Ogólne informacje o studiach MBA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne informacje o studiach MBA"

Transkrypt

1 Master of Business Administration LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ

2 Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać podstawowe zasady, metody i praktyczne wskazówki umożliwiające profesjonalne zarządzanie organizacjami. Studia te przeznaczone są dla osób pełniących w przedsiębiorstwach kierownicze stanowiska, ale niekoniecznie posiadających wykształcenie ekonomiczne. Edukacja w obszarze zarządzania musiała pokonać pewne trudności na początku lat sześćdziesiątych, kiedy to walczyła o uznanie przez uniwersytety. Idea nauczania zarządzania jako osobnej specjalizacji narodziła się w Stanach Zjednoczonych, a w latach sześćdziesiątych została przeniesiona do Wielkiej Brytanii. W tym czasie edukacja menedżerska bazowała na programach uniwersyteckich. Naukowcy podkreślali wagę czystych badań i programy przedmiotów odnosili do dziedzin już istniejących, takich jak: statystyka, rachunkowość i ekonomia. Środowisko uniwersyteckie przez długi czas nie wyciągało wniosków z dysproporcji pomiędzy liczbą studentów kończących wydziały zarządzania a wielkością zapotrzebowania na absolwentów z dyplomami tych wydziałów. Początkowo środowisko akademickie było głuche na opinie biznesmenów, którzy od słuchaczy kursów zarządzania oczekiwali umiejętności wprowadzania innowacji, łatwości komunikowania się oraz zdolności przywódczych. Dopiero w późnych latach siedemdziesiątych uznano tytuł MBA za stopień akademicki. W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych wiele uniwersytetów utworzyło wydziały zarządzania, a liczba kursów MBA rosła w zawrotnym tempie. W 1965 roku w Wielkiej Brytanii istniały tylko dwa wydziały zarządzania (w Londynie i Manchesterze), obecnie jest ich ponad 100. Na początku lat sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych kurs zarządzania kończyło rocznie studentów, a w latach dziewięćdziesiątych liczba absolwentów MBA zbliżyła się do Także w naszym kraju zainteresowanie tym rodzajem studiów podyplomowych rośnie dynamicznie z każdym rokiem. Dyplom MBA stał się swoistą przepustką do kariery, sukcesu i wysokich zarobków. MBA daje absolwentom gruntowne wykształcenie menedżerskie, świetną pozycję na rynku pracy, szansę na sukces, prestiż oraz wysokie zarobki. Uroczyste zakończenie obrad Konferencji Region 2008 połączone z wręczeniem dyplomów Absolwentom Studium MBA US MBA Uniwersytet Szczeciński 2

3 Podyplomowe studia menedżerskie w Szczecinie Studium Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego kształci wysokiej klasy menedżerów, którzy będą zdolni stawić czoło wyzwaniom jakie niesie za sobą postępująca transformacja polskiej gospodarki, rosnąca konkurencja i coraz silniejsze związki gospodarcze z Unią Europejską. Jest to kadra przygotowana do wymagań zarządzania biznesem w erze społeczeństwa informacyjnego, globalizacji procesów gospodarczych, komunikacji i współdziałania na rynku międzynarodowym. Transformacja zachodząca w polskich przedsiębiorstwach przebiega często znacznie szybciej w zakresie wdrażania nowych technologii niż wprowadzania nowoczesnych systemów zarządzania. Chociaż nasi menedżerowie znakomicie potrafią przyswoić nowoczesną myśl organizacyjną, prezentowaną w najnowszych podręcznikach, to nadal w konfrontacji z zachodnioeuropejskimi specjalistami pracują w warunkach dużego dyskomfortu. Brakuje im bowiem możliwości zweryfikowania posiadanej wiedzy z trendami w sferze nowoczesnego zarządzania biznesem. Jest to jeden z podstawowych czynników kreujących niezbędną w biznesie pewność działania współczesnego menedżera. Program MBA jest zorientowany na praktyczne sprawdzenie własnej wiedzy i umiejętności menedżerskich oraz potrzebę doceniania tych wartości w praktyce zarządzania. Możliwość uruchomienia w Szczecinie pierwszych studiów podyplomowych klasy MBA pojawiła się z chwilą, gdy został zaakceptowany Joint European Project przez Komisję Kwalifikacyjną Unii Europejskiej i przyznano na jego realizację fundusze ze środków PHARE w wysokości EURO. Został on opracowany w 1995r. przez pracowników ówczesnego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (dzisiaj Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania), Dariusza Zarzeckiego i Tomasza Wiśniewskiego. Należy tu podkreślić, iż decydujące znaczenie w wyborze projektu MBA Uniwersytetu Szczecińskiego miały dotychczasowe osiągnięcia tego środowiska akademickiego w realizacji innych wspólnych projektów europejskich finansowanych ze źródeł unijnych oraz doświadczenia we współpracy z partnerami zagranicznymi i krajowymi. W wyniku ponad trzyletniej współpracy z partnerami zagranicznymi: Uniwersytetami w Leicester, Manchester, Passau i Atenach oraz krajowymi: ówczesną Politechniką Zielonogórską i Politechniką Koszalińską opracowano program studiów MBA, zgodny ze standardami europejskimi. Nadzór nad zawartością programową zapewniali partnerzy zagraniczni z ośrodków, w których opracowano poszczególne moduły programowe. Studium MBA rozpoczęło swoją działalność w maju 1998 roku i jest prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. MBA Uniwersytet Szczeciński 3

4 Celem naszego MBA jest 1. Rozwój i doskonalenie umiejętności menedżerskich kadry kierowniczej przy wykorzystaniu doświadczeń i najlepszych programów międzynarodowych w tej dziedzinie. 2. Rozwijanie aktywności menedżerskiej i sprawności działania w warunkach globalizacji biznesu. 3. Rozwijanie umiejętności wykorzystania nowej wiedzy w praktyce zarządzania. 4. Inwestowanie w wiedzę zapewniającą rozwój osobisty i nowe szanse na karierę zawodową. Międzynarodowy charakter Studium MBA US Dzięki ścisłej współpracy Studium MBA US z Manchester Metropolitan University (Wielka Brytania), Cranfield University School of Management (Wielka Brytania), St. John Fisher College Rochester (USA), Leeds Metropolitan University (Wielka Brytania) oraz University of Salford (Wielka Brytania) studenci MBA US mają możliwość zapoznania się z międzynarodową praktyką poruszaną podczas nauki. Łączna ilość godzin przeprowadzonych przez wykładowców z zagranicznych uczelni wynosi około 112 godzin kontaktowych, co stanowi 20% wszystkich zajęć podczas dwuletniej nauki na Studium MBA US. Kadra dydaktyczna Studium MBA US Zajęcia prowadzone są przez wykładowców mających doświadczenie w biznesie i działalności konsultingowej. Kadra wykładowców rekrutuje się spośród następujących uczelni: 1. Uniwersytet Szczeciński 2. Uniwersytet Łódzki 3. Politechnika Koszalińska 4. Politechnika Wrocławska 5. Szkoła Główna Handlowa 6. Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego w Katowicach 7. Uniwersytet Zielonogórski 8. Manchester Metropolitan University 9. Gloucestershire Business School 10. Cranfield University School of Management 11. St. John Fisher College, Rochester, Nowy Jork MBA Uniwersytet Szczeciński 4

5 oraz z innych europejskich uniwersytetów i szkół biznesu współpracujących z Uniwersytetem Szczecińskim. Regularnie zapraszani są goście z praktyki gospodarczej a także przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. prof. dr hab. Jan Jeżak kierownik katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Łódzkim. Znany ekspert w dziedzinie strategii przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego. Autor bądź współautor ponad 130 publikacji, w tym książkowych, głównie z zakresu strategii przedsiębiorstwa oraz zarządzania strategicznego. Odbył wiele staży zagranicznych (uniwersytety amerykańskie, brytyjskie oraz niemieckie). Wykładał na uniwersytetach w Pittsburghu, Chicago oraz Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Członek wielu organizacji i stowarzyszeń m.in. Zarządu Fundacji Edukacyjnej i Przedsiębiorczości w Łodzi, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania, Klubu Profesjonalnych Menedżerów przy Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierowania, Euro-Asia Management Studies Association (EMSA), Congress of Political Economists (COPE) International. Ekspert, konsultant i członek rad nadzorczych kilku spółek, w tym Rady Nadzorczej Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego w Warszawie. Lider modułu zarządzanie strategiczne od 2001 roku. prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński kierownik Katedry Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi zajęcia z obszarów takich, jak: wykorzystanie metod ilościowych na rynku kapitałowym; analiza techniczna, fundamentalna, portfelowa; inżynieria finansowa oraz wykorzystanie instrumentów pochodnych na polskim rynku kapitałowym. Najważniejsze funkcje pełnione przez prof. Waldemara Tarczyńskiego: JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, członek International Atlantic Economic Society, członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN; sekretarz Generalny Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego; członek Rady Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych. Opublikował wiele artykułów polskich, jak i zagranicznych oraz jest autorem książek i materiałów dydaktycznych. Od 1998 roku wykłada na studiach MBA Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie zarządzania finansami i metody ilościowe w ekonomii. prof. Claudio Vignali wykładowca w Leeds Metropolitan University. Przewodniczący Centre for International Research in Consumers, Location and their Environments. Jest autorem ponad pięćdziesięciu książek na temat Retailingu i Marketingu. Pracuje również jako redaktor dla dwóch czasopism akademickich: International Journal of Management i The British Food Journal. W przeszłości zajmował się współpracą z firmami Crown Berger Paints i Benetton. W tej ostatniej piastował stanowisko dyrektora ds. eksportu i rozwoju dystrybucji na terenie Europy i Środkowego Wschodu. Lider modułu marketing od 2000 roku. prof. Henry Palowski starszy wykładowca z Manchester Metropolitan University Business School (MMUBS). Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania strategicznego oraz rachunkowości MBA Uniwersytet Szczeciński 5

6 zarządczej. Prof. Palowski prowadzi gościnnie zajęcia na wielu zagranicznych uczelniach w tym: Institute of Chartered Accountants (CAEW), University of Portsmouth MBA, Prague International Business School, University of Warwick Business School oraz na Studium Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest członkiem m.in. The Institute for Learning & Teaching in Higher Education (ILT). Obszarami jego zainteresowań oraz prac badawczych są: teoria kosztów, studia przypadków z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i zarządzanie strategicznego, e-learning oraz filozofia języka i jej związki z zarządzaniem i biznesem. prof. Beverley Stone jest dyplomowanym psychologiem biznesowym oraz Dyrektorem Zarządzającym Grupy Dynamics International Ltd. Specjalizuje się w dziedzinie przywództwa, pracy w zespole i rozwoju wyższych szczebli kierowniczych, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Przed założeniem własnej firmy w 1989 roku, była konsultantką w firmie Pricewaterhouse Coopers, wykładowcą stosunków międzyludzkich w Electricity Council Management College oraz dyrektorem w Marks & Spencer plc. Jest autorką dwóch książek: Confronting Company Politics (1997) oraz The Inner Warrior: Developing Courage for Personal And Organisational Change (2004), które oparte są o jej doświadczenie wdrożenia programów mających na celu pomóc firmom w zarządzaniu zmianami, zgodnie z celami działalności poprzez rozszerzenie zachowań, postaw i wartości członków zarządu i kierownictwa wyższego szczebla. Małgorzata Głębocka-Szurko od 14 lat pracuje na stanowisku dyrektora personalnego, zarówno w Spółkach polskich, jak i międzynarodowych korporacjach. W latach pracowała jako Korporacyjny Dyrektor Personalny, gdzie zdobyła doświadczenie m.in. w zarządzaniu międzynarodowymi zespołami (40 osób, z krajów takich jak: Chiny, Dania, Wietnam, Holandia, Norwegia, USA i Polska) Uczestniczyła i była odpowiedzialna za zasoby ludzkie w procesach transferu linii produkcyjnych do/z Polski, Holandii, Danii, Chin i Wietnamu. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami typu Green-field. Posiada wiedzę oraz doświadczenie w zakresie międzynarodowego Prawa Pracy, filozofii Lean Manufacturing, projektów międzykulturowych. Podczas pracy na stanowisku korporacyjnego dyrektora personalnego opracowywała i była odpowiedzialna za wdrożenie międzynarodowych programów szkoleniowych. Została zwycięzcą ogólnopolskiego Konkursu Dyrektor Personalny roku W latach pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kadrami, obecnie jest członkiem Rady Programowej stowarzyszenia, a także członkiem Rady Programowej miesięcznika Personel i Zarządzanie. Dyrektor Personalny, coach, mentor i trener w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Lider modułu zarządzanie zasobami ludzkimi. dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki kierownik Zakładu Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kierownik MBA Uniwersytet Szczeciński 6

7 Studium Master of Business Administration VI, VIII, X, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII i XIX edycji Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi zajęcia z analizy finansowej, oceny efektywności inwestycji, finansów przedsiębiorstw, planowania finansowego, fuzji i przejęć, zarządzania finansami. Autor ponad 100 publikacji, w tym kilku pozycji książkowych oraz opracowań prezentowanych na kongresach międzynarodowych. Wykładowca na licznych kursach i konferencjach. Był konsultantem w kilku znanych firmach doradczych m.in. Prokon, Deloitte & Touche, Polsteam Consulting. Uczestniczył w prywatyzacji wielu przedsiębiorstw z regionu Pomorza Zachodniego. Członek wielu organizacji i stowarzyszeń, jak na przykład: Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Szczecina, Rady Nadzorczej PRC Dragmor S.A., European Accounting Association, Rady Programowej International Quarterly Journal of Finance, Rady Programowej miesięcznika Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Zarządu Stowarzyszenia Ewaluatorów Projektów Europejskich. Zdobywca wielu międzynarodowych i krajowych wyróżnień m.in.: I Nagroda Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Prace Doktorskie w Dziedzinie Pracy, Płac i Ubezpieczeń społecznych w 1990 roku, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za książkę pt. Metody wyceny przedsiębiorstw w 2000 roku. Lider modułu zarządzanie finansami. dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim a także Kierownik Studium Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego III, IV, V, VII, IX i XI edycji. Prowadzi zajęcia z oceny efektywności inwestycji, finansów przedsiębiorstw, planowania finansowego, wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w projektach Phare Tempus, Phare Access MD 2000, PAOW komponent B1 w różnych rolach (inicjator projektu, kierownik, członek zespołu, wykładowca, moderator). Członek wielu organizacji i stowarzyszeń: Rady Programowej Studium MBA, Rady Programowej konferencji REGION, Rady Programowej konferencji Zarządzanie Finansami, Stowarzyszenia Absolwentów MBA US w Szczecinie, Stowarzyszenia Ewaluatorów Projektów w Szczecinie, European Accounting Association w Brukseli. Wykładowca w module zarządzanie finansami, a także lider modułu gry strategiczne. dr hab. prof. US Jacek Cypryjański wykładowca z obszaru organizacji i przetwarzania danych w Instytucie Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki na Uniwersytecie Szczecińskim. Kierownik i wykonawca w projektach badawczych finansowanych przez KBN. Członek komisji koordynacji projektu TEMPUS ( ). Kierownik projektu angielskojęzycznego na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Lider modułu systemy informacyjne w biznesie od 2001 roku. dr inż. Jan Betta doktor nauk technicznych, absolwent studium Zarządzania Systemami Przemysłowymi w Ecole Centrale de Paris, pracownik Politechniki Wrocławskiej, wykładowca szkół biznesu, na kursach i studiach podyplomowych, autor wielu publikacji. Uczestnik krajowych MBA Uniwersytet Szczeciński 7

8 i międzynarodowych (LEONARDO) programów dla małych i średnich przedsiębiorstw, szef projektu Tworzenie i rozwój Dolnośląskiego Systemu Innowacji (w ramach programu PHARE SCI-TECH II, 2000), koordynator polsko-francuskich programów przemysłowych realizowanych przez Szkołę Francuską przy Politechnice Wrocławskiej, organizator polsko - francuskiego forum gospodarczego regionów Dolny Śląsk i Rhône-Alpes, szef operacyjny projektu Park Technologiczny we Wrocławiu. Konsultant m.in. grupy INSEP Paryż, polsko-francuskiej firmy Development Partners, Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami głównie innowacyjnymi oraz w inżynierii przemysłowej zarządzanie produkcją, zarządzanie zmianami. Lider modułu zarządzanie projektami. dr Wacław Idziak socjolog. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń i warsztatów z przedmiotów takich, jak: zachowania organizacyjne, zarządzanie rozwojem lokalnym, samorząd lokalny w krajach Unii Europejskiej, system instytucjonalny Unii Europejskiej, a także: zarządzaniem projektami, opracowaniem strategii rozwoju powiatów, gmin i wsi z zastosowaniem metod partycypacyjnych, stosowaniem aktywnych metod nauczania i uczenia się. Koordynator wielu projektów m.in. Specjalizacja szkół wiejskich i wsi realizowanego przez Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (pierwsze miejsce w IV edycji konkursu Liga Inicjatyw Powiatowych, organizowanego przez Związek Powiatów Polskich i Fundację Kronenberga), European Rural Development by Means of Educational Activities (rozwój europejskich obszarów wiejskich poprzez działania edukacyjne) w ramach programu Grundtvig 2, Uczymy się w ramach programu Działaj lokalnie Fundacji Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Przez zabawę do lepszego życia w ramach programu UE Młodzież. Na stałe współpracuje ze studium MBA US w zakresie prowadzenia zajęć w module zachowania organizacyjne. dr Zbigniew Matyjas wykładowca w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim. Prowadzi zajęcia z obszarów takich, jak: zarządzanie strategiczne, strategie pozycjonowania przedsiębiorstw, budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, teorie grup strategicznych. Odbył zagraniczne staże w University of Maryland w USA oraz na Uniwersytecie Bundeswehry w Hamburgu w Niemczech. Wykładowca zarządzania strategicznego na studiach Executive MBA w PAM Center przy Uniwersytecie Łódzkim, Executive MBA na Uniwersytecie Szczecińskim, wykłada także w ramach Podyplomowego Studium Zarządzania Spółkami Kapitałowymi. Autor bądź współautor około 10 publikacji, w tym jednej książkowej, z zakresu analizy grup strategicznych oraz zarządzania strategicznego. Wykładowca z modułu zarządzanie strategiczne. MBA Uniwersytet Szczeciński 8

9 Wykłady gościnne prof. Jűrgen Graβhoff (Uniwersytet Rostock) Zakres i idea controlingu Aleksander Lesz (Prezes Softbanku S.A.) Informatyka w nowoczesnym zarządzaniu prof. Jerzy Altkorn (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) Internacjonalizacja marki dr Zbigniew Zychowicz (Dyrektor Instytut Aktywizacji Społeczno Gospodarczej Gmin i Regionu) Strategia rozwoju regionu prof. Zbigniew Meyer (Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego) Strategia województwa zachodniopomorskiego prof. Sudi Sudarsanam (Cranfield University School of Management) Fuzje i przejęcia prof. Joe Nellis (Cranfield University School of Management) - Globalne otoczenie biznesowe Michael Kowalik (Członek zarządu HEW) Przemysł energetyczny Zbigniew Skarul (Prezes Agencji Reklamowej Oskar Wegner) Współczesny marketing Krystyna Barabasz (Dyrektor personalny KGHM Polska Miedź S.A.) Zarządzanie personelem w praktyce Dariusz Domin (Dyrektor personalny w NAVO Polska Grupa dystrybucyjna) Zarządzanie zasobami ludzkimi Artur Zöllner (Urząd Miasta Szczecin) Strategia rozwoju miasta Szczecin prof. nadzw. dr hab. Krystyna Brzozowska (Akademia Rolnicza w Szczecinie) Partnerstwo publiczno-prywatne, Inwestycje Infrastrukturalne Project Financial Andrzej Amanowicz (Dyrektor generalny LST Sp. z o. o. Grupa Westernacher) Nowoczesne technologie informatyczne wspierające zarządzanie Chaudhuri Sujit (Selling Communication, Strategy and CRM Workshop Federal Mogul; Berlin Chemie Corporation Office Incentive and Benefit Program Neg) Strategic HRM Compensation and Benefit Systems prof. Ruediger Kaufmann (University of Nicosia, Cypr) Global Marketing The Influence of Culture on Consumer Behaviour prof. Kari Liuhto (Turku School of Economics, Pan-European Institute) Current economic situation in Russia and the position of foreign firms in the strategic sectors Beata Stelmach (Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych) Rynek kapitałowy w Polsce dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoff (Uniwersytet Szczeciński) Zarządzanie dynamiczne podstawy nowoczesnego zarządzania prof. Joe Nellis (Cranfield University School of Management) MBA Uniwersytet Szczeciński 9

10 Małgorzata Głębocka-Szurko (Dyrektor Personalny Unizeto) Ekspert międzykulturowy czyli jak skutecznie budować mosty łączące odmienne narodowości prof. Michio Kaku (Uniwersytet Nowojorski) Ocena efektywności inwestycji IT w działalności przedsiębiorstw dr Barbara Bartkowiak (Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości) Instrumenty inżynierii finansowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Bartosz Arłukowicz (Pełnomocnik Premiera do spraw Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu) Społeczne wykluczenie szanse i wyzwania dr Ewa Gucwa-Leśny (Instytut Studiów Społecznych Uniwersytet Warszawski) Nie jesteśmy tak racjonalni, jak chcielibyśmy być. Psychologiczne czynniki wpływające na zachowania ekonomiczne dr Witold Staniszkis (Prezes Zarządu Rodan Systems S.A.) Inteligentne zarządzanie informacją Zbigniew Sobieralski (IBM Delivery Project Executive) Outsourcing IT w praktyce Małgorzata Głębocka-Szurko (Dyrektor Personalny Unizeto) Lataj tylko z orłami czyli jak być profesjonalnym przywódcą XXI wieku dr Zbigniew Miklewicz (Skarbnik Województwa Zachodniopomorskiego) Controlling w praktyce MBA Uniwersytet Szczeciński 10

11 Program Studium MBA US Program Podyplomowego Studium Menedżerskiego Master of Business Administration (MBA) obejmuje 12 modułów: 1. Ekonomika biznesu 2. Zarządzanie projektami 3. Metody ilościowe w ekonomii 4. Marketing 5. Zachowania organizacyjne 6. Controlling i rachunkowość zarządcza 7. Zarządzanie strategiczne 8. Zarządzanie finansami 9. Zarządzanie zasobami ludzkimi 10. Systemy informacyjne w biznesie 11. Gry strategiczne 12. Prawo gospodarcze Zawartość modułów Studium MBA US Ekonomika biznesu Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy studiów MBA z ekonomicznymi podstawami funkcjonowania gospodarki, firm i konsumenta. W skład modułu wchodzą następujące jednostki tematyczne: determinanty krótkookresowego wzrostu gospodarczego monetarne uwarunkowania biznesu. analiza wpływu makrootoczenia na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych polityka monetarna i polityka fiskalna (policy mix) w procesie bieżącego sterowania gospodarką kurs walutowy w gospodarce otwartej rynek finansowy i jego parametry (stabilność/niestabilność) jako środowisko biznesu ewolucja makrootoczenia: dynamika struktur i procesów, cykliczność, kryzys finansowy analiza i projektowanie makrootoczenia (metody i narzędzia) szacowanie wpływu makrootoczenia na funkcjonowanie gospodarki Liczba godzin: 34 godziny wykładów oraz 6 godzin ćwiczeń MBA Uniwersytet Szczeciński 11

12 Zarządzanie projektami Cele modułu to: zaznajomienie słuchaczy z rolą i znaczeniem zarządzania projektami we współczesnej gospodarce, zdefiniowanie podstawowych pojęć z obszaru PM oraz przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami PM w obszarach: inicjowania, planowania, realizacji, kontroli i zamykania projektów. Zakres tematyczny zajęć obejmuje: planowanie projektu zarządzanie finansami projektu metoda sieciowa planowanie zasobów, kosztów, zarządzanie ryzykiem zarządzanie oporem zarządzanie ryzykiem i jakością w projekcie zarządzanie jakością TQM struktura procesów logistycznych i problemy jej kształtowania Liczba godzin: 56 godzin 42 godziny wykładów oraz 14 godzin ćwiczeń Metody ilościowe w ekonomii Celem modułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania narzędzi statystycznych, ekonometrycznych oraz z dziedziny badań operacyjnych w ekonomii biznesu. W module ujęto następujące problemy: ekonomia behawioralna badania operacyjne źródła danych statystycznych modele prognostyczne prawidłowości w zakresie struktury, współzależności w czasie i przestrzeni oraz dynamiki w gospodarce modelowanie ekonometryczne ujęcie praktyczne statystyka podstawowe zagadnienia ekonometria i symulacje Liczba godzin: 38 godzin 20 godzin wykładów oraz 18 godzin ćwiczeń Marketing Celem modułu jest prezentacja roli współczesnego marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz wyzwań marketingowych jakie pojawiają się we współczesnym otoczeniu przedsiębiorstwa. W skład zakresu tematycznego modułu wchodzą: analiza modeli teoretycznych i praktycznych wykorzystywanych do pomocy przy tworzeniu strategii marketingowych MBA Uniwersytet Szczeciński 12

13 testowanie metod stosowanych w konstruowaniu i wdrażaniu planu marketingowego organizacji zastosowanie macierzy Boston Group, koncepcji cyklu życia produktu, macierzy Ansoffa, siatki General Electric analiza procesów planowania i kontroli w marketingu operacjonalizacja marketing-mixu, rozwinięcie podejścia Pestle, analiza audytu wewnętrznego i zewnętrznego ocena procesu SOSTAC i STRATIC. Wprowadzenie do strategii Generic i modelu 5 sił jako rozwiązania procesu planowania koncepcja wartości dla klienta zarządzanie ceną i dystrybucją marketingowego organizacji marketingowe czynniki sukcesu współczesnych przedsiębiorstw formułowanie programów promocyjnych współczesne koncepcje zarządzania marketingowego firmą audyt marketingowy wewnętrzny i zewnętrzny operacjonalizacja instrumentów marketingowego oddziaływania firm Liczba godzin: 42 godziny 28 godzin wykładów oraz 14 godzin ćwiczeń prof. Claudio Vignali (Leeds Metropolitan University) podczas zajęć z Marketingu Zachowania organizacyjne Moduł ma na celu prezentację zachowań organizacyjnych oraz metod ich modyfikacji, kształtowanie cech twórczych, ukazanie wpływu grupy pracowniczej i struktury organizacyjnej na zachowania członków organizacji. W module uwzględniono następujące zagadnienia: podstawy naukowe zachowań organizacyjnych uwarunkowania zachowań organizacyjnych: poziom indywidualny, poziom grupowy, poziom organizacji zachowania interpersonalne i grupowe i indywidualne zachowania organizacyjne motywacja i jej rola w modyfikowaniu zachowań organizacyjnych pracowników inteligencje wielorakie, wiedza i emocje w zachowaniach organizacyjnych przywództwo i dynamika zespołu komunikacja w organizacji pracownicy przyszłości i zarządzanie talentami MBA Uniwersytet Szczeciński 13

14 przydatność wiedzy o zachowaniach organizacyjnych: wyjaśnianie, przewidywanie, stymulowanie, kontrolowanie organizacja ucząca się i jej dyscypliny organizacja w obliczu wyzwań współczesności zarządzanie zmianami kultura organizacji, zjawisko wielokulturowości Liczba godzin: 42 godziny 28 godziny wykładów oraz 14 godzin warsztatów Controlling i rachunkowość zarządcza Celem modułu jest zapoznanie z nowoczesną koncepcją wspierającą zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmiennego i dynamicznego otoczenia. Przedstawienie skrzynki narzędziowej controllera i sposobu wykorzystania zawartych w niej instrumentów w zarządzaniu przedsiębiorstwem zgodnie z przyjętym celem. Ustalenie zasad wprowadzania i organizacji controllingu w przedsiębiorstwie. Moduł obejmuje swym zakresem następujące zagadnienia: Wprowadzenie do controllingu Sprawozdawczość finansowa i jej interpretacja Rachunek kosztów w controllingu Wybrane instrumenty controllingu i strategicznej oraz operatywnej rachunkowości zarządczej wartość poznawcza i przydatność praktyczna w świetle wyników badań Analiza opłacalności klienta Budżetowanie działań Strategiczna rachunkowość zarządcza Ocena sytuacji finansowej na podstawie sprawozdania finansowego organizacji Zastosowanie rachunku kosztów w controllingu Rachunkowość zarządcza w decyzjach operacyjnych Konstrukcja systemu pomiaru wyników organizacji Liczba godzin: 44 godziny 36 godzin wykładów oraz 10 godzin ćwiczeń prof. Henry Palowski (Manchester Metroplitan University) w trakcie zajęć z Rachunkowości zarządczej Zarządzanie strategiczne Moduł pełni rolę integrującą oraz syntetyzującą wobec nabywanej wcześniej przez studentów wiedzy funkcjonalnej (marketing, finanse przedsiębiorstwa, zachowania organizacyjne), umożliwiając tym samym potrzebne w praktyce menedżerskie myślenie kategoriami firmy jako całości oraz firmy zorientowanej na wzrost i rozwój. Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami zarządzania strategicznymi oraz rozwój umiejętności myślenia MBA Uniwersytet Szczeciński 14

15 i działania strategicznego w warunkach nasilającej się konkurencji na rynku lokalnym i międzynarodowym. Zawartość programowa: proces zarządzania strategicznego: wizja, misja, cele strategiczne; poziomy zarządzania strategicznego; procesy formułowania i implementacji strategii restrukturyzacja i budowa orientacji strategicznej polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji oraz w obliczu wejścia do Unii Europejskiej analiza potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa kreowanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej: analiza łańcucha wartości analiza makrootoczenia przedsiębiorstwa strategie na poziomie korporacji analiza opłacalności klienta, pojęcia i zasady zarządzania kosztami Liczba godzin: 56 godzin 42 godziny wykładów oraz 14 godzin ćwiczeń Zarządzanie finansami Celem przedmiotu jest przyswojenie wiedzy na temat teoretycznych i praktycznych aspektów podejmowania decyzji inwestycyjnych i finansowych w organizacjach gospodarczych. Układ zajęć: tworzenie i zarządzanie portfelem papierów wartościowych teoria wyceny przedsiębiorstw analiza i zarządzanie instrumentami finansowymi tworzenie strategii inwestowania fuzje, alianse i przejęcia strategiczne metody wyceny przedsiębiorstw ocena efektywności projektów analiza i zarządzanie strukturą kapitału oraz koszt kapitału Liczba godzin: 80 godzin 52 godziny wykładów oraz 22 godziny ćwiczeń prof. Sudi Sudarsanam (Cranfield University School of Management) podczas zajęć z zarządzania finansami Zarządzanie zasobami ludzkimi Celem modułu jest przedstawienie koncepcji systemu zarządzania personelem, zasad funkcjonowania tego systemu a także zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze zarządzania personelem. W programie zajęć uwzględniono: skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi a strategia organizacji skuteczny menedżer przywództwo XXI wieku MBA Uniwersytet Szczeciński 15

16 negocjacje w biznesie zarządzanie międzykulturowe rekrutacja i selekcja motywowanie finansowe i pozafinansowe systemy wynagradzania oraz motywowania pracowników Liczba godzin: 42 godziny 28 godzin wykładów oraz 14 godzin ćwiczeń Systemy informacyjne w biznesie Celem modułu jest zademonstrowanie z perspektywy kadry zarządzającej firmą, zadań systemu informacyjnego we współczesnych firmach oraz możliwości jego zastosowań przy budowie, wdrażaniu i konserwacji. Zawartość przedmiotu: wprowadzenie do współczesnych systemów informacyjnych (SI) komputerowe wspomaganie decyzji społeczne aspekty IT zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Liczba godzin: 28 godzin 12 godzin wykładów i 16 godzin laboratoriów Gry strategiczne Celem modułu jest przeprowadzenie treningu polegającego na podejmowaniu zindywidualizowanych decyzji menedżerskich dotyczących strategicznego rozwoju i działań operacyjnych firmy w konkurencyjnym otoczeniu. Weryfikacja trafności tych decyzji odbywa się przez komputerową grę symulacyjną. Zagadnienia decyzyjne obejmują takie problemy, jak: zarządzanie operacyjne i planowanie produkcji analiza wyników ekonomicznych i finansowych planowanie przepływów pieniężnych i decyzje dotyczące źródeł finansowania planowanie produkcji oraz planowanie finansowe strategiczna karta wyników jako narzędzie zarządzania planowanie i wdrażanie kampanii marketingowych podział funkcji i zadań w zespole, praca grupowa badanie potrzeb klientów i planowanie produktów opracowywanie biznes planów analiza wyników w oparciu o strategiczną kartę wyników Liczba godzin: 60 godzin 40 godzin wykładów oraz 20 godzin ćwiczeń MBA Uniwersytet Szczeciński 16

17 Prawo gospodarcze Celem modułu jest zapoznanie studentów z instytucjami prawa gospodarczego i ich zastosowaniem w praktyce obrotu gospodarczego. Na moduł składają się takie tematy, jak: pojęcie i źródła prawa gospodarczego pojęcie działalności gospodarczej i przesłanki tej działalności pojęcie przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy; formy organizacyjno-prawne działania przedsiębiorców pojęcie czynności handlowych i umów handlowych pojęcie spółki cywilnej tworzenie, organizacja i funkcjonowanie spółek osobowych: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej tworzenie, organizacja i funkcjonowanie spółek kapitałowych: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej upadłość przedsiębiorcy przekształcenia przedsiębiorców fundacje i stowarzyszenia ewidencjonowanie i rejestrowanie przedsiębiorców dochodzenie należności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na drodze sądowej występowanie przedsiębiorcy w roli pracodawcy Liczba godzin: 40 godzin wykładów Uroczystość wręczenia listów inauguracyjnych dla studentów XII edycji podczas konferencji REGION 2008 MBA Uniwersytet Szczeciński 17

18 Sesje wyjazdowe Studium MBA US Studium MBA organizuje seminaria wyjazdowe dla studentów MBA. W trakcie takich sesji omawiane są zagadnienia z zarządzania, a także organizowane są różne zabawy integracyjne dla uczestników. W dniach 29 września 01 października 2000 roku odbyła się integracyjna sesja wyjazdowa w Połczynie Zdroju, w której wzięli udział studenci II i III edycji oraz absolwenci Studium MBA US. W czasie seminarium pracownicy Katedry Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego przeprowadzili zajęcia pod tytułem Negocjacje nastawione na współpracę, a nadkomisarz Marek Cupryjak z Wojewódzkiego Sztabu Policji przeprowadził prezentację Negocjacje w warunkach kryzysowych. Kolejna sesja wyjazdowa odbyła się w dniach września 2001 roku w Rogowie k. Mrzeżyna. Uczestnikami tej sesji byli studenci III i IV edycji. Podczas sesji wyjazdowej odbyły się zajęcia z Kreatywnego uczenia się przeprowadzone przez dr Wacława Idziaka z Politechniki Koszalińskiej oraz wykład połączony treningiem yogi przeprowadzony przez psychoterapeutę, instruktora yogi Vanco Digalowskiego pod tytułem Jak radzić sobie ze stresem. W czasie sesji odbył się również bieg terenowy na orientację oraz rozegrana została gra paintballowa pomiędzy studentami. W 2002 roku studenci IV i V edycji oraz absolwenci w ramach sesji wyjazdowej spędzili 5 dni w stolicy Czech Pradze. W takcie pobytu w Czechach odbyło się seminarium z Zarządzania Finansami, które poprowadzili dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki i dr Tomasz Wiśniewski z Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego. W trakcie sesji studenci zwiedzili zabytki historyczne Pragi, Hradczany z gotycką katedrą Św. Wita z XIV wieku, bazyliką MBA Uniwersytet Szczeciński 18

19 Św. Jerzego oraz rotundami: Św. Marcina, Św. Longina, Św. Krzyża. Można było również zobaczyć renesansowe pałace m.in. Belvedere, Schwarzenbergów, liczne renesansowe kamienice oraz barokowe kościoły: Zbawiciela (XVII w.), kościół i kolegium Jezuitów, tzw. Klementinum (XVII w.), Klasztor Karmelitów (1671), Ratusz na Małej Stranie ( ). W dniach września 2003 roku w Bobolinie k. Darłówka odbyła się czwarta integracyjna sesja wyjazdowa dla studentów V i VI edycji. Tym razem sesja poświęcona była tematowi Konkurencja regionalna. Uczestnicy sesji zwiedzili cztery wioski: Niemica szkołę wiejską, która staje się ośrodkiem rozwoju lokalnego i poznali jak wieś tworzy swoją specjalizację współpracując z firmami i instytucjami naukowymi; Malechowo prezentacja projektów Telechata, Z tradycją w przyszłość", "Liceum Odnowy Wsi, Sokrates ERDE ; Borkowo replikę osady neolitycznej; Sierakowo Sławieńskie wioskę hobbitów. W trakcie pobytu odbyły się również zapasy sumo i lekcje nauki jazdy konnej, a także zabawy sprawnościowe. Piąta sesja wyjazdowa integrująca studentów VI i VII edycji oraz absolwentów odbyła się w Pałacyku w Wąsoszy koło Złocieńca w dniach września Podczas tej sesji uczestnicy mogli zapoznać się z technikami negocjacji w kryzysowych warunkach, a także nauczyć się jak działać w sytuacji zagrożenia życia. Zajęcia poprowadził nadkomisarz Marek Cupryjak z Wojewódzkiego Sztabu Policji. Podczas sesji został również zorganizowany spływ kajakowy oraz zabawy integracyjne: paintball i rozgrywki piłki nożnej pomiędzy absolwentami i studentami MBA US. W dniach września 2005 roku w Bornym Sulinowie odbyła się kolejna sesja integracyjna przygotowana w szczególności dla studentów VI i VII edycji. Podczas sesji uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wielu atrakcjach. Do tych niezapomnianych zaliczyć należy 5 godzinny bieg terenowy na orientację po oznaczony leśnym terenie oraz spływ kajakowy. Mocnych wrażeń z pewnością dostarczyła uczestnikom wycieczka wojskowymi pojazdami po MBA Uniwersytet Szczeciński 19

20 poligonie wojskowym, połączona z penetracją bunkrów. Dla wszystkich chętnych istniała również możliwość przejażdżki quadem po specjalnie przygotowanym torze. Wieczorami studenci uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanych biesiadach w stylu CCCP oraz PRL. W dniach września 2006 r. odbyła się siódma sesja integracyjna studentów i absolwentów Podyplomowego Studium Menedżerskiego Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego. Tym razem sesja została zorganizowana na terenie Pałacyku Morskiego w Gąskach k/sarbinowa. Grupa uczestników złożona z słuchaczy bieżących edycji VIII i IX, absolwentów Studium MBA US oraz członków Stowarzyszenia Absolwentów MBA US liczyła 60 osób. Podczas wyjazdu uczestnicy wzięli udział w wykładzie przeprowadzonym przez Prorektora ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej dr hab. prof. US Mirosława Rutkowskiego na temat Etyki w biznesie. Ponadto wszyscy chętni mogli wziąć udział w zajęciach Tai-Chi, a także spróbować swoich sił w przygotowanym specjalnie dla studentów miasteczku alpinistycznym. W sobotni wieczór w sali bankietowej Pałacyku uczestnicy wyjazdu mieli możliwość gry w kości, ruletkę i Black Jacka przy profesjonalnych stołach. W dniach września 2007 r. odbyła się ósma sesja integracyjna studentów i absolwentów Podyplomowego Studium Menedżerskiego Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego. Sesja została zorganizowana na terenie Rancho Zenobia w Lędzinie, k/niechorza. Uczestnikami sesji byli słuchacze IX, X, XI edycji, liczne grono Absolwentów oraz członkowie Stowarzyszenia Absolwentów MBA US. Grupa liczyła blisko 80 osób. MBA Uniwersytet Szczeciński 20

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska

Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska Urzęd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław 2010 Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska 1 2 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki EkSoc UŁ studencki punkt widzenia www.deal.skninwestor.com nr 1 (3) marzec 2007 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897 1075 KASA LUDOWEGO BANKU CHIN PĘKA W SZWACH. REZERWY WALUTOWE PRZEKROCZYŁY WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Wskaźniki według standardu Global Reporting Initiatives (GRI) Poziom aplikacji A+ Raport zweryfikowany przez firmę PwC Raport Społeczny (CSR) 2010 Ringier

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo