Ogólne informacje o studiach MBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne informacje o studiach MBA"

Transkrypt

1 Master of Business Administration LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ

2 Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać podstawowe zasady, metody i praktyczne wskazówki umożliwiające profesjonalne zarządzanie organizacjami. Studia te przeznaczone są dla osób pełniących w przedsiębiorstwach kierownicze stanowiska, ale niekoniecznie posiadających wykształcenie ekonomiczne. Edukacja w obszarze zarządzania musiała pokonać pewne trudności na początku lat sześćdziesiątych, kiedy to walczyła o uznanie przez uniwersytety. Idea nauczania zarządzania jako osobnej specjalizacji narodziła się w Stanach Zjednoczonych, a w latach sześćdziesiątych została przeniesiona do Wielkiej Brytanii. W tym czasie edukacja menedżerska bazowała na programach uniwersyteckich. Naukowcy podkreślali wagę czystych badań i programy przedmiotów odnosili do dziedzin już istniejących, takich jak: statystyka, rachunkowość i ekonomia. Środowisko uniwersyteckie przez długi czas nie wyciągało wniosków z dysproporcji pomiędzy liczbą studentów kończących wydziały zarządzania a wielkością zapotrzebowania na absolwentów z dyplomami tych wydziałów. Początkowo środowisko akademickie było głuche na opinie biznesmenów, którzy od słuchaczy kursów zarządzania oczekiwali umiejętności wprowadzania innowacji, łatwości komunikowania się oraz zdolności przywódczych. Dopiero w późnych latach siedemdziesiątych uznano tytuł MBA za stopień akademicki. W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych wiele uniwersytetów utworzyło wydziały zarządzania, a liczba kursów MBA rosła w zawrotnym tempie. W 1965 roku w Wielkiej Brytanii istniały tylko dwa wydziały zarządzania (w Londynie i Manchesterze), obecnie jest ich ponad 100. Na początku lat sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych kurs zarządzania kończyło rocznie studentów, a w latach dziewięćdziesiątych liczba absolwentów MBA zbliżyła się do Także w naszym kraju zainteresowanie tym rodzajem studiów podyplomowych rośnie dynamicznie z każdym rokiem. Dyplom MBA stał się swoistą przepustką do kariery, sukcesu i wysokich zarobków. MBA daje absolwentom gruntowne wykształcenie menedżerskie, świetną pozycję na rynku pracy, szansę na sukces, prestiż oraz wysokie zarobki. Uroczyste zakończenie obrad Konferencji Region 2008 połączone z wręczeniem dyplomów Absolwentom Studium MBA US MBA Uniwersytet Szczeciński 2

3 Podyplomowe studia menedżerskie w Szczecinie Studium Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego kształci wysokiej klasy menedżerów, którzy będą zdolni stawić czoło wyzwaniom jakie niesie za sobą postępująca transformacja polskiej gospodarki, rosnąca konkurencja i coraz silniejsze związki gospodarcze z Unią Europejską. Jest to kadra przygotowana do wymagań zarządzania biznesem w erze społeczeństwa informacyjnego, globalizacji procesów gospodarczych, komunikacji i współdziałania na rynku międzynarodowym. Transformacja zachodząca w polskich przedsiębiorstwach przebiega często znacznie szybciej w zakresie wdrażania nowych technologii niż wprowadzania nowoczesnych systemów zarządzania. Chociaż nasi menedżerowie znakomicie potrafią przyswoić nowoczesną myśl organizacyjną, prezentowaną w najnowszych podręcznikach, to nadal w konfrontacji z zachodnioeuropejskimi specjalistami pracują w warunkach dużego dyskomfortu. Brakuje im bowiem możliwości zweryfikowania posiadanej wiedzy z trendami w sferze nowoczesnego zarządzania biznesem. Jest to jeden z podstawowych czynników kreujących niezbędną w biznesie pewność działania współczesnego menedżera. Program MBA jest zorientowany na praktyczne sprawdzenie własnej wiedzy i umiejętności menedżerskich oraz potrzebę doceniania tych wartości w praktyce zarządzania. Możliwość uruchomienia w Szczecinie pierwszych studiów podyplomowych klasy MBA pojawiła się z chwilą, gdy został zaakceptowany Joint European Project przez Komisję Kwalifikacyjną Unii Europejskiej i przyznano na jego realizację fundusze ze środków PHARE w wysokości EURO. Został on opracowany w 1995r. przez pracowników ówczesnego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (dzisiaj Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania), Dariusza Zarzeckiego i Tomasza Wiśniewskiego. Należy tu podkreślić, iż decydujące znaczenie w wyborze projektu MBA Uniwersytetu Szczecińskiego miały dotychczasowe osiągnięcia tego środowiska akademickiego w realizacji innych wspólnych projektów europejskich finansowanych ze źródeł unijnych oraz doświadczenia we współpracy z partnerami zagranicznymi i krajowymi. W wyniku ponad trzyletniej współpracy z partnerami zagranicznymi: Uniwersytetami w Leicester, Manchester, Passau i Atenach oraz krajowymi: ówczesną Politechniką Zielonogórską i Politechniką Koszalińską opracowano program studiów MBA, zgodny ze standardami europejskimi. Nadzór nad zawartością programową zapewniali partnerzy zagraniczni z ośrodków, w których opracowano poszczególne moduły programowe. Studium MBA rozpoczęło swoją działalność w maju 1998 roku i jest prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. MBA Uniwersytet Szczeciński 3

4 Celem naszego MBA jest 1. Rozwój i doskonalenie umiejętności menedżerskich kadry kierowniczej przy wykorzystaniu doświadczeń i najlepszych programów międzynarodowych w tej dziedzinie. 2. Rozwijanie aktywności menedżerskiej i sprawności działania w warunkach globalizacji biznesu. 3. Rozwijanie umiejętności wykorzystania nowej wiedzy w praktyce zarządzania. 4. Inwestowanie w wiedzę zapewniającą rozwój osobisty i nowe szanse na karierę zawodową. Międzynarodowy charakter Studium MBA US Dzięki ścisłej współpracy Studium MBA US z Manchester Metropolitan University (Wielka Brytania), Cranfield University School of Management (Wielka Brytania), St. John Fisher College Rochester (USA), Leeds Metropolitan University (Wielka Brytania) oraz University of Salford (Wielka Brytania) studenci MBA US mają możliwość zapoznania się z międzynarodową praktyką poruszaną podczas nauki. Łączna ilość godzin przeprowadzonych przez wykładowców z zagranicznych uczelni wynosi około 112 godzin kontaktowych, co stanowi 20% wszystkich zajęć podczas dwuletniej nauki na Studium MBA US. Kadra dydaktyczna Studium MBA US Zajęcia prowadzone są przez wykładowców mających doświadczenie w biznesie i działalności konsultingowej. Kadra wykładowców rekrutuje się spośród następujących uczelni: 1. Uniwersytet Szczeciński 2. Uniwersytet Łódzki 3. Politechnika Koszalińska 4. Politechnika Wrocławska 5. Szkoła Główna Handlowa 6. Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego w Katowicach 7. Uniwersytet Zielonogórski 8. Manchester Metropolitan University 9. Gloucestershire Business School 10. Cranfield University School of Management 11. St. John Fisher College, Rochester, Nowy Jork MBA Uniwersytet Szczeciński 4

5 oraz z innych europejskich uniwersytetów i szkół biznesu współpracujących z Uniwersytetem Szczecińskim. Regularnie zapraszani są goście z praktyki gospodarczej a także przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. prof. dr hab. Jan Jeżak kierownik katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Łódzkim. Znany ekspert w dziedzinie strategii przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego. Autor bądź współautor ponad 130 publikacji, w tym książkowych, głównie z zakresu strategii przedsiębiorstwa oraz zarządzania strategicznego. Odbył wiele staży zagranicznych (uniwersytety amerykańskie, brytyjskie oraz niemieckie). Wykładał na uniwersytetach w Pittsburghu, Chicago oraz Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Członek wielu organizacji i stowarzyszeń m.in. Zarządu Fundacji Edukacyjnej i Przedsiębiorczości w Łodzi, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania, Klubu Profesjonalnych Menedżerów przy Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierowania, Euro-Asia Management Studies Association (EMSA), Congress of Political Economists (COPE) International. Ekspert, konsultant i członek rad nadzorczych kilku spółek, w tym Rady Nadzorczej Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego w Warszawie. Lider modułu zarządzanie strategiczne od 2001 roku. prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński kierownik Katedry Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi zajęcia z obszarów takich, jak: wykorzystanie metod ilościowych na rynku kapitałowym; analiza techniczna, fundamentalna, portfelowa; inżynieria finansowa oraz wykorzystanie instrumentów pochodnych na polskim rynku kapitałowym. Najważniejsze funkcje pełnione przez prof. Waldemara Tarczyńskiego: JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, członek International Atlantic Economic Society, członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN; sekretarz Generalny Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego; członek Rady Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych. Opublikował wiele artykułów polskich, jak i zagranicznych oraz jest autorem książek i materiałów dydaktycznych. Od 1998 roku wykłada na studiach MBA Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie zarządzania finansami i metody ilościowe w ekonomii. prof. Claudio Vignali wykładowca w Leeds Metropolitan University. Przewodniczący Centre for International Research in Consumers, Location and their Environments. Jest autorem ponad pięćdziesięciu książek na temat Retailingu i Marketingu. Pracuje również jako redaktor dla dwóch czasopism akademickich: International Journal of Management i The British Food Journal. W przeszłości zajmował się współpracą z firmami Crown Berger Paints i Benetton. W tej ostatniej piastował stanowisko dyrektora ds. eksportu i rozwoju dystrybucji na terenie Europy i Środkowego Wschodu. Lider modułu marketing od 2000 roku. prof. Henry Palowski starszy wykładowca z Manchester Metropolitan University Business School (MMUBS). Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania strategicznego oraz rachunkowości MBA Uniwersytet Szczeciński 5

6 zarządczej. Prof. Palowski prowadzi gościnnie zajęcia na wielu zagranicznych uczelniach w tym: Institute of Chartered Accountants (CAEW), University of Portsmouth MBA, Prague International Business School, University of Warwick Business School oraz na Studium Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest członkiem m.in. The Institute for Learning & Teaching in Higher Education (ILT). Obszarami jego zainteresowań oraz prac badawczych są: teoria kosztów, studia przypadków z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i zarządzanie strategicznego, e-learning oraz filozofia języka i jej związki z zarządzaniem i biznesem. prof. Beverley Stone jest dyplomowanym psychologiem biznesowym oraz Dyrektorem Zarządzającym Grupy Dynamics International Ltd. Specjalizuje się w dziedzinie przywództwa, pracy w zespole i rozwoju wyższych szczebli kierowniczych, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Przed założeniem własnej firmy w 1989 roku, była konsultantką w firmie Pricewaterhouse Coopers, wykładowcą stosunków międzyludzkich w Electricity Council Management College oraz dyrektorem w Marks & Spencer plc. Jest autorką dwóch książek: Confronting Company Politics (1997) oraz The Inner Warrior: Developing Courage for Personal And Organisational Change (2004), które oparte są o jej doświadczenie wdrożenia programów mających na celu pomóc firmom w zarządzaniu zmianami, zgodnie z celami działalności poprzez rozszerzenie zachowań, postaw i wartości członków zarządu i kierownictwa wyższego szczebla. Małgorzata Głębocka-Szurko od 14 lat pracuje na stanowisku dyrektora personalnego, zarówno w Spółkach polskich, jak i międzynarodowych korporacjach. W latach pracowała jako Korporacyjny Dyrektor Personalny, gdzie zdobyła doświadczenie m.in. w zarządzaniu międzynarodowymi zespołami (40 osób, z krajów takich jak: Chiny, Dania, Wietnam, Holandia, Norwegia, USA i Polska) Uczestniczyła i była odpowiedzialna za zasoby ludzkie w procesach transferu linii produkcyjnych do/z Polski, Holandii, Danii, Chin i Wietnamu. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami typu Green-field. Posiada wiedzę oraz doświadczenie w zakresie międzynarodowego Prawa Pracy, filozofii Lean Manufacturing, projektów międzykulturowych. Podczas pracy na stanowisku korporacyjnego dyrektora personalnego opracowywała i była odpowiedzialna za wdrożenie międzynarodowych programów szkoleniowych. Została zwycięzcą ogólnopolskiego Konkursu Dyrektor Personalny roku W latach pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kadrami, obecnie jest członkiem Rady Programowej stowarzyszenia, a także członkiem Rady Programowej miesięcznika Personel i Zarządzanie. Dyrektor Personalny, coach, mentor i trener w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Lider modułu zarządzanie zasobami ludzkimi. dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki kierownik Zakładu Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kierownik MBA Uniwersytet Szczeciński 6

7 Studium Master of Business Administration VI, VIII, X, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII i XIX edycji Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi zajęcia z analizy finansowej, oceny efektywności inwestycji, finansów przedsiębiorstw, planowania finansowego, fuzji i przejęć, zarządzania finansami. Autor ponad 100 publikacji, w tym kilku pozycji książkowych oraz opracowań prezentowanych na kongresach międzynarodowych. Wykładowca na licznych kursach i konferencjach. Był konsultantem w kilku znanych firmach doradczych m.in. Prokon, Deloitte & Touche, Polsteam Consulting. Uczestniczył w prywatyzacji wielu przedsiębiorstw z regionu Pomorza Zachodniego. Członek wielu organizacji i stowarzyszeń, jak na przykład: Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Szczecina, Rady Nadzorczej PRC Dragmor S.A., European Accounting Association, Rady Programowej International Quarterly Journal of Finance, Rady Programowej miesięcznika Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Zarządu Stowarzyszenia Ewaluatorów Projektów Europejskich. Zdobywca wielu międzynarodowych i krajowych wyróżnień m.in.: I Nagroda Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Prace Doktorskie w Dziedzinie Pracy, Płac i Ubezpieczeń społecznych w 1990 roku, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za książkę pt. Metody wyceny przedsiębiorstw w 2000 roku. Lider modułu zarządzanie finansami. dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim a także Kierownik Studium Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego III, IV, V, VII, IX i XI edycji. Prowadzi zajęcia z oceny efektywności inwestycji, finansów przedsiębiorstw, planowania finansowego, wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w projektach Phare Tempus, Phare Access MD 2000, PAOW komponent B1 w różnych rolach (inicjator projektu, kierownik, członek zespołu, wykładowca, moderator). Członek wielu organizacji i stowarzyszeń: Rady Programowej Studium MBA, Rady Programowej konferencji REGION, Rady Programowej konferencji Zarządzanie Finansami, Stowarzyszenia Absolwentów MBA US w Szczecinie, Stowarzyszenia Ewaluatorów Projektów w Szczecinie, European Accounting Association w Brukseli. Wykładowca w module zarządzanie finansami, a także lider modułu gry strategiczne. dr hab. prof. US Jacek Cypryjański wykładowca z obszaru organizacji i przetwarzania danych w Instytucie Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki na Uniwersytecie Szczecińskim. Kierownik i wykonawca w projektach badawczych finansowanych przez KBN. Członek komisji koordynacji projektu TEMPUS ( ). Kierownik projektu angielskojęzycznego na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Lider modułu systemy informacyjne w biznesie od 2001 roku. dr inż. Jan Betta doktor nauk technicznych, absolwent studium Zarządzania Systemami Przemysłowymi w Ecole Centrale de Paris, pracownik Politechniki Wrocławskiej, wykładowca szkół biznesu, na kursach i studiach podyplomowych, autor wielu publikacji. Uczestnik krajowych MBA Uniwersytet Szczeciński 7

8 i międzynarodowych (LEONARDO) programów dla małych i średnich przedsiębiorstw, szef projektu Tworzenie i rozwój Dolnośląskiego Systemu Innowacji (w ramach programu PHARE SCI-TECH II, 2000), koordynator polsko-francuskich programów przemysłowych realizowanych przez Szkołę Francuską przy Politechnice Wrocławskiej, organizator polsko - francuskiego forum gospodarczego regionów Dolny Śląsk i Rhône-Alpes, szef operacyjny projektu Park Technologiczny we Wrocławiu. Konsultant m.in. grupy INSEP Paryż, polsko-francuskiej firmy Development Partners, Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami głównie innowacyjnymi oraz w inżynierii przemysłowej zarządzanie produkcją, zarządzanie zmianami. Lider modułu zarządzanie projektami. dr Wacław Idziak socjolog. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń i warsztatów z przedmiotów takich, jak: zachowania organizacyjne, zarządzanie rozwojem lokalnym, samorząd lokalny w krajach Unii Europejskiej, system instytucjonalny Unii Europejskiej, a także: zarządzaniem projektami, opracowaniem strategii rozwoju powiatów, gmin i wsi z zastosowaniem metod partycypacyjnych, stosowaniem aktywnych metod nauczania i uczenia się. Koordynator wielu projektów m.in. Specjalizacja szkół wiejskich i wsi realizowanego przez Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (pierwsze miejsce w IV edycji konkursu Liga Inicjatyw Powiatowych, organizowanego przez Związek Powiatów Polskich i Fundację Kronenberga), European Rural Development by Means of Educational Activities (rozwój europejskich obszarów wiejskich poprzez działania edukacyjne) w ramach programu Grundtvig 2, Uczymy się w ramach programu Działaj lokalnie Fundacji Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Przez zabawę do lepszego życia w ramach programu UE Młodzież. Na stałe współpracuje ze studium MBA US w zakresie prowadzenia zajęć w module zachowania organizacyjne. dr Zbigniew Matyjas wykładowca w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim. Prowadzi zajęcia z obszarów takich, jak: zarządzanie strategiczne, strategie pozycjonowania przedsiębiorstw, budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, teorie grup strategicznych. Odbył zagraniczne staże w University of Maryland w USA oraz na Uniwersytecie Bundeswehry w Hamburgu w Niemczech. Wykładowca zarządzania strategicznego na studiach Executive MBA w PAM Center przy Uniwersytecie Łódzkim, Executive MBA na Uniwersytecie Szczecińskim, wykłada także w ramach Podyplomowego Studium Zarządzania Spółkami Kapitałowymi. Autor bądź współautor około 10 publikacji, w tym jednej książkowej, z zakresu analizy grup strategicznych oraz zarządzania strategicznego. Wykładowca z modułu zarządzanie strategiczne. MBA Uniwersytet Szczeciński 8

9 Wykłady gościnne prof. Jűrgen Graβhoff (Uniwersytet Rostock) Zakres i idea controlingu Aleksander Lesz (Prezes Softbanku S.A.) Informatyka w nowoczesnym zarządzaniu prof. Jerzy Altkorn (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) Internacjonalizacja marki dr Zbigniew Zychowicz (Dyrektor Instytut Aktywizacji Społeczno Gospodarczej Gmin i Regionu) Strategia rozwoju regionu prof. Zbigniew Meyer (Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego) Strategia województwa zachodniopomorskiego prof. Sudi Sudarsanam (Cranfield University School of Management) Fuzje i przejęcia prof. Joe Nellis (Cranfield University School of Management) - Globalne otoczenie biznesowe Michael Kowalik (Członek zarządu HEW) Przemysł energetyczny Zbigniew Skarul (Prezes Agencji Reklamowej Oskar Wegner) Współczesny marketing Krystyna Barabasz (Dyrektor personalny KGHM Polska Miedź S.A.) Zarządzanie personelem w praktyce Dariusz Domin (Dyrektor personalny w NAVO Polska Grupa dystrybucyjna) Zarządzanie zasobami ludzkimi Artur Zöllner (Urząd Miasta Szczecin) Strategia rozwoju miasta Szczecin prof. nadzw. dr hab. Krystyna Brzozowska (Akademia Rolnicza w Szczecinie) Partnerstwo publiczno-prywatne, Inwestycje Infrastrukturalne Project Financial Andrzej Amanowicz (Dyrektor generalny LST Sp. z o. o. Grupa Westernacher) Nowoczesne technologie informatyczne wspierające zarządzanie Chaudhuri Sujit (Selling Communication, Strategy and CRM Workshop Federal Mogul; Berlin Chemie Corporation Office Incentive and Benefit Program Neg) Strategic HRM Compensation and Benefit Systems prof. Ruediger Kaufmann (University of Nicosia, Cypr) Global Marketing The Influence of Culture on Consumer Behaviour prof. Kari Liuhto (Turku School of Economics, Pan-European Institute) Current economic situation in Russia and the position of foreign firms in the strategic sectors Beata Stelmach (Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych) Rynek kapitałowy w Polsce dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoff (Uniwersytet Szczeciński) Zarządzanie dynamiczne podstawy nowoczesnego zarządzania prof. Joe Nellis (Cranfield University School of Management) MBA Uniwersytet Szczeciński 9

10 Małgorzata Głębocka-Szurko (Dyrektor Personalny Unizeto) Ekspert międzykulturowy czyli jak skutecznie budować mosty łączące odmienne narodowości prof. Michio Kaku (Uniwersytet Nowojorski) Ocena efektywności inwestycji IT w działalności przedsiębiorstw dr Barbara Bartkowiak (Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości) Instrumenty inżynierii finansowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Bartosz Arłukowicz (Pełnomocnik Premiera do spraw Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu) Społeczne wykluczenie szanse i wyzwania dr Ewa Gucwa-Leśny (Instytut Studiów Społecznych Uniwersytet Warszawski) Nie jesteśmy tak racjonalni, jak chcielibyśmy być. Psychologiczne czynniki wpływające na zachowania ekonomiczne dr Witold Staniszkis (Prezes Zarządu Rodan Systems S.A.) Inteligentne zarządzanie informacją Zbigniew Sobieralski (IBM Delivery Project Executive) Outsourcing IT w praktyce Małgorzata Głębocka-Szurko (Dyrektor Personalny Unizeto) Lataj tylko z orłami czyli jak być profesjonalnym przywódcą XXI wieku dr Zbigniew Miklewicz (Skarbnik Województwa Zachodniopomorskiego) Controlling w praktyce MBA Uniwersytet Szczeciński 10

11 Program Studium MBA US Program Podyplomowego Studium Menedżerskiego Master of Business Administration (MBA) obejmuje 12 modułów: 1. Ekonomika biznesu 2. Zarządzanie projektami 3. Metody ilościowe w ekonomii 4. Marketing 5. Zachowania organizacyjne 6. Controlling i rachunkowość zarządcza 7. Zarządzanie strategiczne 8. Zarządzanie finansami 9. Zarządzanie zasobami ludzkimi 10. Systemy informacyjne w biznesie 11. Gry strategiczne 12. Prawo gospodarcze Zawartość modułów Studium MBA US Ekonomika biznesu Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy studiów MBA z ekonomicznymi podstawami funkcjonowania gospodarki, firm i konsumenta. W skład modułu wchodzą następujące jednostki tematyczne: determinanty krótkookresowego wzrostu gospodarczego monetarne uwarunkowania biznesu. analiza wpływu makrootoczenia na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych polityka monetarna i polityka fiskalna (policy mix) w procesie bieżącego sterowania gospodarką kurs walutowy w gospodarce otwartej rynek finansowy i jego parametry (stabilność/niestabilność) jako środowisko biznesu ewolucja makrootoczenia: dynamika struktur i procesów, cykliczność, kryzys finansowy analiza i projektowanie makrootoczenia (metody i narzędzia) szacowanie wpływu makrootoczenia na funkcjonowanie gospodarki Liczba godzin: 34 godziny wykładów oraz 6 godzin ćwiczeń MBA Uniwersytet Szczeciński 11

12 Zarządzanie projektami Cele modułu to: zaznajomienie słuchaczy z rolą i znaczeniem zarządzania projektami we współczesnej gospodarce, zdefiniowanie podstawowych pojęć z obszaru PM oraz przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami PM w obszarach: inicjowania, planowania, realizacji, kontroli i zamykania projektów. Zakres tematyczny zajęć obejmuje: planowanie projektu zarządzanie finansami projektu metoda sieciowa planowanie zasobów, kosztów, zarządzanie ryzykiem zarządzanie oporem zarządzanie ryzykiem i jakością w projekcie zarządzanie jakością TQM struktura procesów logistycznych i problemy jej kształtowania Liczba godzin: 56 godzin 42 godziny wykładów oraz 14 godzin ćwiczeń Metody ilościowe w ekonomii Celem modułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania narzędzi statystycznych, ekonometrycznych oraz z dziedziny badań operacyjnych w ekonomii biznesu. W module ujęto następujące problemy: ekonomia behawioralna badania operacyjne źródła danych statystycznych modele prognostyczne prawidłowości w zakresie struktury, współzależności w czasie i przestrzeni oraz dynamiki w gospodarce modelowanie ekonometryczne ujęcie praktyczne statystyka podstawowe zagadnienia ekonometria i symulacje Liczba godzin: 38 godzin 20 godzin wykładów oraz 18 godzin ćwiczeń Marketing Celem modułu jest prezentacja roli współczesnego marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz wyzwań marketingowych jakie pojawiają się we współczesnym otoczeniu przedsiębiorstwa. W skład zakresu tematycznego modułu wchodzą: analiza modeli teoretycznych i praktycznych wykorzystywanych do pomocy przy tworzeniu strategii marketingowych MBA Uniwersytet Szczeciński 12

13 testowanie metod stosowanych w konstruowaniu i wdrażaniu planu marketingowego organizacji zastosowanie macierzy Boston Group, koncepcji cyklu życia produktu, macierzy Ansoffa, siatki General Electric analiza procesów planowania i kontroli w marketingu operacjonalizacja marketing-mixu, rozwinięcie podejścia Pestle, analiza audytu wewnętrznego i zewnętrznego ocena procesu SOSTAC i STRATIC. Wprowadzenie do strategii Generic i modelu 5 sił jako rozwiązania procesu planowania koncepcja wartości dla klienta zarządzanie ceną i dystrybucją marketingowego organizacji marketingowe czynniki sukcesu współczesnych przedsiębiorstw formułowanie programów promocyjnych współczesne koncepcje zarządzania marketingowego firmą audyt marketingowy wewnętrzny i zewnętrzny operacjonalizacja instrumentów marketingowego oddziaływania firm Liczba godzin: 42 godziny 28 godzin wykładów oraz 14 godzin ćwiczeń prof. Claudio Vignali (Leeds Metropolitan University) podczas zajęć z Marketingu Zachowania organizacyjne Moduł ma na celu prezentację zachowań organizacyjnych oraz metod ich modyfikacji, kształtowanie cech twórczych, ukazanie wpływu grupy pracowniczej i struktury organizacyjnej na zachowania członków organizacji. W module uwzględniono następujące zagadnienia: podstawy naukowe zachowań organizacyjnych uwarunkowania zachowań organizacyjnych: poziom indywidualny, poziom grupowy, poziom organizacji zachowania interpersonalne i grupowe i indywidualne zachowania organizacyjne motywacja i jej rola w modyfikowaniu zachowań organizacyjnych pracowników inteligencje wielorakie, wiedza i emocje w zachowaniach organizacyjnych przywództwo i dynamika zespołu komunikacja w organizacji pracownicy przyszłości i zarządzanie talentami MBA Uniwersytet Szczeciński 13

14 przydatność wiedzy o zachowaniach organizacyjnych: wyjaśnianie, przewidywanie, stymulowanie, kontrolowanie organizacja ucząca się i jej dyscypliny organizacja w obliczu wyzwań współczesności zarządzanie zmianami kultura organizacji, zjawisko wielokulturowości Liczba godzin: 42 godziny 28 godziny wykładów oraz 14 godzin warsztatów Controlling i rachunkowość zarządcza Celem modułu jest zapoznanie z nowoczesną koncepcją wspierającą zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmiennego i dynamicznego otoczenia. Przedstawienie skrzynki narzędziowej controllera i sposobu wykorzystania zawartych w niej instrumentów w zarządzaniu przedsiębiorstwem zgodnie z przyjętym celem. Ustalenie zasad wprowadzania i organizacji controllingu w przedsiębiorstwie. Moduł obejmuje swym zakresem następujące zagadnienia: Wprowadzenie do controllingu Sprawozdawczość finansowa i jej interpretacja Rachunek kosztów w controllingu Wybrane instrumenty controllingu i strategicznej oraz operatywnej rachunkowości zarządczej wartość poznawcza i przydatność praktyczna w świetle wyników badań Analiza opłacalności klienta Budżetowanie działań Strategiczna rachunkowość zarządcza Ocena sytuacji finansowej na podstawie sprawozdania finansowego organizacji Zastosowanie rachunku kosztów w controllingu Rachunkowość zarządcza w decyzjach operacyjnych Konstrukcja systemu pomiaru wyników organizacji Liczba godzin: 44 godziny 36 godzin wykładów oraz 10 godzin ćwiczeń prof. Henry Palowski (Manchester Metroplitan University) w trakcie zajęć z Rachunkowości zarządczej Zarządzanie strategiczne Moduł pełni rolę integrującą oraz syntetyzującą wobec nabywanej wcześniej przez studentów wiedzy funkcjonalnej (marketing, finanse przedsiębiorstwa, zachowania organizacyjne), umożliwiając tym samym potrzebne w praktyce menedżerskie myślenie kategoriami firmy jako całości oraz firmy zorientowanej na wzrost i rozwój. Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami zarządzania strategicznymi oraz rozwój umiejętności myślenia MBA Uniwersytet Szczeciński 14

15 i działania strategicznego w warunkach nasilającej się konkurencji na rynku lokalnym i międzynarodowym. Zawartość programowa: proces zarządzania strategicznego: wizja, misja, cele strategiczne; poziomy zarządzania strategicznego; procesy formułowania i implementacji strategii restrukturyzacja i budowa orientacji strategicznej polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji oraz w obliczu wejścia do Unii Europejskiej analiza potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa kreowanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej: analiza łańcucha wartości analiza makrootoczenia przedsiębiorstwa strategie na poziomie korporacji analiza opłacalności klienta, pojęcia i zasady zarządzania kosztami Liczba godzin: 56 godzin 42 godziny wykładów oraz 14 godzin ćwiczeń Zarządzanie finansami Celem przedmiotu jest przyswojenie wiedzy na temat teoretycznych i praktycznych aspektów podejmowania decyzji inwestycyjnych i finansowych w organizacjach gospodarczych. Układ zajęć: tworzenie i zarządzanie portfelem papierów wartościowych teoria wyceny przedsiębiorstw analiza i zarządzanie instrumentami finansowymi tworzenie strategii inwestowania fuzje, alianse i przejęcia strategiczne metody wyceny przedsiębiorstw ocena efektywności projektów analiza i zarządzanie strukturą kapitału oraz koszt kapitału Liczba godzin: 80 godzin 52 godziny wykładów oraz 22 godziny ćwiczeń prof. Sudi Sudarsanam (Cranfield University School of Management) podczas zajęć z zarządzania finansami Zarządzanie zasobami ludzkimi Celem modułu jest przedstawienie koncepcji systemu zarządzania personelem, zasad funkcjonowania tego systemu a także zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze zarządzania personelem. W programie zajęć uwzględniono: skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi a strategia organizacji skuteczny menedżer przywództwo XXI wieku MBA Uniwersytet Szczeciński 15

16 negocjacje w biznesie zarządzanie międzykulturowe rekrutacja i selekcja motywowanie finansowe i pozafinansowe systemy wynagradzania oraz motywowania pracowników Liczba godzin: 42 godziny 28 godzin wykładów oraz 14 godzin ćwiczeń Systemy informacyjne w biznesie Celem modułu jest zademonstrowanie z perspektywy kadry zarządzającej firmą, zadań systemu informacyjnego we współczesnych firmach oraz możliwości jego zastosowań przy budowie, wdrażaniu i konserwacji. Zawartość przedmiotu: wprowadzenie do współczesnych systemów informacyjnych (SI) komputerowe wspomaganie decyzji społeczne aspekty IT zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Liczba godzin: 28 godzin 12 godzin wykładów i 16 godzin laboratoriów Gry strategiczne Celem modułu jest przeprowadzenie treningu polegającego na podejmowaniu zindywidualizowanych decyzji menedżerskich dotyczących strategicznego rozwoju i działań operacyjnych firmy w konkurencyjnym otoczeniu. Weryfikacja trafności tych decyzji odbywa się przez komputerową grę symulacyjną. Zagadnienia decyzyjne obejmują takie problemy, jak: zarządzanie operacyjne i planowanie produkcji analiza wyników ekonomicznych i finansowych planowanie przepływów pieniężnych i decyzje dotyczące źródeł finansowania planowanie produkcji oraz planowanie finansowe strategiczna karta wyników jako narzędzie zarządzania planowanie i wdrażanie kampanii marketingowych podział funkcji i zadań w zespole, praca grupowa badanie potrzeb klientów i planowanie produktów opracowywanie biznes planów analiza wyników w oparciu o strategiczną kartę wyników Liczba godzin: 60 godzin 40 godzin wykładów oraz 20 godzin ćwiczeń MBA Uniwersytet Szczeciński 16

17 Prawo gospodarcze Celem modułu jest zapoznanie studentów z instytucjami prawa gospodarczego i ich zastosowaniem w praktyce obrotu gospodarczego. Na moduł składają się takie tematy, jak: pojęcie i źródła prawa gospodarczego pojęcie działalności gospodarczej i przesłanki tej działalności pojęcie przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy; formy organizacyjno-prawne działania przedsiębiorców pojęcie czynności handlowych i umów handlowych pojęcie spółki cywilnej tworzenie, organizacja i funkcjonowanie spółek osobowych: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej tworzenie, organizacja i funkcjonowanie spółek kapitałowych: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej upadłość przedsiębiorcy przekształcenia przedsiębiorców fundacje i stowarzyszenia ewidencjonowanie i rejestrowanie przedsiębiorców dochodzenie należności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na drodze sądowej występowanie przedsiębiorcy w roli pracodawcy Liczba godzin: 40 godzin wykładów Uroczystość wręczenia listów inauguracyjnych dla studentów XII edycji podczas konferencji REGION 2008 MBA Uniwersytet Szczeciński 17

18 Sesje wyjazdowe Studium MBA US Studium MBA organizuje seminaria wyjazdowe dla studentów MBA. W trakcie takich sesji omawiane są zagadnienia z zarządzania, a także organizowane są różne zabawy integracyjne dla uczestników. W dniach 29 września 01 października 2000 roku odbyła się integracyjna sesja wyjazdowa w Połczynie Zdroju, w której wzięli udział studenci II i III edycji oraz absolwenci Studium MBA US. W czasie seminarium pracownicy Katedry Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego przeprowadzili zajęcia pod tytułem Negocjacje nastawione na współpracę, a nadkomisarz Marek Cupryjak z Wojewódzkiego Sztabu Policji przeprowadził prezentację Negocjacje w warunkach kryzysowych. Kolejna sesja wyjazdowa odbyła się w dniach września 2001 roku w Rogowie k. Mrzeżyna. Uczestnikami tej sesji byli studenci III i IV edycji. Podczas sesji wyjazdowej odbyły się zajęcia z Kreatywnego uczenia się przeprowadzone przez dr Wacława Idziaka z Politechniki Koszalińskiej oraz wykład połączony treningiem yogi przeprowadzony przez psychoterapeutę, instruktora yogi Vanco Digalowskiego pod tytułem Jak radzić sobie ze stresem. W czasie sesji odbył się również bieg terenowy na orientację oraz rozegrana została gra paintballowa pomiędzy studentami. W 2002 roku studenci IV i V edycji oraz absolwenci w ramach sesji wyjazdowej spędzili 5 dni w stolicy Czech Pradze. W takcie pobytu w Czechach odbyło się seminarium z Zarządzania Finansami, które poprowadzili dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki i dr Tomasz Wiśniewski z Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego. W trakcie sesji studenci zwiedzili zabytki historyczne Pragi, Hradczany z gotycką katedrą Św. Wita z XIV wieku, bazyliką MBA Uniwersytet Szczeciński 18

19 Św. Jerzego oraz rotundami: Św. Marcina, Św. Longina, Św. Krzyża. Można było również zobaczyć renesansowe pałace m.in. Belvedere, Schwarzenbergów, liczne renesansowe kamienice oraz barokowe kościoły: Zbawiciela (XVII w.), kościół i kolegium Jezuitów, tzw. Klementinum (XVII w.), Klasztor Karmelitów (1671), Ratusz na Małej Stranie ( ). W dniach września 2003 roku w Bobolinie k. Darłówka odbyła się czwarta integracyjna sesja wyjazdowa dla studentów V i VI edycji. Tym razem sesja poświęcona była tematowi Konkurencja regionalna. Uczestnicy sesji zwiedzili cztery wioski: Niemica szkołę wiejską, która staje się ośrodkiem rozwoju lokalnego i poznali jak wieś tworzy swoją specjalizację współpracując z firmami i instytucjami naukowymi; Malechowo prezentacja projektów Telechata, Z tradycją w przyszłość", "Liceum Odnowy Wsi, Sokrates ERDE ; Borkowo replikę osady neolitycznej; Sierakowo Sławieńskie wioskę hobbitów. W trakcie pobytu odbyły się również zapasy sumo i lekcje nauki jazdy konnej, a także zabawy sprawnościowe. Piąta sesja wyjazdowa integrująca studentów VI i VII edycji oraz absolwentów odbyła się w Pałacyku w Wąsoszy koło Złocieńca w dniach września Podczas tej sesji uczestnicy mogli zapoznać się z technikami negocjacji w kryzysowych warunkach, a także nauczyć się jak działać w sytuacji zagrożenia życia. Zajęcia poprowadził nadkomisarz Marek Cupryjak z Wojewódzkiego Sztabu Policji. Podczas sesji został również zorganizowany spływ kajakowy oraz zabawy integracyjne: paintball i rozgrywki piłki nożnej pomiędzy absolwentami i studentami MBA US. W dniach września 2005 roku w Bornym Sulinowie odbyła się kolejna sesja integracyjna przygotowana w szczególności dla studentów VI i VII edycji. Podczas sesji uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wielu atrakcjach. Do tych niezapomnianych zaliczyć należy 5 godzinny bieg terenowy na orientację po oznaczony leśnym terenie oraz spływ kajakowy. Mocnych wrażeń z pewnością dostarczyła uczestnikom wycieczka wojskowymi pojazdami po MBA Uniwersytet Szczeciński 19

20 poligonie wojskowym, połączona z penetracją bunkrów. Dla wszystkich chętnych istniała również możliwość przejażdżki quadem po specjalnie przygotowanym torze. Wieczorami studenci uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanych biesiadach w stylu CCCP oraz PRL. W dniach września 2006 r. odbyła się siódma sesja integracyjna studentów i absolwentów Podyplomowego Studium Menedżerskiego Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego. Tym razem sesja została zorganizowana na terenie Pałacyku Morskiego w Gąskach k/sarbinowa. Grupa uczestników złożona z słuchaczy bieżących edycji VIII i IX, absolwentów Studium MBA US oraz członków Stowarzyszenia Absolwentów MBA US liczyła 60 osób. Podczas wyjazdu uczestnicy wzięli udział w wykładzie przeprowadzonym przez Prorektora ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej dr hab. prof. US Mirosława Rutkowskiego na temat Etyki w biznesie. Ponadto wszyscy chętni mogli wziąć udział w zajęciach Tai-Chi, a także spróbować swoich sił w przygotowanym specjalnie dla studentów miasteczku alpinistycznym. W sobotni wieczór w sali bankietowej Pałacyku uczestnicy wyjazdu mieli możliwość gry w kości, ruletkę i Black Jacka przy profesjonalnych stołach. W dniach września 2007 r. odbyła się ósma sesja integracyjna studentów i absolwentów Podyplomowego Studium Menedżerskiego Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego. Sesja została zorganizowana na terenie Rancho Zenobia w Lędzinie, k/niechorza. Uczestnikami sesji byli słuchacze IX, X, XI edycji, liczne grono Absolwentów oraz członkowie Stowarzyszenia Absolwentów MBA US. Grupa liczyła blisko 80 osób. MBA Uniwersytet Szczeciński 20

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cele kształcenia Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura Tytuł przedmiotu 120110-0395 Badania marketingowe 120490-1227

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Kalendarium rekrutacji REKRUTACJA PODSTAWOWA I. 28.04.2017 r. - 07.07.2017 r. elektroniczna rejestracja

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

KONSULTING GOSPODARCZY 2014/2015

KONSULTING GOSPODARCZY 2014/2015 SPECJALNOŚĆ KONSULTING GOSPODARCZY 2014/2015 I stopień studiów Analityk Business Analyst Model kształcenia II stopień studiów Konsultant / Doradca Diagnoza sytuacji Dlaczego? Projekcja przyszłości Jak?

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Six sigma - optymalizacja procesów

Six sigma - optymalizacja procesów Six sigma - optymalizacja procesów WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Six sigma - optymalizacja procesów - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie Satysfakcja klienta i efektywność operacyjna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest Zarządzanie firmą Celem specjalności jest przygotowanie jej absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Słuchacz specjalności

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe)

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Przyjdź i przekonaj się, że droga do sukcesu jest krótsza niż Ci się wydaje! SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Bachelor s degree

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Programy edukacyjne Instytutu Badań i Analiz Finansowych

Programy edukacyjne Instytutu Badań i Analiz Finansowych Programy edukacyjne Instytutu Badań i Analiz Finansowych IBAF EXECUTIVE COLLEGE Nazwa ścieżki kształcenia (Corporate finance) Rynki finansowe (Financial markets) osobistymi (Personal finance) Grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia niestacjonarne Katowice, kwiecień 2017 r. - 2 -

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Administracja w WSPA to: Studia I stopnia (licencjackie) O profilu praktycznym Niestacjonarne, o wygodnych, dopasowanych dniach i godzinach zajęć

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Jaki jest idealny kandydat? Zainteresowany kształtowaniem nowoczesnego rynku sportu i rekreacji. Zainteresowany marketingiem

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Menedżerskie

Podyplomowe Studia Menedżerskie Podyplomowe Studia Menedżerskie Efektywne prowadzenie biznesu warunkowane jest w nie tylko aktualną, rzeczową wiedzą menedżerską, ale także wiedzą eksperymentalną oraz umiejętnościami zawodowymi i osobowościowymi

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech Po czym poznać lidera? Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University we współpracy z brytyjskim partnerem, Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania), już od września 2011 roku uruchamia

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 6 Liczba punktów : 183 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa Załącznik nr 2 do wytycznych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach podyplomowych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Instytut

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Zarządzanie studia niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki specjalność/i: Kompetencje menedżerskie, Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1063 Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 470,00 zł Cena netto za godzinę 85,71 zł Cena brutto za godzinę 105,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 1. 2. WYDZIAŁ JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3. OBSZAR KSZTAŁCENIA Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 360 195 165 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 881013 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej 18 Październik - 5 Lipiec Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Audyt podatkowy i finansowy (studia modułowe)

Audyt podatkowy i finansowy (studia modułowe) Audyt podatkowy i finansowy (studia modułowe) WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Audyt podatkowy i finansowy - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu Audyt podatkowy polega na dokładnym przyjrzeniu

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) 1. Matematyka A 6 30 30

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Język obcy I, II, III, IV, V, VI Wychowanie fizyczne I, II, III, IV Matematyka Mikroekonomia Organizacja i zarządzanie Technologie informacyjne Towaroznawstwo Bezpieczeństwo i higiena pracy Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej

Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej - studia na WSB w Szczecinie.

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia stacjonarne Katowice, kwiecień 2016 r. - 1 - - 2

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 22/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Zarządzania

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oraz Akademia Telewizyjna TVP we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

2 Z 30 30. 1 Bankowość 2 Z 30 30. jednego z dwóch proponowanych) RAZEM 30 4 192 108 72 12 SEMESTR III. 1 Język angielski* 2 Z 30 30

2 Z 30 30. 1 Bankowość 2 Z 30 30. jednego z dwóch proponowanych) RAZEM 30 4 192 108 72 12 SEMESTR III. 1 Język angielski* 2 Z 30 30 Studia I stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości 6 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch 1 Bankowość I 4 E 8 8 3 Język angielski* 6 Rynek nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/29/8315/8881 Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Akademia Telewizyjna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania.

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania. Jan Jeżak Prof. zw. nauk ekonomicznych. Autor lub współautor 220 publikacji, w tym kilkunastu książek z zakresu ładu korporacyjnego (corporate governance), zarządzania strategicznego oraz zarządzania firmą

Bardziej szczegółowo

Współpraca podmiotów służb publicznych

Współpraca podmiotów służb publicznych Współpraca podmiotów służb publicznych WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Współpraca podmiotów służb publicznych - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie Konkurencja na rynkach gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Master of Business Administration dla Małych I Średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Master of Business Administration dla Małych I Średnich przedsiębiorstw (MŚP) STUDIA PODYPLOMOWE Master of Business Administration dla Małych I Średnich przedsiębiorstw (MŚP) Studia dostępne w języku polskim oraz angielskim Tylko praktyka! PERSPEKTYWY ZAWODOWE własna firma działająca

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu Doradztwo zawodowe z elementami coachingu WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia w WSB w Gdyni Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania

Bardziej szczegółowo