedza i know-how: Kapitał ludzki Potencjał: Rynek globalny (świat) Techniczny know-how: Własność intelektualna Zdolność produkcyjna: Poziom laboratoryjny oraz gotowość podniesienia skali produkcyjnej

16 Dr n. med. Paweł Basta Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

17 Badanie Kliniczne THERMACRAC Metryka badania: Badanie obserwacyjne porównujące skuteczność urządzenia Tester BRASTER w diagnostyce i różnicowaniu patologii piersi u kobiet względem standardowych metod diagnostycznych 6-miesięczne, prospektywne, wieloośrodkowe, nieinterwencyjne badanie mające na celu ocenę przydatności klinicznej wyrobu medycznego Tester BRASTER Badanie monitorowane przez niezależnego monitora badań klinicznych (CRO) Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej UJCM i Komisji Bioetycznych przy Izbach Lekarskich w Krakowie i Katowicach na jego przeprowadzenie Badanie realizowano w wysoko specjalistycznych ośrodkach UJCM oraz NZOZ, w których realizowany jest program pogłębionej diagnostyki patologii piersi finansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia W badaniu wzięło udział 736 pacjentek, u których zdiagnozowano 72 nowotwory złośliwe Pacjentki biorące udział w badaniu były rekrutowane spośród grupy pacjentek skierowanej do etapu pogłębionego badań diagnostycznych patologii piersi Główny badacz: Dr n. med. Paweł Basta

18 Słowniczek Podstawowe pojęcia: Czułość Prawdopodobieństwo uzyskania dodatniego wyniku testu diagnostycznego wśród pacjentów chorych. Wysoka czułość = przeoczenie niewielu chorych Swoistość Prawdopodobieństwo uzyskania ujemnego wyniku testu diagnostycznego wśród pacjentów niechorujących na diagnozowaną chorobę. Wysoko swoistość = brak fałszywie dodatnich wskazań (test nie wskazuje zdrowych pacjentów jako chorych) Standardowe Postępowanie Diagnostyczne Badanie fizykalne połączone z co najmniej jedną z technik obrazowych: USG, mammografią i ewentualnie wykonaniem biopsji Procesy proliferacyjne Oznaczają mnożenie się komórek (procesy rozrostowe) Główny badacz: Dr n. med. Paweł Basta

19 Tester BRASTER Badanie THERMACRAC WYNIKI: Czułość i swoistość badania termograficznego względem standardowego postępowania diagnostycznego wynosiła, odpowiednio 72% oraz 58% dla całej populacji, co potwierdzono jednoznacznie w wynikach z 3 interpretacji niezależnych Tester BRASTER uzyskał jeszcze lepsze wyniki w następujących grupach badanych kobiet: W wieku 50 lat i więcej Czułość i swoistość wynosiła odpowiednio: 76% i 59% W wieku poniżej 50 lat Czułość i swoistość wynosiła odpowiednio: 59% i 58% Z tłuszczową strukturą piersi Czułość i swoistość wynosiła odpowiednio: 100% i 64% Z gruczołową strukturą piersi Czułość i swoistość wynosiła odpowiednio: 71% i 63% Główny badacz: Dr n. med. Paweł Basta

20 Tester BRASTER Badanie THERMACRAC WYNIKI: Czułość procedury multimodalnej badanie termograficzne + mammograficzne - względem całej procedury diagnostycznej wynosiła 96%, przy swoistości na poziomie 18% (obniżonej przez niską specyficzność mammografii w populacji kobiet cechującej się problemami ze strony piersi) Zaobserwowano istotną dodatnią korelację pomiędzy mammografią a badaniem termograficznym w kategoriach BIRADS wskazujących na wysokie ryzyko obecności raka piersi (60-90%) Stwierdzono istotną klinicznie korelację pomiędzy badaniem termograficznym a ultrasonograficznym, w którym rodzaj zmiany został potwierdzony histologicznie, w zakresie wykrywalności procesów proliferacyjnych piersi (najwyższy odsetek wykrytych przypadków raka inwazyjnego i hiperplazji przewodowej: odpowiednio 72% 66%) Główny badacz: Dr n. med. Paweł Basta

21 Tester BRASTER Badanie THERMACRAC WNIOSKI: Uzyskane w badaniu wyniki dot. czułości i swoistości pozwalają wnioskować o skuteczności i przydatności urządzenia Tester BRASTER w procesie diagnostycznym patologii gruczołów piersiowych Odnotowano podwyższenie skuteczności detekcji raka piersi przy połączeniu dwóch metod termografii z mammografią Stwierdzono potencjalną komplementarność i wzajemne uzupełnianie się trzech metod (termografia, mammografia, ultrasonografia), dzięki ich różnym właściwościom detekcyjnym Tester BRASTER można uznać za obiecujące uzupełnienie urządzeń przydatnych w diagnostyce patologii piersi, w tym raka piersi u kobiet Tester BRASTER może stanowić uzupełnienie diagnostyki przesiewowej u szerokiego spectrum pacjentek bez względu na wiek, strukturę i temperaturę piersi Główny badacz: Dr n. med. Paweł Basta

22 Tester BRASTER Badanie Thermacrac REKOMENDACJE: Rekomendowane jest prowadzenie prac rozwojowo-badawczych związanych ze zwiększeniem ergonomii pracy z wykorzystaniem urządzenia (np. skrócenie czasu badania termograficznego) Istotny jest także dalszy rozwój algorytmu interpretacji uzyskiwanych wyników oraz opracowanie przez BRASTER S.A. narzędzi wspierających (np. atlas termograficzny, towarzyszące urządzeniu oprogramowanie) Cele badania obserwacyjnego zakładały uzyskanie informacji, które po zakończeniu badania, zostaną przedstawione w formie publikacji w czasopiśmie naukowym i/lub prezentacji na konferencjach medycznych Uzyskane wyniki - przy całkowitej nieinwazyjności i bezpieczeństwie metody - wskazują na perspektywiczność ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej w dalszych pracach nad wczesną diagnostyką raka piersi Główny badacz: Dr n. med. Paweł Basta

23 Tester BRASTER Miejsce urządzenia Tester BRASTER w procesie diagnostycznym to faza wczesnej diagnostyki piersi Tester BRASTER ma szansę wypełnić lukę między badaniem palpacyjnym / samobadaniem piersi a pogłębioną diagnostyką kliniczną Mammografia (MMG, badanie 50+) Tester Badanie palpacyjne Biopsja Główny badacz: Dr n. med. Paweł Basta Ultrasonografia (USG)

24 Zapraszamy na pokaz badania Prototypem Urządzenia Tester BRASTER

25 Dziękujemy za uwagę

PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE

PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE SOJUSZ MEDYCYNY, NAUKI I TECHNIKI Koordynator Programu Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi Zabrze 2013 GRUDZIEŃ 2013 Koordynator Programu: dr Jan

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 Druga edycja Indeksu daje nowe możliwości analityczne. Oprócz porównań międzywojewódzkich, jesteśmy po raz pierwszy w stanie zaobserwować zmiany zachodzące w czasie, w tym samym województwie. Indeks Sprawności

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera CH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ww.rpo.gov.pl Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki Raport wrzesień 2011 2 Spis Treści Streszczenie 5 Przegląd rynku farmaceutycznego w Polsce 11 Rola w gospodarce 33

Bardziej szczegółowo

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Streszczenie Niniejszy raport został przygotowany w ramach Dwuletniej Umowy o Wzajemnej Współpracy między Światową Organizacją Zdrowia i Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne wysiłki dla normalnego życia

Nadzwyczajne wysiłki dla normalnego życia Nadzwyczajne wysiłki dla normalnego życia Pacjenci na całym świecie chcą po prostu normalnie żyć... Pacjenci na całym świecie chcą po prostu normalnie żyć, snuć plany na przyszłość, pracować, kochać, korzystać

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PODSTAWĄ EDUKACJI ZDROWOTNEJ CZŁOWIEKA XXI WIEKU MICHAŁ KLUZ

PROFILAKTYKA PODSTAWĄ EDUKACJI ZDROWOTNEJ CZŁOWIEKA XXI WIEKU MICHAŁ KLUZ PROFILAKTYKA PODSTAWĄ EDUKACJI ZDROWOTNEJ CZŁOWIEKA XXI WIEKU MICHAŁ KLUZ Streszczenie: Problem pełnej definicji profilaktyki oraz wyznaczenia granic jej zakresu w stosunku do promocji zdrowia wraz z brakiem

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Zdrowie publiczne W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE UE dąży do tego, by chronić ludzkie zdrowie na każdym etapie życia. SPIS TREŚCI Dlaczego potrzebujemy unijnej

Bardziej szczegółowo

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna analiza porównawcza Joanna Wolszczak-Derlacz Aleksandra Parteka Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY

SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Statystyka i demografia Ruch naturalny ludności Mieczysław Kowerski PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Etap III Programu stanowić będzie kontynuację programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, którego etap I został ustanowiony uchwałą nr 117/2007 Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo