BADANIE MBA: JAKIE DAJE KORZYŚCI? WPŁYW STUDIÓW MBA NA KARIERĘ I ROZWÓJ ICH ABSOLWENTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE MBA: JAKIE DAJE KORZYŚCI? WPŁYW STUDIÓW MBA NA KARIERĘ I ROZWÓJ ICH ABSOLWENTÓW"

Transkrypt

1 BADANIE MBA: JAKIE DAJE KORZYŚCI? WPŁYW STUDIÓW MBA NA KARIERĘ I ROZWÓJ ICH ABSOLWENTÓW 2011

2 Na świecie toczy się dyskusja na temat kompetencji menedżerów oraz przydatności studiów MBA. THINKTANK Zbadał opinie absolwentów MBA o ich studiach. Czego uczą studia MBA w Polsce? Jaki mają wpływ na karierę zawodową?

3 NAJCIEKAWSZYCH WNIOSKÓW Z BADANIA WYNIKI SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O BADANIU: METODOLOGIA KTO BRAŁ UDZIAŁ W BADANIU?

4 PIĘD NAJCIEKAWSZYCH WNIOSKÓW Z BADANIA 1

5 MOTYWY: WIEDZA, DYPLOM, SATYSFAKCJA 1 ¾ absolwentów MBA deklaruje, że rozpoczęło studia dla wiedzy. Niemal tyle samo: po to, by zdobyd dyplom, który otwiera drzwi. Liczy się też osobista satysfakcja. Mniejsze znaczenie przy wyborze studiów miały networking i chęd zmiany pracy.

6 REZULTATY: WIEDZA, NETWORKING, SPECJALIZACJA 2 Ponad połowa absolwentów, pytana o korzyści wyniesione ze studiów, spontanicznie wymienia ogólną wiedzę biznesową. 1/3 wskazuje nowe kontakty, co dziesiąty - zdobyte umiejętności w jednej, konkretnej dziedzinie.

7 KOMPETENCJE: STRATEGIE, NEGOCJACJE, PRACA W ZESPOLE. 3 7 na 10 badanych nauczyło się podczas studiów myślenia strategicznego. Trochę mniej niż połowa - umiejętności negocjowania. Tyle samo respondentów wskazuje na zdobyte kompetencje pracy zespołowej. W mniejszym stopniu absolwenci uczyli się np. przywództwa, czy rozumienia potrzeb pracowników.

8 KARIERA: WZMOCNIENIE, AWANS, ZMIANA PRACY. 4 Ponad 5 na 10 absolwentów, którzy ukooczyli studia do 5 lat temu, deklaruje, że po studiach wzmocniła się ich pozycja w miejscu pracy. 41% mówi o awansie, co trzeci zmienił po studiach pracę na lepszą z ich punktu widzenia. Co ciekawe, tylko 4 na 10 absolwentów deklaruje, że zmiany w ich karierze były spowodowane ukooczeniem programu MBA.

9 DOCHODY: BEZ SZYBKIEGO WZROSTU. 5 4 na 10 absolwentów, którzy ukooczyli studia w ostatnich latach, deklaruje, że ich pensja nie zmieniła się lub spadła. 8% ze świeżych absolwentów twierdzi, że ich pensja wzrosła o ponad 100%. Poważny wzrost większej liczby absolwentów dostrzegalny jest dopiero w perspektywie 10-letniej. 6 na 10 absolwentów, których pensja wzrosła, nie wiąże tego z ukooczeniem studiów.

10 WYNIKI SZCZEGÓŁOWE: CZEGO OCZEKIWALI, A CO DOSTALI STUDENCI MBA? 2

11 Dlaczego studia MBA? Motywy. Przede wszystkim z pędu do wiedzy, potrzebnej by skuteczniej zarządzad. W drugiej kolejności z potrzeby posiadania dyplomu, otwierającego nowe perspektywy zawodowe. Trzeci najczęściej wskazywany motyw do studiowania to osobista satysfakcja z posiadania dyplomu MBA zdaniem absolwentów otrzymanie tego wyróżnienia jest zatem powodem do dumy. Rzadziej impulsem do aplikowania na studia jest konkretna potrzeba zmiany pracy, czy chęd awansu w swojej organizacji. Tak bezpośrednie motywy były ważne odpowiedni dla 1/3 i 1/4 badanych. Dostęp do sieci kontaktów był zaś atrakcyjnym bodźcem dla co trzeciego z wszystkich kandydatów.

12 Dlaczego studia MBA? Motywy.

13 70% aplikujących na studia MBA robi to po to, by dostad dyplom, który otwiera perspektywy.

14 Główne korzyści ze studiów MBA. Szeroko rozumiana, poszerzająca horyzonty wiedza menedżerska jest wskazywana spontanicznie jako główny benefit ukooczonych studiów. Awans, podwyżka, zmiana pracy rzadko wiążą się, zdaniem absolwentów, bezpośrednio z ukooczeniem studiów. Około ¼ badanych wskazuje również na przydatnośd uzyskanych podczas studiów kontaktów zawodowych niektórzy z nich na wiele lat po studiach kontaktują się z grupą osób znajomych. Cytat z wywiadu grupowego: Studia na programie Executive MBA były dla mnie rodzajem demistyfikacji wiedzy tajemnej. Poznałem mechanizmy zarządzania, o których sądziłem wcześniej, że są zarezerwowane dla wąskiej grupy ludzi.

15 Główne korzyści ze studiów MBA. 29% Kontakty zawodowe 56% Wiedza biznesowa 12% Umiejętności w jednej dziedzinie 9% Impuls dla kariery

16 Jakie umiejętności nabyli absolwenci? W pierwszej kolejności studia MBA pomagają zdobyd umiejętnośd strategicznego myślenia. Co ciekawe, wielu badanych wskazuje również na kompetencje miękkie takie jak negocjacje, czy praca w zespole. Pogłębiająca wyniki dyskusja fokusowa potwierdziła, że stosowane na studiach warsztaty są prawdziwym ścieraniem się osobowości, budującym powyższe umiejętności. W mniejszym stopniu studia uczą rozumienia potrzeb pracowników (22% wskazao), czy analitycznego myślenia (20% wskazao). Cytat z wywiadu grupowego: Warsztat z dyrektorami, prezesami firm jest jak pokój liderów. Uczy pokory, szacunku dla drugiego, równie mądrego człowieka, budowania kompromisów. To także sposobnośd na wyławianie talentów, dowartościowywanie tych, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia.

17 Główne korzyści ze studiów MBA. 70% Myślenie strategiczne 41% Umiejętności negocjacyjne Umiejętnośd pracy zespołowej 34% Wyznaczanie priorytetów 32% Kompetencje przywódcze 26% Poszukiwanie potrzebnych informacji 22% Rozumienie potrzeb i oczekiwao pracowników 20% Umiejętnośd analitycznego myślenia

18 41% 4 na 10 absolwentów nabyło podczas studiów umiejętnośd skutecznego negocjowania

19 Które obszary nauczania na MBA przydały się najbardziej? Zarządzanie strategiczne to przedmiot, który w największym stopniu przydawał się absolwentom po studiach. Dla niektórych z nich przydatne okazały się również przedmioty z rachunkowości menedżerskiej, zachowao organizacyjnych, czy kursy przywództwa. Duże mniejsze znaczenie miała np. statystyka, czy etyka w biznesie. Cytat z wywiadu grupowego: Każdy na studiach szuka czego innego absolwenci kierunków ekonomicznych i finansowych chcieliby zdobyd trochę miękkich umiejętności, gdyż twardą wiedzę menedżerską już posiadają. Ci, którzy nie radzą sobie z finansami w pracy menedżera, rozglądają się właśnie za tymi przedmiotami. Wszystkich łączy poszukiwanie szerszej perspektywy biznesowej.

20 Które obszary nauczania na MBA przydały się najbardziej? Zarządzanie innowacyjnością Zarządzanie w warunkach globalnych Etyka w biznesie Systemy informacyjne Negocjacje Żadne

21 5,9% Jedynie taki odsetek absolwentów deklaruje, że po studiach przydały im się zajęcia związane z etyką biznesową. Te zagadnienia nie są dla nich istotne lub były źle wykładane.

22 Jak przebiega kariera absolwentów w 5 lat po studiach? 41% Awans 55% Umocnienie swojej pozycji w firmie/organizacji 33% Zmiana pracy na lepszą 21% Założenie/rozszerzenie swojej działalności biznesowej

23 Jak zmieniło się wynagrodzenie po studiach MBA?? Prawie co trzeci absolwent deklaruje, że jego wynagrodzenie po studiach nie zmieniło się. Co czwarty mówi o wzroście wynagrodzenia do 25% w porównaniu z tym sprzed studiów. Co ósmy deklaruje wzrost o ponad 150%. Co ciekawe, dla 5% badanych studia nie były okazją do powiększenia dochodów zanotowali spadek zarobków. Studia dla dużego odsetka badanych nie spowodowały nagłego wzrostu zarobków. 4 na 10 świeżych absolwentów (do 5 lat po studiach) deklaruje brak wzrostu dochodów lub ich spadek.

24 Jak zmienia się wynagrodzenie po studiach MBA? PYTANIE JEDNOKROTNEGO WYBORU

25 Jak zmienia się wynagrodzenie pięd lat po studiach MBA? PYTANIE JEDNOKROTNEGO WYBORU

26 Czy to właśnie studia MBA wpłynęły na wzrost dochodów? PYTANIE JEDNOKROTNEGO WYBORU

27 60,7% Taki odsetek absolwentów, których wynagrodzenie po studiach wzrosło, nie wiążę tego bezpośrednio ze studiami MBA.

28 Co można poprawid w MBA? 24% 23% 20% badanych twierdzi, że należy poprawid dobór oraz poziom przygotowania kadry naukowej badanych wskazuje na niską jakośd jednego z obszarów nauczania badanych uważa, że należy wzmocnid aspekt praktyczny kosztem teoretycznego

29 Co można poprawid w MBA? lepszy dobór polskich wykładowców (więcej praktyków, mniej >wiecznych< profesorów) więcej zajęć prowadzonych przez wykładowców z innych krajów poziom angielskiego wykładowców wykładowcy polscy powinni prowadzić zajęcia po polsku zwiększenie aspektu praktycznego, kosztem aspektu naukowego więcej praktycznych projektów - zleconych przez firmy lub zakończonych uruchomieniem działalności gospodarczej

30 Jaką ogólnie ocenę wystawiają studiom MBA absolwenci? Absolwenci oceniają średnio ukooczone studia na 7,2 w skali dziesięciopunktowej. Najsłabiej oceniają studia absolwenci, którzy przed nimi mieli ponad 15 lat doświadczenia zawodowego. Zapewne już przed rozpoczęciem programów MBA posiadali dużą wiedzę i doświadczenie w obszarze zarządzania i edukacja nie była tak naprawdę im już potrzebna. Również rok ukooczenia studiów wpływa na ich postrzeganie. O większej przydatności studiów mówią Ci, którzy ukooczyli programy MBA ponad 10 lat temu Może byd to spowodowane docenianiem studiów z perspektywy czasu, jak również sentymentem do edukacji po wielu latach.

31 7,2/10 To średnia ocena studiów MBA przez wszystkich zbadanych absolwentów.

32 Jak studia MBA oceniają absolwenci z różnym doświadczeniem przed studiami? Doświadczenie zawodowe przed studiami: 0-3 lata 4-6 lat ,2 7, lat 7, lat 7, lat 6,6

33 Jak studia MBA oceniają absolwenci, którzy ukooczyli je w rożnych okresach? Rok ukooczenia studiów: do 2000 r ,

34 INFORMACJE O BADANIU: METODOLOGIA 3

35 Informacje o badaniu: jak przebiegało? Badanie CAWI Absolwenci MBA, próba n=274 Narzędzie: ankieta z 12 pytaniami 1 wywiad FGI z absolwentami 1 panel ekspercki

36 KTO WZIĄŁ UDZIAŁ W BADANIU? 4

37 Kto wziął udział w badaniu? 51 i więcej lat 7,3% lat 14,7% lat 30,4% lat 16,1% lat 31,5% W badaniu CAWI wzięło udział 274 absolwentów/absolwentek ośmiu różnych programów studiów Executive MBA, International MBA, MBA specjalistycznych z Warszawy i Krakowa.

38 Kto wziął udział w badaniu? Właściciel Prezes zarządu 4% 7% Członek zarządu 3% Inne 4% Specjalista 10% Kierownik średniegoo szczebla 34% Dyrektor/Mene dżer wyższego szczebla 38% W badaniu CAWI wzięło udział 274 absolwentów/absolwentek 8 różnych programów studiów Executive MBA, International MBA, MBA specjalistycznych z Warszawy i Krakowa.

39 Kto wziął udział w badaniu? 80,7% 19,3% 39 lat 35 lat 10% 38% 16% to mężczyźni to kobiety to średni wiek respondenta to średni wiek ukooczenia studiów MBA przez respondentów to prezesi i członkowie zarządu to dyrektorzy i menedżerowie wyższego szczebla to menedżerowie z branży IT/Internet

40 Kontakt: Kazimierz Żurek Koordynator projektów badawczych Dział Badao THINKTANK

41 Myśli, o których się mówi. P U B L I S H I N G

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele matematyki w Polsce raport z badania TEDS-M

Nauczyciele matematyki w Polsce raport z badania TEDS-M International Association for the Evaluation of Educational Achievement Teacher Education and Development Study in Mathematics Nauczyciele matematyki w Polsce raport z badania TEDS-M Instytut Filozofii

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spis treści

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spis treści Spis treści Badania ilościowe... 5 Wprowadzenie... 5 Metodologia badania... 5 Ogólne informacje o ankietowanych... 6 Potrzeby związane ze szkołą i systemem nauczania... 7 Oczekiwania wobec szkoły... 19

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Raport z badania Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Zespół badania TALIS 2013 w Polsce Rafał Piwowarski (kierownik krajowy projektu) Kamila Hernik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/158/2010 POLACY O PROWADZENIU BIZNESU

Warszawa, listopad 2010 BS/158/2010 POLACY O PROWADZENIU BIZNESU Warszawa, listopad 2010 BS/158/2010 POLACY O PROWADZENIU BIZNESU Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Społeczny wizerunek służby cywilnej

Społeczny wizerunek służby cywilnej Społeczny wizerunek służby cywilnej Raport z badania jakościowego urzędnicy i eksperci w ramach projektu: Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej Warszawa, 2011 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Warszawa, czerwiec 2010 r. Spis treści Wstęp ll 5 1. Charakterystyka projektu ll 6 2. Rozwój branż

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce 2013 Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją Jarosława Górniaka Publikacja powstała w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Dobry. Komfort. Brak wyboru. zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński. start Marek Zefirian

Dobry. Komfort. Brak wyboru. zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński. start Marek Zefirian KWARTALNIK 10/13 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Komfort zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński Dobry start Marek Zefirian Brak wyboru najlepszym rozwiązaniem Prof. Nicholas Barr Większość ludzi

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące Janusza Weissa są. Dzwonię do Pani/Pana w bardzo nietypowej sprawie w sprawie pracy I BIGRAM

Informacje dotyczące Janusza Weissa są. Dzwonię do Pani/Pana w bardzo nietypowej sprawie w sprawie pracy I BIGRAM 61 Izabela Michaliszyn I BIGRAM Dzwonię do Pani/Pana w bardzo nietypowej sprawie w sprawie pracy Na początku lipca 2013 r. Polskę zelektryzowała informacja, że Radio Zet po 23 latach zwolniło Janusza Weissa,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Kobiety w biznesie: stan obecny, proponowane rozwiązania

Kobiety w biznesie: stan obecny, proponowane rozwiązania Forum Odpowiedzialnego Biznesu dla Programu Partnerstwa // Nr 4/2012 Kobiety w biznesie: stan obecny, proponowane rozwiązania Analiza tematyczna FOB dla Programu Partnerstwa jest to cyklicznie wydawany

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata?

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Czy jesteśmy w stanie w pełni obiektywnie ocenić drugiego człowieka? str. 14 02 2011 System MBO lekarstwo czy trucizna? Chodzi o to, aby robić

Bardziej szczegółowo